Breve november 1929 til 24. juli 1933

  6.11.1929
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Til

Frøken Gudrun Dam

"Hullegaard"

pr. Østerlars St.

Bornholm

 

Skovholm d. 6-11-1929

 

Kære, søde Damse!

Nu haaber jeg du er kommen lykkelig og vel til Bornholm saa vil jeg prøve om jeg kan faa smuglet et Brev over til dig. Du kan tro jeg længes efter dig de var vel ikke slemme ved dig paa Forsøgsstationen efter jeg var rejst. Jeg har det godt her hjemme men her er alligevel ikke saa livligt som paa Forsøgsstationen.

Hvad sagde din Søster da du fortalte du var blevet forlovet blev hun noget glad du har vel ikke snakket om noget til din Far og Mor endnu det kan ellers godt være jeg en Dag fortæller det herhjemme men det gør jo heller ikke noget de skal jo snart vide det alligevel. Jeg var til Barnedaab nede hos min Broder i Søndags men har ellers ikke oplevet noget særligt siden jeg kom hjem, paa Fredag skal jeg til at lede Gymnastik det bliver spændende om jeg duer til det. Du maa undskylde hvis jeg ikke skriver saa meget om kære, søde Skat og den Slags, men du ved jo nok lille Damse at du er min egen søde Skat det har jeg jo sagt dig saa tit og du har svaret ja til det saadan om Aftenen længes jeg meget efter at komme til at knuse dig saa du taber Vejret men du kan vente til Jul saa kan du tro jeg skal nok se om jeg kan indhente det forsømte. Ja sikke nogle dejlige Dage vi skal have sammen saa har vi ikke nødigt at gaa i Skuret eller Hønsehuset eller Høstænge, ja om det saa er Kartoffelkælder saa har vi prøvet det men det har alligevel været en dejlig Tid og jeg kan ikke sige dig Tak nok for hvad du i den Tid har lovet mig søde lille Damse. Du kan vist ikke tænke dig hvor jeg skriver dette Brev, jeg ligger paa Maven oppe paa Loftet hvor jeg kan være i Ro her er jo noget koldt, men hvad døjer man ikke i saadan Tilfælde.

Ja lille Damse du ved jo nok jeg er ikke saa vant til at skrive saa du maa undskylde mig hvis dette her bliver noget kort nu haaber jeg at du maa have det rigtig, rigtig godt og tænke rigtig meget paa mig; men ikke længes saa meget for jeg kommer jo snart og til Slut skal du have saa mange, mange kærlige Hilsener fra din  egen lille Ven Anker.

 
  10.11.1929
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Søndag 10 Novbr [1929]

 

Kære Anker!

Min egen Ven, først skal du have rigtig mange tak for Brevet dit, Du kan tro der var én, der blev glad, da det kom. Jeg havde kigget efter Posten længe, for jeg tænkte jo, at der muligvis kunne være et.

De var ikke mere slemme ved mig paa ”Forsøgen” efter at du var rejst, end de har været før. Det skulde da lige være Iversen, han var rigtig i Drillehumør, tænk, han sagde, at jeg havde været derovre til Efterårsmanøvre og jeg havde været i Ilden hele Tiden, nu skulde jeg hjem til Landsstormen. Ja, hvad synes du, det er en fræk Fyr ham. Og véd du hvad Andersen skrev i min Poesibog: I en Kælder, sort som Kul, allerdybest nede, findes der et prægtigt Skjul, med en Spand til Sæde. Ja, det var den Gang – lille Anker, længes du mon en lille smule efter mig, jeg vilde ønske, du sad her ved siden af mig, saa jeg lige kunde lægge Armene omkring din Hals, men der er da heldigvis ikke saa forfærdelig længe til Jul. Du kan tro, jeg begynder snart at tælle Dagene. Lille Ven, maa du virkelig ligge paa Loftet, naar du skal skrive til mig, det er næsten Synd, jeg nøjes da med at sidde i Køkkenet, i Stuerne kan jeg jo ikke saa godt være, det kræver da en del Andagt, naar man saadan skal skrive Kærestebreve, og det tilmed en første gang. Far og Mor ved ingenting endnu, ikke andet end de saa jo nok, jeg fik Brev forleden Dag, saa de aner nok alligevel lidt maaske.  Du kan ellers tro, vi har travlt med Hovedrengøring, de havde slet ikke begyndt, da jeg kom hjem, for de har jo haft saa travlt med at trække Roer op. Naa, det skal vi nu snart komme over, Mors Ben er heldigvis bedre, hun er oppe hver Dag, bestille ret meget, kan hun naturligvis ikke, men det gør jo heller ingenting, det er da Hovedsagen, at hun kan være oppe.

Nu skal hun afsted i Kirke, saa skal jeg skynde mig at være færdig med det her, saa skal jeg nemlig til at sy Julegave, det gælder om at benytte Lejligheden, naar Mor ikke er hjemme. Kan du saa være en god Dreng og snart skrive til mig igen, det gør ikke noget, om det bliver saa meget, husk og fortæl, hvordan det gaar med at lede Gymnastikken.

Du kan tro, der blev sært tomt paa ”Forsøgsen” efter at I var rejst, Anna var ikke stolt af Situationen og Ingrids Humør var paa Nulpunktet, jeg var vist en af dem, der havde det bedst, skønt du kan tro, jeg savnede ogsaa slemt en lille ”Pjalt”, men jeg trøstede mig jo med at ”Vi to skal mødes en gang igen”.

Saa maa du have farvel min egen, egen Ven, til Slut faar du en kærlig Hilsen og et Kys fra din lille Dam

 
  20.11.1929
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Til

Gudrun Dam

"Hullegaard"

pr. Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm Onsdag Aften [20.11.1929]

 

Kære lille Damse!

Du længes vel snart efter at høre fra mig igen, du skal da ikke tro, jeg helt har glemt dig. Du skal først have saa mange Tak for dit Brev, du kan tro, det var velkommen, der blev jo en Del Vrøvl, da jeg ikke vilde sige, hvem det var fra, de spurgte, om det var fra hende, jeg blev drillet med ovre paa Forsøgsstationen, hvor de har hørt det fra ved jeg ikke, men de har da ikke snakket om noget siden. Du skrev om jeg længes efter dig lille Dam, jo, du kan tro jeg længes mer og mer, men nu er snart den halve Tid gaaet siden November saa jeg holder det vel nok ud. Ellers har jeg det godt her hjemme, det gaar godt med Gymnastikken, der var 12 den første Aften, men de to sidste Aftener har der været 27, saa der er de Fremgang. Helge og Jakob gaar ogsaa med, saa dem snakker jeg tidt med. Jakob har spurgt mig ad, om jeg har faaet Brev fra dig, det sagde jeg jo, jeg ikke havde, men det vilde han ikke rigtig tro, tror du alligevel ikke, de fleste paa Forsøgsstationen var klar over, vi er forlovede, det tror jeg næsten, men det gør jo heller ingenting, de faar det jo snart at vide alligevel. Ja, søde, lille Skat til Jul kan du tro, jeg skal knuse dig og kysse dig, saa du maa være godt forberedt. Det Billede af os to ser jeg paa mindst en Gang om Dagen, du kan tro, det vækker mange gode Minder fra den sidste Tid paa Forsøgsstationen. Det Billede jeg lovede dig, kommer du til at vente med, jeg har ledt efter et, men jeg kan ikke finde noget. Ja, lille Dam, lad mig nu se du har det rigtig godt, jeg hører vel snart fra dig igen.

Til Slut faa du en kærlig Hilsen

fra din egen Ven

 

Kyssene venter jeg med til Jul!
 

  24.11.1929
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Onsdag Aften d. 24. Novbr. [1929, må være søndag 24.11.]

 

 

Min egen kære Ven!

Mange Tak for det længe ventede Brev, jeg var lige ved at tro, at du havde glemt mig, fy, slemme Anker, luk dit Ansigt og gaa ud og lad Hønsene se dig.

Saa, nu har du faaet Skænd nok og saa er det godt imellem os igen, Vennen min. I Aften er jeg helt alene hjemme og saadan en enestaaende Lejlighed kunde jeg jo ikke lade gaa ubenyttet hen, ellers vilde jeg ikke have skrevet saa hurtigt igen, men nu vil jeg altsaa lade Naade gaa for Ret for denne ene Gang. Du kan tro, her er stille og roligt i Aften, kun Albert, den ene af Karlene, har været inde, men han sad og sov hele Tiden, hvilket ikke var videre opmuntrende. Jeg har haft saa travlt med at sy paa en Julegave til Mor, men med det samme kunde der jo nok blive Tid til at sidde og drømme og tænke lidt paa - - ja, paa én jeg holder ganske forfærdeligt meget af, du kan jo selv prøve at gætte?

Hvordan tror du, de har det paa Forsøgsstationen, maaske nok lidt mere stille end i Sommers. Tror du, der er nogen, der gaar paa Pindsvinejagt? Jeg hører jo af og til derhenne fra. Min Søster skriver, at hver gang Hæstrups Navn bliver nævnt er der tre der rødmer, Ingrid, Bebé og Justen, som jo ogsaa gerne vil være lidt med. Aage og Ingrid skriver nok alligevel stadig sammen, det var næsten mere, end jeg havde troet. Det gaar nok ellers i den gamle Gænge derovre, min søster Inger skriver, at naar hun og Herluf er der i Besøg og de skal afsted om Aftenen, saa gaar først Kærestefolkene og nøjagtig 3 Min. efter trasker hun samt Holger og Ib bagefter, der skal jo nemlig nogen med til at følge Anna V. hjem igen. Du spørger, om jeg ikke tror, at de paa Forsøgsstationen troede vi var forlovede?  Jo, det kan du stole paa, at jeg tror, ellers maa de virkelig ikke være meget begavede, derimod var de vist mere i Tvivl med hensyn til Ingrid og Aage.

Ved du hvad jeg sidder og tænker paa, at i dag om en Maaned saa venter jeg snart at se dig, aah Anker, du kan tro, jeg glæder mig til Jul, og jeg skal nok være forberedt paa at modtage dig. Forkølet tænker jeg ikke jeg bliver, det er jeg nemlig i disse Dage, akkurat som efter Boesens Høstgilde, men denne Gang synes jeg rigtig nok, det er helt uden Grund. Du har forhaabentlig faaet din Hals hel og kan taale at barbere dig? Lille Anker, gid du havde været lidt nærmere, saa kunde vi have været sammen i Aften, for nogle dejlige Timer vi kunde have haft sammen, nu maa jeg jo nøjes med at skrive, og saa længes efter dig. Naa, men det er snart Sengetid og du maa sige farvel for denne gang, vennen min.

Til slut faar du den kærligste Hilsen fra din egen lille Pige.

 

  4.12.1929
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Til

Gudrun Dam

"Hullegaard"

pr. Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm Onsdag Aften [4.12.1929]

 

Kære lille Damse!

Først skal du have saa mange Tak for dit Brev, saa du syntes, det varede for længe, inden det kom, jeg skrev en Uge efter, at jeg fik dit Brev, saa det syntes jeg ikke kan være saa meget hurtigere; men jeg haaber da ikke du er ked af det, jeg maa jo ogsaa vente, til der bliver Lejlighed til det. I Lørdags fik jeg dit Brev, og nu har vi været borte, eller ogsaa har vi haft Fremmede hver Aften siden. I Aften har vi ogsaa Fremmede, det er Helges Søster og hendes Mand; men i Morgen er det min Søsters Fødselsdag, og saa kommer der mange Fremmede, og paa Fredag skal jeg til Gymnastik, saa jeg er nødt til at skrive i Aften, selv om jeg sidder i Stuen ved siden af de Fremmede. I Søndags var Helge og Jakob ude og besøge mig, Jakob var kørende for Helge, han skulde have en Kalv med hjem. Lille Damse, hvordan gaar det ellers, ved din Far og Mor endnu ikke om, at du er blevet forlovet, jeg har sommetider været ved at fortælle det, men jeg tror nu ikke, det bliver saa ment, og jeg tror ikke de aner noget endnu, men det skal jo snart frem alligevel heldigvis, for nu nærmer vi os jo Jul, søde Skat, sikke nogle dejlige Dage, vi skal have sammen, tænk om en Maaned er jeg jo nok rejst fra dig igen, men maaske du rejser en Tur med mig herover, det haaber jeg da, du kender jo slet ikke noget til mit Hjem og min Familie endnu. Naa, Ingrid og Aage skriver da sammen, det sagde Aage da ellers, de ikke skulde, men det kunde han da saa alligevel holde hemmeligt. Helge siger, at det er Anna Fødselsdag den 17, saa skal jeg alligevel skrive til hende, det skal du vel ogsaa, hun vil jo nok gerne høre fra os. Søde, lille Skat nu skal det være Slut for denne Gang, saa for du saa mange, mange Hilsener fra din bedste Ven.
 

  10.12.1929
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Tirsdag 10 Decbr. [1929]

 

Kære Anker!

Mange Tak for sidste Post, denne Gang skal du dog ikke have Skænd, jeg mente det nu heller ikke saa slemt sidste Gang og er naturligvis hverken vred eller bedrøvet, men du véd nok, at naar der er noget, man længes efter, bliver Tiden altid lang.

Saa, nu kan jeg da fortælle dig, at jeg er gaaet til Bekendelse og sagt, hvordan det er fat med mig, det gik nu meget snildt, for de har omtrent selv gættet sig til det hele, nu glæder de sig altsaa til at se dig om Jul. Anker, nu synes jeg ogsaa, du skal tage dig sammen og sige, hvordan det staar til med dig, jeg kan godt forstaa, det ikke er saa let, naar de slet ikke aner noget om det, men det skal jo siges, saa du kan lige saa godt springe i det, som krybe i det. Du bliver i det mindste nødt til at sige det, inden du rejser, for ellers tør jeg da slet ikke komme med dig tilbage igen.

Jeg ved nu heller ikke, om jeg maa rejse nu igen, ellers er der da ingenting, jeg heller vil, jeg tænker nu ogsaa nok, jeg faar Lov, naar jeg er en rigtig artig Pige, du kan jo ogsaa spørge pænt om det, naar du kommer. Sikke et Vejr, det har været i de sidste Dage, saadan skulde det rigtignok nødig blive, naar du skal ud og rejse, saa er jeg bange, du faar Kvalmefornemmelser, naar du kommer ud paa Østersøen, og saa er der nok ikke meget Humør i Fyren, inden han naar Østerlars.

Aah Anker, jeg er saa glad, det  er vist, fordi det snart er Jul, sæt du nu slet ikke faar Lov at rejse, men den Mulighed regner jeg altsaa slet ikke med.

Jeg skal ogsaa skrive til Anna, men det bliver nu kun et Kort, mere kan ikke naas i disse travle Tider, saa kan vi da i Fællesskab skrive et Brev til hele Sjakket i Julen, synes du ikke, det kunde være passende? Dette bliver altsaa det næstsidste Brev, du faar fra mig inden Jul, næste Gang skal du nok faa nøjagtig Opskrift paa hvad Tog du skal med og hvad Tid de gaar, nu skal du ikke vove at gaa ind i et forkert Tog, saa skal du faa med mig at bestille.- Anna V. skrev, at forleden Søndag var der en ung Mand i Besøg paa "Forsøgen" som de regnede sig lidt i Familie med, det var Helge Frandsens Broder, det er nok lidt langt ude, men det er nok Anna, den Rad, der har bildt dem det ind, jeg er sikker paa, at  hun fortæller de grueligste Historier om os.

Nu faar du ikke mere denne Gang, det er høj Sengetid, saa du maa have Godnat, min Skat.

Kærlig Hilsen

din lykkelige "Damse"

 

Nu maa du ikke vente for langt hen paa Julen, inden du kommer, husk paa, hvis jeg skal med dig tilbage igen, og du skal da være her i nogle Dage
 

  21.12.1929
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Til

Gudrun Dam

"Hullegaard"

pr. Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm, Lørdag Aften [21.12.1929]

 

Kære, søde Damse!

Først vil jeg ønske dig en rigtig glædelig Jul. Du skal have saa mange Tak for det sidste Brev du kan tro jeg skal nok komme til Jul. Kære Damse du er velsagtens gal paa mig fordi jeg har ventet saa længe med at skrive det er heller ikke pænt gjort af mig men denne ene Gang kommer du til at undskylde mig for jeg har kun været hjemme een Aften siden jeg fik dit Brev og da skulde jeg bage Pebernødder men nu kommer jeg selv til næste Gang saa kan det vel gøre dig glad igen.

Ja, Dam nu har jeg altsaa sagt at jeg skulde over og besøge dig i Julen du kan tro det var haardt men jeg har kun sagt det til min Far og min ene Søster og der er vist ingen andre der ved det endnu. Det første min Søster sagde da jeg havde sagt det var, at jeg tog vel nok dig med herover igen og det sagde jeg jo at jeg gjorde og vi bestemte saa at Familien skulde samles naar vi kom og den er stor kan du tro men nu venter de altsaa os begge to til Nytaar saa du kan godt berede dig til at tage med.

Uh, ja lille Skat, du kan tro jeg glæder mig til at være hos dig igen og denne Gang har vi da ikke nødig at skjule og heldigvis det kunde vi ogsaa godt spare i Askov for vi blev næste altid opdaget. Ja, tænk lille Damse om en Uge er jeg paa Bornholm hos dig men jeg maa vel hellere skrive hvornaar jeg kommer hvis du ikke hører andet kommer jeg til Bornholm Lørdag, (4de Juledag) om Morgenen jeg rejser altsaa herhjemme fra Fredag (3die Juledag) og saa venter jeg en lille Skat paa Østerlars St. Saa nu kom der saa mange fremmede de skal ud og lave Juleroser til Gymnastikforeningens Juletræ som skal være 4de Juledag saa det rejser jeg fra saa du kan tro der er mange der vil spørge efter mig den Aften. Jeg skulde ellers skrive til mange flere i Aften men det bliver der ikke Tid til og nu kan jeg heller ikke faa Ro til at skrive til dig mere.

Til Slut faar saa mange kærlige Hilsener fra din egen Ven.

 

Jeg skal hilse dig saa mange Gange fra Helge og Jakob, de mente nok jeg skrev til dig i Julen.

Du kommer til at vente med Julegaven til jeg kommer jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal give dig men jeg finder vel nok paa noget godt.
 

  14.1.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard 14. Jan. [1930]

 

 

Kære, elskede Anker!

Jeg vil skrive til dig allerede i Aften, for jeg er næsten helt alene hjemme, og saa er der saa god Lejlighed til det. Jeg fik alligevel ikke skænd, fordi jeg kom saa sent, de havde næsten ikke ventet mig før, saa jeg er da glad for, at jeg blev saa længe. Jeg havde en god Rejse og var ikke spor søsyg, det blæste heller ikke ret meget. Jeg rejste paa Kahyt, men det fortrød jeg næsten bagefter, for det kostede 16 Kr., det er da næsten for galt.

Ja, Anker, saa er man altsaa hjemme og skal tage fat paa det daglige Arbejde igen, det vil nok knibe lidt med at komme i sving ovenpaa saadan en Ferie, men det er vist heller ikke sundt at feriere alt for længe, nu har vi vist godt af at tage ordentligt fat igen begge to, tror du ikke? Og saa skal du have rigtig mange Tak for den dejlige Tid, jeg havde ovre hos jer, kan du hilse dine Søstre og sige, hvor glad jeg har været for min Sjællandstur, jeg fik vist ikke selv sagt det. Anker, du kan tro, jeg savnede dig i Aftes, ja, ogsaa i Dag, men det er jo saadan, det skal være, hvis vi ikke savnede hinanden, saa var der jo ikke noget ved det hele.

Vi er allerede ved at forhøre om en Plads til dig, men vi har jo helt glemt at spørge dig, hvor meget du vil have for sommeren, men det kommer da ikke saa meget an paa Lønnen vel? Det er da mere om du kan faa en god Plads og nogen Frihed, saa du kan komme rundt og se Øen, ikke?  Jeg har faaet Brev fra Bebé i Dag, hun beder mig hilse dig mange Gange, hun skriver at nu er Karlene forvist fra Køkkenet igen, fordi Ib og Tolne for i Totterne paa hinanden, de kan nok ikke rigtig sammen, de to Fyre, de havde ogsaa et godt Øje til hinanden i Sommers.

Nu skal jeg i Seng, jeg er saa søvnig, jeg har heller ingen Middagssøvn faaet i Dag, jeg har heller ikke mere Stof nu, husk paa det er kun et Døgn siden vi var sammen.

Saa vil jeg slutte med endnu engang at sige Tak for den Tid, vi var sammen, og saa skal jeg hilse fra Far og Mor og fra Helga og sige tak for Lufferne. Vil du saa hilse din Far og dine Søstre mange Gange, selv faar du den kærligste Hilsen fra din

lille Damse

 

 Du husker vel nok at bruge din nye Tandbørste? Jeg skal snart skrive og spørge Erna, ogsaa om du er blevet bedre til at komme op om morgenen.

 

Du kan tro at jeg savner et Godnatkys i Aften

 

Hilsen til Per

 

Onsdag Aften

Jeg har alligevel ikke faaet Brevet afsted i Dag, for ser du, vi har jo faaet tilbud om en Plads til dig. Det er paa en Gaard omtrent paa størrelse med jeres, det er ca. en Mil fra hvor vi bor, saa det kunde jo være meget passende. Manden vilde nu helst have, at du selv skrev til ham, saa kan I jo underhandle nærmere, Adressen er Strangegaard pr. Aarsballe. Manden er Jyde og hedder Laust Tolstrup, der er en Bedstemoder paa Gaarden, hun stammer fra Vittenbjerggaaard paa Sjælland, maaske kender I lidt til den?

Ja, lille Anker, det er ikke saa nemt at afgøre om du vil synes om Pladsen eller ej, min Søster har været der et Aar og hun var glad for at være der, Folkene er venlige og ligefremme, de er Højskole- og Valgmenighedsfolk, der er fem Børn, det er jo noget for dig. Jeg tror nok at der er temmelig meget at gøre for en Forkarl, for Manden selv er meget ude, men du er jo heller ikke bange for at tage fat, vel? Det kan jo ogsaa være at du kan blive Andenkarl, hvis du hellere vil det, nu kan du jo tænke over det, men hvis du vil have Pladsen, saa maa du snart skrive til Tolstrup, ellers kan vi jo sagtens skaffe dig en anden Plads, men denne her er vist lige saa god som saa mange andre.

Hvis du skriver til ham, synes jeg, du skal lade ham vide, at det kommer ikke saa meget an paa Lønnen, som paa, om du kan faa nogen Frihed, for det er da ikke for at tjene Penge, du kommer til Bornholm, men mere for at være lidt sammen med mig og lære min Familie at kende, se Bornholm o.s.v.

Ja, saa har jeg ellers ikke mere paa Hjerte, men nu maa du altsaa snart skrive, for jeg er jo spændt paa, hvordan du synes om det her Tilbud. Du kan tro Helga er omhyggelig for mig, hun satte dit Billede hen foran mig, saa jeg kunde se paa det, medens jeg skriver.

Hvordan gaar det Anker, længes du lidt, det gør jeg nemlig, men jeg brøler alligevel ikke

saadan som Mandag Aften.

 

Naa, du maa have godnat, min Skat,

og skriv saa snart til din

"Damse"

 

  21.1.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Til

Frøken Gudrun Dam

"Hullegaard"

pr. Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm d. 21-1-30.

 

 

Kære, lille Damse!

Jeg tænker snart du længes efter at høre fra mig. Først vil jeg sige dig rigtig mange Tak for den Tid vi har været sammen det var alligevel nogle Dage vi havde sammen baade her og paa Bornholm.

Det værste er næsten nu bagefter især om Morgenen og de første Dage efter var der en jeg savnede hver Gang jeg kom ned i Stuerne ja jeg har saamænd allerede begyndt efter maj, ja Damse sikken dejlig Sommer vi skal have hvis du ellers sørger for at jeg faar en god Plads ikke alt for langt fra dig.

Men det er sandt, du har jo allerede givet mig Tilbud paa en Plads som jeg nok kunde tænke mig at faa du skriver jo at det er flinke Folk men kunde du ikke faa Manden til at skrive til mig hvad han vil give i Løn og saa kan du nok selv snakke med ham om min Fritid det kan du meget bedre end mig jeg vil jo nok være Forkarl saa du kan give ham min Adresse det kan du meget bedre ordne naar du kan komme til at tale med ham du kan jo faar din Far til at hjælpe dig.

Ja, min egen Pige hvis jeg kan faa den Plads en Mils Vej fra dig saa kan du tro jeg skal tidt komme ud og besøge dig saa kan vi sidde ude i Haven og nyde Nattergalens Sang sikke idyllerisk. Har du slet ikke hørt noget fra Ungdommen paa Forsøgsstationen? jeg syntes de burde sende os en Lykønskning naar vi sendte dem saadan et fint Forlovelseskort. Du kan ellers tro jeg er kommen galt af Sted Dagen efter du rejste jeg tabte nemlig min Ring og det var mig umulig at finde den igen, saa Dagen efter da jeg skulde til Roskilde maatte jeg købe en ny, og den kan du tro passer godt saa tror jeg ikke jeg kan tabe den.

Du maa ikke tro det er saa nemt at samle sine Tanker til at skrive Kærestebrev naar de holder saadan en Fest inde i Stuen de spiller vist ellers Kort men de kan jo nok snakke for det du ved jo nok at Per kan ikke godt holde sin Mund i.

Nu vil jeg ogsaa Slutte for denne Gang lille Damse og saa haaber jeg snart at høre fra Laust Tholstrup ja og selvfølgelig ogsaa fra dig.

Til Slut faar du saa mange, mange kærlige Hilsener fra din egen Ven.

 

Jeg skal hilse dig saa mange Gange fra Far, Søster (Asta), Agnete (Storken), Dagny, Knud, Johannes og Per.

 

Vil du nu endelig hilse din Far og Mor og Helga mange Gange. Hils ogsaa Viggo og Albert.

 

Ja det er forfærdelig skidt med ham han vil ikke børste sine Tænder han har vist børstet dem 2 gange siden du rejste. Kan du ikke komme og hjælpe Søster og Per og mig og spilde Vhist vi mangler en Mand. Mange hilsener fra Erna
 

  27.1.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard d. 27 Jan. 1930

 

 

Min egen Ven!

Ja, saa har du mig igen. Du kan tro, jeg har det noget saa herligt ganske for mig selv i Eftm., Far og Mor er til Begravelse og Helga er lige kørt ned i Byen, hun sagde rigtignok, at hun vilde skynde sig tilbage, hun vidste nok, hvad jeg havde i Sinde at benytte Tiden til. Har Tolstrup skrevet til dig endnu mon, vi ringede til ham den Dag, jeg fik dit Brev, nu haaber jeg, I kan blive enige, den Forkarl han har nu, har været der de sidste 4-5 Aar, det maa da være Bevis paa, at det er en god Plads. Du har vel ikke skrevet noget til Holger, han skal vist ogsaa hjem, saa det nytter nok ikke noget. Bare det nu maa blive en rigtig Sommer med Solskin og Varme, sikken herlig Tid vi skal have, saa vil vi rigtig tage paa Udflugter om Søndagen ikke, saa skal du have noget af vor smukke Ø at se.

Jeg skrev til Anna V. forleden Dag og skammede hende ud, fordi de ikke skrev til os, men jeg er ellers noget formildet for jeg har faaet et langt Brev paa mindst 5 Ark.

Tænk Andersen skal have Aarslev Forsøgsstation ved Odense nu til April, og Anna skal være Husbestyrerinde for ham, det kan godt være min Søster Inger rejser med derover, det er nu ikke helt bestemt endnu. Det gaar rigtignok fremad med Andersen, der er nu dog ikke saadan en Pjat som Wested, der bliver ved at gaa paa Forsøgsst. Anna er nok glad, hun stikker af fra det hele til April, det er nu ikke saa morsomt for Fru Iv., hun vilde haft Anna V. og Elly til Kokkepiger, men det vilde Anna V. i det mindste ikke gaa ind, det er hun ogsaa alt for ung til.

Lille, slemme Anker, har du gaaet og tabt din Ring, tænkte jeg ikke nok, at det vilde gaa saadan, men det kan vel ikke Nytte noget at skænde paa dig, det har dine Søskende forhaabentlig ogsaa gjort. Jeg har hørt og Ragnhild er kommet hjem fra Skørping, hun er velsagtens opgivet af Lægerne, hun ligger indpakket i Vattæpper og med store Varmedunke, det lille Skind, hun ligner et Skelet.

Hvor er det Synd for hende saadan en lille livsglad Pige, hvor maa vi være lykkelige og glade saa længe vi er raske, det kunde jo akkurat lige saa let være en af os, som det gik ud over. Hvis jeg er i daarligt Humør, saa hjælper det altid, naar jeg kommer til at tænke paa Ragnhild, jeg vilde saa gerne skrive til hende, men jeg kan næsten ikke, det er ikke saa let, naar hun er saa syg.

Jeg vilde ønske, du havde været her nu, Anker, saa kunde vi siddet i Sofaen og snakket sammen, saadan i Skumringen, naar jeg sidder stille herinde i Stuen, længes jeg altid mest efter dig, naar man gaar og bestiller noget, faar man jo ikke saa meget Tid til at  tænke saa meget paa det, gaar det ikke dig ligesaadan?

Nu er jeg begyndt at gaa til Gymnastik, men der er ikke ret meget ved det, for vi er alt for lidt Gymnaster, der er ingenting, der kan gaa, her i Østerlars, var det ikke fordi jeg havde mit Hjem her, vilde jeg ikke bryde mig Spor om at være her. Paa Torsdag skal der være Koncert og Dans nede i Forsamlingshuset, saa skal vi jo nok derned, saa kommer jeg rigtignok til at savne dig, min Ven, nu bryder jeg mig ikke ret meget om det, men det kan vel ikke nytte noget at mure sig inde, fordi man er blevet forlovet og Kæresten ikke er i Nærheden. Før har jeg altid gjort Nar af andre, hvis de bar sig saadan ad, saa skal jeg passe paa, jeg ikke selv bliver ligesaadan. Kan du huske Høstgilderne i Askov, de var nu festlige, vores eget var dog det bedste synes jeg, husker du Lænestolen omme bag Kulisserne, til Ungd. Høstgilde morede jeg mig nu ogsaa godt, da var vi vist begge lige forelskede i hinanden, men det var alligevel ikke blevet rigtig godt mellem os den Gang. Det var godt, det blev det, Anker, ellers havde jeg ikke været saa glad, som jeg er nu.

Nu er Freden forbi, Helga er kommet hjem og Albert er kommet ind og drikker Kaffe. Det er snart mørkt saa jeg kan knap se at skrive længer, jeg rammer vist ikke altid Linierne. Jeg skal ud og lægge et Par Lagkager sammen, det er Fars Fødselsdag i Morgen, du kan tro, jeg har haft travlt med at strikke et Par Strømper til ham, du gjorde jo Nar ad mig en Gang, fordi jeg ikke kunde, nu kan jeg altsaa. Det er godt vi ikke skal giftes de første Aar, for jeg har en forfærdelig Bunke at lære endnu og jeg vilde da nødig blive en altfor daarlig Kone.

Du kan tro, Herluf slider i det paa Ladelund, han har hørt, at du skal være af en saa energisk Familie, og han vil ikke stikke op for en Sjællænder, det er en Skam, han ikke kommer hjem til Sommer, det er ung Mand af rette Slags, kan du tro, ja, han ligner jo Holger, men ikke saa tung i det som han.

Nu faar du ikke mere denne Gang, det er jo ogsaa blevet et langt Brev, kan du saa være lige saa flink til at svare igen, som du var sidst. Tænk, det er ikke mere end 14 Dage siden, jeg rejste fra jer derhenne, jeg synes det er Evighed siden. Kan du saa skynde dig at svare Tolstrup at du vil gerne have Pladsen, saa er du en god "Pjalt".

Og saa maa du have Farvel min egen kære allerbedste Ven og en rigtig kærlig Hilsen skal du have fra din egen "Damse"

 

Du vil nok hilse hele din Familie og Per og Storken Johannes og Knud og hvad de nu alle hedder.

 

  2.2.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Frk. Gudrun Dam

"Hullegaard"

pr. Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm Søndag Aften [2.2.1930]

 

Min egen lille Damse!

Du skulde ellers ikke have haft Brev endnu jeg tænkte jeg skulde høre fra Tholstrup først, men da jeg stadigvæk intet hører vil jeg alligevel skrive til dig for jeg længes efter dig gør jeg nu alligevel kan du tro. Du skal have mange Tak for dit lange Brev du maa undskylde at mine ikke bliver saa lange for jeg har jo ikke saa megen Øvelse i det som dig men det har jeg vel sagt dig før.

Jeg vil jo nok have den Plads naar han nu snart vil skrive til mig han har maaske opgivet det igen ja lille Damse sikke en dejlig Sommer vi skal have.

Naa Andersen skal til at være Forsøgsleder og Anna Husbestyrerinde og din Søster Pige sikke mange Bekendte vi faar det kunde være sjovt at komme over og besøge dem men det bliver der vel ikke Lejlighed til. Naa det gaar ikke godt med Gymnastikken derovre her gaar det meget godt ved du jo nok til Fastelavn skal vi spille Dilettant og jeg skal være med tror du jeg duer til det Frede og Helge og Helge Søster skal ogsaa være med ved du hvad jeg havde regnet ud at du lige kunde komme herover til det saa kunde du lære Ungdommen lidt at kende her jeg skal nok betale det halve af Rejsen mindst da ja lille Damse du kan tro jeg vilde gerne have du kunde komme du har ikke nødig at spilde saa mange paa det som sidst jeg ved endnu ikke bestemt hvornaar det bliver men det skal jeg nok skrive til dig siden saa kan du nok skrive til mig først at du kommer for ellers tror jeg ikke jeg kan more mig rigtig. Ja det er som sædvanlig galt med at faa Ro, Johannes og Katrine er her, det er de næsten hver Søndag. Dagny snakkede om at hun ogsaa vilde skrive lidt til dig men jeg ved om hun faar Tid de sidder inde og spiller "Spørgsmaal og Svar" alle Børnene er her ogsaa fra Bispegaarden. Du kan hilse Helga fra Søster og sige hun kommer til at vente med Brev til en anden Gang for hun har ikke Tid i Aften og kan du saa lade være med at bilde hende ind at det er min Fødselsdag den 16 August naar det er den 18.

Naa nu bliver Brevet alligevel fuldt saa faar du til Slut saa mange, mange kærlige Hilsener fra din egen Ven.

Vil du hilse alle dem jeg kender mest Familien. Skriv nu snart til mig om du kommer.

 

Jeg haaber snart at høre fra Tholstrup, saa skal jeg nok skrive til dig igen, men dig først.
 

  6.2.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard d. 6 Febr. [1930]

 

Kære lille Vennen min!

Rigtig mange Tak for Brevet, du er rigtignok blevet flinkere til at skrive nu end før Jul, er det fordi du længes mere efter mig, eller har du virkelig forbedret dig? Det er sært Tholstrup ikke skriver, men det kommer nok, saa maa du endelig underhandle med ham selv og ikke alene gennem mig, ellers tror han vist heller ikke, du kan skrive.

Tænk Anker, jeg fik Brev fra Anna i Gaar, nu er Ragnhild død, hvor er det sørgeligt og hvor har jeg ondt af det for den stakkels Familie, hvordan mon det nu gaar med Hæstrups Humør. Aah Anker, jeg kan slet ikke rigtig tænke mig, at Ragnhild er død, i Fjor ved denne Tid var hun den livligste af os alle og løb og sprang og passede Farmor og Busse, da de var syge og sikken et Mod hun havde paa Livet, nu er det hele forbi. Anna, Jus, Stamp og Wested sendte en Krans derop og de satte ogsaa mit Navn paa, skrev Anna, det er jeg meget glad ved.

Og I har faaet Radio, skrev Dagny , det er du vel glad ved, i Formds. hørte jeg Overgaard paa Ladelund og Madsen Baungaard i Radio, det var et Held, for der stod ikke noget om det i Lytteren, men de havde kun Ordet for en kort Bemærkning, det var oppe fra det store Møde i Aarhus.

Naa, saa du skal til at spille Komedie, det var da morsomt, men hvad er det da for en vild Ide, du har faaet, at jeg skulde komme derover igen, Anker, maa jeg spørge dig om du er rigtig velforvaret?

Naa, Spøg til Side, det er en alvorlig Sag, det drejer sig om. Anker, lille elskede Ven, du ved, hvor gerne jeg vilde komme, hvis jeg kunde, men det er vist ganske umuligt, Far og Mor vil vist heller ikke tro, at nogen af os var rigtig kloge, dersom jeg rejste nu igen. Du kan ellers tro, jeg i al Stilhed har udmalet mig, hvor dejligt vi kunde have det sammen vi et Par Dage, men der kommer nok en Mand i Vejen med en Slæde, som man siger. Nu maa du ikke blive ked af det, min Ven, dersom du har tænkt dig Muligheden af, at jeg maaske kom, man kan jo ikke gøre alt, hvad man har Lyst til, jeg vilde ellers gerne se dig spille Komedie, men selv om jeg ikke kommer, skal jeg nok være hos dig i mine Tanker, det kan du stole paa, det er jeg nu saa tit, men det mærker du vel ikke noget til?

Skal du spille Lars Mathiesens Rolle, aah, hvor vilde jeg le ad dig, hvis du skal, saa kan du være glad for, at jeg ikke kommer. Anker, du maa pænt skrive og fortælle lidt om Prøverne og hvad for nogle Roller de andre, jeg kender, skal spille. Helge har nok faaet Blod paa Tanden nu, han spillede jo ogsaa Komedie i Fjor, alle Askov Piger var forelskede i ham som Søkadet.

Du skriver, du kan ikke more dig uden mig, du kan tro, jeg føler ogsaa tit saadan et underligt Savn, men nu maa du værsgod pænt tage dig sammen og ikke hænge med Ørene, nu haaber jeg, du gør dine Sager godt, jeg skal nok forhøre mig, hos mine Svigerinder.

Lille Ven, jeg er nu alligevel glad ved, at du savner mig lidt, ved du, hvad Helga hun siger, at hun kan mærke det paa mig, hver Gang jeg faar Brev fra dig. Det passer ogsaa nok for selv om jeg godt ved, at du holder af mig og længes efter mig o. s. v. saa bliver jeg dog glad, hver Gang jeg faar det at vide. Dagny skrev, at du skulde spille Komedie, hvis du maatte for mig. Ja, det var det ikke godt, hvis jeg ikke stolede saa meget paa dig, at jeg turde lade dig spille Komedie, vel? Du kan tro du maa. Nu er det næsten mørkt, men jeg er nødt til at skrive nu, for i Aften kommer der fremmede, det var her ogsaa i Aftes, og i Morgen skal vi op og besøge ham, du synes, der var saa morsom, Peter Nielsen altsaa.

Jeg skal for Resten hilse dig fra Onkel Chr., han sagde "Hils Kæresten" sidst han var her henne.

Helga skænder paa mig fordi jeg vover at tænde en Lampe inde i Dagligstuen, akkurat lige som jeg kunde sidde og skrive Kærestebreve, hvor hun og Mor sidder og snakker.

Du kan tro, jeg har haft travlt med at lære at kniple i Dag, det er meget interessant.

Nu tror jeg næsten ikke, jeg har mere Stof, men nu har du da ogsaa faaet noget at studere, jeg skal ogsaa skrive lidt til mine Svigerinder, jeg skal minde Erna om at ruske dig i Haaret, hvis du ikke vil børste dine Tænder.

Saa maa du snart skrive og trøste mig, for jeg er alligevel ked af, at jeg ikke kan komme til Fastelavn, men jeg tror ikke, det kan Nytte noget at spekulere mere paa det. Nu maa du dog ikke "bruge din Dag til at sukke, og svømme i Taarer hver Nat" fordi jeg ikke kommer, du kan jo ta' det lidt med Kirsten i Stedet for.

 

Saa til Slut faar du en rigtig kærlig Hilsen fra din "Damse"

 

Det er nogle kedelige Klatter, men jeg kan ikke gøre for, at de er kommet der.

Jeg skal naturligvis hilse fra Familien
 

  Beg. af feb. 1930
Jens Jensen til Anker Frandsen

Kuvert:

Hr. Anker Frandsen

[bag på kuverten er skrevet:]

Vi har ikke Ankers Adrs og vil derfor meget gerne om du vil sende ham indlagte Kort

 

Hjertelig Tak for Deltagelse ved lille Ragnhild's Sygdom og Jordefærd.

 

Familien

Jens Jensen

Hæstrup

 

[Ragnhild døde omk. 1. februar, så kortet må være fra begyndelsen af februar 1930]

 

  12.2.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm d. 12-2-1930

Kære, lille Damse!

Naa, det kunde der altsaa ikke blive ikke blive noget af lille Skat saa kommer jeg til at vente til Sommer med at se dig igen men jeg maa jo prøve om det gaar ellers ved jeg ikke hvad jeg skal gøre.. Ja, stakkels, lille Ragnhild det vidste jeg nok før du skrev, Augusta havde læst det i en Avis og hun havde saa skrevet det til Helge og spurgt om ikke vi vilde sende en Krans og saa skrive hendes Navn paa ogsaa og vi kunde vist ogsaa godt skrive dig paa skrev hun. Vi har saa sendt en Krans til 6 Kr. fra Helge, Jakob, Augusta, Milling som er paa Kærhave Landbrugsskole ved Ringsted og saa os to saa du har sendt to Kranse men det gør vel ikke noget. Ja hvor er det kedeligt for dem deroppe Aage der ellers havde saa et godt Humør Ragnhild kendte jeg jo ikke saa længe men at hun var en rask og glad Pige opdagede jeg nok.

I Aften har jeg ogsaa skrevet til Tholstrup han har jo ikke brug for en Forkarl saa jeg maa nøjes med at være Andenkarl men det  er du vel ikke ked af saa skal jeg ikke passe Heste og kan bedre faa fri saa jeg kan komme hen og besøge min søde, rare gode, lille Kæreste det værste er blot med Lønnen med naar jeg vil have saa meget fri maa jeg jo nøjes med Andenkarls Løn. Ja, du kan tro jeg længes efter og komme derover til Sommer og saa om Søndagen naar det er rigtig godt Vejr saa skal vi rigtignok nyde Livet paa Bornholm bare i ikke bliver kede af mig hvis jeg kommer alt for tidt.

Ja jeg træner jo vældig som Skuespiller det blev nu ikke  "Fastelavnsgildet" vi skal spille for det spillede de her i Ungdomsforeningen, men vi skal spile et Stykke der hedder "En Søndag paa Amager" jeg ved ikke om du kender det baade Helge og Jakob skal være med Saa du vil nok fortryde at du ikke kommer men det kan jo ogsaa være du bestemmer om og saa er du jo mindst lige Velkommen det skal være Tirsdagen efter Fastelavn men jeg verter dig altsaa ikke men derfor kan du jo godt komme.

Jeg har lige været oppe og give Knud Omslag paa han var i Skoven i Gaar og væltede og faldt ned af Vognen og slog den ene Hofte, saa han slet ikke kunde gaa heldigvis var Husmanden med derinde. Jeg gaar og længes efter et Fotografi af dig og Dagny har ogsaa sagt at vi skulde have et og staa paa Orgelet saa du maa snart se at tage dig sammen og blive fotograferet.

Til slut faar du selv saa mange, mange kærlige Hilsener fra din egen Ven.

 

  17.2.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard 17-2-30.

 

 

Kære Anker!

Tak for Brevet og til Lykke med Pladsen, naa du blev ikke Forkarl saa har Anton nok bestemt sig til at blive, han har købt Ejendom de sidste Aar, altsaa snakket om det, men det har stadig ikke blevet til noget. Naar du kun skal være der et halvt Aar, kan det da ogsaa være lige meget, Hovedsagen er da, at du kommer til Bornholm. Du behøver ikke være bange for, at vi skal blive kede af dig, tror du, vi to bliver kede af hinanden? Og du ved nok, jeg ønsker ikke noget mere, end at Far og Mor og dig maa komme til at synes længer jo bedre om hinanden, jo mere I lærer hinanden at kende.

Jeg synes slet ikke, jeg har noget at skrive om denne Gang, men Brev skal du nu have alligevel for ellers varer det saa længe inden jeg hører fra dig igen, de sidste har ogsaa være saa lange, saa jeg kan nok have lov at nøjes med et kort for en Gangs Skyld.

Vi venter Iversen herover først i Marts Maaned saa aflægger han vel ogsaa et lille besøg her hos os, tænker jeg, han og Far er jo gamle Kammerater.

Holger skal have en ung Mand med sig hjem fra Askov, hvem det er , ved jeg ikke, det er jo heller ikke sikkert, at det er nogen, vi kender.

Hvordan gaar det med Komedien, skal du spille en Elskerrolle eller skal du være en gammel Bedstefar eller hvordan, jeg kender nu slet ikke det Stykke, jeg vilde forfærdelig gerne se jer optræde, men du kan nok forstaa, min Ven, det kan ikke saa godt lade sig gøre. Jeg ønsker tit, at jeg kunde tage en billig Søndagsbillet til Skovholm, for du kan stole paa, jeg længes mindst lige saa meget som du. Det er da godt, du kommer til Sommer, det andet holdt jeg simpelthen ikke ud.

Nu skal jeg ud og lave Aftensmad til, saa du faar ikke mere, det er jo uheldigt som Knud er kommet afsted, det er  da godt, det var ikke dig, hils ham og ønsk god Bedring.

Hils ogsaa alle de andre mange Gange, selv faar du de kærligste Hilsner fra

din "Damse"

 

Næste Gang jeg kommer til Byen, skal jeg se, om jeg kan overvinde mig til at blive fotograferet, saa skal du nok faa et Billede, min Skat.

De Penge til Kransen kan du nok have til Gode til Sommer ikke?

 
  27.2.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

pr. Østerlars St.

Bornholm

 

"Skovholm" Torsdag aften [27.2.1930]

 

Kære, lille Damse!

Ja, jeg ved skam snart ikke hvad jeg skal skrive til dig, for noget særlig Nyt det har jeg ikke. Først kan jeg fortælle dig at jeg længes forskrækkelig efter min egen lille Kæreste og efter at det snart skal blive Maj saa jeg kan komme over til dig. Jeg har faaet det endelige Brev fra Tolstrup i Dag og han skriver om jeg er villig til at blive Forkarl en Gang i Sommer da hans nuværende Forkarl tænkte paa at købe Ejendom og det kan du da nok sige til ham at jeg er saa er det ikke nødvendig at skrive det til ham og med det samme kan du sige at jeg glæder mig til at komme derover til Maj.

Jeg har nemlig ikke tid til at skrive Brev det er kun lige til dig jeg er jo saa optaget af at spille Komedie saa det tager hele min Tid jeg maa ud næsten hver Aften i Aftes var jeg kørende i Jumben for Dagny som skal være Sufflør og Gudrun Maja og saa en Karl til vi skulde ind til Hans Frandsen og saa bedst som vi kørte ude paa Landevejen saa faldt Hesten og begge Stængerne de brækkede saa maatte lade Jumben staa i en Gaard og gaa resten af Vejen, saa laante vi Hans Frandsens Jumbe og køre hjem i. Der kom ellers ingen til Skade hverken af os eller hesten saa det kunde jo være gaaet meget værre. Nu er Dilettanten udsat til Lørdag den 8 Marts saa du kan nok naa og bestemme om endnu men det er ikke fordi jeg tror du gør det men du kan ellers tro der var en der vilde blive glad hvis du kom.

Du sagde jo det var Ingers Fødselsdag den 26., jeg vovede at skrive et lille Brev til hende, hvad tror du hun siger til det? I Søndags var jeg i København sammen med Roskilde Amts Gymnastikforening vi var godt 300. Vi saa Raadhuset og Glypotheket og bagefter var vi i Theater og saa et Stykke der hed "London i Lygteskær", vi var med allesammen herhjemme fra saanær som Far og Agnete. Saa, nu blev Arket fuldt alligevel nu faar du til Slut saa mange, mange Hilsener fra din egen

allerbedste Ven.

 

Jeg skal ogsaa hilse dig inde fra Hans Frandsen, og fra Jakob og jeg kan hilse dig fra Milling han var med i København.
 

  5.3.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard d. 5-3-30

 

 

Min egen kæreste Ven!

 

Tak for Brevet dit, naa du længes forfærdeligt efter mig, ja, du kan tro, jeg længes ogsaa efter at det skal blive Sommer, men nu er der da heller ikke mere end et Par smaa Maaneder tilbage, ja, de kan altsaa være lange nok. Du kan tro, jeg ønsker mig tit over til dig, men vi kommer jo til at undvære hinanden en lille Tid endnu. Men Anker, tænker du saa ikke sommetider paa den Tid, hvor vi skal være sammen rigtig for alvor? Saa vil vi have det rigtig godt sammen, ikke, og aldrig skændes, men altid være rigtig gode Venner? Ja, gid vi altid maa blive ved at holde saa meget af hinanden som vi gør nu og helst mere og mere, men det kan vi ogsaa nok, tror du ikke?

Jeg har ellers saa travlt med at kniple i Aften, saa jeg har næsten ikke tid til at skrive, men du gaar jo altsaa fremfor alt, jeg synes, du skal have Brevet paa Lørdag ellers kunde du jo næsten tro, at jeg kom og overværede Forestillingen, for det er jo den Dag I skal spille Komedie, ikke sandt? Nu maa du da endelig passe paa, du ikke faar Lampefeber, for saa gaar det aldrig saa godt, gør nu dine Sager godt og være en stor Dreng. Ja, saa vil jeg altsaa ønske, du maa more dig godt – og savne mig en lille smule – I skal vel danse bagefter, ja, gid jeg havde kunnet være med, saa vilde vi have danset hver anden Dans sammen, ikke, nu maa jeg jo nøjes med at sende dig en kærligt Tanke, medens du svinger de andre Piger. Du kan ellers tro, vi faar besøg i næste uge, Karsten Iversen kommer herover og skal holde Foredrag og saa haaber vi jo, han ogsaa faar tid til at aflægge os et lille Visit, saa skal jeg nok drilles lidt igen, mon ikke, nu kan han jo altsaa se, at det er blevet til alvor med os to, saa han kunde saamænd godt have ladet os passe os selv i Sommers, jeg var altid saa bange for at blive for længe ude om Aftenen.

Nu faar du ikke mere for denne Gang, min Ven, jeg skal ind og drikke Aftenkaffe, Æbleskiverne er allerede i Kakkelovnen, men nu maa du endelig skrive hurtigst muligt, jeg længes efter at høre, hvordan Komedien spænder af. Hils dine Søstre paa det kraftigste, du kan nok faa en af dem til at give mig et lille Referat, jeg vil jo gerne vide, hvordan du klarer den, og selv skriver du naturligvis ikke hvis du gaar i staa.

Hvis jeg nu havde haft Vinger havde jeg taget en Tur til Skovholm og saa kan du tro, du skulde have faaet et Godnat…, nu faar du nøjes med en Hilsen, min egen kære elskede Ven, er du ikke nok det.

 

Skriv saa snart til din lille pige.

 

Hils alle , der bryder sig om en Hilsen.

Mange hilsner fra familien her paa Hullegaard.

 

Hils Jakob og Helge og spørg Jakob, hvad han Fætter, som er paa Bornholms Højskole, hvad han hedder. Der er nemlig en ung Jyde, der har faaet Plads i Østerlars og det kunde jo være, det var ham.

 

Det var pænt af dig, at du skrev til Inger, det er hun sikkert blevet meget glad ved.

 

Kære lille Svoger. Tak for alle de Gange du har sendt en Hilsen til os, Gudrun afleverede dem alle paa en Gang, sidst hun fik Brev. Jeg er glad, du skriver lidt, det hjælper Knippel paa Kærestens Humør. Du maa ikke være vred, fordi G. ikke kom til Fastelavn, I maa virkelig være fornuftige, og det er jo ogsaa snart Maj.

Hilsen fra din Svigerinde Helga
 

  11.3.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

"Skovholm" Onsdag Aften [11.3.1930]

 

Kære, lille Damse

Ja jeg kan jo ikke sige andet end at jeg længes efter dig nu har jeg jo overstaaet Komedien og den gik vældig godt kan du tro for fuldt Hus to Aftener i Træk og den sidste Aften var der Bal og det gik ogsaa godt der manglede bare dig saa havde det været fuldkommen jeg dansede ellers meget alligevel kan du tro det er rart nok en Gang imellem at komme til Bal herhjemme hvor man kender de fleste i Julen rejste jeg jo til Bornholm i Stedet for men det har jeg nu aldrig fortrudt jeg tænker ellers en af Pigerne vil give dig et Referat af mig som Skuespiller du kan tro du havde moret dig hvis du havde set hvordan jeg var klædt ud.

Min egen Damse du skriver om jeg sommetider tænker paa den Tid da vi skal være sammen, ja det kan du lige tro jeg tidt tænker paa det skal ogsaa blive dejlig du kan tro jeg skal passe godt paa dig at du altid maa have det godt hos mig. Nu kommer jeg jo snart over til dig jeg gaar saa tidt og tæller Dagene og Ugerne nu er der da gaaet over den halve Tid siden jeg saa dig sidst og saa gaar den anden Tid forhaabentlig ogsaa skønt det bliver haardt. Jeg fik Brev fra Aage samme Dag som jeg fik fra dig det var jo ikke lige saa lystigt som sidst men han har dog ikke helt tabt Humøret endnu han vilde vide noget om hvordan det gik med os to om vi havde faaet Ring paa og saadan noget jeg skulde hilse dig fra ham og maa vel hilse ham igen naar jeg skriver til ham han hørte en Gang imellem fra Ingrid men han skrev at han kunde ikke vide hvor længe hun kunde holde hendes Hjerte varmt for hans Skyld for de mente det da ikke saa alvorlig som os to.

Du maa endelig hilse Iversen mange Gange fra mig. Jeg kan hilse dig fra Jakob og Helge. Jakob Fætter Tage Aagaard og har faaet Plads i Østermarie. Milling skal være Bestyrer for Helges Moster til Sommer hun bor ikke saa langt fra hvor Jakob tjener.

Skal din Søster tjene hos Anna og Andersen til Sommer jeg har set han søger to Karle i Højskolebladet han har nok faaet noget at spekulere paa men det tror jeg ellers nok han skal klare.

Damse du maa ellers skamme dig jeg havde glædet mig saadan til et Billede dig med det sidste Brev, det lille du sendte kan jeg jo ikke engang kende dig paa men jeg haaber da saa at faa et med det næste Brev lad mig nu se du er en flink lille Pige.

Ja saa faar du ikke mere denne Gang blot sender jeg dig min søde lille Kæreste saa mange Hilsener fra

din eneste bedste Ven

 

Hils alle paa "Hullegaard"

 

Hilsen fra alle her paa Skovledholm. Erna er ved at skrive lidt til dig
 

  21.3.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Fredag [formentlig 21.3.1930]

 

 

Kære Vennen min!

Jeg kommer vel til at stramme mig op og skrive lidt til dig nu i Eftermiddag, jeg havde ellers tænkt mig en hyggelig Aften for mig selv i Aftes, de andre skulde nemlig bort, men om Forladelse, saa maatte jeg pænt følge med, og saa blev der jo ikke noget af det. I Aften skal vi til Gymnastik, vi skal vist have Opvisning d. 1.ste Søndag i April, men det bliver der sikkert ikke noget ved, for vi er kun et lille daarligt Hold. Hvornaar agter du at holde opvisning dine Rekrutter?

Jeg er bange, at du bliver rigtig vred paa mig nu, der heller ikke er noget Billede af mig denne Gang, det er ogsaa rigtig Synd, men Anker, jeg har altsaa ikke været i Byen mere end éen Gang siden Jul, og da kunde jeg umulig faa Tid at blive fotograferet, ellers var det min oprigtige Mening, da jeg tog hjemme fra. Du maa altsaa have taalmodighed lidt endnu, min Ven. Du skrev, jeg skulde hilse Iversen, men han var rigtignok baade kommet og faret da jeg fik dit Brev, han var her kun en Dag, hele Familien kommer herind en 14 Dages Tid i Sommer, saa kunde de gøre det bedre sagde han. Det var ellers morsomt at se vor gamle Fatter King igen, han var i vældig godt Humør og snakkede og lo hele Tiden, vi spiste til Aften sammen med ham henne hos Onkel Chr. på Værmelandsgaard.

Jeg fik et Kort fra lille Else i Gaar, der stod ikke andet end: Kære Damse, Bamse. Hvordan har din lille Anker det. Hilsen fra alle Forsøgskaninerne og Else Iversen. Det var jo ikke videre indholdsrigt, men de interesserer sig altsaa stadig for os to derhenne. Inger skal ikke med Anna til Fyn, hun har faaet en Plads i nærheden af Holsted, Far vilde nemlig helst have at hun blev i Jylland.

Véd du hvad, Anker, jeg har faaet saadan en knusende Lyst til at komme over til dig i Paasken, det er jo altsaa en vild Idé, for saa er der jo ikke ret længe til, at du kommer herover, men det er da heller ikke alene for din Skyld, at jeg gerne vil komme, det er da ogsaa for dine Søstre og din Fars Skyld, jeg kan saa godt lide dem alle sammen, det er naturligvis ogsaa lidt for Pers skyld. Erna skrev jo, at jeg skulle være velkommen, da fra deres Side af, hun vidste jo ikke, hvad du vilde sige til det, men jeg har nu et lille, bitte Haab om at du vilde blive allermest glad hvis jeg kom. Passer det? Mor siger jo rigtignok at det er alt for langt og dyrt at rejse saa tit, men hun sagde i Dag, at til marts faar vi jo en stor, ny Damper, (det var altsaa mig der gjorde hende opmærksom paa det), den skulde jeg vel ud og prøve til Paaske, Helga hun gjorde nu straks Vrøvl, men hvis du skriver et kærligt Brev til hende, bliver hun nok formildet. Du skal altsaa ikke vente mig, men det er dog alligevel ikke ganske umuligt at jeg kommer, jeg ved nu for resten ikke om jeg tør komme, for jeg lovede jo din Far ikke at komme for tit, fordi du ikke vilde bestille noget, medens jeg var der. 

 Anker, lille Skat, kan du huske i denne Tid for et halvt Aar siden, det var alligevel bevægede Dage, men de fik jo en god Afslutning tænk, for et Aar siden, havde vi slet ikke set hinanden og nu kan vi slet ikke undvære hinanden  mere.

Har du faaet Brev fra Inger, hun var saa glad for dit Brev, hun skrev, at det skulde rigtignok ikke vare længe, inden du hørte fra hende. Naa, du har hørt fra Aage, hils ham endelig mange Gange, jeg kan nu ikke rigtig forstaa Ingrids og hans Forhold, naar de ikke mener det alvorligt, men det har de vel begge været klar over hele Tiden, det faar de jo selv om, jeg kunde blot ikke tænke mig at have det saadan. Det er ligeved at være Sengetid, saa jeg har næsten ikke Tid til at skrive længer.

Kan du saa hilse din Familie saa godt fra mig

selv faar du den bedste Hilsen fra en som tænker paa dig og længes efter dig hver eneste Dag

Din "Damse"

 

  24.3.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm Mandag Aften [24.3.1930]

 

Kære lille Damse!

Ja, lille Damse du kan tro jag har haft nogle spændende Dage i den sidste Tid jeg var nemlig i Gaar i Roskilde til Amtsopvisning med mine Gymnaster vi var 27 og det gik over al Forventning godt saa nu er jeg jo mere rolig saa jeg kan skrive til dig. Paa Søndag skal vi have herhjemme hvortil du er hjertelig Velkommen.

Du kan tro jeg blev glædelig overrasket da du skrev at du vilde komme over hos mig til Paaske men du skrev jeg skulde ikke vent dig men jeg tænker det var en Trykfejl der skulde vel staa at jeg kunde godt vente dig og det gør jeg altsaa ogsaa saa skal jeg prøve om jeg kan formilde Helga lidt og i Paasken skal jeg da ikke bestille saa meget saa for den Sags Skyld kan du da ogsaa godt komme.

Jeg fik Brev fra Inger Dagen efter jeg sendte dit sidste Brev af Sted hun skriver godt for sig hun fortalte en hel Del derovre fra jeg skulde hilse dig fra hende. Du kan tro jeg tit tænker mig et halvt Aar tilbage i disse Dage ja i Aften eller i Morgen Aften jeg kan ikke bestemt huske det er det lige et halvt Aar siden der skete noget ja hvad skal jeg kalde det, det skal jeg fortælle dig naar du kommer. Du maa undskylde mig at jeg skriver forkert sommetider for Radioen holder en forfærdelig Knævver, i Aften skal de spille det Stykke vi spillede her som jeg var med til hvis du tilfældigvis skulde høre det saa spillede jeg den tykke Hans som du nok lægger mærke til.

Ja, lille Damse saa var der vist ikke mere denne men hvis du sad her ved Siden af mig saa vilde jeg maaske nok meget mere jeg glæder mig altsaa til du kommer for jeg holder alligevel saa forskrækkelig meget af dig.

Nu faar du altsaa saa mange Hilsener fra en som længes mindst lige saa meget som dig

din bedste Ven - Anker

Hils Familien mange Gange.

Selv hilses du af min Familien.
 

  30.3.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Søndag Formd. [30.3.1930]

 

 

Min Hjertensven!

Tak skal du have for dit Brev, ja, jeg skriver til dig nu i Formd. for i Eftm. skal vi i By og i næste Uge faar vi nok travlt, saa bliver der daarlig Tid til noget Skriveri.

Hurra! Anker, jeg har faaet Lov til at komme over til dig i Paasken, er du saa glad, du kan tro. der er én her, der venter efter at det skal blive Paaske, tænk, i Dag om 3 Uger er vi sammen igen. Jeg kommer nu nok ikke før Paaskelørdag, for Mor vil helst have mig hjemme i Skærdagene, vi skal nemlig have lidt fremmede Skærtorsdag,  saa synes jeg jo næsten ogsaa, det er synd, at Helga skal gaa alene og gøre rent efter dem. Mor siger, at naar jeg alligevel vil afsted, kunde jeg jo ligesaa godt rejst i Fastelavn, det kan der jo ogsaa være noget i, men den Gang syntes jeg, jeg havde næsten lige været der, nu er jeg da ogsaa glad for, at jeg har det til gode. Du maa dog ikke tro, jeg bliver til du rejser, det foreslog Asta jo, at jeg kunde, men det har jeg nu aldeles ikke Tid til, husk paa, jeg skal hjem og begynde paa Hovedrengøringen. Det gør vel heller ikke noget, om jeg bliver saa længe, naar blot jeg kommer, vel? Nu skal jeg rigtignok huske at have mit Fotografiapparat med denne Gang, saa kan du tro, der skal filmes, jeg har jo ikke et eneste Billede af Familien derhenne, det har du jo forøvrigt heller ikke af os, saa vi har jo ikke noget at lade hinanden høre. Du kan tro, jeg hørte "En Søndag paa Amager", men jeg kan nu ikke sige, at jeg just blev indtaget i den tykke Hans, saa holder jeg alligevel mere af Originalen. Hvem spillede den anden uheldige Frier? Jeg vilde ønske jeg havde været med til jeres Gymnastikopvisning i Dag, jeg vilde gerne se de Piger, der er Maalet for dansk Kvindegymnastik og naturligvis vilde jeg ogsaa gerne se dine Karle, hvad sagde Dommerne om dem? Det er ikke saa godt at skrive i Øjeblikket for der er Gudstjeneste i Radioen, de synger "Nu hviler Mark og Enge" det er vist ellers ingen Morgensang.

Jeg skal ogsaa skrive lidt til mine Svigerinder, saa du faar nøjes med lidt denne Gang, men nu kommer jeg jo snart, saa kan vi snakke sammen, det er alligevel meget bedre, jeg er vist ikke ret god til at skrive Kærestebreve, men du faar jo tage dem, som de er. Anker, du ved jo, der er ingen, jeg holder saa meget af som dig, saa det er der jo ingen Nytte til at skrive hver Gang. Helga synes, det er aldeles idiotisk at jeg rejser nu igen , hun siger, at før var jeg en fornuftig Pige, men det er jeg rigtignok ikke længer, og det maa jo være din Skyld. Jeg vil rigtig ønske, hun snart selv bliver forlovet, saa skal jeg rigtig drille hende.

 

Nu faar du ikke mere, min Ven, kun til Slut faar du min kærligste Hilsen, Kys kan jo ikke saa godt sendes pr. Brev, saa dem bliver du nødt til at vente med til om 3 Uger, saa skal du faa ét, hvis du er rigtig artig - og nybarberet og har husket at børste dine Tænder.

Din egen "Damse"

 

Sikke Foraarsvejr vi har i Dag, Anker, du ved ikke, hvor jeg glæder mig til sommer - og til Paaske.
 

  31.3.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Mandag Formd. [formodentlig 31.3.1930]

 

 

Kære Anker

En lille smule Hilsen fra mig skal du da ogsaa have, skønt jeg har saa daarlig Tid. Du er vel søvnig i dag. Hvordan morede du dig i Gaar, jeg sendte dig jo af og til en venlig Tanke og haabede at du savnede en ganske lille Smule.

Det var dejligt Vejr i Aftes til at sværme i Efterskolens Have, det opdagede du vel nok. Du kan ellers tro vi var ude paa Tur i Gaar til Rø og Hammeren, vi var kun Karen S. Far og mig. Turen var ellers meget vellykket, men da vi kørte hjem, kørte vi en stor Omvej og havde nær aldrig fundet hjem. Nu kan jeg ikke lade være med at le af det men det var nu ikke saa sjov saa længe det stod paa. Særlig fordi at Karen og Far helst vilde køre meget langsomt, Klokken var over 11 da vi kom hjem. Mor kunde naturligvis ikke forstaa, hvor vi blev af . Karen ligger endnu, hun er nok ikke rigtig kommet til Hægterne ovenpaa alle Anstrengelserne, hun er slet ikke vant til at cykle.

Hvordan gaar det Anker, du svigter os vel ikke den 16., nej, jeg ved jo nok, du gør hvad du kan - for du er jo dog "Verdens dejligste Anker" - for mig da. Nu maa du nøjes med dette og være glad til, at du i det hele taget for noget saadan helt uden for Nummer.

 

Og saa er jeg altid din egen "Damse"
 

  8.4.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm, Tirsdag Aften [8.4.1930]

 

Min egen Pige!

Hurra, Damse nu er det snart saa kommer du jo over og besøger mig men det er vel ellers mere min Familie du skal besøge skriver du jo men jeg tror nok jeg glæder mig mest til dit Besøg alligevel. Du kommer altsaa Paaskelørdag husk saa at tage med det samme Tog som vi tog med i Julen det gaar fra København lidt over 9 saa skal jeg nok være vi Stationen og hente dig. Du skal vel ikke saa snart hjem igen du kan i alt Fald paa ingen Maade faa Lov at rejse før Tirsdag Aften for Anden Paaskedag skal vi have nogle unge Fremmede og jeg havde tænkt om vi ikke kunde faa Augusta herud den dag. Jeg er forfærdelig ked af at Helga er saa gal paa os men hun bliver vel god igen.

Du kan tro det gik godt med Gymnastikopvisningen herhjemme jeg blev rost i høje Toner tror du jeg kan taale det og saa fik jeg en fin Gave som du kan faa at se naar du kommer den er ellers nærmest beregnet til en pige saa det bliver mest dig der faar Fornøjelsen af den.

Sikken et dejligt Vejr det har været i Dag er i færdig med at saa derovre vi blev færdig den 2. April saa vi har ikke saa travlt nu.

Ja lille Damse nu har jeg vist ikke mere Stof for denne Gang jeg tror nu nok jeg er daarligere til at skrive Kærestebreve end dig men nu ses vi jo ogsaa snart saa kan vi snakke sammen og kysse og klappe hverandre saa vi faar vente til den Tid det er dog kun om en halv Snes Dage denne Gang maa du nøjes med saa mange Hilsener fra en som glæder sig forfærdelig til Paaske

din allerbedste Ven, Anker

 

Hils som sædvanlig og sig Tak fordi du fik Lov at rejse og trøst Helga fra mig.

 

Selv ønskes du af Familien her.

 

Du har vel nok et Billede af dig med naar du kommer.
 

  5.5.1930
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Strangegaard Mandag Aften [5.5.1930]

 

Kære allesammen!

Nu længes I vel snart efter at høre om jeg er kommen til Bornholm. Det er jeg altsaa og jeg var ikke en Smule Søsyg det var meget værre da jeg cyklede over Bornholm for da havde det begyndt at blæse og jeg havde lige Modvind jeg var 3 Timer om at cykle 3 Mil og saa var jeg saa skrupsulten jeg havde ikke faaet noget siden jeg tog hjemmefra men jeg kom da herover.

Jeg er ualmindelig godt tilfreds med min nye Plads de er saa vældig flinke jeg er næsten Enekarl der er kun en af Sønnerne der er 14 Aar til at hjælpe mig vi har ventet en anden Karl de sidste Par Dage men der er da ingen kommen endnu. Vi mangler de fleste Roer og saa og vi skal køre Møg paa et stort Stykke saa skal vi ogsaa saa Græsfrø og et lille Stykke Sæd mangler vi ogsaa saa jeg bliver ikke arbejdsløs foreløbig. Jeg har købt mig et Vækkeur og staar op præcis Kl. 5 det gaar saamænd meget godt. I Gaar var jeg for første Gang efter jeg er kommen i Plads henne og besøge Gudrun, det var ellers ikke Meningen jeg vilde have fri men de tilbød det selv saa vilde jeg da ikke sige nej. Jeg har faaet lagt 50 Kr. paa Lønnen den gamle Forkarl rejste alligevel han plejer ellers ikke at blive fæstet før nogle Dage før Skiftedagen og han havde været her i 5 Aar men nu vilde han alligevel ikke længere. Konen her er Kusine til Laura der tjente i Bispegaarden. Nu har jeg endelig langt om længe faaet Flyttebeviset, det var pænt gjort at sende to Breve. Nu faa jeg vel snart nogle Oplysninger om hvordan det gaar med de nye Folk og Kyllingerne og Gyltene men dem husker Per vel nok.

Saa faar i ikke mere denne Gang

til Slut mange kærlige Hilsener fra Anker.

 

Jeg skulde hilse fra Gudrun.
 

  2.6.1930
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Strangegaard Mandag Aften [2. eller 9.6. 1930]

 

Kære allesammen

Ja nu længes I vel snart efter at høre hvordan jeg lever herovre. Jeg har det vældig godt vi har ingen Karl faaet saa jeg har nok at bestille vi blev færdige med at saa Roer forrige Lørdag, men de første der er saaet har vi luget.

I er vel færdige med at luge Roer nu hvad bestiller I saa det er jo for tidlig at slaa Græs.

I husker vel de Sold til Tærskeværket og der er en af de Træstivere der holder Halmrysteren der er knækket den sidder ved siden af Opkasterhjulet og paa Halmpresseren er en af de Kroge der skubber Halmen frem gaaet  af og den Plade den sad fast paa er bøjet Smeden har set det men han har vel nok glemt det igen. I kan altsaa ogsaa nok tærske alligevel for den gik af noget inden vi var færdige i Vinter.

I ved vel at Konens Moder her er fra Vittenberggaarden ved Køge hun bor ogsaa her det er rart at høre en Sjællænder snakke en Gang imellem i Førstningen kneb det skam med at forstaa dem I kan tro det er ikke nemt at følge med naar de snakker med hverandre men nu gaar det ellers bedre. I kan tro vi har et værre Menageri her vi har da nok ca. 150 Kyllinger alle i Kyllingemoder saa har vi 70 Ællinger og 15 Gæslinger saa der er noget at passe og dog dør der nogle  næsten hver Dag og en Nat havde de lukket for tæt for dem og om Morgenen var der 50 af dem kvalt og en Dag var der kommen 3 store Gæslinger i en Kalkgrav og druknede saa det er  nok ikke altid lige morsomt og passe dem.

Jeg tænker Brevet kommer en Dag for sent til Pers Fødselsdag men i maa alligevel ønske ham til Lykke det var lige ved at Gudrun og jeg havde skrevet et Brev til ham i Gaar men saa glemte vi det alligevel.

Det gaar vældig godt med at komme op om Morgenen i Morges var det første Gang jeg sov over mig men det var dog ikke værre end jeg kunde klare det uden nogen opdagede det det var ogsaa et værre Regnvejr saa det gjorde ikke saa meget.

Jeg har fri næsten hver Søndag naar jeg ikke selv spørger om det saa siger Tholstrup at jeg kan godt tage af Sted hvis jeg vil og saa kan i vel nok tænke jer hvor jeg kører hen een Søndag var Gudrun og jeg i Aakirkeby og skulde besøge nogle Farbrødre og Fastre som hun har en Del af der da vi saa kom Halvvejen kom der en stor Tordenbyge saa vi maatte staa i Ly i Højskolens Hestestald et Par Timer saa vi kom ikke derned før Kl. 5 saa det var ikke mange vi fik besøgt den Dag men saa maa vi se om det kan blive lidt bedre Vejr en anden Søndag. I kan godt glæde jer til at i faar ikke mit Vasketøj hjem i Sommer jeg har faaet vasket en Ladning  hos Svigermoder og faaet det igen saa nær som et Par Hoser og et Par Bukser som Gudrun skude øve sig paa at stoppe og lappe det er hun jo ikke vant til for hun har jo ingen Brødre.

Der er to af Konens Brødre her der har været paa Tune sammen med Johannes de hedder Poul og Gunnar og til Efternavn hedder de Anker den ene af dem kom fra Tune til Hegnsholt jeg kan ikke huske om han har besøgt Johannes og de har ikke været her siden Maj saa jeg har ikke talt med dem, det var deres Moder der sagde det.

Nu har jeg faaet opklaret at Oluf og Jens og Holger Kofoed er her fra sognet alle tre og jeg ved ogsaa hvor Oluf og Jens bor, de er lidt i Familie med vor Pige men jeg har endnu ikke haft Lejlighed til at besøge dem men der er jo længe til November endnu saa jeg naar det nok.

Vil I ikke huske og indmelde mig paa Tune en Søndag naar Bredkjær kommer i Kirke.

Nu tror jeg det er nok for denne Gang til Slut sender jeg saa mange venlige Hilsener til Bekendte med mest til jer derhjemme og den øvrige Familie fra Anker

 

Jeg skulde ogsaa hilse saa mande Gang fra Gudrun hun har vel ellers skrevet til jer, husk det er hendes Fødselsdag d. 22. Juni.

 

Til Gudruns Fødselsdag skal jeg hen og hjælpe hende og malke saa skal hendes Søster Helga og den ene af Karlene til Nordsjælland det og "Venstres Ungdom" der har Udflugt der er Indmeldt en 3-400 de skal rundt i Nordsjælland i Bil og kan gøre hele Turen for 15 Kr. vor Pige her skal ogsaa med.

 

  15.8.1930
Inger Dam til Anker Frandsen

Kuvert:

Hr

Forvalter Anker v. Frandsen

Strangegaard

pr. Aarsballe

Bornholm

 

 

Astoftegaard 15-8-30

 

Kære bitt´Anker

Takker for sidst! Først vil jeg tilstaa, at jeg helst var gaaet i Seng ovenpaa en travl Dag; men jeg ihukommer, at du huskede "den ubekendtes" Fødselsdag, saa jeg maa nok heller i Sving saa søvnig jeg er, saa faar du tage det som det er .- Hvordan mon det gaar med Høsten paa Bornholm, her er det nærmest Skit, de mejede et Skifte Byg, i Dag 3 Uger siden (den Dag, jeg kom hjem) af det har vi kun faaet 3 Læs hjem, og efterhaanden har vi faaet alt mejet; men jeg gad vide, naar vi faar det hjem, det regner nemlig hver eneste Dag, enten lidt, eller meget. Det er nu ikke morsomt at høste paa den Maade. Søndag var det fint Vejr, vi kunde maaske have kørt lidt ind hen imod Aften.-

Du kan ellers tro, vi havde en dejlig Tur til Ribe, Anna Val ankom jo her Lørdag Kvæld, efter en Skefuld Grød og en munter Passiar, flyttede jeg min Madras op i Gæsteværelset, hvorefter vi vrøvlede videre til Midnat. Søndag Form. var Familien i vores dejlige lille Skovhave, hvor Astoftegaard før har "ligget". Herluf ankom til Middag og umiddelbart derefter raslede vi til Ribe, først gjaldt det jo om at faa en Kop Kaffe da vi saa havde taget Byen lidt i Øjesyn, var vi ude paa den herligste Sejltur ud til Slusen ved Vesterhavet, det tog 1½ Time i Motorbaad. Vi var jo naturligvis ogsaa oppe paa "Firkanten", der var ellers ikke saa meget ved Domkirken, da de jo er ved at restaurere. Alteret var flyttet tilbage og tildækket. Da vi kom tilbage til Astofte var vi sultne som Ulve, Anna V tillige temlig medtaget. Vi tog en "Mængde" Billeder, som Herluf skulde besørge, og saa sende mig; men endnu har jeg ikke set noget, jeg er ved at blive alvorlig gal.- I Dag har jeg været Herre i Huset, da min Frue har været rigtig sløj, dog til Aften kom hun sig. Jeg vil haabe din smaa Søstre har eller havde en rigtig fornøjelig Ferie paa vort skønne Bornholm. Nu har jeg altsaa skrevet op ad Vægge og ned ad Stolper akkurat som om du var min store Bror eller en jeg har kendt i mange Aar; men det er jo det vi skal ha' frem ikke? Haaber du gør Gengæld engang!

Hvis du vil tage det her i Lommen hjem engang slipper jeg for at fortælle om igen.

Hils Verdens dejligste Pige, og alle de andre mest lige saa dejlige, Halvsvoger inklusive.

Til Slut vil jeg ønske dig, du lille menneske hjertelig til Lykke med de-?- 24 el. 25 antager jeg. Anna har sagt det engang, det var vist deromkring. Rigtig glædelig Nytaar.

Hils ogsaa Pyt! Din allersomhengivne Inger

 

Bemærk: Hvis Fødselsdagsposten er saa stor, saa du ikke kan overkomme den paa én Dag, bliver jeg slet ikke fornærmet hvis du lader dette lige ulæst en Uges Tid

NB. Du kan tro vores Roer er store [tegning af roe]
 

  31.8.1930
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Strangegaard 31-8 [1930]

 

Kære allesammen

Nu maa det vel snart være min Tur til at skrive nu er det ogsaa over to Maaneder siden jeg har skrevet et Brev og jeg skulde da ikke gerne helt glemme det. I Dag har jeg ikke fri jeg skal være Fodermester i Eftermiddag det er den anden Søndag siden Maj jeg ikke har haft fri saa jeg kan da ikke klage paa det. Jeg har det som sædvanlig godt nu er vi omtrent færdig med at høste vi mangler bare en 6-7 Læs og saa det løse det er gaaet vældig godt i denne Uge. I er vel færdig derhjemme I manglede da ikke nær saa meget som vi til min Fødselsdag saa nu bliver der et ordentlig langt Efteraar. Erna og Søster er vel kommen ordentlig hjem de var vel ellers nok lidt overanstrengte oven paa den Tur. I havde nok mange fremmede sidste Søndag det kunde nu have været sjov at have været med men det kunde jo ikke lade sig gøre.

Ja jeg tror ikke jeg har mere og skrive denne Gang nu maa i hilse alle Bekendte og selv faar i saa mange Hilsener fra Anker.

Jeg vil gerne bo sammen med Ejner Gyldenkærnes Karl til Vinter
 

  24.9.1930
Gudrun og Helga Dam til resten af familien på rejse
 

Hullegaard Onsdag d. 24.[9. 1930]

 

Kære Far og Mor, Børn og Svigerbørn!

Det er vel bedst, jeg tager mig sammen og skriver lidt til jer, jeg har lige en halv Time tilovers, de andre er ude og høste for fuld Kraft, men saadan noget Arbejde tager "Fruen" naturligvis ikke i sine Hænder i disse dage. Vi lever ellers i bedste velgaaende, vor største Bekymring er næsten Pærerne, for Mor paalagde os jo, at vi maatte ikke lade nogen gaa til Grunde, og det er slet ikke saa nemt, naar  de hver Dag drysser ned i tusindvis, selvom vi deler ud til højre og venstre og selv spiser sødsuppe med Pærer og Kærnemælksuppe med Pærer hveranden Dag forslaar det ikke en Gang. Vi begynder for Resten ogsaa at faa Pengebekymringer, vi har nemlig kun 2 Kr. 95 Øre tilbage i Kassen saa vi kommer nok til at lægge os efter en økonomisk Levevis, Posten fik nemlig 12 Kr. i Dag til Blade og det gav jo et slemt Hul i Beholdningen. Naa, vi kan jo sælge en Gris eller 2 saa det gaar nok, men I skal nu ikke sende Bud hjem efter Penge.- Torsdag. Her blev jeg afbrudt i Gaar, "Banden" kom og forlangte, at jeg skulde komme ud og hjælpe til. Vi fik 4 Læs Kløver ind, i dag har vi tænkt og tage Resten, hvis ellers Vejret tillader det, det ser lidt "gramt" ud i Øjeblikket, Helga og Holger er nu ude og røgte Stakkene, det er ikke sikkert, de lægger Mærke til at det trækker op. Jeg havde ellers tænkt, vi skulde gøre rent i Soveværelset i Dag, men det slaar nok Fejl, det gaar kun smaat med Hovedrengøringen desværre saa I skal nu ikke vente at hele Huset staar blankt og skinnende til I kommer hjem, det kunde gerne blive en Skuffelse.

Jeg kan da fortælle at der er to Søer som lykkeligt er nedkommet med henholdsvis 15 og 16 Grise, deraf er de 25 levende endnu, men de bliver jo ogsaa passet godt, Albert er bange for at Soen skal blive nervøs, naar der løber nogen saa tit. Hans Humør er for Resten ikke af det bedste for Tiden, om det er Pærehøsten, han ikke kan døje, eller om der er andre Ting, der trykker ham, ved jeg ikke, men noget maa der vel være, maaske er han ikke tilfreds med sin nye Husbonde. Vi er inviteret hen til Frk. Munk, Anker og mig samt de nyforlovede paa Lørdag Aften, saa holder de nok Høstgilde, hvis det bliver godt Vejr kan vi jo cykle, ellers bliver Kavallererne jo nødt til at leje Bil, for vi har jo ingen Penge. Anker var her nede i Aftes, han tænkte jo som saa, at jeg havde det maaske lidt for mig selv, jeg havde nu ogsaa inviteret Holger til at besøge os lidt, men han skulde nu absolut hjem og i Seng. Det gaar ellers rigtig godt med at føre Dagbogen. Kassebogen har vi ikke begyndt paa endnu, men nu har vi brugt Pengene, saa der kan ikke blive meget at skrive om.

Naa, jeg skal vist til noget andet, maaske Helga ogsaa vil sende en lille Hilsen. Hils nu endelig alle Vegne, hvor I kommer frem. Selv faar I alle mange Hilsner fra Gudrun.

[Helga]

Kære Alle! Alt vel, Tak for Kortet. I Eftermiddag skal vi saa Hvede øverst ved Brønden; det har været fint Vejr 4 Dage siden i rejste. Saa haaber jeg I morer jer rigtig godt; hils Familien og især mit "Vinterherskab". Nu skal Pigen ud og vaske Kander.

Kærlig hilsen fra næstkommanderendeinde.

[Gudrun]

Mange Tak for Brevet og Kortene, ja det var morsomt med Slumretæppet. Mor jer nu endelig efter bedste Evne vi klarer os nok. Jeg syltede Hyldebær i Gaar, kun fire Flasker altsaa.

 

  25.10.1930
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Strangegaard Lørdag Aften [25.10-1930]

 

Kære derhjemme!

Nu vil jeg alligevel til Slut sende jer et Par Ord jeg ved nok at jeg har været sløj til at skrive i den sidste Tid men nu kommer jeg jo snart hjem saa jeg kan fortælle mine Oplevelser for det kan jeg bedre end skrive dem hvad i jo nok har opdaget.

Jeg vilde ellers blot skrive at jeg sender mit Tøj af Sted i Morgen (Søndag) for jeg vilde jo helst have det til jeg selv kommer hvis det kommer noget før mig maa i gerne tage det op saa sender jeg Nøglen med her.

Jeg tænker nok jeg kommer Søndag Formiddag hvis det ikke bliver alt for megen Storm. Jeg siger Tak for det sidste Brev det var jo ganske ufortjent.

Hvis i ser Jakob mere maa i hilse ham mange Gange og sige at hans Fætter skal være min Afløser her.

Til Slut sender jeg mange Hilsener til jer alle fra Anker

 

I kan godt vente at Helga kommer og besøger jer hun rejser herfra Onsdag Aften.
 

  3.11.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Til

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

"Skovholm" Mandag Aften [3.11.1930]

 

Kære lille Damse!

Du har vel begyndt at længes efter Brev fra mig jeg er ikke kommen længere end hjem endnu jeg skal først til Tune i Morgen Far skal køre med mit Tøj til Aabningsmøde og jeg skal cykle der skal mange derud som jeg kender ogsaa Ragnhilds forh. Kæreste det er allerede blevet forbi med dem det varede jo ikke saa længe men de er vist meget glade for det derinde.

Rejsen herover gik meget godt jeg var en lille smule Søsyg lige i Begyndelsen men det gik over igen. Det var et forskrækkeligt Regnvejr da vi naaede København men jeg lejede Bil sammen med 46 til  Banegaarden saa slap jeg lidt billigere og saa naaede jeg et Tog der gik 7,47 saa jeg var hjemme Kl. 9.

Jeg har ellers daarlig Tid til at skrive jeg skulde jo pakke men det lader jeg saa de andre om.

Ja  lille Damse jeg ved ikke hvordan du har det men jeg har nu allerede begyndt at længes efter dig jeg ved ikke hvordan det kan være men jeg tror det er fordi du er saa langt væk jeg kan ikke lige køre ud til dig naar jeg vil.

Vi har jo alligevel haft det dejligt i Sommer du kan tro jeg har været glad ved at være derovre men jeg har dog været mest glad naar jeg var hos dig jeg er ogsaa glad fordi jeg nu bedre følger mig hjemme hos jer for det varede vist nok lidt længe inden jeg gjorde det men det skal jeg nok gøre herefter.

Jeg kommer til at slutte nu for de sidder og snakker allesammen men jeg tror heller ikke der er mere men nu maa du endelig  hilse Svigerfader- og Moder mange mange Gange og sige dem Tak for i Sommer for mig og du skulde ogsaa hilse dem fra alle de andre de kender her og jeg skal ogsaa hilse dig fra dem men de fleste og de kærligste Hilsener faar du dog fra dig allerbedste Ven.

Du ved vel min Adresse er: "Tune Landboskole pr. Taastrup

 

  9.11.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard i Regn og Blæst Søndag d. 9 Novbr. 1930

 

Min egen Ven!

Nu er det vist paa Tide, jeg faar skrevet lidt til dig, ellers varer det alt for længe, inden jeg hører fra dig igen. Og Tak for Brevet dit, denne Gang var du rigtignok hurtig i Vendingen, det skal siges til din Ros. Du kan være glad, du ikke længer er paa Bornholm, for her regner og blæser det stadig, men maaske har I det ikke bedre paa Sjælland, dog nu har du da i det mindste ingen Kæreste, du skal afsted og besøge.

Jeg har nu ikke oplevet noget særligt siden sidst, Helga og Holger har vi ikke hørt noget fra undtagen et Par Kort, og Inger har vi ikke hørt et Suk fra, maaske er hun paa Skovholm i Dag, (bare det var mig, hvis du altsaa er hjemme) vi begynder nu med at vente hende paa Tirsdag.

Naa, nu er du vel snart ved at finde dig lidt til Rette paa Tune, kan du nok forliges med ham Kraporius, er det ikke saadan, han hedder, du bor sammen med? Jeg haaber, I husker at holde jeres Værelse fint i Orden, faar Støvet tørret af og Gulvet vasket og ellers gjort det lidt hyggeligt, jeg er nu ikke sikker paa at du har Evner i den Retning, men maaske Kraporius har det, jeg skal  nok skrive til ham engang og høre, hvordan du opfører dig. Er det saa godt at komme til at gaa til Gymnastik igen? Er der mange O.D.'ere? Er der nogle Bornholmere? Nu maa du snart skrive et langt Brev om Forholdene derhenne og hvordan du synes om at være der.

Far driller mig med, at det bliver nok en lang Søndag i Dag, og det kan jo gerne være, han faar Ret, længes efter dig det gør jeg jo, det skal jeg ikke nægte, men jeg trøster mig jo med, at der er da ikke saa forskrækkelig længe til Jul, og saa bliver det jo dobbelt dejligt at være sammen igen, tror du ikke? Somme Tider tænker jeg, at det er næsten Synd, du skal komme herover igen, jeg ved jo nok, du vil saa gerne være hjemme, men du vil alligevel allerhelst være, hvor jeg er, vil du ikke, jeg kan nu slet ikke tænke mig Julen uden dig. Tænk Anker, i Dag er det vist lige et Aar siden, jeg skrev mit første Kærestebrev, men da sad jeg nu ude i Køkkenet, for den Gang var det jo omtrent hemmeligt endda. Jeg kan ikke forstaa, der allerede er gaaet et Aar siden, da glædede jeg mig ogsaa til Jul, kan du tro, det gjorde du vist knap saa meget.- Nu har vi købt Ramme til Holger, han troner midt paa Orgelet, saa det er altsaa ikke hemmeligt her mere, saa faar de selv om, hvordan de vil optræde i Jylland.

Det er nu en Skam, du ikke er her Anker, vi skal have en dejlig Æblekage til Kaffen, vi bliver kun fire om den, det er godt Inger snart kommer hjem, saa vi kan blive nogle flere. Ja, Anker, saa faar du ikke mere denne Gang, nu maa du altsaa slet ikke vente længer med at skrive, end jeg har gjort, det kan godt være jeg har ventet et Par Dage for længe, men jeg opsatte det til Søndag. Saa faar du til Slut en rigtig kærlig Hilsen fra din egen Damse, som tænker paa dig hver eneste Dag og drømmer om dig omtrent hver Nat.

Jeg skal hilse fra Far og Mor.

 

Du længes vel ikke tilbage til Strangegaard? Nu skal jeg ind og sy paa Skamlen at jeg kan faa den færdig inden ti Aar.
 

  11.11.1930
Inger Dam til Anker Frandsens søstre

[Postkort med motiv fra Kerteminde, oprindelig adresseret til:]

 

Frknerne Frandsen

Skovholm

pr. Lejre

 

[omadresseret til:]

 

Hr. Anker Frandsen

Tune Landbrugsskole

pr. Taastrup

 

 

Frederikslund 11-11 [1930]

Nu er jeg saa naaet hertil efter at have besøgt baade i Aarslev og Kerteminde. Helga kom Mandag, jeg rejste saa Tirsdag fra Astofte. Det er saa min Mening at rejse herfra Torsdag med 12.45 Toget. Gudrun længes vel sagtens snart efter mig. Jeg glæder mig til at lære jer at kende.

Venlig hilsen Inger Dam
 

  12.11.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Til

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Onsdag Aften [12.11.1930]

 

Kære lille Damse!

Du bliver forbavset over allerede at faa Brev men her paa Skolen er der bedre Lejlighed til at skrive end naar jeg er hjemme syntes jeg. Nu befinder jeg mig ellers rigtig godt nu har vi da faaet lidt at bestille med Lektier og Skrivning om Aftenen men i den første Uge kan du tro jeg kedede mig om Aftenen ja jeg var lige ved at skrive til dig igen bare for at faa noget at forslaa Tiden med. Nu har jeg som sagt nok og du kan tro at hvis det ellers bider paa mig bliver jeg vældig klog og noget skulde jeg da helst lære for du kan tro det er en dyr Omgang ikke alene selve Opholdet men saa alle de Bøger ja alt koster Penge og jeg tjener jo ingen. I den første Uge troede jeg ogsaa jeg var bleven syg jeg havde Mavepine flere Dage i Træk jeg kan ikke vide hvad det er kommen af nu er det da heldigvis gaaet over igen jeg tror forresten det er kommen af vi faar saadan nogen daarlig Kaffe her om Aftenen vi faar nemlig Kaffe om Aftenen i Stedet for om Eftermiddagen nu er vi 6 der har købt et lille Spritapparat saa skiftes vi til at købe Franskbrød Magarine Sukker Kakao og saa laver vi Vandkakao om Aftenen det er meget bedre men koster ogsaa Penge og hvis du sender en Lagkage vil den jo nok blive delt til os 6 men du maa huske at sende den som Postpakke Frimærkepakker kommer ikke længere end til Taastrup og der er over en Mil til, men Postpakker kommer til et Posthus i Greve som er lige herved. Hvad Vejret angaar er det hvist ikke bedre her end paa Bornholm du kan tro jeg fryder mig sommetider over at jeg ikke er ude og køre Roer ind. I Lørdags var det dog godt Vejr og da var jeg ogsaa hjemme jeg vilde ikke gaa her den første Søndag den kan jo sommetider være lidt kedelig og saa mente jeg ogsaa jeg skulde hjem og hilse paa Inger men de havde hverken set eller hørt noget til hende. Saa ringede jeg hjem Mandag Aften men da havde de heller ikke hørt noget fra hende saa nu har jeg opgivet hende for de kan nemlig ikke saa godt ringe herud hjemmefra men jeg kan godt ringe hjem saa tit jeg vi for vi har en Automattelefon saa det koster 10 Øre. Du kan tro vi holder Værelset i Orden, hver Morgen retter jeg min Seng og lægger Tæppet pænt over jeg reder den ikke f'ør jeg skal i Seng for jeg ligger tidt og læser i den om Dagen, naa, naar jeg saa har rettet min Seng saa Vasker jeg mig vi har et lille Vaskebord og Vaskefad Kande Gulvklud og en lille Klud jeg ved ikke om det er en Støveklud men vi har nu ikke brugt den endnu saa har vi Spand, Gulvskruppe og Kost saa her mangler ingenting vi skiftes til at hente Vand og feje Gulv (hver Dag) og vaske Gulv (hver Lørdag) der er nemlig ingen af os der ryger saa vi sviner ikke saa meget til. Du kan godt skrive til min Sluf og spørge ham om det men du maa ikke kalde ham Kraporius for han hedder Liborius Paaske et fint Navn vel nok det er forresten en der er god til at skrive Breve han skriver somme Tider 3-4 Breve paa en Aften saa holder han en Blad der hedder Novelle-Magasinet og der staar en hel Del Adresser paa unge Mennesker der ønsker Brevveksling saa skriver han til nogle unge Damer der han har flere Billeder fra Norge fra nogle Jenter han har skrevet sammen med deroppe fra. Det var jo ogsaa paa den Maade Gartneren lærte at kende Strit.

Ja, du kan tro Damse det er godt at komme til at gaa til Gymnastik igen her er 3 O.D.er hvoraf den ene leder jeg er bleven tilbudt at lede Gymnastik flere Steder her i Omegnen men jeg er bange for det skal gaa ud over Lektierne saa jeg har sagt nej hver Gang. Nu ringede Klokken til Aftenkaffe men jeg skriver videre og tager min Kakao senere. Her er ikke mindre end 8 Bornholmere her paa Skolen men jeg kender dem ikke allesammen endnu jeg har kun snakket med en af dem men han kendte ikke jer men han kendte godt "Strangegaard". Jeg har lige købt en Ramme til dig og faaet passet dig til saa nu saa du ved siden af Liboriuses Nordmænd. Rammen ligner omtrent den som jeg er i ved siden af alle mine Svogre og Svigerinder og først og fremmest dig paa Orgelet. Ja tænk for et Aar siden var vi hemmeligt forlovede da sad jeg og frøs oppe paa Hestestaldsloftet og tænkte bare det snart var Jul saa jeg kunde komme over det døde Punkt at offentliggøre vor Forlovelse nu sidder jeg her paa Tune Landboskole Værelse Nr. 36 i dejlig Centralvarme, men jeg længes lige meget efter Jul igen. Ja, Damse hvor skal vi have det godt sammen i Julen, men du maa nu passe paa jeg ikke tager Vejret fra dig naar jeg faar fat i dig hvor det saa bliver, ja du skulde bare sidde her ved siden af mig saa kan du tro du skulde faa et Barberkys eller maaske 2-3-eller 50 maaske vi plejer jo ikke at spare paa dem og det skal jeg heller ikke gøre i Julen kan du tro. Hjemme vilde de nu ellers have at jeg skulde vente med at komme til Nytaar for i Julen skal vore Malkefolk have fri og saa mente de at Littrup og dig kunde komme i Stedet for og malke saa skulde Søster og jeg naturligvis hjælpe jer men nu har de lejet nogle andre til at malke saa du skal ikke være bange jeg skal nok komme og det havde jeg nok ogsaa gjort alligevel.

Naar nu Inger en Gang kommer hjem maa du nok skælde hende lidt ud fordi hun ikke kom der hjem i Søndags det skulde vel aldrig være mulig at hun havde flere Steder hun skulde besøge. Lyset gik pludselig ud men nu kom det igen saa nu maa jeg vel hellere se og faa afsluttet mit Brev for du har vel ikke Tid til at læse mere naar Inger ikke vil til at komme hjem.

Det er ogsaa det længste Brev jeg nogen Tider har skrevet men det maa jo være fordi jeg har købt en ny Fyldepen syntes du ikke den skriver godt.

Nu er det ogsaa Sengetid. Klokken er over 10 og det plejer jo at være høj Sengetid for mig men her kan det nok gaa naar jeg ikke skal op før Kl. 7.

Nu faa du saa til Slut saa mange mange kærlige Hilsener fra din allerbedste Ven som længes efter dig især i de ledige Stunder.

Hils nu endelig Svigerfar- og Mor

og naturligvis ogsaa Inger naar hun kommer og de andre jeg kender derovre.

 

Mange Tak for dit Brev det glemte jeg helt men saadan er jeg jo ved du nok men jeg haaber du undskylde mig naar du ved jeg mener det alligevel lille søde Skat.
 

  16.11.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Søndag d. 16–11 [1930]

 

 

Min egen kære Anker!

Ja, saa  sidder jeg atter og skriver til dig og tænker paa, blot du havde været lidt nærmere, saa vi kunde været sammen i Stedet for. Nu er det for resten altid saa daarligt Vejr, saa du kunde vel næsten ikke kommet igennem, skønt du plejer jo ikke at være saa bange for om det regner lidt. Hvordan gaar det nu, du har jo meget længer at cykle, hvis du vil hjem om Søndagen? Jeg er spændt paa, om du har truffet Inger i Dag, jeg skrev nok sidst, at vi begyndte at vente hende i Tirsdags, men Dagen efter fik vi Kort, om at hun ikke maatte vente Søndagen over for at faa hilst paa dig, og det gav vi hende altsaa allernaadigst Tilladelse til, saa haaber jeg, hun har en kraftig Hilsen med hjem fra dig. Jeg glæder mig ordentlig til at høre lidt om hendes lange Rejse.

Mange tak for Brevet, Anker, du kan tro, jeg blev glad overrasket ved at det kom saa tidlig, jeg havde da slet ikke ventet noget før Lørdag, og min Forbavselse steg adskillige Grader, da jeg aabnede Brevet og saa alle tre Ark, og saa gaar du og siger, at du kan ikke skrive Breve, du er rigtignok en slem ”Pjalt” er du, det er jo den rene skære Usandhed, du er jo snart ligesaa dygtig, som Inger. Jeg maatte jo læse det højt for Far og Mor, de vilde ogsaa høre, hvordan du havde det, jeg kunde jo nok springe over enkelte Bemærkninger hist og her, saa gjorde det jo ikke noget, vel? Du maa altsaa ikke vente, at jeg ogsaa skal skrive 3 Ark, jeg har jo ikke saa meget at fortælle, her gaar alt i sin vante Gænge, hvis jeg havde været paa Landbrugsskole, saadan som dig, saa skulde jeg nok ogsaa skrevet lange Breve. Jeg kan godt forstaa, det er en dyr Omgang, min Ven, men Opholdet maa vel nok være Pengene værd, hvordan kan det være, du skal købe saa mange Bøger, kunde du ikke laane nogle af Frede f. eks?

Hvornaar er det Søsters og Svigerfaders Fødselsdag, husk og skriv det næste Gang. Du husker vel nok, at det er Mors den 22., og hun bliver sikkert meget skuffet, hvis hun ikke hører fra sin lille Svigersøn. Du maa ogsaa gerne snart sende mig en Ønskeseddel, du véd nok, det er meget svært at finde paa Julegaver til Mandfolk. Du kom jo med et lille beskedent Forslag om en Lagkage, jeg skal nok tænke over det, det gør vel heller ikke saa meget om det lige bliver en Lagkage, de er saa vanskelige at sende, I kan vel ogsaa have en anden Kage, men nu kan vi jo se, hvad det kan blive til. Jeg begynder at blive søvnig, men vi var ogsaa henne til Pihls i Aftes, og det blev lidt sent, jeg skal nu alligevel høre Familien Hansen i Radio inden jeg gaar i Seng.

Ja, saa kan der vist ikke blive mere at skrive om denne Gang for at jeg længes efter dig og glæder mig forskrækkeligt til Jul, det ved du jo nok, nu er der da ikke mere end 5 Uger til heldigvis.

Længes du lidt efter din Damse. Ja, jeg ved nok, du gør det, min Ven, men jeg kan aldrig blive træt af at høre det.

Saa faar du til sidst en rigtig kærlig Hilsen fra

din egen Damse                                                     

  20.11.1930
Anker Frandsen til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

Til

Fru Vilh. Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Onsdag Aften [20.11.1930]

 

Kære Svigermor

Først vil jeg ønske dig hjertelig til Lykke paa Fødselsdagen. Ja Gudrun har jo læst mit sidste Brev op for jer saa i ved jo omtrent hvordan jeg har det og der er saamænd ikke sket mange Forandringer siden.

Jeg har det stadig godt og det gaar meget bedre nu end i den første Uge med at faa Aftenerne til at gaa nu har vi nok at bestille med at læse og skrive vi har saa mange forskellige Fag saa det er næsten umulig at skille dem rigtig ad og det er jo ikke saa heldig at svare i Kemi naar man bliver spurgt i Anatomi men det vil forhaabentlig gaa bedre naar vi bliver lidt vant til det det er saa uvant naar man er vant til at gaa paa Strangegaards Marker saa at komme her og sidde stille og arbejde med Hovedet. Nu begynder vi ogsaa at blive kendt med hverandre saa bliver her ikke saa kedeligt vi har nylig faaet lavet en Avis men første Nr. er ikke udkommet endnu saa har vi en Diskussionsklub som skal have sit første møde paa Lørdag hvor der skal diskuteres om Gymnastik og skydning og hvor jeg muligvis skal indlede om Gymnastikken. Inger er forhaabentlig kommet hjem i god Behold i maa ikke skælde hende ud fordi hun ikke kom Mandag for det var ikke hendes Skyld; men det var saadan et forskrækkeligt Blæsevejr lige før hun skulde af Sted saa vi holdt hende tilbage allesammen, vil du hilse hende mange Gange.

Endnu en Gang vil jeg sige dig Svigermor og ogsaa Svigerfar Tak for alle de Gange jeg var hos jer i Sommer jeg var altid glad ved at komme ud hos jer fordi jeg mærkede at jeg var velkommen saa skal du have særlig Tak fordi I vaskede og lappede mit Tøj jeg fik aldrig rigtig sagt Tak for det i Sommer tror jeg men jeg haaber du forstaar hvor glad jeg var for det alligevel.

Hermed vil jeg saa slutte for denne Gang hvad jeg har glemt kan i faa at vide til jul.

Ti slut faar du og Svigerfar saa mange kærlige Hilsener fra jeres lille

Svigersøn

 

Hils dem jeg kender til Fødselsdagen

 

Gudrun skal nok faa Hilsen i et andet Ark
 

  20.11.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert: [lå inde i kuvert til mormor]

Til Gudrun

 

 

Tune Landboskole Onsdag Aften [20.11.1930]

 

Min egen Skat!

Ja du vil vel ogsaa gerne have en lille Hilsen men jeg vil hellere give dig den privat og det kan jo ogsaa gerne være du hellere vil have det jeg har ellers ikke noget særlig at fortælle dig for du læser vel det andet Brev men jeg kan da lige besvare dine Spørgsmaal. Du spørger om jeg ikke kunde laane Frede Bøger det har jeg gjort for en Del men der er nogle af hans som ikke passer de er for gamle eller ogsaa vi bruger en anden Slags.

Saa er der et Par Fødselsdage det er Søsters den 5 og Fars den 13 som er en Lørdag saa kan jeg lige naa at komme hjem og faa Andesteg. Saa var det en Ønskeseddel du vilde have i Fjor lavede jeg en hjemme som fyldte et helt Ark Papir nu skal jeg se om jeg kan lave ligesaadan en til dig saa har du frit Valg men saa haaber jeg at du sender mig en Ønskeseddel ogsaa saa jeg kan faa noget at vælge imellem.

Ja lille Damse du kan tro jeg tit tænker paa dig og jeg tænker nok jeg længes mindst lige saa meget efter Jul som dig men nu maa du nøjes med saa mange allerkærligste Hilsener fra din allerbedste Ven.

 

[Ønskeseddel medfølger]

 

En god Gaard ca. 40-50 Tdr. Land

En Bil

En Rejsekuffert

10 bløde hvide Flipper No. 39.

Et Par Ærmeholdere

Et Par Manchetknapper

En god Bog

En broget Landbrugsskolehverdagsmanchetskjorte Nr.38 med Flipper Nr. 39 som ikke saa let bliver beskidt som hvide eller lyse Flipper.

Et Halstørklæde

En Haarbørste

En Pengepung

Møbler eller Sølvtøj som jeg kan faa brug for siden. F.eks. et sæt Skrivetøj til mit Skrivebord hvis jeg faar noget, eller Billeder eller Malerier.

 

Saa kan jeg ikke finde paa mere nogle af Ønskerne er maaske noget store men det er heller ikke Meningen du skal give mig det men derfor kan jeg jo godt ønske det.
 

  26.11.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard, Onsdag d. 26. Novbr. [1930]

 

 

Kære Anker!

Du gaar vel og kigger efter Posten om der snart er Brev fra mig, ja, nu skal du ikke vente længere. Du kan tro, her er Fred og Ro i Aften til at skrive Kærestebreve, Far ligger paa Sofaen og sover og Mor og Inger er gaaet til Pihls, de har Læsemøde, jeg skulde ellers ogsaa have været med, men jeg vilde nu hellere blive hjemme og skrive til dig. Inger var ellers halvvejs gal, hun vilde have haft mig med, men jeg sagde, at jeg havde travlt, hvad det var med, fik hun ikke at vide, men det opdager hun nok i Morgen. Det var godt du skrev til mors Fødselsdag, hun fik ogsaa brev fra Holger, Helga og Anna Valborg, Holger skrev dog alligevel ikke "kære Svigermor", men "kære Allesammen", han har ikke rigtig vænnet sig til sin nye Familie endnu. Herluf hørte vi ikke et Suk fra, Mor er da heller slet ikke saa lidt fornærmet paa ham, jeg synes nu heller ikke, det er saa pænt af ham, nu var han med Far og Mor i Sommers paa Udflugt helt ned til Dannevirke og rundt omkring, og de betalte det hele, og vi har ikke hørt et Ord fra ham siden, saadan maa du huske aldrig at bære dig ad. Du kan ellers tro vi har holdt Mors Fødselsdag 3 Dage i træk, første Dag var Dammefamilien samt Bakkegaards og Pihls her. I Søndags var Marie og Hedvig her, da legede vi Tepotteleg og spillede Kort hele Aftenen. Saa endelig i Mandags var Hoppegaards her, jeg havde jo bagt saa megen god Kage, saa vi maatte have dem herhen og spise de sidste Levninger. Konen er Sjællænder, du kan tro, det frydede mig, at høre det sjællandske igen. Vi sang nogle Sange om Aftenen, men jeg savnede jo din behagelige Stemme i Koret. Ved du, hvad der var det første jeg kom til at holde af dig for? Ja, jeg tror nok, det var, fordi du var saa god til at synge. Kan du saa sige mig, hvad du først holdt af hos mig? Anker, jeg vilde saadan ønske, du sad her hos mig, jeg længes saadan efter - - ja, hvad tror du, du tror vel ikke, det er efter at sidde paa Skødet af dig med Armene om din Hals og kæle lidt for dig, og fortælle dig, hvor meget jeg holder af dig. Men i Dag om fire Uger er det Juleaften, Anker, og saa behøver vi ikke at længes mere. Herefter vil vi ikke saadan skilles ad i halvaarsvis mere, vil vi vel?

Du kan stole paa, at Inger var glad for sit ophold paa Skovholm, særlig indtaget var hun nu i Per, det er jo heller ikke saa underligt, han er jo en smart ung Mand. Hun syntes, du var meget mere livlig end i Sommers, hun sagde, det var saa godt imellem jer og I savnede ikke mig spor, saa jeg var lige ved at blive jalouks. Sikke en Vinter vi har haft i nogle Dage, men det har I maaske ikke mærket noget til paa det fjerne Sjælland, jeg var lige ved at skulde have fat i en Varmedunk, det glæder dig vel, men saa imens blev det Sommer,

Du gaar vel og slikker dig om munden efter den Lagkage, men du faar øve dig i Taalmodighed, for den er nu ikke bagt endnu. Kom du saa til at indlede Gymnastikken, som du skrev sidst du skulde, det vilde jeg forresten gerne have hørt. Nu er Arket fuldt, men jeg kommer vel til at skrive lidt mere paa et andet, for jeg har jo ingen Afslutning faaet lavet.....

Jeg har haft travlt med at sy mig et Forklæde i Dag, det gælder jo om at øve sig i den ædle Sykunst, saa man kan sy sit eget (og Børnenes) Tøj. Du kan tro vi har masser af Æbler endnu, du skal nok faa alle dem du kan spise i Julen, du skal selvfølgelig ikke gaa og æde hele Tiden altsaa.

Jeg skulde jo ogsaa skrive en Ønskeseddel. Ja, jeg ønsker altsaa at blive Kone paa den Gaard, du ønsker dig. Saa ønsker jeg, at du altid vil holde lige saa meget af mig som nu og at jeg altid maa være din bedste Ven, som skal dele ondt og godt med dig, og som du slet ikke kan undvære. Det var altsaa det vigtigste, men jeg har ogsaa mange andre mere prosaiske Ønsker, der er nok at vælge imellem, jeg ønsker mig særlig Ting, som kan bruges senere hen. Du bliver vel ikke fotograferet inden Jul, ellers kunne du jo passende forære Far og Mor dit Billede i Julegave, det vilde de blive meget glade ved. Nu er det nok ved den Tid, du er ved at drikke din Kakao, og jeg skal nok til at tænke paa og holde op med mit skriveri. Nu faar du saa til sidst de varmeste Hilsner der kan sendes pr. Brev, fra din lille Kæreste, som gaar og længes efter dig paa den fjerne Klippeø i Østersøens Vover. Faar jeg saa snart en Hilsen fra Vennen min, eller har han snart saa travlt, saa han glemmer og tænke paa sin lille Pige. Eller holder han for meget af hende til det. Jeg sender en Hilsen med fra Far og Mor, for jeg ved de mener det, og fra lille Inger, som nok gerne vil sige Tak for sidst til sin lille Svoger.

 

  28.11.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Til

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Fredag Aften [28.11.1930]

 

Kære, lille Damse!

For et Kvarter siden fik jeg dit Brev som jeg nu har ligget i Sengen og nydt og da jeg har Tid i Aften men ikke i Morgen og paa Søndag svarer jeg dig med det samme.

Ja jeg kan ikke nægte at jeg har kikket efter Posten de sidste Dage jeg syntes der var saa meget jeg vilde fortælle dig men jeg vilde alligevel ikke skrive inden jeg fik Brev fra dig. I Morgen Eftermiddag har jeg faaet fri saa skal jeg til Delingsførermøde i Roskilde saa tager jeg nok hjem derfra

men paa Søndag skal jeg til Delingsførermøde igen saa skal Søster og Frede ogsaa tænker jeg du kan tro det er sjov og du skal ogsaa nok komme med til næste Vinter kan du tro.

Men paa næste Søndag skulde du jo være paa Sjælland saa skal vi have Bal her paa Skolen og jeg aner ikke hvem jeg skal bede med for Søster vil vel sagtens ikke hun var mere ivrig i Fjor jeg har været lige ved at invitere Marie Fenger N. her er en Søn paa Skolen derfra hvor hun tjener og jeg fik en venlig Hilsen fra hende en Dag vi snakkede om at faa en Bilfuld Damer deroppe fra da der er flere Elever fra den Egn men det er ikke sikkert det bliver til noget saa faar jeg vel ingen men saa kan jeg jo gaa i Seng hvis der ikke er nogen der vil danse med mig. Saa den 11. kommer selve Hr. Karsten Iversen her og skal holde Foredrag det bliver sjov og se hans milde Ansigt igen jeg skal vel hilse ham fra dig. Den 13 skal jeg hjem til Fars Fødselsdag men saa den 14 kommer det allermest spændende og den Dag vilde jeg rigtignok gerne have haft dig herovre kan du tro se den Dag har Roskilde og Holbæks Amts Gymnastikforeninger slaaet sig sammen og lejet hele "det kgl. Theater" og de skal spille "Elverhøj" det skulde du bare se saa tillige vil Studenterforeningen vise os omkring paa Musæer og hvor vi ønsker det og om Aftenen vil de underholde os paa "Grundtvigs Hus" hvis Lokaler vi ogsaa har lejet allesammen det hele koster kun 5 Kr. foruden Togbilletten det skal nok blive godt især hvis du havde været med vi er 10 der hjemmefra der skal med saa Far bliver ganske alene hjemme Marie F.N. skal ogsaa med har jeg faaet at vide skal jeg hilse hende fra dig jeg syntes altid det er morsomt at se nogle Ansigter der minder om Sommeren 1929 i Askov men der er dog et Ansigt jeg særlig syntes om men det faar jeg vel ikke at se før Jul. Ja lille Damse du tror vel ikke af dette her at jeg er saa optaget at jeg slet ikke har Tid til at tænke paa dig men saa tror du skamlig Fejl jeg tænker paa dig vel næsten mere end nogensinde og du kan tro jeg tæller Dagene til Jul og nu er da ogsaa den halve Tid gaaet saa  gaar den næste Halvdel vel ogsaa den skal jo gaa saa hurtig som mulig. Naa det er min Stemme du er blevet forelsket i jeg ved skam ikke hvad jeg først blev forelsket i hos dig det var vist hele Personen fordi du var som jeg vilde have min Kæreste skulde være.

Her paa Skolen er jeg ogsaa Forsanger der er nemlig kun to af Lærerne der kan synge saa det er mig der maa synge for de fleste Gange, vi har lige faaet lavet en Sangforening hvor jeg synger Bas kan du vel tænke. Saa i har haft Vinter over hos jer det har vi ikke haft noget af her har det skiftet med Regn og Graavejr du skal nu ikke vænne dig til at ligge med Varmedunk for det er noget skidt for unge Mennesker og du kommer ogsaa til at undvære den naar vi bliver gift for saa skal jeg snart faa sparket den væk. Det er godt du ikke hørte mig indlede om Gymnastik for det duer jeg slet ikke til og saa vilde du jo bare grine af mig. Jeg tænker ikke vi bliver fotograferet inden Jul men jeg ved ikke hvad du skal give Svigerfader- og Mor i Julegave men hvis du køber noget til dem kunde du saa ikke købe det i Kompani med mig du kan meget bedre købe noget til dem end jeg. Se din Ønskeseddel den er meget nemmere at opfylde end min tror jeg du skal nok faa alt hvad du ønsker dig og mere til maaske. I Aften skal vi ikke have Kakao for vi skal i til Kaffe og høre vor nye Avis "Gnisten" blive oplæst og det er snart ved den Tid men nu tror jeg ogsaa jeg har fortalt dig ikke alt men det vigtigste af hvad jeg vilde fortælle dig men hvis du sad paa Skødet af mig var der nok meget mere jeg vilde fortælle ja du kal slet ikke tænke dig hvor jeg glæder mig til at have dig paa skødet igen og kysse og klappe dig din lille Pjalt du er. Foreløbig maa du nøjes med alle de Hilsener der kan sendes pr. Brev fra din allerbedste Ven.

 

Tillige sender jeg mange Hilsener til Svigerfader- og Mor.

Hils ogsaa Helga, Holger Anna V. og Herluf naar i skriver til dem. Jeg sender dem maaske et Brev til Jul i hvert Fald Helga og Holger.

 

Du maa endelig hilse Inger mange Gange det var sjov at se hende der hjemme i sit sædvanlige Humør det er rigtig nok det var vældig godt imellem os men du skal nu ikke blive Jalouks for det var da værre hvis vi ikke kunde forliges.

 

  3.12.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard 3. Decbr. [1930]

 

 

Min Hjertensven!

I Dag er jeg igen alene hjemme, saa tænkte jeg jo, der kunde rigtig blive Lejlighed til at skrive til dig, men Tiden er næsten løbet fra mig, det er ved at blive Aften nu og Inger kommer nok snart hjem, hun har været cyklende en Tur i Aakirkeby. Jeg har haft saa travlt med at rende ud og ind med Tøj, vi vaskede nemlig Storvask i Gaar og nu gælder det jo om at faa det tørret. Tak for Brevet, men Ven, du er  rigtignok hurtig i Vendingen, ved du hvad, jeg tror, du længes mere i Aar end i Fjor, i Fjor kunde der godt gaa en hel Uge inden du skrev, naa, det var jo heller ikke saa nemt for dig, naar du skulde helt op paa Høloftet og gøre det, det skal jeg gerne indrømme. Undskyld mig et Øjeblik, jeg skal ud og se til Tøjet. Saa, nu er Freden forbi, Inger er kommet hjem, men jeg skal prøve paa at faa dette færdigt alligevel, jeg skal jo ogsaa have skrevet til Søster i Aften og saa kommer det vel endda for sent. Det er morsomt at I saadan faar "Fatter King" i Besøg, ja hils ham endelig fra mig. Og hils ogsaa Marie Fenger, hvis hun skal være den lille Dame paa søndag, nu maa du endelig skrive udførligt om det hele, om hvordan du morer dig og om du savner din "Damse" en lille Smule.

Ja, du kan tro, jeg vilde gerne været med dig i Theatret og se "Elverhøj", men det kan maaske opnaas en anden Gang. Jeg kan næsten ikke forstaa, du kan faa Tid til saa meget, jeg synes altid Landbrugselever plejer at have saa travlt, men det kommer maaske mere senere. Jeg synes altid, Herluf jamrede saadan over Travlhed i Fjor og saa syntes han endda, han blev dummere og dummere for hver Dag, og han er da ellers begavet nok, saa han maatte jo sagtens kunde følge med. Det var nok ogsaa særlig i Begyndelsen han saa saa sort paa det, saa længtes han jo ogsaa hjem. Nu skal jeg alligevel fortælle dig en Nyhed, Helga og Verdens dejligste Holger har saamænd faaet Ringe paa, saa nu kan du altsaa godt sende dine Lykønskninger naar som helst. Anna V. skrev forleden og takkede mig saa hjerteligt fordi jeg vilde være hjemme i Vinter, ellers skulde hun jo været hjemme og hun kunde vist ikke tænke sig at være fra Herluf et halvt aar. Der er jo ogsaa haardt for os to Stakler, men vi har jo Julen at glæde os til, ellers havde vi sikkert heller ikke staaet det igennem, tænk i Dag om 3 korte Uger, nu maa du ikke blive altfor søsyg paa Turen, saa du skal være Syg i flere Dage efter. Juledag skal en af mine Skolekammerater have Bryllup, saa maa vi jo heller gaa hen og se paa det, saa vi kan bære os rigtig ad, naar vi engang skal til det. Anker, hvor skal vi være glade for hinanden altid, ikke? Naa, jeg skal til at lave Aftensmad til, saa du faar nøjes med dette, men derfor skal du ikke genere dig for at skrive to Ark til mig.

Saa til Slut den aller-aller-aller-kærligste Hilsen til min lille Kæreste fra hans egen lille

"Damse"

De Billeder vi tog den sidste Søndag er ikke fremkaldt endnu, ellers skulde du nok faa nogle Eksemplarer

Du er vel vred, fordi du ikke snart faar den Lagkage, men du faar bære over med mig lidt endnu

Jeg skal hilse fra Inger, hun er fornærmet fordi jeg bildte hende ind at jeg skrev til Søster i Stedet for til dig

 

  7.12.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Til

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Søndag Eftermiddag [7.12.1930]

 

Min egen Skat (Pjalt)

Ja i Eftermiddag har jeg god Ro til at skrive og du vil vel ogsaa gerne høre lidt om hvordan det gik i Aftes og jeg kan fortælle dig at det gik rigtig der var rigeligt med Damer men jeg havde nu ingen særlig med det blev ikke til noget med Marie F. N. med der var en anden det var forresten Ragnhilds Frandsens gamle Kæreste han havde inviteret en Bilfuld der hjemme omkring fra og saa havde jeg en af dem og det var hende som Thorbjørn godt kunde lide som du vel kan huske jeg fortalte dig jeg ved ikke hvad det bliver til med dem men det er da godt imellem dem endnu. Men du kan ellers tro jeg tænkte lidt "bare du var med", der var jo mange der havde Kæresten med saa jeg blev helt misundelig og jeg lovede ogsaa mig selv at næste Gang vi skal have Bal (det bliver nok til Fastelavn) saa skal du med og det haaber jeg ogsaa du gerne vil ikke sandt og vi skal nok ogsaa have Bal sidst i April og saa passer det jo lige du kan komme nogle Dage før Maj ligesom jeg og saa ogsaa komme med der. I Dag sov jeg til Kl. 11 jeg havde jo stort set ikke andet at bestille og jeg kom ikke i Seng før Kl. 3 for her var et forskrækkeligt Halløj inden vi fik sendt alle de Damer af Sted og Ballet holdt ikke op før Kl. 2. Du kan tro jeg blev meget overrasket i Fredags jeg fik nemlig Brev fra Anna V. det var vel nok nærmest for at fortælle mig at Helga og Holger havde faaet Ringe paa saa du var ikke den første der fortalte mig det da jeg først fik dit Brev om Aftenen, jeg skulde hilse dig mange Gange fra Anna V..

Ja Damse nu nærmer Julen sig jo og dette her bliver det næstsidste Brev jeg skriver tænker jeg du kan tro jeg glæder mig til at se dig igen og jeg er glad for at det ikke er første Gang for i Fjor var jeg alligevel lidt betænkelig ved det. I Fjor ved denne Tid var det jeg gik der hjemme og vidste ikke hvordan jeg skulde bære mig ad med at fortælle dem at jeg skulde til Bornholm du kan tro det kneb med at faa det sagt. Ved du hvad jeg har tænkt paa jeg har tænkt at det var ikke saa godt at du kommer til Stationen og henter mig for hvis nu jeg farer dig om Halsen med det samme saa ser det jo ikke saa godt ud, men saa kunde vi jo mødes paa Banelinien mellem Pils og Hullegaard det kunde du jo nok passe og det kan jo være du har travlt, men det maa du ellers selv om.

Denne Gang maa du nøjes med et Ark det kan du vel nok til Jul skal jeg nok fortælle dig alt hvad jeg har glemt og skrive og jeg har tænkt jeg vilde skrive til Helga og H. ogsaa og maaske A. V. med saa jeg har jo travlt.

Til Slut faar du de allerkærligste Hilsener fra din allerbedste forelskede, længselsfuldt ventende Ven.

Hils Familien
 

  11.12.1930
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard d. 11. Decbr. [1930]

 

Kære Anker!

Det er ellers noget sent, Klokken er saamænd 12, men jeg kom i Tanker om, at jeg blev nødt til at skrive lidt til dig. Sagen er jo nemlig den, at det som bekendt er Svigerfaders Fødselsdag d. 13 og det var min Mening at skrive til ham i Aften, men saa kom jeg til at tænke paa, at han faar vel ikke Brevet før Mandag og saa opgav jeg det. Men du tager jo alligevel hjem og saa vil du nok hilse ham paa det hjerteligste fra mig og undskylde mig lidt, fordi jeg ikke fik skrevet, vil du det, min egen Ven? Nu haaber jeg altsaa, du faar Brevet inden du stikker af. Du kan ellers tro, Inger skælder ud fordi jeg skriver til dig i Stedet for, hun siger, at naar jeg har saadan en dejlig Svigerfar saa maa jeg virkelig ogsaa gøre lidt Stads af ham, men du kan rigtig nok tro, jeg holder lige meget af ham for det.-

Og du savnede mig lidt til Elevballet, og saa havde du endda den rigeste og smukkeste Pige i Sognet, ikke sandt. Ved du hvad, det var nu et letsindigt Ønske, du gav dig selv, og det endda ganske uden at spørge mig til Raads, men det kommer nok ikke til at slaa til, for selv om jeg fik Lov at rejse og selv om jeg havde Raad til det, hvad jeg i Paranthes bemærket ikke har, saa mangler jeg en Flæse paa min lyseblaa Silkekjole, men det kan vi nu altid snakke om. Du kan ellers tro, jeg gik og bagte Kage til dig i Formds., men saa kom jeg i Tanker om at du skulde jo hjem til Fødselsdag og saa syntes jeg, det var ganske unyttigt at sende dig noget, du tager vel sagtens alligevel noget Fødselsdagskage med dig tilbage. Jeg ved ikke, om jeg skriver mere til dig inden Jul, men ellers ved du jo nok, at jeg venter dig aldeles bestemt Juleaften om jeg gaar til Stationen ved jeg ikke bestemt, men det kan nu godt være at jeg vover det, ellers mødes vi nok et sted i Skoven.

Hils Liborius og ønsk glædelig Jul.

Nu skal jeg i Seng og drømme om min egen lille Ven, i Morgen skal vi op og bage brune Kager, vi skal jo have en ordentlig Portion til du kommer. Jeg skal hilse dig saa godt fra Mor. Den bedste Hilsen faar du fra din egen Damse.
 

  17.12.1930
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Til

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Onsdag Aften [17.12.1930]

 

Kære Damse!

Hurra, nu er der snart ikke længe til jeg kommer over til dig du kan tro jeg glæder mig til at se dig igen. Du skal have Tak for dit sidste Brev som jeg modtog inde i Københavns Raadhus du maa nemlig vide at jeg faar dine Breve af Aftenen ved 7 Tiden og jeg kørte hjem i Lørdags Kl. 3 men saa om Søndagen da vi var i København var der ogsaa nogle af de andre Elever med og de havde Brevet med til mig. Du kan ellers tro det var en dejlig vi havde til København der var godt 1600 i det hele det bedste vi saa var selvfølgelig "Elverhøj" du kan tro jeg tænkte flere Gange bare du sad ved Siden af mig. Det var ogsaa morsomt at hilse paa Bekendte der var med der var et Par Kammerater fra Gymnastikhøjskolen og saa var der jo Marie og Ib som jeg skulde hilse dig fra. I Mandags var alle Eleverne her fra i Roskilde og se Domkirken og flere andre Ting og vi blev ogsaa fotograferet nu vil det jo vise sig om mit Billede bliver bedre end det du har derovre jeg tænker nok jeg faar dem inden Jul. Jeg har ellers ikke noget særlig at skrive om denne Gang men hvis du kan vente til Onsdag saa skal jeg selv komme og fortælle dig lige saa meget du ønsker og jeg vil ogsaa heller vente til den Tid med at fortælle dig hvormeget jeg holder af dig Damse saa tro jeg bedre du kan forstaa det.

Vi faar fri her paa Skolen Tirsdag Middag saa jeg faar travlt om Eftermiddagen jeg skal jo hjem og gøres i Stand inden jeg skal af Sted men jeg naar det vel nok saa jeg skal nok komme Onsdag Morgen og hvis du saa ikke er paa Stationen saa kender jeg da i Aar heldigvis Vejen og saa venter jeg da at træffe dig paa Hjemvejen og Banen altsaa der gaar vi mere i Ro.

Nu maa du altsaa nøjes med en Hilsen denne Gang fra din bedste Ven.

Jeg skal hilse dig fra Liborius.

 

Hils!
 

  8.1.1931
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Torsdag Aften [8.1.1931]

 

Min egen Ven!

Ja, saa staar man altsaa midt i Livets Hverdag igen og har faaet godt begyndt paa Arbejdet igen, ikke sandt, Anker: Ja, det er saamænd ogsaa godt at komme til at bestille noget igen, synes du ikke? naar blot vi havde været lidt nærmere sammen, saa havde det hele været som det skulde. Du længes vel efter at høre om jeg stadig græder, nej Anker, det er jeg holdt op med for længe siden, det var bare saa svært at tage Afsked med dig, men du maa dog ikke tro, at jeg saadan gaar og hænger med Hovedet hele Tiden. Længes efter dig gør jeg naturligvis stadig men vi er jo nødt til at være fra hinanden en Tid endnu, men naar du saa blive færdig paa Landbrugssk. og bliver en rigtig dygtig Landmand, ja, for det haaber jeg nemlig, at du bliver, og jeg saa bliver lidt mere uddannet, saa skal vi se, om vi snart kan faa os et lille hyggeligt Bo og saa skal vi have det rigtig godt med hinanden, ikke sandt? Det kan jo godt være, det ikke bliver saa let altid, men det gaar nok, naar vi er to om det, tror du ikke?

Jeg var lige ved at skrive til dig i Aftes, men opgav det, jeg var jo lidt søvnig, jeg sov jo ikke ret meget den Nat, jeg rejste, Kl. 4 var der et Par gamle Koner der begyndte at ulke og blev ved lige til vi naaede Rønne, saa var søvnen forbi for mit vedkommende. Jeg rejste med Hejmdal og jeg kiggede jo saa langelig efter den Bænk, hvor vi laa, da vi rejste over, og jeg savnede dig jo din Pjalt, du er. Du kan tro, jeg er vred paa Bredkær, hvorfor kunde I ikke godt have Ferie et Par Dage længer, der er ingen Mening i at begynde saa tidlig, kan du godt hilse ham og sige. Du kan tro, vi var ude at køre paa Slæde, den sidste Dag, jeg var paa Skovholm, helt ind til Lindeskov og Frede kørte mig paa Kane til Lejre om Aftenen. Den Dag, du rejste, kom der Kort fra Anna V. til dig og mig, det var Meningen at vi i Julegave skulde have en Kaffekande sam Sukker og Flødekande til vores Stel, saa nu kan vi snart Gifte os for Kaffestellets Skyld.

Inger er saamænd blevet inviteret til Bal paa Lørdag i Vestermarie Aftenunderholdning, kan du gætte af hvem, saamænd ingen andre end din gamle Ven, Anthon Westh, ja, man kunde jo nok se, det begyndte at blive godt mellem dem den Aften i Ungd.for., saa har hun faaet et anonymt Nytaarskort som hun ikke paa nogen Maade kan gætte, hvem det er fra. Saa har jeg da ogsaa en sensationel Nyhed at fortælle fra Askov, det er en der er blevet gift, men nu maa du hellere sætte dig, hvis du ikke allerede gør det, jo, det er vor fælles Ven Maler Kræmer, hvad synes du, det er alligevel den, jeg sidst havde troet det om. Det var godt jeg opsatte Hjemrejsen en Dag, for her var stor Opstandelse om Tirsdagen, de havde haft Dyrlægen hele Dagen til en Ko og saa døde den alligevel.

Naa, jeg skal vist til og i Seng i Morgen skal vi have "Julegilde" saa bliver det nok lidt sent. Til Slut vil jeg sige dig rigtig mange Tak for den dejlige Jul, vi havde sammen, nu gaar du vel ikke og tænker for meget paa den tid, lille Ven, saa du ikke kan samle Tankerne om alt det, du skal? Saa maa du have Godnat, min Ven, nu skal jeg i Seng og drømme om en lille lyshaaret Bajads, "Verdens dejligste Mand". Jeg skal hilse fra Mor og sige at hun ærgrer sig saadan over at du ikke fik et Glas Vin medens du var her. Kærlig Hilsen fra Damse.

 

Saa er der en der længes svært meget efter Brev, efter at høre hvordan hendes Kæreste befinder sig efter juleferien.
 

  13.1.1931
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Til

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Tirsdag Aften [13.1.1931]

 

Min kære Damse!

Mange Tak for dit Brev jeg fik det ikke før Søndag Aften fordi jeg var hjemme i Søndags og kørte Lørdag Aften inden dit Brev kom. Jeg har ellers travlt i denne Tid; men faa saa travlt at jeg ikke har Tid til at skrive til dig det skal der meget til kan du tro. Det er da godt du er bleven glad igen for havde du bleven ved at være saa ked af det saa ved jeg skam ikke hvad jeg skulde gøre ved dig. Du kan ellers ogsaa tro jeg savner dig selv om jeg ikke ligefrem græder men det gør du forhaabentlig heller ikke nu. Du skal ogsaa have saa mange Tak for de Dage vi har været sammen nu i Julen kan vi faa det saadan naar vi en Gang skal være sammen til stadighed saa er det ikke uden Grund vi gaar og længes efter det, for det tror jeg nok vi gør begge to heldigvis.

Vi slider som sædvanlig i det her, vel endnu mere end før Jul det er vi ogsaa nødt til ellers kan vi ikke følge med og jeg kan godt diktere lidt af hvad vi har hørt i Dag, det er efter en Beskrivelse af Landbruget fra Rom i Italien fra Oldtiden, der staar at Konen i Gaarden maa ikke være alt for grim thi saa blive Manden ked af hende og mister derved Energi, men hun maa heller ikke være for køn for saa bliver Manden for længe i Sengen om Morgenen. Jeg haaber du er midt imellem. Hvis du vil se mere hvad vi bestiller saa kan jeg skrive et Regnestykke op for dig som jeg lige har regnet:

Hvor mange g Ca(OH) og 20% Saltsyre kræves for at fremstille 100 g. CaCl? det har jeg regnet saadan.

Ca(OH)2+HCl=CaCl+2H2O

40g 34g    2g 71g 40g 71g 36g      73g HCl=5.73 = 365g 20% HCl.

 

147 . 100 . 74 = 66,7 Ca(OH) 147 . 100 . 365 = 328,8g 20% HCl.

  111 . 147                                  111 . 147

Nu kan du jo prøve om du kan finde ud af hvordan jeg har baaret mig ad, det kan du temlig sikkert ikke, men det kunde jeg heller ikke inden November. Sikken en fin Julegave vi skal have af de 4 Jyder de havde alligevel ikke glemt os saa.

Ja jeg kommer vist til at vente med at skrive flere Ark til jeg faar noget mere at skrive om det er ligesom jeg ikke rigtig kan komme i Gang igen.

Denne Gang maa du nøjes med dette og saa en forskrækkelig Bunker Hilsener fra en som hver Dag tænker paa dig og længes efter dig og vil blive ved med det.

Hils Familien og Bekendte.

 

Hvornaar er det Svigerfars Fødselsdag. Saa skal jeg se om jeg kan være flittigere end dig min egen Skat.
 

  18.1.1931
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard d. 18-1-31

 

 

Kære Anker!

Ja, du maa altsaa undskylde, at du ikke faar nogen kærligere Overskrift, men Inger sidder lige ved Siden af, og jeg er lidt bange for, at hun sender nogle lange Øjne herhen en Gang imellem. Jeg mener det jo ogsaa lige godt, det ved du jo nok, min Ven. Var du virkelig hjemme sidste Søndag jeg synes, det var et forskrækkeligt Vejr baade Lørdag og Søndag, men det var maaske ikke saa slemt paa Sjælland. Hør, sig mig en Gang, er der noget der hedder Tune By og tror du, Ellens Lambrekt leder Gymnastik der, hun gaar nemlig stadig og udbreder sig over, at han leder Gymnastik paa Tune, og jeg kunde da nok lide at vide om det er ren og skær Løgn. Husk at svare paa det.

Inger og jeg var nede og saa "Klovnen" forleden Aften, jeg ved ikke, om du kender det Stykke, det er altsaa udmærket, men desværre saa sørgeligt, hvis du kan faa Lejlighed til det, saa synes jeg, du skulde se det. Jeg kunde ikke lade være at tænke paa sidste Gang jeg var i Biffen, men denne Gang var der ingen der sad saa kærligt ved Siden af mig og holdt mig i Haanden, ja, det var altsaa et Savn.

Du kan ellers tro, vi har haft Ballade i disse Dage, vor gamle Skorsten er faldet ned. Det begyndte i Forgaars Nat mellem 12 og 1. Pihl og Rigmor var herhenne og vi havde lige faaet os et Parti Whist og en hyggelig Kop Kaffe. Som vi allerbedst sidder hører vi pludselig en underlig Lyd og i den Tro, at det er en Kat, der rumsterer paa Loftet, lukker Far Døren op og kalder længe "Mis, Mis, Mis" men der kom stadig ingen Kat, i Stedet for lød et frygteligt Rabalder og saa opdagede vi jo nok, hvad det var. Inger og jeg var glade ved, at vi ikke var kommet i Seng, for sikke forskrækkede vi saa var blevne, naar det begyndte at ramle ned over Hovedet paa os.

Fars Fødselsdag er d. 28 Jan., du maa endelig skrive og fortælle lidt om Arbejdet paa Skolen, saadan noget interesserer ham nemlig meget. Her er stor Sensation i Familien i denne Tid, "de nygifte" altsaa Karen og Harald Whest i Rønne har nemlig faaet dem en Søn, det er jo lidt tidlig, de blev først gift i  Juli Maaned, jeg skal love for at vi blev forbavsede, da vi fik det at vide, vi anede ikke, at det var saadan fat. Jeg kan nu ikke forstaa at nogen vil bære sig saadan ad, saa baade de selv og deres Familien maa skamme sig over det, det er der alligevel aldrig nogen, der skal faa Grund til med os vel. Ja, Anker, saa er der vist ikke mere denne Gang, men jeg tror nu nok, at du bliver nødt til at skrive til mig en Gang inden Fars Fødselsdag, hvis ellers ikke du har ganske forfærdelig travlt, jeg længes altid efter at høre fra dig. Ja, min egen Ven, det havde været dejligt, hvis vi kunde været sammen en Time blot hver Søndag, som vi talte om i Julen, men det gaar jo nok endda, jeg ved jo at du tænker paa mig hver eneste Dag. Saa faar du da de bedste og kærligste Hilsner fra din egen "Damse".

 

Regnestykkerne forstaar jeg mig ikke rigtig paa, men det gør jo ingen Ting, naar blot min egen, lille kære elskede Ven Gør det, jeg her jo ogsaa forberedt dig paa at du faar en dum Kone, husker du ikke det.

Hils naar du kommer til Skovholm.
 

  23.1.1931
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Torsdag Aften. [23.1.1931]

 

Min egen højtelskede lille Snaskebasse!

Ja du syntes vel jeg begynder lidt sært denne Gang men Overskriften er der en af mine Kammerater der har dikteret mig vi er nemlig lige bleven færdig med at drikke Kakao og saa spurgte jeg dem hvad de syntes jeg jeg skulde skrive til Overskrift. Men jeg vil dog hellere skrive min egen Skat som du jo er. Jeg sidder i de smaa sorte Bukser og skriver vi har nemlig lavet Gymnastik i Aften det har vi en Gang om Ugen det er foruden de 3 Timer om Ugen det hører til Undervisningen. Jeg har nu ikke faaet talt med nogen af Bornholmerne om denne Lambrekt men jeg ved dog at han ikke leder Gymnastik i Tune for der leder en af Eleverne her og forresten tror jeg nok at han tjener i en By der hedder Kyndeløse og det er langt her fra. Jeg skal nok se at faa nærmere Besked paa det, nu skal jeg nemlig til Delingførermøde paa Søndag paa Roskilde Højskole saa kommer jeg nok til at snakke med nogen fra den Egn som kender ham. I Aftes var her offentlig Møde hvor Thorvald Laursen fra Antvorskov og Uffe Grosen fra Vallekilde talte. Der var en Bilfuld herude hjemmefra de havde en Del Tøj med til mig men saa havde de ogsaa et Stykke Lagkage fra Bispegaarden som de havde faaet i Anledning af de havde faaet dem en Søn saa min Familie er ogsaa bleven forøget men det bliver du vel ikke saa forbavset over som over din Families Forøgelse. Nu kan det lige passe du kan kommer herover til Barnedaab og hvis det saa kunde træffe saa heldigt at det kunde blive Søndagen efter der var Bal her paa Skolen saa kan der da slet ikke være nogen Tvivl om du kommer. Ballet her skal være den 21 Februar altsaa Lørdagen efter Fastelavn og saa blive her en Uge hvad synes du om det Forslag?

I Søndags var jeg ude at besøge en Karl vi har haft derhjemme han er 27 Aar og har snart været Gift i 3 Aar de havde et stort nyt Stuehus vældig fint møbleret du kan tro jeg tænkte mange Gange bare det var os to de havde nemlig Raad til det og de havde det ogsaa godt sammen saa det ud til men det skal vi nu ogsaa nok faa en Gang ikke sandt min egen Damse.

I Ugen før Fastelavn skal vi til København hver Dag vi skal ind paa Teknologisk Institut og have Undervisning i at behandle Maskiner det er et Kursus der koster 27 Kr. pr. Mand men det betaler Bredkjær i Aar saa vi skal bare betale Bilerne vi skal hjem hver Nat det er den billigste Maade det kan ordnes paa.

Det er da galt at jeres Hus begynder at falde ned pas nu paa i ikke faar noget om Natten men i har vel faaet standset det igen.

Ja, nu har jeg ikke mere Stof saa jeg maa slutte nu kan du vel ogsaa nøjes med det for denne Gang maaske du faar en lille Hilsen til Svigerfar Fødselsdag. Til Slut faar du de kærligste Hilsener som jeg kan give pr. Brev fra din bedste Ven som tænker paa dig hver Time og længes efter dig hver Dag.

Hils Bekendte

 

Damse hvor holder jeg dog meget af dig kan du tro.

 

  26.1.1931
Anker Frandsen til Andreas Dam

Kuvert:

Gdr. Andreas Dam

”Hullegaard”

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Mandag [26.1.1931]

 

 

Kære Svigerfader!

Først vil jeg ønske dig til Lykke paa Fødselsdagen.

Jeg har det godt her paa Landboskolen, vi har nok at arbejde med nu, nu begynder jeg snart at se, hvad Maalet er af Opholdet her. Før Jul, da vi havde Kemi og Anatomi og andre begyndende Fag, da var jeg sommetider lidt i tvivl om, hvad jeg kunde faa ud af Opholdet her. Nu er vi færdige med Anatomien og har begyndt paa Fodringslære, det er Bredkjærs Fag, han er meget optaget af den Side af Landbruget. Kemien er vi ikke færdige med endnu, os der er paa 9 Mdrs. Holdet faar en Del mere af den, end de andre. Jeg syntes egentlig ikke Kemien er saa kedelig, som jeg har hørt saa mange tale om før, men det er ogsaa den Lærer, jeg syntes bedst om, som har Kemi med os, han hedder Drevsen. Derimod har vi Jordbundslære, det syntes det er det kedeligste af Fagene, men det er vi ogsaa snart færdig med, og det skal jo til, for at vi kan forstaa Gødningslæren, som vi snart skal til at begynde paa. Inden Jul havde vi en Del Timer i Arvelighedslære, det er jo vel nok et nyt Fag, som i vel ikke havde ret meget af, da du var paa Landbrugsskole, det er i alt Fald nok forandret meget siden, thi meget af det vi lærte, var ganske nye Opdagelser og Forsøg inden for Arveligheden, men det var ellers meget interessant. Vi har Bogføring 4 Timer om Ugen, Bøgerne vi bruger dertil er nogle, der er udarbejdet af Karsten Iversens Fader, men forandret en Del af Karsten Iversen.

I denne Tid har vi en hel Del Landbrugshistorie, det er en gammel Lærer, Otto Christensen, som har været Lærer her i over 40 Aar, som har det, han fortæller mest om de gamle Landsbyers og Bøndergaardes Indretning paa Sjælland.

I Ugen før Fastelavn skal vi ind paa Teknologisk Institut til Maskinkursus, vi skal køre derind i Biler hver Dag. Kursuset koster ellers 22 Kroner pr. Mand men dem betaler Bredkjær saa vi skal kun betale Bilerne.

Nu har jeg fortalt dig noget af det vigtigste vi laver om Dagen da jeg mener det kunde interessere dig.

I har det vel ved det gamle derover.

Til Slut en venlig Hilsen fra Anker.

Hils Gæsterne paa Fødselsdagen og Svigermor og Inger og Gudrun.

 

Gudrun skal vel paa Husholdningsskole i Februar?

 

  16.1.1931
Anker Frandsen til Gudrun Dam

[26.1.1931, sendt sammen med fødselsdagsbrev til Andreas Dam. morfar]

 

Til Gudrun

 

Kære lille Damse

Bare en ganske lille ekstra Hilsen til dig Verdens dejligste Pige. Fra din bedste Ven.

 

Jeg kan fortælle dig en Del mer om Lambrekterne nu. Ellens Kærestes Broder tjener paa "Tunegaard" han har ogsaa været paa "Ollerup" men leder ikke Gymnastik, jeg hilste paa ham i gaar. Kæresten tjener vistnok der hvor jeg skrev i Brevet eller maaske lidt derfra, han leder et stort Hold i Karleby, men til næste Vinter skal han paa Skole her og lede Gymnastikken det er nok det dig eller ellen har misforstaaet.

 

Skulle der blive lidt Fødselsdagskage til overs ved du jo nok hvem der er lækkersulten.

Nu skal jeg til at se efter en Plads til dig paa Søndag naar jeg kommer hjem.

 

  29.1.1931
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard d. 29 Jan. [1931]

 

 

Min egen Ven!

Du gaar vel sagtens og smaaskænder paa mig og synes at det varer noget længe denne Gang, men jeg vilde vente Fars Fødselsdag over, for naar jeg saa fik Brev fra dig, blev det jo straks min Tur igen ellers. Her er ellers ikke saa god Lejlighed til at skrive i Dag, men det er jo sidste Frist, hvis du skal have det inden Søndag og det skal du nu, det andet kan jeg dog ikke nænne (Jeg ved jo nok hvordan det er, naar man gaar og venter et Brev og der saa ikke er noget) Vi har lidt fremmede i Dag, Kusine Hedvig, hun kom i Gaar og blev her saa, hun laa oppe i ”din” Seng, jeg var oppe og vaagnede hende i Morges, ved den Lejlighed kom jeg naturligvis til at tænke paa alle de Gange, jeg har været oppe at kalde paa dig.

Jeg kom pludselig i vildt Slagsmaal med Inger, jeg kommanderede hende jo ind i den anden Stue, men der var ikke tale om at hun vilde gaa, eller i det hele taget holde sin Mund. Saa kan det nok være, jeg tog mit Pak og Sak og flyttede herud i Køkkenet, jeg kan nu ikke skrive Kærestebreve, naar jeg har 3-4 til at gaa og glo i det hele Tiden. Jeg skal ellers skynde mig, Marie kommer om lidt fra Gudhjem og i Aften skal vi til Gymnastik, nu har vi nemlig ogsaa begyndt paa det, vi har nu kun været der en Gang endnu, vi morede os nu lidt over Lederen sidste Gang, han mødte i fine nye brune Sko og vise os nogle Øvelser kunde han ikke, han stod hele Tiden og knaldede Fingrene i Væggen bagved sig, men han havde da ikke den Forstand at gaa længere frem i Salen. Jeg tror nu ikke, der er nogen rigtig Energi i ham, men jeg kender jo altsaa ikke noget til ham endnu.

Du spørger, om jeg skal paa Husholdningsskole, jeg ved det ikke rigtigt, det bliver i alle Tilfælde ikke før i Marts, men jeg er nu ved at komme i Tanker om, at det er for dyrt i Forhold til, hvad man lærer. Vil du helst have at jeg kommer det? Du er vel ligeglad, blot jeg kan lave nogen ordentlig Mad og i Særdeleshed bage nogle lækre Kager, ikke sandt min Ven. Jeg bagte franske Vafler nu til Fars Fødselsdag, de var aldeles vellykkede, vi skal have dem vi levnede nu til Eftm.-Kaffen. Det er en Skam, du ikke er her. Naar du kommer hjem paa Søndag, kunde du saa ikke gøre mig en Tjeneste. (der er ikke noget du hellere vil, vel) og faa Opskriften paa jeres Medallier, dem I havde om Jul, dem var jeg nemlig meget indtaget i,, du kan jo eventuelt selv skrive dem af, du faar jo nok Gavn af det en Gang i Fremtiden. Saa vil jeg jo nok bage lidt til dig en Gang imellem, naar jeg synes , du har fortjent en lille Lækkerbisken. Jeg bliver vel nødt til at skrive lidt mere til dig end dette Ark, eftersom du har maattet vente saa længe, jeg sidder eller og fryser, men det er nok ikke saa galt, som den Gang, du laa oppe paa Kostaldsloftet, kan du nok huske det?

Det er jo galt med denne her Fødselsdagskage, for Æblekage og franske Vafler egner sig jo ikke saa godt til at sende. Men hav Taalmodighed, næste Gang du hører fra mig skal du ogsaa have en Lagkage og saa foreslog Mor, at vi skulde ogsaa sende dig en Flaske Vin, da du blev snydt i Julen, nu gælder det altsaa, om vi saa kan faa det helskindet derhen. Nu har du altsaa noget at glæde dig til, men du vilde dog blive mest glad, hvis jeg selv kom med det ikke, Mor sagde ogsaa, at jeg blev nok nødt til selv at rejse over med det. Det gør jeg jo altsaa ikke, det ved du nok, saa du skal ikke gaa og sætte Næsen op efter at se mig paa Sjælland i Fastelavn, jeg vilde naturligvis gerne, men selv om ogsaa jeg fik Lov til det herhjemme fra, saa gjorde jeg det alligevel ikke, vi skal jo vænne os til at være fornuftige, jeg turde heller ikke, for hvad tror du, de vilde tænke om mig paa Skovholm, de vilde da ikke tro, jeg havde den mindste smule sund Sans i Livet. Selv om ogsaa det varer noget længe inden vi skal ses igen, saa er vi dog tit sammen i Tankerne, ikke sandt. Nu gælder det jo altsaa, om I kan finde en Plads til mig til Sommer. Det er jo værst med det, at jeg gerne skulde lave Mad. Jeg vil gerne skiftes med en anden ung Pige om Ude- og Indearbejdet og jeg er da heller ikke bange for at malke, men jeg skulde jo gerne et Sted hen, hvor man kunde lære lidt men det kan man vel for Resten næsten alle Vegne, om ikke andet, saa hvordan man ikke skal bære sig ad – saadan som du gjorde det paa Strangegaard.

Naa, du var paa Vej og besøgte nygifte forleden Dag og ønskede at du havde ligesom dem. Ja, Anker, det kunde jo være meget dejligt, men jeg tror nu, det er bedst ikke at have Ejendom i disse Tider, Forlovelsestiden er jo ogsaa en dejlig tid især naar man kan være i Nærheden af hinanden til daglig. Men naar vi en Gang faar vores eget hjem, saa vil vi ikke have det større, end vi kan klare os med det vel, det kunde jo være morsomt at have det rigtig hyggeligt og pænt, men vi vil nu ikke anskaffe os noget flotterede end vi har Raad til at betale det, som der er saa mange, der gør, saa er det bedre at vente lidt og købe det, naar man har Pengene.  Naa, jeg tror nu heller ikke, vi bliver nogle af de værste til at flotte os, dertil har vi vist haft for fornuftige Forældre.

Naa, nu tror jeg, det er lige ved at være kaffetid, jeg trænger ogsaa til at faa noget at varme mig paa, saa haaber jeg ikke, du er altfor vred paa din lille Pige og ikke hævner dig altfor grusomt, men snart skriver om du skulde have observeret en Plads til mig.

Saa faar du ikke mere denne Gang.

Kan du saa hilse paa Skovholm fra mig

Til slut en rigtig kærlig Hilsen

Til dig min egen, egen Ven

Din Damse

 

Jeg skal hilse fra Far og de andre og sige Tak for Fødselsdagsbrevet. Kan du tænke dig, Faster Hansine forærede mig en Tikroneseddel i Gaar, hvad synes du, jeg skal bruge den til.

 

  2.2.1931
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Mandag Form. [2.2. 1931]

 

Kære lille Skat!

Først vil jeg sige dig mange Tak for det lange Brev jeg havde saamænd ikke engang ventet det saa tidlig for jeg mente ikke du vilde skrive inden Fødselsdagen saa jeg er altsaa slet ikke vred paa dig tværtimod. I Gaar var jeg altsaa hjemme men jeg glemte denne Kageopskrift men da jeg skulde af Sted lovede de at sende den til dig samtidig med at de vilde skrive om en Plads, de tænkte paa en lige hjemme ved (lige overfor Skolen) det er en vældig god Plads tror jeg men de vidste ikke bestemt om de manglede Pige. Det er selfølgelig en af Fars Fætre en Broder til ham Jakob tjente hos. Ja, kunde du bare faa den Plads saa fik du da ikke saa langt ned til mig.

Om du vil paa Husholdningsskole eller ej det er jeg saamænd ligeglad men hvis du ikke selv tror du har Gavn af det bage nogle Kager det kan du jo sagtens alligevel ellers kan jeg da hjælpe dig blot jeg har en Kogebog saa det maa du selv bestemme. Hvis du sender en Lagkage og en Flaske Vin herover kan du tro det vil vække vild Jubel og du vil blive højt æret og anset af dem der faar noget af den. og det har jeg jo ikke noget imod kan du tro. Dette med at du kunde komme herover i Fastelavnen bliver altsaa ikke til noget, det  havde jeg forresten heller ikke troet det var blot nogle Luftkasteller jeg havde gaaet og lavet, for Ballets Skyld kan det heller ikke hjælpe noget for det er udsat til den 28 Febr. og i Fastelavnen kan jeg ikke være hjemme andet om Søndagen for om Mandagen skal vi til København og se forskellige Ting det er nærmest en lille Udflugt. Vi skal vist nok se Carlsbergs Bryggerier og en stor Landbrugsmaskinfabrik der plejer at give en bedre Frokost med Snapser og alt tilbehør til alle Eleverne saa jeg bliver nok fuld tror du ikke? Du kommer til at nøjes med et Ark denne Gang for jeg har saa travlt i disse Dage med Stil og Regneopgaver og Lektier jeg har lige benyttet en Fritime til at skrive Brev i men du ved jo at jeg holder lige meget af dig alligevel og Hilsenen til dig er jo mindst lige saa stor min egen Pige.

Ja, tusinde hilsener faar du fra din egen Ven, eller saa mange der kan være i et Ark (Kærestebrev)

 

Hils paa Hullegaard.

 

  6.2.1931
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard d. 6-2-31 [Brevet er formentlig blevet skadet af at være sendt sammen med en lagkage, blækket er flydt ud og flere ord er vanskelige at tyde. Ulæselige passager er erstattet med [xxxx]]

 

 

Kære Anker

Tak for Brevet min Ven, [du] kan tro, jeg blev glad den [xxxx] jeg fik det, jeg [havde ikke] ventet det saa tidlig. Det var jo dejligt, hvis jeg kunde faa en Plads saa nær ved Skovholm, saa kan vi jo bedre komme lidt sammen om Aftenen en Gang imellem, selv om jeg ikke [havde] fri om Dagen, - det var ogsaa rart nemt for dig som [skal] følge mig hjem - naa det kan maaske alligevel tage [nogen Tid] tror du ikke? Nu gaar jeg hver Dag og venter paa at [høre fra] Skovholm. De kunde ellers nok bruge mig [hjemme Sommeren over], vi faar foruden det øvrige 24 Køer at malke, [saa du kan vel] nok forstaa her er arbejde nok for en rask Drivert, saa [xxxx] er ikke ked af at beholde mig hjemme,  men jeg haaber jo [du] skaffer mig en Plads paa Sjælland, og saa er jeg jo nødt til at rejse. Du vil jo heller ikke undvære mig til Sommer vel? Jeg kan da fortælle dig en glædelig Nyhed, ham [denne] Jensen, du ved nok, ham som er Lærer paa Christiansø, [har] saamænd faaet Embede i Rø, nu har han ogsaa været færdig med at læse i 5 Aar, saa det er jo ikke for tidlig, nu er han og Kamilla nok ordentlig glade.

Du kan ellers tro, Mor og jeg var paa Udsalg forleden Dag og jeg fik mig en flot ny Sommerfrakke, silkeforet helt ned og den kostede ikke mere end 25 Kr., men saadan noget har du naturligvis ingen Forstand paa, men nu kan du altsaa nok være bekendt at følges med mig til Sommer, naar jeg faar den paa. Saa var jeg hele Byen rundt for at finde Silke til min lyseblaa "Drøm", som Anna altid sagde, men der findes nok ikke Mage til den i Handelen, saa jeg bliver nok nødt til at sælge den. Det er jo ellers næsten [en Skam], det var jo den jeg havde paa nede i Skibelund den Aften, [du] første Gang blev saadan lidt, skal vi sige forelsket, i mig. Jeg fik Brev fra Augusta i sidste Uge, hun sendte mig sit [Fotografi] og saa fortalte hun mig den store Nyhed at vores gamle [xxxx] har faaet Ring paa, hun skrev nu ikke, hvem det var med, men jeg forudsætter jo altsaa at det var med "lange N[xxxx]", ham traf hun jo ogsaa paa Forsøgsen, der møder man jo [for] Tiden sin Skæbne. Harald Madsen kom lige kørende ind i Gaarden [med sin] Slæde, han var ude og "raste" Hesten lidt, saa bestemte [vi at han] skulde komme igen paa [xxx]dag og tage Mor med og [xxxx...xxxx] og saa køre Inger og mig en Tur med det samme. I Søndags var vi spadserende til Gudhjem og besøgte Marie, [Hedvig], Ingeborg og Ellen var ogsaa dernede, vi havde det rigtig hygsomt, de havde taget Ludospillet og Tallotteriet med fra Aakirkeby, saa vi morede os som Børn forstaar du, [vi] var iøvrigt meget fjantede. Vi fulgte Kusinerne ned [til] sidste Tog og hvem tror du, vi ser trine ind i Toget, saamænd ingen anden end Knud Anton og Kamilla, han følger hende nok altid op, naar hun er nede og besøger ham, det er som du hører, altsaa stadig meget godt mellem dem, de er mere stadige end vi tænkte til at begynde med. Anton er vist for Resten rejst paa Landbrugskursus, men hvorhen ved jeg ikke rigtig.

Til Belønning fordi du var saa hurtig i Vendingen sidst skal du have en lille Smule endnu, for du er jo alligevel en god Dreng!

Nu har jeg altsaa faaet den omtalte Lagkage bagt og jeg vil haabe den smager godt. den er i hvert Tilfælde rørt mede kærlig Haand, da jeg fik den i [Kassen], synes jeg, den saa saa lille ud, men da var det jo for sent at gøre den større. Jeg har nu ikke noget rigtigt Begreb om, hvordan jeg skal faa det hele pakket ind, saa det ser nogenlunde ud, naar det naar Tune, men nu skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Papiret omkring Kagen er ialfald rent, saa du skal ikke genere dig for at slikke det. Og ved du hvad, jeg har et godt Forslag til dig, naar du nu faar Kassen tom, saa synes jeg, du skal tage den med hjem og saa spørge Søster, om ikke ogsaa hun har Lyst at følge mit gode Eksempel og bage en til dig, den lille Æske egner sig nemlig fortrinligt til at transportere Lagkager i, det kan du jo prøve paa at forklare hende, og det vil sikkert lykkes [dig], lidt forkælet hjemme fra er du jo i [xxxx], selv om du ikke rigtig vil indrømme det.

Paa Tirsdag [Aften xxxx] Bal i Venstres Ungdom paa Holms [Hotel i] Neksø, og der har jeg nu saadan omtrent [tænkt] mig at tage med det har du vel ikke noget imod? Nu skal I jo ogsaa snart have Bal, jeg er nu lidt bange for, at du taber Chokoladen.

Faster Karoline ringede i Forgaars om ikke jeg vilde med ud og rejse, hun skulde nemlig over til Kerteminde og se til Tante Sine som er syg, saa er hun jo ikke meget vant til at rejse, og vilde altsaa gerne haft mig med, hun mente jo, jeg kunde ogsaa besøge lidt undervejs, saa hvis Faster vilde betale Rejsen og hvis I havde haft Bal i Fastelavn og hvis du kunde været hjemme i nogle Dage saa havde jeg maaske rejst med, nu derimod nøjes jeg med at skrive til dig og saa tænke rigtig ofte og rigtig kærligt paa dig, for det ved du nok, at jeg gør.

Og saa er det nok bedst at jeg holder op og kommer op paa Loftet og leder efter en Kasse inden det bliver mørket.

 

Til Slut far min egen Ven den kærligste hilsen fra sin lille "Damse"

 

Jeg skulde hilse fra de andre.
 

  10.2.1931
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Tirsdag Aften [10.2.1931]

 

 

Kære lille Damse!

Først skal du have saa mange Tak for de to dejlige Pakker jeg var nede at hente i Aftes men kan du tænke hvad der var sket med den ene. Vinflasken var fuldstændig smadret saa Pakken var helt gennemblødt men Æblerne havde til alt Held ingen Skade taget derimod var det meget værre med Brevet for der var en Stribe paa langs af det ene Ark hvor Skriften var fuldstændig slettet ud men da det kun var allerhøjst to Ord i hverd Linie saa kunde jeg alligevel nok læse hvad der stod og saa tænke mig til Resten men kedelig var det jo alligevel men du skal alligevel have mange Tak for det og jeg skal hilse dig fra dem der har smagt det. Det er kedelig med den Plads du skulde have, ganske vist skulde de have en ny Pige men de havde faaet Tilbud paa en fra Kerteminde men de vidste ikke bestemt om hun kom men det skulde de saa se at faa klaret hvis hun ikke kommer vilde de meget gerne have dig saa du kan tro jeg gaar og haaber at den anden ikke kan komme. Ellers har jeg ogsaa faaet Tilbud inde fra den Plads Jakob hvor Konen er Søster til den anden som du helst skulde være hos men det er jo lige saa langt borte som jeg var i Sommer saa det syntes jeg ikke rigtig om og Pladsen er vist ogsaa knap saa god, men nu skal du ikke vente Brev de første Par Dage og saa haaber jeg paa det bedste. Du skulde tage med din Faster herover for jeg skal nemlig hjem til Bal paa Lørdag saa der vilde jeg gerne have dig med kan du tro og saa kunde vi være sammen hele Fastelavnen det var da ogsaa værd at tage med synes du ikke du kan jo godt komme selv om du ikke kan naa og skrive til mig først det var en dejlig Fastelavnsoverraskelse at faa. Nu har vi begyndt at tage til København vi maa en halv Time før op om Morgenen det er jo drøjt vi kører i tre Biler med ca. 25 i hver saa det er nogle store Kasser men de kan nok køre stærkt. I Gaar var jeg ved at lære at køre Traktor det faar jeg jo nok haardt brug for tror du ikke? Det var ellers sjov vi kørte rundt i Gaarden derinde med dem. I Dag har jeg lært at behandle et Tærskeværk og Motor. Vi er færdig derinde Kl. 4½ og kan saa lige naa hjem til Aftensmaden. Jeg er ene hjemme i Aften for Liborius er bleven inde i København hos en Farbroder saa jeg har det temlig rolig. Du kan tro jeg har faaet pyntet over min Seng der har jeg hængt en hel Bunke Billeder op med Tegnestifter mest fra Askov og Ollerup det sidste der blev taget af os to ude paa Stendyssen i Askov Forsgs. Have er ogsaa med. Nu kommer du til at vente med Resten for nu kommer der en og vil have Kakao og saa maa vi tage den først. Saa nu kan jeg lidt igen.

Det er vel nok Anna der er bleven Ringforlovet jeg kan ikke læse det for Navnet staar lige i det der er slettet ud men jeg kan lige tænke det, det er vel nok med Nielsen og ikke med Andersen det kan man jo aldrig vide man skulde jo næsten skrive og ønske hende til Lykke men du skriver vel til hende saa kan du jo hilse hende saa mange Gange fra mig og ønske hende hjertelig til Lykke, hun maa jo ogsaa snart være giftefærdig naar du snart er det. Der er nylig bleven ringet til mig om jeg ikke havde Lyst til være med i et Hold Gymnaster paa ca. 16 Mand her fra Amtet som skal til Sverrig og lave Opvisning i næste Maaned. Det har jeg jo nok Lyst til bare jeg kan faa Tid men jeg tænker det gaar vi skal kun træne een Gang om Ugen i Roskilde og det er jo ikke saa langt her fra.

Turen til Sverrig varer kun fra Lørdag Middag til Søndag Aften. Paa Torsdag skal vi i Theater naar vi er færdig med Undervisningen vi skal i Dagmarteatret og se et Stykke der hedder "Kongens Bellarine jeg kender ikke noget til det men jeg haaber det er godt.

Naa, du mener jeg taber Chokoladen for dette Bals Skyld det skulde saa være hvis Sangkoret skal synge den Aften saa er jeg jo nødt til at være med men saa er det altsaa kun derfor og saa ved jeg ikke om Chokoladen gælder. I Søndags var jeg hjemme igen, Dagny sagde at hun havde en daarlig Samvittighed fordi hun ikke havde skrevet til dig, men nu skriver hun jo nok naar de faar nogen Besked om en Plads til dig som vi haaber bliver den du ved nok.

Ja, min egen Pige saa maa du nøjes med dette denne Gang nu skal jeg i Seng og først tænke paa dig og saa maaske drømme om dig og længes efter dig og et "Godnatkys".

Til Slut faar du saa mange, mange kærlige Hilsener fra din allerbedste Ven.

 

Hils Bekendte

 

  16.2.1931
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Fastelavnsmandag [16.2.1931]

 

 

Min egen kære, elskede Anker!

Synes du ikke, det er en kærlig Overskrift, den kan du da ikke andet end være tilfreds med, vel? Saadan plejede Nielsen at skrive til Anna, ja, nu skal du da ikke straks tro, at jeg løb og kiggede i hendes Breve, men hun viste Ragnhild det en Gang, og hun kunde naturligvis ikke lade være at fortælle det til os andre.

Inger er lige kommen hjem, hun har dog ikke været ude at løbe Fastelavnsnar, men hun har været oppe paa Bakkegaard, for Fru Madsen er syg og ligger i Sengen og de Mandfolk kan jo ikke gaa der alene og rode Mad sammen.

Tak for Brevet, de var da en sørgelig Skæbne, den Vin fik, det var nu alligevel skammeligt, det var endda af Mors den allerbedste. Pakken er nu ikke blevet behandlet pænt, vi var da enige om, at den var saa godt indpakket, at den nok skulde holde. Hvordan gik det med Æblerne, du blev vel ikke fuld, naar du spiste dem. Saa, nu koger Kaffen --.

Vi kom alligevel aldrig til Venstres Ungdoms Bal, det var saa daarligt Føre, at der var ingen Bil, der vilde køre. Vi skulde ellers været i Bil sammen med Rigmor, Knud og Kamilla og Eli paa Egeskov, det er jo lutter kendte Ansigter, ikke sandt? Men det blev altsaa ikke til noget og du kan tro Inger var ikke i godt Humør den Dag og Rigmor, som skulde haft sin Silkekjole paa og nye Ruskindssko, jeg, for min Part var nu ikke saa nedbøjet, jeg vilde jo alligevel have savnet dig noget. Nu har jeg faaet Brev fra Dagny og det lader jo til at jeg alligevel kan faa den Plads, det er jo dejligt, sikken et Liv vi saa skal føre til Sommer. Tænk, det er jo snart Maj, jeg synes, Vinteren gaar saa hurtig i Aar.

Det er jo godt, hvis det snart kan gaa i Orden med den Plads, for nu begynder Far at snakke lidt om at beholde mig hjemme, jeg kan faa 60 Kr. om Maaneden, hvis jeg vil blive hjemme, men jeg siger naturligvis, at det kan der ikke være tale om, jeg siger, som Helga skrev forleden, det er da ikke alene for Pengenes Skyld, at vi lever. Naa, Far kan jo ogsaa godt forstaa, at jeg skal til Sjælland en Tur nu, det gør jo heller ikke noget, blot han kan faa en anden til at malke alle vore [Bauser?]. Naa, du skal til Sverrig og gøre Gymnastik, det er du vel meget stolt af, det er jeg da i hvert Fald. for det maa da betragtes som en stor Ære at blive opfordret til det. ikke sandt? Nu skal jeg vil til at prale af det rundt om i sognet ligesom Ellen Hansen, ved du hvad hun nu fortæller, at Lambrekt er Fodermester for Sjællands fineste Besætning, det var slet ikke saa lidt, vel, nu ved du altsaa, hvor den er, hvis du ikke har vidst det før. Du kan tro, jeg skynder mig at skrive, jeg skal nemlig have Brevet færdigt og lukket inden Kaffetid ellers gaar Inger blot og læser det, medens jeg dækker Bord og det vil jeg naturligvis ikke have. Du spurgte, hvad der stod i sidste Brev: Anker, jeg er saa glad for dig, naturligvis, hvad skulde der ellers staa, men nu faar du altsaa ikke mere denne Gang. kun til Slut de allerkærligste Hilsner fra din egen "Damse"

Anker, jeg længes efter en rigtig Knusomfavnelse
 

  18.2.1931
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Onsdag Aften [18.2.1931]

 

 

Min egen, kære, søde, lille Pige!.

Tak for dit sidste Brev jeg ved ellers næsten ikke hvad jeg skal fortælle dig denne Gang men Brev skal du nu altsaa have fordi du er den bedste Pige jeg kender som jeg vil gøre alt for saa jeg maa jo nok kunde overkomme at skrive et Brev. Hør Damse du skal nu ikke begynde at prale af at jeg skal til Sverrig og lave Gymnastik for jeg har maattet sende Afbud. Det er nemlig den 8. Marts de skal derop og den Dag skal der være Barnedaab i Bispegaarden se det kunde jeg jo maaske nok rejse fra men saa vidt Erna og Dagny ved er det Meningen jeg skal være Fadder og saa skal jeg jo helst være til Stede. Forresten har Bredkjær ogsaa lovet os at vi faar travlt i den kommende Tid saa jeg tror det er godt jeg ikke kommer med. I Lørdags var jeg til Bal hjemme som du ved det gik vældig godt. Pigerne havde pyntet hver en Kurv og kommen Kage og saa meget andet godt i dem blev der saa holdt Auktion over og Karlene fik paa den Maade Kage til Kaffen og skulde saa have den Dame til Bords som ejede Kurven. Jeg havde højtidelig lovet at købe Rigmors Kurv saa det var jo ikke saa spændende for mig. Da vi saa skulde have Kaffe laa der ved hver Kop en Papirshat og de var i alle mulige Farver og Faconer dem havde vi saa paa til Resten af Ballet det saa helt sjov ud.

Du kan tro jeg er glad for at du skal op til Jens Andersen og tjene er du blevet fæstet rigtig eller skal du skrive dertil det kunde jeg nok lide at vide. Du skal jo være Enepige til August men det maa du jo ogsaa sagtens kunde det er jo ikke saa stor en Gaard 40 Tdr. L. det maa du jo nok kunde klare naar jeg kunde være omtrent Enekarl paa godt 80 Tdr. L. Du kan hilse Ellen Hansen og sige at jeg kender nok Sjællands bedste Kobesætninger og jeg ved ogsaa nok hvor Lambrekt tjener, det er nok en god Besætning men der er dog mange paa Sjælland der er bedre. Ja saa fik jeg alligevel et Brev ud af det og til Slut faar du saa mange, mange Hilsener

fra din egen Anker.

 

Hvis du længes altfor meget efter Knuseomfavnelse saa faar du komme herover saa kan du tro du skal faa en af de allerkærligste
 

  24.2.1931
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Tirsdag d. 24 Febr. [1931]

 

Min egen Ven!

Nu er der lige en halv Times Tid inden jeg skal lave Aftensmad til, den vil jeg benytte til at skrive  til dig i. Mon du har ventet Brev i Dag? Er jeg slem fordi jeg ikke skrev i Søndags. jeg tænkte ogsaa paa det , men jeg syntes ikke, jeg havde Spor at skrive om, min Hjerne var aldeles tom og saa opgav jeg det altsaa. Vi var til Madsens Fødselsdag om Eftm. Fru Madsen ligger stadig. men Madsen havde "Piblafremmede" til Chokolade, alle dem som plejer at komme og hjælpe dem lidt var der jo, Mor var nu ogsaa med altsaa.

Tak for Brevet Anker, selv om det ikke var saa langt saa viser det jo alligevel at du stadig har mig i Tankerne, ja, du er nu flink til at skrive i Vinter, men du skal nok faa et ekstra Kys for det i Sommer, kan du tro. Og du kommer ikke til Sverrig, det er næsten en Skam, men du kan jo ikke mere end en ting ad Gangen. Det er en Skam, jeg ikke er lidt nærmere ellers havde jeg maaske ogsaa kommet med til Festligheden og du kan nok forstaa, jeg vilde gerne være hos dig den Dag, men det lader sig jo desværre ikke gøre, der er jo det store Vand der er os imellem, jeg skal nu nok tænke paa dig, kan du tro.

Du vil gerne vide. om jeg er rigtig fæstet hos Jens Andersens, ja, bare jeg vidste det selv, men jeg vil altsaa haabe det, naturligvis. Nu maa du altsaa fortælle mig rigtig meget om dem næste Gang du skriver. Er det den Gaard med Vindmøllen. der ligger lige op ad Vejen til højre, naar man da kommer fra Skovholm? Hvordan er Konen? livlig eller stille - og Manden - har de det fint eller tarveligt - hvor mange Mennesker til daglig, mig iberegnet - og er der ellers noget særligt at bemærke om dem saa fortæl mig det endelig.

Hvordan gaar det, nu er I vel forlængst færdige med at tage til Købhn., hvad lærte du mere end køre Traktor og passe en Motor, du maa fortælle mig hvad du har lært, saa jeg kan følge med i, hvor dygtig du bliver; du skal ogsaa fortælle mig alt, hvad du oplever paa Skolen, og naar du faar Ros, og naar du faar Skænd, kan du nok det, min egen Ven. Der er vel ikke et ungt begavet Menneske paa Tune, der har lyst til at komme til Bornholm til Sommer, vi søger nemlig en Forkarl vor kære Albert skal saamænd flytte, til Ingers store glæde. Men det skal være en af den reelle Slags - af din Slags altsaa - og ikke nogen Sjover eller en der er vigtig og stor paa det, hvis det er en der ikke er bange for at bestille noget saa giver Far en god Løn, det ved jeg. Hvor stor er en god Løn for en Forkarl tror du? Hvad plejer du at faa, naar du er hjemme? Holger og Helga  skal begge blive i deres Pladser, men Anna V. og Herluf kommer hjem, nu er vi ved at søge Plads til Herluf, han vil enten være Forkarl eller Bestyrer, han er ked af at være Kontrolassistent, han er ellers budt 1000 Kr., hvis han vil blive i Holsted at Aar til og saadan et Tilbud faar han aldrig mer, siger Madsen, men nu kommer han alligevel hjem.

Du skal faa en lille Smule endnu, fordi du er min egen aller-aller-allerbedste Ven.

Hvordan gaar det med Ingers Fødselsdag, den har du del sagtens glemt, nu har jeg jo ikke husket at minde dig om den.

Jeg er begyndt at gaa paa Husholdningskursus i Østermarie, det er 6 Gange en Gang om Ugen, det er i Stedet for at komme paa Husholdningsskole, som jeg altsaa ikke naar i Vinter, dette her er nu ogsaa meget billigere, det koster nemlig kun 2 Kr., om jeg bliver meget klogere af det ved jeg ikke, men der maa vel altid hænge lidt paa.

Nu skal I jo snart have Bal er det ikke paa Lørdag - jeg er lidt spændt paa, hvem af os der vinder Chokoladen - blive du der maa du endelig fortælle udførligt om det - om, hvem du sværmede mest for og saadan noget.

Naa, jeg skal i største Hast til at pille Kartofler - jeg har allerede skrevet for længe.

Til slut tusinder af Hilsner og Kys, hvis de kunde sendes.

 

Hils, naar du kommer hjem

 

Din Damse
 

  2.3.1931
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Mandag [2.3.1931]

 

 

Kære Damse!

Nu længes du vel snart efter at faa Brev igen men du kommer til at undskylde mig for jeg har virkelig ikke haft Tid før. Jeg har jo ogsaa snart skrevet mange jeg var ved at tælle dine Breve en Dag da havde jeg lige faaet 20 foruden det sidste jeg fik og af dem var de 10 fra i Vinter saa nu har jeg altsaa faaet et Brev mere i Vinter end jeg fik i Fjor. Om du er fæstet op hos Jens Andersen ved jeg jo meget bedre end du nu jeg var jo hjemme sidste Søndag da havde de lige faaet dit Brev og saa ringede Dagny derop lidt efter og fæstede dig saa det er i Orden. Jeg vil gerne ønske dig til Lykke med Pladsen for du kan tro det er god Plads sidste Sommer naar jeg  gik og spekulerede hvor du skulde hen naar du kom her over kom jeg altid til det Resultat at det netop var en Plads for dig. Gaardens Størrelse er ca. 40 Tdr. Land altsaa lige den Størrelse vi ønsker os jeg kan lige huske den blev bygget saa den er ikke saa gammel der er en dejlig Veranda  og en almindelig stor Have. Naar du skal ned at malke har du slet ikke nødig at komme udenfor du gaar lige fra Køkkenet ud i Bryggerset derfra igennem en Stald med Hest i den ene Side og Svin i den anden og saa lige ind i Kostalden saa det er jo dejlig hvis det er Regnvejr og bedre bliver det jo hvis du skal være der til næste Vinter. Du spørger om det er den Gaard med Vindmøllen der ligger paa højre Haand naar vi kommer fra Skovholm. Den ligger ganske paa højre Haand men den har ingen Vindmølle nu den har haft en Gang, hvis det er en med Vindmølle inde midt i Gaarden du tænker paa saa er det en anden og den ligger længere hjemme fra end den du skal paa. Den ligger lige overfor Skolen der har du jo været ikke længere end op til Johannes.

Konen hedder Johanne hun er jyde hun er meget flink synes jeg da og jeg skulde hilse dig fra Katrine (Johannes Husholderske) og sige at det er ualmindelig god Plads hun har nemlig tjent der saa hun maa jo vide det.

Manden som jo er Fars Fætter kan du jo nok tænke er lidt svagelig han har en daarlig Mave saa jeg tænker han gaar tit inde i Stuen han er meget slem til at gaa og drille Pigerne men de kan altid godt lide ham alligevel og du kan vel nok ogsaa taale at blive drillet ellers er det paa Tide du vænner dig til det.

De har ingen Børn men et Par Plejebørn men jeg tror ikke de bliver opdraget a' la Askov Forsøgsstation maaske snarere lige modsat. De har gerne en Forkarl og en Andenkarl og en konfirmeret Dreng det er jo et stort Mandskab til saadan en Gaard men de gaar jo ogsaa og har det godt han har altid sine Folk længe det maa jo ogsaa være en god Anbefaling. Nu tror jeg nok jeg har fortalt det vigtigste om din nye Plads og efter det tænker jeg ikke du er bange for at det skal være en daarlig Plads, saa nu har du altsaa noget at glæde dig til om ikke andet saa til at du kommer over i Nærheden af mig du kan i alt Fald tro at der  er en anden der glæder sig til du kommer. Ja, Damse du kan tro jeg er meget ked af det for jeg har nemlig tabt et Pund Chokolade til dig vi skulde jo synge den aften og saa kunde de da umulig undvære en af de vigtigste Stemmer det kan du jo nok forstaa. Jeg har nu heller ikke fortrudt jeg var med til Bal for det gik knusende godt du ved jo nok hvordan det kan gaa paa en Landbrugsskole du kan tro jeg ønskede mange Gange at du havde været med saa du kunde faa lidt af Fornøjelsen med.

For det første var der jo pyntet noget saa vældig fint du kender de smaa Papirstrimler til at kaste ud imellem dem der danser saadan nogen var der pyntet med de hængte i Buer fra Midten af Loftet og ud til Ribberne og der var saa mange at vi daarlig kunde se Loftet der var købt 4000 og de var hængt op omtrent allesammen. Da vi kom ind til Chokoladebordet (Jeg havde en af Skolens Piger) laa der ved hver Kop en eller anden Genstand hvoraf det meste var Ting der kunde skrige eller Skratte eller hyle og du kan tro der blev der blev et farligt Spektakel man maatte raabe til hinanden hvis vi vilde snakke med nogle selv om de sad lige ved Siden af du kan tro de blev brugt godt.

Naa, vi kom saa over i Salen igen og Dansen den gik jo vældig livligt der var blot lidt knapt med Piger jeg havde heller ingen Dame med der skulde komme et Par fra Ousted men saa blev det et forskrækkelig Snevejr saa de kom ikke de skulde ellers have mit det blaa Tøj med men da de ikke kom maatte jeg more mig saa godt jeg kunde i det graa. Der var ogsaa købt omtrent en sæk Konfetti som vi fyldte Lommerne med og overøste hverandre og efterhaanden blev de fleste af Papirstrimlerne revet ned saa vi tilsidst vadede gennem Papir men det gik godt alligevel. Efter Ballet var det Meningen jeg skulde køre med hjem med de Piger fra Ousted men det maatte jeg jo opgive, og det var ogsaa blevet et forskrækkelig Vejr. I Gaar (Søndag) var vi inviterer til at lave Gymnastik ved Roskilde Amts Skytte- og Gymnastikforenings Amtsopvisning i Roskilde jeg sov til Kl. 10½ og det gjorde de fleste af de andre ogsaa vi skulde ogsaa først være i Roskilde Kl. 5; men det var jo et farligt Vejr langt det værste det har været i Vinter vi ringede efter Biler men det var umulig at faa fat  i nogle der var ingen der turde vove sig ud saa vi havde omtrent opgivet at komme derop men saa kom vi paa den Tanke om at Bredkjær havde en stor Kane. Vi spurgte ham saa om vi maatte laane den og saa et Par Heste det fik vi mærkværdigvis Lov til og saa gjorde vi 20 Mand os i Stand med en forsvarlig Bunke tøj og Slæden blev foret med Halm og Sække og saa startede vi ad Roskilde til og jeg tror ikke jeg nogentider har moret mig som paa den Kanetur du kan vel næsten tænke dig 20 unge raske Gymnaster der sidder i et Par Lag og Humøret er saa højt det kan komme omtrent. En Gang imellem maatte der nogle af og løbe ved Siden af fordi de frøs om Tæerne. Naa, vi naaede Roskilde vi 4 Tiden og skulde jo gøre Gymnastik ved 5 Tiden; men Gymnastikken var bleven saa forsinket fordi der var saa mange af de andre Hold der var kommet for sent paa Grund af Vejret saa vi kom ikke til at lave Gymnastikken før ved 7 Tiden. Gymnastikken gik over al forventning godt og de klappede for os og roste os bagefter saa vi var ved at blive helt vigtige. De fleste af dem vilde jo blive derop til Ballet men det havde jeg nu ingen Lyst til vi var 5 der vilde hjem og da Kanen blev der til de andre maatte vi leje en Bil og den maatte køre en Omvej der var lige dobbelt saa lang som den rigtige saa det blev temlig dyrt især for en Landbrugskoleelev. Nu har jeg skrevet lidt om hvad jeg har oplevet de sidste Par Dage men du skrev jeg skulde fortælle dig lidt om hvad jeg har lært og det ved jeg ikke hvordan jeg skal klare for det kunde gerne vare hele Natten men naar der er noget særlig der kan interessere dig meget saa skal jeg nok fortælle dig det Resten kommer du til at vente med til vi kan være noget mere sammen. Ros og Skænd faar vi ikke meget af her jeg har da aldrig faaet Skænd og om jeg maaske har faaet lidt Ros en Gang imellem saa er det dog ikke saa meget saa det er værd at prale af.

Vi er færdig med at tage til København for længe siden det varede kun en Uge.

Jeg ved ikke om jeg kan skaffe jer en Forkarl til Maj jeg kan prøve at, Lønnen er vist ca. 400 Kr. for en Forkarl men en Landbrugsskoleelev er tit mere fordringsfuld end andre Karle hvad der jo er meget naturlig naar de lige har kostet saa meget paa deres Uddannelse saa det kan godt være de vil have op mod de 500 Kr. Naa Anna V. og Herluf skal hjem til Sommer saa venter jeg at se dem hjemme helst en Søndag kan du skrive til dem hvis jeg ikke selv strammer mig op og skriver. Jeg kan ikke huske om jeg har fortalt dig at Søster skal ned paa Stevns til Sommer sammen med hendes Svigerinde Inger som du jo nok kender Littrup skal vel derned ved ogsaa, tænker jeg, det er bare os der maa undvære hinanden saa længe ad Gangen men nu har vi snart været forlovet i 1½ Aar og om 1½ Aar til hvordan tror du saa vi har det. Jeg er ganske forfærdelig ked af at jeg har glemt at skrive til Ingers Fødselsdag kan du hilse hende mange Gange og sige jeg huskede det lige Aftenen før men da var det jo for sent at skrive.

Saa nu kan jeg lidt igen jeg har holdt Pause et Par Timer jeg har været nede og læse Avisen om Gymnastikopvisningen hvor Tune Landboskoles Karle var bleven rost i høje Toner man frygtede for at vi skulde springe saa højt saa vi sprang gennem Loftet ogsaa vor Kanetur var kommen i Avisen. Nu har vi lige faaet drukket vor Kakao og Klokken er mange nu skal jeg have Brevet færdig og saa skal jeg have skrevet noget op til Foredrag om "Søernes Opdræt og Brug" som jeg skal holde i Morgen , det skal ikke vare en hel Time blot 5-10 Minutter. Jeg skal forresten hilse dig fra nogle af Kakaokammeraterne de hedder Erling Østergaard, Ragnhilds gamle Kæreste, Ejner Sørensen en ung Mand som ejer en Gaard men som jeg ikke synes om siden jeg har lært ham at kende, Liborius Paaske som jeg bor sammen med, Gunnar Christensen som ikke er langt derhjemme fra det var hans Søster der skulde køre herud til Ballet, Ejvind Kristensen en flink ung Mand fra Vallekildeegnen som har tjent hos Viggo han er forlovet med en Samsinger han er et Par Aar yngre end mig men han har begyndt at se paa Gaarde han har ganske vist ogsaa været forlovet lidt længere end mig. Nu kan vi jo se hvad det kan blive til  med os to om et Aars Tid hvad mener du saa om at blive min lille kone I Stedet for min lille Pige længes du somme tider efter det Damse jeg skal være saa god ved dig jeg kan fordi jeg holder saa forfærdelig meget af dig og det vil jeg ogsaa blive ved med selv om vi bliver gift.

Hermed tror jeg saa at jeg har skrevet hvad jeg denne Gang har at fortælle dig. Til Slut faar du saa mange mange kærlige Hilsener fra din

allerbedste Ven.

Hils nu hjemme og hvem jeg kender derovre og sig til Inger at jeg er meget ked af at jeg glemte hendes Fødselsdag.
 

  8.3.1931
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Søndag d. 8-3. [1931]

 

 

Min egen, kære Anker!

Først skal du have saa mange, mange, mange Tak for dit lange Brev, du kan tro, jeg er glad for det, maa jeg faa flere af den Slags, ja, jeg vil nu være beskeden og nøjes med mindre end 5 Ark, men jeg vil saa gerne have at du fortæller mig lidt af Dagliglivets smaa Hændelser, saa er det ligesom jeg ikke er saa langt borte fra dig.

Nu skal jeg jo saa prøve at gøre Gengæld, men du maa ikke vente dig for meget af mig, her gaar jo alt sin vante Gang som det plejer, men nu vil jeg lade at jeg sidder paa Skødet af dig i den store Lænestol i Kontoret paa Skovholm saa gaar det nok bedre, saa maa du prøve, om du kan forestille dig det. Jeg haaber, du har glemt, hvor tosset jeg bar mig ad, sidst vi sad der, ellers maa du i det mindste forsøge at glemme det inden Maj, jeg skammer mig virkelig over mig selv, jeg syntes jo, der var saa frygtelig længe til at jeg skulde være sammen med dig igen, men Anker. nu er der jo ikke saa længe til Maj mere. Du kan tro jeg er glad for den Plads, jeg glæder mig til at komme over til Sjælland og lære jer allesammen lidt bedre at kende, ja dig kender jeg jo nok altsaa. Tror du nu ogsaa, de vil blive tilfreds med mig til Jens Andersens, jeg skal i det mindste nok gøre mit bedste og saa haaber jeg ikke, der er nogen, der har rost mig, for saa kunde de nemt blive skuffede. Jeg læste i Gaar i Højskolebladet at vores Ansgar søger ny Husbestyrerinde til April saa maa Anna vel skulde giftes det er saamænd heller ikke for tidlig, naar det skal være, hun maa vist ogsaa skynde sig lidt, for det plejer jo ikke at holde saa længe med hende. Det er nu ikke Nielsen hun skal giftes med, men derimod en af Kandidaterne paa Aarslev ved Navn Nikolaus, jeg har da heldigvis ikke skrevet til hende ellers havde jeg da lykønsket hende med Ejvind og saa havde jeg jo kommet galt op at køre.

Jeg er ellers lidt søvnig i Dag saadan lidt altsaa, vi var nemlig til Basar og Bal i Aftes. Du kan tro, det gik med Hiv og Sving, der var saa mange gamle med ogsaa, saa de spillede saa mange gammeldags, og det er nu de bedste, du kan tro, jeg svedte i min Fløjlskjole. Ja, jeg morede mig saamænd udmærket, men det kan naturligvis ikke sammenlignes med jeres Fest. Ha-Ha-Anker, du tabte alligevel Chokoladen som jeg sagde, lidt Undskyldning havde du jo ganske vist, derfor vil jeg ogsaa foreslaa, at du venter med at købe den til Sommer saa kan vi jo dele den, synes du ikke.- Jeg snakkede ogsaa lidt med Anton Westh i Aftes, han er lige kommen hjem fra et Kursus paa Odense Husmandsskole. Han sagde at efter denne her Kriseperiode fik vi gode Tider igen, (ja, det haaber vi jo) men det varede nok et Par Aar endnu, saa kommer vi nok til at vente saa længe med at gifte os, tror du ikke, min Ven. Jo, Anker, jeg længes nok somme Tider efter at blive din lille Kone, saa skal jeg ogsaa være god ved dig, kan du tro. Saa vil vi aldrig være Uvenner og aldrig være i daarligt Humør vel, det plejer du jo heller ikke at lide af og saa vil vi rigtig tage fat og bestille noget om Dagen og om Aftenen --- ja saa skal du naturligvis nok hjælpe mig lidt i Haven en Gang imellem og hvis der ellers er noget, vi skal have gjort, men somme Tider faar vi nok ogsaa Tid til at sidde og snakke lidt sammen i en eller anden Lænestol tror du ikke? Men nu skal vi altsaa først nyde vores Ungdom lidt endnu, naar vi først bliver gift faar vi saa meget at spekulere paa, og jeg er heller ikke nær dygtig nok til det endnu. Hvad kom saa den lille Dreng i Bispegaarden til at hedde? Det bliver jo altsaa din Dreng, men jeg maa jo ogsaa nok faa lidt Part i ham, ikke.

Ja, hvad skal jeg nu fortælle dig, ja, hvis jeg altsaa sad hos dig i Lænestolen kunde jeg nok finde paa noget, jeg længes saadan efter at være hos dig igen Anker, dit Billede som ligger ude i min Komode faar af til et Godnatkys, men det er nu noget tørt, jeg skal jo ogsaa passe paa, at Inger ikke ser saadan noget Pjat, det har hun sikkert ikke godt af. Hun er for Resten meget unaadig stemt, fordi du ikke huskede hendes Fødselsdag, men jeg undskyldte dig jo paa bedste Maade - Holger skrev nu heller ikke, men Herluf fik hun dog Brev fra nogle Dage efter. Jeg forærede hende en Barbermaskine i Fødselsdagsgave, jeg synes, hun skulde have én, naar hun har Tobakspibe og Overalls, hun blev ogsaa meget glad for den.

Jeg kom for Resten saa uheldigt afsted den Dag. Nu skal du høre. Vi skulde have Brødsuppe til Middag og Mor havde lavet den ekstra god, det var jo Fødselsdag. Jeg skulde jo saa bære Terrinen ind og kommer rask gennem Døren, men pludselig griber Haandtaget fat i mit Kjoleærme - - og pladask! der laa Middagsmaden. Ja, du skulde lige have set det Syn, du vilde nok have faaet Latterkrampe - jeg tænkte paa, det var godt det ikke skete paa Forsøgsstationen, for sikken et Hyl der vilde være blevet. Det er et forskrækkeligt Snevejr i Dag, en Gang imellem skinner Solen , men saa tager det fat paany, der gaar ingen Tog i Dag, det er vist næsten første Gang i vinter. Rigmor skulde komme herhen i Aften og spille Whist med os, men hun foretrækker nok at blive hjemme og gaa i Seng, hun er vel ogsaa lidt søvnig fra i Gaar Aftes. Hun sværmer saadan for en ny Kontrolassistent, de har faaet i Vinter, det er der vist for Resten flere, der gør, Pigerne snakker næsten ikke om andet, naar de er til Gymnastik. Jeg kan nu ikke se noget særlig stort i ham han kan naturligvis ikke taale sammenligning mede dig i det mindste. Naa, Anker, nu faar du altsaa ikke mere end fire Sider fra mig, men de er nu ogsaa lidt større end dine var. Saa skal jeg hilse fra de andre og saa faar min egen Ven dog den bedste Hilsen

fra din lille Kæreste.

 

Du har vel ikke faaet nogen Karl til os, du skal nu heller ikke gøre dig nogle særlige Anstrengelser, for det kan godt være, Herluf flytter herned.
 

  14.3.1931
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Lørdag Aften [14.3.1931]

 

 

Kære lille Damse!

Først vil jeg først have Lov at stikke dig en Undskyldning fordi jeg har ventet saa længe med at skrive men jeg har virkelig ikke haft Tid for vi har nok at lave om Aftenen nu skal vi skrive en Stil om Ugen nu og saa faar vi en hel Del Opgaver at regne og de er temmelig svære nogle af dem. I Aften har jeg derimod god Tid til at skrive for jeg vil ikke hjem i Morgen og saa har jeg jo hele Søndagen at arbejde i. Det er et farligt Vejr det er i disse Dage du kan tro vi slaas med Sne her naar der kommer ca 100 Mand ud i en Snedrive saa kan du tro der er Gang i det, i Aftes sloges vi næsten et Par smaa Timer en Gang imellem ryger der jo en Rude men Bredkjær siger vi slaa lige saa mange Ruder ud vi har Lyst bare vi selv betaler dem og sørger for der bliver sat  andre i hurtigst mulig, jeg har da undgaaet at slaa nogle itu endnu og nu haaber jeg snart det er forbi med den Sport saa det kan blive Sommer. En Gang imellem er her ogsaa Vandkamp men det holder jeg mig nu helst væk fra for jeg syntes det overdrives for meget her du skulde se en Aften jeg havde været en Tur i Byen da jeg kom hjem og skulde op af Trappen fik jeg en hel Spand Vand i Hovedet da jeg saa kom op paa Gangen løb de der med Gummistøvler og Regnfrakker paa og saa havde de en Spand i den ene

Haand og en Kande i den anden og saa smed de Vand paa hinanden i Spandevis og der saa jo farlig ud paa Gangen der stod en hel Tomme Vand over det hele. Det fik Bredkjær selfølgelig ogsaa at vide for der var jo et farlig Spektakel og Dagen efter fik vi en Omgang det var nu ikke blot for Vandet og Spektaklets Skyld, men han havde ogsaa opdaget at der manglede saa mange til Timerne naar han ikke var hjemme og saa var der en Del der gik saa meget i Køkkenet og filmede med Pigerne de fik en slem Omgang allesammen. Jeg havde heldigvis en ren Samvittighed saa jeg synes nærmest det var godt de fik en Omgang. Forresten har jeg hørt fra flere som kender Forholdene at det er længe siden der har været saa lidt Spektakler her som i Aar saa det er nok ikke noget Nyt her at de bliver skældt ud en Gang imellem. Jeg er ved at lære og lave Vin i denne Tid, men det er paa en meget finere Maade end i laver den det er vel omtrent ligesom Hans Iversen lavede Vin den kan lige naa at blive færdig til August saa vi kan faa den til Slutningsfesten saa faar vi se hvor god den er det er Appelsinvin og der er nogle andre der har lavet Figenvin. Paa Søndag skal vi til Amtsopvisning igen i Roskilde der bliver en større Dag der er nok ca. 40-50 Hold der skal lave Gymnastik de kommer ogsaa derop hjemmefra den Dag vi skulde jo helst kunde dupere dem allesammen men det bliver vel nok vanskelig for dem der var i Sverrig skal ogsaa lave Gymnastik og de er jo nok dygtige det gik dem jo saa vældig godt oppe i Sverrig man skulde jo bare være med men jeg havde jo andet at skulde passe den Dag. Jeg er jo altsaa bleven Fadder nu til en lille Dreng der hedder "Erling". Det er da godt jeg slipper for at skaffe jer en Karl jeg skal nemlig skaffe Aksel en Forkarl og Svend en Fodermester og det kniber nok med at faa dem. Jeg er ved at fæste en Bornholmer til Aksel det er en Broder til den Pige der tjente paa Strangegaard i Julen men det er ikke helt afgjort endnu. Jeg har været i København hele Dagen i Dag vi havde faaet Lov at komme ned til  Sjællands Stifts Kvægopdrætterforenings Aarsmøde jeg har været i Bil derind. Jeg blev ogsaa meget forbavset da jeg saa at Ansgar søgte Husbestyrerinde men jeg tænkte jo nok Anna skulde giftes hvad mon det er for en Fyr hun skal giftes med. Hvordan gaar det med at faa en Pige i Stedet for dig skal Inger paa Højskole? og da hvor hen? Ja Damse det er maaske nok forkert af mig at skrive saa langt et Brev som sidst for nu er du vel ikke tilfreds hvis de ikke er saa lange hver Gang. Denne Gang maa du nøjes  med to Ark for jeg har ikke mere at fortælle dig men jeg kunde nok skrive mange flere Ark hvis jeg skulde fortælle dig hvor meget jeg holder af dig og længes efter dig og du kan tro jeg glæder mig til du kommer til maj.

Nu maa jeg nøjes med at sende dig de kærligste Hilsener og saa en rigtig Knuseomfavnelse hvis jeg kunde naa dig.

Hils!

 

Du kan hilse Rigmor og spørge om hun har svigtet ham som fulgte med os hjem fra Bal i Julen.
 

  20.3.1931
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Fredag d. 20 Marts -31

 

 

Kære Anker!

Jeg burde vel ikke skrive saa hurtig til dig igen, det er næsten Synd. saa kommer du straks i Brevgæld til mig og du har jo saa travlt, din arme Stakkel, men er I ikke snart over det værste? Skal de fleste ikke rejse nu til April? Sikke stille der saa bliver paa Skolen, saa kommer du nok til at gaa og kede dig, tror du ikke? Jeg har været saa forskrækkelig forkølet den sidste Uge, men nu tror jeg nok, jeg er over det værste. Det begyndte i Lørdags, vi var inviterede til Fødselsdag om Aftenen, Inger og jeg, men jeg foretrak nu at blive hjemme og gaa i min Seng. Jeg laa og længtes efter dig Anker og laa og ønskede, at du vilde komme ind gennem Døren og sætte dig hen hos mig, men det kunde du jo ikke ellers vilde du ikke haft noget imod det, vel. I Søndags var der Dilettantkomedie i Ungdomsfor., glade Knud spillede ogsaa med, men han gjorde det nu ikke saa særlig godt, sagde Inger, jeg var heller ikke med dernede, saa jeg gik jo Glip af noget. Jeg kan da fortælle dig at Knud og Kamilla har faaet de blanke Ringe paa, det har hun jo prøvet før, men han har vist aldrig været saa vidt før skønt han har sværmet for mange Piger. Nu er Forkarlepladsen paa Strangegaard ledig igen. Tage Aagaard har allerede gjort sig færdig der. han og Tholstrup er nok kommet op og nappes.

Anton er nu saa klog at han kunde godt sagt forud at det vilde gaa saadan (det siger han altsaa nu) det kan jo godt være, han selv flytter derop igen, han snakker da lidt om det, du siger vel god Fornøjelse og er glad for, at det ikke er dig.

Nu skal du faa Besked om, hvad Familien skal til Sommer. Helga og Holger skal jo blive i deres Pladser, Anna V. skal hjem og bliver muligvis Enepige, vi har i alle Tilfælde ikke kunnet faa fat i nogen Pige endnu. Herluf har vi mange Spekulationer med at faa anbragt, han kan sagtens faa en Plads, men han vil have 500 Kr. for Sommeren og det er der vist ingen, der vil give, saa vil han maaske heller gaa paa løst og tror, at han kan tjene mere ved det. Inger skal paa Bornholms Højskole, jeg skulde hilse saa meget fra hende. Saa er der kun mig selv tilbage og jeg skal altsaa rejse over til Sjælland, jeg har nemlig en lille Kæreste derovre skal jeg sige dig og ham gaar jeg jo og længes efter, du kan nok forstaa, det er trist at undvære hinanden saa længe og det vil vi heller ikke mere, vel? Nu har vi snart Paaske, Anker, men du kommer vel ikke over til os, jeg vil heller ikke bede dig om det, det er jo sløje Tider og du er en fattig Landbrugsskole Elev. Det er ellers den første Højtid vi ikke er sammen siden vi blev forlovede, har du tænkt paa det. Anker, du faar ikke mere denne Gang, det er nemlig Spisetid nu og jeg lader Albert faa det med i Aften saa faar du det i Morgen Aften, hvis du ikke er kørt hjem. Saa vil jeg altsaa ønske, I faar Held med at dupere "Rakket" paa Søndag, hvis I altsaa ikke bliver alt for vigtige af det.

Til Slut en rigtig kærlig Hilsen til min egen Ven fra hans "Damse"

 

Er du altid flittig Anker, eller snyder du ogsaa fra Timerne, hvis du kan komme til det.

 

Jeg skammer mig næsten ved at sende dig saadan et Brev Anker, men jeg skal se om jeg kan gøre det lidt bedre til Paaske.

Kan du saa have det rigtig godt saa længe, min egen Ven.

 

  24.3.1931
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Tune Landboskole, Tirsdag Aften [24.3.1931]

 

 

Kære lille Damse!

I Aften har jeg god Tid til at skrive til dig saa nu skal jeg se om jeg kan faa et ordentlig Brev sat sammen igen. Jeg har ellers haft en lille Oplevelse i Aften som jeg først kan fortælle dig. Mig og det øvrige Kakaoselskab sad og snakkede saa er der en der siger at det er umulig at spise en Theskefuld stødt Kanel det vilde vi jo ikke tro, men han vilde give den 5 Kr. som kunde det det var der en der gik ind paa og han lovede tillige at hvis han vandt de 5 Kroner vilde han give Konditorkager for Pengene. Vi gik saa alle Mand ned til Købmanden og fik noget Kanel men der var saa mange andre  Elever dernede saa maatte vi gaa hjem og prøve. Vi kom saa ind i vort Kammer og fik laaset Døren og saa skulde det gaa for sig han fik ogsaa taget Kanelen og han stod længe og kunde ikke sige noget for bare han aabnede Munden saa fløj det ud altsammen men langt om længe fik han alligevel sunket det og tjente de 5 Kroner men han sagde at havde han bevæget Tungen en lille Smule saa havde det været helt umulig. Nu er det to Mand paa Motorcykle paa Vej til Taastrup efter Kagerne. Naa men jeg har det altsaa godt jeg mangler bare en Ting en Gang imellem og det er en sød lille Pige som er saa langt borte men som heldigvis snart kommer herover og det glæder jeg mig knusende til. Dit sidste Brev modtog jeg i Hærens Gymnastikhus i Roskilde i Søndags jeg var nemlig hjemme i Lørdags og saa var der en anden der tog Brevet med. Du kan tro der var mange Mennesker i Roskilde den Dag det er en mægtig stor Sal der var vistnok ca. 1000 Tilskuere og saa to Hold Gymnaster inde ad Gangen lige fra Kl. 9½ til Kl. 7 ­­­­­­­­­ [minus]1 Time Middag. Derhjemme fra var de med saa nær som Far og Rigmor, Per og Johannes var med at lave Gymnastik for første Gang til en Opvisning. Vi herfra var inde imellem 5 og 6 vi var inde lige efter Sverrigsholdet og der faldt vi svært igennem men vi fyldte noget mere paa Gulvet for vi var lige dobbelt saa mange men ellers klarede vi os meget godt. Nu er det jo altsaa snart Paaske men du skal nu ikke vente mig derover en Gang havde jeg omtrent bestemt mig til det men saa syntes jeg alligevel det var for dyrt og da jeg prøvede paa at nævne noget om det derhjemme saa skulde du høre et Hus Erna holdt saa nu har jeg fuldstændig slaaet det af Hovedet igen.

Saa nu har jeg spist alle de Konditorkager jeg kunde og lidt til, saa nu kan jeg lidt igen. Du skal ikke være bange for jeg keder mig i April for de fleste af Eleverne bliver her til Maj det er kun en Snes Stykker der rejser til April. Og efter Maj saa kommer du jo herover saa kommer jeg nok hjem hver Søndag men maaske tager jeg en lille Tur ind til Jens Andersens paa Hjemvejen saa kan vi jo følges ad en Tur naar du bliver færdig til det. Naa Knud og Kamilla har faaet Ringe paa nu kommer det blot an paa om det kan holde med dem for de er vist lidt ustadige begge to men nu har det da holdt et halvt Aars Tid saa det kan være det gaar. Der var svært at Tage Aagaard og Tholstrup ikke kunde forliges et halvt Aar jeg troede da ellers det gik bedre nu de var Karle nok men det har det altsaa ikke gjort det kunde selvfølgelig ogsaa være kummerligt nok til Tider men det gik da altid over igen og om Søndagen var de da særlig flinke ved du da saa er Anton vel solgt for en 4-5 Aar igen ham løber han ikke saa let om Hjørner med. Jeg kunde jo ogsaa tager derover engang igen det var jeg da ikke bange for nu.

Du skriver om jeg snyder fra Timerne men det har jeg da aldrig gjort endnu det eneste jeg har snydt fra er en Stil i sidste Uge vi skriver jo en Stil om Ugen og det er en Ting som jeg aldrig har kunnet lide saa jeg tillod mig at springe en over. En Dag da jeg havde skrevet en Stil til Bredkjær fik jeg dog alligevel mg+ og der var kun 3 der fik mere, det var jeg da selv vældig godt tilfreds med men du vil naturligvis have jag skulde være Nr. 1 men det bliver jeg nu aldrig til at skrive Stil.

Paa Torsdag er det Liborius Fødselsdag saa skal vi have lidt Gilde igen. Han skal forresten være din Nabo til Sommer han skal tjene derhjemme ved og skal ogsaa være vor Nabo saa ham lærer du nok at kende.

Forresten saa ved du nok jeg regner med at  du kommer med til vort Afslutningsbal hvis det bliver sidst i Maj saa lærer du jo nok nogle af mine Kammerater at kende. Nu er det endelig begyndt at blive Foraar herovre saa nu haaber jeg snart det bliver Maj du kan tro jeg længes efter at knuse dig igen.

Jeg sender et Amatørbillede med som en af  Eleverne har taget jeg skal se om jeg kan faa dem til at lave et Billede til din Medallion. Saa sender jeg dig noget Garn som du skulde have haft for længe siden men jeg har glemt at sende det og ellers tror jeg jeg vil slutte for jeg har ikke mere Stof denne Gang og saa vil jeg ønske dig en glædelig Paaske og haaber ikke du savner mig alt for meget men lidt vil jeg gerne have du savner mig.

Til Slut faa du saa mange kærlige Hilsener fra din allerbedste Ven.

 

Du skriver vel inden Paaske, ellers rejser jeg hjem Onsdag Eftermiddag saa kan du jo skrive dertil.

Hils dem jeg kender mest din Far og Mor og Inger.
 

  28.3.1931
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Lørdag Formd. d. 28-3 [1931]

 

 

Min elskede Ven!

Nu skal du først have rigtig, rigtig mange Tak for Brevet og Fotografiet, jeg synes rigtignok du ser lidt vigtig ud derpaa, men det er du vel ellers ikke, saa skulde du da være blevet det siden du blev Elev paa Tune.

Du kan vist ikke gætte, hvor jeg sidder henne og skriver dette Brev, jo, jeg sidder saamænd nede hos Marie i Gudhjem Skole, hun har nemlig Eksamen i Dag og saa kan du nok forstaa hun kan ikke selv baade være i Skolen og lave Kaffe til Geistlighed paa en Gang, saa bad hun mig om at komme ned og hjælpe sig lidt og det vilde jeg naturligvis gerne. Nu har de lige begyndt inde i Skolen, jeg har lige hørt Børnene synge "Den signede Dag" og nu læser de vist synes jeg, jeg kan høre. Jeg skal jo snart til at lave Kaffe og smøre Kryddere, jeg har ikke nogen rigtig Ro paa mig før jeg faar det overstaaet, men endnu synes jeg dog det er for tidlig at begynde. Du kan tro, Marie er nervøs saa det forslaar noget, hun har næsten ikke faaet Søvn i Øjnene den sidste Uge, jeg beroligede hende jo efter bedste Evne, men det hjalp slet ikke. I Eftermiddag kommer Inger nok herned og skal hjælpe til at spise Eksamenslevninger, saa er Marie nok ogsaa blevet mere rolig.

Vi slagtede ellers en stor Gris i Forgaars, den Dag jeg fik dit Brev, saa vi havde jo ordentlig travlt i Gaar hjemme, for jeg skulde jo være færdig og afsted herned inden det blev alt for sent. Det er helt underligt saadan at skrive Lørdag Formd., men nu tør jeg heller ikke blive ved længer, jeg drømte nemlig i Nat at jeg blev for sent færdig, saa det tør jeg ikke udsætte mig for. Jeg drømte ogsaa om dig, Anker, det gør jeg nu saa tit, og det vil jeg ogsaa helst, før jeg falder i Søvn ligger jeg nu altid og drømmer lidt om dig, - du skulde vel ikke have det lidt paa samme Maade.

Naa, jeg er gaaet, Farvel saa længe.
 

  29.3.1931
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Palmesøndag [29.3.1931]

 

 

Goddag igen, min Ven. Ja, nu er det som du ser pludselig blevet Søndag og jeg er kommet hjem igen. Jeg fik ikke Tid til mere i Gaar, men Frokosten forløb ellers som den skulde. vi fik friske Kryddere og varme Wienerbrød og dejlige Kiks med Ost og saa naturligvis nogen ekstra god Kaffe, som jeg havde lavet. Eksamenen gik vist ellers udmærket, Skolekommissionen roste da 1ste Klasse og sagde, at det var den bedste, de havde haft og det var Marie selvfølgelig meget stolt af, du kan tro, hun var let om Hjertet, da hun havde det hele overstaaet. Saa nød vi vores Middagsmad i Fred og Ro. Inger kom ogsaa derned om Eftm., men det blev nu kun et kort Besøg, for vi var nødt til at skulde hjem og malke, vi har 24 Køer  nu, saa der er nok at slaa Hænderne i. I Dag skal vi til Højskolen, Mor, Inger og mig og saa naturligvis Albert, vi skal have Hans Peter til at køre for os, det passer jo saa daarligt med Toget, Inger og jeg kunde jo ellers nok cyklet, men jeg har faaet saa meget Træk i Øjnene, eller hvad der nu er i Vejen med dem, saa jeg tør næsten ikke, det er saadan en skarp Luft i Dag.

Jeg har ogsaa, og er for Resten lidt endnu, noget ophovnet og haft nogle underlige Blegner i Munden, saa paa en Maade er det jo godt, du ikke kommer til Paaske, for maaske kunde jeg slet ikke en Gang taale at kysse dig - og lade være kunde jeg naturligvis slet ikke, og kunde jeg, saa blev det nok galt med dig, naa, jeg tænker nu nok, det gaar over til den Tid ogsaa, men du kommer jo alligevel ikke.

Jeg har nu heller ikke ventet dig, for du sagde jo saa bestemt i Julen, at det kunde der ikke være tale om. Jeg kan ogsaa godt tænke mig, at Erna syntes, det var fuldstændig meningsløst, du kan godt hilse hende fra mig, jeg tilgiver hende nemlig for denne Gang, men det er jo ikke sikkert, jeg kan blive ved at bære over med hende. Ja, Anker, savne dig, det vil jeg, men jeg glæder mig jo over, at der kun er en Maaned til at jeg atter skal være i dine Arme. Det er jo den første St. Bededag, saa har du jo fri, hvis det nu bliver rigtig fint Vejr, har jeg tænkt lidt paa at cykle fra Købhn., jeg ved ikke, om du kunde tænke dig at køre lidt imod mig, kan du nok det min Ven? Jeg kender jo nok Vejen, jeg har jo kørt der før, den Gang, jeg skulde over til dig paa Forsøgsstationen, ja, du ved jo nok, at det var ikke for din Skyld, jeg kom, men jeg var maaske nok lidt glad for, at du var der alligevel. Det var i det mindste godt, jeg kom derover. Nu har vi fundet en Plads til Herluf paa Dammegaard, det er ikke ret langt herfra, han skal have 460 Kr. for Sommeren, det er jo for lidt efter hans Begreber, men det er dog omtrent 100 Kr. mere end du fik i Fjor, det var nu ogsaa for lidt. Otto Westh Skal saamænd flytte herned, han var her i Aftes og fæstede sig, Far er vist ikke saa stolt af at faa saa køn en Karl herned, han tænker jo nok lidt paa lille Ingers unge Hjerte, nu er hun jo den eneste, der er tilbage, men han kan jo alligevel ikke altid holde sin Haand over hende. Ja, Anker, nu er Kl. 11 og jeg skal ud og lave Karbonader, og dette her skal jo afsted, saa du kan faa det Tirsdag Eftm., saa jeg bliver nok nødt til at slutte af. Saa vil jeg da ønske dig en rigtig god Paaskefest og saa faar du den bedste kærlige Hilsen og saa kan du tro, jeg sender mange Tanker over til dig i Paasken. Din egen Pige.

 

Du vil nok hilse mange gange fra mig paa Skovholm. Skal Solvejg og Rigmor blive i Sommer?
 

  4.4.1931
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

"Skovholm", Lørdag Aften [4.4.1931]

 

 

Kære lille Damse!

Nu er det jo snart længe siden du har faaet Brev fra mig herhjemme fra. Jeg har ellers haft travlt i Dag for jeg maa jo gøre noget for Føden jeg har striglet alle Køerne og fejet Gaard, men jeg var lige ved at faa Vabler i Hænderne af at feje det er ogsaa forskrækkeligt at man ikke kan døje at bestille saadan en Smule. Kan du huske sidste Paaskelørdag det var den dag vore Heste rendte fra Johannes det kunde være dejligt om du var kommen i Aar ogsaa men det kan jo altsaa ikke passe men nu varer det jo heller ikke saa længe inden du kommer.

Hør lille Damse, jeg ved ikke om du kan huske i Fjor at jeg kom over hos jer nogle Dage før Maj men det gjorde jeg nu altsaa og nu var det jeg vilde havde dig til at komme nogle Dage før det bliver vel værst for stakkels Inger, men hun faar det jo nok godt i Sommer og naar du ber hende pænt om det fra mig saa faar du nok Lov til det. Sagen er nemlig den at vi skal have Bal ude paa Skolen Lørdag den 25 April og der kan du nok forstaa at jeg forfærdelig gerne vilde have min søde, lille Kæreste. Jeg er begyndt at bevæge mig lidt i de offentlige Kredse nu jeg er nemlig bleven valgt baade til Redaktionen af vort Blad og jeg er ogsaa i Balkomiteen og jeg synes da at den skulde have Kæresterne med dem der har nogle. Nu venter jeg altsaa omtrent du kommer Lørdag Morgen den 25 saa maa du skynde dig at skrive om du kommer saa jeg kan faa skrevet et Brev til dig endnu. Paa Mandag skal der være Gymnastikopvisning her i Foreningen saa skal jeg til Bal igen der skulde du ogsaa har været med men det er vel for meget at forlange men jeg skal nok opføre mig pænt det haaber jeg ikke du tvivler paa. Næste Gang der skal være Opvisning haaber jeg at se dig blandt Gymnasterne saa bliver det altsaa første Gang jeg ser dig lave Gymnastik du overrasker mig vel for du er jo saa dygtig sagde Ragnhild. Du kan ellers tro jeg nyder Livet i disse Dage du ved jo omtrent hvor længe jeg sover om Morgenen jeg mangler bare en Ting og det er en lille Pige der sommetider kommer og siger Godmorgen til mig paa Sengen og saa sidde og snakke lidt med mig.

Det bliver strengt for Anna V. til Sommer hvis hun skal være Enepige skal i ikke have fremmed Hjælp til Malkningen saa nu faar i jo ellers en rask Karl er i bange for at han skal løbe af med Inger han er jo da ellers forlovet saa det gaar vel nok hun er vel ikke saa let at løbe med. Her skal vi ingen nye Folk have til Maj men Søster skal jo rejse saa her bliver en mindre men her er jo ogsaa lidt rigeligt med Kvindfolk nu. Du har vel skrevet til Anna V. og Herluf om at komme og hilse paa dig naar de rejser hjem ellers kommer jeg jo til at skrive til dem. Ja, Damse du maa undskylde men jeg kan ikke samle mine Tanker til at faa Arket fuldt saa du maa nøjes med dette men hvis du nu er en rigtig sød Kæreste saa ser jeg dig altsaa om tre Uger og jeg kan nok naa at faa skrevet et Brev endnu. Til Slut faar du saa mange, kærlige Hilsener fra din egen Ven.

Jeg skulde hilse dig fra de andre herhjemme.

 

Jeg længes efter dit næste Brev for at faa at vide om du kommer den 25 eller ikke.
 

  12.4.1931
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Søndag d. 12 April. [1931]

 

 

Min egen, kære Anker!

Vi har lige siddet og løst en Kryds+Tværsopgave, vi har været lige optaget af det baade Mor, Inger og jeg, og nu har Inger straks taget fat paa den næste, saa hun sidder og spørger mig til Raads hele Tiden og det virker jo unægtelig lidt forstyrrende paa Brevskrivningen, nu har jeg da ogsaa bedt hende holde Mund.

Ja, Anker,  Tak skal du have for Brevet og for Indbydelsen, du gaar vel og er spændt paa, hvad jeg vil svare, men jeg er bange for, at du venter mig alt for sikkert, derfor er jeg ikke saa glad for at skrive dette Brev. Nu maa du altsaa ikke blive vred paa mig og heller ikke blive ked af det, men jeg kan altsaa ikke være nogen rigtig sød lille Kæreste saadan som du bad mig om, jeg synes ikke, jeg kan rejse hjemmefra saa tidlig, det er jo omtrent en Uge inden Maj.  Du maa jo huske paa, at baade Inger og jeg skal rejse til Maj og vi skal jo helst være færdig med Hovedrengøringen inden vi stikker af, særlig da Anna Valborg skal være Enepige i det mindste første Halvdel af Maj. Saa bliver det vel sagtens ogsaa saadan at der bliver meget travlt paa Marken i den Uge, Foraaret kommer jo saa sent i Aar, I Gaar sneede det her paa Bornholm, og saa kommer Mandfolkene jo sent hjem og der bliver næsten ikke andre end Inger og Far til at strippe vores de 24. Jeg har altsaa nøje overtænkt Sagen og er kommet til det Resultat at jeg kan vist ikke saadan stikke af. Men Anker, du som er i Balkomitéen burde da ogsaa sørge for at I fik Ballet nogle Dage senere saa jeres Kærester kunde faa Tid til at komme med.

Nu haaber jeg da, du sætter Pris paa, at din Kæreste er i Besiddelse af saa stor Viljestyrke at hun kan blive hjemme og bestille noget selv om hun hellere vilde rejse over til Bal paa Tune. Min egen Ven, jeg kan godt forstaa dig, hvis du bliver lidt skuffet, for nu har du vel sagtens gaaet og glædet dig til at jeg skulde med til det her sidste Bal, men Anker, det varer jo alligevel kun en lille Uge mere, saa skal jeg nok komme over til dig, og saa kommer vi jo nok til Bal sammen en anden Gang, selv om det ikke bliver paa Tune. Jeg har ellers lige faaet min Silkekjole lavet, jeg var saamænd ved at prøve den, den Gang dit Brev det kom, saa vi syntes jo, at det var et meget heldigt Tidspunkt at faa Indbydelsen paa.

Du kan tro, vi havde besøg i Paasken, Frk. Nielsen fra Rønne var her i en hel Uge, du kan stole paa det er en morsom Dame, hvis jeg havde haft hendes Humør, behøvede du aldrig være bange for at komme til at kede dig. Skærtorsdag var her en Bilfuld Ungdom fra Onkel Ludvigs, det var meget morsomt, det er nok omtrent ligesom naar I faar Farbror Hans's i Besøg. 2. Paaskedag var der Gymnastikopvisning paa Højskolen af en Del Hold, men jeg var nu ikke derinde, jeg havde nemlig fri om Søndagen og Inger om Mandagen.

Jeg fik jo ikke Plads til nogen pæn Afslutning paa forrige Ark, saa jeg kommer jo til at begynde paa at nyt, jeg vil ellers ikke skrive noget langt Brev, for nu skal vi jo alligevel snart snakke sammen.

Mor har skrevet til Anna V. at hun og Herluf var velkomne paa Skovholm, men hvornaar de kommer, det ved jeg jo ikke saa nøje, Herluf skal begynde i sin Plads den 4. Maj om Morgenen saa han er nødt til at rejse fra Sjælland senest Lørdag Aften, men Anna V. skrev, at han rejste maaske i Forvejen, for hun kunde vel ikke faa fri før den 1.ste, men jeg tænker nu nok, de følges ad og saa gør Besøgene lidt kortere, tror du ikke, vi vilde gøre det i deres Sted? Jeg skal vel komme i min Plads om Fredagen, men det maa jo være tidsnok om Aftenen, jeg tænker nok, jeg kommer til Købhn. Fredag Morgen, eller maaske Torsdag, saa kan jeg nemlig følges med Bodil fra Krusegaard, hun skal rejse til Fyn, nu kan jeg jo se, om jeg kan blive færdig til det. Hvis det bliver godt Vejr, synes du saa ikke, jeg skal cykle fra Købhn.? Svar udbedes. (hvis det bliver godt Vejr vel at mærke.) Saa kan jeg jo altid gøre som jeg selv synes alligevel.

Jeg har næsten ikke Tid til at blive ved længer men nu maa du snart skrive til mig om du er dybt nedbøjet over at jeg ikke kommer, eller om du nok tror, du kan komme over det, du kan jo nok more dig uden mig en Gang endnu. Saa maa du have Farvel for denne Gang og saa maa du ikke være vred paa din trofaste

"Damse"
 

  15.4.1931
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Tune Landboskole Onsdag Aften [15.4.1931]

 

 

 

Kære, lille Damse!

Jeg skal ikke nægte at jeg blev lidt skuffet da jeg fik dit sidste Brev for jeg havde da regnet med at du kunde faa fri saa meget før Maj men jeg kan jo nok forstaa at naar i har saa mange Køer at malke saa er det ikke saa let at faa fri og saa maa jeg jo finde i at undvære dig til dette Bal ogsaa selv om det bliver haardt om 14 Dage godt og vel haaber jeg i det mindste at træffe dig. Hvis du skal følges med Bodil om Torsdagen vil du vel ikke cykle i kan jo følges ad til Roskilde hvis Togene passer for Bodil skal vel ikke cykle men hvis du kommer om Fredagen saa syntes jeg du skulde cykle for saa kunde jeg cykle til Taastrup og finde dig der saa kunde vi følges ad resten af Vejen syntes du ikke det kunde passe. Det vil jo altsaa sige hvis du ikke bliver saa søsyg saa du ikke kan cykle. Nu vil du nok skrive og fortælle hvordan du kommer saa jeg kan rette mig efter det.

Jeg gaar i disse Dage og drømmer at jeg er paa Forsøgsstationen det er ikke dig det gælder men vi har ogsaa nogle Forsøg her paa Skolen og dem skal vi 9 Mdrs. passe og det er vi begyndt paa nu jeg er jo meget klogere end de andre paa det Område kan du nok forstaa.

Det skal ellers nok blive interessant her til Sommer saa skal vi ikke sidde inde i Foredragssalen hele Tiden vi har altsaa de Forsøg og skal passe saa skal vi ud og botanisere en Gang imellem og det skal være udad ved Stranden og saa skal vi selvfølgelig i Vandet med det samme og naar vi skal bedømme Køer skal vi ligge ude paa Græsmarken mellem Køerne siger Bredkjær og saa skal det helst være rigtig godt varmt for ellers kan vi ikke ligge stille men laver for mange Spilopper.

I Morgen Aften skal vi en Bilfuld ud til Fødselsdag hos en af dem der rejste til April det er af vort Kakaoselskab ham som er derhjemme omkring fra du lærer ham nok at kende i Sommer tænker jeg hvis der bliver Folkedans hvad der temlig sikkert bliver for saa skal vi jo gaa med begge to selvfølgelig saa du kan faa lært noget af Ungdommen at kende og se om den er bedre end Ungdommen i Østerlars. Dette her bliver maaske saa det sidste Brev til dig inden vi kommer til at tale sammen og det er alligevel meget bedre synes du ikke det og hvad jeg saa har glemt at skrive det skal jeg nok fortælle dig naar du kommer.

Nu vil jeg altsaa slutte med den sidste Hilsen pr. Brev denne Gang nu tæller jeg Dagene mang Gange hver Dag til du kommer og du kan tro jeg skal ordentlig kysse og knuse dig til Straf fordi du ikke kommer her til Ballet.

Altsaa paa Gensyn om ca. 14 Dage.

Hils nu dem allesammen derovre fra mig.

 

Din tilkommende Adresse bliver: "Højvang" pr. Lejre.
 

  21.4.1931
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Tirsdag Aften [21.4.1931]

 

 

Kære Anker!

Det er nok paa Tide jeg griber Pennen og lader Blækket flyde, som Søren Vims skriver, det er ellers ved at være Sengetid, nu vi har saa travlt skal man jo passe at det ikke bliver for sent, men jeg er jo nødt til at sørge for, at du faar Brev Fredag Aften, for Lørdag faar du nok slet ikke Tid til at læse det. Ja, det er nu en Skam, jeg ikke kan være med, men jeg er alligevel glad for, at jeg bestemte mig til at blive hjemme, for jeg kunde simpelthen umulig blive færdig til at rejse saa tidlig. Nu maa du altsaa more dig efter bedste Evne, og saa vil du jo nok en Gang imellem sende en kærlig Tanke over til din lille Kæreste og tænke lidt paa alle de Danse du skulde danset med hende. Tak for Billedet af "Kakaoforeningen" jeg havde nær ikke opdaget det, men jeg læser nu altid dine Breve mindst to Gange og sidste Gang saa jeg det.

Inger tillader sig nu at synes at de unge Mennesker ikke just ser overbegavede ud, men det er de jo nok alligevel.

Ja, nu skulde jeg vel saa fortælle dig, hvad Dag jeg saa arriverer, jeg har været i stor Tvivl og Anfægtelse om jeg skal rejse Onsdag eller Torsdag, men saa var vi paa Krusegaard i Søndags, de havde stort Afskedsgilde i Anledning af at baade Bodil, Eli og Aksel skal ud og prøve Verden, du kan tro, vi fik baade Is og Marengs og ved Kaffen blev Damerne naturligvis budt Cigaretter, men jeg sagde "Nej Tak, jeg ryger ikke", hvad jeg naturligvis haaber, du sætter stor Pris paa, det er da derfor, jeg fortæller det.

Naa, men jeg kom bort fra Sagen, jo, Bodil vilde endelig have at jeg skulde følges med hende om Onsdagen, hun er ikke videre rejsevant og var naturligvis meget mere modig hvis hun havde saadan en berejst Dame som mig at følges med. Altsaa rejser jeg nok Onsdag Aften og du har ikke andet at gøre end hurtigst muligt gøre dig færdig Torsdag Eftm. og køre hjem og se, om der ikke skulde gaa en lille Pige og længes efter dig, det tror jeg nemlig nok der gør, og jeg tænker nok, hun falder om Halsen paa dig med det samme, er du ked af det? Du kunde jo for en Sikkerheds Skyld ringe hjem før du cykler, for det kunde jo ske jeg af en  eller anden Grund opsatte Rejsen en Dag og saa cykler jeg altsaa, hvis det bliver Vejr til det og saa vilde jeg jo gerne følges med dig lidt af Vejen.

Saa faar jeg vist holde op og saa hører du ikke fra mig før du har mig hos dig, ja, det er helt underligt at skulle hjemmefra igen, men jeg har jo dig derhenne Anker, ellers glædede jeg mig heller ikke  saa meget til det. Anna V. kommer nok til Skovholm paa Søndag altsaa d. 3., jeg ved det nu ikke bestemt, men hun sender nok selv Bud, Herluf naar vist ikke saa vidt for han skal jo skynde sig hjem. Nu skal jeg ind og lave en Kop Kakao og saa paa Hovedet i Seng, vi har saa travlt med Storvask og Hovedrengøring, men det har du jo ingen Forstand paa, hvad det vil sige.

Ja, saa Godnat da og paa Gensyn paa Torsdag.

Din "Damse"
 

  7.6.1931
Anna Valborg Dam til Gudrun Dam

Kuvert:

Frk. Gudrun Dam

Adr. Hr. Gaardejer Jens Andersen

Højvang

pr. Lejre

Sælland

 

 

Søndag d. 7-6-31.

 

 

Kære Gudrun og Anker

Saa maa jeg hellere klø paa med en Epistel til jer ogsaa, nu har Jyderne faaet jen. Tak for Brevet! Du lever jo i fede Sager, mæsker dig i Lagkager med Flødeskom og svælger i Rulleflæsk. Bare I ikke gør for megen Stads af Tungespidsen. Jeg regner nu ikke den Guf-guf æden til daglig. En Gang i mellem kan det være ganske rart. Jo, Tak, jeg har det som jeg ellers gerne vil ha' det. Jeg dyrker rigtig min egen Vilie, det er ogsaa dejligt at bestemme det hele indendørs. Det er kun om Søndagen, der er en Vilie til. Og det er kun een Gang om Ugen. Nu skal jeg ogsaa i Roerne, men det skal der ogsaa være en Del Timer til om Dagen. Naar bare det ikke sætter sig til Regn, saa det gror over for os. Vi er jo ikke særlig stort Mandskab.-. Stort Ophold! Nu var vi en Tur paa Bakkegd. Rigmor gik ud i deres Have, da vi gik forbi. Saa fulgte hun os paa Vej derop, og det endte med hun kom helt derop. Hun var ellers alene hjemme. Pihls kørte ud i Ponyvogn og skulde besøge Aage og Kamilla. Herluf befinder sig ellers meget godt paa Dammegaard. Han er næsten altid galho'det paa Jens Jakobsen. Han er Andenkarl, men er Bolsjevik som alle "ordentlige" Tjenestefolk. Ellers er her ikke saa meget at bemærke, men vi kan vel ikke sige at det gaar i sin gamle Gænge. Jeg havde jo lidt Fødselsdag. Ellegaards og Bakkegaards kom og spiste til Aften. Jeg fik 6 pæne Rustfri Knive af Herluf og Forældre, en [Kanva?]-Skammel, fin Natkjole og 4 Under- og 4 Overlagener alt af Mor og Far.

Inger gav mig den Løber til Kaffedug, som du nok kender. Det er pænt af dig at vil orkere den Blonde til mig. Endnu har jeg ikke noget Garn og det bliver vist dobbelt saa dyrt ved at sende. Men det kan jo altid blive. Angaaende min Fødselsdagsgave til dig, kan du gaa ud og se paa dit Cykel-Baghjul. Der satte jeg 8,75 Kr. lige før den blev sendt. Nu er det mørkt, saa jeg maa holde op, jeg skal passe min Nattesøvn. Vi skal helst saa tidlig op, at jeg kan komme en Omgang i Roerne. Vi har begyndt. Mere en anden Gang. Du har vel ingen nye Billeder tilovers.

Kærlig hilsen fra

Vakka

Jeg regner med at Mor skriver tit, saa jeg ingenting behøver at skrive om Helga.

Hilsen fra Far.
 

  11.6.1931
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:

Frk. Gudrun Dam

Højvang

pr Lejre

Sjælland

 

 

Astofte 11/6 1931

 

 

Kære Gudrun!

Tak for Brevet - jo jeg er her endnu og er vist nødt til at blive her foreløbig da Agnes siger at hun ikke kan have Helga liggende uden jeg bliver her.

Jeg kan jo da passe hende og hjælpe med Ungerne og Maden og saa her jeg syet en Del, for Anna Fredslund har ogsaa været her en Uges Tid, de har vasket en vældig Storvask og faaet den i Orden. Jeg har syet 3 Kjoler til Asta og 4 par Bukser og 4 Forklæder og saa lappet noget Mandfolketøj saa det hjælper jo ogsaa, og saa kan jeg jo sidde saa længe, jeg egner mig jo bedst til at sidde. Doktoren var her i gaar, men han var ikke rigtig tilfreds med hendes Temperatur, den holder sig altid over 38 om Aftenen og saalænge den ikke vil ned maa hun jo bare ligge der. Hvis der vil samle sig Materie i Lungen skal hun paa Sygehus, enten i Ribe eller Esbjerg for at de kan operere det væk, men hvis det kun er Vand i Lungen skal det kunne fordele sig selv og forsvinde, der skal bare nogen Tid til. Smerter har hun ingen, kun lidt pustfuld.

Var det ikke samme Sygdom Ragnhild Jens Jensen begyndte med? Hvis Feberen bare vil gaa ned kan vi nok faa Lov at rejse hjem enten i Sovevogn eller paa 2den Klasse, saa jeg tror ikke der bliver tale om noget besøg hos Dig, det kan Helga vist ikke taale.

Inden den Tid har I vel sagtens ogsaa faaet Mund- og Klovesyge og saa falder det jo nok væk af den Grund. Det var godt at ikke Herluf og Anna Val. har ansvaret for Skovholm. Holger vil gerne vide om der er 5 Maaneders Kursus paa Tune, for han vil helst være færdig til April.

Holger besøger ofte her, han har været her 4 Gange siden jeg kom men han vil dog helst at jeg tager Helga med hjem, for det er ikke saa nemt at gaa her og bestille lidt, og meget kan hun jo ikke i Sommer. Hvordan synes Asta Frandsen om det paa Stevns? Inger er jo saa meget glad for at være paa Højskolen, det er lutter søde Piger der er i Sommer siger hun.- Anna Val. har jo faaet nok at gøre men det gaar vel. Vi mente jo at Krista skulde komme hjem efter Pinse men det er jo noget Pjat med hende nu kan de ikke blive af med hende paa Gammeltofte siger de. Maaske vi ogsaa kommer hjem om en Uges Tid saa kan vi vel sørge for Maden det er jo omtrent Arbejde til et Menneske men Anna Val skal jo baade malke og vaske Spande og helst ud i Roerne ogsaa, hun maa jo skulle have en stor Løn.

Det gaar vel alt sammen bare Helga maa blive rigtig rask igen det er jo det det drejer sig om for Øjeblikket. Jeg skriver noget daarligt for jeg har intet Bord, jeg holder Blokken paa Skødet og saa gaar lille Asta ved siden af Helgas Seng og saa faar jeg et enkelt Dunk paa Albuen, men du læser vel godt Skrift. Hils nu din lille Anker saa godt og saa kunde I jo hjælpes ad og skrive et Brev til os igen og fortæl om der er 5 Maaneders Kursus paa Tune. Her har det ordentlig Plaskregnet baade i Gaar og i Nat, mon I ogsaa har faaet Regn. Hjemme havde de ikke faaet Regn sidst de skrev det var i Søndags, men nu kan det jo være de har faaet. Nu har jeg vist ikke mere at fortælle denne Gang vi skal nok skrive naar vi rejser, maaske kunde vi træffes i Roskilde og følges ad til København. Kærlig hilsen fra os begge to

Helga og Mor

 
  22.7.1931
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

Sjælland

 

 

Højvang d. 22 Juli 1931

 

Kære Alle!

For en Gangs Skyld vil jeg begynde med at sige Tak for Brevet, ja, det er jo altsaa dig Mor, det nærmest gælder, da det var dig, der skrev. Vi har vasket Storvask i Dag, alt Tøjet staar i Vand nede i Bryggerset, vi kunde jo ikke hænge noget ud, for det tog fat at regne efter Middag, det gør det hver Dag her, jeg ved ikke, hvordan I har det med Tørrevejret.

I kan tro, vi har faaet fint i Stalden nu, skuret og kalket over det hele, vi er nemlig ved at være færdig med Klovesygen, vi haaber at faa Skiltet ned til Søndag, saa for den Sags Skyld kunde vi nok rejse først i August, men jeg ved altsaa slet ikke, hvornaar det bliver. Jeg snakkede med Anker i Søndags, han syntes nu absolut vi skulde rejse d. 3 August, men det tror jeg nu ikke, vi kommer til. - Ebba er ved at gaa i Seng, hun er saa fornærmet fordi jeg har flyttet et Par af hendes smaa Kurve ind i det andet Pigeværelse (det er jo ikke rart at have alt for meget til at fylde op paa sit Bord,- hun ligner sig selv, siger nok Far)

Jeg har faaet en Hilsen gennem Jørgen J. fra Mor, han havde snakket med dig i Telefon, sagde han, han mente, at paa Højskolehjemmet troede de nok, han kendte til Konerne paa Bornholm, for der var tre, der havde ringet til ham. I kan tro, de har mange Fremmede nede i Skovholm i denne Tid, en gammel Moster og et Par af hendes Døtre og saa 3 Feriedrenge, jeg skulde jo ned og præsenteres forleden Aften, Erna ringede til mig. Jeg maatte jo iføre mig min alleranstændigste Kjole med lange Ærmer, for dog at gøre et nogenlunde anstændigt Indtryk, om det saa er lykkedes, ved jeg ikke.. Da jeg saa kom derned fik jeg at vide at de skulde drikkes Fødselsdagschokolade og at der kom fremmede, men hvem, maatte jeg ikke faa at vide. Naa, jeg opdagede jo snart at det var Litrup og Søster og Litrups Søster Inger, der var i vente, men vi maatte drikke Chokolade inden de kom, for det varede saa længe, det var ellers Litrup, der havde Fødselsdag:

I Søndags var jeg dernede igen, da var vi ude at køre Skovtur i Svinevogn med Char-a-banc Læder i. vi var 13 ombord, saa der var temlig godt Læs da nogle af Personerne fyldte godt, de københavnske Damer syntes, at det var en vidunderlig Køretur, men de sad alligevel i stor Angst og Bæven hver Gang Vognen hældte lidt.

Paa Søndag skal vi til Gevninge og gøre Gymnastik, der er stor Gymnastikfest, jeg har jo ellers forsømt nogle Gange nu paa Grund af Klovesygen, men de sidste 2-3 Gange kan jeg da komme med, saa det gaar jo nok, Grønborg skal holde Foredrag derude, det bliver nyt at faa ham at se og høre igen, bare det nu vil blive godt Vejr, ellers gaar det hele jo i Vadsken.

Der er Elevmøde paa Tune den Søndag, det er jo en Skam for saa kan Anker ikke komme med det vilde naturligvis ellers have pyntet svært paa Holdet.

Jeg har lige været nede og faaet Grød, og nu har jeg ikke Spor Lyst til at skrive mere, det er ogsaa halvkoldt, saa I maa undskylde, at Brevet ikke bliver saa langt.

En Nyhed kan jeg da fortælle, maaske har I hørt den ad anden Vej, det er ellers at vores gamle Anna er blevet gift, hvornaar ved jeg ikke, og bor som Assistentfrue ved Aarslev Forsøgsstation det bliver jo en munter Frue, den Assistent faar sig eller rettere har sig, hvad var det nu, han hed?

Hvordan gaar det, skal Inger saa ikke til Jylland til August, eller hvad er hendes Fremtidsplaner. Jeg tænker, hun kommer tit og besøger mig i Vinter, jeg har fæstet mig her, det har I vel ikke noget imod, jeg skal være Enepige, men det kan jeg ogsaa nemt om Vinteren.

Nu faar I ikke mere, kun til Slut mange kærlige Hilsner til jer allesammen, ja, og hils alle, der bryder sig om en Hilsen fra jeres

Gudrun
 

  29.7.1931
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:

Frk Gudrun Dam

Højvang

pr. Lejre

 

 

Hullegd. Onsdag Eftmd. [29.7.1931]

 

 

Kære Gudrun

Tak for Brevet - jeg har nu faaet Ordre paa at skrive til dig for jeg talte med Inger i Gaar, der var Forældrefest paa Højskolen og saa fortalte jeg at I kom maaske i næste Uge, men det blev Inger meget ked af for hun har lovet at blive der den første Uge i August til "8 Dage paa Højskole" og hjælpe dem, de kommer altsaa den 3de Aug og rejser derfra den10de og hvis I saa kommer lige den Uge var hun jo aldeles bundet derhenne og det vilde hun jo nødig. Nu kan I jo se om I kan dreje det om saa I kommer lidt senere, men skriv og lad os det vide lidt før I kommer. Helga var hos Doktoren i Mandags og han erklærede hende nu for at være rask saa nu i Dag er hun med i Roerne, vi har nogle store [Svinesmelder?] staaende endnu, men de bliver færdige med det Stykke enten i Dag eller i Morgen, og saa skal vi køre til Balka og besøge Fru Jørgensen paa Fredag hele Læsekredsen, men Hjortegaards og Lærer A. vil nok ikke med. Helga fik Brev fra Holger  i Dag, at nu har Agnes Fall faaet Lungehindebetændelsen, Børnene er kommen til Brørup og Anna er nede og passer Agnes, det er jo mærkeligt der er to der faar samme Sygdom, man skulde tro der var Smitte i Huset, mon Tuberkelgrise kan afstedkomme saadan  noget, for det havde de altsaa. Vi har jo skrevet derhen at der kommer ingen, men nu er det jo galt nok for dem, dog synes jeg det er bedst at lade dem søge Pige nærmere ved, det er jo ikke morsomt at rejse derhen og maaske én endnu bliver smittet.

Vi har nu endelig faaet høstet vort Kløver vi fik 117 Læs saa det var jo ikke saa lidt, nogle af dem var vel nok smaa men meget var der nu alligevel. - Nu er Ellen Fløjlegd. blevet uklar med Fru Ipsen og er flyttet ned til Smed Kofoeds, hun skal rejse til København til August og have Plads, saa nu er Fru Ipsen ene, hun ringede i Gaar og mente maaske jeg kunde skaffe hende en fra Højskolen men det kunde jeg nu ikke og jeg bryder mig heller ikke om det, for saa faar hun være, saa der kan være Folk hos hende. Hun opdager nok snart at her kommer til at gaa 3 Piger hjemme saa kommer hun nok med ny Ansøgning snart. Ellers nogle Nyheder husker jeg ikke om der er, ellers kan vi jo snakke sammen naar I kommer. Vi har Andrikken paa Sti og har tænkt at stege den naar I kommer, han er saa slem ved de smaa Ællinger, han har nok "danket" 3 inden inden vi opdagede hvad det var der gik ad dem.

Naa nu er det ved at være Spisetid saa jeg har ikke Tid mere, men det behøver jo heller ikke være saa langt. Kærlig Hilsen fra os alle her ved Mor.

Hils Anker og de andre Skovholmere -

De vil nok være færdige i Roerne for de kommer ikke hjem til sædvanlig Tid, jo nu er de her, men 1 Kvarter over Tiden. Anna Val siger at den 9/8 er der Venstres Ungdoms Bal og Udflugt om I vil være med saa syntes hun det var morsomt, tag saa Balkjolen med Gudrun. I er vel Medlemmer

 

  31.7.1931
Edith til Anker Frandsen

Hullegaard d. 31/7-31

 

Kære Anker

I gaar var vi en lang Tur paa Værmelandsgaard. Der spiste vi saa mange Kirsebær, Ribs, Stikkelsbær og Jordbær. Gudrun havde sit Fotografiapperat med saa først blev vi taged, saa Huset, hvor vi stod forand. Vi var ogsaa en lang Tur ved Dueøje [nogen har under brevet rettet dette til Dueodde] og gik i Vandet men det var en anden Dag og Nexø tog vi med det samme. Vi kørte i en stor Omnibus. Nu skal jeg jo rejse paa Lørdag med haab om at det er stille Vejr. Vi har faaet et Brev fra Sys og Augusta, de fortæller at det var en dejlig Tur. I gaar fik vi smaa Grisse og du kan tro de var søde. Vi har tyve smaa Ællinger og de er ogsaa søde. Inger sidder og spiller paa Orgel. Vi har ogsaa saadan en sød ung Pige som hedder Karen. Jeg Malker nogle gange fire Køer. . Jeg skulde hilse fra Inger Frank og Gudrun.

 

Nu har jeg ikke mere og skrive om.

 

Hilsen fra Edith.
 

  19.8.1931
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Højvang d. 19 August [1931]

 

 

Kære alle!

Jeg skriver lidt til jer igen i Aften, for jeg snød jer jo næsten sidst med det Brevkort, I havde vel ventet noget mere, da det varede saa længe, saa vil jeg jo ogsaa fortælle, at jeg har modtaget Pakken i god Behold. Ja, I kan tro, jeg blev glad i Gaar, da jeg fandt min Pung paa Bunden af  Pakken, vi kunde jo ikke forstaa, hvor den blev af. Heldigvis havde vi da Penge nok til Billetter foruden saa vi tænkte slet ikke paa noget, men gik om Bord i den Tro, at vi var ret velhavende, vi mente nemlig begge, at Pengene var godt gemt i Ankers graa Tøj. Men saa da Morgenen kom og vi skulde til og tælle vore Penge vaagnede vi jo af den Vildfarelse, saa kan det nok være, vi begyndte at spekulere men heldigvis var det da fint Vejr, sæt det nu havde været øsende, pøsende Regnvejr, saa havde vi alligevel blevet nødt til at cykle, for vi havde kun 32 Øre paa Lommen, -og heldigvis punkterede vore Cykler ikke, ellers havde vi jo kommet til at gaa hjem, ja, vi havde trods alt Lykken med os.

Vi havde ikke en Gang Raad til at købe en Sodavand, endskønt jeg var saa tørstig, at jeg maatte af og drikke ved hver Pumpe, vi kom forbi, men vi kunde da ikke komme tilbage saadan helt blanket af uden en Øre paa Lommen. Nu har vi jo gaaet og undret os over det i nogle Dage, men vi havde jo et svagt Haab om, at Pungen muligvis var i Pakken, hvad den jo altsaa ogsaa var, jeg slæbte jo denne her Pakke ned til Anker i Gaar, det var vel nok en ordentlig Fødselsdagspakke, Gæsterne var ogsaa spændt paa, hvad der mon var i, mere end selve Fødselsdagsbarnet tror jeg, men han blev da ellers glad nok, da han pakkede op og fandt sine Penge paa Bunden, saa havde jeg jo ogsaa købt et Slips til ham, vi var ellers blevet enige om, at Fødselsdagsgave kunde der jo slet ikke blive Raad til, naar vi saadan havde kludret vore Penge hen.

Naa, jeg skal ned at lave Rødgrød -Pause-

Saa, nu har jeg fortæret Grøden, det var nærmest Træskogrød, men jeg har selv lavet den, saa jeg var jo nødt til at gøre gode Miner til slet Spil.

Vi har vasket Storvask i Dag, saa jeg skal ellers skynde mig at blive færdig og komme i Seng, det var jo ogsaa lidt sent i Aften, da var man jo til Fødselsdag, mit Herskab var ogsaa med, Anker har jo været her saa tit, saa skal han jo gøre lidt Gengæld. I kan tro Anker har travlt med at gøre min Cykle i Stand nu, den trænger ogsaa til en ordentlig Omgang, han var her Søndag Formd. og hentede den, og om Eftm. var jeg nede og saa til den, da laa den ude i Hestestalden i Stumper og Stykker, Anker forberedte mig ogsaa paa, at jeg fik den  ikke igen den første Maaned.

Jeg ved ikke om I har opdaget det, men ellers har vi da faaet en 5 Kroneseddel for meget da vi var hjemme, det gør altsaa ikke noget, for vi kan godt bruge den og I savner den nok slet ikke. I laante jo 5 Kr. af mig og dem har Far betalt tilbage til mig og Mor til Anker det kom vi i Tanker om, fordi vi havde saa mange Penge tilbage. I kan tro, Erna lo i Gaar, da vi fortalte, hvordan det var gaaet os, hun sagde: Hvor skulde jeg have grinet, hvis i havde maattet cykle hjem i øsende Regnvejr, fordi I havde glemt Pengene paa Bornholm", hun havde ingen Medlidenhed med os. Naa, vi regner nu aldrig med, hvad hun siger, for hun mener det ikke saa slemt, hun er saamænd en rigtig sød lille Svigerinde.

 

Saa faar I nøjes med det her for denne Gang og til sidst sender jeg mange kærlige Hilsner til jer alle derhjemme.

Gudrun
 

  2.9.1931
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Højvang 2. Septbr.

 

Kære alle!

I maa undskylde, hvis det har varet noget længe denne Gang, men det er jo i Høstens Tid, og jeg fører jo ogsaa et lidt uroligt Liv somme Tider, der er altid saa meget, man skal om Aftenen. Nu er vi ogsaa begyndt at gaa til Folkedans en Gang i Ugen, det er morsomt, kan I tro, men det er saa varmt, vi er ca. 25 Par, der er mærkelig nok næsten lige saa mange Karle som Piger, saa det gaar jo udmærket. Sidste Gang havde de to store Kurve dejlige Æbler med inde fra Lindeskovgd., det var dejlig forfriskende, bare de vilde tage det med hver Gang.

Jeg har jo ikke faaet min Cykle tilbage endnu saa Anker maa jo befordre os begge, det kan han ogsaa nemt, der er ikke saa langt. Det taget nogen Tid med min "Ajaks", men saa maa Resultatet forhaabentlig blive saa meget des bedre, den har i det mindste været udsat for grundig Rengøring, først er den skrabet med en Kniv, saa skuret med Sandpapir og til sidst vasket i Benzin, saa er der kun tilbage at lakere den 2 Gange, saa meget har Magda nok ikke gjort ved sin, eftersom det kun var en Times Arbejde, jeg troede ogsaa i min Naivitet at Anker kunde gøre det paa en Søndag Formiddag, men det var en stor Fejltagelse.

De har forresten travlt paa Skovledholm i disse Dage, for Erna er rejst til Bryllup paa Fyn og Dagny sidder med en forstuvet Fod og kan kun hoppe lidt rundt paa et Ben. Det var Rigmor, hun er jo med til Folkedanse, da hun saa kom hjem skulde hun jo vise Dagny, hvordan vi dansede, og saa er der jo noget glat paa deres Køkkengulv, i det mindste faldt Dagny og forstuvede Foden og nu sidder hun altsaa der for: "Som man "rider" saa ligger man", ikke sandt Anna Val., det maa du bekende. Naa, men intet er jo saa galt, undtagen det er godt for noget og jeg benytter jo straks Lejligheden og trisser ned med min Chantungskjole, for at faa hende til at sætte et Par Ærmer i, hvad hun ogsaa gerne vilde. Svigerfar sagde, da jeg kom med den: "Skal det kaldes en Kjole, det kan jeg nu ikke se". Vi smagte Ankers Vin i Aftes, men den var der nu ikke noget særligt ved, den var jo ellers lavet paa "fin" Manér, saa du kan saamænd roligt blive ved med din gammeldags Mor, den er saamænd udmærket.

Hvordan gaar det med Høsten, her omkring mangler de fleste vist til et Par Dage, at køre ind, i Dag maatte vi holde op til Middag, men ellers har det jo været fint Vejr i over en Uge. Vi Piger skiftes til at hjælpe til paa Stænget, ellers har vi ikke hjulpet til, saa har vi haft travlt med at sole Sengetøj imellem Tiden, vi har dog ikke begyndt paa Efteraars Rengøringen endnu, det skal I dog ikke tro, men der er noget Sengetøj, der slet ikke har været ude, og saa ved man jo heller ikke om det bliver Solevejr i Efteraaret. Jeg har vist slet ikke fortalt jer noget om vor nye Pige, som for Resten slet ikke er ny længer, men det er altsaa en rigtig sød 16.aars Pige, og vi kommer udmærket ud af det sammen. Hun er dygtig til at bestille noget og heller ikke bange for at tage fat, men der for skal vi jo heller ikke være to til Vinter, Johanne kan nok ikke skaffe Arbejde nok til saadan to dygtige Piger.

Det er jo sørgeligt med Agnes [Fall.?], har hun Tuberkulose? Men der er jo meget værre med Esther, er der ingen mulighed for at hun kan komme sig igen, er hun hjemme eller er hun sendt til en Anstalt, man skulde da tro, at der var en eller anden Grund til, at hun saadan pludselig bliver Sindssyg.

Saa maa jeg vist heller slutte, for jeg har vist ikke Stof nok til et Ark mere, desuden har jeg ikke læst hverken "Hjemmet" eller "Hus og Hjem" og det skal jo ogsaa helst være gjort inden Sengetid. Derfor til Slut rigtig mange kærlige Hilsner til jer alle fra Gudrun.
 

  16.9.1931
Gudrun Dam til Helga Dam

Kuvert:

Frk. Helga Dam

Hullegaard

Østerlars St. Bornholm

 

 

Højvang Onsdag d. 16 Septbr. [1931]

 

Kære Helga!

Du gaar vel sagtens og er noget halvfornærmet paa mig og tror at store Søster helt har glemt din Fødselsdag, hvad der dog ingenlunde er Tilfældet, jeg tænker tvært imod paa den hver Dag, men det har ikke været mig muligt at faa Tid til at skrive før nu. Jeg kom nemlig i Tanker om forleden Dag, at du skulde i Grunden have et lille Lommetørklæde, fordi du er saadan en sød fornuftig Pige, men det kunde jeg naturligvis ikke faa færdigt i rette Tid, skønt jeg har gjort mig hæderlige Anstrengelser for det, tænk bare, jeg blev hjemme hele Søndag Eftermiddag og syede og gik først ned til Kæresten om Aftenen og da var jeg flittig hele Tiden, -nu kan du jo tro det om du vil, men det er altsaa fuldstændig paalideligt. Vi er alene hjemme for Tiden, ja, det vil altsaa sige, der er ikke andre borte end Johanne, hun rejste paa Ferie i Mandags, og Jens rejser saa efter hende paa Lørdag, hvis han ellers kan skilles fra sine Grise saa længe, for det kniber ham svært, paa den Maade har en vis Lighed med far. Saa er jeg altsaa Husmoder, det er vældig sjov, kan du nok forstaa, det var jeg jo ogsaa i Fjor omkring ved denne Tid, da var det dig, jeg hersede med, nu er det en anden stakkels Pige, det gaar ud over, vi har nu alligevel flere Penge i Kassen, end du og jeg havde i Fjor Helga, men vi forstod jo ellers nok at klare os. I Gaar lod jeg min Pige overtage Styret og tog selv til Efteraarsmøde paa Tune, der har jeg jo aldrig været før, saa det kunde jeg da ikke lade gaa fra mig, nu har jeg blevet snydt saa mange Gange. Anker og jeg kørte med Bispegaardens i Bil, det er ellers en slem gammel Rumlekasse, Folketingsmanden holder sig, det er nu ikke sidste Model, men den var for Resten god at sidde i. Det er ellers en pæn gammel Skole, den tager sig ikke saa fornem ud som Ladelund, men den er mere hyggelig synes jeg. Jeg var ogsaa oppe og saa Elevværelserne, der er fint gjort i Orden og ferniseret og blankt til Holger kommer, kan du tro. Vi hørte tre gode Foredrag af den unge Lærer paa Ryslinge Damgaard Nielsen, samt Poul Hansen Vallekilde og Anders Vedel fra Krabbesholm. I Spisepausen var vi, altsaa Anker og mig samt Erna og Rigmor med en af de unge Lærere hjemme og spiste til Aften, det vil sige, vi havde selv Smørrebrød med, men saa fik vi The og fin Opdækning med kinesiske Kopper og Sølvgafler o.s.v. Det var den af Lærerne som Anker syntes allerbedst om, Drewsen hedder han, han var ogsaa meget tiltalende og hans Kone i mindre, hun var for Resten norsk, nu kan du jo se, om Holger har samme Smag.

Jeg skal hilse dig og ønske til Lykke fra omtrent dem alle nede paa Skovledholm og selvfølgelig særlig fra Anker og du vil nok ogsaa hilse den øvrige Familie fra dem dernede. Dagny er omtrent rask igen nu. Hun søger Plads i Aarhus, tror jeg det var, som Sygeplejeelev nu til Vinter, det fortalte Anker i Aftes, jeg blev noget forbavset, for det havde jeg ikke hørt spor om, men det var der heller ikke nogen anden, der havde. Hvis hun faar Pladsen, skal de have en ældre Pige til Vinter, men det bliver nu alligevel ikke det samme som Dagny, men jeg kan da godt forstaa, at hun gerne vil have sig en Stilling.

Naa, Helga, jeg har næsten ikke Tid længere, husk paa jeg skal varetage mine husmoderlige Pligter, jeg koger Bygsuppe til en Kalv og Havresuppe til Jens, de har nemlig Uroligheder i Maven og saa er man jo nødt til at gøre hvad man kan for dem.

Hvis jeg nu rigtig skynder mig kan jeg maaske naa  at faa "Tørklædet" færdigt og komme til Lejre med det inden 6 og saa faar du Brevet i Morgen ellers jo ikke før i Overmorgen, men jeg tvivler om at jeg kan naa det. Anker er saa bange for at du skal komme til at pudse Næsen i Hjørnet hvor Hullerne er, det kommer du altsaa til at passe lidt paa med.

Saa til Slut ønsker jeg dig hjertelig til Lykke med de 21 og saa faar du saa mange Hilsner fra din halvgamle Søster

 

Ogsaa en Hilsen til den øvrige Familie med Svigerfamilie

 

  7.10.1931
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Højvang d. 7 Oktbr. [1931]

 

 

Kære Far, Mor og Børn!

Endelig kan jeg da faa Tid til at skrive lidt til jer, det har ogsaa varet noget længe, men her har været saa meget andet at tænke paa med Høstgilde, Konfirmation, Fødselsdag o.s.v. Jeg maa heller begynde at fortælle om Høstgildet med det samme det er ellers længe siden snart at det blev holdt, det var ellers morsomt den Gang, kan I tro, det kunde ligefrem maale sig med dem i Askov. Naa, jeg maa begynde med Begyndelsen, og det var, at der blev sendt Bud efter mig, jeg skulde være med til at skrubbe Salen ren Dagen før Slaget skulde staa, det blev jo holdt i den gamle Friskole (altsaa der, hvor Anker og jeg skal bo, der kan vi da faa Plads til at samle Familien) Erna, Solvejg og Rigmor samt Katrine Gregersen og jeg gik dernede og vaskede en Eftermiddag og vi lagde vilde Planer om, hvordan vi skulde lave Gymnastik og spille Komedie dernede i Vinter, vi synes nemlig, det var en Skam, Salen skulde staa tom altid, der er jo alle Redskaber og alt, hvad der hører sig til, vi var alle meget ivrige for Sagen, men saadan en Raptus faar de, der gør rent, nok hvert Aar, men saa bliver det nok ikke til mere. Naa, midt i det hele kom Dagny med Kaffe og dejligt Wienerbrød, det smagte, kan I tro.

Den Dag, selve Høstgildet var, var vi ude og pyntede om Formiddagen, det blev jo vældig fint med Flag og Guirlander og Blomster og Grønt, Anker og Erna kørte rundt i Vogn og samlede sammen hos alle Naboerne, de havde et ordentligt Læs inden de naaede Friskolen. Saa kommer vi til selve Aftenens Begivenheder, de udviklede sig jo omtrent som de plejer til alle Høstgilder, vi dansede og drak Chokolade o.s.v. Først legede Erna og en Del andre unge Piger deriblandt undertegnede med Børnene, for dem var der jo Masser af til at begynde, men de forsvandt jo i Løbet af Aftenen, saa blev der bedre Plads til os andre. Anker maatte ordentlig lægge for den Aften, for det kneb lidt med at faa begyndt i Førstningen senere paa Aftenen gik det vældig godt.

Jeg var altsaa til Høstgilde i tre Dage, for jeg maatte jo med derud Dagen efter og rydde op og gøre i Orden, det var jeg nu heller ikke Spor ked af, vi tog os jo en sagte Vals saadan lidt ind imellem. Dagny havde kogt Chokolade af 40 l., det var da noget. Saa har jeg ogsaa været med til Konfirmation i Søndags, men det var nu kun for at varte op, det var Jens og Johannes Broderdatter, der blev konfirmeret, det var ellers min Frisøndag, saa jeg var ikke just ovenud begejstret, jeg havde haabet at slippe og jeg var ogsaa gaaet ned til Skovledholm, men jeg havde kun været der en halv Time og lige faaet sat mig godt til rette i den store Lænestol, saa kimer Telefonen og jeg faar naturligvis straks bange Anelser og ganske rigtig, om jeg ikke nok kunde komme Klokken halvfire. Der var jo ikke andet for, jeg maatte jo skyndsomst bestille Kaffe og saa af Sted igen, jeg laante Rigmors sorte Kjole, hun var ikke hjemme selv, saa vi havde nær aldrig fundet den, men omsider kom den da for Dagens Lys og den passede mig udmærket, min egen med Bagdelen var jeg nemlig ikke saa stolt af at komme med. Erna havde ellers lovet at Anker og mig skulde sidde oppe i Skolen om Aftenen og passe Børn meden Skolelærerens var til Konfirmation, men det slog altsaa Fejl for mit Vedkommende, saa maatte Anker pænt finde sig i at sidde der alene.

Konfirmationsmiddagen lod paa Suppe, Andesteg og Is, samt Vin og Kransekage, men det er jo dog ikke saa mange Retter som de plejer at stille an med hjemme. Svigerfader og Erna var ogsaa med, da vi skulde til at vaske op sendte jeg nok Bud ind efter Erna, jeg vidste nemlig, hun vilde heller ud og hjælpe os end sidde inde og snakke med alle Konerne, hun kom da ogsaa øjeblikkelig, saa gik vi jo og beklagede Anker, vi syntes jo begge, at det var synd, han skulde sidde helt alene, da vi var færdige, listede hun da ogsaa op og saa til ham, men da var han saa fornærmet at han vilde slet ikke snakke, naa, det har naturligvis været af bare Skuffelse over, at det ikke var mig, der kom. Dagen efter havde vi Fødselsdag her, det var Jens der fyldte 53 og da havde vi jo travlt, vi havde Bud i Brugsen tre Gange inden Klokken 8, det er godt, der ikke er saa langt. Vi havde nu ikke saa stort Gilde og Gæsterne havde bestilt Bilerne til Kl. 9, saa vi kunde jo tidlig "faa Stolene og lægge vort Tøj paa".

Metha har lige været her og spurgt om jeg ikke snart kom ned og lavede Kaffe, saa jeg bliver nok nødt til snart at holde op, det kunde jo ogsaa være rart at komme tidlig i Seng en Aften, i Morgen skal vi til Folkedanse igen, nu er det ellers snart forbi, vi skal have Opvisning d. 17., jeg har faaet Lov at laane Gudrun Majas Dragt, hun er jo i Grønland, saa hun savner den ikke.

Mange Tak for Billedet Inger, jo, jeg har da faaet det store ogsaa, det troede je da, jeg havde udtalt mig om, men det maa jo være blevet med Tanken. Jeg synes altsaa det er godt og Mor og Inger og ogsaa Far for Resten men ikke os andre og sikke lille jeg ser ud ved siden af Helga, det ligner næsten som en Loppe ved siden af en Elefant.

 

Nu skal jeg ned derfor til Slut de

kærligste Hilsner til jer alle fra

Gudrun

 

Jeg skal nok sende Telegram til "Dris" men det bliver ikke til mere, for jeg kan ikke finde paa noget godt at give ham.

 

  1.11.1931
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

 

 

Højvang d. 1 Novbr. 1931

 

 

Kære alle!

Det er Søndag Eftm. og jeg er helt alene hjemme, Johanne gik lige ud af Døren, hun vilde ud at gaa en lille Tur for at faa Appetit til Aftensmaden. Jeg skal love for at det har tyndet ud i Besætningen her i Dag, vi har vinket Farvel til 2 Karle og 2 Piger, her kommer dog et Par Karle igen, men derimod ingen ny Pige, saa nu bliver jeg ene Høne i Kurven igen. Arbejdet det kan jeg nu nok overkomme, vi faar jo ingen Have at passe i Vinter, men det bliver jo nok lidt mere ensomt, den en af Pigerne, Meta, rejste nu kun hen til Naboens, saa hun kommer nok tit og besøger os. I undrer jer maaske over, hvem den anden er, men det er altsaa Hedvig som har været hjemme i Oktober Maaned, hun var paa Høng i Sommer, nu skal hun til Roskilde og have Plads i et Herskabshus, hende vil jeg nu ikke savne ret meget, hun var tit saa sær. Det varede meget længe inden jeg hørte fra jer denne her Gang, nu haaber jeg i føler jer ordentlig beskæmmede, det er ogsaa min Agt at sanke gloende Kul paa Hovedet af jer.

Saa, nu kommer en af vore Karle efter sine Sager kan jeg se, men jeg skriver bare videre, I skal ellers ikke vente Brev ret tit i Vinter, for der er saa hundekoldt paa Værelset og nede i Stuen, hvor vi alle sidder, kan jeg vist ikke samle Tankerne. Hvordan er det med Anna V. hun er vel saa i Købhn., jeg har ikke hørt et Suk fra hende hele Sommeren, undtagen en Gang, da hun havde allermest travlt. Og Herluf, skal han til Frederikskilde, det har jeg heller ikke faaet nogen ordentlig Besked om. Anker og mig har ellers regnet ud at naar de kommer og besøger os kan de rejse hjemmefra paa samme Tid saa er der to Tog der krydser hinanden i Viby ved 8 Tiden om Morgenen, der kan de saa Staa ud, saa holder Anker og mig (,hvis jeg har Tid, hvad jeg nu ikke tror paa den Tid af Dagen) nok der med Jumben og saa skal de bare værsgod besøge os tit. Holger han  er ogsaa velkommen baade her og paa Skovledholm, Erna sagde forleden til mig, at jeg sagde vel nok til Holger at han var velkommen der lige saa tit han havde Lyst, du skal ikke være bange for ham, Helga, han bliver modtaget med aabne Arme her paa Sjælland selv om du ikke er her. Anker venter ham nu inden han skal til Tune, for han har jo nogle Bøger til ham.

Ja, nu er Dagny jo rejst, jeg var nede og tog Afsked med hende i Onsdags, det bliver alligevel saa sær tamt, naar hun ikke er der mere, hun var næsten ligesom en Mor for dem allesammen, de vil sikkert ogsaa savne hende, men hun syntes jo ikke, hun kunde blive ved at gaa derhjemme, hun vilde have sig en selvstændig Stilling, det kan jeg ogsaa godt forstaa, naar nu bare hun kan holde til det, for hun er slet ikke saa rask. Jeg skal derned i Aften og se hvordan det gaar med at undvære hende, nu er det altsaa Erna, der staar for Styret, hun er ogsaa blevet meget mere huslig i den senere Tid, de skal have to nye Piger, Solvejg rejste, men Rigmor bliver stadig der, og er stadig den samme lille Grinebider, Anker og hende slaas daglig, de plejer at beklage sig over hinanden til mig, naar jeg kommer. Per skal ogsaa rejse, han var ogsaa ved at blive for gammel i Gaarde, jo og Frede skal paa Askov Højskole det er han kommet i Tanker om nu lige for nylig, for det har ellers været hans Mening at han vilde paa den nordiske Højskole i Genève men hvorfor han har opgivet det, ved jeg ikke, Lars Bækhøj havde vist raadet ham fra det.

De skal ingen nye Karle have i Stedet for dem, der rejser, saa de bliver ikke saa mange, som de plejer at være. Naa, jeg skal ogsaa til at skrive om mit Vintertøj, for det længes jeg efter nu, og I vil gerne være af med det, kan jeg mærke.

Saa er jeg ved strikke Sko nu, en fin ny slags Strikning og der vilde jeg gerne have Hyssingbunde under, men jeg ved jo, at du Mor i Løbet af 0,5 kan lave et Par fine Bunde, derfor henvender jeg mig til dig, jeg haaber, du har Hyssing i Huset, for skal du først til Rønne og have det købt, varer det vel for længe, jeg kan sende dig et aftryk af min lille Fod, saa kan du nok sy efter det, mon ikke. Og ved du hvad, i et letsindigt Øjeblik lovede jeg ogsaa Anker et Par Sko, fordi han havde lakeret min Cykle saa fint, og jeg faar ogsaa noget Garn tilovers fra mine, men han skulde jo ogsaa gerne have H. Bunde, men det haster altsaa ikke saa meget med dem, for jeg er ikke begyndt at strikke paa Skoene endnu. Du kan jo f. eks. tage dem med, naar du kommer herover, for jeg synes rigtignok du skulde rejse, saa skal du komme og se hvor hyggeligt vi har det her, du kan bare skrive, hvornaar du kommer til Viby, saa skal Anker nok hente dig og du kan tro, vi har en god Seng i Gæsteværelset og Varmedunk kan du ogsaa faa og ellers første Klasses Betjening, kan du ønske mere.

Af Vintertøj vil jeg gerne have min Fløjlskjole, den grønne Kjole og den gamle tærn., der ligger et Par brodere Gabardinærmer i Chiffoniereskuffen, kunde de ikke sættes i i Stedn for de grimme der er i nu. Endvidere min brune Frakke, et Par varme Underkjoler og 2-3 Natkjoler, maaske ogsaa Strømper, hvis der er nogle af min der duer. Hvis min gamle Vinterhue er levende endnu og der ingen anden er som bruger den, maa i gerne sende den med. Saa kan jeg ikke huske mere i Øjeblikket, men træffer I paa noget, som I kan tænke jer, saa kom blot med det, altsaa ikke noget gammelt kasseret Ragelse, det sætter jeg ikke Pris paa.

Naa, lille Inger, du har ynkelig tabt dit Væddemaal nu skylder du mig igen et halvt Chokolade, jeg har over 150 Kr. tilgode af min Sommerløn, du troede vist ikke, du havde saa sparsommelig en Søster, men du har taget Fejl af mig, det maa du nok indrømme.

Mandag Aften  Jeg blev jo ikke helt færdig i Gaar, jeg kunde ikke faa Plads til nogen pæn Afslutning, saa jeg tager fat igen. Jeg fik Kort fra Anna V. i Dag, hun lader jo til at befinde sig godt i Købhn. hun skrev, at Erna havde allerede en lille Pige, raske Folk, maa man sige.

Jeg kan ikke forstaa, at Andreas ingen Telegram fik herfra, jeg forsikrer jer for, at jeg sendte et til ham, mon det ikke er kommet?

Jeg var jo nede hos min kære Familie i Aftes, I kan tro, Rigmor og Erna havde travlt, de for ud gennem den ene Dør og ind ad den anden, da Svigerfader vilde i Seng kunde jeg ikke forstaa, hvorfor de pludselig fik saadan i Hastværk, men saa havde de glemt at rede Fredes og hans Seng, og saa var det jo ikke saa underligt, de fik travlt.

Hvordan har Rigmor det, hun ser vel tit hen til jer, hils hende, naar hun kommer næste Gang, nu kommer jo snart den Tid, da I skal have jer en lille hyggelig "Rubber", ja, det har I maaske forlængst begyndt paa. Sidder Ejnar Andreasen stadig hjemme og kukker, Hedvig, hvad bedriver hun og Marie, har hun slaaet sig til Ro i Gudhjem? Ja, saa har jeg vel stort set ikke mere at fortælle, jeg har ikke fortalt noget om vor Folkedanseopvisning, men den gik altsaa udmærket, til trods for, at Bordbenet havde spaaet det modsatte, og vi drak Kaffe med Dragterne paa og dansede gammeldags en Time, før vi klædte os om, det var varmt, kan I tro. Saa har jeg jo ogsaa været til nogle Fødselsdage og Afskedsgilder, men det vil jeg ikke udbrede mig om nu.

Saa haaber jeg snart, der kommer en Pakke Vintertøj og Hyssingbunde o.s.v.

Jeg skal hilse jer fra Dagny og fra Anker og selv sender jeg Masser af Hilsner til jer alle sammen

Jeres Gudrun

 

I Morgen faar vi travlt, saa skal vi slagte den store Gris.

I Søndags fik vi Andesteg og Æblekompot med Makroner og Flødeskum til Middag, det var vel nok fint.

Saa maa I gerne lukke Brevet, inden I sender det, det havde I glemt ved det sidste, men Posten sagde, at der stod ingen Hemmeligheder i, saa det gjorde ikke noget.

 

  19.11.1931
Holger Runge Madsen til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

Fru Vilhelmine Dam

Hullegaard

pr Østerlars St

Bornholm

 

 

Tune Landboskole Torsdag [19.11.1931]

 

 

Kære Svigermor

Tillykke med Fødselsdagen, og alt godt i det nye Aar. Ja nu har du vel rejsen vel overstaaet, i har kanske ogsaa snart Regnskabet overstaaet. Jeg kom nu ogsaa vel over hjemturen, og fik taget alle de rigtige Sving, saa jeg var hjemme til de andre stod op. Jeg har nu forfærdelig travlt, for jeg skulde helst være færdige med mine sager i Morgen Aften, og jeg har 14 Kemiopgaver, jeg skal have regnet og Kassebog fra Juli og til Maj, som skal føres ind, og læse paa Kemi og Kvægavl og jeg gaar og er bange for jeg kommer op i Kemi i Morgen, idag har jeg været oppe i baade Maskinlære og Jordbundslære men jeg klare mig fint efter min egen Mening. Der var en som blev hørt Anatomi forleden Dag og han blev saa medtaget at han Besvimede og faldt ned fra Talerstolen og fik Mæslinger. Vi andre som har haft Mæslinger, kunde nu ikke faa det sagde Bredkjær at Lægen havde sagt, saa det eneste der blev gjordt var at han som boede sammen med Patienten maatte flytte over paa et andet Værelse, ogsaa skulde lægge sine Dyner ud i Solen en halv Times tid, for saa var de ødelagt, men vedkomne skulde ikke have sine Dyner ødelagt saa det blev ikke til andet end som han flyttede. Det maa jo være nogle daarlige Dyner han har, naar de ikke kan taale Solskin en halv Time. Den Pude som Gudrun lovede mig glemte jeg alligevel, og jeg var meget ked over jeg ikke fik den med, og det var ligeved at jeg skulde kørt over og hentet den i Søndags men saa kom jeg til det resultat at jeg kunde bruge mit Tæppe forløbig, og Mandag Morgen stillede jeg med Tæppe under Armen til Time, og med det under Bagen i Timen, men det varede ikke ret længe med at sidde blødt, for allere om Middag sagde Bredkjær om vi ikke skulde være enige om at lade Pude og Tæpper blive paa Værelset og lade Bukserne springe, for dagen efter kom den Argentinske Landbrugs Minister han vilde selvfølgelig tro vi var syge, naar vi løb med saa mange Tæpper. Der er jo ellers en ord der siger naar Enden er god er alting godt, men det passer nok ikke her. Jeg var i Køge Søndag tillige med nogle andre og saa Byen og saa saa vi jo det Hav der naar hjem, her er ikke mere end en Mil til Køge Bugt og to Mil til Køge. Du talte om, om jeg vilde hjælpe jer i Julen medens Inger var borte, det kan godt være jeg ikke svarede noget til det dengang, men det vil jeg selvfølgelig jeg trænger visnok til at komme ud og køre Roer eller saadan noget. Jeg skal nok ud og besøge paa Frederikskilde paa Søndag. Nu maa du hilse Kæresten og alle de andre.

De kærligste Hilsener Holger
 

  6.12.1931
Gudrun Dam og Anker Frandsen til familien på Hullegaard

Højvang Søndag d. 6. Decbr. [1931]

 

Kære alle!

Mange Tak for det længe ventede Brev, ja, det er da dig Mor, der skal have Takken, de andre ofrer mig ikke ret mange Ord. Helga har vel saa travlt med at skrive Kærestebrev skønt Holger siger nu altid, at han ikke har hørt noget fra hende i over 14 Dage, men saa vor lille Inger, oplever hun ikke Spor, hun har vel ikke saadan nogle Breve at skrive endnu, jeg tror nok, jeg vil have skrevet til Rigmor og spurgt lidt ud om, hvad hun er saa optaget af, for Rigmor og Inger slaar vel deres Folder sammen i Vinter, men den ene tør maaske ikke fortælle noget af Frygt for, at den anden skulde gøre Gengæld og de har vel ikke noget at lade hinanden høre. I Aar er det jo din Tur Inger til at faa et billede på Orgelet, du maa ogsaa hellere faa det overstaaet, saa du kan faa ham med paa det store Sølvbryllupsbillede, det var jo kedeligt for dig, skulde du sidde saa alene blandt alle os andre. -Sludder og Vrøvl har vi nok af ja -

Men jeg skal ellers til at skrive Ønskeseddel for det er derfor jeg skriver saa hurtig, at I ikke skal gaa hen og købe noget lige ud i Luften, jeg har ellers slet ikke Tid til at skrive jeg har noget saa masendes travlt. Det er altsaa ikke med at lave Julegaver til jer, men jeg strikker Ankelvarmer og Sjælevarmer til mig selv o.m.m.

Nu kommer Ønskeseddelen. Altsaa et Par strikkede Luffer, de af Skind er for gode at bruge ved enhver Lejlighed, et pænt Sæt Underkjole og Benklæder ikke saa tykke som det jeg har, en varm Hverdagsunderkjole, ikke for lys, et par fikse Eftm. Forklæder, smaa bidrag til mit Stel modtaget med Teknemlighed, større med Begærlighed, Sølvtøj af Louises Mønster gerne Plet, dog helst ægte Theskeer og der var vist noget mere, men nu skal jeg lave Aftensmad til saa kan jeg jo tænke over det. Farvel saa længe-

Goddag igen! Ja, nu er det altsaa blevet Mandag Aften i Stedet for Søndag. Anker kom i Aftes og besøgte mig og saa var her ingen rigtig Andagt til at skrive.

Erna har faaet en hel masse Afrustningslister, vi skrev under allesammen forleden til Oplæsning og nu i Dag traver hun og Katrine og en Del flere rundt med dem, jeg mente ellers, de skulde være indsendt inden 1. Decbr., men det behøves maaske ikke.

Paa Søndag skal alle Roskilde Amts Gymnastikforeninger til Købhn.,jeg har skrevet til Anna V. og hun har faaet Lov at være sammen med os hele Dagen hvis ikke Fru [S???ier?] kommer hjem inden den Tid, det bliver nok ogsaa morsomt den Dag. Vi skal i Casino og se "Husmandstøsen" og Højskoleforeningen skal underholde os i "Grundtvigs hus" om Aftenen.

Det er ellers Svigerfaders Fødselsdag den Dag men den kommer han nok til at fejre i Stilhed sammen med sine Grise, maaske kommer Dagny hjem til den Tid, hun maa begynde at være oppe nu, det er da godt, det gaar fremad med hende, hendes Blod er blevet saa tyndt hendes Blodprocent er vist kun paa 55.

Jeg har siddet og strikket Hæl i et par Ankelvarmere i Aften, det gik meget snildt, jeg er slet ikke saa forsømt længere. Jeg har faa A. V. kjole lavet, nu bruger jeg den hver Dag, saa vil jeg have min grønne lavet om igen naar Dagny kommer hjem, maaske kan den opleve endnu en Glansperiode i sit lange Liv, saa vil jeg ingen ny have i disse Krisetider. Jeg har for Resten endnu et Juleønske, nemlig et Skrupforklæde, men det skal være et Vandet ikke kan gaa igennem, dog ikke et Gummiforklæde for de kan vist ikke holde ret længe, maaske et rigtig Voksdugs var bedre.

Saa maa I ogsaa skynde jer at sende Ønskeseddel med rigt Udvalg af billige Ting.

Nu siger Jens Godnat og nu er det nok ogsaa bedst jeg "rumper af" i Morgen skal jeg til Oplæsning og Onsdag skal vi have en lille Gymnastikopvisning. Det er sandt, jeg maa ikke glemme at skrive, at Inger er uhyre velkommen i Julen, maaske skal hun længere end til Sjælland?

Mange kærlige Hilsner fra Gudrun og Anker

 

  20.12.1931
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Til Familien Dam

 

 

Højvang d. 20 Decbr. 1931

 

 

Kære alle!

Tak for Brevet, som jeg fik i Gaar og for Strømperne og Skobundene, jeg har jo ventet hver

Dag paa at denne Ønskeseddel skulde komme, og jeg har spekuleret baade frem og tilbage over Julegaver, men jeg kunde ikke finde ud af, hvad det skulde være, desuden kunde jeg heller ikke ret godt komme til Roskilde, nu kan I jo saa se, hvad det blev til. Nu er der ingen, der sker Uret, naar I faar ens allesammen, det er jo ogsaa i Socialismens Tidsalder vi lever. Saa i Aftes kom jeg jo i Tanker om Holger, ham havde jeg helt glemt, nu ved jeg ikke, hvordan I vil klare den, men Helga har vel lovet at dele ondt og godt med ham, saa hun deler vel nok sin Gris med ham. Jeg vilde jo ellers raadføre mig med Anna V. i Søndags angaaende Julegaver, men det blev jeg ikke meget klogere af, for hun havde det saa nemt med det i Aar, sagde hun, for hun vilde slet ingen give, saa der kunde ikke blive noget Kompagniskab. Naar hun, som faar 50 Kr. i Maaneden ikke har Raad til det, hvad skal en anden Stakkel saa sige, som kun faar 40, saa jeg kniber jo altsaa ogsaa lidt udenom i Aar, nu haaber jeg, I gør Gengæld, jeg fik ogsaa saa meget i Fjor, saa jeg kan godt hjælpe mig for i Aar med.

Vi er snart færdige til at holde Jul her, vi mangler bare Rengøringen og saa koge Klejner og selvfølgelig meget andet Pilleri, vi skal nok faa Tiden til at gaa, vi har ogsaa haft det temlig nemt vi skulde ikke slagte Gris, det skulde Hans Peters, vores Nabo, og saa skulde vi have det halve, men det er jo meget nemt, det var bare at aabne Døren og lade det strømme ind, Leverpostejen er lavet, Sortepølsen varm og lige færdig til at spise, Medisterpølserne stoppede, jo, det er skam ikke tosset, men sidste Gang var det jo os, der havde Besværet.

Det var ellers Meningen, vi skulde været til Roskilde i Dag og set Juleudstilling, Anker vilde have kørt for en hel Char-a-banc fuld, men naar det saa kom til Stykket, var der ingen der havde Tid til at køre med, saa maatte vi jo opgive det, det havde ellers været fint Vejr til det i Dag skal jeg love for.

Naa, jeg skal vel fortælle lidt om Turen i Søndags, ja, den var nu meget vellykket efter min Mening, saa nær som tilsidst, for da maatte vi vente en Time paa Bilen paa Lejre St., saa vi kom først hjem Kl. 1½ om Natten, jeg syntes ogsaa, Chaufføren skulde være skældt godt ud, da han endelig kom, men det var der ingen der vilde. Jo, vi traf rigtignok baade Anna V. og Holger, Anna V. havde fri hele Dagen, hun stod ved perrontrapperne og tog imod os, da vi kom.

Først besaa vi altsaa Frue Kirke og Pastor Ussing fortalte os om Kirken, saa gik vi en lang, lang Tur, jeg ved knap, hvor vi var henne, men vi skulde da se nogen Svømmeopvisning og Udspring, Kl. 2 samledes vi Grundtvigs Hus, da skulde vi spise, og I kan rigtignok tro, Maden smagte godt dengang der var vel sagtens mange, der ikke havde spist ret meget inden de tog hjemmefra, det var nu altsaa ikke Tilfældet med mig, for jeg spiste en mægtig Portion af vor fortrinlige Havregrød om Morgenen og inden jeg skulde afsted drak jeg Kakao og spiste kolde Pandekager med Smør og Sukker, jeg vilde dog ikke komme sulten til København.

Saa Kl. 4 skulde vi i Cacino og se "Husmandstøsen", det var jo det bedste af det hele, vi havde ogsaa nogle gode Pladser i første Parket, Niels Bukh var i Theatret med alle sine Gymnaster, de sad paa første Række, saa der var ogsaa noget at se paa i Pauserne. Om Aftenen underholdt Højskoleforeningen os i Grundtvigs Hus. Det var nok ellers Meningen vi skulde til Juleudstilling i Købhn., men det kunde der slet ikke blive Tid til, vi for afsted i Gaderne og havde knap Tid at se hverken til højre eller til venstre, Anna V. skældte ogsaa ud, hun var ikke vant til at fare saadan afsted.

Jeg har i Grunden ikke særlig meget mere at skrive om, men jeg kunde jo ikke faa Plads til nogen pæn Afslutning paa forrige Ark.

Vi har kun slagtet en eneste Juleand, den hænger saa ensomt nede i Kælderen, og hvis Jens maatte raade skulde vi saamænd have den en af Dagene, han synes ikke, der er nogen Mening i at vi skal have alt det gode i Julen, vi er ogsaa begyndt at spise saa smaat af Julekagerne, men vi har heldigvis en stor Beholdning, saa vi faar dem ikke spist inden jul, du skal ikke være bange, Inger, vi skal nok levne nogle til du kommer.

Det er jo kedeligt med dig Mor, at du helt har mistet Appetitten, saa er der vel ikke meget ved at lave til til Jul, men paa den anden Side er det jo godt, naar du helst alligevel ikke maa faa noget af det gode, saa frister det jo ikke saa meget.

I Tirsdags var det Svigerfaders Fødselsdag, han blev 67, nej, det var nu i Søndags, men Gildet blev holdt i Tirsdags, for i Søndags var jo Ungdommen i K. de havde listet sig op om Morgenen Kl. 5 uden at han mærkede det, han skulde have lov at sove længe den Dag, og saa var de inde og synge: "Den signede Dag" for ham, han skulde da have det en Smule festligt sin Fødselsdag. I Tirsdag var der mange Fremmede, deriblandt mit Herskab, saa jeg naaede først derned til Aftenkaffen, saa Andestegen gik jeg Glip af, men Desserten smagte jeg alligevel. Hvis jeg faar Tid skal jeg derned i Aften og se, om Dagny er kommet. Erna var i Roskilde hele Fredagen og  gjorde Juleindkøb, hun havde ogsaa en lang Liste, alle Børnebørnene faar nemlig ogsaa Julegaver.

Nu kan jeg ikke se længer, saa jeg vil slutte med at ønske jer alle en rigtig glædelig Jul, hvis jeg kunde, kom jeg hjem og saa til jer, men det er jo lidt langt, nu skal jeg saa prøve at holde Jul paa Sjælland, det er godt, jeg har saa nær til Familien, der føler jeg mig fuldstændig hjemme, ja, det gør jeg altsaa ogsaa her. Vil I hilse Bakkegaards og Pihls og alle Venner og Bekendte og ønske glædelig Jul trods de trange Tider.

Kærlig Hilsen fra jeres Børn paa Sjælland
 

  Julen 1931
Hansine Dam til Gudrun Dam

Julekort:

Frk

Gudrun Dam

Adr Hr Jens Andersen

Højvang

pr Lejre Sjælland

 

Klintebakken

Julen 1931

 

Kære Gudrun

En god og glædelig Julefest ønskes eder alle. Du skal faa mere at høre i Julen

Tak for sidst, haaber i er i bedste Velgaaende

Venlig Hilsen

Faster Hansine
 

  Julen 1931
Dagny? og Sigrid? til Gudrun Dam

Julekort (omadresseret fra Hullegaard)

Frk Gudrun Dam

Højvang

pr. Lejre

Sjælland

 

 

Julen 1931

 

Kære Damse!

Vi ønsker dig rigtig glædelig Jul samt et godt Nytaar. Er du hjemme paa Bornholm i Vinter, vi er her hjemme begge to. Vil du hilse din lille Ven og Holger fra mig Sigrid og selv være du hilset mange gange fra Dagny og Sigrid
 

  Julen 1931
Aage Jensen til Anker Frandsen

Julekort:

Hr.

Anker Frandsen

Skovholm

pr. Lejre.

 

 

Julen 1931

Kære gamle Ven.

Du ønskes en glædelig Jul, samt et godt Nytaar, du faar undskylde jeg ikke har skrevet før, jeg kom til November over til Andersen i Aarslev (Forsøgs.) jeg har det meget godt her. Andersen er slet ikke den samme som han var i Askov, han er den store Mand nu saa jeg kender ham slet ikke længe, han blev gift forleden Dag, maaske det kan tæmme ham lidt, Anna og ham er saa uenige, at de knap kan taale at se hinanden, du faar et Brev en anden Gang, Med mange Venlige Hilsener til Dam og dig. Aage Jensen

Forsøgsstation Aarslev
 

  29.12.1931
M. Justesen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:

Frk Gudrun Dam og

Hr. Anker Frandsen

Skovholm

Lejre

Sjælland

 

Skagen 29/12-31

 

Kære Damse og Anker

 

Glædelig Nytaar og Tak for Julekortet, alt gaar som sædvanlig paa Forsøgsstationen i faar nok Referat af Frede og Ragnhild

Venlig Hilsen

M Justesen
 

  31.12.1931
Anton Kjeldsen og Marie Dam til Gudrun Dam

Julekort:

Frøken Gudrun Dam

Højvang

pr. Lejre

 

Kerteminde 31-12-31

 

Kære Gudrun

Mange Tak for Julehilsen til os. Vi holdt Jul her hos os selv i al Stilhed - og nu glider snart det gamle Aar ud. Saa vil vi da ønske dig et rigtig godt Nytaar, baade dig og din Kæreste. De bedste Hilsner til Jer begge.

Onkel Anton og Faster Marie
 

  2.1.1932
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Hullegaard 2/1 32

 

Kære Gudrun og Anker

Glædelig Nytaar ønskes jer begge. Tak for Brevet i Gaar, det er altid saa morsomt at faa Brev fra Dig, gør dem endelig ikke kortere i det nye Aar end de har været i det gamle selv om Johanne synes de er noget lange hun tror vel du trevler hende ud i alle Enkeltheder i dine Breve. Vi behøver jo ikke saadan som Gudrun Maja nøjes med Telegram. Nu behøver jeg vel ikke beskrive alting fra de første Juledage for det kan jo Inger berette om saa vil jeg hellere skrive om de sidste Dage saa kan Inger rimeligvis faa det med. Vi havde altsaa Gilde Nytaars aften men det var ikke stort, for Naboerne var bedt til Ødegaard (og vi med) saa dem kunde vi ikke faa, saa her var kun en Bil fuld fra Aakirkeby og saa Bakkegaards og den Dag var det fint Vejr, det er altsaa Kaneføre men det er ogsaa Bilføre. Saa i Gaar skulde Holger og Helga sammen med Bakkegaards til Ellesgaard og jeg skulde til Aakirkeby med Toget og snakke lidt med Anna Thamdrup for det var sidste Dag hun var hjemme og naar jeg saa kom hjem med sidste Tog skulde Slæden være ved Stationen og hente mig for det var jo passelig Tid for de andre at være hjemme, men der var nu ingen Slæde og vi var alligevel ½ Time forsinkede. Det varede ogsaa kun 10 Min. saa kom hele Læsset jokkende, de havde kørt og væltet henne paa Biskoppevejen, der er jo saa mange Sving og det blæste og var et væmmeligt Jordrogg saa man kunde ingen ting se, Skaglen var brækket og Harald og Madsen havde gaaet paa hver side af Slæden for den vilde ikke løbe efter Hesten, der var ingen bestemmelse paa den, saa de vilde heller end gerne gaa hjem fra Stationen bare de kunde slippe skikkelig og vel ud af Slæden saa kunde jeg nu saa godt faa deres Plads, det var altsaa nærmest Fru Madsen for de andre to havde jo gaaet mest hele Tiden. Harald maatte nu alligevel følge os hjem ogsaa for vi vilde jo ogsaa gerne helskindet her ned ogsaa og det kom vi nu ogsaa, der skete i det hele taget ikke noget andet end de blev kolde og vaade og det blev jo saa sent inden de kom hjem. Holger er ikke rigtig heldig naar han skal køre til Ellesgaard for sine Forældre, men de sagde nu det var godt det var vores Hest, for deres havde sikkert rendt fra dem saa kunde de staa der med lang Næse, men nu kan vi altsaa ikke køre mere førend Slæden har været hos Smeden. Vi er ellers bedt op til Lærer Andersens i Dag men naar det er saadan Føre at man ikke kan gaa og heller ikke køre saa er det vel bedst at blive hjemme, det er forresten Tøvejr nu. - Angaaende Forlovelser er der jo Mary Steenberg og Peter Ladegaard-Jessen pr Thavlov det er vel det nyeste, Dagmar Holberg og Gunnar Thamdrup har du vel hørt, ellers kan vel Inger fortælle. Tak for Julegaverne, vi satte Ingers Ungersvend paa Orgelet som den "ottende" men han falder altid om kuld og ligger paa Maven for hende, men det er vel Tegn paa hengiven tilbedelse.

Angaaende det Kjoletøj saa var det heller ikke Meningen du skulde farve det selv, men kan du ikke faa det gjort i Roskilde det koster vel nok lidt, men kanske du ogsaa kunde have det som det er, det er jo lyst men ikke nogen ilde Farve, eller sælge det til en af Pigerne paa Skovholm og saa købe noget andet, eller som sagt koste lidt paa at faa det pænt farvet, hvad skal det ligge efter. - Har du syet Ankers Skobunde i, ellers lad Inger faa dem med hjem saa skal jeg sy nogle der er større, de er nu lige saa lange som det Mønster jeg fik sendt, men jo ikke saa skæve for det troede jeg ikke gjorde noget. - Helga staar ude og har saa travlt med at vaske Holgers Manchetskjorter, det er et uvant Arbejde for baade hende og mig. - Vi havde Besøg af Albert forleden Aften og vi havde nær grinet ihjel vos for alle hans Fortællinger, han oplever meget dernede i Byen, Far sagde nu til ham da han gik, at naar vi trængte til en glad Aften sendte vi Bud efter ham igen. Ja, Minna er jo ogsaa bleven forlovet med en "Godsejer" fra Sjælland. - Nytaarsaften havde de hængt en sort Sæk eller Tæppe eller hvad det er op i Frk Jespersens Flagstang paa halv Stang det ser nu saa meget sørgeligt ud, og nede i Byen uden for Købmand Holm havde slæbt sammen en Ajletønde og gamle Redskaber og Sager og sat en Plakat op om stort Godtkøbsudsalg ellers har vi ikke hørt noget særligt. Nu kom Posten saa faar jeg hellere slutte og faa det med, hils Erna og Dagny med tak for Julekortet. I morer jer jo rigtig godt og laver saa mange Overraskelser, saadan noget kan vi ikke finde paa.

Mange kærlige Hilsener fra os alle her ogsaa til Inger hvis hun er der og maaske Anna Valborg ogsaa er der saa hils ogsaa hende saa godt.

Mor
 

  17.1.1932
Gudrun Dam til Familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Højvang d. 17 Jan. 1932

 

Kære Far og Mor og de smaa!

I Aften er Jens og jeg alene hjemme, Johanne er til "Konnemøde" henne paa Skolen, saa kan jeg jo passende skrive lidt, det er vist lige 14 Dage siden, jeg fik jert Brev, saa det er ikke for tidlig, nu bliver I nødt til at skynde jer noget mere, for jeg skal jo have Tur igen til den 28. Det her er det første Brev, jeg skriver i Aar, jeg maatte ligefrem holde godt paa Pennen for at faa den til at skrive 1932. Inger er vel forlængst kommet hjem i god Behold, om Holger er kommet tilbage ved jeg ikke, vi har i det mindste ikke mærket noget til det, vi ventede ham ellers saa smaat i Gaar, men det blev ikke til noget. Næste Søndag skulde han helst ikke komme, da er der nemlig saa meget i Roskilde, der er for det første Delingsførermøde, hvortil selveste Bukh kommer og saa er der Møde paa Højskolehjemmet, hvor Hans Lund kommer og holder Foredrag, Anker skal selvfølgelig til Delingsførermøde, jeg tror nok, jeg vil foretrække Hans  Lund, jeg haaber, jeg har Frisøndag, for nu har jeg sat Næsen op efter at komme til Roskilde. Tænk, Johanne har været til Gymnastik i Dag, nu er Konerne ogsaa kommet med her de er saamænd hele 24, vi er jo ganske vist tæt op imod de 50 Piger, men det kan jo godt være Konerne fylder omtrent lige saa meget i Salen, Johanne var nu vældig begejstret, bare det nu holder sig.

Nu har jeg min Sjælevarmer omtrent færdig, men jeg kommer desværre til at mangle et Par Fed Garn, nu haaber jeg da, jeg kan faa mage til, ellers bliver det jo en "[galn?] Anstalt". Inger fik jo ikke de Skobunde med hjem, men du behøver saamænd ikke lave nogle andre, hvis bare du vilde sende noget gammelt Tøj. Resten af Fars gamle Bukser er udmærket, saa vilde jeg købe et Part Filtsaaler of sy Tøjet derunder, den Slags Bunde bruges meget her, og de er saa stærke, men Johanne har ikke mer gammelt Tøj og nede paa Skovledholm har det helt renset ud den Gang de syede Sko til alle Bispebørnene. I hvad du saa sender, saa vilde jeg gerne have lidt Piké ved samme Lejlighed, for det er galt med mine Underliv igen.

I faar ikke noget langt Brev denne Gang, for jeg har virkelig ikke noget at skrive om. Vi er begyndt paa Oplæsningen igen, nu læser vi "Palle Jarmer" af Morten Korch, den er vist god, vi faar i Grunden meget læst paa en Aften, for det gaar stærkt, nu vil Erna ikke mere, saa har Inger Kvist maattet tage fat. De er nu saa hyggelige, de Aftner, saa faar vi ogsaa gerne en eller anden Dessert, sidste Gang Svedskeris med Flødeskum, min og Svigerfaders Yndlingsdessert.

Det gaar da fremad med Dagny nu, saa hun rejser nok til marts igen.

Nu skal jeg lave en Hyldetoddy til Jens og mig at stramme os op paa, man er jo gerne lidt søvnig om Mandagen. Han viste mig lige en Seddel saa jeg kunde se, at han havde maattet ud med 156 Kr. i Krisehjælp, han tager det saamænd med Fatning, men det ærgrer  ham dog, at han, som gaar og slider i det Dagen lang, skal betale til nogen, der maaske slet ingenting bestiller. Lørdag Aften var jeg med Jens og Johanne henne paa Skolen, Fru Kristensen læste Gudrun Majas Grønlandsbreve, hun sendte jo et med Skibet hjem og et Par Stykker med Flyvere som har gjort en Afstikker til Angmassalik. I kan tro, hun kunde skrive, men der er naturligvis ogsaa meget at skrive om, det var saa kvikt fortalt, hun var meget begejstret for Grønland. Det var jo godt at Mary Steenberg endelig havde Held med sig, jeg ved ikke hendes Adresse, ellers skulde man vel skrive en ønske til Lykke. Dine hjemmestrikkede Strømper bruger jeg hver Dag, Mor, saa har jeg det saa dejlig nemt med Strømpestopningen.

Det her er vist et "sjita" Brev, Men I faar nøjes med det, Aanden vil ikke komme i Aften, derfor slutter jeg med de kærligste Hilsner til jer alle. Gudrun

Jeg skal altid hilse fra Anker, det har han paalagt mig
 

  26.1.1932
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:

Hr.

Andreas Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm.

 

 

Højvang d. 26 Jan. 1932

 

Kære Far og jer allesammen

Jeg maa skynde mig at faa begyndt at skrive, jeg har nemlig lidt smaatravlt in Aften, jeg er ellers alene hjemme med Ebba, og det kan godt være, Meta ser hen til mig i min Ensomhed, det er heller ikke ganske udelukket at Anker aflægger et lille Visit, desuden har jeg 4 Romaner, jeg skulde have læst og 10 Par Strømper, der skal stoppes, saa der er ingen Fare for, at jeg skal komme til at kede mig foreløbig. Punktum. Det var vist en lang indledning.

I skulde lige hørt Børnene i Aftes, de var ved at synge, jeg var lige ved at grine højt, men jeg turde ikke rigtig, for jeg var alene hjemme med Jens og det er jo alligevel hans kære Børn. De er jo nemlig ikke videre begavede og kan ikke ret godt læse, saa de faar tit en forkert Mening ud af det som f.eks.: Herlig en Sommerdragt i Stedet for Nat og: Er Kjolen for andre end Pilt og Pog? Og om de danske som skal i Leding gaa: mod de Tysker, Svaler, Vender, -ja det var altsaa bare en lille Prøve, men I kan nok forstaa, jeg morede mig lidt. Nu har jeg faaet Vandrebogen, men det er forskrækkeligt, som de dog har travlt allesammen, særlig de gifte Fruer, de har kun Tid til en halv Side, jeg synes, det er halvvejs uhyggeligt, jeg tror nok, jeg vil leve som "Ungkarl" nogle Aar endnu.

Naa, jeg skal vel fortælle lidt fra i Søndags. Vi var altsaa paa Roskilde Højskolehjem, vi, er altsaa Erna, Dagny, Inger Kvist og mig og saa naturligvis mange andre baade Bekendte og ukendte. Holger var ogsaa derude, jeg snakkede nu ikke meget med ham, for det var der ikke saa meget Lejlighed til, men han kommer nok hertil paa Søndag, saa kan vi bedre drøfte Begivenhederne.

Hans Lund holdt Foredrag om de fire Temperamenter, det sangvinske, de koleriske, det melankolske og det flegmatiske, - bagefter drøftede vi jo, hvad hver især hørte til, men det var nu ikke saa nemt at blive klar over. Efter Foredraget samledes Folk i Højskolehjemmets Lokaler og spiste deres medbragte Mad, dem der da ikke havde glemt den i Bilen, det havde vi nemlig og stor var vores jammer, da vi opdagede det, men derved var jo intet at gøre, vi maatte trøste os med en Kop The og et Par Stykker Franskbrød, hvilket for Resten ogsaa meget godt kunde lade sig gøre, men ærgerligt var det jo, og vi blev unægtelig noget lange i Ansigterne, da vi opdagede det.

Om Aftenen underholdt Pastor Trier fra Marmorkirken  os, I kan tro, det er en pæn Mand og saa livlig og veltalende, hvis han var her i Osted, tror jeg nok, jeg gik i Kirke hver Søndag. Han fortalte om Carl Nielsen og saa sang han Carl Nielsenske Melodier til sin Kones akkompagnement.

Anker var jo ude paa Højskolen hos Bukh, der var stuvende fuldt, de havde været firsindstyve Karle til Gymnastik og saa var der alligevel tyve, der ikke kunde være med paa Grund af Pladsmangel. Bukh skældte ogsaa alle de arbejdsløse Elever ud og sagde, at der var ingen Mening i, at de gik der og ingenting havde at bestille, de kunde jo tage fat paa at gøre Gymnastiksalen større, den var altfor lille.

Nu er den første af mine Gæster kommet, Meta altsaa, saa nu bliver jeg nødt til snart at holde op, der havde ellers foresvævet mig noget om at skrive 3 Ark, men der er jo ikke høfligt at blive ved at skrive naar man har Fremmede vel? Hvad har I i Grunden tænkt jer med Hensyn til Sommeren? Jeg kunde jo altsaa meget godt tænke mig at blive her og Jens og hans Frue vil selvfølgelig være himmelglade, hvis jeg bliver, (synes I ikke, jeg er sødt beskeden) men I har maaske andre Planer med min vigtige Person? Tal frit fra Leveren i næste Brev. Anker skal altsaa være hjemme til Sommer, men han har sit paa det tørre og har allerede lejet en Mand for sig i August, saa han kan rejse til Sølvbryllup med en god Samvittighed. Hvis jeg skal være hjemme, bliver jeg jo nok nødt til at have et Par Sommerferier, husk paa, jeg er meget forvænnet med at være sammen med Kæresten nu, jeg tror næsten ikke, det kan lade sig gøre at være saa langt fra hinanden mere. Nu er der næsten ikke Plads til nogen Slutning, men dig Far vil jeg ønske hjertelig til Lykke og saa faar I alle mange kærlige Hilsner fra Gudrun - og Anker har bedt mig hilse saa meget.

 

Ja, jeres lille Svigersøn er jo ikke videre flink til at skrive til jer, men jeg har givet ham Lov at lade være, saa længe han har mig saa nær, for nu fortæller jeg jo alting.

 

Jeg vil gerne have de Luffer fra Inger, de andre er afbestilt. Det var bare lidt Tøj til at lappe mine Underliv med, jeg vilde have.
 

  1.2.1932
Vilhelmine Andreasen og Inger Dam til Gudrun Dam

Kuvert:

Frk Gudrun Dam

Højvang

pr Lejre

Sjælland

 

 

Hullegaard 1/2 1932

 

Kære Gudrun

Tak for Fødselsdagsbrevet! Nu skal vi se at faa denne Pakke af Sted, for du venter vel efter den. Jeg har syet 2 Underliv og haaber de passer, er de for vide kan du jo sy Læggene lidt dybere. Saa skal jeg vel fortælle lidt om Fødselsdagen. Det var naturligvis godt Vejr og her kom en Bil fuld fra Aakirkeby det var mest Damer denne Gang nemlig: Faster Marie Karoline og Hansine samt Emilie og lille Ebba og saa en Bakkegaards her, saa det var et mindre fint Selskab. Vi trakterede med Bøf og Kalvesteg og Kyllingesteg og Æblekage med Frugtvin, det var vel nok fint. Vi købte nu ikke noget Sul men her er jo Overflod af alt den Slags. Nu skal vi ogsaa slagte Ko, [Peternille?], men jeg vil nu helst Slagteren skal beholde den halve ellers ved jeg ikke hvad vi skal med alt det Kød. Hvordan har I det derover kan I nok sælge Udsætterkøerne? I Aftes var der Bal i Ungdomsforeningen 15 Aars Stiftelsesfest, Inger og Pyt var jo dernede og saa opdagede de nu at deres Silkekjoler var alt for korte derfor cyklede de til Aakirkeby i Dag begge to i susende Blæsevejr for at faa dem længere til V.U. Bal paa næste Onsdag. Saa efter Malkning gik liden Inger til Køjs, det trængte hun nok godt til. Helga syer Hulsøm i Lagener. Paa Lørdag, Tante Sines Fødselsdag, skal vi til Gilde hos Onkel  Mathias for saa kommer Onkel Anton ogsaa herover han skal holde nogle Foredrag hist og her, og saa følges de ad hjem i næste Uge. - I Morgen er det jo Afrustningskonferencen skal begynde i Genéve, det ser ikke lovende ud for Tiden, her i Danmark kom over 400.000 Underskrifter men om det faar nogen Betydning ved man jo ikke, men saa har vi jo gjort hvad vi kan. Paa Mandag skal Fredsligaen have Møde i Aakirkeby hvor jeg skal fortælle om Landsmødet det er nu ikke saa morsomt, men det maa vel gaa.-

I Dag fortælles her at baade Kjøller i Strandby og Hansen Bækkegaard skal gaa til Akkord, Ipsen i Strandby har jeg vel fortalt om. Snedkeren var her og han rendte omkring og reddede sig lidt Naturalier, for Penge kunde han ikke faa, han sagde at han havde saltet saa meget Flæsk ned at han havde til lange Tider. Og Lærer H. er saa opbragt for Menighedsraadet har skaaret ham ned med 80 Kr. om Aaret for de kirkelige Handlinger. Han tror at han mærker Krisen ligesaavel som vi andre, saa dum er vor Førstelærer. Angaaende Sommeren saa siger nu Inger at hun vil ud men jeg ved ikke om det er rigtig Alvor, kan vi ikke vente lidt endnu med at bestemme noget sikkert, for hvis Inger tager Plads kommer vi jo til at have Dig hjem, Helga bliver nok hjemme men to er jo ikke formeget. Hvis Inger skal have Plads kommer Du vel til at se dig om efter en til hende for efter Avisen er det nu ikke værd at tage Plads. Rigmor skal ogsaa ud siger Karen, men kun hvis Sigrid kan blive udskrevet af Skolen. Nu er det nok Sengetid. Godnat.

Jeg ved ikke om de Lapper er gode nok, Men Bukselapper det er det da. Kærlig Hilsen fra Mor

 

[tilføjelse fra Inger]

Kære Gudrun! Jeg vil bare fortælle dig, at jeg vil gerne ud til Sommer; men hvis du meget gerne vil blive, kommer jeg vel til at ["hunjta"?], eller ogsaa skal de ha en fremmed, jeg ved ikke om jeg bryder mig saa meget om at komme "efter dig" paa Højvang, jeg kunde godt tænke mig at være paa Bornholm, sønder paa Lands, Bodilsker  eller Pedersker f.eks., der er vist knap saa dødt som f.eks. i Knudsker og Nyker, det har vi jo prøvet. Det er jo da ikke overhængende endnu, vi kan jo tænke paa det paa begge Sider. Hvad siger Anker?
 

  15.2.1932
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Højvang d. 15-2-32

 

Kære alle!

Nu skal jeg skynde mig at skrive, for jeg har en uhyggelig Fornemmelse af, at det er længe Siden, jeg hørte fra jer, jeg er ellers lidt søvnig, det har været lidt sent de sidste Aftner, i Gaar var Anker her i Besøg, og i Forgaars var vi til Fastelavnsfest ude paa Efterskolen.

Jeg har lige skældt Frede Huden fuld, for han sidder og holder en farlig Mund, saa jeg kan hverken sanse eller samle, men det hjælper desværre kun saa lidt.

Johanne er nemlig ikke hjemme, hun er i Jylland i disse Dage, hendes Far er død, han var ogsaa 83 saa han havde jo udtjent. Saa er Karen Marie (hende kender Mor jo) her og hjælper mig og bestyre Huset, ene kan jeg jo ikke saa godt klare mig, naar jeg ogsaa skal malke. Her er ogsaa nok at tage fat paa, for vi har lige vasket, Dagen før Johanne rejste og Karen Marie forslæber sig rigtignok ikke, jeg har haft travlt med at rulle og stryge i Dag og jeg skal stryge mere i Morgen, vi har nemlig meget at stryge, for det faar en Omgang altsammen saa nær som Lagnerne, baade Jenses Skjorter, hans Malkebluser, Dugene og kort sagt det hele.

I Morgen skal jeg ogsaa til Gymnastik, det sinker saa Kattens, saa faar man ikke andet bestilt den Eftm. Tænk Konerne er 45 nu, det er godt gjort, som Fra A. siger. I kan Tro, min grønne Kjole kommer nok til at opleve endnu en Glansperiode, nu optræder den i Stilfacon med Korsstingskrave og Opslag, ja, den er ikke helt færdig endnu, saa jeg er ikke helt klar over, hvor fornem den kommer til at tage sig ud, men den bliver nok højfin. Saa venter jeg lidt med at faa den røde farvet og syet. Johanne har for Resten foræret mig noget nysseligt Frothe til en Formiddagskjole, det trænger jeg ogsaa haardt til, den vil Dagny ogsaa sy, for selv har jeg jo ikke saa god Lejlighed til det. Jeg har ellers en meget daarlig Samvittighed for Tiden, for jeg fik Vandrebogen for en Maaneds Tid siden og har stadigvæk ikke faaet skrevet i den, den har ellers været længe under vejs denne Gang.

Et Ark endnu faar jeg spendere paa jer, det er ellers snart ved den Tid, da Jens og mig skal have vores The, Mandag Aften drikker vi nemlig The, for da er vi altid alene hjemme, og jeg synes det er saa meget alt lave Kaffe alene til mig.

Jeg fik Kort fra Anna V. forleden hun vilde have mig til København snart, maaske jeg tager derind nu paa Søndag, eller vel snarere næste Søndag saa er mit Herskab vel kommet rigtig hjem igen, i Morgen rejser Jens. Jeg skal give Ebba Omslag paa sin Hæl og Jens paa sit Øje, jeg skal jo pleje deres Daarligheder lidt.

Naa, jeg skal vel ogsaa fortælle lidt om Fastelavnsfesten, det var jo altsaa i Gymnastikforen. og der var mange Unge og nogle Ældre. Først skulde der være Oplæsning og det var der altsaa ogsaa, men den var der ikke meget ved saa var der fælles Kaffebord, det var bedre, skønt der ikke var noget ret stort Stykke Lagkage til os hver. Anker og jeg havde ellers halvvejs bestemt at vi vilde ikke blive til Ballet, men gjorde det naturligvis alligevel, det var vi jo næsten nødt til, eftersom Oplæsningen var saa daarlig, lidt ud af Turen vilde vi da have. I Gaar Eftm. var jeg en lille Tur i Bispegaarden sammen med Erna og Dagny og Pigerne, altsaa Rigmor, Inger og Eline, det var mest for Spadsereturens Skyld, for det var saa dejligt Vejr, nu er Erling snart stor, og hvor er han sød, det er de saamænd alle Rollingerne.

Naa, jeg skal til at gøre mig færdig, jeg maa da ikke glemme og sige Tak for Pakkerne, som naaede mig i god Behold, Ankers Sko er forlængst færdige, han har faaet dem og foræret Johannes de gamle. Underlive passer helt godt og Vanterne er ganske urimelig varme, jeg sveder helt om Hænderne, naar jeg faar dem paa. Jeg ved ikke hvad det bliver til til Sommer, men jeg har nu omtrent bestemt mig til at rejse hjem alligevel, Anker har nemlig begyndt at snakke om, at han vil snart giftes, jeg raader ham nu stadigvæk af, saa det sker nok ikke saadan lige med det første, jeg er heller ikke giftefærdig endnu, det har jeg forklaret ham. Jeg skal holde op, det er høj Thetid, men for en Sikkerheds Skyld vil jeg ønske dig Inger til Lykke med de tyve, saa kan du ikke skylde mig for at komme bagefter denne Gang. Kærlig Hilsen fra Gudrun.
 

  14.3.1932
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Højvang Mandag d. 18. [må være 14.3.1932]

 

 

Kære alle!

Nu vil jeg dog for en Gangs Skyld overraske jer lidt, jeg er nemlig for søvnig til at lave noget

Haandarbejde i Aften, jeg tror bedre, jeg kan holde mig vaagen ved at skrive, og i Aften er her god Lejlighed, det er ikke godt at vide, naar der bliver det igen. Vi har nemlig saa meget i denne Tid med Gymnastik, Komedie og Bryllup, der er som I ser slet ikke saa lidt paa Programmet, vistnok ogsaa et Par Fødselsdage, Johanne fylder Aar næste Tirsdag.

I Gaar var vi altsaa til Amtsopvisning i Roskilde det begyndte KL. 9. om Formd. og til 7½ Aften, der var 42 Hold, men Ousted var alligevel det største, nemlig 42 Piger og 39 Karle, vi kunde næsten ikke være i Salen vi blev jo nødt til at staa saa tæt sammen, saa der vankede jo af og til nogle Lussinger, jeg skal love for vi var en ordentlig Række, da vi marcherede ind, vi havde fælles indemarch sammen med Karlene altsaa I forstaar, vi gik en Karl og en Pige ved Siden af hinanden, det tager sig ogsaa langt bedre ud, end naar vi gaar hver for sig og saa er det ogsaa bedre for Sangens Skyld. Der var et Hold svenske Karle der lavede Gymnastik til sidst, det var rigtignok nogle med Fart i og dygtige var de ogsaa. Der var ogsaa et Hold fra Tune, hvor Ellens Lambrekt ledede, men dem fik jeg desværre ikke Tid til at se, for det var, da vi skulde til at klæde os om. I maa nu ikke tro, vi var deroppe hele Dagen, vi drak Eftm. Kaffe lidt tidlig og kørte saa, og vi blev der ikke en Gang til Ballet, Anker sagde nemlig at der var ikke noget ved det, for der var altid saa stuvende fuldt, det kan jeg ogsaa godt tænke mig, for jeg har aldrig været i saadan en Trængsel som da det var forbi og Folk skulde ud af Gymnastiksalen.

Nok om det Gymnastikvæsen.

Jeg skrev noget om Bryllup, nu er I vel nok lidt nysgerrige, det er altsaa i Familien og I kender dem godt begge to, gæt saa - saa kan I faa Løsningen paa næste Side.

Jo det er saamænd ingen andre end Johannes og Katrine, de skal have Bryllup nu paa Torsdag, men det skal jo staa i Jylland, og der skal ikke andre med end Svigerfader, hvis han da kommer det, for han er vist ikke saa stolt af det, han har været lidt sløj i den sidste Tid, velsagtens lidt Influenza.

Nu har Katrine nok syntes, de har gaaet og set paa hinanden længe nok, saa har hun taget Bladet fra Munden, ja, jeg ved naturligvis heller ikke, hvordan det er gaaet til, men hun har da syntes godt om ham længe og det er da Skudaar i Aar. Der var ellers snak om, at hun skulde rejse og hun var ikke rask, og der var noget i Vejen med Hjertet, men nu trækker det hele sig saamænd nok i Lave igen.

Naa, det er nok ved den Tid, Jens og jeg skal have vores lille Opstrammer, saa faar jeg gøre det her færdigt bagefter, jeg skal ogsaa tidlig i Seng, for selvom jeg ikke var til Bal i Nat saa blev det alligevel halv sent og i Morgen skal vi vaske Storvask og til Oplæsning om Aftenen. Nu er vi ved at læse "Lykkens Hjul", vi bliver nok færdige i Morgen Aften men saa har vi fundet paa, at vi skulde have lidt Afslutning paa disse "Pigemøder" saadan en lille Fest forstaar I. Saa skulde vi først spille en lille Komedie "Gamle Jomfruer" hedder den, og bagefter skal vor Kontrolassistent spille for os, saa skal vi danse Folkedanse, det skal altsaa være ganske privat og foregaa paa Skovledholm det hele. Jeg skal forestille en ældre gemytlig Dame paa 50, vi skal være 9 gamle Jomfruer i Alderen fra 32 til 70, jeg tror nok, den bliver morsom, men vi er ikke rigtig kommet i Gang endnu, vi har haft saa travlt med vor Gymnastik. Det var jo morsomt at Helga kommer, det er jo  billigere hvis de unge Mennesker tager til Viby, men saa skal vi jo vide, hvad Tog de kommer med, saa henter Anker eller Erna dem gerne. Anna V. og Herluf kommer maaske ogsaa i Paasken, det passer altsaa ikke saa godt 2. Paasked. da skal vi have Gymnastikopv. ude paa Efterskolen, ellers ved jeg ikke noget. Du skal have Tak for Brevet Mor, naturligvis er jeg glad, hvis Albert flytter ned til os, men Helga er det næsten endnu mere.

Mange kærlige Hilsner fra Gudrun

 

  8.4.1932
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Højvang d. 8 April 193? [1932]

 

 

Kære allesammen!

Jeg er nu ikke helt sikker paa at det er min Tur til at skrive, men for en Sikkerheds Skyld vil jeg alligevel gøre det - hvis nu Brevene skulde krydse hinanden, saa er I vel nok klar over at det er jeres Tur næste Gang. Naa, hvordan har I det ellers, Helga er vel kommet godt hjem? Har I faaet fæstet nogen Forkarl, mon det bliver Inger og Holger jeg skal slaa mine Folder sammen med i Sommer?

Hvordan synes I ellers om Vejret til at holde Hovedrengøring i, for her er vi nu meget utilfreds med det, men vi har jo begyndt, for vi skal jo helst være nogenlunde færdige til Maj og vi skal baade have slagtet og vasket og helst have gjort Haven i Orden.

Jeg har ellers gaaet og tænkt paa, at hvis Helga skal sy og ikke skal begynde før efter Pinse, kunde jeg godt tænke mig at blive her en Uges Tid ind i Maj og hjælpe dem helt færdige. Den nye Pige de skal have her er fra Bispegaarden, og der har de lige sendt en Pige paa Sygehuset, saa de vilde naturligvis gerne beholde "Trille" en Uge længer derinde, men nu ved jeg jo slet ikke, hvordan I gaar og ordner det hjemme, Helga vidste jo ikke rigtig hvad hun skulde da hun var her. Jeg skal altsaa hilse fra Anker og meget kraftig foreslaa, at Helga bliver hjemme de første 14 Dages Tid i Maj saa jeg kan blive her og holde Pinse, jeg vil ogsaa meget anbefale det, men det er jo ikke sikkert, det lader sig gøre. - Kunde I ikke i næste Brev sende mig et rigtig pænt Hjørne til et Lommetørklæde jeg har ikke et eneste Mønster og jeg er ved at orkere til Dagny til hendes Fødselsdag d. 20 April, da bliver hun 30. Vi er ellers i fulde Gang med at spille Komedie nu, vi havde Generalprøve i Aftes og i Morgen Aften skal Forestillingen være, saa det er jo næsten en Skam, jeg ikke ventede et Par Dage med at skrive, saa kunde jeg fortælle lidt om, hvordan det hele spændte af, men det kan jeg jo ogsaa gøre mundtligt naar jeg kommer hjem, det er meget nemmere.

Programmet lyder vist paa Dilettantk. Chokolade og Folkedanse oppe paa Kornloftet, Kontrollen skal spille, det skal nok blive godt -  Jeg skal ogsaa tidlig i Seng og sove paa Forskud, det har været sent saa tit i denne Uge, i Morges var jeg saa søvnig, at jeg sagde "Kom" da Jens bankede paa Døren, men jeg tror ikke, han forstod det, han kom i det mindste ikke og da jeg saa kom ud i Stalden var jeg oppe hos tre forskellige Køer, inden jeg fandt den rigtige saa I kan nok forstaa, jeg trænger til at faa udsovet. I kan ellers tro, Dagny er god til at spille Komedie, det er en Skam, I ikke kan se hende, hun skal forestille en rigtig gnaven gammel Dame.

Nå, vi skal have Kaffe, saa jeg vil ønske jer Godnat.

Mange Hilsner fra Gudrun

Tænk nu nøje over, hvor længe I kan undvære mig.
 

  25.4.1932
Gudrun Dam til familien på Hullegard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Højvang d. 25-4-32

 

Kære alle!

Det er vist snart nogle Dage siden, jeg fik jert Brev saa jeg faar tage mig sammen og skrive et Par Ord til jer, det bliver vel saa det sidste Brev I modtager fra min Haand foreløbig. Holger var ude og sagde Farvel i Fredags, vi blev enige om, at jeg kunde nok undværes til efter Kr. Himmelfartsd., saa kommer jeg nok den 7. tænker jeg, hvis I har noget at indvende derimod, maa I sige til i rette Tid og paa rette Sted. Holger fortalte at I havde Influenza, men det er forhaabentlig overstaaet.

Vi naar alligevel at blive færdige med vores Rengøring inden jeg skal afsted, vi mangler blot Køkken, Bryggers og Gang og Haven er snart fin.

I har vel ikke faaet begyndt paa ret meget endnu, men skidt med det, vi naar nok at blive færdige en Gang i Løbet af Sommeren, jeg er jo i Træning, naar jeg kommer hjem.

Jeg var lige henne og grave min Sjælevarmer op, jeg sidder nemlig paa mit Værelse og skriver disse Linier, i Stuen er der nemlig færniseret.

I kan ellers tro, Anker og jeg var ude paa en længere Cykletur i Gaar, vi besøgte Valborg og hendes Mand dem som har været i Canada og fundet hinanden altsaa. Det var en dejlig Tur, det var jo saa fint Vejr lige til Aften, da vi kørte hjem regnede det lidt. Vi cyklede til Holbæk og tog saa med

Baad over til Tusnæs hvor de boede en Fjerdingvej inde i Landet. De har en sød Dreng paa 8 Mndr., de lever jo som Nybyggere og har ikke skaffet sig noget nyt, da de blev gift, men jeg kan fortælle mere om det naar jeg kommer hjem.

Jeg var noget øm og noget slatten i Knæene inden vi naaede hjem, enten maa jeg begynde at blive gammel eller min Cykle er ikke saa god længer, for jeg bliver hurtigere træt end i den Tid jeg kørte 22 Mile og Dagen. Jeg maa heller ikke cykle til København for Anker, men jeg gør det nok alligevel, hvis det bliver godt Vejr. Nu faar I ikke mere, hvis I skriver til mig er min Adr. efter den 1. Maj Skovledholm pr. Lejre. Mange Hilsner fra Gudrun

Hilsen fra Anker

 

  10.5.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard d. 10 Maj [1932]

Kære Anker!
Nu er det snart længe siden, jeg sidst skrev til dig, jeg kan nok huske første Gang, da sad jeg i al Hemmelighed naturligvis ude i Køkkernet, men det er snart længe siden, det havde nu ogsaa været bedre, hvis jeg ikke havde behøvet at skrive, men kunde gaaet ned til dig og taget dig om Halsen og snakket med dig, som saa mange Gange før. Ja, Anker, du kan tro, jeg savner dig og Højvang og jer allesammen, det var et dejligt Aar, jeg havde ovre hos jer, og du ved vist slet ikke, hvor meget jeg glædede mig til hver Gang jeg skulde være sammen med dig. Det er slet ikke saa nemt at finde sig til Rette herhjemme, naar man har været paa Højvang, hvor alt var i den fineste Orden, og det mangler der jo meget i her, som du jo nok ved, men det kan jo ikke hjælpe noget at tabe Humøret over det vel? Men længes efter dig, det gør jeg nu, og det maa jeg vel ogsaa nok have lov til, Anker, jeg kan nu slet ikke forstaa, hvordan jeg skal kunne undvære sig en hel dejlig Sommer. Naa, men jeg skal vist fortælle dig lidt om, hvordan jeg har haft det, siden vi skiltes paa Landevejen. Jeg begyndte jo snart at kige efter Anna V., men hun kom jo altsaa ikke, som du nok ved, for jeg haaber da, du fik mit Kort Dagen efter jeg rejste, saa du ikke skulde gaa i Angst og Bæven for min Skyld. Du er vel ikke ked af at jeg blev i Købhn. en Dag, du sagde jo til mig, at du blev meget vred, hvis jeg gjorde det, men jeg tænker dog ikke, du kan nænne at være vred paa din lille Pige, da slet ikke, naar hun er saa langt borte. Anna V. vilde jo saa gerne have, at jeg blev og tiggede mig saa længe om det, at jeg sagde ja, for det var skam ellers ikke min Mening, og jeg var nu heller ikke oplagt til at rejse den Aften. Vi var i Tivoli Lørdag Aften Anna V. og mig samt en Højskolekammerat, og det var saamænd helt morsomt - der er bare ikke noget, der er fuldkomment naar ikke du er med.
Saa, nu er Middagen forbi, Inger og mig skal ud i Haven, du kan ellers tro, her er Arbejde nok til mig, for de har slet ikke begyndt paa Hovedrengøringen og Haven mangler en Del og saa har vi 21 Køer og malke, det er mest Inger og mig som maa strippe dem. Det er jo ogsaa godt, her er nok at bestille, ellers længtes jeg vist alt for meget, det kan være nok endda.
Saa, nu gik vi - - -
Nu er jeg ved at koge Kaffe, saa kan jeg skrive lidt med det samme, jeg skal jo have det færdigt og ned med det paa Stationen inden Toget gaar i Aften, ellers er jeg bange for at jeg faar ikke Brev inden Pinse, og det vil jeg ellers meget gerne have.
Anker, jeg forstaar ikke, hvordan jeg skal holde Pinse uden dig, kan du huske saadan en dejlig Pinse vi havde sammen i Fjor, jeg trøster mig med, at næste Aar er vi nok sammen igen, men der er saa længe til og min Taalmodighed er ikke ret stor, det ved jeg ikke, om du har opdaget.
Jeg fik Brev fra Augusta forleden, hun vil komme over og besøge mig i sin Ferie sammen med Troels Triers Datter, hvis hun faar Lov, det bliver da heldigvis ikke før i Juli, saa haaber jeg, vi har Huset lidt i Orden.

Saa, nu er det blevet Aften og vi er færdig med Dagens Møje og Besvær, nu skal jeg skynde mig at skrive en lille Smule mere til dig og saa afsted med det inden Toget gaar. Mens jeg husker det, hvordan mon det gaar med det Flyttebevis, mon du ringede efter det i Lørdags? Jeg har ikke set noget, men det er maaske sendt direkte til Sogneraadsformanden.

Holger fik Brev fra Sven Maegaard i Dag han har Plads paa Fyn 16 Km. nord for Odense. I Gaar kom mit Tøj, saa det har ikke været saa længe undervejs, jeg har nu slet ikke haft Tid til at pakke op endnu.

Jeg tror det bliver et værre forjaget Brev, det her, men jeg synes jeg maa have det færdigt, jeg lovede vist at skrive til dig i Søndags, men da var jeg lige kommet hjem og desuden kom Helga hjem, saa der var ingen rigtig Ro til det og i Aftes var vi til Rigmors 18 aarige Fødselsdag Bodil Nielsen var der ogsaa, jeg skulde hilse dig, naar jeg skrev.

Saa, nu maa jeg nok hellere holde op, saa jeg kan skrive til dig igen i Pinsen, naar jeg savner sig alt for meget. Nu gaar jeg saa hver Dag og venter paa et langt Brev fra dig, saa jeg kan faa at vide om ogsaa du længes en lille Smule.

Vil du saa hilse dem alle paa Skovledholm rigtig mange Gange og Familien paa Højvang, hvis du ser dem.

Selv faar du den allerkærligste Hilsen, du kan tro, jeg sender dig mangen kærlig Tanke i Dagens Løb.

Og saa Farvel for denne Gang, min egen Ven, og hav det rigtig godt og glædelig Pinse maa jeg vel ogsaa ønske dig med det samme.

Din egen "Damse"

Jeg skal hilse fra de andre

 

  12.5.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

pr. Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm d. 12. Maj [1932]

 

Kære Damse!

Nu tror jeg nok at jeg helt har glemt at skrive Kærestebreve igen men det kommer vel nok og jeg syntes da at du skulde have et Brev inden Pinse.

Jeg har ellers daarlig Tid i Aften for det første skulde jeg barberes det skal jo desværre gøres selv om du ikke er her jeg skal ogsaa have lagt nogle Høns paa Andeæg men det faar vente til bagefter og jeg skulde og male Porte og Døre i Gaarden men det bliver nu ikke til noget i Aften for naar jeg skal skrive Brev til min allerdejligste Pige saa er der ingen Ting der kan hindre mig i det naar jeg ved at hun gaar og længes efter Brev inden Pinse.

Damse du skulde jo være her hos mig i Aften jeg er næsten ene hjemme. Pigerne er til Gymnastik for 2. Gang de var 36 første Aften vi var ogsaa 36 første Aften men anden Aften var vi 46 saa i Sommer kan Pigerne ikke klare sig. De fleste af Karlene er ogsaa borte her er heller ikke saa godt at være i denne Tid for Pigerne gør rent i Stuen saa vi maa opholde os i Køkkenet. Jeg sidder i den allerøverste Stue og skriver ved et lille Sybord som staar heroppe men det er dog langt bedre end i Hestestaldsloftet men der sidder jeg heller ikke mere. Jeg har for øvrigt gjort rent paa Hestestaldslofter i Dag der var en hel Del Havre som Hestene ikke har faaet ædt i Vinter det var fuldt af Mus saa du kan tro jeg var paa Jagt vi har tærsket Havren i Dag ogsaa og det støvede saa forskrækkelig saa jeg har staaet og slugt Støv hele Eftermiddagen men det taaler jeg vel nok. I Morgen skal jeg til Roskilde til Avlsdyraktion og sælge tre Kvier og en Tyr. Jeg har altsaa nok at tage fat paa men om Aftenen og særlig i Søndags savnede jeg dig Damse det var helt underlig at du ikke kom jeg gik næsten hele Tiden og ventede at høre dig komme ude i Køkkenet men du kom ikke Damse. Hvornaar tror du vi ses igen tror du du kan komme over hos mig i Juni engang du kan tro jeg vilde blive glad saa.

Dit Flyttebevis har Rigmor vist sørget for og det er vist sendt derover.

Nu skal jeg ud og lægge de Høns, men jeg kommer snart igen.

Saa nu blev jeg færdig med det.

Noget særligt Nyt kan jeg ikke fortælle dig der kan jo ikke ske saa meget paa en Uge. Ja, nu er det omtrent en Uge siden vi skiltes og selvom jeg har længtes meget efter dig er den dog gaaet hurtig men det gør Tiden vel altid naar man har nok at bestille og det er da godt den gaar hurtig saa varet det jo ikke saa længe inden vi ses igen for du kommer jo nok til Juni.

Nu ved jeg ikke mere at skrive om jeg kunde jo sagtens skrive meget om hvor meget jeg holder af dig og længes efter dig men det ved du jo godt at jeg  gør ikke sandt Damse.

Og saa vil jeg ønske dig en rigtig glædelig Pinse vær nu ikke alt for tungsindig det ved du jo nok jeg ikke kan lide at tænke paa jeg kan ikke være glad uden jeg ved du ogsaa er det.

Til Slut faar du saa mange Tusinde kærlige Hilsener fra din allerbedste Ven.

 

Jeg skulde hilse dig fra de andre af Familien her.

Vil du ogsaa hilse Familien nu er i jo en Familie allesammen dernede.

 

Jeg haaber du undskylder Fejl, Skrift og Sjuskethed for jeg er jo ikke vant til at skrive nu og saa skal jeg ogsaa skynde mig og desuden staar Bordet og vipper.

Farvel Skat
 

  16.5.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard 2. Pinsedag [16.5.1932] mellem 2-3

 

 

Min egen kære Anker!

Saa sidder jeg atter og skriver til dig, det er ellers ved den Tid, hvor jeg plejer at komme ned og forstyrre dig i Middagssøvnen, i Dag har du vel slet ikke Tid til at sove, I har vel travlt med at pakke Kopper og Kager, for I skal vel nok i Skoven og drikke Kaffe som I plejer i Pinsen. Ja, du kan tro, jeg vilde gerne med Anker og jeg ved jo nok, at du vilde gerne have mig ved din Side, men det maa vi jo vente lidt med. Helga kom lige og spurgte om jeg vilde med til Staurhøl, men det har jeg nu ikke Tid til for Øjeblikket, hun og Holger finder saamænd nok Vejen alene.

Du kan tro, de nyder ordentlig Livet nu, men det skal de saamænd ogsaa have Lov til, vi har jo haft det ganske enestaaende godt nu et helt Aar, du kan tro, jeg vil altid være glad for det første Aar, jeg tilbragte paa Sjælland. Jeg tænker tit paa, hvornaar jeg mon skal flytte derover for bestandig, ja, hvor skal vi saa faa det godt sammen, vi to, jeg længes meget mere efter det nu, end den Gang jeg var paa Højvang, men det er jo heller ikke saa underligt, da kunde vi jo komme sammen saa tit, vi vilde.

I har vel rigtig Pinsevejr derovre. Her var det noget saa dejligt Pinselørdag, særlig da om Aftenen, hvor var det lunt og stille, Mor sad ude i Haven og strikkede og Inger og mig gik derude og gjorde rent. Og vi hørte Nattergalen for første Gang i Aar, det var altsaa rigtig et Vejr til at gaa ude og sværme i - hvis du blot havde været lidt nærmere. Kan du huske saadan en dejlig Fuldmaane det var i Fjor i Pinsen - nej, det kan du nok ikke, jeg tænker, Piger husker meget bedre saadan noget. Jeg kan tydelig huske, vi sad ude og sværmede bag ved Jens Andersens Hæk. Hvordan mon Trille synes om at være paa Højvang, det maa du fortælle mig. Og Johannes og Katrine, hvordan har de det, har de ingen Pige faaet endnu? Har Søster besøg af Kæresten i disse Dage? Alt det maa du huske at fortælle mig næste Gang.

Naa, jeg skal fortælle dig lidt om, hvad jeg har foretaget mig i Pinsen. Jo, Inger og jeg stod tidlig op Pinsemorgen (det gjorde du vel sagtens ikke) saa skyndte vi os at malke 17 Køer og for saa ind og fik os lidt at spise og saa afsted ind til Ekkodalen. Rigmor var naturligvis ogsaa med, vi havde bestemt at være nede i Byen Kl. 7, men den blev lidt mere, for jeg kunde aldeles ikke finde de Strømper, jeg skulde have paa - og jeg har ikke fundet dem endnu. Nu ryster du nok paa Hovedet og siger: "ja, naturligvis var det dig de skulde vente paa" Du kender jo nok mine Svagheder, skønt, du havde jo ikke rigtig Øje for alle mine Fejl, men dem opdager du nok med Tiden, lille Anker.

Naa,  jeg maa videre i min Beretning. Da vi saa kom derind, gik vi en rask Tur i Ekkodalen, du kan tro, det var dejligt, helt hvidt af Anemoner og Skoven var omtrent sprunget ud mange Steder. Jeg plukkede for Resten en Anemone, det var et sjælden kraftigt Eksemplar, som jeg vilde sendt over til dig, saa du kunde vise Sjællænderne, de bornholmske Anemoner, de er nemlig meget større end jeres, men nu opdager jeg, at den er helt vissen, saa er der ikke noget ved at prale med den. - Saa var det Meningen, vi vilde i Aa-Kirke Kl. halvni, men da vi naaede Kirken, kunde vi ikke forstaa, at der hverken var Folk eller Fæ. Saa var det saamænd liden Inger, der havde læst forkert i Avisen, det var først 9½. Naa, der var intet andet for end at køre ned til Onkel Matheas's og faa en Kop Formd. Kaffe. det værste var jo, at vi kom saa sent hjem, vi mente jo, vi baade skulde malke og vaske Spande, men det havde Helga og Holger da besørget. I gaar Eftm. sad jeg hjemme og syede og læste og ligeledes i Aftes. Jeg var for Resten ude og muge i Gaar Aftes, de bornholmske Piger maa tage fat paa lidt af hvert, men du kan jo være glad, min Ven, du faar ikke nogen altfor forvænt kone. Hvis jeg da ikke bliver alt for gammel og svag til rigtig at tage fat inden den Tid. Jeg maa holde op nu, for Bakkegaards kommer til Kaffe saa maa du ikke tro, jeg gaar og er tungsindig, men jeg længes efter dig og du er næsten altid i mine Tanker. Saa til Slut faar du rigtig, rigtig mange kærlige Hilsner fra din Damse

 

Hils din Familie paa det hjerteligste

Jeg skal hilse dig grundigt fra Helga. Skriv saa snart som muligt!

Hvordan gaar det med den Dagbog du skulde skrive?
 

  21.5.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm Lørdag Aften [21.5.1932]

 

Kære Damse!

Puh, ha sikken en Varme vi har men det er jo kun godt nu har det snart været dejligt Vejr herovre længe bare jeg havde dig lidt nærmere for sikke et dejligt Vejr det ogsaa er om Aftenen og Maaneskin det er næsten alt for godt og gaa i Seng i sommetider. Du vil vel ellers gerne vide hvad jeg har foretaget mig i Pinsen og siden, jeg var nu ikke tidligere oppe end sædvanlig Pinsemorgen det var derimod Søster og Eline de var i Skoven Kl. 4 og se Solen danse Skoven naaede lige og springe rigtig ud til Pinse iaar du kan tro der var dejligt derude. Naa, men jeg naaede dog at komme i Kirke i Allerslev om Formiddagen. Da vi kom hjem derfra var Littrup kommen han var her lige til Mandag Aften og nu er Søster lige kørt derop saa de skal da ikke lade os høre noget. Om Eftermiddagen skulde de jo komme hjem allesammen men nede hos Viggos har de haft Mæslinger og Kighoste og de kom hjem og saa turde de andre ikke komme Karen i Bispegaarden var ogsaa syg saa der kom ikke flere end dem og de kørte hjem og spise. Vi havde ogsaa Pacienter i Pinsen et Par Nætter for Pinsen rendte Poul hele Huset igennem for at finde Dagny først var han inde hos os saa forklarede far ham hvor Dagny laa men det misforstod han og gik op i Pigekammeret da han langt om længe fik dem vaagnet begyndte de ogsaa at forklare ham hvor Dagny laa men saa maatte jeg op og hjælpe ham med at finde hende hun skulde saa op til Ulf han var bleven syg han laa og kunde ikke faa Vejret og havde ondt i Brystet. Dagny og Erna maatte saa give ham varmt Omslag paa. Dagen efter var han meget bedre men vi maatte dog have Doktor men han fejlede ikke noget alvorlig men skulde dog blive i Sengen foreløbig han laa saa her til Mandag Eftm. saa blev han hentet hjem men et Par Dage efter var han rask igen og kunde komme herud.

Naa men det var 2. Pinsedag vi kom til der er vist ikke noget særlig vi var i Skoven og drag Kaffe da vi saa havde siddet derude og nydt Livet lidt skulde vi have Kaffen og saa opdager vi, at vi har glemt Kagerne. Der blev jo en Jammer uden Ende kan du nok forstaa og vi maatte jage Rigmor hjem efter dem mens vi andre gik en Tur længere ind i Skoven undtager Søster og Littrup de vilde helst blive siddende ene tilbage. Om Aftenen kom de hjem fra Bispegaarden og Ejnar Soldat var her fra Middag og blev her til Tirsdag Aften han var ude og rense Ærter om Tirsdagen og Formiddagen og kørte en Tur i Jumpen med Pigerne om Eftm. Vi havde ogsaa andre Feriegæster i Pinsen Anna Thorhauge og hendes Broder var her hele Pinsen hendes Broder havde aldrig været her før men du kan tro han var hjemme med det samme han lavede en farlig Halløj her hele Tiden.

Saa kom vi vel over Pinsen Damse selv om det var haardt uden dig jeg tænkte tidt paa dig i de Dage og det gør jeg forresten hver Dag. Jeg har tænkt se om jeg kan faa Tid til at luge nogle Roer i Fritiden og tjene lidt ved det saa vilde jeg for de Penge tage en ekstra Tur over hos dig de andre vil til Møen i Sommer men der har jeg jo været saa kan jeg jo blive hjemme derfra, men det maa du selvfølgelig ikke regne med som noget sikkert for det er kun noget jeg gaar og brygger samme naar jeg gaar i mine egne Tanker. I Torsdags var vi til den store Fødselsdagsfest du ved  i Bispegaarden du var vel med i Fjor i Hule-Mølle. Der hilste jeg paa Meta hun var paa Vej til Gymnastik og jeg skulde hilse dig saa mange Gange fra hende og spørge og du ikke nok vilde skrive til hende hendes Adresse er: Vettensbjerghuset pr. Lejre. Trille har ogsaa derinde hun syntes vist godt om at være oppe paa Højvang men det kniber mere med at hun er tilfreds med Børnene. Svend siger hun er god til at tumle Børge og Elmer de har saa vældig Respekt for hende de driller ellers allesammen Elmer med at han er forelsket i hende.

Paa Tirsdag kunde du godt tage og komme herover saa skal vi have Rabarberbal ude paa Efterskolen vi skal have Gymnastik først jeg tænker vi bliver ca. 60 Karle saa jeg tager nok hjem naar jeg har danset nogle Stykker ellers skal det da blive meget interessant med Folkedans og lign. men det tror jeg ikke for Gunnar Vedsmann skal vist spille.

Er det lige saa dejligt Vejr ovre hos jer som her hvis det holder sig her til i Morgen skal jeg ud paa Festpladsen og i Vandet.

Jeg tænker Johannes og Katrine har det godt men de var dog ikke med i Bispegaarden til Fødselsdag det er længe siden jeg har set Katrine de har vist faaet en Søster til den mindste Karl til at hjælpe dem. Erna kommer jo ikke hjem foreløbig hun er saa forskrækkelig ked af at være paa Sygehuset hun har fuldstændig mistet Humøret. Damse du ved nok det er svært at sige Farvel til dig men det faar du nu have for denne Gang du faar saa mange Tak for de Breve du har sendt de er Velkomne kan du tro og saa faar du saa mange kærlige Hilsener fra en som holder saa forskrækkelig meget af dig og tænker paa dig næsten altid og længes efter dig altid. Ved du saa hvem det er?

 

Jeg skal hilse dig fra de andre. Dagny vil vist skrive lidt til dig ogsaa.

Du maa ogsaa hilse Familien hvis du husker det.

Det gaar skidt med Dagbogen jeg har ikke begyndt paa den endnu og faar nok heller ikke.
 

  29.5.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Søndag Eftm. [29.5.1932]

 

 

Kære Anker!

Saa har du mig igen, min Ven, har du længtes noget efter mig siden sidst? Jeg synes det er saa længe siden, jeg skrev til dig og det er det ogsaa, det er fjorten Dage siden, en Uge for længe altsaa, men du er vel nok klar over, at det er din egen Skyld, denne Gang maa du være lidt mere rask i Vendingen saa skal jeg ogsaa nok være det, lover jeg dig.

Du kan ellers tro, vi har travlt, vi har næsten ikke en Gang Tid til at holde Søndag, vi rullede og strøg hele Formd. og Holger maatte pænt male Gulvet i Soveværelset endskønt han havde Kæresten i Besøg, men hun blev ogsaa sat i Arbejde, saadan bliver Folk behandlede, naar de kommer i Besøg paa Hullegaard. Nu i Eftm. holder vi dog fri, Helga og Holger sidder inde i sofaen og Inger rendte i Skoven, til Stævnemøde, sagde Helga, men jeg tror det ikke rigtig, for ham hun har for Tiden opholder sig vist i Pedersker og det er jo noget langt at køre for at gaa i Skoven med hende en Time. Skønt vi to kunde ellers godt køre nogle Mil for at være sammen en søndag, ikke, men det forslaar jo ikke en Gang, der skal jo de stakkels Penge til ogsaa, men det er nu alligevel ikke saa forskrækkelig dyrt med en Rejse til Bornholm, saa naar du rigtig sparer og er flink til at luge Roer, saa faar du nok Raad til at rejse over og se til en lille Pige, som altid gaar og længes efter sin bedste Ven, særlig om Lørdagen og Søndagen. Kan du ogsaa forstaa, at de var saa dumme, at de lod sig skille ad, for hun kunde jo blevet derovre naar hun havde en god Plads, eller ogsaa kunde han rejst med herover, men nu kan de jo gaa og have det saa godt hver for sig. Anker, jeg har saadan en Lyst til at komme over og se til dig en Gang i Sommer, men jeg ved slet ikke, om det kan lade sig gøre, de siger jo at jeg har haft Ferie, i Juni tror jeg nu slet ikke, at det bliver. Det er jo ogsaa din Tur til at komme først og du ved nok ogsaa, at det er dig, der skal komme og besøge mig og ikke omvendt, du kan nok huske, din Far fortalte en Gang at din Mor havde sagt, hun fortrød, at det altid var hende, der havde besøgt din Far og ikke omvendt. Forleden Aften var vi henne paa Højskolen og saa Komedie, de spillede "Det gamle Guld" af Morten Korch, de spillede paa bornholmsk, og du kan tro, de gjorde det godt. Mor, Holger, Inger og mig var derhenne og vi kom hjem paa forskellig Tid allesammen. Mor var nemlig i Bil saa hun kom først, Holger skulde jo følge Helga til Aakirkeby jeg troede jo at Inger og mig skulde følges ad og det var vist ogsaa Meningen, men pludselig forsvandt Inger, der var nok en anden én, hun heller vilde følges med. Nu maa du dog ikke tro, jeg maatte køre helt alene, for der var da heldigvis flere Piger fra Østerlars, men savne dig gjorde jeg nu alligevel Anker, jeg kan slet ikke rigtig glæde mig over noget, naar du ikke er med.

Jeg bryder mig heller ikke om at komme med til noget i Sommer, jeg har ikke Spor af Lyst til det, naar jeg ved, du ikke kommer, saa kan jeg jo lige saa gerne blive hjemme. Naar bare jeg har travlt hele Tiden kan det nok gaa, det er værst, hvis man ikke rigtig har noget at lave, saa kommer man til at længes alt for meget, men det kender du maaske godt, saa jeg behøver slet ikke at fortælle dig det. Dagny skrev at hun troede nok, det kneb lidt for dig, men du maa ikke gaa og være ked af det, min egen Ven, vi kommer nok snart sammen igen, du kan tro, jeg længes ogsaa efter at se dig igen og høre din Stemme og efter alle dine Kys og Omfavnelser  - - -  selv om ogsaa du var noget slem til at knuselske mig somme Tider.

Jeg sidder ude i mit Værelse og skriver, for jeg troede her var Fred og Ro, men tror du ikke her render nogen hele Tiden og forstyrrer, det er skidt at skrive Anker, men i Nødstilfælde kan det jo bruges.

Jeg skal ellers skynde mig at blive færdig, for vi venter et Par Fremmede til Kaffe, hende Frk. Nielsen, du ved nok med det gode Humør, hun kan nok live os op allesammen. saa nu gaar jeg lidt. - - -

Goddag igen. Ja, nu maa jeg skynde mig at gøre mig færdig, Helga skal snart køre og hun skal have det med, saa du kan faa det i Morgen, det er dog synd, du skal vente alt for længe, saa vil du nok ogsaa være en god Dreng og skynde dig at skrive, jeg længes allerede efter Brev. Mon Karen og Børge saa holdt Bryllup i Gaar, jeg haaber, I har sendt en Hilsen med fra mig ogsaa. Ja, Anker, tænk hvis det nu havde været dig og mig, hvordan tror du saa, vi havde haft det, tror du saa, vi var rigtig lykkelige? Ja, det tror du vist og det tror jeg ogsaa, men du ved nok, der er saa meget, jeg skal have lært endnu og i Sommer bliver jeg vist desværre ikke ret meget klogere end jeg er. Der er for Resten et ungt Par, som vi kender der lige har holdt Bryllup, han 21, hun 19, det er vel nok "modig Ungdom, ingen vege Sjæle, men de har nu en god Tro til at det skal nok gaa, de er nu ogsaa meget flittige og sparsommelige begge to, men det bliver vi nok ogsaa, tror du ikke. Det er vist ogsaa forkert altid at have saa mange Betænkeligheder, men det er jeg vist slem til. Naa Anker, nu maa jeg ikke blive ved længer vil du saa hilse dem alle saa godt og sige Tak til Dagny, fordi hun skrev lidt, jeg skal nok gøre Gengæld, men i Dag er der ikke saa god Lejlighed til det.

Hav det saa rigtig godt min Ven og saa faar du til sidst et Kys og en Hilsen og et Kys igen og saa er jeg altid din Damse

 

Jeg haaber ikke, du lader dine Breve ligge og flyde, saa alle kan læse dem, dem maa du pænt gemme under Laas og Slaa.

Jeg skal hilse fra dem allesammen

 

  1.6.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars

Bornholm

 

 

Skovholm d. 1. Juni 1931 [må være 1932]

 

 

Min egen kære Damse!

Naa du syntes ikke jeg var rask nok i Vendingen til at skrive sidst saa maa jeg se om jeg kan gøre dig tilfreds denne Gang jeg fik Brevet i Gaar og i Aftes var jeg til Gymnastik hurtigere kan det vel saa ikke være. Forresten tror jeg nok du har glemt at jeg ikke faar Brevet før to Dage efter du har sendt det af Sted, for hvis du huskede det tænker jeg nok du kan undskylde mig fra sidste Gang da fik jeg nemlig Brevet om Torsdagen og den første Aften var jeg Fødselsdag i Bispegaarden næste Aften var jeg til Gymnastik og tredie Aften skrev jeg til dig det var om Lørdagen og da Dagny vilde have et Par Ord med og ikke fik skrevet før Søndag Aften kunde det jo ikke saa godt komme af Sted før Mandag og det kom det ogsaa altsaa haaber jeg du undskylder mig og det gør du vel ogsaa hvis du er min egen lille Damse. -

Saa gled vi ud af den første Maaned tror du vi ses inden den næste er gaaet saa er du jo et Aar ældre foresten er det ikke fuldstændig helt umulig at det maaske kunde tænkes at jeg kom et Smut over til dig en Gang inden saa længe jeg har da slaaet en anden Udflugt af Hovedet af den Grund alle de andre unge har nemlig lejet en Lastbil og skal til Møen paa Søndag der kan være 14 i Bilen saa de har jo maattet ud og fiske nogle andre rundt omkring. Littrup skal selvfølgelig med og Børge og Trille fra Jens Andersen og flere andre det kunde saamænd ellers være sjov at komme med særlig hvis du ogsaa skulde med Damse med jeg har jo ogsaa været der en Gang før saa jeg foretrækker en Tur til Bornholm pr. Cykle den er næsten lige saa billig og meget bedre. Naa, men hermed maa du ikke straks springe i Luften af Glæde for det er jo kun Tanker som jeg gaar med i mit stille Sind og det er jo slet ikke sikkert jeg kan faa Lov at rejse og hvis jeg kommer kan det ikke blive paa nogen bestemt Tid det kan kun blive i nogle Dage vi ikke har saa travlt saa det kan sikkert ikke blive til din Fødselsdag for da er vi jo midt i Høhøsten. Der er nok kommen fremmede inde i Stuen kan jeg høre, det er Esther nede fra Ejnar Gyldenkærne. Børge og Karen havde altsaa Bryllup i Lørdag vi var oppe og modtog dem i Mandags de var vist svært godt tilfredse med de saa det ud til de fik skam en Masse Gaver kan du tro blandt andet 6 Sølvtheskeer og en Grødske af flere, blandt andre af dig.

I Morgen og paa Søndag skal her ogsaa være Bryllup her i Nærheden det er forfærdelig som de unge gifter sig nu. Denne Gang maa du nøjes med et Ark men du ved jo nok det er lige godt ment og at jeg holder lige meget af dig Damse og saa faar du en Masse kærlige Hilsener Resten maa du vente med til jeg kommer. Hvis jeg kommer?

Husk at sende en Fødselsdagsønskeseddel.

 

Hils de forskellige Bekendte paa Bornholm
 

  5.6.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard d. 5. Juni [1932]

 

Min egen ven!

Saa blev det atter Søndag og som sædvanlig tænker jeg paa- og skriver til dig. Jeg sidder helt nede i Skoven fordi Vejret er saa godt og saa tænker jeg at jeg kommer mere i Stemning naar Fuglene synger og Blomsterne dufter o.s.v. Du maa altsaa undskylde de Klatter, der er og maaske kommer der flere, jeg fik nemlig Fingrene fulde af Blæk, da jeg løb herned. Her er bare saa mange Myg ellers er her dejligt, men du ved nok, at jeg er en lækker Mundfuld for sultne Myg, dem slaas jeg altid med, jeg kan nok huske, da vi var i Avnsø en Aften i Fjor, da var de rigtignok paa Færde. Jeg sidder og tænker paa, hvordan mon du har det i Dag, du gaar vel hjemme og keder dig, nu for Tiden sover du nok Middagssøvn, det er ellers en Skam i saa dejligt Vejr. Ja, for de har vel ikke faaet lokket dig med til Møen, nej, det haaber jeg da ikke, for saa faar du da slet ikke Raad til at komme over til mig.

Uha, jeg ser lige at jeg har Fingrene fulde af Skeletter af døde Myg. Tak for Brevene Anker, dem allesammen jeg har faaet, jeg har vist aldrig sagt det før, men du ved nok alligevel, jeg er saa glad for dem, Anker, var du i daarligt Humør sidst du skrev, eller var du en lille bitte, bitte Smule fornærmet paa mig, fordi jeg skrev at det varede for længe. Anker, der kommer en lille Forglemmigej med et Kys til dig og beder om Forladelse og siger, at jeg mente det ikke saa slemt, men jeg har nu altid troet, at du fik Brevene Dagen efter at jeg sendte dem. Det her bliver nok et meget usammenhængende Brev, men jeg skriver lige hvad der falder mig ind. Du glemte helt at fortælle noget om Rabarberballet, om du kørte hjem med  det samme, eller om du morede dig kongeligt ogsaa uden din Damse, jeg bliver slet ikke vred paa dig, hvis du gjorde det, men jeg vil alligevel gerne have at du skulde savne mig en lille Smule. Det kan være, Meta prøver paa at erstatte mig lidt, hils hende fra mig, jeg skal nok skrive en Gang, men det kniber saadan med at faa Tid til det man vil. Vi arbejder næsten saa længe vi kan se hver Aften der er næsten altid noget ekstra nu har vi Haven saa snavset igen og Hovedrengøringen er vi knap færdige med endnu, nu har vi opsat Resten til senere for nu skal vi luge Roer alle Mand, de er lige tilpas nu, vi begyndte i Fredags og du kan tro, de staar godt og der er næsten ikke et Ukrudt, saa det er en hel Fornøjelse, dem skal vi nok snart blive færdige med.

Naar jeg nu er rigtig flink og arbejder over hver Aften og er hjemme hver Søndag og malker o.s.v. synes du saa ikke, jeg skulde have en lille Ferie en Gang i Sommer, hvornaar ved jeg ikke, det kommer an paa, om du snart kommer herover. Kan du huske jeg snakkede om at naar jeg kom hjem, skulde jeg ordentlig sy, læse og spille, spillet har jeg nu kun én eneste Gang og de andre to Ting har heller ikke blevet til ret meget, jeg faar vist ikke Udstyret færdigt foreløbig, min gamle Ven. Har I begyndt at faa bedre Tider derhenne siden de Unge saadan gifter sig. Ved du hvad, det kunde alligevel være morsomt, hvis du og jeg ogsaa var med paa Møen i Dag, vi skulde have været afsted i Fjor, ja vi skulde. Littrup og Søster er jo rigtig flinke til at besøge hinanden, nej, de er nok ikke stort anderledes end os. Jeg gad vide, om Helga er kommet hjem, Inger er cyklet til Almindingen, hvor hun skal træffe alle sine Højskolekammerater og vi skal gaa til Bakkegaard og drikke Eftm. Kaffe om lidt, det er en passende lille Søndagsudflugt naar man skal hjem og trække Køer ind og malke. Man kan ikke foretage sig ret meget naar der altid staar 23 [Korinter?] og venter, i Aften kommer Holger og Helga pænt til at hjælpe til, det er de nok heller ikke saa ked af. Det er sandt, du vilde have en Ønskeseddel, det havde jeg nær glemt, for det første ønsker jeg altsaa, at vi snart maa komme sammen og at du altid vil blive ved at være min egen allerbedste Ven og saa ønsker jeg mig for Resten næsten alt andet en Pige som muligvis snart skal giftes, er det ikke vanskeligt at finde Gaver til. Det er ogsaa Krisetider maa du huske paa, saa du har jo ikke Raad til ret meget.

Hvis jeg nu faar lejlighed skriver jeg til Dagny i Aften ellers maa du hilse dem allesammen, sig til Rigmor og Eline at de maa ogsaa gerne skrive lidt til mig, de skriver jo næsten altid alligevel. Saa Farvel da min Ven og skriv snart til en som har dig kær. Kærlig Hilsen din Damse.

 

Mandag Morgen. Godmorgen min Ven. Der er en Ting jeg glemte at skrive i Gaar, det er mit Flyttebevis, det er slet ikke kommet, det maa du se at faa sendt herover hurtigst muligt, send det bare direkte til Sogneraadsformanden. Jeg troede det var i den skønneste Orden, men for en Sikkerheds Skyld ringede vi til Oluf Jensen og han sagde, det var ikke kommet. De andre ler og siger at Anker vil nok ikke af med det, han klamrer sig nok til det sidste Haab om at saa længe han har det er jeg dog ikke rigtig flyttet derfra. Naa, jeg skal afsted i Roerne.

Farvel min Ven
 

  6.6.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Mandag Aften mellem 9-10. d. 6 Juni [1932]

Kære Anker. Nu skal jeg prøve det her med Dagbogen som vi snakkede om, det var jo mig der foreslog det, saa er jeg vel den nærmeste til at prøve om det kan gennemføres. Jeg ligger paa Knæ ved min Kurvekuffert og skriver saa det bliver lidt sjusket men det regner vi slet ikke med her i vores Dagbøger vel?

Nu lader jeg altsaa, at jeg sidder paa Skødet af dig og snakker med dig. Nu bliver jeg jo ikke afbrudt af noget Kysseri. Naa, vi har altsaa som du nok ved haft travlt med Roelugning, vi var fire til det nemlig Viktor, Holger, Inger og mig, saa vi fik taget et stort Stykke - vi fantaserer ogsaa om at blive færdige i denne Uge. Du kan tro, Holger og Viktor maa have fart paa for at følges med I. og mig, nu maa du endelig ikke tro, det er Pral, det er ren og skær Virkelighed, vi sjusker naturligvis ikke fordi vi skynder os, nej, vi leverer rigtignok dobra Arbejde. Kom blot og se.  Inger er nu ikke fri for at kritisere Viktor lidt og maaske ikke helt uden Grund. Du kan ellers tro, jeg har ordentlig slidt i det i Aften. Hør nu hvor flink jeg har været. Først malkede jeg 12 Køer, et Par Stk. flere end ellers, for Inger skulde bort. Da jeg blev færdig med det gik jeg ud i Haven og gav mig til at skuffe løs saa Sveden haglede af mig (mild Overdrivelse). Da jeg blev færdig med det, ved du, hvad jeg saa godt kunde have trængt til ovenpaa den Anstrengelse. Et Kys f.eks, men det haaber jeg at faa en anden Gang, naar jeg bliver din kone, saa faar jeg nok et en Gang imellem, naar jeg har haft rigtig travlt og det faar jeg nok tit, for det kan jeg næsten ikke undvære. Jeg skal nok blive flink til at hjælp dig i Marken, det glæder jeg mig allerede til.

Nu maa jeg holde op for i Aften, det her sidste ligger jeg i Sengen og skriver i en højst umagelig Stilling og ved en Cykellygtes Skær. Det er første Gang jeg skriver Kærestebrev ved den Belysning.

Saa Godnat med dig, nu ligger jeg først lidt og tænker paa dig og saa sover jeg og drømmer forhaabentlig om dig.    Godnat.!

Onsdag Aften. 8. Juni. Saa, nu sidder jeg paa Skødet af dig igen et Øjeblik, Anker min. Jeg skrev ikke noget i Gaar for jeg havde ikke noget at fortælle og saa var jeg sent færdig, jeg arbejdede nemlig i Haven i Gaar igen. I Dag er vi blevet færdig med det første Roestykke, hvor var det dog koldt i Formiddags, jeg frøs, som jeg aldrig har frosset før, men du kan tro, vi fik os godt indpakket i Eftm.. Jeg skynder mig saadan at skrive, jeg vil nemlig helst ikke have, at der er nogen der skal se, at jeg gør det.  Noget nyt kan jeg da fortælle, vi fik hørt fra Anna V i Gaar, hun har været i Sverrig sammen med Købhn. Højskoleforening og der truffet Augusta Fenger. Og tænk, hun skrev at Starup var bleven forlovet med Dora Vøls, ja, hvad synes du. Du kender maaske ikke engang Damen, men det er altsaa hende, der har en Broderiforretning i Askov. Jeg forstaar ikke hvor de er blevet kendt. Men ved du hvad, jeg synes nu, det er Synd for Mutter Ida, jeg gad vide, hvordan hun tager det. Naa, jeg skal ind og sy nu, paa dit og mit Udstyr saa det snart kan blive færdigt. Farvel saa længe.

Torsdag Aften 16 Juni

Saa blev jeg endelig færdig og kan faa Tid til at være lidt hos dig igen, altsaa jo kun  i mine Tanker desværre. Det er nok heller ikke for tidlig at faa disse Skrivelser afsted, de første begynder at blive noget gamle men det er jo lige nyt for dig. Du skal have Tak for sidste Brev, skønt jeg blev jo skuffet over at du slet ikke kan faa Tid at komme over til mig. Ak Anker, saa varer det nok længe inden vi ses, det bliver nok ikke før til Sølvbrylluppet, for jeg tror slet ikke jeg kan faa Tid at komme over til jer.

Husk paa, vi er ikke nær saa meget Mandskab som I, vi bliver nok færdige med at tynde Roer i Morgen, du kan tro, de sidste har været slemme at luge, hver Gang vi kom til enden af en Række sagde vi næsten altid: "Nej, det er dog den værste, vi har haft endnu". Naa, men saa har vi Høhøsten og det tager jo lang Tid, for den er jo meget større end Kornhøsten her til Gaards, ved du nok og saa har vi alle Roerne anden Gang, tror du saa vel, jeg kan faa Tid. Og saa er der ogsaa en anden Ting, jeg faar nemlig saa mange Gæster i Juli Maaned. Først kommer Augusta sammen med en Veninde d. 10. Juli og bliver her omtrent en Uge og saa fik vi Brev fra Anna V. i Dag at en af vore Højskolekammerater vil saa gerne over og besøge os sidst i juli og de er naturligvis meget velkomne allesammen. Men de kommer bare lige i den Tid hvor jeg havde regnet med maaske at aflægge dig et lille Besøg, men jeg er jo nødt til at være hjemme, naar jeg faar Fremmede, saa i Dag har jeg gaaet og tænkt paa, at jeg bliver nødt til at opgive det igen.

Aak Anker, jeg vilde ønske, du sad her ved siden af mig, det er saa længe siden, vi har snakket sammen, jeg længes efter dig, jeg ved jo aldrig, hvordan du har det, om du er glad eller ked af det, jeg gaar saa tit og ønsker, at jeg vidste, hvad du gaar og tænker paa, jeg vil saa gerne vide alt om dig men du er saa langt borte fra mig, Anker. I August faa du naturligvis kun Tid til at være her et Par Dage og saa er her jo saadan en Hurlumhej saa vi faar jo slet ikke Tid til at være for os selv, men det kan jo ikke være anderledes.

Jeg sidder helt alene i Stuen i Aften, Mor og Inger er borte, du kunde godt have været her hos mig. Nu maa du ikke blive ked af at jeg ikke kommer, du savner mig jo heller ikke ret meget vel, du er altid optaget af saa meget andet. Jeg sidder og smaafryser og saa svier det saa væmmeligt paa mine Ben, Solen har næsten brændt Huden af, saa det er nok bedst jeg snart ser og kommer i Seng.

Vil du saa være min egen bedste Ven til vi ses igen. Og skrive et langt Fødselsdagsbrev om alt, hvad du gaar og tænker paa, naar du gaar for dig selv i dine egne Tanker.

Du skulde haft det her Brev paa Lørdag, men det er jo en ussel Forbindelse her er med Lejre det kan vi vel nok være enige om.

 

Saa til Slut en sidste kærlig Hilsen fra

din "Damse"
 

  11.6.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

"Skovholm"  11-6. [1932]

 

Min egen lille Damse!

Naa endelig langt om længe tænker du vel naar du faar dette Brev men jeg har været saa optaget de andre Aftener og i Aften sidder jeg inde i Kontoret jeg har maattet stænge Døren for Eline har lovet at komme ind og drille mig fordi jeg drillede hende en Dag hun skrev Brev. Nu er de ved at spille "Bob" Ejnar er her, han kom hjem fra Soldatertjenesten i Gaar. Nu kom Thorbjørn jeg ved ikke hvad han skal men det er da godt jeg har faaet stænget Døren ellers fik jeg hvis ikke Ro til at skrive og jeg er jo nødt til at skrive i Aften for i Morgen skal jeg ned til Festpladsen til den store Børnefest som du vel nok har hørt tale om og jeg skal ned og hjælpe til i Cyklestalden fra Kl. 12-2 saa jeg skal tidlig hjemmefra men jeg haaber jeg kan faa Brevet med til Stationen. Ja Damse jeg skrev sidste Gang noget Sludder om at jeg maaske kom over hos dig en Gang inden ret længe det tror jeg næsten ikke jeg gør for nu har vi begyndt paa Høet vi har været ude at stakke i Dag og inden vi bliver færdig med det bliver det for nær op imod August men derimod syntes jeg nok du kunde faa Tid til at komme herover i nogle Dage vil du ikke nok det Damse. De fik mig nu ikke med til Møen i Søndags, Far, Ulf og jeg var ene hjemme med Karen Marie de morede sig vist godt dernede Familien inde fra Lindeskovgaard var ogsaa dernede. Du vilde gerne vide hvordan jeg morede mig til Rabarberbal jeg morede mig saamænd meget godt jeg tog hjem en halv Times Tid før det holdt op men det var nu ikke Meta jeg morede mig med for hun var slet ikke med jeg talte med hende i Torsdags da sagde hun at hun havde været saa meget forkølet jeg skulde forresten hilse dig fra hende. Paa Søndag skal der være Elevmøde nede paa Efterskolen der skal jeg vel ogsaa med Rigmor skal jo være med at optræde i Aar. Nu er Knud ogsaa kommen saa nu har vi snart mange Fremmede. Nu har Gunnar ogsaa købt Sted men han har vist ikke Tid til at gifte sig før efter Høst siger han. Ja du siger du skriver lige hvad du tænker paa saa det gør jeg ogsaa men vi forstaar jo nok Meningen alligevel. Søndag den 26. skal her være stort Friskolemøde her saa skal vi sikkert have en hel Del Inkvatering saa den Dag kan jeg ikke være hjemmefra vi er ellers færdige med Roerne men de trænger vist haardt til næste Omgang naar vi bliver færdig med Høet.

Du faar mange Tak for dit sidste Brev og Forglemmigejen den var helt frisk da jeg fik den. Nu kommer jeg vist til at holde op for jeg har ikke mere Stof og jeg skal ogsaa ind og have Grød kan jeg høre men saa faar du saa mange, mange allerkærligste Hilsener fra din allerbedste Ven som længes mere og mere efter dig.

Hilsen fra de andre og hils de andre
 

  20.6.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm d. 20-6-1932

 

Kære Damse!

Allerførst fil jeg ønske dig mange, mange Gange til Lykke med din 24 aarige Fødselsdag og saa haaber jeg at jeg næste Aar kan være sammen med dig og maaske være gift med dig.

Jeg siger dig saa mange Tak for det lange Brev jeg modtog i Dag, men nu kommer jeg til at give op jeg tænkte jeg kunde skrive lige saa lange Breve som du men du skriver jo et Ark for hver Dag saa meget kan jeg skam ikke finde paa men det har du nu ogsaa altid været bedre til end mig saa du maa nøjes med lidt mindre kan du ikke nok det Skat. Jeg kan jo ikke saa godt skrive Dagbog i men jeg skrive hvad jeg kan huske og det er vel nok det vigtigste.

Som du ved var jeg til denne Børnefest i Søndag (12/6) det blev en stor Dag for Roskilde Gymnastikforening  kan du tro det var nemlig den første af den slags Fester der er bleven holdt her i [Landen?] og det gik saa udmærket altsammen for det første var det jo et vældig godt Vejr det var vel nok den vigtigste Grund til det gik saa godt der var godt 5000 Mennesker det gik ellers med Gymnastik, Roning og Svømning ligesom i Fjor Festtalen blev holdt af selve Biskoppen. Jeg kom derned Kl. 10½ og saa et Par Hold Kl. 12 skulde jeg jo i Cyklestalden at hjælpe til du kan tro der var noget at bestille vi var 5 Mand og vi havde alt hvad vi kunde overkomme jeg var der godt 2 Timer saa var jeg henne og se Ousted-Holdene der var baade Frede og Ebba jo med Jens og Johanne var ogsaa ude og se hvad de kunde lave. Jeg fik saa en Kop Kaffe gratis fordi jeg havde hjulpen til med Cyklerne. Resten af Tiden saa jeg paa Gymnastik. Ja en Times Tid rendte jeg ogsaa og ledte efter Rigmor for hun havde min Mad men jeg fandt hende nu ikke saa maatte jeg tigge noget til andre Steder der var Bekendte nok.

Da Festen var forbi maatte jeg i Cyklestalden igen og da det var forbi skulde alle vi hjælpere have en Kop Kaffe og al den Kage vi kunde spise da vi havde faaet det var det bleven noget sent og vi var trætte saa vi blev enige om at smide vore Cykler op i en Lastbil der skulde til Ousted og køre med den den var fuld af Levninger fra Festen bl.a. en halv Kasse Æbler som vi ganske gratis tømte paa Vejen hjem. Naa det var den Søndag de andre Dage har vi travlt i denne Tid vi er midt i Høhøsten vi er snart halvt færdige med at køre ind og Roerne trænger haardt til at blive luget anden Gang og Portene skal males inden Søndag da her kommer fremmede til Friskolemødet. I Onsdags var jeg til Dyrskue i Roskilde der var bl.a. en Samling Køer fra Hule-Mølle der fik 1. Præmie vi havde intet derop herfra. (Nu ringede Katrine og vilde have noget at vide som hende og Johannes havde væddet om men hun tabte.) Naa, men der paa Dyrskuet skulde jeg prøve at række i Tombola jeg tog 4 Numre til 2 Kr. men de tre var blanke. Paa de 4. Nummer vandt jeg en Æske men 100 meget fine Cigaretter men dem fik jeg snart solgt til en Cigarhandler for 3 Kr. saa jeg tjente 1 Kr. for den købte jeg 2 Numre til og vandt en rigtig Knaldroman der hed "Balette Bombalingo Friere" den har jeg solgt til Johannes for en Napoleonskage. Fra Dyrskuet fulgtes jeg med Ungdommen fra Lindeskovgaard ud til Festpladsen i Vandet og jeg spiste en Del af deres Mad og drak et Par af Mortens Sodavand, det var jo ellers Meningen jeg skulde hjem til Spisetid. Vi var ogsaa ude og sejle i en Baad men da ingen af os var særlig dygtige til at ro tog det noget Tid inden vi kom i Land saa det var nær bleven sent inden vi kom hjem i Seng. I gaar var jeg som du ved til Elevmøde nede paa Efterskolen det foregik nærmest som i Fjor Rigmor var med at spille Komedie i Aar hun var god kan du tro men hu har jo ogsaa Øvelsen fra "Gamle Jomfruer" i Aar var Hansen da rask du kan nok huske han havde Lungebetændelse i Fjor og Damgaard Nielsen fra Ryslinge talte.

Meta var selvfølgelig ogsaa med hun var lige saa kærlig imod mig som hun plejer at være men jeg haaber ikke du er ked af det for du kender hende jo nok og ved hvordan hun er jeg tror i al Fald ikke det kunde falde hende ind at mene noget med det jeg fortalte hende det var din Fødselsdag og hun lovede ogsaa at skrive til dig nu maa du skrive om hun har husket det for hun vilde gerne vædde om det. Solveig lovede ogsaa at skrive og Johanne har spurgt mig om hvornaar det er din Fødselsdag saa hun skriver vel ogsaa og Pigerne her har ogsaa sagt de vil skrive hvis de faar Tid saa du faar nok en Masse Breve.

Ja Damse du kan nok se at jeg gaar ikke og keder mig herovre men jeg vilde bare ønske at jeg kunde have dig med til det altsammen tror du ikke du kan komme et Smut herover du kan jo komme herover og hente Augusta i kan vel blive færdige med Høet til den Tid for jeg savner dig alligevel tidt Damse trods al Adspredelse og jeg lover dig mindst alle de Kys og Omfavnelser som du har maattet undvære nu saa længe.

Jeg har snydt mig til at læse det Brev du skrev til Tøserne men der var noget jeg ikke rigtig forstod du skrev at Inger var lidt søvnig om Morgenen ligesom en bestemt ung Mand men det kan da vist aldrig være mig du mener for saa vil jeg bare fortælle dig at jeg har været først oppe her paa Gaarden den sidste Maaneds Tid.

Paa Torsdag skal jeg til St. Hans Blus enten oppe hos Svend eller med Ungdomsforeningen paa Festpladsen du synes vist jeg er noget slem til at tage ud og more mig men jeg kan du godt lide at komme hvor der er unge Mennesker der morer sig paa en ordentlig Maade og det er mit Ønske at vi kan blive ved med det sammen selv om vi er gifte.

Ja Damse nu vi jeg ønske dig en rigtig glad Dag paa Onsdag jeg sender dig et Par Smaating er du tilfreds med dem? og husk saa paa at jeg holder stadig lige meget af dig og tænker paa dig især den Dag men nu maa jeg slutte med saa mange kærlige Hilsener fra dig

"allerbedste Ven" ikke sandt.

Jeg tænker de andre sender en Hilsen til dig men de er til Gymnastik nu saa jeg ved ikke hvornaar det bliver, men jeg skal hilse dig saa mange Gange fra Karen og Børge og sige Tak for Gaven. Vi var deroppe i Lørdags de har det godt kan du tro de ser i al Fald glade ud.   
 

  24.6.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard 24 Juni [1932]

 

Min Anker! Ja, saa har du mig igen, jeg har lige siddet og spillet lidt, jeg er nemlig alene hjemme for Øjeblikket, saa kom jeg i Tanker om, at det var bedre, jeg skrev lidt til dig. Mor er nu blot gaaet et Ærinde ned i Byen, saa hun kommer nok snart hjem igen. Inger er til Gymnastik i Aakirkeby, hun træner i et stort Hold, der skal lave Opvisning i Almindingen til Skyttefesten. Nu kommer Holger ind, men han kan jo blive i den anden Stue, saa kan han ikke forstyrrer mig alt for meget.

Anker, hvis du nu havde været her, saa vilde jeg have taget dig om Halsen og sagt dig rigtig mange Tak for Fødselsdagsgaven, du kan tro, jeg blev glad for den, baade Skeen og Kniven, hvor er de dog nydelige, ja, Tak skal du have, min egen Ven ogsaa for Brevet, bare de er saa lange allesammen, saa er jeg godt tilfreds, du er saamænd fuldstændig lige saa god til at skrive som din Kæreste - gaa bare ikke hen og bild dig ind at du ikke kan. Men jeg savnede dig den Dag, Anker, jeg havde ikke Spor Fremmede, for naar han ikke vilde komme som jeg allerhelst vilde se, saa brød jeg mig slet ikke om nogen. Vi havde dog nogle Piger Aftenen før, da passede det nemlig bedre og saa havde vi fremmede i Søndags, saa syntes jeg, det kunde være ganske tilstrækkeligt. Du kan ellers tro, jeg fik mange Fødselsdagsgaver i Aar, nu skal du høre, det maa jo da ogsaa have lidt interesse for dig, thi alt hvad der er mit, skal jo ogsaa være dit, ved du nok. Altsaa fik jeg en stor pæn Dug, Tøj til 6 fine Haandklæder og et Badehaandklæde af Mor og af Helga og Inger en Nodebog, en Potageske fik jeg da ogsaa af Mor og et Kagefad af Frk. Nielsen fra Rønne. Saa, nu er Mor kommet hjem og hun har jo en hel Del at fortælle, saa jeg maa høre efter og skrive paa en Gang. Jeg har ellers travlt for jeg er ved at sy mig en hvid Kjole, skal jeg komme over og præsentere mig naar jeg faar den færdig? Nej, min Ven, du maa ikke vente mig, skønt jeg vilde ellers indelig gerne, men inden den 10. Juli kan det umuligt blive, det varer noget, inden vi bliver færdig med Høet og Roerne anden Gang. Roerne har vi nu snart taget et godt Stykke i, de er vist nemmere og gaa igennem men vi er lige begyndt paa Høet, vi skal stakke de første 2 Stykker i Morgen saa det tager da lidt Tid, inden vi faar de 70 Læs i Hus, som vi altsaa regner med at faa. Saa maa du jo ogsaa huske paa, at jeg skal have Hus og Have lidt i Orden, naar jeg faar saa fornemme Gæster som Frk. Augusta Fenger Næsgaard og hendes Veninde. Havde de og Karen Søndergaard ikke kommet, saa tror jeg nok, jeg havde taget mig en lille Tur til Sjælland i Juli, det var da min Mening, men som Sagerne nu Staar, bliver jeg vist desværre nødt til at opgive det.

Saa har jeg bestemt at jeg vil rejse i September i Stedet for, for over til jer og se hvordan det staar til i Skovholm og Omegn, det vil jeg nu en Gang i Sommer. Det var godt, jeg ikke vidste at det varede saa længe inden du kom over til mig om Maj da jeg rejste, saa havde jeg nok tudet noget mere. Jeg skal ud og varme nogen Chokolade nu og saa skal jeg nok i Seng saa skriver jeg videre i Morgen. Du er nok ved at gaa i Seng nu nej, det er sandt, du er jo til Gymnastik, Naa, Godnat med dig.

Lørdag Aften. Ja, saa er det vel bedst at gøre sig færdig i Aften, jeg tør ikke opsætte det til i Morgen, da skal vi nemlig til Midsommermøde i Ekkodalen om Eftm. og det er ikke helt sikkert andet end vi maaske skal stakke Hø om Formd. hvis det bliver godt Vejr, vi har et stort Stykke, der nok bliver tilpas tørt i Morgen. Vi har været ude og stakke i Eftm., Inger og jeg sled som smaa Islændere, det er nu ikke rigtig Pigearbejde at stakke, var vi enige om, men den Mening var Holger nu aldeles ikke af. Vi var nu ikke fri for at gøre lidt Nar ad ham, for han gik med Stortrøje og hjemmestrikkede Strømper og høstede, vi andre havde ikke andet end en tynd Kjole og svedte alligevel. Inger kan nu ikke rigtig med Holger, hun er næsten altid lidt paa Nakken af ham, jeg kan maaske ogsaa finde et og andet at udsætte en Gang imellem. Naa, Holger er nu god nok, men jeg er nu alligevel glad for, at jeg ikke er i Helgas Sted han er et Nummer for fornuftig til mig, han er ligesom ikke rigtig ung, synes jeg, han er nu slet ikke saadan en tosset Dreng som dig, men Anker, jeg vil nu slet ikke ønske du var anderledes. Derfor synes jeg heller ikke, du ligner dig selv paa det Billede, jeg fik af dig den første Jul, der ser du altfor alvorlig og gnaven ud, nej, paa det andet Billede fra Tune, der er du min egen kære, glade Anker, derfor har jeg ogsaa faaet det ind paa Orgelet i Stedet for det andet, for selv om Flippen ikke er saa pæn, saa er det jo kun naturligt - Du bliver vel ikke vred, selv om jeg driller lidt?

Far kom lige ind og skulle have ringet efter Dyrlægen der er en Kvie, som ikke kan faa kælvet, det er jo en Skam, du ikke er her, Anker, Holger løb nok hjem efter Harald for at de dog kunde være et Par Mandfolk. Far er det nemlig skidt med i Dag, han faldt ude i Stalden i Morges og slog sin Ryg. Mor derimod er helt ungdommelig igen, forleden Dag var hun ude og cykle, det er saamænd ellers mange Aar siden, hun var det sidst, hun har ogsaa tabt sig en Snes [pund] i Vinters. Jo, jeg fik Brev fra Meta, til min Fødselsdag ogsaa fra Johanne, der var en Hilsen i fra en af mine Højskolekammerater, Marie Lemcke Jensen, som var hos Ejnar Gyldenkærne skrev hun, det kan jeg ikke rigtig forstaa, men det maa jo have været paa Besøg, for Esther fra Kundby er jo Pige der.

Nu er Dyrlægen allerede her, det var vel nok hurtigt, Mor har saa travlt med at varme Vand. Inger er i Skoven og ser efter Skovjordbær, det skulde jeg i Grunden ogsaa have været, men jeg vil dog hellere gøre det her færdigt og faa det afsted i Morgen, saa er der da Haab om at høre fra dig sidst i næste Uge. Ja, Anker, du kan tro, jeg længes efter Brev lige saa snart jeg faar mit afsted og lidt før næsten. Nu skulde vi jo siddet sammen, som vi saa tit har gjort før om Lørdag Aften, hvornaar tror du, vi kommer til det igen. Det var en dejlig Tid, jeg havde ovre hos jer, du kan tro, jeg er glad for det Aar.

Naa, jeg skal nok til at gøre mig lidt nyttig, vi skal vel til at have Kaffe om lidt. Saa faar du endnu en Gang Tak for den fine Fødselsdagsgave og hils saa de andre og sig Tak fordi de skrev til mig.

Til allerslut faar du den kærligste Hilsen fra din Damse. Du kan tro, der flyver mange Tanker til dig i løbet af Dagen og Aftenen.

 

Er du virkelig blevet Morgenmand, Anker, det glæder mig, kan du tro.
 

  17.7.1932
Helge Avlund Frandsen og Frede Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Frk.

Gudrun Dam

"Hulegaard"

Øster Lars

Bornholm

Danmark

 

afs.: H. A. F. og F. F. "n. Fougner" Tollebu pr. Faaberg Norge

 

[Brev 1]

 

"Nordre Fougner" d. 17 Juli 1932

 

Kære Damse!

Jeg siger saa rigtig mange Tak for Hilsenen fra Firkløveret; men jeg synes jo godt at I kunde fortalt lidt mere om: hvordan og hvorledes? Jeg kom i Tanker om at det jo havde været din Fødselsdag for nogen Tid siden, maa jeg gratulere, bedre sent end aldrig. Jeg troede ikke at Anker saadan havde Tid til at tage til Bornholm i Sommer.

Augusta skulde jo ellers været her til Norge i Sommer; men det blev maaske til Bornholm i Stedet for? Frede og jeg har  gode Dage heroppe, vi nyder rigtig at vi er kommet ud og se os om.

Vi har været paa Cykleudflugt i en Uge. Vi havde Primusapparatet med, samt Tæpper og Rygsæk. I Rygsækken var mange rare Sager, saa vi kunde klare os selv.

Der var Kaffekande, Stegepande, Brød, Skinke, Æg, Smør, Spegepølse, Kaffe, Fløde, Sukker og Ost, saa du ser at der var ingen Nød. En Gang imellem maatte vi jo forny Beholdningerne, men det blev temmelig billigt paa den Maade. Nogle af Nætterne sov vi i en Hølade. Det blev en knippel god Tur, der var ualmindelig kønt mange Steder, hvor vi var, det er næsten ikke til at beskrive, det maa du selv komme op og se f. eks. naar du skal paa Bryllupsrejse. Her paa Gaarden er Pensionat i denne Tid, der er fuldt op af Bygjæster 23-24 Stykker, hovedsagelig fra Oslo. Hver Gang vi skal i Marken med en Hest, er der 5-6 Drenge som er ved at komme op og slaas om hvem af dem der skal trække den. Vi har prøvet og malke Geder, der er 40 Malkegeder her paa Gaarden. Frede var fast ansat som Malker et stykke Tid, det er morderlig Spænd kan du tro.

Vi savner Gymnastikken fra Ousted, den slags Ting er der ikke ret meget af heroppe, paa Landet ialfald. Frede synger næsten altid, det er mest en bestemt slags Sange, det er jo godt og bevare sit gode Humør. Vi har skrevet til Erna for ikke saa længe siden; men vi har ikke faaet Svar endnu. Nu maa du selvfølgelig hilse Anker, Augusta og Sys-Trier mange Gange fra mig, hvis de er paa Bornholm endnu. De bedste Hilsener fra Helge.

 

NB. Du maa jo endelig skrive igen, jeg faar næsten aldrig Brev.

 

[Brev 2]

 

"Nordre Fougner" d, 17.-7.-1932

 

Kære Svigerinde!

Tak for Kortet som I sendte os. Det er da godt, der er nogen der tænker paa os en Gang imellem, vi faar ellers næsten aldrig nogen Breve, selv om vi har skrevet til en Masse. Du skulde se et Smil der kom over Helges Ansigt, da han læste det.

Vi har det knusende godt her oppe; men det har Helge vel fortalt om. Jeg ved ikke om han skriver noget om vor Madmor, men han sammenligner hende altid med Fru Gyldenspjæt, og der kan nu ogsaa være en Del Lighed baade i Sind og i Skind; men hun gør en farlig Stas af os, saa vi har ikke noget at klage over. (Helge er inde og hjælpe hende og hænge Rullegardiner op). Manden her er ualmindelig flink over for alle, og han er ogsaa dygtig.

Jeg ved ikke. om du har hørt at baade Helge og jeg er bleven forlovet. Heroppe er det udbredt i vid Udstrækning, men det er maaske ikke naaet til Bornholm endnu? Vi snakkede med en Mand for et Par Dage siden, som bor ca 10 Mil herfra, han sagde, at han vidste godt, at det var for de to Pigers Skyld, at vi var kommet herop, det havde han faaet at vide af nogen som bor heroppe, inden vi kom, og han troede helt bestemt paa det. Her paa Egnen tror de det ogsaa alle sammen, og vi lader dem selvfølgelig blive i Troen. De to Jenter, som var paa Ubberup Højskole sidste Sommer. De var paa besøg inde paa Lindeskovgaard en 8 Dages Tid og var bl.a. med til Gymnastikopvisning i Ousted, saa du har sikkert set dem. De er paa Sæteren begge to, saa det er jo lidt langt, naar vi skal op og se til dem, (der er 3 Mil derop, og det gaar opad hele Vejen), men naar vi tager afsted Lørdag Aften, saa kan det jo nok gaa.

Vi har travlt med at komme rundt til Ingeborgs familie og Bekendte, jeg ved ikke hvordan vi skal naa alle de Steder hen, vi er inviteret, nu har vi jo allerede været her den halve Tid. I Dag skal vi ud paa Helges Bedstemors Fødegaard, og hvis vi kan naa det, skal vi ned og sludre lidt med Skolelæreren bagefter.

Hilsen fra Frede

 

Jeg ved ikke, om det er godt nok. Det er Helge, der har sagt, hvad jeg skulde skrive om, for jeg er jo ikke vant til at skrive til Damer.

Nu haaber jeg du skriver og fortæller lidt mere end det der stod paa Kortet.

 

  18.7.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

"Skovholm Mandag Aften [18.7.1932]

 

Kære Damse!

Jeg har en meget daarlig Samvittighed fordi jeg ikke har skrevet Brev i Gaar for jeg ved jo nok hvordan du har haft det den sidste Dag men det var mig fuldstændig umuligt at skrabe 2 Minutter sammen i Gaar til at skrive i, vi havde nemlig saa mange Københavnerfremmede du kender nok Moster og hele Familien derinde fra og saa var Anna Thorhauge her med tre Søskende de var en 11-12 Stykker og de fleste af dem kom Lørdag Aften de andre tidlig Søndag Morgen og to af dem havde været her en hel Uge og de tog ikke af Sted for Kl. godt 10 og bagefter maatte jeg til Bispegaarden med Erna hun er derinde den meste Tid Ester og Jørgen rejser rundt i Jylland saa du kan nok tænke jeg ikke havde Tid eller Ro til at skrive til dig saa jeg haaber du tilgiver mig og kan du ikke det kommer du til at komme herover og trække mig i Haaret saa hjælper det nok.

Naa Damse, men du vilde vel gerne høre lidt om hvordan det gik med Rejsen herover. Saa snart jeg langt om længe kunde tvinge mig selv til at løsrive mig fra dig maatte jeg skynde at naa de andre unge Damer jeg kunde jo ikke vide om de kendte Vejen og jeg var ogsaa ved at tro de var kørt galt for jeg kørte længe alt hvad jeg kunde og først paa den anden Side af  Stausdal fik jeg Øje paa dem. Vi naaede Hasle lidt før 8 vi havde jo Rygvind. Damperen laa der allerede men den gik ikke før Kl. 9. Det gyngede jo en Del da vi kom lidt ud  men der var dog ingen Søsyge altsaa heller ikke os. Vi var oppe Kl. 4½ og spiste vort Franskbrød og nød saa det sidste af Sejlturen og var inde Kl. godt 6 vi kørte med det samme uden Ophold til Roskilde og det gik endda stærkt. I Roskilde fik vi en Afskedsis og tog en rørende Afsked inden vi skiltes.

Jeg blev ganske godt modtaget da jeg kom hjem de havde jo ikke saa travlt de vaskede Kostalde og malede paa fuld Kraft og det gik meget godt men tro derfor ikke jeg kom tidlig hjem for der var jo flere Ting som havde maattet vente til jeg kom hjem  og de havde ogsaa ventet mig hele Ugen til Kortet kom.

Nu kan du tro det er bleven Regnvejr herovre det begyndte Lørdag Middag og Regnede næsten hele Tiden til Mandag Morgen og næsten al vor Sæd er væltet saa jeg faar nok et farligt Mas med at faa det høstet bare jeg kan blive færdig til den 16. August men det haaber jeg. Ejner har nemlig faaet Plads nu saa han kan ikke løse mig af mere. I har vel ogsaa faaet Regn nu? Søster rejste jo til Elevmøde paa Vallekilde Lørdag Eftmd. det var nu ikke særlig godt Vejr til at holde Elevmøde i. Hun skulde komme hjem i Form. men ringede at de vilde beholde hende oppe hos Littrup i Dag saa Eline har været ganske alene Pige her i Dag og i Gaar maatte have Olga (Børges Mor) ned og lave Mad hun har jo ikke andet at bestille nu at Karen har løst hende af. Damse, du kan tro jeg var glad for at være ovre hos dig i den Tid og jeg bliver mer og mere sikker paa at vi to nok skal komme godt ud af det sammen blot det ikke maa vare alt for længe ikke sandt. Men nu haaber jeg altsaa du gør Gengæld og kommer her i September.

Nu tror jeg nok jeg har fortalt dig alt hvad jeg har oplevet siden vi skiltes og nu skal jeg ud og finde en Hest der er rendt løs og jeg skulde ogsaa gerne tidlig i Seng i Aften saa nu vil jeg slutte men saa mange kærlige Hilsener fra din bedste Ven.

 

Hils de andre og sig Tak for den Tid jeg var der.

Jeg skulde ogsaa hilse dig fra de andre.
 

  22.7.1932
Gudrun Dam og Edith ? til Anker Frandsen

[Brev 1]

 

Hullegaard d. 22 Juli. [1932]

 

 

Kære Anker!

Bare her nu havde været lidt Ro, saa skulde jeg skrive lidt til min bedste Ven, men Edith og Frank sidder ogsaa her og Edith vil ogsaa skrive til dig, og saa skal jeg [to ord kan ikke læses], jeg har nu sagt hun skulde selv finde paa noget. Hun er nu en sød lille én den Unge, hun snakker tit om, at hun skal paa Ferie hos os to "men I skal jo først have nogle Møbler samlet sammen", siger hun saa. Ja, vi skal jo have en Stol til dig og sidde paa, siger jeg saa. "Aah, det gør saamænd ingen Ting jeg kan godt staa, og jeg kan ligge paa Gulvet", som du ser er hun ikke fordringsfuld. Du skulde lige se saadan nogle Hænder jeg sidder med i Aften, vi har nemlig begyndt paa Roerne tredie Gang og saa maatte vi bruge Hænderne, der var for vaadt til at bruge Hakke. De er nu ikke redt beskidte, vi fik luget 80 Rk. i Eftm. og vi var kun børnene og Inger og mig. Det er da ogsaa godt vi ikke skal gaa der alt for mange Dage, det bliver ikke ved at være lige morsomt.

Det var ellers min Mening at skrevet til dig i Aftes, da mente jeg, jeg skulde være ene hjemme, men da jeg endelig var blevet færdig, det var lidt halvsent, for jeg maatte malke 14 Køer, Inger skulde til Gymnastik nemlig, saa ringede Moder at hun kom hjem med nogle Fremmede og de skulde have Jordbær saa Holger og jeg maatte skynde os ud og plukke nogle. Saa maatte jeg jo opgive at skrive til dig, min Ven. Du skal have Tak for dit Brev, jeg tror nok, jeg kan tilgive dig at det varede en Dag for længe, ellers kan du give mig et ekstra Kys for det naar du kommer. . Du kan tro jeg var ogsaa glad for at have dig herovre, og jeg haaber, du kommer snart igen, ellers bliver det en stor Skuffelse, men jeg kan jo nok forstaa, du kan ikke rejse midt i Høsten. Det var da godt, du fik ikke alt for meget Skænd da du kom hjem. - - -  Er det virkelig sandt at Frede og Helge er blevet forlovede? Jeg fik et langt Brev fra dem forleden Dag og Frede fortalte at de havde forlovet sig med to norske Jenter men jeg er næsten ikke klar over, om det var Spøg eller Alvor men jeg haaber da, det er Alvor, nu maa du give mig rigtig Besked hurtigst muligt, for jeg skal rigtignok skrive og ønske til Lykke. Helge skrev, at Frede sang næsten altid, mest en bestemt Slags Sange, saa det er jo gode Tegn, ikke? -Jeg synes, der var saa meget, jeg skulde have fortalt dig, men jeg er blevet saa forstyrret hele Tiden, saa det bliver et rigtig dumt Brev, du skulde lige have siddet her hos mig, det havde været noget helt andet.

Du faar nøjes med et Ark denne Gang, det er jo stort, mindst lige saa stort som 2 af dine. Saa vil jeg endnu en Gang sige dig Tak fordi du kom over til mig og var her saa længe selvom jeg ikke havde ret megen Tid til at snakke med dig. Jeg tror rigtignok ogsaa vi skal komme godt ud af det sammen, Anker, du er lige saadan som jeg gerne vil have, at du skal være. Vil du saa hilse alle Bekendte mange Gange fra mig særlig Familien paa Skovledholm.

Edith siger hendes Brev er rædselsfuldt, men du kan vel nok læse det, hun vilde skrive det om, men det synes jeg ikke behøvedes.

Saa faar du til Slut min allerkærligste Hilsen og et Godnatkys fra din egen lille Pige.

 

Du kan tro, jeg vilde gerne med dig til Gevninge paa søndag, men maaske tager vi afsted næste Aar som Mand og Kone?

 

 

[Brev 2]

 

d 23/7 - 1932

Kære Anker

Jeg haaber at du er kommet godt hjem og har det godt. Jeg var til Fødselsdag i gaar og legede med en Pige som hedder Else, vi spiste Kirsebær i massevis. Nu malker jeg hver Aften, vi begyndte i Dag med at lue for tredie Gang. Jeg har lige faaet at Par nye Sko af Fru Damm som jeg blev glad for. Nu er Kirsbærene lige ved at blive modne, vi har gule Stikkelsbær nu. Vi har slet ikke været i Vandet siden du er rejst for jeg kan ikke sidde nogen Steder og det er meget kedeligt. Jeg skulde hilse fra Frank og spørge om du har det godt. Vi har faaet smaa Ællinger. Lykken er rævet ned fordi der skal vokse noget andet end græs.

Hilsen fra Inger og Edith, vi savner dig meget

 

  25.7.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

"Skovholm" Mandag Aften 25/7 [1932]

 

Kære Damse!

I Aften er her dejlig Ro til at skrive Kærestebrev og du har vel ikke noget imod at faa Brev saa tidlig selv om du selv saa ogsaa skal skrive saa meget før.

Men nu vil det vel bare knibe med at finde Stof nok jeg har jo ikke oplevet saa meget siden sidst.

Jeg kan dog fortælle dig en Del om Gymnastikopvisningen i Gaar du kan tro den gik glimrende i et straalende fint Vejr. Jeg eller vi kom ikke derud før Kl. 3 da var der mange Mennesker vi saa paa Gymnastik til Kl 5 saa var der Pause 3 Kvarter og derefter skulde vi ind vi var 39 Karle og 29 Piger saa Pigerne kan ikke nær klare sig i Sommer. Da alle Holdene var færdige skulde vi have noget vi kaldte for Masseopvisning d.v.s. alle de Karle og alle de Piger fra hele Amtet der havde Lyst skulde lave Gymnastik paa et Karlehold og et Pigehold der var ca. 360 Piger og ca. 200 Karle du kan tro det fyldte godt op paa Gulvet da de 360 Piger kom ind. Bagefter havde vi Fakkeldans jeg var med at bære Fakler vi var 16 fra Ousted og der var 8 smukke unge Piger der dansede i Fakkelskæret du kan tro det var (idyllerisk) tilsidst var der Festfyrværkeri og det var saa storslaaet at Ingrid Frandsen var ved at tage mig om Halsen tror jeg nok men hun gjorde det dog ikke. Svend og Thyra var sammen saa godt som hele Dagen dernede saa dem kan man vel snart gratulere og Trille og Karl fra Hule-Mølle var ogsaa meget sammen saa det gaar jo helt godt. Hør Damse, hvis det er rigtig hvad du har hørt fra Norge saa er du sikkert den første der har faaet det at vide for vi har ikke hørt noget og Hans Frandsens vist heller ikke saa havde de nok snakket om det i Gaar jeg viste Erna og Søster  det du havde skrevet om det de blev meget forbavset saa jeg kan altsaa ikke fortælle dig om det er Spøg eller Alvor men det bliver jo nok opklaret med Tiden. Damse hvis du nu er min egen søde lille Damse saa kunde du godt tage og kommer herover paa Søndag for saa skal vi have Gymnastikopvisning nede paa Efterskolen og saa kan du tro jeg gerne vilde have dig med.

Nu skal vi snart til at høste og hvis alt gaa vel tænker jeg vi kan være færdige med at køre med Binder til den 16. og saa tænker jeg nok jeg kan faa Tid at komme over hos jer du kan nok forstaa jeg vil gerne.

Denne Gang maa du nøjes med et Ark men det kan du vel nok ogsaa naar du ved at jeg stadig holder lige meget af dig og saa faar du til sidst saa mange kærlig Hilsener fra din allerbedste Ven.

 

Vil du hilse Edith og sige mange Tak for Brevet det var med indholdsrigt og interessant og hils ogsaa de andre paa Hullegaard.

 

Jeg skal hilse dig fra Knud en lille Københavnertrold som ligger her ved Siden af.
 

  30.7.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Søndag Aften [30.7.1932] [der er huller i brevpapiret således at enkelte ord ikke kan læses]

 

Det er lige ved Sengetid nu, men jeg synes, jeg har Lyst til at skrive lidt til dig. Blot der nu ikke kommer nogen og forstyrrer mig. Hvor er det yndigt Vejr i Aften, rigtig "Sværmervejr", Anker, jeg skulde jo været hos dig nede i Borrevejle, jeg synes, det var saadan en dejlig Fest i Fjor - ogsaa fordi du kom og overraskede mig, det gjorde jo ikke Glæden mindre. Du kan tro, jeg har ogsaa tænkt paa dig i Dag, ja, altsaa [hul i papiret]. Jeg har ellers haft saa travlt i dag med at [hul i papiret] saa vældig interessant, og du ved [hul i papiret] man bliver optaget af en Ting, saa har man næsten ikke Tid til noget andet. I denne Uge faar jeg travlt med at tage paa Udflugter igen, paa Onsdag kommer Karen Søndergaard, du kan tro, det er en sød lille en, med store brune Øjne og med kruset Haar, det er blot en Skam, hun ikke er blevet gift, for det tror jeg nok, hun vil gerne og nu er hun snart 30, men hun ser altsaa slet ikke ud til det saa der er Haab endnu. Mon du ved, hvor glad jeg er over, at vi to har fundet hinanden, Anker, naar blot jeg tænker paa, hvor godt vi skal faa det sammen, kan jeg altid blive glad, tror jeg, selv om jeg er i daarligt Humør, hvad jeg for Resten ikke er saa tit, det har jeg jo ingen Grund til nemlig. Naa, jeg tør ikke blive ved længer, for Far gaar hele Tiden her og spøger og han kan naturligvis ikke forstaa, hvorfor jeg ikke snart slukker Lyset. Saa du maa have Godnat, nu ligger jeg og tænker paa min egen kære Ven. - - - - -

Mandag Aften. Kun en ganske lille bitte Hilsen skal du have i Aften, for det er sent og jeg skal i Seng, du skal blot vide at jeg tænker paa dig - og længes efter et Godnatkys.

[hul i papiret] i Vandet i Dag, det var noget saa herligt, jeg [hul i papiret] i at svømme og gør ganske smaa Fremskridt [hul i papiret] morer sig ordentlig naar Inger og jeg ligger og pjasker og svømmer - og viser os saa, hvad han er for en Karl. Rigmor og Bodil skulde ellers kommet og spist Jordbær i Aften, men de snød os, de var nok for søvnige, de var til Bal i Aftes.

Saa maa du have Godnat, nu sover du nok og har gjort længe, du er vel træt efter Festen i Gaar.

Mon du drømmer om din Damse? Du ved nok, det er ikke saa let at sige Godnat til dig, men nu skal det altsaa være. Jeg er gaaet. Farvel min egen Anker.

Hullegaard Fredag Aften

Min egen Ven. Egentlig er det jo rent galt at sætte sig til at skrive saa sent, men hvis jeg kan gøre det paa et Kvarter saa gaar det nok. Jeg synes, det er Synd, hvis du skal vente for længe efter Brev, naar du selv var saa flink til at skrive, Tak for det - og fordi jeg [hul i papiret] mærke at du holder saa meget af mig. Edith [hul i papiret] skuffet over, at der ikke var noget til hende [hul i papiret] spurgte om at læse mit, men det synes jeg dog ikke. Nu har hun travlt med at brodere en lille Serviet til din Fødselsdag, men det er naturligvis en stor Hemmelighed. Med det samme vil jeg bede dig endelig sende en lang Ønskeseddel med i næste Brev, hvis ikke jeg saa kan finde paa noget, kan du jo selv komme over og vælge noget.

Nu er jeg begyndt at spille Turist igen. Karen kom i Onsdags og vi begyndte samme Dag med at tage til Dueodde og Neksø. Østerlars Venstreforening havde nemlig Udflugt dertil den Dag og saa var det jo saa nemt og rart billigt at komme med saa det kunde vi ikke lade gaa fra os, det er jo lidt anstrengende at komme saa langt paa Cykle, særlig for Karen, som slet ikke er trænet. Saa i Gaar holdt vi Hvil og besaa blot Øl. Kirke om Aftenen, da var vi rigtignok heldige, for Lærer Andersen var der med hele Familien og han spillede for os hele Tiden - og jeg kunde ikke lade være med at gaa og tænke paa dig Anker [hul i papiret], hvornaar der mon skulde spilles til vores Bryllup. [hul i papiret] vi ellers været til Paradisbakkerne, men da Vejret [hul i papiret] lovende nøjedes vi med Gudhjem og Omegn. Du kan tro, Karen er meget begejstret for Bornholm og hun synes, vi bor noget saa ualmindelig kønt. Hvis I ikke har hørt noget fra Frede og Helge saa er de naturligvis ikke forlovede men jeg skal nu nok skrive til dem alligevel, at de maa heller gøre alvor af det. Men nu tro jeg det Kvarter er gaaet og saa faar du nøjes med dette, i Morgen skal vi til Værmelandsgaard alle Mand, Far har lejet en stor Turistbil til os. Naar jeg ikke kommer paa Søndag, er jeg saa alligevel ikke din egen lille Pige. Maa jeg ikke nok være det alligevel? S.U. Nu haaber jeg, du snart er i fuld Gang med Høsten. Og saa Godnat da, min egen Anker. Din Damse
 

  3.8.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm 3-8-1932

 

Kære Damse!

Du kan tro jeg har travlt i denne Tid jeg kører med Binder til Kl. 8 saa jeg faar først begyndt at skrive Kl. 9 saa du maa undskylde det bliver lidt sjusket nu er jeg snart færdig med at meje Byg men magen til Sæd har jeg endnu aldrig haft med at gøre den ligger saa forskrækkelig ned og saa filtrer saa jeg kan næsten ikke komme igennem det og jeg faar hverken Middagssøvn eller Aften og jeg faar nok heller ikke Tid til at skrive saa meget men nu haaber jeg snart jeg kommer over hos dig igen jeg tror da ikke Far har noget imod det han sagde en Dag vi stod og saa paa vore Ærter at de skulde helst ikke blive modne før den 16. for at de andre kunde have noget at bestille mens jeg var paa Bornholm men du skal dog ikke være helt sikker paa at jeg kommer. Du har nok sendt en Pakke til Erna i Dag men hun er slet ikke hjemme hun er i København til et Sløjdkursus saa jeg kan ikke faar Lov at se hvad den indeholder før hun kommer hjem men der er vel heller ikke noget i til mig. Du vil have jeg skal sende en Ønskeseddel det er jeg skam ikke ret meget for det er ligesom at forlange du skal give mig noget og det er jo slet ikke nødvendigt men saa bliver jo saa meget mere glad hvis du overrasker mig med noget og det er saamænd ligemeget hvad det er nu kan jeg ikke få Lov at skrive for Eline sidder og skubber kan du nok se, Pause, saa nu smed jeg Eline ud saa nu faar jeg vel Fred lidt igen. Jeg kan fortælle dig at Johannes og Katrine har faaet en Søn paa 6¼ [pund] i Morges de har det vist ikke saa godt nogen af dem. Vi har lige faaet Brev fra Frede han skrev ikke noget om Forlovelse saa det er nok ikke helt i Orden endnu. Damse du kan tro du er min egen lille Pige selv om du ikke kom med til Bal i Søndags det gik forresten meget godt jeg var i Bestyrelsen den Aften i Stedet for en anden der var bortrejst saa jeg gav ikke en rød Øre ud jeg skulde forresten hilse dig fra saa mange den Aften jeg kan ikke huske dem alle men kun nævne Meta hun er Pige paa Højvang mens Trille har Ferie. Gunnar Christensen skal vist giftes den 14. jeg skal vel hilse fra dig hvis jeg sender et Kort.

Hvis Edit er hos jer endnu maa du hilse hende og undskylde at jeg ikke har Tid til at skive Brev til hende.

Nu er det høj Sengetid for en Høstarbejder og nu haaber jeg ikke du er ked af at Brevet er saa kort du er dog alligevel min egen søde Damse. Og saa faar du have Farvel og saa mange Hilsener fra din egen Ven.
 

  8.8.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Mandag Aften [8.8.1932]

 

Min kære Anker! Ja, denne Gang maa du nøjes med et Par Linier kradset ned med Blyant, saa kan vi snakke mere, naar du kommer. Jeg haaber, du er hos mig næste Mandag ved denne Tid, ja, for du kommer vel nok en Dag før selve Festen, sæt du nu bliver søsyg, saa kan du jo ikke spise noget af den gode Mad. Hvis du rejser med Østbornholm kommer du vel allerede om søndagen, det maa du ogsaa gerne, men jeg vil ikke love dig andet end at jeg faar lidt smaatravlt alligevel. Det kan du nok forstaa, ikke? Hvis du bliver her næste Søndag over kommer du med til et Sølvbryllup endnu, henne i Bethania hos Pastor Jespersens, hele Valgmenigheden er inviteret baade Unge og Gamle, men jeg er jo lidt bange for, at du ikke har Tid saa længe. Her paa Hullegaard er vi slet ikke begyndt at høste endnu, men skal nok til det sidst i Ugen. Maaske du kan faa en lille Aktie med naar du kommer, skønt, det er nu næsten Synd, naar du har slidt saadan i det hjemme. Anker, du vil vel nok være med til at give Far og Mor en Gave, det er Meningen vi vil forære dem et Gulvtæppe, det er  det eneste, Mor ønsker sig, jeg tænker det bliver ca. 10 Kr. for hver, vi er jo syv om det, den ottende har ikke meldt sig endnu. Jeg skal nok med og købe det, jeg skal se at snyde mig til Rønne Onsdag Eftm. da skal Mor nemlig bort og de maa jo helst ikke ane noget hverken Far eller Mor. Jeg har haft travlt med at fremkalde en Film i Aften, den ser ud til at blive rigtig god. Nu skal jeg vist se at komme i Seng, vi skulde helst lidt tidlig op i Morgen. Holger skal afsted og have nyt blaat Tøj i Morgen, jeg har ellers sagt, at han kunde godt nøjes med det gamle, for det gjorde du, - men du kan jo godt være, at du bliver nødt til at trække i en stiv Flip ihvor nødig du end vil. Jeg gad vide om vi faar Far til at trække i Diplomaten. Hils dem nu allesammen og ønsk Johannes og Katrine til Lykke med Sønnen, jeg haaber, de har det godt nu. Selv faar du den aller-allerbedste Hilsen og et Kys - men ikke før paa Mandag.

Paa Gensyn din Damse.
 

  11.8.1932
 

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm, Torsdag Aften [11.8.1932]

 

Kære Damse!

Jeg vil blot sende dig et Par Ord inden jeg selv kommer, du kan altsaa godt regne med at jeg kommer Mandag Fmd. jeg ved endnu ikke hvorfra men der kan ikke være tale om at jeg kan blive længer end til Onsdag Aften for vi har nemlig meget travlt her hjemme Sæden ligger som den aldrig har ligget før vi maser i den ustandselig hver Dag til Kl. 8 jeg kører med Binderen og en 3-4 Stykker retter op i Sæden saa maa Pigerne ud og rejse den. Jeg ved ikke rigtig om vi kan blive færdige med at meje til Søndag hvis det gaar godt kan vi nok tænker jeg. Nu skældte Søster mig ud fordi jeg satte mig til at skrive før jeg vaskede mig det havde jeg fuldstændig glemt. Du skal have Tak for alle de Breve jeg har faaet to siden sidst jeg skrev nu er Erna nemlig kommen hjem saa jeg har først faaet hendes Brev nu. Nu  er hun rejst op til Johannes og passe Katrine jeg har været oppe og se Drengen i Søndags de har det godt nu og de er trods alt vældig glade for Drengen lader det til men det var da heller ikke godt andet. Naa, Damse du tror jeg sværmede i Efterskolens Have til Ballet du ved nok ikke hvordan Vejret var her det tordnede og lynede saa forskrækkeligt hele Natten saa det var knapt man kunde komme hjem.

Damse, jeg vil selvfølgelig gerne være med til at give en Sølvbryllupsgave jeg har tænkt en Del paa det og var lige ved at tro i havde glemt det men det har i altsaa ikke. Jeg haaber ikke du mente noget med den stive Flip du skrev om hvis jeg ikke er fin nok men en blød maa jeg vel hellere blive hjemme for det er vel ikke Tøjet det kommer mest an paa, vel Damse. Det er jo kedelig at jeg skal rejse fra dig min Fødselsdag Damse men det kan ikke blive anderledes det er jo ikke mig ene der bestemmer det og du kan være glad for jeg i det hele taget faar Lov at komme. Jeg tænker tidt i denne Tid om vi skal hjælpes ad med at høste til næste Aar men jeg haaber da at vi skal det gør du ikke det Damse?

Saa den sidste Hilsen inden jeg ser dig igen jeg glæder mig meget til at komme selv om det kun bliver saa kort. Og saa paa glædelig Gensyn paa Mandag fra din egen Anker.
 

  19.8.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St..

Bornholm

 

 

Skovholm, Fredag Aften [19.8.1932]

 

 

Min egen, kære Damse!

Ja du er vel nok lidt halvgal fordi jeg ikke har skrevet i Aftes men jeg er som sædvanlig smækfuld af Undskyldninger og jeg regner som sædvanlig med at faa fuld Tilgivelse. Ser du de var lige begyndt at køre ind da jeg kom men det gik nu ikke særlig godt for Ulf og Poul var ene i Laden saa de havde sikkert snart faaet den fuld hvis der ikke var kommen en rask Mand til Hjælp saa jeg maatte jo ogsaa i Gang men de saa og saa i Aftes kom jeg lidt sent ind at spise og lige som jeg skulde til at begynde ringede Gudrun Maja som lige var kommen hjem at jeg bestemt skulde komme op og spise Kyllingesteg sammen med dem Far og Erna og Søster var deroppe i forvejen, saa det kan du nok forstaa var en uimodstaaelig Fristelse for mig baade for Kyllingestegen og Majas Skyld. Vi var deroppe hele Aftenen der var ikke andre end os og Jens Andersens som jeg skulde hilse dig mange Gange fra. Gudrun Maja lignede fuldstændig sig selv saa ved du vel Besked hun havde en hel Masse interessante Ting med hjem deroppe fra som vi saa paa.

Jeg har lige siddet og brygget et lille Fødselsdagsbrev sammen til Edith det kommer vel noget sent men det har jeg skam heller ikke haft Tid til før og saa har jeg købt et meget flot Negleetui til hende som jeg sikkert tror hun vil blive meget glad ved. Vi er blevet noget tilbage med Høsten andre Steder har de kørt ind hele denne Uge og saa fylder vort saa forskrækkeligt meget vi kan ikke have stort mere end det halve inde men det er der jo ikke noget at være ked af. Damse jeg vil gerne sige dig mange Tak for sidst du kan tro jeg var glad ved at være hos jer de faa Dage. Rejsen hjem gik godt det gyngede ikke Spor jeg havde blot en Del Modvind fra København. Nu venter jeg blot du snart skal komme over til mig du har vel begyndt at lægge Planer for hvad Tid og hvor længe du kommer. Ja, Damse store Dele kan du jo ikke vente jeg har at fortælle naar jeg lige har været sammen med dig i en Havrestak i Østerlars. Vil du nu hilse de andre og sige Tak for sidst fra mig og selv faar du saa mange kærlige

Hilsener fra din egen Ven.
 

  24.8.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Onsdag Aften [24.8.1932]

 

 

Min egen Ven! Saa har du mig igen er du glad for det, har du længtes lidt efter mig? Og Tak for Brevet og fordi du kom herover trods al travlhed, Tak for den sidste Time vi havde sammen i Havrestakken. De var nu slet ikke gaaet i Seng da jeg kom hjem, men Isen havde de spist, den havde dog ikke været god, trøstede de mig med, saa jeg sørgede ikke over det - jeg havde jo ogsaa faaet det der var bedre.

Om Torsdagen havde vi jo, som du nok ved fremmede, vi blev næsten lige saa mange som den første Dag og denne Gang var det næsten finere. Herrerne fik Bordkort (kan du huske, da vi fik ("Bordkort") ude hos Stenbæks). Inger og jeg vartede jo altsaa op og vaskede op og havde travlt hele Aftenen, men vi havde det for Resten helt morsomt alligevel. Jeg var dog næsten glad for at du ikke var her, for jeg havde jo næsten ikke haft Tid til at tage mig af dig og det havde du jo ikke været helt tilfreds med - og jeg selv ikke heller. Lærer Hansen holdt naturligvis Tale og den var iøvrigt meget god, Mor sagde ogsaa et Par Ord for Far vilde naturligvis ikke. Saa nemt slipper du ikke min Ven, hvis der er noget der skal siges hos os, saa bliver det rigtignok dig. - Jeg har maattet flytte ind i en anden Stue for at faa absolut Ro og Stilhed, men nu begynder Inger min sandten at læse højt inde i den anden Stue og det kan tydeligt høres herind. Helga og Holger er saamænd til Bal i Forsamlingshuset, vi maa jo have fornærmet Arnoldus for vi har ingen Indbydelse faaet, og det plejer vi jo ellers altid at faa, men Bakkegaards er jo inviteret og paa den Konto kan Helga jo nok gaa med. Jeg bryder mig nu ikke om det, saa mig generer det ikke. Vi var jo til Sølvbryllup og 25 Aars Jubilæum i Bethania i søndags. Det var en dejlig Fest, men desværre blev det Tordenvejr ved 8 Tiden om Aftenen og det bragte saadan en Forstyrrelse med sig, mange kørte hjem og de der blev tilbage havde hverken Rest eller ro paa sig og midt i det hele gik Lyset pludselig ud. Anker, jeg duer ikke til at skrive i Aften. blot du sad her hos mig, saa var der saa meget, jeg vilde sige dig. Jeg ved ikke endnu, hvornaar jeg kommer over til dig, nu skal vi først være færdige med Høsten og saa skal vi have damptærsket, naar vi saa faar det overstaaet haaber jeg, der kan blive Tid til en lille Ferie. Det skulde helst være medens der er lidt Sommer i Luften. Og du skulde naturligvis helst ikke have alt for travlt, naar jeg kommer, saa skal jeg jo i det mindste nok komme ud og hjælpe dig. Der var en Hveps, der stak mig saa væmmeligt paa Knæet i Formds., men det gaar vel over til i Morgen, da skal vi jo høste for Alvor, hvis eller det bliver godt Vejr. Det var pænt af dig at huske paa Edith, vi har med Skam at melde ikke faaet skrevet til hende endnu. Har du faaet Servietten, for her er nu ingen kommen.

Naa Anker, saa faar jeg vist tage Afsked med dig for denne Gang, jeg sidder og ønsker at jeg var henne hos dig og kunde give dig et Godnatkys, men den Tid kommer jo nok, naar du kan faa det hver Aften. Vil du saa være min egen kære Anker til vi ses igen. Saa er jeg altid din

"Damse"
 

  30.8.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm Tirsdag Aften [30.8.1932]

 

Min egen, kære Damse!

Endelig blev vi færdige med at høste vi blev færdige i Etermiddag saa jeg har lige faaet sunket Hanekyllingerne. Du kan ogsaa tro vi har slidt i det og der er ogsaa en forfærdelig masse i Aar. Naa men de interesserer dig vel egentlig ikke saa meget saan hvordag jeg lever og befinder mig jeg har det skam ellers godt jeg har saa smaat begyndt at vente dig herover det var ellers lige ved at vi skulde have Høstgilde paa Lørdag men det bliver vist ikke til noget men det bliver da nok i næste Uge og saa har du værsaagod at komme kan jeg ikke naa at faa skrevet til dig saa ringer jeg for jeg vil nu har du skal komme Damse og du kan ogsaa nok selv gøre lidt for det vist du da vil komme men det haaber jeg da at du vil og er det saa ikke Maaneskin saa kan du bare blive her til det bliver det. Jeg haaber [Anna?] er rejst til København for du husker jo nok at jeg lovede hende nogle Æbler og dem sendte jeg af Sted i Søndags jeg har ogsaa tænkt at sende nogle til jer men nu skal jeg se om der bliver nogle det gaar jo ikke at tage dem allesammen saa der ikke bliver nogle til de andre herhjemme. Damse jeg kan ikke faa skrevet saa lange Breve som jeg plejer syntes jeg jeg vel ikke om det er fordi at jeg oplever mindre men det er i al Fald ikke fordi at jeg ikke holder af dig mere det tror du vel heller ikke men nu skal vi ogsaa snart se at blive gift Damse synes du ikke saa vi kan blive fri for at skrive saa mange Breve det er jeg ikke saa glad for jeg kan meget bedre lide at sidde med dig paa Skødet og fortælle dig alt hvad der ligger mig paa Hjertet. Jeg var til folkedans i Torsdags det gik godt men der var saa mange med saa vi næsten ikke kunde komme til. I Aftes var vi med Eline hjemme til hendes Søsters Fødselsdag de var der ogsaa fra Lindskovg. jeg skulde hilse fra nogle af dem jeg kan ikke huske hvem. Søster har taget Ferie i Dag og er rejst til Stevns. Jeg har ikke mere Stof desværre saa jeg maa slutte. (Damse kommer du ikke snart) Og saa, saa mange tusinde Hilsener fra din egen Anker.

 

Damse jeg er ked af dette Brev men jeg kan ikke skrive det bedre denne Gang.

Hils de andre. Og jeg skulde hilse fra Erna og sige at hun nok skulde skrive og takke for Fødselsdagsgaven.
 

  2.9.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard 2. Septbr. [1932]

 

Kære Anker!

Tak for Brevet, min Ven og for Indbydelsen. Jeg skal nok gøre hvad jeg kan for at komme, det kan du være overbevist om. Og jeg faar nok lov. Det er godt, det ikke blev i denne Uge for saa havde jeg næsten ikke kunnet komme, vi har nemlig vasket Storvask og Inger har haft saa mange Saar paa sine Hænder, saa hun kan næsten ikke tage i Vand. Men de er da ved at blive lidt bedre nu. Det er jo værst med den tossede Malkning, men jeg kan jo leje Madam Jakobsen, for Holger er jeg ikke saa meget for at spørge, vi er nemlig lidt paa Kant med ham, Inger og jeg, han skældte os nemlig saa vældig ud en Dag, fordi vi ikke hjalp nok til med Høsten efter hans Mening. Nu er vi  da heldigvis færdige, for sikke et Vejr det er, det er en Uge siden i Morgen at vi fik det sidste ind, saa vi blev før færdige end jer, men I havde selvfølgelig ogsaa meget mere. Du faa kun et ganske lille Brev denne Gang, for nu har du mig snart hos dig - haaber jeg da. Du kan tro jeg glæder mig. Jeg ved ikke, om jeg cykler, det kommer an paa Vejret, men jeg kan jo ringe til dig naar jeg kommer ud hos Anna V.

Ellers kan jeg jo nok ogsaa finde Vejen selv. Vi har en skrækkelig Bunke Hvepse her og bliver næsten stukket hver Dag. Jeg skulde skrive til Karen Søndergaard i Aften, det er nemlig hendes 30.aarige Fødselsdag i Morgen, men saa kommer jeg pludselig i Tanker om, at jeg har fuldstændig glemt hendes Adresse, det er jo en kedelig Historie. Saa, nu gik Inger i Seng og jeg skal snart følge efter. Kan du saa have det rigtig godt indtil vi ses (og længes rigtig meget efter mig)

Hils dem allesammen og sig at jeg glæder mig til at se dem igen.

Selv faar min egen Anker den kærligste Hilsen

fra sin "Damse"
 

  20.9.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm 20-9-1932

 

Min egen, kære Damse!

Jeg haaber da at du er kommen dig af din Forkølelse for ellers kommer jeg nok til at komme over og pleje dig og det har jeg meget daarlig Tid til jeg har nemlig haft meget travlt siden du er rejst og nu er jeg færdig med at saa hvede og i Eftermiddag har vi taget Kartofler op og er blevet godt halvt færdig der er en farlig Bunke under saa i kan godt faa nogle at købe hvis i mangler nogle. Jeg kan ikke faa Ro til at skrive for Ebba sidder her ved siden og vil kikke hele Tiden. Det gik helt godt med Koen den Dag du rejste "Far" her kunde da heldigvis klare de Paragraffer uden Dyrlægens hjælp. Om Torsdagen var jeg jo altsaa til Folkedans igen nu gaar det snart godt dernede nu vi kender  Dansene, saa om Fredagen skulde jeg være rigtig tidlig i Seng men saa var der en skaldet So den fik Grise saa jeg maatte vaage over den en Del af Natten men saa Lørdag da gik jeg saa meget des før i Seng. I Aftes var jeg til Møde i Roskilde for Delingsførere og Gymnastikformænd hvor vi bestemte en Del af hvad der skulde laves i Vinter vi fik opklaret at der var mellem 7 og 800 der gaa til Folkedans her i Amtet i denne Tid saa vi er ikke de eneste i Ousted. Damse jeg er ked af det men det kan hvis ikke undgaas at jeg kommer til at lede Gymnastikke i Vinter de har plaget mig med det og der er heller ikke andre saa jeg bliver nødt til det men hvis jeg nu pludselig skal rejse et andet Sted hen som jeg saa smaat gaar og haaber saa maa de jo se sig om efter en anden. Halmstakken er ikke væltet endnu men den hælder meget og hvis jeg ikke havde sat tre Støtter til den var den nok væltet for længe siden. Skrev Edith Mor ikke noget om om de havde faaet den Fødselsgave jeg sendte jeg var jo ikke sikker paa Adressen men nu skriver hun maaske selv til mig igen. Damse jeg syntes der var saa meget at fortælle men nu har jeg ikke mere men du vil nok være en lille Smule glad for mit Brev alligevel især naar du ved at jeg holder saa meget saa meget af dig og slet ikke kan undvære dig. og saa faar du saa mange Tak fordi du kom over hos mig og kom endelig snart igen hvis du har Tid for jeg kommer nok ikke før Jul.

Og saa faar du saa mange Hilsener fra din bedste Ven.

Damse, Damse, Damse jeg holder saa meget af dig.
 

  25.9.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Søndag Eftm. i Graavejr [25.9.1932]

 

 

Kære Anker!

Mange Tak for Brevet - og fordi du skrev saa hurtigt, du er dog en rask Dreng, naar det kommer til Stykket. Jeg skulde ellers været til Højskolen i Dag, der er Efteraarsmøde, Pastor Andr. Hansen og Jens Marinus Jensen fra Brøderup taler, men jeg opsatte det, da det ikke er Cyklevejr og haaber saa, det bliver bedre i Morgen. Inger er paa Vej med Toget, hun vil helst afsted begge Dage men det behøver jeg jo ikke, da jeg har været til Efteraarsmøde en Gang i Aar. Jeg vil ellers gerne høre Marinus, men han taler heldigvis igen i Morgen. Du maa se, om du kan undskylde, at jeg skriver med Blyant, vi har næsten ikke mere Blæk, skal jeg saamænd sige dig, Inger væltede nemlig Blækflasken sidste Søndag, og vi har glemt at faa noget købt. Ja, det var ellers en værre Redelighed, Holger havde siddet i en hel time eller maaske mer og skrevet Fødselsdagsbrev til Herluf, og da han saa endelig var færdig var det at Katastrofen skete. Men saa opgav Holger det rigtignok ogsaa, og Inger maatte tage fat i Stedet for.

Nu er vi færdige med at tærske og Kartoflerne har vi ogsaa oppe, der blev dog vist alligevel lidt flere end vi havde sat, men det var nu ikke mange, der er da foreløbig nok til Jul. Det er jo godt, at I har mange Kartofler i Aar, for sæt at du nu snart faar Ejendom saa kan du jo nok sørge for at der ikke kommer til at mangle Kartofler. Nu bliver det pludselig dejligt Solskin, saa kan du tro, Inger ærgrer sig grundigt over, at hun er kørt med Toget. Saa er der jo heller ingen, der kan følge hende paa Vej i Aften. Du skal saamænd ikke være saa ked af, at du skal lede gymnastikken i Vinter, det har du bare godt af, og det gik da ogsaa udmærket sidste Gang du gjorde det - jeg bliver jo næsten nødt til at komme med til Opvisningen, for at se, om du har gjort dine Sager godt - men det maa jeg vel for Resten slet ikke? Maaske er vi ogsaa gift og hjemfarne inden den Tid, Inger drømte i Nat at vi var gift, men jeg var alligevel hjemme, for du kunne ingen Ejendom faa, det vil jeg dog ikke haabe, at det skulde gaa saadan til med os. Tror du vel? Nu er Klokken tre, og vi skal til at have vores dejlige Eftermiddagskaffe om lidt. Hvordan gaar det Aksel og Gudrun faar de lov at blive i Møllen? Næste Søndag skal I vel alle til Konfirmation, jeg skal se at huske og sende Karen et Telegram.

Pauce

Saa er jeg kommet igen. Jeg har drukket Kaffe og kopieret nogle Billeder. Hør Anker, vil du ikke sende en Film over til mig, jeg glemte at faa den med, den ligger vist i Bunden af Bogskabet - der er vel ingen Mulighed for at Erna kan finde den Folkedanse-Film ellers vilde jeg naturligvis forfærdelig gerne have den ogsaa.

 

Du skal have et lille Ark endnu, fordi du var saa hurtig til at skrive til mig.

Du skulde lige været her hos mig nu Anker, jeg er næsten alene hjemme, Mor gik hen til Pihls og Far er naturligvis ikke inde. Her er saa fredeligt, jeg kan i Grunden godt lide at være ene hjemme en Gang imellem, særlig naar jeg skriver til min egen, bedste Ven. Men det havde dog været bedre om du var her, saa kunde vi siddet og haft det saa dejligt - eller ogsaa kunde vi gaaet en Tur i Skoven, nu er Vejret saa godt, og Somren er næsten forbi for i Aar, det er helt sørgeligt at tænke paa, men hvor har vi haft en dejlig Sommer i Aar. Nu kan vi jo snart begynde at glæde os til Julen, men det er vel lidt for tidlig endnu, ikke?

Far og jeg faar nok lidt smaatravlt i Aften, nu vi er ene om det hele, vi har inviteret Mor til at hjælpe os med at malke, men det er hun nu ikke saa stolt af, hun er bange for at Køerne skal vælte hende.

Jeg er omtrent af med Forkølelsen Anker, men jeg glæder mig til at du skal pleje mig en anden Gang - om ikke alt for mange Aar. Er du ikke bange for, at jeg skal blive en stakkels pylret Kone, der ingenting duer til, men altid skal have dig til at passe paa mig? Nu har jeg ikke Tid mere, min egen Ven, for jeg skal ogsaa skrive til Anna V., det har jeg ikke gjort siden jeg kom hjem, det er rent galt.

Saa haaber jeg snart igen at høre fra min aller-allerkæreste bedste Anker. Jeg vilde ønske, jeg kunde være sammen med dig en Times Tid hver Søndag Aften, men det kan jeg altsaa kun i Tankerne - og saa ved jeg jo slet ikke om du tænker paa mig. Vil du hilse dem alle fra mig, som bryder sig om en Hilsen. Selv faar du min kærligste Hilsen og saa er jeg altid din egen Damse

 

  28.9.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

Hullegaard

pr. Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm d. 28-9-1932

 

Kære Damse!

Jeg gaar i disse Dage og tænker mig 3 Aar tilbage i Tiden og jeg syntes nu ærlig talt ikke det er saa langt at tænke men naar jeg saa tænker paa hvor mange Kys jeg har faaet siden den herlige Tid saa svimler det helt for mig at tænke paa saa store Tal. Vi har det ellers ikke saa godt herhjemme i Dag Far er nemlig syg han har være forkølet et Par Dage og saa i Aftes blev det meget værre da var vi oppe til Katrines Fødselsdag og da vi kom hjem derfra var han meget sløj og saa har han ligget og hostet det halve af Natten næsten ustandselig og i Dag hoster han hele Tiden. Vi har haft Doktor i Efterm. han sagde at det var Influenza og Bronchitis og lidt Slim paa Lungerne og han havde over 39 [grader] Feber saa han kommer vel ikke op foreløbig.

Nu er det altsaa mig der er Manden i nogen Tid saa faar vi se hvordan det gaar jeg tænker ellers nok Frede kommer hjem sidst i Ugen saa kan vi da hjælpes ad om Sagerne. Jeg har ogsaa været til Efteraarsmøde en Gang til jeg var i Vallekilde i Søndags sammen med Erna, Eline, Gudrun Maja og Ingrid (som sædvanlig ene Piger) i vor Smeds Bil en gammel aaben Tøjbil den var jo lidt kold men vi maatte jo sidde godt tæt sammen saa gik det og den var jo meget billig. Jeg har nylig været til Bestyrelsesmøde i Gymnastikfore. det var for at høre om jeg vilde lede Karlene i Vinter og det maatte jeg saa love saa skal Knud lede Drengene og Ellen Thomsen de store og Erna de smaa Piger. Vi skal lave Folkedansopvisning den 22 saa kan du godt tænke dig mig ud paa aftenen sidde henne i en Krog og savne dig Damse temlig meget endda men jeg kan da godt gaa hjem naar jeg bliver ked af det men hvis vi skal danse meget gammeldags hvad jeg nok tror kan det godt være jeg danser nogle Timer alligevel. Hvordan gaar det med Holger ser han paa Steder endnu hvor skal han hen til Vinter? hvem skal være hjemme af jer? hvis du kunde faa Tid kunde du jo tage med til Odense Fagskole i November.

Aksel har lige været oppe og snakke med Greven han vilde have at Aksel skulde overtage Møllen og Bageriet saa skal Greven altsaa sætte det i Stand og saa skulde de dele Overskuddet, men det vil Aksel hvis ikke for der er ingen Udsigt til at det kan svare sig; men Mølle og Bageri vil Greven altsaa have. Jeg kunde godt have nødigt at komme over og hjælpe dig at malke vi har kun 4 Morgen og Aften selv i denne Tid saa der bliver aldrig nogen til mig.

Nu kommer jeg til at slutte for jeg skal skynde mig op hos Johannes efter noget til Far og jeg har forresten heller ikke mere at skriv denne Gang andet end at du er min allerbedste Damse som jeg hver Dag længes efter at være sammen med til stadighed og saa faar du saa mande Hilsener fra din allerbedste Ven.

Godnat Damse.
 

  2.10.1932
Gudrun Dam til
Anker Frandsen

 

Hullegaard Søndag Aften 2 Oktbr. [1932]

 

Min egen, kære Anker! Jeg skulde jo skrive til dig i Aften, men jeg er midt i Saadan en spændende Bog saa jeg kan næsten ikke holde op igen.

Men jeg kan nu heller ikke lade være med at skrive til dig, Anker, du er saa flink til at skrive du kan tro, jeg er glad for det, -det beviser jo ogsaa, hvor meget du holder af mig - rigtig mange Tak skal du have, min egen Ven.

Du skulde jo været her nu, Anker, jeg er alene hjemme sammen med Holger og Helga -og de sidder inde i den anden Stue og har det saa rart, tror jeg - jeg kan høre, de hvisker sammen og af og til høres ogsaa en anden mystisk Lyd - hvad tror du det kan være? Ja, du kan tro, jeg tænker ogsaa paa for 3 Aar siden og paa de tre Aar, som er gaaet - men September Maaned er dog den, jeg tydeligst kan huske - og jeg haaber aldrig nogen af os skal komme til at fortryde, hvad vi den Gang lovede hinanden, det tror jeg ikke. Jeg tror aldrig, jeg kunde holde af nogen anden end dig.

Ja, Anker, du kan nok se, jeg skriver paa saadan noget "Klatpapir", men det var Inger, der igen  i Dag forsøgte sig med at vælte et Blækhus og saa lovede jeg at bruge lidt af Papiret, naar jeg skrev til dig. For hun troede nemlig ikke, du tog det saa nøje med en Klat - ja, det Indtryk har hun altsaa faaet af dig, min Ven. Der er Konfirmation til Pihls i Dag, der er Far, Mor og Inger henne, ja, tænk, Far er med for en Gangs Skyld. Og du er vel sagtens til Fest inde i Bispegaarden, hvor er det kedeligt, at din Far ikke kan komme med. Hvordan har han det, jeg haaber da, det er lidt bedre med ham, Anker, nu er du vel rigtig god ved ham, nu han er syg og ligger i Sengen, hils ham fra mig og ønsk god bedring.

Nu er Frede vel ankommet, har du opdaget, hvordan det er fat med ham - han har det vel ikke som dig for 3 Aar siden, og ligger vel ikke inde i Kontoret og studerer Rejseplaner? - og grubler paa, hvordan han skal faa Nyheden fortalt. Det maa du endelig give mig udførlig Besked om.

Nu tro jeg nok, Helga og Holger sover, der er musestille inde hos dem. Du spørger om Holger ser paa Steder - nej, det har han ikke gjort siden jeg kom hjem, jeg ved ikke, hvad han vil til Vinter, om han bliver her eller hvordan, Helga kommer jo hjem og hun vil have at Holger skal flytte, det er vel ogsaa det bedste, men hvis han vil have Ejendom i Vinter, kan han jo ikke saa godt tage Plads. Jeg skal jo være hjemme, det ved du nok og Inger skal hen til Pastor Jespersens og saa sy om Eftm.

Vi var jo til Efteraarsmøde i Mandags, du kan tro, vi hørte nogle gode Foredrag, jeg sad og ønskede, at du ogsaa havde været med, det gør jeg altid Anker, naar jeg er glad for noget eller ked af noget, jeg længes efter at vi skal være sammen om alting. Anker, jeg længes, længes, længes, men jeg ønsker dog ikke, at vi skulde giftes nu til Vinter, men naar vi bliver gift forhaabentlig nu til Sommer, saa vil jeg prøve at være saadan at jeg ikke skuffer dig alt for meget. Men jeg er næsten bange for, at du sætter mig alt for højt i dine Tanker.

Skal Ellen Thomsen lede Pigerne i Vinter, saa er jeg ked af, at jeg ikke kan gaa til Gymnastik i Ousted, du kommer rigtignok til at stramme dig op, Anker, hvis Karlene skal komme op ved siden af Pigerne.

Nu vaagnede Helga og H. pludselig og satte Radioen i Gang, om 5 Min. skal jeg ind og høre Familien Hansen. Bagefter vil jeg traktere de unge Mennesker med Æblekage - hvor er det en  Skam, du ikke er her. Saa, nu fik jeg Familien Hansen overstaaet, det var slet ikke saa tosset endda. Ja, Anker saa maa jeg vist til at holde op, jeg har ikke mere at skrive om synes jeg, vi har det jo som sædvanlig vi gør hovedrent hver Dag, men det interesserer dig sikkert ikke ret meget.

Spørg Søster om Opskriften til de smaa Kringler ikke er: 1 [pund] Mel - 1 [pund] Marg - 1 Æg og 1 Pgl Fløde, kan du huske at svare i næste Brev.

Saa Anker, nu er det snart Sengetid og du maa have Godnat min egen kære elskede Anker jeg længes hver Aften efter dine Kys og Kærtegn nu er der blot saa længe til at vi er sammen igen.

Godnat min Anker.

 

Anker, du passer nok paa, der ingen læser mine Breve ellers vil jeg ikke skrive til dig mere.

 

  7.10.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

pr. Østerlars St.

Bornholm

 

Skovholm Fredag d. 7-10-1932

 

Kære Damse!

Ja Damse jeg ved nok jeg har gjort nogen galt enten at jeg skriver saa sent eller ogsaa at jeg har vænnet dig til at faa Brevene saa tidlig nu har du vel gaaet de sidste Dage og troet at jeg fuldstændig havde glemt dig men det passer da heldigvis langt fra men jeg har jo været optaget de sidste to Aftener, i Onsdags var jeg oppe til Jens Andersens Fødselsdag jeg var eneste Mand herfra de andre havde ikke Lyst, Tid eller Lejlighed og i Gaar var jeg jo til Folkedans nu er det snart Slut med det men nu skal vi til at danse to Gange om Ugen de sidste to Uger men du kommer vel ikke til Opvisningen d. 22 saa maa du da lade mig vide saa jeg kan hente dig og Damse du kan tro jeg gerne vilde have du kom men jeg ved jo nok at det ikke lader sig gøre vi skal ellers have nogle helt nye Musikere som kan spille paa alle slags Instrumenter og som spiller lige godt baade gammeldags og moderne Stykker saa det skal nok blive sjov bare du var med Damse og jeg kan godt fortælle dig at jeg kan ualmindelig godt lide de unge ude paa Efterskolen i Sommer jeg tror ikke jeg kunde tænke mig nogen andre Steder hvor jeg kan saa godt sammen med de unge som her og forresten de ældre med jeg var til Efteraarsmøde derude i Tirsdags og da kom jeg til at tænke paa hvor godt jeg følte mig hjemme blandt dem der kommer derud jeg syntes ikke der er nogle Steder de kan synge som her og jeg ved ikke noget bedre end at sidde i saadan en Forsamling der baade kan og vil synge. Ja Damse det var maaske nok noget Sludder jeg skrev men det er saadan hvad jeg gaar og tænker paa men det vil jo ikke sige at der ikke er andre jeg holder af og jeg vil sige dig at der er dog en som ikke er her fra Egnen og som jeg dog føler mig allerbedst tilpas i Selskab med og det er selfølgelig dig men hvis jeg nu kunde faa lavet det saadan at jeg havde baade dig og Egnen her saa tror jeg nok ikke jeg kunde ønske mig noget bedre men det tør jeg slet ikke haabe paa og hvis jeg kun kan faa en af Delene saa vælger jeg dig kan du tro, men det er sandt det kunde jo ogsaa være du gaar med nogle hemmelige Ønsker i samme Retning dem vil jeg selfølgelig ogsaa tage en Del Hensyn til men saa kommer du til at fortælle mig lidt om det i næste Brev vil du ikke nok det Damse?

Vi var altsaa til Konfirmation i Søndags det var jo kedelig ikke at Far kunde komme med. Ester og Jørgen og Karen og Præsten var her efter Gudstjeneste og sang nogle Salmer for det var vel næsten den Dag han var allermest syg men nu har det gaaet fremad siden nu har han snart ikke Feber mere men han hoster en Del endnu og det varer nok længe inden han kan komme op endnu for han var skam meget sløj i nogle Dage. Nu er Frede og Helge kommen hjem de kom hjem Lørdag Aften saa nu har Frede overtaget min Bestilling og jeg har overtaget Fars og er Fodermester det er ellers meget interessant men hvis jeg selv faar saa mange Køer vil jeg dog ikke være Fodermester for saa kan jeg slet ikke faa Tid til at komme i Marken men vi faar nok heller ikke saa mange Køer. Jeg har nu ikke mærket noget paa Frede jeg har ikke opdaget at han er særlig Aandsfraværende saa der er nok ikke noget i Gære der han holder sig nok til de danske Piger og tager nok ikke end Udlænding som jeg har faaet Skyld for sommetider.

Jeg skulde hilse dig fra Søster og sige at Opskriften passede og at Kringlerne skulde smøres med Fløde og dyppes i Sukker, helst Syltesukker (Demorare) men det er forresten lige meget om du kan huske det for jeg kan ikke saa godt lide Kringlerne.

Hermed tror jeg nok det er slut med Stoffet jeg skulde hilse dig fra Erna og Rigmor og Far.

Nu vil jeg ikke haabe du er ked af alt det jeg har skrevet og Egnen og dens Befolkning og tro at jeg slet ikke kan tænke mig at bo andre Steder for det kan jeg saamænd godt Damse bare jeg faar dig med men derfor kan man jo godt have sine Ønsker og fortælle dem til sin Kæreste selv om det er noget Vrøvl.

Saa til Slut faa du min egen Pige saa mange kærlige Hilsener fra din egen Ven.

Hils de andre Hullegaaardsbeboere.
 

  12.10.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Onsdag Aften [12.10.1932]

 

 

Kære Vennen min! Allerførst maa jeg sige dig Tak for Brevet, du véd, jeg er altid saa glad for dem, véd du hvad, Anker, i Førstningen, vi var forlovede syntes du slet ikke, det var længe selvom du ventede en hel Uge inden du skrev til mig, nu er du lige ved at bebrejde dig selv, hvis du ikke skriver den samme Dag, du faar mit Brev - det tyder da ikke paa, at vi er blevet hinanden ligegyldige med Tiden vel?, men det er jo kun godt det samme. Jeg har det helt for mig selv i Aften. Mor er til Læsemøde, Inger til Gymnastik og Holger er gaaet hjem, men det er jeg nu slet ikke ked af, jeg sad og spillede lidt før, men det vilde ikke rigtig gaa, mine Fingre er vist for stive for Tiden - det er nok godt, hvis jeg bare kan bruge dem til at holde om Penneskaftet. Vi har nemlig begyndt at trække Roer op skal jeg sige dig, vi begyndte først i Gaar og du kan tro, jeg er saa øm i hele Skroget, saa jeg kan næsten hverken gaa eller staa, men jeg trøster mig jo med, at det er kun en Overgang. Du kan tro, vi slider ogsaa ordentlig i det Inger og jeg, det er jo mest os, der maa trække op, men det er ellers morsomt, for det er store gode Roer over det hele, i Dag har de kørt med to Vogne og været 2 om at læsse hele Tiden og en til at læsse af, saa vi maa jo kile paa, hvis Roer jeg mon trækker op næste Aar, maaske er det vores egne. Ja, Anker, det vil jeg sige dig, naar jeg bliver din Kone, saa vil jeg have Lov til at hjælpe dig i Marken saa tit jeg har Tid og Lyst til det, selvom ikke det er moderne paa Sjælland at Pigerne hjælper saa meget til med Udearbejde. Naar vi saa er rigtig trætte begge to af Dagens Møje og Besværligheder saa finder vi nok en hyggelig Krog om Aftenen, hvor vi kan sidde sammen og snakke om Sagerne, tror du ikke ogsaa Anker?

 Tror du ikke, det skal blive dejligt? Jeg længes ogsaa efter det, min egen Ven. Anker, det var jo slet ikke noget Sludder, du skrev til mig sidst, i det mindste maa du meget gerne skrive mere af den slags Sludder. Jeg kan saa godt forstaa dig, min Ven og du kan tro, jeg vil ogsaa gerne bo ovre hos dig paa den Egn. Jeg vil i Grunden slet ikke ønske at du kom herover og fik Ejendom, jeg tror aldrig, du vil føle dig rigtig hjemme her, derimod tror jeg godt at jeg hurtig vil føle mig hjemme ovre hos dig. Det gjorde jeg da allerede det Aar jeg var paa Højvang. Men derfor vil jeg jo nok savne Bornholm lidt, kan du ikke nok forstaa at jeg somme Tider bliver lidt vemodig stemt naar jeg tænker paa, at jeg skal skilles fra alt det jeg kender og holder af herhjemme - men jeg gør det dog gerne for din Skyld, Anker. Og naar vi saa bliver gift saa var det selvfølgelig dejligt, hvis man havde sin Mor i Nærheden for der er jo dog saa mange Ting, man gerne vilde spørge hende til Raads om - men det skal nok gaa alligevel Anker, naar blot du altid vil holde af mig som du gør nu, og du véd nok, jeg kan ogsaa saa godt lide jer allesammen derhenne.

Det er næsten for meget at skrive to saa store Ark, men jeg vil heller ikke love at skrive det helt fuldt.

Du kan tro Holger har travlt med at se paa Ejendomme nu igen, Helga har nemlig sat i Avisen at en billig Ejendom mellem 10 og 30 Tdr. ønskedes til Købs og nu har Holger jo faaet en Del tilbud, der er nu ikke noget, han er særlig begejstret for endnu. I Mandags var vi til Fødselsdag i Aakirkeby, paa Vejen derhen saa vi paa én paa 25 Tdr. Land, men det var mest Sten og selve Huset var meget daarligt. Det laa ellers ualmindelig kønt, men det kan de jo som sagt ikke leve af. Det er ikke saa let at bestemme sig for noget, der er næsten altid et eller andet i Vejen du faar nok dit Besvær, Anker.

Jeg har ellers omtrent bestemt mig til at tage paa Husholdningsskole i Novbr. Maaned, saa er der ogsaa Undervisning i Sygepleje og Tilskærerkursus og det vil jeg gerne lære lidt af begge Dele. Men saa faar vi frygtelig travlt i denne Maaned for saa skal vi jo være helt færdige med Roer og Hovedrengøring saa der ikke bliver alt for meget til Helga naar hun bliver Enepige.

Hvis Holger bliver her, hvad jeg altsaa regner med, han kan jo ikke saa godt tage en Plads, naar han vil have en Ejendom, saa bliver han forhaabentlig flink til at hjælpe hende. Jeg bliver nødt til at sørge for at faa lært lidt, det vilde jo være Synd for dig hvis Folk sagde "Stakkels Anker, det er rigtignok en sølle Kone, han har faaet sig" Saa slemt skulde det jo ikke gerne blive.

Jeg var saamænd hos Doktoren i Gaar, jeg har nemlig gaaet i nogle Dage og haft noget galt bagved det ene Øre, det lignede nærmest en sort Vable og den flød ogsaa lidt. Saa blev vi enige om, at det var bedst, jeg kørte hen til en Doktor med den. Det gjorde jeg saa, men han kunde nu ikke rigtig blive klog paa, hvor den stammede fra, han skrabede den altsaa væk, men han var mest tilbøjelig til at tro, at den kom igen. Nu skal jeg saa hen til ham igen om et Par Dage og hvis den saa dukker op igen, blev jeg nok nødt til at rejse over til Købhn. og faa den Radiumbehandlet. Det var absolut ikke vanskeligt og kunde gøres paa et Par Gange sagde han, men jeg vil da haabe, at jeg kan undgaa det, jeg har absolut ikke Tid til den Slags Udflugter nu. Men skulde det virkelig blive nødvendigt at jeg rejser faar du mig jo nok at se, for rejse til Købhn. uden med det samme at besøge dig, det kan jeg dog ikke tænke mig. Men du maa alligevel ikke gaa og ønske det, vel Anker, selvom ogsaa du længes ligesom jeg selv, saa kan vi jo nok vente til Jul. Ja, saa faar du ikke mere, nu skal jeg læse lidt og saa skal jeg i Seng, men jeg er jo nødt til at sidde lidt længe oppe i Vinter, for næste Vinter kommanderer du mig jo nok tidlig i Seng.

Saa Godnat da, min egen Ven. De smaa Lyngblomster kommer med en Hilsen til dig og med et Kys fra én som har dig kær.

Din Damse

Hils dem allesammen og sig til Frede at jeg virkelig er skuffet over ham jeg havde glædet mig til en norsk Svigerinde.

Anker, jeg længes efter dig. Det er saa dejligt Maaneskin i disse Dage, jeg sender en Hilsen med Maanen over til dig, kan du saa tænke på mig naar du ser paa den.

 

  18.10.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm Tirsdag Aften [18.10.1932]

 

Min egen kære Damse!

Ja nu lader det til at jeg er kommen i vane  med at udsætte Brevskrivningen men jeg har selvfølgelig været optaget de andre Aftener i Søndags var her e Del fremmede og se til Far har er stadig syg og har nu i de sidste haft en lille Tilbagegang efter at han havde været Feberfri en 4-5 Dage i Søndags var Feberen igen oppe paa 38,9 men nu daler den langsomt igen, men nu keder han sig saa forskrækkelig selvom her stadigvæk kommer nogle og ser til ham. Jeg er altsaa stadigvæk Fodermester du kan tro det er ganske interessant naar man først kommer i Gang med det nu har jeg de fodret saa længe at jeg kan se Dyrene ogsaa kan trives under min Pasning jeg har jo ikke ret meget at malke vi har saa mange Goldkøer ("sene") nu saa det mærker jeg ikke saa meget til. Du skal have saa mange Tak for det sidste Brev og forresten alle de andre med som jeg har glemt at takke for jeg har altid beundrer alle jer Kvindfolk paa Hullegaard til at skrive Breve dette her bliver nu ikke saa godt kan jeg mærke jeg er vist ikke rigtig i Aanden i Aften eller ogsaa mangler jeg Stof. Hvordan gaar det med den sorte Vable du havde faaet den gaar forhaabentlig væk af sig selv skønt jeg kan ikke nægte at jeg gik og lurede paa Telefonen i Søndags for det kunde jo tænkes at det var dig der ringede. Jeg gaar jo stadigvæk og tænker hvor og hvornaar jeg faar købt en ejendom det gjorde jo ikke noget det blev nu jeg kunde jo nok gaa der ene i Vinter hvis der da tilbyder sig en jeg syntes om.

Meta har sagt til sin Far og Mor at hun skal tjene hos os til Sommer og jeg har ogsaa bestilt hende hun har opgivet at faa Plads i Vinter og fortryder bitterlig at hun ikke tog denne Plads her. Hun er oppe hos Jens Andersens som sædvanlig i denne Tid Trille er nemlig syg hun har Afskeds- og Godnatkysforkølelse siger de det er forresten mærkelig du aldrig havde det takket være er god, lun Hestebaas med nogle Knipper Halm i Damse det var en dejlig Tid ikke sandt. Jeg faar vist nøjes med et Ark denne Gang og love noget mere næste Gang, saa kan jeg beskrive Folkedanseopvisningen og saa faar du til Slut de allerkærligste Hilsener og i hundrevis af Kys som jeg længes efter at give dig fra din allerbedste Ven.

Se endelig at faa det Kursus du skrev om hvor er det det foregaar

 

  21.10.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard d. 21-10-32

 

 

Kære Anker!

Ja, saa har du mig igen. Jeg er ellers ved at blive søvnig, saa jeg maa forberede dig paa at nøjes med lidt denne Gang - Uha, nu regner det igen, kan jeg høre, det er da heller ikke til at holde ud med alt det Regnvejr.

Paa den maade bliver vi jo aldrig færdige med at trække Roer op, hvis det havde gaaet godt havde vi regnet med at blive færdige i Morgen, men som det nu gaar mangler vi over en Fjerdedel. Og saa blive vi næsten altid gennemblødt naar vi er deroppe, men det kan jo ikke hjælpe noget at tabe humøret over det vel. Men du kan nok forstaa Inger og jeg er ærgerlige, for vi skulde saadan skynde os der er saa meget vi skal have ordnet inden November, naar vi begge skal afsted. Og med mig er det jo kun blevet bestemt fornylig, saa jeg er ikke rigtig indstillet paa det. Herefter bliver min Adresse altsaa Bornh. - Husholdningsskole - Nylars, men jeg haaber da at høre fra dig endnu engang medens jeg er herhjemme.

Du kan tro, Inger og Rigmor var gale i gaar, der var nemlig Gymnastikopvisning og de havde jo inviteret en hel Bunke særlig langvejs fra, Pedersker og Vestermarie o.s.v. og saa Øs- Plaskregnede det hele Dagen og Aftenen med saa der kom ingen af deres Gæster, det var selvfølgelig ogsaa kreperligt. Ja, i Morgen saa er det jo jeg skulde været ovre hos dig, altsaa mest for min egen Skyld jo, for jeg kan ikke tænke mig at du faar Tid til at savne mig ret meget, naar du først faar begyndt at danse med alle de søde, smukke, elskværdige, yndige Piger derhenne. Nej, saa glemmer du nok fuldstændig, at der eksisterer nogen, som hedder Gudrun Dam ogsaa kaldet "Damse", tror du ikke lille Anker? Nej Anker, nu er jeg vist for slem ved dig, for jeg ved jo godt at jeg er din egen Skat alligevel, ikke sandt? Der er mange, der synes, at det maa da være forfærdelig trist at være saa langt fra hinanden som os to, det synes jeg dog ikke, for nu gaar vi jo begge og glæder os til at komme sammen igen og der er dog ikke mere end to Maaneder til Jul - men Anker, somme tider synes jeg dog ikke, jeg kan vente saa længe, for jeg længes jo efter dig hver eneste Dag.

Den Vable bag Øret er sporløst forsvundet saa der bliver nok ikke noget af med nogen Rejse af den grund, heldigvist - selv om ogsaa jeg nok kunde lide at være sammen med dig et Par Dage. Du kan tro, vi var til Gilde forleden Aften, I. og jeg hos en ung Pige, vi kender, der var baade unge og gamle og vi kom saa godt i Gang med at lege saa vi havde nær aldrig  kommet derfra, det var langt paa Natten da vi kom hjem. Nu ryster du nok paa Hovedet og tænker, ja det ligner dem, men jeg kan forsikre dig for at jeg kan virkelig ellers bedst lide at komme hjem i ordentlig Tid. Det var nu en Skam du ikke var med den Aften, for du kan stole paa vi havde Lattermusklerne i Bevægelse. Naa, Anker, jeg maa slutte nu, vil du saa være min egen Ven til næste Gang, saa faar du min kærligste Hilsen og saa er der en lille Pige der længes efter at høre fra sin allerbedste Ven.

hils den øvrige Familie. Godnat Anker
 

  26.10.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm Onsdag Aften. [26.10.1932]

 

Kære, lille Damse!

Jeg haaber ikke du er druknet endnu i Regnvejret hvis det da regner ligesaa meget hos jer som her det er da godt at jeg er Fodermester for det er vist ikke sjov at køre Roer ind i Aar de kan næsten ikke køre paa Marken mere saa vi kan næsten ikke køre stærkere end Køerne kan æde dem. Tak for dit sidste Brev jeg er glad for at du alligevel ikke kommer herover til Læge for den Vable jeg vil dog hellere have dig rask derovre en ikke rask her hos mig jeg er ogsaa glad for at du skal paa Husholdningsskole nu er du vel snart udlært i praksis saa kan du have godt af at faa lidt Teori jeg haaber da at dette Brev naar dig inden du rejser det er vel ikke mere end en Maaned du skal være der.

Jeg kan forstaa paa dig at du er lidt halvgal i Hovedet paa mig fordi jeg saadan tager til Bal herovre naar du ikke kan være med det er jeg ikke saa glad for Damse og du kunde jo blot have skrevet det, for saa skulde jeg gerne have blevet hjemme for din Skyld men du siger jo ellers ogsaa altid at jeg maa gerne men du maa jo være kommen paa andre Tanker siden du tror jeg glemmer at du eksisterer; eller hvad er der i Vejen Damse? jeg er ikke saa glad for de Linier du skrev om det i sidste Brev.

Det interesserer dig vel ikke at vide hvordan Ballet gik det gik ellers meget livligt vi havde en Del fremmede her som var med og de blev her om Søndagen. Frede havde en Askovkammerat og saa var Anna Thorhauge og hendes Bror og Kæreste her jeg blev meget forbavset da jeg saa de var forlovede de skrev nemlig det var en mandlig Bekendt hun har jo altid været lidt stram og frastødende over for Mandfolk syntes jeg men det lod skam til han havde taget alt det fra hende om Søndagen blev vi lidt kendt med ham, han er en ægte Københavner og ualmindelig elskværdig og høflig han roste alting herude og lod til at føle sig vældig godt tilpas vi fik Brev i Dag og han skrev at det var en af de udbytterigeste Dage i hans daadrige Ungdom han havde tilbragt herude  og han kom snart igen.

I Mandags var jeg vi Menighedsmøde for at lære nogle nye Salmer og nye Melodier til gamle Psalmer og i Aftes altsaa Tirsdag var vi til Ungdomsselskab oppe i Skolen sammen med Hans Frandsens og nogle Stykker flere vi legede Ordsprogsleg og det blev noget sent inden vi kom derfra, d.v.s. at jeg har været borte eller vi har haft fremmede de sidste fire Aftenen men du kan tro jeg sidder og gaber hele Tiden og jeg skal ogsaa tidlig i Seng i Aften men Klokken er heller ikke mere end 8 endnu.

Nu tænker jeg snart at Far er ved at skal op han har været Feberfri i en 2-3 Dage og du kan tro Pigerne har deres Mas med at styre ham nu han er jo ærgelig fordi han skal blive ved med at ligge der og saa lader han det gaa ud over dem. Nu er Søster ene om det i Dag er Erna rejst til København til en eller anden Slags Kursus igen og hun kommer vel ikke igen før Søster rejser til Fyn.

Damse om 2 Maaneder tænker jeg at jeg sidder i Sofaet i Stuen paa Hullegaard og venter paa at du skal blive færdig og komme ind og sidde hos mig det er jo noget længe at vente men jeg syntes Tiden gaar hurtig saa det kan saamænd snart blive du kan tro jeg længes efter det. Nu efter Jul maa jeg se om jeg kan finde et Sted hvor vi kan bo og hvor vi kan blive tilfreds det sidste bliver maaske ikke saa nemt men vi vil nu giftes til Sommer ikke Damse og saa holde rigtig meget af hinanden  ligesom nu, blot meget mere, hvis det kan lade sig gøre. Jeg har lige været ved at spille Yo-Yo hvis du kender det vore Gæster fra i Søndags har foræret os 6 Stk. Yo-Yo du har nok læst om det i "Hjemmet". Nu maa jeg slutte for denne Gang nu haaber jeg ikke du er vred paa mig mere for du er stadig min eneste og bedste lille Kæreste og maaske jeg ogsaa har misforstaaet dig lidt.

Til Slut faar du de allerkærligste Hilsener fra din bedste Ven.

Hilsen fra de andre.

 

  30.10.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

 Hullegaard Søndag Aften [30.10.1932]

 

Min egen kære Anker

Det er vel nok pænt af mig Anker, jeg er ellers inviteret bort i Aften; men i Stedet for bliver jeg hjemme og skriver til dig. Naa Offeret er nu ikke saa stort, for jeg vilde nu helst være fri for at gaa, jeg nyder nemlig at være hjemme en gang imellem Søndag Aften skal jeg sige dig, jeg er vist i det hele taget et Hjemmemenneske, det har jeg nok arvet efter min Far, men jeg kan dog godt lide at komme ud somme Tider - og det har jeg sikkert arvet efter Mor, tror du ikke. Inger var nu ellers gal over, at jeg ikke vilde med, men hun morer sig saamænd lige godt uden mig - saa havde vi ogsaa nogle fremmede Piger i Aftes og det blev sent inden vi kom i Seng, saa jeg var bange for at jeg skulde sidde og falde i søvn i Aften.

Anker, min egen Ven, du maa da ikke gaa og tro, at jeg er vred paa dig, det véd du jo nok, at det er vi alt for gode Venner til. Du kan da nok forstaa at jeg ikke mente det alvorligt med det jeg skrev, det maa du slet ikke tænke paa mere og du maa gerne danse og more dig lige saa meget du har lyst til. Jeg ved jo, at du har det ikke som Aksel Rasmussen der danser, "for at komme Damerne nærmere", som han udtrykker sig, saa havde jeg maaske ikke været saa glad for det. Men du kan nok forstaa, at jeg somme Tider er lidt ked af, at jeg ikke selv kan være med, ikke sandt. Anker, jeg holder saa meget af dig, det véd du jo og jeg længes efter dig. Dit sidste Brev har ligget under min Hovedpude de sidste to Nætter, saa var det nemlig som du var en ganske lillebitte Smule nærmere og saa tænkte jeg jo, at saa drømte jeg jo nok om dig, men det gjorde jeg ikke engang, det var nu noget slemt snyderi. Næste Gang jeg skriver til dig bliver altsaa fra Nylars Husholdningsskole, da maa du altsaa ikke vente dig alt for mange Sider, for jeg faar naturligvis grumme travlt og der bliver jo ingen Fred og Rod til det. Til Jul, naar du kommer, kan vi ordentlig snakke Kaloriesnak, det bliver sjov, tror du ikke? Nej Kursuset varer ikke mere end en Maaned, saa jeg skal nok komme hjem og bage nogle gode Smaakager til Jul.

Anker, synes du i Grunden der er nogen Mening i, at jeg rejser over til dig igen i Julen, nu maa du ikke tro, at jeg ikke bryder mig om det, for der er saamænd ingen Ting, jeg har mere Lyst til, men vi er jo nødt til at opføre os nogenlunde fornuftigt tikke sandt. Du kan jo sagtens faa en lang Ferie , ikke, for du gaar jo paa løst, saa efter Jul, naar du faar Ejendom maa jeg heller komme over og besé den lidt, tror du ikke, der var Plan idet. Ja, nu maa du altsaa fortælle mig, hvad du synes og om du er meget ked af at være hjemmefra hele Julen.  Det er jo næsten værst med Erna, for hun kommer naturligvis i Harnisk. Du spurgte sidst om jeg var druknet, nej endnu ikke, men det varer maaske ikke saa længe, det regner hver Dag, vi er da heldigvis saa godt som færdige med Roerne. Vi skal jo være færdige med det hele og have Huset i Orden til den ny Pige kommer.

Jeg begynder at blive søvnig Anker og jeg skal endda have et Brev skrevet endnu, hvordan mon det skal gaa.

Sidste Søndag var vi afsted og saa paa Ejendom, det var en Gaard paa 80 Tdr. Land, men de 50 laa hen som Sand og Lyng, den laa lige ved Havet, ja, der var vel et Kvarters Gang derned, men Gaarden ejede Jord lige til Stranden. Gaarden var jo gammel og med smalle Længer, men den var da ikke just forfalden og der var en stor Frugthave. Far kunde godt tænke sig at faa fat i den, havde han være 30 Aar yngre, saa havde han sikkert været meget begejstret. Han mener jo at der kunde sikkert dyrkes meget op af det som ligger hen, det er naturligvis en Opgave for en energisk ung Mand. Og sikke mange Høns og Gæs der kunde holdes og Kartofler maatte der da kunde vokse i Tøndevis. Ja, jeg kunde nu godt tænke mig at bo et Sted, hvor alt ikke var klappet og klart til at begynde med - men jeg tror nu ikke, Holger havde saa meget Lyst til at tage fat derhenne, og han vilde naturligvis ogsaa faa meget Bryderi.

Anker, jeg glæder mig til, naar vi skal have fat at slide paa vort eget, helst til Sommer.

 

Saa vil jeg slutte med alt mit Sludder og saa ved du nok at min Adresse i Novbr. er Nylars Husholdningsskole - pr. Lobbæk.

 

Og saa Godnat min egen allerbedste, kæreste elskede Anker.

Rigtig mange kærlige Hilsner fra din egen "Damse"
 

  3.11.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm Torsdag Aften 3/11 [1932]

 

 

Kære Damse!

Ja jeg kan godt sige dig med det samme at jeg har ikke noget stort i Dag saa maa jeg altså skrive lige ud af Hjertet og saa bliver det altså kære, søde rare, elskede, uforglemmelige dejlige Damse, for det ved du jo nok at du er for mig.

Damse, blot jeg snart skulde være sammen med dig igen jeg har regnet ud at i Aften er den halve Tid gaaet fra sidst jeg saa dig og til jeg skal se dig igen men det varer alligevel ogsaa temlig længe om du skal rejse med herover i Julen det er lige meget for min Skyld jeg vil gerne være ovre hos jer hele Julen, men det kommer an paa om jeg kan undværes herhjemme nu er vi jo en Karl mindre end i Sommer, saa jeg maa næsten være Fodermester nu men nu har vi jo ogsaa travlt med Roerne saa det kan jo gerne være de kan uden mig til den tid saa bliver Far vel nok helt rask, han har da begyndt at gaa ned i Stalden nu og han er ogsaa med at malke om Middagen  nu, saa det gaar da fremad med ham nu.

Nu har vi faaet taget Afsked med de gamle Piger du kan tro det stod haardt paa især for Rigmor. De ny Piger siger ikke saa meget endnu men jeg tænker nok det kommer. Søster er ogsaa rejst til Odense saa de er ikke saa mange om nu som de har været. Det er sandt du er jo på Skole nu og skal vel lære lige så meget på en Maaned som jeg har lært paa ni saa du har vel saa travlt saa du har ikke Tid til at læse altfor lange Breve hvis du skal have lidt Tid til at skrive nogle i og det skal du jo helst have god Tid til. Du kan tro jeg er ikke rigtig glad i disse Dage jeg er nemlig omtrent blevet tvunget til at lede Gymnastikken for de gamle Mænd foruden Karlene og jeg ved skam ikke rigtig hvordan saadan nogle gamle Svende skal ledes men der er vel ikke andet at gøre end tage fat saa godt man kan.

Saa maa jeg vist slutte med dette Ark lad mig nu se du faar lært noget du har gavn af og vil du saa være min egen Damse til, ja altid haaber jeg at du aldrig vil fortryde det.

 

Mange kærlige hilsener fra din bedste Ven.

Og Hilsen fra Erna og vel ogsaa fra de andre.

 

Du kunne godt skrive samme Adresse hver gang du skriver den en Gang skrev du Bornholms Husholdningsskole pr. Nylars og en gang Nylars Husholdningsskole pr. Lobbæk.

Hvad er rigtig.
 

  8.11.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Nylars Tirsdag Aften. [8.11.1932]

 

Min egen allerbedste Ven!

Tak for dit Brev, jeg fik det først i Gaar, vi skulde nemlig først begynde herhenne i Gaar, men det vidste jeg ikke sidst jeg skrev til dig. Ja, nu skal du bare høre, vi mente jo, jeg skulde begynde den 3. og jeg havde jo saa travlt med at blive færdig, der var saa meget der skulde ordnes til sidst, men afsted kom jeg da. Inger og jeg havde ellers talt om at følges ad, hun maatte nemlig ogsaa vente til den 3., men hun rejste af om Morgenen og det kunde jeg nu ikke naa. Men afsted kom jeg da efter Middag og saa naaede jeg ikke længer end til Aakirkeby, saa kom jeg ind i en Forretning, hvor de bad mig ringe hjem, der var en Besked til mig. Jeg troede, det var et Ærinde, jeg skulde besørge i Aakirkeby, - men saa var det saamænd at Kursuset begyndte først d. 7 saa det var der jo længe til - Du kan jo nok forstaa, jeg fik pludselig god Tid, jeg gik nu først til Fødselsdag i Aakirkeby og overnattede der, jeg vilde dog ikke køre hjem lige med det samme.

Men nu er jeg altsaa naaet herhen og har overstaaet den første Dag, som vel altid er den værste. Den har for Resten ikke været saa slem. Vi er kun 12 Piger og jeg tror, de er rigtig søde de fleste af dem, jeg er da allerede helt godt kendt med flere af dem. Jeg kendte ellers ikke en eneste før jeg kom, saa du kan nok forstaa, jeg var meget spændt paa, hvad for nogle Størrelser, det var, men jeg tror som sagt, jeg har været heldig.

Nu sidder de allesammen nede og skriver Kogebog efter en større Maalestok, der er en stor tyk en, vi skal have skrevet af. Vi faar vistnok travlt, men det er jo heller ikke sært, naar vi skal have lært saa meget paa en Maaned. Ganske saa klog som dig tænker jeg nu ikke, jeg bliver, men jeg skal nok gøre, hvad jeg kan. Jeg sidder paa mit Værelse og skriver, du kan tro, det er dejligt, stort og rummeligt, vi bor 3 sammen. Her er ganske vist lidt køligt, skønt her er Centralvarme, men naar man har sin Sjælevarmer paa og saa for Resten den indvendige Varme saa har det ikke spor at sige.

Nu spiller de Klaver nedenunder, der er en, der er saa god til at spille Dansemelodier, hun underholdt os hele Aftenen i Aftes. Den første Eftm. og Aften er ellers ubegribelig lang, det kender du jo nok, men egen Ven, du har jo været paa saa mange Skoler.

Men jeg tror ellers, denne Maaned vil gaa meget hurtig - og saa Anker - saa er det snart Jul og du kan tro, jeg længes ordentlig efter at se min egen kære, kære Anker igen. Nu i denne Tid er der jo saa meget at være optaget af, naar man skal følge med i det hele, saa jeg tør næsten slet ikke tænke paa dig, men saa om Aftenen, Anker, naar jeg er kommet i Seng, saa kan du tro, der er altid en, som jeg savner og længes efter af hele mit Hjerte, og drømmer om at jeg snart skal være hans egen lille Kone. Anker, jeg længes saadan efter at være rigtig god ved dig.

Egentlig har jeg ikke Tid til mere, jeg ved ikke rigtig, hvad Tid vi skal synge Aftensang. Men jeg fik jo ikke Tid til nogen pæn Afslutning paa det sidste Ark. Tænk, Anker vi havde nær ikke kommet ned til Morgenmad i Dag og det var endda min Skyld, vi naaede det da heldigvis ellers havde det vel nok været flovt den første Dag.  Kl. ringede nemlig 1 Kvarter i 7 og jeg troede saa sikkert, vi skulde først være nede 7½ saa jeg formanede jo de andre til ganske rolig at blive liggende da saa Kl ringede igen Kl. 7 og alle de andre var færdige med hv. Kapper og hele den øvrige Mundering var vi først lige kommet op, du kan tro, vi fik en vis Fart paa og naaede ogsaa ned lige som de var ved at gaa til Bords.

Og du skal saadan rigtig til at lede Gymnastik i Vinter, ja, tag bare fat med frisk Mod, hvis det gaar rigtig godt, skal du faa et ekstra Kys til Foraaret og saa er jeg naturligvis meget stolt af dig.

Anker, nu maa jeg nok holde op, ikke sandt, og saa er jeg altid din egen Pige og jeg tror sikkert, jeg aldrig vil fortryde det, det kan jeg slet ikke tænke mig.

Du skal altid være min Anker. Der er mange forlovede Piger her kan du tro. Naa, nu er jeg gaaet jeg gider ikke læse alt mit Sludder igennem denne Gang, det er vist mere end almindelig sjusket.

Din egen Damse
 

  12.11.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm d. 12/11 – 1932

 

 

Kære, elskede Husholdningsbarnekokkepigestrikkesyhæklesygeplejeelev.

 

                   Naa nu har du vel travlt med at studere, jeg synes det var noget sent i fik begyndt men i skal vel fortsætte lige saa langt ind i næste Maaned ellers bliver I jo snydt en Uge fra saa det maa I se at faa med. Jeg var ogsaa ved at blive bange for at jeg havde skrevet forkert adresse for jeg ventede egentlig Brev om Onsdagen men fik ikke før om Fredagen men du er jo altsaa undskyldt saa det kan ikke nytte at skælde dig ud og det havde jeg for resten heller ikke gjort alligevel for det kan jo ogsaa ske for mig at jeg bliver et par Dage forsinket men i Aften er jeg ved et lille uhelds hjælp hjemme vi skulde jo ellers op til Johannes’s Fødselsdag men nu har Katrine gaaet hen og trimlet ned af deres Hovedtrappe og slaaet sig temlig meget hun har da haft Doktor og maa ligge i Sengen en 3-4 Dage det er det ene Skinneben hun har slaaet men selve Benet har ikke taget nogen Skade saa det kan vel snart komme sig igen og i Aftes var jeg til Folkedansopvisning i Allerslev de har jo saadan en bekendt Leder en fru Skjoldgaard fra Roskilde saa dem skulde jeg ned at se de var ogsaa ledet bedre end Oustederne tror jeg nok men de var ikke nær saa mange og der var mange daarlige Dansere imellem. Naa, og i Torsdags var jeg ude og lede Gymnastikken for anden Gang der var 24 Drenge og 22 Karle vi kan knap klare os i Antallet med Pigerne endnu, det var jo ellers Meningen Knud skulle lede Drengene men han er blevet syg, han har Halsbetændelse saa maatte jeg tage dem ogsaa men nu er han da begyndt at komme op igen saa jeg tænker han kan tage dem på Tirsdag. Naa, det var Torsdag saa Onsdag det var jo den spændende Aften at jeg skulde til at lede de gamle Mænd men kan du tænke dig hvordan det gik da jeg kom derned var der ikke kommen andre en Peter Olsen (Mælkemanden) naa, vi ventede lidt saa kom der en tyk Karetmager som jeg ellers nok kunde lide at se lave Gymnastik lidt efter kom Formanden saa var der 3 men saa kom der heller ikke flere og det syntes vi var for lidt og begynde med saa vi blev enige om at vente i 14 Dage og saa prøve igen om det var mig de var bange for det ved jeg ikke men jeg ved at mange af dem var til Forældremøde i Friskolekredsen og en Del var til Vælgermøde saa det kan være det gaar bedre næste Gang. Tirsdag aften var jeg til Gymnastik for første Gang da var der 17 Drenge og 26 Karle der var jo altsaa en tilbagegang for Karlenes Vedkommende anden Gang men det mener jeg kommer af at det var Mortensaften saa de havde spist for meget og ikke gad gaa til Gymnastik ovenpaa Mortensgaasen. Jeg har altsaa ikke været hjemme siden Mandag Aften saa du kan nok tænke jeg er ved at være lidt ked af alt den tagen bort, men næst Uge bliver ikke bedre, snarere værre, kan jeg regne ud men i Morgen og paa Mandag har jeg da fri paa Tirsdag skal jeg til Gymnastik igen og saa paa Onsdag hvad tror du saa jeg skal saa skal jeg ud at stemme der vilde du nok gerne med og bestemme men for det første har du ikke Stemmeret før efter Nytaar og for det andet skal du ikke være sikker paa du fik Lov at bestemme hvem jeg skulde stemme paa det er forresten en Skam at de ikke ventede et par Maaneder med det Valg saa kunde du da faa lov at stemme ogsaa. Jeg har forresten været lidt i Tvivl om jeg i det hele taget skulde stemme for jeg er ikke rigtig klar over hvad jeg er Politik har jo aldrig interesseret mig saa meget men jeg tror dog alligevel jeg tager derud vist jeg da er kommet paa Valglisten det kommer jeg til at faa opklaret først. Saa kom vi til Torsdag saa skal jeg til 50 Aars Jubilæum i Brugsforeningen, der skal holdes i Hejmdal med Tale Kaffe og Vin og da du ved jeg er meget forfalden kan du godt regne med at jeg bliver godt fuld den Aften (Damse, du skal ikke regne alvorligt med det) naa, og bagefter bliver der Bal men der bliver jeg nok kun Tilskuer for det bliver jo kun gamle langt de fleste der kommer med saa det bliver nok mindst lige saa interessant og været Tilskuer. Om Fredagen skal jeg til Generalforsamling i  Gymnastikforeningen det ved du jo nok hvordan det foregaar. Og om Lørdagen skal jeg til Delingsførermøde i Roskilde nu jeg er bleven maa jeg jo se at lære de nye Øvelser der kommer frem det varer hele Lørdag Eftermiddag og begynder igen Søndag Fmr. og slutter først søndag aften.

Ja Damse nu har jeg jo fortalt dig hvordan jeg lever og virker i denne Tid jeg haaber ikke du er alt for ked hverken af mit udsvævende Liv eller af at læse alt mit Sludder. Jeg fortæller det jo ogsaa fordi du skal kunde følge med i hvad jeg foretager mig og omtrent altid vide hvor du har mig ligesom jeg ogsaa tidt gaar og filosoferer over hvor du nu er og hvad du nu foretager dig.

Det er vel ellers forkert af mig at skrive saadan et langt Brev nu for du har vel ikke to ledige Minutter du kan læse det i og du skulde jo helst have 10 Minutter til at stave dig igennem mine Kragetæer. Ja Damse du kan tro jeg vilde gerne saadan usynlig gaa derovre og se hvad du foretager dig der paa Skolen du vimser vil ordentlig rundt i Mad og Sytøj og Bind og Salve og andet Stads men lad mig nu se du faar noget ud af det. Her gaar det udmærket med kun 3 Piger men de er vist ogsaa raske dem vi har faaet. Vi fik brev fra Rigmor til Fredes Fødselsdag (d. 5.) hun læntes allerede stærkt efter mig saa der er du altsaa ikke den eneste Pige der gør mere. Jens Andersens Frede har Tyfus og er paa Sygehuset og de har faaet desinfikseret hele Huset det er vist svært for Jens Andersen at undvære Frede og Børge (Karens Børge) er paa Sygehuset han har stukket sig i Knæet med et Optagerjern, men han er vist ved at komme hjem igen. Nu maa jeg vel slutte for denne Gang jeg længes efter Jul Damse, du kan tro jeg skal knuse dig.

Til slut faar du en hel Masse af de kærligste Hilsener

fra din egen Anker

 

Jeg skulde hilse fra Erna og vel ogsaa fra de andre

 

Hils Familien. Hvordan gaar det Helga og Holger med deres Ejendomshandel
 

  15.11.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Nylars Husholdningssk. Tirsdag Aften [15.11.1932]

 

 

Kære Anker!

Ja, det er jo egentlig for tidlig, jeg skriver til dig, men jeg sender det heller ikke, før jeg har Brev fra dig. Jeg haaber, det kommer i Morgen. Men du har vel saa travlt med al din Gymnastik, ja, Anker, jeg havde Lyst til at se dig tumle med de gamle, jeg kommer ganske sikkert til Opvisningen. Maa jeg det??

Her er saa roligt i Aften, for de fleste af Eleverne er i Rønne til Sangfest i en Missionsforening, saa tænkte jeg, det var bedst jeg benyttede denne enestaaende Lejlighed til Fordel for min egen bedste Kæreste. I Dag har vi haft Sygeplejekursus, det var jo interessant, jeg synes blot, vi prøvede det samme lidt for ofte. Vi lærte at rede en Seng og lægge Lagner paa under en Patient, saa hvis du bliver syg, kan jeg altsaa nok rede Sengen for dig uden at du derfor behøver at staa op.

I Søndags var jeg hjemme, jeg kan hilse fra dem, de lever alle i bedste velgaaende, Inger var ogsaa hjemme, det var jo meget heldigt, for saa kunde vi følges ad hjem om Aftenen. Ingen af os tør jo køre alene gennem Almindingen, men hvor var det ellers fint Vejr og Lyst den Aften, rigtig Kærestevejr, Anker, jeg kørte da ogsaa og tænkte paa dig, kan du tro. Nu har jeg det jo noget lign. som du, da du var paa Tune, jeg har ogsaa tre Mil at køre hjem, men det spiller jo ingen Rolle, naar blot Vejret er godt.

Paa Søndag tror jeg nu nok, jeg nøjes med at tage til Aakirkeby. Du kan tro, Inger er glad for at være i Bethania, der er blot en Ting, hun ikke rigtig kan og det er at ringe med Kirkeklokkerne, siger hun, hun prøvede det i søndags, men det faldt ikke saa godt ud, det kræver nok en vis Øvelse og hun kan jo aldrig øve sig paa det i Stilhed. Det kunde for Resten være sjov at se hende staa og mase med det, naturligvis ildrød i Hovedet af bare Anstrengelse, synes du ikke.

Ved du hvad Fru Hansen sagde i Gaar? At hun saa op til de unge Mennesker som ikke røg eller drak, det var kun til at ødelægge dem selv med og der gik Masser af Penge til, saa maatte de heller bruge Pengene til at rejse for f.eks. Se, det var lige, hvad vi to ogsaa synes, ikke sandt?

I Morgen kommer Amtmanden herop, saa skal vi have fin Frokost, kan du tro, jeg har bagt Kiks til ham i Dag. Jeg begynder at sidde og fryse om mine Tæer, jeg skal vist ogsaa snart ned for jeg skal være med til at lave Kaffe i Aften. Er baade Søster og Inger paa Fagskolen nu i Novbr.? Anker, ved du hvad, jeg sidder og længes efter dig, gid du var er hos mig, det ønsker jeg tit, min egen Ven, der er saa meget, jeg gerne vil snakke med dig om. Saa ser jeg paa dit Billede, Anker, og saa tænker jeg paa, at der er alligevel ingen, der faar saa god og køn og dejlig en Kæreste som mig, og saa kan jeg nok være glad, selv om jeg har ham langt borte. Hvem tror du, der glæder sig mest til Jul? Vi bagte brune Kager i Dag, saa vi er næsten i Julestemning.

Anker, du maa have Godnat, jeg skal ned nu. Dit Billede faar et Godnatkys, selv maa du vente lidt endnu.

Torsdag Morgen. Kun lige i hast en sidste Hilsen og rigtig mange, mange Tak for dit lange Brev, kom saa ikke her og fortæl at du ikke kan skrive, du er saamænd meget bedre til det end mig. Nu maa du nøjes med lidt denne Gang, for jeg har ikke Tid til mer nu og du skal helst have det paa Lørdag. Jeg har det altsaa godt og er vældig glad for at være her. Kærlig Hilsen sender din egen Pige.

Adr. Nylars Husholdningsskole - Bornholm (ikke pr. Lobbæk. Hils dem alle fra mig
 

  21.11.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovledholm mandag aften [21.11.32]

 

 

Min egen, lille Damse!

Aah ja, du kan tro det var haardt at faa sat sig ja du har vel nok prøvet at være øm efter en Gymnastiktime efter længere Tids Ophold og saa kan du vel ogsaa tænke dig hvordan jeg har det naar det er 4 gange værre. Jeg var nemlig til Gymnastik 4 Gange Lørdag og Søndag til Delingsførermøde, saa du kan tro jeg kryber omkring i Dag. Jeg var ved at blive valgt til at tage til Landsdelingsførermøde paa Askov Højskole som Repræsentant for Roskilde Amt, men jeg blev kun 1. Suppleant og det vil sige at hvis en af de fire andre bliver forhindret, saa skal jeg af sted. Det bliver d. 3. og 4. Januar saa det kunde godt passe at du kunde følges med, jeg faar 10 kr. i Rejsepenge, men det varer jo nok noget inden jeg faar at vide om jeg skal med. Ellers kunde det være rigtig morsomt at komme derover igen, vi kunde jo nok faa gratis Kost og Logi.

I Aften er jeg altsaa hjemme for een Gangs Skyld i sidste Uge ved du jo nok hvad jeg har foretaget mig. Kan du tænke dig, sidste Tirsdag, da vi var til Gymnastik var vi 42 Karle, det var vel nok en god Bunke. Du skulde have været med til dette Brugsforeningsjubilæum, du kan tro det gik godt, der manglede blot en Ting og det var unge Piger, der var kun nogle stykker blandt andet Meta og et par af din gamle Medtjener Børges Søstre og dem kunde jeg da ikke danse med hver Gang og Konerne kan jeg ikke saa godt lide at danse med endnu men det var ogsaa lige saa godt at se paa alle de gamle Snegle danse saa jeg morede mig helt godt alligevel.

I Fredags var vi til Generalforsamling hvor Frede, Solveig og Estrid Fokdal blev valgt i Bestyrelsen. Hør Damse, kan du ikke være rigtig sød og være min egen Pige og vise at du holder rigtig meget af mig og gøre din bedste Ven den Fornøjelse og komme til København den 11. dec. saa skal vi nemlig med Gymnastikforeningen derind. Vi skal se ”Eventyret paa Fodrejsen” på ”det kgl. Theater” og andre Høre- og Seværdigheder, saa du kunde godt tage og komme med og saa lade mig det vide snart saa jeg kan faa dig indmeldt. Søster, Inger og Gudrun Maja er paa Odense Fagskole i Nov. Md. De skal alle med til Kbh. den 11. og de to skal have Kæresten med. Inger fik nemlig Ring paa den Morgen hun rejste dernede fra med Manden hun tjente hos, du ved vel ellers hun skal være Husbestyrerinde her i Vinter.

I denne Uge har jeg heller ikke megen Ro da vi skal baade til Johannes’s og Aksels Fødselsdag foruden Gymnastikken saa jeg skal tidlig i Seng i Aften da jeg forsømte min Søvn meget i sidste Uge. Den Aften jeg kom fra Jubilæum var der en Kvie ved at kælve saa jeg maatte blive oppe. Efter 1 Times Forløb maatte jeg kalde paa Far, Frede og Johannes og en Times Tid efter maatte vi ringe til Dyrlægen, saa jeg kom ikke i Seng før Kl. godt 4 og har altsaa været borte hver Aften siden.

Jeg skal hilse dig fra Johanne, jeg snakkede med hende i Efmd. Og fra mig faar du saa mange kærlige Hilsener. Det er sandt er det ikke Svigermoders Fødselsdag i Morgen saa hils hende uendelig mange gange fra mig og ogsaa de andre.
 

  21.11.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Husholdningsskolen Mandag Aften [21.11.1932]

 

 

Min egen Ven!

Jeg fik pludselig Lyst til at skrive til dig blot i 5 Min. altsaa saa kan jeg gøre det færdig en anden Aften. Jeg er lige bleven færdig med Opvasken, den gaar jo paa Tur og Omgang. Hvor har det været mørkt og taaget i Dag, men nu nærmer vi os jo ogsaa Julen med raske Skridt, tænk, hvor dejligt, naar du atter er hos mig, tror du nok, du faar Lov at komme til Juleaften. Jeg tror nu bestemt ikke at jeg kan komme i Julestemning uden dig, men hvis du meget gerne vil være hjemme den Aften, saa skal du ogsaa have lov til det, selv om jeg vil savne dig meget.

I Morgen er det jo Moders Fødselsdag, men det har du jo nok glemt, hun vilde sikkert ellers være glad for et Brev fra sin mindste (og bedste) Svigersøn. I Gaar var jeg ikke hjemme, jeg nøjedes med Aakirkeby, jeg kørte Lørdag Aften og laa saa hos Onkel Matheas's om Natten, og kan du tænke dig, jeg fik vel nok Chokolade paa Sengen om Morgenen. Ja, jeg nød rigtig Livet - - men tænkte alligevel paa dig det meste af Tiden. Jeg var nede efter Post forleden Aften sammen med en af mine Kammerater herfra Skolen, hun ventede Kærestebrev og sikken Forandring, der foregik med hende, hun er ellers saadan en stille én, men hun var rigtignok højt oppe dengang, der var heldigvis ogsaa Brev ellers havde hun da blevet forfærdelig skuffet. Jeg tror i Grunden ikke, der er nogen, der kan mærke paa mig, naar jeg faar Brev og dog er jeg meget, meget glad for dem, men jeg kan nu ikke lide at vise det saa meget, kun du maa nok vide det altsaa, for du og jeg vi skal jo vide og forstaa alt om hinanden, ikke sandt, min egen kære Anker.

Ja saa skal jeg vel ned og skrive Kogebog at jeg kan blive færdig med den en Gang. Jeg snakkede med Inger i Gaar, hun var afsted i Lørdags og fik sig et lille fint Ur, som hun er meget stolt af, hun havde næsten ikke sovet om Natten af bare Henrykkelse. Du kan tro, det var væmmeligt at køre herned i Aftes, det var saa mørkt og saa regnede det, jeg ønskede jo naturligvis, jeg havde dig ved min Side, min Ven, men heldigvis er her jo ikke mere end en Milsvej at køre. Naa Anker, du maa have Farvel for denne Gang, jeg skriver snart til dig igen. Mon der skulde være Brev til mig i Morgen, man har jo Lov til at haabe ikke sandt.

Onsdag Eftm. Jeg har lige et Kvarter tilovers for dig inden jeg skal ned og lave Kaffe. Egentlig skulde jeg jo ikke skrive, for jeg har jo ikke hørt noget fra dig endnu, skønt jeg kiggede efter Posten baade i Gaar og i Dag, men jeg faar jo undskylde dig, du har vel saa travlt med al din Gymnastik. Tænk, Anker, i Aftes blev vi alle sendt i Seng Kl. 8 og fik saa Kamillete paa Sengen, først havde vi naturligvis gurglet Halsen godt og grundigt inden vi gik i Seng, det blev nu ikke til ret meget andet end Latter. Jeg lo, saa jeg havde Taarer i Øjnene, men det var virkelig ogsaa et komisk Syn - og saa alle de mystiske Lyde der fremkom, og faar man først begyndt at le, er det ikke til at holde op igen. Naa, men du skal da ogsaa have at vide, hvorfor vi blev sendt i Seng, for der var jo ingen af os der var syge altsaa, det var blot for at forebygge forstaar du, for vores Lærerinde og en af Pigerne har ondt i Halsen. Om det nu hjælper at gaa i Seng Kl. 8, ved jeg ikke, men det kan selvfølgelig ingen Skade gøre, der var nogle, som var lidt sure i Masken over det, men de fleste tog nu den tilskikkelse med godt Humør. Frk. Hansen, vor Lærerinde, gik i Seng i Gaar Eftm., men hvor blev vi alle glade og lette om Hjertet i Morges, da vi saa, hun var paa Benene igen. Hun har nemlig det praktiske med os i Køkkenet, og vi var nu alle enige om, at det blev vist ikke sjov at være os, hvis vi fik Fru Hansen, Forstanderinden, derud i Stedet for, dertil er hun altfor utaalmodig. Hun er meget flink og rar og gemytlig og morsom - men i Køkkenet er vi helst fri for hende. Naa, jeg maa ned og se, hvad vi skal have til Kaffen i Dag, jeg tror nok, det er saadan noget som Vandbakkelser - bare det var dig, ikke sandt, min Ven.

Fru Hansen sagde for Resten i Dag at det var taabeligt at gaa hen og gifte sig nu, - - - - - langt ophold.

Fredag Aften. Saa maa jeg se at blive færdig, jeg maatte ellers slet ikke gaa op og skrive for alle Pigerne, jeg skulde blive nede hos dem, men jeg tror nok, det var bedst jeg gik, for de sidder saa andægtigt og skriver Kogebog allesammen og jeg ved ikke, hvordan det kan være, men hver Gang jeg siger noget saa hyler de af Latter de maa jo synes, jeg er forfærdelig morsom, jeg har ellers forklaret dem at det er min rette Natur at være alvorlig og fornuftig, men kan du tænke dig, de har faaet det skrækkelige Indtryk, at jeg holder mest af at gaa omkring og lave Fest. Er det ikke ogsaa for galt at tro saadan noget om mig. Naa, det er nu ligemeget med det, det er nogle søde Piger, de fleste af dem da, og vi kommer storartet godt ud af det med hinanden.

Det bliver nu slet ikke saa sjov, naar vi skal herfra - - og dog glæder jeg mig alligevel for hver Dag der gaar - du ved nok selv hvorfor ikke sandt, min egen Anker, i Dag om en Maaned er det Juledag, ved du det? Hvordan tror du saa vi har det.

Jeg vil nu ikke ønske, du skal afsted til det Kursus i Askov, for saa faar du jo ikke Tid at være ret længe hos os, og jeg tror nu ikke, jeg faar Lov til at rejse med dig, det er nok for sløje Tider til slige Udflugter.

Og hvad var det nu for noget Sludder du skrev om at jeg skulde komme til Købhn. d. 11 Anker, Anker dog, hvad tænker du paa, naa, det mener du jo nok heller ikke, det vil jeg da ikke haabe, du gør, for jeg vil saa nødig skuffe dig, men du kan jo nok more dig lidt uden mig, selv om du jo maa have lov til at savne mig lidt, du holder da ligesaa meget af mig selv om jeg ikke kommer, gør du ikke? Anker, jeg skal nok tænke paa dig den Dag, selv om ikke jeg er med. Da er jeg nok lige kommet hjem fra Husholdningsskolen, tænker jeg.

Du kan tro, jeg lærer at lave mange Desserter her, naar jeg bliver din Kone, laver jeg nok Dessert til dig hver Søndag. Du har vel ikke en Ejendom i Kikkerten, Anker, tør du vove at købe noget nu, alting er saa usikkert, Fru Hansen sagde jo forleden at det var taabeligt. Jeg spurgte saa, hvad vi da skulde, for jeg mente jo vi havde Alderen til det nu. Saa lo hun blot ad mig og sagde, at hun var 27, da hun blev gift og saa længe kunde jeg saamænd ogsaa godt vente. Men det er nu ikke saa let at blive ved at vente, vel Anker, naar vi er saa langt fra hinanden og gaar og længes hver Dag. Men nu glæder vi os foreløbig til Jul, ikke, saa kan vi snakke sammen om Sagerne. Og saa er det vist bedst, jeg kommer ned og varmer mig lidt, for her er hundekoldt oppe i Aften. Saa skriver du snart 4 lange Ark til din egen Damse og fortæller hende, at du er glad for, at hun er en stor Pige, der ikke rejser til Købhn., selv om hun har gruelig Lyst dertil og at hun skal have et ekstra Kys for det til Jul, ikke ogsaa, Anker min. Saa Godnat da, Skat.

Mange, mange kærlige Hilsner fra din Damse

Hils Svigerfader og Søster og ønsk dem til Lykke de har Fødselsdag en Gang i Decbr. jeg husker ikke bestemt hvad Dato det er.

Min Adr. er vistnok pr. Køllergaard - Nylars Husholdn.
 

  30.11.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm, Onsdag Aften d. 30-11 [1932]

 

 

Kære Damse!

Ja, det kniber med at faa begyndt for Radioen sludrer saa forskrækkeligt  vi har faaet sat den til Elektricitet nu saa nu koster den jo ikke noget videre at bruge. Det kan godt være du har ventet Brev noget før men jeg har ikke tid til at skrive nogen anden Aften naar jeg skal til Gymnastik 3 gange om Ugen og der saa i denne Uge er en Fødselsdag og et Bestyrelsesmøde i Mandags hvor vi bestemte Juletræ til 3. Juledag hvad der jo ellers ikke interesserede mig særlig og du skal ikke tro jeg er ked af Byttet med en Bornholmerrejse og saa et Bal. Det var ogsaa paa tale at spille Dilletant til Fastelavn og holde et meget gemytligt Bal med de Musikere vi blev snydt for til Folkedanseopvisningen. Hvis det bliver til noget maa du se at komme herover til den Tid saa faar jeg nok Lov til at være hos dig hele Julen og jeg tænker da ogsaa jeg kommer til Juleaften, men det skal du nok faa nærmere Besked paa.

Damse, nu er der kun godt 3 Uger til, jeg synes bare Dagene gaar langsommere og langsommere jo nærmere vi kommer Julen, men det er vel fordi at jeg tæller dem for hver Dag.

Jeg skal hilse dig fra Erna og sige at der var ingen Mening i at jeg kom over hos dig Juleaften men jeg skal nok se om jeg kan staa fast ved min Bestemmelse.

Det var ellers meningen at vi skulde have haft ”Tøseaften” (som du ved jeg kalder det) i Aften. Nu syr de ikke mere, nu fletter de Bast, det er noget Erna har lært i Vinter. De er nu ikke her alligevel for Ingrid Andersen har forstuvet den ene Fod og saa er det hendes Fødselsdag, saa vilde de endelig havde at de skulde komme derop og flette i Aften og saa har jeg da Tid til at skrive og kan bedre samle mine Tanker naar de ikke sidder inde i Stuen og skvadrer. Jeg skulde for resten hilse dig fra Meta, hun var lige herinde, hun vidste vist ikke, at de skulde op til H. P. Andersen. I Morgen skal jeg ud at lede Mænd. Jeg var derude i Onsdags, da var der ti, men det var et forskrækkeligt Regnvejr saa jeg haaber der kommer flere i Morgen. Du kan tro det er sjov at se dem lave Gymnastik, der er nogle af dem der har nogle tykke Maver og den er jo lidt i Vejen. Karlene har ikke været 42 siden, men de møder ellers godt, i aftes var der 38.

Damse, du maa endelig ikke tro at jeg er ked af at dine Kammerater syntes du er slem til at lave sjov. Jeg vilde sikkert være mere ked af det hvis de synes du var saa alvorlig og fornuftig og kedelig, det ved du jo ogsaa nok at den slags Mennesker bryder jeg mig ikke saa meget om.

I Morgen venter vi Syerskerne hjem fra Odense, de har ikke været særlig begejstrede for at være der, de har kedet sig saa meget, saa du har altsaa været mere heldig.

Damse, det jeg skrev om at du skulde komme til Kbhn. den 11. skulde jo ikke tages saa alvorligt, men du kan nok forstaa jeg gerne vilde have du kom, men jeg kan nok forstaa du ikke kan komme.

Naa Damse, nu maa jeg vidst slutte for denne Gang, kan du nu blive ved at være en god og livlig Pige og altid min Pige og saa faar du til slut saa mange kærlige Hilsener fra din egen bedst Ven. Kyssene faar du til Jul i massevis.

 

Du maa huske at skrive hvornaar du rejser derfra saa jeg kan vide om jeg skal skrive dertil eller til Hullegaard næste Gang.

Hils nu familien.

 

  3.12.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Husholdningsskolen i Hast Lørdag Eftm. [3.12.1932]

 

Kære elskede Anker!

Jeg skal saadan skynde mig at skrive, vi skal nemlig afsted en hel Del med Toget og det gaar lige bestemt om en Time, men jeg synes, jeg saa gerne vil skrive lidt til dig nu, saa kan du jo allerede have det paa Mandag, hvis altsaa jeg faar det afsted i Aften. Her er saa dejlig varmt paa Værelset og saa fredeligt, de jeg bor sammen med er nemlig allerede taget hjem. Jeg har lige holdt Storvask, altsaa kun over min egen Person, ja, det var nu forresten næsten kun Klatvask, Anker, naar vi bliver gift, maa vi se at faa indrettet Badeværelse, for det er nu alligevel dejligt. Saa har jeg ogsaa været nede og lægge en dejlig Honningkage sammen og smurt Chokoladeglasur paa udvendig, det tog lidt længere Tid end jeg havde beregnet, for jeg er jo ikke udlært Konditor endnu, ellers havde der blevet lidt længer Tid til dig. Men jeg er alligevel sød, naar jeg skriver saa hurtigt igen, ikke? Ved du hvad Anker, her driller de mig alle saadan, fordi jeg en Dag sagde noget om at jeg var sød, naar jeg havde gjort det eller det, jeg kan ikke længer huske, hvad det var og det hørte Fru Hansen, nu gaar de alle og siger "lille, søde Dam" her hedder jeg nemlig ogsaa Dam, ligesom paa Forsøgsstationen. Jeg opfører mig for Resten ogsaa næsten, som da jeg var paa "Forsøgsen" saa ved du jo Besked, jeg er baade Næsvis og vigtig ligesom den Gang, jeg kan ikke forstaa, at du kunde blive forelsket i mig, Anker.

I Formiddags ligesom jeg allerbedst var ved at tage nogle Kager ud af Ovnen, var der pludselig en Stemme der sagde: Goddag Gudrun, jeg saa lidt forbavset op, saa var det saamænd Gunhild Rasmussen, der var kommet forbi, og saa havde faaet Lyst til at se Skolen og da hun vidste, jeg var her, benyttede hun Lejligheden med det samme. Det var meget fornøjeligt at snakke med hende, Fru Hansen, der er meget gæstfri, vilde da endelig have, at hun blev til Middag, hvad der ellers slet ikke havde været hendes Mening. Det sinkede mig naturligvis lidt i mit Arbejde, men som de gode Kammerater, de andre Piger er, gjorde de gerne lidt ekstra for min Skyld.

Uha, Anker, Tiden gaar, jeg maa skynde, skynde, skynde mig. I Aften tror jeg nok, jeg vil besøge Ludvig Andreasens lidt, det er det morsomste Sted at komme der er altid Liv og Lystighed, men det er maaske bedst, jeg gaar ned og ligger hos Onkel Matheas's, jeg plejer nemlig at dele Seng med Bertha, saa behøver de ikke at hale rene Lagner frem for min Skyld noget Sted. Ved du, hvad jeg tænker paa, naar jeg ligger hos Bertha, - - og ligger og tænker paa, hvor dejligt det havde været hvis - - - - jeg behøver vist ikke skrive mere, du ved godt, hvad jeg tænker paa, men, min egen Ven, hvor er jeg dog glad over, at  vi aldrig, aldrig har baaret os saadan ad, hvis det skulde gaa saadan med os, saa tror jeg aldrig, jeg kunde blive rigtig glad mere. Fru Hansen taler ogsaa i sine Timer med os om disse Ting og jeg har fuldstændig samme Anskuelse som hende, hun siger ogsaa, at to Mennesker, der holder rigtig meget af hinanden, vil aldrig sætte den Plet paa hinanden, som de vil fortryde hele resten af Livet og som blot skete i et svagt Øjeblik.

Derimod holder jeg ikke med hende i, at man godt kan holde af hinanden uden at kæle for og kysse hinanden o.s.v. Det tror jeg ikke paa, slet ikke, naar man er forlovet med slig en Vildbasse, som dig.

Anker, i Dag om 3 smaa, korte Uger, saa sidder vi to, om alt gaar vel sammen og synger Julesalmer i Østerlars Kirke. Gaar Dagene langsom for dig, min Ven, det vil jeg nu ikke paastaa, at de gør for mig, men det er jo, fordi jeg hver Dag har noget nyt at være optaget af, en Uge er næsten ingenting, og nu har vi kun én eneste tilbage her paa Skolen. Jeg er baade glad og bedrøvet over det, glad fordi vi saa nærmer os Julen med raske Skridt og ked af det fordi, ja fordi man saa hurtigt skal skilles fra dem man nu er ved at være rystet sammen med. Men denne Gang beholder jeg da for en Gangs Skyld mine Kammerater paa Bornholm, ellers plejer jeg altid at rejse langt bort fra dem. I Morgen Aften skal vi tidlig tilbage, saa faar vi Chokolade, det er vist et Væddemaal, tror jeg nok. I Morgen Formd. skal jeg vist til Kirke og høre, om Inger har faaet lært at ringe smukt med Klokkerne. I Morgen Eftm. er der Møde paa Højskolen, saa skal jeg maaske derhen.

Saa, nu kommer de andre stormende op ad Trapperne og jeg maa afsted.

Saa kysser jeg Brevet og sender det med en frisk Hilsen til min egen kære Anker fra hans "Damse"

Hils dem jeg kender, der bryder sig om en Hilsen

 

Jeg venter altsaa Brev i denne Uge.

Mor dig rigtig godt i Købhn. og savn mig en  lille Smule
 

  7.12.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm, Onsdag Aften [7.12.1932]

 

 

Kære Damse!

Nu er du vel snart færdig med at være paa Skole og saa haaber jeg at du har lært noget som du kan have Gavn af siden og ikke noget højttravende noget som vi jo nok aldrig faar Raad til. Damse jeg ved snart ikke hvornaar jeg skal komme over hos dig jeg har fortalt de andre at jeg skal over hos dig til Juleaften men de syntes allesammen at det er ganske urimeligt især da det maaske er sidste gang jeg skal holde Juleaften herhjemme saa jeg har ogsaa selv begyndt at spekulere lidt over hvad jeg skal men jeg er ikke kommen til noget Resultat og det kommer jeg nok heller ikke til før jeg hører fra dig og får din Mening at vide saa du vil nok skrive hvad du synes jeg skal, naar du ser det baade fra mig, din og de andres Side kommer jeg ikke Juleaften venter jeg nok med at rejse herfra til 2. Juledag saa det bliver jo noget senere saa bliver jeg der jo selvfølgelig ogsaa saa meget længere de andre tror ikke de har rokket ved min Beslutning endnu og det faar de heller ikke at vide før du skriver igen.

Solveig Frandsen er ude at besøge os i Aften hun har været oppe til Gudrun Majas Fødselsdag i Eftermiddag men nu er hun rejst til København saa har hun været her nede og spise der kommer nok nogle flere derinde fra senere og henter hende. Jeg skal hilse dig fra hende og sige at jeg ikke maa komme over hos dig til Juleaften.

Nu er det snart Fars Fødselsdag ved du vel det er paa Tirsdag, saa ved du det, hvis du faar lyst til at skrive til ham saa er det slut med alle de mange Familiefødselsdage i Lørdags var vi ude til Svends Fødselsdag og i Mandags var det Søsters og hun holdt den både Søndag og Mandag.

Paa Søndag er det altsaa vi skal til København og more os vi fik Billetterne i Aftes vi får nogle gode Pladser.

Nu fik jeg lidt Fred igen de har staaet herinde og snakket allesammen nu er de gaaet ned hos Erna paa Værkstedet. Thorbjørn og Søster er vist kommen og gaaet derned. Nu er vi bleven Piger kan du tro Søster og Inger er jo kommen men de skal jo skiftes til at sy Udstyr og Erna har travlt på Værkstedet hele Dagen.

Saa nu kommer jeg til at slutte nu er alle de fremmede kommen ind igen og det er ganske umuligt at samle Tankerne til mere nu skriver du nok snart din Mening om hvornaar jeg skal komme.

Til Slut sender jeg dig saa mange kærlige Hilsener

fra din bedste Ven.

Du kan tro jeg længes efter at komme over hos dig nu varer det snart ikke ret længe du kommer vel og henter mig paa Stationen ellers kender jeg ogsaa selv Vejen denne Gang.

 

Jeg skal hilse dig fra de fremmede og ogsaa fra Familien her.

Hils på Hullegaard.

 

Damse hvor skal jeg knuse og, kysse dig. Damse! Damse!
 

  11.12.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

 

Hullegaard 11-12-32

 

Kære Anker!

Ja, saa er jeg atter hjemme, min Ven, jeg kom først til Middag i Dag, vi sluttede ellers i Gaar, men jeg overnattede i Aakirkeby som sædvanlig. Jeg sidder og tænker paa dig, nu sidder du jo i "det kongelige", ja, du kan tro, jeg sad gerne ved din side, mon du ikke af og til sender mig en venlig Tanke?

Ja, Tak for dit Brev, Anker, skønt jeg blev lidt ked af det, da jeg fik det, jeg havde jo saa sikkert regnet med, at du kom her til Juleaften, nu ved jeg næsten ikke, hvad jeg skal skrive til dig skønt jeg har set Sagen fra alle Ender og Kanter, er jeg ikke kommet til noget Resultat. For jeg vil jo saa nødig undvære dig Anker. Jeg kan godt forstaa, at de gerne vil beholde dig hjemme, de ser naturligvis saadan paa Sagen, at naar du maaske skal være hos mig altid herefter, saa var det ikke mere end rimeligt, at du blev hjemme nu. Men Anker, I er jo saa mange til at holde Jul, Johannes og Katrine og lille Herluf kommer vel ogsaa derned og her er vi saa faa, saa vi savner dig jo kan du nok forstaa, det sidste Inger sagde til mig i Aftes var: "Du skal altsaa skrive til Anker, at han skal bare værs'god komme her til Juleaften". Hun haaber nemlig ogsaa at faa fri Juleaften. Saa tænker jeg jo ogsaa, for saadan kan man jo ogsaa se paa Sagen, at det er maaske sidste Gang, jeg holder Jul paa Bornholm og naar jeg saa altid skal være ovre hos jer, saa synes jeg, du skulde have Lov til at fejre Julen her hos mig for sidste Gang maaske, det ved vi jo ikke altsaa. Men selv om det nu er sidste Gang, du er hjemme Juleaften, saa kan det da godt være, vi kan komme hjem sammen med den øvrige Familie Juledag, ikke sandt. Ja, Anker, andet ved jeg ikke at skrive, for du skal selv have Lov til at bestemme det, jeg kan godt forstaa, det er ikke saa nemt for dig især naar de andre nu synes, det er saa urimeligt, men det var da alligevel en lidt anden Sag, hvis du skulle bo paa Bornholm, saa synes jeg, du skulde have Lov til at blive hjemme og det skal du alligevel, hvis du selv helst vil, jeg bliver ikke Spor af vred paa dig eller noget i den Retning, for jeg kan godt forstaa dig, I har det altid saa dejligt nede hos jer. Men savne dig Anker, det vil jeg jo og Juledagene bliver nok lange for mig, for saa er Julen jo næsten forbi, naar du kommer, ja Helligdagene altsaa. Nu maa du skynde dig at skrive til mig, hvad du saa bestemmer dig til, min egen Ven.

Nu skal jeg snart ud at malke, Far og jeg skal være ene om det i Aften, for Helga og Holger er paa Ellergaard jeg er jo helt uvant med at malke nu, men det kommer forhaabentlig snart igen. Ja, Anker, det var nu alligevel en dejlig Maaned paa Husholdningsskolen, jeg gaar ligefrem saa smaat i Dag og længes derned igen og det gaar nok de andre Elever ligesaadan. Der var mange i Gaar, der maatte have Lommetørklæderne frem, da vi skulde til og afsted, det er ogsaa rigtig væmmeligt, at skulde gaa rundt og sige Farvel. Den 13. Februar skulde vi allesammen komme derned igen, saa kommer den røde Kors Sygeplejerske som havde Sygepleje med os nemlig dertil igen, og hende kom vi allesammen til at holde saa meget af.

Jeg er saa forkølet i Dag saa det er en Gru, der var et Par af Eleverne, der begyndte et Par Dage inden vi skulde afsted og saa blev vi naturligvis smittede allesammen. Men nu skal jeg se at komme lidt tidlig i Seng og saa drikke en Kop Kamillete, saa jeg kan blive færdig med det i en Fart. Tænk, der er kun 14 korte Dage til Jul, jeg kan slet ikke forstaa det, vi faar ordentlig travlt med at blive færdige, paa Tirsdag skal vi have en hel Bunke fine Damer i besøg, men det er heldigvis kun til Eftm.Kaffe.

Du slipper vel nok for at komme til Askov i Julen, for ellers faar du jo næsten slet ikke Tid til at være hos mig. Anker, hvem tror du, der glæder sig mest, dig eller mig? Jeg tror nok, det er mig. Anker, det var en god Idé, med den Komedie til Fastelavn, jeg skal nok gøre, hvad jeg kan, for at komme. Saa gik jeg ud til "Bosserne".

Igen ankommen og sat mig til at skrive. Det var ikke Spor sjov at komme ud og malke igen, du, men det er nu ogsaa fordi Køerne malker saa lidt nu, saa er der ingen Fornøjelse ved det. Ellers er det saamænd ikke saa galt, du ved nok, jeg er Landmand med Liv og Sjæl, det sagde de ogsaa henne paa Husholdningsskolen, de var saa overbeviste om at jeg blev en sød, lille trivelig Bondekone - og saa troede de tilmed at jeg blev saa knusende dygtig - men det ved jeg nu godt selv er kun Fantasi. Fru Hansen troede nu paa, at vi gik lysere Tider i Møde, hun mente, at 1933 blev et godt Aar, hun sagde at hun havde visse Forudfølelser og de plejede ofte at slaa til. Hun saa nu altid saa lyst paa Tilværelsen og det er nu rart at omgaas saadanne Mennesker. Forleden Aften var der en Oplæser derhenne, som læste "Ordet" for os, kender du det Stykke? Her læser man og taler om det alle Vegne i denne Tid.

Vi fik et langt Brev fra Anna V. i sidste Uge, det gaar vist meget godt med at være i Jylland igen, de havde været i Besøg paa Forsøgsstationen, hvor de blev meget hjerteligt modtagne, alt gik der i sin gamle Gænge. Stamp var meget lykkelig med sin Vøls, og Mutter Ida var vist ved at komme over det.

Jeg har lige været ude at lægge en Varmedunk i min Seng (saa, nu bliver du vred og tænker: havde jeg bare været der, saa skulde den faaet et ordentligt Spark ikke sandt) men det er ogsaa bare for at drille dig lidt, jeg skriver det, saa kan du jo give mig nogle Smæk for det, naar du kommer. Hidtil har Tiden gaaet saa hurtigt, men de sidste 13 Dage bliver nok lange - og hvis du ikke kommer Juleaften saa bliver de sidste 3 de aller - - længste.

Jeg burde jo sendt Lykønskning til din Far, men i Gaar var det mig umuligt at faa noget skrevet, hils ham og ønsk ham hjerteligt til Lykke. Saa kan du hilse Erna og sige at hun er en rigtig sød og rar lille Svigerinde, hvis hun vil lade være at skænde saa meget paa dig, og saa lade dig rejse til Jul, saa skal jeg nok besøge hende til Gengæld et andet Aar. Naa, skal jeg tidlig i Seng maa jeg nok holde op med det her, det er jo ogsaa et Par anselige Ark du faar, selv om det er noget Vrøvl der staar i.

Saa maa du have Godnat da, min Ven, og saa maa du jo gøre, hvad du selv synes er det  rigtigste og bedste, men du ved jo, at jeg kan ikke andet end ønske at du kommer til Juleaften. Hils din Fader fra Far og Mor og ønsk til Lykke.

De kærligste Hilsner sender din Damse

 
  14.12.1932
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm, Onsdag Aften [14.12.32]

 

 

Kære søde, rare Kælebasse!

 

Overskriften er dikteret af Søster og Inger saadan tænker jeg de skriver. Nu haaber jeg snart de gaar ned og malker saa jeg kan faa Ro til at skrive dette Ark fuldt, for mere faar du nok ikke denne Gang, men nu kommer jeg jo ogsaa snart selv. Damse, jeg har bestemt mig til at komme til Juleaften alligevel, er du ked af det, men jeg kan ikke komme før den Dag det er Juleaften, og hvis du ikke har Tid til at hente mig paa Stationen kan du jo nøjes med at gaa mig i møde, jeg kan gaa ad Banen. Det er vel foresten meget bedre at mødes et ensomt sted paa Banen end nede paa Stationen. Damse, jeg ved ikke hvordan jeg skal med din Julegave, det er saa stor en Ting at det næsten ikke er til at slæbe med paa Rejsen og maaske det snart skal her tilbage igen, men du vil vel ogsaa gerne se hvad det er for noget og saa kunde jeg jo sende den derover, det kan du lade mig vide, du skriver jo nok en Gang til inden for længe nu kan du jo more dig med at gætte paa hvad det er for en Ting for jeg siger ikke mere.

Du kan tro vore Piger har travlt, nu har Erna jo lært saa meget nyt og det interesserer dem meget lader det til. De syr aldrig mere, nu fletter de Bast, maler og tegner og skærer ud, nu er jeg begyndt at hjælpe dem. Det er noget Udsavning ligesom vor Højttaler jeg er ved, det er nærmest noget til dig men det kan du faa at se til Fastelavn, før bliver det da slet ikke færdigt. Vi havde stor Fødselsdag i aftes som vi plejer, Søster og Inger vilde have at jeg skulde skrive noget om Maden og Kjolerne, men saadan noget Sladder ved du nok jeg ikke skriver om.

I Søndags var vi altsaa i København paa en meget vellykket Tur, i Aar var vi i Kristiansborg Slotskirke og derefter gav Brandmændene en Opvisning for os paa Brandstationen. ”Eventyr på Fodrejsen” i det Kgl. kan du tro var vellykket og ved du hvad Damse, jeg havde glemt min Theaterbillet hjemme, men det gik alligevel godt med at komme ind, for jeg kunde huske hvor jeg skulde sidde og saa blev jeg vist ind til Inspektøren, han var saa vældig flink, han skrev en Seddel og satte sit Navn under, den kunde jeg saa gaa ind paa. I Aar skulde du ellers have været med for vi havde 1½ time til at se paa Juleudstilling i og det var du jo saa meget glad for i Fjor, men da havde vi blot ikke Tid til det, kan du huske det Damse.

Nu haaber jeg du kan nøjes med dette her naar jeg selv snart kommer, jeg skal skynde mig til at save, jeg maa jo se at gøre noget ved det de Dage jeg ikke er til Gymnastik.

Og saa faar du endnu saa mange kærlige Hilsener fra din bedste Ven

næste gang haaber jeg det bliver kærlige Kys og klap du faar Damse.

 

Du skriver da nok en gang til ikke Damse! I Aften om 10 Dage rejser jeg over til dig, Hurra.
 

  17.12.1932
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Lørdag 17 Decbr. [1932]

 

 

 

Kære Anker!

Rigtig mange Tak for Brevet i Gaar, du kan tro, jeg var spændt paa, om du saa kom til Juleaften eller ej - og jeg blev vel nok glad, da jeg læste, at du kom, nu haaber jeg ikke, du maa fortryde det alt for meget, - eller at din kære Familie er altfor fortrydelige paa mig. Jeg skal nok faa Tid til at gaa imod dig, kan du tro, jeg tænkte netop ogsaa paa at foreslaa dig at gaa ad Banen, saa kan jeg gaa hjemmefra, naar jeg hører Toget i Skoven.

Vi har saa travlt hver Dag, men det hører sig jo til, i Gaar slagtede vi 17 Ænder, som vi har haft travlt med at faa ordnet. I Morgen skal vi lave Marcipan det er en Skam du ikke er her, for det er du vel god til, eller du er maaske bedre til at spise det? Det er jo noget værre noget med den Julegave Anker, jeg er meget nysgerrig og gætter paa alle mulige Ting, men hvis du meget nøje kan beskrive, hvordan den ser ud, saa maa du nok have Lov til at lade den blive hjemme, saa bliver jeg jo nødt til at komme over og se den en Gang i Løbet af Vinteren. Far foreslaar at du jo kunde fotografere den og saa vise mig Billedet. Anker, du kunde da godt fortalt mig lidt om Maden og Kjolerne, som Pigerne foreslog, særlig Maden interesserer mig, men det kan du jo gøre naar du kommer. Det her er vist det korteste Brev jeg nogensinde har skrevet til dig men jeg har ikke Lyst til at skrive mere nu længes jeg kun efter at snakke med dig. Jeg skal hilse dig fra Mor og sige, at du er meget velkommen.

Saa Farvel saa længe, min egen Ven og paa Gensyn om en Uge. Hils din Familie

Kærlig Hilsen fra én som længes og venter paa at de næste 7 Dage skal skynde sig at gaa

 

  9.1.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm Mandag Aften [9.1.1933]

 

 

Kære lille Damse!

Ja, nu er du selvfølgelig gal på mig fordi jeg har ventet saa længe med at skrive men jeg har ikke paa nogen Maade  haft Tid den første Aften havde vi lidt fremmede og og spillede Whist og 66 i to Hold og den anden Aften var jeg til Bestyrelsesmøde i Gymnastikfor. og Søndag Aften havde vi ogsaa fremmede og spillede "Graaboks" og Bob o. lign. Damse du faar saa mange for den Tid jeg var ovre hos jer du kan tro jeg var glad for det. Nu har jeg jo travlt med at spekulere paa min nye Gaard jeg skal have Viggo til at hjælpe mig at lave et Overslag og saa skal Tømreren have det og regne ud hvad det kan koste og saa skal jeg først bestemme om jeg skal have det eller ej men jeg haaber det da for det bliver let at faa noget andet uden det bliver noget gammelt, forsømt noget som vi maaske skal rende fra om nogle Aar. Far sagde en Dag at hvis vi kunde bygge for 10,000 saa fik jeg nok ogsaa Jorden for 10,000 og da jeg nok skulde have 20,000 med saa var der ikke andet end Huset vi skulde betale og saa Redskaber og Inventar saa det kan vi vel forrente. Ja Damse du maa undskylde at jeg kludrer med Skriften og Indholdet for vi har Kontrolassistent saa jeg maa sidde i Stuen og der er et Par Gæster og de spiller Bob og strikker og sludrer og snakker og griner og spiller Radio og jeg kan jo ikke lade være med at høre efter en Gang imellem. Du skulde bare se hvad Inger har faaet i Julegave af Kæresten hun har faaet en fin, ny Strikkemaskine og du kan tro at alle Pigerne har travlt med at lære at bruge den men endnu har har de vist ikke rigtig lært det for de maa trække op hvad de har strikket næsten hver Gang men de har da faaet strikket et Par Ankelvarmere det er næsten Erna der strikker mest men naar de de faar lært det rigtig tænker jeg de kan strikke et Par Strømper paa et Par smaa Timer saa saadan en maa vi se at faa naar vi faar Raad til det. Ejnar Gyldenkærnes  Pige er her i Aften hun siger at hun rejser til Sommer og Trille vil vist have en Plads i København saa jeg tænker jeg kan faa fæstet de to Piger nu skal jeg op og høre ad en Gang i nær Fremtid.

Rejsen hjem gik godt jeg naaede lige et Tog der gik til Lejre og var saa heldig at komme til at køre hjem med en Vogn fra Kastholm. Nu maa jeg op igen Kl. 5¼  og kalde, det kniber lidt men det gaar vi har ikke saa travlt i denne Tid saa jeg blev ikke skældt saa meget ud men de havde dog ventet mig noget før.

Ja, Damse jeg vil slutte for det er ikke til at samle Tankerne til mere. Nu faar du endnu en Gang Tak for den Tid jeg var hos dig og saa faar du saa mange Hilsener fra din egen Anker.

Hils de andre og sig dem Tak for sidst fra mig.

 

Jeg skal ogsaa hilse dig fra de øvrige Bekendte og fra Torkild.
 

  12.1.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard 12-1-33

 

 

Min egen Anker!

Tak for Brevet i Gaar, Anker, jeg blev saa glad for det, for nu tror jeg ganske bestemt at du nok kommer til at bygge. Jeg gaar allerede i Tankerne og møblerer og ordner Stuerne, vi skulde jo helst have det rigtig hyggeligt, men slet ikke fint, der skal jo være saadan at du kan faa Plads til at slaa et Par Kraftspring, hvis du skulde føle Trang til det. Anker, du kan tro, jeg glæder mig. Paa de Betingelser du skrev om maa vi jo sagtens kunne klare os, men hvor meget Jord kan du faa for 10,000, det kan da slet ikke blive mere end 20 Tdr. Land vel? Men det kan jo ogsaa være meget passende ikke, saa kan vi næsten klare os selv uden fremmed Hjælp. Du kan tro, Far og Holger er meget interesseret i dit Byggeforetagende i Søndags lavede de Tegninger paa Bordet af Tændstikker, jeg lo lidt af dem og sagde til dem, at det hjalp jo ikke noget, naar du ikke fik det at se. Far har jo stillet sig lidt skeptiske over for det Byggeri, for han mener jo, at det bliver nok for dyrt, men han anede jo heller ikke at du skulde have saa mange Penge hjemmefra og det forandrer jo Sagen betydeligt.

Hvordan har du det ellers, det er dejligt at komme til at bestille noget igen, ikke sandt. Ja, naar du skal til at begynde at bygge paa din egen Gaard, Anker, det bliver vel nok et Liv. Tænk, nu er det allerede mørkt, jeg kan næsten ikke se Linierne paa Papiret længer og Klokken er endda ikke fire endnu, jeg kan nu ikke mærke at Dagene er begyndt at længes.

Det er jo morsomt med den Strikkemaskine, det varer vel ikke længe inden du begynder at strikke, Anker, skønt nu har du vel faaet saa mange andre Interesser. Jeg tror nu ikke, jeg vil have saadan en Indretning, jeg vil nøjes med en god Symaskine, det ønsker jeg mig ogsaa paa Kraft. I Aftes var vi til Højskolemøde i Forsamlingshuset, jeg tænkte ellers paa at blive hjemme og skrive til dig, men lod mig dog lokke med - og jeg fortrød det nu heller ikke, det var rigtig morsomt. Først holdt Lærer Bæk Foredrag om Blicher og han er nu morsom at høre paa, den samme Bæk, bagefter var der fælles Kaffebord hvor der blev læst en god Historie, tilsidst legede vi Sanglege baade gamle og Unge, Bæk forstod rigtig at sætte Liv i Gemytterne, jeg havde aldrig troet og Sanglege kunde gaa saa godt i Ø.lars Forsamlingshus. Nu er det helt mørkt min egen Ven og jeg vil ikke skrive mere denne Gang, jeg har saa meget andet at lave ogsaa. Du skrev slet ikke noget om at du længes efter mig, saa vil jeg heller ikke betro dig noget om, hvor meget jeg savner dig, min egen Ven.

Jeg skal hilse fra de andre.

Selv faar du de kærligste Hilsner og Tak for den Tid du var hos din "Damse"

Hils Venner og Bekendte og Familie

 

Det var jo godt, du ikke fik saa mange Skænd, da du kom hjem, for det havde nu været Synd for dig.
 

  16.1.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm den 16-1-33

 

Min egen, kære Damse!

Hu, ha nu er Kulden rigtignok begyndt. Du kan tro jeg har faaet noget at spekulere paa nu jeg har faaet lavet en Tegning men du kan tro at der alligevel er mange Ting der skal tages i Betragtning det er slet ikke saa let og faa det ordnet. Viggo har været hjemme og hjulpet mig og vi var ude at se paa Terrænget og det er just ikke saa godt for vi bliver nemlig nødt til at bygge der hvor der nu er Have saa hele Haven kommer til at rives ned det gjorde nu heller ikke noget hvis vi bare kunde faa en igen der var lige saa stor og det vil vel nok knibe. Paa vedlagt Tegning kan du tage dig et lille Skøn over hvorledes det maaske kommer til at tage sig ud men der bliver vel nok lavet en Del om ved det inden bliver færdig. Hvis du kan finde ud af Stuehuset kan du vel se at vi faar ikke mere end to Stuer og de er endda meget smaa hvis derimod Karen Marie rejste kunde der blive to dejlige store Stuer. Men hun vil jo saa forfærdelig nødig rejse. Far har altsaa sagt hende ud og hun har ligget i flere Nætter og ikke kunnet sove fordi hun skulde rejse og da hun saa hørte at jeg maaske gerne vilde lade hende blive var hun lige ved at fare mig om Halsen saa jeg ved snart ikke hvad vi skal gøre men jeg syntes altsaa der er altfor lidt Plads derude nu. Men saa i Aftes da Jørgen var hjemme sagde han at det var langt det fornuftigste at faa en Arkitekt til at hjælpe os for Tømreren vi skal have er jo syg og kan sikkert ikke komme derud saa bliver det kun en Svend der skal ordne det og de ved jo ikke hvordan det skal være altid og saa skal jeg altsaa se dem efter og jeg har nu ikke saa meget Forstand paa den Slags Ting og det er heller ikke sikkert jeg faar Tid til at løbe der altid. Men hvis vi fik en Arkitekt til Hjælp saa tegner han en Tegning over det hele og giver en Beskrivelse over hvordan de forskellige Ting skal laves og hvad der skal bruges og saa skal han garantere for at det hele bliver lavet som det skal og han er jo alligevel meget bedre inde i de forskellige Enkeltheder end os andre saa hvis han ikke er altfor dyr og det mente Jørgen ikke han er saa synes jeg at det godt kunde betale sig og faa saadan en til at hjælpe os for hvis vi faar lavet noget forkert eller glemmer noget saa er det alligevel ærgeligt bagefter hvis det ikke kan laves om og du kan tro der er mange Smaating der skal tages Hensyn til  der er saa mange at jeg kan næsten ikke have dem i Hovedet allesammen. Jeg tænker vi faar ca. 25 Tdr. Land det kan vel nok passe for saadan et Par Smaafyre som os men se nu til Sommer bliver der jo meget ekstra og lave saa vi kunde vel næsten bruge en voksen Karl i Sommer over og saa tænkte jeg jeg kunde prøve at høre Aage Hæstrup om han vilde hjælpe os for en rimelig Løn jeg har jo lovet ham at han skulde tjene hos os og siden har vi jo ikke Brug for ham, jeg fik forresten Brev fra ham i Julen og skulde jo hilse dig saa mange Gange han er paa Rødding Højskole i Vinter. Nu kan du jo skrive hvad du syntes om det og hvis du ogsaa synes vi skulde prøve saa skriver jeg til ham saa snart jeg hører fra dig. Vi har ikke saa travlt i denne Tid hvad du kan forstaa naar jeg fortæller at det er midt paa Formiddagen nu jeg er nemlig meget stærkt optaget om Aftenen i denne Tid saa jeg maa skrive Kærestebrev om Dagen. Først har jeg de 3 Gymnastikaftener og saa er vi ved at bestemme et Delittantstykke saa vi har Bestyrelsesmøde stadigvæk og skal jeg saa til at være med at spille hvad der meget let kan ske saa bliver det ikke bedre paa denne Side af Fastelavn. Damse du kommer til at komme herover til Fastelavn der er alligevel saa meget vi skulde have bestemt og det var ogsaa godt om du kunde komme og se dit tilkommende Hus inden vi begynder at lave om ved det. Saa tror ikke der er mere denne Gang nu vil du nok skrive din Mening om de forskellige Ting jeg skal skynde mig ned og malke saa du faar nøjes med saa mange kærlige Hilsener og undskylde at jeg ikke faar Tid til at skrive saa meget om hvor meget jeg holder af dig og længes efter dig Damse men det ved du jo nok jeg gør alligevel.

Mange kærlige Hilsener fra Anker.

 

Nu slog Klokken

Hils nu alle.
 

  20.1.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Fredag Aften [20.1.1933]

 

 

Min egen Ven!

Mange Tak for Brev og Tegning, du kan tro, den er blevet studeret temlig grundigt mange Gange, jeg synes dog, der mangler enkelte Ting, saasom Hønsehus og Bilgarage, Hønsehuset er maaske nok det vigtigste, for du har vel ikke tænkt dig at vi skal have Hønsene i Salen? Far har nu siddet og lavet en anden Plan, maaske jeg kan faa ham til at skrive lidt til dig, han synes nu ikke rigtig om, at du skal have en Arkitekt til Hjælp, saa bliver det altid saa dyrt, siger han. Det er naturligvis ikke nemt for dig, , Anker, det forstaar jeg saa godt, naar du kun kan faa en Svend til Hjælp, men er der ingen andre Steder i Nærheden hvor der er en Tømrer du kunde faa fat i. Du kan vel nok faa Tid til at holde Øje med dem, selv om du ikke skulde bestille andet, saa blev det nok billigere end at faa en Arkitekt til det. Naa, det maa du jo nok selv bedst forstaa, Anker, det har jeg jo ikke ret megen Forstand paa, men jeg er jo altsaa lidt betænkelig med Hensyn til den Arkitekt, vi skulde jo helst have bygget saa meget som muligt for de 10,000, ikke sandt. Ja, du maa da hellere end gerne skrive til Aage Hæstrup, ham kan vi nok komme ud af det sammen med, men det bliver nok et værre Liv for mig, for han og dig er jo et Par store Drenge og finder vel paa de værste Tossestreger og mig har I vel desværre igen større Respekt for nogen af jer. Maaske skal jeg have Kagerullen i Brug.

Stakkels Karen Marie, hun har det nok ikke mere end godt i denne Tid, jeg har jo næsten ikke Hjerte til at hun skal sættes udenfor, men skidt med, om ikke Stuerne bliver saa store, saa behøver vi jo ikke saa mange Møbler saa sparer vi det. Og ved du hvad, naar vi nu faar travlt og jeg er ude i Marken og hjælper dig saa kan Karen Marie værsgod komme ind og lave Middagsmad til os, det kan du hilse hende og sige. Ja, Anker, saadan har jeg altsaa gaaet og tænkt mig det, men jeg véd jo ikke, hvor smaa Stuerne er eller hvordan det hele tager sig ud, men der behøver vel heller ikke tages nogen Bestemmelse om det lige nu, jeg kommer nok over og besér Lejligheden i Fastelavn. Karen Marie er jo ogsaa snart gammel og har maaske ikke saa mange Aar igen, men nu kan vi jo snakke mere om det, naar jeg kommer.

Maaske kommer Far ogsaa derover sammen med mig, han bliver naturligvis kun et Par Dage, det maa han vel nok have Lov til, jeg har nu uden videre inviteret ham med, jeg véd jo, at hos jer er Dørene altid aabne for Gæster.

Jeg har ellers ikke Tid at skrive mere, om 5 Min. skal jeg dække Bord. Ved du hvad, Anker, jeg fik Brev fra Johanne forleden Dag, men der stod nu slet ikke noget om nogle Piger, altsaa gaar jeg ud fra, at du fuldstændig har glemt det over alt det anden, saa nu har jeg skrevet et langt Brev til Johanne og forelagt hende Sagen.

Nu vil jeg haabe, I finder en rigtig god Komedie og spiller rigtig godt, men du har jo i Grunden slet ikke Tid til saadan noget nu, Anker, vel.

I skulde i Grunden holde et Karneval, det vilde nok være morsomt.

Men nu maa jeg slutte, min egen Ven, og sender dig til sidst saa mange, mange Hilsner. Jeg tænker paa dig og Friskolen hver Dag omtrent hele Tiden.

 

Din egen  "Damse"
 

  25.1.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm, Onsdag Aften [25.1.1933]

 

 

Min egen kære Damse!

Mange Tak for dit sidste Brev og Tegningerne dem har du vel ellers ikke lavet. De har ellers voldt mig en Del spekulation vi har nemlig haft en Arkitekt herude og se paa det og det er jo ikke sikkert hans Tegning vil falde sammen med dem over fra jer den bliver nok omtrent ligesom den jeg sendte over til jer. Det var jo ellers slet ikke meningen jeg vilde have Arkitekt men da jeg saa selv skulde i lag med det syntes jeg det var ved at løbe rundt for mig du kan tro der er mange Smaating og tage Hensyn til og da andre Folk som selv havde bygget absolut anbefalede at tage Arkitekt saa tænkte jeg at det nok var det bedste men jeg tænkte nok at din Far var ikke Tilfreds med det men jeg haaber da ikke han bliver alt for vred paa mig for det og heller ikke dig Damse forresten var Arkitekten en meget flink og elskværdig Mand som sikkert er let at komme ud af det med. Vi har endnu ikke faaet nogen Tegning fra ham men saa snart vi faar den og faar den godkendt skal vi til at købe Materialer og til at køre Grus og Sten og saa skal jeg sikkert til at rydde Haven men det skal i sørge over for den er ikke bedre værd saa faar vi nok med Tiden plantet en Del og saa kan vi jo selv bestemme noget for alle Folk er helt tossede til at give mig gode Raad og rette mig efter dem allesammen det er umulig men jeg er snart saa fuld af gode Raad saa jeg maa jo kunde faa lavet noget godt. Det var godt du skrev dig Mening med Hensyn til Karen Marie for jeg var bange for du vilde fortryde det naar du saa Pladsen jeg er forresten fuldstændig enig med dig, men ogsaa her er alle andre Folk saa kloge og fulde af gode Raad. Arkitekten mente nok vi kunde faa lavet en Kælder i Stuehuset og saa skal en Snedker gaa alle Vinduerne efter der er nemlig ikke ret mange af dem der kan lukkes op og Hængslerne er gaaet af og nogle af dem er raadne. Du kan tro jeg er optaget paa denne Side af Fastelavn men jeg tør næsten ikke skrive ned hvad det er. Vi er jo kommen i Gang med at spille Dilettant vi skal spille "Slægtningen" og "Nerveklinikken og jeg skal være med til Slægtningen som du vel nok kender det er den fra Fanø men nu kommer det værste for de har nemlig faaet mig til at spille Elskerrolle og med hvem tror du det er sammen med Gudrun Maja. Frede han vilde bestemt ikke mere og saa fik de mig til det jeg ved ikke hvad du siger til det? men du kommer da over og ser det haaber jeg men du skal ikke komme før Fastelavn for da faar jeg jo travlt med at faa afpudset min Rolle det vil altsaa sige at jeg leder Gymnastik 3 Gange om Ugen og spiller Komedie to Gange og en Gang har vi Husflidsaften saa er der kun Søndag  tilbage og da kan der jo let blive noget. Vi har forresten Husflid i Aften og de er begyndt at komme nu saa faar jeg vel ikke Fred ret meget længere og jeg skal ogsaa ind og save det sidste Stykke af vores Lampeskærm ud saa faar jeg skrive Resten i Morgen og jeg skal vel ogsaa skrive et Fødselsdagsbrev hvis jeg husker ret.

I Lørdags havde vi Kritik i Gymnastikforeningen det ved du vel hvordan det gaar til jeg fik jo en Del Kritik men han roste skam ellers baade Holdet og mig og jeg var i alt Fald godt tilfreds med Kritikken. I Søndags var jeg til Delingsførermøde i Roskilde det gik noget saa udmærket som sædvanlig det er nu ikke sikkert du kan holde mig væk fra dem ad Aare og der er da ogsaa altid mange gifte Mænd med. I Aftes var jeg inde til Jens Andersens og faa Kaffe da jeg kom fra Gymnastik hun havde faaet dit Brev og du kan godt belave Pihls paa at Johanne gerne vil have Rigmor hvordan det saa gaar med Bodil ved jeg ikke bestemt men jeg tror da det gaar.

Nu vil jeg ind og save Damse saa kan det være jeg finder noget mere Stof til i Morgen og saa faar du have Farvel saa længe du kan tro jeg tænker tidt paa dig i denne Tid jeg gaar i Giftetanker næsten altid.

"Torsdag Aften"

Ja jeg maa jo tage hele Tiden i Brug nu har jeg en halv Times Tid inden jeg skal ud og lede de gamle Mænd jeg har vist ellers ikke mere særlig at fortælle dig men vil blot lige sende dig en lille Hilsen. Damse nu maa du altsaa ikke være ked af det fordi jeg har taget en Arkitekt for naar andre siger at det kan betale sig og de selv har prøvet det saa kan det vel ikke være rent galt men det bliver det vel vanskeligt at faa din Far til at forstaa. Damse du kan tro jeg tænker tidt paa hvordan vi to kan faa det derude men det skal nok gaa tror du ikke du bliver vel nok en kras Madamme men jeg kan vel nok tumle dig. Nu tror jeg at jeg vil slutte jeg skal jo ogsaa have skrevet Fødselsdagsbrev men nu maa i endelig komme begge to til Fastelavn og du kan jo nok blive her en 14 Dages Tid du kan jo sy lidt Udstyr herovre men husk at du skal ikke komme før Fastelavn for da er jeg meget optaget.

Til Slut faar du saa mange kærlige Hilsener fra din tilkommende Mand og bedste Ven

 

Hvordan gaar det Holger og Helga med at købe Sted. Hils dem

 

Jeg har skrevet til Aage Hæstrup om han vilde komme og hjælpe os i Sommer nu faar vi se hvad han vil.
 

  31.1.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard, Tirsdag Eftm. [31.1.1933]

 

 

Min Anker!

Tak, rigtig mange Tak for det sidste lange Brev og fordi du huskede Fars Fødselsdag, endda selvom jeg slet ikke havde mindet dig om det. Anker, du kan da nok forstaa, at hverken Far eller jeg er spor vrede paa dig, jeg kan saa inderlig godt forstaa dig, min egen Ven, og det var jo kun et Forslag fra Fars Side, han har jo heller ikke spor at bestemme over det, men han interesserer sig naturligvis for det og glæder sig til at komme derover til Fastelavn. Anker, naar du nu skal til at rydde have, kan du saa ikke flytte et par Ribs- og Stikkelsbærbuske, saa vi dog kan faa lidt Rødgrød i Sommer, det er jo ikke saa godt helt at undvære Bær.

Nu har jeg faaet Brev fra Johanne og det er jo omtrent i Orden med Pigerne, du kan godt hilse begge Fruer og sige at de vil naturligvis gerne gaa for 40 Kr. og de glæder sig til at komme derover. Saa behøver vi vel ikke skrive mere om det, vi kan jo snakkes ved, naar jeg kommer. Men ved du hvad, nu er det galt med Inger, nu har  hun ogsaa faaet  en Lyst til at komme til Sjælland, om vi dog ikke ogsaa kunde skaffe hende en god Plads. I mangler vel ikke en Pige, for ellers vilde hun vist meget gerne til jer, , jeg sagde jo, at det kunde jo være, for hvis baade Søster og Inger skal giftes, faar I vel brug for nye Kræfter, men det véd jeg jo heller ikke, om de skal. Inger er jo hverken saa gammel eller saa fornuftig, men hun er rask til at bestille noget, hun vil nu saa gerne et Sted hen, hvor hun kan faa Lov at lave lidt Mad. Jeg ved ikke, om du tror, du kan finde et godt Sted til hende.

Jeg fik saamænd Brev fra Meta i Dag, hun glæder sig saadan til at se mig som Kone i Friskolen og loved at besøge os flittigt. Hun skrev, at hun maaske skulde til jer til Sommer. Saa fortalte hun lidt om Gymnastikken, hun mente, at det gik svært godt for dig med at lede Karlene, passer det? Jeg vilde saa gerne se Gymnastikopvisningen, men jeg kan jo ikke forlange at faa i baade Pose og Sæk, og jeg vil dog hellere se Komedien. Aah Anker, jeg ler indvendig ved Tanken om at se dig optræde som Elsker, tror du, du kan gaa op i din Rolle med Alvor, bare det ikke gaar galt, naar du ved, jeg sidder nede i Salen og morer mig. Det er da godt, du skal spille sammen med Gudrun Maja, for jeg tænker ikke, det generer dig ret meget, at elske hende lidt kraftigt og du maa endelig holde meget af hende, Anker, det andet er forfærdeligt at se paa. Du maa da forstaa dig paa det, du har jo mangeaarig Øvelse. Jeg har aldrig set det Stykke, kun hørt det i Radio, men Mor kender det godt, hun siger, det er et af de kønneste smaa Stykker, som hun ved. Hvem skal spille Englænder og hvem flere end jer, skal være med at spille? Men Anker, Anker, hvordan gaar det med din Nattesøvn, jeg er bange, du skal rigtig sove ud, naar jeg kommer, skal jeg alligevel hellere blive borte???

Du bliver vel ordentlig drillet, naar du saadan skal spille Elskerrolle, ikke sandt. Jeg har nu ikke spor imod det, naar du bagefter er min egen Anker, helt og holdent kun min, og det ved jeg jo nok, du er, ikke sandt.

Hvis det nu blvier rigtig Vinter, saa kan i da ikke bygge, vel? Jeg skal til at sy mig en Kjole nu, den er endda rød, den Farve, du saa godt kan lide, jeg farvede den i Gaar, det er nemlig meget gammelt Tøj, som jeg har haft liggende længe, det blev nu rigtig pænt, naar jeg nu blot havde haft det syet, Mor synes, jeg kunde lade det sy nede i Byen, men det er jo ikke nær saa morsomt, som selv at have det gjort det.

Det var en stor Skam, du ikke var her i Søndags, Anker, jeg lavede nemlig, rigtig dejlig Fløde-Is, jeg fik Lyst til at prøve det, vi gjorde det en Gang på Husholdningsskolen, men det er meget morsommere at gøre det selv, og den blev som sagt meget vellykket. Naar du har været rigtig rar og flink og god en Dag, skal du se, jeg laver nok Is til dig.

Aah Anker, vi skal vel nok faa det dejligt, vi to. Men hvor skal vi være flittige og sparsommelige, ikke sandt. Saa maa vi vel kunne klare os. Nej, Helga og Holger har ikke faaet noget Sted, og faar det nok heller ikke foreløbig. Der er skam ikke let for Holger og Herluf naar deres Far slet ikke kan eller vil hjælpe. Han kan ikke andet end at tigge de Penge fra dem, som de kan tjene og det bliver vel aldrig anderledes, selv naar de faar deres eget, saa det ser jo temlig haabløst ud. Far kan jo nok hjælpe dem lidt , men det forslaar jo ikke ret meget og han kan jo ikke risikere at sætte det til, som han har, saa længe Tiderne ikke er bedre. Dig og mig Anker, vi kan jo sagtens være glade, men det er vi jo ogsaa, ikke sandt.

Nu maa jeg nok til at slutte, for vi skal lige straks have Kaffe og bagefter skal jeg ned i Byen, saa tager jeg dette med og saa faar du det en Dag før.

Tror du saa snart, du kan faa en ledig Time saa du kan skrive lidt til en lille Pige, som altid bliver saa glad, hver gang der er Brev fra hendes egen Ven. Nu herefter bliver du jo G. M.'s hjertenskære Jens, hun elsker dig jo saa inderlig, men maaske - - maaske du alligevel kan faa Tid at sende mig en kærlig Tanke en gang imellem, tror du?

 

Saa faar du min bedste Hilsen og saa er der én som længes saa meget efter at det skal blive Fastelavn, kan du gætte hvem det er?

 

Anker, hvor jeg holder meget af dig.

 

  5.2.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm Søndag Eftd. [5.2.1933]

 

Kære Damse!

Naa nu har jeg faaet lidt Tid til overs til et Brev igen i Dag stryger jeg Middagssøvnen for jeg skal nemlig sige dig at nu er jeg ikke kommen i Seng før 12 de sidste 3 Aftener og er stadig første Mand om Morgenen men saa har jeg taget mig en 3-4 Timer Søvn i Formidd. saa nu kan jeg nok klare mig. Vi har ellers fremmede i Dag det er Anna Thorhauge og hendes Broder og Kæreste men de kan nok underholde sig uden min hjælp. Du skulde bare have været her i Torsdags Aftes da kan du tro vi havde fine fremmede. Dagny var hjemme med 7 andre Sygeplejeelever du kan tro de var ikke kede af det jeg var ude at lede Mænd og da jeg kom hjem var de lige kommet men du kan tro de følte sig ikke fremmede de holdt en værre Ballade hele Tiden. De fleste af dem var fra Byen og de vilde selvfølgelig ud og se alle Dyre[hak i papiret] skulde se en rigtig Bydame der stod [hak i papiret]de for en lille Gris og kyssede den lige [hak i papiret] Næsen. I Fredags var jeg inde paa Lindeskovgaard efter Gymnastikken det var Ingeborgs Fødselsdag og Far og Erna og Søster var ogsaa derinde. Og i Aftes var jeg oppe i Skolen og træne til min store Optræden til Fastelavn det bliver sikkert Lørdag for de ældre vi skal spille og Søndag med efterfølgende Bal for de unge saa du kommer vel nok Lørdag Form.

De øvrige Spillere bliver Englænderen, Verner fra Rorup men ham kende du vel ikke og hans Tjener bliver Karens Børge min Far bliver Gunnar Christensen og Estrid Fokdal bliver en Fiskerkone og Ellen Thomsen bliver min Moder. Spillerne i det andet Stykke bliver Ingrid Andersen, Frede, Sigrid Torst altsaa Annas Søster Jens Andersens Forkarl som du ikke kender, Gudrun Larsen, Vagn Gyldenkærne og Thorbjørn saa det er jo en stor Flok der skal optræde kan du se men endnu kan jeg ikke sige dig om det bliver godt eller ej.

Jeg sidder og snakker med Karen Marie jeg skal hilse [hak i papiret] hende, hun siger at hun har nogle gode [hak i papiret] og de kan godt staaend i Sommer for de ga[hak i papiret]ske er ikke noget værd men saa bruger vi de Karen Marie har plantet til vi selv faar plantet nogle nye. Nu kalder de ude fra Stuen at jeg skal komme ind og spille Bob men jeg skal vise dem at det er bedre og sidde og skrive Kærestebreve. Jeg har endnu ikke talt med Signe og Johanne om deres nye Piger men jeg skal nok se at faa gjort det snart hvad vi skal gøre ved Inger ved jeg ikke men det er jo ogsaa i god Tid endnu saa det kan være vi finder en Plads til hende.

Damse du kan tro jeg tænker meget meget paa vor Fremtid i denne Tid ja jeg kunde skrive flere hundrede Ark hvis jeg skulde skrive alle mine Giftetanker ned til dig men jeg skal nok fortælle dig lidt af det paa til Fastelavn og du skal nu ikke være bange for at komme for min Nattesøvns Skyld for nu er jeg saa godt i Træning med lidt Søvn saa nu kan jeg meget bedre taale det. Nu bliver der noget Uro saa nu vil jeg lægge Skriveriet til Side og saa se og faa Lejlighed Siden til at slutte og maaske kunne finde noget mere at fortælle dig. Farvel saa længe.

Mandag Formiddag

Blot lige en lille Afskedshilsen men den kan jo ogsaa sommetider vare længe. Nu er det bleven Tøvejr og saa er jeg snart færdig med at være Fodermester her for nu skal jeg til at rydde Træer ude i Friskolen jeg har begyndt en Dag for nogen Tid siden men saa blev det Frostvejr saa jeg maatte holde igen du kan tro det er ellers sjov det værste er bare naar jeg kommer til at fryse om Fingrene for saa tænker jeg bare at du nu gik inde i Stuerne saa kunde jeg da komme ind hos dig og faa dem varmet men nu maa jeg nøjes med at banke dem. I Aften skal jeg ud hos Estrid Fokdal og spille og det bliver vist den eneste Gang i denne Uge men jeg har ogsaa travlt med Lampen endnu for nu har jeg begyndt at male den og det er meget senere end jeg troede men bliver jeg ikke færdig til Fastelavn saa kan du jo tage fat du kan jo saa godt lide at male.

Naa Damse nu skal jeg lige muge Hønsehus inden jeg begynder for mig selv saa nu faar du til Slut saa mange kærlige Hilsener fra en som længes efter Sommer særlig meget i Aar. Og som foreløbig glæder sig mest til Fastelavn Damse og saa Farvel og paa Gensyn.

Hils dem alle derovre

 

Jeg skulde hilse dig fra Littrups han er her næsten hver Søndag. Og saa skulde jeg hilse dig fra mine to smaa Kusiner Solveig og Søster.
 

  10.2.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

 

Hullegaard, Fredag Eftm. [10.2.1933]

 

 

Kære Anker!

Ja, denne Gang faar du altsaa ikke ret meget, det vil jeg sige dig paa Forhaand, det gør heller ikke saa meget, vel. Vi sidder nemlig og reviderer Pakhusregnskab, det er et værre stykke Arbejde, men vi faar da ogsaa 50 kr. for det, jeg har snart tjent en Tikrone, det bliver jo en god hjælp til Rejsen. Saa sparer jeg 4 Kr. i Dag, jeg bliver hjemme fra V.U. Bal i Neksø. Helga og Holger skal afsted, Helga er for øjeblikket travlt beskæftiget med at presse Holgers Tøj. Det passer nu ogsaa bedst at jeg ikke tager med, for der er Menighedsmøde i Aften paa Broager i Østermarie og vi skal give Kaffebrød og ellers give det hele sammen med Krusegaards, vi kan jo saa dårligt have det selv paa grund af Pladsmangel.

Du skal have Tak for Kortet som jeg fik i Dag, jeg har snakket med Inger allerede, og hun vil vidst gerne have Pladsen, nu skal jeg skrive til Marie en af Dagene, men faar du snakket med nogle af dem, saa sig at hun vil nok.

Anker, Anker, du ved ikke, hvor jeg glæder mig til Fastelavn, om Far kommer med ved jeg slet ikke, han kan nok ikke løsrive sig. Jeg kommer jo nok Lørdag, det er jo det seneste, naar jeg vil have det hele med, men næste Gang jeg skriver skal du faa nærmere Besked. Jeg skal hilse dig saa meget fra Inger og sige Tak for Ulejligheden og fra de andre skal jeg ogsaa hilse.

Og saa, Anker, maa jeg slutte, vi skal snart afsted. Er du snart ved at blive en dygtig Elsker? Jeg ler ved tanken om Ellen som din Mor. Kan du saa have det rigtig godt til vi ses, og snart skrive til mig

 

Kærlig Hilsen fra din "Damse"

 

  16.2.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm Onsdag Nat [16.2.1933]

 

Kære Damse!

Ja du kan vist ikke tænke hvor jeg sidder og skriver nu da Klokken er ca. 1½ om Natten. Jeg sidder nede i Kostalden og vaager over en Ko der er meget syg og maaske ikke kan leve og for 14 Dage siden mistede vi en af samme Sygdom nemlig Kælvningsfeber saa det var jo meget kedelig hvis denne ogsaa skulde gaa hen og dø. Du maa altsaa undskylde hvis jeg sjusker lidt med det for jeg sidder ikke saa behageligt jeg har lagt et Bræt over en Trillebør og sidder saa derved paa en Malkeskammel.

I Aften har jeg været til Generalforsamling i Gymnastikforeningen paa Højskolehjemmet du husker vel den du var med til i Fjor da vi kørte med Høgenhauge fra Hule Mølle i Aar kørte jeg med Gunnar Christensen fra Assingløse sammen med vore Piger og Meta og Karl Bjørn.

Jeg har som sædvanlig hver Aften optaget i denne Tid derfor skriver jeg ogsaa om Natten.

I Morgen skulde vi have fremmede fra Stevns men jeg tror næsten det bliver aflyst for Søster og Frede har Influenza og Frede er temlig meget syg han havde 40,1˚ Feber i Aften der er mange her omkring der har Influenza i denne Tid men det er vist temmelig mildt de fleste Steder Johannes og Anna har ogsaa været syge og i Mandags da vi var inde at spille paa Lindeskovgaard var der 3 Karle syge men vi haaber den faar raset ud til Fastelavn ellers tør du vel næsten ikke komme og det er du skam nødt til for jeg kan ikke undvære dig længere nu da jeg har ventet dig. Du kan tro jeg har haft travlt den sidste Tid med at rydde Træer ude i Friskolen du skulde se en Bunke Brænde jeg har faaet samlet men jeg faar vist bare ikke Tid til at hugge det nu skal vi til at køre Grus og vi skal ogsaa snart til at grave Grund saa vi kan faa begyndt. Littrup og Søster har travlt med at se paa Ejendomme en Dag var Far og Ester og Aksel med og se paa en men den var saa forfalden at de aldrig har set Mage og den var vist ogsaa for dyr men nu ser de paa et mindre Sted paa den anden Side af Holbæk som er noget bedre og tillige forholdsvis billig saa maaske det bliver det de tager men foreløbig er søster altsaa syg saa det gaar nok ikke i Orden før hun bliver rask. Hvis de saa skal have Bryllup en Gang i Marts saa har vi bestemmet at du skulde blive her til det er overstaaet det kan du vel nok Damse du kan jo sidde herovre og sy Udstyr og du kan jo ogsaa komme ud hos mig og hugge noget Brænde en Gang imellem. Aa Damse jeg sidder og er lige ved at falde i Søvn saa det bliver vel nok noget Sludder jeg faar skrevet men du kan tro jeg længes efter dig og glæder mig til Fastelavn men jeg glæder mig dog meget mere til Sommer Damse da du skal være hos mig altid hvor skal vi to dog komme godt ud af det sammen jeg tænker paa den Tid næsten altid. Nu tror jeg Koen er ved at blive lidt bedre den ligger mere rolig nu og den skulde jo rigtignok ogsaa gerne komme over det.

Mandag Formiddag

Saa nu er jeg frisk igen jeg maatte holde i Nat fordi jeg blev for søvnig men nu da jeg har sovet til Kl. 10½ saa har det hjulpet.

Jeg har vist eller ikke stort mere at fortælle dig og maa jo ogsaa se at blive færdig saa jeg kan faa bestilt noget. Jeg tror Stevnsboerne kommer i Dag alligevel saa jeg skal have skrevet en Stamtavle paa en Kalv til den ene af dem men nu kommer du jo snart selv saa jeg kan faa talt med dig Damse saa kan jeg nok fortælle dig hvad jeg har glemt nu.

Saa faar du til Slut saa mange kærlig Hilsener og paa Gensyn Lørdag Formiddag nede paa Stationen.

Kyssene maa du ogsaa vente med til den Tid.

 

Hils de andre og se at faa dig Fader men et Par Dage i Fastelavnen.

 

Koen er bedre nu.

Nu var Arkitekten her med Tegningen. Nu skal jeg i Lag med haandværkerne saa skal de regne ud hvor meget det vil koste og saa begynder vi.

Farvel Damse.

 

  19.2.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Søndag Aften [19.2.1933]

 

 

Kære Anker min!

Nu skal jeg skynde mig at skrive et Par Ord til dig, de andre gør ellers Nar ad mig, at jeg skriver, naar jeg rejser over til dig om et Par Dage. Det er ellers ved at være Sengetid nu, du kan tro, jeg glæder mig til at sove længe om Morgenen i næste Uge - og til at blive vækket af dig, min Ven - hvis det da eller kan gaa an at du kommer op til mig. Sikken et Fygevejr det har været i Dag og er endnu altsaa, Togene har slet ikke gaaet, i Aften har Mor lagt Kabale om naar de kom i Gang igen og det blev nu ikke før Onsdag. Vi skulde ellers været til Gudhjem i Dag og besøgt Marie, alle Onkel Ludvigs skulde ogsaa kommet, men vi maatte pænt blive hjemme allesammen.

Blot det nu bedager sig lidt i Vejret inden Fredag for hvis der nu bliver Togstandsning over det hele, bliver jeg vel nødt til at blive, hvor jeg er og det vilde jo være mere end sørgeligt, ikke sandt? Til Rønne kunde jeg jo nok komme, de kunde jo køre mig  lidt paa Vej i Slæde saa kunde jeg jo gaa for Resten. Og til Roskilde kunde jeg vel nok komme ellers skulde det da blive meget slemt, og der kunde du vel nok faa mig hentet paa en eller anden Maade tror du ikke?

Aah, det gaar nok ikke saa galt heller. Jeg har ellers snakket lidt om at rejse allerede paa Torsdag for at være sikker paa at naa frem i rette Tid, men nu kan vi jo se, hvordan Vejret vil udvikle sig i de kommende Dage. Hvis jeg skulde komme paa Fredag skal jeg nok ringe til dig fra Hovedbanegaarden, ellers kommer jeg paa Lørdag, med hvad Tog ved jeg jo ikke, men jeg kommer jo med det første, jeg kan naa, det gaar vel ved 9 Tiden fra Købhn. Jeg tror ikke, jeg faar Far med, i det mindste ikke, hvis det bliver ved med Frost og Sne. Er det virkelig saa nær forestaaende med Søsters og Litrups Bryllup, det havde jeg ikke troet. Du maa nu ikke tro, jeg saadan kan blive hos jer i flere Uger, husk paa, jeg gaar ikke paa løst, men bliver det i første Halvdel af Marts, kunde det maaske lade sig gøre, men saa hurtig gaar det vel ikke.

Anker, vi fik Is til Middag igen i Dag, rigtig dejlig Flødeis som Helga lavede,  -men det er vel næsten synd at fortælle dig, du bliver bare saa lækkersulten.

Saa, Anker, faar du ikke mere nu, men saa er der vel nok én der glæder sig til Lørdag - eller er der maaske to? Anker, jeg glæder mig saadan til at se jer spille Komedie og til at hilse paa Venner og Bekendte derovre men aller - allermest glæder jeg mig til at være hos dig, men egen Ven. Vil du saa være min egen Anker til vi ses igen - og naar jeg kommer - og altid siden hele Livet igennem.

Saa er jeg altid din Damse

 

Hils Erna og sig at nu maa hun holde sig lidt mere hjemme end sidst jeg var ovre hos jer

 

Bare du ikke ogsaa gaar hen og bliver syg, Anker. Skulde Komedien blive udsat, kan du saa ikke ringe til mig.

 

Nu skal jeg ud til en dejlig Varmedunk i min Seng. Ha - ha - ha

 

  3.3.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Fredag Aften [3.3.1933]

 

 

Kære Anker!

Det er snart længe siden, jeg sidst skrev til dig Anker, jeg lovede dig jo ellers, at jeg aldrig vilde skrive til dig mere, naar du ikke gemte dine Breve ordentlig - men jeg kan jo heller ikke saa godt lade være. Du skulde jo været her i Aften, jeg er fuldstændig Mutters alene hjemme i Aften, de andre er i Aakirkeby til Fødselsdag, jeg venter dem hjem om en Times Tid. Jeg har ellers haft saa travlt, jeg har lige sømmet 12 Haandklæder, det er saadan en god Beskæftigelse at sy paa Maskine, naar man er alene hjemme, for ellers hører man tit saa mange mystiske lyde, det er nu ikke fordi jeg er bange, da ikke saa tidlig paa Aftenen, jeg skal jo ogsaa vænne mig til at være alene, for det bliver jeg jo nok af og til, naar vi bliver gift, ikke sandt.

Jeg skal jo ogsaa fortælle dig lidt om Rejsen. Jeg blev saa søvnig inden vi naaede København, der tog jeg saa en Bil, som jeg højtidelig havde lovet dig, men jeg var nu lige ved at fortryde det, for han forlangte 1,10 Kr og saa vilde han endda have Drikkepenge foruden, jeg syntes det var et stift Stykke. Saa gik jeg en lille Tur op til min Konditor og fik mig et Par Kager, dem nød jeg paa Damperen ved den Tid, jeg tænkte, I var ved at indtage denne her lækre Citronfromage, som jeg aldrig naaede at faa noget af. Og saa sad jeg lidt og tænkte paa dig, Anker og længtes maaske nok, det maa jeg vel nok, selvom du ikke kan lide, jeg er bedrøvet over at rejse fra dig. Det var saa taaget, Damperen tudede hele Natten og vi naaede først Rønne Kl. 8. Jeg fik dog ikke Skænd, fordi jeg var blevet saa længe borte, de spurgte blot, om det var først i Ugen om Torsdagen paa Sjælland, jeg havde nemlig været saa enfoldig at skrive, at jeg kom nok hjem først i Ugen. Har du fæstet nogen Karl endnu? Albert vil forfærdelig gerne over til os, men han troede ikke, han kunde. Jeg ved nu heller ikke, om det var noget for os, jeg tror det næppe, hvad mener du? Det er ikke umuligt, vi kan faa ham altsaa. Hvis det Orgel, vi talte om, er baade godt og pænt og ikke koster over 200 Kr maa jeg vist godt faa det, jeg vilde selvfølgelig gerne se det inden det bliver helt afgjort, men saa længe kan vi vel ikke vente med at tage nogen Bestemmelse.

Her er megen Sne endnu paa Bornholm, men i Gaar og i Dag er det dog, som man kan mærke, der er Foraar i Luften. Og saa bliver det snart Sommer Anker.

Nu tror jeg, de andre kommer og jeg maa nok heller holde op saa skal du have rigtig mange Tak for sidst min Ven. Hils de andre mange Gange fra mig

 

Nu har du vel rigtig travlt.

Mange Hilsner sender din egen Damse

 

Spørg Erna om hun ikke tror det vilde være praktisk om I bestilte en halv Gris til os og saltede ned, de er vel saa billige nu og det er jo godt at have lidt i Sulekarret, naar vi skal til at begynde. Det var altsaa bare et Forslag.

 

Du kan tro, jeg savner Godnatkys og alle de andre kys.

 

  8.3.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm, Onsdag Aften [8.3.1933]

 

Kære Damse!

Mange Tak for den Tid du var her og for Brevet. Jeg har heller ikke megen Ro til at skrive i Aften for du ved vel at her er fremmede Onsdag Aften og Søster har optaget Kontoret hun er ved at udfylde en Bunke Bryllupsattester. Ja du kan tro her sker meget i denne Tid. Aksel fik jo den Gaard der var Tale om og den Gaard du ved at Littrups var ved at købe fik han ikke for ligesom han skulde af Sted for at afgøre det ringede en Bekendt fra deres Nabolag som var noget i Familie med dem og han vilde endelig have de skulde købe hans Gaard. Den vilde de jo meget hellere have og saa tog de derhen i Stedet for og blev ogsaa enige om Prisen og han overtog Dagen efter. Brylluppet skal være den 20 April saa det passer jo udmærket for dig og jeg skulde sige at din Moder meget gerne maatte komme med saa det kan jo ikke passe bedre og vi skal have Gymnastikopvisning 2. Paaskedag saa det tager du med det samme. Og nu skal du høre, Brugsmanden har lovet Søster og Erna at han vilde køre for dem ind til Fællesforeningen og vise dem omkring i alle de Afdelinger de havde Lyst til og han vilde meget gerne køre for os ogsaa saa det Tilbud syntes jeg vi skulde tage imod. Nu har Haandværkerne sat Grunden af til os saa nu skal vi til at grave Grund og Kælder og vi har ogsaa faaet maalt Jorden af nu 25 Tdr. Land og hvis Vejret ellers holder noget Tid endnu skal jeg snart til at saa saa du kan tro jeg bliver ikke Arbejdsløs foreløbig. I Eftermiddag har jeg været oppe hos Gunnar Vedsmand for at se paa det Orgel det var tilfredsstillende i alle Maader men det maa har været en mis forstaaelse med prisen for har sagde at det kunde ikke sælges under 350 Kr. og det var ingenlunde for meget sagde han men nu ved jeg jo ikke om vi skal have det til den Pris det maa i jo bestemme men jeg vil gerne have Besked inden der er en anden der køber det efter min Mening synes jeg ikke det er for meget men det maa i jo bestemme. I Dag har jeg ogsaa været inde hos  Kure og hente en Masse Blomster at alle mulige Slags og jeg kunde faa meget mere hvis jeg bare havde Plads i Vognen jeg fik ogsaa ca. 200 Jordbærplanter og 5o Hindbærplanter nu til Morgen skal jeg ud og se at finde en Plads til det altsammen jeg sætter det bare paa en Plet altsammen saa kan vi senere plante det ud men Jordbærrene skulde jo helst have en fast Plads saa jeg kunde gaa og spise nogle i Sommer.

Jeg har faaet Tilbud paa en Karl det er en Broder til en der arbejder i Bispegaarden han er Bornholmer saa det bliver noget for dig at sludre med men endnu ved jeg ikke bestemt om det bliver ham for jeg har ikke hørt fra ham endnu. Det kniber noget at samle Tankerne naar jeg skal sidde og høre paa den Sludder som du ved de holder saa det kan godt være at jeg glemmer noget. Trille sagde at de havde lige faaet Brev fra dig oppe hos Jens Andersen og i vilde have Meta til Pige Meta lader til at hun har vældig Lyst til det men hun ved ikke om hun maa men nu skal hun spørge ad hjemme og saa vil hun skrive til jer. Vi havde lige faaet en halv Gris den Dag du skrev og nu har vi saltet noget af den til os. Naa Damse nu haaber jeg ikke der er noget jeg har glemt saa nu vil jeg slutte for denne Gang jeg siger dig endnu en Gang Tak for den Tid du var her og du kan tro jeg glæder mig  til Sommer har i begyndt at tale om hvornaar Brylluppet skal være, hvad siger de om vor Bestemmelse men Stuehuset.

Min egen, kære, lille Pige nu faar du saa mange Hilsener fra din egen Ven

 

Jeg skulde hilse dig fra Meta

 

  13.3.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Mandag Aften [13.3.1933]

 

 

Min egen Ven!

Rigtig mange Tak for Brevet, der var jo mange Nyheder i, jeg læste det højt for de andre, det maatte jeg vel nok, jeg kunde jo springe det over, der ikke egnede sig, jeg beundrer dig for Resten, Anker, at du kunde skrive i Onsdags i al den Hurlumhej, det kunde jeg ikke gøre dig efter.

Ja, du oplever jo næsten noget nyt hver Dag i denne Tid, men du kan ellers tro, her ligger vi heller ikke paa den lade Side. Nu skal du bare høre, ja, du maa nok heller sætte dig ned, hvis du ikke allerede gør det. Jo, nu har Helga og Holger saamænd købt Ejendom og vil giftes enten Holgers Fødselsdag (d. 23. Maj) eller til Pintse. Ja, det er mig, der har foreslaaet dem at vente til Pinse, jeg tænkte jo nemlig straks paa dig og paa hvordan jeg skulde faa dig herover paa bedste og billigste Maade og saa kom jeg i Tanker om at man rejser for halv Pris i Pinsen, saa det behøver ikke at blive saa dyrt, naar du cykler. Maaske Inger og du kunde følges ad, det er jo ikke sikkert, hun kan faa fri altsaa.

Det er jo kun en lille Ejendom paa 9 Tdr. Land og med gamle Bygninger men de kan jo ikke saa godt komme i noget stort, naar Holger slet ingen Ting har. For du ved nok, "at det er skidt, naar den ene ingen Ting har, og den anden slet ingen Ting har. Men Helga har jo altsaa lidt og huset kostede kun 13000 og der skulde ikke betales mere end 2600 ud, saa det havde Helga jo i Banken, Holger skal overtage det d. 15. April, men han kan jo nok gaa ene en lille Tid, han kan køre herned og spise til Middag, der er jo ikke saa langt. Det er sandt, jeg har vist slet ikke fortalt dig, hvor Slottet ligger, men det er altsaa ikke ret langt fra Brugsforeningen, det er i Risen, men det ved du jo ikke, hvor er.  Jeg fik Brev fra Metha i Dag, hun maatte naturligvis ikke rejse, det havde jeg nu heller ikke ventet. En Karl har vi da fæstet og det er endda en Lollik, han var her i Gaar, han saa helt kvik ud, det bliver nu slet ikke saa sjov for Far og Mor, naar de skal til at have fremmede Folk igen, det bliver vel værst for Mor, nu har vi jo været Piger hjemme i mange Aar.

Du kan ellers tro, vi har mange Spekulationer i disse Dage angaaende Møbler. Der er nemlig en Adjunkt i Rønne som vil sælge sine Møbler saa billigt, han skal flytte og skal altsaa være af med dem, Mor og Helga var i Rønne og saa paa dem forleden, men de syntes ikke rigtig, der var noget, der passede for Helga, hun har heller ikke Raad til at ofre saa meget paa Møbler. Derimod var der et nydeligt Dagligstuemøblement, som Mor syntes, jeg skulde have, men vi er jo lidt bange for, at det bliver for dyrt at faa det sendt saa langt. Vi kan altsaa faa det til København for 30 Kr. saa det er ikke saa galt og saa kan vi lige saa godt sende noget mere med det samme vore Kurvemøbler og min Komode o.s.v. men saa bliver det jo nødt til at sendes pr. Bil ud til Friskolen, hvor dyrt tror du, det kan blive? Du kender vel ikke nogen, du kunde tænke dig vilde hente saadan et Læs? Til Dagligstuemøblementet hører altsaa en Sofa og 2 bløde Lænestole samt fire alm. Stole og et fint poleret Bord, det kunde jo nok faa Plads i vor pæne Stue, tror du ikke.

Jeg har nu slet ikke set det endnu, men jeg skal med til Rønne paa Onsdag og hvis jeg saa synes om det, køber vi det nok. Hvis det ikke havde været saa billigt havde vi naturligvis ikke købt Møbler paa Bornholm, men i dette Tilfælde betaler det sig nok. Naa, nu er du vel led og ked af al den Møbelsnak, Anker, nu skal jeg ogsaa holde op. Men du vil vel ellers nok have en Lænestol, hvor  vi to kan sidde lidt sammen og hygge os ikke. Anker, hvordan tror du, det vil blive, at faa Foden under eget Bord? Hvordan gik det ellers i Gaar, det er jeg spændt paa at høre, du kan tro, jeg tænkte paa jer, ved den Tid særlig, da jeg regnede med at i marcherede ind i Salen, jeg vilde gerne været med, min Ven. Du har jo slet ikke haft Tid til at tænke paa mig i de Dage, det stod paa, vel?

Jeg skal hilse fra Mor og sige Tak for Indbydelsen, vi kommer saamænd nok begge to, men det bliver rigtignok kun i to, tre Dage denne Gang, for vi faar jo saa travlt saa travlt i Foraaret saa der er ingen Ende paa det. Du maa nu aldeles ikke gøre Regning paa, at jeg kommer til Gymnastikopvisningen, det gør jeg i det mindste ikke, hvis Mor kommer med, saa kommer vi nok Dagen før Brylluppet.

Hvis jeg nu kommer igen til Søsters Bryllup saa maa du ogsaa love aldeles bestemt at komme med til Helgas og Holgers ellers kommer jeg slet ikke. Ja, jeg synes skam ogsaa at vi skal tage imod Brugsmandens Tilbud. Men hvis Mor nu kommer med, saa var det jo allerbedst, hvis det kunde blive, medens hun var der, saa hun kunde komme med, vi kommer vel heller ikke derover mere nogen af os inden vi skal have Bryllup, men det ved jeg jo slet ikke om det kan lade sig gøre.

Anker, det er ved at være Sengetid nu, saa jeg maa nok holde op, jeg synes ogsaa, jeg bliver daarligere og daarligere til at skrive saa det er godt, vi snart ikke behøver det mere Anker, jeg længes efter dig hver eneste Dag og særlig om Aftenen, efter et Godnatkys og efter at være hos dig altid.

 

Og saa, Anker, vil jeg sende dig de kærligste Hilsner og hvis ellers Kys kunde sendes pr. Brev skulde du faa en hel Del af dem ogsaa.

Din egen, lille "Damse"

 

Det Orgel synes jeg nu næsten er for dyrt for os, der er jo et langt Spring fra 200 til 350 Kr., det er maaske ikke for meget for Orglet, men det er vel stort og vi kunde maaske nøjes med et mindre, jeg snakker jo lidt for at faa vores eget med, men de vil vist ikke af med det.

 

Godnat min egen Anker

 

  24.3.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm Fredag Aften! [24.3.1933]

 

Kære Damse!

Jeg siger saa mange Tak for Brevet og for alle Nyhederne i Aften har jeg mere Ro til at skrive Pigerne er til Gymnastik de har begyndt om Aftenen nu og vi har kun een Gang om Ugen nu. Naa, Holger og Helga har faaet Ejendom nu saa kan jeg tænke i har travlt nu jeg skal nok se at faa Tid til at komme med til Bryllup især naar du kommer herover først. Damse saa bliver der ikke saa lang Tid vi ikke ser hinanden i mere vel, naar du nu først kommer og saa kommer jeg to gange og den sidste Gang tager jeg skam dig med herhjem til vort Hjem. Damse hvor skal vi faa det godt sammen tror du ikke. Hvornaar bliver det det er jeg meget spændt paa at faa at vide det varer vel ikke altfor  længe. Nu har jeg fæstet den Karl jeg skrev om sidst men han skal hjem til sine Forældres Sølvbryllup til Sommer en Gang og jeg maa jo se at faa at vide hvornaar det er for det skulde jo helst ikke falde sammen med vort Bryllup men det skal jeg nok se at faa at vide af hans Broder inde paa Bispegaarden.

De Møbler du skrev har du vel købt nu det er jo ogsaa meget passende hvis de er billige jeg har talt med en Vognmand og han sagde at det kostede ca. 15 Kr. i Bil fra København og hertil men i maa jo lade mig vide naar det kommer saa maaske jeg selv kan køre med ind og hente dem det kan jeg blive morsomt at køre med et helt Læs af sine egne Møbler. Orglet vil i altsaa ikke have for størrelsen kan vi godt tage det for det er da vist en Del mindre end jert derovre men det maa i jo selv om.

Du skulde jo have været med i Roskilde i Søndags det gik ellers helt godt vi lavede en Fejl ved Indmarchen men ellers var det helt godt det siger andre Folk da. Jeg var jo inde og fik en bedre Middag paa Højskolehjemmet bagefter sammen med Ledere og Bestyrelse og der fik vi ogsaa gratis Balbillet saa jeg var jo lidt med til Bal. Jeg var cyklende skønt de andre var i Bil men saa kunde jeg bedre selv bestemme naar jeg vilde hjem men saa blev det daarlig Vejr saa jeg tog men Toget hjem og fulgte med Metha hjem det haaber jeg ikke du er ked af men der er jo nogle der har set det saa de driller os lidt men det gør ikke mig noget naar bare du ved at jeg ikke gør andet end jeg maa, og det tror du da ikke vel Damse. Metha havde om Formiddagen været hos en Gartner i Nærheden af Roskilde og fæste sig.

Jeg haaber altsaa at i kommer i Søsters Bryllup det bliver ikke den 21. Præsten kunde ikke den 20. og saa kører vil alle til Fællesforeningen for Brugsmandens Skyld kan vi vist køre hvad Dag det skal være Søster og de andre sagde at det havde været meget interessant. Ja nu kniber det igen med at samle Tankerne for nu spiller de "En Fallit" i Radioen og det hører i vel ogsaa.

Du kan tro jeg har travlt med at grave Ajlebeholder i denne Tid det er er værre Arbejde kan du tro, det er næsten ikke til at hugge i naar vi kommer i Jorden.

Ja du maa undskylde men det er Radioen der forstyrrer.

Damse jeg tænker meget paa dig i denne Tid og paa hvordan det vil gaa os naar vi nu snart skal giftes men naar vi to holder sammen saa skal det nok gaa og saa skal vi være rigtig gode og glade for hinanden og saa skal vi for alt i Verden passe paa ikke at tabe vort gode Humør det tror jeg har meget at sige.

Og saa til Slut faar du saa mange kærlige Hilsener og Tanker fra en som længes efter at være sammen med dig altid.

din egen Anker

 

Hils H. og H. og ønsk til Lykke med Godset. Og hils de andre
 

  27.3.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Mandag Aften [27.3.1933]

 

 

Min egen, kære Anker!

Tak for Brevet i Dag, ja, denne Gang har du rigtignok været hurtig i Vendingen, som Belønning vil jeg ogsaa skrive allerede i Aften. Jeg gik ellers i Formiddags og tænkte, mon der skulde være Brev fra Anker i Dag, men jeg kom hurtig til det Resultat, at det kunde jeg jo slet ikke vente, og saa kom det alligevel - - - kan du saa gætte, hvem der blev glad?

Denne Gang har jeg nu ikke saa mange Nyheder og fortælle dig. Vi var oppe og saa paa Helgas og Holgers Ejendom i Gaar, jeg har jo slet ikke set den før. Den ligger rigtig kønt med Udsigt ned over Byen, men selve Huset er der ikke meget ved, der er saadan et langt smalt Stuehus med Stald i den ene Ende. Bygningerne er i øvrigt gamle, men egentlig forfaldne er de vist ikke, der skal blot kalkes jo, saa skal der en ny Gavl i Stuehuset, men det bliver nok ikke saa bekosteligt, det hele. Jeg er dog glad for, at det ikke er mig, der skal bo der, Anker, jeg ved godt, at det ikke er det, det kommer an paa, hvordan der ser ud, man kan være lige lykkelig for det, men jeg vil nu alligevel helst have det lidt pænt.

Hvornaar vores Bryllup kan blive, Anker, det kan jeg ikke sige dig endnu, men velsagtens ikke før en Gang i Juli Maaned. Hvis vi nu ingen Pige faar, saa ved jeg hvordan det skal gaa, vi lever da stadig i Haabet, men der er jo ingen Piger, som vil malke. Nu har Mor skrevet til Anna V.,  om hun ikke kunde tænke sig at komme hjem. De snakker jo ogsaa om at giftes, men det bliver næsten for mange Bryllupper paa en Sommer. Hvad hedder den Karl, du har fæstet, hvor er han fra, hvor gammel er han og hvor meget skal han have i Løn? Det var mange Spørgsmaal paa en Gang, ikke sandt. Anker, du maa endelig sørge for at saa nogle Køkkenurter, for vi skal jo spise masser af Grønsager, det er vi jo enige om, det er saa dejlig billigt og tillige virker det slankende, to ting som er værd at sætte Pris paa. Gulerødder og Rødbeder, kan du ikke saa det i Roestykket og en hel Del Kaal skulde vi ogsaa gerne have, samt endelig mange Porrer, Selleri og Pastinakker og dem maa du passe godt, saa de kan blive store og tykke. Naa, vi kan jo drøfte det mere indgaaende, naar jeg kommer. Jeg har hørt, at Gulerødder maa endelig ikke faa Staldgødning, saa  bliver de fulde af Orm og det maa de ikke saa gerne blive, for saa bliver din Kone bare gnaven, naar hun skal gøre dem i Stand.

Søster har vel ordentlig travlt med at gøre sig færdig nu og se paa Møbler o.s.v. i en Uendelighed, jeg kan godt tænke mig, hvordan I farer rundt allesammen derhenne og har  forfærdelig travlt. Ved du, hvem der blandt andet skal med til vort Bryllup, Anker, jo, Karsten og Konen saamænd, Mor synes, vi skulde invitere dem, de har alligevel Lyst til at komme til Bornholm, det kunde ogsaa være meget morsomt at se dem igen.

En lille Smule skal du have endnu, skønt det er ved at være Sengetid. Anker, du kan tro, jeg tænker ogsaa meget paa i Sommer, og jeg er sikker paa, at vi nok skal faa det godt sammen ellers bliver det da min egen Skyld. Anker, jeg tror, du er lidt bange for, at jeg skal gaa og længes hjem, men det skal du nu slet ikke gaa og tænke paa, min egen Ven, det bliver nok ikke saa slemt, naar du blot holder rigtig meget  af mig. Skulde jeg blive lidt ked af det engang imellem, gaar det nok over, naar du kommer ind og tager mig om Halsen.

Vi skulde da helst have Bryllup saa tidlig at jeg kan komme over og hjælpe dig  med at høste, ikke sandt, jeg maa vel nok faa Lov til at hjælpe dig i Marken ligesaa meget, jeg har Lyst til? Hvordan gaar det med Arkitekten, snakker han mere om at lave Stuehuset om, det maa du endelig ikke gaa ind paa, du kan bare sige, at din Kone synes, det er udmærket, som det er, de smaa Stuer passer godt til os. Det er værre med Helga og Holger, for de er saa store, og de faar det endnu mere smaat end os. Deres Senge kan ikke engang staa ved Siden af hinanden i Soveværelset, det kan vores dog.

 

Saa maa jeg vist slutte for denne Gang og sender dig saa mange kærlige Hilsner og saa er der én, som igen længes efter dit næste Brev.

Din "Damse"

 

Hils Asta og sig at jeg glæder mig meget til d. 21.

 

  31.3.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm, Fredag Aften [31.3.1933]

 

Kære, lille Damse!

Først skal du have saa mange Tak for dit sidste Brev og for at det kom saa tidlig det var før jeg havde begyndt at kigge efter Posten og derfor skal du ogsaa have et med det samme i Aften er det lige en Uge siden jeg skrev sidst saa det er jo helt godt præsteret. Jeg har jo travlt nu vi er begyndt i Markerne og skal jo saa se at faa saaet i de nærmeste Dage vi hjælpes ad med det hele for jeg maa være ved Byggeriet en Gang imellem vi har ikke faaet bygget meget endnu vi har gravet Ajlebeholder og Grunde og har ellers ventet paa Murerne i nogle Dage de har ogsaa været der lidt i Dag men kommer ellers først paa Kraft paa Mandag det værste er blot at jeg skal have kørt saa mange Sten derud til Grunden og det er der jo ikke saa megen Tid til nu men det er jo meget om at gøre at Haandværkerne har hvad de skal bruge. Du skrev slet ikke noget om de Møbler i Brevet jeg havde ellers været saa spændt paa om du havde købt dem, har du det? Nu har vi snart begyndt at tænke paa Brylluppet det bliver nok temlig i faar nok ekstra Indbydelse fra Søster syntes jeg hun har snakket om saa min Indbydelse gælder vel ikke tilstrækkelig. I har vel ingen Piger faaet jeg haaber da i kan faa nogle ellers kan jeg jo næsten ikke være bekendt at tage dig hjemmefra og det vil jeg blive meget ked af ved du nok for jeg vil jo gerne have dig saa snart som muligt. De andre herhjemme syntes det er meningsløst at jeg skal til Bryllup i Pinsen de syntes i skulde slaa dem sammen men det er jo ikke fordi jeg er helt enig med dem for jeg vilde jo gerne at vi skulde have Dagen for os selv men det maa i jo selv om. Det er sandt det var de Spørgsmaal om min nye Karl, han hedder Gunni Schou hvor han er fra ved jeg ikke men han tjener hos en Fru Jensen, Sosegaard pr. Lobbæk og han bliver 20 Aar i Sommer, han skal have 300 Kr. for i Sommer og alle Forkarlene i Ousager skal have 450 saa det kan jo nok gaa han vilde heller ikke gaa for mindre. Du kan tro jeg har tænkt meget paa vore Urter og jeg har ogsaa sat et Stykke Mark af til det men det haster vel ikke endnu med at saa dem. Du skulde se hvor der skyder mange Blomster op ude i den gamle Have men det værste er at de bliver traadt ned med det samme men nu har jeg tænkt at flytte nogle af dem ud af Haven ned ved siden af det fra Kure du ved i Aften har jeg været ude at flytte nogle Syrenbuske som stod i Vejen. Det er sandt Erna og Søster syntes endelig at vi skulde se at blive viet i Østerlars Kirke de syntes det var interessant at komme til Bryllup i saadan en berømt Kirke du ved jeg har snakket om det samme, nu kan i jo se hvad i kan faa lavet, men hvis i har meget imod det, skal i selvfølgelig ikke gøre det. Her er en Snedker i Aften som skal lave et Bord til Søster i Aften er der lige 3 Uger til hun skal giftes det er da godt du kommer med ellers var der ikke meget ved det for mig Damse men om et halvt Aar saa er du jo hos mig altid ikke du kan tro jeg glæder mig og du kan tro jeg skal være god ved dig og vi skal aldrig være uvenner vel? det kan vi nok overholde naar vi vil naar bare vi holder rigtig af hinanden og er du i daarligt Humør og har lidt Hjemve saa skal jeg nok se at faa dig trøstet kan du tro.

Men nu faar du ikke mere Kærlighed for denne Gang Resten gemmer vi i 3 Uger og saa faar du saa mange kærlige Hilsener fra din allerbedste Ven.

Og vil du saa hilse de andre.
 

  3.4.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Tirsdag Aften [3.4.1933]

 

 

Kære Anker!

Tak, rigtig mange Tak, fordi du er saa flink til at skrive det er ikke gaaet tilbage med dig paa de tre Aar, vi har været forlovede, snarere det modsatte, men det er jo kun godt og jeg er meget glad for det. Anker, skrev jeg virkelig ikke noget om de Møbler sidste Gang, det var skam en slem Forglemmelse, men vi købte dem altsaa. Vi købte baade et Spisestue- og et Dagligstuemøblement, Det er altsaa Dagligstuen jeg skal have, jeg bryder mig jo ikke saa meget om Spisestuemøbler, du kan ellers tro, det er nogle dejlige Møbler massivt Egetræ helt igennem, men de er ogsaa alt for store til vore to smaa Stuer. Vi beholder nok noget af det her og saa faar Helga noget. Du kan tro, Helga og Holger er fornuftige, og man maa beundre dem for deres Nøjsomhed, de vil rigtignok ikke anskaffe noget, som kan undværes og de vil gerne møjes med gamle Møbler, naar bare de kan faa dem billigt. Min Møbler kommer altsaa ikke foreløbig for vi maa jo heller faa det hele sendt paa en Gang, baade min Komode, Sengetøj o.s.v. for det bliver jo næsten lige saa dyrt, naar vi alligevel skal have Lastbil fra Købhn.

Du kan tro, vi skal have mange Fremmede i Morgen, ca 80 tænker jeg, vi skal have Højskolemøde, skal jeg sige dig, vi har maattet rydde Soveværelset og indrette det til Stue Møbler har vi jo nok af for Øjeblikket og ellers faar vi ikke Plads nok. Og saa har vi talt op at vi har treogfirsindstyve Siddepladser, kommer der saa flere bliver vi nødt til at anbringe dem paa Gulvet. Jeg har bagt 9 Frøkenkringler i Dag og i Morgen skal Mor saa til at bage rigtig Kringle, der skal jo dog noget til. Aah Anker, jeg synes jeg sidder og bliver saa søvnig, det plejer jeg jo ellers ikke at lide saa meget af, men det er nok Foraarsluften. Nu kommer jeg jo ogsaa snart over til dig, det er meget, meget bedre, og du kan maaske tænke dig, hvor jeg glæder mig til det, kan du det, Anker min. Kan du mærke, hvor meget jeg tænker paa dig og længes efter dig. - Nu bliver jeg nok nødt til at gøre en lille Pauce, for Mor trakterer med Vin inde i den anden Stue.

Saa, nu er Vinen gaaet ind og Forstanden ud saa jeg ved ikke om jeg kan skrive mere, det er vist bedre jeg gaar i Seng vi er begyndt at staa tidlig op nu. Mor og jeg kommer nok over til jer Dagen før Brylluppet, men nok ikke før henad Aften, derom nærmere i næste Brev. Du er vel ikke ked af, at jeg ikke kommer til Gymnastikopvisningen, jeg vilde ellers meget gerne, maa du tro, men jeg vil ønske, at det vil gaa rigtig godt. Og saa kan du nok more dig uden mig, det bliver vel næsten sidste Gang. Anker, du skrev om, hvor vi skulde lade os vie, det var naturligvis det nemmeste at blive i Østerlars, men jeg vil nu helst til "Bethania", der er jeg baade blevet døbt og Konfirmeret og der har jeg ogsaa altid tænkt at vi skulde vies, Anker, det kan du nok forstaa ikke.

Men saa er der den Ting, at Pastor Jespersens søger Embede andre Steder og hvis det skulde ske at de rejser, saa kan vi jo ligesaagodt blive her. Helga og Holger og saa os kan jo ikke saa godt have Bryllup paa én Gang, eftersom de vil giftes senest til Pinse og til den Tid kan jeg slet ikke blive færdig, men naar vi har ventet saa længe, Anker, saa kan vi nok vente til en Gang i Juli tro du ikke? Vi har ingen Pige faaet endnu, men Mor siger, at vi kan nok klare os til August, saa kan vi maaske faa Olga fra Krusegaard, hun er paa Højskole nemlig. Naa, vi kan snakke mere om Bryllup naar vi kommer. Nu gaar jeg til Køjs, saa ligger jeg og tænker paa dig lige til jeg falder i Søvn. Jeg tænker paa saa mange Ting, Anker. Hvordan tror du, vi faar det, naar vi nu kommer sammen igen? Ligesom sidst? Rigtig mange Hilsner fra din egen "Damse"
 

  10.4.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm Mandag Aften! [10.4.1933]

 

 

Kære Damse!

Ja, denne Gang ventede jeg jo noget længere med at skrive men jeg har jo haft travlt kan du vel forstaa. Sidste Torsdag havde jeg Gymnastikopvisning med de gamle Mænd men det var kun Konerne der saa paa det og saa gjorde de Gymnastik for os ogsaa og det var dem der ikke paa nogen Maade vilde have at der kom andre end Mændenes Koner og Konernes Mænd der saa paa det. Du kan tro det var sjov at se de tykke Koner i Gymnastikdragt der var 18 og Mændene var 12 de klarede sig ogsaa godt kan du tro. Bagefter dansede vi en Times Tid. I Gaar havde vi en stor Husflidsudstilling her som var helt godt besøgt, du kan tro vi havde travlt de sidste Dage med at faa det hele færdig min Lampe klarede sig helt godt den er jo blot lidt stor men det kan jo ogsaa være vi faar en stor Stue senere vi har jo Plads nok saa det er blot at flytte nogle Vægge.

Damse dette med hvadfor en Kirke vi skal vies i maa i selvfølgelig selv bestemme det er jo ikke os der skal bestemme det det var blot et Forslag som i kan tage hensyn til som i har lyst.

Vores nye Karl skal til Sølvbryllup paa Bornholm den 7. Juli saa tænker jeg mig at vort Bryllup kan blive omkring midten at Juli for Svend og Viggo skal jo høste Frø maa du huske og det kan godt begynde sidst i Juli altsaa maaske om godt 3 Maaneder Damse. ”Hurra!” Tror du jeg glæder mig?

Det gaar noget langsomt med Byggeriet de er stadigvæk ved Ajlebeholder og Grund jeg er ogsaa ved at blive utaalmodig men det hjælper vel ikke stort de Haandværkere er jo ikke lette at kommandere med og Arbejdsfolkene er vel endnu værre de lavede ogsaa Mytteri derude en dag men det kan jeg bedre fortælle dig naar du kommer.

Ja Damse nu kommer du jo snart saa skal jeg fortælle dig hvad jeg har glemt her saa denne Gang maa du nøjes med en Bunke kærlige Hilsener

fra din egen Anker.

Søster faa vist ikke Tid til at skrive men jeg skal hilse jer fra hende og sige at i er Velkomne til Brylluppet den 21.
 

  14.4.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Langfredag [14.4.1933]

 

 

Kære Anker!

Nu slaar Klokken, 2, saa jeg kan nok lige faa en halv Times Tid at skrive til dig i. Vi skal hen til Pihls og drikke Eftm. Kaffe og jeg skal vist til Stationen og hente Inger, hun kommer nok med 3 Toget, og hun ved ikke noget af at vi skal bort. Vi var i Aakirkeby allesammen i Gaar, vi var til Gudstjeneste i Bethania, vel sagtens en af de sidste Gange medens Pastor Jespersens er der, nu er han jo blevet indstillet som Nr. 1 i Nordrup, der er mange, der er ked af, at han rejser. Jeg kan jo ikke sørge saa dybt, eftersom han kommer til Sjælland, Nordrup er jo ikke saa langt borte, vi kan jo nok en Gang imellem cykle derhen, tror du ikke? Inger er allerede inviteret hen og besøge dem. Du kan tro, de fire Ungmøer glæder sig ordentlig til i Sommer, blot det nu ikke bliver en Skuffelse for dem, men hvorfor skulde det blive det, de er jo ikke saa meget tilbageholdende eller generte. De kan nu ikke rigtig blive enige om, hvad Dag de skal rejse, de tre vil helst afsted saa hurtigt som muligt, men Inger kan ikke blive færdig saa tidlig. Foreløbig er det nu Bestemmelsen at de rejser med Østbornholm d. 1 Maj, men det kan jo ændres mange Gange inden den Tid.

Vi har faaet Besked fra Anna V., hun kommer hjem til Sommer, saa nu har vi ingen Pigesorger mere. Saa kommer Herluf nok til Vinter og saa vil de se og faa sig en Ejendom, maaske skal de have Bryllup til Jul, tror du saa at "de unge Frandsens" kan faa fri og rejse hjem?

Det kunde vist passe meget godt at vi holder Bryllup midt i Juli, lad os saa haabe at de maa blive rigtig dejlig varm Sommer og godt Vejr, saa alle Sjællænderne kan fa et godt Indtryk af Bornholm. Det er saa underligt at tænke paa, at det er sidste Foraar, man er hjemme, det bliver nok ikke saa let at sige Farvel til det altsammen, det kan du nok forstaa, ikke, min Ven, tror du ikke, det vilde være omtrent ligesaadan for dig, hvis du skulde været herover. Hvordan gaar det med Søster er hun ikke ked af at skulle hjemmefra, hun lader sig maaske ikke mærke med noget. Anker, jeg maa holde op nu, men om 6 Dage saa har du mig hos dig. Vi kommer nok en Gang paa Torsdag, hvornaar ved jeg ikke, men vi skal nok ringe til jer fra Købhn., ellers kommer vi med Rutebilen.

Tror du, du kan faa Tid at hente os? Jeg glæder mig til at se et sjællandske Bryllup, det havde maaske ellers passet bedre, hun havde kommet med en anden Gang men nu rejser jeg jo ikke flere Gange inden Brylluppet og jeg synes da, Mor skal se Huset, inden vi flytter ind. Hun skal jo hjælpe mig at sy Gardiner o. m. m.

Saa ikke mere denne Gang, mere næste Gang.

I Tankerne kysser jeg dig og er nu og altid din Damse

Paa Gensyn d. 20.

 

Saa vil jeg ønske, du maa faa glæde af dine Gymnaster paa Mandag og skulde det nu ske at du skulde faa noget overrakt, saa maa du værsgod pænt rejse dig op og takke for det. Jeg skal nok forhøre mig om din Opførsel naar jeg kommer, Anker, om 5 Dage kommer jeg.

Du har slet ikke skrevet noget om Gave til Søster og Littrup, men det ordner I vel nok. Jeg vil naturligvis være med
 

  26.4.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm, Onsdag Aften [26.4.1933]

 

Min egen, kære Damse!

Saa, nu begynder Skriveriet igen en Stykke Tid til jeg kommer over hos dig men det er alligevel godt det snart er forbi for det er nu alligevel meget bedre at sidde i en god blød Lænestol at snakke sammen eller hvad mener du om en god blød Seng. Damse dog om knap 3 Maaneder den Tid gaar snart.

Ja Damse du faar Tak for den Tid i var her vi fik jo ikke Tid til at være saa meget alene som vi til Tider kunde ønske men det har vi maaske ogsaa godt af at prøve til Pinse bliver det vel ikke anderledes. Nu har jeg jo faaet Karl han er vældig flink men han siger ikke ret meget endnu han kom den 1. og det gjorde ogsaa alle vore andre Folk og saa den 2. kom alle de andre Bornholmere Gunni kendte dem allesammen sagde han. Pigerne havde været noget længe om at køre fra København  de kom først her ved 2 Tiden og var jo mer eller mindre medtaget saa sov de om Eftermiddagen og da de saa havde spist til Aften ja saa var de først ude at hjælpe mig med at lukke nogle smaa Kyllinger ind og saa fik de lokket mig til at køre ud og aflevere dem de forskellige Steder du kan tro Folk gloede noget paa mig da jeg kom kørende med 4 vildtfremmede Piger. Du kan eller tro et var sjov og se særlig Bodil og Rigmor du kan tro de var spændt lige inden de skulde dreje ind de blev saa gale paa mig fordi jeg grinede af dem da de var afleveret maatte jeg med til Taastrup og aflevere først Niels Andersens Pige og saa Inger til sidst og der blev jeg og fik Kaffe nu haaber jeg de maa befinde sig vel men det tror jeg sikkert de vil komme til. Bryllupsbilledet er kommet og det er vældig godt men du kan nok forstaa at det vil vare noget inden vi faar modtaget Bestillingen og inden vi saa faa dem lavet men jeg har altsaa bestilt et til os og et til Hullegaard. Kan du tænke dig havd for et Billede der er blevet bedst det er  selvfølgelig det 3. hvor vi staar og kikker paa hinanden du kan tro det ser godt ud og det er nok derfor det er blevet valgt.

Paa Fredag skal jeg jo til Bryllup igen og du skulde jo har været med naar det var rigtig vi skal i Bil. I Morgen Aften skal jeg ned til Viggo efter 25 Andeæg og nu har jeg snart over 60 Kyllinger og 5 Høns og ligger endnu du kan tro det er sjov at have med at gøre. Nu kan vi vel snart begynde at fastsætte en Dag for vort Bryllup det eneste der kan komme os i Vejen og Gymnastikopvisningen i Borrevejle det gør jo ikke saa meget for min Skyld med saa de andre som skal med de maatte jo saa lade deres Folk blive hjemme. Det er altsaa den 16. Juli men kunde vi saa ikke holde det lige straks efter nu kan i jo tænke over det.

Saa Damse nu ved jeg ikke mere denne Gang af Nyt andet end du er min egen lille allerbedste Damse "og det kan du vel sagtens sige det er ej nyt for dig" og saa faa du saa mange kærlige Hilsener fra din egen

Anker

Hils fra mig.

 

Jeg har fundet det Tøj nu skal jeg se om det kan være i Konvolutten.

 

  28.4.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard d. 28-4. [1933]

 

Kære Vennen min!

Jeg sidder og fryser for her er ikke fyret, nu skal jeg se, om jeg kan faa lidt Varme naar jeg skriver til dig. I Aften sidder jeg for første gang ved rigtig Skrivebord og skriver til dig, det er dejlig stort saa der er god plads til Albuerne, det er storartet, men det begynder at blive mørkt, saa jeg faar nok tænde Skrivebordslampen. Holger er her i Aften og slagter en Kalv, saa skal jeg nok lave Krebinetter paa Søndag, det minder da lidt om Bryllup.

Ja, Tak for den Tid, vi var henne hos jer, den gik jo hurtig og vi havde ikke ret meget Tid til os selv, vel Anker, men det var maaske ogsaa meget godt, hvor ville jeg ønske at vi kunne have det sammen ligesom før, vilde du ikke ogsaa.

I Morgen skal Mor og Helga køre til Aakirkeby i Ponyvognen og hente Ingers Tøj, samt købe Maling og Tagsten til Helga, for nu skal der til at gøres noget i Risebæk. Maaske Anna V. kommer og besøger dig en Dag hvis hun cykler hjem, jeg ved det ikke, men vi foreslog hende det, for saa kunde hun jo se vort tilkommende Hjem med det samme. De andre Piger kommer paa Tirsdag. Vi længes efter at se det her Bryllupsbillede, du vil nok sende et saa snart saa muligt, ikke sandt.

Hjemturen gik ellers meget godt, der var meget faa Rejsende, Hans Nielsen var der med Bilen og hentede os, det var vældig pænt af ham.

Anker, jeg synes ikke rigtig jeg har noget mere at skrive, vi har jo ogsaa kun været fra hinanden i tre Dage. Hils dem nu alle sammen fra Mor og mig og sig tak for sidst. Selv faar du den allerstørste Hilsen fra én, som holder saa meget af dig og som længes efter snart at blive din egen lille Kone, men hun er ogsaa en lille smule bange for det, for det er et stort Ansvar, hun saa faar, men vi hjælpes ad med at bære det saa gaar det nok

 

  4.5.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard, Søndag Formd. [4.5.1933]

 

 

Kære Anker!

Saa har du mig igen, min Ven. Du kan tro, det er dejligt Vejr i Dag og Skoven er næsten sprungen ud i Nat, for Øjeblikket er det ved at regne lidt, men det bliver vist ikke til noget videre, vi kunde ellers godt trænge til det. Tak for sidste Brev, det var jo godt, du fik Pigerne rigtig afleveret, kan du nu sørge for at de opfører sig ordentligt derhenne, saa de gør Bornholmerne ære. Der bliver lyst for Helga og Holger i Kirken i Dag, jeg troede de skulde i Kirke, men det vilde de ikke. Hvornaar Brylluppet bliver ved vi ikke endnu, men det kan godt være, det bliver inden Pinse. Men ved du hvad, Anker, naar du nu kommer herover saa maa du hellere se og faa dine Papirer og Attester og Sager i Orden og tage med, saa vi kan faa bestilt Lysning med det samme, ellers bliver du nok nødt til at komme en ekstra Gang maaske - det maa du altsaa gerne "for mig da". I Morgen venter vi Anna Valborg hjem, det er ogsaa godt, for her er saa rigeligt med Arbejde til os allesammen. Helga er hver dag nede i sit Hus og jeg er ogsaa tit dernede, jeg har ellers faaet paa Pelsen kan du tro, for en Dør jeg malede, den skulle være hvidlakeret, men den blev desværre lidt blaastribet, jeg brugte nemlig en Pensel, der havde været brugt til at male blaat med, jeg tænkte det kunde let dækkes, naar den skulde lakeres, men det kniber nu lidt, den har et let blaaligt skær.

                     

Frk. Nielsen er her i denne Tid, du kan tro, hun er virksom, hun har sat nyt Betræk paa en gammel Sofa som Helga skal have og nu er Mor og hun meget optaget af at sprætte gammelt Tøj op, det skal jeg have til Divantæppe. Saa nu er det Malketid saa jeg maa gøre en lille Pause.

Saa er jeg atter paa Pladsen. Jeg er lige kommet hjem fra Kirke, Jespersen var der og prædikede for sidste Gang, det var helt vemodigt. De skal rejse om godt 14 Dage, saa vi skal temmelig sikkert have Bryllup her d. 23. Maj, det er yderste Frist hvis Jespersen skal vie dem. Saa kommer du nok min egen Ven og har ikke alt for travlt med at komme afsted igen, vel? Jeg havde ellers glædet mig til at vi skulde være sammen i Pinsen, men det bliver vel saa ikke før næste Aar, Anker. Nu glæder jeg mig foreløbig til d. 23. Det bliver jo værst for Herluf, for han skulle jo have rejst paa Pinsebillet.

Du skulde lige være her Anker, saa vilde vi gaa en Tur i Skoven , og sammen glædet os over Foraaret, det vil vi gøre til næste Aar, ikke, saa bliver det blot ikke vores egen Skov vi kommer til at gaa i. Vi har ikke bestemt nogen Dag, naar vi skal have Bryllup, men det kan nok passe sidst i Juli Maaned, det maa jo heller ikke være, naar der er Dyrskue i Ringsted, det forklarede Svend mig meget indgaaende.

Men Anker, nu er det saamænd blevet Malketid igen, dog denne gang er det Aftenmalkning. Vil du saa hilse Inger, naar du ser hende og saa være en god Svoger, du maa ogsaa hilse de andre Bornholmere, jeg haaber ikke, de lider for meget af Hjemvé, lidt har de kun godt af. Selv faar min egen bedste kæreste Ven den kærligste Hilsen, der kan sendes pr. Brev fra hans egen Damse.

Du fik et Kys i Aftes, men det mærkede du vel ikke noget til.

Mon der saa ikke skulle være et lille Brev til mig paa Lørdag. Jeg haaber det.

                                                                     

  12.5.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm Storebededags Aften [12.5.1933]

 

 

Min egen kære Damse!

Ja saa er det min Tur igen jeg kan ellers meget bedre lide at faa Brev end jeg kan lide at skrive kunde vi ikke lave det saadan at du skrev et Par Gange for hver Gang jeg skrev kunde du ikke tænke dig at gøre saa megen Stads af mig nu da det er ved at være Slut med vort Kærestebrevsskriveri. Naa Damse det var de Attester du skrev om jeg havde ogsaa tænkt paa at tage dem med men det er jo dig der skal have de fleste jeg skal vist kun have to og saa maa du se at faa alle dine inden jeg kommer saa vi kan faa det ordnet medens jeg er derovre og nu har jeg regnet ud at vi skal giftes den 11. og Tirsdagen saa rejser vi herfra Søndag Aften hvad synes du om det ellers skal det altsaa være en Uge senere.

Det er gaaet helt i staa med Byggeriet i disse Dage de er helt færdige til at mure men de kan ingen Sten faa før i næste Uge men saa er der ogsaa en 5-6 Mand til at tage fat saa det kan jo ikke være længe med at mure det op. Jeg har nylig saaet Agurker og Græskar og jeg har ogsaa købt Voks- og Snittebønner men dem har jeg ikke saaet endnu for saa bliver de vel modne inden du kommer jeg har ogsaa sat Løg og der er endda kommen op jeg haaber at jeg nok maa gøre det uden dit vidende. Vi skude jo ogsaa have nogle Kaal og Selleri og Tomater ikke? Jeg har vel ikke skrevet til dig siden jeg var til Bryllup jeg skulde hilse dig saa mange Gange fra Inger det gik ellers omtrent som her vi spiste paa Loftet og fik omtrent samme slags Mad og dansede lidt bagefter men der var jo knap saa mange med vi kom hjem ved halvfire Tiden. Anna V. havde jo været her i Nabolagen den Dag har jeg faaet at vide det var kedelig. Vil du hilse hende mange Gange og undskylde at jeg ikke var hjemme. Jeg har slet ikke set Inger siden jeg fulgte hende i Plads saa hun har det nok godt ellers havde hun nok ladet høre fra sig Rigmor og Bodil var her i Skoven i Søndags saa dem snakkede jeg lidt med de er vist svært godt tilfreds lader det til. De var til Gymnastik i Mandags alle 4 og vagte vældig Opsigt for de sludrede jo som sædvanlig godt og der var jo ingen andre end dem selv der kunde forstaa det der var endda nogle Piger der troede der var kommen Tyskere med til Gymnastik. Pigerne var 54 til Gymnastik det var vel nok en ordentlig Flok vi var kun 34 men kan vi bare holde det er det saamænd ogsaa godt nu skal vi snart have Rabarberbal saa maa jeg se at faa Rigmor præsenteret for Sverre saa maaske det kan gaa i Opfyldelse hvad Bordet sagde, det ved man aldrig. Jeg snakkede lige med Dagny i Telefonen jeg skulde hilse.

Ja jeg faa heller ikke Arket fuldt i Dag saa nu maa du nøjes med dette her og saa er du stadig min lille Damse ikke og saa faar du tusinde kærlige Hilsener og Hundrede kærlige 5 Minutters Kys fra din bedste Ven.

Hils.
 

  14.5.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard i Maj [omkring 14.5.1933]

 

 

Min kære Anker!

Tak skal du have for sidste Brev, baade Anna V. og mig fik Kærestebreve den Dag, men hun havde allerede skrevet til ham Dagen før, saa hun er mere rask paa det end mig. Jeg synes ikke rigtig om dit Forslag om at jeg skal skrive to Gange, medens du kun skriver eén, jeg vil derimod ikke have spor imod om du selv gjorde det, lille Anker, det synes jeg tværtimod, du skulde, du maa da have forfærdelig meget at fortælle om hvordan det gaar med vor nye Gaard o.s.v. og saa en hel Side om, hvor forfærdelig meget du holder af mig naturligvis. Inde i den anden Stue diskuterer de meget ivrigt hvad for nogle Salmer de skal synge til Brylluppet, Helga er nu lidt nervøs for at det hele ikke gaar som det skal. Ja, Anker, næste Gang er det saa os, jeg haaber ikke, du bliver nervøs, men derimod kan virke beroligende paa mig, for jeg bliver det nok, men jeg bliver nok ogsaa meget glad. Naar du kommer kan vi jo følges ad efter mine Attester, ikke sandt, der behøver jo heller ikke lyses foreløbig, vi skal bare bestille Lysning, for det skal du vist være med til. Du kan tro, jeg har allerede faaet de yndigste smaa blegrøde Brudetøfler af Faster Hansine, saa du behøver altsaa ikke bære mig i Seng - - - men du maa nok, hvis du gerne vil. Vi skal jo ligge henne ved Helga og Holger, de har et lillebitte Gæsteværelse og Sengen kan ikke blive ret lang, men det gør jo ikke saa meget for vores skyld, vel. Hvornaar kommer Inger og dig, I maa helst vente til Tirsdag Morgen for vi har bare saa travlt, I kan sove lidt naar i har drukket Formiddagskaffe. Husk saa at faa dit sorte Slips med og du kan vel nok pakke dit Tøj ind saa fint at det ikke behøver at presses, for jeg er bange for, at der  bliver ingen Tid til det.

Hvordan gaar det med det Bryggers, Anker, der kan vel nok blive Plads til to Gruekedler og nogle Vaskebaljer, samt den gamle Vask som staar i Køkkenet, du maa endelig sørge for at det ikke bliver for lille, Anker, du maa da ogsaa have lidt at sige, det er da ikke Haandværkerne, der skal bestemme, hvordan vort Bryggers skal se ud, vi kan bedre nøjes med et lille Karlekammer. Anker, jeg tror ikke vort Bryllup kan blive d. 11., det er nok bedre, vi venter til sidst i Juli, som vi har snakket om, tror du ikke, vi kan holde ud og vente saa længe?

Anker, nu skal jeg til at lave Aftensmad, men saa venter jeg at se dig her paa Tirsdag og hils Inger, i følges vel pænt ad hjem.

                     

Saa farvel da min egen Ven og paa gensyn.

Jeg skal hilse fra Anna V., det er godt, vi har faaet hende hjem

 

Kærlig Hilsen fra din egen Damse

 

  25.5.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovholm Torsdag Aften! [25.5.1933]

 

Kære Damse!

Ja, nu er jeg altsaa kommen hjem igen og har været til Valgmenighedsmøde i Eftermiddag, vi har ellers lidt fremmede men jeg kan vel nok faa Fred til at skrive lidt alligevel.

Hjemturen gik ellers udmærket men den kunde ellers nær have været gaaet galt saa vi ikke havde naaet Damperen. Ser du da jeg kom ca. op til Hovedskolen mærkede jeg at jeg havde tabt min Frakke og Kasket der var jo ikke andet at gøre end at køre tilbage at se efter den og jeg var helt oppe ved Hullegaardsvejen men der var ikke nogen Frakke men nu var det høj Tid hvis jeg skulde naa Damperen og stakkels Inger ventede vel ogsaa paa mig og troede jeg bleven hos dig saa jeg maatte skynde mig alt hvad jeg kunde uden Frakke.

Da jeg saa naaede Egelund stod Inger der hun havde selvfølgelig ventet længe og der var nogle Karle der havde været frække ved hende saa hun var jo lidt forknyt ogsaa jeg fortalte hende saa hvad der var hændet mig men da hun saa skulde se efter paa Bagagebæreren saa hang Frakken nede i Venstre Side og jeg havde hele Tiden følt med højre Haand.

Naa saa var denne Sorg slukke men vi maatte jo skynde os efter den Forsinkelse og vi naaede ogsaa Damperen i god Tid.

Sejlturen var vel nok den bedste jeg har haft endnu det var slet ikke til at mærke vi sejlede og saa var der næsten ingen Passagerer saa vi havde god Plads vi laa i Fælleskahytten jeg sov saa godt som hele Tiden..

Ja saa tror jeg ikke der er stort andet at fortælle og jeg skal ind og have Grød.

Nu skal du have saa mange, mange Tak for de faa Dage jeg har været hos jer og særlig Tak til dig for hvert en Kys og Klap.

Og saa faar du saa mange Hilsener til slut fra din egen Anker.

 

Hils de andre og sig Tak for sidst.

 

  2.6.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

 Hullegaard, Mandag Aften [2.6.1933]

 

 

Min kære Anker!

Saa blev jeg færdig med at malke, fik mine Ben vaskede og en ren Krave syet i min Kjole og nu har jeg saa en Stund til overs for dig, min Ven. Denne gang bliver jeg virkelig nødt til at skænde lidt paa dig, for det er da for galt med dig, lærer du mon aldrig at binde din Frakke ordentlig paa en Cykle? Har du allerede glemt dengang med Bæltet? Anker dog, du trænger rigtignok til at faa dig en Kone, der kan tage sig lidt af dig. Naa, det var jo godt der ikke skete noget, saa skal du slippe for mere Klø denne Gang.

Vi har faaet Prøvebillederne fra Brylluppet, du kan tro, de er gode. Ja, Holger ser ganske vist lidt forpint ud paa det, hvor de er fotograferet alene, men det klæder ham meget godt at være alvorlig for en Gangs Skyld. Du knejser nu saa vældigt og ser overmaade vigtig ud og jeg ser for en Gangs skyld ikke gal ud, det plejer jeg ellers altid, i det mindste paa Billeder. Jeg bestiller et Eksemplar af hvert til os to, vi kan nok være fælles om dem. Nu skal vi jo snart til at være fælles om alle ting, Anker, har du rigtig tænkt over det?

Du kan tro, jeg har slidt i det i dag ude i Jorbærrene, du var vel ikke nede og saa dem, da du var her, ellers vilde du sikkert have Medlidenhed med mig, Ukrudtet naar mig til Knæene, jeg var ogsaa ved at fortvivle til at begynde med, men jeg tog mig dog sammen og gik paa med krum Hals, jeg vil jo nemlig gerne have lidt Jordbær, naar den tid kommer. Kirsebærrene rejser jeg vel fra i Aar.

Vi havde Fremmede igen i Gaar, Onkel Christian med en Bil fuld og saa Morbror Ludvig med Ellen og Marie, de skulde jo ned og se, hvordan Risebæk nu tog sig ud. De synes jo alle, at der var saa hyggeligt og saa dejligt og det er der rigtignok ogsaa imod som da de købte det.

Jeg er lige ved at være misundelig paa Helga, Anker, for det maa være saa morsomt saadan at faa Familien i besøg og vise sit Hjem frem, ikke sandt, men der bliver jo lidt langt, naar de skal helt over til Sjælland. De kommer nok saa én og saa en anden, ja, din Familie kommer jo nok, men de har jo set det saa tit.

Mor sidder ude i Haven og strikker Sengeforliggere til os, det er godt, hun kan sy og strikke lidt til mig, for jeg har en hel del og skal have færdigt endnu, og jeg begriber ikke hvornår jeg skal gøre det, nu skal vi begynde i Roerne, og naar man har gaaet i Marken hele Dagen saa gider man næsten ikke bestille noget om Aftenen. Anker, jeg har vist i Grunden ikke mere at fortælle, nu vil jeg blot ønske dig en rigtig dejlig Pinsefest, vi skulde jo have været sammen, Anker, men det her bliver saa den sidste Højtid, vi kommer til at fejre hver for sig, hvis det gaar saadan, som vi ønsker.

Er du tilfreds med at vi har bestemt Brylluppet til d. 25.?

Saa skal vi have lidt Rabarbergrød og paa Hovedet i Seng, det er vidst det bedste. Vil du hilse dem alle fra mig ogsaa Bornholmerne, naar du ser dem.

Selv faar min egen Ven den allerbedste Hilsen fra hans egen lille "Damse"

 

Dine Forglemmigejer staar saa friske endnu, men jeg skifter rigtignok ogsaa Vand paa dem hver Dag.

 

  6.6.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm Tirsdag Aften! [6.6.1933]

 

Min egen kære Damse!

Ja jeg tænker du er ved at tabe Taalmodigheden og jeg er ogsaa godt klar over at jeg har ventet noget længe men jeg var saa dum at udsætte det til i Pinsen men da havde vi jo fremmede hele Tiden saa der blev ikke nogen Ro til at skrive Kærestebrev i men nu i Aften skal det være alvor og jeg har endda snydt fra Gymnastikken af samme Grund. Det er ellers min Malkeuge i denne Uge men jeg har faaet Gunni til at malke for mig for jeg har næsten ikke Tid selv. For det første har jeg jo Kyllingerne og Ællingerne og saa er jeg ved at male vores Stadsvogn og en Gang imellem skal jeg ud at vande Jordbær og om Dagen har jeg jo travlt med at luge Roer og naar jeg saa endda kunde faa Lov  at blive ved det men jeg maa jo stadigvæk hen at se til Byggeriet og lave lidt der og køre Grus skal vi jo ogsaa passe. Det er da godt at vi ikke skal bygge hvert Aar Damse for det er alligevel et værre Roderi og saa sinker det saa meget naar man skal rende der hele Tiden det gaar ellers godt de er snart færdige med at mure og i Dag har de begyndt at lægge Tag paa men saa kommer alt det indvendige det tager jo ogsaa nogen Tid men det haster jo heller ikke endnu med at faa det færdig til Brug. Jeg skal vel snart har bestilt det Bord hos Snedkeren har du noget særlig du vil bestemme med Hensyn til det? Nu har vi faa lavet baade et Prospektkort og et Mellemstort af Bryllupsbillederne men de er jo ikke saa gode som det store jeg tænkte jeg vilde bestille et stort og et mellemstort men hvis du synes vi hellere skulde have to store saa kan det maaske naaes i næste Brev jeg mener altsaa et til os to og et til den øvrige Familie paa Hullegaard.

Damse du kan tro jeg  tænker meget mere paa dig nu da jeg ved hvornaar vi skal giftes, det er lige i Aften om 7 Uger, og jeg syntes lige jeg har været ovre hos dig og det er dog 14 Dage siden saa den Tid gaar snart Damse og i Nat har jeg holdt Bryllup næsten hele Natten i Drømme men i Dag har jeg savnet dig hele Dagen for jeg har gaaet ganske ene og luget Roer, Gunni har kørt Grus. Damse jeg haaber du tænker kraftig paa disse hersens Attester og alt det for det er saamænd og hvis du vil være min egen lille Damse og ikke gøre mig utaalmodig saa syntes jeg du skulde sende dem i næste Brev det bliver vel den 2 Juli der skal lyses for os og det gør jo ikke noget vi har Attesterne færdige i god Tid og det er samme Ulejlighed ikke sandt Damse. Nu maa du ogsaa gerne sende mig en Opskrift paa hvem jeg skal invitere hvis jeg skal gøre det og kunde det ikke være sjov at paa at invitere Aage Hæstrup han skrev jo at det kunde godt være han kom og besøgte os i Sommer men det maa I jo ellers bestemme der kommer jo saa mange andre saa der ikke bliver Plads til ham og jeg lovede hvis at sende dig Metas Adresse hvis du vil skrive til hende nu skal jeg  se om jeg kan finde den i Telefonbogen det er: "M. N. Gartner N. Aagaard Petersdal Køgevej, pr. Roskilde."

Bodil og Rigmor kommer jo nok ogsaa hvis de kan faa fri jeg kan hilse dig fra dem de var hernede Pinsedag og Aftenen og Inger kom om Eftermiddagen de har ikke tabt deres Humør endnu og de kan vist begge to godt lide Forkarlene saa vidt jeg kan forstaa den ene fortæller jo lidt om den anden men de er nok lige gode begge to. Johanne er vist ikke saa glad for at Rigmor er saa meget sammen med Aksel og Rigmor siger selv at gaar og fraraader hende og fortæller Historier om ham men det gaar nok ogsaa over igen for Aksel er meget ustadig og det er Rigmor maaske ogsaa. Paa Søndag skal jeg til Børneopvisning i Borrevejle og næste Søndag til Elevmøde paa Efterskolen. Jeg skulde hilse dig fra Ingrid og Søster inde fra Lindeskg. og fra Eline de var her i Gaar. Pinsedag var Søster og Littrup hjemme ogsaa dem skal jeg hilse fra de lovede at prøve den Kakkelovn og vist der saa ikke er noget i Vejen med den saa sender de den og saa flytte vi den  anden ind i den anden Stue og vi skal have hvidtet Loftet i vores Dagligstue inden Edith begynder at gøre rent og det gør hun vist i næste Uge. De faa saamænd aldrig nogen Lejlighed i København naar de ikke har faaet det endnu de er altfor dyre saa maa de flytte ud til S. P. Nielsen og saa maa i jo sende Møblerne hvornaar i vil men det maa jeg hellere skrive noget mere om næste Gang. Ja nu er det tosset igen nu fik jeg begyndt paa et nyt Ark og nu er jeg udtømt for Stof. Nej nu maa du nøjes for denne Gang og saa faar du til Slut saa mange Hilsener fra din allerbedste Ven som gaa og tæller hver en Dag til og 25 Juli og længes efter at være sammen med dig altid Damse.

Er du saa min Pige?

og husker Attesterne.

 

Hils paa Hullegaard og Risebæk
 

  12.6.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Mandag Aften [12.6.1933]

 

 

Min egen Ven!

Saa, nu er jeg lige blevet færdig med at sy et Dynebetræk og saa har jeg en Stund tilovers for dig, min Ven. Jeg er ellers ved at være lidt søvnig, det er jo ikke nogen god Begyndelse. Ja, Anker, det sidste Brev kiggede jeg noget længe efter, men jeg begyndte maaske ogsaa for tidlig, du har jo forvænt mig lidt, men nu er det jo snart forbi med det, Skriveriet mener jeg. Jeg gaar hver Dag og tænker paa at nu skal vi snart være sammen altid - men jeg kan ikke forstaa det alligevel, kan du? Ved du hvad, Anker, det bliver saamænd nok galt med Præsten igen, naar vi skal have Bryllup, vi snakkede med ham i Gaar, og han mente at han skulde have Ferie sidst i Juli det er da ogsaa mærkeligt, at der altid skal være noget i Vejen med Præsten, naar nogen her skal giftes, det var jo ogsaa galt, da Far og Mor skulde giftes. Naa, han kan vel ikke faa ret lang Ferie, naar han er Enepræst, men udsætte det kan vi vel ikke saa bliver det vel Høst, saa var det vel bedre at faa det lidt før. Anker det har du vist ikke noget imod, men det var nu det bedste, hvis det kunde gaa efter Bestemmelsen og maaske det ogsaa kan det. Ellers bliver det vel ogsaa galt med Dagnys Ferie og hun skal altsaa med. Det haster vel ikke saa meget med at invitere nogen endnu, du ved jo nok, hvem der skal med alle dine Søskende med Familie, tror du, de tager Børnene med? Det bliver jo værst med Sengepladsen, vi bliver jo nødt til at sende nogle rundt til Naboerne, vi kan da ikke huse mere end en halv Snes Stykker. Vi har ogsaa talt om at invitere Jens Andersens, tror du ikke, de har Lyst, for det tror nu jeg. Men saa kan Rigmor altsaa ikke komme. Jeg tror, det bliver morsommere at faa Aage Hæstrup i Besøg i vort eget Hjem. Helge og Gudrun Maja skulde jo i Grunden ogsaa inviteres, men vores Hus er jo desværre ikke indrettet paa saa mange Gæster.

Jeg har ingen særlige Ønsker med Hensyn til Bordet, det maa jo ikke være for stort, men det skal jo kunde trækkes ud eller sættes Fløj til og saa maa der gerne være Skuffe i. Du skal jo ogsaa bestille et Køkkenskab og det skal endelig være meget praktisk indrettet, saa der er Plads til saa meget som muligt.

Har I faaet Regn endnu, det skrev du slet ikke noget om? Ellers bliver der da ikke meget paa Marken i Aar, vel? Her trænger vi ogsaa til Regn, vi fik fire Millimeter en Dag, men det forslaar ikke meget. Vi er snart færdige med at tynde Roer, paa det ene Stykke staar de godt, men paa det, vi er ved nu er de rigtignok kommet meget tyndt op. Nu holder vi fri et Par Dage for de er saa smaa endnu, saa skal Mor og mig til Rønne i Morgen, for der er jo saa meget jeg skal have. Saa køber jeg nok ogsaa Tøj til Brudekjole, Sko, Strømper o.s.v. Hvordan gaar det dig med Bryllupsklædningen, bliver den pæn? Du kan tro, jeg er ved at være solbrændt nu, det skulde jeg nok ellers ikke være, men det er ikke til at undgaa. Du holder jo ogsaa lige meget af mig for det, ikke sandt. Det er ved at være mørkt nu saa jeg kan knapt skelne Linierne mere. Jeg skulde vel ogsaa se at komme i Seng. Jeg vilde ønske du var her hos mig, Anker, jeg længes saadan efter dig i Aften og du er saa langt borte fra mig. I Gaar var vi til Aarsmøde i Aakirkeby, der vilde jeg ogsaa ønske, du havde været med. Pastor Krebs-Lange fra Stevns var herovre, du kan tro, han kan prædike, hvis vi havde haft ham til Præst, vilde jeg tit gaa i Kirke.

Anker, jeg maa opgive det for i Aften og gaa i Seng. Godnat, min Ven.

Tirsdag Morgen. Saa er jeg her igen. Og skal snart afsted til Rønne. Kan du saa se, jeg er din store Pige og har været efter de Attester, du gaar vel ellers og ryster for at jeg skulde komme over med det. Du skal ikke have mere end 3 og dem kan du jo nok skrive under paa saa der ikke er noget  til hinder for at vi kan blive gift.

Jeg tror ogsaa nok, det er godt, vi ikke skal bygge hvert Aar, ikke alene for Roderiets Skyld, men det blev vist for dyrt, det kan vel være galt nok med éen Gang, tror du ikke, vi faar nok at gøre med at forrente det? Hvor mange Tusinde tror du, det kommer paa, inden det bliver færdigt til Brug?

Naa, jeg maa ikke mere, men saa venter jeg et langt Brev til min Fødselsdag, for jeg kan vel ikke vente noget før, selv om der er noget længe til.

Anna V. siger lige "Hils ham".

Hils ogsaa fra mig i dit Hjem og hvem der ellers spørger til mig.

Selv faar du mine bedste Hilsner og Tanker. Din egen Pige

 

Anker, tænk i Dag om 6 Uger!

Hilsen fra Mor

 

Sender du snart et Bryllupsbillede til os.

 

  19.6.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm, Mandag Aften [19.6.1933]

 

 

Min egen, kære Damse!

Ja jeg ved egentlig ikke om jeg tør kalde dig "Damse" mere nu da du er en Dame paa 25 Aar. Og jeg vil saa gerne ønske dig hjertelig til Lykke med Jubilæet og saa vil jeg sige dig saa mange Tak for det Aar der er gaaet og haaber saa at jeg kan være hos dig i dine kommende Fødselsdage..

Ja, Gaven beholder jeg herovre men du ved vel ogsaa nok hvad og saa haaber jeg at du vil bruge den godt og fornuftig. Jeg er allerede ved at være søvnig nu skønt Klokken ikke er stort mere end 7 men jeg var jo ogsaa til Elevmøde i Aftes. Kan du slet ikke forstaa at vi snart skal være sammen altid Damse da er det omvendt med mig for jeg kunde nu slet ikke tænke mig at vi ikke snart skulde være sammen naar jeg nu har gaaet og tænkt paa et halvt Aar snart. Det er da galt med den Præst men i maa jo se at faa ham til at blive den Dag ellers kunde i selvfølgelig ogsaa lave det om men i maa for alt i Verden ikke udsætte de for Høsten bliver vist meget tidlig i Aar og jeg har længe gaaet og været bange for at den skulde begynde før den 25 men nu har vi i de sidste Par Nætter faaet noget Regnvejr saa nu gaa det nok. Nu er jeg omtrent færdig med Roerne første Gang og vi har klaret dem ene to fuldstændig ved siden af al det andet vi skal "sjødde" men det er ogsaa fordi det har været saa tørt saa de ikke har vokset ret stærkt. Ja nu har vi altsaa faaet den længe ventende Regn og du kan ogsaa lige tro vi trængte til den alle vore Urter vilde slet ikke gro men nu tænker jeg de kommer saa nu skal jeg ogsaa se at faa dem luget det er gerne mit Aftenarbejde men i denne Uge er jeg saa optaget i Morgen skulde jeg jo til Gymnastik og paa Onsdag har jeg lovet at danse Folkedans sammen med nogle der skal lave Opvisning ved et Bystævne i Ousted paa Fredag, men jeg har dog ikke mere travlt end jeg kan faa lidt Tid til at tænke paa dig og særlig paa vort Bryllup. Nu er vor Gaard snart færdig til at drage ind i og i Dag har vi begyndt at lægge Ler paa Loftet det skal jeg jo selv gøre. Du kan tro det er noget værre fedtet noget at have med at gøre men det er ellers sjov selv at være med til noget af det. Jeg har endnu ikke prøvet mit Brudetøj saa jeg ved ikke hvordan det bliver men det har vel heller ikke saa meget at sige med Tøjet.

Naa, du tror jeg holder lige meget af dig enten du er solbrændt eller ej saa tror du nu forkert for jeg holder nemlig meget mere af dig naar du er rigtig godt solbrændt hvis du slet ikke var solbrændt kunde du jo knap blive gift med mig for jeg gør alt mulig for at blive saa solbrændt som mulig man skal da helst kunde se at det er et Par Bønder de skal giftes. Er i bleven enige om Jens Andersens skal med til Bryllup de skulde jo helst have det at vide lidt før da de vel ikke er belavet paa det. Nu tror jeg at jeg bliver for søvnig saa saa vil jeg skrive Resten i Morgen. Jeg skal ogsaa har skrevet paa Attesterne og Far skal jo ogsaa skrive paa en af dem og han er ikke hjemme i Aften. "Slut!" Godnat min Skat og saa videre i Morgen.

Tirsdag Aften nylig hjemkommen fra Gymnastik.

Goddag min egen Ven.

Ja jeg kan heller ikke blive færdig i Aften for Far i til Fødselsdag i Bispegaarden i Aften og i Aftes var han til Fødselsdag hos Viggos.

Saa jeg kommer altsaa til at gøre det færdig i Morgen Formiddag, jeg har ellers ikke megen Tid til det men jeg kan jo ogsaa omtrent gøre det færdig i Aften. Johannes Kramer og Gunni er ved at finde noget Grød til os Gunni han er flink og rask kan du tro du vil sikkert ogsaa synes godt om ham han kommer da godt ud af det med vore Piger og han har da ogsaa hjulpet dem med at vaske op og det er vel en af de bedste Dyder et Mandfolk kan have efter min Mening.

Paa Søndag skal jeg til Barnedaab i Kløvested og høre hvad Drengen skal hedde de kunde jo ellers godt have ventet en god Maaneds Tid endnu saa kunde du komme med. Ja det gaar noget langsomt med de Bryllupsbilleder jeg tror ikke de er bestilt endnu saa det er ikke godt at vide hvornaar de bliver færdige men jeg kan ikke gøre for det for det er ikke mig der staar for det. Nu er den Kakkelovn kommen fra Søster saa nu skal jeg se at faa den stillet op og faa Maleren  til at hvidte Loftet men jeg kan bare ikke vide hvor Edith bliver af jeg har ikke set hende i lange Tider men jeg har ellers hørt noget om at de har faaet Lejlighed i København, men helt bestemt ved jeg det ikke. Ja jeg syntes der var noget mere jeg skulde fortælle dig men det kommer maaske til i Morgen for i Øjeblikket ved jeg ikke mere men det er vel fordi det er saa sent og jeg er noget søvnig. Godnat igen min egen Damse.

Onsdag Fmd.

Saa nu fik jeg underskrevet Attesterne og haaber saa det er rigtig den ene har Far jo ogsaa skrevet paa og der skal din Far vel nok skrive ved Siden af men du maa jo hellere saa snart som mulig se at faa at vide om det er rigtig saa vi kan faa det gjort om i rette Tid vist det er forkert.

Du har jo skrevet til Inger at du umulig kunde blive færdig til at gifte dig til den 25 er det din rette Mening og hvad er det du ikke kan blive færdig med synes du at du ikke er gammel og fornuftig nok eller er det dit Udstyr du ikke kan blive færdig med for om det ikke skulde blive saa fuldstændig komplet færdig kunde vel ikke gøre saa meget for det kan vel nok gøres færdig selv om vi er gift eller er du ikke rigtig dristig med at gifte dig med mig Damse eller hvad er der i Vejen hvad det nu er saa tror jeg saamænd ikke du bliver bedre klar til at gifte dig selv om vi venter aldrig saa længe. Jeg har nylig snakket med Edith hun kommer og begynder at gøre rent paa Mandag men de har alligevel ikke faaet nogen Lejlighed saa hun vil flytte Møblerne ind i Skolestuen.

Næ, saa var der vel ikke mere Erna skriver jo ogsaa saa jeg har ikke nødig at hilse, nu haaber jeg at du maa have det rigtig godt paa din sidste Fødselsdag som Frøken og du vil nok fortælle mig hvor mange Breve du faar og saa maa du ogsaa nok tænke lidt paa mig du faar ikke ikke nogle Fødselsdagskys men maa nøjes med saa mange af de allerkærligste Hilsener fra en saa holder saa forskrækkelig meget af dig.

Damse om 5 Uger  - - - - Hurra.

 

Hils Familien og evt. Fødselsdagsgæster.

og saa skal jeg skynde mig ud og luge de sidste Par Rækker Roer.
 

  25.6.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard d. 25 Juni [1933]

 

 

Kære Anker!

Saa sidder jeg atter paa min vante Plads og skriver til min bedste Ven. Tak, rigtig mange Tak for det lange Fødselsdagsbrev og for Fødselsdagsgaven, som jeg er meget glad for, jeg skal nok bruge den saa fornuftigt som jeg kan. Jeg mente ellers, du var en Hader af al Fornuft?

Jeg skulde fortælle dig, hvor mange Fødselsdagsbreve jeg fik, ja, der var da en Del, der havde husket mig: Rigmor - Johanne - Dagny - Herluf - Esther Larsen og Inger, hende fik jeg saa galt to Breve fra, Meta hørte jeg dog ikke fra, jeg har heller ikke faaet skrevet til hende endnu, men det kan vel ikke hjælpe noget at faa hende herover, vi kan vist ikke huse saa mange, vi gør hver Dag Beregninger over, hvor de forskellige skal ligge, men vi ved jo ikke rigtig hvormange der kommer, saa vi kommer aldrig til noget Resultat. Anker i Dag om en Maaned er vi Mand og Kone, om alt gaar vel. Jeg drømmer om Bryllup nu hver Nat Anker, jeg vilde ønske, du var her nu, saa jeg kunde snakke med dig om det. Jeg sidder ganske alene her inde i Stuen. Jeg er slet ikke glad i Aften, for Mor og Anna V. kan slet ikke sammen, det har jeg vist fortalt dig, og saa er der altid saa meget i Vejen, det er nu Mors Skyld desværre hun er slet ikke god mod Anna V., men det er jo ogsaa kedeligt for mig, jeg er glad for, at jeg ikke skal være hjemme hele Sommeren, for det gaar vist bedre, naar Anna V. er alene hjemme. Naar Helga og jeg er hjemme er der aldrig noget i Vejen men det skulde jo ikke være saadan at en Mor gjorde Forskel paa sine Børn.

Anker, det kan jo ikke hjælpe noget at skrive mere om det, du ved jo nok selv saadan omtrent, hvordan det er.

Hils Erna og sig Tak for Brevet, jeg haaber, hun kan gaa igen, jeg tror for Resten, jeg vil skrive lidt til hende. Saa skal jeg skynde mig, inden det bliver mørkt. Saa faar du ikke saa meget mere. Men nu faar du jo snart mig selv. Nu kom Anna V. grædende hjem fra Bakkegaard og jeg fik en lang historie, det er nu ikke sjov for hende, men jeg kan ikke fortælle dig det nu. Jeg kan ikke skrive mere i Aften.

Vil du saa være min egen Ven den korte Maaned, der er tilbage og siden vil vi aldrig skilles mere vel.

Din Damse

Saa maa du ikke være ked af det, fordi Brevet er saa kort.

 

Anker, jeg skal nok blive færdig til d. 25, jeg er heller ikke bange for at gifte mig med dig, tværtimod.

 

Jeg blev alligevel ikke rigtig færdig, for jeg maa da fortælle dig at Attesterne er i Orden og der vil blive lyst for os i Kirken paa Søndag. Saa skal jeg i Kirke, det skulde du jo ogsaa været, min Ven. Brylluppet bliver altsaa d. 25 enten saa Præsten kan eller ej, saa faar vi Pastor Rohde til det. Det andet bliver bare et farligt Kludder.

Vi gik i Skoven i Eftermiddags og plukkede en ordentlig Bunke Skovjordbær, de skulde vi have i Aften, men nu er jeg bange for at der ingen er i Humør til det.

Vil du saa snart skrive til din egen Pige som længes efter Brev fra dig.

Jeg skal have skrevet til Johanne én af Dagene og inviteret dem.

 

  29.6.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm, Torsdag Aften [29.6.1933]

 

Min egen Damse!

Ja, nu er det det snart ved at være Slut med det Kærestebrevskriveri et Par Gange til saa er det vel forbi men det skal du nu ikke tro at jeg er ked af det er maaske for hurtig at jeg skriver synes du men det er den eneste Dag jeg har Tid i denne Uge i Morgen er jeg inviteret til Fødselsdag to Steder og skulde ogsaa til Gymnastik hvad det bliver ved jeg ikke, og paa Lørdag er det meningen at vi skulde cykle op at besøge Søster og blive der til Søndag Aften vi bliver vist en halv Snes Stykker der skulde du jo have været med Damse. Jeg er endnu ikke klar over hvor mange der ikke kan komme med til Brylluppet men Gudrun kommer da ikke med jeg ved ikke om Aksel gør det og Søster og Littrup siger de ikke har Tid de er jo de eneste der har Rug og det kan godt tænkes at den skal høstes lige i de Dage og af Børn kommer der vist ingen det skal du ikke regne med det er jo umulig at faa dem alle med og skille dem ad er maaske endnu mere umulig. Jens og Johanne kommer sikkert nok hvis du inviterer dem men saa kan Rigmor vel ikke komme. Johanne har sagt til Katrine at hun vilde saa forfærdelig gerne med. Saa du fik ikke Brev fra Meta hun sagde ellers hun vilde skrive du kunde godt have nødigt at skrive til hende for jeg har jo lovet hende Brev fra dig. Her kom en mægtig Torden herover i Tirsdags og der brændte en Gaard ikke saa langt herfra som tilhørte Herlufs Kammerat fra Ladelund det gik lidt ud over Roerne de blev meget forslaaede af Hagl men jeg tænker de retter sig igen.

Nu har Edit og Gudleik vistnok faaet Lejlighed i Købnh. og skal nok flytte derind en Gang i næste Uge men jeg har endnu ikke faaet nøjagtig Besked men det venter jeg hver Dag og saa snart jeg faar det skal jeg nok sende et Kort men i vil nok være parat og saa vil i nok sende mig Besked om hvor jeg skal faa det i sender og hvad Tid det kan faas.

Ja denne Gang maa du nøjes med et Ark men det kan du vel ogsaa nok naar du ved at jeg tænker meget paa dig og længes meget til d. 25 men nu er der snart ikke saa længe til Damse er du glad for det? og saa faar du saa mange kærlige Hilsener fra din bedste Ven.

Hils Anna V. og de andre.

 

Billedet er taget en Aften vi var i Borrevejle og lave Gymnastik.

Kan du kende dem paa Billedet jeg haaber ikke du bliver jaloux du har i alt Fald ikke Spor Grund til det Damse hvis du havde det sendte jeg nok ikke noget Billede og blev nok heller ikke fotograferet saadan men du brænder maaske Billedet.

 

  2.7.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Søndag Aften. [2.7.1933]

 

 

Min egen Ven!

Saa har du mig igen, og Tak for Brevet, det kom ikke for hurtig, det gør Kærestebreve overhovedet aldrig, synes du vel?

Jeg er saa glad, Anker, og det er du vel ogsaa "thi i Dag ved Kirkefesten, blev der lyst for os af Præsten" Anker, mon du har tænkt paa det i Dag, ja, det har du vel nok. Vi var til Kirke allesammen og skulde høre om det blev rigtig gjort og det blev det altsaa, men Præsten kunde nu ikke sige hverken Ousted eller Ousager.

Anker, du skal nok faa Besked om hvornaar vi sender de Møbler, det bliver nok en Gang midt i Maaneden, vi har nemlig bestemt at sende dem med Tog til Lejre St., vi har nemlig forhørt os paa Dampskibsekspeditionen og det bliver det billigste. Hvis vi skulde sende det med Bil skulde vi jo have baade Sengetøj, Komode og det hele paa en Gang og det kan vi ikke blive færdig til i de første Dage.

Hvordan gaar det med vores Gaard, er den snart færdig, jeg glæder mig til at se den, har du fundet noget pænt Navn til den, hedder den nu altid "Ankerhus". Har du faaet ordnet noget i Køkkenet endnu?

I har vel haft en god Tur i Dag, det har jo været yndigt Vejr, ja, jeg vilde gerne været med. Hvem var det som var med og hvor kunde de faa Sengeplads til jer allesammen? I Dag har jeg skrevet til Højvang og inviteret dem og Mor har skrevet til Karsten og Konen. Sig til Erna om hun ikke kan paatage sig det Hverv at invitere Helge og Gudrun Maja for det har vi jo sludret saa meget om, at de skulde med. Tror du, de kommer allesammen Dagen før? Det var jo betydelig nemmere for os, hvis de ventede med at komme til selve Bryllupsdagen, jeg har altsaa tænkt lidt paa om ikke de unge, raske, der ikke er bange for at rejse, ventede med at komme til d. 25 om Morgenen, saa kunde de nok alligevel faa hvilet sig lidt. Det ved jeg nu ikke, Anker, det var kun et Forslag, du kan nok forstaa, det er ikke saa nemt for os at have saa mange Gæster forud, bagefter maa de blive, saa længe, de har Lyst. I kan jo snakke sammen om det, Anker, I maa selvfølgelig ogsaa gerne komme allesammen Dagen før, hvis I helst vil det. Vi har haft de nygifte i Besøg i Dag, de kommer gerne og spiser til Middag om Søndagen, de er vist meget glade for deres "Risebæk". I Morgen skal vi derned og hjælp dem at køre Hø ind. Selv har vi næsten ikke begyndt at køre noget ind endnu, det var næsten Regn hver Dag i sidste Uge. Til Dyrskue naaede jeg aldrig, jeg synes ikke, jeg havde Tid.

Vi har Frk. Nielsen her igen nu, hun har syet Divantæppe til mig og nu vil hun nok hjælpe til med at sy Gardiner ogsaa.

Hvordan gaar det med de Møbler i Roskilde tror du, jeg vilde i Grunden gerne have et lille Medicinskab og en Stang til Pyntehaandklæde svarende til Soveværelsesmøblerne, tror du jeg kan faa det?

Saa bliver jeg nødt til at slutte, min Ven, det er saa mørkt og jeg er saa søvnig det har været sent nu flere Aftner i Træk. Du spørger, om jeg er glad fordi det snart er den 25. ja Anker, baade glad og bedrøvet men mest glad, du forstaar mig nok ikke sandt, min egen Anker.

Saa Godnat da. Kærlig Hilsen fra din egen "Damse"
 

  9.7.1933
Anker Frandsen til Gudrun Dam

Skovholm, Søndag Aften [9.7.1933]

 

Kære, lille Damse!

I Aften har jeg dejlig Fred til at skrive de fleste er til Dyrskue i Ringsted, ja og jeg har maaske glemt at fortælle dig at Erna er i Sverrig og Norge i denne Tid hun er bleven indbudt til at køre med Inger og Valdemar (du ved Littrups Søster) paa Bryllupsrejse og det vilde hun selvfølgelig ikke sige nej til saa hun har altsaa ikke inviteret Helge og Gudrun Maja men saa har jeg tilladt mig at gøre det men jeg er ikke sikker paa at de kommer. I Dag har jeg ogsaa ringet til de fleste af Familien og af dem kommer i alt Fald Gudrun fra Kløvested ikke saa ved jeg ikke hvad det bliver til med Søster og Littrup derimod kan det godt være at Karen fra Bispegaarden kommer med og de andre kommer nok allesammen Jens og Johanne med de er vældig glade for det især Johanne. Men saa siger de allesammen at de vil saa forfærdelig gerne ligge i Høet det ved jeg saa ikke om i vil have dem til. Den Dag vi var oppe hos Søster laa vi ogsaa i Høet og det gik skam godt kan du tro du vilde gerne vide hvad det var for ti der var med det var: Eline, Gudrun, Anna, Karen, Asger, Ejgil, Ejnar, Knud, Erna og mig. Jeg ved endnu ikke om vi kommer Mandag eller Tirsdag det skal vi have talt nærmere om men det er muligt at de fleste venter til Tirsdag og for Billetterne gør det ingenting for de vil allesammen rejse paa Dæk undtagen Jørgen for han rejser gratis han skal holde hele to Møder medens han er derovre. Hvad bliver det til med Karsten Iversens kommer de med? Sender i saa noget Tøj paa Lørdag nu skal Bilen jo derind alligevel.

Det er sandt jeg har købt noget af Edith det er 3 Gardinstænger en Kulkasse en Brændekasse en til at sætte foran Kakkelovnen og en Komode som hun siger du havde sagt du gerne vil have d.v.s. de er trukket fra paa Huslejen som de ikke har kunnet betale i lange Tider saa Prisen skal vi afgøre med Far.

Jeg skal hilse dig saa mange, mange Gange fra din gamle Ven Jakob han var her og besøgte mig i Fredags Eftd. han havde taget 8 Dages Kort.

Og ved du hvad Damse din gamle Veninde Augusta er bleven forlovet det er med en der var Fodermester oppe i Vallekilde mens hun var der. Jeg tror nok at vi kommer til at høste Byg før vi rejser til Bryllup hvis det bliver ved at være saadan et Vejr men i Aar bliver det saa let at meje saa det gaar nok.

Møblerne fra Roskilde kommer nok en Gang i denne Uge jeg har bestilt et Bord men jeg kunde ikke faa nogen Skuffe i uden jeg skulde have en dyrere Model saa det vilde jeg ikke men det kan jo godt være du bliver gal over det men det er jo ikke saa let naar jeg er ene om at bestemme det og jeg ikke helt kender dine Tanker og Ideer endnu og Damse den Stang og Medicinskab kan vi ikke vente med det for jeg kan snart ikke bestille andet hver Dag end bestille og købe ind og det kan da nok undværes i nogen Tid. Nu er vores Gaard næsten færdig den mangler ikke stort andet end at blive kalket men saa kan du tro der bliver noget til os at rydde op og jævne og gøre rent bagefter, Gulvet i Køkkenet er lagt og først i denne Uge venter jeg Køkkenbordet og Skabet nu vil det vise sig om du er tilfreds med det for det er mig alene der har bestemt hvordan det skal være. I Dag har jeg ringet til Skræderen om mit Tøj jeg troede han havde glemt det men han havde haft saa travlt og det er ogsaa meget godt at vente saa kan han lægge det sammen og pakke det ned med det samme.

Ja, Damse om godt 14 Dage men det er dog rasende som Dagene gaar langsomt i denne Tid hvordan kan det være tror du jeg regner ellers ud hver Aften hvor længe det varer inden jeg skal i Seng hos dig og saa være hos dig altid ja Damse jeg haaber og tror at vi skal faa det rigtig godt sammen og jeg skal være saa god ved dig min egen lille Damse tror du ikke nok det. Og saa faar du nok kun et Kærestebrev til. Til Slut saa mange kærlige fra dig tilkommende Mand og gode Ven og Hjælper

 

Hils dem allesammen og saa paa Gensyn Damse, Hurra!
 

  11.7.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

Hullegaard Tirsdag Aften [11.7.1933]

 

Min egen, kære Anker!

Ja, jeg bliver jo pisket til at skrive til dig allerede i Aften, for naar Toget ikke skulde afsted før paa Fredag kan vi jo nok faa det færdigt til den Tid. Vi sender det altsaa saa det kommer til Købhn. Lørdag Morgen, vi sender det med en af de store Dampere, for det er alligevel nok det sikreste saa ved du, hvor det er at finde, du tager vel selv med ind efter det? Saa er det jo om du kan lide Møblerne, Anker, de er nu slet ikke saa meget min Smag, men jeg syntes dog ikke, jeg kunde lade det Tilbud gaa fra mig. Bordet trænger nok til at poleres lidt og Stolene er en Smule fedtede hist og her, men ellers er det jo saa godt som nyt. I vil nok tage Sengetøjet op ellers ligger det og bliver saa krøllet. Hvis der er nogen der Lyst til at hænge Gardiner op er de grønne altsaa til vores Hverdagsstue og de lyse til den anden, de hvide til Soveværelset og de rødtærnede til Karlekamret. De trænger vel nok til at stryges for de bliver sagtens krøllede inden de naar saa langt. Men, Anker, det er da heller ikke nødvendigt at der er nogen, der gaar og har Mas med det, for det kan jeg jo selv gøre, naar jeg kommer. Naar de Møbler kommer fra Roskilde er der vel en Regning med, vil du ikke sende den herover, saa vil Far betale den. Det gør ikke Spor om jeg ikke faar det Medicinskab nu, det skal du ikke bryde dig om. Jeg har været ved at pakke ned i Aften, det er alligevel saa sært, Anker, det er ikke saadan som ellers, naar man flytter, nu kommer jeg jo aldrig mere herhjem og være i længere Tid, det skulde man da ikke haabe heller, for saa maa det jo være galt fat med os to.

Gaar Dagene saa langsomt for dig, min egen Ven, det kan jeg dog ikke sige er Tilfældet med mig, det kniber med at faa dem til at slaa til. I Dag var Anna V. og mig oppe Kl. 3½, og nu har jeg haft travlt hele Dagen, der kunde ikke en Gang blive Tid til en Middagssøvn, for det blev Regn og Torden ved Middagstid og saa gav vi os til at bage. Det gælder jo om at udnytte Tiden til det yderste. Vi skulde bestemt være helt færdige med Roer og Hø i denne Uge, men jeg ved ikke, om vi kan naa det, det kommer meget an paa Vejret. Høst faar vi da heldigvis ikke foreløbig.

Vi har saa mange Fluer i denne Tid, saa det er rent forskrækkeligt, det bliver jo værst, naar Jens Andersen kommer, for han faar jo hverken Rist eller Ro før han faar dem udryddet alle til hobe. Jeg tror ikke, I kan faa Lov til at ligge i Høet allesammen, det bliver vist heller ikke saa sjov mere end en Nat men det er jo godt, der er nogen, som er villig til det, hvis vi ikke kan skaffe Sengeplads til jer allesammen. Ja, du og jeg, vi har jo Plads, Anker, og i Dag om 14 Dage ved denne Tid er vi nok ved at trække os tilbage, saa længes vi sikker t efter at være lidt for os selv - Aah Anker. Ja, Anker, jeg tænker meget paa den Dag, men det vigtigste er dog alle de Dage, der kommer bagefter, om vi maa faa Evne til at leve dem paa en god og smuk Maade.

Anker, jeg skal i Seng nu, du ved, jeg var tidlig oppe. Tak for Brevet i Dag, jo, jeg er sikker paa, at du altid vil være god ved mig og jeg vil prøve om jeg kan gengælde dig al din Kærlighed. Nu faar du et Brev fra mig endnu, hvis du da snart skriver. Og saa er jeg til den Tid og altid din "Damse"

 

Hils dem alle og sig at det glæder os, der kommer saa mange.

Hvad for nogle Salmer synes du, vi skal synge?

 

I maa endelig tage Badetøj med, naar I kommer Havet er vidunderligt nu, vi badede i Søndags ved Salene, der var Herligt.
 

  20.7.1933
Gudrun Dam til Anker Frandsen

 Hullegaard, Torsdag Middag [20.7.1933]

 

Min egen Ven!

Ja, saa skal jeg altsaa i gang med mit sidste Kærestebrev - jeg husker tydeligt da jeg skrev det første, da sad jeg paa Brændekassen ude i Køkkenet, for der var jo helst ingen, der maatte se det. Jeg synes rigtignok ikke det er længe siden. Jeg husker ogsaa tydeligt den Dag, jeg fik det første fra dig, det var en Fredag. Naa, men det var jo ikke det, jeg skulle skrive om

Tak for Brevet i Gaar. Aah Anker, hvor vilde jeg dog gerne se dig gaa og sætte paa Plads og hænge Gardiner op, jeg glæder mig meget til at se, hvordan du har faaet dem anbragt.

Vi synes, det var et udmærket Forslag, med at tage paa Udflugt om Mandagen, vi har allerede bestilt en Bil, det er Pedersen her fra Østerlars (Lynchauffeuren), han kørte for os til Værmelandsgaard i Julen, saa du kender ham nok. Nummeret paa Bilen er 1590, saa kan I nemt finde ham, ja, for det er jo slet ikke saa nemt ellers, naar man ingenting ved og der holder masser af Biler.

Anker, tror du, de vilde være ked af at tage den nye Højskolesangbog med, alle saa mange som der har den, de skal vel alligevel have en Taske, og vi kan vist ingen Steder faa nogle at laane, det er saa kedeligt naar man skal synge og der næsten ingen har en Sangbog.

Og synges, det skal der jo til vores Bryllup, ikke sandt? Gid det maa blive godt Vejr i de Dage, medens I er her.

Jeg synes, I skulde tage paa Nordlandet om Mandagen - Johns Kapel - Hammeren - Rø o.s.v. For saa efter Brylluppet kan vi tage til Paradisbakkerne og Dueodde, vi er inviteret til Fru Jørgensen at drikke Kaffe, hun bor dernede i sit Sommerhus. tag endelig Badetøj med, saa mange der har Lyst at gaa i Vandet. Hør Anker, kunde du ikke ringe til Inger, hun venter Brev fra os, men vi faar ikke Tid at skrive og snakke med hende om Turen, kunde hun ikke følges med Frede og dig fra Borrevejle om Aftenen? Ellers kommer hun vel ikke før om Tirsdagen, men det kunde da være morsomt for hende at være med jer om Mandagen - og saa var der da én Bornholmer med. Ja, for der er jo nok ingen af os, der faar Tid at tage med. Vi venter jer saa her ved 6-7 Tiden, saa skal I nok faa noget Middagsmad og saa paa Hovedet i Seng, det er der nok mange, der trænger til.

Saa har jeg slet ikke Tid mere, jeg skal ud i Haven, der er saa beskidt for det regner næsten altid. Vi kører det sidste Hø ind i Dag, det er næsten helt sort. Roerne er vi omtrent færdige med.

 

Og saa Anker, faar du for sidste Gang min allerkærligste Hilsen, 

og saa paa gensyn paa Mandag

 

Din egen lille Pige,

nu snart din Brud

 

Saa sørger du nok for, at din Far kommer med, ikke sandt