Breve 25. juli 1933 til 1935

 

29.7.1933
Vilhelmine Dam til Skolegården

 

 

 

 

 

Postkort
Poststempel: Juli 1933, dato kan ikke læses, Østerlars
Adresseret:
Fru Gudrun Frandsen, ”Skovledhus” (Friskolen), pr. Lejre, Sjælland

Lørdag Form. [29.7.1933]

Kære Børn!
Det er altså Meningen at vi sender de 3 Køer paa Mandag men om de kan blive malket i Hasle ved vi ikke endnu, ellers skal de jo malkes om Morgenen i København, de [senes] vel ellers for meget og lider jo ogsaa ondt. I glemte nok buketten om Aftenen den kom her i Gaar det var ”Justen” der rev sig og sendte 12 blegrøde Nelliker som vi pynter op med. Nu har vi Gæstekammer og Sal i Orden. Vi venter omstændelig Beskrivelse af Begivenhederne i Gaar.
Mange Hilsener fra os alle her

 
4.8.1933
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen


Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaard
pr. Lejre

Hullegaard Fredag 4-8-33

Kære Gudrun og Anker
I venter vel meget efter Sagerne, men vi har haft travlt, om ikke med andet, saa med at skiftes til at tage i By. Nu har vi faaet Vasken tilside og syltet Solbær og Marmeladekirsebær, det er jo altid en Begyndelse. Else Marcussen var lige her og pillede Bær og leverede din Trøje, vi har ikke kunnet faa den for Eva er rejst og Peter var jo paa Arbejde, men saa fik vi bud til Else og hun kom saa med den. I Gaar var Karl Holms fra Hasle her og drak Kaffe vi spurgte nemlig dem om at malke de 3 Køer i Hasle om Aftenen og det havde de ogsaa gjort, men Køerne ville ikke give ned, de havde kun faaet 2-3 Potter af dem alle 3 saa de har jo været stridige, de malkede meget da de kom til jer, sag­de Rigmor i Gaar. De var vel ikke ellers saa medtaget af Turen? I Morgen skal Edith jo rejse om Morgenen. Anna Val og Edith var i Gudhjem i Onsdags Eftm. og og Aftenen kom Hedvig og Marie her og pillede Kirsebær. I Gaar kørte jeg med Holms til Sonnes have og vi spiste Smørrebrød derne­de som de havde med, det var meget morsomt, og i Tirsdags Aftes var vi alle, Far med, til Aftenkaffe paa Agerbygd. Nu har de faaet deres Jydefremmede, og saa var alle Josefsens der. I Dag stormer det, saa vi er bange Sæden skal blæse ”idaa”, for den er moden nu vi skal meje en af Dage­ne, men i Morgen skal Holger og Helga til Begravelse i Østermarie der er en Iseregaards Søn død. Og Svend er jo paa Ferie endnu. I Dag er Viktor her for første Gang efter Brylluppet, de kører Brænde hjem fra Skoven. Nu skal jeg til at pakke din Kuffert, men jeg er bange for det bliver ikke nemt med alle de Glas og Sølvsager, der er for lidt Tøj at lægge imellem. – Nu har jeg saa pakket det meste ind, men Vattæpperne og Sofapuden blev der selvfølgelig ikke Plads til, dem faar vi saa lave en pakke af. -- Mon I nu ikke kan bytte nogle af de Medaljeskeer og faa noget fornuftigt i Stedet for enten Knive og Gafler eller rigtige Spiseskeer eller Dessertskeer, for de er vel ikke købt i Brugsen saa I kan faa Kødmaskine eller Vægt for dem? Ølglas har I jo heller ikke. Nogen Vinfla­sker har jeg nu ikke turdet lagt i mellem for hvis de saa gik itu saa kan de jo ødelægge meget.Men hvis vi kommer stikkende en Gang saa skal vi nok tage noget med.
Vil du have nogle Bær, andet end Stikkelsbær? For en Kurv Stikkelsbær kan vi jo sende en Dag naar vi faar Tid at pille dem. Emilie ringede lige nu at Bertha kom paa Ferie nu med Toget. Saa kan hun maaske hjælpe os lidt, men hun er nok ikke saa dygtig som Edith. Har du husket at spørge efter det strikkede Haandklæde? Her laa en Skjorte af Fredes, den lægger vi i. Svend siger hans Skohorn er forsvundet ved Festen. Anna Val. Har haft saa travlt med at vaske og stryge om Herluf, hun skal vist ogsaa pakke og sende i Dag. Vi har ikke hørt et Suk fra Inger endnu. Mon hun stadig er forkø­let. Vi har klaret os rigtig godt hvad det angaar. – Nu kan jeg ikke finde paa mere og saa venter vi snart at høre lidt fra Jer igen. Du kunde vel nok kende Køerne? Og de kendte maaske ogsaa Dig? Ellers er her ikke sket noget nyt. Hils på Skovholm og Højvang. Rigmor siger at de havde alt det gode Humør opbrugt da de kom hjem, altsaa Højvang den ene var sur og den anden gnaven. Maa­ske har J. A.* overanstrengt sig lidt. Har I faaet nogen Kyllinger eller andet Kravl endnu. Hvordan ser Divantæppet ud i Brug? Er det passelig stort? Og Sengetæpperne er de store nok? Svar udbedes. Venligste Hilsener til jer
fra Mor

*) Jens Andersen

 
  5.8.1933
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Hullegaard 5/8 – 33

Kære Gudrun og Anker
Sammen med Nøglen skulde jeg sende et Par Ord om de Køer vi sendte det blev altsaa som I maa­ske har opdaget Dina, Stjerne og Skrumla. Vi talte længe paa Knapperne, Pyt som var den første paa Listen er jo altfor tynd, og da I vel ikke har Tid til at vente efter Mælken, tog vi Dina skønt hun er lidt til Aars. Det er nu heller ikke saa farligt med Fragten ca. 10 Kr. m Damperen. Vi kunde jo ikke saa godt sende de yngste for skal I købe derhenne bliver det vel Kvier, der er jo ingen der sælger en Ko uden der er noget i Vejen med den.
Dina har kælvet 7/5-33 og løbet 12/6-33 ved egen Tyr.
Stjerne ” ---”-- 16/1-33 - --- 6/4 og 1/5-33 som er ¾ Jersey.
Skrumla 5/2-33 18/5-33

Lørdag Form.

Jo nu kom saa de store Pakker afsted men Lysekronen glemte jeg og der var jo heller ikke Plads, men saa faar vi jo sende en Pakke endnu. Rumpedaskeren faar Rigmor paa Ryggen naar hun skal afsted. Jeg syede ikke Sofapuden for jeg syntes det saa ud som den skulde stryges først og saa tænk­te jeg du havde såmæn bedre Tid end mig og syet maa du vel kunne faa den. Det er ellers fint Dun­lærred ikke! I Dag er saa Edith rejst nu til Morgen og Berta kom i Aftes saa har vi hende og vænne os af paa, siger Far. Nu skal vi saa nok sende det der mangler en Gang, men nu venter vi Brev fra jer først om der er mere I ønsker. Jeg haaber det kommer frem i god Stand at der ikke er noget i Stykker. Mange kærlige Hilsener fra
Far og Mor
Jeg koger Solbærsaft hen i Dag, og saa skal jeg lave Solbærgele.

 
  8.8.1933
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:
Familien Dam
Hullegaard
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaard d. 8 August [1933]

Kære alle tre!
Tak for Kufferten og alle Sagerne, Anker hentede det i Gaar Eftm. Saa vi fik travlt med at pakke ud i Aftes, Anker bar Dynerne paa Loftet med det samme saa vi kunde faa prøvet de nye Tæpper. Der var ikke gaaet noget i Stykker, men jeg savnede jo somme Ting, særlig min Bog med alle mine Kageopskrifter, nu skal jeg nemlig til at bage til alle de Kaffegilder, vi skal have og saa vil jeg helst benytte de Opskrifter, jeg er vant til, saa I maa sende den hurtigst muligt. Husk ogsaa mine Gummi­støvler og store Træsko samt mit Fotografiapparat, Lysekronen længes vi ogsaa efter at se hvordan den tager sig ud. I har vel næsten ikke Tid til saa meget ”Senderi”, men det maa vel saa blive det sidste, ja, saa er der jo Ankers Tøj, det vil jeg i Grunden ogsaa gerne have herover, men det egner sig vel ikke saa godt til at sendes sammen med det andet.
Anker kom lige ind og fortalte at nu havde vi faaet to Heste, de red op med dem paa vores Luserne, men vi har nu hverken Seletøj eller Grimer, saa de skal nok alligevel op til Skovledholm og have forspændt i Morgen.
Vi har ikke faaet andre Dyr endnu end de tre Køer, men de befinder sig vist ellers godt her. I kan el­lers tro, her gaar vilde Rygter om hvor meget Anker Frandsens bornholmske Køer malker. Her var nemlig saa mange Drenge hernede da de kom, særlig Smedens Børge er meget interesseret, og de fulgte jo Anker i hælene hele Tiden og var naturligvis ogsaa til Stede, da de blev malkede, og da gav de jo godt ned, saa nu gaar Børge rundt og fortæller at Ankers Køer malker en hel Spand fuld med de to Patter, saa det er rigtignok noget andet end Jens Frandsens Køer. Svend Aage har vel ellers fortalt alt hvad han kan, saa I er vel godt underrettede om, hvordan her ser ud, det var morsomt at han kom, han var nu ikke ret meget hernede, for Lørdag Aften var vi jo til Viggos Fødselsdag, vi anede jo ikke, at han kom, og om Søndagen var vi jo mest paa Skovledholm, det er rigtignok dejligt vi har dem saa nær. Inger kom jo ogsaa om Eftm., men det ved I jo nok, hendes Forkølelse er gaaet over og min er ogsaa stærkt paa Retur.
Inger var her forleden Aften med en Kurv Ribs og Hindbær og saa har jeg plukket lidt Ribs paa Højvang saa jeg fik da 10 Flasker Saft og 5 Glas Gelé ud af det, saa nu har jeg da lidt, Geléen er stiv nok, men ikke rigtig klar, mon det skulle være fordi Geléposen er saa ny? I Dag har jeg kogt Rabar­bermarmelade, jeg har nemlig ikke været ude at høste, saa skal man jo benytte lejligheden, vi har nemlig faaet vores Brønd renset i Dag, det trængte den skam ogsaa til, sikke meget Pladder der var paa Bunden, Vandet har heller ikke smagt godt, men fra i Morgen af vil jeg haabe, det kommer til det. I kan ellers tro, her ser ikke godt ud omkring Huset, her er gravet saa mange Kanaler paa Kryds og Tværs saa det er helt farligt ar færdes her, og det varer jo saa længe inden det kan komme i Or­den, for Anker og Gunni skal jo selv gøre det meste og de har jo ikke Tid ret meget i Høst. Vi er ikke begyndt at køre noget ind endnu, men vi er omtrent færdig med at meje, mangler kun lidt Hav­re. Selvbinderen har gaaet mærkværdig godt i den sidste Tid, den skabede sig nu ogsaa lidt rigeligt til at begynde med. Jeg vil meget gerne have nogle røde Stikkelsbær, for de er jo dejlige til Saft og jeg skal jo have nogle til Syltetøj, for det har jeg jo slet ikke noget af. Hvis I har rigeligt vil Erna vist gerne dele med mig for de har saa lidt Ribs i Aar, Svend lovede at være med at plukke en Aften. – Hvis Jens Andersens var i daarligt Humør da de kom hjem var det vist ikke Bornholmsturens Skyld, men Rigmor havde vist ikke opført sig rigtig pænt medens de var borte, hverken Ejnar Gyl­denkærnes eller Jens Andersens vil beholde deres Piger, Bodil er vist sagt op og det skulde Rigmor ogsaa været, men saa søger hun jo om at komme paa Snoghøj, saa haaber de hun faa Understøttelse, saa slipper de jo af med hende paa en skikkelig Maade. Det er da ogsaa ærgerligt at de ikke kan lade de stakkels Mandfolk i Fred, det er jo dette eneste der er i Vejen med dem, det er da godt at Inger kan holde sig i Skindet, hende roser de jo i alle Maader, hun vil gerne til Højvang til Vinter, for at komme nærmere til Ousted altsaa, ellers vil hun gerne blive men det er jo ikke til at Cykle saa langt om Vinteren. Jeg er ganske alene hjemme saa her er svært roligt, Anker er kørt hjem og hente nogle Jaulosier til at sætte for Vinduerne, det er saa væmmeligt at Folk ude paa Vejen kan se alt hvad man foretager sig, nu begynder man jo at tænde Lys om Aftenen. Vi skal nok se at faa byttet nogle af Skeerne, der er da et Par Stykker, der er købt i Brugsen, vi har en mægtig Regning deroppe. Vi har bestilt Takkekort i Roskilde, men de er ikke kommet endnu, Folk undrer sig vel snart over at de ikke hører noget fra os.
Sengetæpperne og Divantæppet tager sig udmærket godt ud og passer rigtig godt paa Størrelsen, kom blot og se.
Om Køerne kender mig ved jeg ikke, men jeg kan da tydelig kende dem, de bliver saa forkælede nu, for Anker kan ikke lade dem være i Fred, nu har han jo ikke mere end tre.
Naa, jeg tror jeg vil holde for i Aften, jeg kan vel nok faa Tid til at gøre det færdigt i Morgen
Godnat med jer.
Onsdag Formd. Jeg har lige haft besøg af Erna samt Karen og Ruth fra Bispegaarden, de ferierer paa Skovholm, de skulde se, om jeg havde nogle Jordbærplanter tilovers, for det skal være saadan nogle gode Jordbær, vi har. Jeg skal nok sylte Drueagurker en af Dagene, vi har ogsaa nogle store Rødbeder, Esther i B.* fik nogle forleden Aften, saa skal vi have nogle af dem til Efteraaret. – Vi fik Ankers Tøj herud i Gaar, han har Skjorter og Strømper i Snesevis.
Mor, nu du laver Kaffe i Gryde, hvor meget Kaffe beregner du saa til hver l. Vand???
Vi har ikke haft nogen Fremmede endnu, Høsten gaar jo forud, naar vi mejer bliver vi jo ved til Duggen falder og nu skal vi til at køre ind, saa bliver det nok mindst lige saa sent. Gunni blev fær­dig med Havren i Formd., nu kommer de og skal have Frokost, det er ogsaa en halv Time senere end ellers.
Saa maa jeg nok holde op for denne Gang, det blev jo ogsaa et langt Brev, saa faar I saa mange kær­lige Hilsner fra jeres Børn paa Sjælland. Jeg savner min Pen, derfor skriver jeg med Blyant. Far skal have Tak for Bøgerne, vi skal nok benytte dem.

*) Bispegaarden

 
  11.8.1933
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Hullegaard Fredag 11-8- [1933]

Kære Gudrun og Anker!
Nu har jeg plukket nogle Stikkelsbær de er nu dejlige, vil du sortere de grønne fra kan du mest faa et Par Glas at henkoge ogsaa. Vi høster paa kraft, Vejret er jo storartet godt til at høste i, men ellers er det rigtignok meget tørt, Madurterne visner mest og Roerne ligesaa. Jeg har gaaet og vandet Agurker og Græskar for jeg synes det er Skade om de ikke skulde blive til noget, der er mange paa Vej. Vi mejer paa Hveden ved Haven i Dag saa er der kun Havren til rest og hvis det gaar godt kan vi vel faa afmejet i Morgen, vi har været hos Viktor og Dagmar og Aktor og mejet ogsaa, men Svend er ligesom I der ovre, han mejer til det er næsten mørkt. Vi har Andrea til at malke endnu for ellers er det mest for haardt for Far og A.V. naar de skal stakke alt. Viktor gaar mest med en ”Sajo” og mejer det der ligger. Han kører rundt om dette Stykke Hvede og det [farter?] jeg godt, ellers har de mest nøjes med at køre paa én Side. Paa Søndag kommer vist Møllers i Besøg og skal plukke Ribs, Kirsebærrene har Fuglene taget alle altsaa de søde, saa snart de blev rigtig modne saa var de væk paa et Øjeblik. Nu sender jeg saa den Kogebog og saa disse Bær, saa skal Far lede en Kasse op som vi kan sende Resten i en Dag. Men det er saadan ”ufojnua” Ting der er til Rest. Støvler og Træsko og Lysekrone passer ikke rigtig sammen. Og værre er det med Vinflasker. Naar Anker har saa godt med Strømper er der vel ingen Nytte til at sende dem jeg stikker paa? Pas paa og strø Naf­talin imellem dem ellers kan der snart gaa Orm i. I Aften er vi bedt op til Helga, for Lærer A. skulde komme. Jeg ved ikke om det bliver andre end mig for de andre bliver vel saa sent færdige. Har I faaet regning paa de Møbler fra Roskilde endnu?
Saa har jeg vist ikke Tid mere. Kærlig Hilsen
fra Mor
Jeg har skrevet i Kogebogen om Kaffelavning.
Det strikkede Haandklæde??

 
  17.8.1933
Karoline Dam og Emilie Dam til Anker Frandsen

Postkort:
Fru Gudrun Frandsen
Friskolegaard”
Skovholm
pr. Lejre

Bygaden 17-8. [1933]

Kære Gudrun!
Lige et Par Ord i Anledning af Hr. Gemalens Fødselsdag. Vi ønsker alle hjertelig Tillykke! Vi skal lige ned paa ”Bakken” nu, for Onkel Ludvig har jo Fødselsdag i Dag, de har lige faaet det sidste indkørt, saa er de altsaa færdige med Høsten, vi er ikke ganske er I? Kærlige Hilsener fra Faster K og [LE og er alle her] Emilie
 

  28.8.1933
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen, Andreas Dam, Helga Dam og Holger Runge Madsen

Kuvert:
Familien Dam
Hullegaard
Østerlars St.
Bornholm

Skolegarden 23-8-33

Kære alle paa Hulleg. og i Risebæk!
I har vel gaaet og skændt paa os længe fordi vi aldrig skriver, men hvis I vidste, hvor travlt vi har haft, vilde I sikkert undskylde os for denne Gang. Nu er vi over det værste, vi fik det sidste læs Riv­ning ind i Dag og det var i et heldigt Øjeblik, thi pist i samme Øjeblik, vi kom ind i Porten med det, strømmede Regnen ned. Der kommer saadan nogle Byger hver Dag, derfor har det trukket saa læn­ge ud inden vi fik Rivningen ind, vi har gerne faaet et Læs om Dagen. Vi skal have Høstgilde paa Fredag, saa vi skulde jo være færdige, nu staar Salen saa ren og fin som om den aldrig havde været brugt til Oplagsrum, Bispegaardens Piger har været herude og være med at skrubbe Gulv. I kan el­lers tro, vi blev forbavsede forleden Dag, da Iversens pludselig dukkede op, men det har de vel selv fortalt om. Nu vilde jeg da meget gerne vide, hvornaar de kommer her og om det bliver til Middag eller Aften, det gør jo en forskel i vores lille Husholdning, vi skal jo ogsaa have nogle fremmede, Helge og Ragnhild Frandsen, Frede og maaske Inger, hvis hun har Tid. I Søndags havde vi fremme­de til Middag nemlig Asta og Littrup, samt Inger og Valdemar Olsgaard og Ingers Broder fra Stevns, saa var Erna og Svigerfader jo også herude, vi var 10, jeg trakterede med Kyllingesteg og Æblegrød, de var her jo ogsaa til Kaffe saa kom alle Viggos ogsaa og Inger kom, men jeg havde nok af baade Kage og Chokolade fra Ankers Fødselsdag, da havde jeg jo forberedt mig paa et større Sel­skab nemlig. Det var vi saamænd ogsaa altsaa, for vi var vist over fyrre, men det gik saa godt, for vi drak naturligvis Chokolade i Skolestuen jeg havde Inger og Rigmor til at hjælpe mig i Køkkenet og Olga kogte Chokoladen, hun vilde gerne og hun tager ikke noget for det, saa kunde jeg jo være saa rolig for den, det var jo en temmelig Gryde fuld der skulde til ikke mindre end 11 Potter. Her var jo noget tæt besat med Folk i vore smaa Stuer, men Børnene og de Unge opholdt sig jo mest i Gymna­stiksalen, ja selv Mændene kunde ikke dy sig, I skulde set Folketingsmanden* springe over Hesten saa Støv og Møg fløj om Ørene paa os, ja for dengang var der jo ikke gjort rent, vi havde blot fjer­net det værste Støv. Svigerfader kom listende ind til os i Stuerne og sagde: ”Kom ud, saa skal I se Jørgen gøre Gymnastik”. Da vi saa kom anstigende sad han overskrævs paa Hesten og lo af fuld Hals. Jo, det var ellers en meget gemytlig Aften, det var jo første Gang, vi havde fremmede, det var blot en Skam ikke nogen og jer kunde komme med. Saa har vi haft et par Kaffegilder siden den Tid, men da har jeg selv klaret mig, det kan jeg jo ogsaa nemt, de to sidste Aftner har vi haft fremmede, det gælder jo om at faa det overstaaet og saa levnede vi en Del Kage fra det første og økonomisk, som jeg er, bestemte jeg mig straks for at holde et igen med det samme.
Naa, jeg maa ud og lave Mad til Klokken er meget og vi skal til Folkedans i Aften for første Gang.
Torsdag Formd. Ja, saa er jeg her igen, skønt det er midt paa Formiddagen, men naar man er Kone, kan man vel nok tillade sig det. Jeg skal op til Karen og Børge om lidt efter nogle Mirabeller til at koge hen, jeg har stadig udsat det paa Grund af Travlhed, jeg har syltet tre Krukker fulde, de er saa gode til Sødsuppe i Stedet for Svedsker. Tak for alle Stikkelsbærrene, de kom godt herover, jeg syltede 2 Krukker hele Bær og lavede 5-6 Flasker Saft, Resten fik de saa paa Skovholm. Den sidste Pakke derimod var vi lige ved at græde over, for ak og ve, Lysekronen var gaaet Stykker, det var det Lagkagefad, der sidder foroven, der var knækket i 3 Stykker, jeg ved ikke, om vi kan faa et andet i Stedet for, det er vel sagtens temlig dyrt i det mindste. Vinflaskerne derimod var der ikke sket noget med, det er det eneste, der er gaaet i Stykker af alt det, I har sendt, men det er maaske ogsaa noget af det værste at faa ertsattet. Nu mangler jeg snart ikke andet end mine store Træsko, mit Fotografi­apparat og mit Centimetermaal, men I kan jo tage det med, naar I kommer, hvornaar mon det bliver?
Jeg kan hilse fra Inger, jeg talte med hende i Aftes til Folkedans, det gik ellers godt, der var mange med, men d
og ikke flere end vi nok kunde faa Plads. Dagny Frandsen var hjemme i Gaar, hun har saa travlt nu, hun er kommet paa en anden Afdeling.
I Morgen er vi inviteret op til Skovholm og spise til Aften, det er vi altid, naar de har noget særligt. Gunni skal blive i Vinter, han er jo saa flink, saa vi synes næsten ikke, vi kan lade ham rejse, her er vist ogsaa nok at lave for en voksen Karl i Vinter her skal drænes og planeres og fældes nogle af de store Pile o.s.v. Han vil jo gerne blive, for han har sagt til sin Broder, at han har haft mange gode Pladser, men denne her er dog den bedste, alt er saa hjemligt, jo, det er vel ikke her særlig, han me­ner, men Skovholm, der er han jo meget oppe endnu om Aftenen. Til Sommer vil han til Forsøgssta­tionen sammen med Johannes Chramer som er paa Skovh. Nu skal vi snakke med Iversens om det, naar de kommer.
I kan ellers tro, mine Gummistøvler kom tilpas, det blev et frygteligt Regnvejr, saa Gaarden var en stor Oversvømmelse, Vandet kan nemlig ingen Steder komme hen, før her bliver drænet. Jeg maatte vade igennem en stor Sø, hvergang jeg skulde efter Vand ell. Brænde, paa W. C. eller i Kælderen, det var jo lidt besværligt, det traf sig jo ogsaa saa uheldigt at det var lige til Ankers Fødselsdag at det var værst. Jeg har saa mange fine Buketter staaende, Folk giver os saa mange Blomster, fordi vi ingen Have har selv. Køkkenhaven staar godt, jeg faar mange Græskar og Agurker, Voksbønnerne har vi ikke nær kunnet spise, Snitbønner er der ogsaa rigeligt af jeg har saltet nogle og en Kurv fuld har jeg plukket i Dag. Vi skal smage Pastinakkerne i Aften, de er store og pæne, men de er jo ogsaa tyndet godt ud, Anker har aldrig hverken set eller smagt saadan noget før.
N
aa, jeg skal ud og vaske Spande o.s.v. saa jeg maa ikke mere. Hils Venner og Bekendte.
Anna V. hils Herluf og sig tak for Brevet, vi skal nok skrive til ham, naar vi falder lidt mere til Ro, endnu har vi ikke haft en rolig Aften, hvor vi kunde lave, hvad vi vilde. Du maa ogsaa til at skrive snart. Tak for Brevet Helga. Saa faar I alle saa mange Hilsner fra os begge her.
Gudrun

*) Jørgen Jørgensen m.f. for Det Radikale Venstre, gift med min fars ældste søster Esther

 
  27.8.1933
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Hullegd Søndag Form. [27.8.1933]

Kære Gudrun
Jeg faar vel skrive lidt, for Anna Val husker maaske ikke ret meget af det jeg har talt om. Nu er hun jo i den 6te Himmel fordi hun skal med til Jylland den 7de kommer hun jo først: naar hun kommer til Herluf: Vi talte først om at vi skulde rejse med Iversens, men det var der ikke saa meget ved, der­imod en Biltur til Askov det var da noget, saa gav vi hende Lov. I Gaar var vi en herlig Tur med I. i Brændesgaardshaven, Svaneke, Paradisbakkerne, Neksø, Balka Dueodde og var hjemme igen Kl 7, vi startede Kl 11.

I Forgaars havde vi dem til Aften, vi fik Kalvesteg og Kyllingesteg og saa Aftenkaffe med hjemme­bagt Wienerbrød, Vafler, Æblekage og Smaakager, Anna Val foldede sig ud saa godt hun kunde. On­kel Chr. var her ogsaa. I Dag skal vi derned og mødes med I. og saa rejser de jo derfra i Aften. Bilen skal være ombord Kl 9 saa der bliver ingen Aftenkaffe. Nu skal jeg jo saa se at klare mig selv en Uge, kniber det er der jo altid Helga i Nærheden.
Vi skal tærske næste Mandag, maaske de allerede kommer Lørdag. Angaaende den Lysekrone saa prøv om der ikke er noget Sted i Roskilde hvor de klinker saadan noget sammen. Fru Iversen sagde at i Kolding der klinkede de den Slags altsaa hvis der ikke er smaa Stumper for hvis det kun er i tre Stykker kunde det maaske ogsaa limes det skal jo ikke vaskes. Far og jeg kommer nok en Gang naar vi nu faar tærsket og saadan noget. Har du husket at spørge efter det haandklæde, for det er altsaa ikke ligemeget om jeg faar det eller ej. Svar udbedes. Ellers maa det jo være blevet i en af Bi­lerne. Vi har altsaa talt med Fru Jørgensen om Symaskinen de lader den efterse og gøre i Stand, det kommer nok til at koste en Snes Kroner men saa skulde den jo ogsaa kunde bruges. De sender den til dig naar den er klar. Hvordan gaar det med Inger? skal Rigmor alligevel flytte selv om hun ikke skal paa Snoghøj? Inger læser vel dine Breve for vi har ikke skrevet til hende det varede jo længe inden hun skrev og naar hun læser hos dig saa er der jo ikke noget særlig. Pastor Jespersens venter jo stadig at se hende, hun maa vel kunne afse en Søndag til at besøge dem. Hvis I skal have Fol­kedansedragt saa har jeg jo en gammel sort Nederdel som godt kan bruges til en af Jer. Jeg lægger 2 af Ingers Kjoler i Æsken ved Ankers Tøj for ellers skal vi vel strax til at sende Pakke igen.
Nu skal Magda Elleskov snart giftes de skal have Bryllup den 14-9 og bo hjemme paa Elleskov og gaa som Karl og Pige, det synes nu Anna Val er at stille for smaa Fordringer. Jeg var nede paa Rise­bæk i Tirsdags de tærskede med Damp og Madsen og Harald var der, de saa nu ligesaa mildt til mig som før, det er slet ikke mig de er gale paa, men kun Anna Val. de havde talt med Holger om det en Dag. Jeg ved snart ikke hvad det var, men det var nok Anna Val. der havde udtalt sig til Valb. og Valdemar om Harald som sled Herlufs Tøj ud og at de skulde hjem og overtage Bakkeg til August og det havde Bakkeg. ikke hørt noget om, og hist op og herned, Roerne og saadan forsk. men I be­høvede altsaa ikke at give mig Skylden. Det kan være jeg gaar derop nu naar jeg bliver ene og snak­ker med Fru Madsen for selv om det ikke bliver som før saa behøver vi da ikke gaa og være Uven­ner. Fru M. kan være glad hun ikke skal gaa sammen med A V. hver Dag for hun er en vanskelig Dame at omgaas.
Hils paa Skovholm og Jens A. og vær selv kærlig hilset begge to fra Mor.

Du behøves ikke lade A.V. læse dette.
Vi skal nok sørge for at faa de Møbler betalt i Roskilde.

 
  30.8.1933
Herluf Runge Madsen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

 

Postkort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre

p.t. Astofte D. 30-8-33

Kære Svigerinde og Svoger!
Jeg skulde lige meddele jer, at min Kone kommer med Toget ca. 4.39 Lørdag Morgen til Viby hvor hun bedes hentet i Selvejeren. I Aften skal vi med Rasmus og Agnes til Høstgilde i [Stemmerup] og i Morgen skal vi en Tur til Hjerting Strand for at faa en Dukkert. Venlig Hilsen fra Herluf.

 
  25.9.1933
Andreas Dam og Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Afs.: Andr. Dam Hullegaard
pr Østerlars

Hullegaard 25/9-33

Kære Gudrun og Anker
Vedlagt følger 3 Svinekort som vi i Øjeblikket kan undvære har I ikke selv Grisene store nok kan i vel bytte med Jens Frandsen. Vi kalder nu foreløbig at i laaner Kortene for det er jo næsten Lands­forrædderi at lade dem gaa til Udlandet, de maa ikke gerne komme udenfor deres eget Sogn. Det bliver maaske de sidste vi selv faar Raadighed over for der fables om, at næste Gang skriver Næv­net Navn paa Kortene.
Vort Slagteri køber jo Kort og den sidste Notering var 51 kr. Prisen falder jo nok med denne Maa­neds Udgang det er vel for en Del det forventede store Overskud der driver Prisen op, i maa altsaa se at faa dem formøblet i denne Uge.
Vi har fremdeles en Slags Sommer laveste Temperatur var i Nat 14 Gr. Celsius men vi har ikke me­get Solskin nu det regner lidt hver Dag og vi kan nu pløje en grund Fure. Vi faar ikke saaet noget endnu men her paa Egnen er dog ellers saaet den Del. Anna Valborg kom hjem i Aftes fra Kursus paa Husholdningsskolen og 1. Dags Efteraarsmøde i Eftermiddag skal Helga og Holger til Højsko­len. H og H besøgte os i Gaar og vi var ude i lange Støvler og med forskel. Værktøj og trængte igennem Junglen i Hønseg. Og pillede Brombær og Blommer, her er jo lidt af alle slags i Aar. Jeg tror nok jeg skal hilse fra Mutter og Anna Valborg de siger de har lige skrevet
Hilsen fra Far.

Mandag Form.

Kære Gudrun
Far har jo skrevet saa kan jeg jo godt ogsaa skrive lidt. Anna Val er jo kommen hjem nu og skal til at praktisere sin Lærdom, de har kogt hen og lavet marmelade og her er jo [Veltland] nu med Blom­mer og Pærer og Æbler i en Uendelighed. Jeg ved ikke hvad det bliver til med at rejse for jeg synes det lader til paa Far at han tror ikke han faar Tid nu er de jo saa bagefter med at saa Vintersæd fordi det har været saa tørt, nu kan de altsaa pløje men det bliver jo sent saa skal vi snart til at trække Roer op imens. Maaske jeg rejser alene saa kommer jeg i næste Uge en Gang men jeg tager bare med Hvalsøbilen fra Roskilde, saa har I mig en Skøn Dag. I Dag er det helt varmt jeg tror det er 20 Grader ude i Gaarden. Jeg var en tur paa Bakkegaard da Anna Val. var væk, jeg vilde se hvad de vil­de gøre med mig og de var akkurat som før meget venlige, men da Fru M. fulgte mig paa Vej spurg­te jeg hende jo hvad der egentlig var i Vejen, og det var slet ikke mig der havde forsyndet mig (som du var saa vis paa) men det var Anna Val selv der havde fornærmet dem, altsaa paa flere Gan­ge og Flere Steder, det hele var nok knap saa farligt som det fik Skyld for. Det med vasken om Her­luf syntes de jo ikke om, og saa havde nok Valborg ikke været saa glad for Anna Val da hun plejede at komme og besøge Herluf de skulde vartes op i alle Ende og Herluf skulde være fri for at malke naar hun var der saa skulde Valborg det med. Nu skal vi vel paa Vej og se paa en Ejendom i Sand­kaas som A H har lagt Billet ind paa. I Morgen skal jeg paa Kursus paa Søndregd, der er Fortsæt­telsesk. for de samme Koner som var der i Fjor. Der er saa meget i denne Tid.
Kærlig Hilsen fra Mor til jer begge. I har vel set Ingers Brev? Hils hende.

 
  17.10.1933
Helga Dam til Gudrun Dam

 

Kuvert:
Fru
Gudrun Frandsen
”Skolegaard” Skovholm
pr. Lejre

”Risebæk” Den 17-10-33 Tirsdag.

Kære Gudrun og Anker.
Tak for Brevet, kan du se jeg gør Gengæld og venter noget med at svare. Det er da farligt som I hol­der Gilder, tror i Pengeposen kan holde til sligt, her kommer næsten aldrig nogen nu mer, Aakirke­byboerne synes vel de har gjort det saa grundigt før i Sommer og hjemme har de jo saa travlt, for nu er der igen en, der skal giftes. De trækker Roer op paa Kraft, Holger er dernede næsten hver Dag, vi har kun kørt ind eller i Dyng en Efterm., der kørte vi ogsaa 14-15 smaa Læs. Jeg tør næsten ikke trække op, for det er jo ikke morsomt at gaa og dække dem, og lade være er jo voveligt. Arbejdsløs er jeg dog langtfra, for naar Holger er paa Hullegaard, sinker jeg megen Tid væk ude hos Kreaturer­ne, i Morges maatte Holger baade skære Hakkelse og hente Roetop hjem, inden han skulde afsted, saa bliver der en Del Morgenarbejde tilbage til mig. Jeg strigler vore Køer omhyggeligt hver Mor­gen, nu har vi igen godt 100 [pund] Mælk, der er en, der har kælvet, saa har vi 4, som malker, Kranslin skal kælve en af Dagene. Vi faar 6-8 Æg daglig, sidste Uge solgte vi for over 4 Kr. vi sælger hver Lørdag, har I Høns endnu, vore har allerede givet Overskud, endda vi har en Snes Kyllinger, som ikke er begyndt at lægge Æg, og vi fører nøjagtigt Regnskab, kun lidt Lev­ninger faar de ekstra. Nu er jeg ved at sy 2 nye Skjorter til vor ny Kontrolass, det er jo Sven-Aage (baade Far og Holger er gaaet med i Kontroforen.) jeg tager 1 kr. Stykket, saa skal jeg vadske om ham i Vinter, det kan jeg jo nok faa Tid til, naar Manden er hjemme, har jeg jo ikke saa meget at gøre med Dyrene. Min Kalla staar i Knop, det er saadan en lille pæn en, her er nu ogsaa godt til Blomster, med Vinduerne mod Syd. Jeg har ikke gjort Efteraarsrent andet end i Soveværelset. Gul­vet er nu næsten lige saa pænt som paa Værmelandsgaard, og i Spisekammeret
Herluf og Anna Valborgs Sted, Ejendom eller hvad det nu hedder er nu ikke ret stort, hvad Stuehuset angaar, det er nemlig 4 Fag, men der er en dejlig Frugthave til og en dejlig Udsigt ned mod Ha­vet, jeg var med deroppe, da de købte den, men det regnede, saa man næsten ikke kunne komme ud om en Dør. ----
Den 19. Brevet bliver vel for gammelt, hvis jeg ikke snart ser at faa det paa Vej. I Gaar Form regne­de det, saa Holger blev hjemme og trak Roer op, her bliver jo ikke saa fedtet, om Eftermiddagen var det fint Vejr, og vi trak op og kørte hjem paa kraft, vi trækker ikke flere op end vi kan bruge Toppen efterhaanden, for vi har jo rigelig med Kreatur og Heste til 9 Tdl. saa maa man jo tage alting med.
Du mente altid inden vi blev gift, at jeg fik jo saa god Tid, i Sommer har der nu ikke været saa me­get til overs, kanske faar jeg god Tid i Vinter, men du maa vel have haft god Tid eller hvordan? Du har da ikke meget ude vel, og Anker kan vel lave Sovsen? Hvordan gaar det Inger derovre og Rig­mor og Bodil besøger de dig jævnligt, har de husket at give Kage, fordi du skaffede dem Plads, eller synes de ikke Pladsen var det værd, hils dem alle fra mig og sig til Inger, at jeg snart venter Brev fra hende.
Selv hilses I saa mange Gange begge to
af
Holger og Helga

Skriv snart. Jeg var paa Hullegaard i Form. Mor var i Rønne, jeg klippede to Forklæder til.
 

  2.11.1933
Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Hullegd Torsdag Eftermd. 2/11 [1933]

Kære Anker og Gudrun
Mange Tak for sidst. Ja vi kom altsaa hjem i Gaar det var en fæl Tur over Østersøen, der var temme­lig mange med og saa var der fæl Sø vi var dog kun 3/4 Time forsinkede saa det var jo ikke saa far­ligt, Natten mellem Søndag og Mandag havde det været værre der havde været en Cyklon ved Bornholm, stod der i Avisen. Naa vi kom jo til København og var i Buldog og ”Fix og Færdig” og fik handlet Pengene op. Nu kan vi se om I kommer hjem til Bryllup ellers kan jeg jo sende Jer Dugen og Gardintøjet til Jul. Vi købte to Vattæpper til Anna Val og 2 Hovedpuder, vi fik det bragt ned paa Skibet for saa kunde vi rigtig ligge godt, men om Forladelse, vi fik slet ikke pakket ud for da vi kom ned paa Hejmdal om Aften et Kvarter over 10, saa var hele Damekahytten optaget af en Fodermesterfamilie, Mand Kone og fem halv store Unger, de havde bredt ud over det hele og Man­den var fuld han havde kastet op allerede og der lugtede grusomt saa kom Styrmanden og kigede, saa sagde jeg om det var tilladt at der laa en fuld Mand i Damekahytten, saa blev han smidt ud og der kom en Smed ned og skruede Koøjet ud og der kom en ”Dame” med en Spand Sæbevand og va­skede af og saa blev der jo nogenlunde, men jeg og 4 andre pæne Damer hyggede os i Krogen, I ved, der ved nedgangen i ”Herresalongen” og der laa vi forholdsvis godt, til de to begyndte at bræk­ke sig saa forfærdeligt, og Konen med de 5 Børn løb ustandselig op ad Trappen med en af dem, til­sidst blev de nu deroppe. Det var et værre Svineri, der var en Del Mandfolk, der var saa ferme til at begynde med, bandte og lynede og sparede ikke paa Vittighederne, men de blev saa tamme ud paa Natten de arme Stakler, sikke der saa ud om Morgenen. Jeg maatte nu ogsaa ofre et Par Gange for naar alle de andre er syge, ja Far klarede sig da, men lidt bleg var da ogsaa paa Morgenen. Toget ventede paa os og saa tog vi med til Aakirkeby og gjorde Ophold der til Kl 2 Toget, vi var til Ludvigse og hos Mathiasse og saa inde hos Maleren der maler A. V. Sovekammermøbler. Vi købte ogsaa Silketøj til Brudekjolen og Slør og saa skal Eva sy den. Nu er Salen smæk fuld af Sager igen som de har kørt fra Købmd. Lund, Køkkensager og alt muligt. Herluf kommer ikke til at rejse fra Jylland før Fredag saa hvis han kommer til Jer bliver det vel Lørdag, men om han giver sig Tid ved jeg ikke. Her regnede hele Dagen i Gaar og det har regnet saa vores Regnmaaler løb over der gaar 90 mm i siger Far saa nu er her ikke Vandmangel mer. Rahbekkeværket er brændt mens vi var væk, ellers er her nok ikke sket noget særligt. Svend er flyttet og Kristian kommet igen han har fejet Gaard hele Dagen for mens det regnede kunde de jo ikke. Der døde en So i Nat det er bare godt si­ger Far. Nu har vi talt om at hvis I slagtede denne Gylte som Slagteren ikke vilde give noget for og saa sendte os den halve, saa vilde vi give det for den halve som Slagteren vilde give for den hele og saa sparede I Kortet for det er jo det eneste der har Værdi. I kunde jo lave Fedt af det fedeste, saa havde I noget at stege og bage i og behøvede ikke at købe Palmin, og Fedt er ogsaa godt i Kager og Franskbrød, og naar I nu faar nogen Spegesild saa er det jo godt med Fedtebrød dertil. Vi kan ogsaa godt have mer end den halve for hvis den kan staa til henad Brylluppet saa skal vi alligevel have noget og Herluf og Anna Val, skal ogsaa have lidt til at begynde paa. Vi kan ogsaa godt give jer noget mere for den, men jeg mener bare I kan ligesaa godt forære os den som Slagteren, vi vil da sige Tak til. Den kan vist godt sendes indpakket i Sækkelærred som Fragtgods naar den er kold og stiv, den kan jo skæres over. Nu kan I jo se hvad I synes og saa lade os det vide. Vi betaler jo Frag­ten. Anna Val stryger i Dag hun havde nemlig vasket Storvask mens vi var væk, det kan jeg nu ikke sige jeg blev glad for, for der en hel Del vi slet ikke har faaet med, men vi kan jo vaske igen snart. Edith er nu ikke kommen endnu, men hun har ogsaa været her i Gaar Formiddag og bedt om fri til i Dag. I Aften er der Læsemøde paa Egeskov, men jeg ved ikke om vi kommer, det bliver nok mere Regn. Hvis I ser noget til Inger saa hils hende. Anna Valborg siger om jeg vil hilse fra hende. Helga siger hun har ogsaa faaet Vin paa sin hvide Kjole saa de skal nok sendes til rensning begge to.
Nu kommer Far og siger han vil ogsaa skrive.

[Morfar:]
Ja jeg vilde ogsaa gerne sige Tak for Besøget og sende en Hilsen til dem vi har besøgt særlig Jens Frandsen. Nu er vi jo kommet hjem men tænker jo stadig sjællandsk og blandt dette sjællandsk lig­ger Flæsket meget i Forgrunden, det er jo ikke saa galt her endnu og for Øjeblikket er her ogsaa Kødkrig mellem Bornholm Kvægsalg og Slagterne og naar Slagterne ikke har Kød spises der vel mere Flæsk. Vi leverede sidste Uge 2 Søer til Slagteriet og fik omtrent 100 Kr. for dem (ingen Kort altsaa) det syntes Holger var kun lidt men det er jo mange Penge naar man betænker at det er Kortet og ikke Svinet der har nogen Værdi. Man maa jo passe paa ikke at sende Kort med andet end ekstra prima Svin ellers kan det jo godt ske man ikke engang faar Kortets Værdi. Det er ikke rigtig gaaet op for Folk at Svinekort er ganske er ganske det samme som Kontante Penge. De Svin der ikke er 1. Klasse er det jo meget bedre at slagte til Hønsene. Man behøver altsaa ikke nu at have noget Svine­hus for det er kun Kortet der har Værdi og efter den Ordning som er paa Trapperne tages der ikke Hensyn til om Folk leverer Svin eller ej altsaa gør man klogt i at bruge sit Korn og sin Mælk til noget andet og sælge sine Svinekort uden Flæsk.
De Svin vi har dem har vi jo, her kunde vi maaske blive af med dem som Ungsvin.
Det er altsaa Tanker om Svineavl uden Svin.
Med Hilsen fra Far
Holger kom efter Baljen og Mor kører med hun skal til Læsemøde paa Egeskov m. Lærer Hansen
 

  9.11.1933
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Hullegaard Torsdag 9/11 33

Kære Gudrun og Anker
Tak for Brevet i Dag, jeg faar vel svare omg. for vi har jo maattet opsætte Brylluppet en Uge fordi Herluf kom første hjem her i Tirsdags han kunde ikke naa at blive færdig før og derfor fik vi jo ikke lyst før nu paa Søndag (hvis Præsten husker det) og saa kan det ikke blive før den 26de, men vi har nu bestemt det til den 28de de andre 2 Bryllupper var jo en Tirsdag saa er det vel bedst at blive i Traditionen. Og saa er det naturligvis rigelig tidlig at slagte nu paa Mandag, men har I det bestemt med baade Kone og Slagter, er det vel bedst det gaar i Orden, dog behøver I ikke skynde jer saa me­get at sende det, for Dagen efter har man jo mest travlt. I kunde jo godt sende lidt Sylte og lidt Me­dister eller ogsaa lidt rengjorte Tarme, og hvis I kan lave god Pølse, Sortepølse, mener jeg, saa lad os bare smage den ogsaa. I Gaar var de saa kørende i Olsker, Far og Herluf og Holger og Anna V. og saa Ejnar Andreasen, han skulde skrive Papirerne i Stedet for en Sagfører, han kan godt og saa bliver da Pengene i Familien. Han kom med Morgentoget herhen og saa var han her til Kl. 1½ saa kørte de i Bil til Olsker, det vil sige, Herluf og Holger maatte cykle for de skulde have saa meget andet med, baade Sengeklær og mange Krukker med Mad som Anna Val. havde lavet til sin Herluf. 1 Krukke med stuvet Hvidkål, en med Æblegrød 1 med Biksemad paa Bunden og dejlige Risen­grødsklatter ovenpaa, Boller og Leverpostej m.m. alt det skulde jo med i Bilen og en vældigstor Lampekuppel og en stor Lampe havde hun selv i Haanden, det var rigtignok et Syn da de drog af, altsaa i en Personbil. I næste Uge skal Anna V. en Tur paa Søndregaard igen, Fru Hansen synes be­stemt hun skal komme og lære lidt Bagning og Salater og den Slags og hun vil tage hende mest gra­tis saa er det jo dumt andet, hun har 14 unge Piger nu, det er alligevel 2 for mange siger hun saa kan hun godt have 1 til. Der er begyndt Ungdomsskole nu her i Østerlars med Husholdning hver anden Torsdag, der er 14 unge Piger deriblandt vores Edith. - Vi Koner var deroppe i Tirsdags og Aaby Svendsen var der og lærte os Tilskæring det gaar jo strygende, det er let at forstaa naar han undervi­ser. I Gaar og i Dag har vi haft Kontrolassistenten, han faar nu ingen Tid til overs til Middagssøvn eller Kortspil endnu, men det kommer kanske senere. Vi har en Hare hængende, nu har Far taget Skindet af den saa skal jeg vel ud og gøre den i Stand. Nu faar I hilse Frandsen Familien og særlig Johannes og Catrine naar I kommer derhen paa Søndag og saa faar du nok skrive en Gang endnu in­den I kommer hjem, hvad Dag I kommer, hvis I kommer om Mandagen kan I jo besøge i Risebæk eller lidt i Aakirkeby og efter Brylluppet skal vi jo hen til de nygifte og se hvordan de har det, jeg tror nok vi skal have Læsemøde Dagen efter for det slaar lige til med min Tur og saa har vi vel lidt Levninger ogsaa. Naar I kommer bliver I vel nogle Dage for det haster vel ikke saa stærkt. Vi glem­te rent at sige Farvel til Gunni kan du hilse og sige. Far siger at de har nok glemt at give jer Renter for Papiret ellers maatte det nok blive mere for det end den Sum du nævner, spørg Jg. Jørgensen om det? Det er jo megen Mælk I har Herluf har vist ikke mere end 500 [pund] af sine 12 Køer men det er jo ogsaa for lidt, der var vist ikke mere end 500 Td Roer. Han kan jo se at blive af med et Par Køer og saa se at fodre de andre lidt bedre. Jeg har sendt din Kjole til Rønne til Rensning, Helgas var ogsaa plettet saa fik Hans og Frk. Nielsen dem med de var heroppe i Søndags Eftm. Nu skal Anna Val. ned til Eva med sit hvide Tøj at faa syet. Edith og jeg har siddet og risped Fjere et Par Ef­termiddage naar vi er ene. I Dag syer vi Dyner. Hils Inger og Rigmor naar du ser dem. Og de kær­ligste Hilsener til jer begge fra Mor. Skriv naar I sender Grisen saa ved vi jo at den snart kommer.
Jeg har ringet om Spegesild den kommer nok snart.

Vi glæder os meget til at se jer bo hos os et Par Dage
A. V.

Denne Gang kan jeg nu ikke lave nogen Sang, mon I kan, det er vel galt om der ingen bliver.

 
  16.11.1933
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr. Lejre
Sjælland

Hullegaard 16/11 33

Kære Gudrun
Tak for Brevet i Gaar, jeg faar vel skynde mig at skrive igen for Far siger at det jo er forbudt at slag­te og sælge, men det jo er saa besværligt at sende Gylten herover at blive slagtet og saa sende Flæ­sket tilbage saa skal I bare sige at I har købt Gylten af Jens Frandsen, for saa er det lovligt at vi de­ler den. Og det er jo ingen Løgn, saa paa den Maade forbryder I jer ikke mod Loven. Jeg tror I skal sende Flæsket som Fragtgods, men det øvrige skal I sende i en Kurv som Postgods. Kan ikke Rute­bilchauføren besørge det, det synes jeg der staar i Planen at de besørger Ærinder, jeg mener sende Kurven fra Roskilde med Posten. Vi har lavet saa mange Dyner til det unge Par, vi fik et Læs gamle gamle Tantedyner af Faster Karoline og der blev dejligt med nye Dyner af Fjerene, men der skal jo meget til naar de skal have liggende Gæster. Min Fødselsdag skal vi have Repræsentantmøder hos Fru Jensen i Nexø, saa her bliver ikke nogen Fest den Dag, det kunde ikke godt blive en anden Dag og saa tænkte jeg det gjorde saamæn lige meget ogsaa. Vi skal ikke have ”Nikka” til at kokkere den­ne Gang men har spurgt Anker Hansens Kone, det er jo nærmere i dette Vejr og Føre.
I Dag venter vi Hans Nielsen kommer og henter Frk Nielsen og saa skal han have 4 Stole med fra Sneker Müllers som han har pudset op. I Aftes var vi til Læsemøde til Pihls, der var saa hedt saa vi var ved at steges levende men slap dog med Livet. Nu har jeg snart ikke Tid mere, for jeg har ogsaa skrevet til Inger, Onkel Chr. synes det er kedeligt hvis hun ikke kommer til Brylluppet saa har han tilbudt at betale Omkostningerne. Hils dem paa Skovholm og vær selv kærlige hilset fra Far og Mor og fra Frk. Nielsen.

 
  22.12.1933
Bodil ?? til Gudrun Dam

Julekort:

Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden”
pr Lejre

Thorvaldsensvej 27, 1. th., telefon, Nr. 11918
22/12-33

Kære Gudrun
Du og din Gemal ønskes Glædelig Jul og godt Nytaar tak for sidst, det var helt morsomt at træffe kendte Mennesker herude det sker saa sjældent. Jeg har fri i Nytaarsdagene, saa maaske jeg tager en Tur til Lejre, men jeg skal nok give endelig Besked. Hilsen Bodil

Jeg har fri 2. Juledag [og så noget, der er dækket af poststemplet]
 

  Jul 1933
Emilie Nielsen til Gudrun Dam

Julekort:

Fru Gudrun Frandsen
”Friskolegaard”
pr. Lejre

Julen 1933
Glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes dig og Anker af os alle her
Emilie

 
  Jul 1933
Ludvig Andreasen til Gudrun Dam

Julekort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaard
Ousager
pr Lejre
Sjælland

Julen 1933
Du og din Mand ønskes en glædelig Jul og et velsignet Nytaar.
Familien L. Andreasen
Aakirkeby

 
  28.12.1933
Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam fra Gudrun Dam og Anker Frandsen
 

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Hullegaard
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaarden 4. Juledag [28.12.1933]

Kære Far og Mor
Rigtig mange Tak for Julegaverne, det var jo en hel Bryllupsgave, nu skal I høre, hvad mere vi fik, det var ikke Smaating. Ja Anker og mig forærede altsaa hinanden Tæpper, det var jo saa hemmeligt, saa den ene vidste jo ikke, hvad den anden købte, medens jeg var i Roskilde og købte til ham, gik han i Brugsen og fik bestilt sine. Naa, det gør jo ikke noget, det var alligevel hver sit, jeg købte et dejligt tykt Dækken og han en dejlig Rejseplaid samt et billigt graat Uldtæppe, saa nu har vi snart hvad der hører sig til. Saa fik vi af Svigerfader en flot Rejsekuffert saa nu bliver vi næsten nødt til snart at rejse til Bornholm igen. Erna og Dagny gav mig en Fjerkræsaks og Inger forærede mig en Tepotte og Anker en ”Syng dig glad”. Saa var der vist ikke mere, men det var jo heller ikke lidt.
Juleaften fejrede vi jo ikke herhjemme, vi har dog en lille Julestue, som staar paa Kurvebordet, men det har slet ikke været tændt endnu. Dagny er hjemme i Julen som Rekonvalecent, jeg har vel fortalt, at hun har ligget i Sengen en Maaned af daarlige Ben, det stammer fra Halsen, hun kan næsten ikke taale at gaa endnu, og det er jo rent galt for en Sygeplejerske. Hvis hun var rask til det, skulde hun begynde sin gerning 2. Nytaarsdag, men det bliver hun nok ikke.
Juledag var vi ogsaa paa Skovholm i vor Fritid, ja, først var vi altsaa i Kirke om Formiddagen, saa hjem og vaske Spande og malke i susende Fart og derop og spise til Middag. Søster og Littrup var hjemme og iøvrigt hele Familien med Børn, saa der var meget livligt. Om Aftenen skulde vi jo dan­se om Juletræet og sikken en Sang der var. Børnene synger om kap, saa Stuen var næsten alt for lil­le, Ruth sang, saa hun var helt rød i Hovedet, det er en meget energisk lille Dame, selv lille Erling sang for fuld Kraft: ” Min Far han har tre brogede Grise” mens vi andre sang ”Dejlig er den Him­mel blå”. Inger var der ogsaa hele Eftm. og laa der om Natten hun var ganske særdeles indtaget i Ruth og Erling.
Jeg er ganske alene hjemme for Tiden, Anker er gaaet til Tyrs med en Kvie, jeg venter ellers Kon­trolassistenten hvert Øjeblik og nu i Middag kommer Gunni vel ogsaa tilbage, saa bliver vi Folk igen, det er ogsaa godt, ellers kan vi ikke faa Julemaden spist. Naa, jeg maa pausere lidt, Pligterne kalder, jeg skal vaske Spande og lave Mad.
Saa, nu er det blevet Aften, vi skal ligestraks have Aftensmad. Vi havde Ribbensteg og Mørbrad til Middag, som jeg har haft smeltet hen i Fedt, siden vi slagtede, det smagte dejligt. Om Gunni har været søsyg ved jeg ikke, men han havde nu ingen glubende Appetit. Naa, jeg skal fortælle lidt mere om, hvad vi har foretaget os i Julen. 2. Juledag havde vi det forholdsvis roligt, altsaa kun forholds­vis, for vi ventede Bodil og maaske Eli fra Købhn., saa jeg havde jo travlt med at lave Fromage og bage Galopkringle o.s.v. jeg tænkte, at de kom nok med første Bil, men den kørte nu rask forbi, saa ventede jeg jo sikkert med næste, den kommer lidt før 1, vi ventede dem med Andesteg og Dessert, men stadig kom der ingen, saa vi maatte selv spise vor gode Mad. Saa endelig Kl. 3 kom Bodil, Eli kunde ikke faa fri, det er værre Plads, hun har faaet. Rigmor var ogsaa hernede og vi havde det me­get hyggeligt, Bodil er nu sød, hun bryder sig ikke Spor om at være i Byen, vi maa vist gerne skaffe hende en Plads til Sommer. Hun vilde gerne komme tit, her var lidt nærmere. Vi fik os da en stille Wisth.
I gaar Aftes var vi til Julefest i Gymnastikfore. det var meget festligt, Salen var saa smukt pyntet med Gran og Julelys og Bordene var dækkede, der var først fælles Kaffebord, saa læste Forstan­deren en Historie og dernæst svang man Træbenet med Liv og Lyst. Inger, Rigmor og Bodil var na­turligvis med, Rigmor og Bodil er højt oppe, de skal jo snart rejse hjem. Anker og mig kørte hjem Kl. 12½, vi synes jo ikke, vi kunde være bekendt at blive til sidst husk paa, nu danser vi jo for halv Pris, saa lod vi Ungdommen rase videre.
Jeg bliver vist nødt til at skynde mig at blive færdig, nu har jeg snart skrevet paa det her et helt Døgn. Det er Fredag Formd. , men i Dag har jeg det ikke saa roligt, som i Gaar, Thorkild sidder og fører Regnskab og Anker har travlt med at male Staldtavler, før har han staaet paa Loftet med det, men nu er der saa koldt. Ja, sikken Vinter, vi pludselig har faaet, vi har dog ikke ret megen Sne end­nu, Kattene og jeg holder nu mest af at være i Stuen. I Aftes maatte vi ogsaa afsted til Juletræ for Børnene i Skolen, vi har jo ellers ingen Børn endnu, saa jeg troede, vi kunde faa Lov at blive hjem­me, men det kunde der nu aldeles ikke være Tale om, det var saamænd ogsaa meget morsomt, men det er da ogsaa rart at være hjemme en Gang imellem.
Det er sandt, jeg maa da huske og fortælle at vi har modtaget mine Penge i god Behold, de halve har vi sat i Banken og Resten har vi betalt gammel Gæld med, nu faar vi vel nok nogle Nytaarsregnin­ger fra Tandlæge, Dyrlæge o.fl. Vi fik 2 Glas Honning i Gaar af Gunni, det var Julegave, de skulde helst staa paa Hovedet, sagde han, det har Honningen bedst af, saa I maa se at faa vendt jeres, hvis I har nogen. I maa undskylde at der er kommet nogle sorte Stænk paa Konvolutten og Papiret det er blot Stænk fra Ankers Malerpensel.
Jeg skrev et langt Brev til Jenny til Jul, nu er jeg spændt paa, om hun svarer.
Naa, jeg maa slutte nu, Posten kan komme hvert Øjeblik, saa vil jeg ønske jer et godt Nytaar. Hils fra os, naar i træffer Venner og Bekendte.
Selv faar I de bedste Hilsner
fra Anker og Gudrun

Hils H og H + A og H
 

   30.12.1933
Valborg Kaas til Gudrun Dam
 Nytårskort:

Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Lejre
Sjælland

Aakirkeby d. 30/12.

Kære Gudrun!
Du skal have saa megen Tak for Julehilsenen, haaber du befinder dig rigtig godt som Bondekone paa Sjælland, jeg kan hilse fra Skolen, jeg var derhenne og besøgte sidst i Nov, jeg havde en Søster paa Kursus. Saa vil jeg ønske dig og din Mand et rigtig godt og velsignet Nytaar, venlig Hilsen fra
Valborg Kaas

  11.1.1934
Karen Søndergaard til Gudrun Dam

Øster Jølby d. 11/1-34

Kære Gudrun! Rigtig Tillykke med Giftemaalet, det glæder mig at høre, at Du nu er Kone, en rigtig sød lille Kone ved jeg, hvordan skulde du blive andet, det vilde være morsomt om man kunde besø­ge Dig – for mig da – men der er jo saa langt. Du skal have mange Tak for Din Julehilsen, det var pænt af Dig og jeg blev glad for det bare vi kunde holde Forbindelsen ved lige saadan en Gang hver anden Maaned, det vilde jo da ikke være saa forfærdelig, men nu har jeg jo allerede ventet for længe med Brevet til Dig, men det vil jeg sige Dig, at det har været en Fejltagelse at der ikke var andet i Brevet end Film, jeg havde skrevet et Brev, men hvor det er bleven af, aner jeg ikke, for jeg har ikke opdaget det selv, men jeg maa vel have puttet det i Skraldespanden sammen med andet Papir.
Stakkels Ingeborg, der har faaet den grimme Sygdom, hun var saadan en glad Pige, men efter hvad jeg kan forstaa, har hun prøvet en Del, var der ikke noget med en hævet Forlovelse en Gang? Vil Du hilse hende hvis Du taler med hende en Gang igen.
Ja, hvor er Vandrebogen? dette maa Du nok spørge om, men jeg ved det ikke, jeg har ikke haft den siden jeg var i Plovsing, altsaa et par Aar siden. Ved Du noget om hvor Lucie opholder sig jeg kun­de godt lide at komme i Forbindelse med hende en Gang igen, men der kunde jo ganske vist ikke skade noget at sende et Brev til hendes gamle Adresse det vilde vel saa vise sig hvor hun var.
Morsomt nok, viser det sig at vor Nabos Søn har haft Plads hos Valborg paa Tussenæs, men han var der ikke saa længe, han var ikke særlig begejstret, for at være der, men det kan maaske ogsaa være hans Fejl, det ved jeg ikke.
Jeg slider jo med mine Bøger og det har hidentil gaaet helt godt jeg har haft nok at bestille og har meget at tage fat paa nu efter Jul, det bliver jo ikke just nogen stor Løn jeg faar ud af det, men man kan jo ogsaa nøjes med mindre naar man er hjemme. Det kunde være morsomt, at faa Dit besøg, jeg tænker med Glæde paa mit Besøg paa Bornholm, det var en dejlig Tur, og Du skal have Tak for den Tid, det har jeg vel saa ikke faaet sagt rigtig Tak for naar mit Brev [istni?] Tid er forsvunden. Det var trofast af Dig at skrive til mig igen.
Jeg hører da stadig fra min kære Fru Hansen, hun hører ogsaa til de trofaste Sjæle, hvor var hun et godt Menneske, jeg længes ogsaa til Tider efter hende mine Venner derinde.

Saa vil jeg da ønske Dig og Din Mand en rigtig god og glædelig Nytaar, det var jo dejligt om der snart kunde komme bedre Tider over den arme Verden.
De venligste Hilsner fra Din
hengivne Karen Søndergaard

 
  5.2.1934
Helga Dam og Holger Runge Madsen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

"Risebæk" den 5-2-33 [er fra 5.2.1934]

Kære Gudrun og Anker.
Allerførst maa jeg takke for Julehilsen og Pjerrot med Pebernødderne, Pjerrot saa ikke ud til at have været syg paa Rejsen, med Pebernødderne havde brækket sig saa aldeles itu, de saa ud som om de havde været i Kødmaskinen, men de smagte ellers godt. Efter hvad jeg erindrer, har jeg skrevet til Inger og fortalt om Julen, saa vil jeg begynde paa det ny Aar med dig. Vi søgte jo og fik dette her lille Ben*, at vi fik det, havde vi nu aldeles ikke ventet, men de havde vist synes, at "Risebæk" var det, der laa mest centralt og saadan noget, der var mange, som søgte, men nogle var ikke tilfreds med Lønnen og andre duede ikke til at stille Kaution. Vi var nu ikke tilfreds med Adresserne, for der var nemlig næsten ingen Adresse ved de fleste. Holger var i Gudhjem 3 Gange, før de blev enige, men saa begav vi os da i Gang; det er nu ikke noget lille Arbejde, og det skal gøres inden den 13. i den første Maaned af hvert Kvartal, efter den Tid faar vi kun 1% og før den 13. 2%. Den bedste Dag, vi var ude begge saa meget vi kunde, (jeg havde Byen og [Pommern?]), havde vi næsten 12 Kr., og den ringeste, nu Holger var ude 2. Gang, havde han ingenting. Saa kommer de her og betaler, alle de Efternølere, som man ingenting tjener paa; men det hører jo med, her kan godt være 4-5 Stk. paa een Dag, og da kan Fortjenesten løbe op til 42-45 Øre, da de tidt betaler for Konen ogsaa. Da vi fik det værste overstaaet med hensyn til Sygekassen, gav jeg mig til at vaske Storvask, jeg havde 18 Mandfolkeskjorter og 6 Par tykke Underbukser og ellers hvad der findes i en Vask for 6 Uger om 3 Mennesker. Den sidste lille Ende af Jan. gik Holger lidt paa Skovarbejde paa Hullegaard, jeg var dernede 2 Dage og hjalp dem med at bage i den store Ovn. Til Far Fødselsdag havde de selvfølgelig Fremmede. Onkel Chr. med et Læs fra Aakirkeby og en Del med Toget, Hans og Katrine Nielsen Rønne, Pihls - uden Mutter - "Baunehøjs" og "Risebæk". "Baunehøj" er vist ikke rigtig vedtaget endnu.
Jeg hjalp i Køkkenet, det havde jeg lovet Mor, da de saa kunde spare Kogekone. Vi var ca. 25 til Aften og vi trakterede med Flæskesteg og Rødkaal. Varm Kalvesteg og Gaasesteg, de sidste to med Kartofler og Sovs. Jeg fik nu ikke snakket saa farlig meget med Gæsterne, for Mor betror ikke Edith ret meget saadan en Dag, hverken skære Brød eller røre Sovsen, ikke engang lægge Flødeskum paa Æblekagen, men den unge Dame udmærker sig nu heller ikke ved al for stor Akurratesse, hun siger bare "Det gaar nok derned". Inger ringede jo om Morgenen og ønskede til lykke, det blev da fortalt for Gæsterne; der var ogsaa Brev fra Kerteminde. Far fik en helt hvid Alpeviol af H. og AV. og en rød Primula verus af os, en Buket røde Tulipaner af Ludvig Andreassens Pibla, som ogsaa var der, Ellen, Dagmar og Marie. Anna Valborg fik en forsinket Brudegave i Form af 6 Sølvgafler fra Onkel Ludvig Klintebakken. Frk. Nielsen forærede mig 6 Frokosttalerkner af mit Stel og to pæne indrammede Billeder fra Bornholms Klippekyst, det jeg fik, var der ingen, der saa; det behøvedes ikke, mente Giveren. Holger er nede hos Snedkeren og vil snakke med ham om et stort Vindue til et nyt Hønsehus, det gamle er just ikke ideelt. Jeg skal til at stoppe et Par Strømper til ham, jeg har saa meget Haandarbejde, der venter, da jeg er ved at strikke Strømper til Holger og Hækle Mellemværk, brodere en Løber og sy Blonde om en anden; Saa har jeg Tøj liggende til 2 ny Skjorter til Manden, en Natkjole og en Bomuldskjole, to Forklæder, en Chemice o.s.v. til mig selv, jeg bliver nok nødt til at sætte det lange Ben foran, hvis jeg skal naa det hele. I Dag har de faaet Pakhusregnskabet paa Hullegaard, det har vi ogsaa lovet at hjælpe lidt med, og saa vil de meget gerne have mig til Hjælp med at rispe Fjer. Arbejdsløs blive vi da ikke foreløbig. Holger skal lave Hylder i Kostalden og saa skal vi have de tidlige Kartofler lagt til Spiring derinde, det skal være saa godt. Vi har, inden Prisen gik saa meget op paa Grisene, købt 2 store Grise med Kort paa Bakkegaard, de skal sælges i denne el. næste Uge, nu er det jo godt at have Slagterisvin, hvordan gaar det med jeres? Hvordan gik det med Pilene? Er Anker kommet paa Sygehuset endnu? Det er jo kedeligt med saadan noget, bare det maa gaa godt, saa er det jo kun en Overgang, det er sikkert godt, at han bliver af med det som ung, for ældre Folk er jo ikke saa gode at operere, og det er tidt saadan noget giver sig til at skabe sig engang, bliver det til indeklemt Brok, er det Livet om at gøre og vist meget pinefuldt, vist noget lignende Tarmslyng. Husk, jeg har været paa Sygehuset, vi Patienter kendte Sygdommene efter de bekymrede Miner og hastige Forberedelser der blev trufne. Nu faar du skrive og fortælle hvordan det gaar, skulde der blive noget i Vejen saa ringer du da og fortæller det, ikke sandt? Det er saa godt at vide, at naar vi ingenting hører, har I det godt nok. Hvordan gaar det dig, har du ikke snart travlt med at orkere og kniple smaa Mellemværk og Blonder, du behøver da ikke at være saa hemmelighedsfuld vel?
Jeg skal nok spørge Inger om Mai, men det er der jo længe til. Naa Pligterne kalder, jeg har sandelig ikke Tid mer. Saa skriver du snart enten hertil eller hjem, ikke sandt?
Hav det godt og hils Venner og Bekendte, og Inger mest, hvis I ser hende.
Kærlig Hilsen fra Holger og din Søster Helga.

*Benet er jo som Opkræver for Sygekassen, det ved I vel.

Baade Edith og Kristian skal flytte, de skal vist have en Jyde 19 Aar gl. og kanske Andrea til Malkning.

Vasken om Svend Aage kan, naar den er stor, beløbe sig til en "Femmer", det er da ogsaa Penge, og de er Fruens egne

 
  5.2.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine
Andreasen

Skolegaarden d. 5-2-34

Kære Mor!
I gaar vel og Længes efter at høre, hvordan vi har det og jeg har heller slet ikke saa lidt at fortælle, men jeg vilde vente med at skrive til jeg havde været oppe og se, hvordan Anker havde det. Han kom paa Sygehuset i Fredags og blev saa opereret Lørdag Formd. Operationen gik godt, jeg var nu ikke deroppe i Lørdags, for han sov jo alligevel omtrent hele Eftm. men Dagny ringede hjem og for­talte, hvordan det var gaaet. Saa i Gaar tog jeg med Rutebilen derop og var der fra 11-1 og fra 3-4, naar jeg var kommet, vilde jeg jo helst være der saa længe som muligt I Pausen fra 1-3 var jeg oppe og spiste til Middag hos Hansens, du ved nok, Mor, dem som havde Højskolehjemmet før, han er blevet Inspektør paa Amtssygehuset nu, de havde sagt til Erna, at jeg skulde bare gaa derop, hvis jeg vilde være der hele Dagen, og det var jo meget elskværdigt af dem. Thora er meget flink og rar. Naa, Anker havde det jo helt godt, han var selvfølgelig sløj og mat, han maa jo ingen Mad faa end­nu, kun et Glas Mælkevand som skal slaa til i 4 Timer, saa faar han et nyt. I Dag skulde han begyn­de og faa Havresuppe, det glædede han sig saadan til. Det værste var, at det var saa varmt, han laa paa en stor Fællesstue, saa han kunde slet ikke sove, han er jo vant til at ligge i et koldt Værelse og for aabne Vinduer, saa har han den tykke Forbinding paa og et Trøje inden for Skjorten, saa det var saamænd ikke saa sært, at han havde det varmt, men efterhaanden vænner han sig vel til Klimaet. Nu havde han det helt godt, sagde han, men Natten havde været slem, det var den værste Nat, han havde oplevet, men han har jo heller aldrig været syg før, Tiden sneglede sig afsted naar han troede, der var gaaet 2 Timer, var der kun gaaet 5 Min. I Morgen skal jeg derop igen, saa haaber jeg, han er over det værste, han kommer nok snart hjem igen, for der er overfyldt, saa de sender dem hjem, lige saa snart de kan. I Dag kommer Inger og skal se, hvordan jeg har det som Græsenke. Nu i dette Øje­blik kom Svigerfar herud, han kommer gerne en Gang om Dagen, han skal nok se til Stjerne, han er ved og skal kælve. Vi maa rigtignok love for, at vi har Gunni i denne Tid, han er ualmindelig flink. Erna ligger hos mig om Natten og ellers gaar jeg jo meget derop, det er godt vi bor saa nær ved, det er slet ikke saa galt med lidt ”Familie Paahæng”. De nygifte hører vi aldrig et Suk fra med Und­tagelse og et lille Fællesbrev til Jul, til Inger og os altsaa. De maa jo være meget optaget.
Pilene har vi faaet fældet alle til Hobe, de ligger som slagne Kæmper paa hver sin side af Vejen. Det gik saa udmærket med at faa dem fældet, de var jo ogsaa mange om det, vi havde vist 10 Mandfolk paa Kost, saa jeg maatte laane et par store Gryder af Erna, hun var ogsaa ude og hjalp mig og saa skulde hun passe paa Anker, at han ikke tog for haardt fat. Jeg serv. dejlig Risvandgrød med Æbler samt Skinkekarbonade, Sauce og Kartofler. Saa fik de jo baade Formiddags- og Eftm. Kaffe. De fle­ste gik inden Aften. De skulde jo være tidlig færdige, saa de kunde faa det elektriske Traade op igen og Folk kunde faa Lys. Det var saa dejligt Vejr den Dag, det var jo meget heldigt.

Dette er ikke for alle og enhver

Jeg har ogsaa en helt anden Ting at fortælle en stor Hemmelighed, som jeg haaber I bliver meget glade ved, den nemlig, at I kan vente at blive Bedstefar og Bedstemor om et halvt Aars Tid maaske. Jeg har ikke fortalt det før, for jeg vilde da være helt sikker paa det først, jeg syntes nemlig, jeg følte mig for rask til det, men det er jo kun godt, saa kørte jeg hen til Doktor Mørch i Mandags, og han undersøgte mig, og fandt alt vel saa nu kan I godt begynde at glæde jer til det. Der er ingen der ved det her, undtagen hvis nogen gætter sig til det, fordi jeg ikke vil gaa til Gymnastik efter Jul. Men Mor, har du ikke Lyst til at hjælpe mig at sy noget smaat Tøj, for jeg har jo ikke ret megen Forstand paa det og ingen til at hjælpe mig, men hvis du syede lidt, saa kunde jeg se efter det, det haster jo ikke, men nu har man jo næsten bedst Tid. Ja, saa maa jeg nok holde op og faa det her sendt afsted inden Inger kommer og læser det. Næste Gang, jeg skriver haaber jeg Anker er omtrent rask. Mange Hilsner fra Gudrun

Tak for Selvangivelsen, har jeg virkelig 1100 Kr. endnu?

 
  7.2.1934
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandse
 

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Ousager pr Lejre
Sjælland

Hullegaard 7/3 34

Kære Gudrun og Anker!
Tak for Brevet i Gaar, jeg faar vel skynde mig at skrive igen. Det er jo godt Anker klarer sig nogen­lunde, jeg kender det godt den første Dag hvor lang den er, det er der ingen der kan tænke sig som ikke har prøvet det og saa er man saa tørstig saa man synes en Taar Vand er det lifligste i Verden, saadan syntes jeg i hvert Fald. Hils Anker saa mange Gange fra os. Ja jeg har ikke Tid at skrive ret meget for vi har faaet Pakhusregnskabet i Gaar saa nu hedder det nok at sidde med Næsen deri det meste af Tiden. Angaaende den dybe Hemmelighed siger jeg til Lykke med det, vær nu forsigtig med at løfte noget tungt og ligeledes at strække dig for at naa noget, de to Ting skal du passe paa med og ellers opføre dig lidt værdigt, saa gaar det nok alt sammen det er jo Naturens Orden. Er der noget i Vejen synes jeg du skal spørge Esther til Raads, hun har jo god Erfaring og kan vel nærmest virke som din Svigermor. – Jeg ved ikke om Helga har betroet dig at hun har det ligesaadan, hvis ikke saa kan du jo lade være at vide det overfor hende, men efter hvad jeg kan faa ud af det saa kommer I nok lige paa samme Tid omtrent. Det er jo mest det værste for hvis jeg skulde rejse hen til Dig naar det skal ske saa var det jo bedst om Helga havde faaet det overstaaet først, eller omvemdt. Det bliver vel endnu værre end med Bryllupperne i Fjor for der var da lidt imellem. Vi var i Aakir­keby forrige Tirsdag og købte lidt ind til Helga for hun har jo bedst Tid at sy nu i Vinter, nu skal vi jo have dette her Pakhusregnskab færdigt først. Emilie havde en hel Del som hun havde faaet her en Gang baade Skjorter og Trøjer som vi gerne maatte faa igen, noget af det var jo mest udslidt men til at se efter var det jo godt nok, og der var en yndig Hagesmæk som du havde broderet, den kan du nok godt faa nu. Hvordan Farve vil du have paa Vuggedynerne, for Bedstemor kunde jo nok sy dem og putte lidt Fjer i dem ogsaa. Helga skal nu have blaa for de røde smitter af , og det gør de blaa maaske ogsaa men det ser knap saa stygt ud. Saa orkerer du vel til de smaa Betræk to Hovedpuder til et Dynebetræk vil jeg anbefale. Jeg saa forleden et orkeret Mellemværk der var saa pænt det saa saadan ud [her er tegnet i stiliseret mønster] det er lavet med Hjælpetraad, hvis du ikke kan finde ud af det kan jeg vist godt skaffe dig en Prøve. Jeg har skrevet til Inger forleden Dag om andre Ting, det Brev kan du spørge om at læse for dette her bliver vel mellem os. Jeg har ikke tænkt at sige det til andre end Helga det du betroede mig i Gaar. - Troede du man var syg, naar man gik saadan? Nej, jeg var skam ikke syg, jeg kastede op om Morgenen somme Tider, men det gaar over igen strax, Helga er jo ogsaa rask, men det kniber med de snævre Kjoler, du skal vel ogsaa have ny, pas paa ikke at gaa med dem for korte, det ser farlig ud. Du faar se at faa en syet med Bærestykke foran og Rynker og saa et Bælte som kan gøres videre efter Behag, der skal være Knapper eller Tryklaase foran det er mest praktisk [en lille tegning illustrerer beskrivelsen]. Vi skal sy saadan en til Helga snart, for man kan godt begynde at se det paa hende. Ser du Rigmor saa hils hende og ellers maa du hilse paa Skovholm og Gudrun. Vi har talt med Albert han tænker lidt smaat paa at melde sig som ansøger til Pladsen men jeg ved ikke om det bliver til noget. Hils Inger og skriv snart igen vi venter ”Bulletin” fra Sygelejet. Kærlig Hilsen fra Mor og Far

 
  7.2.1934
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Ousager pr Lejre
Sjælland

Hullegaard 7/2 34

Kære Gudrun og Anker!
Tak for Brevet i Gaar, jeg faar vel skynde mig at skrive igen. Det er jo godt Anker klarer sig nogen­lunde, jeg kender det godt den første Dag hvor lang den er, det er der ingen der kan tænke sig som ikke har prøvet det og saa er man saa tørstig saa man synes en Taar Vand er det lifligste i Verden, saadan syntes jeg i hvert Fald. Hils Anker saa mange Gange fra os. Ja jeg har ikke Tid at skrive ret meget for vi har faaet Pakhusregnskabet i Gaar saa nu hedder det nok at sidde med Næsen deri det meste af Tiden. Angaaende den dybe Hemmelighed siger jeg til Lykke med det, vær nu forsigtig med at løfte noget tungt og ligeledes at strække dig for at naa noget, de to Ting skal du passe paa med og ellers opføre dig lidt værdigt, saa gaar det nok alt sammen det er jo Naturens Orden. Er der noget i Vejen synes jeg du skal spørge Esther til Raads, hun har jo god Erfaring og kan vel nærmest virke som din Svigermor. – Jeg ved ikke om Helga har betroet dig at hun har det ligesaadan, hvis ikke saa kan du jo lade være at vide det overfor hende, men efter hvad jeg kan faa ud af det saa kommer I nok lige paa samme Tid omtrent. Det er jo mest det værste for hvis jeg skulde rejse hen til Dig naar det skal ske saa var det jo bedst om Helga havde faaet det overstaaet først, eller omvemdt. Det bliver vel endnu værre end med Bryllupperne i Fjor for der var da lidt imellem. Vi var i Aakir­keby forrige Tirsdag og købte lidt ind til Helga for hun har jo bedst Tid at sy nu i Vinter, nu skal vi jo have dette her Pakhusregnskab færdigt først. Emilie havde en hel Del som hun havde faaet her en Gang baade Skjorter og Trøjer som vi gerne maatte faa igen, noget af det var jo mest udslidt men til at se efter var det jo godt nok, og der var en yndig Hagesmæk som du havde broderet, den kan du nok godt faa nu. Hvordan Farve vil du have paa Vuggedynerne, for Bedstemor kunde jo nok sy dem og putte lidt Fjer i dem ogsaa. Helga skal nu have blaa for de røde smitter af , og det gør de blaa maaske ogsaa men det ser knap saa stygt ud. Saa orkerer du vel til de smaa Betræk to Hovedpuder til et Dynebetræk vil jeg anbefale. Jeg saa forleden et orkeret Mellemværk der var saa pænt det saa saadan ud [her er tegnet i stiliseret mønster] det er lavet med Hjælpetraad, hvis du ikke kan finde ud af det kan jeg vist godt skaffe dig en Prøve. Jeg har skrevet til Inger forleden Dag om andre Ting, det Brev kan du spørge om at læse for dette her bliver vel mellem os. Jeg har ikke tænkt at sige det til andre end Helga det du betroede mig i Gaar. - Troede du man var syg, naar man gik saadan? Nej, jeg var skam ikke syg, jeg kastede op om Morgenen somme Tider, men det gaar over igen strax, Helga er jo ogsaa rask, men det kniber med de snævre Kjoler, du skal vel ogsaa have ny, pas paa ikke at gaa med dem for korte, det ser farlig ud. Du faar se at faa en syet med Bærestykke foran og Rynker og saa et Bælte som kan gøres videre efter Behag, der skal være Knapper eller Tryklaase foran det er mest praktisk [en lille tegning illustrerer beskrivelsen]. Vi skal sy saadan en til Helga snart, for man kan godt begynde at se det paa hende. Ser du Rigmor saa hils hende og ellers maa du hilse paa Skovholm og Gudrun. Vi har talt med Albert han tænker lidt smaat paa at melde sig som ansøger til Pladsen men jeg ved ikke om det bliver til noget. Hils Inger og skriv snart igen vi venter ”Bulletin” fra Sygelejet. Kærlig Hilsen fra Mor og Far

 
  15.2.1938
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Ousager pr Lejre St
Sjælland

Hullegaard Torsdag 15-2. 34

Kære Gudrun og Anker!
Tak for Brevet som jeg vel faar skynde mig at besvare. Jeg sidder jo hele Tiden med Blyanten i Haanden saa jeg bruger den. Nu er vel Anker saa ved at være rask, men nu kommer det værste næ­sten, for nu er han dog ingenting til andet end at kæle for Katten og gaa og nusse lidt omkring det maa I være klar over at det er vigtigt at passe paa og da han jo ingen Moder har, maa jeg jo være der med med mine Formaninger.
De første Dage gaar det nok af sig selv for saa kan han ingenting men senere tror han nok han skal kunne, men det skal have Tid til at vokse rigtig sammen og jeg ved der er somme som maa afsted igen og blive opereret fordi Brokket er sprunget op igen, de har løftet formeget, somme er jo næsten nødt til det men det er Anker jo ikke naar I har Gunni. Far siger at hvis I har brug for Svinekort nu saa vil han bytte med Marts Kort men saa faar I skrive. – Angaaende Baby Udstyr saa ved jeg snart ikke hvad der bruges nu om Tider, jeg ved ikke om du vil svøbe Ungen ligesom I er blevet svøbt, jeg synes nu det er god Mode saa er der da lidt Samling paa dem. Saa skal der vel 3 Svøb, saadan noget hvidt eller graat Flonel ca 1 Meter i Forkant og 3 Lister til at vikle uden om øverst oppe. Saa skal du vel mindst have 18 Bleer, jeg kan sende dig et Par til prøve, jeg holder mest af Hellinned men Helga sværmer for Bomuldsflonel saa hun skal have lidt af hvert. Saa er der jo smaa Skjorter og Trøjer 6 af hvert for man vasker jo hver anden Dag mens de er helt smaa, men vi har tænkt lidt paa om de aller mindste Macatrøjer man kan faa ikke var at foretrække for Skjorter. Dagmar Hol­berg har lovet at prøve at faa saadanne hjem, men det kan være det bliver noget dyrere saa skal der nok 12 Navlebind til det skal være lange Strimler af hvid Flonel men det haster jo ikke saa meget saa jeg skal nok sende dig en Prøve paa alle Stumperne, Helga skal jo have syet noget nu snart saa kan vi sy et ekstra Sæt til dig ogsaa. Helga og Holger mener nok det bliver en Gang i Juli Maaned maaske først i Maaneden saa de kommer nok først, det bliver jo midt i den værste Klø­verhøst. Vi skal have ny Karl til Sommer en Jyde der hedder Aage Kirk en Fætter til Evald paa Agerbygaard, han vil gaa for 300 Kr og Kristian vil mindst have 400 saa det er jo noget sparet. – I Tirsdags var jeg i Aakirkeby til Sejer Mogensens Begravelse, der var stort Følge og alle Børnene var hjemme, der var stor Kaffedrikning paa Højskolehjemmet med Taler og Sang. I Aften er vi bedt ned til Dyrlæge Carstensens til Aftenkaffe men jeg faar nok ikke Far med. Ellers gaar alt sin jævne Gang her, nej Edith har Nældefeber i disse Dage, hun gaar oppe men ser farlig ud tyk i Ansigtet og rød og i Dag er ogsaa Benene tykke siger hun, – Mon Inger kan faa nogen Pige med sig hjem, ellers vil jeg forsøge at faa Kristine Jakobsen for jeg tør næsten ikke søge disse bornholmske Piger, for enten er de for fine til at malke eller ogsaa er det nogle værre Spøgelser med deres Mandfolkesjov her er saa fortrampet nedenfor hendes Vindue altid, og en Nat det havde sneet om Natten var der Spor i Sneen fra Vinduet og ned i Skoven. Far har sat kroge paa Dørene til det lille Køkken og til Forstuen fra Stuen for ellers er jo Adgangen fri til hele Huset med saadanne Kræmmere i Pigekam­meret. Men det er jo saa almindeligt paa Gaardene siges der, ellers er der ikke noget at sige om Edith, hun er rigtignok meget nemmere at have til hjælp end Anna Val. for hun er altid godt i Hu­mør og tager sig ikke saa nær om jeg siger noget til hende og saa er hun jo rask og dygtig til at mal­ke. Ja saa er her jo ikke Plads til mere og jeg har heller ikke godt Tid mere. Hils Inger at hun kan godt skrive ellers skal vi jo skrive to Gange i Træk til hende, det er mest for galt. Saa til Slut en Kærlig Hilsen til jer begge fra Faer og Mor, hils ogsaa Erna.

 
  26.2.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Hullegaard
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaarden d. 26 Febr. -34

Kære Far og Mor
Det varede vist noget længe denne Gang, men jeg haaber, I gaar ud fra at saa har vi det godt, det har vi nemlig. Det er jo snart længe Siden, Anker kom hjem, han kom ogsaa, før vi ventede ham, vi regnede med at han skulde komme om Tirsdagen, men saa kom han allerede Lørdag Aften med Ru­tebilen, saa det var jo en Overraskelse. Det var den første Dag, han var oppe og havde Tøjet paa, men Doktoren troede nok, det kunde gaa, naar han var lidt forsigtig. De første Dage var han natur­ligvis noget slap, Knæene vilde ikke rigtig makke ret, men nu er han omtrent normal igen, han øver sig i at løbe hver Dag. Løfte Sække og saadan noget behøver han jo ikke, ellers kan han næsten al Ting, saa det er jo meget godt. Brokket kan vist ikke springe op igen, det er vist opereret helt væk, det var jo ikke alm. Brok han havde, han er slet ikke opereret i Maven, men meget længere nede. Det var godt, han kom hjem, for et Par Dage efter krøb Gunni i Seng med Influenza, nu er han dog paa Benene igen. Hele Sygehusopholdet kommer ikke til at koste os mere end 28 Kr., jeg havde rig­tignok troet, det blev meget mere, vi er jo ikke i den alm. Sygekasse, for den betaler vel det hele, men vi har for mange Penge, siges der jo.
I Aften skal vi til Ingers Fødselsdag, Erna og Frede samt Bodil og Rigmor skal ogsaa med. Inger har vist ingen Pige, der vil med hjem, hun var her og besøgte os forleden Dag, vi fik os et Slag Whist om Aftenen med Karen Marie, hun er skam god til det og Lyst til det har hun ogsaa. Hun har ellers holdt Fødselsdag nu i to Dage, hun blev 69, næste Aar skal vi holde den for hende, for saa kan hun nok ikke faa Plads til alle Gæsterne. Vi har et lille Flag, som hængte over Æresporten, da vi kom, den plantede vi uden for hendes Vindue inden hun kom op om Morgenen, det blev hun helt rørt over, der var aldrig nogen, der havde hejst Flag for hende før, sagde hun.
Men sparsommelig er hun dog, selv om hun har Fødselsdag, hun havde kogt dejlig Chokolade, men ikke mere en en Kopfuld til hver, Anker var nemlig derinde bagefter og skulde have det sidste, men der var kun ¾ Kop tilbage. Saa havde hun lavet Æblekage og den kunde have været god, men Tve­bakkerne maa vist have været en lille Smule mugne, saadan smagte den i hvert Fald. Ellers var Fødselsdagen vist meget vellykket, alle Ousager Konerne kom jo og gratulerede.
I Lørdags var vi jo ude og se Komedie, de spillede ”St. Bededags Aften” og ”Nye Tider”, Erna kla­rede sig skam godt, saa hun havde slet ikke haft nødig og grue saa meget for det. Bagefter var der naturligvis Bal, det gik saa udmærket, ja, vi tog da hjem ved Tolvtiden, Anker kunde dog ikke danse ret meget og jeg skal vel ogsaa snart til at holde op med den slags Tossestreger.
Vi har skrevet til en Tændstikfabrik om de vilde købe vore Pile og i Lørdags var her virkelig en Op­køber herude og saa paa dem. De vilde gerne have dem, men vi skal selv lade dem save ud i passen­de Stykker og der maa ikke være en Knast saa kan de ikke bruges og de maa ikke være en cm. bre­dere i den ene Ende end den anden. Vi skal ogsaa selv bruge dem derinde, saa skal vi altsaa have 13 Kr. for hver Rummeter, men om der kan blive nogen videre Fortjeneste paa det er ikke godt at sige endnu. Vi kan hilse fra Skrumle, hun fik sig en stor Søn i Aftes, hun har et Yver saa stort at man skulde tro, hun mindst kom til at malke 70 [pund]. Spinkelben skal slaas ned en af Dagene, det er Dyrplageri at bruge den længere, saa bliver vi nødt til at købe en gammel én, som kan gaa til den vi skal have fra jer, bliver stor nok til at bestille noget. I Morgen skal vi slagte Grisebassen, vi skal dele med Skovholmerne, nu skal vi altsaa til at leve højt igen.
Saa har jeg minsanten ikke Tid længer det er midt paa Formiddagen, jeg skal ud og lave Mad o.s.v
Mange Hilsner fra os begge her.
 

  28.2.1934
Anna Valborg Dam og Herluf Runge Madsen fra Gudrun Dam

Skolegaarden 28-2-34.

Kære Anna V. og Herluf!
Mange Tak for Brevet, det var morsomt at høre fra jer en Gang skulde det gentage sig, vil det altid være velkomment. Vi har det ellers godt, som I har hørt hjemmefra, Anker er snart helt sig selv igen, men endnu formaner jeg jo lidt paa ham, hvad jeg for Resten ligesaa godt kunde spare mig, det virker snarere i modsat Retning. – Saa nu er de færdige med at malke, det er jeg saa dejlig fri for om Aftenen nu.
Vi slagtede den fede Gris i Gaar, saa syntes jeg, det kunde være morsomt at sende jer lidt med det samme, naar jeg alligevel skal sende Kogebogen, som du vel sagtens længes meget efter. Det er absolut ikke, fordi jeg tror, I ikke har Mad nok, men jeg har en lille Flæskesteg, som jeg ikke kan nænne at salte og selv kan vi ikke faa saa meget spist. Saa synes jeg ogsaa, I skal smage min Spegepølse fra sidste slagtning, jeg synes nemlig selv, den er saa vellykket, det synes Inger vist ogsaa, for hun vil med Vold og Magt have, at jeg skal forære Marie én, deres er nemlig ikke saa god, men det synes jeg dog ikke, jeg vil. I kan jo give Helga den halve, hvis, I vil. Vi slagtede sammen med Skovholm, de skal have det halve af det alt sammen, de har naturligvis ogsaa været ude og hjælpe mig, vi har saamænd været saa mange at vi næsten ikke kunde komme frem for hinanden somme Tider. Det værste er at det har regnet saa meget i Dag og saa kommer der Vand i Kælderen, der er vist et Rør, der er stoppet, Anker tror, det er Skrubtudser, der har sat sig i dvale deri, men det er nu ikke sjov for mig, som skal vade rundt dernede, tilmed da jeg har Hul paa mine Gummistøvler.
Vi var til Inger Fødselsdag i Mandags, der læste vi jeres Breve, jo, du maa saamænd gerne laane min Strikkebog saa længe, du vil, jeg har faaet mig en anden, jeg er nemlig ved at strikke [resten mangler]
 

  5.3.1934
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Ousager pr Lejre
Sjælland

Hullegd 5/3 34

Kære Gudrun og Anker!
Tak for Brevet som endelig kom. Ja vi har det som sædvanlig det vil sige ikke ganske for i Gaar kom Frk. Nielsen, Hans kørte for hende og Moster Anna og Asta, men Frk. N. blev her, vi skal have hende lidt til hjælp med at fundere en Kjole til Helga for de hun har klæder hende ikke særlig godt længere. Ja sikken en Sommer vi faar, det kommer nok til at gaa endnu tættere paa hinanden end med Bryllupperne, det bliver værre og værre som Frede sagde. Jeg synes altsaa med at Helga be­gynder i Juli saa dig i August og der er sikkert ogsaa noget under opsejling i Storedal saa det kan godt indtræffe i September eller Oktober ja det bliver spændende morsomt som Hansine plejer at sige. Jeg har friet til Krista Jakobsen i Gaar om at gaa her paa Dagløn i Sommer, for saadan nogle Piger som dem der rejser omkring og tjener paa Gaardene her paa Bornholm tør jeg skam ikke have flere af. I Gaar var Damen i Rønne og skulde i Biografen, saa gik vi ind og skulde se om hendes Vindue var rigtig lukket for sidst hun havde fri Søndag var der fremmede Mandfolk inde og de hav­de slæbt alle slags Sager op i hendes Seng en stor Vandkande fra Haven m.m. Saa i Gaar vilde jo forebygge saadan Anstalt saa syntes jeg hendes Seng saa saa ujævn ud saa tog jeg Tæppet til Side, og der var rigtignok en yndig ”Rødda” der saa ikke ud til at være redt Seng paa lange Tider, jeg hi­vede op i Dynerne der laa alt muligt derimellem en af Ingers Bøger vrangvendt og fladklemt under Underdynen, saa kigede vi under Sengen, der laa vrangvendte og krøllede et halv Snes af ”Tidens Kvinder” mellem skidne Forklæder gamle Hatte og Skidt og Møg og et ”Kar” bredfyldt til Randen, jo der er god Orden hos vor Frøken. I Dag er vi tavse, jeg har ingen Ting sagt og hun heller ikke, men jeg tror nu ikke hun skammer sig, men hvis jeg vilde sige noget kunde jeg godt resikere at faa stor Snude. Det er ikke mere end faa Dage siden jeg foreslog hende at gøre i Orden derinde og hun gik ogsaa derind et Øjeblik, men hun synes nok det er udmærket. Det er ikke fordi hun ikke kan faa Tid for hun siger selv hun har aldrig haft det saa godt noget Sted eller saa mageligt. –
Naa det kan vel være nok om det, men det er altsaa hvad jeg er optaget af i Dag, Frk. N. ligger end­nu, vor Klokke er 10 saa nu maa hun vel snart komme ned. Edith staar og skærer Torsk op en stor til Frikadeller og saa et par smaa. – Helga og Holger var hjemme i Gaar Eftermd. de kommer nok igen i Dag, men Helga skal ellers vaske i denne Uge det skal Anna V. ogsaa, de har saa travlt med deres Have i denne gode Vinter, laver I ogsaa noget ved jeres? Mens jeg husker det saa skal et Dynebetræk til Vuggen være 75 cm. bredt til Overdyne og godt 50 cm. til Hovedpude, men jeg kan jo slet ikke skrive i Dag Pennen løber paa egen Haand saa det ser jo farligt ud. Far og Kristian hug­ger den store Hæk omkuld i Dag ude i Haven, den tager saa megen Plads op, det kan godt være vi kommer til at savne den, men nu faar vi se. Vi skal have Højskolemøde her , den 26 Marts med Aa­gaard for sidste Gang, vi havde Pastor Hansen i Fredags i Forsamlh. han læste ”Ordet” og der var ca 100 Mennesker, saa mange maa her vel ikke komme.
Nu er Slagter Larsen kommen og skal købe Lise og saa skal vi have den halve om igen eller hvor­megen det nu bliver.

Her er ingen Andagt til at skrive mere nu, men hav det nu godt begge to.

Kærlig hilsen fra Far og Mor og hilsen fra Frk. Nielsen

 
  27.3.1934
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Kuvert:
Gudrun og Anker Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr Lejre St.

Hullegaard d 27-3-34

Kære Gudrun og Anker!
Tak for Brevet forleden, det er bedst at se at faa skrevet nu til Paaske for saa kan man vel snart ven­te at faa Brev igen. Nu fik vi dette Højskolemøde taget i Aftes, her kom nu ikke saa mange som vi havde ventet, for det var jo sidste Møde med Aagaard saa vi troede alle at der kom saa mange, men somme havde ét og somme et andet at gøre saa her kom kun knap 50. Vi havde jo ryddet ud af Sovekammeret og det havde ikke været nødvendig hvis vi havde vidst det paa Forhaand, men det gik vist ellers meget godt, vi bagte i den store Ovn om Formiddagen for saa har vi jo lidt til Paaske ogsaa. Kringlen var nok saa god som den omtr. kunde være. I Dag har vi jo saa gjort lidt i Orden igen saa er det overstaaet. Næste Gang bliver 24 April hos Landmand Grønbeks. Jeg ved nu ikke hvad det bliver til med Pige til Sommer, Krista ved nok ikke hvad hun vil, men saa faar vi nøjes med at faa Andrea til at malke Morgen og Aften hver Dag. Jeg var lige ved at faa en Karl til jer for­leden Dag, men saa var han fæstet 1½ time før jeg ringede, saa det maa vel ikke skulde være ham. Albert talte jeg lidt med i Aftes, men han skulde nu have en stor Løn i Sommer, syntes han for han skulde paa Landbrugsskole i Vinter, saa han regnede ikke med at I vilde give saa meget, da det jo kuns er en ”lille” Plads. Nu har Poul Sternberg købt ”Lyngholt” i Klemensker, det er vel en Ejen­dom paa 28 Hektar, han er nu meget stolt over det. Og Kamilla og Knud har ogsaa faaet en Ejen­dom i Ibsker er det vist, en gammel Brakke siger Folk at det er, saa det blev nok knap saa fint som Kamilla gerne vilde have det. Folk maa nøjes somme Tider. Nu har Holgers faaet nyt Tag paa den nordre Side af Stuehuset og Faer har været oppe og plante 12 Æbletræer og 1 Pæretræ og lidt andre ting i deres Have og de har hegnet et Stykke ind til Løkke. Herluf gaar ogsaa og laver Løkke i disse Dage. – Vi har smagt din Spegepølse den var jo meget god, vi har nogle oppe hos Valborg Kure og faa røget bare de vil blive lige saa vellykkede. Vi slagtede jo en Ko for et Par Uger siden, vi har vel ikke skrevet siden, kanske, men det gjorde vi jo altsaa. Vi har haft travlt med at spise Bøf og Ok­sesuppe i lange Baner, det er vel ikke saa sundt for Gigten, men hvad. – Angaaende Hest saa synes vi det var temmelig dyrt at give 475 Kr. for en 13 Aars Hest, men alt hvad man skal købe er jo dyrt og alt hvad man sælger er jo billigt naar man lige undtager Svinekort. Sikken en Pris for Æg, man behøver jo ikke nægte sig et Æg en Gang imellem. I Søndags var saamæn baade Faer og mig og de unge fra ”Risebæk” i Gudhjem og besøgte Marie, de var der fra Ludvigs næsten alle sammen, vi spillede Kort og snakkede og grinede i ét Væk, og da vi skulde hjem fik vi dem saamæn til at køre forbi Stavehøl Trinbræt og helt hen til Andrea Jakobsens Hus, der holdt de og slap os af, saa det gaar nok alligevel i den rigtige Retning. (Det var altsaa Toget jeg snakker om tilsidst) – Der er saa mange Sjællændere der søger Plads i Avisen, der er en der hedder Axel Rasmussen og en der hedder Charles og nogle uden Navn, mon det er alle ”Tilbederne” der vil se Bornholm, jeg sagde til Pihl forleden at den ene var nok hans tilkommende, men maaske der er én til mig ogsaa? Hvad tror du om det, Gudrun? Inger skriver jo om Ferie og Flyttedag foruden rigtig Sommerferie det er vel nok bedst at hun tager nogle Dage mens hun er der henne men hvis vi ingen anden faar kan der vist ikke blive saa mange Ferier af. Jeg regner nærmest med at jeg skal have Ferie et Par Gange i Løbet af Sommeren naar en vis langbenet Fugl forventes i de unge Hjem. Nu efter Paaske skulde Helga og mig jo bestemt se at faa syet noget smaat Tøj, nu gik vi jo nogle Dage med den Slagtning og siden har de haft Tækkemænd i nogle Dage og nu først i April skal de jo til kræve Sygekassekontingent op igen, Helga skal sy sig en Omstændighedskjole færdig og saa har hun jo ”Kontrollen” at vaske og stoppe om, saa der er altid noget. Jeg har ogsaa begyndt at strikke Forliggere igen, men har in­genting faaet gjort ved det. Nu skal vi jo gøre Hovedrent ogsaa i April saa Tiden gaar saamæn saa dejligt. Emilie har jo saa meget smart Tøj liggende som vi godt kunde faa men det skulde vaskes nu i Foraarstiden for det havde ligget og blevet gult saa jeg har ogsaa ventet for at se hvor meget der er som er brugeligt. Nu tror jeg ikke jeg kan mere i Aften, men i Morgen er jo atter en Dag. ---
Ja nu er det saa Onsdag Formd. Solen skinner saa dejligt vi faar nok have vore Dyner ud at sole og saa flytte ind i Sovekammeret igen for det andet er saa langt at trave.
Paa Fredag var det Meningen ”Storedalerne” skulde komme hjem og saa skulde vi alle Sammen til Østermarie Kirke til Altergang ellers ved jeg ikke om der skal ske noget særligt i Paaske. Dette Brev faar I vel sagtens ikke før paa Lørdag og saa vil jeg altsaa ønske Jer en rigtig god og glædelig Paa­ske. Jeg har et Glas med udsprungne Paaskeliljer staaende her paa Skrivebordet og de har I vel sag­tens ogsaa. Disse er oppe fra Andrea for der oppe kommer de lidt tidligere end vore. Anemoner er der baade blå og hvide nu men der er ingen der har haft Tid at plukke dem før nu til Festen saa var Helga af Sted og fik nogle og vi pyntede nogle Skaale med Mos og Vedbend og Anemoner. Vi skal have Kørvelsuppe til Middag i Dag det er Stegebensuppe, og nu har vi haft rigtig Oksesuppe saa til i den senere Tid saa vi er ved at blive ked af den.
Vi skal slagte Gris efter Paaske alle tre Steder tror jeg nok. Helga hun er snart en temmelig Dame, jeg tror ikke Anker vilde sige at hun var ”saa lang og saa maver” nu hvis han saa hende, hun ligner mer og mer sin Mor men er jo højere. Hvad mon du kommer til at ligne i Sommer? lille Skidt som du er. Du bliver vel ligesom Fru Madsen ved Kirken.
Ved Inger ingenting endnu? For saa gaar det jo ikke om hun læser dette Brev, jeg havde ellers tænkt at I kunde være fælles om det alle tre for saadan en Straale kan jeg ikke lave en Gang til. Hvad gør det ogsaa om hun faar det at vide, det vilde jo glæde hendes ”Mestersjæl” kan jeg tænke. Hils hende naar I ser hende og sig Tak for Brevet fra mig. Helga siger at hun skriver ikke mere før hun faar personligt Brev men jeg maa bare hilse fra dem, de har det godt. Kærlig Hilsen fra Faer og mig. --
Nu gaar det bedre med Edith, siden hun har faaet Ring paa holder hun sig lidt mere i Skindet, det er forresten en rigtig pæn ung Mand hun er forlovet med.
Hils Bekendte!!
 

  2.5.1934
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Inger Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr Lejre

Hullegd 2-5-34 Onsdag Aften

Kære Gudrun og Inger
Jeg skriver til jer begge to paa en Gang for Inger bad mig om at skrive til hende mens hun var hos Jer og er hun der ikke saa kommer hun vel. Hun vilde jo gerne have en hel Søndag ud af det hos jer og saa først rejse Mandag, det er jo godt nok men her kommer nok til at se farligt ud, jo længer hun venter des værre bliver det jo for jeg kan ikke magte at gøre rent og i Fjor da jeg var alene havde jeg jo Helga til at hjælpe mig, men det har jeg jo ikke i Aar for Helga cykler ikke mere og gaa herned er jo langt og hun har mer end nok hjemme med smaa Kyllinger og Have og hun skal jo ogsaa gøre lidt rent i Dag vasker hun Storvask saa er der jo Strygning og saadan noget. Jeg synes det er mindre pænt af Anna Valborg at narre dig til at gaa af i Allinge uden at nævne det til mig, men det beviser bare at hun er den samme som hun altid har været hun tager ikke Spor Hensyn til mig, det kunde vel være meget morsomt for jer, men det er nu en Gang ikke Ferietid nu for her er meget tilbage i Ha­ven og det er jo snart Pinse, vi skulde da gerne have malet det Loft ogsaa, og jeg er allerede træt nu har jeg kun været ene knap to Dage. Du bliver ogsaa nødt til at tage med Rønne Damperen for Øst­bornholmeren gaar kun Lørdag Aften og Onsdag Aften fra København. Jeg har bestilt Kaffe til dig Mandag Morgen hos Frk. Nielsen, men det kan vel nok forandres til Tirsdag hvis det endelig skal være. Nu for lidt siden kom vores nye Karl, det er en paa Størrelse som Svend han kan næsten slet ikke forstaa hvad vi siger, men det kommer vel nok saa smaat. Det er ganske Sommervarmt i Gaar og i Dag. Kirsebærtræerne blomstrer og Buskene i Haven er udsprungne Pinseliljer og Tulipaner blomstrer ogsaa, mon I er længere fremme paa Sjælland for saa har I vel snart begyndt at hakke Roer. Vi har saaet et Stykke Roer, men vi mangler et endnu, Sæden er grøn men det er saa tørt, vi har kun faaet nogle ganske smaa Byger paa længe. I Frederikskilde har de jo faaet en Søn igen nu fornylig det var vist ved Paasketid. Og Agnes Kure – nu Hammer-Pedersen, har faaet en Søn for ny­lig og Egeskov skal altsaa snart have en og paa Lille Frig. har Rigmor faaet en Søn paa over 12 [pund] men de hejsede ogsaa Flaget i den Anledning. Den staar altsaa paa Sønner i Aar! Vi fik et Føl i Søndags men det blev nu et Hoppeføl alligevel har I faaet Føl endnu? Er det den I købte der skal have Føl? Gudrun du faar snart skrive lidt til os, jeg har aldrig faaet at vide hvad du synes om Symaskinen, og om du stadig væk er rask og godt tilpas, det kan gerne være du ogsaa skal bestille Olga naar du skal hen og hvile dig for selv om jeg kommer vil jeg helst være fri for at lave ret meget, det kan jeg nemlig ikke holde til, mine Ben er temmelig daarlige, og naar jeg skal gaa mest hele Dagen saa kan jeg heller ikke sove for dem om Natten. Jeg maatte selv staa og stryge alle Gar­dinerne forleden og da var jeg lige ved at segne om saa træt var jeg, men det er jo godt det ikke er værre end det er. Ja saa venter jeg dig i hvert Fald Tirsdag Formd. Inger, og saa ingen Hundeærinder til Sandkaas eller Aakirkeby, eller andre Steder. Med kærlig Hilsen til jer alle tre fra Mor

 
  15.5.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen, Andreas Dam og Inger Dam

Skolegaarden Tirsdag d. 15 Maj [1934]

Kære Far og Mor og Bællijn!
Jeg faar vel skrive lidt i Aften, for jeg har det saa roligt, Anker er nemlig til Gymnastik, saa jeg sid­der her helt alene. Jeg sender det naturligvis ikke før vi har hørt om Inger er kommet skikkeligt og vel hjem, men det gaar vi jo ud fra, eftersom vi ikke har hørt noget andet. Ja, hvordan mon du saa befinder dig i den hjemlige Atmosfære, du savner naturligvis Sjællænderne en Del til at begynde med, jeg kan da hilse dig fra Elsebeth, hun og Aase var herinde i 2 Min. i Dag, de skulde cykle i Skoven og saa kom der en lille Byge, de takkede ogsaa pænt for Husly da de gik, de er nogle sjove Størrelser.
Vi har plantet Stedmoder i Dag i det runde Bed i Gaarden, her kom en Gartner og han havde store, dejlige Planter til 3 Øre Stykket saa kunde vi ikke modstaa, vi købte ogsaa nogle store, røde Bellis til Kant, de var ogsaa billige, saa nu har vi Blomster i Haven igen. I Gaar satte vi Kaal efter en stør­re Maalestok af eget Avl, ligesaa Snittebønnerne og Voksbønner, samt Græskar, saa vi har ikke købt saa farlig meget, Grønkaal faar vi sikkert saa vi kan forsyne hele Ousager, men det er jo saa godt til Hønsene; det var godt Vejr at plante i i Gaar, for det regnede næsten hele Tiden, det var ikke just saa behageligt, men vi havde da ikke nødig at vande. Jeg havde min gamle Frak paa som Fru Køller sye­de, da jeg skulde til Jenny, den er saa rigelig stor til mig nu alle de andre er for trange. Jeg kan næsten ikke komme i Kirke i Pinse, for jeg har hverken Frak eller Hat, forhaabentlig bliver det straalende Solskin, saa behøver man jo ikke saa meget.
d. 17 Ja, saa kom Anker hjem og jeg fik ikke skrevet mere den Aften. Nu maa jeg jo se at gøre det færdigt i Dag, saa I kan faa det til Pinse. Tak for Brevet i Dag, nu skal jeg se om jeg kan tilfredsstil­le din Videbegærlighed. -- Jeg blev lige forstyrret af Erna, som var ude og hente nogle Blomkaal af vore Kasser, de skal jo til Rabarberbal i Aften vi her deltager jo ikke længer i den Slags Festlighe­der, vi maa nøjes med i al Stilhed at spise en Klat Rabarbergrød herhjemme. Vor unge Mand interes­serer sig ikke for Gymnastik, hans Hovedinteresse er vistnok Radio, om han saa har andre Ting han dyrker er os ikke bekendt endnu. Han er nu ikke særlig skrap til at komme op om Morgenen, Anker har flere Gange maattet kalde 2 Gange, og det er da ikke fordi vi jager ham op umenneskelig tidlig. Vi fik Brev fra Edith i Gaar, hun vilde heller end gerne komme, saa haaber vi, hun er ligesaa sød som de tidligere Aar, hende kan jeg jo sagtens faa lidt hjælp af. Vi spekulerer jo lidt paa at faa en Pige til August, men jeg ved ikke om det skulde være nødvendigt, man ved jo ikke hvor rask man bliver, vi kunde jo sagtens faa noget til hende at lave, hvis hun er villig til alt muligt, men dem er der jo ikke saa mange af.
Hvordan har Anna V. det, kan hun klare sig alene ogsaa hvis hun faar Feriegæster?
Vi har ikke begyndt at luge Roer endnu, men i Morgen skal vi til Kaalraberne var Meningen, de er lige tilpas nu, og det er jo ikke saa varmt mere, saa vi haaber, Lopperne lader dem i Fred, vi har 1 Tdr. Land som vi gerne skulde have færdige til Pinse. I Dag har jeg bagt Smaakager Vanillekranse og Specier, det er Ankers de bedste, det maa det jo være, for jeg gav ham Lov til at bestemme, hvad det skulde være. Det er saamænd ikke, fordi jeg tror, vi faar nogle Fremmede i Pinsen, men de kan vel holde sig.
Hvordan er det saa med Aksel, har Rigmor saa ikke skaffet ham en Plads? Gunni og Kramer befin­der sig vist udmærket, der var Brev til os alle sammen et Par Dage efter Inger var rejst. Da har de først naaet derover ved 9 Tiden om Aftenen, saa var de blevet trakteret med Labskovs og Kaffe og de havde allerede haft Bal derovre, for der er en af Karlene der spiller Harmonika, de havde ogsaa maattet hjælpe Pigerne at vaske op, saa alt gaar nok i den gode gamle Gænge endnu. Justen havde de ikke turdet nærme sig endnu, men det kommer jo nok. Gunni havde nu allerede opgivet at tegne Pigerne, det var de altfor pæne til, syntes han. De havde da allerede været i Rødding, kunde vi se, for Brevet var afsendt derfra.
Jeg er ikke begyndt at male noget endnu, for i denne Uge har det ikke været godt Vejr til det, jeg er ogsaa ligeglad med om det bliver til Pinse eller ej. Jeg skal ogsaa male Hønsehusvinduer. I denne Uge har jeg syet lidt, et Underliv, nogle smaa Skjorter o lign., saa har jeg gjort Forsøg paa at sy nog­le smaa Makkatrøjer af nogle Makkaskjorter som Anker har, de duer ikke mere til ham, men der kan jo blive mange smaa Trøjer ud af. Jeg sømmer dem i Siderne og syer en Knaphulskant i Hals og Ær­megab og tænker nok, de bliver til at bruge.
Jeg ved ikke, hvorvidt de nye Piger kan erstatte de gamle, jeg har slet ikke hørt noget om det endnu. Ingrid har det vist meget godt, de fik Brev fra hende forleden, hun kunde da godt lide Datteren end­nu da, men hun syntes der var meget at bestille og Fruen var aldrig hjemme.
Jeg har lagt lidt i Kakkelovnen i Aften, ellers sidder man næsten og halvfryser og naar man saa til­med skal spise Rabarbergrød. Bare det nu maa blive Sommer igen til Pinse. Hvordan gaar det med din Hue, Inger, fandt du den, for den længes jeg jo efter. Hvordan har i det med Løg, for vi har ikke flere, saa hvis I har rigeligt, vil vi rigtignok gerne have lidt, hvis I alligevel sender Pakke. En Aflæg­ger eller to af Fars Loganbær vilde jeg ogsaa gerne have, men den egner sig vel ikke saa godt til at sende.
Ja, saa tror jeg næsten ikke, jeg har mere paa Hjerte denne Gang, saa vil jeg til Slut ønske jer alle en rigtig glædelig pinse. Hils saa godt i Risebæk og paa Storedal naar I snakker med dem.
Selv faar I alle tre saa mange Hilsner fra Anker og Gudrun

 
  26.5.1934
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Hullegaard Lørdag Aften [26.5.1934]

Kære Gudrun og Anker
Tak for Brevet til Pinse, det er vel bedst at faa skrevet igen. Vi var jo til Fødsels og Bryllupsdag i Onsdags hos Helga, der var temmelig stort Gilde i Forhold til deres Stuer. Onkel Chr og Fastrene det er første Gang at Faster Karoline var der henne, og saa var der Bakke og Ellesgaards og os saa det var jo dog nogen. Det er kedeligt det er bleven saa koldt nu igen, alle Folk er mest forkølede, jeg iberegnet. I Pinsen havde vi det meget roligt, Frk Nielsen kom Pinselørdag og blev her til Tirsdag Form, saa lidt Selskab havde vi dog, vi var en lille Tur til Agerbygd Pinsedags Aften for da var det Fru Thoras Fødselsdag. Inger var paa Hoppegaard og i Paradisbakkerne med Bodil og Axel og Gun­hild Rasmussen anden Pinsedag og da var Helga og Holger hjemme og Eftermd. De kan ikke være hjemmefra saa længe for de har en Del smaa Kyllinger og nu forleden Dag fik de ogsaa 5 Gæslinger og vi fik 3 som de ogsaa fik derned for det var jo dumt at gaa begge Steder og passe Gæslinger saa vil de have dem alle i Aar, saa skal vi have Ællinger. Nu kommer det jo an paa om de kan være heldige og faa dem til at leve. Inger er ved at male Loftet i den lille Stue, men hun er nu gal paa det for det vil ikke blive pænt. Vi har ogsaa lagt Tøj i blød og skal vaske Mandag eller Tirsdag, paa Onsdag er det jo den 30te Maj saa skal vi vel til Olsker nogle af os, jeg har talt om at blive hjemme og gøre Helga Selskab saa kan Faer og Inger og Holger tage af Sted, Holger har ikke været der si­den I var med og Inger har slet ikke været der endnu. Anna Valborg er vist snart ved at tabe Modet lader det til, der er saa tørt saa de har kun lidt til Køerne og de har saa travlt og jeg ved ikke hvad, men i Nat har de vist faaet en god Byge Regn saa liver det vel lidt op igen. De unge skulde jo nødig tabe Humøret for den første Modgang de faar, saa er det skidt, men hun taaler jo heller ikke at man siger noget, for jeg synes de har lejet deres Stuer ud altfor billigt for det maa da være for at tjene Penge de skal gøre det ellers maa de da heller lade være, det er jo ikke noget filantropisk Fore­tagende. Vi har faaet lagt nyt Tag paa Ajlebeholderen Jern og Beton det skal nok blive godt. Vi har ikke begyndt i Roerne endnu for de vokser ingen Ting nu det er saa tørt og koldt, vi har næsten ikke faaet Regn kun nogle smaa Byger som straks blæser væk igen men det maa vel komme. Du spurgte om Rigmor har skaffet Axel Plads, nej det tror jeg ikke, de har nok faaet ham gennem Avisen, men de er vist meget godt tilfreds med ham.
Vi sender altsaa en Pakke fordi du vil jo have den Hue og de Løg for ellers var det nu Meningen at du skulde havt de Forliggerne til din Fødselsdag men det bliver saa ikke en forsinket Fødselsdags­gave denne Gang. Jeg har ikke sat Fryndser til for jeg synes ærlig talt de er lange nok endda. De er jo ikke saa meget smukke men det er jo dog noget at lægge neden for en Seng eller to. Det er mest alt hvad Edith fik lavet af Haandarbejde i Vinter for mig, ja hun forføddede et Par af Fars Strømper og stoppede ogsaa en Gang imellem men det var ogsaa det hele. Nu vil jeg hellere skrive mere i Morgen for jeg skal høre Radio - Jo tak - midt i kom Inger og satte sig til at spille Orgel for det hav­de hun nu Lyst til saa maatte jeg jo lukke og sjokke ud i Køkkenet med en Bog. Godnat.

2 Søndag Formiddag

Se nu fik jeg sat Kalvestegen over saa kan jeg nok faa skrive lidt inden Radioen har Gudstjeneste for vi har haft Radioen itu i nogen Tid og nu fik vi den lavet i Fredags, saa nu er det jo nykommet igen med den. Jeg er saa forkølet at Næsen rinder støt jeg tror jeg fik det oppe i Risebæk da der var Gilde, jeg fryser altid deroppe men de selv er vel saa varme, de har jo altid noget at bestille mens en anden en sidder stille og fryser. I Dag har jeg nu lagt rigtig godt i Kakkelovnen, i Gaar holdt jeg mig mest til Komfuret for der er jo godt nok naar bare Dørene staar lukket. Vi har jo Andrea Rasmussen til at malke Morgen og Aften saa det gaar nu meget nemt med det, Martine havde Bryllup Pinseaf­ten og Jens drak sig nu fuld i den Anledning, om Midnat hørte vi et farligt Hallo nede i Skoven, da havde han været oppe at slaas med nogle andre der mødte dem paa Linien deriblandt Evald. De skal bo i Kobbehuset du ved og Ejnar ”Galhals” boer saa i den anden Ende, men de er nok ikke kommet derop endnu, de har maaske ikke Udstyret rigtig i Orden. Forleden, det var mens Inger var væk først i Maj, da kom jo Andrea og vaskede Kontor og malkede ogsaa om Middagen, saa havde hun lagt nogle Fjer til Soling paa nogle Sække uden for Huset da hun gik herned Kl 11 men ak og ve mens hun var væk havde det blæst op og det kan nok være hun fik travlt om Eftermd. med at løbe dem op paa Agrene, hun skulde komme igen om Eftmd og hjælpe til med at sætte Kartofler, men Kl blev nu 4 inden hun kom og saa fortalte hun jo hvorfor. Altsaa: man skal ikke lægge løse Fjer ud at sole og saa gaa i By, og jeg tror heller ikke man skal selv om man bliver hjemme. Nu kan jeg saa fortsætte i Eftermd for nu ”ringer alle klokker mod sky”.
Jeg har faaet nye Gardiner i 3 fags Stuen, de er omtr. samme Slags som dine de nye, men saa har jeg sat Fryndser til Kapperne og nedenom de er nemlig korte. Sovekammergardinerne var nemlig itu flere Steder saa tænkte jeg at tage dem ud paa Kontoret da de ogsaa er kaput, og saa har jeg hængt de hvide med Mellemværk op i Sovekammeret. Alt det skulde jo egentlig været gjort i fjor til alle Festerne men da drejede jo alting sig om Jer og Jeres Sager lige hvad Remmer og Tøj kunde holde til saa det fik jeg nu ikke Tid til at tænke paa, og nu er det snart ligesaa galt i Aar med de forventede Verdensborgere, jeg strikker bitte smaa blegrøde Strømper og smaa Bukser af Bomuldsgarn til Hel­ga, hvis det saa passer kan jeg vel nok naa at lave lidt til Jer ogsaa, det skal vel være saa meget smaat for det bliver vel rigtig Dukketøj I faar, saadan to smaa Tykkebasser I selv er. Det kunde være morsomt at se dig Gudrun ”Ma Damse”, kanske ogsaa I kommer en skøn Dag? Nu vil jeg saa holde op lidt igen for om Søndagen kan man jo alligevel ikke sende Pakken, maaske man saa oplever noget imens. Mandag Form. Der skete altsaa ikke noget andet i Gaar end at Bodil kom over Middag og saa fulgtes Inger og hun til Pihls og jeg kørte en Tur til Risebæk henimod Aften og saa mødte jeg dem ved Gregersens saa syntes Holger det var bedst han vendte om og saa kørte vi derned. Inger og Bodil havde saa været paa Egeskov om Aftenen og se paa den lille ny. I Morgen skal der en Lastbil til Storedal med forskellige Ting noget fra Aakirkeby og noget herfra saa er det vel bedst at Inger kører med der hen og bliver til Dagen efter at Anna Val ikke skal gaa helt fra det. Herluf siger hun er meget ”uligevægtig” i denne Tid. Ja saa er jo Papiret fuldt og jeg sender saa en kærlig Hilsen fra Far og mig.
Inger faar selv om at skrive.
Jeg sender de gamle pæne Vuggelagener som jeg syede til din Vugge, det er vel nok morsomt. Hel­ga siger hun har ingen Blondeprøve men hun har tænkt at sy Hulsøm i et Sæt det kan du jo ogsaa. Runde Huller med en lille Hulsøm paa hver Side er rigtig pænt. Ellers er jo Orkis nydeligt. Vi va­sker i Dag og det stænker hele Tiden m. Regn

 
  9.6.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen, Andreas Dam og Inger Dam

Kuvert:
Familien Dam
Hullegaard
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaarden d. 9-6 [1934]

Kære alle tre!
Allerførst mange Tak for Pakken som ankom i god Behold sidste Fredag, jeg har ikke saa godt kun­net skrive før, for Inger skrev jo noget om at hun vilde flytte herover til August, men inden den Tid havde vi spurgt Hans Jessen, om han troede, han Søster, som er paa Vallekilde, kunde tænke sig at flytte hertil. I Aftes fik vi saa den Besked at det troede han nok, vi kunde bare skrive til hende, hun er vist villig til alt saavel Inde- som Udearbejde og vil nok have en 35 Kr. i Mdn. Hun skal altsaa rejse sidst i Oktober hjem til sine Forældres Sølvbryllup, men det gør jo ikke noget, og hun skal være hjemme i Vinter ellers vilde Johanne nok haft hende, men hun vil ikke fæste en Pige for 3 Mdr., det vil vi jo derimod helst, saa det passer jo udmærket. Saa beholder Johanne sin Søster til Novbr.
Hvis det var sikkert, at vi kunde faa dig, Inger, saa vilde vi selvfølgelig hellere det, men jeg er jo lidt bange for, at det bliver ikke til noget alligevel og saa tør vi jo ikke lade det her gaa fra os. Skul­de Rigmor faa en Pige med hjem, kan I jo nemt skaffe Arbejde til hende ogsaa, tilmed da Mor og Inger vel vil skiftes til at have Ferie. Jeg haaber rigtignok at Storken vil skynde sig og komme først i Juli i Risebæk for det kunde jo nemt ske, han kom her sidst i Juli eller allerførst i August. Katrine og jeg skal følges ad ned til Jordemoderen en Dag snart, hun undersøger os vist gratis og det er jo rart at vide om alt er som det skal være.
Sikke nogle fine store Løg I har paa denne Aarsens Tid, vi skal have Bøf i Morgen bare af den Grund, havde I ingen sendt kunde vi i hvert Fald ikke saa godt faaet det, for Bøf uden Løg er der nu ikke meget ved og jeg havde ikke et eneste eet. Jeg driller ogsaa Anker med, at vi skal have Bøf og Stikkelsbærgrød i Morgen, han skal nemlig til Delingsførermøde hele Dagen i Borrevejle, hvis el­lers det bliver godt Vejr, men han siger bare, at han har aldrig blevet hjemme for Madens Skyld før, saa det gør han nok heller ikke denne Gang. Vi var for Resten i Borrevejle sidste Søndag, vi havde Eftm. Kaffe med og drak derude. Erna kørte for Dagny, Katrine og Herluf og mig, Anker var cyk­lende og Pigerne og Karlene fra Skovholm ligesaa. Der var mange fra Osted derude, en Del gik ogs­aa i Vandet, skønt det var noget køligt i Vejret, Anker syntes nu, det var dejlig varmt, men han er jo ogsaa vant til at gaa under den kolde Bruser herhjemme, saa han er vel hærdet. Grundlovsdagen var vi ved Aunsø og drak Kaffe, jeg havde ellers bestemt at vi skulde op og rulle vort Vasketøj der om Eftm., men saa om Middag kom Agnethe ud og spurgte om vi vilde køre med til Aunsø, og det kun­de man jo ikke modstaa. Der var skam ogsaa dejligt derinde. Edith havde været saa letsindig at ind­gaa Væddemaal med Frede, han sagde nemlig, at de glemte altid noget naar de var derinde, men hun var jo vigtig, de skulde nok faa det hele med. De havde ogsaa husket baade Primus, Kedel, Fla­sker med Vand, Kaffebønner, Kager o. s. v. de havde kort sagt det hele - - - undtagen Kaffekanden! Her var gode Raad vel nok dyre, for vel var der én, der havde et rent Lommetørklæde, men det var alt for tæt og Ediths Ankelsokker var ikke saa propre, ellers havde de jo egnet sig fortrinligt. Naa, Edith og Ejnar maatte saa afsted og de vendte da ogsaa triumferende tilbage med én, men den skul­de leveres tilbage Kl. 4, for da skulde de selv have Kaffe nemlig. Ellers forløb det hele som det skulde, men vi blev vel nok overraskede da vi kom hjem, for hvem tror I, der staar midt i Gaarden, med et Smil over hele Ansigtet, saamænd ikke andre end vor gamle Ven Albert og hans Ven Peter Birch. Han var højlig overrasket over, at vi ikke vidste, han havde Plads herovre, for det er virkelig en stor Begivenhed, de tjener paa en større Gaard paa den anden
Side Roskilde og de lod nu meget begejstrede, det værste var næsten, synes Albert, at de skulde ikke op før 1 Kvart i 6, ja, nu gik det meget godt, men i Førstningen var de ved at faa ondt i Ryggen om Morgenen. Jeg trak nu lidt paa Smilebaandet, for efter hvad jeg husker, kunde han saa godt taale at ligge i den Tid han var hos os.
De var ellers vældig fine i knaldgule Skjorter og blaa Slipovers, jeg havde nær heller ikke kendt Albert, men da jeg fik set nærmere til lignede han sig selv godt nok.
Jeg skal ogsaa have skrevet til Edith, hun vil nemlig have os til at skaffe Ferieplads til en Broder, det er den sidste Udvej, han er nemlig kommet paa den kongelige Opfostringsanstalt og maa ikke en Gang være hjemme om Natten. Hvorfor han er kommet der, skriver hun ikke noget om, men jeg tror nu ikke, vi kan skaffe ham nogen Plads.
Vi var nede til Viggos forleden Aften til Fødselsdag, de har haft Ebbe paa Sygehuset i 8 Uger med Skarlagensfeber, nu er han kommet hjem igen. Nanna har ogsaa været syg længe, men hun er vist ogsaa ved at være over det, der er næsten altid nogen syge dernede. Laura viste mig 2 Aflæggere som hun havde faaet af dig Mor, da de var til Bryllup, de voksede begge to, det syntes hun var saa morsomt. Naa jeg skal ud og lave Aftensmad og faar saa fuldføre mit Værk senere.
Ja, saa sidder jeg her igen, nu har vi spist og malket og jeg har gjort lidt rent i Haven o. s. v. Anker er i Hvalsø og bliver klippet, han trængte unægtelig ogsaa til det, for Haaret var ved at dække Øre­ne, Frede bliver klippet meget oftere end Anker, skønt han næsten ikke har noget Haar. Jeg har lige faaet en Hilsen fra Bornholm gennem Rutebilchaufføren, han har lige været ovre og se til sin Gret­he. Han sagde, I havde stadig saa tørt, her regner det næsten hver Dag, dog ikke noget som rigtig forslaar noget, dog nok til at sinke dem der høster Hø, af den Grund har vi heller ikke begyndt end­nu. Roerne staar fint de fleste Steder og Folk er snart færdige med at tynde dem. Vi sælger Grise i denne Tid, det er jo en ret god Indtægt, det er ogsaa godt, for der er nok at bruge Pengene til, i Dag sendte vi over 70 Kr. til Amtstuen, en Sagfører skal have 300, Smeden over 400 for en Slaamaskine o. s. v., men bare man kan faa Pengene ind, før de skal ud igen, saa gaar det jo meget godt. Køer har vi jo ikke mange endnu men det er vel bare godt, det kan nok bedre betale sig at sælge Roer og Sæd, det har vi da ogsaa gjort.
Naa, jeg maa vist til at slutte, for jeg har ikke Stof til et Ark mere, saa siger jeg Tak for Fødselsdags­gaven, den ligger og tager sig ud paa Gæsteværelset. Vuggelagenerne har jeg lagt hen til det øvrige Udstyr, det er vasket og færdigt til Brug saanær som Pudevaar og Betræk, dem har jeg ikke begyndt paa endnu. Dynerne har jeg syet, jeg mangler blot at putte Fjer i, det skal jeg en af Dagene. Nu til sidst mange kærlige Hilsner fra os begge herhjemme
Jeg har nu ikke set din Kogebog, Inger, men maaske Erna har.
 

  19.6.1934
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Hullegaard 19/6 34

Kære Gudrun!
Det er vel bedst jeg ser at faa skrevet noget i Aften for i Morgen skulde det helst af Sted om det skal naa frem i rette Tid. Vi har travlt med at stakke Hø i disse Dage, der er jo mange der har det mage­ligt med det i Aar, men vi har jo da noget. Inger kørte til Olsker i Aftes KL 8 for de har saa forfær­delig travlt i denne Tid med at faa i Orden til deres Sommergæster Madsen Bakkegd. har været der henne i 8 Dage og hjulpet dem og nu skulde nu bestemt Inger ogsaa komme og hjælpe til at male for det er jo snart paa høje Tid. Jeg har skrevet til Buldog i Dag efter 4 Spiralsenge og forskellige andre Ting, der skal saamæn meget til i Aar men saa har de det jo til næste Aar og fremdeles hvis der ogsaa bare vil komme nogen, men det gør der nu nok. De har jo 2 Damer allerede der bor i For­stuen og Verandaen de laver selv deres Mad, saa der sælger de jo ogsaa baade Mælk og Æg og saa­dan noget. Saa er der en Lærerfamilie der skal have Stuerne og Køkkenet i 6 Uger, det skal de have 160 Kr. for, det er nu alt for lidt, men de var saa bange for ingen at faa saa de var ved at forære det hele væk til at begynde med. Nu forlanger de 15 Kr. om Ugen og faar det ogsaa for Forstuen og Ve­randaen det er jo betydelig bedre. Saa har de lavet 4 Værelser til som de skal have at leje ud til 1½ Kr. pr Seng pr Nat 8 Senge det bliver jo 12 Kr. pr Nat om det kan lykkes at faa belagt. Men i Aar er det jo stort om de kan faa deres Udgifter dækket. De har ellers faaet lidt mere Regn over Nordlandet end vi, her er ogsaa saa elendig tørt saa det er snart bedrøveligt at se, nu haaber vi bare paa et godt Dyrskueregn det er nu næsten for sent men sent er jo bedre end aldrig.
Vi gaar jo hver Dag og venter Stork i Risebæk men endnu har han ikke ladet sig se, han skulde be­stemt snart komme for naar Juli kommer skal jo Holger ud og kræve Sygekassekontingent og hver Dag til den 10de saa det slaar nok til at det ikke sker før da. De har 100 Kyllinger og 6 Gæslinger dernede, jeg venter smaa Ællinger din Fødselsdag, 2 Læg, om der bliver nogle.
Vi har Kontrolass. i Dag han skal rejse til Møen paa Fredag med et Hold Gymnaster, der er baade Piger og Karle, skal de fra Ousted ogsaa af Sted? – I Lørdags Aftes var der en Forening der rejste Lysttur til Stokholm og deriblandt var Onkel Ludvig og Petra, Dagmar og Marie og Frk. Lockt de kommer vist hjem igen paa Torsdag, men aldrig saa snart var de kommet godt og vel af Sted før Ka­ren Vorth født Andreasen gik hen og fik en Søn. Det var nu ellers Meningen Moster Petra skulde være hjemkommen igen til den Begivenhed skulde være men det naaede hun nu ikke. Er det moder­ne paa Sjælland at unge Koner skal af Sted og undersøges en Gang imellem naar de er i Omstæn­digheder eller fejler I noget, for jeg har da aldrig været til Undersøgelse og Helga heller ikke. Hvor­naar skal jeg komme? Ringer du naar Du begynder at blive syg eller venter I til det er overstaaet?
Eller kan Jordemoderen sige forud naar dette sker? Du kan jo spørge Esther Jørgensen om at kom­me og assistere, hun er jo vant til den Slags. Men først gælder det jo Helga, bare det nu var vel over­staaet. Jeg kører somme Tider med Top alene, og naar jeg sætter ham i rask Trav saa tror [Pomme­rinkerne] at nu er der nok noget paa Færde.
Ja saa er det bleven Onsdag Eftermd. og jeg faar vel fortsætte. Vi fik en lille rask Torden i Aftes og lidt Regn 4-5 Millm. det var jo ikke meget men maaske her kommer mer. Nu har vi mejet det sidste Kløver, de taler om at maaske der bliver 50 Læs, men saa er det nok ogsaa Højden. Vi venter mest Risebækkene i Eftermd. for Holger skulde hjælpe dem at faa Høstvognen gjort klar og saa er han mest nødt til at tage Helga med for han tør ikke forlade hende nu. Thora paa Agerbygd. med lille Eli ogsaa Ellen Lund har været en Tur i Jylland for lidt siden, jeg sagde de skulde have besøgt Jer ogsaa og Joh. og Katrine og det havde de ogsaa haft Lyst til, men de havde en otte Dages Billet og saa mente de nu at de skulde bestemt være i København til rette Tid. Ellers ved jeg snart ikke hvad jeg skal mere fortælle men kanske Helga kommer saa kan hun jo fortsætte. Jo Inger fik Saamæn Brev fra Thorkild med Polyfoto og det hele forleden Dag hvor han sidder og ser sig koket over Skul­deren, han skrev at han turde ikke komme til Bornholm mens Axel var her for han kunde jo være skjult bag hvert (Juletræ o.s.v. Det er en sjov en den Thorkild. Axel og Bodil spiste til Middag her i Søndags, det er mest Ingers eneste Omgang, de havde været i Østerlars Kirke og saa skulde de i Brændesgaardshaven om Eftrmd. De tre morer sig nu godt sammen, bare ikke Rigmor bliver helt til overs naar hun en Gang indfinder sig. – Nej Helga og Holger har ikke vist sig nu er Kl 6 og saa reg­ner jeg ikke med at de kommer i Dag. Saa vil jeg ønske Jer en god Fødselsdag det er jo den første siden du blev Madamse mon du skal koge 11 Potter Chokolade? Det vil jeg ikke haabe for din Skyld, mindre kan vel gøre det. Altsaa til Lykke med det nye Aar, det har forhaabentlig skænket Jer en stor Gave inden Anker skal til det, maaske det bliver paa jeres Bryllupsdag det sker jo underti­den. Her er ikke andre at hilse fra end Faer og saa Kontrolass. han bad mig hilse. Hils dem af Gæsterne jeg kender og hav det saa rigtig godt, jeg skal nok melde naar her bliver noget at melde.
Kærlig Hilsen fra Mor

Du behøver ikke lade Gæsterne læse dette!

 
  20.6.1934
Helga Dam til Gudrun Dam

”Risebæk” den 20 Juni [1934]

Kære Gudrun
Rigtig hjertelig til Lykke med Fødselsdagen og Haabet om alt godt i det ny Aar. Tak for Brevet, angaaende Mellemværk har Mor jo svaret, det eneste jeg har hæklet, kan du ikke hækle uden Undervisning det er der nemlig næsten ingen der kan og Tid til at hækle til dig synes jeg næsten ikke jeg har da det jo bare gælder om at faa alting i Orden tiol vor egen Vugge, nu mangler jeg bare at brodere paa et Betræk til Dyne og et til Pude, ja Dynebetrækket er jeg halvfærdig med, men det gør ikke saa meget olm det bliver færdigt til Tiden eller ej da jeg har nok til de første Par Uger og om Sommeren kan man jo da ogsaa snart faa det vasket og tørt igen. Jeg har syet to Sæt nyt Betræk, jeg syer to Puder til hvert da det jo nemt kan gaa mer ud over Puderne end Dynen, i Morgen havde jeg tænkt at vaske Klatvask paa alt det nye, det var jo rart at faa det i Orden snart. Hvordan kan det være, du saadan skal undersøges, saa hos Doktor og saa hos Jordemoder, tror du de kan gøre noget, hvis ikke alt var, som det skulde være, og tror du i det hele taget de siger andet end: alt vel? Jeg har nu ingen Steder været, men kanske det er forkert af mig. Har du ogsaa faaet at vide, om det skal være en Dreng eller en Pige, det kan man nemlig ogsaa faa konstateret? I Dag har vi faaet 22 smaa gule Kyllinger, saa har vi 92; men saa skal vi heller ikke have fler, vi har selv ruget de fleste ud, vi købte 20 Stk. i April, men der døde en Del, da de havde nogle kolde Dage til at begynde med.
Vi har Kløveret mejet og stakket, men vi faar kun halvt saa meget i Aar som i Fjor, vi har vist heller ikke saa mange Stykker med Græs i Aar. I Aftes tordnede og regnede det, men det blev saa lidt af hvert, desværre for Regnen, som jo er haardt tiltrængt.
Jeg har ellers ikke saa farlig meget at fortælle, vi kommer ikke meget ud for Tiden, en sjælden Gang til Bakkegaard og lidt oftere til Hullegaard, men der er jo en lang Ende af Sommeren endnu, saa man kan vel nok naa noget; i Sandkaas har jeg ikke været siden Nytaar og i Aakirkeby til Onkel Mathias's Fødselsdag, saa du ser, jeg er ved at blive Hjemmemenneske.
Kragen har taget en af vore store Kyllinger, saa nu maa de gaa i Hønsegaarden; på Bakkegaard tog den 20 Kyllinger forleden Dag, det maa have været en kedelig Opdagelse. Jeg mødte den Krage, der tog vores og fik fat i den igen, men da manglede Hovedet og Indmaden, saa den var ikke meget værd, nu skal jeg nok ud og se om Gæssene, 6 i Tallet, de har faaet en ny Bur i Dag, og saa skal Køerne i Løkken, vi har 98,8 kg Mælk nu efter Kontrolass Beregning, men knap saa meget til Mejeriet, da vi har en Sødmælkskalv og en dito Kat og det jo altid svinder lidt. Vi har laant en Transportspand hjemme, de har jo rigeligt af den Slags nu. Naboerne siger ogsaa, at vi har mere til Mejeriet paa en Dag, end Mikkelsen paa en Uge og det er saamænd ingen Løgn, han havde jo næsten ingen Mælk.
Den 21. Naa nu kan dette altsaa lige naa at komme bagefter, saadan gaar det jo gerne. Min Pen er meget daarlig, derfor bliver det værre end sædvanlig med Skriften, vi slider 2 Penne i Kvartalet paa Embeds Vegne. I Dag skal vi have Stikkelsbærgrød og nye Kartofler for første Gang. I Efterm. skal vi en lille Tur til Hullegaard.
Mange Hilsner til jer begge fra os her.
Din Søster Helga

Hullegaard d. 21-
Modtaget Telegrammet. Hjertelig til Lykke med den lille Pige. Hilsen fra Mor og Helga.
Mor maa jo helst vente med at rejse, hvis ikke det er nødvendigt.
 

  24.6.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen, Andreas Dam og Inger Dam

Kuvert:
Familien Dam
”Hullegaard”
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaarden d. 24-6-34

Kære Bedstemor og Bedstefar og Moster Inger
I længes vist efter at høre lidt nærmere herovre fra, nu skal jeg prøve om jeg kan grifle lidt ned, el­lers faar Anker løse mig af. Jeg ligger jo i Sengen og holder Blokken op i Luften, for jeg maa jo ikke sidde op endnu. Jeg har det ellers saa godt, saa godt og det har Tøsen det ogsaa, hun er vel nok skikkelig sover hele Tiden saanær som naar hun bliver [afsjalet] og faar sin Mad. Hun kom jo unægtelig noget overraskende eftersom hun først blev ventet allersidst i Juli, men Jordemoderen siger da, at det var ikke mere end 14 Dage for tidlig hun er da ogsaa velskabt og trivelig nok, men hun vejer ikke mere end 5 [pund]. Hun er saa langhaaret saa hun bliver friseret hver Dag, hun har allerede prøvet Skilning baade i Midten og paa Siden, men endnu er det ikke til at sige, hvad der klæder bedst.
Ja, det er moderne at unge Koner tager ned og bliver undersøgt, Katrine og mig naaede da ogsaa derned, men det var heller ikke mere, det skete nemlig Dagen efter. Vi vilde nemlig vente til d. 19. saa er det Lauras Fødselsdag, saa kunde vi slaa to Fluer med et Smæk, Fru Laursen (Jordem.) bor nemlig ogsaa i den Retning. Naa, det hele gik nu meget godt, vi tog med Rutebilen derned, saa hen­tede J. Fr. og Erna os i Jumben om Aftenen, og det er nok den Jumbetur der har gjort Udslaget, det siger da baade Esther og Fru Laursen. Baade Katrine og mig fik nemlig Fornemmelser i Løbet af Natten. Saa sendte vi her Bud efter Esther om Formd., hun mente jo at vi skulde nok snart have Bud efter Fru Laursen, og saa vilde hun komme igen i Løbet af Dagen. Jeg maatte jo i største Hast have Bud efter Olga at hun kunde komme og stoppe Fjer i Dynerne, som jeg da heldigvis havde faaet syet, Betræk og Pudevaar, har jeg laant af Laura da mine ikke er færdige endnu mere end ét Sæt. De Lagener, du sendte Mor, kom først paa og bliver alm. beundrede.
Imidlertid kom Esther igen om Eftm. men hun skyndte sig at sige, at det var ikke mig, hun kom til, men Katrine, nu var det nemlig ved at blive til Alvor deroppe og jeg skulde værsgod vente til Jorde­moderen blev færdig deroppe. Det gjorde jeg saamænd ogsaa, for Fru Laursen kom her Kl. 10 om Aftenen, saa havde de faaet sig en Søn hos Johannes'es og Tøsen her lod jo vente paa sig. Natten gik og Kl. blev ca. 11 næste Dag før hun ankom. Saa Esther naaede dog at komme ud og assistere, selv om hun tog hjem og sov om Natten. Ellers gik det jo, som det skulde og da jeg fik hvilet mig nogle Timer, følte jeg mig fuldstændig rask, jeg havde da ogsaa flere fremmede der om Aftenen. Jo­hanne kom nemlig ud med en Buket Blomster, hun skiftes til at besøge mig at Katrine og Solveig Frandsen kom herud om, hun har Sommerferie i denne Tid, hun er ogsaa blevet klippet nu, det klæ­der hende rigtig godt. Hvordan gaar det med Moster Ingers de permanente Krøller, kan de nok hol­de sig?
Det er jo en Skam, du ikke kan komme og passe mig, Mor, men nu maa du da komme mere saa, naar Helga faar det overstaaet. Nu hjælpes Karen Marie og Erna det med at passe Huset og mig og det gaar saa udmærket, Sygeplejersken ligger her om Natten, det kan hun jo ligesom godt, hun skal alligevel komme Morgen og Aften og gøre mig og den lille i Stand. Vi blev meldt ind i Sygepleje­foren. Dagen før det skete, saa det var i yderste Øjeblik.
I tror maaske ikke at vi holdt Fødselsdag, men det gjorde vi altsaa alligevel.
Endda baade med Kyllingesteg og Chokolade.

Saa nu kom Inger pludselig og overraskede os, saa vil jeg skam ikke skrive mere
Hvis der stod Onsdag Middag paa Telegrammet maa de have hørt forkert, det var først Torsdag ellers havde I nok ogsaa faaet Brev i Gaar.
Saa til Slut faar I mange Hilsner fra os alle her baade Karen M., Erna, Inger, Anker og mig selv.
Ogsaa en Hilsen fra Svigerfader.

 
  3.7.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Hullegaard
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaarden 3.-7.-34

Kære alle!

Jeg faar skynde mig at skrive lidt til jer, vi gaar jo ellers hver Dag og venter paa at høre at Helga og Holger har faaet sig en Søn, men han holder sig maaske Tiden efterrettelig og kommer ikke saadan busende som Søster her gjorde. I kan ellers tro, hun er sød og nem og have med at gøre, hun sover hele Tiden omtrent, naar hun da ikke indtager sine Maaltider og da kniber det ogsaa sommeTider at holde sig vaagen, men det var nu værst i Førstningen.
Naa, men jeg skriver ellers for at spørge om vi kan gøre os noget Haab om at se Mor og Far eller en af dem, eller nogen anden af Familien til Barnedaaben? Hvornaar det skal være, ved jeg ikke be­stemt, for det er næsten umuligt at faa en Søndag til det, maaske bliver det allerede d. 15, for det skulde jo helst være medens Dagny er i Nærheden, og hun rejser til Sønderborg d. 1. August og kommer ikke hjem mere det første Aar. Den 22. er der nemlig Gymnastikfest i Borrevejle, saa kan det ikke blive og d. 29. rejser Præsten bort og flere Søndage er der jo ikke at vælge imellem, maaske kunde vi faa Præsten til at blive hjemme. Skriv nu saa snart som muligt om I i det hele taget kan komme og hvornaar det passer jer bedst, for Helgas Skyld passer det vel ikke d. 15. hvis hun ikke snart gør alvor af det. Det skal altsaa holdes herude, Katrine er heller ikke saa rask endnu, saa hvis det bliver d. 15., vil hun nok ikke have ret meget med det at gøre, men vi deler Udgifterne. Jeg kun­de jo nok bruge min Pige nu, men det gaar ellers nok foruden, jeg har Karen Marie endnu, men i Morgen forlader hun mig nok, men saa faar jeg jo Edith, hun kommer i Dag. Jeg er jo ogsaa rask og frisk som en Fisk, og jeg føler mig saa ungdommelig igen, nu faar jeg jo travlt med at sy mit Tøj ind igen, jeg har ellers noget hængende som jeg havde sprættet op, for jeg troede jo at jeg skulde have det meget videre.
I kan tro, vi bruger ikke meget Brændsel i denne Tid, det er økonomisk at have Karen Marie til at fyre, hun bruger kun Kvas. Erna var ude og hente alt mit Vasketøj forleden, det tager de med i deres Storvask, de har ogsaa kogt 7 Flasker Stikkelsbær hen til mig, mens jeg laa, endda Erna var her ude hver Dag i sidste Uge, saa vi kan jo sagtens, jeg synes nu, det er rart at bo i Nærheden af Familien.
Anker og Verner er ved at luge Roer 2. Gang, vi er vist lidt bagefter de fleste, for alt det her med mig sinkede jo en Del, nu har vi da faaet Høet ind, ca. 30 Læs, men de er nok ikke saa store som je­res tænker jeg.
I kan tro, jeg fik mange Barselsgaver: 6 Lagkager 1 Fl. Vin, 3 søde smaa Kjoler, 1 Par Gamache­bukser, 1 Æske Chokolade, 12 Isasietter, 1 Begonia samt Bananer Tomater og Jordbær og Blomster naturligvis.
Ja Blækket slap pludselig op, saa jeg maa fortsætte med Blyant, men jeg maa nok ellers tænke paa at slutte, for Posten kan komme hvad Øjeblik, det skal være. Ruth og Folke har lige været her med en Barnevogn, Esther har nemlig givet os Lov at laane deres, de er jo Kattens dyre at købe.
Ja, saa slutter jeg for denne Gang, skriv saa snart, husk paa, det er to Dage undervejs.
Mange kærlige Hilsner fra Anker og Gudrun og lille Søster
Hils i Risebæk og paa Brunekul og sig Tak for Lykønskningerne
 

  8.7.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Skolegaarden d. 8-7-34

Kære Mor!
Tak for Brevet. Ja nu har vi saa alligevel efter nogen Snakken frem og tilbage bestemt Barnedaaben til paa Søndag, for det er jo meget tvivlsomt om I kan komme d. 29. og Præsten vil vel ogsaa nødig forstyrres i sin Ferie; saa bliver det jo ogsaa Høst. Hvis I saa kan komme nogen af jer, er I meget velkomne, men vi tør jo ikke vente nogen, vi vil da næsten ogsaa heller have at I kommer senere paa Sommeren og saa giver jer god Tid, end som en Lynvisit nu.
I ved jo nok at Johannes'es Dreng skal ogsaa i Kirke den Søndag og vi skal være fælles om Festen herude, jeg faar ordentlig travlt i den Uge, som nu kommer, for Katrine vil helst have saa lidt med det at gøre som muligt, hun er ikke rigtig kommet til Kræfter endnu. Jeg skal altsaa have Olga Lørdag og Søndag, og nu har jeg jo Edith, det er jo ogsaa en god Hjælp, men jeg kunde jo sagtens brugt min Pige i denne Tid, jeg er næsten ærgerlig over at vi har fæstet én, men Anker mente jo, at det var absolut nødvendigt at vi fik én, og dengang tænkte jeg jo ogsaa at inden vi naaede August brød jeg mig nok ikke om at bestille ret meget, og jeg vidste jo heller ikke, hvor rask man blev bag­efter.
Vi har været oppe til Johannes'es og drikke Eftm.kaffe alle sammen i Dag, Søster med i sin Barne­vogn. Katrine og mig skulde jo lægge Slagplan. Vi blev enige om at give dem Oksesteg og Kyl­lingesteg og muligvis Citronfromage for Is bliver vist for dyrt ellers var det jo dejligt. Det kan vel nok gaa an. Øl og Sodavand vil vi ogsaa spare, saa laver jeg noget Drikkelse af det her med Citron­syre i i Stedet for. Vi bliver nok mellem 30 og 40, men vi dækker jo i Skolestuen, der er Plads nok, saa vil jeg indrette Opvadskerum i Bryggerset for i mit lille Køkken er ikke Plads til meget. Vi kom­mer nok ogsaa til at laane Karen Maries Komfur og lave Mad paa. Hun skal selvfølgelig ogsaa med til Gildet. Vi har bedt Erna og Johannes om at være Faddere til Tøsen.
Saa, nu har jeg gjort Søster i Stand til Natten og det tog Tid, for hun var saa sulten og bagefter maat­te jeg skifte Bleé et Par Gange for hun grisede den stadig væk til. Hun har næsten Afføring i hver eneste Bleé, der har Drengen ogsaa, siger Katrine. Jeg tror nu ikke, der er noget i Vejen med Søster, hun rækker og strækker sig og er saa veltilpas, naar hun vaagner, Appetitten er ogsaa god nok nu, jeg har da rigeligt til hende endnu. Vi har haft Doktor til hende en Gang, hun havde nemlig nogle gule Blærer paa Øret og vi var bange for, at der skulde være noget inde i Øret ogsaa, det var der altsaa ikke, det var noget, som Spædbørn saa tit fik sagde han, nu er det altsaa næsten gaaet væk.
Det er kedeligt for Helga, at hun skal blive ved og gaa og vente, saa er det næsten bedre, naar det saadan kommer Hovedkuls, saa bliver der da ikke Tid til nogen Bekymringer forud, saa selv om det kan være strengt nok saa længe det staar paa, saa er det da ingen Sag, naar blot man er rask baade forud og bagefter.
Nu hjælpes Anker og Edith ad og finde noget Grød frem, saa jeg maa nok heller slutte nu, saa kan jeg skrive et Par Ord i Morgen igen, det gælder jo ogsaa om at komme i ordentlig Tid i Seng, for Søster tager jo nogen Tid om Natten. Godnat med jer

Mandag Formd. Ja, jeg kan ikke faa Tid mere, Edith og mig bager Smaakager efter en større Maale­stok og vi skal ogsaa vaske Spande og malke, passe Søster og lave Mad o.s.v., men nu ved I altsaa, hvordan Sagerne staar.
I kan tro, Søster var vigtig i Gaar, hun var i rigtig Kjole for første Gang, den var nu lidt stor til hen­de.

Nu mange Hilsner fra os alle tre og fra Edith, hun er blevet saa stor, men ellers er hun stadig den samme.

Svinekort har vi ogsaa rigeligt af her.
Kærlig hilsen Gudrun

Hils Thora og sig Tak for Lykønskningen og Billederne, jeg gav Katrine det ene
 

  21.8.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Hullegaard
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaarden 21.-8.-34

Kære Far og Mor
Tak for Brevet Mor, ja den Gang tænkte jeg ogsaa, at nu kunde jeg sagtens faa Tid at skrive, naar jeg havde Pige, men indtil Dato har vi nu haft travlt begge to.. Vi blev først færdig med at høste i Torsdags og vi var endda nogle af de første, der blev færdige, vi har ogsaa blevet ved til 8-9 hver Aften, naar der var Vejr til det ellers havde vi maaske ikke været færdige endnu. Inger haaber jo, at komme med til Høstgildet men jeg tror nu ikke, det bliver før i September saa maaske bliver det dig, Mor, der kommer med i Stedet for. Ja, det var jo en Overraskelse med de fire Bornholmere, der kom den 18., skønt jeg tænkte jo maaske at Inger var under Opsejling, siden der slet ikke var noget Brev fra Bornholm. De kom lige til Middag men vi havde da heldigvis Mad nok, de var nu heller ikke saa meget graadige. De blev her nu ikke ret længe de vil heller besøge os mere paa Hjemturen, ja, Andreas blev her dog Søndagen over, han var ikke saa forhippet paa at komme ud og cykle i en drabelig Modvid igen. Naa, vi skulde jo ogsaa have Huset fuldt af Fremmede, jeg inviterede Ous­agerne herud og spise til Aften, vi har jo været med til alle deres Fødselsdage og det var jo heller ikke saa farligt, vi slagtede nogle Hanekyllinger, dem har vi nok af og saa fik de Ferskener med Flødeskum til Dessert. Saa fik de Æg og Tomater og Italiensk Salat og efter Maden Kaffe og Smaa­kager, jeg havde lagt min pæneste Kaffedug paa inde i den lille Stue saa kunde de jo slænge sig inde i Lænestolene og nyde Kaffen saa længe de lystede. Jeg var ellers ved at snyde dem for Kaffen, for jeg blev gal over, at de kom saa sent, de var inviteret til mellem 5-½ 6 og saa kom de sidste Kl ½ 7. Vi skulde jo være færdige for Familien kom jo til Chokolade om Aftenen, denne Gang kogte vi dog ikke af 11 men nøjedes med 9 Potter Mælk. Jeg havde Olga til at hjælpe mig, hun toig kun 1 Kr, saa det er en billig Kogekone og saa er hun saa rar.
I kan tro, Ellen hun vokser, hun vejer mellem 8 og 9 [pund] nu, men hun kan jo alligevel ,ikke maa­le sig med Kirsten. Karen Marie har vi ikke sset noget til i lange Tider, hun rejste Dagen efter Bar­nedaaben og er ikke kommet hjem endnu, hun er i Skelskør og passer sin Søsterdatter, som ogsaa har faaet en lille Pige. De savner hende vist i Ousager. Du spørger om jeg vil have nogle Bukser og Strømper, ja, Bukser vil jeg da gerne have, Strømper trænger hun jo ikke saa meget til, naar hun har Sokker paa, og saa længe hun ligger i Sengen hele Tiden.
I kan tro, det er en flink Pige, vi har faaet, hun er ikke bange for noget, ikke en Gang for at vaske Bléer. Hun havde Fødselsdag forrige Lørdag, hun blev 20 Aar, da havde vi jo en Del unge til Cho­kolade, saa vi har haft mange Fremmede i den senere Tid, nu skal vi nok til at have det mere roligt igen. Ja, det er sandt, vi skal jo snart have Høstgilde og vi skal have Salen repareret inden den Tid, for den er ved at falde ned somme Steder og Gulvet er ogsaa lidt i Stykker. Jens Andersen sagde for­leden, at vi skulde bare lade det lave, de skulde nok betale for det.
Edith er jo rejst for en god Uges Tid siden, hun maatte ellers blive her et Par Dage over Tiden for hun gik hen og forstuvede en Taa, saa hun maatte ligge paa Divanen nogle Dage. Saa maatte vi jo betale Billetten, men det er jo ikke saa dyrt til Købhn. Hendes Mor er paa Sygehuset, saa hun er vist hos en Tante, vi havde lovet hende en Hanekylling til sin Fødselsdag, men hun skrev nu, om vi ikke vilde være venlige at sende 2, for de var saa mange, det gjorde vi jo saa ogsaa.
Vi skal vist til at plante Jordbær i Dag, det er vist ikke for tidlig, hvis de skal blive til noget næste Aar. Jeg maa vist til at slutte og har heller ikke mere Stof men vil I hilse Karen Pihl mange Gange og sige Tak for Tæppet, hun faar komme over og se Pigen en Gang. Hvis du ser Fru Jørg. en Gang, Mor, saa maa du hilse hende og sige, at hendes Symaskine syr saa nydeligt og jeg er meget glad for den.

Saa faar I til sidst mange kærlige Hilsner fra Anker, Gudrun og lille Ellen.
Hils i Risebæk og Storedal.
Det kunde været morsomt at komme hjem, men jeg tør ikke vove det i Aar, men haaber paa næste Aar. Hvad vilde Folk ogsaa sige, hvis jeg pludselig stak af med Tøsen.

 
  3.10.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen, Anna Valborg Dam og Herluf Runge Madsen

Skolegaarden Onsdag 3-10-34

Kære Mor, Anna V og Herluf!
Ja, jeg har jo lidt Samvittighed, fordi vi ikke har skrevet før, men vi har gaaet og ventet paa at høre lidt fra jer for en Telefonbesked siger saa lidt. Nu i Dag kom det saa, og vi siger hjertelig til Lykke med Pigen, men det er da for galt med alle de Tøse, hvorfor kunde I da ikke ogsaa sørge for at det blev en Dreng. Svigerfar sagde ogsaa forleden Dag: Hvad synes du dog om hele den Tøsehistorie. Jeg regner med at Mor er hos jer naar I faar det her, ellers faar I jo sporenstregs sende det hjem, naar I faar det læst. Vi siger Tak for Brev og Billeder, ja, de er jo næsten over Forventning, kunde vi ikke faa et Par mer af det, fra hvor vi pudser Sko paa vores Bryllupsdag, jeg synes nemlig, Jens Ander­sen skulde have et af dem, det er saa storartet af ham, jeg vil give ham et i Fødselsdagsgave nu d. 5. vi er inviteret derop til Spisning. Katrine og mig bliver jo nødt til at tage hjem midt i det hele og give vores Poder, det er godt, der ikke er saa langt.
d. 4. Ja, saa langt kom jeg i Gaar, saa blev det Middag og det blev ikke til mere med mig, men nu skal jeg se at blive færdig inden Posten kommer i Dag. I Aftes var vi ude paa Efterskolen og hørte en svensk Højskoleforstander helt oppe fra Nordsverige, han var et dejligt Menneske. Vi skal jo be­nytte Tiden og tage lidt bort nu, medens vi har Signe, hun bliver her nok til d. 21. for der skal vist ikke være Folkedanseopvisning før d. 20. og det vil hun jo gerne med til. Hende kommer vi nu til at savne, for det er en sød Pige, ogsaa naturligvis for Arbejdets Skyld.. Det er godt hun bliver til d. 21. for vi skulde gerne være færdige med Hovedrengøringen, vi har saa smaat begyndt, men det er næ­sten for tidlig, for her er saa mange Fluer endnu. Desuden skal vi tage Kartofler og Roer op, vaske Storvask og helst tærske noget mere inden hun forlader os. Syer og lapper gør vi jo ogsaa, naar vi kan se vort Snit. Vi tærskede alt vort Byg forleden Dag, vi laante et Par Mand af Frede for naar det rigtig skal gaa for sig er 3 ikke nok, vi kan tærske 10 Tønder i Timen, det gav vist et Par og tyve Fold synes jeg, Anker sagde.
Det var jo en Skam at Jenny ikke kom her, det kunne været morsomt at se hende igen. Jeg har ellers omtrent bestemt at jeg skal afsted og kllippes og permanentes, men jeg er blevet lidt betænkelig, naar jeg hører, hvordan Hedvig er kommet afsted.
Det bliver jo spændende, hvad jeres lille Pige skal hedde men det varer jo længe, inden vi faar noget at vide om det. Det kan jo godt være at Ellen snart bliver den lille hun har jo ikke noget saa stort at slægte paa, men det gør nu heller ikke noget, hun trives da godt nok og er baade rask og kvik. Jeg giver hende amerikansk Olie somme Tider, men det vil ikke virke paa hende, saa jeg maa sprøjte hende hver Aften, jeg synes nu ikke, der kommer ret meget heller, hun maa jo udnytte det hele, for hun er skam godt nok tilpas. Hun har nu slet ikke været saa slem siden Far og Mor rejste, hun blev jo ellers noget forkælet, hun faar somme Tider Lov at ligge paa Divanen paa en Pude om Eftm., det kan hun saa godt lide, saa kan hun ligge og følge med i, hvad her foregaar. Erik er ikke saa rask, han har ikke taget paa i Vægt de sidste tre Uger. Jeg sidder og er saa bange for at Posten skal komme, for det er ved den Tid, og det skal da endelig afsted i Dag. Jeg har vist heller ikke noget særligt at fortælle mere, vi har det godt alle tre og har ellers ikke oplevet noget videre siden Fars og Mors Be­søg. Det er nok meget rigtigt, det Far skrev om Haven, nu skal vi saa se, hvad vi kan gøre. Vi skal have taget et Spademaal Jord af i Laden, det skal vi fylde paa i Haven, men vi skal være færdige med at tærske, før vi kan faa fat paa det. Jeg tør ikke blive ved længere, men fortæller mere en an­den Gang, gak I kun hen og gør ligesaa. Saa haaber vi, I stadig har det godt. Jeg skal hilse saa meget fra Anker og ønske til Lykke.
Mange kærlige Hilsner til jer alle paa Brunekul. Hils ogsaa i Risebæk og naturligvis ogsaa hjemme paa Hullegaard. Brevet er jo ogsaa til dem.
Far og Mor skal have Tak for Besøget, det var bare lidt for kort.

 
  11.10.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andres Dam

Skolegaarden Torsdag Aften [11.10.34]

Kære alle tre
Jeg kom pludselig i Tanker om, at jeg skulde vist skrive til jer i Aften, saa I maa undskylde Brevpa­piret*, for jeg har lige ferniseret i Stuen og den Gang tænkte jeg ikke paa, at jeg skulde skrive. Ellen ligger i sin Vogn og sover, saa jeg maa skynde mig, for hun kan vaagne hvert Øjeblik og saa gaar der jo mindst en halv Time med at gøre hende i Stand. Vi har haft saa travlt i Dag, vi har gjort rent i Stuen og begyndt at vaske en almægtig Storvask og saa midt i Formiddags maatte vi minsandten begge to ud og pille Kartofler op efter Harven. Nu er det jo snart sket med at have Pige, næste Søn­dag Morgen stikker hun nok af, det bliver jo et Savn. Vi skal have Afskedsgilde her igen paa Tirs­dag ligesom i April Maaned, men denne Gang er det nu ikke Anna, der gaar i Spidsen for det, vi var til Generalforsamling om det forleden Aften, der skal inviteres 52. Torkild skal inviteres paa den Betingelse at han enten skriver en Sang eller holder Festtalen. Nu faar vi jo nyferniseret igen, men vi maa jo brede Løberen paa. Paa Søndag skal vi til Bents Konfirmation, det er nu ellers ikke saa nemt naar man har smaa Børn, med kan jeg jo ikke saa godt have hende, saa jeg maa jo tage hjem midt under Forestillingen. Anker sidder og skælder mig ud hele Tiden, fordi jeg skriver paa en gam­mel Pose, men jeg synes da ikke, det er Papiret, der er det vigtigste.
Johannes Frandsen er kommet galt afsted med en Tyr, den sprang paa ham forleden Dag, den blev gal, fordi han havde taget en gul Regnfrakke paa, han blev slemt tilredt, men knækkede dog ikke noget Ben eller fik nogen indvendig Skade, heldigvis kom Katrine, da han ikke kunde mere, og fik gennet Tyren væk. Han kom paa Sygehuset og skal ligge der mindst i 6 Uger, saa det er jo ikke vi­dere morsomt, men det kunde jo nemt gaaet meget værre.
I Søndags var der Udstilling ude paa Efterskolen, alle mulige gamle Ting og saa en Masse Haandar­bejder. Der var lavet en gammel Stue med Himmelseng og gamle Møbler, de var paa jagt efter en gammeldags Vugge, men kunde ingen opdrive. Karen Marie sad der ude og spandt og kartede, hun havde en 100 aarig Kjole paa og følte sig meget fornem. Saa var der én, der vævede, én der kniple­de og én der lavede Hosebaand o.s.v. Og tænk, alt det her kender vi kun af Omtale, vi var slet ikke ude og se det for vi fik Fremmede, Lærer [?Drevsen?] fra Tune med Kone og Børn kom herud, han skulde snakke med Anker om noget Aftenskole som skal holdes i Hastrup og hvor [?Drevsen?] skal være med og undervise. Saa kunde vi jo ikke saa godt tage bort.
Nu har vi sat Kakkelovnen op i Skolestuen, saa nu kan vi godt have Husflidsskole i Vinter. Saa har vi taget den væk der var i Soveværelset, og sat Skabet hvor den stod, saa nu er der bedre Plads der­inde. Ellen har det stadig godt og er saa tyk og fed, men hun vejer kun godt 11½, saa Kirsten er sik­kert meget større. Vi længes efter de sidste Billeder, det er skam godt af Ellen, der hvor Mor sidder med hende og for Resten ogsaa det andet. Saa maa jeg nok slutte med mange kærlige Hilsner til jer alle, for nu vil Ellen have Mad. Kærlig Hilsen fra os alle tre.
Haaber de stadig har det godt i Sandkaas.

Saa venter vi snart at høre fra jer igen, I maa ogsaa godt benytte en gammel Pose, hvis I vil. I Gaar begyndte vi at trække Roer op det er Verner nu ikke skrap til, det er han nu ikke til noget andet hel­ler, kun til at køre paa Motorcykle.

*) Brevet er skrevet på 2 brune papirsposer

 
  16.10.1934
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Hullegaard 16-10-34

Kære Gudrun
Tak for Brevene baade Poser og pænt Papir, det gør saamæn ikke stort hvordan Papiret er, men jeg blev dog lidt bange da jeg saa de Blyantsbrev, jeg tænkte nu laa du vel i Sengen og malede lidt op, men den Skræk fortog sig jo snart, naar jeg fik begyndt at læse det. Jeg kom hjem fra Sandkaas Lørdag den 6te Oktober, Herluf kørte mig paa Vej og saa kom Inger os i Møde det var dejligt Vejr saa det gik udmærket. Anna Val var oppe og gjorde Lørdagsrent selv, saa der var jo ingen Grund for mig til at blive der længer og vi skulde ogsaa alle tre til Konfirmation paa Egeskov om Søndagen, det var Ruth der var blevet saa stor nu. Hun skal ogsaa være Enepige paa Egeskov i Vinter for Edel skal hen og være pige paa Højskolen. Bodil Nielsen har fæstet sig paa Dammegaard og hendes Charles skal til Loftsgaard saa det bliver nok idyllerisk, jeg spurgte Inger om hendes H. H. ikke ogsaa havde Lyst til at komme en Tur til Bornholm men det vrissede hun nu bare ad. Men nu vel Vinter­en blive nogenlunde, Inger skal ogsaa en Maaned paa Husholdningsskolen, saa jeg faar stadig øvet mig i at være ene. Det er spændende hvordan en Karl vi faar, vi skal jo have en Jyde igen som vi ikke kender. Axel skal vist blive paa Hoppegaard. i Lørdags var vi til Karen Pihls Fødselsdag der var Lærer A. og Egeskovs og Lærer Aage, vi fik Grøntsager med Smør og Kyllingesteg og det smagte nu dejligt. Nu har hun jo ogsaa to store Piger hjemme. I November Maaned kommer Karen Plovgaard herover og skal holde Foredrag i Fredsligaen det bliver nok interessant, vi skal have hen­de her i Østerlars ogsaa saa faar vi nok Æren at logere hende en Nat. Jeg var ogsaa til Berthas 11 Aarige Fødselsdag den 10de, jeg skal nemlig have en ny Kjole i Stedet for den blaa som du fik, den bliver brun og bliver syet hos Mathea Ipsen. Det har nu bedret sig hurtig med Hedvigs Haar, det var nok ikke saa galt som hun troede, saa for den Sags Skyld behøver du nok ikke opgive at blive klippet. Inger har saa travlt i Roerne, hun trækker op til to at køre hjem og endnu har hun holdt dem for. Det kan du jo fortælle jeres Kalorius. Vi skal have Eva fra Egeskov herhen og sy i disse Dage, hun er til Pihls og syer for Øjeblikket hun har løst Fru Kjøller af. Jeg skulde hilse fra Fader og sige at han vil foreslaa at i køber en Strimmel Jord af Peter Olsen, eller hvad det er Naboen hedder, ogsaa planter Nøddehæk eller saadan noget derpaa og saa lader Haven gaa ned syd paa, især hvis Salen bliver revet ned kunde der jo blive meget pænt, men det kan kanske ikke faas til købs. Det er jo ogsaa i Dag I har dette Afskedsgilde, hvis der blliver en god Sang saa lad os laane den, nu kender vi jo en hel Del derover. Har du faaet din Kjole [?eget?] endnu? Og er den ogsaa bleven pæn? Du glem­mer næsten altid at svare paa mine Spørgsmaal. Hvordan gaar det mon Johannes, det har jo ogsaa staaet i Bornh. Tidende om Ulykken. Jeg har jo saa strikket de Strømper færdige men ikke fæstet endnu for hvis de er for smaa i Sokken kan du jo rive op og strikke dem større. Og Dynen til lille Ellen passer vel nok. Billeder har vi ikke nogen lige i Øjeblikket men det kommer nok senere.
Kærlig Hilsen til jer alle tre fra Mor

 
  17.10.1934
Inger Dam og Vilhelminbe Andreasen til Gudrun Dam

Hullegaard Onsdag 2305 [17.10.1934]

Kære Alle!
Nu faar jeg til at faa mig taget sammen til at skrive lidt ogsaa, det er bare blevet lidt sent først skulde Avisen jo læses, saa fik vi Søren i Besøg saa spillede vi Whist, saa drikkes der Kaffe saa blev der strikket ½ Times Tid, men nu er det sidste Akt. Jeg er jo mit i Hovedrengøringen for Tiden, det er kedeligt naar det er blevet saa sent men der har jo ikke være Tid før, vi har lige vasket en stor Vask inden Åge rejste, og saa var jeg jo næsten ene Mand om at trække Roer op, Holger pralede af at han havde trukket næsten alle roerne op i Fjor til to vogne, saa tænkte jeg om jeg ikke skulde kunde gøre ham det efter, det gik ogsaa paa det Stykke oppe ved Mathias Hansens, der kunde jeg nemt, men hernede fik jeg Holger til Hjælp, ellers havde det varet noget længere, det var jo næsten Regn hver Dag. Jeg fik mig en ny Frakke for lidt siden rigtig pæn synes jeg selv, men heller ikke af de allerbilligste, ogsaa Hat svarende dertil, Sko og Kjole har jeg ogsaa faaet, mangler bare en smart Taske for at være nogenlunde komplet. Er du ikke glad for det klippede Haar, jeg tænker næsten hver Morgen hvor nemt det dog er. Her i Kommunen er Rigmor snart den eneste der ikke er det, af Gymnasterne er hun da. Til Vinter skal vi have vor gamle Karl Kr. til at lede Gymnastikken, og saa vistnok Rigmor, vi er ikke begyndt endnu.
I Østermarie har der jo været saa godt Tilslutning i Aar, vi var ca., ja over 40 Piger, og Karlene omkring 30, det var Aksel der ledede, og de var saa glade for ham, efter hvad jeg kender til ham er han da ikke saa indbildsk som de vilde gøre ham til derovre. I Mandags var jeg nede hos Grethe, som er Pige hjemme i Vinter, Charles befinder sig yderst vel dernede. Det var morsomt om du kom hjem engang i Vinter! Nu er Samvittigheden ca. uplettet igen! I. D.
[Mormor:]
Ellen kan godt have ondt for Tænder, Kirsten venter da ogsaa snart sine de første, Broder havde 2 Tænder længe inden han døde 5½ Maaned gl. Hilsen Mor

 
  26.10.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Til
Familien Dam
”Hullegaard”
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaard d. 26-10-34

Kære alle tre!
Mange Tak for sidste Sending, Mor, vi havde et værre Hus den Dag, den kom, for vi gjorde rent i Køkkenet og havde ryddet alting ud af Skabet og Anker hvidtede Loft, men saa snart Pakken kom, forlod han straks arbejdet og gav sig til at pakke op. Det er hans største Lyst at pakke Pakker op. Dynen til Vognen passer storartet og Strømperne ligesaa. Nu kan jeg naturligvis ikke finde jeres Brev, saa bliver det vel galt med Spørgsmaalene igen. Ja, saa er man altsaa ene om det igen, Signe rejste Søndag Morgen jeg har jo savnet hende noget i de forløbne Dage, ikke alene for Arbejdets Skyld, men det var jo en sød Pige og snakke med. Naa, det gaar jo nok alt sammen, naar man først bliver vant til det. I Gaar var jeg med ude og trak Roer op, det kommer jeg ellers ikke ret meget, for det er saa besværligt, hvis jeg skal have Ellen med, men i Gaar var Karen Marie hjemme, saa kan hun jo ligesaa godt sidde herinde lidt. Medens jeg var borte, havde saamænd Moster Fanny, Skolelærerfruens Søster, været her med to bornholmske Fotografier, Randkløveskaar og den vaade Ovn, indrammede, hun havde faaet dem til overs, nu hun skal flytte, saa var det jo meget pænt af hende at tænke paa os. Jeg sidder med Ellen paa Skødet og skriver, for hun vil saa gerne være oppe lidt, saa er det jo ikke altid man kan modstaa hende. Hun er ellers for det meste sød nu, og ligger og ler og fortæller os saa meget Sludder, naar hun er vaagen. Hun er ikke saa meget ude nu som før, for naar hun ikke sover bryder hun sig ikke om at ligge alene derude. Hvordan gaar det i Storedal, skal der snart være Barnedaab hvor stor mon den Tulle hun er.
”Hilsen fra Ellen til Mormor Morfar og Tante Inger”*
Ja, nu fik Ellen pludselig Lyst til at skrive lidt paa hendes Haand, for hun kunde ikke rigtig styre Pennen.
Nu skal jeg lave Aftensmad, saa maa jeg holde op lidt.
Ja, saa har jeg faaet Ellen i Seng, hun var noget gnaven i Aften og vilde hele Tiden rode med Haanden i Munden ligesom hun havde ondt for Tænder, men det er vel for tidlig endnu. Saa, nu har Anker alligevel fundet Brevet, saa jeg kan besvare Spørgsmaalene. Afskedsgilde har vi nu ikke haft noget endnu, for det var jo lige efter at Johannes kom galt afsted og man vidste jo ikke rigtig, hvordan det kunde gaa, nu har han det altsaa meget godt, men kommer nok ikke hjem stort før Jul. Saa skal vi altsaa have Gildet nu paa Søndag i Stedet for, vi har opfordret Thorkild til enten at digte en Sang eller holde Festtalen. Signe kom altsaa ikke med, men saa holdt vi et privat herude i Stedet for i lidt mindre Stil. Det var ellers meget morsomt, vi havde fyret i Skolestuen, der har vi faaet sat Kakkelovnen op nu, saa legede vi deroppe, og drak Kaffe hernede i Stuerne.
Jeg har ikke faaet din Kjole syet endnu, men jeg har den da sprættet op, det er vel det seneste, for der var vel nok mange Stikninger. Forleden Dag var jeg i Hvalsø og blev klippet og permanentet, Karen Marie passede Ellen, mens det stod paa, om jeg saa er blevet kønnere eller grimmere af det ved jeg ikke, det er der vel delte Meninger om, foran ses det jo ikke ret meget, der er nu lidt rigeligt med Krøller i Nakken, men det fortager sig jo nok. Erna har ikke set det endnu men hun ved det altsaa nok, og jeg gaar nok og laver til til en større Overhaling. J. Fr. vil skrive til dig, Mor, men det hjælper jo ikke noget nu. Er der noget tilbage af Ingers de permanente endnu?
Vi har ogsaa tænkt paa at købe noget Jord af vor Nabo, men den er nok desværre ikke til Salg ellers vilde det jo være meget dejligt. Fars Æbletræer staar meget friske og grønne endnu. Have har vi ikke faaet lavet endnu, men vi haaber paa et langt Efteraar. I Morgen skal vi have Overskud fra Me­jeriet, det bliver nok en 7-800 Kr., det er jo en rar Skilling at faa.
Nu maa jeg nok slutte, det er Sengetid, for nu er der ikke noget der hedder sove længe om Morgenen mere. Til sidst faar I saa mange kærlige Hilsner fra Ellen, Anker og Gudrun.

*) Her er skriften tydeligvis forstyrret af en barnehånd
 

  7.11.1934
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre St.

Hullegd 7-11-34

Kære Gudrun og Ellen og Anker!
Tak for Brevet forleden, ja vi har jo næsten faaet to Breve for vi læste dit Brev henne hos Onkel Mathias's i Lørdags. Vi var et helt Læs derhenne baade dem fra Risebæk og os tre herfra, saa Emilie havde stort Gilde. Nu har vi jo faaet vor nye Karl, han hedder Marius Kristensen og er fra Bredstrup pr. Grenaa, Rasmus Hansens Broder kom til Grønbek Sandegd. De saa meget godt ud begge to, vores er en stor velvoksen Karl der har ligget som Soldat i Sønderborg. Paa Søndag skal der være Barnedaab i Sandkaas, Helga og Holger skal staa Fadder, der er Gudstjeneste i Allinge Kl 5 Efterm. saa det bliver jo noget sent, men det gør jo ikke saa meget, vi er bedt til at komme og spise Kl 4½, jeg synes det er sent nok naar vi skulde være i Kirken Kl 5 men vi kan jo være der lidt før saa kan vi jo se hvad det bliver til. Jeg regner med at Inger cykler om Form. hvis Vejret tillader, i Dag er det nu baade Regn og Storm. Vi blev færdig med Roerne den 27de Oktbr og siden har det ikke været godt at have med at gøre. Vi fik en Masse Roer i Aar 282 Læs paa de lange Vogne og der nogle der var meget store, den største vi saa vejede 20½ [pund] og saa var der paa 18-17-16 og der var mange paa 14 [pund] saa de fylder jo noget, det var her ude mellem Vejen og Skoven. De fleste her havde gode Roer.
Ja det var jo et stort Overskud I fik, men det var vel for hele Aaret, vi fik 943,52 for hele Aaret men det bliver udbetalt paa 2 Gange her. Vi har forresten Mejeriregnskabet her i disse Dage til Revision, men jeg er saa forkølet saa jeg kan knap se ud ad Øjnene. Inger gør Hovedrent i denne Tid i Gaar kalkede hun Bryggerset og i Dag i Køkkenet, vi har ikke haft Tid før, men det kan jo ogsaa godt gaa an endnu. Paa Onsdag skal vi jo have Møde paa Egeskov med Karen Plovgaard som Taler og saa skal hun med os hjem og bo her om Natten og saa med Middagstoget til Pedersker Dagen Efter. Jeg har begyndt med at hækle en Trøje til Søster i Sandkaas som jeg skal have færdig til Søndag og have med derhen. De har faaet den Barnevogn som Lærer Bjørnekærs havde lovet dem, saa I er jo kommet nemt til Barnevogne alle tre. I Morgen skal Inger Dam Spagergd. vies til Charles Nygaard Lillegærde, hans første Kone var jo ogsaa fra Spagergaard men hun døde jo af Tuberkulose og paa Mandag skal Tove Andersen Tornegaard giftes, paa sine Forældres Sølvbryllupsdag, med en Købmand Funk Humledal. Nu er Charles Sørensen kommen til Loftsgaard at tjene og Bodil er kommen til Dammegaard saa det maa vel nok blive hyggeligt, Axel er bleven paa Hoppegaard men vi ser eller hører aldrig noget om Rigmor og ham. Axel skal rejse hjem til sine Forældres Sølvbryllup en Gang inden Jul og hvis det skal være Rigmor og ham skal hun vel med ham hjem, nu faar vi se hvad det bliver til. Det er nu meget hemmelighedsfuldt hvis der er noget. Den sidste Film som Far tog billeder paa inden vi rejste fik vi fremkaldt forleden Dag men alle de Billeder der blev taget hos jer er ganske ødelagt, der maa nogen have pillet ved Apparatet mens det laa derhenne i Skolestuen, hvem mon det kan have Været? Og de sidste med Kirsten paa er ikke gode.
Jeg tror ikke jeg vil begynde paa et nyt Ark for det kan jeg ikke faa fyldt vi har faaet en Mortensaftens ”Morten” som jeg har lagt i Kærnemælk nu.
Kærlig Hilsen fra Far og Mor. Inger kan jo selv skrive om hun vil.
Hvis du er flink til at skrive igen skal du snart faa at høre om Barnedaaben.

 
  12.11.1934
Helga Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

”Risebæk” 12-11-34

Kære Gudrun, Anker og Ellen.
Det første jeg har at gøre er nok at bede om en Undskyldning, fordi jeg har ventet saa længe med at skrive, straks havde jeg ikke Tid og senere var det jo kommet ”paa drå”, det kender I nok. Nu vil jeg altsaa gøre mig god igen og skrive straks efter en ”stor Dag”. I Gaar var vi, d.v.s. hele Familien, Bakkegd., Hullegd. Ellesgd. og her til Barnedaab paa Brunekul. Vi havde lejet en lukket Lastbil, det blev nemlig dette billigste. Vi kom lidt for tidlig derhen ½Tm. Tid før vi var inviteret, men det gjorde nu ingenting. Anna Valborg havde en Fru Bendtsen i Køkkenet. Farmor og Farfar blev tilbage paa Brunekul og passede Kirsten, de andre tog til Gudstjeneste, det var i Allinge Kirke Kl. 5, hvor er den dejlig den Kirke, jeg ved ikke om jeg har set mer end en, der kan maale sig i Skønhed og Hygge, det er Sorø Klosterkirke. Holdt, som den er, i mørkt brunt og rødt og straalende oplyst, da vi kom ind. Holger og jeg stod Fadder og den lille Kusine blev døbt ved Navnet Edel Runge Madsen, det er nogle meget bløde Navne Anna Valborg og du sværmer mest for. Vi maatte køre en Omvej til Kirken, da man jo er i Færd med at lave en ny Strandvej, saa den er spærret et Stykke Vej. Naa, Daabshandlingen foregik inden Kirketid, saa vi kom jo hjem længe før de andre, fik lagt Ungerne o.s.v. Da de andre kom fik vi saa Middag bestaaende af Høns i Citronsause, Kalvesteg med Sause og Kartofler, Trifli. Det var tidlig inden vi naaede hjem og i Seng. Hvor er hun stor den lille Edel, hun er vist omtrent lige saa lang som Kirsten, men selvfølgelig ikke nær saa tyk, for Kirsten vejer 16 [pund] nu, hvordan gaar det Ellen, den kan hun vel ikke stikke det skal du dog ikke tage dig nær, for Kirsten er ganske ualmindelig stor og buttet af en 4 Mds. Unge at være, det siger alle der ser hende og du kan tro hun er kvik ogsaa, hun synger med, naar vi ”sav skærer”, det gør vi jævnlig og kan bære sine 16 [pund] selv, staaende. Det er godt saalænge man ikke har prøvet at have saadanne smaa liggende syge. Kirsten har ingen Tænder endnu, men hun graver efter dem alt, hvad hun kan. I Dag er Far paa Bakkegaard og kører Møg, nu er det ved den Tid at jeg skal til Middagssyslerne. Medens jeg husker det, du skal have tak for Tøjet til Søster, det er nogle vældig varme Kjoler der bliver af. Den 3. Nov. var vi til Emilies Fødselsdag, det er ellers længe siden vi har besøgt i Aakirkeby, helt siden Onkel Mathias's Fødselsdag. Hele Familien var forsamlet. Inger og jeg gik en Tur i Byen, jeg fik min Vinterhat moderniseret, det er ellers en fra i Fjor, saa den var ikke saa gammel, men den var saa kold, med opslaaet Skygge. Saa var vi en Tur hos Morbror Ludvigs med en Hulsøm, og oppe paa Nordvang at hilse paa en lille Stund, og jeg fik en stor Attachetaske af Holger til at have Børnetøj i, den havde jeg rigtignok gavn af i Gaar, da jeg havde den hvide Kjole med. Holger var paa Vej i Lørdags og købte os en ny Ko og solgte en gammel, han gav 75 Kr. i Bytte det var vist ikke saa galt. Jeg skal helst have skrevet til Karen Jensen i Dag ogsaa, saa det er bedst at faa sat.
Kærlig Hilsen fra Hjem til Hjem.
Moster Helga

 
  14.11.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Familien Dam
Hullegaard
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaarden Onsdag Aften [14.11.34]

Kære alle!
Ja saa maa man vel i Gang med at skrive, saa vi kan faa Rede paa det her Navn, det er jo lidt spændende, jeg havde ellers tænkt at vente noget længere denne Gang for jeg syntes, det varede saa længe med jer, jeg skriver med blyant, for Anker er borte og har taget Fyldepennen med, han er oppe til H. P. Andersens og skriver Stamtalve, vi har nemlig solgt en kalv til Bispegaarden og Jørgen vil ogsaa have Stamtavle.
Nu har Verner faaet sin Afsked, han er rejst i Aften, vi kunde ikke længer holde ud og se hans Dovenskab, op om Morgenen vilde han ikke, og naar han endelig kom op gad han ikke bestille noget, vilde helst sidde i Værelset og høre Radio. Saa skal vi have Knud som har tjent paa Skovledholm for nogle Aar siden, han er ledig i Vinter, han ser paa Ejendomme, men vil gerne være hos os foreløbig, det er én med Skub i, saa det bliver jo en Forandring fra Verner, vi er færdige med roerne, men har ikke pløjet noget videre, vi har ogsaa en del at tærske og en hel del Brænde der skal ordnes, maaske de saa ogsaa kan faa Tid at gøre noget ved Haven, plante lidt o.s.v.
Det er saa længe siden, jeg sidst skrev, saa jeg kan næsten ikke huske saa langt tilbage, men det forekommer mig, at jeg ikke har fortalt noget om Afskedsgildet. Det gik eller saa udmærket ogsaa denne gang, mindst lige saa godt som sidst, jeg morede mig naturligvis adskilligt bedre [sidst var hun højgravid med Ellen], men det er ikke saa sært heller, men de andre syntes ogsaa, det gik saa godt. Vi havde en Harmonika ligesom sidst, men ikke den samme Mand alligevel, han kunde ikke den Dag. Det eneste der manglede var altsaa Sangen, Thorkild snød os for, men saa holdt Gudrun Majas Fætter en lille tale i Stedet for. Og Esther Jørgensen og Grønborg spillede en lille Komedie for os, jeg ved ikke, om I kender det. Det er en Mand, der skal giftes, men han er desværre stum, saa han spiller en Sang, som svar paa alle de Spørgsmaal, der bliver stillet ham. Det værste var til sidst, da Præsten spurgte, hvorfor han absolut vilde giftes ved Midsommer, saa spillede han Stork, Stork Langeben, men det var nu ogsaa helt uden for Programmet, det havde han slev fundet paa.
Vi havde Olga til at lave Kaffe og vadske op, saa denne gang tog jeg mig ikke Spor af det. Salen var ogsaa saa kønt pyntet denne Gang med Efteraarsløv, vi gjorde den ren og pyntede den og dækkede Bordene i Skolestuen Aftenen før, det hele tog ikke mere end en god Times Tid, men vi var ogsaa mange om det, sasa drak vi Kaffe herinde bagefter, Grethe havde taget Kage med. Grethe var nok den, der var mest ked af, at hun skulle rejse og saa Ejnar, han sørgede dybt og inderligt, altsaa over at Grethe skulde rejse, det er blevet saa godt med dem nu paa det sidste, han rejser ogsaa til Jylland til Sommer, det er baade sikkert og vist, i Vinter er han paa Høng Husmandsskole.
Vi var til Johanneses Fødselsdag i Mandags, Joh. er allerede kommet hjem og har det godt, Tyren har de solgt, den rejste af hans Fødselsdag og glad var Katrine [Johannes blev overfaldet af tyren], det kan jeg nu ogsaa godt forstaa. Nu har Ellen indhentet Erik og vejer ligesaa meget som ham, der er ogsaa en slem forskel paa dem, Ellen er jo saa tyk og trind særlig hovedet og Benene er der meget forskel paa. Hvad mon Kirsten vejer nu? Ellen vejer knapt 13 saa Kirsten vejer nok meget mer, men Ellen har da indhentet det forsømte hun er som hun skal være nu, efter bogen forstaar I, saa det er jo udmærket. Hun er næsten altid sød nu, hun kan nok blive gal, hvis det varer for længe inden hun faar sin Taar, men ellers er der sjælden noget i Vejen og hun sover tit hele Natten, det er dejligt.Hun kan ordentlig le nu, naar vi laver Fest med hende, men hun er lidt dinglevorn endnu, hun er ikke nær saa stiv i Kroppen som Erik. Er Kirsten begyndt at faa Mad? Ellen faar kun Bryst, jeg har stadig rigeligt til hende. Hun kommer ikke ret meget ud mere, for om Dagen sover hun ikke saa meget mere og naar hun er vaagen sparker hun straks dynen af sig og saa kan det jo ikke gaa an at hun er ude. Hun er dog gerne ude en Tur hver Dag, jeg passer jo paa, naar hun falder i søvn, saa kører jeg hende udenfor.
Naa, nu er Anker kommet hjem, saa tror jeg, jeg vil holde for i Aften, maaske kan jeg faa lidt Tid i Morgen Formiddag.
Godnat med jer.
Jeg fik ikke skrevet noget i Formiddags, der kunde ingen Tid blive til det, jeg skulde jo have gjort fint i Verners Værelse til Knud kom o.s.v. Saa fik jeg Brev fra Helga i Dag, hils hende og sig Tak, hun læser vel for det meste jeres Breve, kan jeg tænke. Det var jo et kønt Navn, [Txx] her i Sandkaas hun fik. Det havde været morsomt, hvis vi ogsaa kunde været med til Festen, men vi kommer saamænd nok dumpende en Dag, naar I mindst venter os, nu har vi jo faaet en flink Karl, saa kan det nok lade sig gøre.
Faar I nogen Æg om Dagen, vore Hønneker er godt begyndt nu, vi faar gerne en halv Snes Æg ind, nu nænner man jo næsten heller ikke at bruge et Æg. Jeg er begyndt at gaa til Gymnastik sammen med Pigerne, det var første Gang i Gaar, saa man er jo lidt øm i dag, Anker passer Ellen medens jeg er borte, ja, hun sov nu hele Tiden sidste Gang. Det er værst med Sandkagen, naar jeg er borte, for hver Gang Anker skal ind og se til Ellen, gaar han indom i Spisekammeret og saa gaar der et uhyggeligt Svind i Kagen.
Vi har levet højt paa Finker i den seneste Tid, det misunder I os sikkert ikke, Anker holder saa meget af det og jeg kan saamænd helt godt lide det, og saa er det saa nemt og varme til Aften. Noget skal man jo have hver Dag og det er ret billigt, for ellers er kød skam dyrt. Vi solgte en af vore gode Køer forleden dag, den vilde ikke blive med Kalv, Stjerne skal vi ogsaa sælge, det er den daarligste, vi har, men hun er ellers saa pæn og smækfed. Naa, det er jo rart, du er ved at faa din Samvittighed i Orden, Inger, saa kommer du maaske snart et Smut herover igen, f.eks. til Jul, nu har du jo Munderingen i Orden kan jeg forstaa.
Saa, nu tror jeg ikke, jeg kan mere, vi skal vist ogsaa til at have en Taar Kaffe, det holder Knud jo saa meget af.
Til Slut faar I alle mange Hilsner fra Anker, Gudrun og Ellen
Hils til Pihls og paa Agerbyg. i Risebæk og paa Brunekull og hvis I ellers træffer Bekendte Charles og Bodil f.eks

 
  18.11.1934
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegd 18-11-34

Kære Gudrun og Anker og lille Ellen
Tak for Brevet i Gaar, det er vel bedst at skynde sig at faa skrevet igen for ellers faar jeg vel ikke Brev til min Fødselsdag og det vilde da være saa bart. Vi har det godt, det vil sige sidste Uge har været lidt anstrengende for mig og maaske ogsaa for Inger, det ved jeg ikke men Selskabeligheden har nu kun været for mig. Tirsdag Læsemøde Onsdag Højskolemøde, Torsdag med Fru Plovgaard i Pedersker Fredag til Elevmøde paa Husholdningsskolen saa det var jo en temmelig Omgang og saa havde vi Viggo Kure to Eftermiddage til at se paa Mejeriregnskabet, og sidste Gang var i Gaar og det var meget uheldig for saa kom Dyrlægen samtidig og skulde sprøjte Køer saa maatte Kure og jeg alene se paa det.
Det var jo godt I har faaet den Dovendidrik paa Døren og saa faaet en anden igen, bare han nu kan blive til Foraaret.
Jeg har saa mæn tænkt lidt paa at rejse hen til jer en Tur i Vinter mens Inger er hjemme for hun og jeg kommer ikke saa godt ud af det, saa hvis jeg tager væk nogle Uger og saa kun skal paa Husholdningsskole vistnok i Februar, saa behøver vi jo ikke genere hinanden saa meget. Nu faar vi jo se om I kommer hjem, hvor naar mon det passer jer bedst? Jeg skulde hilse dig saa meget fra Søster paa Søndregd. og saa var der to af dine Kammerater en fra Svaneke og saa hende fra Aalykke til Mødet forleden Aften, de bad mig hilse.
Pastor Hansen var der og læste Jeppe paa Bjerget og holdt ogsaa Foredrag om Ludvig Holberg det var rigtig morsomt. De har faaet lavet saa meget om derhenne, hvis I kommer hjem tror jeg du skulde tage hen og se dig om. Alt i den vestre Ende altsaa Dagligstuen og Kontoret samt Sove kammeret er blevet til en Sal og saa har de faaet en Privatlejlighed mellem Porten og Salen som de kalder Alderdomshjemmet og der er ogsaa et Værelse med ”Træk og Slip” meget kønt lavet . Der er fuldt optaget med Elever nu i November det er der jo næsten altid. I Januar skal Kristine Jakobsen og Beth fra Strandby samt ”Søster Soly” om du kender hende, derhen saa det er da tre fra Østerlars maaske der er flere som vi ikke ved. Vi fik gratis Kaffe paa Mødet med Brød i lange Baner der var vel et lille Hundrede Mennesker, saa de er ikke saa fedtede. Vi kørte i Bil derhen for det var om Aftenen, det var Fru Jørgensen (Kappelan) Fru Madsen Karlshøj, Fru Kofoed Solbakken, Rigmor Pihl og jeg. Det var nu en meget morsom Tur. Henne hos Mathias's har Børnene Mæslinger for Tiden, det vil sige [?Eleba?] er over det, men Bertha ligger endnu. Gamle Sandemand Dam Vasagaard døde forleden Dag han var vist ikke syg ret længe men han var vel 78 Aar saa en Gang bliver det jo slut. I Eftermiddag skal vi vist en Tur ned paa Risebæk og se hvor stor Kirsten er bleven, Holger sagde i Gaar at hun vejede nok 16 [pund], det er hvad I plejede at veje naar I var ½ Aar, hun er ogsa en rigtig Tyksak, hun faar ikke andet end Bryst for det er der jo ingen Nytte til naar hun trives saa godt. Du kommer jo til at gemme Sandkagen godt naar du tager væk næste Gang, ser det ud til. Nu er In­ger bleven færdig med at gøre ”Havet rent” saa nu er har blankt og fint i hver en Krog. Nu skal vi jo til at tænke paa at lave Julegaver, Ønskeseddel udbedes i næste Brev. Hvad sagde Erna saa om Haaret? Er du selv tilfreds med det? Nu er det jo Helga, der staar for Tur. Vores Hønneker har gjort [?længe?] nogle af dem. Er du selv tilfreds med det? Nu er det jo Helga der staar for Tur. Vores Hønneker har gjort længe nogle af dem.

 
  20.11.1934
Gudrun Dam og Anker Frandsen til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Hullegaard
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaarden d. 20-11-34

Kære Mor!
Mange Tak for Brevet i Dag, jeg blev helt overrasket Fødselsdagsbrev havde du nok faaet alligevel, men nu har du jo saa meget des mere fortjent det. Ellen faar Bryst nu, med det samme jeg skriver, det kan nok lade sig gøre, naar hun ligger ved venstre Side. Det gælder jo om at tage Tiden i Agt. Jeg er lige kommet hjem fra Sykonen, jeg var henne og prøve min Kjole, jeg tror, den bliver pæn, jeg har ogsaa købt noget lyst Stof til et par Flæser i Halsen, det var temlig dyrt, men det kan jeg nok ofre naar jeg ellers kommer saa billigt til Kjolen. Jeg skal have den paa paa søndag, da skal vi til Kløvested til Aksels Fødselsdag, vi skal i Bil sammen med Johannes'es, vi skal jo have Børnene med, det var i Grunden meget heldigt at Storken kom paa samme Tid her og der. Det vrimler med Fødselsdage i denne Tid, men de fleste er jo heldigvis i Nærheden.
Ja nu skal Gudrun dække Bord saa kan jeg jo tage fat lidt jeg vil da ønske til Lykke paa Fødselsdagen. Jeg ville ellers nærmest spørge om I ikke kunde skaffe mig nogle Svinekort en 5-6 Stykker kan jeg godt bruge jeg vil godt bytte med Januar-Februar Kort men jeg vil lige saa gerne købe dem.
Vi er blevet lidt bagefter med Landbruger vi er lige bleven færdig med at jorde Roer og mangler saa at køre Møg ud og pløje men nu gaar det jo rask fremad da vi har faaet en rask Karl, Verner var helt umulig i Roerne det tog nok omtrent dobbelt saa lang Tid at faa dem hjem som det havde gjort havde vi haft Knud. Vi kommer jo nok ikke til Fødselsdag denne Gang men vi kan maaske komme en anden Gang i Vinter nu da vi har faaet en ny Karl. Saa nu skal vi spise.
Hilsen fra Anker
Saa, nu maa jeg vel have fat igen. Jeg har ellers tænkt at gaa en Tur til Højvang i Aften, Anker skal til Gymnastik, saa putter jeg bare Ellen i Vognen naar hun er gjort i Stand til Natten og pakker hende godt til, saa kan hun vist ikke tage Skade af det. Ellers kunde vi jo aldrig komme noget Sted. Jeg har i Grunden saadan en dejlig lang Aften nu, jeg er gerne færdig og har vasket op Kl. 6½, og naar jeg saa ikke malker, kan der da blive lidt Tid til Haandarbejde selv om Ellen sinker en Del og vi som oftest gaar tidlig i Seng.
Erna sagde saamænd ikke noget særligt om mit Haar hun kunde ikke rigtig lide at snakke med mig i Førstningen efter, men det er vist gaaet over nu. Alle andre siger da at det klæder mig godt, selv er jeg godt tilfreds med det, Signe skrev, at Hans havde fortalt, at nu lignede jeg fuldstændig de andre unge Piger, det har jeg ellers bildt mig ind at jeg gjorde før ogsaa, men det maa han jo formodentlig ikke have syntes. Jeg synes nu ogsaa, Helga skulde gøre det, jeg tror ikke hun vil fortryde det. Hvis vi kommer hjem, bliver det maaske til Nytaar, men det skal ellers være en Overraskelse, det kommer jo ogsaa an paa Vejret og om vi bliver raske o.s.v., men det kunde jo være morsomt at komme hjem en Tur, der er saa længe til Sommer, og hvem ved, om vi saa faar Tid.
Det var Ønskeseddelen, ja, lad mig nu se, Anker ønsker sig noget Honning og en Svinevægt ellers ved jeg ikke om han har nogen Ønsker. Ellen ønsker sig et Par nye Nattrøjer og Kjolerne er hun ogsaa snart vokset fra, Strømper ønsker hun sig vist ogsaa og Sokker, Mutter selv ønsker sig en Stegegryde og et Pandejern, en Bollesprøjte et Par pæne uldne Strømper, et Sæt Underkjole og Benklæder. 1 Avismappe og Hjørnehylde paa mørkt Stof. 1 Pyntehaandklæde til Sovev. Bøger, 1 Slipsnaal,mere kan jeg ikke huske i Øjeblikket, det var heller ikke saa lidt. Nu begynder Ellen at blive Urolig, saa jeg maa nok slutte og til sidst ønske dig saa mange Gange til Lykke og haabe du maa være rask og glad i det næste Aar. Det vilde være morsomt, hvis du kom herover nogen Tid i Vinter, du kan jo følge med os, hvis vi kommer.
Hils nu dine Gæster fra os. Jeg skal vaske den Dag men vi kommer da til at have Chokolade om Aftenen.
Kærlig Hilsen til jer alle paa Hullegaard.
Gudrun

 
  26.11.1934
Inger Dam, Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

26-11-34

Kære Alle!
Det bliver snart noget tit med den Brevskrivning; men sommetider har der jo gaaet Tid saa jævner det sig vel. Vi blev først færdige med at fejre Fødselsdagen i Gaar, da var her en Bil fra Rønne og en fra Aakirkeby med henholdsvis Frk Nielsen, Hans, Moster Anna og Asta, samt Onkel Ludvig, Moster Petra, Ellen, Dagmar og Hedvig saa var Marie ogsaa her og Risebbæks. Kirsten blev naturligvis meget beundret i alle Ender, hun er jo ogsaa sød, ikke mindst [?Navnet?], bare lidt for trivelig. Frk. Nielsen udfoldede sig jo som sædvanlig, og Whist blev der spillet af 2 Hold hele Tiden. Asta har du vel ikke set i mange Aar, hun er alligevel noget af det tyndeste man ser. Nu har Marie faaet Klaveret ned til sig og skal begynde at lære at spille hos Fru [?Stolkunoff?] og Ellen snakker om at rejse til Amerika. Dagmar har flyttet til en anden Lejlighed hos en temmelig berygtet Dame, som du hører er der altsaa store Omvæltninger i den Andreasenske Familie, Fredag og Lørdag havde vi Karl Otto og Søren i besøg, Torsdag var her Onkel Kristian og Frk. Mortensen og Onkel Markus, Ebba og Bertha har lige haft Mæslinger, om Aftenen Pihls, Agerbygds og Ødegaards og Risebæks. Om Tirsdagen var jeg paa Højskolen til Foredrag og Oplæsning af Professor Vilhelm Andersen, der var ingenting om Aftenen saa fulgte Grethe nej, Bodil og jeg med Grethe hjem.
I Aar er vi ogsaa startet med 6 Gymnastikhold, nu faar vi om nogle af dem ikke gaar i deres Moder igen, Rigmor har Pigerne, Dora de smaa Piger og Konerne, Emil fra [?Lignbæk?], Drengene Jens Vest Mændene og vor gamle genopstandne Karl Kristensen Karlene. Hvis I virkelig kommer i Nytaar synes jeg hellere I skulde lade os det vide, saa vi kan have lidt godt tillavet og vi skulde jo ogsaa gerne være hjemme hver Dag, det bliver jo sagtens ikke saa længe. Der er vist ikke noget Haab om at jeg kan fylde dette store Ark ved egen Kraft, desuden har jeg travlt med Haandarbejde det nærmer sig jo Jul og mine Julegaver bliver nok hjemmegjorte i Aar det er det morsomste og billigste!
Mange Hilsner til jer alle fra Inger

Kære Gudrun – jeg maa nok saa fortsætte denne indholdsrige Skrivelse, men jeg fortæller saa ogsaa en stor Hemmelighed som jeg tror snart ikke er hemmelig længer, at Aksel og Rigmor er rejst til hans Forældres Sølvbryllup i Silkeborg forleden, jeg antager saa at de kommer hjem en af Dagene med blanke Ringe. I Gaar nej i Forgaars havde Else Markussen og Poul Due Bryllup i Baptistkirken. Far har skaffet nogle Svinkort til jer de er købt til 23 Kr. pr Stk, om de nu gaar op eller ned ved man jo ikke.
Jeg fik ikke saa lidt Fødselsdagsgaver i Aar, en dejlig Alpeviol af lille Kirsten, to Spil flotte Whistkort af Onkel Christian. 1 lille polyfoto med Ramme af lille Eivind, en Æggehætte forestillende en gammel Kone med Kurv paa Armen samt Æggebæger af Asta og en lille Nerium af Moster Anna og en dejlig Buket Chrysantemer af Marie i Gudhjem. Nu skal vi nok have Ungdomsgilde ogsaa en Gang saa er vel den Herlighed forbi. Det pynter ikke paa vore blanke Gulve at have Fremmede, fy hvor de er blevet ridsede. De roste vor Mad saa overmaade i Gaar, vi havde Rosenkaal og Flæsk og Kalvesteg og Kyllingesteg som vi levnede i Torsdags. Til Kaffe Goterkrans og Æblekage m.m.

Til Gudrun! Lad Ellen blive i Hus der er Luft nok, jeg har i Radio hørt Børnelæge i København han forkastede de nye Teorier Børnene skulde ligge lunt og godt ikke sættes ud i en Vogn der blev altid Træk det var bedre at køre dem en Tur de taalte ogsaa bedre Klatvask end Badning sagde han. Jeg har haft Held til at faa Anna Valborg til at holde op med [?Uden……?] hun var nu ogsaa ligesom jeg bange for Dyrene især Hunden. Efter Bogen skal I jo ikke se til dem naar de skriger, tænk hvad en Rotte kan finde paa, Fuglene er ogsaa farlige, naar man kaster en død Gris ud forsvinder snart Øjnene, naa Fugle har I vel ingen men Hønsene.
Svinekortene er steget. Holger skulde tælle Fredag og Torsdag saa fik jeg ham til at købe op men han fik heldigvis kun 3 i denne Uge er noteringen uforandret 23 Kr. det tyder jo paa at her er Kort nok saa falder vel Prisen igen. Maaske I kunde købt dem billigere paa Sjælland men det skulde I jo skrevet om jeg turde ikke vente med at købe da jeg var bange de skulde springe op i 50 som i Fjor. I skal ikke sende Penge vi kan jo gøre op naar I kommer.

 
  7.12.1934
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden 7.-12.-34.

Kære alle!
Ja, jeg vil paa Forhaand sige jer, at denne Gang bliver Brevet kun kort, det er nemlig allerede Sengetid, jeg har jo ogsaa travlt ligesom jer. Tak for Svinekortene, de var jo lidt dyre, her kunne de nok faas til 18-20 kr., men de havde ingen paa Slagteriet den Uge, Anker ringede derop, saa turde vi jo ikke vente.
Jeg har ikke rigtig begyndt paa Juletravlhederne endnu, men i næste Uge gaar det løs saa skal jeg bage og vaske, for saa i sidste Uge skal vi jo slagte og gøre rent. Karen Marie ligger i denne Tid og har Bylder i Halsen, saa hende maa jeg jo ogsaa se lidt til en Gang imellem, nu er hun vist over det værste, i Dag har hun været lidt oppe igen. Hun skulde ellers været med Erna til Sandby og hjulpet til med at slagte inden Søsters Fødselsdag i Forgaars, vi havde Bil sammen med Aksels og Johannes'es og Frede, vi var ialt 11 i 7 Personers saa vi sad varmt og godt. Vi fik en stor Flæskesteg med hjem, for de kunde ikke selv overkomme det hele, saa vilde de ogsaa gerne have noget ferskt til Julen. Saa nu skal vi ordentlig leve højt paa Flæskesteg og Rødkaal. Synes I, vi skal komme hjem i Julen, eller er det dumt at give sig ud med Ellen? Det kommer jo lidt an paa Vejret naturligvis. Hvis vi kommer behøver vi vel ikke at have Dyner med? Og kan vi laane Kirstens Vogn til hende mon? Nu maa I skrive, hvad I synes, saa kan vi jo eventuelt gøre, som vi vil alligevel.
Nu har Husflidsskolen begyndt, i Aftes var vi 20, jeg havde ordentlig travlt med at lave Kaffe, de skal give 25 Øre pr. Aften, det skal saa være til Kaffe, Lys og Varme og Honorar til Erna, saa det kan vel ikke være for meget. Jeg kan næsten ikke skrive i aften, for jeg har skaaret mig i Pegefingeren, men I faar jer vel stavet igennem det. Nu skal vi i Seng, jeg er saa søvnig, det har været sent de sidste aftener.
Til slut faar I mange kærlige Hilsner fra Anker, Gudrun og lille Ellen.
Det 13. fylder J. Fr. 70 Aar, I skulde næsten sende en Hilsen

 
  20.12.1934
Karen? til Gudrun Dam

Julekort, poststemplet 20.12.34

Fru Gudrun Dam Frandsen
Skolegaarden pr. Lejre
Sjælland

Julen 1934 Øster Jølby pr. Erslev Mors

Kæreste Gudrun! Du og Din Mand ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar. Jeg kan betro dig at nu er Vandrebogen kommen i Gang igen. Lucie har ligget med den. En ung Pige her fra, som har gaaet paa hendes Børnehjem har haft den med til mig fra hende, saa du kan altsaa vente dig jeg har nu ellers ventet paa Brev fra dig men det er nok ikke saadan, at være gift Kone, der er jo saa meget der skal tages vare paa, nu glæder jeg mig til et Par Ord fra dig til Jul.
Mange venlige Hilsner fra din Karen

 
  21.12.1934
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard Fredag Aften før Jul [21.12.1934]

Kære Gudrun og Anker og lille Ellen
Ja saa er det jo blevet ”ind under Jul” igen, det er jo stadig det samme milde Vejr og stille saa hvis det holder 1 Uge endnu saa venter vi Jer jo hjem, det er jo mest ligesom naar det er en kold Sommer. Vi har køerne paa Græs eet Par Timer hver Dag Henry vogter dem, de senes hvis de ikke kommer ud en Tur og her er jo dejlig grønt paa Agrene. Vi har jo travlt, det har man jo altid til Jul og nu der er saa mange smaa Tuller at lave Tøj til er det jo værre end før med Travlheden. Jeg har nu ikke faaet lavet nær saa meget som jeg gerne vilde, jeg har strikket en lille Kjole, mage til den Inger har strikket til Ellen, men den blev nu alt for lille til Kirsten, saa faar jeg sende den til Sandkaas og saa maa jeg ”Paaen igen” for Kirsten trænger nu til en ny Julekjole, men Helga siger bare hun faar den til Nytaar saa er det godt, jeg maatte nemlig prøve den anden paa Kirsten i Søndags for jeg var bange den var for lille og det var den altsaa ogsaa nu vil jeg haabe Edel er noget tyndere endnu. I Morgen skal vi bage i den store Ovn, vi byttede os Flæsk til af Onkel Christian saa fik han 5 Ænder af os. De har slagtet Gris i Sandkaas, men det vil de da nok selv beholde. Vi var alle tre i Aakirkeby til Karolines Fødselsdag og der var de andre jo ogsaa mødt af Familien saanær som Onkel Ludvig. Hos Morbroder Ludvig var de syge af Influenza da vi var derhenne, Ludvig og Einar og Ingeborg laa til Sengs og Hedvig gik med stort Tørklæde om Halsen, jeg ringede derhen nu for et Øjeblik siden for at høre hvordan de har det nu, men der var ingen der svarede. Jeg har købt et Par Handsker til Dig det haaber jeg du bliver glad for, for det er ikke saa godt at købe Strømper til dig jeg ved ikke hvad Farve du synes om, men ellers kan Handskerne byttes for Strømper hvis du kommer hjem. Og saa undres du vel over at jeg sender de smaa Servietter, men jeg tænkte at 8 er jo dog ikke meget naar man har Selskab og jeg kan ikke se at sy flere saa tænkte jeg du kunde sy dig nogle flere mage til og have til næste Barnedaab f. Ex. Saa er der en Hjørnehylde, altsaa Tøjet, saa kan du jo altid faa en Avismappe der svarer til. En Bog til Anker, hvis I har den i Forvejen saa tag den med hjem igen saa kan jeg bytte den. Til lille Ellen har jeg ikke noget men naar jeg faar Tid skal jeg nok strikke et Par pæne Strømper. Det er nu noget godt Sludder jeg her skriver for jeg har da et Par smaa Støvler til hende som hun skal have at rejse i.
Ja nu har vi altsaa gaaet og glædet os til at I skal komme saa nu bliver det en slem Skuffelse om det slaar Klik. Jeg var lige nu saa uheldig at vælte Blækhuset det tog jo lidt Tid at faa det tørret op, men der skete ellers ikke noget.
Du har vel flyvende travlt hvis du er ene om det, men naar Juleaften kommer saa er man jo gerne færdig med det meste og Resten lader man bare være. Det er et elendigt Tørrevejr, vi har næsten maattet tørre alt Tøjet ved Kakkelovnen, hvordan gaar det dig med Børnetøjet, ja du har jo baade Skolestue og Sal saa der er vel gode Chancer. Saa haaber vi jo at faa Julebrev fra Jer ogsaa med Besked. Glædelig Jul alle tre eller 4 er I vel. Og mange kærlige Hilsener fra Far og Mor. Hils Karen Marie

 
  22.12.1934
Ellen Jensen til Gudrun Dam

Julekort:

Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Gudhjem den 22-12-34

Kære Gudrun
Modtag herigennem mine bedste Ønsker om en god glædelig Jul, samt et godt Nytaar. Haaber at du og din kære er rask og har det godt i alle Maader.
Kærlig Hilsen fra
Ellen Jensen

 
  22.12.1934
Kirsten Runge Madsen til Ellen Dam Frandsen

Julekort, poststemplet 22.12.34

Julen 1934

Kære Kusine Ellen
Du og dine Forældre ønskes en rigtig glædelig Jul. Nu faar jeg dig vel snart at se, det glæder jeg mig vældig til. Jeg vejer 19½ [pund] nu, saa du bliver den lille. Far er i Gudhjem, han har lovet mig en Bamse eller en Nisse til Jul. Vi skal have Juletræ. Hilsen fra Kirsten m. f. p.
Hilsen fra Far og Mor

 
  22.12.1934
Margrethe Justesen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort, poststemplet 22.12.34

Familien Frandsen
Skolegaarden Osager
pr. Lejre
Sjælland

Julen 1934

Familien paa Skolegaarden ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar
Venlig Hilsen
Margrethe Justesen

 
  24.12.1934
Anna Valborg Dam og Herluf Runge Madsen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Sandkaas Julen 1934

Kære Gudrun og Anker og lille Ellen
Glædelig Jul ønsker vi jer. Vi hører med Glæde at I tænker paa at besøge Bornholm i Julen. Det er jo ogsaa saa mildt i Vejret saa Søster taaler det nok. Nu er hun jo halv Aar. Det bliver morsomt at komme hjem med alle tre Unger. Edel har aldrig været i Østerlars men nu kommer vi ogsaa til at rive os og rejse hjem. Hun maser godt paa med at vokse, saa Kusinerne faar travlt, hvis de skal hol­de sig foran. Hun er lige saa lang som Kirsten, men ikke nær saa tyk. Holger var her forleden Dag og han sa' at Kirsten var lige saa tyk om Anklerne som Edel var over Knæet. Nej rigtig tyk som Kir­sten bliver Edel vist ikke, dertil sparker og maser hun nok for meget. Hun hviner op af glæde naar jeg gør hende i Stand og bruger Benene saa jeg maa stoppe hendes Sokker tit. Ellers er der ingen Hæle i. Kirsten har aldrig slidt Hul paa Strømper endnu. Paa Søndag skal jeg til Allinge og købe Strømper og Sko til Ungen. Hun fik ellers et Par fine hvide Skindsko af Kusine Asta, men de er for store baade paa den ene og den anden Led. Naar vi kører hjem kommer vi i en 7 Personers Bil, den er lige saa billig som en 5 Pers. saa maa I endelig følge med os hjem. Det er morsommere at have jer alene en Dag, som at hele Familien følger med, saa kan de andre jo hente jer. Var det ikke en Ide? Vi har det ellers ikke saa pænt som vi havde drømt om at faa det til Jul. Vi skal have lidt foran­dret herinde i Huset ogsaa, men Murerne kommer ikke før det bliver lidt lysere Dage. Naa, jeg be­høver vel ikke skrive saa meget, det er saamænd midt paa Formiddagen, jeg blev bange for at det var forsent at sende Brevet i Morgen. Vi har en skrækkelig Vej neden for Huset. De er ved at for­bedre og delvis lave ny Strandvej. Saa her bliver nok farlig fint en Gang. Herluf kører Strandvejs-Mælkerute de tre Dage om Ugen. Det er rigtig godt betalt og ellers sover vi den Tid væk. Han er al­tid første Kusk, saa han er hjemme igen Kl 9-9½. Gudrun har du nogen Mønstre til Livstykker eller anden Slags Klæder. Jeg vil gerne ha' ha' nogen gode Mønstre til de forsk. Dele der skal syes til saa­dan en Unge. De sinker saadan og staa og lave det først, synes jeg. Hils Erna, Højvangs og hvem vi kender og ønsk dem Glædelig Jul fra os!

De bedste Hilsner fra os tre til jer tre.

 
  25.1.1935
Vilhelmine Andreasen og Gudrun Dam til Andreas Dam

Skolegaarden 25/1 35

Kære Fatter!
Det er alligevel underligt, det er vel første Gang siden vi blev gift at jeg ikke er hjemme den 28 Januar, men Tiderne bliver jo ogsaa mere og mere mærkelige. Ja vi vil jo da ønske Dig saa meget til Lykke baade med Dagen og med det nye Aar, ja og tak for Brevet i Gaar det var mest over Forventning. I Aften er det pænt Vejr de sidste 2 Dage og Nætter har det stormet temmelig meget saa der har ingen særlig Fristelse været til at begive sig ud paa Østersøen. I Onsdags fik vi en hel Forskrækkelse, de tærskede og lige som det, kom Anker farende ind i Køkkenet, han havde stukket sig i den venstre Haand med en spids Dolk han havde bundet fast til Hånden for ikke at tabe den naar han skærer Baand af. Det blødte meget for det var lige i det tykke Kød [?(Tømmelaaret)?] men Gudrun og jeg fik jo snart fat i Vat og Jod og et langt Gazebind og snørede fast om saa Blodet standsede og det ligger endnu, vi har bare viklet et rent Gazebind om, for han skulde helst ned til Hans Peter Andersens om Aftenen til Komedieprøve og han travede af med Armen i Bind, saa nu er No 3 ogsaa kommen med i Ulykkestilfældene, men han slipper nok for Doktor for han mærker slet ingen Ting. De blev omtr. færdige inden det skete og saa gjorde Knud færdig alene. De slog 10 Rotter ihjel den Dag, saa de kan hurtig komme i nye Huse. I Gaar og i Dag har de været efter Brænde som Anker købte forleden Dag paa Auktion, de skal ogsaa have nogle Støtter til Havegærde. Ellen blev baade fotograferet og vejet i Gaar hun vejer 16 [pund] det er en lille tykke bolle, Erik vejer kun 15½ saa nu er hun gaaet forbi ham. Hun har været saa morsom i Dag hun synger med naar vi synger og gør akkurat ligesaadan med Munden hun betragter os meget nøje og saa kommer der nogle ordenlige Grimasser som ligner helt godt og saa griner hun saa det ordentlig klukker i hende bagefter. Det varer nok ikke længe inden hun lærer at synge en Melodi. Hun vil nok undres, hvor Mormor er bleven af naar jeg rejser for vi er rigtig gode Venner, vi har syet en ny Pyjamas med rigtig lange Ben til hende og klippet flere og i Morgen skal vi sy en ny Kjole til hende hvis vi faar det gjort for nu kan Anker jo ikke malke saa skal helst Gudrun derud og saa skal jeg vel lave Mad, vi har slagtet en fed Høne i Dag som vi skal have paa Søndag og paa Mandag holder vi din Fødselsdag og drikker Chokolade her skal vist ogsaa komme lidt fremmede. Erna er herude hver Dag, hun havde vist 18 Elever i Aftes og de 4 begyndte paa Stole det var ikke saa let, de har kun 2 Høvlbænke herude saa maa hun lave til inden de kommer for de kan jo ikke alle arbejde ved de to Bænke paa en Gang. Ellers laver de jo Bakker og Syskrin og saadan noget, Katrine laver mage til den Inger gav Gudrun, den synes de alle sammen er saa fint poleret. Nu polerer de dem slet ikke, de smører dem med noget saa de bliver ligesaa blanke og saa er det meget hurtigere. Anker har lavet en Flødebakke i Dag kan han jo bruge den højree Haand, men han har ogsaa lavet et stort Nøgle Bindegarn han har knyttet sammen til Reb. Ellers naar de ikke har andet at lave saa hugger de Pil itu, men det er noget skidt Brænde, det giver ikke meget Varme. Angaaende halv Gris saa er der nu ingen her der skal have nogen, de er jo slet ikke saa billige. Saa er der jo mere Mening i at slagte Koen, de vil gerne have den at smage her, og vi kan vel nok lave saa den kan blive spist. Jeg kommer jo altsaa hjem en Gang i næste Uge hvilken Dag er jo ikke værd at bestemme men paa Tirsdag holder Skolelæreren Foredrag om Grønland og viser Lysbilleder saa var det jo morsomt at være med, vi har slet ikke været dernede for hvis vi gaar for meget i By faar vi for lidt bestilt, Lindeskovgaard maa vi nok ogsaa opgive for denne Gang, det kunde ellers været morsomt at se den, men det er jo bedre om Sommeren, jeg haaber indbydelsen bliver gentaget en anden Gang. Frede siger du maa gerne komme og grave de Rodskud op i Haven som I talte om, men det er vel ikke saa godt, ellers kunde du jo passende komme og hente mig. Vi har talt om at ringe op og ønske til Lykke mellem 6 og 8 paa Mandag, men saa skulde du jo helst være inde og det er du vel ogsaa nok naar det er din Fødselsdag. Kirsten kommer vel nok hjem og besøger sin Morfar. Det er jo ikke ganske sikkert vi faar det gjort men jeg haaber det. Ringet altsaa. Kirsten er vel nok vokset mens jeg har værete væk, jeg længes snart efter at se hende, tak for Hilsen lille Kirsten.
Ellen og hendes Far og Mor sover paa deres grønne Øre nu saa de sender maaske Hilsen i Morgen. Vi er ved at sy to nye Bomuldskjoler til Damse, hun købte en Rest billigt, det bliver kun 1½ Kr. pr Kjole. Godnat nu gaar Mormor ogsaa i Lullen, Klokken er halv 12. Nu Goddag igen, nu vil vi haabe I holder en god Fødselsdag, Onkel Mathias møder vel nok, det plejer han jo altid, hils dem der kommer. Jeg skulde hilse fra Thorkild, det er vel Inger og Rigmor han mener. Gudrun bager Specier og vasker Klatvask saa hun har travlt.


Kære Far! Rigtig hjertelig til Lykke med Fødselsdagen. Jeg haaber I nok kan faa den lidt festlig selv om Mor ikke er hjemme, vi beholder hende jo her saa længe som muligt, Ellen kan slet ikke undvære hende mere.
Mange Hilsner til jer begge fra Gudrun A. og Ellen

 
  1.2.1935
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre

Hullegaard Fredag Efterm. [1.2.1935]

Kære G. og A
Nu sender vi altsaa noget Bøfkød vi syntes ikke det kan betale sig at sende altfor mange Ben, men hvis det er at du gerne vil have noget mere kan du jo skrive saa hænger der noget paa Loftet endnu, det var en jammerlig mager Ko, der var næsten ikke Talg i den og Kødet er jo ogsaa magert, men saa fik vi jo Livet af den. Vi havde Suppe i Dag, men Kødet blev ikke mørt til Middag det koger videre i Eftermiddag, bare det faar sin Tid saa giver det sig vel nok. Nu haaber jeg du skriver naar du har faaet dette. Endnu har vi jo ikke hørt noget. Nu er lille Kirsten blevet bedre i Maven, det har altsaa hjulpet at holde hende mere varm. Herluf var her og slagtede Koen i Gaar han sagde at Anna V og Edel havde ligget i Stuen siden det blev koldt. I Aften skal vi have Læsemøde, i Dag er det mere rimeligt Vejr, det er vist omtrent Kaneføre det sner stadig lidt. Min største Palme var gaaet væk mens jeg var væk, og saa tre fire Aflæggere, ellers de fleste Blomster har dog holdt Livet. Er Karen Marie kommet hjem. Hansine havde slet ikke vist Emilie mit Brev, eller talt om at hun havde faaet Æbler, jeg skrev jo hun kunde lade hende smage Æblerne. Nu hævner jeg mig og sender Kød til Emilie og ikke til Hansine, for saadan behøver hun jo ikke være.. Nu faar jeg nok holde for Karlen skal afsted med Pakken Hils Ellen saa godt fra Mormor jeg haaber hun savner mig lidt. Fortæl om hun gør nogle Fremskridt. Kniplebrædtet er i Sandkaas I faar selv lave et.

 
  3.2.1935
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Hullegaard 3/2 35

Kære Gudrun og Anker og lille Ellen
Ja nu er det vel snart paa Tiden at faa skrevet til jer, det varer jo alligevel længe inden det kommer derhen. Jeg er jo kommen hjem i en heldig Tid for nu har det jo blæst dygtigt igen i 2 Dage.
Jeg kom jo af Sted og tog Billet til Valby og fandt ogsaa godt nok ud til Provstinden, men hun var ikke hjemme der var laaset, men jeg fik jo set hvor hun boede saa kan jeg maaske faa besøgt hende en anden Gang. Saa tog jeg med Sporvognen ud til Fru Jørgensen og var der ved halv 5 Tiden og hun var heldigvis hjemme, hun var ved at lave sig et Bad til og da hun var færdig fik jeg ogsaa et varmt Bad, det var rigtig dejligt, saadan et Badeværelse skulde man have. Karen var paa Sløjdkursus. Fru Jørgensen havde talt med Provstinden Dagen før, saa hvis vi havde ringet havde hun nok været hjemme, men i Gaar Lørdag havde Verner Bryllup ovre i Fredericia saa hans Mor havde vel travlt med det. Det var rigtig godt Vejr at sejle i og jeg forlangte en Køje i den anden
Ende af Skibet end da I var med og der var ikke nær saa meget Støj af Maskinen. Jeg tog saa til Aakirkeby og besøgte hos Mathiasse, Emilie havde jo sendt Kraven Dagen før saa den har du vel faaet. Saa ringede jeg hjem og fik at vide at de skulde komme med Pakhusregnskabet om Eftermiddagen saa det var jo ikke for tidlig jeg kom hjem. Jeg tog saa med 11 Toget til Østerlars og gik ned til Helga og skulde se paa Kirsten, men hun har ikke kommet sig noget siden Jul, hun har daarlig Mave og har haft noget, jeg tror hun fryser for meget for de har næsten aldrig rigtig varmt i Stuen og hun ligger jo altid der lige inden for Sovekammervinduet og saa i denne Kulde. Faer og jeg kørte derned i Eftermiddag for at se at forbedre Forholdene lidt og vi fik meget udrettet. Først fik Kirsten en varm Underkjole paa og saa skal jeg strikke et Par uldne Bukser til hende og saa flyttede vi Sengene ind i den bedste Stue for der er jo saa fugtigt i Sovekammeret og det er nu fælt med Kulde og Fugtighed.
De har nu talt om at rive Udvæggen ned til Sovekammeret og saa øge lidt til i Bredden og saa mure Kanalvæg saa der kan blive tørt og lidt bedre Plads, men det maa jo vente til det bliver Foraar. Foreløbig kan de jo godt bo saadan som vi ordnede det i Dag for det er ikke ofte der kommer Fremmede og Helbredet er jo desuden det vigtigste. Pas nu ogsaa godt paa Ellen og hold hende varm og god og fortæl hvad hun synger om.
Kirsten var slet ikke bange for mig, men hun har meget Lyst til at tage Brillerne. Hun kan ogsaa ”kæle” især med en Mor saa tager hun fat i begge Kinder og saa kysser hun og savler hende ganske vaad i Ansigtet. Hun har ogsaa Lyst til at hoppe, hun kan tage nogle vældige Hop naar man holder hende under Armene. Inger er ikke hjemme, hun tog til Aakirkeby med 6 Toget i Aftes og i Dag er der Delingsførermøde, men vi venter hende hjem med Nattoget vi skal nemlig bage i den store Ovn i Morgen. Jeg ved ikke rigtig hvad det bliver til med Koslagtningen, vi kan vel ikke faa Tid i denne Uge for dette her Regnskab og Inger er ikke syet færdig til Kursuset endnu. Men maaske ikke Kristine Jakobsen har Plads, hun er jo paa Kursus nu, saa kan jeg vel faa hende lidt mens Inger er væk.
Kufferten er ikke kommen endnu men maaske i Morgen. I Aftes var der Ildebrand paa Kønrøgsfabriken i Hasle (Gudrun Holm) den nedbrændte helt men ikke Beboelsen. Børnene hos Lærer A. og lille Kaj har mæslinger i denne Tid.
Tak for sidst alle tre og hils ogsaa Erna, jeg haaber hun er nogenlunde ordentlig. Faer skriver til Anna Val. jeg skal hilse fra ham, han har ikke udtalt sig meget om jeres Have. Det faar I nok selv lave som I vil.

 
  6.2.1935
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Skolegaarden d. 6-2-35

Kære Mormor og I andre to!
Denne Gang faar jeg være rask i Vendingen, for Mormor længes vel efter at høre, hvordan vi befinder os. Ja, det var jo lidt drøjt straks efter at du var rejst, Ellen var noget umedgørlig de første to dage, men nu begynder hun at vænne sig til Ensomheden. Dagen efter at du var rejst kom vor Nabokone herhen et Ærinde, jeg tror nok Ellen bildte sig ind, at det var Mormor, der var kommet igen, i det mindste smilede hun meget elskværdigt til hende. Nu sætter jeg hende gerne op paa Værkstedet, hvis hun ikke vil skikke sig herinde, der er saa meget at se paa deroppe. Erna er ikke saa slem til at lave Fest med hende mere nu.
I Dag er Karen Marie saamænd kommet hjem, vi har lige faaet os en Kop Aftenkaffe, hun og jeg, vi er jo alene hjemme, det er Komedieaften i Aften. Hun spiste ogsaa til Middag herinde, i den højtidelige Anledning serverede jeg dejlig Kærnemælksuppe m syltede Pærer og Masser af Flødeskum samt stegt Sild m br. Smør og Kartofler.
Dagen efter, at du var rejst, var det jo Husflidsaften, bedst som jeg sad i Stuen, banker det paa Døren, og ind tren Katrines Pige meget stolt, hun skulde da hilse fra Katrine og sige, at nu havde Erik faaet en Tand, de skulde jo skynde sig og faa det fortalt, inden Ellen ogsaa fik en. Der er vist for Resten ingen Udsigter foreløbig. Erik var nær kommet galt afsted forleden Dag, han sidder jo i Sengen, saa var han faldet forover og havde tabt Vejret, da Katrine tog ham, syntes hun at han var livløs, men han kom da til Hægterne igen.
Naa, jeg kunde nok sparet min Fortælling for pludselig kommer jeg i Tanker om at det skete mens du var her. I Dag har Katrine været i Roskilde sammen med Hedvig og Johanne, de var oppe og købe Udstyr til Hedvig, Katrine sagde, at de handlede for over 150 Kr., men Jens Andersen siger ogsaa, at hun skal have komplet Udstyr.
I Gaar lavede jeg min brune Kjole og i Dag har jeg vasket en hel Del gammelt Tøj, det er rart at faa det overstaaet.
I Grunden har jeg vel ikke ret meget mere at skrive om, det er jo ikke saa mange Dage siden, du rejste. Ellen har vist ingen Fremskridt gjort siden hun synger stadig den samme Sang, men hun har helt holdt op med at sige ah, jo, lidt større er hun alligevel blevet, for jeg er begyndt med at holde hende frem, og hun laver saamænd den nydeligste lille ”Kringle” (Jeg haaber ikke, I læser Brevet højt)

Ja, videre kom jeg ikke i Aftes, nu er det Torsdag Aften og der er fuld Musik oppe i Skolestuen, der hamres og saves o.s.v. Jeg har lige lagt Ellen i Visselullen, der var højt Humør i Aften, hun snakker endnu derinde, kan jeg høre, hun har for Resten været saa sød nu de sidste Dage.
Hvis I sender Kurvekufferten her over igen, vil I saa ikke lægge de Nordisk M. Tidende deri, saa faar jeg hele Aargangen samlet. Knud har haft travlt med at lave Hylder til Kælderen i de sidste Dage og til Redskabsrummet, han er dygtig til saadan noget og meget nøjagtig.
Katrine kommer herud hver Eftm og fletter Kurvestol, der har hun vist Arbejde til mange Eftermiddage, Herluf er jo med og hvert Øjeblik skal han paa ”Hat” det tager næsten den halve Tid. Hun har sit Slumretæppe færdigt nu, det skal bare syes sammen.
Naa, jeg skal vist snart til at tænke paa Kaffen, de skal ikke have den for sent i Aften vi skal tidlig i Seng det blev sent i Aftes inden Anker kom.

Vil I saa hilse i Risebæk fra os og hvem I ellers træffer af Venner og Bekendte, selv faar I de bedste Hilsner fra os alle tre.
Mormor faar en ekstra Hilsen fra Ellepigen.

I sidder vel dybt begravet i Regnskab.
Erna kommer lige og siger: ”Værs'god og hils og sig at Ellen er snart blevet sød igen”

Kærlig Hilsen Gudrun
 

  20.2.1935
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard 20/2 35

Kære Gudrun, Anker og min lille Ellen!
Tak for Brevet i Gaar og til Lykke med den nye Svigerinde, Overraskelsen var jo ikke saa forfærde­lig stor, men alligevel var det jo rart det kom paa det rene. Og i Dag naar du faar dette er det jo den store Dag for Karen Marie, hils og ønsk saa meget til Lykke. Bliver der Sange saa faar I hapse en til mig ogsaa. Naa i Gaar havde vi fremmede Faster Marie er kommen, men hun har kun en lille Uge hun skal rejse igen paa Fredag, jeg sagde hun kunde lige tage en Afstikker til Osager, men det men­te hun nu ikke hun kunde, men til Sommer hvis Anton blev lidt mere rask saa kom de nok. Hun kom heller ikke til Sandkaas denne Gang for dels er der jo ogsaa fælt at køre og hun kunde næsten ikke holde ud at faste hver Dag. Anton er i Jylland saa længe Marie er her. De drak eftermid Kaffe nede hos Helga og saa tog de Helga og Kirsten med i Bilen herned, der var kun Karoline med. Vi bagte i den store Ovn i Gaar, jeg har haft Kristine i 2 Dage nu, i Mandags lavede vi Spegepølse, nu skal vi se om den bliver god jeg fik 7 Pølser der vejede tilsammen 18 [pund], jeg kunde jo godt faa­et meget mere, men hvis den ikke bliver vellykket er det jo mer end nok. Karoline fik den sidste Stump Kokød i Aftes saa nu begynder det at hjælpe, jeg byttede 24 [pund] med Egeskovs de skal slagte om 8 Dages Tid saa holder det sig jo saa længe. I Lørdags var vi kørende i Sandkaas, de hav­de en Gris der havde daarligt Ben som de mente de var nødt til at slagte og saa skulde vi have Flæ­sket for de havde Karret fuldt, men da vi kom havde de ikke slagtet for Grisen havde kommet sig. Men Turen fik vi jo, vi havde Risebæks med og det var morsomt at se Kirsten hun sad over Ende paa mit Skød da vi kørte derhen og hun gloede ud ad Vinduet saa paa den ene Side og saa paa den anden, saa hun var ved at vride Halsen om paa sig selv. Da vi var der henne og vi satte os tæt sam­men med hver en Unge paa Skødet var hun rigtignok intreseret, meget mere end om Jul, Kirsten bø­jede sig hele Tiden frem og skulde rigtig se hvad det var for noget og saa snakkede Edel op, hun er saa snakkesalig, men det syntes Kirsten var noget mistænkeligt hun stønnede og pustede og trak sig skyndsomt tilbage var lige ved at græde, men hvis saa Edel holdt sin Mund et Øjeblik saa skulde Kirsten se paa hende igen og det gentog sig temmelig længe og til sidst forsonede hun sig med den fremmede Unge. Nu er hun rask i Maven igen, men Helga maa jo ikke spise Løg eller Rødbeder el­ler Asier og saadan noget. Jeg synes det lød til som Katrine og dig syntes det var temmelig meget Johanne havde købt for til Hedvig (150 Kr) men det imponerer nu ikke mig, havde der været et 0 mere saa kunde jeg bedre forstaa det, men hun har vel købt mange Gange foruden det antager jeg. Vi fik Kniplebrædtet med fra Sandkaas for A. V. troede ikke hun kom til at Kniple foreløbig og naar Inger kommmer hjem fra Kursus kan vi jo sende Kufferten, hun har den nemlig med for Skotøj og saadan noget fylder jo alligevel noget saa syntes hun nu hun ligesaa godt kunde have den. Hun kom ogsaa til Sandkaas i Lørdags.
Nu har det staaet i Avisen at Forlovelse er indgaaet mellem Bodil Nielsen og Charles Østergaard Sørensen saa nu er det ikke hemmeligt længere. Axel og Rigmor og en hel Del flere spillede Kome­die her i Søndags et Stykke der hed ”Tornagaardspiblana” et bornholmsk Stykke, der havde været stu­vende fuldt.
Nu tror jeg nok at de snart venter Storken paa Ny Elleskov ogsaa efter hvad der fortælles. Inger havde været ind om hos Müllers i Rønne da hun kørte tilbage fra Sandkaas i Swøndags det var jo Dagnys Fødselsdag men hun var nu ikke hjemme og Moster Anna og Asta var syge begge to saa det var halv jammerligt.
Har I faaet de Billeder fremkaldt endnu og hvordan er de saa? Jeg længes efter at faa dem at se. Helga har jo faaet et temmelig godt Daabsbillede, det har du vel faaet. De graa Bukser har jeg fær­dige men jeg ved ikke om jeg skulde strikke et Par mere for det koster vel ligemeget at sende eller om du kan vente til jeg sender Kurvekufferten, det bliver jo ikke før midt i Marts? Svar udbedes. Nu er vi bleven færdige baade med Regnskabet og Kokødet og vi har faaet bagt saa tænker jeg det skal blive helt roligt og halv mageligt, Kristine kan jeg vel nok faa, men det skal være naar vi skal noget rigtigt for hvad skal jeg ellers sætte hende til, lidt Arbejde forslaar ikke til hende og Udearbejde er der jo ikke ved denne Aarstid.
Naa nu er det nok ved at Posttid. Jeg lægger et Udklip af noget Børnesnak i Brevet. Hils Erna, jeg haaber ikke hun helt forkludrer Mormors dejlige Elle mor.
Hils hvem der muligvis bryder sig om en Hilsen og selv hilses I allermest fra
Mormor

Jeg skriver snart lige saa sjusket som Faster Hansine.
 

  3.3.1935
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard Fastelavnssøndag [3.3.1935]

Kære Gudrun og Familie
Tak for den sidste store sending, det var jo en rigtig nydelig lille Bakke den staar til Stads paa Buffén.
Og tak for alle Sangene, det er farligt om I kan der i Osager. Hvem har digtet den der staar -rasmus- under? den var god. Saa trakterer vel Karen Marie med fin Konfekt nu naar I giver hende Middagsmad? Er hun nu virkelig saa dejlig som de gør hende til? Hendes store Nøjsomhed er jo nærmest Nærighed, for jeg ved ikke om hun er saa sparsom med andres Kaffebønner f. eks.
Vi har faaet Inger hjem i Gaar Eftermd. med en Dame med som hedder Manny Nielsen fra Ibsker, hun venter fremmede i Eftermd. nogle fra Aakirkeby og Rigmor og Hans og Frk Nielsen fra Rønne og maaske Asta med, men det er blevet saa fæl koldt vi kan ikke faa varmt i den store Stue for Vinden er paa der og det blæser meget, i Gaar var det en hel Orkan. Kristine og jeg vaskede i Torsdags for jeg synes ikke det er godt at gemme for meget sammen om Vinteren naar det mest skal tørre bag Kakkelovnen. I Formiddag skal Inger bage franske Vafler og Cremboller, hun tog det nu meget med Ro for begge Damerne kom først op da jeg havde Maden paa Bordet. Forrige Søndag havde jeg nær bleven narret for Far har vel troet at Inger stod op og lavede Mad til, saa bar han Vekkeuret derud, men om Forladelse der var nu ingen Ting sket da jeg kom op saa da fik jeg nok travlt, i Dag beholdt jeg nu mit Uhr. Jeg synes egentlig hun ligesaa godt kunde ventet med at holde sin Fødselsdag til hun kom hjem i Marts, men det faar hun jo selv om, jeg kan ikke gaa og lave til Gilde i et væk, jeg havde jo Faster Marie Gilde forleden. Nu skal jeg saa fortsætte i Morgen og fortælle hvordan det hele spænder af i Dag.
Mandag Form. Jo det gik saamæn vældig, her var Huset fuldt af Fremmede, 5 fra Onkel Ludvigs, to unge Piger fra Søndregaard Hans og Frk Nielsen og Asta Müller samt Risebæks og Rigmor og Sak, saa det blev ikke saa lidt. Mad havde vi ingen af, men Inger bagte Fastelavnsboller og Vafler og det gik med hver Smule for Kaffe 2 Gange til saadan en Flok er jo ikke saa lidt. Til Aften fik vi Grønsager og et Par Salater, overskaarne Æg samt lidt Paalæg og Ost, det roste de nu meget, men overfyldte Maver fandtes vist ikke. De spillede Kort og prækede i Munden paa hinanden saa de morede sig vist meget godt. I Dag risede jeg Inger da vores Kl var 8 med det Resultat at hun kom nørlende Kl omtr. 9 ogsaa er hele Huset snavset og hele Opvasken stod jo der saa det bliver nok alligevel mig de skal ud og røre Æbleskiverne sammen.
Nu har jeg averteret i Højskolebladet efter Pige til os selv og Agerby og Fløjlegaard, men om det nytter noget vil jo Tiden vise. Inger har nu ingen Plads endnu, Thorkild skriver at hun kan faa Plads hos J. Andersens men det vil hun nok ikke hun taler om Svendsbjerg, eller Karlshøj paa Stevns, men jeg ved ikke hvad det bliver. Nu har jeg vel ikke Tid længere haaber Bukserne passer Ellen de er nok ikke for store.
Kærlig Hilsen til jer alle tre fra Mor.

 
  27.3.1935
Vilhelmine Andreasen og Inger Dam til Skolegården

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard Onsdag 27/3 35

Kære Gudrun med Familien
Tak for Brevet som jeg havde ventet efter længe jeg haaber du er lidt raskere denne Gang. Ja nu har jeg faaet Pige til Sommer efter megen Snakken og Skriven frem og tilbage saa har vi faaet Rigmor Pihl!!
Vi fik dog et Tilbud efter Højskolebladet og det var en Søster til hende der er paa Skovlygaard hun hedder Karen Nikolajsen og hun vilde have 45 Kr mdl. og saa være fri for Udearbejde og det syntes jeg jo var lige haardt nok for hvad er her vel saa stort at lave om Sommeren naar jeg selv er hjemme, saa kunde jeg jo godt hjælpe med en yngre og billigere men hvor er de, for her er stor Mangel paa Piger. Jeg skrev saa og bød hende 35 Kr for at gaa inde men det vilde hun ikke nøjes med og fra hendes Side set er det jo meget naturligt. Der var én til som gerne vilde herover ogsaa, men Agerby og [?Fløjl?] vilde ikke give saa meget naar de ikke vilde gaa ud hverken at malke eller hakke Roer. Men saa fik jeg talt med Bodil Maegaard og hun var helt nervøs for hun havde averteret baade i Jylland og her uden at faa noget eneste Tilbud. Saa fandt jeg paa at spørge Rigmor Pihl om hun ikke kunde flytte herhen saa skulde hun faa 50 Kr om Md. og det var der nu flere der havde budt men hun slog til og saa imens slog Karen Nikolajsen ogsaa til saa nu havde jeg jo to, men jeg vilde helst have Rigmor for hun vil jo være baade ude og inde og kan jo lidt af alt – og saa ringede Fru Maegaard til Sjælland i Gaar og fik hende til at love at tage derned vi Stedet hun har en Søster der tjener paa Skovlygaard i Vinter, men sig nu endelig ikke noget til Johanne eller nogen anden at Bodil Mae­gaard er saadan og saadan, for det er ikke sikkert det er saa slemt og saa kan de jo tidsnok faa det at vide, den sidste Pige har dog været der et helt Aar saa det er nok ikke saa galt. Der er jo Arbejde nok inde. Inger er fæstet paa Vallekilde som Køkkenpige 40 Kr og 14 Dages Ferie det er hun nu godt tilfreds med. Hun kommer jo derover nu til Kirstens Konfirmation den 7de April for det er nu meget vigtigt, maaske faar I hende at se med det samme. Hun kom først hjem Søndag Middag nu sidste Søndag for der var en Uges Sygeplejekursus bagefter og der blev hun saa ogsaa. Saa tog jeg væk Søndag Eftermd der var Jubilæum (63 Aars) siden Mads kom til Vestergd og det skulde fejres med Aftensmad for Læsekredsen og andre Paarørende. Saa Mandag var jeg en Tur i Aakirkeby til et Fredsmøde og maatte overnatte kom hjem i Gaar Form. og saa tog Inger til Højskolen i Gaar Eftermd. saa endnu har vi ikke set meget til hinanden. Far er halv syg i disse Dage han ligger mest paa Sofaen og han har ingen Appetit, men her er nu saa mange der er hel eller halvsyge i denne Tid. Holger var her i Aftes et Ærinde, nu har Kirsten ogsaa faaet en Tand og det er jo snart paa Tide for Edel i Sandkaas har jo to, siger de. Men de skriver vel til Dig selv. De laver vist om i Stuehuset i disse Dage, Faer var cyklende der henne forrige Tirsdag da havde de lavet et stort nyt Hønsehus og en Rugemaskine har de ogsaa anskaffet i Kompagni med en Nabo, de ventede de første Kyllinger i Fredags, men vi har ikke hørt noget Resultat. Den Gang vi var til Onkel Mathiass Fødselsdag var vi henne og fik Kirsten fotograferet rigtig og nu synes jeg ogsaa I kunde tage til Roskilde en Dag og faa Ellen rigtig taget, men jeg synes I skal sidde hos hende begge to for vi har jo intet godt Billede af Jer heller.. Jeg er jo ikke god paa de Billeder men Helga brød sig ikke om at sidde med hende for hun bliver heller ikke altid saa god paa Billeder, vi tog hende ogsaa alene men Kirsten er bedst hos mig, men jeg bryder mig ikke om at sendes til Volborg og Valdemar eller Ellergaard saa dem fik Helga.
Nu kom Holger og skulde laane en Hest, de skulde hente Træ i Almindingen til at bygge Kyllingehus af og saa vil de have en kunstig Moer, de har bestilt 200 Kyllinger og skal have dem midt i April saa er de jo nødt til at have Varme til dem. Helga har vel skrevet at hun syer Frakke til Kirsten, jeg strikker en lyseblaa Kjole til hende til Paaske for den røde er mest for lille og i Sommer skal hun have en blaa hvid smaaternet Muselinskjole. Jeg ved ikke hvad Stof der er mest praktisk til Ellen til Frakke men det finder I vel nok ud af. Lidt rød Jernbanefløjl eller andet er jo pænt. Inger vil vist ogsaa skrive lidt paa Bagsiden. Faer siger at til overs har han ikke Svinekortene men han købte dem jo til jer i sin Tid saa hvis I har Brug for dem saa behold dem bare. Vi skal have en ny Karl til Sommer en Knud Erling anbragt ellers kan han godt faa Plads her 500 Kr., det gaar Aksel og Charles for. Men hvis der er saa mange maa han ringe for vi tør ikke vente. Kærlig Hilsen fra Mor og Far
Hils Erna og Jens Frandsen og hvis der er andre der spørger til os.

Kære Gudrun og Anker
Det bliver nok meget kort for Marius skal have Brevet med og han har omtrent spændt for.
Ja saa er det jo ellers Meningen at jeg skulde til Vallekilde til Sommer, hvis I taler med Søster og Littrup saa sig at de kan godt regne med hyppige Besøg fra min Side, Søster tror jo jeg aldrig kommer, men nu kan hun faa Lov at forandre Mening, hun lovede mig Chokoladelagkage naar jeg kom. Det var dejligt at være paa Husholdningsskolen, jeg kan godt forstaa at du G. var saa forkølet og havde saadan Snue efter hvad Emilie fortalte mig.
Forleden var jeg oppe at Køre i Bil sammen med 4 andre Piger til Aakirkeby, undervejs kom der en Bil bagfra og kørte os ned, saa vi havnede i den dybe Grøft, underligt nok skete der ikke saa meget som man skulde tro, vi kravlede jo efter hinanden op igennem Vinduet, den væltede nemlig helt om paa Siden. De to Piger slog sig i Hovedet, men det var dog ikke saa galt, jeg kom jo heldigvis underst og tog Stødet af.
Nu holder han og venter.
I Hast Inger.
 

  4.4.1935
Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam til Gudrun Dam

Torsdag Eftermd. [4.4.1935]

Kære Gudrun!
Ja saa er det jo i Morgen at Inger skal af Sted saa er jeg ene igen i nogle Dage. Det har været saa koldt siden hun kom hjem at vi har næsten ingen Ting faaet gjort uden at vaske, men naar hun kom­mer hjem igen skal det nok gaa for sig. Men saa er det snart Paaske det sinker jo meget og saa den 12te April altsaa nu i næste Uge skal vi have Højskolemøde her, jeg vil haabe Inger kommer hjem den 10de det har hun nu lovet, men der kan jo snart komme Fristelser paa hendes Vej. Her er saa mange syge i Vinter, Faer har gået saadan halvsyg helt siden Inger kom hjem, men han vil heller ikke blive i Sengen. Sigrid Pihl er flyttet hjem for hun kunde ikke holde til det derhenne i Sletteen­ge. I Aften skal der være stor Gymnastikopvisning her i Østerlars 6 Hold: smaa Piger og smaa Dren­ge store Piger og store Drenge ældre Herrer og Damer det er jo godt det blev mens Inger er hjemme. Nu begynder jeg at spekulere paa ogsaa at faa Sommerferie for med Rigmor som Pige kan jeg jo nok være hjemmefra lidt. Det kunde være morsomt at se Jeres Have naar den bliver grøn.
I Aftes var jeg til Læsemøde paa Møllehuset og Faer fortalte da jeg kom hjem at Holger havde væ­ret her og hentet Penge for han kræver jo op i denne Tid og saa gemmer han Pengene i vort Penge­skab til han skal til Gudhjem med dem, og han havde fortalt at Helga havde haft en værre Ballade mens han var væk, Dyrlægen var kommen at behandle en Ko og saa skulde Helga med ham ud i Stalden og mens hun var ude havde Kirsten vel siddet i Hestene og nu rejser hun sig op og staa og saa havde hun faaet fat i Voksdugen paa Bordet og der stod Blæk og Pen og nogle renskrevne Syge­kasselister som alt var raslet paa Gulvet og ødelagt og Kirsten oversmurt med Blæk saa Helga fik stortravlt, Listerne skulde være færdige for Holger skulde jo ned med dem, hun af Sted til Bys efter Blæk o s v . Jeg skal der ned i Morgen da slutter Tilskærekursuset med Kaffebord saa skal jeg nok passe Kirsten, men naar Holger er væk fra Morgen til Aften er det jo ikke saa nemt for hun sover jo ikke meget om Dagen nu. Jeg har strikket hende en blaa Kjole som hun fik i Søndags den klædte hende rigtig godt. Nu skal jeg hækle dig et Livstykke jeg fik en Model af Fru Andersen i Aftes, altsaa til Ellen.
Nu har vi faaet en Karl til Sommer én fra Bornholm som er 21 Aar han skal have 500 Kr. Piger er her næsten ikke at faa, havde Rigmor ikke skullet have saa mange Ferier havde jeg vel ikke faaet hende, men det er jeg jo vant til. Kristian Rasmussen Hoppegd er kommet paa Aakirkeby Sygehus med daarlige Ben vistnok Koldbrand i Tæerne, det gaar vel sagtens galt. Gunhild kom hjem i Tirs­dags de havde skrevet efter hende. Der siges at Erling skal giftes men der er ingen der ved hvem Bruden er. Har I begyndt at saa? vi har ikke rørt noget endnu, det er saa koldt nu om Dage.

Fredag Formd.

Ja nu maa jeg nok se at faa dette færdigt. Jeg sender et Billede af dig da du var Aars gammel saa kan du jo se om Ellen ligner dig.
Nu har jo Kirsten to smaa Tænder i Undermunden jeg tror ikke hun var særlig gal da de kom det har jeg ikke hørt noget om, De var hjemme med Hest og Vogn i Søndags for første Gang i Vinter Kir­sten med ny Frak den passer godt til Huen og Vanterne, den er syet med Bærestykke og Vaffelryn­ker paa neder parten.
Gymnastikken i Aftes gik vist storartet, der var smæk fuldt Hus. Jeg giver jo Inger dette med for det er nu Meningen hun vil hilse paa Jer. Hvor er Knud flyttet hen? Har Erna nu kørt Ellen en Time hver Dag som hun lovede? Det har hun nok ikke, har du faaet en Skolepige til at passe hende, eller Karen Marie kunde da godt tage sig det paa.
Inger vil ikke have de Bakker med, I kunde jo godt have beholdt min til Udstillingen havde været. Nu har vi spist Jerseysuppe til Middag og den var fed og god, nu skal jeg have Top for og køre ned og passe Kirsten saa har jeg sagt at Faer kunde skrive videre
Kærlig Hilsen fra Mormor

Ja nu er Mutter kørt og jeg har faaet Blyanten men hun har jo fortalt det hele ligesom ham Dorthea plejer at fortælle om der løb foran med Nyhederne og da han gik vendte han sig i Døren og sagde ja saa er der ogsaa det at Koen har melkads. Det har Koen ogsaa uden at Mor har faaet fortalt det vi har nu 450 Pd. nu har ogsaa de fleste kælvet vi har 4 Første-Kalvs Kvier som vi er godt tilfredse med naar undtages at de er smaa og skidne det er farligt med alt det Møg vi har jo ogsaa saa mange Roer i Aar som aldrig før, jeg vil ikke saa saa mange i Aar for som Frede Frandsen siger: der kan ogsaa være Maade med den Slags. Jeg ser at Mutter alt tænker paa den næste Ferie det er nok ellers min Tur men jeg kender jo ikke saa godt Forvalteren som kommer. Jert Havebrug intreserer mig jo, men har I faaet noget Hegn om I vil have Høns og Katte gaaende der saa værsgod, men Heste og Køer kan jeg ikke forliges med.
Naa jeg skal ikke gøre noget Vrøvl I kan lave det som I vil bare I husker
Sigtbarheden, det er ikke behageligt at blive kørt ned af Biler, det kan Inger snakke med om naar hun kommer.
Mutter skriver om syge Folk., hvad mig angaar saa er jeg dog ved at være normal igen.
Viktor Saaer Kunstgødning i Dag men det er koldt og blæsende og nu begynder det ogsaa at regne. Marius kører Ajle paa Hveden den har hidtil staaet godt, derimod synes jeg ikke saa godt om Græs­markerne, Hvidkløveren ser ud til at forsvinde i de ældste Marker.
Med Hilsen til Jer alle tre paa Skolegaard fra Morfar
Hils ogsaa paa Skovholm dem jeg kender og særlig Jens Frandsen

 
  22.4.1935
Vilhelmine Andreasen og Inger Dam til Skolegården

Anden Paaskedags Formd. [22.4.1935]

Kære Gudrun med Familien!
Tak for Brevet med Inger, det er jo snart noget siden, men vi har jo haft travlt i den senere Tid, især Inger hun har jo temmelig travlt for at blive færdig og komme af Sted igen. Højskolemødet blev ikke til noget som vel var for vi kunde ingen Taler faa og saa udsatte vi det til i Maj en Gang saa det linnede jo lidt paa Travlheden. Haven naar vi nu ikke at faa noget gjort ved mens Inger er hjemme, men naar jeg faar Rigmor saa faar vi det nok gjort alligevel. I Dag venter vi dem fra Sandkaas om de kommer for det er jo ikke sikkert, de har smaa Kyllinger hvis der blev nogen, de ruger jo selv og første Rugning blev der nu ingen af. Om Vinteren kan de ikke komme og om Sommeren kan de slet ikke komme hjemmefra saa nu i Paaske skulde jo være det bedste, men nu faar vi jo se. Inger har nu slet ikke faaet Tid at komme derhen i Paaske. Først var vi i Kirke i Øster­marie Torsdag Formd. alle sammen altsaa vi her og H. og H. og saa gik Inger lidt til Pihls om Ef­termd. Charles og Bodil skulde komme. Saa Langfredag skulde hun nu til Aakirkeby og sige Farvel, saa Lørdag Aften var der Gymnastikpiger til Pihls og i Gaar skulde hun bestemt til Timannegaard i Ibsker og besøge en Husholdningsveninde og Rigmor skulde til Hoppegaard og besøge Aksel for han er Statholder i Paaske dernede da Erling er paa Sjælland og holder Bryllup med en der hedder Dagny Olsen fra Havrebjerg eller hvor det var, Rigmor sagde hun havde værete paa Højvang en Gang da hun var der, en lang én. Kristian Rasmussen er død og blev begravet forrige Lørdag og samme Dag stod Erlings forlovelse i Avisen. Inger havde været derind om i Gaar der var kommet saa mange Brudegaver.
Har I nogle Kyllinger endnu, vi har 18 de 5 er 14 Dage gamle det er Høns der har lagt sig selv, vi har fundet en i Gaar som har 17 Æg saa det gaar saa nemt. Holgers har bygget nyt Kyllingehus og skaffet kunstig Mor og købt 160 Kyllinger saa de stikker en hel Kapital i det. Jeg var der oppe lidt i Gaar Eftermd. Kirsten har begyndt at gaa nu hun flytter Benene saa pænt forbi hinanden for før hoppede hun bare med samlede Ben, hun skal altsaa holdes i Hænderne naar vi gaar bag ved hende saa traver hun stærkt. Hun var lidt forkølet for nu sidder hun i Vognen ude lidt hver Dag og Foraar­sluften er jo lidt skrap selv om det er godt Vejr. Du skriver at vi skal være velkommen til Pinse, men saa hurtig kommer jeg nu alligevel ikke maaske Faer kommer han siger jo det er hans Tur nu og det passer jo ogsaa godt nok. Kanske der bliver billige Billetter igen i Aar i September saa kan det vel være tidsnok for mig. Jeg har tænkt jeg kunde invitere Helga og Kirsten med for Helga har jo aldrig været der.
Dagmar Andreasen har ligget paa Sygehuset og faaet taget Blindtarmen men nu er hun vist ved at komme hjem, det var Meningen at Asta Müller og Hedvig skulde komme herhen i Dag men Asta ringede at hun kunde ikke magte saa meget.
Tirsdag Formd.
Nu faar jeg vel skynde mig at male lidt mere op for det skulde vel snart af Sted. Sandkaas'erne kom i Gaar og blev her hele Eftermd. saa det var mest over Forventning jeg tænkte de skulde vel baade til Bakkegaard og Ellegd med det samme, men Fru Madsen var nede paa Sygebesøg i Gudhjem hos Andr Svendsen for Herluf løb derop en Stund. Lille Edel er vokset godt, men hun spiser ogsaa me­get, en hel Tallerken Semulevælling og ellers Kartoffelmos og kogte Æg hun faar næsten ikke Bryst mere. Hun er vist meget skikkelig hun sov ude i Ingers Seng længe og hun plejede at sove hele Nat­ten. De har lavet om derhenne men er ikke færdige det venter de at blive til A.V. Fødselsdag. De havde faaet 63 Kyllinger af 104 Æg saa det var vel ikke saa galt endda. De sælger saa meget Grus fra deres Bakke uden for Huset flere hundrede Billæs til 50 Øre Læsset det bliver jo dog til noget og de har ikke Spor af ”Drav” med saa det er jo ren Fortjeneste, det kan nok ogsaa trænges for det er dyrt at lave om. Naar vi faar lidt i Orden her hjemme med Haven og Huset skal jeg nok derhen i nogle Dage saa de kan faa lidt mere Ro til at male og tapetsere saa kan jeg passe Edel og lave lidt Mad. I Dag kalker Inger Køkkenet i Morgen skal vi til Sovekammeret og saa skal vi jo vaske og stryge og saa er vel ugen forbi. I Eftermiddag skal jeg køre med Frk Larsen fra Østermarie til Be­gravelse i Rø det er Lærerinden der er død, hun var jo vores ”Fredsdame” der henne saa det er vel ikke mer end rimeligt vi følger hende til Jorden. Jeg har hæklet 2 Livstykker til Ellen om de nu pas­ser, er de for lange kan du jo sy en Ombøjning forneden, vil du have flere kan du vel selv hækle det er Garn No 12 det er slet ikke sent, men nu skal jeg strikke Strømper til Kirsten for de andre er for smaa. Og Anna V. kunde ogsaa godt bruge et Par hæklede Livstykker til Edel fik jeg at vide. I Aften kommer Pastor Andersen og besøger i Risebæk saa vi skulde ogsaa helst derop lidt. Nu skal Inger vist ogsaa have nogle Bemærkninger indført. Jeg sender en Pakke med hende naar hun rejser. Kærlig hilsen fra Mor

Tak for sidst, det er snart længe siden, men jeg har mægtig travlt for Tiden og skulde gerne være cir­ka færdig med Rengøringen til Søndag, og saa ogsaa vaske. Stuerne er heldigvis færdige den lille nytapetseret, i Dag gaar det løs i Køkkenet, saa mangler Bryggerset og Soveværelset, Maries Kam­mer og Mælkestuen sidstnævnte naar jeg nok ikke der trænger ogsaa til at tørres godt.
Østbornholm gaar Mandag Aften, saa du kan maaske nok vente os til Middag Tirsdag, lige prc om en Uge, bliver det jo saa, nu haaber vi Vejret bliver lige saa fint som i Dag.
Til min Forbavselse var jeg jo ikke syg da jeg rejste hjem der var ellers nogle væmmelige Under­dønninger, saa det rullede saadan rigtig da vi havde sejlet et Par Timer.
Jeg har lige ædt mig mæt i Citronfromage, det er vel nok flot saadan en Dag. Det er en modbydelig Pen denne her.
Paa snarligt Gensyn. I.

Jeg skulde hilse fra Faer. Vi har begyndt at slippe Køerne paa Græs, det har Holger ogsaa

 
  24.4.1935
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard Tirsdag [formentlig 24.4.1935]

Kære Gudrun og Anker!
Først vil jeg sige saa mange Tak for Pakken, vi har mest levet ved den Flæskesteg nu i Paasken og Medisterpølsen havde vi til Middag Paaskedag den var jo rigtig god. Blodpølsen var jo alligevel ikke saadan som min i Smagen ellers var den jo meget passelig fast, men hvis det er mig tilladt at kritisere den saa troer jeg den mangler lidt Salt og lidt Sukker og denne her Løg (altsaa hakket Porre) og maaske lidt Allehaande, altsaa efter min Smag. Naa jeg skal vel til at fortælle lidt om Begivenhedernes Gang siden sidst.
Skærtorsdag havde Poul og Dagny Bryllup i Aakirke, fordi to af Dagnys Søstre var bleven syge og Moderen maatte af Sted og passe dem saa kunde de jo ikke holde nogen Fest der over. Saa rejste de nygifte Lørdag Aften og kommer igen Onsdag Morgen, jeg var i Aakirkeby Paaskelørdag og da var jeg inde hos de nygifte og saa Lejligheden og Brudegaverne. De har det rigtig nydeligt kun to smaa Stuer og et lillebitte Køkken samt et lille Soveværelse men det er jo rigelig nok til hende at holde i Orden ved siden af sin klinik. Jeg købte 2 smaa Hverdagsduge til Poul og Dagny for det manglede de, og en fin gul Kaffedug til Alfred og Oda som Hedvig nu syntes var saa henrivende. Han skal have Bryllup paa Søndag og Ludvig og Petra og Hedvig rejser i hvert Fald om der er flere der skal afsted vides endnu ikke, de skal alligevel vies i en Kirke, men som Formiddagsbryllup. Herover har vi noget rigtig Aprilsvejr, Torsdag og Fredag og Lørdag var det mest Sommer stille Vejr og Solskin, men saa Paaskedag blæste det jo op til en Brandstorm igen og saa i Gaar Nattefrost og stille Kulde og i Nat frøs det igen et Par Grader. Det er kedelig med den Frost nu alting er ved at springe ud. I Torsdags var der Amtsopvisning ude paa Halleklippen ved Neksø saa var Karl og Inger jo der hele Dagen, Langfredag var vi hjemme alle, Lørdag var jeg jo i Aakirkeby og besøgte bl.a Sejer Mogensen, Anna og Jens var hjemme det var meget morsomt vi opfriskede gamle Minder og Tiden fløj afsted. Nu lige efter Middag i Dag sneer det for gevalt, Tagene er helt hvide, nede paa Jorden tøer det efterhaanden. Paaskedag kørte jeg med Egeskovs til Øm. Kirke, Hoppegaards fik deres lille Dreng døbt han kom til at hedde Torkild Kristian Rasm. hendes Forældre fra Sjælland var der og en Broder. Vi var saa i Risebæk bagefter, nu skal de til at bygge Hodda igen, først vilde de sætte den ude i Gaarden det er altsaa den lille Stue der skal udvides nu, men Fatter raadede dem til at fortsætte med Hoddan ude i Haven og saa rykke Køkkenet tilbage saa Stuen kunde udvides den Vej, det er vel nok lidt mere Arbejde og altsaa dyrere men det kan jo nok være det bliver bedre og pænere, de skulde alligevel have ny Kakkelovn og nyt Gulv i Stuen saa synes de det var rart at faa den lidt større med det samme, de skal begynde nu saa snart Vejret tillader. Hvordan gaar det Esther og den lille Broer er de raske, var det for tidlig han blev født eller hvordan? Har Katrine faaet nogen Pige? Har I saaet alle roerne?
Goddag igen. Ja angaaende det at komme hjem i Juli saa er det jo meget godt, men for Helga og Anna Val er det vel nok den værste Maaned og det er jo Ingers Ferie jeg husker ikke, men mon det ikke er 3de Søndag i Juli de har Elevmøde paa Vallekilde, men det kan vel ikke blive før nu kan vi jo se. Vi skal have nogle Sønderjyder i 3 Nætter og Dage nu paa Lørdag kommer de vores er fra Brøns og hedder Bastian, det er ligesom Nüsslers Hund i ”Landmandsliv”. Frk Nielsen og mig var i Biografen og saa ”Kongen bød” i Søndags Aften, den var jo god, I har vel set den? I Gaar kom Jens og Peder og hakker Roer saa nu faar vi nok det værste gjort til Søndag, Inger har mest gaaet der ene før men det vil hun ogsaa helst, ellers kunde vi nok faaet lidt hjælp før, men for Kløverhøstens Skyld er vi nødt til at spørge Jens, ellers vil han ikke da. Jeg har saa travlt i Formd for her har været Sildebil og Slagterbil og Telefon og alt det sinker jo, og saa er her jo nogle Smaakreaturer der ogsaa skal passes, men jeg naar det vel nok. Om der kommer nogen til Dyrskue vides endnu ikke, Fatter bestemmer sig ikke før Dagen før, Onkel Chr sagde han kunde jo alligevel ikke magte og gaa der og traske hele Tiden saa han vidste ikke osv. Nu faar jeg nok slutte for denne Gang. Fik saa Vermund Præmie?
Kærlig Hilsen til Ellen især
fra Mormoer

 
  24.5.1935
Vilhelmine Andreasen til Skolgården

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre

Hullegaard [formodentlig 24.5.1935]

Kære Gudrun og Anker og lille Ellepige
Jeg læste jo dit Brev oppe hos Helga i Gaar og saa vil jeg skynde mig at skrive for jeg synes det lader til du synes Postgangen er lidt langsom nu om Tider. Nu har vi ogsaa lidt bedre Tid vi har det store Gilde overstaaet baade her og i Risebæk. Her var mellem 50 og 60 Mennesker til Møde, det var saamæn alt hvad her er Plads til naar vi ikke rømmede ud i Sovekammeret. Thomsen talte om H. C. Andersen. I Gaar var vi jo saa til Holgers Fødselsdag, de har faaet et Vindue i det gamle Sovekammer og saa de Gardiner der var i den bedste Stue derind og nyt grønt Tapet saa nu er der helt pænt, smalt er der jo men hvad, der er en køn Udsigt til Byen og saa er der jo meget bedre Sovekammer til Gaarden. Saa har de faaet saaet Græsplæne i Haven og rejst Flagstangen saa de flagede for første Gang i Gaar, det saa helt festligt ud. I Dag begynder de at køre Grus til at lave Kostald dernede de har jo 6 Køer og 6 Ungkvæg saa de har slet ikke Plads til dem. Nyt Kyllingehus og Kun­stig Moer har de jo skaffet de har 160 Kyllinger der er temmelig store. Jeg skal vel ogsaa skrive lidt om os selv herhjemme. Paa Lørdag altsaa i Morgen skal Henry (vores Karl) rejse til Lillebæltsbroen med Radikalerne og blive væk til Tirsdag Aften, ellers havde maaske Fatter rejst nu, men saa maa han jo vente i hvert Fald til Henry kommer hjem, om han saa kommer, der er en Lillebæltstur med Nordbornholm der skal foregaa Onsdag den 29de og saa med Tog fra Fredericia til Nyborg om Fredagen, den synes jeg han skulde tage med paa saa kommer han altsaa til jer vest fra Fredag Eftermd. men jeg ved ikke om det bliver til noget, men saa kommer han maaske øst fra om Torsdagen, ihvert Fald ligger han nu paa Turen i næste Uge. Anna Valborg skrev til Holger i Gaar at vi maatte ikke komme den 30te for de var midt i Maling og Tapetsering de blev ikke færdige til den Dag saa Festen blev udsat, de har jo lavet helt om saa der skal jo Tid til, de var saa glade for at de solgte saa meget Grus til den nye Vej, det giver jo en rar Ekstraskilling. Jeg er i Færd med at strikke et Par Strømper til Ellen for saa længe det er saa koldt er det da Synd at hun skal være barbenet. Faer skal nok faa dem i Lommen naar han kommer. Er der ellers noget han skal have med maa du skynde dig at skrive og du maa gerne alligevel snart skrive skrive lidt, det er mest den eneste Fornøjelse man har, det er at faa Brev ”frå Bellana”. Det er godt vi har Kirsten saa nær for de andre smaa Piger ser man jo aldrig. Hun er jo ogsaa saa ferm og stor, det værste er at jeg kan ikke magte at bære hende saadan en Klods er hun. Nu er hun ogsaa begyndt at spise Mad, men hun kan ikke have ret meget, hun har ellers 4 Tænder nu. Vi har jo været heldige og faaet flinke Folk i Sommer, Rigmor er jo meget flink og sød, det er en hel Fornøjelse med hende i Stedet for Inger hun er altid mild og gemytlig, Inger var mest altid sur i Masken dog ikke den sidste Tid da tror jeg hun vilde efterlade et lidt bedre Indtryk. Jeg skal se om jeg kan beholde Rigmor i Vinter ogsaa, om jeg saa skal give 60 Kr om Maaneden.
P
engemagten er jo stor, var der én der sagde. Kærlig Hilsen fra Far og Mor
Vi har over 600 [pund] Mælk. 10 [Kd?].
 

  19.6.1935
Helga Dam og Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Ellen Dam Frandsen

[formodentlig omkring 19.6.1935]

Kære Fødselsdagsbørn
Allerførst vil jeg ønske jer begge to rigtig hjertelig til Lykke med Fødseslsdagen, det er jo nemt med at man kan slaa to Fluer med det smæk. Ja, vi har jo travlt med maling og deslige i denne Tid som Mor har fortalt vi er færdige med Stuen, jeg skal lige smøre Gulvet med Fernis en Gang endnu og i Kælderen kalkede vi i Gaar, ja for vi har lavet os en lille Kælder ogsaa i Forstuen mangler vi en dør at male og saa Vinduet og i Køkkenet er vi lige begyndt at male, vi maser jo paa saa godt vi kan og gør Dagene lange, men det er jo noget der tar Tid, naar det skal gøres ordentlig, ved du nok. Saa mangler jeg hele den anden Ende af Huset at gøre Hovedrent i, det skal ogsaa naas inden Højsommertide, hvis I kommer snart faar I altsaa se lidt gennem Fingrene med det, først i Juli har vi det allerværst paa hele Aaret, for saa er Holger aldrig hjemme, og jeg skriver Lister al min ”Fritid”, men kommer I alligevel saa faar vi vel nok nogen til Hjælp en Dag el. to. Vi glæder os jo til at se jer hvornaar det saa bliver.
Der er saa mange heromkring der rejser til Bellahøj, men jeg tror nu ikke Holger rejser, tre-fire Dage gaar der jo og de er saa kostbare i denne Tid.
Vi har ikke slaaet Græs endnu, det var ellers Meningen i Gaar men saa var det begyndt at blomstre og saa udsatte vi det lidt, Roerne er vi færdige med for 14 Dage siden, vi havde nogle Akkordhakkere til hjælp, de staar pænt, men skal jo snart hakkes igen, vore Kyllinger er saa store at de er begyndt at figurere paa Middagsbordet om Lørdagen, det er jo bare om at faa Hanerne udryddet.
Saa maa du have Tak for de to Breve vi har faaet siden sidst jeg skrev og saa Farvel og paa Gensyn
Mange Hilsner til jer alle tre fra Familien paa Risebæk
Moster Helga

Brevet blev kun lille men jeg er jo paa Besøg og kan ikke sidde og skrive hele Tiden

Det er farligt som de hitter paa meget over hos Jer hvad mon det næste bliver. Hvem havde givet Præmierne og hvad bestod de af? Er Søster faldet i Unaade i Ernas Klub? der er kanske snart ikke andet end Erna og Kommierne tilbage? Nu kan jeg ikke se længere men jeg er vist ogsaa færdig. Her har ikke været Dyrskue endnu, jeg ved ikke om Herlufs Frans skal af Sted.
Mange Hilsener fra
Mormor
 

  19.6.1935
Vilhelmine Andreasen til Ellen Dam Frandsen

Postkort, poststempel 19.6.35

Frk. Ellen Dam Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre

Hullegd

Kære lille Ellen, du holder vel en sød lille Fødselsdag i Dag, bare Mormor kunde kommet og besøgt dig, men det kan jeg nu ikke denne Gang, men maa nøjes med at sende dig og dine Forældre en lille Hilsen. Kan være der kommer nogen i Morgen og ønsker din Mor til Lykke i stedet for, og maaske samme har noget med til lille Ellen fra Mormor. Mor dig nu godt, du kan vel nok drikke Chokolade? Hilsen fra Morfar han kom godt hjem og fra.
Mormor

 
  20.6.1935
Karoline Dam til Gudrun Dam

Postkort

Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Aakirkeby d. 20.6.35.

Til Lykke med Fødselsdagene!
Haaber at I er raske og har det rigtig godt. I er vel færdige med Roerne? Det er vi nu ogsaa.
Hilsen til hele Familien fra Din Faster Karoline.

 
  21.6.1935
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

21/6. 35

Kære Gudrun
Jeg faar vel skynde mig at faa skrevet et lille Fødselsdagsbrev for det er jo i Dag at Rigmor stikker af og hun skal vel af Sted midt paa Eftermd. for hun skal om Rønne og handle lidt med det samme. I Gaar var vi såmæn kørende i Sandkaas i Bil, Fatter og Helga og Kirsten og mig ogsaa 3 smaa Grise, de vidste ikke vi kom og de gik ogsaa og rodede farligt i det for nu skal de jo se at blive færdige til 1 Juli og det er der jo ikke saa længe til. De havde ikke rigtig i Orden noget Sted og hun skulde vaske en stor Vask og saa manglede de lidt i Roerne og Haven var skiden igen for i Aar da vokser jo alting godt især Skidtet. Hun altsaa Anna Val. havde begyndt paa et Brev til dig men det kommer nok bagefter men det kommer nok en Gang alligevel. Helga har mest ligesaa travlt, men de skal da ikke have Turister men de har jo sinket nogen Tid med den Kostald, de vidste jo ikke at det vilde regne hver Dag heller for saa kunde de maaske faaet mere Kraft paa i Begyndelsen. Vi er ca færdige med at tynde ud, og vi har ikke slaaet noget Græs endnu saa er vi da fri for at have det at ”spigge i” men nu skal det vel snart blive godt Vejr igen saa vi kan faa Kløverhøsten i Gang, der er et ordentlig Lag paa i Aar. Stikkelsbær kan du maaske nok faa nogen men Rigmor kan ikke have dem med paa Cykel, nu skal jeg se efter hvor store de er, for saa faar jeg sende dem naar jeg synes de er tilpas. Forleden Dag var Moster Anna og Asta heroppe. Asta er saa tynd som et Siv, hun vil gerne besøge Jer naar hun faar Ferie, jeg ved ikke rigtig naar det bliver, men ikke nu foreløbig. I Dag er det fint Vejr igen rigtig Solskin, men det er vel lille Ellen der har været saa sød. Ja til Lykke med alle Fødselsdage, det kunde godt været morsomt at have været med men det kan man jo ikke, maaske naar Bonden fylder Aar! Det var vel nok morsomt i Gaar at se de to smaa Kusiner sidde sammen, de vilde hele Tiden have det samme og naar vi øste Vælling i Edel gabede Kirsten ogsaa for saa vilde hun ogsaa have, det bryder hun sig ikke ellers meget om. Edel er ogsaa en stor Pige nu, der er ikke saa meget forskel som der har været og hun er nu ikke forvænt med Pasning, hun passer sig mest selv. Jeg har vel ikke Tid mere, jeg har syet nogle Smaating om de nu passer den lille Dame men det haaber jeg, Anna Val bestilte mere af samme Slags hun faar jo ikke syet al Ting selv det er grovt som éns Døtre har faaet travlt. Hils Familien og vær selv kærlig hilset fra
Mormor og Morfar

 
  7.7.1935
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard 7/7 35

Kære Gudrun, Ellen og Anker
Du har maaske ventet paa Brev længe, men der er saa meget der skal gøres og saa tænkte jeg du skulde have nogle Billeder med det samme og jeg har ikke ikke haft noget Fixersalt før nu forleden, saa nu har jeg lavet nogle, somme har ingen Hoved men ellers er de jo ikke saa gale endda nogle af dem er jo ligefrem gode. I Dag er det jo lille Kirstens Fødselsdag, vi skal nok derned til Aftenkaffe, før er der ingen der har Tid vi kører Hø ind begge Steder baade i Risebæk og her. Vi maa nøjes med to Københavnerdrenge i Stakken, det bliver nok et flot Hæs.
Vi fik en overvægtig Gris tilbage fra Slagteriet i Lørdags ellers gav de kun 40 Øre Kg. og det vilde vi ikke sælge den til, men der er ikke saa megen Sjov ved at have fersk i denne Tid, det var jo ikke saa varmt lige i de Dage, nu har vi Sommer igen i Dag. Vi har lige faaet et Kort fra Inger, hun er paa Kullen eller var i Mandags, de havde været oppe Kl halv to og lave til og de tog afsted halv 5, det er nok Sjov. I Morgen kommer Ediths Søster og skal være her i 4 Uger, bare hun nu ikke græder alt for meget i Begyndelsen. Nu har de maattet opgive at arbejde i Høst de to Københavnere, de er 17 og 14 Aar Brødre til de to unge Piger her var i Fjor, de har dog holdt godt ud nu er det Eftermiddagskaffetid, men saa kom Viktors Henry ogsaa og løser af. I Gaar var samme unge Mænd en Tur paa Nordlandet og de havde lidt Bud med til Sandkaas for mig de har jo saa travlt derhenne 11 liggende Gæster, Dahl har 140 til at spise i denne Uge, det er alligevel mange.
Vi har ikke meget begyndt paa Roerne i 2den Omgang for enten er det Regnvejr eller ogsaa skal vi jo i Høet, der bliver jo en Masse i Aar. Jeg venter med at skrive dette færdig til i Morgen for saa kan du faa lidt med om Kirstens Fødselsdag. Er der sket noget i Sandby? Du kan tro jeg har en Nyhed, hvis du ikke har det fra andre da. Emilie skal have en lille i September hvad siger du til det, Ebba er 9 Aar eller bliver, det er sært alle Fødselsdage skal være i Septbr? i Dammefamilien bare det nu kunde blive en rask Dreng saa var det vel nok morsomt, det er godt Helga har temmelig afbrugt med Barnevognen, den skal de jo have igen til næste Sommer. Nu er de begyndt at cykle med Kirsten i en [tegning] halvrund Kurv paa Styret, det gaar godt naar hun er vaagen men om Aftenen kan det ikke gaa for naar hun falder i Søvn dunker hun Hovedet i Styret. Jeg har syet et Par smaa Kjoler til Edel i alt 3 for alle de gamle er for smaa og saa kan hun ikke have mindre, og saa har jeg syet 2 til Kirsten og en til Ellen det er 6 smaa Kjoler. Den Hat kan godt gøres større, bare sprætte Pulden ud og klippe Hullet i Skyggen lidt større, Pulden kan godt trækkes lidt videre for saa vidt jeg husker holdt jeg den i, jeg havde jo intet Maal paa Hovedet. Livstykket var for kort sagde Rigmor, de andre var for lange saa kan det vel jævne sig for det er ikke godt at træffe. Inger kommer vel hjem i Ferien hen i August, hun har jo spurgt om at blive i Vinter og jeg har givet hende Lov, enten saa Rigmor bliver eller ej for der er ingen ting ved at faa hende hjem mod sin Vilje. Aksel vil rejse til Jylland til Vinter og have hende med, men jeg haaber Kristine Jakobsen er hjemme saa kan vel Thora og mig faa hende hver anden Dag. Kanske der heller ikke bliver saa bart til Vinter.
Onsdag 10 Juli Formd. Nu er jeg saa her igen, vi var i Risebæk i Aftes og Gildet var meget lille for der kom ikke andet end os og saa var der jo Bertha og Ebba. Der var ogsaa Brev fra Inger, hun har fæstet sig som Bager i Vinter paa Vallekilde, det troede hun var et varmt godt Arbejde om Vinteren. Det er godt I ikke er kommen i disse Dage for vi har saa travlt med Roer og Hø saa vi har næsten ikke Tid til at have Fremmede, Haven er ogsaa snavset nu men hvis I vilde komme enten i August eller Septbr. saa var det jo meget morsomt, saa kunde I jo bo hos A. V. et Par Nætter, naar hendes sæson er forbi, det vilde jo være morsomt for dem, de ser næsten aldrig nogen af Familien, saa kunde I jo have det lidt hyggelig uden os gamle en Gang for det slog jo Fejl om Jul. Kan i tænke jer, jeg har lige faaet at vide at Fru Arvidsen i Poulsker er død i Gaar fordi hun blev stukken af en Bi, er det ikke mærkeligt det kan tage saa haardt, en Times Tid efter var hun færdig.
Pastor Jespersens var herover til Aarsmøde forrige Søndag, Børge er jo Læge i Nykøbing Falster og gift, Mogens er forlovet og [?Mie?] er hjemme, Kirsten er i København og Johannes paa Sorø Akademi. Lille Andreas kommer nok igen i Aar og besøger i August for saa skal han en Tur til Sønderjylland paa Cykel sammen med en Kammerat. Emilies Moder og hendes Mand var her i Besøg forleden Dag, han sejler jo med Rønne Damperne men havde altsaa 8 Dages Ferie, han troede nu der blev billige Billetter igen i Aar i September, men det er jo kun for Bornholmere saa da kunde det være jeg rejser. Nu kan jeg vist ikke finde paa stort mere, Posten kommer ogsaa straks.
Skriv snart lidt igen
Kærlig Hilsen fra Mormor
Hils Dagny og Erna m.fl.

Hilsen fra Rigmor
 

  26.7.1935
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Hullegaard 26-7-35

Kære Gudrun
Tak for Brevet, nu vil jeg begynde at skrive i Dag saa kan jeg jo skrive lidt hver Dag til det bliver færdigt. I Aftes stak saa Rigmor af for at blive borte til den 6te August og saa har vi vel sagtens Høst. Det værste er at hele Bærplukningen og Syltning skal foregaa nu mens hun er væk naar undtages Jordbær. Tak for de smaa Billeder af Ellen, jeg synes hun er mig lidt fremmed, hun har vel forandret sig siden jeg saa hende sidst. Det er nu en Skam at dette Ollerupstævne skal være nu samtidig med Bondetoget for ellers var der en billig Tur til København, man kan komme Tur og Retur med Østbornholm for 5 Kr. og med Rønnebaadene for 7 Kr. som gælder i 8 Dage saa det var jo en chance. Der er vist mange der benytter sig af det. I Morgen skal Læsekredsen have Udflugt til Brændesgaardshaven, Helga og Holger skal med for Helga har aldrig været der, hun skal til Aakirkeby i Dag og købe sig en Kjole i den Anledning. Nu er vi jo færdige med Roerne og Kløveret, vi fik 86 Læs, og nu har vi ogsaa faaet Haven nogenlunde præsentabel, vi havde ogsaa Læsemøde i Lørdags med Fru Jørgensen som Gæst og hun laa her om Natten og saa gik vi til Morgenpræken i Østl. Kirke Kl. 8½ og om Eftermid. var Helga og Holger hjemme og viste Kirsten frem for Fru Jørgensen. Jeg har faaet mig en ny Sommerfrakke og Hat pæn og billig saa nu kunde jeg godt rejse til Sjælland for det Skyld, men hvis I vil komme straks efter Høst var det jo nok saa godt. Inger kommer nok ikke før sidst i August saa kunde I maaske komme samtidig vi kunde vel nok skaffe Plads, selv om hun skal have 2 Damer med, vi havde jo mange flere da du havde Bryllup, I kunde jo faa enten det store Gæstekammer eller ogsaa Kontoret og saa de andre paa Loftet saa det gik nok og saa var det mest nemmere end have Gæster og køre ud med to Gange, ikke sandt? Du kunde jo tænke lidt over det og saa skrive hvad I mener om det. For selv om vi ikke er helt færdige med Høsten gør det jo ikke saa meget, men I skal jo være færdige først inden I kan rejse. I maa selvfølgelig ogsaa gerne komme hen i September hvis det passer bedre.
Vi har jo haft Togsammenstød paa Bornholm nu sidste Søndag men det har vel ogsaa staaet i Eders Avis, der skete jo ikke saa megen Skade paa Mennesker, det gik værst ud over Lyntoget selv. Naa i Gaar var det nok jeres 2 Aars Bryllupsdag vi mindedes det nok, men fik ikke sendt Telegram, I kan vel nøjes med en forsinket Lykønskning. Ja Jenny har jo været herover men kom ikke her hen, jeg mødte hendes Broder Christian i Aakirkeby han sagde at Jeppe var jo ikke med herover for han var bleven bidt af en Hugorm Dagen før de skulde rejse og skulde holde Benet i Ro. Om hun kom til jer vidste han ikke. Jeg var til Begravelse i Povlsker, men det har jeg maaske fortalt, at Fru Arvidsen blev stukken af en Bi og 8 Minutter efter besvimede hun og kom ikke til sig selv mere. Det kan hurtig være forbi naar det sker saadan.
I Onsdags havde Eli paa Krusegaard Bryllup i København med en Telegrafassistent Jeppesen, de boer i Valby og kommer til Bornholm paa Bryllupsrejse, sikke nemt for Krusegaards. Det har blæst op nu i Formiddag, jeg tænker paa Axel og Rigmor som træder Pedalerne paa Sjælland i Formd. de troede ikke de fik Tid at Standse i Osager.
De der satte Lynafleder op hos Jer, mon det var de samme som var her, jeg husker ikke om du var hjemme den Gang, men de hed jo Prehn og var nogle rigtige Sn…..? Inger skrev at hvis I kørte til Sandby i Anledning af Storken saa kunde I gerne ringe til hende saa kunde hun maaske ogsaa komme samtidig.
De har jo altid saa megen Fest og Anstalter paa Vallekilde, men nu er der jo ikke langt igen inden Eleverne rejser saa giver det jo lidt Forandring. Til Vinter har hun fæstet sig som Bager det er vel et godt Arbejde om Vinteren. Jeg bryder mig ikke saa meget om at have hende hjem til Vinter heller, til Sommer er det jo en anden Sag for da er her jo altid saa meget Udearbejde. Naar hun nu kommer hjem i Ferien skal hun nok ordentlig sove, for hun har vel sagtens ikke haft udsovet paa hele Sommeren.
Rigmor har kun sovet over én Gang i Sommer, hun er ikke nær saa søvnig som Inger. Hun skal være Fanebærer paa Ollerup paa Lørdag det er vel nok en Ære. Vi har jo Lillian Vadum i Ferien hun ligner akkurat Edith da hun var mindre og hun har nogle af de samme Kjoler ogsaa, jeg syede hende en ny i Gaar af en gl. lyseblaa Gymnastikdragt af Ingers, den ser slet ikke saa galt ud endda jeg satte lidt blaahvid tærnet til Besætning, jeg er snart en hel Skrædder jeg syede en Bomuldsskjorte til Anna Valborg sidste Uge og en til Edel af Levningen saa nu har jeg syet 4 smaa Kjoler til Edel og 2 til Kirsten og 1 til Ellen saa med de to andre bliver det 9 Kjoler i Sommer.
Nu hækler jeg paa en Trøje til Kirsten, men det er temmelig Arbejde og det er kun saadan i Mellemstunder jeg hækler paa den. Nu tror jeg, jeg vil slutte for i Dag og se hvad Morgendagen vil bringe.
Ja nu er det blevet Mandag Formd saa er det vel bedst at faa det af Sted i Dag inden det bliver alt for gammelt.
Turen i Lørdags gik rigtig godt, der er nu dejligt i Brændesgdshaven, hvis I kommer hjem kører vi derned igen. Der er vist 10 Baade i Mølledammen til fri Afbenyttelse og der er et rigtig lille Fyrtaarn med Blinkfyr midt ude i og 2 smaa Øer med Kaniner og alle Slags Svømmefugle, og saa er der jo baade Abekatte og Paafugle og der var saamæn en Kurv med en Mis og 3 smaa Killinger samt en sød lille Vovse med 3 smaa Hvalpe saa der var nok at se paa for Ungerne, Lærer Andersens Drenge og Johannes Pihl sejlede mest hele Tiden. Saa er der bygget en stor Sal med Køkken i den ene Ende, noget saa nydeligt udstyret, og saa er der en gammel Længe hvor der er gamle Bondemøbler og Kobberkedler paa Hylder, der kan man frit gaa ind og spise sin Mad enten man vil købe noget eller ej. I Gaar og i Dag har det været en hel Storm, Æblerne rasler ned alt hvad de kan, hvordan mon de Stakler har haft det i Nat som er rejst til Kongen, de ser nok tilpas medtagne ud. Er der nogen af jeres Familier der er med? Lillian og mig skal ud og plukke Solbær i Dag hvis det bliver Tørrevejr, vi fik 15 mm Regn Lørdag Nat.
Kirsten var med i Haven i Lørdags det var rigtig noget for hende, hun gloede rundt omkring og travede naar vi holdt hende i Haanden lige til det var Aften, der var en lille Pige der stadig kom og legede med hende hun var maaske 3 Aar, de vilde ikke fra hinanden igen saa vrælede de begge to. Vi var en Tur i Risebæk i Gaar, Bakkegaards var der ogsaa Helga havde faaet sig en rigtig pæn Kjole for 20 Kr, tærnet i brunt.
Kærlig Hilsen til jer alle tre og dem paa Skovholm maa I ogsaa hilse
fra Mormor og Morfar

Skriv snart igen.

Nu ringede lige Kirstine Thamdrup at de vilde komme og besøge os i Morgen, Dyrlægen fra Skibby er hjemme med Bil og hele Familien.

 
  14.8.1935
Vilhelmine Andreasen til Anker Frandsen

Kuvert:
Hr. Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard 14/8 35

Kære Anker med Frue og Datter!
Det kan vel ikke være ringere naar man skal ønske til Lykke med et Jubilæum og vi ønsker dig al mulig Lykke med Dagen og Aaret som kommer. Hvis det dybe Vand ikke havde været imellem og det ikke havde været midt i Høstens Tid saa var man jo kommen til Festen selv om man ikke er indbudt, men nu kommer man altsaa ikke. Nu har det regnet i 2 Dage og Nætter vi har faaet 31 mm. det er jo ikke saa lidt det gør godt paa baade Roer og Græs men det fremmer jo ikke Høstarbejdet. Vi har Hveden mejet og opsat men ellers staar det paa Rod endnu, der er ikke mange der har noget indkørt uden Bakkegaards, de er jo altid lidt foran. Holger har slet ikke faaet begyndt endnu. Vi har jo haft Sjællændere i besøg først en Lynvisit af Skolelæreren og saa et noget længere Besøg af tre Gratier som maaske har været og overbragt en Hilsen fra os. Baade Rigmor og mig synes Gudrun Maja har tabt sig saa meget, hun er ikke nær saa køn som hun har været. Det var rigtig morsomt at snakke med dem, de var saa glade og tilfreds med Turen, de havde jo ogsaa dejligt Vejr mens de var her.
I Søndags var der opvisning af Ollerup Holdene inde paa Højskolens Idrætsplads, det var morsomt at se dem og det var det yndigste Vejr og en dejlig Plads bagved Frugthaven var anlagt til det Brug. Nu paa Søndag har Herluf og Familie talt om at komme hjem med Damperen fra Allinge til Gudhjem hvis de kan for Gæster, men nu det er bleven koldt kommer der nok ikke fler end Dahl selv kan huse dem. Saa kommer nok Moster Anna og Asta fra Rønne og skal pille Ribs saa holder vi ogsaa Fødselsdag og Bryllupsdag med det samme. Asta skal rejse til Bryssel nu om 8 Dage saa hun kommer nok ikke og besøger jer denne Gang det er ogsaa meget flottere at rejse til Bruselles det vilde jeg ogsaa i hendes Sted, hele Turen skal kunne gøres for 125 Kr. Jeg tror jeg vil vente med at skrive færdig til i Morgen for jeg kan ingenting finde paa i Aften, Rigmor har gjort rent i Mælkestuen i Dag saa kan det vel gælde for Efteraarsrengøring med det samme, hun har nemlig kalket og gjort hovedrent det naaede Inger ikke i Foraars, og vi har ikke haft Tid før. - Godnat.
Torsdag Form. Kl halv ti
Goddag igen, nu skal man jo se at faa Brevet færdigt, det er nogle usle smaa Ark de har ladet mig faa denne Gang saa det fylder jo godt. I Dag skinner Solen atter fra en klar Himmel saa nu er forhaabentlig denne Regnperiode forbi, i Dag er de oppe og skal forsøge om Ploven kan komme i Jorden naar der er grejfet først bløder det jo bedre. Hvad tror I nu om Bornholmsrejsen? Inger kommer jo den 25de Aug. og har ferie i 14 Dage, men nogle Dage skal sikkert tilbringes paa Skovlygaard saa mer end godt en Uge bliver hun sikkert ikke hjemme. Hvis I kom hjem paa en Gang behøver hun jo ikke [?skitte?] Tiden hen med at besøge jer, ellers tænker jeg nok det skulde hedde sig hun bestemt skal det. Du faar skynde dig at skrive saa snart I er klar over hvad det bliver til for saa skal vi jo ordne Kontoret om til Gæstekammer det er vist det bedste Sted at være med Ellen, eller ogsaa paa Salen, vi skal jo ikke have dækket Bord der denne Gang. Tillykke med den lille i Sandby, hvis de kommer paa Søndag saa hils dem saa godt. Og hils ogsaa de øvrige Gæster vi kender dem vel alle sammen nu. Spørg Katrine om vi ikke ogsaa maa faa et Polyfoto af hendes Drenge. Rigmor bager Lagkage i Dag til Søndagsgildet. I Morgen skal vi vel høste igen. Helga kører til Søndregaard til Konekursus. Mange Hilsener til jer alle tre og Karen Marie fra Mormor og Morfar.

Østbornholmerne gaar Kl 9 nu fra København, hvis I taer med den kunde I jo gaa af i Allinge og blive der lidt først saa kunde vi jo hente jer hjem naar I ville have det, det er bar et Forslag
 

  14.8.1935
Rigmor Pihl? til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Hullegaard, Onsdag [14.8.1935]

Kære I to smaa!
Ja, I bliver vel forbavset over ogsaa at faa Skrivelse fra mig, for det er jo ellers ikke noget jeg plejer at belemre jer med. Jeg vilde jo ogsaa gerne have Lov at ønske Til Lykke med de 30, tænk, at den lille Bonde virkelig er bleven saa gammel, hvem skulde tro det. Tak for sidst! det er jo noget siden jeg var der, men bedre sent end aldrig. Jeg har jo været paa den anden Side Østersaøen en Gang siden da; ak, ja, det er jo saadan med de Piger fra Hullegaard, det smitter fra den ene til den anden, med det her Rejsevæsen; faar de en Gang en Pige som ikke skal ud at rejse, vil de da vist synes, at det er underlig. Nu kommer I forhaabentlig snart hjem, I skulde bare kommet i denne her Uge, for der er saadan en Masse sorte Kirsebær; men der er ingen af os der Tid til at spise dem, og nu begynder de at tørres. Fru Dam er lige taget af Sted til Sandkaas med Lærer Hansens, han ringede lige før Middag og spurgte om hun vilde med, saa det blev jo bestemt i en Hurtighed; i Gaar var hun oppe hos Helga, næsten hele Dagen. Vi kan jo næsten ikke komme til noget i de her Dage, da det jo har regnet en hel Del. Du har vel travlt, naar du skal have saa mange fremmede, du maa hilse Johanne og hvem jeg ellers kender. Nu skal de vel snart til at holde Konfirmation paa Højvang. Nu har jeg ikke Tid længer.
Mange Hilsener til jer alle 3.
Rigmor

 
  16.8.1935
Asta Frandsen til Anker Frandsen

Brevkort:

Poststempel:
Sandby 16.8.35

Adresse:
Grd. Anker Frandsen
Skovholm
pr Lejre

Afsender:
Asta Jensen
Sandby

Kære Anker!
Til Lykke paa Fødselsdagen. Ja vi kommer ikke med selv om det er en Søndag og I brød jer nok heller ikke meget om at have os med for I kan tro at Pigen hun kan skrige saa der næsten ingen andre kan være i Huset og hun gør det ogsaa somme Tider det er nu ikke saa morsomt men jeg tror nok hun kan mærke at vi kæler lidt for hende saa hun vil gerne have Selskab hele Tiden men hun vokser og trives godt hun vejer 9 [pund] nu. Vi har saa travlt baade ude og inde vi har en Del at køre ind ude fra Lammefjorden endnu og det er jo sent at køre saa langt med det og der er et godt Lag paa i Aar vi har jo ogsaa sildig Rødkløver som maaske skal høstes inden de bliver færdig med det andet. Vi længes saadan efter Regnvejr der er ikke noget Vand til vore Kvier ude paa Lammefjorden og det er et farligt arbejde at køre Vand ud til dem. Vil du hilse alle fra os og selv faar du til Slut mange Hilsener fra
Littrup og Asta
 

  18.10.1935
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Postkort:

Poststempel:
Østerlars 18.10.35

Adresse:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre St
Sjælland

Hullegaard Onsdag
Kære Børn, jeg kan meddele at de har faaet en Søn i Bygaden den 14de ds. Vi har begyndt paa Roerne i Gaar, bare Vejret vil holde saa gaar det godt. Vi skal have Harald halve Dagen i Vinter. Og saa sætter jeg mit Haab til Krista. Venlig Hilsen til jer alle 4 og [?K.U.?] oven i Købet fra Mormor
Skriv snart

 
  1.11.1935
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegd 1/11 35

Kære Gudrun
Tak for Brevet, som vi fik for noget siden men vi har haft travlt nu paa det sidste. Vi er dog færdige med Roerne og vi fik ogsaa tærsket, vi begyndte Tirsdag Eftmd og blev færdige Onsdag henimod Aften saa havde vi kun Torsdagen til at gøre rent i, vi havde levnet den store Stue til sidst og det gik jo an, men Rigmor var heller ikke færdig før Middag i Dag og det var vel ogsaa tidsnok naar hun kun skulde hjem. Aksel kom og hentede hende, han rejser jo i Aften skal tjene paa en Gaard i Mausing ved Silkeborg. Jeg husker ikke om jeg har fortalt at Hans har haft Bryllup, det er vist 14 Dage siden i Morgen saa det blev jo alligevel til noget. Nu kommer der nok ogsaa smaa Hanser og Hansiner, det bliver nok sjov. Lærer Hanssen er bleven syg og er paa Sygehuset det er Nyregrus eller Sten, han skal muligvis opereres, Vilhelm Holberg vikarierer for ham han boer paa Agerbygaard. Nu har jeg saamæn faaet pige, det vil sige jeg har ikke faaet hende endnu, men jeg skal have Ruth fra Egeskov om 8 Dages Tid. Edel er jo kommen hjem og saa skulde de hjælpes til at gøre lidt rent i nogle Dage, Nielsen ligger mest altid med sin Gigt. Harald kommer jo saa i Morgen tidlig og hjælper til at malke og skal han mugge og ellers hvad der kan blive af om Formiddagen og nu foreløbig kan vi maaske have ham hele Dagen for her mangler jo noget at pløje, det har jo aldrig været saa vaadt saa der er ikke blevet saa meget lavet. Ellers har vi jo Viktor i Baghaand hvis det kniber. Ruth er ikke vant til at malke men hun skal lære sig til, vore Køer er jo lette at malke saa det kan hun sagtens. Jeg tænker hun kan faa det meget mageligere end hjemme. Ellers er her vist ikke nogen Nyheder. Frk Hansen er jo flyttet fra Husholdn.skolen og Frk Mortensen (Onkel Chr første Frk M.) skal være der i Stedet for. Det er ikke sikkert det passer saa godt sammen. Nu kommer Frk Eggers her til Østerlars og holder Sygeplejekursus det begynder paa Mandag, jeg ved ikke om Helga vil gaa. Jeg var der nede et Øjeblik i Søndags jeg skulde tinge Tærskere, Kirsten slipper ikke endnu, men hun render jo Stuen rundt paa et Øjeblik og puffer Døren op til Køkkenet naar den ikke er rigtig godt lukket og saa siger hun ”ha ha Damlemoer” og meget andet sjov, en rigtig Luks er hun. Det er [?rart?] hvem af de tre der slipper og gaar først. Her staar i vor Avis at muligvis Jørg Jørgensen bliver Undervisningsminister, det var jo rart om det blev til noget men Borgbjerg hænger vel nok ved. Nu har vi faaet Mejeriregnskabet at more os med, det er slet ikke morsomt for der er aldrig nogen Fejl. Nu tror jeg, jeg vil skrive færdigt i Morgen Form. Godnat.
Goddag igen ja nu er det saa Lørdag Form. og Solen skinner dejligt, det er nykommet for ellers er det altid graat i graat men kanske vi skal have godt Vejr nu i gran.
Harald er jo her og Jens Jakobsen saa det gaar vældigt de spreder Møg og pløjer men Harald skal hjem og have de sidste Roer op i Eftermd. Naa fik du saa ny Kjole eller hvordan? Var I med til Sølvbryllup ellers var det jo ikke nødvendigt, fik de saa et fint Maleri? Baade Ellen og Beth og Marius og Søren rejste fra Ibsens i Grandby i Aftes saa det skortede nok, Ellen og Beth skal tjene ved siden af hinanden i Glostrup. Var der andre end Hans der rejste fra Osager denne Gang? saa holdtes der vel ikke saa stor Sørgefest. Hvis der er nogen Nyheder saa fortæl. Kærlig hilsen fra
Mormor og Morfar

 
  20.12.1935
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard Fredag Formd. 20/12 35

Kære Gudrun og Anker og Ellen!
Saa er det nok blevet ”ind under Jul” med Snefog og Kulde og korte Dage, inat har det frosset et Par Grader saa det er vist ved at være glat for der ligger lidt Snesjap hist og her fra i Gaar. Naa jeg bliver nok nødt til at fatte mig i Korthed for Fatter siger vi skal til Byen i Eftermd. han skal i Banken og ordne noget og jeg skal ogsaa ned i Brugsen og handle til Jul. Helga og jeg var i Aakirkeby i Mandags og handlede lidt, Helga skulde bestemt have ny Kjole for ellers kan hun jo ingen Steder komme i Jul andet end hjem og jeg synes der kan blive lang Tid endda at gaa hjemme i naar det først skal foregaa først i April. Naa vi fik ogsaa noget pænt Tøj, Stoffet var Mage til det røde jeg har købt til Ellen, det er jo en Slags Duvetine synes jeg de kaldte det, det kan nok vaskes men maa endelig ikke klemmes eller vrides skal bare dyppes op og ned og saa hænges paa en Bøjle og tørres.
Jeg har ikke naaet at faa det syet, men det kan du nok faa nogen til om du ikke selv vil. Der skulde kunne blive til et Par Bukseben ogsaa øverst kan jo sættes noget andet.
Jeg har haft saa travlt med at hækle Trøjer, tre har jeg hæklet siden November og saa har jeg jo strikket en Kjole til Edel og hæklet Livstykker og strikket Strømper, men jeg er ikke bleven helt færdig endnu. Jeg haaber Trøjen passer til Ellen. Kirsten skal have Mage til og Edel har allerede faaet sin for den var rød og skulde bruges til Hverdag. Du kan jo farve Ellens gamle Trøje saa bliver den jo ikke saa hurtig snavset. Vi var nede hos Emilie, det er vel nok en stor dejlig Dreng Niels Christian, de havde strikket en blaa Dragt til ham og en Hue med hvid Top og Kant, for nu skulde han ud og dyrke Vintersport sagde Andreas. Han var jo kun lige 2 Maaneder og var rigtignok stor, større end Kirsten var paa den Alder.
Jeg vilde gerne om du vil fortælle hvad I fik for jeres Gæs naar I solgte dem levende, for vi har solgt en Gase til Pihl men ved ikke Prisen for levende Gæs. Vi slagtede vores i Tirsdags den største vejede 10 [pund] opskaaret de andre lidt mindre, de gav 1,90 for Kilo i Brugsen, vi solgte kun én for de fik én i Sandkaas. Ruth bager brun Lagkage i Dag og Pebernødder, jeg haaber vi faar dem bagt saa I kan faa en lille Prøve, vi laver ikke Marsepan i Aar, men jeg har lavet lidt Knas af Valnøddekerner som I kan faa og smage, og saa er der lidt tørrede Æbler af eget Fabrikat, det er jo nemt at gaa til. De har jo lavet saa meget nede i Risen, men det skriver vel Helga om. Vi venter dem jo hjem Juleaften, Helga og Kirsten skal hjælpe os at bage om Mandagen saa bliver nok Kirsten her om Natten det er det nemmeste. Tak for Guleroerne og Kaalen, om vi kan faa spist saa mange Roer ved jeg ikke, men vi meddeler de andre to Familier lidt ogsaa. Nu haaber jeg Anker faar et godt Tidsfordriv med at studere bornholmsk, jeg har sprættet lidt op for at kigge lidt i Aftes. Mine Ben gaar temmelig godt, det er godt Ruth kom og render ud og ind for mig. Glædelig Jul alle sammen Karen Marie og Anders ikke at forglemme.
Den lille Kanin har Fatter selv fundet paa at købe til Ellen det er jo saa lidt men det er jo ikke det meget det kommer an paa.

 
  23.12.1935
Ludvig Andreasen til Anker Frandsen og Gudrun Dam

Julekort:
Poststempel:
Aakirkeby 23.12.35

Gudrun og Anker Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr. Osted
Sjælland

Julen 1935
Kære Venner!
Modtag Ønsket om en glædelig Jul og et rigtigt godt Nytaar
fra
Familien L. Andreasen

Tak for i Sommer
Hilsen Marie

 
  24.12.1935
Anna Andreasen til Gudrun Dam

Julekort:

Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Julen 1935

En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes jer alle tre!
Vi haaber, at I er raske og har det godt i alle Maader. Lille Ellen vokser vel rask og er snart en stor Pige. Mon I kommer hjem til Hullegaard i Julen?
Hjærtelig Hilsen fra os alle i Paradisgade 2
Moster Anna

 
  24.12.1935
Inger Dam til Skolegården

[Julen 1935]

Kære alle 3 i Skolegaarden!
Hvor er ed læng, læng sind, vi har hørt noget fra hinanden! Jeg fik alligevel en Hilsen fra jer gen­nem Sverre forleden. Jeg tager jo ikke til Bornholm, det gør I vel heller ikke? Jeg regner med at I er nede hos Jens Frandsens Juleaften. Jeg haaber at komme til Osager 2. ell. i hvert Fald 3. Juledag, Ballet skulde man jo gerne have med, jeg ved ikke hvor mange Dage jeg faar, de fleste af Pigerne rejser jo nemlig til Jylland. Jeg haaber Frk Frandsen bliver glad for det ”tærnede” det er nemlig me­get moderne med tærnet. Ligesom Assisi-Løberen det er det eneste saliggørende heroppe i Øjeblik­ket, vi har alle syet Assisi værre end tossede, nu er jeg ved at synes det er kønt. Jeg synes den kunde passe i din Stue, paa det mørke Bord, nu kan vi jo se! Paa snarligt Gensyn. Hils Jens Fr. mange Gange!

Glædelig Jul ønskes Ellen, Gudrun og Anker
fra Inger

 
  31.12.1935
Vilhelmine Andreasen til Skolegården og Inger Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard Nytaarsaften [31.12.1935]

Kære Gudrun m Familie og Inger hvis hun er der endnu.
Først vil jeg sige saa mange Tak for Julepakken og Brevene dem fra Risebæk var jo her, ellers havde det da blevet saa meget tomt, de talte ogsaa om at vi kunde komme derned men der er jo saa trangt og ”umageligt” som Inger siger saa det opgav vi nu. Kirsten blev meget forbauset over Juletræet hun skreg nej nej nej og saa skyndte hun sig hen og puste paa Lysene. Først havde hun faaet en ”Mamadukke” af Harald og den var hun mest bange for, men den var dog saa mægtig sjov, og saadan var der jo mange underlige Ting den aften. Det lille Forklæde passede akkurat hun ser saa sød ud med det, hun fik det paa med det samme med en Sikkerhedsnaal i Ryggen. Helga fik Tøj til en ny Kjole af os det trængte hun til og nu løber hun [?Pirum?] for at faa den syet til den 4de. Kirsten fik nye Strømper og Bukser og ligeledes Tøj til en ny Kjole, men nu har hun jo lige faaet en fin Kjole for hun skulde jo fotograferes til Jul, det vidste vi slet ikke noget om, nu sidder hun her paa Skrivebordet og ser vigtig ud. Vi var i Sandkaas 3de Juledag og det var morsomt at se de to Kusiner trave rundt lidt bange for hinanden ogsaa men ellers svært interesserede. I Gaar fik vi Brev fra Brørup at Inger Fredslund var død 2 Juledag og blev begravet i Gaar. Her er saa mange Juleforlovelser, men de fleste kender man ikke. Margrete Johansen Telefon er ogsaa bukket under og er blevet forlovet med en Portør ved Banen som hedder Clausen en halvgammel tyk en siger de. Og Inger Jensen Dammegaard Nyker med en Broder til Harald Vesth.
Jeg fik en dejlig ulden Trøje i Julegave af Fatter og en ulden Krave eller hvad det hedder til at have under Frakken i Stedet for Halstørklæde af Helga og saa kom der den yndigste Blomsterkurv fra Harald og Ruth, og en yndig Julebegonie fra Marie i Gudhjem. Saa jeg har saa mange Blomster i Aar som aldrig før, mine Fødselsdagsblomster staar hel pæne endnu, saa nærsom den ene Alpeviol den har ikke villet makke Ret. Karen Pihl ligger syg i Julen forleden havde de Doktor 2 Gange paa en Dag, men Rigmor er rejst til Kæresten, hun er ikke daarlig, det er 3
die Gang i Aar.
De holdt saadan en vældig flot Fødselsdag for Johannes, de havde en Tombola hvor Børnene kunde trække Gevinster ud, alle Slags Godter og Smaating fik de, foruden et godt Traktement.
I Aften er vi bedt til Agerbygaard, de skal komme fra Nordvang, Josefsens alle sammen, Nu skal Dagmar flytte fra Joh Hansens og saa skal Freja løse hende af. Dagmar skal hen til sin Svigermoder og lære Husholdning. Hvordan gaar det Katrine, de har vel ikke faaet den lille Søster endnu? Hvordan syntes lille Ellen om Juletræet! I faar snart skrive lidt inden I glemmer hvordan det var.
Vi mente vi skulde have Julegilde forleden Aften, men det blev mest til Skidt for Ødegaards var bleven syge og Helga og Holger fik Fremmede og Agerbygaards kom kun 2 for Børnene havde været til Juletræ om Eftermd. saa var de trætte. Saa vi maatte have Fatter til Hjælp at spille Wisth for at blive nok. Nu skal vi vist have Müllers den 5
te Januar, jeg vilde havt de skulde komme Nytaarsdag men det mente de nu ikke de kunde. Hvis nu Inger er rejst saa faar du sende Brevet efter hende for jeg ved jo ikke hvor hun er. Tak for Julegaverne alle sammen! Jeg har ordentlig faaet Konfekt skønt jeg ingen har lavet.
Kærlig Hilsen fra Mormor
Vi vil ønske Jer et glædeligt Nytår, bare Krigen vil holde sig langt borte saa gaar det vel, men det ser ikke saa godt ud.
Vi sendte 2 Haner til København til Lillian Vadum men de kom retur Juledag med Paaskrift ”flyttet” det var kedeligt de ikke fik dem.