Breve 1946 til 1950

 

6.2.1946
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møllevej 6-2-46

Kære allesammen!
Tak for Brevet til Fødselsdagen og Kort og Tegninger fra Ellen og Henning. Det kom jo først Mandag saa de Fremmede fik ikke nogen Hilsen, vi havde jo Gildet om Søndagen, Mandag Aften var kun Ingeborg og Ellen her saa tog vi os et Spil Kort. Om Søndagen var de jo alle her saanærsom Herluf samt Hansine og Ludvig. I Aar havde vi jo Karoline med, det er jo noget nyt. Børnene var jo altsaa ikke her andre end Niels, han kommer jo altid med, det er jo ikke noget at lade ham blive alene hjemme. Anna Valborg samt Inger og Joh. kom til Middag, saa det blev jo et godt Besøg, Anna Val. har heller ikke været her uden i September Maaned, i Fjor altsaa 44, saa det er jo ikke ofte det gaar paa. I Gaar var Joh. og Inger paa Værmelandsgaard og snakke om Gaardhandel, men vi talte ikke med dem, for de tog til Ugleenge St og gik derfra saa vi saa dem aldrig, men det er vel Meningen de skal have den nu til Foraaret. Der er nu ikke saa meget ved at blive Gaardmænd nu da alting gaar ned saa nær som Karle Lønnen. Nu til Maj har Onkel Chr. været paa Værmelandsgaard i 30 Aar, saa han har jo været 40 da han købte den. Saa faar nok Inger og Joh. andet at bestille end spille Komedie og Badminton, men saa har de jo haft det godt en Tid, det tilfredsstiller dem vel heller ikke i Længden at gaa i Risebæk og have det mageligt.
Onkel Chr. har set paa Ria Sentes Hus, men synes ikke særlig godt om det, men det er jo ellers temmelig rummeligt. Nu er Dorthea Aktor Jensen død, hun blev begravet for 8 Dage siden i Storm og Regn, men alligevel mange Mennesker. I Dag fylder Peter Nielsen 77 Aar, jeg har ringet og ønsket ham til Lykke, han er ikke rask, men det gaar jo an naar han holder sig hjemme mest altid.
Jeg synes ikke jeg har noget at skrive om, vi oplever saa lidt, ja forleden var Fru Lærer Andersen her og slog en Sludder af, hun havde meget at fortælle, men det var mest om Folk der hen om kring, som I hverken kender eller interesserer jer for. Jeg har haft travlt med at gætte ”Kryds og Tværs”, jeg har gættet dem alle saa nærsom den med 8 Stjerner side 19, kan I den? Rebussen har jeg ogsaa løst denne Gang og en Del af de andre. Jeg venter Niels i Eftermiddag men det er jo ikke sikkert han kommer, saa han kan løbe til Posthuset med Brevet. Husker du Frøknerne Thamdrup? Nu har Kristine ligget med forsk. Sygdomme siden i Oktober, nu er hun ved at komme op igen men saa gik Sofie og faldt for for 14 Dages Tid siden og brækkede Laarhalsen, saa nu er det galt for alvor, de har aldrig været sengeliggende før nogen af dem. De ligger her i Byen begge to, Sofie paa Sygehuset og Kristine privat.
Jeg tør heller ikke gaa ud naar det er glat for hvis man falder gaar det jo mest altid galt med ældre Mennesker.
Ja nu er det jo spændende hvor Onkel Chr. skal bo, hvis de faar handlet, de unge skal jo ogsaa have deres Ejendom solgt helst til en God Pris, solgt kan de nok faa for det ligger jo godt og er en god lille Ejendom. Saa haaber vi alle har det godt og er raske. Mange gode Hilsener fra os begge

Morfar og Mormor

Til Sommer regner vi jo med at det bliver let at faa Billetter til Damperne nu de store gaar hver Dag saa kommer I vel igen, nu gaar her jo ogsaa mange Tog baade Søndag og Mandag saa det gaar nok.

 
  14.2.1946
Anna Valborg Dam til Gudrun Dam

Sandkaas 14-2 [1946]

Kære Moster Gudrun
Til Lykke med lille Hans' Daab. Jeg vilde sendt et Par Ord for længe siden, men er stadig ikke kommet over med det. De smaa Hagesmækker har du selv syet, og dem kan Hans vel bruge mange af. Tak for den gode Frakke til Birgitte, det er jo dejligt saadan at komme nemt til noget. Det var dejligt I havde saadan en god Dag sammen med Familie og Venner, den Dag Hans var i Kirke. Inger siger, at du tror, at vi synes (kan du hitte Rede i alt dette) I er saa overfladiske. Det tror vi egentlig ikke, selv om vi med Sorg konstatere i Sommers, jeres kolde Skulder mod de arme dansk Sydslevigere. Men var det jert Syn er det endda godt I stod ved, hvad der var Sandhed for jer. Vi har det ellers meget godt. Vi maa jo sno os meget for at klare alt det, vi giver os op i med Børnene. Men bare det gaar, maa vi jo være tilfredse. Nu skulde vi vel købe Risebæk, for naar man flytter derned, bliver man gerne lovet en Gaard og saa kan man bare lægge sig paa Sofaen i hvert Fald de tre Maaneder om Vinteren. Det siger Joh. han gør for der er ikke andet at lave. Saa det er ikke for at genere nogen. Mormor fortæller velsagtens, naturligvis med hendes egen Opfattelse af Sagerne, hvordan det gaar os alle og vi faar nok vores Lak, hun har nu to Gange smakket Telefonrøret paa.
Naa, det er bare med ikke at blive bitter.
Vi har da hverandre og vores Børneflok og nogle faa Mennesker som vi er helt og fuldt i Kontakt med. Edel kom hjem saa lykkelig idag som saa tit, hun havde været den eneste der fik ug. Saa det er jo godt, hun har Mormor og arve Begavelse fra, men det er mærkeligt Evnerne ikke ødelægges ved at de skal gaa gennem en saa dum Mor. Det kan Mormor heller ikke forstaa. Det er Sengetid. De andre sover forlængst. Kærlig Hilsen fra alle i Sandkaas
Tak for Julepakken. Edel er saa glad for at spille af Sanghæftet. Hun har det med i Rønne.

 
  4.3.1946
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej Fastelavnsmandag [4.3.] 1946

Kære allesammen!
Nu er det nok snart længe siden jeg skrev sidst saa det kan vel være paa Tiden at faa det gjort. Sikken Vinter vi har haft siden sidst. I kom vel sagtens ikke til København den forrige Søndag, der var vel ikke megen Forbindelse noget Sted. Her har været Togstandsning omtr. hele Ugen, nu i Dag begynder Togene at pibe igen. Men i Gaar var I vel til Barnedaab hos Svends, jeg talte i Telefon med Anna paa Lillegd i Gaar hun sagde Kirsten Aaman havde ogsaa Barnedaab i Gaar. Vi har skullet til Ingers Fødselsdag hele Ugen men det var nu udelukket, nu i denne Uge bliver det heller ikke for Emilie slagter Gris i Dag og saa faar hun travlt med det hele Ugen og saa er det Onkel Mathias's Fødselsdag paa Søndag det skal der jo ogsaa laves til med, saa det bliver nok først efter den Tid. Karoline har jo aldrig været her i Ingers Tid. Om de kommer godt i det paa Værmelandsgaard ved jeg ikke, de skal bare bestyre den foreløbig, de har jo ikke meget at købe for og den er vel dyr. Saadan gør de paa Soldatergaard det er en Datter der har den. Frk. Mortensen er saa ked af at flytte derfra, det er heller ikke meget spændende at sidde i Nygade, for der er ingen Trafik. Den 18de Marts skal der være Menighedsmøde paa Hullegaard, med begge Præsterne saa skal vi køre med Gregersen (den nye Præst i Betania) derhen saa kan vi vise Vej med det samme, da maa vel Jorden være bar. Fredsligaen har travlt med at samle Ernæringskort ind, saa der kan købes ind til de sultne Børn i Tyskland eller hvor det nu skal være. Jeg har allerede over 500 Stk af alle Slags og Frk Kofoed har mellem 8 og 900 Mærker saa det er jo meget det er mest Brød og Grynmærker, men ogsaa baade Smør og Sukker. Hvad maa det ikke blive til over hele Landet naar Aakirkeby har saa mange til overs, og vi har heller ikke gaaet overalt. Karoline har været her nogle Gange med gl. Tøj af Maries som hun deler ud, men jeg tror ikke der bliver noget til dig for Folk har tigget meget mens hun levede og de har givet Dyner og andre Ting til de bomberamte, jeg har faaet en Rejsekappe der næsten er som ny, der er Astrakanskrave og Opslag, det er mørkegraa Vadmel og dejlig blødt Foer, den er meget lettere end Pelsen, jeg kan kanske faa brug for den hvis vi skal køre til Værmelandsgaard herefter. Men de kommer til at skaffe Jumbe eller Ponyvogn for den høje Vogne som Onkel Chr. altid bruger kan jeg ikke komme op i. Og saa har jeg faaet en graa Vadmelskjole, dejlig blødt og varmt som jeg vil have omsyet nu med det samme hvis jeg kan faa det.
Og saa har jeg faaet et Par andre Kjoler og et Bomuldssengetæppe m.m. som jeg vil sende til Anna Valborg, der kan altid blive Børnetøj af. Ja Anna Valborg synes jo de sker altid Uret. Du har jo giftet dig til en Gaard, Inger og Helga kommer jo sovende til deres, men dem er der ingen Udvej for. Ja hvad skal man sige til det. Jeg har strikket en Trøje til Kirsten af Slumretæppegarn, Edel og Jørgen har faaet hver en før, men nu bliver der heller ikke mere af det Tæppe. Men nu begynder jo Garnet at komme, vi kan nu ingen Ting faa foreløbig, men bare de andre kan saa gør det ikke noget, jeg trænger til en ny ulden Trøje men kanske til Jul hvis jeg lever saa længe, endnu har jeg ikke haft Bronkitis i Vinter, men det var jo i April sidst jeg var syg. Nu til Sommer kan I vel selv bestemme naar I vil rejse, saa kan jeg følge med Jer hjem og saa kan Fatter komme og hente mig. Mange kær­lige Hilsener til Jer alle fra Morfar og Mormor
Hils Ebba hvis I ser hende

 
  10.3.1946
Inger Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

[10.3.1946 eller deromkring]

Kære Gudrun og Anker

I har nok undret jer længe over at jeg ikke kan komme over at faa lidt skrevet, men det har jeg altsaa ikke kunnet selv om jeg har tænkt paa det længe. Gennem Mor fik jeg at vide at Kirsten havde faaet en Pige og Herluf var en lille Smule bedre saa haaber jeg at det stadig har gaaet i den rigtige Retning med ham. Da jeg kom hjem var det jo vi skulde have den Idrætsmærkefest om Torsdagen efter, saa gik Tirsdag og Onsdag med Forberedelser til det, vi havde Foryngelseskuren den kender I nok og og saa denne her baglæns Gymnastik og den havde vældig Succes, den har de vist aldrig før set i Østerlars og første Gang man ser den er det nu morsomt, jeg havde 4 Damer kun, og de fik saadanne sjove Masker og ellers udklædt i Jakkesæt og Kasket det bliver nemlig mere sjov end i Gymnastikdragt, saa kom de ind baglæns altsaa forlæns til "Vær Velkommen Englands Sønner" og jeg var udklædt som Niels Bukh naar han giver Gallaforestilling med Kjole og høj Hat og udstoppet paa Maven og Overskæg dertil hvide Bukser, jeg lignede nok mere en Cirkusdirektør, men Festen var nu meget sjov, Mogens og Inger Anker var udklædt i Folkedansedragter som et Par Drenge og dansede Degnedansen mens Hjørdis Olsen Nybro spillede Harmonika til saa var der en meget sjov Afløser paa Stationen som sang to tre Viser hvad han gjorde ganske fortræffeligt og Milles Svoger Svendsen Iseregaard delte Idrætsmærkerne ud og der blev holdt Taler og sunget saa det forslog. Lige efter begynder Johannes at spille Komedie, de havde faaet ham til det mens jeg var væk, han spillede Kæmner i "Nej", det blev opført d. 3. Febr. saa det er overstaaet men det gik temmelig haardt paa en Overgang. De spillede Søndag Efterm. for stuvende fuldt Hus og Spillerne med Paarørende fik Aftensmad paa Foreningens Regning, hvilket bestod af Dyresteg og en Ostemad og en Snaps bagefter, det var Ungdomsforeningen denne Gang og de har Penge nok og ikke noget at bruge dem til saa der kan man bare spise og drikke det hele op. Alene Musikken den Aften kostede 220 Kr. og 16 til Dyresteg er nok heller ikke blligt. Saa spiller jeg Badminton 2-3 Gange om Ugen, jeg er nemlig med i en Turnering og saa skal man jo træne jeg skal til Pedersker paa Søndag, men det holder jo snart op igen.
Saa ved jeg ikke, men jeg antager næsten Mor har skyndt sig at fortælle, at vi skal til at flytte, Onkel Chr. er vel bange for at han ikke kan faa Hjælp nok saa nu vil han lægge op til 1ste April, han har vist saa godt som købt gamle 100aarige Maries Hus (hun døde da jeg var derovre). Jeg er nu ikke særlig glad for at flytte, jeg har det godt nok hvor jeg er, men at Joh. gerne vil have lidt mere er jo ikke saa mærkeligt, dernede kan jeg jo ikke tage Del i alt det jeg gør her men jeg maa vel faa bedre Forstand og kunne undvære alt det jeg render til. Vi skal jo ikke købe Værmelandsgaard foreløbig, det kan vi jo næsten ikke, foreløbig skal vi bestyre, med Ret til at foretage os hvad vi vil. Vi har jo omtrent faaet vores eget solgt vi har haft mange Besøg, og i Morgen skal Ejnar Andreasen hen og skrive saa regner vi med at det gaar i Orden, det er en ung Mand paa 30 der har købt eller vil rettere sagt han har forpagtet Østerm. Præstegaard i 5 Aar og vil nu have sit eget. Nu haaber jeg rigtignok at vi ser jer igen til Sommer og hvis der er andre der har Lyst til at besøge os fra Osager er de meget velkomne, nu faar vi jo Plads nok, jeg vilde næsten hellere haft Værmelandsgaard laa i Osager end i Aaker naar den ikke kan ligge i Østerlars men derved er jo intet at gøre.
Anna Valborg synes vist nu hun bliver uretfærdigt behandlet, at du er lidt mere paa den grønne Gren end hende kan der jo ikke siges noget til at Onkel Chr. vil have os til Værmelandsgd. heller ikke han har jo Lov at gøre hvad han vil, men jeg synes jo ikke Far og Mor har været skal vi sige retfærdige imod dem, de var jo ligesaa nær til at faa Hullegaard som de andre, og Herluf havde maaske nok ikke kunnet samle saa mange Penge som Holger men han havde da sikkert haft det bedre end det Slid de har nu, lad mig høre din Mening om det Spørgsmaal.
Jeg glemte jo at gøre op om alt det Sødepulver, nu sender jeg en Femmer, saa kan du skrive om det var mere om du husker det, saa fandt jeg noget gammelt som der stod returneres paa. Jeg ærgrer mig saadan over om den Kakao jeg fik af dig som jeg glemte, og mine Luffer ligger de der ikke ogsaa, ellers er de i København, der købte jeg røget Makrel - og glemte. Hils Orupgaardens og Henrys og Erna.
Inger
Det er det 3. Brev i Aften
 

  22.3.1946
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Fredag 22-3-46

Kære allesammen!
Nu er det trukket ud igen med mig, men jeg har haft temmelig meget Arbejde med at finde alle Lise og Lasserne for de var lagt paa Loftet, saa Fatter sagde til sidst at jeg var ligesom Hitler jeg vilde stadig have mere ”Land” [serien blev trykt i tidsskriftet ”Landet”], men nu er ogsaa hele Serien der. Og saa er der et Par Dukker*
[nederst på Siden:]*Dukkerne vil Ester ogsaa gerne have, saa de er ikke med

ogsaa og en Sprællemand og to Fastelavnsmasker, det er vel godt alt sammen. Nu er Kristine Thamd­rup død, hun har været syg længe, men Doktoren havde sagt at hun skulde nok blive rask igen, men saa døde hun lige saa stille i Tirsdags vi var og fulgte hende til Kapellet i Aftes. Vi skulde hen til Inger, det er Johannes's Fødselsdag, men Faster Hansine er syg, og Ellen Andreasen ligger i Sengen med høj Feber og jeg ved ikke om jeg kan tage Turen, der er altid saa sølet paa deres Vej, og nu er det jo meget sølet alle Vegne det skorter jo svært paa Sneen, men her er dog mange Driver endnu, skønt Markerne er bare de fleste Steder. Det er næsten altid saa taaget eller Regn. Vi er ellers glade her paa Øen fordi Russerne forlader os, det kom som en Overraskelse for os alle, der var mange som troede vi aldrig blev af med dem. Fatter og Helga og Kirsten og Troels var i Rønne forleden Dag og skulde se paa hvordan de ladede deres Skibe der kører jo lange, lange Godstog ustandselig paa Banerne der er Top paa Læssene af alle slags Ragelse, men det er jo meget godt at de tager det med, det er Krigsbytte de har slæbt hertil fra Tyskland, en Del har de jo byttet bort for Sprut, men der er meget endnu. Vi var til Kaffegilde Lørdag Aften i Sæbehuset for at fejre Begivenheden. Men nu kommer her vel sagtens tyske Flygtninge i Stedet for. Det er nok ikke saadan helt at komme i Lave igen. Nu begynder det jo at vrimle paa Gader og Veje med Biler og Motorcykler, saa det er ikke godt at komme der. Paa Tirsdag skal der være Menighedsmøde paa Hullegaard det var ellers bestemt til den 18de men da var her jo omtr. ufremkommeligt paa Grund af Sne, saa blev det udsat, for 7 Aar siden i Marts havde vi Menighedsmøde paa Hullegd da læste Pastor Hansen ”Smeltediglen” af Kaj Munk, og da sagde Pastor H. at det var det sidste Menighedsmøde der, hvortil jeg svarede at det var nu ikke sikkert, men der er altsaa gaaet lang Tid.
Præsten i Betania har Bil saa vi kan køre med ham.
Jeg mente jeg skulde sendt Pakken i Dag men saa kom Dagny og lille Jens og besøgte os i Eftmd og nu er det forsent at komme paa Posthuset, men det bliver nok ogsaa det samme for I havde nok ikke faaet den før Mandag alligevel.
Jeg har arvet en dejlig mørkegraa Vadmelskjole efter Marie Jensen og Eva har syet den om for mig saa jeg har faaet en god Hverdagskjole. Det er jo dem man slider mest paa. Kirsten var jo og blev undersøgt paa Sygehuset forleden Dag fordi hun var saa tyk, men de fik den Besked at hun ellers var saa normal som et Barn kunde være, hun skulde vist bare afholde sig fra formange søde og fede Sager, Sovs og Kartofler og lign. Det er jo ikke saa nemt at lade være at lade være at spise godt naar man har god Appetit. Nu er det Lørdag og et hæsligt Vejr med Storm og Regn og Sneblas, men maaske det bedrer sig i Eftermd. saa Morfar kan gaa paa Posthuset med Pakken. God Fornøjelse med Lise og Lasse
Mange gode Hilsener fra Morfar og Mormor.
Hvorfor skulde I have Erik til Prins naar han ikke vil kysse Prinsessen det maatte vel være en anden som vilde? Vi glæder os til Sommer naar I kommer, nu gaar jo de store Skibe de er noget bedre end ”Sverrig”.
Tak for Brevene Henning og Ellen.

 
  24.4.1946
Mitsi Madsen til Gudrun Dam

Kuvert med trykt afsender:
M.K. Madsen
Vogn-, Plov- og Beslagsmed
Tlf. 152 Aars - Postgiro 13282

Modtageradresse:
Fru Gudrun Frandsen
”Skolegaarden” pr.
Lejre St.

Aars d. 24-4-46

[Kirstine Madsen:]
Kære Fru Frandsen!
Mange Tak for Blomsterhilsen til min Mand.
Og mange Tak for Mitsi og hendes Frihed. Jeg er meget glad for at Mitsi kom saa tidligt, min Mand var saa glad for hende, og kendte os begge lige til det sidste. Jeg havde ventet det vilde gaa saadan, men det kom jo til at gaa hurtigt nedad; jeg havde frygtet det skulde blive smertefuldt til sidst, men tænkt mig det noget senere; og jeg er saa taknemmelig for som det gik, saa stille og fredfyldt, uden de Smerter som baade vi og Sygeplejerskerne frygtede men undgik. Jeg ved ikke hvordan jeg skal takke for Deres Venlighed og Forstaaelse overfor baade Mitsi og jeg.
Jeg er meget glad for at have Mitsi hjemme et Stykke Tid endnu, et godt Tilbud kan jo ogsaa misbruges, men maa Mitsi bive hjemme til den 15. Maj vil jeg være meget glad.
Jeg tror Mitsi har bedst af at komme til Dem igen, det vil være vanskeligt for hende at finde Mennesker der forstaar hende saa godt som De og Deres Familie. Det er en meget kritisk Tid for Mitsi, der kræves Forstaaelse og den har hele Famlien hos Dem vist hende, og dermed ogsaa mig.
Min Mand var saa glad for, at Mitsi skulde blive hos Dem i Sommer, han sagde, at det var skønt at vide hende i gode Hænder.
Nu haaber jeg Mitsi er en god Pige, og skønner paa den Godhed og Forstaaelse hun møder i Deres Hjem.
Hermed min inderligste Tak for alt godt mod os begge.
De bedste Hilsener til hele Familien
Kirstine Madsen

[Mitsi Madsen:]
Aars den 24. April 1946

Käre Anker og Gudrun!
Mange Tak for Blomsterhilsenen til Far. Tak for det könne Brev, og Tak for den Frihed, du giver mig deri Gudrun.
Mor er Tiden meget svär for der er saa tomt synes hun, det gaar, naar hun gaar op i et Arbejde - men saa pludselig falder hun sammen; Mor savner jo ikke allene en Mand, men en god Ven, en Kammerat. Mor beholder Forretningen, det gir jo noget at tänke paa, og nu haaber jeg saa, hun maa komme til at gaa rigtig op i det. Far var saa glad ved, at jeg havde fästet mig hos jer i Sommer, Mor ligesaa, de syntes begge, at jeg hos jer lever under saa sunde og gode Forhold, at det var forkert at tage mig derfra. Alle jeg taler med her hjemme, bebrejder mig, at jeg vil tage af Sted igen, ja, Morfar endda offentlig, men det kan de jo nu lade mig og Mor ordne, naar vi er enige om den Ting. Mor og jeg synes jo bare, det bliver for lidt Hjälp, du faar inden Pinse, hvis jeg först kommer til 1. Juni, saa vi er blevet enige om, at det er bedre, jeg kommer 15. Maj. Jeg länges efter Hansemand, Lotte og Tulle og hele Familien.
Hvor meget har Hans taget sig nu, hvordan gaar det med hans Eksem?
Hvordan gaar det med Kyllingerne?
Jeg kan jo tänke i ikke har det godt (hvis jeg da ikke bare plejer at löbe i Vejen) Anker og Ellen agerer vel Pige?
Nu maa i hilse de af mine Bekendte i träffer, ja, jeg kan nu godt lide dem der ovre.
De kärligste Hilsener sendes jer alle ogsaa Stoffer fra
Mitsi

 
  2.5.1946
Vilhelmine Andreasen til Skolegården
 

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej 2-5-46

Kære allesammen!
Tak for Brevet i Gaar. Du ser jeg er hurtig i Vendingen denne Gang. Det var dette Sødepulver du spurgte om. Helga vilde gerne have 10-15 Stk og Inger ligesaa og jeg kan hjælpe mig med noget mindre. Hvis Vi faar 30 i alt bliver der nok lidt til mig ogsaa. Er det det Slags med Papegøjen paa? Det synes jeg er det bedste. Hvis I kommer her i Juli saa er det kanske bedst vi kommer derover i Juni, maaske til Fødselsdagene. Hvad mener I om det? Vi er inviteret til Agerbygaard de 8de Maj da er det Ejnars 50 Aars Fødselsdag, jeg ved ikke om Hullegds ogsaa skal med men det gør jo ogsaa ligemeget. Inger har været her i Dag et Øjeblik, hun har jo ikke saa megen Tid til overs som da hun var i Østerlars, men mindre kan jo ogsaa gøre det. De faar Malkemaskine opstillet i disse Dage.
Paa Hullegaard har de jo nu hverken Karl eller Pige det bliver nu ikke morsomt i Længden. Hvordan gik det Jeres Mitzi med Forlovelsen? gik det i Orden igen eller er det forbi? Sikke tidlig alting er i Aar, Bøgen er allerede udsprungen og Græsset er snart stort. Vi havde Torden i Aftes temmelig længe og det tog fat igen i Middags men det giver jo et godt Aar med Torden paa Barkvist for de fleste Trær er da ikke udsprungne endnu.
I Aar er det nok nemt at faa Flyvebilletter for den gaar 2 Gange hver Dag og saa Damperen hver Aften, det skal vel nok hjælpe paa Trafikken. Vi har endnu ikke været nede og se hvor Onkel Chr. boer, han har slet ikke været her heller siden han kom til Byen. Nu skal vi jo feste baade Lørdag og Søndag, bare det nu maa blive godt Vejr for ellers er der jo ikke meget ved alt det udendørs. Inger og Johannes skulde nu til Rønne paa Lørdag, det kan være Kirsten og Troels kommer herhen og fester lidt hos os.
Det er jo ikke saa længe siden jeg skrev sidst saa her er nu ikke ret meget at fortælle. Vi skulde bestemt have vore Lofter hvidtede i Aar, men der er nok ingen der har Tid før Pinse. Saa haaber vi at lille Hans er rask igen og skynder sig at blive stor til han skal rejse til Bornholm. Og saa maa I have saa mange kærlige Hilsene
fra Morfar og Mormor

 
  9.7.1946
Henry Kock Hansen til Anker Frandsen

Postkort, poststempel Ulfborg 9.7.46:
Gdr. Anker Frandsen
”Skolegaarden”
pr. Lejre

9.7.46
Kære Anker!
Gaar alt vel, kommer jeg til Lejre Søndag Kl. 1640 efter ca. 10 Timers Rejse. Skulde en af Jer derfor i Ugens Løb komme i Nærheden af Stationen, vilde jeg være Jer meget taknemlig for at tage min Cykle med. Selvfølgelig Kun hvis I altsaa alligevel ..... Vi lever fremdeles i Sus og Sommer uden Lige. I Dag gaar vi 6 Km over til Kaj Munks Grav i Kirkebyen. Mange Hilsner til store og smaa fra os alle
HENRY

 
  17.7.1946
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej 17-7-46

Kære allesammen!

Undskyld det har varet saa længe med mig denne Gang. Du kan tro jeg var hed om Ørerne da jeg fik din Pakke som Ebba skulde have, for du skrev at du sendte Ebbas Kjole og da Pakken kom var den ganske løs, der var hverken Seglgarn eller nogen Ting om og der var kun en Bluse, saa jeg ringede jo straks til Posthuset og spurgte efter Nederdelen, for den kunde jo nemt været gledet ud, Silke er jo saa glat, men der var jo ingen Nederdel noget Sted, saa blev vi enige om at den var nok stjaalen. Jeg var glad Ebba ikke kom herop for jeg vilde jo gerne have det i Orden først, men saa naar hun kom maatte jeg jo ud med Sproget, og saa lettede det jo en Sten fra mit Hjerte at der ingen Nederdel havde været. Hvis Pakken havde hængt sammen da den kom havde jeg jo ikke troet der var mere, men naar Enden er god er jo alting godt, men en anden Gang maa du hellere kalde Tingen ved sit rette Navn. Ja det var det og saa maa jeg vel gaa over til noget andet. Jeg har haft saa travlt i denne Tid, ligesom Jer andre, for jeg har syet 3 Kjoler, 2 til Dyrskuet, en hvid til Inger og 2 til Kirsten, Eva har slet ikke Tid har altfor lidt Hjælp, men hun klippede dem og saa syede jeg, det var jo ikke andet end lige ud af Landevejen men jeg skal jo lidt andet ogsaa saa det tager 2-3 Dage for mig med en Kjole. Saa kommer her jo af og til Fremmede her er jo saa urimelig mange Turister paa Øen at man hverken kan komme med Toget eller noget. Der gaar ellers 10 Tog i hver Retning somme Ti­der 11 hver Dag, men der er alligevel overfyldt og forsinkede er de jo altid. Vi var i Østerlars i Søndags og skulde hjem med sidste Tog, men var over en halv Time forsinket og da vi kom hjem her var Kl 12½, saa det er en temmelig Rejse. Karen Bramming er her over i denne Uge, hun besøgte os i Aftes, de andre var kørt til Østerlars der brød hun sig ikke om at være med. I Dag skulde Alfred og Oda kommet, men jeg talte med Ingeborg før og hun sagde at de kom først i Morgen, jeg ved ikke hvorfor, det kunde Alfred selv fortælle naar han kom sagde hun. Hedvig er ogsaa hjemme, hele Skolen har været herover i 4 Dage 129 Mennesker, de boede og spiste paa Højskolen og kørte rundt i store Biler, men Hedvig bliver her til Søndag Morgen saa skal hun af Sted, jeg ved ikke om vi faar hende at se, hun var her 5 Min. den første Dag hun var paa Kirkegarden men ellers ser det ud som hun er meget optaget.
Jeg har hørt at Jeres Børn har Skarlagensfeber, mon lille Hans ogsaa faar det, det er rigtignok kedeligt med den Sygdom, og du er vel heller ikke rask, godt at I blev skikkeligt af med Sandkaaserne. I Gaar holdt de jo Fru Madsens 75 Aars Fødselsdag paa Ellesgd. de var bedt til Kl. 1 til Frokost og saa fik de Middag hen ad Aften og kørte hjem Kl 10. Det er jo meningen at Kirsten skal rejse med Poulsens hjem den 24de og saa skulde vi jo komme og tage hende med hjem, men hvis I er smittefarlige kan hun jo ikke sa godt komme hos Jer og saa ved jeg ikke om vi kommer førend sidst i August for saa er jo den værste Turisme forbi og Kirsten skal begynde Skolen den 19de og maa ikke saa gerne forsømme Skolen og de gaar jo ogsaa paa Danseskole, men nu venter vi snart at høre hvorledes I har det og hvad I troer om det, naar vi helst skal komme. Karoline troer nu ikke hun kommer med, det bliver vel Høst og hun hjælper jo ogsaa dem paa Bakken.
Mange kærlige Hilsener til Jer alle. Skriv snart, bare lidt, for vi tænker paa hvordan det gaar lille Hans og jer andre med.
Morfar og Mormor

 
  2.9.1946
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej 2-9-46

Kære Gudrun og Anker!
Ja, det var vel nok en trist Meddelelse at faa, jeg blev bange saa snart vi fik Pakken, for saa troede jeg der var sket noget ellers havde I nok ventet at sende den til I havde faaet mit Brev. Vi har jo prøvet at miste saadan en lille Dreng, det er jo som om der blev revet et stykke af Hjertet, saadan mærkede jeg det i al Fald, jeg havde ofte læst om det i Romaner, men aldrig troet det, men saadan følte jeg det den Gang lille Broer døde. Men man skal jo igennem det og kommer jo ogsaa der staar et Sted ”Som din Dag er skal din Styrke blive” og det synes jeg ogsaa jeg har følt, og det havde jo alligevel været værre om det havde været Ellen eller Henning, og saa maa der vel være en Mening med det. Vi sendte jo en lille Blomsterhilsen, jeg tror nok Inger var utilfreds med at være med os andre, men jeg fik ingen Besked og saa ordnede jeg det som jeg syntes, jeg regner det for lige meget om det er saa dyrt eller ej, jeg kan ikke lide at sætte saa mange Penge i Kranse, de visner dog saa hurtigt. Men det er altsaa min Skyld hvis den er faldet lidt tarvelig ud. Fortæl lidt om Begravelsen og om I har hørt fra Mitzi? Hvordan har I det med Høsten? Her staar det stille med al Ting, det har regnet hveranden Dag og været stille og diset hveranden men saa i Gaar blæste og solede det hele Dagen saa kunde Folk rigtig tage fat i Dag, men saa blev det Regn igen i Dag fra Morgenstunden saa nu er de lige vidt. Her omkring staar det meste ude i hvert Fald af Forårssæden. Rug og Hvede er der vel en Del som har inde. Jeg talte med Bodil paa Strangegaard i Dag i Telefonen, jeg skulde for resten hilse Jer, de havde kun 7 Læs inde og saadan er der jo flere. Nede ved Gudhjem skal de være mest færdige, det har ikke regnet saa meget der, Hullegds har jo heller ikke saa meget ude. Paa Værmelandsg. har de meget ude, nu vilde Inger tage fat og vaske Storvask, kanske det kunde hjælpe. Jeg fik en dejlig Kurv Asier af hende som jeg har skrællet i Dag. Og saa begynder Blommerne at blive modne, der er hele Tiden noget at gøre. Jeg er alligevel bleven forkølet, jeg har temmelig Hoste især om Natten, men det er dog lidt bedre igen saa det gaar nok snart over. Hvordan gaar det mon Kirsten paa Højvang? Har de haft Barnedaab? paa Lindeskov endnu?
Hvor havde I lille Hans staaende i sin Kiste, inde i den Stue som du havde Pulterkammer i vel? Fatter sagde han stod nok ude i Salen, men det tror jeg nu ikke. Mon det ikke havde været bedre om I havde faaet ham hjem den Gang I maatte? Ja, hvad ved jeg, men han har vel ligget og kedet sig ihjel deroppe de havde vel daarlig Tid at give sig af med ham uden lige det allernødvendigste. Naa jeg skal stryge lidt jeg har vasket for her var saa dejligt med Regnvand da vi kom hjem.
Lev nu vel og hav det godt og vi sender mange kærlige Hilsener til Jer alle sammen.
Morfar og Mormor.
Emilie kom nu jeg var færdig med Brevet, hun sagde at da Andreas laa paa Rigshospitalet da han var lille skrev de stadig at han tog paa og kom sig godt. Da de saa fik ham hjem havde han tabt sig meget, han var saa tynd at det var til at græde over, man kan slet ikke stole paa dem i den Retning. Jeg skulde hilse

 
  23.9.1946
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Møllevej 23-9-46

Kære Gudrun og Familie!
Tak for Brevet som vi fik for noget siden, nu skal jeg se at faa skrevet igen. Vi har haft Fru Jørgensen og hendes Moder i Besøg i sidste Uge, de kom her Fredag Morgen den 13de og saa var vi paa Bakken til Hansines Fødseslsdag om Eftermd. det var saadan dejligt Vejr, Onkel Chr. kørte for os derned, vi fik Eftmd Kaffe med Lagkage og varm Lammesteg til Aften med Brød til, har du kendt Mage, det havde vel nok været dejligt med Kartofler og Sous til. Og saa Vin og resten af Lagkagen inden vi kørte om Aftenen.
Dagen efter var det jo Helgas Fødselsdag saa kørte vi derhen om Eftmd. Kirsten kører altid til Stationen og henter os nu, den Dag var det saadan fint Vejr hele Dagen. Om Aftenen havde de jo Kaffegilde, de Unge, ikke Familien, saa vi blev der om Natten og hele næste Dag og kom først hjem med 6 Toget. Den Dag fik de saaet 5 Td Land Hvede paa Hullegaard. Saa var Fru Jørgensen og Fru Pe­dersen der til Onsdag Aften saa skulde de til Værmelandsgaard og saa fløj de Lørdag Eftermd. i Blæsevejr hvis de da kom af Sted. I Gaar havde vi travlt, først var vi i Betania til Høstpræken om Formd. og saa var vi i Aakirke om Eftmd og til Efteraarsmøde paa Menighedshj. bagefter hvor Pastor Hansen talte og vi fik Kaffe og Lagkage i lange Baner.
Paa Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag skal her være Efteraarsmøde paa Højskolen, jeg tænker vi faar kørt med Onkel Chr. om Torsdagen da skal Aagaard tale. Karoline er her i Øjeblikket, det er Bedstefars Fødselsdag i Dag, hvis han havde levet havde han blevet 99 Aar og min Fader havde blevet 110 Aar. Ja, sikke Vejr vi har mest altid, nu er vel nok de fleste færdige med at høste men ikke alle, for det er jo aldrig Tørrevejr saa længe at det kan blive tørt. Paa Værmeland har de vist kun noget Stub ude endnu, det groer vel fast men det er jo ikke saa meget det drejer sig om.
Sikke noget Vrøvl med Mitzi, at hun kunde faa sig selv til at sige saadan noget især da lille Hans var død, gjorde det slet ikke noget Indtryk paa hende? Vil du ikke nok skrive om den Krans vi sendte var nogenlunde pæn, det skulde den være efter Prisen, men maaske snyder de naar man ikke faar den at se? Fatter var paa Hullegaard i Lørdags og hentede Pærer, alting er jo blæst ned i disse Dage.
Jeg skal hilse saa godt fra Karoline, nu skal hun gaa hjem saa skal hun have Brevet med paa Posthuset.
Kærlig Hilsen til Jer alle fra Morfar og Mormor
 

  14.10.1946
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Møllevej Mandag 14-10-46

Kære Gudrun og Anker!
Tak for Brevet forleden. I Søndags var vi til stor Konfirmation paa Agerbygd. vi var 48 til Bords og vi fik god Mad først Skyrand med Hønsekød og Mayonæse indeni, saa Svinekam og derefter Andesteg med brunede Kartofler, Is og Kransekage og Kaffe ovenpaa. Og der var mange fine Gaver, der var vist 2 Sølvringe og 2 Guldringe 3-4 Armbaand 3 Tojletsæt 2 Tasker og en Del Bøger samt 175 Kr i rede Penge og saa Arbaandsuhr af sine Forældre, ja en meget fiks Paraply som kunde pakkes sammen og puttes i en Haandtaske. Saa var der 4 Sange jeg sender de to bedste, den ene har Frk Jespersen lavet og den anden mener de Else har lavet.
Saa i Lørdags var vi til Begravelse, det var Anton Sonne Gadegaard der var død, Anna Lorentzen og hendes Mand var kommen og de rejser igen i Aften. Der var en Masse Mennesker og en Masse Kranse, vi drak Kaffe paa Højskolehjemmet den store Sal var fuld. Har jeg fortalt at den unge Mand Hans P. Marker som jeg talte om da vi var hos jer, han levede et Par Uger efter at vi var kommen hjem men saa var det ogsaa forbi. Og saa er her død en som hed Petra Madsen hun hørte til Betania Sykredsen saa der var vi jo ogsaa med. Inger var her i Gaar og spiste til Middag for hun var i Betania til Konfirmation og skulde med 2 Toget til Gilde hos Gunnar Ankers i Østerlars, Johannes skulde cykle men Inger har ingen Cykle der er brugbar længere. I Gaar Eftmd var vi i Bygaden til Niels's Fødselsdag, jeg kørte paa Tricykel det gik ikke saa godt, Fatter maatte holde ved Styret for jeg vil hele Tiden dreje til Højre, men jeg lærer vel at holde den lige. Naar der er lidt nedad gaar det jo lettere end at gaa men opad skal Fatter nok skyde bag paa.
Jeg skulde hilse fra Fatter og sige at det var underligt I ikke vilde bruge Silo i Aar da der er bart om Kraftfoder. Fatter har travlt med sit Skema til Engangsskat og vi har lavet Hyldebærsaft ogsaa i Dag. Og saa har jeg skrevet til Fru Jørgensen ogsaa, hun sendte en Æske Konfekt forleden Dag, det er jo noget for en Slikmund som mig. Nu kan vi jo faa Kakao igen, jeg skal vel gemme min til min Fødselsdag. Nu kan vi hverken faa Soda eller Vaskepulver mere det er dog elendigt nu vi har ”Fred”. Jeg har heller ikke faaet Spor af Uldgarn endnu, jeg vil ogsaa gerne have en ny ulden Trøje, men jeg maa nok væbne mig med Taalmodighed.
Nu paa Torsdag venter vi Edel herhen hun skal prøve en ny Frakke hos Frk Madsen, det er Eva Nielsen der har kasseret en som skal vendes. Saa skal hun have Birgitte med for hende har vi jo ikke set siden i Fjor Sommer da de var i Risen. Jeg har meldt mig i Boghandelens Læsekreds i Aar saa faar man jo 24 Bøger af de nye, jeg har en for Tiden der hedder ”Ikke Død- men Kærlighed” af Frank Slaughter og saa har jeg læst en der hedder ”Stærke Viljer” af Edison Marchall det er moderne Litteratur, men ellers ikke daarlig.
Naa saa vil vi begge sende de kærligste Hilsener til Jer alle 4
Morfar og Mormor

 
  17.11.1946
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Skolegaarden Søndag Eftm. [17.11.46]

Kære Mormor!
Nu er her saa stille og fredeligt, saa jeg maa heller begynde paa et Fødselsdagsbrev, saa er der da Chancer for, at jeg kan faa det færdigt i ordentlig Tid. Henning har lært at cykle og han og Ellen er kørt op hos Faster Erna. I kan ellers tro, den samme Erna har store Planer og spekulerer Dag og Nat, om hun skal eller ikke skal. Sagen er, at hun tænker paa at købe Skolen, den er billig til Salg (18,000) og oprette et Mosteri. Det er nu kun Skolestuen, hun skal bruge og der skal nyt Loft og Gulv. Vand er der heller ikke tilstrækkeligt af deroppe, saa hun skal nok til at bore og det jo blive en dyr Omgang. Saa er der det med Lejefolkene, dem der bor der nu, kan hun muligvis komme ud af det med, men de bliver sikkert ikke boende, naar hun faar det (Henry er ikke flyttet paa Landet, for at bo op ad en Fabrik). Og hvem faar hun saa, det kan hun jo ikke selv bestemme. Nogle af Familien raader fra, de fleste vist, og nogle raader til, saa I kan nok forstaa, det er svært for liden Erna. Vi hører nu til dem, der raader fra, for nu har Erna i 41 Aar ikke bestilt noget videre, saa skulde det jo være mærkeligt, om hun i det hele taget er i Besiddelse af nogen Energi. Forretningssans har hun i hvert Fald ikke. Saa er der Henry, han vil ogsaa købe Skolen, nu ønsker de hedt og inderligt, at Erna opgiver den, saa de kan komme til. For saa skal der ske noget, den gamle Skole skal moderniseres og Haven ordnes, der kan sikkert ogsaa blive dejligt. Og Henry har jo Pengene nu, saa han skal nok faa det gjort. Det er helt spændende, hvad det bliver til. Det er jo Brugsens, der ejer Skolen. Erna kan ikke sove om Natten, men faar hun Skolen bliver det værre, for saa faar hun vel aldrig en rolig Søvn mere. Vi skal i al Fald ikke sætte Penge i Foretagendet.
Henny er kommet hjem nu og kan gaa uden Stokke, saa det er jo fint. Nu haaber vi, hun snart kommer herud, men maaske er hun for rask, saa hun skal til at gaa i Skole derinde. Jeg var inde og saa til hende om Tirsdagen, da havde hun prøvet at sidde op, men kunde ikke støtte paa Benene, saa vi tænkte, det havde nok lange Udsigter, inden hun kom til at gaa. Men allerede om Torsdagen kunde hun gaa lidt uden Stokke. Det lyder helt eventyrligt, men hun har selv skrevet det, saa det maa vel passe. Nu har vi ellers Planer om at faa hende herud og være, og saa skal baade Ellen og Henny gaa i Skole i Roskilde. Ja Karin skal altsaa ogsaa.
Jeg ved ikke, om det er vist eller galt, men det ved man jo aldrig før bagefter.
Ja, saa er det blevet Tirsdag. Erna er vist ved at købe Skolen, hvad mon Henry saa vil finde paa. De vil helst blive paa Egnen. Henry er vel ogsaa Mand for at bygge sig et Hus, hvis han vil. Han har for Resten lige været i Czekkoslovakiet pr. Flyvemaskine, han rejste forrige Torsdag og kom hjem Mandag. Det havde jo været en stor Oplevelse. Folk sulter dernede, og han selv var hundesulten, da han kom hjem. Chefen var ellers ikke saa stolt af at sende ham afsted, for der sker jo saa mange Flyveulykker, men han slap da lykkelig og vel hjem igen - og havde Handelsaftalerne i Orden. Han havde gjort Bekendskab med en fin Mand dernede, og han havde vist ham rundt i Prag og inviteret ham med hjem bagefter. Da Tiden kom, og Henry skulde paa V. C., blev Manden saa underlig forvirret. Sagen var, at der boede 2 Høns paa V. C., de havde ingen andre Steder at anbringe dem, og de syntes ikke, de kunde undvære dem for Æggenes Skyld. Ja, vi har det jo stadig nok bedst her.
I Fredags slagtede vi en stor Gris til Henrys, jeg var oppe og hjalp Anna hele Lørdagen, alle Ungerne var herude, og Henry havde taget fri fra Kontoret, saa han kunde trække Kødmaskinen, saa vi fik ordentlig lavet noget. 15 Spegepølser, 10 Rullepølser, en Masse Medisterpølser og Frikadeller o.s.v. Vi skal selv slagte først i December og dele med Jakobsens, saa det gaar rigtig for sig.
Jeg skulde maaske ogsaa fortælle lidt fra Johannes's Fødselsdag. Vi var vel ca. 50 til Bords, de hav­de ryddet Soveværelset, ellers kunde vi jo ikke være der. Vi fik Tarteletter med Høns, derefter Flæskesteg Ribbensteg og Medisterpølse og tilsidst Is - meget dejligt altsammen. Bagefter snakkede vi og sang og strikkede og havde det hyggeligt.
Nu er vi begyndt paa vore Læseaftner, i Morgen Aften kommer de herud, saa jeg har haft travlt med at bage Lagkage og Medailler i Dag. Det er ellers slet ikke saa let at faa noget Smør tilovers til det. Jeg har bestilt en stor Fødselsdagskringle hos Bageren. Kirsten Aamann er trukket i Omstændighedskjolen igen, saa Dorte skal nok snart have en Legekammerat.
Brugsens lille Dreng har Bronkitis, det er noget kedelig noget i den Alder, den store Dreng har saa tit været syg af det.
Du skulde jo haft en Spegepølse til Fødselsdagen, men vi har ikke faaet dem fra Rygning endnu, saa I faar vente lidt. Vilde I bryde jer om at faa en Flæskesteg, naar vi skal slagte? Den kan vel ikke hol­de sig til Jul, vi er nødt til at slagte først i December, for Johannes's skal slagte lige før Jul.
Jeg fik Brev fra Fru Jørgensen i Dag, hun er kommet hjem og har det godt, men det kniber med Kræfterne, hvad hun har fejlet skriver hun ikke noget om. Det varer nok lidt, inden hun kan spille Badminton. Ellen fælder saadan og har gjort længe, det er vel paa Grund af Skarlagensfeberen, man kan godt se det paa Fletningerne, jeg talte med Doktoren om det i Dag, men han mente ikke, der var noget at gøre, det holdt jo nok op igen. Jeg sender et Billede, det er fra den Gang, Anker og Børnene var i Købhn til Kongens Fødselsdag.
Jeg har saa meget, jeg skal have syet, Pyjamas til Børnene, Skjorter til Anker o.s.v., men nu vil vi gerne have Lappetøjet til Side først. Det hjælper ogsaa godt paa det nu, skønt der ikke bliver saa meget Tid til at sidde, der er jo stadig noget at gøre derude. Vi har næsten ikke tærsket noget endnu, det skal vi vel ogsaa til engang.
Saa, nu er det Malketid, saa jeg maa nok afsted, vi skal bort i Aften, saa det skulde ikke gerne blive for sent.
Saa vil jeg slutte med mange gode Ønsker for det kommende Aar og til Lykke med Fødselsdagen fra os alle sammen

Kærlig Hilsen fra
Ellen og Henning
Anker og Gudrun
Hils Gæsterne

 
  8.12.1946
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Familien Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Søndag 8 Decbr. [1946]

Kære begge to!
Saa har vi pakket en Pakke til jer med lidt ”kødeligt”, haaber, det maa bekomme jer vel. Det er ikke saa meget, men da vi kun skal have det halve af Grisen og Katrine ogsaa skal have noget, er der saamænd ikke saa meget at slaa til Side med. Hvordan Spegepølsen er, ved jeg daarligt, den ser lidt graa og kedelig ud, og jeg synes, den er lidt salt, maaske har Røgmanden ikke haft Plads, saa han har ladet den ligge i Salt nogle Dage, jeg ved det ikke.
Jeg har ellers været lidt halvsløj i Dag, meget forkølet og Mavepine nu er det dog ved at blive bedre, det er heldigt, det traf sig en Søndag, saa kan man dog tage Tilværelsen lidt med Ro. Oda har ligget med Feber og daarlig Hals i 5 Dage, Anker holdt Bænken et Par Dage, Ellen har ogsaa været noget forkølet, Henning er den eneste der helt har gaaet fri.
Nu har Erna købt Skolen, det er Henry's jo ikke saa glade for, men de er vist faldet til Ro og vil blive boende der foreløbig, selvom Erna helst saa de rejste jo før jo heller. Det er jo ikke til at faa en Lejlighed og købe Hus nu er Henry vist ikke saa varm paa, saa skulde det da i hvert Fald ligge i Osager. Henrys Broder og Kone, som de ikke har set i 24 Aar kommer hjem fra Amerika nu paa Fredag, saa der skal være stor Modtagelse inde hos Farmor. Hele Familien skal tilbringe Julen her i Osager, de bliver 17 i 3 Dage, heldigvis har Anna faaet Konehjælp og heldigvis skal Jakobsens rejse, saa de kan laane deres Lejlighed, ellers kunde de simpelthen heller ikke være der. Hvis I havde været lidt yngre og raskere kunde I jo rejst herover og holdt Jul.
Oppe til Johannes's er de ved at faa lagt Centralvarme ind nu, saa de har et farligt Rod, det er nu ogsaa en kedelig Aarstid at arrangere det paa. Vi har stadig ikke hørt noget fra Henny, om hun kommer eller ej, Jeg er ved at strikke Vanter og Ankelsokker til hende til Jul, jeg skulde ogsaa have syet et Par Forklæder og 3 Pyjamas inden Jul, noget Dukketøj vilde nok ogsaa være velkomment, men hvordan skal man naa det.
Anker er ikke færdig i Marken endnu, for der er jo stadig Forsinkelser, Haverne har jeg faaet gravet, det er saamænd sjælden, vi har været saa tidlig færdig med dem.
Den Fest herinde i Søndags gik meget fornøjeligt, vi havde pyntet Bordene med Gran og Lys og Blomster, Jakobsen fik overrakt forskellige Check, og der blev holdt lidt Taler, vi klinkede og sang og snakkede o.s.v., vi havde dækket til 33, det kunde vi lige være oppe i den øverste Stue.
Ellers har vi vist ikke oplevet noget siden sidst, det har været Svends og Astas Fødselsdag, men vi var ikke med paa Grund af Forkølelse og Travlhed.
Nu begynder det at blive mørkt, og jeg maa se at komme op med denne Pakke, saa I kan faa det medens det er friskt og godt.
De bedste Hilsner sendes fra os alle.
Gudrun

 
  19.12.1946
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Til Mormor og Morfar
Møllevej
Aakirkeby

Skolegaarden Julen 1946

Torsdag [19.12.]

Kære begge to!
Jeg skriver et Julebrev hver Aften, nu er det altsaa blevet jeres Tur. Vi skal ellers til at lave Marcipan om lidt, naar Pigerne faar vasket op, Ellen glæder sig voldsomt. Og saa er vi i Grunden snart færdige til at holde Jul, vi har bagt Pebernødder, Lagkage og smaa Kringler i Dag og forleden bagte vi Brune Kager, Vanillekranse og Kræmmerhuse. Gæs og Ænder skal vi ikke have noget af, men vi fik en stor Flæskesteg af Katrine, som jeg hjalp med at slagte i Tirsdags. Deraf vil jeg lave nogle Medisterpølser, vi fik for Resten ogsaa et dejligt Stykke Filet, det tror jeg, vi skal have Juleaften og saa Sago a l.mande, for Risengryn kan vel ikke faas. Vi bliver kun os selv og saa Henny, hun kommer allerede i Morgen. Vi glæder os allesammen til at se hende gaa paa sine egne Ben igen.
Jeg glemte vist at fortælle sidste Gang, at Johannes's store Hund var bunden til Fødselsdagen, men det var vist ogsaa haardt. Nu har de faaet Centralvarme deroppe, men jeg tror nu ikke, de nænner at fyre mere end et Sted alligevel, undtagen selvfølgelig naar de har Fremmede.
Jeg har syet en Julekjole til Ellen og et meget fint rødt Forklæde, saa nu kan hun da blive fin i Julen. Nu er jeg spændt paa, om Henny har noget med, der er værd at tage paa. Sandsynligvis ikke.
Har jeg fortalt, at de bliver 17 i Julen oppe hos Henrys. Hele Henrys Familie kommer derud, heldigvis for dem rejser Jakobsens bort, saa de kan overtage deres Lejlighed ogsaa, men det bliver nu nok lidt anstrengende alligevel.
Anna har dog faaet en dygtig Kone til hjælp. De har bestilt 2 Gæs 1 And 2 Hanekyllinger og en stor Flæskesteg, saa de kommer sikkert ikke til at sulte. Det er jo godt, Henry nu har Raad til at betale. Han skaffer os alle Julelys, for det kniber jo i Aar, og i Gaar fik jeg 10 m. Elastik, men det ”bliver mellem os”. Han kan nemlig ikke skaffe til dem alle. Naa, jeg bliver nok nødt til at gaa hen og hjælpe dem med Konfekten. Naar Ellen kommer i Seng skal jeg sy Dukketøj. Hun skal ellers have et Par Ski, hun skal altsaa selv betale det halve af sin Løn, for de er jo ret dyre. Skøjter har hun, dem fik hun forrige Vinter af Kirsten Aamand, dem er hun meget glad for. De løber paa Johannes's Mergelgrav. Ski kan jeg ikke vide, om hun faar saa meget glæde af, men det er nu hendes højeste Ønske og har været længe.
Fredag
Saa blev det Fredag. Nu er Henny kommet og hun gaar nydeligt paa sine Ben og kan omtrent løbe. Hun har faaet en dejlig Frakke og en pæn, varm Kjole, men Undertøj kan der nok ikke blive noget til eller Nattøj, men Ellen har heldigvis rigeligt. Og nu har vi jo faaet nye Mærker igen. I Aften skal vi til Julemøde paa Efterskolen, det er altid saa hyggeligt, ellers blev jeg hjemme, for jeg har en Del Julebreve endnu. Ellers synes jeg, vi er godt færdige. I Morgen skal vi gøre godt rent i Stuen og Køkkenet.
Hvor mon I skal holde Juleaften i Aar? Maaske paa Værmelandsgaard. Vi har jo ikke hørt fra jer, men jeg haaber, I for længe siden har faaet vores Pakke. Nu til Jul faar I jo ikke noget videre undtagen de kærligste Julehilsner fra os alle og ønsket om alt godt i det nye Aar.
Gudrun

 
  24.12.1946
Anna Andreasen til Gudrun Dam

Jul 1946

Kære Gudrun! En rigtig glædelig Jul og et godt og velsignet Nytaar ønskes jer alle. Det ser jo ud, som vi skal faa en hvid Jul i Aar, og Børnene synes jo, at det der herligt. Men vi ældre er nu ikke saa begejstrede for Sne og Kulde. Jeg bor jo her i Aldersrenteboligen som sædvanligt; det er lidt langt til Forretningerne. Valdemar er jo paa ”Hornbækhus”, han var hjemme paa Ferie i November.
Mange Hilsener til dig og dine
fra Moster Anna
Hilsen og ”glædelig Jul” fra Asta

 
  27.12.1946
Ingeborg Andreasen og Ellen Andreasen til Skolegården

Julekort, Poststempel 27.12.46:
Familien Anker Frandsen
Skolegarden
Osager
pr. Osted
Sjælland

Aakirkeby. Ind under Jul 1946

De bedste Ønsker om en god og glædelig Jul og et godt Nytaar sendes Jer. I Aar faar vi ikke Hedvig hjem og Alfreds kommer jo heller ikke saa vi venter ingen Julegæster over fra. Det er jo ogsaa blevet streng Vinter.
De bedste Hilsener fra Ingeb. og Ellen
 

  31.12.1946
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Nytaarsaftensdag 1946

Kære begge to!
Jeg havde bestemt at skrive til jer nu mellem Jul og Nytaar og da det jo er den sidste Dag i Dag, kan det ikke opsættes længere. Vi er inviteret op til Henry's i Aften og spise Julegaas, saa vi har det temlig nemt i Dag, jeg sendte Oda derop i Morges at hjælpe Anna, hun har jo ingen Pige i Vinter. Henning skal være Julemand i Aften og komme med Pakker i en Sæk, for det har han saadan Lyst til. Vi har købt en lille Ting til os alle og lidt havde vi, der kunde bruges. Henny kom jo til Jul, det har jeg vel fortalt, og Steffen kom 3. Juledag og skal være her til 5. Nytaarsdag, da kommer hans Forældre ud og henter ham. I Søndags var Jørgensens herude, det er rigtignok ogsaa mange Aar siden, men nu varer det nok ikke saa længe igen. Det var en væmmelig Taage i Søndags, de gruede ogsaa lidt for at skulde afsted der om Aftenen, Fru Jørgensen skuttede sig noget. hun er vellers helt rask og kvik igen saadan at se til i hvert Fald.
Nu maa jeg da ikke glemme at sige Tak for Julegaverne. Bogen kender vi slet ikke, saa der har I været heldige, jeg har ikke faaet begyndt paa den endnu, der er jo ikke saa megen Ro over det i Julen, selv om vi har været hjemme det meste af Tiden. Saa har jeg ogsaa læst en anden, jeg fik af Anker ”Laurian Ostars Offer”, desuden har jeg haft travlt med at strikke en Dukketrøje færdig til Ellen, som hun skal have i Aften. Jeg fik ogsaa saa meget fint Brevpapir af Anker, I ser en Prøve her. Og en Haandarbejdstaske som Ellen selv havde syet, samt en russisk Vin af Anker og en Julebegonie af Henry's. Anker fik et fint Slips af mig og Blæksprutten og Sams Opgavebog af Børnene. Henning fik jo denne her Dampmaskine og en hel Masse Biler og Billedbøger og Ellen Ski og mange Bøger, nogle Spil fik de ogsaa bl.a. ”Matador”.
Vi fik jo Luftfotografi af Hullegaard, det var morsomt at se det hele paa en Gang - og Thora sendte os Agerbygaard, det var pænt af hende, kan du, Mor, ikke ringe til hende og hilse fra os og sige Tak, jeg faar nok ikke selv skrevet. Og Helga snakker du jo med hver Dag, hils og sig Tak for Julegaverne og Brevet, sig for øvrigt, at vi er blevet klar over, at det var et meget mangelfuldt Brev. Fru Jørg. fortalte jo, at der havde omtrent været ild i den gamle Hullegaard, og at de havde faaet Malkemaskine, begge Dele nævnede Helga ikke et Ord om.
Og Ingers Pakke er nu ikke naaet herover endnu, men det gør altsaa ikke noget for vor Skyld, saa har vi det jo til Gode. Men Inger mente jo, den kom nok til Juleaften.
Den Fest for Jacobsen var fordi han havde været her i 10 Aar paa en Maade var det jo i Grunden ikke noget at holde Fest for, for han vil jo helst have noget for sig selv. Men vi mente han alligevel vilde være glad for det, hvad altsa ogsaa viste sig at være Tilfældet. Han var for Resten ogsaa her og spiste Middag i Søndags, for Ingeborg er i Jylland paa Ferie endnu. Og Ole havde vi hele Søndagen, for Henry's var i København og vilde helst ikke have ham med. I Gaar var jeg i Hvalsø en Tur, jeg fik Tøj til en pæn, blaa, ulden Kjole til Ellen 8,95 m. samt 3 Mærker pr. m., det er næsten værst med Mærkerne. Saa købte jeg ogsaa noget nydelig Tøj til Sommerkjole til hende, det var noget dyrere, men saa uden Mærker, 1945 pr. m., det er for galt til en Børnekjole, den kommer paa 39 Kr., naar jeg selv syer den, men hun har jo næsten aldrig haft nogen ny, rigtig pæn Kjole, det er altid gamle af mine. Naar jeg saa tænker paa, at Ester har købt en ulden, færdigsyet til Birte, til 32 Kr., synes jeg dog , det er værre, hun er jo kun 2 Aar. Jeg har rigtignok noget at sy paa efter Jul - og en hel Masse, jeg skal have strikket.
Hvis Ellen skal gaa i Roskilde bliver det vel efter Sommerferien, der gaar Rutebil fra Osted, der passer for Skolebørn, men maaske dumper de, saa er der jo ikke mere at spekulere paa. Jeg ved ikke, om det er godt eller daarligt at sende dem til Roskilde, men de har nu ikke meget ud af det i 3. Klasse, saa det er næsten at spilde sin Tid at gaa der i 3 Aar. Saa vil jeg slutte med at ønske jer alt godt i det kommende Aar, at I ikke maa have for megen Hoste og Gigt og lign. Ubehageligheder. Maaske kommer jeg en Tur til Bornholm snart, jeg tænker da lidt paa det, saa skulde Ellen vel have Lov at komme med, men saa skal jeg jo have syet hendes nye Kjole først. Nu kan vi jo se. Mange kærlige Hilsner fra os alle
Gudrun

 
  5.2.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 5 febr. 1947

Kære begge to!
Rigtig mange Tak for sidst, det var en dejlig Ferie, er vi alle enige om. Og det var nok godt, vi ikke opsatte vor Rejse, for det fryser jo værre Dag for Dag. Stakkels dem, der skal spare paa Brændslet eller næsten ikke har noget. Oppe hos Jakobsens og Henrys maa de vist gaa med Overtøjet paa det meste af Dagen for de har ikke ret meget mere Brændsel. Vi er heldigvis saadan stillede, at vi har rigeligt, vi maa jo have forsynet os godt, eller ogsaa er det en mageløs god Kakkelovn, vi har. I Dag kniber det med at faa varmt i Stuen, der blæser en skrap Nordenvind helt ind til os. Der var ellers ikke sket noget af Betydning herhjemme medens vi var borte. Præstens Pige var rendt sin Vej og Skolelærerens Kone havde faaet en Søn, men det kommer jo ikke os saa meget ved.
I Mandags var vi til Forældremøde og bagefter blev Henrys og os ude og snakkede med Pedersens om det her Skolespørgsmaal. Vi var villige til at opgive vore Planer og lade Børnene blive derude, men det syntes Pedersen absolut absolut ikke, vi skulde, nu naar vi havde snakket saa meget om det og Pigerne gerne vilde. Vi blev ogsaa enige om, at det nok ikke kunde skade Skolen noget videre alligevel. Og Pedersen vilde hjælpe dem med Undervisningen, de kommer til at hænge vældig i nu i 4 Maaneder inden Optagelsesprøven, de har allerede begyndt de var ude hos Pedersen 2 Timer i Gaar. Naar saa ogsaa Ellen skal spille, bliver der nok ikke megen Tid til at dyrke Portrætkunsten. Nu er det jo spændende om de bestaar, men det mente Ped. jo ikke, der kunde være noget i Vejen for. Han mente, at det var maaske ikke for meget sagt, at de var Skolens mest begavede Piger, saa hvad det angaar at følge med deroppe, skulde de jo ikke faa det saa svært. Og vi tømte et Glas Vin paa deres Fremtid, og skiltes heldigvis i Fred og god Forstaaelse. Katrine er meget afmaalt hun har slet ikke spurgt til jer eller noget som helst, men det maa hun jo selv om. Johannes er heldigvis mere fornuftig.
Det er en Skam, det er saa koldt, vi skulde ellers tærske og køre Roer ind, hente Kvas i Skoven o.s.v., men man fryser jo ihjel naar man kommer ud.
I Dag skal vi have Sild til Middag, det bliver nyt og i Gaar fik vi Pastinakker, vi trænger vist til lidt let Kost nu oven paa alt det gode, vi fik paa Bornholm.
Her har vi stadig ingen Sne, det vilde ellers være gavnligt med al den Kulde. Dagny ringede i Gaar og skulde høre, hvordan I havde det, og hvordan Turen ellers var gaaet, de vilde gerne en Tur til Bornh. engang igen. Vi rejste sammen med en Dame, som skulde hjem samme Aften igen, det har hun jo ikke saa godt kunnet komme, for Frem vilde vente til om Morgenen, hvis den i det hele taget vilde prøve mere. Hvornaar mon ”Rotna” var kommet ind Dagen efter? Vi snakkede i Gaar om, hvor Frk. Munk boede, før hun blev gift, jeg mener bestemt, at det var lidt ned ad Bethaniavejen, Anker tror, det var nedad ved Stationen?
Ja, saa har jeg vist ikke mere paa Samvittigheden, men hils dem nu allesammen og sig Tak for sidst. Den Chauffør, vi kørte med var rigtignok ikke forknyt, vi var 8 Pers. til Rønne, to Piger kørte med for sjov. Han tog 12 Kr. af os, det var jo ikke galt.
De kærligste Hilsner fra os alle. Gudrun

 
  11.2.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej 11-2-47

Kære allesammen!
Tak for Brevet og tak for Besøget. Det var jo godt I kom lykkeligt og vel hjem igen, her har det jo været meget værre siden I rejste. Kirsten kom ikke hjem før Fredag Aften, saa længe var her Tog­standsning. Om Onsdagen var her et Himmelens Rogg og siden var det Jordrogg hele Tiden. Her gik kun Tog i to Dage nu er der lukket igen, men der gaar vel en enkelt Rutebil. Jeg tror Rotna kom ind Kl. 20 om Søndagen, men de skriver ikke rigtig Klokkeslettet længere. Nu skal de jo kun gaa til Ystad hveranden Dag. Vi har det koldt ligesom I, forleden Dag frøs det 17 Gr. nede hos Pihls i Aaen, her stod den paa -11o men det almindelige er -7o og saa en kraftig østen Vind, nu begynder det at sne lidt igen. I Aftes var Joh. og Inger her og saa deres Soldat, ham der tegner, de var i Bio og saa en Chaplin Film og der var koldt saa vi maatte jo fyre godt og give dem noget varm Kaffe, Inger havde Fløde med i et Papir, den var saa stokfrossen, alt fryser i hendes Køkken, selv Vandkedlen paa Komfuret var - ikke bundfrossen - men Is i om Morgenen. Og hendes Karklude var frosne lidt efter at de var brugt. Jeg husker en Gang paa Hullegaard da Inger var hjemme saa var Karkluden ogsaa stiv som en Pind, saa lagde hun den tværs over Kaffekedlen i Kakkelovnen med Laaget af og det varede jo ikke længe saa var den forsvunden ned i Kaffekedlen. Hun kunde ikke forstaa hvor den var bleven af. Angaaende hvor Fru Munk boede saa har Du ret, det var lidt forbi Betania paa ”Johnstrup”, nu boer hun i Klemensker, de har et to Hestes Avl deroppe et Sted. Nu skal Soldaterne flytte til Pedersker. Jeg troer næsten alle Skoler er lukkede her paa Bornholm, dels mangler de Brændsel og dels er det jo næsten ikke til at sende Børn ud i alle de Snedriver heller. Vi havde jo haft Lyst til at komme til Østerlars paa Lørdag og se paa Komedie men det ser ikke ud til at det bli­ver til noget. Men Helga troer de skal spille den en Gang til maaske det saa kan lykkes.
I Gaar Morges kan I tro her var en Redelighed, Gummidunkene var sprunget Læk og alt Vandet si­vet ud i min Seng, noget var gaaet ned paa Gulvet og der laa jo Gulvtæppet rullet sammen under Sengen, det var blevet vaadt i hele sin længde. Det var ikke kommet længere end i Fodenden saa jeg mærkede ikke noget om Natten, men sikken en Redelighed med at faa alting tørret igen. Det var godt den holdt mens I var her. Ellers er her ikke sket noget nyt at jeg har hørt, at Folk fryser og jam­rer sig for Brændsel er vel temmelig almindeligt baade her og der. I Gaar kom der et Kulskib til Rønne, det hjælper jo lidt, det skulde slet ikke være kommet her, men maatte søge ind her for Nød­havn og Kullene bliver altsaa her.
Jeg har travlt med at strikke nogen tykke Strømper til Karl Hansen de skulde han bare haft nu men de er ogsaa snart færdige det kan jo godt vare længe endnu med dette Vejr. Det er mærkeligt I ikke faar nogen Sne, de maa jo sende Sne fra Norge her ned har vi jo læst i Aviserne, vi mangler altsaa ikke, i Bygaden kan Mælkekusken slet ikke køre paa Vejen, men kører markløst og saadan er det vist mange Steder. Ja saa maa I have det saa godt. Og mange kærlige Hilsener fra os begge til Jer alle 4.
Mormor
 

  18.2.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:
Familien Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 18-2-47

Kære begge to!
Jeg maa vel se at faa skrevet lidt igen. Anker er som sædvanlig afsted og spille Komedie, det er næsten hveranden Aften nu, de skal optræde paa Lørdag. Ellen har saa travlt med at læse Lektier nu næsten altid, de gaar til Forberedelse hos Pedersen og det er saa morsomt, men de har en Masse Hjemmearbejde.
Spille har hun foreløbig maattet opgive, jeg vil ogsaa heller have, hun flytter til Roskilde engang, for Vedsmann er vist ikke saa god til det. De fleste flytter ihvert Fald fra ham.
Vi har saamænd ogsaa anskaffet os et ”Hottene” nu. Ikke fordi vi mangler Brændsel, men alligevel kan det jo være meget rart at spare lidt, og det varmer jo meget godt i Køkkenet. Jeg ynker Inger med hendes iskolde Køkken og Bryggers.
21. Jeg kom fra det den Aften og har ikke faaet gjort mere ved det siden. I Onsdags var jeg til Sykursus det meste af Dagen. Jeg fik klippet en blaa ulden Kjole til Ellen. Der er 12 Læg paa Nederdelen, saa det var jo noget Arbejde at faa dem rigtig anbragt, men det gik. Nu er jeg næsten færdig med den. I Morgen gælder det Sommerkjolen og en Natkjole, maaske kan jeg ogsaa naa en Skitrøje, det kommer lidt an paa, hvor meget de andre har og skal have klippet. Det er jo ikke her denne Gang, men oppe hos Sigvards, det er jeg for Resten glad for.
Oda har været oppe og hjælpe Fredes de sidste 2 Dage, de mangler jo en Pige. Saa havde vi til Gengæld deres Forkarl herude i Gaar og køre Roer ind. Det var min Idé, og jeg synes slet ikke, den var saa daarlig. Det syntes Anker og Ester heller ikke. Det er grusomt, som det bliver ved at være koldt, I har da lidt Sne til at lune, men vi har ikke en Smule. De fleste Steder maa Folk hente Vand, Vandrørene er frosset, her gaar det godt endnu, men man er jo hver Morgen forberedt paa, at nu er det forbi. Bare ikke ogsaa Markerne tager Skade. Det er jo behageligt Føre altsaa, man slæber ikke meget skidt ind. Jeg er ved at strikke mig et Par fine Vanter med Mønsterstrikning, de bliver meget tykke og varme. Vi har for en Gangs Skyld faaet alt Lappetøjet til Side, men der kommer vel snart lidt igen, det er nu længe Siden, vi har været helt til Bunds i det.
Paa Onsdag fylder Henry's Chef 80 Aar. I den Anledning skal Henry og Anna til fin Middag paa D. Angleterre. De skal dog ikke optræde i Selskabsdres, bare det bedste, de har, og Anna har ikke nogen lang Kjole og Henry kun alm. Jakkesæt. De sidder inde og fryser paa Kontoret, siger Henry, de har kun 12
o, han laa ogsaa hjemme og hostede i flere Dage i sidste Uge. Naa, Folk bliver jo ogsaa forkølede, selv om de har varmt i Stuen, baade Ellen og jeg hoster noget nu, og vi har da vist ikke frosset.
Jeg er ved at samle lidt Tøj sammen til Sydslesvig, for dernede har de det vel meget værre. Jeg har ogsaa forhørt mig hos Naboerne, men de fleste har nu ikke noget. Vi har dog 20 Par Sko og Støvler, de fleste er altsaa af vores egne, nogle Børnene er vokset fra, jeg har jo stadig hængt dem op paa Loftet, naar de var for gode at kassere. Nu sender jeg det hele, for saa plejer man jo at faa brug for det. Altsaa Barnetøjet beholder jeg nu det meste af lidt kan jeg nok undvære. Nu skal man jo rende til Doktor og Jordemoder hvert Øjeblik, man faar et helt Skema som skal udfyldes. Jeg var til Doktor for nogen Tid siden. Der var intet at bemærke, alt var, som det skulde være, det gaar man jo ogsaa ud fra, men det kan selvfølgelig være meget rart at faa det bekræftet. Ellers har vi vist slet ikke oplevet noget særligt siden sidst, saa jeg vil slutte med mange gode Hilsner til jer begge fra os alle fire.
Gudrun.
 

  16.3.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Søndag 16 Marts [1947]

Kære begge to!
Det er vist ved at være uhyggelig længe siden, jeg skrev. Jeg kan slet ikke huske, hvornaar det var, eller hvad det handlede om, saa maaske jeg fortæller noget af det samme igen.
Vi kom lige til at le saadan, for vi plejer at give Fuglene Brødsmuler og lign. ud i Haven paa en Tal­lerken. Den havde Henning taget ind og sat i Køkkenet. Jeg tænkte jo ikke paa det og satte den ind paa Bordet med Kage til Kaffen, den saa ren og pæn ud. Henning vidste det godt, men han syntes jo ikke, det gjorde noget. Ja, nu har vi da ogsaa faaet Sne i Massevis, mere end vi bryder os om, nu hjælper det jo heller ikke noget, vi skulde haft den for en Maaned siden. Nu kan Ellen da komme lidt ud paa Ski, hun savner bare Bakken paa Hullegaard, der er ingen, her i Nærheden. Vi er ellers ved at være ked af Vinteren, selvom vi selvfølgelig ingen Grund har til at beklage os. Brændsel og Mad har vi nok af. Det kniber for mange og naturligvis særlig inde i København. Vi har sendt 3 Sække Briketter ind til Elise, hun havde ikke Spor mere og var ovenud lykkelig for det. Hun var herude i Søndags paa Ski fra Lejre, jeg havde lavet Is til Middag, det var heldigt, for hun er saa glad for god Mad - og faar ikke saa tit noget lækkert. Hun var saa glad, for hun havde sunget til en Elevkoncert, og det var gaaet saa straalende. Hun gaar og faar uddannet sin Stemme, foruden at hun synger til Begravelser og er Maskinskriverske i ”Købmandsstandens Oplysningsbureau” Hun er meget alsidig, hun maa jo være knusende godt begavet. Vi var til Fødselsdag i Bispegaarden i Gaar, de havde ellers ikke ventet ret mange i det Føre - og saa kom vi saamænd allesammen selv dem fra Kundby. De havde ogsaa maattet lave Dessert 3 Gange, eftersom de blev klar over, hvem der kom. Der var blevet kastet op, saa det kunde lade sig gøre at køre i Bil. Fredes Ester stod lige op af Sen­gen og tog med. Hun havde ligget i 10 Dage med daarlig hals og stod saa op, maaske lidt tidlig, det kniber jo saadan for hende med at holde sig hjemme. Saa blev det værre igen og hun maatte ligge lidt igen. Men det i Gaar kunde hun alligevel ikke lade gaa fra sig, saa hun er nok sløj i Dag. Jeg sy­nes ellers ikke der er meget ved at tage bort, naar ikke man er rigtig rask. Vi skulde ellers ogsaa væ­ret til Jakobsens Fødselsdag i Gaar. De havde haft det saa morsomt, fortalte Henry, han var her i Formiddags. De havde leget ”Hvem ved hvad”, saa det var næsten Skade, vi ikke kunde være med. Paa Onsdag skal de have en lille Festlighed i Sangforeningen. Der skal opføres forskellige Sketc, synges, drikkes Kaffe o.s.v., da maa jeg jo se at komme med, for jeg har ellers mest holdt mig hjem­me i den senere Tid. Jeg har været saa forkølet og hostet saa grusomt længe, nu er det da ikke saa slemt længer. Henning, som ellers aldrig plejer at være forkølet, har hostet i 14 Dage, nu gør han det da ikke mere, heldigvis. Ellen slap næsten hurtigt over sit. Anker havde ondt i Halsen og laa i Sen­gen et Par Dage, men det gik hurtigt over. Jeg er da blevet færdig med alt mit Sykursus Arbejde. I denne Uge har vi haft travlt, først vaskede vi Storvask. Vi har heldigvis Vand i baade Bryggers og Køkken, takket være vores elektriske Kakkelovn som er tændt baade Nat og Dag nede ved Pumpen i Kælderen. Saa slagtede vi en mægtig stor, fed Gris i Torsdags. Katrine var her hele Fredagen og hjalp os. Jeg har henkogt 28 Glas, ikke fordi det er saa meget, jeg kunde ogsaa nemt have faaet dob­belt saa meget, hvis jeg vilde. Men Katrine fik den ene Skinke, det halve Ribben og den ene Filet med hjem. Saa faar vi det igen efter Paaske. Da skal de slagte baade Kalv og Gris, saa det bliver et større Foretagende, vi skal nok lave mindst 20 Rullepølser. Jeg ringede ind til Fru Jørgensen, om de vilde købe noget og det var de rigtignok mere end henrykt for, de havde ikke smagt andet end Oks­kød de sidste 5 Uger. Fru Jørg. skulde ellers været herud, men det var det jo ikke Vejr til. Nu har Henry lovet at tage det med, saa ved vi, det kommer sikkert derind. Maaske ringer jeg ogsaa til Al­fred, jeg kan sagtens undvære lidt endnu, og for Københavnerne er det jo kærkomment. Jeg tror, jeg fik 20 l. Fedt vi har aldrig slagtet saa fed en Gris før. Skade at I ikke bor lidt nærmere, nu kan det vel slet ikke lade sig gøre at sende noget. Jo, maaske et Smørmærke. Rigtig kærlig Hilsen fra os alle
Gudrun
Jeg læser for Tiden ”Min Bror Jonathan” den er meget spændende.

 
  6.4.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Paaskedag 1947 [6.4.]

Kære begge to!
Tak for Brevet, denne Gang maa jeg skynde mig lidt. Det kan godt være, jeg var lidt smaalig med Smør, men jeg havde ikke flere Mærker den Gang, da havde vi jo ikke haft noget videre Fedt i lang Tid. Hvis I er søde, kan det jo være, I faar et igen snart.
Og saa blev det Paaske igen. Ja, Paaskevejret er jo ikke ligefrem straalende, i Nat var det nærmest Uvejr. I Gaar hentede vi vore 3 Læs Kvas i Skoven; Henry, Ib og Mogens var herude hele Dagen og hjalp til, det vil sige, det var vel mest Henry, der gjorde Gavn de skal helst være 2 Mand, naar de henter, og jeg egner mig knap nok til det - jeg tør jo ikke udsætte mig for for store Rystelser. Tærske blev vi færdige med forleden Dag, jeg var saa fuld af Tidsler i Fingrene bagefter, for jeg lægger jo i Maskinen, det staar man saa roligt ved, jeg er snart helt skrap til det.
Vi har ellers haft det meget roligt i Paasken, Henry er her, ellers har vi ikke haft nogen Fremmede, jo, her kom en Spejderdreng i Aftes, han var kommet for sent til Toget og var saa rejst bagefter sine Kammerater og kunde ingen Steder finde dem. Han anede heller ikke, hvor de skulde være om Natten, saa det var temlig haabløst. Nu fik vi ham sendt tilbage med Rutebilen, for et Øjeblik siden, han hed noget saa fornemt som Frits Ahlefeldt Laurvig, saa det var nok en lille Grevespire. At han kom for sent til Toget undrer mig ikke, for havde Rutebilen ikke været 20 Min. forsinket var han ogsaa kommet for sent til den. Hans Far er Greve, for vi saa lige efter i Telefonbogen. Paaskedag plejer vi jo ellers at være til Fredes, men i Aar skal vi ikke, de har kun haft 1 Pige i lang Tid og Ester har haft Influenza, og det kniber med at blive helt rask igen. Hun kan heller ikke holde sig hjemme saa længe nemlig. Vi skal op til Henry's i Aften, jeg vilde ellers haft dem herud i Paasken, men Børnene har skiftes til at ligge i Sengen, saa de syntes, det var bedre, vi kom derop. Langfredag var vi i Kløvested sammen med Fredes og Johannes's, Børnene var altsaa ikke med.
Palmesøndag var vi i København og saa ”Flagermusen”. Det var alle Dilettanterne, der havde lejet en Rutebil. Efter Forestillingen besøgte vi Alfred og Oda, vi skulde nemlig ikke hjem før halv et, saa der var jo nogle Timer, ellers er der jo langt ud. De havde da lidt at fyre med endnu, i al Fald var der godt varmt den Aften. Kød kniber det med, de kunde kun faa 2 [pund] hveranden Uge, saa de var glade for det, vi havde sendt. Og de sagde, 1 Høne kostede 18 Kr. Ja, det er vel nok Sørens, Ræven har været i vort Hønsehus i Nat, vi havde glemt at lukke, der laa seks, der var bidt ihjel, og han har sikkert taget mange flere - og det er nu, de rigtig skulde til at lægge Æg. Naa, det er Malketid, saa jeg maa gøre dette færdig i Morgen.
Ja, saa er jeg her igen. Nu er Anker desværre kørt med Fyldepennen saa jeg maa nøjes med Blyanten. Vi har ellers faaet lavet lidt om i Stuen til Paaske, faaet taget det store Skab væk, som gik fra Loft til Gulv, saa staar Divanen der i Stedet for - og vi har faaet Hullegaard ind og hænge paa Væggen. I kan vel ikke forstaa, hvor vi kan undvære Skabet, men I ved nok, der er en stor Skorsten, der staar og fylder i Sovekammeret, den skal vi have væk, for der er kun en Kakkelovn til den, og den fyrer vi næsten aldrig i. Saa bliver der jo mere Plads i Sovev. og der i Hjørnet vil vi saa have anbragt et stort Skab, det vil komme til at tage et Hjørne af den øverste Stue, men den er saa stor, saa det betyder vist ikke noget. Saa skal vi have tapetseret og lagt Bøgeparket i Sovev., der bliver nok dejligt, naar det bliver færdigt, jeg glæder mig da til det. Men selvfølgelig bliver det et farligt Svineri, medens det staar paa.Har jeg fortalt, at vi har fæstet en kvindelig Karl til 1700 fra Maj til Novbr. Og Oda skal rejse, vi skal have Kajs Solvejg i Stedet, hun er kun 15 Aar, men skal da kun have 85 om Mdn. Oda skal ind til Kr. Andersens i Taastrup, hun skal have 150, det er hun nu ikke værd, for hun er temlig langsom. Kirsten paa Højvang har faaet en lille Pige lidt før Paaske og Rigmor og Sverre har faaet en sød lille Pige. Inde paa Orupgaarden venter de hver Dag, det skal vel ogsaa helst være en Pige. Ellers ved jeg ikke om der er noget særligt nyt, det tror jeg ikke.
Vi skal have Høne i Dag til Middag, en af dem, Ræven ikke fik bidt helt ihjel.
Nu skal Henning jo begynde i Skolen om 14 Dage, det er han nu ikke særlig optaget af. Ellen skal først til Optagelsesprøve i Juni, og det er temmelig usikkert, om hun bliver optaget, for der er saa mange, at de halve skal dumpe, enten de saa er kvalificerede eller ej. Men foreløbig slider hun med Lektierne. Hun læser og skriver da bedre end Henny, som er optaget.
Saa til Slut de kærligste Hilsner fra os alle.
Gudrun

 
  19.4.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Famlien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Lørdag Aften 19-4-47

Kære allesammen
Nu er det jo snart 14 Dage siden vi fik Jeres Brev, saa er det jo ikke for tidligt at faa skrevet igen. Nu er her jo ordentlig Forbindelse igen til København saa nu kan vi jo sagtens. Fatter har været saa forkølet hele sidste Uge og jeg har saa meget Gigt i det ene Ben, det er ligesom alt er bleven værre nu i Foraarstiden end midt om Vintern, det er vel al denne Taage, for det har her været meget af i den senere tid. Den 10de April kom Lillegaards herhen, for begge Bønderne baade den unge og den gamle Kofoed vilde til Hestekaaring her i Byen og saa kørte Anna med, men saa fandt jeg paa at vi skulde til Værmelandsgd. for det er jo Annas Moders Fødehjem og der har de jo kommet saa meget i hendes Barndom, altsaa hos Peter Blem, og nu syntes hun at det kunde være morsomt at se det igen. Lillegds. har selv Bil og saa var vi parat naar de kom Kl 10 om Formd, saa kørte Gunnar os ned og saa hentede de os igen til Kaffetid om Eftermd, vi drak saa Kaffe der og saa skulde de køre hjem Kl 4 for Gunnar er selv Fodermester han skulde hjem og malke. Det var en meget god Dag. Om Paaske lavede vi ikke ret meget for det var jo et stygt Vejr hele Paasken Langfredag var vi budt til Hoppegaard, vi var med Toget til Østermarie og saa hentede Erling os i Bil ved St. saa det gik meget nemt. Der var nogle Bøgeskove samt Frk Larsen og Karetmager Jensen, saa det blev ligefrem gammeldags Aften. Saa skulde vi været til Hullegaard i Paasken men det sneede og blæste og var saa fælt Vejr saa vi foretrak at blive hjemme, saa kom Kirsten og Ester herhen i Stedet for, de kunde bedre trodse Elementerne. Nu paa Tirsdag skal Inger holde Dammegilde, i Vinters blev det jo ikke til noget, nu er jo da Jorden bar saa man kan køre i Bil derned og i Sommer fik de nok saa travlt saa der blev ikke noget af. Jeg har været saa meget ude om Aftnerne i sidste Uge. Ja i Søndags var Fatter med, da var vi henne hos Eva for de gl. Egeskovs var kommen derhen saa skulde vi hen og sludre med Peter Nielsen. Saa i Mandags blev vi bedt ind hos Kjærs, men Fatter vilde ikke med han var forkølet, saa Tirsdag skulde vi til Konfirmationskaffe hos Møllers, der gik jeg ogsaa alene, saa Onsdag til Kjærs igen og være Makker til en Bridge, saa Torsdag i Sæbehuset der gik Fatter alligevel med. Saa det var 5 Aftener i Træk for mig, men i Aftes og i Aften skal vi ikke noget. Karoline har været her i Eftmd og vasket Gulv. Jeg skulde hilse fra hende. Hullegds venter en Soldat i Indkvartering i Morgen. Nu tror jeg vi venter at tage til Østerlars til Basses Fødselsdag det er der jo ikke saa længe til.
Har I begyndt at saa? her er nok ingen der har gjort andet end køre Møg og pløje lidt. Det bliver rigtignok sent i Aar. Vi hørte en Udsendelse i Radio forleden hvor Jeres Nabo Ejner Jensen havde Besøg af Mikrofonen og fortalte om sine Kaniner, hørte I den? Nu haaber vi snart Fatter faar Bugt med sin Forkølelse, for han skal snart ud og sætte de første Kartofler - ja det er snart længe siden han satte de første i Urtepotter i Hønsehuset. Saa til Slut de kærligste Hilsener til Jer alle fra
Morfar og Mormor

 
  30.4.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 30 April [1947]

Kære Mormor og Morfar
Jeg havde ellers bestemt, at jeg vilde skrive i Aftes, men saa glemte jeg det fuldstændig, jeg kom til at læse i saadan en spændende Bog, ”Pris ingen lykkelig”, kender I den? I Dag er det saa, vor gamle Konge skal begraves, det kunde jo nok været interessant og tage til Roskilde og set Stadsen. Men det vil sikkert være umuligt at komme til at se noget, Folk har nok taget opstilling allerede i Nat. Vinduespladserne kommer op paa flere 100 Kr. siges der. Saa vi maa nøjes med at høre Radioen, det kan vi ogsaa bedre holde Varmen til, for hvor er det dog stadig koldt. Anker bliver færdig med at saa i Løbet af ½ Times Tid, saa det har vi i Grunden klaret helt pænt selv om vi ingen Karl har haft, jeg tror ikke, vi er bagefter de andre - og saa har vi jo sparet de Penge. Naturligvis har vi haft travlt, Anker har været ude med Hestene saa vidt muligt hele Dagen. Oda og mig har saa passet det herhjemme samtidig med Hovedrengøringen, og vi har da naaet at blive færdige altsaa med det vi kan komme til. Vi mangler Sovev. og den øverste Stue. I Sovev. er de ved at lægge Gulv i Dag, saa skal de bare komme og stille det store Skab op, gid det maa ske snart, for jeg er snart ked af al den uorden. Vore Senge staar jo i den øverste Stue, og der flyder det jo noget. Det vil jo nok vare mindst vare 14 Dage endnu, for der skal baade hvidtes og tapetseres i Soveværlsest. Bagefter kommer saa Turen til den øverste Stue, der skal ogsaa gøres lidt, men bare vi kan blive færdige der til Skt. Hans, skal jeg være tilfreds.
Det er nu Skam, det er saadan et grusomt Vejr i Dag, nu alle de mennesker der skal til Kongebegravelse.
Har jeg mon fortalt, at de har faaet sig en Søn inde paa Orupgaarden? Nu har de saa 3 Drenge, det var jo ellers en Pige, de skulde haft. Det kan være de først skal have 4 Drenge ligesom hos Fredes. Fredes Birthe har faaet Ringorm i hele Hovedbunden og der er gaaet Betændelse i, det er noget væmmeligt noget. De har maattet klippe hende helt skaldet, Ester tager til Roskilde med hende flere Gange om Ugen, hun faar nogle Behandlinger deroppe. Nu er de vist lidt bange for at hun skal blive skaldet bagefter.
Henning er jo begyndt at gaa i Skole, og det er meget bedre end han havde troet. Han følges med Per og Tage. Erna ser vi jo ellers aldrig herude kun naar her er Bal, men vore Børn maa nok lege sammen. Nu skal hun slagte Gris, for til 1ste Maj faar hun Karl, saa skal der jo noget til. Saa kan man jo ikke gaa bort og spise lige naar det passer én. Nu skal der nok gøres noget i den gamle Skole. Jakobsens har faet malet deres Køkken saa fint paa hendes Bekostning, hun er vist heller ikke glad for det, men det tager de sig ikke noget af. Henrys maa ikke faa noget lavet. Vi fik 150 smaa Kyllinger for 3 Ugers Tid siden og saa vidt vi kan se er der ikke død en eneste, nu maa vi passe paa, Ræven ikke kommer og tager dem, naar de bliver større. Vi venter Odas Far og Mor herop i Aften, det er jo sidste Aften, Oda er her. I har vel ikke gamle Julemærker fra 1927 - 28 - 29 - 37 - 41 og 43, dem mangler vi nemlig, ellers har vi dem alle fra 1904 af, saa det kunde være morsomt at have dem alle.
Jeg er spændt paa, om den nye Pige vil bo i Karlekammeret, ellers maa hun og Solveig bo sammen i Gæsteværelset, for ellers kan vi jo aldrig have nogen liggende.
Ellen har ligget i Sengen i 8 Dage med Bronkitis, det var nu kun ganske lidt, men hun hostede saa forfærdeligt i mange Dage ellers fejlede hun ikke noget, spiste godt hele Tiden. Det er saadan en mærkelig Forkølelse i Aar, den er ikke til at komme af med igen. Jeg haaber, Morfar er kommet sig igen. Hvor mon Ebba skal hen i Sommer, vi har ikke set hende siden i Julen? I maa hilse baade Faster Karoline, naar hun kommer og ellers hvem af Familien, I ser. I Haven har vi slet ikke været endnu, ikke engang sat Kartofler, men der er vist ogsaa lovlig vaadt endnu. Og saa koldt, som det er, kommer det jo heller ingen Vegne selv om det er saaet. Vore gamle Kartofler er frosne, vi har tigget os en Tønde til i Bispegaarden, for de frosne smager nu modbydeligt, en Tid maatte vi spise af dem, da vi ingen andre havde. Nu tror jeg, Kyllingerne skal have dem. Svend vil vist ogsaa bytte med nogle Briketter og Kartofler. Det er ikke saa galt at bytte lidt, jeg vil prøve at faa byttet nogle Strømpe- og Kaffemærker for Sukker, det vil Københavnerne vist gerne. Jeg skal have skrevet til Elise om det.
Naa, nu er det sandelig Malketid og vi skal skynde os, for Anker skal til Hingst med Tulle bagefter.
Saa I maa have Farvel for denne Gang, næste Gang, jeg skriver, er det nok Sol og Sommer og Huset er i Orden, det bliver dejligt.
Hilsen fra os alle
Gudrun

 
  8.5.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej 8-5-47

Kære allesammen!
Tak for Brevet og Mærket. Nu har vi da endelig faaet Sommer de sidste Par Dage. Vi skal til Hullegaard med Morgentog i Morgen, vi har saamæn heller ikke været der endnu siden Jul for det var jo Meningen om Paaske, men det var jo slet ikke godt Vejr og nu har de saa slagtet Grisen saa syntes vi jo det kunde være passende. Troels holdt jo Fødselsdag den 6te men det var lige Pølsedagen saa vilde vi hellere vente lidt og i Morgen er Kirsten hjemme fra Skolen saa kan hun jo køre og hente os. Fatter skal ned og invitere Faster Karoline til at følge med. I Tirsdags var vi paa Værmelandsgd. ogsaa fra Morgenen af, vi skulde ned og hjælpe Inger og ordne nogle gl. Dyner med det samme hun nu soler og gør rent. Johannes er selv Fodermester i Sommer, det er jo ikke saa svært naar der er Malkemaskine og Løsdrift. Men saa har han 2 Karle en stor og en helt ung. De skal slagte i næste Uge dernede saa nu skal vi skynde os at spise. Fatter er ikke helt af med Forkølelsen endnu og vi er begge to en Del plagede af Gigt, det er altid værst om Foraaret. Fatter har næsten ingen Ting faaet gjort i sine Haver, for mens det regnede og blæste hver Dag kunde han jo ikke, og det er kun 3 Dage det har været rigtig godt. Folk er heller ikke saa nær færdige med at saa herover. Paa Hullegaard har de faaet en Karl fra Mols, han maa vel være Molbo, men han er saa meget pæn siger de, og en Soldat fra Thisted, saa den gaar nok temmelig paa jysk derhenne. Bertha er hjemme i denne Tid hun skal rejse over, men har vist sin Sommerferie nu.
Ebba er flyttet til en Restaurant i Holte og skal være Køkkenpige med 200 Kr om Maaneden, men her har hun fæstet sig foreløbig for en Maaned. I Gaar Eftmd. var jeg i Neksø til Fredsmøde jeg har heller ikke været der siden Bombardementet og der var meget endnu at bygge op men noget var da færdigt. I Fjor blomstrede Kirsebærtræerne i disse Dage, men i Aar varer det nok lidt endnu, skønt det kan snart komme hvis det bliver varmt. Det er ikke ret længe siden Sneen laa bag Hække og Gærder men nu er her ikke mere her omkring. Og nu vokser Græsset saa man kan se det for hver Dag. Det er ogsaa snart paa Tide at faa Køerne paa Græs. Paa Værmelandsgd havde de dem ude lidt hver Dag, men ellers er det kun et enkelt Sted. Jeg har ikke fundet mere end et af de Julemærker I mangler, men det finder jeg nok saa smaat. Og saa er her et Par Billeder af Fars Fabrikat, de er ikke saa ringe. Og saa glæder vi os til at komme og se jeres Omlavning i Sommer om vi kan faa Billetter, for de begynder jo alt at staa i Kø. Ja vi hørte ogsaa Bisættelsen i Radio Emilie og Niels var her og Troels, først var vi i Aakirke, det var meget højtideligt, der var jo pyntet med Flag og grønt og Lys og saa var der Korsang og Solosang. Og her begyndte det ikke at regne før om Eftmd ved 3 Tiden, men saa blev det ogsaa saa slemt at Troels kunde ikke gaa til Toget, men maatte blive her om Natten, da han ikke havde Regnfrakke paa. Saa sender vi en rigtig kærlig Hilsen til Jer alle, nu haaber vi I er over Forkølelsen. Jeg troede Solveig kunde ligge hjemme naar det er saa nær.
Morfar og Mormor

 
  21.5.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 21-5-47

Kære begge to!
Denne Gang havde jeg bestemt at skrive saa hurtigt, det blev altsaa ikke til noget. Nu er vi ellers ved at komme i Orden igen, vi er flyttet ind i Soveværelset og har taget det nye Skab i Besiddelse, det er rart at faa sit Tøj lagt paa Plads igen. Jeg mangler at sy Gardiner, dem skal jeg altsaa have færdige til Pinse, men det kan jeg vel nok naa. Jeg fik noget lysegrønt Voile med hvidt Mønster i, jeg synes, det er rigtig pænt, men det kostede rigtignok ogsaa 12,85 pr. m., saa det var ingen foræring. Mens jeg husker det. Der er vel ingen der i Byen, der er interesseret i at bytte Strømpemærker og Sukkerm., jeg har nemlig rigeligt af Strømper, men Sukker kan jeg godt bruge mere af? Da jeg var i Hvalsø købte jeg ogsaa Tøj til Kjole, det var baade pænt og dyrt, men man skal jo have noget at gaa i. Paa Hjemvejen fortrød jeg det alligevel, for jeg syntes, det var for dyrt at sy til saadan en Kjole, til næste Aar kan der maaske blive én til baade til Ellen og mig. Saa lod jeg det ligge. Jeg kom nemlig i Tanker om, at jeg har en gammel, men rigtig pæn Sommerkjole som Ellen fik Spencer Mage til, den er hun altsaa vokset fra. Jeg tog det hele med op til Olga og nu har hun tryllet den nydeligste Omstændighedskjole frem ganske gratis, ja, det vil sige, Olga skal vel have 2 Kr. for Ulejligheden.. Vi er begge to meget stolte over Resultatet. Ellen synes, jeg er saa fin, naar jeg har den paa. Jeg er ellers snart noget kolossal, jeg er tykkere end da jeg fik Hans og der er endda 3 Maaneder til endnu. Vi har jo naturligvis Lov at haabe, det bliver Tvillinger, men det mente Fru Laursen nu ikke, hun har været ude og følt paa mig. Jeg har det jo meget godt og kan ogsaa bestille alt muligt, men det er alligevel lidt anstrengende at være saa tyk. Det gaar meget godt med Solveig, hun kan saamænd naa lige saa meget som Oda og saa er hun jo noget billigere. Og med den kvindelig Karl gaar det saamænd ogsaa meget godt, vi er ikke færdige med at saa Roer endnu, men det er der mange andre, der heller ikke er, alting er jo saa sent i Aar. De første er altsaa kommet op og trænger til at renses, det kan der næsten ikke blive Tid til bare.
Ved du hvad Mor, du kan vel ikke samle nogle pæne Klude til mig, jeg skal til at sy Betræk til Tæpper.. Jeg har saa mange gamle uldne Klude o. lign. som jeg skal have kradset op, jeg har nok til 2 Tæpper, men man kan jo ikke faa Stof til at sætte udenom.
Naa, mere om det senere, jeg skal paa Kirkegaarden nu, de kommer med en Sten til lille Hans's Grav
Farvel saa længe.
Saa, nu er vi kommet hjem igen og har faaet spist. Det blev lidt sent, for naar Ruth skal malke omtrent alene tager det sin Tid. Og saa kom Henry med at nyt Voksdug til os, det har vi ventet paa længe. Det er saa pænt, men temlig tyndt.
Nu skal jeg op en af Dagene og plante lidt Stedmoder og lidt paa Kirkegaarden, Stenen staar pænt, synes jeg, særlig naar der bliver plantet lidt omkring. Bare vi kunde faa lidt Regn, det begynder at blive tørt. Saa var det de Kludetæpper. Svends Inga har lavet nogle, de var nydelige. Hun havde nu saa mange fine Klude i sine. Det var næsten kun Silke. Hun maa jo have haft nogle kasserede Kjoler og maaske mange Rester, hvis det er alt for gammelt og slidt er det jo ikke holdbart. Jeg kunde tænke mig at Ingeborg og Ellen, maaske Marie havde mange Rester liggende fra Kjoler, men muligvis nænner de ikke at skille sig ved det. Inga havde klippet sine i Firkanter paa 10 cm. paa hver Led. Naa, det bliver nu ikke foreløbig, jeg faar Tid til det, men jeg maa jo se, om jeg kan faa noget samlet sammen. Ruth og Anker er oppe paa Loftet og maler Havebænke, de skulde jo være i Orden til Pinse. Ruth mener vist, hun er lidt Kunstmaler saa smager det jo altid lidt af Fisk at faa Penselen i Haanden. I Fjor havde vi Alfreds herude i Pinsen, i Aar tror jeg næsten, vi inviterer Jørgensens, det er lidt mere roligt. Alfreds Drenge er næsten ikke til at styre, de er op i alle Vegne. Baade Orupgaardens og Sverres skal have Barnedaab Pinsedag og vistnok ogsaa Kirsten og Hans. Deres lille Dorte er paa Sygehuset, hun vil ikke rigtig trives, nu er hun over 16 Mdr. og vejer kun 16 [pund], det er jo alt for lidt. Hun er ellers rask og kvik nok. Deres lille er vist mere trivelig. Og Hans Peter Wamsler vejer sine 27 og er endnu ikke fyldt 1 Aar. Rigmors lille Pige vokser ogsaa godt og er saa sød, siges der. Jeg har endnu ikke set hende.
Nu maa jeg vist slutte, det er snart Sengetid, saa vil jeg ønske jer en glædelig Pinse fra os alle her. De kærligste Hilsner.
Gudrun
 

  10.6.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 10-6-47

Kære begge to!
Saa blev det altsaa min Tur igen. Jeg har været i Hvalsø i Dag, først hos Doktoren og siden hos Frisørinde, saa det meste af Dagen er gaaet med det. Doktoren syntes min Mave var noget stor allerede, men alting var ellers ganske normalt. Stakkels Anna V. der har kløe over hele Kroppen og tykke Ben, det er skam ikke sjov, det kan være besværligt nok endda. Og saa med 5 Børn og ingen Pige. Kunde hun ikke faa sig et Par Kitler at gaa med, naar hun ingen Kjoler har. Jeg har foruden min egen Taftkittel laant en, saa man altid kan se lidt pæn ud i hvert Fald til Aften. Og det er jo ikke saa rart at vaske alt for tit. Saa har jeg 3 Hverdagskitler, det er ingenlunde for meget. Vi havde Besøg af Gunni Skov i Gaar, vores første Karl, han sagde, vi havde det næsten mere tørt end jer. Det har set ud til Regn de sidste 5-6 Dage og der er kommet Byger hver Dag, men ikke noget, som forslaar. Tilsammen vist 4-5 mm., vi vil gerne have 40. Vi er færdige med at luge de første Roer, men de næste vokser saa langsomt, saa dem tør vi slet ikke begynde paa. Og Høet bliver det nemt med, for Barfrosten ødelagde al Kløveren og nu vokser Græsset ikke, saa Køerne skal nok have det hele undtagen lidt Luserne. Det er galt, naar det regner for meget og endnu værre, naar det regner for lidt. Naa, men nu ser jeg, det er blevet Malketid, saa maa jeg derud, for Anker er ikke hjemme. Og i Aften skal vi til Møde i Præstegaarden, saa jeg faar ikke skrevet mere før i Morgen.
11/6
Koldt, blæsende og skyet, men selvfølgelig ingen Regn. Vi plantede Kaal for en Uges Tid siden og den staar meget pænt endnu, der er jo alligevel kommet en Byge engang imellem. Ellen skal til Optagelsesprøve paa sin Fødselsdag, det mener hun, der maa være Held ved. Det kan maaske ogsaa godt behøves med lidt Held, for der er vist en Masse der vil forsøge , og de kan tage ca. 50. Edel er vel kommet op i II Mellem nu? Nu har de fleste maaske nok gaaet paa Forberedelsesskoler først, saa de har vel en større Chance, for ellers kan jeg næsten ikke tro andet, end de maa kunne klare det. Naar jeg sammenligner Ellen med Solveig er hun et stort Lys, men Solveig repræsenterer vist heller ikke Middelbegavelsen. Hun ved aldrig en Smule. Men hun er ikke saa ringe til at bestille noget.
En Nyhed har jeg da ogsaa. Jakobsens skal rejse, det havde nok passet Erna bedre, hvis det havde været Henrys, men saadan skulde det altsaa ikke være. De skal til Forlev, der hvor Ester er fra, til en lille Brugsforening. De er nok ikke saa glade for, at de skal herfra, men vil selvfølgelig gerne have noget for sig selv. Vi vil ogsaa komme til at savne dem, nu har vi haft saa meget med dem at gøre. Jeg er begyndt at handle paa den ”Hvide Børs” Jeg bytter med med Kaffe- for Sukkermærker og 3 Strømpemærker har jeg byttet for 5 Sukkermærker, jeg har rigeligt til Strømper endda.
Jordbær bliver der vel ingen, men forhaabentlig Ribs og Hindbær. Kirsebærrene tegner ogsaa godt. Hvordan med alle Herlufs Jordbær, hvis det ikke vil regne? Kan de vande dem? Vi har kun lidt Vand i Brønden, saa vi kan ikke vande ret meget.
Mange kærlige Hilsner fra os alle.
Gudrun

 
  26.6.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 26-6-47

Kære begge to!
Jeg har lige været med ude og stakke et lille Stykke Hø, nu trænger jeg til at sidde stille og svale lidt af, for hvor er det dog lummert. Vi vil ogsaa gerne have noget mere Regn, selv om vi fik 8-9 mm. i Søndags. Ja, det var nu en god Fødselsdagsgave. Det har jo ellers været nogle ret bevægede Dage, medens det stod paa med Optagelsesprøverne i Roskilde, særlig for Ellen da, men vi andre er jo ogsaa implicerede. Det resulterede altsaa i, at hun blandt de 89 Aspiranter, kom mellem de 58 bedste og blev optaget, hvorimod Karin, Ak og Ve, ikke blev optaget. Ja, det var jo unægtelig et stort Skaar i Glæden, og jeg begriber nu heller ikke, hvordan det kan være, jeg regnede med, at de to Piger stod fuldstændig lige, maaske har Ellen et fortrin i Regning, det kniber lidt for Karin somme Tider, med at forstaa Stykkerne. Og de hører begge til Pederens fineste Elever i Dansk. Naa, Ellen er nu alligevel glad for, at hun skal gaa der, maaske faar de ogsaa Karin ind paa en af Realskolerne deroppe, de siger jo, at der tager de dem bedre, det er sværere at komme ind paa Latinskolen, hvor Ellen altsaa skal gaa. Saa kan de da følges ad til og fra Skole i al Fald. Det var jo et frygteligt Slag for Karin hun er meget stolt og ærekær og vil altid være No 1; og hvis de saa endda var dumpet begge to, men at Ellen skulde bestaa og ikke hun, det var næsten mere end der kunde bæres. Henry kom jo ud med Budskabet, og jeg syntes nok, han virkede saa alvorlig, og jeg tænkte jo straks, det er nok galt med Ellen, men det var jo i Orden. Saa ønskede han jo Ellen til Lykke, og vi gjorde jo naturligvis Gengæld, men saa var det jo han sagde, at det kunde han desværre ikke modtage, for Karin var ikke bestaaet. Først troede vi, det var hans behagelige Spøg, men bagefter blev vi da klar over, at det var den bitre Alvor, saa kunde vi selvfølgelig bedre forstaa, han ikke var saa opstemt. Naa, han var da fornuftig nok til at mene, at Karin havde godt af den Dukkert, deri kunde jeg ikke helt modsige ham, for jeg tror nok, Karin føler sig noget overlegen somme Tider. Ellers er hun skam en sød Pige. De havde skriftlig Prøve i Lørdags og mundtlig i Mandags. Til den mundtlige maatte Forældrene være med, saa der var jeg til Stede, og jeg synes ærlig talt, Ellen klarede sig nydeligt, saa jeg var slet ikke i Tvivl om, at hun vilde blive optaget, men det var Anna heller ikke om Karin, derfor var Skuffelsen des større. Ellen og Karin var paa hver sit Hold, saa jeg hørte ikke Karin, men i Forhold til de andre Børn troede jeg ærlig talt, at vore nemt kunde klare sig. Naa, nok om det, men det er jo det, der optager Sindene i disse Dage. Saa vil vi da inderligt haabe og Ellen maa blive glad for det deroppe, selv glæder hun sig trods alt meget. Og jeg tror, hun har let for at finde Kammerater, da hun er ret frimodig og temmelig ligevægtig, og saa er hun altid glad og veltilpas, saa det gaar jo nok uden Karin - men kedeligt er det nu alligevel. Erna vil ordentlig godte sig.
I Gaar var vi nede og besøge Søster og Littrup, vi har ikke været der i 2 Aar, saa vi var der hele Dagen og havde det dejligt. Vi var nede og plukke Stikkelsbær, de har saa mange, og de er fine uden Plet og Lyde.
Ellen og Henning var med, Feriebørnene lod vi blive hjemme. Vi har bestilt Billetter til Ellen og Henny til d. 22 Juli, og de glæder sig, de skal nok være hos Moster Inger og paa Hullegaard, i Sandkaas vil de maaske ogsaa gerne have dem, men det kan de jo næsten ikke. Saa ved jeg ikke med jer, men I maa jo selv bestemme over dem, Ellen kender I jo og Henny garanterer jeg for, at I alle vil synes om, man mærker slet ikke hun er der, saa stille og beskeden hun er. Jeg sender Lagner med, saa behøver de ikke rejse rundt og lave en hel Masse Ulejlighed og kommer de hos jer, maa I bare sætte dem til at hjælpe til, de kan godt, men maaske tænker de ikke selv paa det, Henny gør nu nok, Ellen er mere tankeløs. De faar en Køje at dele, det synes jeg er mere hyggeligt for dem end rejse paa Dæk og Prisen bliver vel det samme. De kan nok selv tage fra Rønne til Aakirkeby, det kan Ellen sikkert nemt kende igen. Henning er jo lidt ked af, at han ikke skal med, men jeg trøster ham jo med, at maaske faar vi en Lillebror, medens Ellen er borte og saa faar han jo set ham først. Det blev han meget forbavset over. Han har aabenbart slet ikke skænket det en Tanke. Sidste Gang snakkede de saa meget om det, det gør de ikke nu, Ellen er vel blevet for stor til det, og Henning har ikke tænkt paa, at det stod i Forbindelse med min Tykkelse. Han mener ellers, jeg vejer nok 1000 [pund], men mere end 138 er det nok ikke, det kan saamænd ogsaa være nok. Men jeg har jo ingen Trængsler haft i Forhold til Anna V., hvis saa bare Resultatet bliver godt, skal jeg ikke klage, selv vom det til Tider kan være noget besværligt. Jeg tør ikke snakke for meget med Børnene om det, for saa bliver Skuffelsen saa meget des større, hvis det ikke gaar, som det skal. Det gør det nok ogsaa, for Øjeblikket er alt fuldstændig normalt, Maven er bare lovlig stor, men jeg trøstede Doktoren med, at den blev nok ikke stort større. Jeg skal hilse fra Ellen og sige Tak for Fødselsdagsgaven, hun var meget begejstret for Jubilæumskronen, vi gav hende en Tikrone til at bruge efter eget Ønske, jeg tror nok, hun skal spare sammen til en Fyldepen. Jeg fik saa mange Bøger af Anker, 7 indbundne Bøger af forskellige Forfattere, de skulde være saa gode, jeg kender kun den ene, den er i hvert Fald god. Nu glæder jeg mig til at læse de andre.
Saa nu kommer Henning svedende hjem fra Skole, det var bedre de fik Ferie nu vi har Københavnere. Det gaar godt med at læse, han er begyndt i 2. Bog, regne og skrive havde han slet ikke prøvet, saa der er han nok ikke saa vidt.
Nu skal jeg ud og se til Høns og Kyllinger, saa jeg vil slutte, det er sandt, jeg glemte at fortælle og Fru Kofoed Lillegd. var her indom i Søndags sammen med Eilev og Mille og Ingeborg, det var morsomt at hilse paa dem. Vi sad og malkede, da de kom, men jeg fik dem da med ind og se, hvordan vi boede.
Kærlig Hilsen fra os alle. Gudrun

 
  30.6.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolgården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej 30-6-47

Kære alle fire!
Ja saa maa vi jo ønske Ellen til Lykke med sin Optagelse i den lærde Skole og haabe at hun maa blive glad for at gaa der. Og saa glæder vi os til at se hende og Henny i Ferien, men jeg synes det varer saa længe til den 23de men de har maaske ikke Ferie paa Landet endnu. Johannes har været paa Bellahøj i 2 Dage kom hjem i Gaar og han havde faaet en Køje til Pigerne den 5te med Rotna. Men du behøver nu ikke sende Lagener med hjemmefra, de faar vel nok at slæbe med endda, for de kan faa et Sæt her eller rettere 2 Sæt og det kan de saa tage med til Værmeland og Hullegaard, i Sandkaas kan de vist ikke bo om Natten for de skal have 2 Værelser udlejet til Imatra nu herefter og de er jo mange selv men de kan jo køre derhen en Dag fra Morgen til Aften og Edel kan nok ogsaa komme herhen en Dags Tid eller to. Jeg talte med Anna Valborg for et Par Dage siden den Dag havde de plukket 100 [pund] Jordbær og solgt for 1,65 pr [pund] saa det bliver jo til noget. Det er dog en skrækkelig Hede vi har i disse Dage, der var 27o paa Loftsværelset i Aftes mellem 11 og 12 og ligesaa meget nede i Soveværelset, saa det er næsten til at blive syg af jeg havde kun Lagenet over mig eller slet ingen Ting. Nu er det 32o i Skyggen ude i Gaarden i Solen er det 40o. Det er rigtig noget for Turisterne, men vi maa vel faa en dundrende Torden og lidt Regn til at rense Luften. Jeg sad nede i Kælderen en ½ Times Tid over Middag men det blev alligevel for koldt for naar man har været svedt bliver man jo let kold om Ryggen bagefter.
Hvis der er en af dine nye Bøger der er særlig god kunde du lade Ellen faa en med til mig at læse. Og hvis Kock-Hansen
kan skaffe et Par Æsker Saccarinetter eller hvad de nu hedder, for det kan man slet ikke faa her mere. Vejvæsenet har lavet en fin Vej herudenfor og i Dag har de lavet Spadserestien til Kirkegaarden og naar saa Kl bliver halvfem om Eftmd. holder de jo op og saa hænger de et Par tændte Lygter paa Vejtromlen, saa længe Solen skinner kan de næsten ikke ses, men om Natten kan de jo, men det er længe de brænder til ingen Nytte. I Dag er det vel saa sidste Dag Ellen er i Brugsen, hun skal jo i Sparekassen herefter, det bliver nok en stor Forandring for henne i Brugsen skulde hun jo møde Kl 7 om Morgenen baade Sommer og Vinter, i Sparekassen skal hun da ikke møde før 9 eller 10 og saa faar hun vel ret tidlig fri om Eftm. Jeg skal sy en ny Kjole til Kirsten, men det er saa varmt saa jeg kan ikke faa mig selv til det i Dag. Jeg har lige hjulpet Inger at sy en til hende uden Ryg med en lille Trøje til, saadan en er vel god i denne Varme. I Gaar var her Sommerfest i Byen, Kirsten var her og da hun skulde hjem var Toget gaaet itu og de maatte vente 2 Timer paa en Rutebil hvor ikke de halve kom med, men hun havde maset paa og kom med og naaede hjem Kl 12.
Kærlig Hilsen til Jer alle fra Morfar og Mormor.

 
  8.7.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 8-7-47

Kære Morfar og Mormor
Nu er her saa roligt, saa jeg faar vel benytte Lejligheden. For det kniber lidt med Roen i denne Tid. I Gaar var her 8 Drenge, der for ud og ind. Steffen og Henning har vi jo altid og Aksel og Holger meget tit. Nu er her kommet saa mange store Feriedrenge til Egnen, og et Par af dem har forelsket sig i Ellen og Henny, saa de stiller hver Dag, men det bliver vel snart ensformigt. De kommer med Fluer, saa har de jo Ærinde, vi har nemlig en lille Svaleunge i pleje, og vi har ikke en eneste Flue, og der er meget bart de fleste Steder. Børnene farer rundt hos alle Naboerne, men der er snart heller ikke flere. Den faar ogsaa Orme og opblødt Franskbrød, og det lader til, den befinder sig godt ved det. Kan I huske, vi havde én derhjemme engang, den gav Mor et Ribs, det skal vi nok vogte os for, for dør den, bliver der stor Sorg. Og Ruth har fundet en Harekilling, som hun har i Bur, saa der er noget at tage vare paa.
Mon I har faaet Regn nok derovre? Ja for her har vi faaet over 50 mm., og vi faar Byger hver eneste Dag, saa vi kan godt klare os lidt nu. Men hvor var det godt, det kom, og inden det var forsent. Vi spiser nye Kartofler hver Dag, Ærter og Gulerødder er ogsaa ved at være der, og Spinat har vi spist i Massevis. Og det tegner til Massesr af Hindbær, men Jordbærrene har det været sløjt med de allerfleste Steder.
Ellen og Henny kommer saa sent, fordi jeg kunde ikke faa Billet til dem før, men det kan jo ogsaa være ligemeget, om de kommer først eller sidst paa Ferien. Jeg tror nu nok, jeg vil stille Forbud mod Badning, i hvert Fald, hvis der ikke er Voksne med. Der er jo sket en frygtelig Ulykke herovre, hvorved der druknede 6 Smaapiger, og det var paa et Sted, hvor man var vant til at bade, og hvor der var mange Mennesker. Men de kan sikkert ogsaa more sig storartet uden det. I har vel ogsaa læst om Mordet paa Fru Balslev, det er vel nok uhyggeligt, man føler nu ingen Trang til at færdes alene ude om Aftenen efter det. Vi kender ikke noget videre til dem, men de er jo Præstefolk ovre hvor Gudrun og Aksel bor. Hun skal have været en meget livlig Dame. Og Præsten var ikke urolig den første Nat, for de tog saa tit ud hver for sig, man synes jo, det er lidt mærkeligt, særlig blandt Præstefolk.
I Søndags havde vi vor aarlige Ringridning, der kom store Byger indimellem, saa Tilslutningen var ikke overvældende. Om Aftenen var her Bal, da var vi altsaa ude paa Centralskolen, Ingeborg Kristensen har haft Bryllup med en Lærer, saa vi var til 2 Dags, Pigerne var lige gaaet i Seng, da vi kom hjem, de havde moret sig saa straalende, for disse Københavnere og saa Erik og Herluf var med herude, saa de havde danset hele Tiden.
Ingrid Wamsler har faaet sig en Datter, ja, det er vel snart 14 Dage siden. Det stod kun paa i 1½ Time, saa det var hurtig gjort. Ja, havde man endda været saa vidt, men det skal jo gerne vare en Maaneds Tid endnu mindst. Vi har ogsaa Haandværkere i disse Dage, nu er det den øverste Stue der skal reformeres, saa jeg vil da gerne i Orden først. Nu er det jo heller ikke saa varmt mere, for i den Tid pustede jeg noget, og mine Ben var saa hævede om Aftenen, det er mere behageligt, som det er nu. Jeg har jo bestilt Sofie til at være her, hun er nu ikke saa rask, saa det er ikke umuligt, hun slet ikke kan, men saa kommer her vel nok en anden, ellers maa vi have Ruth ind, det gaar nok med det, hvis ellers alt gaar vel. Vi har travlt med Roerne 2. Gang nu, for baade Roer og Møg vokser om Kap nu, vi har faaet Regn. Der er jeg dog ikke med, jeg kan bedre passe det herhjemme. For selv om man er rask og rørig er Maven dog i Vejen alle Vegne. Har jeg fortalt, at vi var i Kundby og plukke Stikkelsbær, ja, det er 14 Dage siden i Morgen. Jeg fik til 11 Flasker fulde, saa forærede jeg Anna til 4 Glas. Vi havde en dejlig Dag dernede, Søster er jo altid glad og i godt Humør. Forrige Søndag var vi i Bispegaarden, det var en lille Festlighed i Anledning af, at deres 3 Sønner har faaet saadan fine Eksaminer. Erling skal ogsaa gaa paa Kathedralskolen altsaa som Gymnasiast. Han har taget Præliminæreks. nu med Ug i alle Fag, det var flot. I Morgen skal Henny og Ellen til Roskilde og fotograferes sammen, for det vil de saa gerne. Saa skal Henny nok med det samme se Ellens nye Skole. Det er maaske praktisk, hvis Pigerne er hos jer først, for Inger faar vel andre Feriegæster, men det maa I altsaa selv ordne.
De glæder sig til Kirsebær, der er vel mange i Aar?
Elise tager sig af dem i København, saa kan de nok selv klare Resten. Naa, jeg har ikke Tid mere, saa Farvel for denne Gang, vi hører jo nok fra jer inden de rejser. Jeg kan nok skaffe nogle Sakkarinetter. Mange Hilsner fra os alle.
Gudrun

 
  14.7.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej Mandag [14.7.1947]

Kære allesammen!
Tak for Brevet! Ja nu har vi ogsaa faaet dejligt med Regn saa nu er vi glade for Sommer igen. I Dag er det jo rigtig dejligt Vejr i Gaar var det mere køligt.
I kan tro vi var paa en dejlig Tur i Gaar, vi kørte med Fabrikant Jensens Ole, han skulde hen og handle Maskiner med Herluf saa spurgte jeg om vi maatte køre med og det maatte vi nu saa gerne, saa gerne og vi kørte Kl 1 og kørte om Vestermarie, Nyker, Hasle, Rutsker, Olsker, Tejn og til Sandkaas og hjem over Bobbe, Østerlars saa det var en lang Tur og de vilde ikke have en Øre for at vi var med, vi fik Jørgen med hjem, han skal have nyt Tøj syet hos Frk Madsen saa han bliver nok her hele Ugen, og er noget af Tiden i Bygaden hos Niels. Anna Valborg har det meget bedre nu, har ikke Udslet og Benene er hele saa nu gaar det temmelig godt og nu er Edel hjemme og kan hjælpe meget til. Naar hun skal paa Sygehuset skal Pastor Jensens have lille Birgitte og Inge skal have Ingrid de andre skal blive hjemme hos Far. Sven skal kanske med en Tur paa Sygehuset for han kan ikke ligge tør om Natten, det kan jo være der kan gøres noget. Anna Valborg sagde at hun syntes Ellen og Henny skulde komme derned og være i al Fald én Nat over, men det skulde nok være først paa Ferien for man ved jo aldrig hvornaar der kommer Forfald. Og Inger vil ogsaa have dem først, for den 31' Juli faar de deres Soldat med Familie saa bliver der Huset fuldt. Paa Hullegaard faar de ogsaa deres Soldat ogsaa med Familie nu i næste Uge saa der kan de nok ikke bo om Natten, men de kan jo tage derhen og komme med paa en Udflugt kanske.
Saa her skal de nok være tilsidst.
Nu paa Fredag er det jo at Hedvig Disen skal giftes hvis I vil sende en Hilsen saa har jeg Adressen.
Brudeparret Simonsen
adrs. Hr. Gaardejer Pedersen
Ramsumgaard, Hvalpsund
Marie og Dagmar er rejst og Alfred og Oda rejser vist ogsaa ellers kommer hendes Søskende ikke med, det er jo en lang og dyr Rejse og saa tager de jo Bryllupsrejsen herover efter Brylluppet. Nu er jo Ellen sluppet fra Brugsen efter at have slidt der i 20 Aar og saa fik hun ikke en Gang en Afskedsgave eller nogen Ting, det er tarveligt. Utak er Verdens Løn. Her er saa mange Turister i denne Tid saa her vrimler med halvnøgne Mennesker overalt. I Gaar var der en Vandrefugl der faldt ned i Ekkodalen og slog sig ihjel og forleden var der en der cyklede nede ved Rø og faldt ned, men klarede sig nogenlunde, de er saa dumdristige. Nogen Drukneulykke har vi ikke haft endnu, og kommer Pigerne i Vandet skal det jo være med voksen Ledsagelse og med Forsigtighed. Nu haaber vi det bliver fint Vejr i næste Uge, de kan vel nok finde fra Aakirkeby Station og herned til os, der gaar et Tog Kl 7,30 og et Kl 8 fra Rønne men naar Damperen kommer Kl 7 skulde de jo kunne naa det første Tog. Det kan ogsaa godt være Morfar er ved St. de kan jo se efter.
Mange kærlige Hilsener fra Morfar og Mormor

 
  28.7.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 28-7-47

Kære begge to!
I Gaar skrev jeg til Ellen, i Dag bliver det saa jeres Tur. Anker og Drengene har været borte hele Dagen, de er paa Udflugt med disse Bornholmere, vi har haft indkvarteret. De skulde til Stevns Klint og ned til Aksel Sjølund, der har Anker tjent engang, derfor fik han Lyst til at tage med. saa skulde de slutte af paa Tune Landboskole. I ved maaske ikke, hvad det er for nogle Bornholmere, men det er altsaa disse her unge Landmænd, ja, der var for Resten ogsaa Damer med, blot ikke her i Osager. De skulde været afsted i Fjor, men det blev ikke til noget bare. De laa her i 3 Nætter, men de kom sent om Aftenen og skulde afsted ved 7 Tiden om Morgenen, saa vi saa dem ikke ret meget. Men de skulde jo have Smørrebrød med, heldigvis fik vi da Mærker, ellers var det jo ikke saa godt. Den første Aften kom de altsaa og spiste til Aften. Pigerne har det jo saa dejligt, I har vel ikke set saa meget til dem endnu. Vi faar Kort fra Ellen næsten hver Dag, de oplever jo meget. Ellen vil have en Kattekilling med hjem, jeg ved ikke hvordan hun har tænkt sig at transportere den.
Vi var i Hvalsø til Doktor forleden Dag. Anker fik pustet sit Øre ud, der havde sat sig noget, saa han somme Tider ikke kunde høre med det. Og jeg skulde jo føles paa, det skal man jo hvert Øjeblik nu til Dags. Det bliver et Kæmpebarn denne Gang, siger han. Saadan ligefrem en Kæmpe synes jeg ikke saa godt om, sagde jeg, men han trøstede mig med, at det ikke større, end jeg sagtens kunde faa det. Han mente nu ikke, der skete noget før sidst i Maaneden, men i og for sig gjorde det ikke noget, selv om De føder i Morgen, det er stort nok til, at det sagtens kan klare sig, sagde han. Men han syntes dog helst, det skulde vare lidt ”For vi skal jo helst have et fint Barn ud af det”. Ja, det skulde vi jo gerne! Det har været en lidt drøj Sommer at komme igennem med al den Varme. Selv om man ellers har det nogenlunde.
Fruen i Brugsen faldt og brækkede sit Ben for 14 Dages Tid siden. Det var meget uheldigt, for de manglede 2 Kommisser, saa hun var med i Forreteningen hele Dagen. Og Børnene havde Mæslinger. Pigen havde pakket Tasken og skulde lige rejst paa Ferie, den gik jo i Vasken. Nu er Anna dog kommet hjem igen, hun har Benet i Gips og maa ikke støtte paa det, men hun kan da sidde og dirigere i hvert Fald. Jeg var inde og hilse paa hende i Dag, hun var i godt Humør, men mente, der vilde gaa 2 Maaneder, inden hun kunde begynde at gaa omkring. I Dag har Maleren været her og gjort færdigt i den øverste Stue, saa kan vi begynde, der er frygtelig beskidt, det vil jeg da ogsaa helst have til Side inden jeg lægger mig. Hele Huset trænger til en ordentlig Omgang Rengøring, hvad det ogsaa gerne skal have i denne Uge. Og saa skal vi slagte Kalv, for vi skal jo ogsaa have Mad i Huset, medens jeg ligger, jeg skal have noget henkogt og noget anbragt i Fredes Fryserum. Saa der er nok at tage fat paa foreløbig bl. a. er det ved at blive Høst, men der maa jeg vel holde mig fra i Aar. Desuden bad Heyman mig fare lidt i Mag, mit Blodtryk var lige lovlig højt, og jeg skulde jo nødig til at ligge i Sengen før Tiden. Saa jeg sidder og strikker smaa Trøjer indimellem alt det andet. Hindbærrene har givet godt i Aar, men Far ordnede dem jo ogsaa saa godt i Efteraaret. Nu haaber vi, det samme gentager sig i Aar. Og i Aar er der ikke tomt paa Gæsteværelset, der er lasede Gardiner, men det hæfter I jer vel ikke ved.
Mille forstaar rigtig at slaa til Skaglerne, først var hun paa Bornholm, saa tog Eilev og hun en lille Tur til Jylland, nu har de lige været paa Fyn. Ja, hun tager sig ikke Livet saa besværligt, jeg tror nok, Ingrid mange Gange ryster lidt paa sit graanende Hoved. Lidt mere Plan i Tilværelsen paa en Gaard som Lindeskov vilde maaske nok ogsaa være af det gode. Mille og Eilev siger ellers til os, saadan et lille Sted skulde man bare have, saa man kunde gaa og hjælpe hinanden med det hele, vi ser næsten aldrig hinanden, saa travlt har vi. Naar det kommer til Stykket, tror jeg nu ingenlunde, de vil bytte. For hvem skulde saa passe Bedriften, naar de faar Lyst til at futte af i Bilen? Og det faar de Lyst til næsten hver Dag. Mille er vist ejegod af sig, men ubegribelig tankeløs.
Nu maa I jo hilse mine ”Døtre” paa det bedste, hvis de er hos jer ellers kommer de vel snart. Jeg haaber jo, de opfører sig eksemplarisk ellers kan du, Mormor, holde dem lidt i Ørene, det haaber jeg altsaa ikke, skal blive nødvendigt. Det skortede ikke paa Formaninger inden de tog hjemmefra. Nu er den ene Uge jo snart gaaet, vi glæder os ogsaa til at faa dem hjem igen.
Og saa faar I en kærlig Hilsen fra os alle.
Gudrun

 
  7.8.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej 7-8-47

Kære alle sammen!
Jeg maa vel hellere skrive nu og fortælle, at nu i Gaar fik de en lille Søster i Sandkaas.
Hun vejede 7½ [pund] og alt gik godt og hurtigt. Nu er vi jo spændt paa naar den lille Søster kommer til Jer, men maaske er den kommen naar I faar dette Brev. Vi haaber jo Ellen og Henny er kom­men lykkelig og vel hjem igen, det var jo godt Vejr og de var glade og i godt Humør da de tog af Sted. Mon de fik Missekatten levende hjem? Og alle deres Pakkenelleker? Jeg tror nok de var heldige med Ferien lige med Undtagelse af den Dag Ellen laa i Sengen, men det var jo godt hun slap saa godt over det. I Dag er det Regnvejr, ikke saa meget men Byger af og til. Paa Værmelandsg. skulde de tærske Ærter og køre fra Marken men jeg troer ikke det er bleven meget til noget. Nu soler det godt op, men nu er Kl 4 om Eftmd saa det er jo lidt sent. Bent skal rejse i Aften og de andre rejste allesammen i Aftes, men nu skal Inger jo haver Ingrid fra Sandkaas, bare hun kan faa Tid til at hente hende. Det er jo Ingrids Fødselsdag paa Søndag. Og den 16' skal vi jo holde ”Rubinbryllup” det er jo fint, jeg ved ikke hvordan vi skal bære os ad, vore Børn kommer der vel ikke mange af, de to Familier er jo forhindrede og de andre to kan jo daarlig være i Stue sammen saa det er jo ikke saa godt. Jeg holder nok kun Kaffegilde for Byboerne, for det med Spisning er saa besværligt. Onkel Chr. har vi ikke set paa hele Sommeren, han har haft Gigt og ligget med 2 [?”Ok­sydonnere”?] paa saa det har nok hjulpet, men nu siger Karoline at Bilen har ikke mere Gummi saa det er jo skidt. Emilie kommer aldrig herop, hun og Niels var her da Kongen blev bisat for at høre Radio det var jo 30 April siden har hun kun været her et Øjeblik en Gang. Jeg tror ikke jeg har for­nærmet hende men noget maa der jo være i Vejen og det er nok noget med Bertha, vi kan snakke om det naar vi kommer derover, I maa skynde Jer at faa denne lille Søster eller Broder saa vi kan komme og se den mens det er Sommer og godt Vejr. Vi var nu meget glade for at have Pigerne her, det blev nu ikke saa meget de var her, men i Vinter da havde vi Jer jo den meste Tid, nu skulde de jo paa saa mange Udflugter og de fik jo ogsaa set det meste af Bornholm, de var jo meget heldige med Vejret, og det har jo ogsaa været godt det meste af Sommeren. Maaske vore Breve krydser hveran­dre denne Gang men saa kan I jo skrive igen til den 16de saa skriver jeg til den 18de . Og saa er der vel ikke mere - jo Tak for Pølsen, men det kniber svært med Fedtet, det er det værste, vi har Smør nok men det smager ikke saa godt som Fedt til Spegepølsen.
Mange kærlige Hilsener til Jer alle fra Morfar og Mormor

Vi haaber snart at høre godt nyt.

 
  12.8.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam
 

Skolegaarden 12-8-47

Kære Mormor og Morfar!
Tak for Brevet forleden. Det er jo dejligt, at det er saa godt overstaaet i Sandkaas, bare vi havde været lige saa vidt. Men det bliver nok ikke før Tiden denne Gang. Doktoren var inde og følte paa mig igen i Lørdags, det var for det her Blodtryks Skyld, han kommer saa tit. Men han var nu meget godt tilfreds, han sagde, det var snarest faldet, saa han mente ikke, det vilde stige igen. Han mente heller ikke, der var nogen Grund til at sætte Fødslen i Gang før Tiden, saa stort var Barnet heller ikke, der var meget Vand saa vi ser Tiden an med Sindsro. Han satte paa, det vilde ske i Løbet af 10-14 Dage, men det kan for den Sags Skyld ogsaa godt ske i Nat, sagde han.
Nu er vi færdige med at meje og stille op, i Morgen skal vi begynde at køre ind. Det er gaaet saa nemt i Aar, med det Høstvejr vi har hver Dag. Og ingen svær Sæd. Saa hvis Vejret holder, kan vi snart blive færdige.
Karin har ringet i Aften, lykkelig og glad, hun var blevet optaget i den private Realskole i Roskilde. Hun havde været til Optagelsesprøve hele Dagen og altsaa bestaaet, af 16 var hun blandt de 7, der bestod. Saa det var da en Slags Oprejsning. De vilde jo hellere haft hende paa Kathedralskolen, men da det ikke gik, vilde de da prøve det andet. Nu kan Pigerne da følges ad paa Skolevejen som sædvanlig, det er jeg nu glad for, naar de skal afsted de mørke Vintermorgener. Henrys er lige kommet hjem fra Vesterhavet i Søndags, de havde jo haft det dejligt, men Mogens havde saadan længtes efter Osager og var sjæleglad, da de var hjemme igen. Nu i Gaar afrejste Henny og Steffen, det var jo ogsaa bedst, de kom afsted, medens jeg var oppe. Tiden var gaaet meget hurtigt for Steffen. Jeg hørte han sagde til Henning Søndag Morgen ”Ved du hvad Henning, jeg synes kun, jeg har været her i to Dage, saa hurtig er Tiden gaaet.
13
Ja saa kom jeg ikke videre i Aftes, vi skulde hjælpes ad at hænge Gardiner op i den øverste Stue og imedens blev det for sent. I Dag er Ellen i Skole for første Gang, vi har hende nok igen om en Times Tid, jeg er spændt paa, hvad hun synes om det. Jeg har for Resten nogle lidt mærkelige Fornemmelser i Maven saa maaske her alligevel snart sker noget - og maaske betyder det ingenting. Henny skal jo ogsaa have en lille Søster, det ved hun vist ikke en Gang - og hun ønsker det heller ikke, siger Ellen. Det skal vist endda være allerede i Septbr. Jeg kan nu godt forstaa, hvis de ikke ønsker det, for de er jo nok i Forvejen og har næsten ingen Plads, kun en lille Stue og et dito Soveværelse, saa hvor skal de være allesammen. I Gaar syltede jeg min største Krukke (12 l.) fuld af Drueagurker, de store faar vi vist ikke saa mange af i Aar. Og jeg har lavet Marmelade af Mirabeller og Græskar, for Æbler har vi jo ingen af, den smager dejligt, synes jeg. Saa jeg er i Grunden ved at være færdig til at gaa til Sengs - det er bare saa grusomt varmt i disse Dage. Missen kom Pigerne godt hjem med, den havde vist ikke lidt nogen Nød, men Kassen var jo godt vaad indvendig. Deres Sager havde de vist ogsaa faaet med, saanær som en Haarbørste den kan vi ikke finde. Ellen var med Anker til Tandlæge i Gaar, hun havde kun et lillebitte Hul, og hun har ikke faaet noget lavet, siden hun var 5 Aar, saa hun har gode Tænder, det siger Tandlægen ogsaa.
14.
Ja, saa skete det altsaa alligevel i Aftes og nu ligger jeg paa Ryggen og skriver. Det kunde ellers nær været gaaet galt, for det var ingen alm Fødsel. Det ene Ben og Sædet kom først og der var ingen Veer, nej Navlesnoren kom allerførst og det er jo altid galt, det maatte tages med Magt. Heldigvis var Doktor Heiman her, ellers var det aldrig gaaet, det kunde Fru Laursen ikke selv have klaret. Det varede længe inden de fik Liv i Drengen, og jeg tror ikke, de havde meget Haab til at begynde med, han fik kunstigt Aandedræt og varmt og koldt Vand længe, men saa levede han alligevel paa til sidst. Han er saa sød og velskabt, vejer 7 [pund] og er 55 cm. lang og tilsyneladende er alt nu i den skønneste Orden. Fru Laursen har lige været her og ordnet os begge og var godt tilfreds med os. Han drikker godt og er ikke Spor forklemt saadan som Henning, saa vi haaber alt gaar godt, og at vi snart ser Jer herovre, det glæder vi os meget til. Det er saa varmt at ligge i Sengen i disse Dage, tilmed skal jeg spise Masser af Tabletter og drikke 3 l. Væde i Døgnet, saa der kan blive noget at svede af. De kærligste Hilsner fra os alle.
Gudrun
Og til Lykke med Rubinbrylluppet.

 
  18.8.1947
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Møllevej d 18-8-47

Kære Gudrun og Anker! Til Lykke!
Ja dette kommer jo for sent til Fødselsdagen men jeg synes vi skulde have vor Fest overstaaet først saa kunde jeg jo have lidt at fortælle. Og saa vil vi jo ønske hjertelig til Lykke med den nye lille Broer bare I nu maa beholde ham. Det er jo mærkelig at de skal være saadaan skindøde eller hvad det kaldes, mon du ikke ogsaa bærer dig lidt forkert ad mens du gaar med dem. Man maa jo aldrig strække Armene højt op og det maa Du jo naar Du gaar og hænger Tøj op og lign. aldrig tapetsere og saadan noget hvis det skulde ske oftere saa husk det. Men godt var det jo de fik Liv i ham. Og sikken Varme at ligge i, det er ligesom den Gang Henning kom. Jeg har talt med Anna Valborg i Dag, hun kom hjem i Gaar og har det godt det er jo godt det ikke er lige galt hver Gang. Ingrid er her i Dag, hun er ellers paa Værmelandsgaard, Inger hentede hende i Gaar 8 Dage, men saa i Morges kom hun nu herop med en Lastbil og nu er Fatter og hun gaaet i Byen og saa bagefter skal de en Tur ned paa Bakken og hjælpe lidt med Høsten. Paa Værmel. og Hullegaard er de færdig med at høste og har tærsket noget, saa det er jo tidlig, og der har slet ikke været saa daarligt paa Marken det det kniber mest med er jo Græs til Køerne, og Roerne hænger jo med Bladene, bare der kom Regn nu saa kunde de da vokse. Ja vi havde jo lidt Gilde i Gaar, vi havde det om Søndagen, for Folk har saa travlt se søgne Dage i vor Familie. Vi inviterede til Kl halvseks og saa spiste vi Hønse Karry med Kartofler samt Æg og Tomater Ost og Rullepølse og som Dessert henkogte Blommer og Pærer og et Glas Vin. Her var ikke saa mange for Onkel Ludvig, Mathias og Markus kom ikke og Ingeborg og Ellen var optaget. Men Onkel Mathias samt Inger og Joh. kom til Aftenkaffe. Vi fik en mægtig Buket Gladiolus af Skræder Madsens og en Potteplante af Bygadens, Lagkage af Karoline 1 Kg Honning af Helga og 1 Kg af Agerbygds. 1 Fl Vin af Inger og Joh. Vi havde inviteret Thora og Ejnar med til Festen for vi skal jo altid med naar de har noget, og nu til April skal de have Sølvbryllup saa skal vi sikkert med igen. Den 13de August havde Post Markussens Guldbryllup og jeg fik saadan Lyst til at tage derhen og gratulere, de bor i Østerlars By nu. Alle deres 14 Børn var hjemme og de er blevet til 28 og saa var der 30 Børnebørn og et Oldebarn, det var jo mest de ældste jeg kender, men dem fik jeg ogsaa hilst paa. Fru Markussen ser mest ens ud, hun er ogsaa kun 67 Aar saa det er en ung Guldbrud. Saa hentede Ejnar Lund mig om Middag og saa var jeg paa Agerby hele Eftermd, det var en rigtig rar Dag. Ja vi vil jo gerne komme hen til Barnedaab hos Jer, men det faar I jo saa bestemme det bliver vel ikke før September men det er ogsaa en dejlig Maaned at rejse i, saa er der vel god Plads paa Skibet.
Den Maccatrøje Ellen laante af Edel har de jo faaet med hjem saa den faar I jo sende. Haarbørsten har de nu ikke glemt her.
Mange kærlige Hilsener til Jer alle fra Morfar og Mormor.
Fortæl hvordan Ellen synes om at gaa i Katedralskole

 
  26.8.1947
Helga Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

[26.8.1947]

Kære Gudrun og Anker
Tak for Brevet og Tak for den Ære og Tillid I viser os ved at bede os staa Fadder paa jeres lille Dreng, vi siger Tak for Indbydelsen og haaber, det vil lade sig gøre at komme derover. Lige i Øjeblikket kan det godt lade sig gøre for Høst og den første Tærskning er overstaaet, vi tærskede Hvedehæsset i Lørdags, den vejede 138 [u] hollandsk, den var jo ved at svede og det regnede lidt det meste af Tiden, det var nok godt for de sidste [u] hollandsk skal man jo forære dem. Og vi skal jo ikke saa Vintersæd ganske endnu. Vi har tænkt lidt paa at faa Math. Madsens til at flytte herned i de Dage, her skal helst være baade en Far og en Mor for at passe det hele, Høns, Kyllinger, Gæs, Kaniner og faa Børnene i Skole, rent og rettidig, Jens skal jo helst følge Hestene det meste af Tiden, da vi i Grunden har for lidt Trækheste, Tulle blev slaaet ned forleden, hun har gaaet med et daarligt Ben saa længe, og en belgisk Toaars Hoppe, som vi ellers er saa stolte af, har ogsaa et el. andet i Vejen med et Ben, saa den tør vi ikke bruge endnu, den var for nogle Gange i Foraaret.
Du kender nok Math. Madsens ikke? Ham, den lange med den lille Kone, de er altid saa mægtig flinke overfor os, saa hvis de ikke har lovet noget andet kommer de nok herned, ellers viser der sig vel en anden Udvej. Hør, Gudrun skal Holger have blaat Tøj og jeg lang Kjole med? Holger har lige faaet et saadan et pænt Sæt graat Tøj, hans blaa er ikke pænt mer, men det skal vel med, kan jeg tænke. Min lange Kjole er ny, men ikke saa pæn, den krøller let, og jeg vil ærlig talt helst have den lidt forandret, hvis jeg skal have den med, ja, jeg kommer nok til at ringe derover, da vi, hvis det skal være den 7. allerede vil rejse den 2. altsaa Tirsd. Aften og saa tage til Ringsted først, det er der lige en uge til i Dag. Vi skal ogsaa en lille Tur til Køge og hilse paa 519, Nielsen og se Køge By.
Nu har vi haft Murerne her en halv Snes Dage og de har længen oppe til Tømmerrejsning som skal være i denne Uge. Snedkerne er her hver Dag (undt. i Dag) og har Bjælkelaget færdigt; jeg gad dog vidst om de naar at faa Tømmeret rejst i denne Uge, det gaar langsomt og grundigt og meget akkurat til med dem. Vi har lige vasket Storvask og Syltningen er jo for det vigtigste overstaaet, jeg syltede Agurkerne i Gaar, der var kun een Krukke fuld saa det var snart overstaaet. Tomaterne derimod er saa gode i Aar uden Plet og Lyde, men dem la'r vi blive røde og saa er det nemt at faa dem spist. Esther spiser saa mange, hun bare kan faa Lov til, hun er helt tossed efter Tomater. Troels har avlet Græskar nede paa Bakken bag nordre Længe, dem er han mægtig stolt af og jeg kommer nok til at trænge til dem, naar ikke der er flere Agurker.
I Dag har vi Kristine, hun er ude at gøre Haven i Stand, hun vil nu ikke overtage Husholdningen her den Uge, vi er væk.
Nu er det spændende, hvorlænge Tivoli har åbent, for det ville jo være en Oplevelse at komme i Tivoli den første Aften i København.
Naa, vi venter at høre fra jer en Gang med det første.
De bedste Hilsner fra os allesammen
Helga
 

  29.8,1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 29-8-47

Kære begge to!
Ja, nu er vi altsaa kommet til det Resultat, at vi alligevel holder Barnedaab d. 7. Jeg har faaet fat i en Kogekone, saa gaar det vel, men det bliver en travl Uge. Først skal vi holde Hennings Fødselsdag i Morgen, her kommer 12-14 Drenge. Paa Søndag kommer her vist ogsaa Fremmede. Saa paa Onsdag er det Høstgilde, da skulde vi ellers været 25 til at spise, men det kommer vi jo til at aflyse. Nu maa I jo ringe til Hullegaard og sige Besked, for dem kan jeg ikke naa at skrive til. De kan godt komme i alm. Sommertøj, for det andet er jo saa omstændeligt. Og Ester ringede i Aften og sagde, at jeg maatte godt laane hendes hvide Silkekjole, den er kort, hun fik den i Fjor, da Kirsten skulde i Kirke, da var hun jo ogsaa lidt tyk. Nu er jeg spændt paa, om den kan passe mig. Ellers maa jeg finde paa noget andet, men der er jo ikke megen Tid til noget.
Mon Helga og Holger har Lyst til at komme ud til Høstgildet. Saa er de selvfølgelig velkomne. De kan jo ringe herud fra Købhn. Men der er maaske ikke saa meget ved det, naar de ingen kender. Det maa de altsaa ganske selv bestemme. Og jer venter vi saa om Lørdagen, men vi hører vel nok nærmere. I kan tro, det er en sød Dreng, vi har faaet, vi hører ham næsten aldrig. Bare det kan blive ved at holde sig. Saa faar I ikke mere denne Gang, for jeg skal i Seng, men vi kan jo snakke, naar I kommer.
Hilsen fra os alle.
Gudrun

 
  1.9.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolgården

Møllevej 1-9-47

Kære allesammen!
Tak for Brevet i Dag, jeg skriver med det samme og skal Hilse fra Helga og Holger og sige Tak for Indbydelsen og for at det blev den 7de. De troede nok de kom ud til Høstgilde, men I behøvede ikke hente dem, de vilde tage fra København ved 16 Tiden saa maatte de vel kunne komme med en Rutebil til Osted og saa skulde de nok finde derud. Vi var paa Hullegaard i Gaar, de havde rejst Tømmer i Fredags, men da var Fatter ikke godt tilpas saa vi maatte opsætte Turen til i Gaar. Charles og Bodil skulde ogsaa rejse i Morgen saa de kunde følges ad. Hullegds skal have Mathias Madsen og Konen ned og holde Hus mens de er væk, for Kirsten gaar jo i Skolen de fleste Dage i Ugen og er jo kun et Barn og de har jo baade en Karl og en Soldat at varte op. Jeg vasker Klatvask i Dag, men det er ikke Tørrevejr det Støvregner af og til, bare det vilde regne rigtig stort, det andet giver ingenting alligevel. Det er vel ikke muligt at faa en Rutebilplan, for jeg regner næsten med at vi tager fra København ved 8 Tiden for der er ikke saa meget ved at besøge Folk en Lørdag Formd. men det var jo rart at vide naar disse Biler gaar ad Landevejen. Saa kan vi vel gaa hen til Jens Andersens og ringe til Jer efter Befordring. Vi sender maaske en Kuffert i Forvejen for Fatter kan ikke slæbe ret meget naar han skal have mig om Armen ogsaa.
Ja saa haaber vi jo alt gaar efter Programmet, bare du nu ikke forslæber dig i denne Uge,
men du faar jo se at faa Hjælp.
Vi glæder os meget til Festen, vi har jo ikke været med naar I har haft Fest uden en Gang til Høstgilde.
Mange venlige Hilsener
Morfar og Mormor

Frimærket vil jeg gerne have igen.

 
  9.9.1947
Anna Valborg Dam til Skolegården

9 September [1947]

Kære Alle
Til Lykke med lille Fætters Daab. Hvad mon han kom til at hedde? Vores Lillesøster hedder Elsebeth, hvad synes I om det? De syntes alle i Søndags, at det var saa pænt. Tak for Brev og Tøj, Gudrun, det var dejligt med de Forklæder til Ingrid, det sparer jo meget paa Vinterkjolerne. Herluf er nede at skære Brænde, saa jeg skal ud og virke med Spande og Mælk til Kalve, saadan er det jo en Husmandskones Lod, men jeg synes lige, jeg skal skrive et Par Ord. Inger og Joh. kom til Middag i Søndags, saa havde vi Præstens med deres Smaadrenge og Marie Petersen, tænk hun havde af sine smaa Penge samlet sammen til et yndigt lille Sølvkrus til Elsebeth, og saa var Sygeplejerske Frk Olsen her. Hun stod ogsaa Fadder. Vi fik Ribbensteg og Æblegrød til Middag. Om Eftm. kom der desuden to ældre Damer fra Allinge som er med i Valgmenigheden. Stemningen var god og munter, de snakkede ivrigt sammen, selv om de ikke kendte hverandre ret meget. De kørte hjem til Aften undt. Inger og Joh. som ventede til 9 Toget. Her var Barnedaab flere Steder i Nabolaget fortalte Herluf i Gaar, men det var rigtignok blevet anderledes godt gjort, det ene Sted havde de danset til Kl. 4 om Morgenen. I Nat regnede det dejligt her og i Formiddags kom her igen en Byge. Edel ligger hjemme og er syg, men hun har heller ikke været det siden Aug. i Fjor. Det er nok det samme som vi andre har fejlet og i Dag læser hun ikke hele Tiden i sine Skolebøger, saa nu gaar det bedre. Hun naaede lige at faa Svømmestævnet med i Lørdags og Barnedaaben i Søndags.
Nu skal du vel gaa og have det lidt godt ovenpaa alt, hvad der er sket hos jer i August, Gudrun? Fik I klaret Høstgildet om Onsdagen? Det maa da ha' generet jer meget at spekulere i den Ballade inden Søndagen. Pastor Jensen sagde, at Sjælland saa ud som en Ørken, kun nogle Lucernemarker laa som Oaser i den.
Kærlig Hilsen til jer alle fra
Anna Valborg

Behøves Osted ikke i Adressen?
Vi fik jer indskrevet som Faddere Gudrun og Anker
Tak.

 
  12.9.1947
Helga Dam og Holger Runge Madsen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Hullegaard d 12-9 Fredag [1947]

Kære Gudrun og Anker
Ja, nu er vi saa kommet hjem og er faldet til her igen; det havde saamænd gaaet godt nok medens vi var væk, Fru Madsen var saa stolt af at de næsten ingen Penge eller Rationeringskort havde brugt mens vi var borte, det var jo da ogsaa sparsomt gjort, de havde slagtet Høns og kogt Suppe, saa havde de sparet paa Sukker og klaret den udenom Slagterer og de havde haft gule Ærter, det var jo da alt sammen meget godt og her var pænt i Orden baade inde og ude, saa vi havde kun Grund til at glæde os over det. (Vi var saamænd lidt spændt paa hvordan her saa ud) Naa, efter at have kigget lidt i mine Raioneringskort blev jeg enig med mig selv om at der kan blive lidt til jer, vi leverede jo slet ingen Smørmærker hos jer.
Saa vil jeg gerne have Lov at sige rigtig mange Tak for de dejlige Feriedage vi tilbragte hos jer. I kan tro, vi nød Ferien, men jeg er dog glad for at være igang igen. Vi naaede jo ikke hjem Tirsdag, men sov hos Jørgensens, vi var paa Nørrebros Theater og saa en Operette af Strauss der hedder ”Flagermusen” det var saamænd udmærket men det kneb med at forstaa Teksten, naar de tog det høje C. bagefter var vi i National-Scala i Holberg Haven, aah, hvor er der dejligt og spiste dyrt Smørrebrød, det var meget festligt. Saa hjem til Fru Jørgensen igen og drak Te og sludrede til Kl. ca. 2. Ja, det gik jo ud over Nattesøvnen, men vi sov til Kl 9. Dagen efter, saa vi kunde jo sagtens klare den. Kl 12 var vi klar til Start efter en vellykket Frokost, vi tog saa ud til Charlottenlund, hvor vi først saa Ordrup Cykelbane, det traf sig saa heldigt at en Ølkusk lige kom ud derfra, han lod Døren staa og sagde, vi godt maatte se os om derinde. Hele Vejen rundt er Tilskuerpladser (en Del af dem overdækket) og Banen er nok 500 m. meget skraa for Enderne saa man ikke kan staa der. Smukt Anlæg med Blomster indeni og en Del Kabiner ned i Jorden til Omklædning vel for Cyklisterne. Vi saa ogsaa Villaen 478s Forældre ejer men de bor der ikke selv. Saa gik vi til Charlottenlund Slot, det er smukt og ligger dejligt, men det har i vel set, bagefter var vi i Danmarks Akvarium, det der imponerede mig mest der, var alle de fantastiske Sten i alle Farver og smukke Planter i Vandet, det var næsten bedre end selve Fiskene. Derfra tog vi ud paa Traverbanen, der var Travløb og det var interessant, smukke, slanke Heste, fint kørt i en vældig Fart, ca 60 km i Timen i Gennemsnit, men temlig over i Slutspurten, det havde Fru J. aldrig set før. Saa tog vi hjem og spise, Fru J. tog hjem en Time før vi andre. Vi kunde sagtens finde selv. Jeg havde ærlig talt glædet mig til et Par Timers Hvil og en Sludder med Familien, men Fru J. er jo energisk, hun synes, jeg kunne køre med ud i Badmintonhallen og se naar hun spillede en halv Timestid, det ville jeg da ogsaa gerne. Vi maatte saa skynde os hjem og drikke Kaffe og saa afsted til Baaden. Sporvognen kørte lige inden vi naaede derned og vi ventede saa 10 Min paa den næste, da vi naaede godt Halvvejen turde vi ikke køre i Sporvogn mer, for den holder jo saa tidt, saa stod vi ud og hyrede en Bil, det gik fint. Rejsen over Vandet var behagelig, jeg sov næsten hele Tiden. Holger blev noget generet af Motoren som dunkede kraftigt. Vi var ikke Spor syge og Havet var ret roligt.
Anna V. siger, at hun har skrevet til jer at den lille Kusine kom til at hedde Elsebeth, ellers havde jeg skyndt mig lidt mer; her var saa mange Æbler at sortere og sende afsted og andet, der venter. Harald og Ingeman har været her i Aften, saa det er lidt sent jeg skriver.. I Morgen maa jeg se at faa sendt en Hilsen til Fru J. hendes Mor er ikke rigtig rask.
Naa, jeg maa se at komme i Kassen inden det bliver for sent.
Hils Mormor og Morfar, Ellen, Henning og søde, lille Hans fra os.
og hils Ruth og Erna (hvordan mon det gaar Solvej. Vi kom til Roskilde først, vi kørte forbi dem i en af Gaderne, men vi synes ikke vi havde Tid at vente og tage imod hende, sæt nu vores Tog saa gik. Det gik ellers fint vi havde ca 15 Min.)
Endnu engang
Tak.
De bedste Hilsner fra
Holger og Helga

 
  14.9.1947
Karoline Dam til Gudrun Dam

Postkort:
Fru Dam adrs. Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

14.9.47

Kære Allesammen
Tak for Brevet Vilhelmine! Det var nu rart at høre fra Jer. Hønsene skikker sig vel, det højeste Æggetal jeg har faaet er 14. I denne Uge faar vi Kongebesøg [udvisket] Efteraarsmøde i 4 Dage fra Torsdag til Søndag.
Kul og Briketter er ankommet i Jeres Gaard. Der faldt mange Æbler ned forleden da det blæste saa meget, jeg har samlet dem op og lagt dem ved siden af Hottenebrændet, for det var vel bedst at de var ude, Blommerne plukkede vi ned inden Blæsten kom.
Emlie fik lidt Blommer og de andre sendte jeg til Sandkaas.
Hilsen Karoline

 
  21.9.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej Søndag 21-9-47

Kære allesammen!
Vi kom jo godt hjem, men da jeg var saa forkølet, tog vi Kahyt og fik et 2 Mandskammer i B Klassen, der var jo lidt trangt men ellers dejligt og jeg sov ogsaa det meste af Natten hvad jeg ikke ellers plejer, jeg hørte hverken at vi kom ind eller ud af Falsterbokanalen, det blæste meget ved Havnen i København saa jeg var bange for der blev saa meget Træk i Dækskahytten saa det var nærmest derfor vi rejste i Kahyt. Vi gik i Biografen paa Banegaarden saa gik der jo en Time, det var meget Sjov, saa spiste vi vor Mad og drak Kaffe og saa kørte vi til Havnegade med Sporvognen, det var jo meget tidlig, men der var dog kommet nogle før os, der var ikke saa mange med, der var mange Kamre der stod tomme. Arnfred fra Askov var med og en anden Skægabe fra Askov der skulde tale paa Højskolen, der har jo været Møde 4 Dage i Fredags talte Statsministeren, og de havde forlagt Mødet til Alminds Pavillonen da de ikke troede der blev Plads paa Højskolen hvad der jo heller ikke var blevet da der var mødt 1500 Mennesker.
Jeg vedlægger et lille Stykke der stod i Avisen forleden, det stammer fra Roskilde Dagblad. Ellers er her vist ikke sket noget særligt andet end at de har faaet meget mere Regn her end over hos Jer, 28 mm den Tirsdag Helga og Holger rejste og nu i Fredags havde vi Regn og Torden med 24 mm og derover somme Steder saa det er jo godt, og saa er det saa varmt hele Tiden. Fatter er gaaet til Frugt Udstiling paa Kanns Hotel, men jeg blev hjemme, jeg er stadig noget forkølet, men i Aften skal vi hen i Jernbanegade til Aftenkaffe, det er kedeligt at vor Kuffert ikke er kommen endnu men den maa vel komme i Morgen, jeg haaber ikke der har været Indbrud i Bungaloven lige den Nat. Konen var saa gal, at vi ikke kom saa tidlig, at den kunde komme med Postbilen.
Jeg fandt ogsaa en Annonce om Æblemost som I kanske har godt af at læse, jeg synes den ser noget dyr ud. Hullegds har sendt Æbler og Flasker og naar de har Æbler nok som ikke er for gode saa kan det jo sagtens gaa. Nu haaber vi at I ogsaa har faaet noget Regn eller snart faar noget.
Nu kom Niels og besøge mig saa skal vi vel have en Omgang Rommy. Jeg har glemt min Salmebog hos Jer, den faar I sende en Gang, men det haster ikke. Nu er det Mandag og vi var jo i Jernbanegade i Aftes, de holdt Ingeborgs Fødselsdag Karen og Harald og Ulla var hjemme i ny Selvejerbil, og Ellen havde faaet en Gave fra Brugsen nu, for der skete jo ingen Ting da hun flyttede, men nu havde hun altsaa faaet et flot Guldarmbaand (vurderet til 500 Kr) samt et Pengebeløb (hvor stort vides ikke) samt en yndig lille Sølvskaal fra Brugsefruen og Hedvig Pihl, saa nu var hun jo godt tilfreds. Saa havde Hedvig sendt sin Skænk hjem da Gunnar havde en lige Mage til og den pynter svært i Stuen, den de havde før var jo af Fyrretræ og 50 Aar gl. Ludvig havde fyldt 80 nu i Oktbr om han havde levet. Forkølelsen er i Aftagende. Karoline havde jo passeet det godt her hjemme. Paa næste Tirsdag er vi inviteret til Kaffe i Ekkodalshuset, Mine Hansen fylder 80 Aar hende kender i ikke.
Saa til Slut tak for Ferien og en kærlig Hilsen til Jer allesammen, Ruth og Solvejg iberegnet, fra Morfar og Mormor

 
  6.10.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

 

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Mandag Aften 6-10-47

Kære alle 5!
Tak for Brevet og Billederne. Nu har jeg faaet Kirstens Trøje færdig, vi var paa Hullegd. i Gaar og fik den afleveret og saa fik jeg Lov at sende Resten af Garnet, det er lige det halve, men der blev dog noget til at stoppe med foruden. Nu har de snart den nye Længe færdig, det vil sige der mangler Gulve nogen Steder og Vinduer og Døre og Porte mangler ogsaa men der er Loft over det hele og Længen er pudset udvendig hele Vejen rundt. Vi var henne og fik lidt Æbler med hjem, de er jo saa fine i Aar, røde og grajna af det meget Solskin. Deres Hvedemark stod fin grøn, men der er mange der lige har saaet. Naa ja, saa fik jo Jørg. Jørgensen sin Vilje og fik væltet Regeringen mon han saa selv skal til at tage fat, det var jo det bedste, for han forstaar jo helt anderledes hvordan Madposen skal skæres, vi sad saamæn oppe den Nat og hørte paa dem til Kl 2½ da de var færdig. Jeg har snakket med Anna Valborg, men sidste Torsdag da Sundhedsplejersken var der vejede Elsebet ikke mere end 9 [pund], men hun var ellers vaagen nok og fejlede ikke noget, men det er jo ogsaa en lille Pige, hun skal jo ikke være saadan en Tamp som lille Hans, sagde Anna Valborg. Inger har vi ikke set siden vi kom hjem, de har altid saa travlt. Jeg fik en Film af Fru Pastor Jensen, hun havde taget et Par Billeder af Anna Valb. og Elsebet Daabsdagen, de skal vi have kopieret saa kan I faa et Par. Vi faar vel ogsaa nogle med os alle paa naar Inga Frandsen faar sine fremkaldt. Og saa faar Du endelig huske at skaffe os den Adresse paa dem der kradser Klude op og laver Vattæppeplader for det vil nok baade Inger og Helga intresere sig for. Helga havde Hørlærredsgardiner som bristede og falmede, der kan nok blive en Del til hjælp til Betræk og ellers faar man farve et tyndslidt Lagen rødt eller blaat og tage til hjælp.
Vi var til 80 Aars Fødselsdag i Ekkodalen den 30
te September det har jeg vel fortalt at vi var inviteret til og det var rigtig morsomt. Vi fik saamegen god Kage til megen god Kaffe og siden fik vi Is og Æbler og Druer og Sodavand, vi behøvede ikke hverken tørste eller sulte. I Dag har vi faaet et Læs Savspaaner i løs Vægt som de smed af paa Gaden saa Fatter ar travlt med at bære op paa Loftet, der er mange Sække fulde. Vi har jo ogsaa begyndt at fyre den sidste Uge, det varme Vejr forsvandt pludselig, ligesom i Foraaret at det kom pludselig. Roerne vokser alligevel noget nu siger Folk, paa Hullegaard var de nu store, næsten som ellers. Nu har I vel været til Konfirmation eller er det først næste Søndag. Sikke sørgeligt det gik Pastor Karl Andersen, det har I vel læst i Avisen, de skal nu passe lidt paa naar de kører Motorcykel især inde i København. Helga sagde at Garnet kostede vel 6 Kr., Du kunde betale Ruth hvad der manglede for Billeder, saa kunde hun kanske faa Sødepulver for Resten. Nu er de bleven af med deres Soldat paa Hullegd. han sidder i Kasjotten 2x5 Dages Vand og Brød og naar den er afsonet skal de vist sendes hjem (Han er altsaa ikke Idiot) Saa sender jeg nogle Garnrester, sort har jeg ikke andet end de Knorte jeg har sendt. Haaber du kan bruge det. Hils den gyldenblonde fra os, har han smilet endnu?
Mange Kærlige Hilsener til Jer alle fra Morfar og Mormor
Hils ogsaa Ruth og Solvejg.

 
  14.10.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 14-10-47

Kære begge to!
Tak for Pakken, vi fik forleden Dag, der var jo mange gode Sager i. Nu glæder jeg mig til at strikke Trøje, men det bliver nok ikke før efter Jul, for der er saa mange andre Ting, jeg skal først. Og nu har jeg faaet Sækkelærred til Tæppe, det er nu ikke saa meget pænere end Sækken, men det er lidt men tæt i det. Jeg begyndte jo paa Sækkene, men jeg var ikke tilfreds, for Garnet dækkede ikke rigtig. Jeg har faaet lidt sort Garn af Katrine ogsaa, maaske kan jeg faa lidt et andet Sted ogsaa. Det var inde fra Magasin i Købhn. jeg fik Sækkelærred. Nu skulde du jo bare været her, saa kunde du syet paa det
Ellen kom hjem saa glad i Dag fra Skole og fortalte, at hun var blevet No 2 i Klassen, der var en Dreng, der var blevet No 1, de faar jo Numre efter deres Karakterer. Saa hun bliver dyr denne Gang med Karakterpengene. Hun skal til at spare sammen til Julegaver og saa vil hun saa gerne købe en Sy- og Strikkebog med saa mange forskellige Dyr i, som man selv kan lave. Det synes jeg er en god Ide, for hun er jo saa fingernem. De faar Efteraarsferie nu paa Lørdag, saa kommer Henny og Steffen vel igen, Ellen glæder sig, saa kan de jo rigtig snakke engelsk. Ellen er ellers inviteret med Karin til Sønderborg, der har Karins Moster et Børnehjem (derfra Tage). Og Karin tør ikke rejse alene. Ellen vil jo ogsaa gerne naturligvis, det vilde jo være en Oplevelse for hende, som elsker smaa Børn, men vi synes jo, hun har haft Ferie nok i Aar og saa desuden synes vi, det er Synd for Henny, hun er jo inviteret. Maaske kan de komme afsted et andet Aar. Forleden Dag havde de klappet for Ellen ude i Skolen, fordi hun havde besvaret 30 Spørgsmaal i Bibelshistorie rigtigt, og det var der ingen anden, der havde. Hvor mon hun har al den Begavelse fra, mon det ogsaa er fra Mormor? eller Morfar? Nu vil jeg da ikke haabe, det gaar hende til Hovedet, men jeg tror nu ærlig talt ikke, hun har Anlæg for Vigtighed. Karin vil vist ogsaa prøve at komme i Kathedralskolen til næste Aar. Hun kan ikke lide sine Kammerater i Realen, de er saa væmmelige næsten alle sammen. Ellen synes de er saa søde alle i hendes Skole, men maaske det er Pigernes Indstilling, der er forskellig.
Jeg har farvet mine Grønne Gardiner i Dag og de ser nu meget pæne ud, synes jeg, nu er jeg spændt paa, hvordan de tager sig ud, naar de kommer op. Vi er midt i Hovedrengøringen, men det gaar ikke saa hurtigt, for vi hjælper ogsaa til i Roerne og
Hans sinker jo noget. Sidste Uge var jeg oppe og hjælpe Katrine 2 Dage, en Dag med at bage Smaakager og en Dag med at slagte, hun havde jo saa travlt inden denne her store Konfirmation. Ja, vi har jo været til Konfirmation 2 Søndage i Træk, først til Bents i Kløvested og nu i Søndags til Herlufs. I Søndags var Ellen inviteret med, for der manglede en Borddame til Erik. Og det var hun jo ikke ked af. Vi var ogsaa der til Frokost, Anker og mig - det var, fordi jeg havde hjulpet Katrine. Vi spiste paa Loftet om Aftenen, der var rigtig dejligt, de havde sat Papir deroppe, som du Mor, maaske kan huske, de havde gjort til Søsters Bryllup. Vi fik Tarteletter, derefter Flæskesteg, Medisterpølse og Ribbensteg samt Is og Vin. Svends har ikke faaet fremkaldt de Billeder endnu, jeg spurgte dem i Søndags. I Gaar, da jeg var ude og trille med min Barnevogn kom Doktor Heyman forbi, han standsede og skulde se, hvor stor Hans var blevet. Han var meget tilfreds med ham, han sagde, at han var flot. Han vejede 11 1/4 [pund] i Fredags. I spørger om han smiler. Ja, han baade smiler og ler og spræller med Arme og Ben, men han er en hidsig Krabat og ikke saa skikkelig, som da han var helt lille. Han er sødest om Aftenen, naar han er gjort i Stand, saa er han altid saa glad.
Alle Mennesker synes, jeg har slanket mig saadan, det har jeg nu i Grunden ikke, men jeg har faaet saadan en god Hofteholder, desformedelst 30 Kr., og den kan holde Maven paa Plads. Jeg kan passe alle mine Kjoler igen, det er vel nok dejligt. Henry har skaffet Ellen et Par dejlige Gummistøvler, hun kommer nok ogsaa til at have en ny pæn Kjole og et Par nye Sko, Selaks ønsker hun sig ogsaa, men det faar hun altsaa ikke, hun har jo Skibukser.
Vi skal nok slagte sidst i Oktober, saa skal vi nok tænke paa jer. Ruth kom hjem fra Hvalsø forleden med 30 Fed hvidt Garn til mig, saa jeg har nok at strikke af foreløbig. Hvis Helga eller du, Mor, mangler hvidt, kan jeg nok undvære lidt.
Saa vil jeg slutte, min Tid er jo stærkt optaget og der er vist ikke noget særligt at fortælle mere.
Kærlig Hilsen fra os allesammen.
Gudrun

 
  17.10.1947
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Møllevej 17-10-47

Kære Gudrun
Tak for Brevet i Gaar. Jeg savnede denne Adresse paa dem der kradser Klude og laver Vattæppeplader, se at huske det næste Gang. Og saa havde jeg ventet en Udtalelse om de Gardiner jeg sendte, om du kan bruge dem eller du havde lavet af Pudebetrækket? Og saa vil jeg bede dig sende den Bog der hedder ”Driver Dug falder Regn” for de har den hverken i Bibliotheket eller i Boghandelen, den og saa min Salmebog kan vel sendes sammen med Flæsket, jeg kan sende den tilbage til Jul. I Aftes kom Saamæn Emilie, Ebba og Niels og besøgte os da Kl. var halvni, de maatte nu nøjes med at spise Frugt for vi havde intet Kaffebrød. Ebba vil rejse til København og tage Plads til Novbr. Bertha skal tage fat paa Skt Hans til November. Anna Valborg er bleven daarlig igen, har meget Udslet og Hul paa det ene Ben, nu ved Doktoren ikke hvad han skal stille op eller hvad det kommer af, saa det er jo neget galt noget. Nu faar jo Børnene Efteraarsferie i næste Uge, men de skal ordentlig tage fat derhjemme da de hverken har alle Kartoflerne oppe eller Roerne. Det er kedeligt de altid skal have saa meget at slaas med. Paa Værmelandsg. er det ogsaa skidt for deres eneste Karl har en daarlig haand, maa gaa med højre Hand i Gibs fordi den ene af de graa Heste slog ham paa den i Søndags. Saa nu er Inger og Joh. ene to.
Jeg var til fin Koncert paa Kanns Hotel forleden Aften, der var en kgl Operasangerinde Karin Danina der sang og reciterede om de nordiske Lande, det var meget smukt og saa viste de farvelagte Lysbilleder fra alle de nordiske Lande. I Lørdags var her Konfirmation i Betania 13 Børn. Kirsten var herhenne og skulde se hvordan det gik til for næste Efteraar skal hun jo til det. Der bliver kun Poul fra Egeskov og saa hende der nord fra. Nu er det begyndt at blive koldt, men det er jo ogsaa langt hen paa Efteraaret saa vi kan vel ikke vente andet.
Det er jo morsomt for Jer at Ellen klarer sig saa godt i Skolen ogsaa rart for hende selv naturligvis om Begavelsen skulde være efter mig kan jeg ikke vide, jeg var No 1 i Skolen de Par sidste Aar men der hørte nu ikke saa meget til, jeg tror ogsaa godt jeg kunde lært noget mere, men der var ingen Realskole den Gang, jo Statsskolen i Rønne var vel nok der men det var nu kun for Drenge. Hvem det saa er efter er det jo meget rart at de kan lære noget, Jørgen havde ogsaa udmærket sig forleden og svaret paa noget i Bibelhistorien som der ingen andre vidste. Edel klarer sig jo ogsaa meget godt. Niels havde ingen Karakter faaet endnu men de skulde have nu til Efteraarsferien. Han fyldte jo kun 12 Aar nu forleden Dag. Hvordan gaar det Erna med sit Mosteri? Hun maa vel holde op af mangel paa Frugt. Lod I hende koge Jeres Most hen? Og hvordan reagerede hun da I selv lavede den? Jeg vil gerne have 10 Fed hvidt Garn hvis du vil undvære saameget. Jeg sender 3 Billeder som I vel selv kan se hvad er, den lille Elsebet vender ikke Nakken til saadan som lille Hans der har vel ikke været saa megen Sol. De tre Gratier med Dyden i Midten er jo hel vellykket, synes I ikke. Saa til Slut en kærlig Hilsen til Jer alle sammen ogsaa den gyldenblonde
fra Morfar og Mormor.

 
  27.10.1947
Gudrun Dam og Ellen Dam Frandsen til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegarden Mandag [27.10.1947]

Kære begge to!
Ja, saa har vi slagtet Grisen i Dag, den er ikke skilt ad endnu, Henry og Anna kommer i Aften og er med at dele den, de skal jo have det halve. Saa det bliver maaske ikke saa stort et Stykke, I faar denne Gang, for Katrine skal have Skinken, men trøst jer, vi slagter igen ved Juletid, og saa skal vi nok tænke paa jer igen. Ellen kommer lige og siger, hun ikke skal i Skole i Morgen paa Grund af Valget, det er jeg glad for, for saa kan hun jo passe Hans, hun kan baade bade ham og give ham Mad, saa det hjælper jo meget. Han er ellers blevet saa sød,og mere fornuftig han er jo ogsaa snart en stor Dreng, vejer over 12 [pund]. Han pludrer og ler tit nu, naar han er vaagen. Henny kom slet ikke i Efteraarsferien, saa det var jo en Skuffelse for Ellen, for den Sags Skyld kunde hun altsaa godt rejst til Sønderborg, men jeg er nu glad for, vi beholdt hende hjemme, for vi havde meget Gavn af hende. Hvorfor Henny ikke kom ved vi ikke, vi fik Brev forleden Dag, der stod ikke et Ord om det.
Mine farvede Gardiner er hængt op og ser saa pæne ud, saa det var godt, jeg fik det gjort, de er som nye igen. Og mit Sækkelærreds-Tæppe gaar det godt med, jeg er ved at sy Tommelise, nu er jeg paa jagt efter nogle flere af H. C. Andersens Eventyr. Men jeg skal nok være glad, om jeg faar det færdigt til Jul. Jeg har ikke lavet nogle Gardiner endnu, og jeg spekulerer paa, om jeg ikke heller skulde bruge det, du sendte til Betræk til hans lille Dyne i Vognen, for det er jo i Grunden Dynebetrækstøj, og de andre nye Dynebetræk er altfor store til dem. Men det staar hen i det uvisse endnu. For det var jo nemmere at hænge dem op som Gardiner. Nu kommer det lidt an paa, hvor dygtig den Pige er, jeg faar til Novbr. Ruth bliver nok lidt ind i Novbr. til vi bliver færdig med Roerne. Paa det ene Stykke er de lige saa store, som de plejer at være. Det er da rent skidt i Sandkaas, kan jeg forstaa, jeg forstaar ikke, hvordan Anna V. kommer igennem med det. Havde hun endda haft en flink Pige ellers ender det vel med en Forskrækkelse. Saa nu vaagner Hans og vil have sin Kærnemælksuppe og jeg skal ogsaa i Gang med Aftensmaden, men maaske der kan blive lidt Tid efter Aftensmaden. Forleden Dag var vi til 2 Dags Konfirmation paa Skolen, saa havde jeg faaet Hennings Skoletaske med i Stedet for min egen, de er omtrent ens, saa jeg blev jo noget flad, da jeg fik fat i A. B. C. Bogen i Stedet for Strikketøjet. Hvis det interesserer saa ønsker jeg mig Livstykker og uldne strikkede Bukser til Lillebror i Julegave.
Ja, saa blev det Tirsdag og vi har haft en travl Dag, der blev jo alligevel en Del at henkoge. Nu er det Aften og vi skal have Fest i Salen, Gæsterne er begyndt at komme, saa der bliver vist ikke mere Ro til at skrive. Nu haaber jeg, Flæsket naar godt derover, vi har lagt Salmebogen ved, saa gaar det nok, bare den ikke bliver fedtet, men det forsikrer Anker altsaa, den ikke gør.
De Billeder har vi ikke faaet fremkaldt endnu. Adressen, du bad om er blot Krøluldsfabrikken ”Angora” Odder.
Vi skulde jo ogsaa ud og stemme i Dag, det sinkede ogsaa, det er spændende, hvem der kommer til at danne Regering.
Vi var i Roskilde for noget siden, i Biografen sammen med Henrys, alle Børnene var med, vi tog op lidt tidlig og havde Smørrebrød med. Ved samme Lejlighed fik Ellen en ny, pæn Vinterkjole til 68 Kr., nye Sko har hun ogsaa faaet, saa nu kan hun komme med, hvor det skal være. Jeg trænger i Grunden ogsaa til Kjole, men jeg venter, til jeg bliver lidt slankere. Foreløbig har jeg tabt 7 [pund], men jeg skulde gerne af med 10 endnu.
Ellen har strikket nogle søde, smaa Dukker efter sin nye Strikkebog. Tak for alle Resterne, de skal nok blive brugt. Erna har jo ikke haft saa meget at bestille i sit Mosteri, hvordan hun syntes om, at vi lavede det selv ved jeg ikke. Vi har ikke diskuteret det - jeg snakker aldrig med hende.
Mange kærlige Hilsner fra os alle
Gudrun.

[fra Ellen:]

Kære Mormor!
Du skulde meget hellere se Hans nu, for nu siger han baade ”Rødgrød”, og griner, og han er ogsaa skikkelig. Han ligger og pludrer og ler naar han er vaagen, og han bliver saa glad naar han har ”opfundet” en ny Lyd.
I Morgen skal vi have fri fra Skole, fordi det er Valgdag og vi har endda lige haft Efteraarsferie. Min Karakterbog er meget finere nu, end den var da du var. Jeg fik 8 Kr. i Karakterpenge, og sidste Gang fik jeg 4,50 Kr. Nu skal vi vist spise, saa en venlig Hilsen fra Ellen

 
  4.11.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej 4-11-47

Kære allesammen!
Mange Tak for Pakken, vi fik den Torsdag i god Behold. Du skriver at det er kun lidt, men vi synes nu det var meget, vi stegte lidt og lavede Gullasch til et Par Middage og resten saltede vi, saa vi har Mad til længe, vi køber jo Torsk hver Uge og sommetider har vi ikke andet end Grød til Middag saa tager vi lidt Sul til Aften. Hvor er det dejligt Vejr altid, men Folk mangler jo Vand mange Steder. Vi har jo haft 50 Aars Jubilæum i Valgmenigheden nu i 2 Dage den første Dag, i Søndags, var vi allesammen i Rønne og der talte Pastor Jespersen Kl 10 og Skat Rørdam Klausen forrettede Altergang om Eftermiddagen talte Pontoppidan Thyssen og saa var der Sang af Rønnekoret og saa efter en Pause var der Fællesspisning i Industriens store Sal hvor vi nok var et Par Hundrede Mennesker og der blev jo talt af mange, der var indbudt Øens Provster Rønne Præsten og Pastor Thorsager alle med Fruer saa der var megen Geistlighed. Vi fik brun Suppe, Steg og Kaffe. Vi sad til Bords omtr 4 Timer saa det blev sent inden vi kom hjem, men vi var kørende i Bil med Maler Ipsens, det var værre for dem som skulde med Toget til Neksø eller Østerlars det blev over Midnat inden de kom hjem. Helga og Holger var med fra Morgenen af og Børnene var alene hjemme, der skulde komme en Mand og hjælpe dem at malke, men Basse havde startet Motoren og faaet malket 4 Køer inden han kom. De har ingen Karl, men i Gaar da de cyklede til Stationen havde de mødt 2 Karle der skulde ned og snakke med Holger om Plads, han blev nemlig hjemme i Gaar, saa var Kirsten og Troels med i Stedet for. Der var Gudstjeneste Kl 3 i Betania og Rørdam Klausen talte. Derefter spiste vi medbragt Mad og fik Kaffe til, der var dækket til 150 og saa mange var vi nok.
Derefter talte Thyssen om Sydslesvig og den Tale skulde der mange flere have hørt, for det var Førstehaands Kendskab. Ih, hvor Jørg Jørgensen havde havde godt af at høre det, men han er vel saa forstokket i sit, saa han regner ikke andet.
Saa talte jo ogsaa Jespersen muntert om gamle Minder, ja det var rart og hyggeligt. Anna Valborg og Herluf var alligevel kommet til Højmessen i Rønne, men de var sammen med nogle andre i Bil og skulde hjem med det samme. Men det var jo dog et Lyspunkt i Elendigheden. Inger har ikke været her siden sidst i August, jeg har talt med hende i Telefon et Par Gange det er det hele. Paa Lillegaard har de faaet en lille Pige paa deres Bryllupsdag den 26de Oktbr. men Elna fik Mælkefeber eller hvad det var og var meget syg nogle Dage, nu er hun bedre. Hendes Kusine Kirsten fra Østerlars St. er jo gift og boer her i Byen hun fik en lille Pige samtidig og fik ogsaa høj Feber, men er ogsaa bedre nu, den lille Pige havde en Tand da hun blev født. I Gaar var det jo Emilies Fødselsdag, men vi var nu ikke bedt, vi kunde nok kommet til Aftenkaffe for Kl var ikke mere end halvni da vi kom hjem men vi glemte det saamæn i Aftes, der var jo saa meget andet. Bertha har været hjemme i 3 Dage, men hende saa vi jo ikke, Ebba kom jo alligevel herop en Aften hun skal, ja hun er jo rejst nu, have Plads hos en Læge i København. Skoleinspektør Hedegaard her i Aakirkeby døde pludselig i søndags af et Hjerteslag, han gik i Haven med et Par andre Mænd.
Morfar spørger om Ellen har faaet et Tegnebestik endnu ellers kunde han kanske skaffe hende et. Endnu en Gang Tak for Pakken der var nu ingen der havde snuset i den. Kærlig Hilsen til Jer alle særlig den gyldenblonde fra Morfar og Mormor.

 
  13.11.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 13-11-47

Kære begge to!
Ja, saa er det jo i høj Grad min Tur, Tak for begge Brevene og Mønstret, som jeg lige netop manglede, træffer du flere af samme Slags, saa skynd dig at send dem. Jeg er færdig med den øverste Bort og omtrent med Tommelise, men om jeg bliver færdig til Jul er vel tvivlsomt, for der er jo saa meget andet ogsaa. Jeg har lige strikket en lille Hue til Hans og er i Lag med et Par Sparkebukser. Hvis ikke du har begyndt paa Bukser til Hans, vi jeg hellere have, du strikker en Trøje til ham, for det er vist upraktisk med hvide Bukser. Og naar det bliver Vinter, skal han vel helst have en Trøje uden paa Nattøjet, Armene er jo tit ovenpaa Dynen. Det var jo en Skam, det hvide Garn ikke passede sammen med dit. Jeg har noget graat Garn, det vilde vist passe bedre til Bukser, det kan jeg sende næste Gang, hvis du vil have det?
Sundhedsplejersken har været her i Dag, og Hansemand fik rent ug, han vejede 13½ [pund] nu, men han er ikke for tyk, saa han maa jo være lang, for han vejer jo omtrent som en paa ½ Aar, han er 3 Mdr. i Dag, lige nu ved denne Tid. Jeg kan trøste jer med, at Sundhedsplejersken og jeg blev enige om, at han sov bedre oppe i den øverste Stue med et aabent Vindue end ude i Kulde og Blæst.
Ellen kom hjem i Dag fra Skole og havde faet ug i Prøveregning, saa det var jo flot, og Henning kom hjem fra Skole med en lille Bog, han havde faaet af Frk Jensen for 15 0 er. De faar et 0 hver Dag, naar de læser deres Stykke uden Fejl og naar de faar 15 bliver de præmieret. Frk. Jensen forstaar nok at peppe dem lidt op. Nu er vi begyndt paa vore Læseaftner, vi havde det her for første Gang i Tirsdags, vi læser en Bog, der hedder Frans, mon I kender den. Den vil jeg tro, de alle bliver glade for, det vil jeg da haabe, for det er mig, der har foreslaaet den og ellers faar jeg vel paa Nakken. Jeg er ogsaa begyndt at gaa til Gymnastik, der er saa mange unge Koner, saa det er meget morsomt.
Jeg tror ikke 900 Kr. er nogen stor Løn, Joh. Frandsen skal give 1250 for Vinteren i hvert Fald, ellers ved jeg ikke, hvad Karlene faar. Ruth er ikke rejst endnu, hun er ikke meget for at komme afsted til Jylland, men hun maa jo ikke bliver herovre. Om hun saa kommer igen efter Nytaar og skal over hos Schollert ved jeg ikke, men det haaber hun vist. Jeg skal for Resten hilse fra hende. Solveig gaar jo derhjemme og keder sig med sit Ben, nu har Doktores fundet ud af, at det er Gigt hun har i det, og hun har det indpakket i varme Klude. Vores nye Pige er jo saa stor saa stor, hun bruger Træsko No 44, saa de fylder godt i Gangen. Hun er desværre ikke saa dygtig som hun er stor til, hun kan ikke maale sig med Solveig, men hun har sikkert flere Kræfter - hun forstaar bare ikke at bruge dem. Men det maa jeg jo prøve at lære hende - det er bare lidt kreperligt at give saadan en Størrelse 120 Kr. om Maaneden. Hun er vist meget rar, det er da altid noget, hun kan ogsaa malke men det bliver der jo ikke saa meget brug for i Vinter.
Erna mener, at Katrine og mig er Byens værste Sladderkællinger vi skal have sagt noget om hende og Thorvald. Det passer nu ikke, ikke for mit Vedkommende i det mindste, saa fjollet er Thorvald vist ikke, men hun har det ellers fra ganske paalidelig Kilde. Ja, jeg er saamænd ligeglad med, hvad hun tror, hun ser mere og mere gnaven ud for hver Gang man ser hende, jeg tænker, Mosteriet gaar hende paa Nerverne. Vi snakker aldrig sammen mere. Jeg kan ikke lide hende, fordi hun gaar og siger saa meget ondt om Henrys altid, Ting, som slet ikke passer. Jeg tror ærlig talt, at hun er værre til at sladre end mig og saa er det ondskabsfuld Sladder, hun render med. Anker er afsted og spille Komedie i Aften, paa næste Torsdag skal de optræde saa er det forbi med det sjov, det er ogsaa meget godt, for der er nok endda at rende til. Hans plejer heldigvis altid at sove saa godt om Aftenen, saa kan man jo bedre gaa bort en Gang imellem, end hvis han var meget urolig. Naa, jeg skal ogsaa i Seng for min Søn er saa vaagen om Morgenen og vil helst underholdes lidt, ellers bliver han fornærmet. Mange kærlige Hilsner fra os alle fem.
Gudrun

 
  18.11.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej 18-11-47

Kære allesammen!
Jeg maa vel skynde mig at skrive for ellers faar jeg kanske ikke noget Brev til Fødselsdagen og det vilde jo være trist. I Dag kan I tro det ser fint ud i Landskabet akkurat som paa Julekort med Sne paa hver Kvist og alle Vegne. Det har ogsaa frosset 3 Grader i Nat her i Aakirkeby og i Gaar var det Sne og Slud hele Dagen, men saa i Aftes tog det fat at fryse og Sne rigtig. Helga var her i Gaar og købte Kjoletøj til sig og Piblana rigtig dejligt Uldtøj til ret rimelige Priser, Helga gav 40 Kr for sit Tøj og selv om hun skal give 25 Kr for at faa den syet saa er det jo ikke mere end halv saa meget som færdige Kjoler koster som er ringere Kvalitet. Fatter er gaaet til Hønseforedrag paa Højskolehjemmet. Helga havde en Hare med til os i Gaar den har vi flaaet og taget ud af i Dag saa kan den hænge et Par Dage saa skal vi have den paa Søndag for vi vil nok holde Gildet paa Søndag saa er det lidt bedre med Toget. Jeg kan nok strikke en hvid Trøje til Hans men hvor stor og hvordan skal den være? Det er vel ikke saa godt at træffe. Hvad er det for en Komedie de spiller nu? Naar jeres Husalf er saa stor tager hun jo ikke let Fejl af Træskoene og løber med dine, det er jo ogsaa en Fordel. Saa fik jeg jo ret med Solvejgs Knæ jeg sagde til hende at det var saamæn nok Gigt for det var der ingen Læge der kunde se. Nu strikker jeg Gulvklud af Høstgarn jeg har lidt liggende, det skal være godt til det brug og her i Byen kan man ikke købe nogen.
Frans-bøgerne kender jeg, der er jo tre, dem synes jeg er gode. I Lørdags var vi til Sølvbryllupskaffe hos vores Genbo Postbud Muncks, de havde vel nok faaet mange Blomster og mange andre Ting ogsaa, vi og nogle andre i Gaden gav dem er stor Gulvvase, saa havde jo den at sætte nogle af de store Krysantemer i som de fik.
Jeg troer knap jeg finder flere Mønstre for de gamle Aviser er jo mest brugt, men hvis jeg ser noget skal jeg nok sende det. Har de faet nogen lille Søster ude hos Svend Frandsens endnu? Her er vist ikke sket noget intresant siden sidst. Jeg kan ikke forstaa hvor Fatter bliver af, nu er det omtr. 3 Timer siden han gik endnu er han altsaa ikke kommen. I Dag har vi faaet en Blanket til at tegne sig som Medlem af et Andelsvaskeri, det er vel nok det bedste at vi gør det saa behøver jeg jo ikke tigge Helga om at vaske for os. Jeg talte lige med Anna Valborg i Telefon, hendes Elsebet vejer 11 [pund] det syntes de nu var meget godt, hun er saa renlig, havde kun gjort 2 Bleer snavsede paa 3 Uger. Hun har saadan nogen store Øjne.
I Morgen skal vi vaske og bage Tvebakker og Boller.
Nu kom Fatter hjem han siger det var saa fælt glat saa det er stygt at gaa. Han skal nu hen med Brevet for ellers varer det jo saa længe inden I faar det. Det er jo rart at Jeres Børn er saa begavede. Mange kærlige Hilsener fra os begge.

 
  19.11.1947
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Skolegaarden 19 Novbr. [1947]

Kære Mormor!
Til Lykke med Fødselsdagen. Det kunde været morsomt at putte Hans i en Pose og tage derover, men det kan nok ikke lade sig gøre. Min unge Pige er meget uduelig, saa det gik aldrig. Hun er uendelig langsom og saa bliver det endda ikke gjort godt - og hun skal have 120 Kr. om Maaneden. Hun kan ikke fortjene det halve engang. Men hun er skikkelig og rar tror jeg da. Ruth arbejder for Tiden oppe hos Johannes Frandsen, de var kommet noget bagefter, og vi er færdig med det groveste. Hun bor og spiser Morgen- og Aftensmad herude alligevel. Saa regnede jeg med, at hun malkede som sædvanlig, men det føler hun aabenbart ingen Trang til, hun ordner bare lige Hestene, og det tager jo ikke megen Tid.
Jeg har lige været til Gymnastik, jeg har vel fortalt at Ester leder baade her og i Allerslev, ja, der er nogle der kan, hun maa vel have dygtige Piger. Jeg glemte at skrive sidste Gang at Ellen meget gerne vil have et Tegnebestik, for hun har ikke andet end en Trekant.
Vi slagtede 2 Kaniner i forrige Uge, saa vi har faaet baade Steg og Frikasé og stegt Lever, det smager virkelig dejligt, kender I det? Mille og Eilev er kommet med i Læsekredsen, for det vilde Mille saa gerne. Kjolen begynder at stramme paa hende, saa de skal nok have en lille Pige i Vinter, ellers er der vist ingen der venter i vor nærmeste Omgangskreds undtagen altsaa Inga. Jakobsens var paa Besøg i Osager Lørdag og Søndag, vi mangler jo J. til at læse i Vinter, Ester har maattet løse ham af, der er ingen af Mændene, der vil. Tak for Brevet i Dag. Nej, de har ikke faaet nogen Pige hos Svends endnu, jeg tror ikke, det skal være før efter Jul. Hans ligger og graver saadan i sin Mund, han vil helst have hele Haanden derind, hvis det kunde lade sig gøre, man skulde tro, han havde ondt for Tænder, men det er vel for tidlig endnu. Om du vil hækle eller strikke Trøjen til ham er underordnet, hvis du bruger Opskrift, kan du regne med, at han er saa stor som et 5 Mds. Barn nu, og den maa gerne være noget for stor. Og Bukser har du jo strikket saa tit, saa det finder du nok ud af, jeg sender 10 Fed Garn, det er noget fint, saa det løber vel langt, maaske kan der blive til 2 Par, ellers har jeg mere af samme Slags. Naa, Elsebeth er renlig, ja, det har Hans ogsaa været engang, men det er forbi, da var hans Mave saa fast, saa han lavede kun, naar jeg holdt ham. Nu har den en mere passende Konsistens, og det er jo i Grunden kun godt. Den Komedie de spiller er ”Eventyr paa Fodrejsen”. Havde de ikke begyndt medens I var her? De har kørt paa den hele Tiden siden. I Aften er der Première, saa maa man vel bevæge sig derud. Jeg agter at tage Strikketøjet med, det hører sig vel ikke til i Theatret, men der er saa mange store Mellemakter. Vi har ogsaa Frost her, men ingen Sne, vi haaber paa snarligt Tøvejr igen. Ruth holder ikke af at arbejde hos Joh, men hun har saamænd godt af at prøve det, saa kan hun se, hvor godt hun har haft det i Forhold til den Løn, hun har faaet 1700 + Kosten for ½ Aar. Kærlig Hilsen fra os alle her.
Gudrun.

 
  21.11.1947
Anna Andreasen og Asta Andreasen til Vilhelmine Andreasen

Postkort:

Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakrikeby

Rønne 21-11-47

Kære Søster! Vor hjerteligste Lykønskning til Fødselsdagen! Haaber, at I er raske og har det godt. Jeg flyttede den 5.-11. fra Fabriksvej og bor nu Rolighedsgade 33. Her er 2 Værelser og Køkken og et sort, dejligt Loftsværelse, saa nu bor Asta jo hos mig, nu har vi faaet et Hjem igen. Men det er et Mas for gamle Folk at flytte. Kærlig Hilsen til jer begge fra Asta og Anna.
Hilsen fra Valdemar.

 
  26.11.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Onsdag [26.11.1947]

Kære alle 5!
Tak for Fødselsdagsbrevet og jeg siger ogsaa Tak for Hennings Tegning forrige Gang, det var en meget truende Himmel han havde lavet, vi var bange for det blev Uvejr.
Ja jeg holdt jo Fødselsdag baade Lørdag og Søndag, men om Lørdagen var her kun Kirsten og Inger og saa nogle Gratulanter om Formd. Fru Møller kom med et Smørkar og Frk Madsen med en fin Æske Konfekt, vores Lejekone kom med en Fl. Vin og saa var Gudrun Holm fra Hasle her om Torsdagen med en Buket store Krysantemer. Inger havde et Stykke Flæsk og et halvt Grahamsbrød samt en Buket. De skulde til Faareby om Søndagen. Inger gik ned i Bygaden og spiste til Aften saa det slap vi nemt over. Hun havde været i Rønne og købt en flot Skindkaabe i Ugen, samt besøgt Moster Anna, hun er flyttet i en rigtig Lejlighed nu sammen med Asta, de boer Rolighedsgade 33 og har to Værelser og Køkken og saa et Loftsværelse. Om Søndagen kom saa Hullegds allesammen samt Onkel Chr og Frk Mortensen, Bygadens og Karoline samt Ellen og Ingeborg. Hullegds. sendte en Hare herhen og den stegte vi saa og en Flæskesteg saa det gik jo meget godt. Men i Gaar og Forgaars havde jeg saa frygtelig ondt i Lænderne og det er ikke stort bedre i Dag det maa vel være Stormen og Regnen der har sat sig fast, jeg har laant en Oxydonner af Onkel Chr. som jeg ligger med om Natten, endnu har den ikke virket men der skal vel bare Taalmodighed til. Jeg strikker paa Hans's Bukser, for det er mest det eneste jeg kan, det er at læse og strikke, det var godt jeg fik Gildet overstaaet først. Det maa vel bedre sig inden Juletravlheden kommer. I Aften skal vi have lidt Kaffegæster, men det er bare her i den lille Stue saa det maa jeg vel kunne. Ellers er her vel ikke sket noget særligt siden sidst. Vi har jo faaet nyt Ministerium det er I vel glade for, nu bliver her vel anderledes fart i Byggeriet og meget andet rart. Ja nu har vi faaet noget Regn og Sneen er jo smeltet saa nu er nok den værste Vandmangel forbi og mørkt er det jo altid her er næsten ikke Dag paa Himmelen mere. Jeg skulde spørge hvormange [pund] Klude der skulde til hvert Vattæppe alm. stor Størrelse for Helga vil se at faa sendt noget nu snart. Vil du huske at skrive det inden alt for længe. Og saa har jeg vist ikke mere at skrive om denne Gang. De bedste Hilsener til Jer alle sammen ogsaa Ruth hvis hun er der endnu.
Morfar og Mormor.

 
  21.12.1947
Vilhelmine Andreasen til Skolgården

Møllevej 21-12-1947

Kære allesammen!
Saa er det nok kommen saa vidt, at man skal til at skrive Julebrev. Vi har haft Julesne og Kaneføre, men i Nat regnede og nu er den Stads forbi. Der ligger dog lidt hist og her og Gaden er glat og styg at gaa paa. Vi skal til Hullegaard Juleaften ligesom ellers og vi skal køre i Bil, vi skal følges med Fru Jensen og Agnes, de skal til Sandegaard, der er en Søn der har Gaarden nu og Jensen døde nu for kort Tid siden, de boer her i Byen. Men Fru Jensen gaar endnu daarligere end jeg saa vi vil helst køre i Bil og naar vi er 4 om den bliver det ikke saa slemt.
Ja jeg har faaet Hans's Trøje færdig, om den er stor nok ved jeg jo ikke, til at begynde med sparede jeg paa Garnet og troede jeg skulde faa nok, men det opdagede jeg dog snart at det blev der alligevel ikke, jeg synes ikke det er pænt naar det er strikket det ser saa snavset ud, men maaske det bliver pænere naar den bliver vasket. Hvis Bukserne skal være større saa faar du sende nogle Fed Garn mere for jeg brugte præcis det halve.
Saa har jeg lavet et Par Pudebetræk til Dig Gudrun jeg er gal paa at jeg har faaet det snavsede Tøj lige foran paa, det saa jeg ikke før det var for sent. Du kan vel selv sy et Par Bændler i. Saa er der jo det omtalte Tegnebestik til Ellen og en ”Jul paa Bornholm” til Anker og saa er der kun en Pose Godter til Henning jeg vilde sendt ham en ”Børnenes Lommebog” men den var udsolgt saa haaber jeg han faar saa meget andet til Jul at han dog klarer sig og er glad og tilfreds. Vi har Flæskesteg i Kakkelovnen den lugter saa dejligt. I Morgen skal vi slagte 4 store Haner én til os selv og 3 til vores Nabo, de skal rejse til København og vil gerne have dem med. Nu har vores Kyllinger først begyndt at lægge Æg, men de var jo ogsaa først født først i Juni saa der skal jo Tid til især naar de hele Tiden gaar indespærrede.
Hullegds. har 60-70 Æg om Dagen, det giver Penge nu de er dyre, det bliver 16 Kr om Dagen. Det kunde være morsomt snart at se de Billeder fra Barnedaaben af Ingas og tog I ikke nogle med Jeres Apparat ogsaa? Og tak for Laanet af Bogen, Helga har ogsaa haft den laant samt Onkel Chr. saa den har været i Brug hele Tiden. Jeg har haft travlt med at strikke, jeg har strikket et stort langt Halsbind for et Par unge Mennesker som boer hos Fætter Markus. Og saa har jeg ogsaa hæklet Mellemværk til Helga og strikket Vanter til Kirsten, men jeg er altsaa mest færdig og der er da et Par Dage til Jul endnu. Nu skal Fatter hen med Pakken, de har aabent paa Posthuset mellem 15 og 18 saa det maa vel være fordi man maa komme med Pakker.
Saa ønsker vi Jer alle en rigtig god og hyggelig Jul, bare der havde været lidt nærmere saa var vi kommet for at se hvor stor den lille Hans er bleven, nu faar vi nok vente til Sommer om vi lever saa længe, eller maaske I kommer alle i Sommer?
Glædelig Jul og godt Nytaar.
Skriv snart om Tøjet passer Hans, det er jeg noget spændt paa, men jeg haaber det gaar. Ellers faar du forære det væk.
 

  24.12.1947
Emilie Nielsen til Skolgården

Julekort:
Familien Frandsen
”Skolegaarden”
Osager pr Lejre
Sjælland

Jul 1947

Kære alle!
Glædelig Jul og godt Nytaar ønskes af os alle
Emilie Mathias og Niels

 
  24.12.1947
Helga Dam til Skolegården

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
Osted pr. Lejre
Sjælland

Hullegaard Julen 1947

Kære Gudrun og allesammen.
Ja, vi vil da begynde med at ønske jer allesammen en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar med en hjertelig Tak for Aaret der gik. En ganske særlig Hilsen til søde lille Hans, som Mormor siger er vokset saa godt og er blevet en stor Dreng, mon I snart kommer hjem, saa vi kan faa ham at se? Det havde vel nok været morsomt. Vi venter jo Far og Mor herhen Juleaften, det glæder vi os til. Mormor er nu blevet saa nem at omgaas de sidste Aar og Morfar er jo altid, som om han var hjemme.
Mormor leger med Børnene og de kan slet ikke tænke sig at holde Jul uden Mormor og Morfar.
Nu er vi færdige med de store Arbejder, vi har slagtet Gris, vasket Storvask, slagtet Gæs og bagt Smaakager, det er næsten gaaet i een Køre, der har ikke daarlig været Pusterum og saa har jeg faaet et extra Ben med at indøve en Nissekomedie med nogle af de smaa Gymnaster, der er jeg nede 2 Timer 3. Gange om Ugen, det sinker jo en Del, men Børnene er jo store, det mærkes nok, naar der skal bages Smaakager eller laves Konfekt, der er de svært med. I Dag har vi pakket Julegaver, vi plejer at gi' Bakkegds hver en Ting, jeg har faaet fat i to dejlige Haandklæder til Farmor og Harald skal ha' en tyk Bog, han er saa meget til at læse, saa kan vi laane den bagefter, det gælder jo om at være praktisk, kan jeg huske du plejede at sige, jeg har faaet fat i saadan noget nydeligt Tøj til Kjoler, som Piblana skal ha' og Troels faar ogsaa Tøj, Nattøj og Undertøj i Julegave, jeg synes de er saa store nu at de ikke behøver Legetøj, de har saamænd ogsaa saa meget, og leger sjælden med det, der bliver vel for lidt Tid kanske, Lektier, Musik og Badmington tager hvad Tid Skole og huslige Pligter levner, jeg er vel nok glad ved, at vi fik en Karl i Vinter, det er saamænd ogsaa en flink Karl, men han er noget fremmed, han siger ikke noget, og tager tidt bort til hen paa Morgenstunden. Han er 17 Aar og her fra Østerlars af.
Vi har sendt en And hen til Fru Jørgensen, hun er vel nok flink til at tage sig af os, naar vi dukker op med kort Varsel. Jeg fik Brev fra Pastor Jespersen forleden, han har ligget paa Rigshospitalet for en mindre Operation, men slap saa godt over det og havde faktisk aldrig været ”sjøgr” skrev han, men manglede alligevel Huld, Marv og Curage, det var lidt spændende med om han selv kan klare Julen, der stilles jo ret store Krav til Præsten.
Naa, jeg hjælper Troels med et Brev til 338/Andersen, skriver Kladde til Esther og retter Kirstens Stavefejl alt ved, saa maaske bliver detteher lidt springende.
Esther gik ellers i Seng med Hovedpine ved 5 Tiden, det var nok fordi Troels drillede hende, lidt efter laa hun og sang Julesalmer af fuld Hals. Nu har vi faaet den ny Længe færdig udvendig set, der mangler en Del i Karlekamrene. Holger har smurt alle Porte og Døre med noget grønt (Cyprinol) det er ikke smukt, men det er godt. Der har vi faaet et herlig sædloft, saa faar jeg efterhaanden dette her Loft for mig selv. Vi har ogsaa bestilt elektrisk Lys, de har lovet os det efter Nytaar, men jeg tror, det varer noget endnu. Herluf og Anna Valborg er ved at lægge ind i disse Dage, det er vel nok herligt, I aner snart ikke hvor nemt I har det, i Dag har vi ogsaa en af de mørke Dage. Et Glas er gaaet i Stykker og en Lampe oser bare, hvis vi tænder den, den trænger nok til en grundig Omgang, saa har vi bare een igen, det er jo nok efter Spisetid, vi er samlet i Stuen, men inden -- uf.
Naa, nok om det, her er vist ellers ikke sket noget epokegørende indenfor vores Bekendtskabskreds. Chr. Pihl har jo været syg, det er immervæk Hovedet det er galt med og Aksel Rasmussen har jo en tossed Tolvfingertarm, den er han nu meget ked af, for der skal tages meget hensyn til den; han kan næsten intet taale at bestille og maa holde ret streng Diæt. De er dog ”ovenvænnes” begge to igen, det er endda godt nu til Jul.
Har de Juletræ i Katedralskolen for eleverne? Mon Ellen savner Friskolen? Frk Jespersen tænder jo altid Juletræ for Børnene og leger med dem den sidste Dag, trakterer paa dem o. s. v. og ofte har de til Gengæld et el. andet med til hende igen. I Hovedskolen laver de ikke saadan noget, det vilde jo ogsaa blive ret omfattende.
Naa, jeg maa nok slutte denne min Skrivelse for denne Gang, endnu engang glædelig Jul!!

De hjerteligste Hilsner
fra os allesammen
Helga

Vil du gøre mig den Tjeneste at videresende et Kort til Ruth.
 

  24.12.1947
Anton- og Karin Hansen til Gudrun Dam

Julekort:
Fru G. Frandsen
Osager
pr Lejre

Julen 47

Kære Fru Frandsen
En rigtig glædelig Jul - og et godt helsebringende Nytaar ønskes De og Deres Mand og Deres søde Børn og mange mange Tak for Deres Venlighed imod Deres
Anton + Karin Hansen

 
  24.12.1947
Holger- og Ingeborg Jakobsen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Familien
Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager, Lejre

Julen 1947

Kære alle
Glædelig Jul og godt Nytaar ønskes I alle af os alle i Forlev Brugs. Hvornaar kommer I og besøger os? Vi venter med Længsel.
De bedste Hilsner
Holger og Ingeborg

 
  24.12.1947
Karoline Dam til Gudrun Dam

Julekort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre.

Julen 1947

Kære allesammen
Glædelig Jul og et godt Nytaar! Hans er vel snart stor? Han trives jo saa godt og de store Børn er jo saa flinke i Skolen saa det er jo glæde for os alle.
Hilsen fra os to!
Faster Karoline

 
  24.12.1947
Kristian- og Karen PIhl til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Hr og Fru
Anker Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr. Lejre

Aaen Jul 1947

Kære Venner!
En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes Jer! Til Lykke med den nye lille Hans.
Venlig Hilsen!
Kr. og Karen Pihl

 
  20.1.1948
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden Onsdag [20.1.1948]

Kære begge to!
Saa skulde vi vel se at faa den Pakke afsted, saa I kan faa det, medens det er godt. Der blev ikke ret meget til Saltkarret denne Gang, for vi solgte over 1/4 Del og Katrine skulde have en Skinke, Ribben, Rygben, Filet o. s. v.. Desuden fik Anna K. noget, de skal nemlig slagte i Febr., saa kommer det igen. Vi skulde ogsaa lave Spegepølser, og der gaar jo meget Kød til. Jeg har dog henkogt 15 Glas foruden 6 Glas Leverpostej, saa jeg er godt tilfreds. Vi er jo ikke saa mange til at spise, og vi skal slagte igen i April. Nu i Dag har vi lagt Tøj i Blød, vi skal vaske paa Fredag, saa har vi Slagtningen og Vasken til Side paa en Uge, saa maa vi vel faa Tid at sy lidt i næste Uge. Det var godt, vi ikke rejste til Jakobsens i Søndags, Henning hostede meget, og Hans græd det meste af Dagen, jeg ved ikke, hvad han var ked af, Bronkitisen gør da ikke ondt. Nu de sidste Par Dage har han været saa glad og veltilpas, men han hoster meget Slim op endnu. Og lille Ole oppe i Skolen er kommet paa Sygehuset i Dag med Ørebetændelse, han har ikke været rigtig rask siden Juledag. Han skal have Pennecillin. De har faaet Dreng No 3 oppe hos Svends nu i Nat, han vejede 9½ [pund]. Det skulde jo været en Pige, det er nok en stor Skuffelse for Inga. Den hvide Trøje, du strikkede til Lillebror er blevet saa pæn, nu den er blevet vasket og den kan han bruge længe, for den er rigelig stor. Ellens Trøje har jeg ikke faaet begyndt paa endnu, saa det bliver nok ikke i Vinter, hun faar meget Gavn af den, men heldigvis har hun jo sin pæne, røde Jumber. Det Vægtæppe har jeg ikke halvfærdigt indnu, jeg har slet ikke syet paa det de sidste Par Maaneder - jeg længes ellers svært efter at faa det op. I har vel snakket med Inger og Joh., saa ved I, hvordan vi har det. De glemte jo lidt forskelligt her, jeg lovede at sende det, men nu sender jeg det til jer, saa kan de vel nok faa det hentet, naar I ringer og siger det. Og hils fra os. Saa er der en Bog, det er én, Ellen laante i Sandkaas og som vi stadig har glemt at sende, I faar hilse og undskylde.
Inger har vel ikke fundet en Pige til os?
Den Flæskesteg er jo noget fed, men det er I vel ikke saa kede af. Maaske kan den holde sig til Fars Fødselsdag. Jeg havde saamænd spekuleret lidt paa at rejse hjem til den Dag og tage Henning og Hans med, men nu, Hans har Bronkitis kan det jo ikke lade sig gøre. Anna Kock har saamænd tilbudt og passe ham, hvis jeg vil rejse, men jeg har nu ikke rigtig Lyst til at rejse uden ham. Vi haaber, der kan blive en rolig Tid til Sommer, saa vi maaske kan komme allesammen.
Moster Inger har jo inviteret Ellen og Bodil Frandsen til at være Piger hos hende i Sommerferien, og det er de vældig med paa, nu faar vi se, hvad det kan blive til.
Ellers noget særligt er der vist ikke. Elise kom jo herud den Søndag, Inger og Joh. var her, men det har Inger vel fortalt. Hun har ikke været her, siden I var her i Septbr. Saa snart Hans bliver rigtig rask igen, maa vi se at faa ham fotograferet.
Mange kærlige Hilsner fra os alle
Gudrun.

 
  26.1.1948
Marie Dam til Andreas Dam

Postkort:
Hr. fhr Gdr.
Andreas Dam
Møllevej Aakirkeby
Bornholm

Kerteminde 26 Jan 48

Kære Broder Andreas!
Hjertelig til Lykke med Fødselsdagen og det nye Aar! Ønsket er fra os begge to. Anton har nærmest lagt Pennen paa Hylden - ligesom meget andet. Heldigvis er Vinteren ret mild denne Gang, og Anton er i Aar flink til at lade være med at fraraade mig at gaa i Storebælt - begynder han først er jeg knap saa dristig - Saa jeg lader bare som om det stadig er Sommer og befinder mig vel ved det. Saa fik vi set Johannes Bramming, haaber de kom godt hjem. Vi haaber I og øvrige Familie befinder Jer vel? Vil I hilse fra os! Før Jul havde A. det egentlig godt - senere har det knebet mere - men saadan gaar det gerne paa denne Aarstid. Vi skulde bo i Kalifornien, tror jeg. Bedste Hilsner til Jer alle fra Anton og Marie.Lige faaet Br. fra Karoline [?Frisk?], at Manden er død. 26 Aar laa han vist i sin Seng.

 
  29.1.1948
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Møllevej 29-1-48

Kære Gudrun og allesammen!
I Dag er det saa taaget saa vi kan knap nok se over Gaden, i Gaar var det meget fint Vejr. I Gaar Nat var her en fæl Ildebrand her i Gaden nede ved Valsemøllen hos en de kalder Skotte Jensen. Han drikker saa meget saa Konen og Børnene turde ikke være hjemme hos ham saa satte han ild paa Huset og ingen har set ham siden, først troede man han var indebrændt, men det var han ikke nu leder de efter ham. Ja vi havde jo lidt Fremmede i Gaar. Troels var alene fra Hullegaard for Pigerne skulde til Gudhjem og spille og Helga og Holger skulde til Menighedsmøde paa Hoppegaard. Og saa kom Jørgen lige fra Rønne, han skulde prøve en Frakke som Frk Madsen syer og saa laa de to Knægte her i Nat og skulde tidlig op og med 7.15 Toget. I Dag venter vi Edel hun skal prøve en Kjole, hun kunde ikke komme i Gaar. Ja, tak for Pakken forleden Dag, vi hakkede lidt til Frikadeller, saltede lidt og stegte Resten i Kakkelovnen.
Frk Larsen i Grøntkælderen sendte noget Kaalaffald herhen forleden og der var Rødkaal imellem som vi tog fra til en Gryde Rødkaal saa der har vi ret billig Mad og god er den ogsaa, der er somme der kan. Ja saa fik jeg ikke skrevet mere i Gaar, for saa kom Edel og saa skulde jeg jo tage mig lidt pænt af hende, det er jo saa sjælden hun kommer. Saa kom Ellen og Ingeborg i Aftes og saa spillede vi Kort til Kl 11 godt og vel. Denne her Skotte Jensen har de ikke fundet endnu, de venter ikke at finde ham levende, men man ved jo aldrig. De havde ikke Løsøre forsikret og det meste brændte, huset var forsikret for 13.000 det var vel kun halv nok. Konen er ogsaa helt fortvivlet for hvis hun havde blevet hos ham var det vel ikke sket, men han truede med at skyde baade hende og Børnene. Jeg kan ikke huske noget særligt at fortælle, jo vi har jo været temmelig meget forkølede i 14 Dages Tid, Fatter var temmelig sløj, han vilde helst sidde i Sofaen og sove. Og jeg hostede meget især om Morgenen, saa vi fik os en elektrisk Kakkelovn som vi har i Sovekammeret, vi tænder en Times Tid eller 2 før vi gaar i Seng saa er der lunt og godt, den kolde Luft kunde jeg ikke døje. Nu er det jo saa mild Vinter, men al denne Taage er nu heller ikke sund. De sidste 5 Dage har her været Begravelse hver Dag her i Byen, de gamle nikker af den ene efter den anden. I Dag skal Inger og Johannes til Middagsselskab paa Strandvang du ved Bodil og Edv. Sørensen. Jeg talte lige med Helga hun var ved at samle Klude sammen og sende til Krøluldsfbr. i Dag for inden de faar det tilbage og faar lavet Betræk er det vel Ferietid. Hvordan gaar det med de Billeder som Inga tog er de aldrig blevet til noget? Det var en ordentlig Tamp til Dreng hun fik. Selv om det kunde være meget morsomt at se lille Hans tør vi dog ikke have Jer om Vinteren mens han er saa lille, og jeg kan vist ikke magte at have liggende Gæster mere for jeg er altid træt. Selv om jeg ikke bestiller ret meget er det alligevel Uro i Huset. Om Sommeren kan det bedre gaa. Nu kan vi jo se om vi kan tage Turen til Sjælland oftere, det er nu mest lettere end selv have Gæster. Jeg skulde hilse fra Helga. Kærlig Hilsen fra os begge.
Mormor

 
  22.3.1948
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden 22-3-48

Kære begge to!
I gaar vel saa smaat og skælder ud paa mig, men jeg har jo gaaet saadan og ventet paa de Billeder. Saa i Dag ringede jeg derover saa var Fruen rejst til Jylland, hendes far var blevet syg, altsaa faar vi dem ikke foreløbig. For at I nu ikke skal blive alt for skuffede, sender jeg et Par Prøvebilleder, det er jo ikke de bedste, for dem sendte jeg jo over til hende, men I kan da se, hvor stor Hans er blevet. Saa kan I jo altid sende dem tilbage engang. I Gaar var vi i Hvalsø med Børnene og saa ”Bambi” den var jo meget morsom, men alligevel mest for Børn, synes jeg.
Forrige Søndag havde Svends deres lille Dreng i Kirke, han kom til at hedde Erling. Anker stod Fadder, saa vi var med dem hjemme til Frokost og var der hele Dagen, Børnene var med. De Billeder, som du af og til spørger efter, sidder i Apparatet endnu, men en Gang slipper de vel ud.
Nu maa jeg da ikke glemme at sige Tak for Pakken, han er i fuld Gang med at bruge Tøjet. Bukserne er dejlig lange. Garnet mærkes ikke videre stærkt, men til Bukser er det nu udmærket, for de andre, du strikkede, har han jo brugt hver Dag og de er da gode endnu. Jeg har ogsaa Garn, saa kan han faa en Sweater saa vil jeg strikke røde og blaa Striber i. Han trænger ogsaa til det snart, for de andre er ved at stramme om ham og tænk, Livstykket var næsten for snævert, men heldigvis kan det jo give sig lidt og jeg kan lade være med at knappe den nederste Knap. Det kom ellers lige tilpas, for dem har han ikke ret mange af. I har vel ikke et Par gamle, hvide Bukser liggende af Fars? Jeg skulde sy et Par Gymnastikbukser til Henning til Opvisningen nu først i April, men jeg synes ikke, jeg har noget at sy dem af. Tage et Lagen i Stykker af den Grund kan man dog ikke.
Ellen havde Karakterbogen med hjem forleden, hun gaar stadig fremad, denne Gang med Gennemsnit 14,68, sidste Gang var det 14,55, de er 2, der slaas om Førstepladsen, denne Gang blev det Ellen, hun havde 4 Point mere end den anden. Nu lærer de at sy Knaphuller, Ellen havde en Prøveklud herhjemme og syede saadan et fint et, Frøkenen sagde, hun havde aldrig set saa fint et Knaphul før. Nu maa I jo ikke tro, det er for at prale, jeg fortæller det, men det maa jo glæde Mormor, maaske stammer det fra hende.
Ellen springer op hver Morgen Kl. 6 og tager koldt Brusebad, det er saa dejligt, i Skolen faar de det hveranden Dag, saa hun maa da blive frisk. Hun har nok været forkølet adskillige Gange i Vinter, men hun har heldigvis kun hostet et Par Dage.
Hans er ogsaa forkølet nu igen, jeg tænker ogsaa, han har lidt Bronkitis, men han er jo ikke Syg af det, naar vi saa holder ham herinde i Varmen, kan vi jo ikke gøre stort mere. Der er stadig ikke sket noget paa Lindeskov. Vi var til 2. Dags Bryllup i Tirsdags, de havde faaet saa mange store Sølvfade og mange fine Kander. Jeg mener da, at Familien var meget velkommen, men der var ingen, der kunde komme sagde Ingrid, det syntes hun, var Synd for Edel. Naa, nu vaagner Hansemand og skal have Mad. Hvis I mener det kan nytte noget, maa I gerne sætte en Annonce i Bornh. Tidende, hvori der staar noget om, at 2 flinke unge Piger kan faa Plads hos Helge Fr. Orupgaarden og saa her altsaa. Vi har hverken Karl eller Pige endnu.
Kærlig Hilsen og god Paaske.
Gudrun.
 

  11.4.1948
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden Søndag 11-4-1948

Kære begge to
I gaar vel saa smaat og skælder ud over mig, men det er nok ikke første Gang. Jeg trøster mig med, at Helga har jo fortalt, hvordan vi har det. Ja, det er morsomt, de finder paa at rejse saa tit. Vi maa jo ogsaa se at komme derover til Sommer, om ikke før, saa til Kirstens Konfirmation, men da er det vel næsten ikke Sommer mer.
Vi skal ingen Karl have i Sommer, saa det bliver nok ikke nemt at slippe hjemmefra. Jeg har fæstet Pige, Lola, hende har jeg haft før, kan I huske hende, hun var 15 Aar den Gang, nu er hun blevet 18, saa maa hun vel være lidt ”villere”, hun skal ogsaa have 3 Gange saa meget i Løn. Hun er glad for Børn, det er jo en Fordel, jeg kommer jo til at være meget med ude; nu har vi jo faaet tidlig begyndt i Aar, i Marken mener jeg, saa maa vi vel faa det lidt mere roligt til Sommer. Vi er forlængst færdige med at saa Korn og Frø (Udlæg), og nogle af Roerne har vi ogsaa saaet, selvfølgelig er der travlt i Marken stadig hver Dag, og vi kan godt mærke, vi mangler en Karl, for Else og mig maa stadig ud og være med, og det er saamænd slet ikke saa rart, naar vi har travlt med Hovedrengøring og sligt. Haven er vist ogsaa lige tilpas nu, men det kniber at faa Tid til at komme der. I Dag har vi faaet 150 smaa Kyllinger, de skal jo ogsaa passes. Det er godt Hans plejer at være saa sød, saa han for det meste kan passe sig selv. I skulde set ham spise Citronfromage i Middags, han gabede op som en lille Fugleunge, han kunde rigtignok lide det.
Ja, Mille fik jo en Dreng i Paasken, hun er ikke kommet op endnu, for hun fik noget Betændelse i Brystet, men nu har hun det vist bedre. Vi har ellers haft det meget roligt og været hjemme næsten hver Aften i lang Tid. Jeg sidder og syer paa mit Vægtæppe, nu mangler jeg da ikke saa forfærdelig meget, jeg haaber da at have det færdigt næste Gang I kommer. Vi havde noget Afslutning paa Konegymnastikken en Aften, da maatte Anker optræde lidt, for de vil nu saa gerne se ham, det var en Skam, Helga og Ester ikke kom en Dag før, saa kunde de faaet det med. Forleden Dag havde de leget det her med Planteriget og Mineralriget i Skolen, saa skulde Drengene og Pigerne vælge den bedst begavede Dreng og Pige til at gaa ud. Blandt Pigerne blev det Ellen, der maatte ud, hun havde ogsaa klaret det med 24 Spørgsmaal. Hun har ogsaa været med til det før, det havde Drengen ikke, saa han naaede ikke at gætte det inden Timen var forbi.
Jeg var saa heldig at faa 4 m. Bomuldstøj i Hvalsø forleden, altsaa 2 m. af hver Slags, det var nu ikke lige den Slags, jeg helst vilde have, men man er jo alligevel glad for, hvad man kan faa. Hvor havde det været dejligt, hvis man kunde faet saadan en Fru Køller, som vi havde hjemme i gamle D
age, jeg har saa meget, jeg skal have syet. Men man skal jo køre lange Veje og saa er det alligevel en sær Naade hvis man kan faa noget syet hos en Syerske. Nu nærmer Sølvbrylluppet paa Agerby sig, de har nok ordentlig travlt, vi maa se at huske og sende et Telegram. Nu haaber jeg da, I er raske og kan komme med. Naa, jeg maa slutte og tage mig lidt af Lillebror, det er ogsaa ved at være Malketid, saa jeg maa derud, min Pige har Fridag.
Mange kærlige Hilsner fra os alle.
Gudrun.
Vi har ikke faaet Billederne fra Hvalsø endnu.

 
  14.4.1948
Thora- og Ejnar Lund til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andr. Dam og Frue
Møllevej
Aakirkeby

[Fortrykt invitationskort til sølvbryllup 14. april 1948]

I Anledning af vort Sølvbryllup udbeder vi os Fornøjelsen af
Hr. og Fru Dam's
behagelige Nærværelse til
Middag Onsdagen den 14. April Kl. 5.
Thora og Ejnar Lund

 
  17.4.1948
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej 17-4-48

Kære allesammen!
Vi havde slet ikke skældt ud over dig, for jeg vidste knap hvem der skulde skrive først men saa kom der jo Brev fra dig. Tak for Spegepølsen, vi har ikke begyndt paa den endnu for vi har lidt af den gamle endnu. I Gaar kom Onkel Chr. med Slagtemad til os, de slagter jo en Gris om Aaret og saa faar vi altid lidt at smage, der var baade Sylte og Pølse og et Stk Flæsk saa der har vi Mad længe og saa skal de nok slagte paa Hullegd sidst i Maaneden. Ja vi var jo saa til dette store Sølvbryllup paa Agerby i Onsdags vi kørte i Bil sammen med Jakob Josefsens de bor her i Byen nu. Jeg er omtrent blevet af med min Bronkitis det er en Uge siden jeg hostede om Natten det er dejligt at være fri. Der var nu intet Telegram fra Jer, men maaske det er kommet senere. Det var ellers et dejligt Gilde, varmt og godt var der alle Vegne og god Mad fik vi det var meget festligt i det hele taget. Først fik vi Suppe, varm og kraftig, og derefter Flæskesteg med Tilbehør, saa henkogte Blommer og Pærer derefter Gaasesteg med Svedsker og br. Kartofler og saa Is og Kransekage og Kaffe. Stegen var dejlig mør saa selv vi gamle kunde tygge den. Else var kun hjemme den ene Dag, men nu er det ogsaa den sidste Eksamen hun var midt i saa er det forbi, saa kan hun tage Plads, der er nok af dem. De fik jo Masser af Gaver 1 Lysekrone af hendes Søskende, et Tebord af Ejnars Søskende en elektrisk Lampe til at staa paa Gulvet af Børnene og en omtrent Mage til af Naboerne. Saa var der en syvarmet Lysestage af Mejeribestyrelsen og en mægtig Blomsterkurv af Kreaturforsikringen og saa mange andre Ting. Helga og Holger og vi gav dem en fin Bronceskaal til 40 Kr og ellers fik de jo Sølvfade, Tesker og Keramikvaser m.m. Ogsaa mange Potteplanter Hortensier Stjerneblomster, Strikkeposer og Sammenplantninger og der er jo god Plads til at have dem staaende. Saa Kl 12½ fik vi Kaffe igen med Smørrebrød og varm Kringle og Smaakager, det smagte vel nok dejligt og saa kom vi hjem da Kl var 2. Jo, en Gang imellem er det rart at komme ud i mellem Folk, jeg har jo næsten ikke været noget Sted siden Jul og Fatter tager jo ikke ud alene, han har saa let for at blive hjemme. Nu er det jo dejligt Foraarsvejr, Fatter har travlt med at sætte Kartofler og saa lidt Madurter. Nu har baade Helga og Inger faaet deres Tæpper fra Odden, Helgas Plader var saa store at der blev 4 Tæpper af og det kostede kun 20 Kr ialt. Nu er det bare om at faa noget til Betræk. Ingers ligger her der bliver nok kun 2, vi har talt om at farve nogle tyndslidte Lagener til Betræk for dette med at sy smaa Lapper sammen det kan vist ikke blive til noget, der er ingen der har noget pænt. Jeg har haft Kristine Jakobsen her en Dag og gøre rent i Køkkenet Karoline kan knap faa Tid og der var saa snavset det kan man jo ikke have, naar det er vor Hovedindgang og alle skal der igennem. Jeg skulde hilse fra Karoline hun har været her og vaske Gulve i Eftermd. Ellers husker jeg ikke noget særligt. De bedste og kærligste Hilsener til Jer alle fra Morfar og Mormor

 
  25.4.1948
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Søndag [25.4.1948]

Kære begge to!
Nu har vi endelig faaet de Billeder, I længes vel efter at se dem, jeg synes nu ikke, de er særlig gode, Prøvebillederne var næsten bedre, de er ikke ret godt udført, derhen tror jeg ikke vi skal mere. Tilmed naar vi saa skal vente i flere Maaneder paa dem. Jeg glemte at sende Telegram til Agerby, jeg havde endda skrevet det paa Kalenderen, saadan gaar det, naar man har saa travlt. Nu har jeg tænkt paa at skrive lidt og sende dem et Billede af Børnene maaske, mon de bryder sig om det? Har jeg fortalt, at vi har fæstet ”Lola” til Sommer, saa skal vi prøve at klare os uden Karl. Nu er vi jo langt fremme med Foraarsarbejdet, vi mangler kun et lille Stykke Roer at saa, Kaalrabierne er kommet op og endnu har Lopperne ikke ædt dem, de plejer nu ikke at være slemme her hos os, men man kan jo aldrig vide. Vi ønsker Regnvejr, men det kan jo somme Tider trække længe ud. Du kan hilse Helga og sige Tak for Brevet, de fire Hvalpe render her endnu, det er et værre Liv, de har allerede gjort det af med adskillige Høns. Nu tør vi slet ikke lukke dem ud mere. De er jo for fine at drukne, for ellers havde det jo været nemmere, de skulde gerne koste mindst 50 Kr. Stk. Ellen var ved at prøve sine sommerkjoler i Dag, de er for korte flere af dem, og kan ikke lægges ned, det er en Skam, for hun er ikke blevet tykkere, snarere tyndere. Jeg maa jo i Gang med at sy et Par Kjoler til hende, bare du Mor, havde været lidt nærmere, saa kunde du hjulpet mig lidt.
Tirsdag Aften. Det gaar ikke saa godt med Skriveriet. I Gaar slagtede vi Grisen, vi skal dog kun have den halve, Henrys den anden Halvdel. Jeg har dog faaet meget ud af den, synes jeg. Jeg har henkogt 15 Glas Kød foruden 6 Glas Leverpostej, saa vi har Mad til lange Tider. Saltkarret fyldte det nu ikke saa meget i, men om Sommeren skal man jo ikke bruge saa meget af den Slags. Og saa naar vi ingen Karl skal have. Ellen var til Fødselsdag forleden hos en Skolekammerat, hvis Fader er Forvalter paa en Herregaard, og de beboede selv Slottet. Der var Voldgrave omkring og 15 Bøsser i Hallen saa det var interessant, det havde nu været saa morsomt.
De unge Mennesker er ude og gøre Sal ren i Aften, for her skal være Bal i Morgen, det er nu lidt uheldigt, vi har Børneværelse lige op til Salen, for det kniber med at falde i Søvn i al Spektaklet. Ja, Hans generer det altsaa ikke. I Morgen kommer Sundhedsplejersken, hun fortvivler nok over ham, for han er jo baade større og tykkere end sidst, og det maatte han jo ikke. Men jeg tager det nu roligt, han strutter jo af Sundhed og Livsglæde - det er meget værre, naar de ikke vil trives. Og Hans er saa sød og nem, han underholder sig selv det meste af Dagen, det er sandelig godt nu, vi har saa travlt. I Dag har det ellers truet med Regn hele Dagen, men det kniber rigtignok at faa begyndt, bare det ikke blæser væk igen. I Haven har vi ikke været ret meget endnu og nu er det vist for tørt, men hvor er ellers alting tidligt i Aar, Skoven er lige ved at være grøn. Det har jo ogsaa været rigtig Sommervarme somme Dage. St. Bededag havde vi Kvashuggeren og huggede Kvas det meste af Dagen, det skal jo altid være en Helligdag, for Henrys Skyld, for det er jo hans det halve, og de var herude hele Dagen og hjalp til baade Anna og Henry, jeg er helt forrevet paa Arme og Ben endnu. Ellers noget særligt har vi vist ikke været ude for siden sidst.
Saa jeg vil slutte med de kærligste Hilsner fra os alle.
Gudrun.

 
  10.5.1948
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej 10.5.48

Kære allesammen!
Tak for Brev og Billeder! behøver jeg sende de Prøvebilleder tilbage? Jeg har givet Karoline et af dem for de er næsten bedre end de rigtige synes vi. Jeg har saa travlt i denne Tid med at sy Vattæpper for Inger, for det kan hun jo slet ikke faa Tid til. Vi er saa ked af at vi ikke vidste at de vilde sy dem paa Fabrikken for 8 Kr Stk, det var jo billigt og saa blev det vel pænere end jeg kan sy med Haand, jeg har syet en hel Uge paa det ene, nu skal jeg begynde paa det andet i Dag.
Inger har faaet 4 Lagener af mig som hun har farvet grønne det er saamæn blevet rigtig pænt, men det er nu et stort Arbejde at sy dem, jeg maa jo stikke op og ned og vende Tæppet for at se hvor Naalen kommer ud. Her har været mange og se paa det for Klude har de jo alle, og købe Vattæpper til 100 Kr er der jo ingen der har Lyst til. Nu skal Alfhild og Hans Peter paa Egeskov have Bryllup den 29de Maj og bo paa Egeskov og de gamle har købt et Hus i Rønne til 40.000 ude ved Slagteriet hvor de skal drive Pensionat, det har der været før i Huset. I Morgen skal Kirsten begynde at gaa til Præst i Bethania, saa faar vi vel lidt Besøg med det samme. Og saa er det jo meningen at Troels skal gaa paa Realskolen efter Ferien saa ser vi vel ham ogsaa en Gang imellem Troels er vist en dygtig Dreng, han har gaaet paa Husflidsskole i Vinter og blev No 3 af 23 Drenge saa det er jo ikke saa daarligt han er jo kun lige fyldt 12 Aar. Vi skulde været derhen til hans Fødselsdag det var jo Kr Himmelf.dag, men saa var her et Fællesmøde i Betania samme Dag saa kom Holger herhen Helga var ikke med for hun var ophovnet i den ene Kind og maatte gaa hjemme med varmt Omslag. Saa sagde jeg at vi kunne jo komme Søndag altsaa i Gaar, men da skulde de op til Rigmor og Aksel for det var jo Rigmors Fødselsdag i Gaar. Sikke dejlig Sommer vi har saa tidlig i Aar, vores Kartofler er godt opkomne og staar grønne og Frugttræerne blomstrer. Køerne gaar i langt grønt Græs det er rigtig en dejlig Tid, nu har I vel ogsaa faaet Regn, det tegner jo godt i Aar bare det vil holde sig.
N
u er du vel færdig med Hovedrengøring, vi har knap begyndt jo Loftet har vi gjort rent og køkkenet, men Stuerne er det ikke sikker vi faar til Pinse, jeg skal vaske Gardiner i denne Uge og pille de gamle Mellemværk ud og sætte nye i som jeg har hæklet i Vinter, det er et temmelig stort Arbejde det faar jeg ikke gjort før Pinse. Angaaende Agerbygd. saa er det Thoras 50 Aars Fødselsdag den 20' Maj, da tror jeg hun vilde blive glad for et Billede og et Brev da skal de ogsaa holde Fest for Else, som kommer hjem 2den Pinsedag og er færdig med sin Uddannelse. I Gaar var det jo Moders Dag, de sendte hele Formd. i Byen med Blomster, jeg kan nu ikke huske jeg nogensinde har mærket noget til den Dag, skønt jeg har 4 Døtre. Men de husker os jo ellers i Slagtetid f. Eks. Jeg har ogsaa mange pæne Blomster. Smed Kofods i Østerlars havde Sølvbryllup sidst i April og de havde faaet 64 Potteplanter og Buketter det var jo saa alt for mange til at huse i et 4 Fags Hus. Har I læst en Bog der hedder ”Korset og Pilen” af en Albert Maltz? den er om tyskerne under Krigen, den jævne Befolknings Mentalitet. Har I læst ”Jeg valgte Friheden” om russiske Forhold? Det er drøje Bøger, især den russiske. Ja saa vil vi ønske Jer en glædelig Pinse allesammen fra Morfar og Mormor.

Har lille Hans nogen Tænder?
Skal Henrys nu bombardere Skrædderen igen for at faa handlet Hus? eller havde de andre Planer, hils dem.
 

  17.5.1948
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 2. Pinsedags Aften [17.5.1948]

Kære begge to!
Ja, saa er denne Pinse ved at være forbi. Vi har lige fulgt Alfred og Drengene til Rutebilen, de har været her i Pinsen, begge Dagene. Oda og Lisbeth var ikke med, for hun skulde til sin Mors 70 Aars Fødselsdag. Jeg ringede og inviterede dem herud, og de vilde jo gerne komme, selv om Oda ikke kunde komme med, de skulde ellers gaaet alene derhjemme. Jeg tror ogsaa, de nød det, nu var det jo ogsaa et herligt Vejr, og vi havde jo Flæskesteg og Sylte at sætte paa Bordet, det er de jo ikke forvænt med derinde. Og Drengene og Henning har ordentlig moret sig sammen. I Formiddags var vi alle i Kirke, de havde Barnedaab paa Lindeskov, Drengen kom til at hedde Stig Avlund Frandsen, Rigmor og Sverre stod Fadder og saa Gunnar Kofoed, Ingeborg og Aksel var ogsaa herover. Vi skal derind Fredag Aften, altsaa hele Læsekredsen, vi skulde ind og lege 2 Mand høj paa Græsplænen, sagde Eilev. Det bliver en meget anstrengende Uge, den vi gaar ind i. Vi skal luge Roer om Dagen og bort hver Aften. Jørg. Jørgensen fylder 60 d. 19, da skal der holdes Fest for ham i Roskilde og Dagen efter er vi inviteret til Middag i Bispegaarden, da skal vi vist ogsaa møde i Festskrud, saa vi faar rigtig luftet de lange Kjoler i denne Tid. Ja, vi var til Sølvbryllup d. 8, det gik jo til som det almindeligvis plejer til saadanne Fester, vi fik god Mad og Vin, først dejlig Suppe, saa Fisk i Mayonaisse, dernæst Steg og tilsidst Is, vi var jo mange jævnaldrende, der kendte hinanden, saa vi havde det meget morsomt. Der skulde ikke være Dans bagefter, men vi legede Sanglege, og det gik storartet, Pedersen ude paa Skolen ledede og han var i usædvanlig højt Humør den Aften. I Fredags var jeg i Roskilde, mit Divantæppe gik nemlig saa meget i Stykker forleden, saa jeg var nødt til at have et nyt. Det fik jeg ogsaa, desformedelst 67 Kr, men det er vist ogsaa god Kvalitet, Henry følte paa det forleden og roste det, og han er ellers meget kritisk, han mener jo, han har Forstand paa det. Jeg fik ogsaa 2 m. dejligt Bomuldstøj til en Skjorte til Henning, sort og hvidtternet, og vistra Silke til en Kjole til mig, ensfarvet blaat til 6½ Kr. pr. m., naar jeg saa selv syer det, kan jeg faa en pæn, billig Kjole. Men hvornaar faar jeg alt det syet, jeg efterhaanden har samlet sammen. Jeg har friet til Olga om at komme herud et Par Dage og faa noget Lappetøj og forskelligt til Side det har hun ogsaa lovet. Det gaar saa godt med Lola, hun er ligefrem saa sød og meget dygtigere end sidst, saa bare hun vil blive ved med det. Og hun er saa proper, det er jeg jo ikke forvænt med fra i Vinters, for aldrig har jeg kendt værre Gris end Else. I spørger hvordan det gaar med Henrys Hus. Ja, er det nu ikke mærkeligt, for han har nu ikke Held med sig. Der ligger et Hus i Osted lige ved Siden af det andet, (Skrædderens altsaa) Manden der ejer det hedder Pilgaard og er en rigtig Rævepels, men Huset er godt nok, med megen Kælderplads, elektr. Komfur i Køkkenet, Sovev. og Børnev. ovenpaa og 3 Stuer nedenunder, og de syntes nu saa godt om det. Saa er der ½ Tdr. Land Have med megen Frugt. Og alle disse Herligheder var altsaa til Salg for 45,000, ja, det var en ordentlig Pris, men de var altsaa villige til at give det. Ganske vist nærede Henry nogle Betænkeligheder, men han vilde alligevel meget gerne have det. Der skulde udbetales 39,000, for Pilgaard skulde købe Gaard og vilde kun lade 6,000 staa i Huset. Det kunde Henry altså skaffe hvis Anker, Frede og Johannes vilde kautionere for et Laan paa 18,000. Det vilde de altsaa uden Betænkning, Henry er meget paalidelig i Pengesager, for du Far, har jo ellers meget fraraadet os saadan noget, det er saamænd ogsaa første Gang, og det bliver nok heller ikke til noget. Men saa blev de alligevel uenige, for Pilegaard opførte sig ikke fint, for det første vilde han have 15,000 med det samme og saa først flytte ud om et Par Mdr., og for det andet vilde han have skrevet en Slutseddel, hvor Henry bandt sig et Par Dage før Pilegaard. Saa blev Henry gal og sagde, at saa kunde de ikke handle og siden er der ikke sket videre. Henry gaar jo og haaber, at Pilg. kommer og beder om godt Vejr og vi trøster ham jo alle med, at han faar sikkert ingen anden Køber, der vil ell. kan betale 39,000 ud - men man ved jo aldrig. Naa, det var jo en længere Redegørelse, men jeg gaar ud fra, at det interesserer jer. Lillebror har faaet sin første, lille søde Tand i alt Stilhed, uden at vi har mærket noget til det. Det er dejligt nu Solen skinner, han kan være ude næsten hele Dagen og han er saa glad og veltilpas. solbrændt er han ogsaa begyndt at blive, vi maa jo passe godt paa, for hans Hud er sart. Nu maa jeg se at faa skrevet til Thora senest i Morgen. Kærlig Hilsen fra os alle.
Gudrun

 
  30.5.1948
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej Søndag Eftermd. 30-5-48

Kære allesammen
Det er nok snart paa Tiden at jeg faar skrevet saa vi kan faa Brev igen snart. Du skrev at I havde været til Sølvbryllup den 8de , men vi aner ikke hvem der havde det, for det var vel ikke Viggo og Laura? Og saa er vi ogsaa spændt paa hvordan det gaar med Henry's Hushandel? Mon de aldrig kan komme fra den gamle Skole, vil Skrædderen ikke sælge i Aar? 45,000 er jo mange Penge, men de bygger et Hus her ude i Præstevænget og det skal koste lige saa meget og der er ikke halv saa meget Have og det blev nærmest en Bungalov saa det er da meget værre. Nu har vi faaet Regn og det har I vel ogsaa efter hvad de siger i Radioen. Den 20de Maj var jeg til Fødselsdag paa Agerbygaard, der var stort gilde igen, men Fatter var ikke bedt med, for Pladsen var jo begrænset da hele Salen var belagt med Jyder der var 10-11 Stk en hel uge, og som Thora sagde Fatter brød sig jo saa lidt om det. Holger hentede mig om Midnat i Jumben saa laa jeg der om Natten. Nu i denne Uge har Troels været til Optagelsesprøve paa Realskolen Torsdag og Fredag med endnu ved jeg ikke om han er bleven optaget, der var 14 flere end de kunde tage saa nogle skal jo dumpe. Han er nu en dygtig Dreng baade til Arbejde og til Bogen. I har vel ikke haft Besøg af Madens Bakkegd., de har været over i Torped sidste Uge, de kom hjem i Dag jeg sagde de skulde tage en Tur hen og hilse paa Jer men om de har gjort det ved jeg ikke. Marie i Gudhjem har været i Norge en Uge, kom ogsaa hjem i Dag. Det er lidt for koldt nu, men det maa vel snart bedre sig igen. Nu har vi faaet Huset gjort rent og jeg er blevet færdig med Ingers Vattæpper. Jeg har hæklet et Livstykke til lille Hans, jeg haaber det maa være stort nok. I Dag har vi begyndt at faa Kyllinger vi har 4 Høns liggende saa der maa vel blive nogle. I Dag er det jo Anna Valborgs Fødselsdag, jeg har talt med hende i Telefon. Herluf havde været syg jeg troer det var Bronkitis hun sagde og han var ikke rigtig rask endnu saa de havde jo ikke faaet gjort noget i Roerne endnu. Hullegds skal til Bryllup paa Fredag paa ”Søvang” hos Chr. Markers, der er en Datter som skal giftes med en Jyde og de er saa gode Venner saa de er blevet inviteret til Bryllup. Ja Alfhild og Hans Peter Nielsen er jo saa bleven gift, de holdt Formiddagsbryllup den 29de. De gamle Egeskovs skal flytte til Rønne. Nu maa vi fyre i Kakkelovnen igen for naar Solen ikke skinner er det for koldt at sidde stille. Nu er det Mandag Formd og i Aftes var Emilie og Niels her og spillede Wisth. Ellers har vi det gerne meget roligt om Søndagen. I Lørdags Aftes var vi hos Fætter Markus Andreasen til Fødselsdagskaffe, han og jeg er mest lige gamle, jeg er saa meget ældre som Novbr til Mai. Han har et Par unge Fynboer i Huset rigtig flinke Folk, de har en lille Dreng paa lille Hans's Alder, ham er Fætter Markus saa glad for og selv bliver han nok aldrig Bedstefar saa det er jo godt med Surrogat. Kirsten kommer jo hver Tirsdag og gaar til Præst og saa spiser hun til Middag hos os og bliver somme Tider til 4 Toget.
Nu er vel Ellen begyndt paa Aarsprøven, men det gaar vel straalende, Niels skulde begynde i Dag. Eller er her vel ikke noget særligt. De kærligste Hilsener fra os begge.
Mormor

 
  13.6.1948
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden [omkring 13.6.1948]

Kære begge to!
Det er snart længe siden, jeg sidst skrev, det var vel lige efter det her Sølvbryllup, det var altsaa Karl Marcussens, en Kusine til Anker, altsaa Frans Frandsens Datter og hendes Mand, de bor lidt paa den anden Side Efterskolen. Den 19. Maj fyldte J. Jørg. jo 60. I den Anledning var der stor Fest i Roskil­de, hvor han blev hyldet i mange Timer af de radikale Foreninger, der var jeg nu ikke med, for jeg brød mig ikke saa meget om det, og en af [?os?] skal jo helst være hjemme. Saa Dagen efter var vi inviteret til Middag Kl. 5 i Bispegaarden, der var nok ca. 80 med, de havde Telt i Gaarden. Der var jo baade Ministre og andre ”fine Ting”, og der var mindst 18, der havde Ordet og der blev sunget indimellem, saa vi sad til Bords i adskillige Timer. Jørgen havde jo faaet saa mange kostbare ting. Bl. a. Sølvkaffekande og Flødestel, Bøger, store Vaser, et Bronze Føl, saa tungt, at man næsten ikke kunde løfte det og saa Blomsterkurve og Buketter i en Uendelighed. Ja, der var stor Stads.
Mon Inger har ringet og fortalt at vi tænker paa at besøge jer? Vi har ellers næsten tabt Lysten efter den forfærdelige Katastrofe ved Aalborg. Man har jo ikke tænkt paa andet de sidste Dage. Det er jo næsten mærkeligt, der er blevet reddet saa mange, naar det gik saa hurtigt og alle Mennesker laa i deres søde Søvn, Uha. Det er Meningen at Ellen og Bodil skal rejse d. 15. og saa har Katrine, Dren­gene og mig Billetter til d. 25. Inger inviterede jo Katr., da hun var her i Vinters, og hun har nu Lyst til at komme med, det er jo meget rart for mig, for det er jo ikke saa nemt at klare sig alene med en stor Kuffert og Hans paa Armen, Henning er jo for lille, til rigtig at gøre Nytte. Maaske bliver det Høst inden den Tid, saa bliver vi vel nødt til at aflyse det. Rejse før kan vi ikke saa godt, for her skal være Sykursus i første Halvdel af Juli, og der skal jeg med, saa Ellen kan ikke rejse før det er fær­digt og vi skal jo over og hente dem. Jeg kunde heller ikke faa Billetter før. Vi har vejet vore Børn i Dag. Ellen vejer 85 [pund] Henning 50 og Hans 24½ [pund] alle med Tøjet paa. Ellen og Henning er ret slanke, men det kan Hans nu ikke prale med. Han er saa tyk og rask og glad saa det er en For­nøjelse. Men han er ikke saa nem at passe paa mere, for han er begyndt at rejse sig op og vil være med alle Vegne. Og han er saa stiv, som en Pind, naar vi vil have ham til at sidde ned.
Vi skal ellers til Ringridning, Hans og mig, men han sover Middagssøvn, de andre er gaaet for­længst.
Du spurgte vist sidst, om vi havde faaet Regn. Jo, vi har faaet masser af dejligt Regn, men nu vil vi gerne have en Bløder igen. Roerne staar pænt, vi er færdige 1ste Gang og har begyndt paa 2. Om­gang, saa dem klarer vi nok. Hø har vi næsten ikke i Aar, men nu er Køerne vel ogsaa vænnet af med det. Vi haaber, der bliver rigeligt med Halm.
Forrige Søndag var vi i Købhn., det var Henrys Far og Mor, der inviterede os i Cirkus og hen hos dem til Eftm. Kaffe. Det var vistnok, fordi jeg somme Tider sender lidt Fløde med til dem. Henry og Drengene var med, Anna brød sig ikke om det og Karin havde ikke Tid, hun skulde læse saa mange Lektier. Det var ellers meget morsomt, jeg har aldrig været i Cirkus før, saa det kunde ikke være saa meget for tidlig. Da vi saa kom hjem ved 9. Tiden, havde Anna Middagsmad til os allesammen. Hun passede ogsaa Hans den Dag, for Lola havde fri. Karin maa lære meget mere end Ellen, de har det vist lidt med Eksamensterperi i den Skole. Det er der ikke noget med paa Kathedralskolen, de har nærmest haft Ferie de sidste 14 Dage, saa møder de til Eksamen en Time et Par Gange om Ugen. Ellen mangler kun Historie, det skal hun op i paa Onsdag, saa er der Afslutning d. 23. Juni, da skal vi ogsaa med derop, det foregaar om Formd. i Skolegaarden. Ellen fik mg i mundtlig Dansk, ug- i skriftlig Dansk, ug- i Engelsk Regning? og Historie ved vi jo ikke endnu. Andre Fag skal de ikke op i, saa man kan jo ikke sige, de lægger særlig stor Vægt paa Eksamen. Nu maa Mor jo bestemme, om Drengene og mig skal bo hos jer, eller om det bliver for besværligt, men vi kan vel nok opføre os ordentligt, haaber jeg.
Det er stadig ikke blevet til noget med Henry med at handle Hus. Han kan jo sagtens faa et andet, men han kan vist ikke rigtig for Alvor tænke sig at forlade Osager, jo altsaa bo i Osted vil han ger­ne. For Anna er parat til hvad Dag det skal være at forlade os, naar bare hun kan faa sig et dejligt Hus. Omgivelserne betyder ikke saa meget, hun er jo ikke Spor selskabelig. Der er nu ikke saa hyg­geligt deroppe i Skolen for Øjeblikket, for der stinker af raadne Kartofler, Erna laver jo Kartoffel­mel og har gjort hele Foraaret. Tak for Livstykket, det er lidt for snævert, men vi kan jo sætte Stropper i.
Saa faar I ikke mere denne Gang andet end en kærlig Hilsen fra os alle.
Gudrun

 
  24.6.1948
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden 24-6-48

Kære begge to!
Tak for Fødselsdagsbrevet. Ja, saa maa jeg skynde mig at skrive denne Gang. Skønt det var 14 og 40 holdt vi ingen stor Fødselsdag. Vi syntes ikke, vi havde Tid næsten. Til Ellens Fødselsdag var kun Karin, og hun kom ud, belæsset med Pakker. Der var en fin Underkjole fra Amerika, brugt altsaa, men den kan blive fin til Ellen, naar den bliver syet lidt ind. Saa var der en Bog med Tegninger af Sikker Hansen og en Kridtpibe, samt 2 Bøger fra Karins Farmoder. Og til min Fødselsdag kom Henry og Anna ud med et yndigt Sølvarmbaand, jeg ved ikke, hvad vi har gjort, men de sagde, det var fordi vi havde været saa søde imod dem, de Aar, de havde boet herude. Det har de jo ogsaa altid været imod os. Handelen bliver det stadig ikke til noget med. Nu raader Folk Henry til at bygge i Stedet for, og jeg tror ogsaa, han har tænkt lidt paa det. Foreløbig har Erna tilbudt at gøre deres Lejlighed i Stand, medens de er ved Vesterhavet, det er jo en Elskværdighed uden Lige.
I Gaar var vi i Roskilde til Afslutning paa Skolen. Det forgik paa den Maade, at alle Skolens Elever samt mange Forældre og Paarørende var samlede i Skolegaarden. Saa holdt Rektor en Tale og Studenterne og Realisterne fik overrakt deres Eksamensbevis. Dernæst blev der uddelt forskellige Legater og Flidspræmier, det var jo mest de ældre Aargange, der fik, men der var dog en i hver af de smaa Klasser, der blev præmieret og i 1. b var det Ellen, der blev tildelt en fin Bog i Skindbind ”For Flid og god Opførsel”, hun blev No 1 med 14,56 ug- i Gennemsnitskarakter. Karin blev No 1 i sin Skole med 14,60, men hun har rigtignok ogsaa slidt for det. Ellen har ogsaa været flittig, men hun læser ikke nær saa meget, som Karin. Ellen stod ellers og ønskede, at det ikke blev hende, der skulde have Præmie, for hun syntes det var saa flovt at gaa op og hente den, medens alle Folk saa paa hende, men bagefter var hun jo glad for det alligevel.
Nu er Henny og Steffen her, saa vi har et temlig livligt Hus, Lola er jo ikke af de stille heller. Saa har vi jo to Piger mere, og det er meget godt, for vi luger Roer for fuld Kraft og vil meget gerne være færdige snart. Paa Onsdag begynder der nemlig Sykursuset og det skal være herude, og saa vil jeg helst kunde hellige mig Syningen det meste af Tiden i de 14 Dage, det varer. Saa skulde vi jo gerne have syltet nogle Bær og vasket Storvask inden vi skal afsted til Bornholm. Fredag og Lørdag havde jeg Olga herude og lappe, det var dejligt, vi fik da ryddet det meste af det, jeg havde, til Side. Og saa bliver det gjort saa godt, naar Olga gør det, og hun vil ikke have ret meget for det, og saa er hun saa hyggelig at have siddende. Hun skal ogsaa med til Sykursuset. Hun lavede ogsaa en af mine vide Kitler om til Kjole. Medens jeg husker det. Du kunde vel ikke i Stedet for Livstykker hækle et Par Hagesmækker til Hans, for han savler saa forskrækkeligt, han er vaad helt ind til Skindet somme Tider. Han er en værre en han river og flaar i alt, hvad han kommer i Nærheden af, det er ikke, fordi han er gal, men han har altfor mange Kræfter. Han rejser sig op og begynder at gaa lidt omkring i Kravlegaarden, han kan ogsaa kravle lidt, men det er baglæns.
Na, jeg skal ud og have lidt Jordbær og saa skal vi i Seng, det har været sent de sidste Aftner.
25. Ja, saa er det Aften igen. I Dag har vi luget saa mange Roer, 82 Rækker, de er nemme at luge i Aar, særlig naar de er luget godt 1.ste Gang. Paa Tirsdag skal vi paa Udflugt med Sangforeningen til Frederiksberg Slot og Dyrehavsbakken, muligvis Friluftstheatret. Ellen og Henning skal med, men ikke Feriebørnene, det bliver for dyrt. Jeg gaar og undrer mig over, om Troels og Kirsten skulde komme i Sommer, Helga snakkede om det. Kommer de, skulde det jo helst være inden Ellen rejser. Mon vi kan laane en Barnevogn i Aakirkeby, for vor egen egner sig ikke til at tage med?
Vi var jo henne hos Thorbjørn og Edel en Aften. De har det saa pænt saa pænt, baade ude og inde. En dejlig stor Have og et dejligt Stuehus og det saa ud til at vokse godt paa Markerne. Kommer I i Sommer, maa vi se at komme en Tur derhen. Sct. Hans Aften var vi alle oppe hos Henrys, det var saadan en lille Eksamensfest. Det var nu min Idé, men de vilde helst have det deroppe, saa bagte jeg til det og Anna gav Chokolade. Elise kom tilfældigvis herud min Fødselsdag, men hun kom først Kl. 5 og skulde afsted igen Kl. 8, saa det var meget kort. Hun rejser til Skotland i Dag sammen med ”Unge Akademikeres Kor” og skal feriere og synge derovre i 3 Uger.
Ja, saa er der vist ikke mere denne Gang, kun til Slut mange kærlige Hilsner fra os alle her.
Gudrun
 

  25.8.1948
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden 25 August [1948]

Kære begge to!
Tak for sidste Post, Jeg blev glad for at se Ellens Købekort igen, jeg var bange for, at det var blevet borte. Bukserne er jo lidt smaa, men de vider sig nok ud, og saa naar han ikke har Ble paa, gaar det nok. Jeg var i Hvalsø i Forgaars, der fik jeg 20 Fed graat Garn, Magen til Hennings Sweater, ja, maaske er det ikke fuldstændig ens, det kan man jo kun se, naar man ser det sammen. Jeg skal strikke en Trøje eller Gamachebukser af det til Hans, for det er saa praktisk med den Kulør.
Vi har vasket Storvask i Dag, men nu er Brønden tom, saa maa vi holde op, vi var heldigvis omtrent færdige. Man skulde ellers snart tro, der var Vand nok, det regner jo hver Dag.
I kan ellers tro, Hans er blevet dygtig til at kravle nu, det kom lige paa en Gang, saa nu ved vi aldrig, hvor vi har ham. Han kører frem og tilbage med Hennings Biler og har saa travlt, saa travlt, og han kan endda snurre med Munden ligesom Henning altid gør, naar han leger med Biler.
Katrine og Joh. samt Bodil og Ragnhild var herude til hans Fødselsdag, ellers ingen. Katrine savner ham, siger hun.
Ankers Fødselsdag udsatte vi til d. 21 paa Grund af Høsten, saa mente vi, at vi maaske kunde naa at blive færdige, det blev vi altsaa ogsaa, heldigvis, ellers havde vi da ikke været det endnu. Vi har ogsaa benyttet Tiden, vi fór ud, saa snart det var tørret lidt af og kørte ind baade om Aftenen og om Søndagen. Vi klarede det hele selv, saanær som Lørdag Eftm. og Søndag, da var Henry saa elskelig at hjælpe os, saa kørte vi ind, saa længe vi kunde se, altsaa ikke nu sidste Søndag, men forrige Søndag. Der er en Del her omkring, som har meget ude endnu, særlig ned ad Lejre til, de fik en stor Byge en Dag, som gik udenom os. Nu er det ligesom Somren er helt forbi, det er koldt og Regnfuldt hver Dag, man skal til at tænke paa Vintertøjet. Ja, Anker gaar nu nøgen endnu, men han er jo saa varm. I Lørdags holdt vi altsaa Ankers Fødselsdag hele Familien var her til Kaffe. Dagny og Thorkild, Aksel og Gudrun samt Søster og Littrup kom altsaa og spiste, det var, fordi de var saa langt borte fra. Vi fik Tarteletter først, (for saa behøvedes der ikke saa meget Paalæg) derefter Kyllingesteg med Agurkesalat og Rysteribs samt Franskbrød og forsk. Syltetøj tilsidst en Kop Te.
Naa, jeg tror, jeg skal ud og se, om der har samlet sig lidt Vand til at skylle det brogede i.
26. Det ender vel med, at mit Brev bliver gammelt ligesom dit. Regnvejr er det stadig, saa vi kan ikke faa vort Tøj ud. I Morgen skal vi lave en stor Portion Marmelade, vi har saa mange Mirabeller i Aar, saa kommer jeg lidt Æbler og Græskar i, den plejer at blive god. Jeg vil ogsaa lave lidt Mirabellesaft. Vi har et Træ i Hønsegaarden med store, saftige røde Mirabeller, der har nok været 100 [pund] paa. Vi har ogsaa mange Victoria Blommer og en Del Reinecloder, naar bare vi havde noget mere Sukker. Vi deler jo ud til alle Naboerne med Blommer. I næste Uge skal vi nok lave Most, det er for dyrt at lade Erna lave den, synes vi. Og saa skal vi holde Ellens og Hennings Fødselsdage engang i en nær Fremtid. Ellen skal have 18 Piger med og de skal blive og have Aftensmad, saa det er et helt Gilde. Hvornaar det bliver Høstgilde er det jo ikke let at sige noget om, for Folk mangler jo noget at høste endnu, Lola sagde, der var nogle, der kørte ind i Gaar, saa maa Vandet da have løbet af Vognen, for det regnede jo hele Tiden. Men jeg synes, I skal komme, naar det bliver godt Vejr igen, saa kan I jo altid vente paa Høstgildet.
Nu begynder Aftnerne at blive lange, jeg længes efter at komme i Gang med Strikketøjet, men foreløbig har jeg mine Sykursus- Kjoler at hænge i med, naar jeg har lidt Tid. Den ene er jeg blevet færdig med i Aften. Man skal vel snart til at fyre i Kakkelovnen igen, havde vi ikke haft Køkkenet lige op til Stuen, kunde vi nok ikke nære os. I Morgen skal vi have Suppe, jeg maa til at handle med Slagteren nu, for jeg har næsten ikke mere i Saltkarret. Vi skal slagte, saa snart det kan lade sig gøre, men det skal vel helst blive Oktober først.
Jeg maa huske at fortælle, at vi har været hjemme nu 23 Aftner i Træk, saa vi er da ikke altid lige udsvævende.
I mangler vel ikke Sødepulvere længere, nu kan vi faa alle dem vi vil her i Brugsen. Det er vel nok et dejligt Haandklæde, vi fik med hjem, jeg vilde ønske, vi kunde faa et Par her i Brugsen ogsaa. Hvis nu du skulde komme til at mangle Garn til den Sweater, kan du saa ikke gøre den færdig, naar du kommer herover, saa kan han jo ogsaa prøve den.
Hans staar ved Siden af mig og siger, jeg skal hilse - hvor
var vi altsaa heldige med vores Ferie, for siden den Tid har det sandelig været lunefuldt. Og havde det været Regnvejr den Gang havde det nu ikke været nemt at styre Hans inden Døre - det kan være galt nok herhjemme.
Saa var der ikke mere til denne Udsendelse, kun saa mange, kærlige Hilsner fra os alle.
Gudrun
 

  16.9.1948
Hedvig Andreasen til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Postkort:
Fru Vilhelmine Dam
p. t. Skolegaarden
Ousager
pr. Lejre

Afsender:
Hedvig Simonsen
Thorning pr. Kellerup

Thorning d. 16-9-48

[?Kærter?] Faster og Onkel!
Tak for Hilsenen. Det er jo kedeligt, at I ikke synes, I kan tage Turen herover, men maaske saa til næste Sommer, saa skal det være tidligere paa Aaret, for nu er det alligevel ved at være lidt koldt og trist. Moster Anna og Hans Peter var her i 3 Dage, og det regnede hver Dag, vi har faaet en Masse Regn siden Sommerferien. I Dag skal vi til Bryllup og paa Lørdag skal jeg til Begravelse, der er en af mine bedste Venner fra Havbro, der er død. Vi haaber nu, I maa holde til den Rejse, I er begyndt paa, og at I maa komme godt hjem igen. Hilsen til Gudrun og Anker og saa en venlig Hilsen til Jer selv.Gunnar og Hedvig.

 
  27.9.1948
Vilhelmine Dam til Skolegården

Møllevej Mandag 27-9-48

Kære allesammen!
Vi er jo kommet hjem i god Behold, det gik mest over Forventning, Fatter var ikke saa glad for at skulde op i en Overkøje, men han hostede ikke ret meget og vi sov begge noget af Tiden. Stille var det nu ikke der gik hvide Bølger, det kunde vi jo først se naar vi kom til Rønne, men vi laa helt ude i Forenden og der huggede det alligevel noget.. Og det blæste og regnede da vi kom til Aakirkeby. Vi kom jo helt bag paa Karoline, men hun var glad vi kom, nu hun skulde passe Onkel Chr. ogsaa. Vi flyttede ned i Sovekammeret straks vi kom og tog Varmedunk i Sengen, vi skulde rigtig gasse os, men nu er det mere mildt i Vejret saa det havde vi ikke sidste Nat.
I Aftes kom Inger og Johannes herind og fik lidt Aftensmad de kom fra Højskolen, Hal Kock havde talt og en Dame havde reciteret ”Jobs Bog” der havde været helt fuldt. De troede de vilde rejse til København og se den britiske Udstilling nu i denne Uge, hvis vi vilde give deres 2 Karle Middagsmad det blev vel kun 3 eller 4 Dage det maa vi vel kunne. Vores Æbler er alligevel ikke blæst ned alle, men en hel Del er jo kommet ned. Og alting ser saa forpisket ud Hyldebærrene er nok mest væk. Hullegds. skal ikke slagte Gris nu for den er for lille, saa de køber noget Kød og lader grisen gaa til Jul, saa vi skal alligevel have Oksesuppe til Festen. Det er ikke noget stort Stykke klaret vi har at sende, men hvis du faar lidt Madfedt eller Hønsefedt at smelte imellem saa bliver det godt. Bertha har lige været her med sin lille Hans, han slipper og gaar nu han er saa mild og snild og var slet ikke bange for os. Vi har slagtet en Hanekylling i Dag for Kirsten og Ester kommer i Morgen og skal prøve Kjoler saa skal vi jo have lidt god Middagsmad, der var ikke andet at faa i Lørdags end lidt Fiskefars, men Nabo Møllers kom hen og bad os spise til Middag der i Lørdags det var jo meget betænksomt af dem, vi fik Kaalroletter og Æblegrød (af vores egne Æbler de havde faaet nogle af Karoline). Kufferten kom sammen med os, de var flinke i Lejre og tog imod den. Toget var et Kvarter forsinket, men det gjorde jo ikke noget, vi havde jo Tid nok. Vi fik alligevel set de engelske Omnibusser, det var da lidt ”britisk”. Og saa var der jo saa fint illumineret i Tivoli, det kunde vi jo ogsaa se lidt af.
Fatter glemte jo sine Briller, men han siger han kan nok vente at faa dem til hvis Anker kommer, ellers faar I jo sende dem. Jeg har talt med Anna Valborg i Dag hun skulde nok tage Haandklædet med saa Anker kan faa det naar han kommer. Ellers er der saamæn ikke noget særligt saa jeg maa slutte Kl er ogsaa mange.
Kærlig Hilsen fra os begge med Tak for sidst.

 
  12.10.1948
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej 12-10-48

Kære allesammen!
Nu maa jeg vel se at faa skrevet Brev og sendt Pakke saa I kan faa lidt at vide fra i Lørdags. Det var jo en Skuffelse at Anker ikke kom, men det var der jo ikke noget ved at gøre. Jørgensens kom jo alle tre Søndag Morgen det var jo saadan herligt Vejr, de kom saa her til Aakirkeby men vi skulde jo i Kirke saa vi overantvordede dem til Værmelandsgd saa var de der til 2 Toget gik, saa var de og Faster Karoline, Hansine, Emilie og Niels ogsaa med i Toget for alle Onklerne svigtede. Vi kørte derhen i Bil med Pastor Gregersens saa vi kunde sagtens. Vi var 36 til Bords det kunde der lige være paa Salen, og vi fik Suppe, Flæskesteg og Andesteg samt Is og Kaffe, henkogte Frugter ind i mellem. Saa var der jo enkelte Taler og vi sang den lille Vise som Helga havde lavet. Senere paa Aftenen sang vi af Højskolesangbogen og fik Kaffe med Smørrebrød og Æblekage og varm Kringle, dejligt altsammen. Og saa kørte vi hjem Kl 1. Kirsten fik mange Gaver, jeg ved ikke om jeg kan huske det altsammen men det meste kan jeg vel faa med: 1 stort pænt Rejseetui af Klubben, 1 Rejsekuffert af Bakkegds og saa var der 4 Armbaand 3 Halskæder 1 Ring 1 Brosche 1 Toilesæt, 1 Sæt Undertøj og 1 mindre Toiletsæt og en Del Bøger, hvor mange ved jeg ikke og ca 40 Telegrammer ca 100 Kr i Penge og saa gav jeg hende mit Uhr og Fatter gav hende sit Fotografiapparat. Saa i Gaar kom Jørgensens herhen med 4 Toget saa hentede Johannes dem og os i Bil. Saa spiste vi Aftensmad dernede og saa kørte han os hjem og Jørgensens til 9 Toget da de skulde rejse, saa det var kun en kort Tur, saamegen Tid kunde vel Anker ogsaa tilladt sig. De havde ogsaa Dæksbilletter saa blev det jo ikke saa dyrt. Ja nu har jeg Ankers Strømper færdige og de blaa Bukser, men jeg syer dem ikke sammen for hvis du vil have dem længere eller Knaphullerne sidder forkert saa er det jo nemmere at sætte naar de ikke er syet. Jeg har begyndt paa de graa Bukser men jeg har nu kun 10 Fed Graat som er ganske ens og 5 Fed som er lidt anderledes men jeg tror nok 5 Fed er nok til en halv Bukse, nu kan du skrive næste Gang hvad du mener om de blaa om de er store nok. Du skrev at jeg havde ikke fortalt om Fatter var bedre, men det var han heller ikke den første Uge vi var hjemme, men nu er han jo meget bedre, har god Appetit og ser bedre ud og jeg er ogsaa bedre, jeg skal lægge Tøj i Blød til Vask i Dag. Fatter har travlt med at plukke Æbler af og grave Kartofler op det er jo ret godt Vejr, ja, i Dag blæser det nu en Del men ellers har det jo været fint. Du husker vel ikke, at det var lige 25 Aar siden vi holdt Konfirmationsfest første Gang paa Hullegaard for Dig og Anna Valborg altsaa den 9de Oktober og at Bertha blev født den 10de om Morgenen og altsaa fyldte 25 Aar i Søndags. I skulde jo egentlig mødt op til saadan et Jubilæum. Nu er I vel snart ved at stikke den fede Gris og saa haaber vi jo at faa en lille Pakke fra Jer, men husk at sende den som Postpakke. Saa til Slut mange kærlige Hilsener fra os begge. Vi undskylder gerne lille Hans at han ikke var saa artig hele Tiden. Bertha sagde saadan havde hendes Hans ogsaa prøvet at dunke Hovedet somme Tider.
Morfar og Mormor

 
  18.10.1948
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Møllevej Mandag 18-10-48

Kære Gudrun!
Mange Tak for Pakken, den kom i god Tilstand Torsdag Formd det var helt frisk alt sammen, vi hakkede lidt til Frikadeller og Fars i Kaal og saa stegte vi en lille Flæskesteg som vi gnaver af og der blev dejligt med Stegefedt. Resten saltede vi. Angaaende fedt vil jeg gøre dig opmærksom paa at du allerhelst kunde sende lidt raat Fedt, du kan tro vi gerne vil smelte det selv saa faar vi ogsaa Grever som vi holder meget af. Husk det til en anden Gang. Du skal ikke sende noget Fedt nu for vi faar jo et helt [pund] paa vores Flæskekort. Helga var her i Gaar hun skulde gøre Gymnastik til Idrætsmærket og hun bestod. Hun var her til Middag og fik Flæskesteg og stuvet Hvidkaal samt Æblegrød. Sikke dejligt Vejr det var i Gaar, Solskin hele Dagen. Nu er vel Ellen i København og holder Ferie hos Jørgensens? Jeg glemte vist at fortælle sidst, at dem fra Torped var jo til Konfirmation paa Hullegd, de havde den mindste Dreng med og de var der en hel Uge, de boede altsaa paa Bakkegaard. Kirstens hvide Kjole var nu den pæneste af dem alle skønt den var brugt en Gang før. Jeg ved ikke om de vil skille sig af med den, det kan I jo tale om hvis I kommer herover i Vinter. Nu haaber jeg ikke Brevene krydser hinanden igen for det er halv kedeligt.
Nu er I vel travlt beskæftigede i Roerne og I skal vel ogsaa gøre rent. Fatter har ogsaa travlt med at høste Æbler og Kartofler og Roer, det er godt han kan nu igen.
Vi vaskede i Torsdags og Tørrevejret har det været smaat med, men i Gaar solede det jo saa hjalp det godt. Nu har Kr. Pihls i Aaen solgt Huset og flyttet op i Risen lige ved Risevejen halvvejs til Risebæk. Jeg spurgte Pihl om saa Sigrid snart skulde giftes, men det vidste han intet om sagde han. Jeg snakkede lige med Helga i Telefon hun sagde jeg maatte endelig hilse hun skulde nok skrive selv snart en Gang, men nu har de jo holdt Sjov næsten hele forrige Uge, saa nu trækker de Roer op og piller Æbler ned saa snart det er Tørrevejr. Marie Andreasen er rejst hen til Hedvig i sin Efteraarsferie, det skulde ellers været Ingeborg og Ellen, men de kan jo aldrig faa Tid. Nu kan jeg vist ikke finde paa mere at skrive om. Nu faar du saa sige din Mening om Bukserne næste Gang du skriver f. Øjeblikket strikker jeg Strømpesokker til Fætter Markus. Jeg har nogle Richsbilleder som Henning kan faa maaske der er nogle imellem som han ikke har.
Til Slut kun de kærligste Hilsner til Jer alle
fra Morfar og Mormor

Hørte I i Radio at Klevanggaard er brændt? nu fornylig.
 

  24.10.1948
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden Søndag 24-10-48

Kære begge!
I venter vel paa Livstegn igen, nu kommer det altsaa. Bukserne har jeg ikke faaet syet sammen, men de er sikkert rigelig store. Jeg ved bare ikke rigtig, for jeg faar jo ikke nok Garn til hans graa Trøje, Gamachebukserne er jeg snart færdig med, om du saa ikke heller skulde sende mig Garnet til Hjælp til Trøjen. Bukser vilde jeg jo ganske vist ogsaa gerne have, men maaske jeg kan faa fat i noget ved et Træf, saa kan du jo altid strikke dem siden. Jeg har købt et Sæt nyt Tøj til ham (18,65) det er jo for dyrt, men der er jo Grænser for, hvad man kan overkomme at strikke, ”Kyllingetrøjen” faar jeg nok ikke færdig før til Jul.
Ja, Ellen har rigtig besøgt Jørgensen, Onsdag, Torsdag og Fredag. Og hun havde jo været rundt og set saa meget, saa meget, Fru Else forstaar rigtignok at vise rundt. De havde været paa Glyptoteket, Thorvaldsens Museum, Den kongelige Skydebane, Palladium, alle de store Forretninger paa Strøget og vist mange flere Steder, som jeg ikke husker, for hun har jo næsten ikke været hjemme siden. Ude paa Flyvepladsen var de ogsaa en Aften paa Motorcykle med Jørgensen. Saa Fredag Aften skulde hun komme hjem inden det blev mørkt, men saa var der ingen Rutebiler, der passede før Kl. 6 fra Roskilde. Heldigvis bor Henrys i Osted nu, for det stormede og styrtregnede og var bælgmørkt da hun stod af Rutebilen. Saa var hun der en Times Tid og saa fulgte Henry hende hjem. Vi havde nemlig fremmede ellers kunde Anker jo selv kørt. Men vi var jo lidt urolige, til vi fik at vide, hun var der i god Behold, for der sker jo saa meget i vore Dage. Saa Lørdag Middag startede hun paany, hun skulde besøge sin Sidekammerat som bor paa Herregaarden ”Trudsholm”, hendes Far er altsaa Forvalter der, men de bor i Hovedbygningen. Ellen siger, man bliver helt højtidelig stemt, naar man kommer ind i Hallen, der hænger saa mange Gevirer og Jagtgeværer. Hun skulde ringe, hvis ikke hun kom hjem i Aften, men nu lukker Telefonen ligestraks - saa, nu har vi snakket sammen, hun skulde blive der i Nat ogsaa, og følges med Lis i Skole i Morgen. Og de skulde til Ungdoms Selskab i Aften, saa Ellen var meget begejstret, (der skal jo heller ikke saa meget til). Saa mente jeg jo, at hun blev ordentlig søvnig i Morgen, men de skulde hjem Kl. 10, sagde hun, saa det lød jo meget fornuftigt. Hendes tærnede Kjole er blevet saa pæn, den har hun paa og nye, graa Ruskindssko og Haaret er lige blevet vasket og permanentet i Spidserne, saa jeg kan vel nok være hende bekendt. Klippet blev hun altsaa ikke denne Gang, der var ogsaa saa mange af Kammeraterne, der raadede hende fra, saa hun blev selv lidt betænkelig. Henrys flyttede i Tirsdags, jeg var ude og hjælpe Anna hele Dagen og sætte paa Plads i Villaen. De faar det skam dejligt og Stuerne er ikke saa smaa, da først Skrædderens store Møbler kom bort. 3 Stuer, Badeværelse og Køkken nedenunder, Sovev. Børnev. og Karins Værelse ovenpaa. Deres Møbler fylder meget godt derude, de mangler et Skrivebord og et Par bløde Stole, men det kommer vel med Tiden.
Jeg kan hilse fra Henry, han kom lige et Smut. De er saa glade for det derude, nu kan de jo sprede sig i Gemakkerne, Henry elsker Orden, og det kan jo bedre gennemføres nu, de har faaet mere Plads, ellers var det jo ikke altid saa nemt ar faa det hele paa Plads til Far kom hjem. Og de havde alle været i Bad i Onsdags, ogsaa noget nyt og herligt. For Anna er jo eller lidt bange for, at Henry ikke skal blive tilfreds, for det var jo
hende, der absolut vilde have Hus. Hun forlod ogsaa med et lettelsens Suk Skolen deroppe og rejste af uden at se sig tilbage. Henry derimod følte dog et vist Vemod. Det sagde han da. Olga har syet en dejlig lille Frakke til Hans, saa nu kan han bedre komme ud. Slipper og gaar alene gør han ikke endnu. I Gaar gjorde jeg den kedelige Opdagelse, at han har Orm, der var en lang Orm i hans Ble, hvad mon man skal gøre ved det. Jeg maa vel hellere snakke med Doktoren om det. Nu har vi sat hans Kravlegaard ned i Stalden, saa kan han sidde dejligt dernede og lege, medens Anker fodrer. Dagen er lang herinde i den Alder, naar Vejret er saadan, at man ikke kan komme ud. Jeg sender en Sang fra J. And. Fødselsdag, han Broder i Vendsyssel har lavet den. Forrige Søndag skete der en Ulykke lige her udenfor, det var to Motorcykler, der i forrygende Fart kørte udenom hinanden, saa havnede den ene her i Grøften. De slog sig mærkværdig nok ikke helt ihjel, den ene fik beskadiget Hoften og den anden Hjernerystelse, her var to Ambulancer ude og afhente dem. Det kunde ellers nær gaaet ud over Henning, for han stod lige indenfor i Haven, da de kom farende over Grøften til ham, han kom hurtig ind. Ja, der kan snart ske noget, jeg skal ikke have Hans ud paa Grøftekanterne mer. Marie Andreasen kunde gerne komme og hilse paa os, naar hun er herovre, det er uhyre nemt at komme fra Roskilde, der gaar 17 Rutebiler herud hver Dag. Naa, Hans skal i Seng, saa jeg slutter med kærlige Hilsner fra os alle.
Gudrun

 
  18.11.1948
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Skolegaarden 18 Novbr. 1948

Kære Mormor!
Tak for Brevet i Gaar, jeg tænkte nok, det hjalp, naar jeg skrev til dig om Garn, det var dejligt. Og tænk, saa havde de ogsaa Garn i Brugsen i Gaar, og jeg var heldig og fik noget rødt til Ellen, som hun blev meget begejstret over. De havde ogsaa graat, og jeg tror, det er nøjagtig Mage til dit, det var vel nok morsomt, sikke et Træf at dit Brev skulde komme lige i Gaar, ellers havde det jo været væk. Jeg troede saamænd heller ikke, jeg havde faaet noget, for Katrine fortalte mig det til Gymnastik, hun havde været der om Formiddagen jeg sagde ogsaa ”Dit Asen, du kunde jo ringet til mig”, men det havde hun ikke skænket en Tanke. Du kan tro, vi skal strikke nu om Aftenen, baade Ellen, min Pige og mig. Nu i disse Dage eller Aftner altsaa, har Ellen og jeg travlt med at brodere paa hendes Trøje, hun syer paa Ryggen og jeg paa Forstykkerne, saa skal vi have hver et Ærme, det bliver nydeligt, kan du tro. Og kan du huske, Trøjen var saa grusom snavset, nu er den vasket og fin hvid over det hele. Nu er det bare spændende, hvordan den vil passe hende, det faar du nok at vide næste Gang. Ellen er jo ogsaa ved at strikke sig en Jumber, naar hun saa desuden skal strikke smaa Dukker og Fingervanter, Tørklæde og Skisokker, har hun jo sat sig store Opgaver. Hun har daarlig Tid til at læse Lektier, men hun faar da stadig fine Karakterer, i Gaar havde de Prøveregning, og hun var saa glad, for hun havde alle Stykkerne rigtige, saa har hun jo Lov at haabe paa ug i Regning.Nu er vi færdige med Roerne, saa skulde vi rigtig i Gang med Haven i Dag, ja Marie var ogsaa derude i Formiddags, men i Eftm. styrter Regnen jo ned, saa vi maa holde os til det indendørs. Vi fik Pølse til Middag, og henkogte Pærer med Flødeskum ovenpaa, det var en hel Festforestilling, fremmede havde vi ogsaa for jeg havde inviteret Sofie. Hendes Mand er stadig syg og bliver nok aldrig rask mere, saa de har det lidt trist.
Henrys slagtede i Mandags en mægtig Gris, ja, det var jo altsaa os, der gjorde det, saa kørte vi ud med den om Aftenen. Vi blev ellers lidt nervøse paa Udturen, for vores Lygte gik pludselig ud og tænk, hvis saa Politiet var kommet og havde set, hvad vi havde i Vognen, saa kunde det gerne blevet en dyr Gris. Det blev det forøvrigt alligevel, for den kom paa over 700 Kr, de var ogsaa nær gaaet bagover, men Henry skrev da med fast Haand en Check paa Beløbet, selv om han, nærmest for Spøg, gjorde noget Vrøvl til at begynde med. Anker er saa god til at skille Gris og rense Tarme o.s.v., det morer ham, saa han fik den jo snart parteret. Midt under Arbejdet kom han dog i Tanker om, at det var dumt, for hvis vi skulde have den med hjem igen, hvis de ikke vilde betale Prisen altsaa. Denne Gang var det altsaa Anna, der maatte servere Æblekage, men jeg havde da selv Fløden med. Da vi saa kom ud og skulle køre hjem, laa der to smaa Sække Koks i Vognen - det skulde vi have for al vor Ulejlighed. De er altsaa søde, de to Mennesker - selv om de selvfølgelig ogsaa har deres Særheder. Jeg var jo ude og hjalp Anna hele Dagen efter, vi havde mindst 20 m. Medisterpølse (ja, jeg overdriver ikke, for Henry havde haft 15 m. med hjem fra Købhn, men det forslog ikke nær, jeg maatte ud hos Katrine og hente flere) saa stegte jeg nok 1000 Frikadeller, ja, nu kan det altsaa godt være, jeg overdriver lidt, for jeg talte dem ikke, men der var en Masse. Da jeg kørte hjem ved 8 Tiden, havde vi fyldt 30 Glas foruden Leverpostejen, og hun havde til mange flere. Det var et dejligt Komfur at arbejde paa, det røg aldrig, men varmede godt, saadan et skulde vi have faaet, da vi lavede om, ja, det er altsaa et Centralvarme-Komfur, saa havde vi været fri for al den Røg i Stuen. Tørv er nu ikke spændende, særlig naar der en Del vaade iblandt. Det er ikke saa tosset at have Grise at sælge baade store og smaa i denne Tid, vi har solgt 12 Pattegrise i Efteraaret og nu denne store, det bliver cirka 2000 Kr., men det bliver vel ikke ved. Du skrev ikke, om du havde noget gammelt til at øge Hanses Dynebetræk med? Erna har faaet et nyt Mejeristpar i sin Lejlighed, saa det passer hende vist meget godt, der er kun et Barn. Og Lola er kommet til Ramsølille sammen med Ole, ja, han har altsaa Plads paa Nabogaarden, og hun var klar over, at hvis han rendte af Plad­sen gjorde hun det ogsaa, men vi har ellers ikke hørt noget fra hende.
Vi vil altsaa gerne have det blaa Garn, nu sender jeg 15 Kr. til Garnet og haaber, der bliver lidt tilovers, som du maa bruge til en Blomst eller en Æske Konfekt eller til lige hvad du vil. Hvis du sender det, mon saa ikke du kunde sende det Badehaandklæde med, hvis de kommer til Fødselsdagen. Det er vel nok Synd, du ikke kan taale Kaffe, hvad drikker du saa? Og saa vil vi alle ønske dig hjertelig til Lykke med de 73, man skulde ikke tro det, men det er vel saadan alligevel. Jeg synes, det er
meget kedeligt med det Uvenskab over ingen Ting mellem Værmelandsg. og Hullegaard. Kærlig Hilsen fra os alle.
Gudrun.
 

  29.11.1948
Vilhelmine Andreasen til Skolgården

Møllevej Mandag 29-11-48

Kære allesammen!
Nu faar jeg vel se at faa sendt en Pakke igen for Du længes vel efter Dynebetrækket især, Garn har I vel nok af foreløbig. Tak for Pengene, jeg købte en Alpeviol og den var baade stor og pæn og kostede kun 4 Kr. Saa fik jeg en lille Julebegonie af Agnes og Marie i Blomsterkælderen og saa 3 store gule Krysantemer af Skræderens, en Bog af Moster Anna (Deepings den nye) og Morten Korks nye af Helga og Holger af Inger fik jeg et Stk Flæsk til at stege paa Pandejernet og af Bertha 2 Kaffemærker og af Helga ½ [pund] Kaffe i naturlig Størrelse. Det værste er at Maden smager mig ikke, jeg har ingen Appetit og er aldrig sulten. I Morgen skal jeg have Symøde det er over 2 Aar siden jeg havde det sidst saa nu vil jeg stramme mig op og faa det overstaaet. Maaske jeg saa skal gaa til Doktor og høre om han kan finde paa noget der kan give mig Madlyst igen. Laura Nielsen er paa Amtsygehuset og er blevet opereret en Gang, men de siger hun skal til det igen en Gang, Peter Nielsen er oppe hos Anna og Oluf i Myreby. Maaske P. Nielsen bliver Enkemand en Gang til, nu bliver han 80 naar han fylder Aar i Februar. Det behøver jo ikke at gaa saa galt, men hun har da faaet Eneværelse og alle Børnene har været ude og faaet tage Blodprøve saa de ved hvem der skal afgive Blod hvis det behøves. Nu har jo Hullegds jo faaet en Karl en Jyde, men det har jeg vel fortalt en Gang. De har ogsaa en Kontrolassistent boende, saa nu har de befolket i deres nye Karlekamre. Jeg sagde til Anna Valborg en Gang at du savnede dit Frottehaandklæde, saa sagde hun, at det var vel saa det eneste du savnede saa det havde du vel bare godt af. Du faar selv skrive om det for jeg har ikke Lyst til at blive ved med at minde hende. Alle børnene derhenne har jo Kighoste for Tiden. Og nu har Anna Valborg Hul paa begge sine Ben igen for hun kan jo ikke trave ud ad Landevejen og lade de smaa være ene naar de har Hoste. Nu har de sat i Avisen at de vil sælge deres Fræser, men om de bliver af med den er jo en anden Sag. Her var ingen derhenne fra til min Fødselsdag. Og vi har ikke været der i Aar, men maaske vi kan om Jul, ellers faar det være ligemeget. Nu er jo Edel begyndt at gaa til Præst der er vist kun 5 men det gør jo ogsaa ligemeget. Jeg skal ud og lave Krem og saa lægge en Lagkage sammen som vi skal have i Morgen. Om Aftenen skal jeg have nogle unge Mennesker, Ingeborg og Ellen og Eva Nielsen f. eks. Det kniber med at faa en ordentlig Kortspilleaften nu Kjærs stadig er i København, men de maa vel snart komme hjem. Nej hvor er det mørkt i Vejret i Dag Kl er ikke engang halv fire og det er snart ikke til at se nogenting. Fatter synes vi skal sende lidt tørre Æbler for de fylder jo ikke saa meget og de holder sig da. Jeg glemte at fortælle før at jeg fik ½ Fl. Kirsebærvin af Ingeborg og Ellen. Jeg har lige ringet til Inger for hun har lovet mig lidt god Fløde til i Morgen, jeg skulde hilse saa godt fra hende. Rigmor og Aksel har ikke faaet købt nogen Ejendom endnu men det kommer vel, vi synes nu det er dumt af dem at sælge deres Ejendom og købe Gaard for at faa det mageligere, for det gaar gerne den anden Vej. Kærlig Hilsen fra os begge til Jer alle

 
  10.12.1948
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 10-12-48

Kære begge to!
I kan vel ikke forstaa, det varer saa længe inden jeg faar skrevet og sagt Tak for den dejlige Pakke. Men vi har altsaa modtaget den i god behold, Bukserne blev taget i Brug med det samme, de passer storartet - og Æblerne er snart spist, Børnene er helt tossede efter dem, saa de bliver altsaa ikke til grød. Vi har ogsaa Madæbler nok i Aar, men Spiseæbler maa vi stadig købe. Dynebetrækket var da det bedste af det hele. Her er stor Travlhed for Øjeblikket, Anker vasker op, Ellen tørrer, Henning fejer Gulv og Hans render rundt og laver Spektakler. Marie ligger nemlig i Sengen med daarlig Hals Vi har allesammen haft en lille Omgang Forkølelse, og paa hende har det altsaa slaaet sig paa Halsen. Hun var ogsaa sløj i Gaar, men da vaskede vi Storvask, saa gik hun herinde og lavede lidt Mad og saa efter Hans, for ham kunde jeg jo ikke have i Vadskerhuset. Han er en værre Dreng at passe paa, for han er op i alle Vegne, og river alt paa Gulvet, hvad han kan naa. Bleerne trækker han op af Spanden, i V. C. smider han mange forskellige Ting og staar og pjasker i det med Hænderne. Nu begynder han ogsaa at kravle op paa Stole og videre op paa Skrivebordet, han bærer Kvas ind paa Klaveret og rydder ud af Køkkenskabene han kan jo naa meget paa en hel lang Dag. Jeg længes nu efter Sommer, for saa kan han jo komme ud og virke lidt. Han kan ogsaa godt gaa ude nu med Gummistøvler paa, men hvis han kommer til noget, der er meget ujævnt og pløret lægger han sig ned og kravler og det er nu ikke saa godt for Tøjet.. I Dag her jeg været til Juledemonstration i Husholdningsforeningen, vi lærte lidt baade Bagning, Salater og Konfekt.
I Aftes var vi til Kirkekoncert i Osted og bagefter var vi med Henrys hjemme og faa en Kop Kaffe. Henry kom herud forleden Aften med en Prøve Flonel, om jeg vilde have noget. Det kostede 5,80 pr. m., saa jeg nøjes altsaa med 5, Anna skulde have 15 m., men hun er vist ogsaa mere udgaaet end jeg.
I Søndags var vi i Kundby til Astas Fødselsdag hele Familien i Rutebil, Børnene var for en Gangs Skyld med altsaa ikke Hans. De har det godt dernede og faar stadig saa meget nyt, i Foraaret Malkemaskine, i Sommer elektr. Vaskemaskine og nu nye Møbler i en Stue. Ellen havde sin nye Trøje paa for første Gang, den passer hende meget godt og er nydelig vi satte en Lynlaas i i Stedet for Knapper.
Hans's Sweater er jeg ikke helt færdig med endnu, men den skal da være færdig inden Jul. Stakkels Anna Valborg med sine Børn og sine daarlige Ben, jeg forstaar ikke, hvordan hun kommer igennem det, men vi andre kan jo intet gøre. Jeg synes ærlig talt jeg har temlig travlt, men alt blegner jo ved siden af det derhenne. Hvordan mon det gaar dig, Mor, har du været nede og faa Prøvemaaltid eller hvordan? Det er nu ikke saa rart, men det er ogsaa kedeligt ingen Appetit at have. Vi er spændt paa at høre, hvordan det gaar med dig. Faster Karoline kan vel passe Far, hvis du skal paa Sygehuset, men det var kedeligt skulde det være lige til Jul. Vi skal hverken slagte eller vaske til Jul, saa vi maa vel faa det forholdsvis nemt. I Morgen er det Ejnar Gyldenkærnes Fødselsdag, han har været syg hele Sommeren, ja, det talte vi da om, medens I var her, nu har han Nyresten og er ikke rask, men fremmede vil de da have alligevel, vi havde ellers bestemt vores Læseaften til den Dag, men det maatte vi jo til at lave om. Nu er jeg saa søvnig, saa jeg bliver nødt til at gaa i Seng. Mere til Jul.
Kærlig Hilsen fra os alle. Gudrun

[skrevet af Henning]:

Kære Mormor
Har du det godt det har jeg. Vi har skrevet til Elise i Dag. Vi skal kaske have høstegilde paa Lørdag. Det glæder jeg mig til det er sjovt. Vi er 16 i Skolen før var vi kun 14 vi har faaet to nye Findedrenge i Skole der er saa søde de hedder Bendt og Sullo. Nu kan jeg ikke finde paa mere at skrive og jeg vil slutte med en venlig hilsen fra Ellen Sven og Henning.
 

  19.12.1948
Elise Loessl til Gudrun Dam

København, den 19 December - 48

Kære Gudrun! Jeg haaber, I har det rigtig godt, allesammen dernede. Har lille Hans det stadig godt, - den lille Guttermand? I Aar kan han vel glæde sig rigtig over Træet. Jeg glæder mig meget til en lille Julepakke, som du skrev om!! Jeg haaber, at du til Gengæld kan lide dette lille Billede; det er en Reproduktion af et af Ernst Zeuthens Billeder, jeg har selv en Del af dem og holder meget af dem. Du kan faa det byttet, hvis du hellere vil have et lille Landskabsbillede (Hønsinge Landsby) f. eks. Nu vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig Jul, og jeg haaber, at jeg kan komme en Tur ned engang snart i det nye Aar. Nytaarsaften skal jeg til Trørød. Min Fader har det nu meget bedre og er her inde i Julen og bor hos os.
Hils de forskellige jeg kender! Og en kærlig Hilsen sendes dig og Anker og Børnene!
Jeres Elise

 
  21.12.1948
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden 21-12-48

Kære begge to!
Saa er man midt i det igen med Julebrevene. Vi sendte en stor Pakke i Morges til Sandkaas, jeg havde for længe siden samlet lidt forskelligt Tøj sammen og lidt Legetøj, det var ikke Meningen, det skulde være lige til Jul Men da du skrev, at de havde Kighoste, syntes jeg, Børnene skulde have hver en lille Pakke. De bliver vel ikke overvældet med Gaver. Det var nu heller ikke noget, som vi gik hen og købte. Edel fik et lille haandbroderet Lommetørklæde, Jørgen et Vandrespil, som vi har haft et Par Aar, men Børnene har aldrig spillet med det, de spiller gerne Ludo eller Matador, men maaske de i Sandkaas kan more sig med det, de er jo flere jævnaldrende. Henning og Ellen kan ikke rigtig more sig med det samme. Til Elsebet har jeg broderet en Hagesmæk saa tilbød jeg at strikke en Kjole til hende, hvis Anna V. kan skaffe Garn, jeg vil gerne betale det, hun er jo vor Pige. Birgitte fik en lille Dukkevugge, som Ellen havde syet Dyner og Lagener til og ogsaa lavet en lille dukke til. Ingrid fik nogle af Ellens bevægelige Paaklædningsdukker, mon det ikke er noget for hende, saa er der Sven, han fik et Par Billedbøger. Henning skal have et Par nye Sko og en Rutebil i Julegave, Ellen en Dynamolygte, en Tegneblok og et Par Ankelsokker. Før Jul strikkede hun sig saadan et Par fine, røde Fingervanter, med Snoninger og Hulgange, rigtig saa søde og hun var ikke længe om det, for hun glædede sig saadan til at faa dem paa. Saa den første Gang hun havde dem paa, det var i hvalsø Biograf, lægger hun dem paa Skødet, rejser sig og gaar uden at tænke paa dem, før vi er halvvejs hjem. Vi ringer saa med det samme, men de var væk, det var vel nok ærgerligt. Nu maa hun saa i Gang igen i Julen, vi har Garn, saa vi haaber, der kan blive nok til et Par mere, jeg har lovet at hjælpe hende lidt.
Jeg har ogsaa faaet noget pænt mellemblaat, til en Gamachedragt til Hans, naar han skal være fin. Kyllingedragten er jeg ikke helt færdig med endnu, jeg har maattet tage lidt af det øverste af Bukserne, saa bruger jeg det andet tykke, du véd, der i Stedet for. Vi brugte nemlig af det fine til Ellens Trøje, for det var alligevel det pæneste. Henning er lige kommet hjem og har faaet Juleferie og er glad og godt tilpas, Ellen faar først i Morgen. Det er meget rart at have Henning hjemme, for han leger saa godt med Hans de morer sige lige godt begge to. Hans er ikke saa gal mere, men han er værre at passe paa, for han er uhyre foretagsom, kravler op alle vegne, han er slet ikke nervøs for at falde ned, men det er jeg. Vi tager ham jo ned Gang paa Gang, han bliver slet ikke fornærmet, men begynder ufortrødent forfra. Vi maa have Stolene staaende paa Hovedet her i Stuen, det er ikke saa kønt, men hvad skal man gøre. Sykurv og Stoppekurv har vi maattet have henholdsvis paa Skrivebordet og i Vindueskarmen (det tiltaler ikke min æstetiske Sans), men nu raserer han ogsaa det, saa det maa op i den øverste Stue. I Aften skal vi til Julemøde, det er daarlig, man har Tid, for man skal jo skrive saa mange Breve, men det er nu saa hyggeligt, saa vi maa afsted. Ellen skal med i Aar, for nu begynder hun jo at blive voksen. saa kan hun sove ude hos Henrys, saa er hun fri for den lange Tur i Aften og i Morgen tidlig. Hun kom hjem med en meget flot Karakterbog nu til Jul 14,58 i Gennemsnit. Hvad mon Niels og Troels plejer at have? Jeg kan nu ikke mærke, hun har taget skade af at gaa i Roskilde, det var der jo en Del, der mente. Forleden Dag var der en Kone, der sagde til mig ”Hvor er det dog en sød Datter I har Og saa opfører hun sig saa pænt i Rutebilen” Det glædede mig naturligvis at høre, for jeg tror naturligvis altid, hun opfører sig pænt, men man kan jo tage Fejl. Vi skal ikke slagte hverken Gris eller Gæs til Jul, saa vi har det forholdsvis nemt, vi har Ribben og Filet i Fredes Boks og Flæskesteg i Eilevs, samt Henkogningsglas i Kælderen, saa vi klarer os nok alligevel, hvad det kødelige angaar. Dog kunde jeg godt tænke mig en lækker Andesteg!
Hvordan gaar det dig, Mormor, det er vi lidt spændt paa. Nu hører vi vel til Jul. Det er da meget kedeligt, hvis Appetitten mangler, saa er det jo noget malplaceret at sende dig noget spiseligt men maaske har du det bedre nu. Jeg har ikke kunnet finde paa noget andet. Hvor mon I skal holde Juleaften i Aar? Jeg gætter paa Hullegaard. Vi har faaet et langt Brev fra Faster Hansine, hun har det stadig saa Fest, har syet 80-90 Par Kludesko siden Novbr, saa hun har skam haft travlt. Og hun har gjort rent i sit Køkken, for i Orden skal der være overalt!! Vi faar saa mange Æg i denne Tid over 30 hver Dag, og vi har vel ca. 45 unge Høner, saa det er vel meget pænt. Jeg kræser ogsaa op for dem med mange Rariteter og vi tænder Lygte og hænger derned om Morgenen, det er de glade for selv om den kun lyser lidt.
Til Slut rigtig glædelig Jul om I saa fejrer den her eller der og godt Nytaar, Tak for det gamle. Vi
haaber at se jer her igen til næste Aar.
Kærlig Hilsen fra os alle.
Gudrun.

 
  23.12.1948
Alfred Andreasen til Skolegården

Julekort:
Hr. Gdr. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre

Vanløse 23/12 - 48

Vi sender jer hermed Ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytaar og haaber at se jer en Gang først i det nye Aar. Kunde I ikke afse en Søndag paa et eller andet Tidspunkt og ringe til os et Par Dage i Forvejen.
Vi haaber I har det godt alle sammen og venter saa snart at høre fra jer, hvornaar I kommer.
Venlig hilsen fra os alle 5
Alfred

 
  24.12.1948
Else- og Alfred Jørgensen til Skolegården

Julekort:
Fam. Anker Frandsen
”Skolegaarden”
Osager
Lejre

Julen 1948

I sendes hermed Ønsket om en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar for jer alle i Skolegaarden.
De venligste Hilsner
Poul Else & Alfr Jørgensen

 
  24.12.1948
Anna Valborg Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osted
pr. Lejre

Julen 1948

Kære alle.
En god og glædelig Jul ønskes jer alle. Det er jo godt, det bliver Jul engang imellem, saa faar vi da et Livstegn fra hverandre. Jeg maa skrive nu først paa Formiddagen, om Aftenen sover jeg straks, saa tager det en farlig Tid at pine et Brev sammen. Hvordan gaar det her ja, mon du har Pige, nu maa du jo undvære Ellen meget. Jeg har Ingrid, saa det gaar slet ikke saa galt, bare vi skynder os altid. Denne Kighoste tog noget paa mig, for den forstyrrer Nattesøvnen mange Gange. Een kastede op, en anden havde Næseblod og den lille skulde hjælpes, hun var helt blaa paa Tungen og i Ansigtet og hev efter Vejret, saa det lød helt uhyggeligt. Men nu er vi over det værste. Børnene fik Lov at gaa i Skole, for ellers skulde mange blive hjemme i flere Uger. Anfaldene kommer værst til Aften, saa er de hjemme igen. Elsebet og Jørgen har haft det værst. Jeg har faaet begge Ben hele, saa den Massage jeg lærte at give dem og har overholdt at give samtidig med Gummibind har hjulpet. Det har været begge Ben siden i Efteraars. Jeg har alle mine Jordbær rene, det er til stor Opmuntring for mig selv, naar Foraaret kommer, det drejer sig om ca 4000 Planter, saa har jeg kun de gamle 24 Rækker, som jeg haaber at faa i Vinter. Aspargesen skal stikkes til Foraaret, bare de ogsaa vil give noget. Fræseren fik vi solgt igen uden større Tilsæt end den gjorde Gavn for. Vi kunde ikke faa Tid at bruge den saa meget, vi skulde. Jeg har syet et Sæt Skoletøj til Jørn, nu jeg alligevel skulde være hos Elsebet og Edel strikkede en Trøje til ham. Hun har ogsaa strikket en Trøje med Snoninger til sig selv en Kravledragt en Jumber til Birgitte, tre Par Vanter til Børnene og er halv færdig med Trøje til Elsebet. Jeg var heldig at faa 100 Fed Garn i Efteraaret og saa havde vi hjemmelavet totraadet Garn af vort eget til de store Trøjer. Saa har jeg heldigvis 14-15 m. Flonel at sy Nattøj af, ”bare med at skynde sig, godt at have noget at bestille” saadan skriver Faster H. jævnligt til mig og hun er snart 70 og trækker stadig Roer op! Edel skal Konfirmeres d. 24 April, saa haaber vi at kunne samle den nærmeste Familie i vort beskedne Bo, saa I er velkomne, hvis I har Lyst. Det bliver ikke med ”Skaalen” mage til Hullegaards, vi har ikke gjort det saa godt som dem. Hvordan mon I bærer jer ad paa Sjælland med saadan en Konfirmation? 2. Juledag kommer hele Præstefamilien og Marie Petersen og Frk. Dam fra Sygehuset. Hun giver Ingrid sin pæne Barndomsdukke i Julegave og Fru Præst har sendt en af sine til Birgitte og en Kara fuldt af dejligt Silke og svært uldent Stof. Hendes Far er Tilskærer, saa hun faar [ulæseligt], hun ikke kan naa at sy og bruge, saa jeg skulde næsten haft elektrisk Symaskine! Kærlig Hilsen fra os alle Anna Valborg

Børnene er til Afslutning og Edel har ikke haft Tid at skrive - hun har bagt alle smaakagerne til Jul og Jørn lægger Dejgen.

 
  24.12.1948
Ejnar- og Thora Lund til Gudrun Dam

Julekort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre

Agerbygaard Julen 1948

Du og dine ønskes en rigtig god Jul og et godt Nytaar. Vi var i Aakirkeby forleden Dag din Mor har det ikke saa godt, hun kan ikke taale Maden, godt at Dam er saa rask saa han kan gaa og hjælpe til overalt. Tak for Besøget i Sommers, det var saa morsomt at sludre lidt med eder og se Børnene. De kærligste Hilsner fra os alle her.
Ejnar og Thora Lund

 
  24.12.1948
Ellen Andreasen til Skolegården

Julekort:
Familien Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Osted [rettet af postvæsenet til Lejre]
Sjælland

Julen 1948

En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes jer. Hedvig har jo faaet en lille Pige og marie er rejst derhen og naar hun kommer tilbage faar vi jo lidt at vider derfra vi haaber jo at Hedv. maa blive helt rask efter dette. Dagmar rejser til Kbh. i Juledagene. Faster Mine har ikke haft det saa godt, men det ser ud til at gaa lidt bedre.
Hilsen fra os alle. Ellen
 

  24.12.1948
Emilie Nielsen til Gudrun Dam

Julekort:
Fru Gudrun Frandsen
”Skolegaarden”
Osager
pr. Lejre

Julen 1948

Kære Gudrun!
Glædelig Jul og godt Nytaar ønsker vi jer alle. Vi har det som van. Lille Hans har 6 Fortænder og 4 Kindtænder og vokser rask til.
Kærlig hilsen fra os alle
Emilie

 
  24.12.1948
Helga Dam til Skolgården

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaard
Osted pr. Lejre

Julen 1948

Kære allesammen.
En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes jer af os alle her, og Tak for Aaret der svandt. Mon I kommer hjem til Fars Fødselsdag, han fylder jo 75 i Januar, I kom jo aldrig i Efteraars, det var jo en Skuffelse, men det vil selvfølgelig komme mere ”paa et tørt Sted” i Vinter. Mor er jo ikke rask, hun har tabt sig saa meget, men vi tror da, hun er i bedring nu og haaber at se baade Far og Mor Juleaften, det har de da lovet, hvis Mor ser sig i Stand dertil. Børnene siger det er plat umuligt at holde Jul uden dem.
Ja, vi har det jo ved det gamle gode, vi er alle raske og om her er et og andet nyt, saa gaar jeg ud fra at Mormor har fortalt det efterhaanden. I er jo flinke til at skrive sammen.
Troels er glad for at gaa paa Mellemskole og kom i Gaar hjem med Karakterbogen, han har 13,76 i Gennemsnit eller lidt over mg, hans ringeste er Gymnastik, det har han aldrig interesseret sig særlig for, der har han g+ og det trækker jo fælt ned, det er lidt ærgerligt, alt hvad der kan læses hjemme paa har han mg+ for: Geografi, Fysik, Historie o. s. v., de er 29 i Klassen og han er No 12 el. 13 saa det er vel ret godt. Kirsten maa jo stadig slide Skolebænken, men i Vinter kan det godt være, det bliver saa som saa, med den Skolegang Lærerinden de har venter nemlig en Arving og kan vel ikke fortsætte ret længe endnu, der er Snak om at 3. Kl. helt skal være fri, men hvad der passer, ved jeg ikke. Holger har været til Begravelse i Dag, det er Edv Jørgensens enke der blev begravet, kan du huske det lange røde Hus, hvis man ser fra Nybro ned mod Risebæk. Der har været 6 Begravelser lige efter hinanden i Østerlars i løbet af 1 Maaned den ene var Jul. Jensen tidl. Aagaard, han døde af et Hjerteslag, de havde været ude og bedt ham komme ind til Kaffe og han sagde ja Tak, men kom saa alligevel ikke, saa gik de derud igen og saa laa han død i Gaarden ved siden af Kvaset han lige havde hugget.
Vi har jo faaet fast Karl nu, han er Vestjyde og en flink, ret faamælt ung Mand, 2 af hans Brødre tjener her i Nærheden den ene bor hos Rigmor og Aksel, men de har jo solgt og købt en lille Forretning i Balka, det tror Aksel bedre, han kan have med at gøre, saa flyttede Povl, saadan hedder han, ned til Arne Munch Kjeldsebygd. i Aften har han været hernede og hente en hel Del af Chrs. Sager og er saa rejst hjem paa Juleferie; saa har vi jo ogsaa Carl-Aage Kontrol, han er her hver Søndag, han er Falstring og er i Besiddelse af et godt Humør og en Masse Energi og han og Børnene er ved at sætte Huset paa den anden Ende hver Gang, han er her.
Ellers har vi i Grunden haft det ret roligt nu ind under Jul, jeg blev jo færdig med Hovedrengøringen inden den 10-10 og det vil jeg da ikke mase med igen, her i Stuen har vi ogsaa nymalet, vi skal heller ikke slagte Gris før i Jan. engang, men vi har jo slagtet Gæs, vi sendte Fru Jørgensen een, bagt Smaakager og lavet Konfekt o. s. v. Naa jeg maa nok slutte med at ønske eder alle en god Jul.
Kærlig Hilsen fra os alle.
Helga.
Undskyld at Brevet blev lidt kort, men jeg tør ikke begynde paa et nyt Ark, der er saa mange at skrive til lige i disse Dage. Henning faar Kort for sig selv det siger Børnene han saa gerne vil have.

 
  24.12.1948
Kristian- og Karen Pihl til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr. Lejre

Risevejen Østerlars Stationsby jul 1948

Kære Venner!
En god, velsignet Jul og et godt Nytaar ønsker vi jer. I har det vel godt, vi ikke, men nu er vi jo flyttede fra vort gamle Hjem - jeg kan ikke vide, om der kan holdes Jul her i Byen.
Venlig Hilsen! Kr. og Karen Pihl
 

  24.12.1948
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Jul 1948

Kære allesammen!
Havde I skrevet lidt før skulde I have faaet Brev før Jul, men nu maa I kønt vente.
Jeg har været temmelig sløj siden jeg skrev sidst jeg gik til Doktor den 2den December, men han talte ikke om Prøvemaaltid, han klemte mig paa Maven og spurgte mig ud og saa sagde han det var Katar og jeg skulde holde Diæt - ikke Kaffe eller Rugbrød eller Fedt eller Flæsk ikke opbagt Sous eller krydret Mad, lidt kogt Torsk og kogt i det hele taget. Det gjorde heller ikke noget for jeg vilde helst være fri for at faa Mad jeg vejer 130 [pund] saa jeg har tabt 15 [pund], mine Kjoler hænger om mig som jeg ved ikke hvad, men nu den sidste Uge begynder jeg at faa lidt Interesse for Mad. Folk siger jeg er lidt mere kvik i Øjnene end jeg har været. Jeg har næsten ingen Ting haft Lyst til at bestille, ligger til Kl halv ti og saa kan jeg lave lidt om Formiddagen, men naar vi saa har spist tager jeg en god Middagssøvn og saa maa jeg jo se at faa strikket lidt, jeg har dog faaet Esters Trøje færdig og et Halstørklæde mage til. Det er jo Meningen vi skal til Hullegaard Juleaften, vi lejer en Bil hele Vejen hvis her ikke kommer Sne inden Jul for nu fryser det jo her. Naa lille Hans er blevet saa virksom saa kan I jo ingenting have paa Skrivebordet eller paa det lille Bord eller i Hylden, det maa være lidt besværligt. Jeg talte med Anna Valborg i Gaar, Søndag, da havde Elsebet ramlet ned af Loftstrappen helt oppe fra, men de var sluppet med Skrækken, hun var ikke kommet noget til. Nu den 15 December har Hedvig Disen faaet en lille Pige og vi mener alt vel. Hun var jo blind paa det ene Øje nu i længere Tid men det maa vel blive godt igen. Marie skal nu rejse derhen i Juleferien vi synes det maatte være bedre Ingeborg rejste, hun har jo aldrig været der, men hende mener de nu ikke de kan undvære hjemme. Rigmor og Aksel har solgt deres Ejendom og købt en Købmandsforretning nede ved Balka, bare det nu kan gaa for de har jo ingen Forstand paa det.
Karen Pihl er mere daarlig end hun plejer at være, de boer jo ved Risevejen nu, men Rigmor og Børnene er vist flyttet hjem Julen over, Aksel vilde rejse en Tur til Jylland, det er jo fordi Aksel ikke maa bestille noget videre at de solgte, for de syntes deres Gaard var for lille til at holde Karl. Ja, Julegaver er det vel halv smaat med, men I fik jo ogsaa næsten Julepakke sidste Gang. Ellen faar en gammel Bog som jeg ikke regner med I har i Forvejen, nye Bøger er saa dyre og jeg maa sende Far af Sted og købe for jeg kan ikke selv gaa saa er det ikke altid han faar det rigtige. Den Bog til Henning synes jeg nu selv den er saa pæn og Ankers Bog synes vi ogsaa er god. Mutter faar et Frottehaandklæde som hun ønsker sig og saa sender jeg et Billede af Hullegaardsbellana da de var smaa det maa Ellen have. Lille Hans faar ingenting.
Og saa ønsker vi Jer alle en rigtig god Julefest.
Med mange Hilsener fra Morfar og Mormor.

 
  24.12.1948
Anton- og Karin Hansen til Gudrun Dam

Julekort:
Hr-Fru
Anker Frandsen
”Skolegaarden”
Osager
Lejre

Kære Fru Fransen
En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes jo Dem Deres Mand x søde Børn.
”Tak” for Deres Venlighed mod os i det gl Aar.
Venlig Hilsen Deres Anton + Karin Ringergaarden

 
  Formentlig 1949 men kortet kan ikke dateres med sikkerhed
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Postkort:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Mandag

Kære Mor! Denne Gang bliver det kun lige en Hilsen, for vi har været i Hvalsø, mig og Hans og er blevet vaccineret og nu venter vi Posten hvert Øjeblik. Hans var en stor Dreng og gav ikke et Kny fra sig, da han blev stukket. Kærlig Hilsen og mere næste Gang. Gudrun

Det er paa høje Tid og faa brugt Julekortene, nu er det snart Sommer. I Morgen skal jeg til Roskilde.

 
  14.1.1949
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 14-1-49

Kære begge to!
Ja, vore Breve krydser jo stadig hinanden, men det gør jo ikke saa meget. Jeg har ellers ligget i Sengen igen nu i 4 Dage og har først faaet lov at være lidt oppe i Dag. Det er det samme, som sidst, de maa jo ikke have faaet det rigtig udryddet. Denne Gang faar jeg dobbelt saa meget Penicillin, saa maa det vel holde sig borte et Stykke Tid. Jeg sagde til Doktoren, at jeg skulde til Bornholm sidst i Maaneden, det kunde jeg ogsaa godt, sagde han. Denne Gang ringede jeg med det samme, jeg fik ondt i Halsen, jeg vilde ikke gaa og pines en Uge først. Syg har jeg saamænd ikke været, jeg havde lidt Feber den første Dag, men jeg skulde altsaa ligge i Sengen. Saa laa jeg herinde i Stuen paa Divanen, saa kunde jeg bedre holde Øje med, hvad her foregik og se efter Hans o. s. v. Strikke kunde jeg da ogsaa, men man bliver snart træt af det, naar man ligger i Sengen. Jeg skal nok op og have taget mine Mandler engang, for saa faar jeg det ikke mere, siger Doktoren. Det er da rart at høre, at du har det bedre, Mor, nu haaber vi da, det maa holde sig. Bare ikke du er for letsindig ligesom mig, og opfører dig, som du var helt rask. I Aar bliver der sikkert ikke Havis til Fars Fødselsdag, men Togstandsning kan der jo snart blive. Vi, altsaa Anker, Henning og mig, har tænkt at rejse herfra Onsdag d. 26, om alt gaar vel. Ellen skal jo passe sin skole og Hans bliver vist for besværlig at have derovre, ham kan Marie nok passe herhjemme. Hun skal jo være her alligevel for Hønsenes Skyld, for ellers maatte baade Hans og Ellen sikkert gerne være ude hos Henrys saa længe. Fredes Forkarl har lovet at passe Dyrene i de Dage, vi er borte.
Saa blev det Lørdag og jeg maa nok hellere se at gøre mig færdig. I Dag er jeg da begyndt at bestille lidt igen, men saa er det meget rart at komme ind og sidde lidt igen. Den Bog til Henning var ualmindelig sød, det syntes han ogsaa. Og nu begynder han at blive glad for at læse selv. Den Bog til Ellen havde vi ikke, det er jo en af de gode, gamle. Jeg faar jo meget læst i denne Tid, for Øjeblikket læser jeg: ”Solen er min Fjende”, den er paa over 1000 Sider, saa der er til nogle Dage. Jeg skal ogsaa have skrevet til Elise, saa jeg vi slutte, nu skal vi jo ogsaa snart snakke sammen.
De bedste Hilsner fra os alle. Gudrun

 
  3.2.1949
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden Torsdag 3 Febr. [1949]

Kære begge to!
Jeg lovede jo at skrive hurtig om Modtagelsen. Ellen traf vi jo i Roskilde, hun fortalte jo, at alt stod vel til herhjemme. Hans sov, da vi kom, men Ellen hentede ham op, og han blev et stort undrende Smil, da han saa os alle igen. Ellers opførte han sig som sædvanlig, naar han havde været en Omgang rundt hos os alle. I Dag vil han gerne sidde lidt paa Skødet en Gang imellem, men det vil han jo ogsaa ellers. Det havde gaaet meget godt med ham ude hos Henrys, sagde Ellen, særlig naar hun holdt sig borte. Han var ikke bange for dem, men vilde være hos hende, naar hun var der.
Ellen havde tegnet saa mange Portrætter i den Tid - og de er virkelig gode, synes vi alle. Der er ingen Sammenligning med dem hun tegnede paa Bornholm. Hun havde tegnet Bodil og en anden Skolekammerat samt Karin og Henry, særlig godt var det nu af Henry, han vilde ogsaa endelig have det, men hun vil ikke af med det. Maaske kan hun lave en Kopi til ham. Til Sommer kommer hun nok og tegner jer igen. Nu er jeg lige ved at tro, at hun har Evner i den Retning, naar hun kan gøre det saa godt uden at have faaet den mindste Smule Undervisning. Det er Maries Fødselsdag i Dag, saa vi skal have Æblekage vi Aften. Jeg har saamænd faaet en Bakke-Loppe med mig hjem - og jeg kan ikke fange den, Anker er bange for, at den yngler imedens, det vil naturligvis ikke være saa rart og faa den Race indført. Vi har glemt Hennings korte Bukser, han havde dem jo slet ikke paa, saa de maa ligge paa Gæsteværelset, maaske er de faldet ned bagved noget, for ellers havde jeg vel set dem, da vi pakkede. Vi fortryder næsten, at vi ikke tog de to Rullegardiner, for maaske kunde vi have faaet et Mage til i Roskilde - ellers gjorde det heller ikke saa meget, for det er altid kun de to Vinduer vi trækker for. I Morgen skal vi tærske, for det er bedst at faa rigtig begyndt paa Hverdagen igen, saa er Henning ogsaa hjemme fra Skole og kan tage Halm fra. I Dag har jeg mest syet og strikket, man skal gaa gradvis frem. Sykursuset bliver i Marts med en anden Dame end vi plejer, saa vil jeg ikke med, saa venter vi og ser Tiden an med Ellens Konfirmationstøj. Ejnar Gyldenk. er opereret 1.ste Gang og har det godt. Henry har vi ikke snakket med, men Ellen mener han er rask, de var ikke hjemme i Gaar da vi kom.
Kærlig Hilsen fra os alle. Gudrun

Fredag. Jeg blev helt forfærdet i Aftes, da I ringede, jeg tænkte der var noget rent galt, jeg sad nede og malkede, men fór jo ind fra det hele. Det var dejligt med det Gardintøj, nu glæder jeg mig til at faa det farvet og hængt op til Foraaret - kan hun nu ikke faa saa meget, at der er nok til den Stue, vil jeg gerne have det alligevel, saa kan jeg bruge det til Soveværelset. Naar I alligevel skal sende Pakke, kunde I saa ikke sende et Rullegardin mere, for vi havde jo tænkt os at bruge det andet som Voksdug, men Ellen siger, at Henry vil skaffe os noget dejligt, tykt Voksdug. Saa vil vi bruge det an­det til Rullegardin.
Her laa Brev til os fra Elsa, da vi kom hjem, det var kommet Dagen efter, at vi var rejst. Hun fortalte, at hun skulde giftes nu sidste Søndag, hun kunde naturligvis ikke forstaa, at hun ikke hørte Spor fra os, men jeg ringede saa i Aftes og forklarede Sagens Sammenhæng. Esters Mor ligger paa Sygehuset med Leddegigt i Hænderne, de mener, de kan helbrede det, men Tiden bliver hende lang, for hun kan ikke en Gang holde paa en Bog. Hans ligger inde og raaber højt, han skal ellers sove Middagssøvn. Nu kommer Posten vist saa jeg maa skynde mig.
God Bedring med jer. Eilev er heller ikke glad for søen, han ringede hjem i Aftes, at det blæste for meget til at rejse.
G.

 
  1.3.1949
Andreas Dam til Skolegården

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej 1-3-1949

Kære Allesammen
Tak for alle Brevene Gudrun vi fik det sidste i Gaar. Mormor siger vi skal skrive for du er saa flink til det, hun er nu ikke godt tilpas i Eftermiddag og sætter derfor mig til at skrive. Jeg skulde skrive om de Piller du sendte, men nu faldt Mormor i søvn. Vi ventede Helga herhen i Dag men saa blev det Rog og saa blev de enige om at det var bedst hun ventede.
Søster Karoline kommer her hver Dag men i Dag vasker hun Storvask og har derfor ikke saa god tid, hun har dog lige været her en Tur. Inger er ogsaa meget flink og kommer med forskellige slags Mad og Kage, sidst var det gule Ærter, de gik godt den første Dag men i Dag havde vi opvarmede og saa blev det ikke til ret meget de truede enda med at komme op igen men endnu er det dog ikke sket, det du skriver om Ærterne er vel for mig siger Mormor. Nu er hun altsaa vaagen og siger om Pillerne at du maa godt sende nogle flere, hun tog 2 sidste Nat og havde det ret godt, hun fik den første Kl 9½ og saa en mellem 1 og 2 og saa kogte jeg jo som sædvanlig Hyldete et Par Gange men Hosten var ikke saa slem som den ofte er. Det var jo ikke mer det Resultat som der hvor Pillerne kom fra men altsaa dog noget. Nu er Lyset forsvundet og jeg skriver ved Stearinlys. Mormor siger om Pillerne at til Slut sov vi dog til Kl. 7½.
Kærlig Hilsen fra os begge. Morfar

 
  8.3.1949
Vilhelmine Andreasen og Helga Dam til Skolegården

Møllevej 8-3-49

Ja, Kære allesammen! nu maa jeg vel prøve paa at skrive lidt selv, jeg sidder paa Sengekanten og skriver men det bliver nok halv skidt. Tak for alle Brevene det er saa morsomt at de kommer saa tæt. I Eftermd venter jeg Helga, nu er det over en Uge siden at hun var her sidst, her er jo mest altid Togstandsning og saa har hun vasket Storvask i denne Vinter. Inger skulde kommet i Gaar men det blev nu ikke til noget for det er hverken Kaneføre eller Cykleføre, saa skal hun gaa og det er jo lidt trættende. Marie Andreasen var paa Sygehuset 14 Dage med Influenza men nu holder hun Skole igen. Ellen laa hjemme i godt 14 Dage ogsaa med Influenza og høj Feber, men nu er hun ogsaa i Sving igen. Jeg tog 2 af Jeres Tabletter i Aftes og var fri for Hoste hele Natten, men sove kniber det stadig med. Jeg skulde hilse fra Karoline, hun er gaaet hjem til Markus i Dag til Middag ellers plejer hun at lave lidt Mad og saa spise her, men i Dag skal Fatter selv koge sine Kartofler og koge Kær­nemælksuppe men det kan han ogsaa nok. Jeg skal hilse fra Anna Valborg at hun længes meget efter Elsebets røde Kjole, den er jo af tykt Garn saa det er jo nu i Vinter hun skulde have den inden den bliver for lille og hvis du vil sy en saa maa den gerne være noget stor for de vokser saa stærkt alle­sammen, bare saa stor den kunde blive sagde hun. Og saa kan jeg fortælle en Nyhed hvis andre ikke har fortalt den først, nemlig at nu har Bertha faaet en lille Dreng igen den 18 Februar, hun rejste til København og fik den, jeg ved ikke om hun er kommen hjem endnu for hun havde faaet noget galt med Nyrerne efter Fødslen. Den 10de Marts er det jo Mathias's Fødselsdag, men Emilies Mor fylder 75 samme Dag saa de er allesammen bedt ud til Ester og spise til Aften hvis Toget altsaa gaar igen­nem. Vi ynker allesammen Mathias og Emilie for de tager sig det jo meget nær med Bertha, men hvad er der at gøre. Jeg snakkede lige med Anna Valborg i Telefon, hun sagde at jeg kunde skrive at nu havde de bestemt dem til at holde Edels Konfirmation paa Nøddebo, der var god Plads og de vil­de gøre det billigt, men saa var det jo rart at faa nogle Gæster saa jeg skulde foreløbig invitere An­ker og Gudrun, men bare endda du Gudrun kunde komme var det jo ogsaa godt, der er den 24de April.
Jeg haaber jo maaske jeg kan blive saa rask til den Tid at vi kan komme med. Nu kan I jo spekulere lidt paa det. Nu nærmer det sig Togtid saa kan vi vente Helga naar som helst. Inger har vi nu ikke set noget til, jeg troede hun vilde komme først, men kanske hun slet ikke kommer. Det er rart hvor­længe denne Vinter skulde vare? I Morgen er det 40 Riddere saadan Vejr som det bliver da, skal vi efter gl Overtro have i de næste 40 Dage, saa det var bedre om det vilde blive tø.
Tak for Cacaomærket, kan jeg ikke er der nok andre der kan drikke den. Appetiten er ikke rigtig kommen endnu.
Mange kærlige Hilsener fra os begge. Mormor

Kære Gudrun. En hjertelig Hilsen til jer alle. Det er dejligt du skriver saa tit, det glæder Mormor og naar vi kommer læser vi Brevene højt og synes ikke der er saa langt derover. Jeg er ved at sy en Al­muepude paa brunt Boy og Hulsøm paa to Hør-Pudebetræk.
Hilsen Helga

 
  11.3.1949
Ellen Dam Frandsen til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegården den 11-3-49

Kære Mormor og Morfar
Jeg vil lige skrive lidt til jer, for nu har Henning jo skrevet, jeg er nødt til at skrive med en dårlig pen, for mor har fyldepennen. Vi har fri i dag, fordi det er kongens fødselsdag det er dejligt, for vi var nemlig borte i aftes; vi ar ude at se ”Den stundesløse” af Holberg på centralskolen, så far og Henning var alene hjemme. Hans er så sød nu, ja det har han altså været altid, i formiddags satte Henning for sjov hovedet fast mellem en stol og noget andet, og da Hans lige havde prøvet det, og vidste hvor ondt det gjorde begyndte han at græde, og han syntes det var så synd for Henning. Det er dejligt det er blevet snevejr, vi har jo næsten ikke haft vinter før i vinter, og det var så kedeligt med de gråvejrsdage. Lillebror løber hele tiden rundt med en kat, han er så glad for den, så han stråler over hele hovedet, men det er nu synd for katten, for snart slæber han den i hovedet og snart i halen, den bliver nu også somme tider gal og river ham lidt, men det afskrækker ham ikke. Jeg sover så tit ude hos Karin om natten det er sjovt, og så skal jeg ikke gå den lange vej om morgenen. Du kender vel ikke nogen der kan give mig nogle Rich billeder en gang imellem? Det er den eventyr serie om Pinocchio, jeg samler på, men jeg har kun 20 og det går så langsomt. Jeg har skrevet ind til København og fået lovning på en amerikansk eller australsk penneveninde, du kan tro jeg glæder mig, så skal jeg skrive på engelsk til hende. Vi skal have en fransk ”Pigekarl” til sommer, bare hun kan engelsk, så kan jeg kanske snakke med hende. Nu tror jeg ikke der er mere at skrive om denne gang, for mor skriver jo også.
Venlig hilsen fra Ellen

N. B. det gør ikke noget richbillederne er dubletter.

 
  13.3.1949
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Søndag [13.3.1949]

Kære begge to
Jeg skriver jo hveranden Dag, derfor skriver jeg ogsaa i Dag. Marie skal en Tur til Osted i Eftm., saa tager hun det med, men det er jo ikke sikkert, Postkassen bliver tømt om Søndagen. Jeg har syet saa meget paa mit Vægtæppe i Dag, nu nærmer det sig da sin Fuldendelse, naa, der er nu til mange Timer endnu altsaa. Du vil vel gerne se det færdigt, Mor, saa jeg har tænkt paa at tage det med, hvis jeg kommer i April. I Gaar kalkede vi Kostald, vi sprøjtede Loftet, ih hvor saa vi ud, da vi var færdi­ge. Bagefter kalkede jeg alt det hvide, medens Anker gav Køerne en ordentlig Omgang med Striglen. De saa jo ogsaa farligt ud efter den Kalkhistorie. Nu er der altsaa snart fint dernede. I Morgen skal jeg i Gang med det mørke Jeg har desuden tænkt mig at kalke forskellige andre Steder, saasom i Hestestalden, for om Sommeren kan der jo aldrig blive Tid. Frede har lige ringet, han skulde hilse fra Lærer Rørbæk at Anker maatte endelig optræde med noget nu paa Torsdag, da skal der være Afslutning paa Aftenskolen og flere forskellige andre Ting. De er da ogsaa helt tossede, mon de ikke tror, han har andet at bestille end spille Komedie altid. Saa skal Konerne have Afslutning næste Torsdag, jeg skal love for, da bliver det nok ogsaa galt.
Det er besværligt at være saa populær.
Vi har haft godt Tørrevejr til vores Vask, saa vi har det meste tørt og en Del strøget, det er rart, naar det kan gaa lidt hurtigt.
Det er da godt, det kunde blive Tøvejr igen, nu længes man snart efter at faa begyndt paa Foraarsarbejdet. Ellers faar man jo altfor travlt, hvis man skal gøre det alt i løbet af en Maaned. Er du snart saa rask, at du kan faa et Slag Kort? I Aften skal vi jo til P. Olsens Fødselsdag, da bliver der sikkert Gang i Kortene, der skal da mindst spilles paa 4 Hold. Vi skal forære ham 2 Fl. Kakaolikør og en Kasse Cigarer, vi er sammen med Joh., Kløvested og L. P. Nielsens.
Saa er Marie ved at være færdig og jeg slutter med mange gode Hilsner fra os alle.
Hans, Henning, Ellen, Anker og
Gudrun

 
  15.3.1949
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

[15.3.1949]

Kære Mor! Du faar et Julekort i Dag. Det bliver kun saa lidt, for vi har fremmede, min nye Pige og hendes Mor, de kom til Middag og skal snart afsted igen. Hun ser meget sød ud, Kirsten, hun er allerede i fuldt Sving under Maries Ledelse derude, de har vasket op og gjort Køkken i Stand og hængt Lagner ud, medens jeg underholdt Moderen. Vi skal give 140 Kr mdl. og hun vil være med til alt, saa det lyder jo helt godt. Spørg Anna V. om hun vil have en lille Frakke til Elsebet, den er for snæver til Hans, men ellers rigtig pæn?
Kærlig Hilsen. Gudrun

Referat fra P. Olsens Fødselsdag kommer næste Gang.

 
  17.3.1949
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden 17-3-49

Kære begge to!
Nu længes vi snart efter at høre lidt derovrefra igen, i Dag er det en Uge siden sidst. Eilev fortalte mig i Aftes, at du havde det saa godt nu, det havde Milles Mor skrevet, saa det glæder vi os til at høre lidt mere om. Jeg kunde jo ringe hjem, men det er næsten altid saa daarligt. Vi venter Ellens Syklub i Eftm, de kommer nok om en Times Tid. De strikker saa meget til Sydslesvig. I Gaar var jeg i Hvalsø, der fik jeg noget pænt, rødt Garn til en Trøje til mig selv. Du synes maaske, det var en mærkelig Kulør til mig, men jeg har set Koner i rødt meget ældre end mig. Maaske bestemmer jeg mig ogsaa om og lader Ellen faa det. Jeg har faaet et dejligt Stykke graat Stof hos Skrædderen til en Frakke til hans. Jeg gav kun 10 Kr. for det, saa skulde han altsaa have lidt Fløde ved Lejlighed. Saa var jeg bagefter inde hos Olga, hun lovede at sy den og fandt endda noget Foer til den, som vi faar i Tilgift. Ja, Olga, hun er storartet. Der kan Hans faa en billig pæn Frakke. Saa lovede Olga ogsaa at komme ud og hjælpe mig med at sy nogle Klude sammen til Vaar omkring Vattæpper. Jeg har da en Del. Og Olga har jo Rutine og Kærlighed til Arbejdet, ligesom Aktor.
Jeg lovede vist at fortælle lidt om P. Olsens Fødselsdag. Vi var altsaa inviteret derned og spise Kl. 6, der var ca. 30 ialt. Vi fik først Høns og Asparges i Tarteletter, derefter Steg og tilsidst Citronfromage. Saa var der 2 Slags Vin og der blev drukket
meget. Det værste var at Fødselaren var syg, men han livede mer og mere op i Løbet af Aftenen og hen paa Natten, da Gæsterne tog hjem var der ikke noget at mærke paa ham. Da havde de ogsaa spillet Kort i adskillige Timer paa 5 forskellige Hold. Vi fik Frokost inden vi tog hjem, altsaa Smørrebrød (ikke særlig lækkert) og Snaps, og der var nogle, der ikke var helt ædru, da de startede derfra ved 3. Tiden. Hvor er det dog godt, det ikke plejer at være saa sent, hvor vi ellers kommer. Jeg spillede ikke Kort, for Gudrun fra Kløvested spiller jo ikke, saa sad vi og strikkede. Han fik saa mange Gaver, P. Olsen, 3 Fl. Akvavit, 1 Fl. Likør, 2 Fl. Vin, Tobak Cigarer, Blomster o .s. v. jo, det var en stor Dag ogsaa for Drengene, de fik Lov at være oppe til Slut.
Nu skal Ellen til at gaa og spille i Roskilde, der hvor Asta fra Kløvested gaar. Asta er saa dygtig, og nu glæder Fru Petersen sig til at faa hendes Kusine, forhaabentlig bliver hun ikke skuffet. Hun forlanger at Eleverne øver sig mindst en Time om Dagen, ellers kan det ikke betale sig hverken for dem eller hende.
Ellers noget særligt er der vist ikke siden sidst. Posten er vist ogsaa ved at komme. Nu haaber vi, du er i fortsat bedring. Og hils alle dine Sygeplejersker.

De bedste Hilsner fra os alle.
Gudrun

Hils Inger og sig, at vi har ikke glemt Pengene til de Gardiner

 
  19.3.1949
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Lørdag [19.3.1949]

Kære Mor!
Tak for dit lange Brev, det var da godt, det gaar lidt bedre. Kræfterne kommer jo nok efterhaanden. Vor gamle Maler paa snart 90 havde ogsaa Bronkitis i Efteraaret, det kneb ogsaa med Kræfterne længe, men nu er han da saa vidt kommet, at han kan tage en sagte Vals. Det opnaar du vel ikke. Men bare du endda kan strikke. I Dag skal vi op hos Katrine og spise til Aften sammen med Frede, Ester og Esters Forældre samt L. P. Nielsens. Der skal nok ogsaa spilles lidt Kort bagefter. I Dag syer jeg paa den Sommerkjole til Elsebet ell. Birgitte, hvem den nu kommer til at passe. Jeg prøver jo lidt paa Hans. Det er stadig Julekort, du faar. I Gaar gjorde jeg rent og kalkede i Hestestalden, men blev kun halvfærdig. Vi har byttet den nye Hest med en der er lidt ældre og mere skikkelig, den anden vilde jo slaa engang imellem, for den var ellers stærk og ikke doven af sig. Vi vil gerne have fat i en Jersey Kalv, hvis vi kan faa det.
Kærlig Hilsen til jer begge
Gudrun

 
  21.3.1949
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Mandag [21.3.1949]

Kære begge to!
Saa har jeg lige lagt Hans hen og sove Middagssøvn. Han ligger og pludrer, siger alle de Ord, han nu kan, og bliver ved at gentage dem, for han har jo et beskedent Ordvalg endnu. Ellen ligger paa Divanen, hun har lidt i sin Hals, men er ellers ikke saadan syg. De har været syge paa Omgang næsten alle i hendes Skole. Hun skulde ellers været begyndt at spille i Dag, men det maa saa vente til næste Mandag. I Lørdags var vi jo saa hos Johannes's. Vi fik fin Mad. Først et Stk. Ristet Franskbrød med Spejlæg og Sild og en ell. anden Slags Sauce, derpaa Ribbensteg og Filet med br. Kartofler og som Dessert Fløderand. Jo, Katrine forstaar det nok. Hun ringede herud henad Aften og sagde, at Kl 5 3/4 kom Maden paa Bordet enten vi var der eller ej, saa det var strenge Ordrer. Jeg foer rundt og fandt saa meget Strikketøj frem og skulde endelig have med for der var jo en lang Aften. Men Omforladelse, jeg fik kun strikket 1½ Omgang, saa kom Kortene frem, og denne Gang kunde jeg ikke slippe. Det var saamænd ogsaa meget morsomt, men det fartede jo ikke paa Strikketøjet. I Gaar var Marie og Anker til Amtsopvisning i Roskilde, saa maatte jeg stille hjemme, det kunde jeg jo ogsaa sagtens, naar Ellen var hjemme og kunne tage sig lidt af Hans. Har jeg fortalt at Ejnar hernede har faaet Bil? Det er altsaa ikke Personbil, men en lille Varebil. Han handler jo saa meget med Grise nu, saa han har stærkt brug for en Bil. I Gaar kørte han ude paa Vejen hele Eftm. med Hest for, for der var noget i Vejen med Motoren, det var jo noget for Drengene at se paa.
I Dag har jeg kalket i Foderrummet, nede ved Kostalden og i Lørdags malede jeg Kalvehus med Karbolinium. Men det varer længe inden jeg faar malet og kalket hele Gaarden baade indvendig og udvendig, for det er altsaa mit Maal. Jeg kan vel ikke vente ret megen hjælp fra Anker, han kører Roer ind i disse Dage og bagefter skal han køre Møg ud, det bliver forhaabentlig Foraar nu.
I Dag skal vi til Bispegaarden og spise, det er Esters Fødselsdag - eller var i Lørdags. Hun har ogsaa spurgt til jer.
Saa vil jeg slutte for i Dag med mange Hilsner fra os alle. Gudrun

 
  22.3.1949
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Møllevej Tirsdag 22-3-49

Kære allesammen!
Tak for alle Brevene. Det som I lagde i Postkassen forrige Søndag det kom først her om Onsdagen, saa havde Ellen glemt et, det kom saa om Torsdagen og saa kom det næste om Fredagen saa det er ikke altid lige regelmæssigt men det gør jo slet ingenting. Det er ikke Inger der har Penge tilgode for Gardinerne, hun gjorde ikke andet end snuse dem op og det var jo ogsaa det vigtigste. Men jeg ringede jo først til dig og siden til Forretningen og fik dem bragt op og vi betalte altsaa + 1.80 for Telefonopringning + Porto. Nu er der vel Gardintøj at faa snart allevegne. Helga har ikke været her en hel Uge for hun har været ophovnet i den ene Kind og tør ikke gaa ud, men maaske kommer hun i Morgen. Inger har besøgt os temmelig tit og vi har faaet Slagtemad, nu er det jo Johannes's Fødselsdag paa Torsdag saa skal de vel have Gilde. I Søndags var Esther her, hun havde ikke været her siden Jul saa det var nyt. Og saa kom Ellen og Ingeborg ogsaa, de har ikke været her længe. De sagde at Marie havde alligevel blevet opereret paa Sygehuset, faaet fjernet en Polyp et Sted i Maven, saa nu mente hun at hun blev fri for megen Harm af sin vanskelige Mave, det var jo godt de endelig fik opdaget den hun har jo ligget til Undersøgelse saa tit. Fru Hansen Søndregaard har saamæn ligget paa Amtssygehuset for hun fik vist en lille Hjerneblødning og da de ingen kvindelig Hjælp har blev de jo nødt til at faa hende derud, men hun var meget utilfreds med Opholdet hun havde frosset og lidt alt muligt andet ondt. Saa kom hun hjem og nu er baade Hansen og Fruen rejst hen til Edel en Tid. I Søndags spillede vi Rommy en Timestid det er første Gang paa længe. Nu sover jeg bedre om Natten uden at tage nogen Sovetabletter, nu har jeg tre Slags, men det er saamæn hip som hap, de hjælper kun et Par Timer og saa er det meget værre bagefter. Nu sover jeg ofte fra Midnat og til Kl 4 saa drikker vi Hyldete og saa sover vi igen til Kl 7 eller halvotte. I Dag har jeg spist temmelig meget, for det er ellers det værste med Appetiten, men det maa vel komme og saa kommer vel ogsaa Kræfterne saa smaat. Nu er det jo lidt foraarsagtigt naar Solen skinner er her dejligt i Stuen her. Anna Valborg vil gerne have den lille Frakke Hans er vokset fra, i det hele taget behøver du ikke spørge ad naar du har noget, hun er ligesom da hun var lille da du sagde ”Hya tar alt”. De slagtede Gris i Gaar i Sandkaas det er vist meget sjælden de gør, men nu skal der jo ske noget. Vi begriber ikke hvad de lever af, for der skal jo noget til de har jo god Appetit alle. Her er nogle Richs Billeder til Ellen, jeg troede ærlig talt hun var vokset fra dem, men det er hun kanske ikke. Jeg synes ikke jeg kan finde paa mere at skrive, jeg oplever jo ikke saa meget som Jer der kommer til Gilde hveranden Dag. I Dag har jeg faaet rent tøj paa og bleven vasket baade oppe og nede, jeg var ved at faa Svømmehud imellem Tæerne saadan føltes det. I Gaar havde jeg bestilt Niels til at komme og spille Kort med mig, men han snød, kanske kommer han i Dag i Stedet for. Er det for at gøre Indtryk paa den franske Pige at du pudser saadan op derude? Jeg glemte at fortælle at Johannes paa Søndregaard er bleven forlovet med en Farmaceut men hun kan maaske ogsaa bruges som Bondekone. Saa skal vi drikke Chokolade i Anledning af at det er Bedstefar og Bedstemors Bryllupsdag i Dag. Den smagte ikke særlig godt. Mange kærlige Hilsener til Jer alle fra Morfar og Mormor og Faster Karoline

 
  23.3.1949
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden Onsdag [23.3.1949]

Kære begge!
Goddag igen! Sikke Foraarsvejr i Dag, Solen skinner og Fuglene synger og Folk har travlt med at komme i Marken. Der skal saas nu! Her har vi 2 i Sengen, Ellen og Hans, det er Influenza. Hans blev syg i Mandags, da havde han 393 om Eftm. og vi maatte have ham i Seng. Jeg har ellers undret mig over, hvordan det skulde gaa, hvis han blev syg, men han har ligget ligesaa stille og roligt i sin Seng, men det bliver jo nok ikke ved. I Aftes havde han 403, da ringede jeg til Doktoren, men han mente ligesom jeg, at det var bare alm. Influenza, naar ikke han var særlig sløj eller havde ondt nogen Steder. Han sov ogsaa ret godt i Nat, men havde dog 393 i Morges, nu til Middag er han kvikkere og har kun 383, saa vi haaber han er ved at være over det. Ellen havde lidt Feber i Gaar - men ikke i Dag. Jeg skal afsted til Gymnastik om lidt og bagefter til Bestyrelsesmøde i Motionsforeningen, vi skal jo til at have Afslutning i næste Uge nemlig. Saa skal der jo planlægges en lille Festlighed. Dagny spurgte forleden, om du fik nogle Vitaminer, for at faa nogle flere Kræfter, for det skulde du jo have? Jeg sagde, at det troede jeg ikke. Jeg tror, de bornholmske Læger er lidt bagefter deres Tid, mon ikke? Kaster du stadig op, eller er det blevet bedre med Maven?
De har faaet en Dreng forleden oppe hos Sigwards. Ingrid stod og lavede Sylte og blev pludselig syg. 10 Min, efter var hun paa Vej til Roskilde i P. Hansens Bil, ned om efter Fru Laursen, og saa maatte de dog holde uden for Roskilde fordi de troede, det var ved at ske. De naaede dog derop inden han kom. Hun er vel nok en rask Kone til saadan noget. Hun vilde paa Sygehuset, for hun mente, det blev for meget for hendes Mor, hvis hun skulde ligge derhjemme. Hun har det jo ogsaa selv mere fredeligt paa den Maade. Jeg skal skynde mig at strikke en Hue færdig til Hans inden jeg skal afsted til Gymnastik, jeg har laant en af Mille til at se efter. Den bedste Hilsen fra alle her.
Gudrun

 
  25.3.1949
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Skolegaarden 25-3-49

Kære Mormor!
Nu kommer en af Prinsesserne med Hilsen til dig. I Dag er Ellen i Skole, og hun skal blive ude hos Karin i Nat, for hun og Karin skal i Biografen i Aften og se ”Det gælder os alle”, den skulde være saa god. Og Tak for Brevet og Billederne. Nej, Ellen er ikke for stor, hun sagde med et Smil ”Det bliver man da aldrig for stor til, Mormor samler jo ogsaa”.
Hans er oppe igen og i fuld Aktivitet. I Formiddags trykkede han en Rude ud her i Stuen (den var revnet) og slog en af mine pæne Skaale i Stykker, saa var han med sin Far ude og køre med ”Prr Ha”, det er det bedste han ved. Det er vist endnu bedre end ”Babu”.
Jeg sidder og lugter saadan af Karbolinium, jeg har været ude og smøre Døre i Formd. og skal igen naar jeg faar skrevet dette.
Det er absolut ikke for Franskmandens Skyld, det skal ske, men det har været tiltrængt i flere Aar, og nu er jeg kommet til det Resultat, at hvis jeg ikke gør det, kommer det sandsynligvis til at vare mange Aar endnu. Saa er jeg jo ogsaa i mit Element, er det ikke saadan Far siger, naar jeg gør rent? Der kan maaske være noget om det. Jeg er ellers inviteret op hos Katrine til Kaffeslabberads i Eftm, det er sidste Dag, de syer, saa skal jeg op og se, hvad de har faaet lavet. Men jeg kommer nok til at skynde mig hjem igen, for jeg skal vel fodre, Anker spekulerer paa at komme ud og saa Havre. Nu er Henning da saa stor, at kan begynde at feje Krybber af og vande. Han og Leif er cyklende en Tur i Skoven i det fine Vejr. Jeg tager den Frakke og den lille Kjole med, naar jeg kommer til Konfirmationen, kan du sige til A. V. Men jeg faar nok ikke fri mere end 3-4 Dage, for det er jo en travl Tid.
Nu haaber jeg ikke, vi andre ogsaa skal til at have Influenza, endnu er der da ingen Tegn.
Til sidst mange gode Hilsner til jer begge og alle, der ser til jer.
Gudrun

 
  28.3.1949
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:
Fru Vilhelmine Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Mandag [28.3.1949]

Kære Mor!

Saa sidder jeg her igen. Nu har vi da faaet Forandring i Vejret, det er blevet saa dejlig mildt og saa regner det engang imellem, og det er vi ikke kede af, selv om det ellers var meningen, at vi skulde sole Sengetøj i Dag.
I Gaar havde vi en hyggelig Søndag ude hos Henrys. Vi skulde jo derud til Eftm. Kaffe og da vi havde drukket den fulgtes vi alle hen paa Efterskolen og saa Gymnastikopvisning lige til Kl. 6. Vi havde Hans med for der var jo ingen herhjemme, det gik nu ogsaa saa godt i Førstningen var han tavs forundret, men efterhaanden blev han ret livlig, men der var saa mange andre Børn, som heller ikke var særlig stille, saa det gjorde saamænd ikke noget. Saa kørte Marie hjem med ham efter Gymnastikken, for jeg var ked af at have ham hele Aftenen. Marie skulde jo rigtignok til Bal, men Hans havde faaet lov at sove nede hos P. Olsens i lille Jens's Seng i Nat. Og det var gaaet saa godt, Marie lagde ham i Seng og i Løbet af 5 Min. sov han - lige til Kl. 8 i Morges, da jeg kom ned efter ham. Saa Karen vilde gerne have ham igen en Gang. Vi havde det saa hyggeligt ude hos Henrys sammen med Jakobsens, skrev Navne og saadan noget, som vi saa tit gjorde før i Tiden, vi havde jo en lang Aften, eftersom Jak. først skulde afsted henad 12. Ellen blev jo derude, men Henning kørte med hjem, han kom jo ogsaa tidlig i Seng i Aften. Der er Forældremøde i Aften, og i Morgen Forældredag, da skal vi møde Kl. 8 allerede det er fra 8-12, jeg ved nu ikke, om Anker faar Tid. Saa paa Fredag er der Afslutning, saa vi skal næsten ud paa den Skole hver Dag i denne Uge. I Dag gør vi rent i Børnev. og Badev. og nu i Eftm. skal vi begynde i den øverste Stue, det gælder om at kile paa saa længe man er hjemme.
Kærlig Hilsen fra os alle. Gudrun

 
  29.3.1949
Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam til Skolegården

Møllevej Tirsdag den 29-3-49

Kære Gudrun!
Tak for alle Breve og Kort, nu er det vel min Tur igen, jeg har det jo stadig lidt bedre men det kniber jo med Kræfterne. Jeg regner da med at jeg faar i alt Fald nogle Vitaminer, vi spiser Grønlangkaal og Rosenkaal og jeg faar altid kun Smør og saa har jeg jo spist et halv Snes Appelsiner, vi presser Saften af paa Citronpressen, blander med lidt Vand og tager Sukker efter Smag, det er en dejlig Drik. Citron har jeg ogsaa prøvet men de er nu saa nederdrægtig sure de vi faar her. Saa købte vi en Flaske Æblemost men den var hæslig sur, der er jo forskel paa Most. I Søndags var Anna Valborg her, der er kommet en ny Rute med Bil herfra til Klemensker saa med Tog til Sandkaas, den tager kun en Time mens Toget om Rønne tager 2 Timer. Den gaar kun Søndag og Torsdag nu men i Sommer skal den gaa hver Dag. Hun var saa pæn i Tøjet, havde en hel ny Frakke paa, og hun skal have ny lang Kjole til Konfirmationen, det er jo godt for hun har jo altid været glad for pænt Tøj. Edel faar en Andendagskjole af Frøknerne Dam i Rønne. Her paa Bornholm har vi jo nogle Tilfælde af Mund og Klovesyge 3 her i Aaker og saa Aarsballegaard, nu skal alle Besætninger vakcineres i Huj og Hast. Bare det ikke breder sig alligevel.
Jeg haaber jo stadig jeg bliver saa ferm at jeg kan komme med til Festen. Bare nu ingen af Deltagerne faar Mund og Klov imens, det vilde være kedeligt. Vi ved ikke rigtig hvad vi skal give Edel, om det skal være en fin Ring, eller Penge saa hun selv kan købe noget. Hvis hun faar nogle Penge kunde hun kanske købe en ny Cykle det er jo bedre end at faa 4 Armbaand.
Det er jo vældigt som Ingrid kan faa Børn, nu er hun vel hjemme igen, for naar det ene gaar saa stærkt gaar vel ogsaa det andet. Har saa Jeres Marie faaet Plads i Norge? Jeg spurgte en Gang Thora Lund om Eli ikke skulde ud og se sig om, men det vidste nu ikke Thora, hun er vel nok ogsaa saa forkælet saa der er ikke meget ved hende. I Dag er der Eksamen i Østl. Hovedskole, saa bliver Kirsten færdig med det, og saa skal Esther op i Hovedskolen. Nogen Karl skal de vist ikke have, Chr Pihl og Math. Madsen har lovet at hjælpe dem naar der er særlig travlt. Ruth fra Egeskov har faaet en Søn.
Nu kan Mutter ikke finde paa mere siger hun og saa kunde jeg tage fat, hun har jo fortalt det hele saa det er ikke saa lige til. Jeg vil da holde mig til mit Fag og skrive om Æbler. I talte om at ompode et Træ jeg tror det var Boyken og faa Tvillingæbler i Stedet det kan jo være godt nok som Spiseæble i Efteraaret men Boyken er dog meget holdbare hvad man ikke kan sige om Tvillingæbler. Vi har jo mange Sorter her men de fleste har man jo i Planteskolerne men vi har dog Bakkeæbler om Du husker dem de er ligesaa holdbare som Boyken og saa har de deres egen Smag. Jeg kan godt sende Podekviste hvis I ønsker det. Nu blev jeg vel ogsaa færdig, det er rart med det gode Vejr vi har og saa er jeg glad ved at Dagene bliver lange for saa bliver Natten kortere.
Hilsen fra os begge og Søster Karoline. Morfar
Hilsen til Ellen og Henning og lille Hans

 
  30.3.1949
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Skolegaarden Onsdag [30.3.1949]

Kære Mor!
I Dag slagter vi og gør Hovedrengøring i Soveværelset, det er ganske vist ikke solskinsvejr til Dynerne, men vi gaar planmæssigt frem, ligesom tyskerne i sin Tid, enten det er Solskin eller Regnvejr. Grisen er nu ikke hverken stor eller fed, men det passede bedst, at vi slagtede nu inden Paaske, for efter Paaske skal Johannes's jo til det.
I Gaar var vi jo til Forældredag, vi kom Kl. 8, Damerne medbringende deres uundværlige Strikketøj, saa var der først fælles Morgenssang, derefter gik vi til de forskellige Klasser, hvor hver især nu havde deres Børn. Vi opholdt os jo i 2. Klasse. Henning er nu ikke ”Skolens bedst begavede Elev”, men Frk. Jensen siger jo ogsaa, at vi kan ikke forlange, de alle 3 skal være som Ellen. Henning skriver og læser pænt, men regne kan han ikke lide. Per og Leif snakkede med ustandselig baade i Tide og Utide, saa det kneb for de andre Børn at komme til. Paa Fredag er deres Bøger lagt frem og saa skal de have Gymnastikopv. og lege og danse.
Lola skal giftes Paaskelørdag, om det er af Nødvendighed vides ikke, men hun skal da blive i sin Plads til Maj, saa det er det formodentlig. Hun ringede herud forleden og vilde have lov at komme i Vandet herude den Dag, for hun havde ikke været det siden November. Aase Emmersø skal giftes paa Søndag og Kristian (Anna Katr. Broder) i Paasken, vi giver Brudegaver ustandselig. Mon I er interesserede i lidt Grisemad? Det bliver nok ikke ret meget, men lidt kan I vel nok faa spist, en Stump Medisterpølse f.eks. Naa, jeg skal ind og skure Gulv i Sovev. og bagefter i Lag med Grisen, saa jeg har vist ikke Tid mere.
Mange kærlige Hilsner til jer begge og Faster Karoline.
Gudrun

 
  3.4.1949
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Skolegaarden Lørdag [3.4.1949]

Kære Mor!
Goddag igen og Tak for Brevet. Mon I har snakket med Eva, jeg er lidt spændt paa, hvad hun siger. Naa, Anna V. har faaet ny lang Kjole, saa skal vi andre vel ogsaa i lange Kjoler. Jeg har jo min grønne, for den nye faar jeg jo ikke til den Tid, men jeg har jo heller aldrig haft den paa paa Bornholm. Jeg vil da haabe, det vil stille lidt af til den Tid, for det er skrækkeligt, som det stormer altid og hvor det tørrer. Nu er vi ellers parat til at tage imod Regnvejr, vi er færdige med Saaningen baade Sæd og Udlæg. I Dag har jeg kalket Kælder og Gang saa nu er der snehvidt og nydeligt lige i Øjeblikket. Jeg længes efter at komme til at kalke udvendig, for der trænger vel nok til det, nu snød jeg jo i Fjor. Vores Opvisning forleden gik straalende og der var mange Mennesker med saa der kom godt med Penge i Kassen (der var lidt Underskud) Jeg maatte jo ud og være med at stille Borde op og pynte om Eftm., for jeg er kommet i Bestyrelsen, saa syntes jeg ikke, det kunde betale sig at køre hjem for det Par Timer. Det er meget praktisk, Henrys er flyttet til Osted, saa har man altid et Sted dat gaa hen, de skulde jo ogsaa til Fest om Aftenen. Henry skulde hen og have sig et billigt Grin over os, paastod han, men da jeg saa bagefter spurgte ham, om han fik grinet noget, var han saa høflig at sige, at det var noget saa storartet, der var ikke Spor at more sig over. Bagefter var der jo saa fælles Kaffebord med Masser af Kager og senere lidt forskellig Underholdning og Dans.
I Aften skal vi til Læseaften hos Fredes, nu er vi snart færdige med Bogen, vi slutter nok her til næste Gang, jo, det er ikke meget indholdsrige Breve, det er ikke værd, du viser Anna V. dem.
Kærlig Hilsen fra alle. Gudrun

 
  19.10.1949
Andreas Dam til Gudrun Dam

Møllevej 19-10-1949

Kære Gudrun
Der er spænding i Radioen i denne Nat omtrent som den Gang Knud Kristensen faldt, Mødet i Folketinget bliver udsat den ene Gang efter den anden sidst fra Kl. 11 til 11½ Hedtoft vil have Valg nu medens hans Sager staar godt, skal Valget undgaas forlanger han Tilslutning af alle betydelige Partier og har enda stillet det saadan op at Venstre maaske knapt vil stemme for de radikales Tillids Dagsorden. Tak for dit Brev som jeg fik i Gaar - saa nu blev Mødet i Folketinget igen udsat en halv Time til Kl 12 - jeg skal tage det vigtigste først, Inger var i Sandkaas i Søndags og skulde tale om Symaskinen og det viste sig at Anna Valborg ogsaa var Libhaver og saa skal hun vel have den, hun var ikke tilfreds med den hun havde og havde ønsket sig en ny bare hun havde Penge, jeg haaber du ikke tager dig det alt for nær. Jeg naaede jo ikke at komme til Konfirmationsgildet i Bygaden men Dagen efter var jeg dog ret godt i Orden igen. Her var ellers godt i Orden. Karoline havde taget halvdelen af Kartoflerne op og gjort rent i Kælder og Køkken Stue og ferniseret Gulv. Her har dog været meget Arbejde siden jeg kom hjem, her var saa mange Hyldebær og skønt Fuglene havde taget de fleste blev her dog 12 Flasker med god og tynd og vi er vel 4 Familier til at dele dem.
Mødet i Nat trak ud til Kl 1 og det lykkedes ikke Hedtoft at faa væltet sig selv eller Folketinget Partiet Venstre som skulde besørge Arbejdet kunde jo ikke saa godt stemme for Bertel Dalgaards Dagsorden der udtalte Tillid til Ministeriet men kneb uden om ved at stille sin egen Dagsorden. Aksel Larsen var jo Aftenens Helt og morede sig med klare Oversættelser af Hedtofts og Erik Eriksens dunkle Talemaader. Aksel Larsen sagde de jo alle ham regner vi ikke med men de er jo alle bange for ham paa Grund af det forfærdelige han har ibag sig som Hendrik Ipsen skriver et Sted i sine Komedier.
Det er jo godt i har faaet saa meget lavet siden de fremmede kom væk, jeg har ogsaa haft travlt som jeg begyndte at fortælle en Dag gik med at klippe hæk og 5 Dage med at kløve Brænde fint til Køkkenet 28 Sække har jeg baaret paa Loftet, jeg duer ellers ikke til at bestille noget. Det er jo galt med de Solbær de kom jo den Dag vi rejste og har vel haft det altfor tørt vi kunde da slaaet dem lidt ned.
Sikke heldige i er med Grisene jeg var ellers betænkelig ved at Søerne slæbte sig ud og ind over den høje Mur.
Anna Valborgs Ben er der ikke gjort noget ved endnu det var jo Helga der fik rigtig Besked af Asta og Litrup og det var nok ikke gaaet saa godt alle Steder. Helga har altsaa holdt igen men Anna Valborg vil nu prøve det. Broder Ludvig gaar jo oppe men bestiller ikke noget rigtigt han cykler lidt han har vel ikke Smerter nu længere det gav saadan et Sæt i Ryggen da han faldt ned siger han og det er vel stadig som der er noget der ikke er rigtigt. Jeg skal hilse fra Søster Karoline hun kom lige nu, hun kommer gerne en Gang om Formiddagen og en Gang senere paa Dagen. Nu maa du jo særlig hilse Hans for at han ikke skal glemme Morfar og saa en særlig Hilsen til Kirsten med Tak for alt det dejlige Øllebrød. Og en Hilsen og Tak til jer alle for det lange Besøg det gik jo godt denne Gang og Sommer var det men Mormor var jo ikke med
Morfar

afsendt 20-10

 
  20.7.1950
Andreas Dam til Gudrun Dam

Møllevej 20-7-1950

Kære Gudrun
Tak for Brevet jeg husker ikke hvem der skrev sidst men det var nok ikke mig. Vi Bornholmere har jo gaaet og ventet at se jer og nu venter vi jo at det sker sammen med Kirsten den 30. ds, hvis i vil spise Kirsebær skal i nu ikke vente længere men her paa Møllevej tror jeg dog de holder saa længe.
I Jernbanegade fik de i gaar besøg Besøg af Familien Simonsen fra Thorning Vestermarks Skole og iaften er Karoline og mig inviteret derhen, Inger og Johannes skulde ogsaa komme. I gaar var vi, Karoline og mig, paa Gamleudflugt til Brændesgaardshaven vi var 63 Biler, de som har en Bil kører gratis paa den Tur, det var jo ikke ene Gamle der fyldte saa meget der var vel for det meste 2 i hver Vogn som ikke var Gamle. Vi drak Kaffe straks vi kom og derefter holdt Pastor Thorsager en kort Tale, han sagde at vi Danskesre fik Skyld for altid at tale om Vejret naar vi kommer sammen og vi taler vel ogsaa meget om vort gode danske Vejr men sagde han nu har vi ogsaa noget andet vi taler om nemlig Korea og Ordet Fred og han kom saa ind paa hvor vanskeligt det er at holde Fred i vort eget Hus. Man siger ogsaa at de slider paa hinandens Nerver i Præstegaarden, vi som staar udenfor synes jo at baade Præsten og Fruen er prægtige Mennesker men de maa jo mangle Evne til at tage de smaa Stød som Verden gir paa en gemytlig Maade, ja saadan er det jo ogsaa gaaet os andre især i Førstningen. Jeg kom engang til at høre Frk Nielsen fra Rønne udvikle for Mormor hvor let det er at faa sin Vilje naar man blot tager det paa den rigtige Maade, det har jeg ofte tænkt paa senere og taget meget lettere paa de smaa Stridsspørgsmaal som kan opstaa.
Jeg har taget en lang Middagssøvn ellers kan jeg ikke sidde stille men nu er Klokken straks 6½ og om en Time skal vi altsaa til Fest i Jernbanegade og jeg skal først ned til Karoline med Besked hun staar hjemme og vasker og ved ikke at hun skal i Selskab Ellen ringede nu over Middag. Jeg kommer jo meget hos Skrædder Madsens. Ragnhild og hendes Mand og Børn har været hjemme i Besøg der er 2 Drenge, den yngste er 5 Aar Kresten hedder han og han havde en Oplevelse den Gang Iversen blev begravet der var jo et meget stort Følge saa kom han ind til sin Mormor og sagde ”Jeg har set alle de døde” og saa begyndte han at forhøre jig om de døde om hvad de kunde ”de døde kan ingen Ting sagde Fru Madsen, ”De kan da gaa” sagde Drengen han troede at alle disse pyttede Mennesker var døde. I har vel hørt at Iversen blev ihjelkørt af Toget.
Vi glæder os til at se jer

Hilsen til jer alle fra Morfar og Karoline

 
  22.12.1950
Ingeborg Andreasen og Ellen Andreasen til Skolegården

Julekort:
Poststempel: 22.12.50

Familien Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Osted [rettet af postvæsnet til Lejre]
Sjælland

Ind under Jul 1950

I ønskes Alle en glædelig Jul og et godt Nytaar! Vi haaber I er raske. Influenzaen florerer jo ellers i denne Tid. Du har vel hørt, at Hedvig har faaet en lille Søn (Anders) f. d. 17/9. som trives og vokser godt. Ingeb. var oppe hos Onkel Andreas for at par Dage siden, og han havde det ikke saa godt med sin Mave - det er vel Forkølelse der har sat sig. Hilsen fra os alle.
Ingeborg og Ellen

 
  23.12.1950
Alfred- og Oda Andreasen til Skolegården

Julekort, poststempel 23. DEC:

Hr. Gaardejer
Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre

Julen 1950

Vi sender jer hermed Ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytaar. Ser vi jer ikke en Søndag engang først i det nye Aar? I har jo ikke saa travlt paa denne Aarstid.
Venlig Hilsen
Alfred og Oda
 

  24.12.1950
Ejnar og Thora Lund til Gudrun Dam,

Julekort:

Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Julen 1950
Kære allesammen: En rigtig god Jul og et godt Nytaar ønskes eder. Else og jeg havde nær kommet og besøgt eder i Efteraaret, jeg var nemlig i Haslev i 14 Dage, men saa troede vi, at I maaske var paa Bornholm til Konfirmation og saa blev det ikke til noget. Haaber I har det godt, det har vi. De kærligste Hilsner fra os alle her Ejnar og Thora.

 
  24.12.1950
Hanne- og Kristian Pihl til Gudrun Dam

Julekort:

Østerlars Jul 1950

Kære Gudrun med Familie!
Vi ønsker Jer alle en god, velsignet Jul og dito Nytaar.
I har det vel godt og er raske, saa er det rart at se Børnene vokse op. Vi har det jo, som vi bedst kan - ingen Sigrid. Venlig hilsen!
Hanne og Kr. Pihl

 
  24.12.1950
Anna Andreasen til Gudrun Dam

Julekort:

Julen 1950

Kære Gudrun med Familie!
Ja, saa er der igen gaaet et Aar, og vi faar Lov til at opleve en Jul endnu engang. Og de truende Krigsskyer hænger igen over Hovedet paa os. Men jeg vil ønske dig og alle dine en god og velsignet Julefest og alt godt i det nye Aar.
Endnu kan jeg jo magte det daglige; Madlavning, Opvask o.s.v. men ellers er jeg jo mest glad for ”siddende Arbejde” for jeg bliver hurtig træt.
Forrige Sommer var vi jo en Tur paa Hullegaard, og et Par Gange paa Værmelandsgaard. . Men i Aar har vi slet ikke været der. Nu er Troels jo ogsaa stor, ja ”Tiden gaar med raske Fjed”
Asta har travlt paa Bidstrups Kontor, for Tiden særlig travlt, for den anden Kontordame er meldt syg og Sønnen har været ude at rejse.
Med hjertelig Hilsen
fra Hjem til Hjem
Moster Anna