Breve 25. august 1955 til 1. februar 1957

  25.8.1955
Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Adr. Hr. Anker Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Stengade d. 25.8.55.

Kære Broder Andreas!
Mange Tak for Brevet! Og Tak til Gudrun for Sangen! Begge Dele har jeg leveret paa Møllevej og saa har jeg ringet til Inger og Helga og indbudt dem til at komme og læse, de har nu ikke været der endnu, for de har jo saa travlt med at høste, jeg har spurgt Helga om hun vil have Stikkelsbær og det vil hun maaske nok, naar hun faar Tid. Emilie har ikke brug for nogle for Bertha og hendes Drenge faar jo Middagsmaden fra Sygehuset.
Du var nu meget flink til at faa skrevet til mig, saa skal jeg ogsaa se at være lidt flink, jeg fik dit Brev den 22', jeg havde jo syltet nogle Solbær da efter min Kogebog, men saa syltede jeg nogle efter Din opskrift, saa har jeg plukket nogle Stikkelsbær paa Udlodden og syltet, saa der bliver nok noget at lave Øllebrød af naar du kommer hjem.
Vi var jo hos Ludvig til Eftermiddagskaffe den 17', Emilie og Mathias, Chr. og Inger var ogsaa der, vi fik ogsaa Vin og klinkede med Ludvig men vi tog alle hjem til Spisetid, jeg skulle jo hjem at malke, det kender du jo nok. Og Inger kom jo med Hilsen fra Jer, det var nu saa helt uventet, men glædeligt. Frk. Lyster befinder sig meget godt, i Søndags var hun med Rutebilen til Østerlars og Gudhjem, hun kørte Kl. 8½ og kom hjem Kl. 18 hun vil altid hjem til Aften, hun sagde forleden at der var løbet 3 Rotter op af Fru Thyras Kloak, det var nu ikke saa lidt. Vi havde jo ogsaa Torden den 18' ret meget syntes vi, det begyndte henad Aften og varet ved til Kl. ca. 23, Lyset gik nu ud paa Møllevej, men det gjorde det nu ikke her hos, det kom dog snart igen paa Møllevej, det har jo Frk. Lyster fortalt mig, der brændte 1 Høstak hos Kølert i Strøby og der var ild i 1 Hus ved Ungdomslejren, men Ilden blev slukket inden Brandvæsenet kom frem, jeg læste i Bladet at det var ogsaa Torden i Hvalsø og 1 Hus var brændt der i Nærheden fordi Telefonen var gaaet itu, saa Brandvæsenet kom ikke frem.
Du fik jo ikke de gamle Sokker med men det gør vel ikke noget? Nu har jeg vasket og stoppet dem, jeg har solet Dine ”Kisteklæder” og Dynerne og ellers alt vel paa Møllevej.
Hilsen fra os begge tii Jer alle!
Karoline.
vi har afmejet.

 
  4.10.1955
Helga Dam og Esther Runge Madsen til Andreas Dam og Skolegården

 

Kuvert:
Hrr
Andr. Dam
Skolegaard
Osager
pr. Lejre

Hullegaard 4-10-55

Kære allesammen!
Tak for Kortet og Brevet til min Fødselsdag; ja jeg burde jo have skrevet for længe siden; men her har jo ogsaa været anden Forbindelse af og til. Esther har vel fortalt lidt fra Bornholm og Ellen ogsaa. Vi havde jo en besværlig Høst, vi fik først Havren i Hæs d. 1 Oktbr men da var vi dog forlængst færdige med Sædhøsten. Kartoflerne tog vi op, medens Esther var derovre og paa Lørdag er det Meningen at begynde paa Roerne, Holger har købt en Gummivogn, saa haaber han, at det sparer lidt paa vor lange Vej, som det jo gik slemt ud over, da vi fik det store Tordenvejr Natten til d. 1 Septbr. I Dag har vi høstet en Del Hyldebær og jeg har kogt Marmelade af Æbler og Blommer (Bl. var fra Ringer Jørgensens vi har ingen selv). Vi har ogsaa begyndt lidt at høste Æbler ind, men her er ikke saa mange i Aar.
Vi naar heller ikke saa meget i disse Dage for Kirsten er Husmoderafløser hos Kaj Dunker, de fik en Datter d. 1 Oktbr., jeg snakkede med lille Irene og hun var jo meget glad for sin lille Søster ”Min Moer ligger i Sengen” fortalte hun ”Naa, ja hun ligger vel hos Søster” ”Nej, hun ligger rigtigt”.
Faster Karoline havde jo ventet dig hjem med Inger og Johs., hun havde solet Dyner og gjort rent, saa hun er nok blevet slemt skuffet. Men du lever jo ikke nær saa langt fra alt og alle, naar du er paa Skolegaard som hernede; du kan da se ud paa alfar Vej og sommetider er der vel noget i Salen ogsaa.
Vi vil jo haabe, du maa have det saa godt derhenne, hvis du faar Lyst og Lejlighed til Hjemrejse, er du altid velkommen herned.
For Tiden er vi forkølede allesammen - mer el. mindre - det er jo værst med Kirsten, fordi hun er deroppe hos den lille ny.
Farfar var her en lille Tur i Dag, han kommer jo af og til, han sagde at Hestene var løbet løbsk paa Fløjlegaard i Gaar. Harald stod i Læsset og sendte til Tærskeværket og han faldt ned paa Jorden paa sin Hale, men slog sig ikke noget videre, Hestene fik de ogsaa snart fat i. Fløjlegd. har købt Tærskeværk selv og det er Rødkløver han har tilbage. Knud har jo travlt i denne Tid, vi ser ham som Regel sent Lørdag Aften og saa Søndag. I Lørdags var vi paa Tornegaard, da vi kom hjem sov Knud paa Divanen men han vil ikke sige, hvordan han kom ind. Vi havde jo laaset overalt.
Til Nov. venter vi jo Troels hjem, han kommer nok til at savne Stevns, han har jo været med til saa meget dernede. Esther skal vel saa være Kokkepige her i Vinter, hvordan mon hun fornuftigst faar fat i en Væv, jeg kender ikke meget til Væve, men haaber hun gør det selv.
Vi kan vel no faa Esther Larsen lidt til hjælp med Opsætningen første Gang, for det er jo langt for Anker at rejse, han har vist ellers lovet at hjælpe hende.
Ja, nu faar vi se, hvad det kan blive til.
Nu maa du jo saa ha' det saa godt og hils hele Familien.
Kærlig hilsen fra os alle.
Helga.
Hils Katrine naar I ser hende

Kære allesammen!
Mange tak for sidst, jeg håber i alle har det godt. Morfar er forhåbentlig over sin forkølelse nu. Jeg havde en god hjemrejse, jeg fik en køje, det er nu det behageligste. Da jeg kom hjem dumpede jeg lige ned i storvasken, men vi låner en vaskemaskine, så det er ikke så slemt.
I mandags havde vi halløj med kvierne, da vi kom op var der kun de 4 tilbage, vi har 10. Far var oppe på marken, og jeg var nede i skoven, jeg fandt en ko, men det var en af Agerbygårds. Mælkekusken spurgte nede i byen efter dem og vi satte det på brugstavlen. Endelig fandt vi dem, de gik i en fold oppe bag Stanghøj. Mon jeg kunne få adressen på vævefabrikken i Askov. Ellers har mor vel fortalt alt, så jeg vil slutte for denne gang.
Kærlig hilsen til jer alle
Esther.

 
  9.10.1955
Anna Valborg Dam til Andreas Dam og Gudrun Dam

Kuvert:
Til
Morfar og Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osted
Lejre

Søndag aften 9-10-55

Kære Morfar og Gudrun

Det er snart på tide at få sagt tak for Edel og Jørgen, det håber jeg de har gjort selv, men måske skolen slugte dem med det samme. Nu går det mod efterårsferien, så får de nok et pusterum, hvis de ikke har extra for. Edel er jo over det værste, tror vi, da hun jo har taget examen i mange fag og kun mangler den sidste dyst nu inden jul. Jørgen skriver da, at det går vel godt nok med skolearbejdet, de skal igennem en farlig bunke, men da det nærmest er drenge fra Århus by, blev det ham en skuffelse med kammeratskabet. Der er dog håb om at det vil komme til at gå bedre. De ser nok ind til jer før jul på vej hjem, da Edel var ked af, de ikke havde længere tid hos jer sidst. Vi har hørt gennem Inger, at Ellen har været herovre og om hendes fremtidsplaner. Lykke med det. Ja, Ingrid vil være sygeplejerske, når hun bliver færdig med skolen. Sven landmand, så de kommer altså ikke til at læse alle. Ja, jeg fik da begyndt med os selv. Morfar er vel rask, det er da godt peniccellin kan hjælpe så hurtigt. Vi hører vel fra Inger eller Helga hvordan det går. Vi skal til Edvards konfirmation på Dammegård på Søndag. Vi har haft nogle dejlige ture i Imatra bilen i sommer, men nu er den væk rejst til i januar, så det er et savn for os. Børnene har så travlt med at strikke. Ingrid strikker en ”patent” trøje til Birgitte, og B. strikker røde vanter på fire pinde. Selv Sven har et firkantet stykke patentstrikket. Han kan nok selv strikke vanter og sokker af en oprevet trøje. Vi har taget 1 td land kartofler op, så der var nok til 1½ uge. Vi får 35 kr. td i år og har en del bestillinger. Så har vi to store hæs, foruden det vi har inde, som venter på at blive tærsket. Nu er det roetid, så her er jo ingen tid til at kede sig. Vi har haft kostaldvæggene nede og selv muret dem op igen. I morgen skal Herluf pudse dem. Måske der så bliver tørt. Fugtighed og rotter har der været. Mange hilsner fra
Anna Valborg
 
 

  16.10.1955
Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andr. Dam
Adr. Hr. Anker Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Afs. Karoline Dam
Stengade
Aakirkeby

Stengade Søndag 16.10.55.

Kære Broder Andreas!
Mange Tak for Brevet! Og Tillykke med Soen og Grisene! Det er jo noget spændende hvad det kan blive til.
Her har været saa megen Tærsning i sidste Uge, først kom Bakken de tærsket 1 1/4 Dag og fik meget paa Loftet, hvormeget de fik ved jeg ikke for det blev blæst op, det meste da, Ærterne kom i Sække 18½ Td. de skal jo til Rønne, Rugen kom ogsaa i Sække 21 Td. Vibe hentet den, men det andet Korn kom op paa Loftet og fyldte meget godt og Vejret var rigtig Sommer, Tærskningen kostet 489 Kr. foruden Kalvestegen m. m. m. men Ludvig var nu ferm og betalte det straks. Mathias tærsket 5½ Time og noget Korn blev blæst op paa Loftet, men det meste kom i Sække og Brugsen hentet det, der blev meget. Tærskningen kostet 289 Kr. betalt straks, saa tærsket vi her godt 2 Timer og fik det hele opblæst paa Loftet, det blev til 123 Kr. som ogsaa blev betalt straks, det var nu saa fint Vejr alle Dagene og det fik vi helt gratis, jeg var jo med til alle Gilderne, kantro. Dagen efter at vi blev færdige var Sommeren væk og i Gaar var det jo næsten Storm og Regnbyger, da var Hansine og jeg med Lorentzens paa Kirkegaardene, Lorentzens skal til Konfirmation i Dag paa Dammegaard i Nylars der bor Engelines Datter Bodil, som er gift med Aksel Hansen fra Krusegaard i Østermarie, deres ældste Søn som hedder Edvard blev konfirmeret i Helligaandskirken i Rønne i Dag af Pastor Mikkelsen, der er to Børn til paa Dammegaard, Niels og Ingrid, Engeline tog nok med til Dammegaard i Dag, hun er ellers næsten aldrig paa Udflugt, har ikke været her i Byen i Sommer, hun er saa træt siger hun, hun bliver nok ellers tilbudt Køretur nu til Dags, for de har jo Bil paa Gadegaard.
Dine Kartofler tog jeg op da Inger og Johannes var ude at rejse, jeg ville jo være færdig til Du kom hjem, jeg blev nu skuffet da Du ikke var med i Bilen, men Du har det nu meget bedre hvor Du er for nu er det ikke Sommer mere, jeg har høstet din Tobak, har bundet nogle Knipper og hængt dem paa 1 Snor under det nye Tag i Gaarden, der kommer ikke Regn, jeg har betalt for Udlodden, men nu ville Jakobsens helst selv have Udlodden, saa var der vel ikke andet at gøre end at lade dem faa den.
Nu skal jeg snart se at faa sendt de Sager til Dig, jeg har solet Dine Dyner og ”Stadstøjet” og da jeg ordnede lidt i Klædeskabet fandt jeg en 10 Kr. og den kom [?Kirt?] snart og fik. Lorentzens skal rejse hjem i Morgen.
Hilsen til Dig og alle de andre fra os alle!
Karoline
Inger og Johannes har leveret 1 stor Bunke gamle Aviser i din Stue og jeg leveret dem til Madsens, jeg har ogsaa leveret Kartofler til dem og skal hilse Dig og sige mange Tak.

 
  23.10.1955
Inger Dam til Andreas Dam og Skolegården

Søndag Kl. 1715 [23.10.55]

Kære alle
Tak for sidst. Vi er daarlig nok kommet i de vante Folder endnu, men i Gaar fik jeg da Kufferten tømt, saa nu hjælper det. Da vi naaede Købhvn. synes vi ikke, der var Tid til Besøg, saa spadserede vi til Baaden i Stedet, og saa hvor travlt de havde med de sidste Forberedelser til den britiske Udstilling (skal I derind og se det?). Mens vi sad og hyggede os med en Kop Kaffe, kom Sigrid og Ernst, de fortalte saa at de havde været inde og købe billige Bolde paa en Boldfabrik hvor Ernsts Fætter arbejder, og Fætteren kørte Bilen til Baaden, saa det var gaaet meget snildt, saa Sigrid fortrød næsten hun havde ringet ind til ”Ingeniørens” i Hellerup (hendes gamle Plads) nu var de jo nødt til at tage derud, saa de havde altsaa haft travlt. Næste Morgen stod Axel paa Havnen, han skulde have noget ordnet med Bilen, han havde ogsaa været der morgenen før, saa Joh. maatte jo til at indrømme at han huskede forkert. I Aakirkeby provianterede vi og løb paa Karoline, hun blev vist ikke saa lidt skuffet, da hun opdagede Far ikke var med, hun havde fyret lidt i 2 Morgener og købt lidt ind, men indrømmede jo, at han havde det meget bedre paa Skolegaarden. Endelig fik vi vores Afskedskaffe herhjemme og Vasahøj drog af, godt tilfredse med Turen. Lige efter kom Nabofruen med Invitation paa Kraasesuppe til Middag, saa det var herligt, da jeg skulde møde Kl. 13 paa Kanns til denne her Bazar, hvorfra jeg først kom hjem til Midnat men saa var ogsaa alt Oprydningsarbejdet gjort, og Tifredshed over hele Linien, da der var store Besøg, det var den yderst vellykkede Mannequinopvisning der trak, det er jo noget forholdsvis nyt. Næste Dag inviterede Aggerholm Soldatergaard paa en Rønnetur, vi skulde ud og købe en Gave til Erling, vi fik et særdeles fint Barometer. Næste Dag kørte vi op i Morfars Hus, Joh havde sat Installatøren Stævne, og han konstaterede at den fugtige Kælderinstallattion slog alle sikringer, altsaa blev den kappet fra, der er saamænd ogsaa lidt Vindruer, selv om det slet ikke ser saadan ud. Saa fandt vi paa at sende Aviserne Madsens synes ogsaa det var en god Idé, det haaber vi ogsaa Morfar synes. I Aftes var ”Over Sø og Land” i Nexø, vi havde Bukkegds paa og saa Rejse- og Musikfilmen ”Rundt om Bayreuth”.
I Dag har vi saa været til Konfirmationsmiddag paa Bukkegd Gildet skal først være paa Søndag, men Fadderne og os var inviteret for at gøre det hele lidt Festligt, de skuldee til en anden K. og vi havde jo Hjemmesøndag, vi kom hjem ved 3 Tiden.
Herhjemme var alt gaaet godt og Dugen og Honningkagerne fra Christiansfelt faldt i god Jord, og i Gaar lovede Mogens at blive i Vinter, det var dejligt, det er saa kedeligt at skifte. Ellen, Margit sagde, du kunde godt skaffe hende en Plads i Osted, hun vil gerne have en stor Løn (hun faar 250 og vil jo ikke gerne gaa ned) og meget Arbejde, jeg skulde gerne prøve Inga Jensens Alderdomshjem men er der noget saa skriv, hun er meget solid.
Vi glemte jo alligevel den Opskrift paa Pien, og jeg er spændt paa hvor den havner, saa I maa snart skrive, nu kan I jo skrive til mig i Stedet for til Morfar, jeg skal nok gøre Gengæld, jeg skulde hilse fra Karoline, hun har skrevet siden til Morfar siger hun. Vi haaber Lungebetændelsen er overstaaet. Mange Hilsner til jer alle med Tak for sidst endnu engang, vi var alle 4 enige om at Ferien var for kort, vi skulde set noget mere og hilse paa flere, som vi maatte køre forbi. Hilsen Joh og Inger.

 
  28.10.1955
Inger Dam til Andreas Dam og Skolegården

Kuvert:
Familien A. Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre

Fredag Efterm. 1530 [28.10.1955]

Kære Alle
Karoline og jeg har lige haft fælles Kaffebord i Fars Hus (Thermo Kaffe og Smørkage) først havde vi Musik til arbejdet mens vi pakkede Sækken, vi havde ellers ogsaa en Kasse parat, men der er jo ingenting der ”skader paa” at komme i Sækken, nu gaar K. nok ind og henter Aviser imens jeg skriver lidt, her er endda lidt fyret, jeg havde ellers taget den elektriske Kakkelovn i Bilen, men Karoline er jo altid saa betænksom. Det er ellers et rigtig kedelig Vejr i Dag regnet hele Dagen og hele Natten (de gl. Julius Hansens har Guldbryllup i Dag) det er ikke noget der sætter Skub i Roearbejdet, vi er vel ca. halvfærdige, og i sidste Uge fik vi aftærsket, her var kun til 2-3 smaa Dage, og lige en halv Time før vi blev færdige gik Ilæggerapparatet itu for anden Gang, saa det er nok udslidt. Forleden en Gang var vi heroppe og plukke Hyldebær. d.v.s. Joh. plukkede og jeg krævede op i Menighedskr. for ham, Medlemmerne heromkring, den Slags Arbejde kan Joh. ikke fordrage, vi betalte ogsaa Fors og inden vi kom afsted kom Sygeplejefor. og vilde have Penge, ”Dansk Kirke i Udlandet” mødte jeg ogsaa forleden og lovede at betale, ja, der er altid noget Fødselsdage og desl. har der ihvert Fald været mange af i denne Eftersommer, jeg er glad for min Have, der har jeg indtil Dato kunnet finde nye pæne og arrangere i en Planteskaal, i Gaar var vi til stor Fødselsdag paa Kløvegaard. der var først Jagt om Efterm., og til Aften var saa vi Ikkejægere inviteret, det var det store kolde Bord, med smaa varme Retter, det var ogsaa den unge Frue fra Helligdommen der havde lavet det, flot og nydeligt var det altsaa. Forleden var vi til Kobberbryllup hos Lærer Skovgaards, det er meget sjælden de ruller sig ud, denne Gang havde de gjort en Undtagelse, vi var 30 og spiste i Skolestuen og det var ganske morsomt. Forleden fyldte Fru Sonnes Mor 75 der fik jeg ingenting gjort og jeg var endda med til hendes 70aars Fødselsdagsfrokost, da jeg var over til Bodils Konfirmation, hvordan gaar det forresten samme Bodil, kommer hun nu hjem? Og har Ellen stadigvæk ikke faaet nogen Plads til Novbr, det bliver maaske Aunstrup? I Søndags var vi i Balka og spiste Aal, Rigmor havde lige været med Skolelæreren og 52 Børn i Købhvn og Nordsj. de havde rejst i Storm begge Veje, saa næsten alle havde været syge, og koldt og Regn var det den meste Tid, men bortset fra det - saa gik det saa godt saa godt saa godt. Kaj Eskildsen skal paa Ousted E. til Vinter, det er en stor godmodig Dreng der er vist en hel Del Bornholmere har jeg hørt. Nu er her lidt koldt og Karoline er kommet igen med en Hilsen fra Madsen til jer, jeg skal ogsaa paa Barselvisit hos Kirsten Aages hvis I ved hvem det er, de fik en Søn forleden - Nr 3. Ellen, den Pie Opskrift mon du snart sender mig
Ang. Margit, saa skrev jeg jo ogsaa til Inga Jensen Bjerresø, og hun ringede saa snart hun fik mit Kort og var meget interesseret, saa den Sag er i Orden forlængst. Til Erling Bukkegd Konfirmation havde jeg K. Kofoed Ringeby til Bords og spurgte mig om hvordan de mon skulde komme til en Afgørelse med Onkel Ludvig om Bakken, det var ikke nemt at faa noget Svar.
Saa faar I de bedste Hilsner fra Karoline, hun skriver snart siger hun, og Joh. og Inger

[I kuverten ligger et ”Fragtgods Fragtbrev” på en pakke angivet til at indeholde ”Tøj” 20 Kg.]

 
  1.11.1955
Hansine Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Andreas Dam
Adr. Hr Anker Frandsen
”Skolegaarden”
pr Lejre
Sjælland.

1. November 1955

Kære Andreas

Naa hvorledes gaar det dig, du synes vel det er sjov at høre lidt hjemmefra, vi har det godt, vi finder altid paa noget, meget er der kommet af sig selv hver Dag jeg har skrevet to Breve, synes du ogsaa skulde have et ogsaa. Anna Lorentzen og Manden har været her i Byen i besøg en Dag for den 11 Oktober for da skulde de til Konfirmation paa Dammeg. fra Gadeg. hos Bodil, disses største Dreng skulde K. Men Anna er mest [??dere] ind, Gudrun naar hun besøger Jer sendes bud om at træffes et Sted. Paa Højskolehj drak vi Kaffe, det var Karoline der gav Kaffen denne gang saa bliver det min Tur næste gang kan jeg nok begribe det er jeg nu ej heller bange for. Gudrun kan vel nok taale [?sligt?], det var nu en temlig spøg, det har vel nok sket 4-5 gange maaske, det kunde jo være rart at hilse paa hende, hvis man er saa stærk man kan komme til Bys. Jeg syntes det var Fest at hilse paa Anna var i straalende Humør som før i Tiden, vi gik først ud paa Kirkegaarden, en Tur, samledes ved Kirken bagefter drak Kaffe [??? der ?? ????] Kl 6. da skulde de til Gadeg. bagefter med Rutebilen.
Hvordan faar i Æg hos jer, spørger, vi faar imellem 20-30, de er gode at sælge 480 Kg er jo ikke saa daarligt vi fik næste Uge 62.64, de gamle gaar jo længere mere i Fældning. Vi har faaet 2 nye [???] Køer 1 Ko og Kvie og er ret god, ledt haardmælket ikke saa galt, den [???? ????] ret godt ny saa var det en [????] malke naar den var blød. Ludvig ligger paa Sofaen sorv til middag det er første November i Dag, da skal alle skam flytte de, gode kommer igen.
Jeg syer Sko Strikker og syer forskellige Ting lapper og strikker nyt, Jakobsens trækker Roer op en enkel Dag vi skal jo bruge [?Fornet?] saa gaar det jo noget langsomt, det er jo et svært arbejde, men det kommer vi jo halv nemt fra, bare man har en skillingen [???????]. Nu har vi jo faaet Damptærsket, vi jo mange Td paa Luftet, Emilie sagde straks 200 Td, eftersom de havde faaet 110, 120 Td. ganske pent. Hun faar sig nok en god skilling i baghaanden, for sit [?udmog.?] jeg synes hun glæden udbyttet [?værdeg?], som hun paa gamle Dage frisker de gamel Minder frem paa nye, nu har hun købt 30 Høns til stor Pris i Tejn ikke lige uden for Døren men har jo skilling nok sammen nu, det staar nok i hendes bedrift men Mathias stod i Hæset højt oppe over alle Toppe tog imod Halm det sandelig godt gjord da, uden blive svemmel jeg kunde nu ikke gjort ham det efter, den var meget høj. Emilie var nede Dagen satte alt op, [?er] halm sammen vi kender [????] hende hvor det skal være akordet ikke et staa for meget ikke et straa for lidt. For vi andre her saa men en opgjort Dag, det bliver ledt saadan Hansine hjalp ledt [??], saa [??or] det [????] ikke om du spildet en Kærne hist og her. ”Den Mathias” siger da er det nemlig alvor. Haven skal greres ogsaa sagde han, pyt saa der om Bordet sagde han hørte det [???] i [?utide?] bare tage det sjov helt igennem, derfor fortæller jeg det for det passer, 1,10 Td troede hun de fik sandelig godt gjort, dem har hun nok puttet i sin Lomme tænkt der fik jeg livel for mig umage.
Sandelig [????] hun paa gamle Dage tager paa paa en frisk hun fortjener en ros det siger jeg, for vi andre gør os umag, men vi kommet med [????] for vi er jo gamle, vi skal have mere energi ”op efter” jeg kan nok sende et Melletværk [?? ? ??] Karoline siger du med dine [?Ælværk?], man gør hvad man kan ikke for kan, bringe lidt gælde, det er nu ikke for at [?????] Karoline Karoline gør ikke det engang, men hun er rask altid hun sender røde Sko til alle, det har jeg ogsaa faaet, de holder til mig 8 Dage, for jeg løber saa stærkt altid, nu laver jeg dem selv, for de holder ½ eller et helt Aar. jeg synes bare det sjov at faa, en Gave er jo altid Velkommet det er ikke [????] saadan, jeg har paa mange Aar sent Gave som har gjort meget Lykke ”forskellige Steder”.
I skal bare tage det lidt gmytligt, jeg er sikker paa i vil sande mine Ord flere Steder, jeg synes det er Fest med lidt plaser.
Nu holder Emilie Fødselsdag den 3 saa gaar jeg nok om Morgene slaa en sludder sammen.
L sidder mest ude om Aftenen og malker, saa har jeg god Tid til at tænke, handle finde paa, to stive Timer hver Dag, der kan godt blive at ”finde paa”. Lad mig nu se i kan finde ledt morsomt igen naar i skriver, jeg har god Tid til at læse og nyde jeg venter Brev hver Dag til det kommer, Gudrun tænker skal det være i Dag eller i Morgen! jeg tænker det skal være nu, det kommer aldrig for tidlig med at glæde Venner bare i [ken???] byder alle, som jeg gør over Emele, hun er et godt Forbillede til os alle Frisk og nyt ”er herligt”
Emlie har lagt 40 Td op til Hønsene godt gjort blæste det op siger man, hvort er ogsaa blæst op vi ved [en??] [?ast] ”[?lene drosse?]
Hils dem nu alle saa godt, bare lade dem læse alle
Venlig Hilsen
Faster Hansine
Søster

 
  9.11.1955
Anna Valborg Dam til Andreas Dam og Gudrun Dam

Kuvert:
Fru
Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osted
Lejre

[Fortrykt brevpapir]:
Olsker Sogns Sygekasse
pr. Allinge

Den 9-11 1955

Kære morfar og Gudrun
Tak for brevet idag. Det var flot at du kan skrive så meget morfar, men det er ikke meget holdbart med blyant. Det er dejligt at høre, at I går og har det hyggeligt sammen. Ja, der kan jo sagtens blive ro og stilhed til at gå op og ned at gulvet og tænke på gamle dage. Men stilhed trænger vi nu alle til til en vis grad, ellers bliver det nok så som så med at leve det virkelige liv - det som ikke ses. Så det har jo kun lidt at sige om vi er gamle eller unge, bare vi prøver at fylde vor plads, som vi får den på denne side, og lever i ansvaret for dem der særlig er givet os og andre, der har brug for os. Jeg traf på nogle foredrag af Thomas Bredsdorff, de var i samme ånd, som du nu skriver om Morten Eskesen. Han slår saa kraftigt til lyd for skolen i hjemmet, at han kalder selv friskolen for en nødhjælp. I øvrigt giver han udtryk for kongstanken ang. hjemmeundervisningen ganske som vi har det her, at det er for livets skyld, kundskaben kommer i anden række. Dog må vi gøre meget ud af det, når vi kommer i 3. og særlig 4. klasses bøger, da de ellers kommer i bageste række i skolen. Men inden de slipper hjemmefra er de så forankrede i hjemmets ånd, at intet får dem til at tro - andre livsværdier eller rettere: usandheden. Livet er jo dog en meget alvorlig sag. - Nå, alle børnene flyver ud hver morgen hos jer. Det Ellen har givet sig til, kan da blive en meget velsignelsesrig gerning og ikke blot et arbejde. Her har vi kun Elsebet hjemme, da Birgitte efter ansøgning straks blev optaget i Allinge borgerskole og går i 4. klasse som de andre 10 års børn. Inspektøren havde nær tabt både næse og mund, da jeg sagde ham, at hun var hjemmeundervist. Men han anbefalede at tage hende, da byrådet henvendte sig til ham. Bredsdorff havde nok ment, hun skulle vente længere, men Birgitte er 10 og fylder 11 i januar og ville selv bestemt i skole. - Jeg skriver i aften, da Herluf er til mejerimøde og jeg lige har afsendt lange breve til Århus, ellers bliver det deres tur igen. Vi hørte fra dem idag. Edel søger kun 1 sted og det er på Gørding folke og realskole. Skoleinspektøren derfra havde skrevet til hende og bedt hende søge det. Der får hun engelsk og tysk som hovedfag og det er hendes ønskefag. Vi ønsker hende ikke til Bornholm, da vi nok skal have Jørgen derover i nogle år. Nu de er en stor søskendeflok, må de være lidt for hverandre og Jørgen ville blive så alene. Han er vist på vej til at falde bedre til derovre. Det er jo så utroligt, hvad de skal kunne overkomme i præparandklassen, at det nok var ved at slå humøret ned. Men så havde de prøve i naturhistorie og det er jo et stort fag( de mødte med hele høstakken af planter til timerne skrev han engang) og der blev han nr. 1, fik 57 point af de opnåelige 60. Mange måtte nøjes med 27-30. Til prøveregning fik han ug-. Så det ligner ikke så meget til dumpekandidat, bare helbredet holder. Han har lejet et nyt godt værelse med to store vinduer efter en af Edels kammerater til 1 januar. Han bor jo usselt for tiden, men der er da tørt. Edel begynder sidste fase af sin eksamen i disse Dage. Første fag er sang og musik, hun spiller violin, har jo heller ikke et klaver at øve sig på. Jeg mente, det var idag, hun skulle op i det, så får vi hurtigt et kort om resultatet.- På lørdag har Birgitte sin frøken med hjem. Hun er nemlig vikar her fra 2 studenklasse i Århus og kender Edel (går i 3 stud.) I Rønne til Gudstjenesten traf vi en af Edels gode venner, Else Smith, som er ansat derude. Hun kom til Rønne lige efter sin examen, så hun kommer også på søndag. Jeg skal vaske i denne uge, men fik først snavsetøj fra Jyll. idag. Og vi sorterer kartofler til salg nu imens vejret er godt. Vi har leveret et læs, men der var bestilt 30 td. endnu (35 kr. td) Vi mangler nogle kålroer, da vi har tærsket og andre ting, men de er vi ikke bange for. Gudrun kan du sige mig, hvad det er for stof og hvor meget du bruger til spegepølse. Jeg har en hilsen til far fra Anna Lorenzen i Søborg. De var til konfirmation på Dammegård d. 16. oktbr, hvad vi også var. Lundegaards lånte os bilen, så lånte vi dem møgvognen og Herluf hjalp dem en dag. De fra Søborg er blevet gamle, Hr. L. er lige stiv og værdig og fru L. ganske ligefrem.
Kærlig hilsen til jer alle
Anna Valborg
Skriv Runge Madsen ellers ved posten ikke hvem det er

 
  9.11.1955
Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andr. Dam
Adr. Hr. Anker Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Stengade Aakirkeby d. 9.11.55.

Kære Broder Andreas!
Tak for Brevet! Det er snart længe siden jeg fik det, men Tiden løber altid saa hurtigt, for mig da. I Gaar traf jeg Kirsten og Knud paa Gaden, de gik at se paa Vinduerne, de var at besøge hos Knuds Forældre, hans Moder havde det meget godt, sagde Knud, de havde faaet Roerne tagne i Gaar sagde de, det var de nu glade for, Troels er kommet hjem nu til Vinter, saa er alle Børnene hjemme, det er vel længe siden de har været? Det havde jo været meget vaadt i Roerne, men der stod dog ikke Vand, men naar Roen kom op blev Hullet straks fuldt med Vand, vi har nu ogsaa Roerne i Hus.
Saa skal jeg hilse dig saa meget fra Madsens, de skal nok ud at rejse den 19 ds. de skal til Herlufs 50 Aars Dag den 20', saa tænker de paa at komme ind om at hilse paa jeg bare et Øjeblik, for de har jo saa travlt de skal kun være væk 3-4 Dage og de skal besøge Morbror i Sorø ogsaa, Du husker nok at det er Herluf der har Grevinge Brugs, men hvis de ikke kommer hen til Jer saa vil de telefonere til Jer, altsaa har I noget at glæde Jer til, jeg kommer jo ind til Madsens to Gange om Ugen i denne Tid og Fru Madsen taler jo altid om at jeg skal have Kaffe, men jeg siger nu at jeg har faaet Kaffe og saa gaar jeg snart hjem igen, der er nu ellers et godt Sted at komme for de har jo altid saa dejlig varmt.
I Aften er der Menighedsmøde, Pastor Bjerg fra Rø kommer og taler, han er ret ny og har nok ikke været her før, vi møder nok tænker jeg. Jeg skal hilse fra Marie, jeg fik Brev i Gaar, de havde det nok omtrent som ellers, Marie skrev at hun skulle i disse Dage i Byen at besøge en Dame som er 92 Aar, det er nu ikke første Gang hun faar Besøg af Marie, det sker af og til naar Anton er lidt godt tilpas, ellers gaar Marie nok meget sjældent hjemme fra.
Anton blev jo 76 den 14 ds, jeg skrev jo lidt til ham og hilsede fra os alle.
Paa Bakken er ikke sket nogen Handel endnu, om det bliver til noget ved jeg ikke.
Nu er det ved at blive henad Aften, det har været Solskin i Eftermiddag, rigtig dejligt Vejr, og Klokken er ca. 16½, saa det er jo ikke saa underligt at det er i Mørkningen. Du har vel faaet Pakken? Muffediserne fik Du i tilgift, for dem spurgte Du ikke efter.
Hilsen til Jer alle! Fra os to
Karoline.

 
  11.11.1955
Helga Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hrr Andr. Dam
Skolegaard
Osager pr. Lejre
Sjælland

Hullegaard 11.11 [1955]

Kære Morfar
Hvordan mon det gaar jer derovre, vi synes, det er længe siden vi hørte noget fra jer. Faster Karoline ringede den 18 Okt og skulle hilse fra dig, men saa blev der Torden og saa hængte hun skyndsomst Røret og fik ingenting fortalt og siden har hun slet ikke ringet; og vi kan jo ikke ringe hende op.
Her er sket en hel Del i den sidste Tid, Troels er jo kommet hjem og Knud har købt en lille ejendom nede i Kjeldseby 4 Tdl. Jord og gamle Bygninger. Købesum 23.000. Der er to Køer, 2 Kalve og fire næsten slagtestore Grise, der var ingen Høns, men de har købt 50 Høneker, som foreløbig gaar her. Knud overtog Stedet i Gaar og i Dag har Kirsten været ned og børste Kakkelovn og fernisere Gulv i Dagligstuen. Der var saamænd pænt og rent overalt og nymalet i Stuerne, der var to smaa, pæne stuer og et lille Sovevær. til den ene Side og Spisekammer, Forstue, Køkken og Gæstevær. mod Gaarden, men det er smaat og smalt men ikke helt umuligt. Man faar jo ikke Alverden for 23.000 i vore Dage og baade Kirsten og Knud synes bestemt, Knud skal fortsætte som Arbejdsmand nogle Aar endnu, Arbejdslønnen er jo stor for Tiden. Du synes jo bestemt, de skal blive paa Landet og Knud vil ikke væltes i en stor Gæld. Naa, men saa skal vi snart holde Bryllup kan I nok forstaa. Vi ved ikke helt bestemt hvilken Dag endnu, men regner næsten med d. 10 December, saa er I jo velkommet herovre saa mange, I har Lyst. I skal nok faa nærmere Besked, men det var rart at høre fra jer, hvad I tror om at rejse paa den Tid af Aaret.
Mon du er rask og har det godt. Vi har foreløbig holdt os til d. 10 for at der skal være lidt Tid til Jul for jer, som skal rejse.
Vi har jo travlt, kan I nok forstaa; Mandag skal vi slagte Gris, vi skal en Dag til Rønne og maaske 3. Gange til Neksø og vi skal slagte Gæs, sy Dyner og Gardiner o.s.v.
Skriv nu snart, om I kommer; vi haaber at se nogle af jer og hvem maa I saa selv bestemme.
Kærlig Hilsen fra os alle
Helga.

 
  11.12.1955
Helga Dam til Andreas Dam og Skolegården

Hullegaard d. 11 December

Kære Morfar og allesammen.
Tak for Brevet, for Kortet og for Gaverne til Kirsten og Knud. Sikken allerkæreste lille Kurv (til Æg ikke sandt?) den har Ellen nok lavet selv, ja. Dugen kan de sagtens faa Brug for og Pengene fra Morfar bruges til hjælp til et Vægur noget i Retning af vores, de er saa paalidelige. De fik et Barometer af Værmelands og Brunekuls, det skal snart byttes, da de har et noget lignende, saa ordner Inger nok det med Vægur for os. Naa, jeg maa vel beg. med Begyndelsen. Om Morgenen kørte Kirsten paa Cykel til Gudhjem og fik Haaret ordnet i et stille Barfrost, rigtig Ønskevejr, men da hun kom hjem sagde hun godt nok at det beg. at sne, ”bare vi ikke faar et værre Vejr” - og I kan tro, det blev ”Komedievejr”; da vi kørte til Kirke var der et værre Rog, man kunne knap se en Haand for sig, men Gæsterne var heldigvis mødt op allesammen selv Onkel Mathias's og Faster Karoline og de slap helskindet fra Kirken herop i li'saa meget Rog. Andr. Svendsen drejede pludselig ganske paa tværs af Vejen et Sted, men der var bredt og han slap fint fra det. Herluf og A. V. havde haft nogen til at skubbe den gennem et Sted og de blev altsaa her om Natten. De andre Gæster kørte lige efter hinanden, naar den ene var ved Svinget eller saa, startede den næste, det gik ret godt for de fleste, men Andreas hang fast længe og de maatte op og hjælpe ham gennem. Vi har ikke hørt, hvordan Aakirkebyboerne kom hjem. Værmelandsgd. svarede ikke, men Bakkegds havde øst i 3 Kvarter for at faa Bilen løs ved Haven og Ellesgaard havde klaret det godt siden hen.
Kirsten var sød i sin Brudekjole, kan I tro og hun var ikke nervøs, selv om vi faktisk var for sent færdige med at pynte hende og sy Myrter paa. Præsten var meget alvorlig. ”Han forfærder de unge Mennesker” mente Harald og Andreas bagefter. Knud var i Kjole og hvidt og det klædte ham godt. Esther havde faaet sort Tyllskjole over gylden Taft, den var sød til hende. Bryllupsmiddagen lød paa: Klar Suppe m. 2 Slags Boller og hjemmel. Horn, Fiskerand m. Høns i Citronsauce og Butterdejgsnitter, Gaasesteg m Fyldn, Rødkaal o.s.v. og Is og Kransekage, Madeira og Kirsebærvin der var fem Sange og de blev fint serveret, den med Opskriften laa i en fin Bageform m. ”Kage” i og Cellofanpapir om flot samlet i en Dusk for oven, een i en Knallert og en anden i et rødt Hjerte o.s.v. Stemningen var god, selv om Gæsterne var noget ”sammenbragt” og det gik vist godt nok. Nu skal vi jo have nogle til Kaffe, da Brude parret fik en Masse Gaver. 12 Potteplanter og en Buket, jeg tænker vi holder Kaffegilde her, da her jo er meget bedre Plads og saa skal det jo være inden Gaverne kommer til Kjeldseby.
Vi gav dem et Dagligstuemøblement og Knuds Forældre gav et Gasanlæg, men det kom begge Dele til Skovtoft inden den 10. De har faaet en yndig Lampe og to Lampetter, et farvelagt Fotografi af Hullegaard (af Troels) Sengeforliggere (af Esther) 4 Duge, 12 Sølvgafler, 4 forskellige Skeer i Sølv og 2 i Staal, Sildesæt, Radiobord, Kaffekande (af Onkel Chr) Frugtskaal og en høj slank Kande Ostehøvle og Lagkageknive, maaske vil de bytte noget, de har rigelig af for en Hush.vægt, det skal de jo helst have. Mathias Madsen holdt en lille Tale, ellers gik det mest med Sang. Nu skal jeg ringe i Morgen til Værmelandsgaard og høre, om de kom godt hjem.
Nu skal vi have Kaffe og paa Hovedet i Seng, det var sent i Nat.
Mandag [klat] Puha, sikken en Klat, min Pen satte. Ja, nu har jeg snakket med Inger, de havde kommet godt hjem i Lørdags.
I Morgen skal vi have ”fælles Kaffebord”, Kirsten kommer nok hjem og hjælper os lidt i Morgen Efterm. Knud tærsker stadig.
Nu haaber vi, du maa være over din Forkølelse, men det er da et værre Vejr, saa du er nok ikke begyndt at træne endnu.
Endnu en Gang Tak for Gaver og Poesi og det hele.
Kærlig Hilsen fra os alle
Helga

 
  12.12.1955
Kirsten Runge Madsen og Helga Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hrr.
Andr. Dam
Skolegaard
Osager
pr. Lejre

Skovtoft” d. 12-12-55

Kære Morfar!
Mange tak for Bryllupsgaven, du har velnok flottet dig skal jeg love for. Vi skal bruge, de penge vi har fået, til et Stueur, og til en Radio, så langt de når. De var jo en Skam, du ikke kunne komme hjem, men når det bliver sommer, kommer du velnok, så kan du komme ned og se, hvordan vi bor. Nu til Foråret bliver far jo 50 år, så er der nok nogle, der skal herover fra Skolegården, så du kan få følgeskab. Det gik ellers godt i Lørdags, selvom det pludselig blev vinter hen på Eftermiddagen, da vi kørte hjem til Hullegård fra Kirken, føg det sådan, at vi ikke kunne se vejen hele tiden, men der skete heldigvis ikke noget. Johannes knække en akse i bilen, da han kom i Porten, men det var sikkert ikke vejrets skyld. Vi fik en farlig masse gaver, der er 90 som skal til Kaffe, minus dem som vi plejer at være sammen med Nytårsaften, Harald Pedersens, Kaj Dunkers og Thor Olsens, de 6 snyder vi for Kaffe, da det er Fars og Mors tur at holde Nytårsgilde i år. I morgen Tirsdag holder de et Kaffegilde hjem der skal inviteres 30 det hjælper da noget på det. Jeg skal hjem og hjælpe til i morgen eftermiddag, så skal jeg se om jeg kan få lavet en liste over gaverne, så du kan se hvad vi har fået og at hvem vi har fået det af.
Knud er ude og tærske, de begyndte hos Munch i Kjeldseby i dag, og bliver færdige der i løbet af Onsdagen, så er der kun til to dage igen. Og så skal de rense Tærskeværket også. Hvis vi ikke får mere Sne, skulle de jo nemt blive færdige til Jul. Vil du hilse Moster Gudrun og Onkel Anker og sige tak for gaven, og Ellen skal da også have mange tak for den søde kurv, den er hjemmelavet tænker jeg, det var vel sådan noget, hun lærte at flette, da Moster Gudrun skrev sidst.

[Helga Dam afslutter brevet]

Kirsten fik aldrig Tid at skrive mer og da hun hørte, jeg ogsaa havde Brev skrevet til dig, lod hun sit ligge, at vi kunne sende det sammen.
Hjertelig Hilsen
Helga
 
 

  13.12.1955
Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andr. Dam
Hr. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre.

Stengade Aakirkeby d. 13.12.55

Kære Broder Andreas!
Mange Tak for Brevet! Det er snart længe siden jeg fik det, men Tiden løber saa hurtigt.
Fra Madsens skal jeg hilse saa meget, de fik jo ikke Tid at besøge paa Skolegaarden, skønt de var noget længere end de havde tænkt, for de var jo til Barnedaab Søndagen efter 50 Aarsdagen, men det fortalte de vel nok? De fik jo dog telefoneret, Fru Madsen har en daarlig Haand, hun faldt ude i Gaarden lidt før de rejste, hun har været hos Lægen og han siger at der er ikke noget brækket, det er lige ovenfor Haanden at det gør ondt, men hun syer nu for hver Dag, de har jo saa travlt, i Dag sad der en ny Dame og syede paa Maskinen, saa hjælper det nok, jeg kendte hende ikke, men hun var nu ferm til at sy og til at snakke, altsaa, Fru Madsen har svært med at skrive, men hun sagde nu at hun skulle nok skrive til dig til Julen. Saa skal jeg hilse Jer alle fra Inger, hun vasker Storvask i Dag, jeg ringet til hende for at spørge om hun eller Johannes eller jeg selv maatte aabne det Brugsbrev som kom til Dig, men de mente nu at det var bedst jeg sendte det hen til Dig, saa gør jeg det. Du spurgte om hvormange Penge jeg skulle bruge til Nytaar, jeg skal jo betale Amtsskatten, men jeg har Penge nok jeg faar jo Huslejen for hver Maaned, jeg kan godt vente til Du kommer hjem.
I Lørdags var jeg jo til Bryllup, kørte med Inger og Johannes, Emilie og Mathias kørte ogsaa med dem, men sikke Vinter det var stort Rog og koldt, men der var dejlig varmt i Kirken i Gudhjem og ligesaa paa Hullegaard, men Bilen knækkede en Fjer da vi kørte ind i Porten paa Hullegaard, det var nu godt den holdt saa længe, saa kørte Larsen (Forsamlingshuset) os hjem, jeg gik jo af paa Stokkekildevej og gik hjem, men saa kunne Bilen ikke komme afsted igen for der var jo Sne og op ad Bakken, jeg saa nu ikke noget til det, men Inger sagde det, det tog temmelig sikkert en halv Time før Bilen gik, saa det var jo meget kedeligt.
Der var jo stort Bryllup, men der var jo mange som vi ikke kendte, Knuds Familie. Fotografen var der og tog os da vi sad ved Bordet, han tog Brudeparret bagefter da vi kom fra Bordet.
Hilsen til Dig og hele Familien.
Karoline

Christian havde nu taget Dine gode Raad i brug før jeg kom med dem, det var jo det med med Varme. 
 

  18.12.1955
Ingeborg Andreasen og Ellen Andreasen til Skolegården

Julekort
Familien Frandsen
Skolegaarden
Ousager, pr. Ousted [rettet af postvæsenet først til Roskilde og så til Lejre]
Sjælland

Julen 1955 [18.12.]
En glædelig Jul og et godt Nytaar ønsker vi Jer alle. Vi haaber at Onkel Andreas ogsaa har det godt trods Sne og Kulde. I Dag Søndag har vi været til Julekoncert i Aa Kirke - en dejlig Eftermiddag har det været, i Aften har vi et gevaldigt ”Rog”, godt at være inde i. Vi venter Marie hjem til Jul, Dagmar rejser nok nogle Dage til Kbh. Vi har det som sædvanlig. De bedste Hilsner til Jer alle fra Ingeborg og Ellen
 
 

  19.12.1955
Elisabet Hansen til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Partikulier Andreas Dam
Møllegade
Aakirkeby
Bornholm
[omadresseret til:]
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre
Sjælland

Askov Forsøgsstation pr. Vejen

d. 19/12 1955

Kære Andreas
Tak for dit Brev til min Fødselsdag! Det er godt gjort, at du kan blive ved med at huske den! Jeg kan forstaa, at du fører en omflakkende Tilværelse, naar du kom til Fødselsdag d. 18. August og maaske stadig er der endnu. Selvfølgelig maa der gøres noget ud af det, naar Anker blev 50 Aar.-
Det er morsomt at høre om alle dine Børnebørn! Du maa hilse Edel (nu er hun nok over sin eksamen) og sige til hende, at hun er velkommen til at besøge os, hvis hun har Lyst til det - hvis hun faar Pladsen i Gørding eller et andet Sted her i Nærheden.- Hun maa gerne ringe til Askov 12 først, for vi er jo temmelig udsvævende endnu.- Vi har begyndt at bygge Hus; men Vejret er jo ikke særlig godt til det. Det var ellers Meningen, at Huset skulde have været under Tag til Jul; men det kommer det næppe med den Frost der kom igen nu. Sne er her ikke saa meget af, men nok til at pynte paa Landskabet.
Vi venter Besøg af Børn og Børnebørn i Julen, den yngste kommer med Mand (Ole Richter) og 4 Børn d. 22 og kører videre til Holstebro d. 23, , de holdt Jul her i Fjor, saa i Aar er det Dommerens Tur til at have dem Juleaften - saa kommer de igen her til Nytaar. Af de fire er de to ældste Piger, Bodil er 7 Aar og gaar i Skole, og Lene er 4 Aar, og hun gaar i Danseskole i Vinter, Jakob er 1½ Aar og Lillebror er 3½ Maaned. Jakob vil jo gerne være med, naar Lillebror faar sin Flaske; men han maa jo nøjes med Levningerne. Der er noget Arbejde med saadan et Par Karle; men søde og [???]somme er de.- De skal flytte fra Svinninge ved Holbæk til Herning til 1 Februar, Ole har faaet Stilling som Kommunegartner deroppe, det bliver jo lidt af en Forandring; men vi haaber, at de bliver glade for det.- Den næstyngste, Else bor paa Lundgaard, og hun har en Dreng paa 2 Aar, og han besøger os jo jævnligt, han er i en rigtig sjov Alder nu. Han har begyndt at hjælpe Fodermesteren derhjemme, og de forliges godt om at passe Køerne.
Grete bor stadig i Esbjerg, og hun arbejder paa Smøreksportens Laboratorium. Der er bygget paa det meste af den Jord, der hørte til Gartneriet, de fik, saa Frans klarer Bedriften derhjemme og Børnene er saa store, at de til dels kan passe sig selv. Jens er 13 Aar og gaar i Skole endnu, han vil ikke læse; men hvad han vil, er vist ikke helt klart endnu. Karen er 9 Aar og hun gaar ogsaa i Skole, og Resten af Dagen leger hun - det er hun god til! Hun skriver med venstre Haand ogsaa i Skolen - det maa man nu til Dags - efterhaanden ser det ogsaa helt godt ud - jeg var ellers temmelig bekymret til at begynde med.
Hans er stadigvæk i Herlev og deres eneste Søn blev konfirmeret nu i Efteraaret - han gaar ogsaa i Skole stadigvæk.
Her i Byen er vi jo meget spændte paa Bispevalget i Haderslev; men vi haaber jo paa, at Dons Christensen ikke bliver valgt. Vi er absolut ikke ude efter at komme af med ham.
Jeg vil bede dig hilse dine Børn og hvem andre, der kender noget til os, det er efterhaanden ikke saa mange. Jeg har ogsaa overvejet om Brevet skulde til Osager eller Bornholm, men du er maaske rejst hjem til Brylluppet d. 10 Dec. saa jeg holder mig til Bornholm. Saa slutter jeg med at ønske dig og dine en glædelig Jul og et godt Nytaar!
Venlig Hilsen fra os begge din Kusine
Elisabet Iversen
 

  20.12.1955
Marie Dam til Andreas Dam

Julekort, poststempel 20.12.1955
Hr. Andreas Dam
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Kerteminde Julen 55
Kære Broder A. og øvrige Familie!
Vi ønsker en glædelig og velsignet Julefest og lyst godt Nytaar for Jer alle! Tak for Hilsner til 9/9!
Mon du ikke er bleven hos G. i denne Vintertid, Andreas, jeg vil næsten haabe det. Sikket Vejr d. 10!! Jeg har intet hørt om, hvordan man klarede Bryllupsfestlighederne, men haaber det gik godt.
Vi har det omtrent som vi plejer - Vintren er jo ikke saa god som Somren.
Bedste Hilsen til Jer alle!
Anton og Marie

 
  20.12.1955
Petra Madsen og Dagmar Madsen til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. A. Dam
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre
Sjælland
Afs P. og D. Madsen, Møllevej 8, Aakirkeby

Aakirkeby 20-12-55.

Kære Dam!
Hjertelig Tak for Brevet som det jo nu snart er længe siden vi fik, nu har jeg jo længe ikke kunnet skrevet, fordi jeg faldt og forstuvede min højre Haand, det er bedre nu, men godt er det ikke. Sikke Vintervejr det er blevet, det er vi kede af nu Brændselet er saa dyrt, selv om vi aldrig har Tid til at være i Stuerne, er vi jo nødt til at fyre i Centralfyret, for ellers fryser jo Vandet i Rørene. Da vi i Septbr. kom hjem efter Sommerferie spurgte vi, ”hvordan gaar det Dam, han er rejst blev der svaret, han rejste 8 Dage efter at I var rejst, det er ogsaa dejligt at rejse over og besøge éns kære, det er heller ikke rart for Dem at gaa ene her, selv om Deres Søster er saa god mod Dem. Vi talte om Dem da Kirsten havde Bryllup, sikke Vejr det blev det havde ikke været rart for Dem at rejse i saadan Kulde. Det er godt De har gode Børn, hvor De altid er velkommen hos. Vi havde en god Tur over, det var dejligt at være sammen med alle Børnene paa en Gang, først ved Herlufs 50 Aars Fødselsdag og siden til Barnedaab hos Ejvind. Vejret var saa godt i de Dage, saa vi nød det rigtigt. Nu har vi for alvor travlt, det mærkes at vi har været saa meget væk, og nu til Jul vil Folk jo have deres Tøj, Dagmar hænger i saa godt hun kan, mig er det ikke saa meget bevendt med, da Haanden ikke er god endnu, jeg haaber det kommer. Hvor er det trist at Fru Nielsen Hadeborg døde saadan lige efter Deres Sølvbryllup, det havde været bedre de ikke havde holdt den Dag, de havde faaet saa utrolig mange dyre Gaver, men hun fik det knapt at se, og Nielsen er fortvivlet og kan knapt taale at se det. Fru Nielsen kom af og til her ind hos os, en af de sidste Gange hun var her sagde hun, at naar hun fik Tid kom hun ind og talte med os. saa sagde jeg, ”Ja, saa skal vi have det hyggeligt ved en Kop Kaffe”, men det skete altsaa ikke, hun havde altid saa travlt og var meget dygtig, hun var 2 eller 53 Aar. Vi skal som vi plejer fejre Juleaften i Ekkodalshuset hos Frk. Larsen, hun er jo ene og saa synes hun vi kan slaa os sammen, nu haaber vi der ikke kommer mere Sne end vi kan komme derop. Vi var kede af at vi ikke kom hen og fik hilset paa Dem, men Herluf havde saa utrolig travlt, der er saa meget at lave. Vi sender Dem mange venlige Tanker, naar vi drikker vor Aftenkaffe. Nu vil vi ønske Dem en rigtig god og velsignet Jul samt et godt Nytaar, og at De maa være rask og i alle Maader have det godt. Vil De hilse Deres Datter og Svigersøn og Børnene fra os, vi ønsker ogsaa dem en glædelig Jul.
De bedste Hilsener og Tanker sendes Dem fra os begge.
Petra og Dagmar Madsen.

 
  21.12.1955
Ejnar Andreasen og Thora Lund til Skolegården

Julekort, poststempel 21.12.55:
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Kære allesammen!
Modtag vore bedste Ønsker om en rigtig god Jul og et godt Nytaar. Sikken en Vinter vi har, det er noget tidligt det kommer i Aar. Vi venter alle Børnene hjem Juleaften, saa det glæder vi os meget til. Kærlig Hilsen fra os alle her
Ejnar og Thora
Hilsen til Dam

 
  21.12.1955
Emilie Nielsen til Andreas Dam

Kuvert:
Hr.
Andreas Dam
”Skolegaarden”
Ousager
pr Lejre

Aakirkeby Onsdag [21.12.1955]

Kære Svoger!
Tak for Brevet til min Fødselsdag!
Hvordan gaar det ellers med Helbred? du naaede jo ikke at komme til Kirstens Bryllup. Mathias og jeg vi kørte med Inger og Johannes lige da vi skulle til at køre begyndte det at sne og de lovede ogsaa Sne i Radioen, jeg turde ikke sige det, for jeg var bange, at Far saa ikke vilde paa Vej, inden vi naaede Gudhjem var det et værre Fog og det var ikke til at se gennem Ruderne, men vi naaede jo ned til Hullegaard i god Behold. Helga syntes at Far og jeg skulle blive der om Natten, men vi kom jo paa Vej, det var vældig glat, men det gik godt og Far blev ikke forkølet, saa han tog ingen Skade af Turen. Ja Brylluppet har vel Karoline skrevet om, Maden var god og Sange var der vist fem og de fik mange Gaver.
Anna Val. og Herluf blev om Natten de havde laant en Bil, men det var saa glat, saa den var ikke til at styre, saa Herluf turde ikke køre om Natten, de ringde hjem. Svend og Ingrid kunne godt klare det hjemme saa det gjorde jo ikke saa meget om de kom hjem.
Ja nu er det jo snart Jul min Bror Emfred ligger paa Sygehuset, han kommer ikke hjem til Jul, han er temmelig daarlig, i Dag jeg var derhenne, sov han for han havde haft det daarligt i Nat.
Naa saa til sidst vil vi ønske jer alle, store og smaa, en god Jul og et godt Nytaar.
Familien i Nygade og Bygaden.
Emilie

 
  21.12.1955
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam

Kuvert:
Hr. Gdr. Anker Frandsen
”Skolegaarden”
Osager pr. Lejre
[afs.]
Kock Hansen
Klintevej 40
Brønshøj

Brønshøj, 21-12. 55.

Kære Gudrun!
Tak for dit Brev, som har krydset min Jule[?eprokl.?] Haaber I har kunnet tyde henholdsvis fordøje den. Foreløbig endnu en Gang Tak for Invitationen til Nytaarsaften. Haaber og tror, vi kan gennemføre det; men lad os lige se, hvordan Julen forløber. Farmor har været lidt forkølet i den sidste Tid, og i den Alder ved vi, kan der snart ske noget; selvom jeg ikke ønsker at male sort.-
Takket være Karin, som altsaa synes, det er rigtigere, at jeg er hendes og ikke jeres Skyldner, har jeg i Dag sendt Jer, hvad jeg i Øjeblikket skylder bortset fra Flæsket, som vi kan gøre op, naar det røgede er kommet hjem. Jeg vedlægger en Opstilling, der viser, hvordan jeg kommer til Restbeløbet, og haaber I vil være enige med mig.
Du maa hilse alle dine Folk, specielt min Søn, som vi glæder os til at hilse paa i
Morgen.
Og saa endnu en Gang rigtig god Jul allesammen! Og forhaabentlig paa Gensyn til Nytaar.
Henry

[vedlagt er følgende opstilling:]

Oversigt over vort Regnskab

3 x Piller                 Ib Kr.    100,50
1 Skjorte                ”              16,80
1 Sæt Undertøj       ”              11,35
Tur Odden              ”                4,00
Kost Aug.-Sept.     ”             200,00
2 Tdr. Kartofler                      67,00
                                             399,65
[minus]
9. Okt. bet. à conto    200,-
    ” 1 seng m. madras 150,-   350,00
Rest                                       049,65
Piller 2x                                   65,10
Kost Okt. Nov. Decbr.          300,00
                                             414,75
[minus]
Klinket Porcelain 8,50
Laant Anker 5,00                    13,50
                                             401,25

betalt pr. Postanv. 21.12.55
med Tak for Kreditten

Flæsk?

 
  22.12.1955
Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andr. Dam
Skolegaarden
Osager pr. Lejre
Sjælland

Stengade Aakirkeby d. 22.12.55

Kære Broder Andreas!
Mange Tak for Brevet! Og Tak for Checken! Og Tak til Gudrun for den store fine Kage, den havde nu klaret sig godt paa Turen, men den var jo ogsaa godt indpakket, saa skal vi rigtig ”gasse” os med den naar Julen kommer, men hvor kan Gudrun finde paa saadan noget, jeg har nu ikke fundet paa andet end et Frimærkehefte til Dig og et til Gudrun og saa haaber jeg at I vil benytte de ”Bøger”. Pakken kom lige før Middag, vi var nu ved at spise, jeg havde nu ventet paa Brev, men nogen Pakke ventede jeg nu ikke, saadant kan det jo gaa, jeg gik nu straks i gang med at skrive, da jeg fik opvasket, for nu skal Brevet afsted i Dag for at naa frem til Juleaften. Saa vil jeg ønske Jer alle en glædelig Jul og et godt Nytaar!
Markus er lige kommet op af Middagssøvnen og saa skal han ud at fodre Kvæget og Grisene og Hønsene, Kyllingerne lægger godt med Æg nu. Min Fødselsdag blev det Rog tidligt paa Aftenen, saa Gæsterne havde opgivet at gaa til Stengade, men saa blev det pludseligt godt Vejr og saa vrimlede de ind fra Nygade 36 og 25 og fra Bygaden kom Bertha og Drengene. Inger og Johannes kom ogsaa, saa vi fik en meget god Aften. Hansine og Ludvig kom nu ikke, de vil helst blive hjemme, da især naar der er Sne.
Du skrev om nogle Blomster, som skulle i Hus, var der andre end dem ved Blommetræet, for dem har jeg ordnet efter din Opskrift.
Ligtornevandet har jeg glemt at give Christian, men nu skal det ske med det samme, det er da godt at Du kan huske, jeg skal nok huske at betale Amtsskatten i disse Dage.
Du læste vel nok i ”Tidende” at Alfred Jensen var død, men Du ved maaske ikke at det var en Du kendte, men det var nu ham som Du laa i Stue med paa Sygehuset, det var paa Nr. 14, Du sagde altid at ham havde Sygeplejerskerne meget Arbejde med, saa husker du ham nok? Han var jo ogsaa paa Sygehuset nu, han døde der og blev bisat fra Kirken og derefter kørt til Krematoriet, hans Urne skal jo nedsættes paa Kirkegaarden, der hvor hans fire Søskende ligger, der er kun Plads til fire, men en Urne kan vel altid sættes ned, de var altsaa 5 Søskende paa Dammegaard i Aaker og ingen var gift, det var nok lidt sjeldent.
Saa maa du hilse Gudrun og takke saa meget for Kagen, det er nu alt for meget til mig, Gudrun har jo ogsaa saa meget at gøre og især nu til Julen.
Glædelig Jul allesammen!
Hilsen til Jer alle fra os 2!
Faster Karoline
 
 

  22.12.1955
Rigmor Pihl og Axel til Gudrun Dam og Anker Frandsen

julekort, poststempel 22.12.55:
Hr. og Fru Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Balka, Jul 55
En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes jer alle, ogsaa Dam, for han er vel stadig over hos jer. I var jo ikke til Bryllup, men det var jo ogsaa i en travl Tid og sikke en Vinter det var den Dag. Vi var der i Søndags, de havde faaet en hel Isenkramforr. i rustfrit Staal.
Mange Hilsener fra os alle her paa Balka.
Axel og Rigmor

 
  22.12.1955
Alfred Andreasen til Skolegården

Julekort
Hr. Gdr. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre

Vanløse d. 22/12. 55
Vi sender jer hermed de bedste Ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytaar og hvis Onkel Andreas er hos jer, saa hils ham fra os. Vi har bygget lidt om i Sommer, saa nu skulde I gøre Alvor af at besøge os, om ikke for andet saa for at se, hvordan vi nu bor. Vi har haft et værre Rod de sidste Mdr., men nu er det ved at være overstaaet.
De bedste Hilsener fra os alle 5
Alfred

 
  23.12.1955
Christian Dam til Andreas Dam

Julekort, poststempel 23.12.55
Hr. Rentier A. Dam
Skolegaarden
Lejre

Aakirkeby Jul 1955

En glædelig Jul ønskes Deg og alle paa Skolegaarden!
Chr.

 
  24.12.1955
Helga Dam til Andreas Dam og Skolegården

Hullegaard Jul 1955

Kære Morfar og allesammen
Vi vil allerførst ønske jer en rigtig Jul, vi haaber I er raske og har det godt.
Her er jo stadig Vinter, selvom det ikke er saa koldt som i forrige Uge, da havde vi 15o-, men heldigvis ikke ret længe. I Søndags var her Fremmede igen. Rigmor og Aksel Charles og Bodil o.s.v. og saa havde vi igen et værre Rog, men det var jo værst for dem som skulle ud i det, de kom dog skikkelig og vel baade frem og tilbage saa vidt jeg ved. Vi sang jo alle Bryllupssangene igen, det har vi gjort mange Gange, men vi ved stadig ikke, hvem der har skrevet dem, selv om vi jo har en Anelse. Nu skal vi holde en stille og rolig Jul og ikke have Fremmede før Nytaarsaften, da er det vor Tur i Aar. Troels, Thor og Jørgen skal fejre Nytaarsaften i Jørgens Hjem i København og saa en Tur til Stevns, de længes nok til Stevns alle tre, de var saa glade for at være der. Kirsten og Knud kommer jo herned Juleaften, her er heldigvis ikke saa langt. Esther er dernede i Aften, hun har ikke været der siden den Dag Møblerne kom. Vi var dernede da Inger og Johs. kom med Klokken, den ligner vor men er nok en Smule mindre.
I Morgen skal vi en Tur til Rønne og se paa Juleudstilling og købe Julegaver, vi er faktisk sent paa den i Aar, men det har jo gode Grunde, nu haaber jeg ogsaa det er færdigt, som vi havde tænkt, I skulle have, for saa skal vi se at faa det sendt omgaaende.
I Mandags slagtede vi de sidste 6 Gæs, solgte 2 opskaarne og 2 lukkede, de sidste 2 fik vi 99,00 for de vejede hver 15 [pund] ca. de første kostede 65,10 er det ikke en gods Pris alligevel, henholdsvis 6,60 og 7,00 Kr. Kg. Holger siger, vi skal have flere Gæs næste Aar. Fjerene har vi godt brug for i Aar, vi har leveret dem op til Bakkegd. de bager endnu i den st. Ovn til Jul og kan eftertørre dem lidt. Holger er paa Lillegaard i Aften og gør op med Tærskemandskabet, Knud er vist blevet færdig med Tærskningen i Dag, saa skal de bare rense Værket to Dage.
De bedste Hilsner og endnu en Gang ”Glædelig Jul”.
Helga.

 
  24.12.1955
Inger Dam til Skolegården

[julen 1955]

Kære alle
Det er lidt paa Morgenkvisten endnu, saa jeg tror jeg skriver lidt inden jeg gaar i Gang. I Dag er Vejret dejligt, stille en lille Smule Frost og lidt Sne, men det kan jo snart forandre sig har vi jo set. Der er nok ingen der har fortalt om Bryllupsvejret, vores Bil gik jo itu, det var dog ikke Vejrets Skyld, snarere det store Læs. Morfars Penge, samt Karolines, Sandkaas's og vores blev lagt sammen til et Stueur, som vi blev bedt om at købe og køre hen med, hvilket vi gjorde i Lørdags Aftes. Jeg havde saamænd tænkt at vi og I kunde lagt sammen til et Ur, men Johannes raadede fra. og vi havde jo nok som købt et moderne Ur, andet turde vi da ikke komme med, men det var jo godt vi ikke fik gjort det, for Knud ønskede sig et Ur magen til vores andres, det bruges jo ikke saa meget mere, men vi traf nu hans Smag, ”for det var lige saadan et, jeg vilde há) sagde han da vi kom med det. De har jo ellers faaet nyt og fint over det hele, men Plads er der jo ikke saa forfærdelig meget af, Stuerne er endda ikke værst, men Sovev. og Forstuen havde været bedre med en lille Smule større. De var ved at købe Radio, det bliver nu ogsaa rart for Kirsten hun bliver jo noget alene hjemme, ikke alene Arbejdet ligger jo andre Steder, men Knud gaar nok ogsaa paa Jagt, naar han kan faa Tid, Kortspil interesserer nok ogsaa, men da maa han da kunne tage Konen med.
Nu fylder Onkel Chr. jo snart rundt, og ligesom for 5 Aar siden skal vi holde lidt Gilde for ham (det er noget der passer Mortensen kan I tro) denne Gang bliver det nok Frokost, og I er herved inviteret til at deltage, jeg synes, Gudrun sagde i Telefonen, at det var næsten morsommere at komme en Gang senere, nu er Lejligheden der, maaske følges jeg saa med tilbage og besøger Morfar, han skulde jo ogsaa have været med, men lidt Referat maa da være bedre end ingenting, det bliver jo ogsaa en mere rolig Tid end lige før Jul, tænk lidt over det. Mon Ib holder Jul hos jer? Hvad bestaar Ellens Arbejde i paa Sanatoriet, det er meget lidt vi har hørt om det, er det oppegaaende Patienter, de beskæftiger eller arbejdes der paa Sengen. Er det alt muligt Husflid, Vævning o. s. v. jeg hørte en Udsendelse fra Købhvns. Kommunehospital forleden, det var alt muligt med [?Mekanisme?] netop for at træne de daarlige Arme og Ben som skulde sættes i Gang igen, men derinde er det jo ikke den Slags der gælder. Nu skal jeg nok til at bestille noget, Johs staar og pudser Æg, han har god Tid, Mogens gaar i Stalden og stort andet er der jo ikke i Øjeblikket, vi blev ca. færdige inden Vinteren kom. Rigtig glædelig Jul allesammen, hvis Julegaverne ikke passer jer, maa I bytte dem med hinanden (jeg tænker nærmest paa Vanterne, men har Ellen ikke en Frakke med noget blaat paa) og de bedste Hilsner fra os begge Inger

Ellen vil du oversætte det brev til Claude paa den anden Side, du kan gøre det frit, og det haster ikke, naar du faar Tid

 
  24.12.1955
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Kuvert:
Hr. Gdr. A. Frandsen
”Skolegaarden”
pr. Lejre St.
[afs.]
Kock Hansen
Klintevej 40
Brønshøj

Brønshøj, Jul 1955.

Kære Gudrun og Anker!
Rigtig glædelig Jul og et lykkeligt Nytaar ønsker vi Jer og Jeres kære Børn, og gamle Dam, Gudruns Far.
Der dukker saa mange, mange Minder op, naar jeg sidder her og skal forsøge at skrive Julebrev til Jer. Mangen en Jul forberedte Anna og jeg ude i gamle Osager, for Børnene for vores Familie og for vore mange gode Venner ude i Osager. Det er altsammen Fortid, fjern Fortid, men Minderne tør vi da tage frem og glæde os over. Og glæde os over, at vi fik saa mange gode Aar, med Børn og gode Venner. Hvad skulde jeg have gjort - uden dem?
Julen er en skøn Tid, naar man kan samles med alle dem, man har kær. Derfor har jeg gruet for, hvordan det skal gaa i Aar. Første Gang uden vores lille Mor. Men jeg tror, takket være vore tapre, gode Børn, det vil gaa bedre end befrygtet. Det vil nok knibe mere for de gamle og mig end for Børnene. De gemmer deres Sorg for sig selv og ønsker ikke at dele med andre. De har været meget optaget af deres Juleforberedelser. Sidste Søndag næh, det er flere Søndage siden allerede hjalp Karin og Mogens hinanden med Adventskransen; senest i Dag har vi i Skumringen glædet os over Lysene, de milde, levende Lys. Da jeg Fredag Aften ved 20½ Tiden vendte hjem fra min sidste Rejse i Aar, var de alle tre stærkt optaget i Køkkenet af at lave forskelligt Juleknas. Og naar man nu som jeg ganske godt ved, at det egentlig ikke er Karins store og hjertelige Interesse, kan I sikkert forstaa, at jeg saa meget mere maatte glæde mig over, at hun ogsaa paa den Maade gør, hvad hun formaar for at skabe Julestemning for sine Brødre.- Min gamle Mor ser mig aldrig uden at udtrykke sin store glæde over, at Karin var flyttet hjem. Jeg ved ikke, hvordan det skulde være gaaet, hvis Karin ikke strax var kommet hjem igen.-
I 3 Uger har jeg været paa Farten dels med, dels uden min tyske Rejsefælles Selskab. Nu er det slut for denne Gang, Aaret er snart forbi og vi skal begynde forfra. Vi haaber det nye Aar vil give os lidt mere stabile og rolige Forretningsforhold end det svundne Aar.- Paa min Tur naaede jeg som i Sept. igen til Holstebro og hilste paany paa Mormor. Hun ser meget ældet og trist ud - ikke saa underligt! Det har været et drøjt Aar for hende. Hun er jo flyttet ned i en netop opført Aldersrentebolig med Centralvarme, bor i Stuen, hvad der passer godt til hendes meget daarlige Ben. Hun har baade Moster Kamma og [?Mitha?] omkring sig, med deres Familier, og desuden Mostrene Astrid og Karen i Lemvig og Morbror Axel i Struer, alle indenfor kort Afstand, og de kommer tit paa Besøg og hjælper hende, saa godt de kan.- Paa Hjemvejen var jeg ogsaa i Sønderborg og hilste paa Moster [?Sik?]. Hun har 35 smaa Børn indtil 3 Aar paa sit hjem. 3 Assistenter adskillige elever og altsaa god hjælp. Og saa staar Julen altsaa for Døren. Juleaften holder vi hos min Broder i Valby, sammen med Farmor og Farfar. 1. Juledag skal vi til Farmor og Farfar i Ringergaarden, 2. Juledag til Moster Inger i Birkerød og se den lille Søn, de fornylig har faaet. Saa er Julen jo paa det nærmeste overstaaet for mit Vedkommende, og godt det samme! Vi glæder os altsaa til at se Ib Torsdag d. 22 Decbr. med en D.S.B. Rutebil i Valby ca. Kl. 15. Drengene venter ham som sædvanlig paa
Aalholms Plads. Som omtalt ved vor Telefonsamtale i Dag - jeg haaber Anker fik sin Kaffe uden yderligere Forsinkelser!! - skal Ole og Mogens paa Friskolen mellem Jul og Nytaar - de haaber paa Is og Sne, og synes i hvert Fald for Øjeblikket at skulle faa deres Ønsker opfyldt til Punkt og Prikke.- Hvis alt gaar vel, haaber jeg sammen med Børnene at kunne fejre Nytaarsaften hos Jer. Jeg var helst paa Landet hele Højtiden - der er ingen Steder, man forstaar og har Mulighed for helt og fuldt at kunne holde Jul som ude paa Landet, langt fra Tummel og Trafiklarm, langt fra Røg og Støj.-
Men jeg er meget taknemlig over, at saa mange tænker venligt paa mine Børn og tager dem ud til sig i Højtiden. De glæder sig.-
Og i den Forbindelse skal mit Brev til Jer tone ud i en varm Tak fra mig for jeres Godhed imod Ib og dermed mod mig. Jeg haaber fremdeles, at baade I og jeg skal faa glæde af ham, men under alle Omstændigheder har det været en stor Kærlighedsgerning af Jer at tage ham til Jer som Jeres egen.- Jeg venter paa Brev, som omtalt, fra Ib i Overmorgen og vil derefter sende saa meget som jeg paa nogen Maade kan klare. Jeg er ked af ogsaa paa den Maade at have trukket Vexler paa Jeres Venlighed og Forstaaelse.
Mange Hilsner til Jer alle store og smaa fra os alle paa Klintevej.
Henry

 
  24.12.1955
Else Jørgensen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julen 1955

Vi sender her en lille Julehilsen, og haaber i har det godt allesammen, ja vi har jo ikke været i Osted i denne Sommer nu har vi da ellers muligheden med Køretøjet, men saa om Søndagen har vi saa nogle med, derfor er det saa vi kører uden om.
Herinde gaar det som sædvanligt, bortset fra Poul er inde som Mariner, og sejler paa en ny Minestryger, jeg tror ikke han har fri til Juleaften, men saa til Nytaar. Hvordan med Ellen, hvad begyndte hun paa da hun kom hjem til Danmark igen, har I været en tur paa Bornholm, jeg ved Kirsten skulde holde Bryllup inden længe, din Far er jo hos jer igen, du maa endelig hilse ham fra os.
Jeg skal holde Juleaften her hjemme med Familien, saa jeg er jo begyndt at faa lidt smaatravlt. Jeg haaber i alle har det godt, og maa faa en god Jul, har i vævet og syet meget i Vinter, jeg er aldrig flittig mere førhen fik jeg da strikket noget, men aldrig mere. Jeg vil saa slutte med ønsket om en rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytaar for jer alle paa Skolegaarden.
Kærlig hilsen fra os begge to her i Søborg.
Else Jørgensen

 
  24.12.1955
Sofie Larsen til Andreas Dam

Julekort.
Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Gislinge Julen 1955.
Gode Ven! Du og Din Familie ønskes en rigtig god Jul og et godt Nytår! Hvor mon Du er måske det er fejl Adresse. Hvor var det morsomt at hilse på jer i Sommer, og Du holder Dig godt. Det var vel også en Foryngelseskur Du fik - Ja, ja jeg håber du og hele Familien har det godt. Jeg håber når Du kommer på disse Kanter, Du hilser på mig.
Kærlig Hilsen til Familien.
Sofie Larsen
 
 

  24.12.1955
Holger- og Ingeborg Jakobsen til Skolegården

Julekort.
Familien
Gdr. Anker Frandsen
Skolegården
Osager
pr. Lejre

Julen 1955
Kære alle!
I ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt nytår fra os alle her i brugsen.
Holger og Ingeborg

 
  26.12.1955
Hansine Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden” pr Lejre
Sjælland
Afs Hansine Dam
Klintebakken
Aakirkeby

2. Juledag [1955]

Kære Gudrun og alle de andre
En god og velsignet Julefest ønskes eder alle paa Skolegarden og alt godt i det nye Aar. I kan saamen være glade i blev hjemme til Bryllup sikke Vejr et Herrensrog lige fra de kom til Kirken. Karoline har været her nede og fortalt ledt. Men Festen var god paa Hulleg bare de kom saa langt, derned. Naar det er saa galt, de ikke ved hvor de er, er det ikke hyggeligt at være ude. Det var godt de kunde Feste for troede mest det hele gik i staa ”Bilen” Johannese gik itu i Porten, saa maatte de leje Bil et Sted, til at køre dem hjem i, imens havde vi hørt at [?Conen?] maatte køre dem hjem, det er Fejl L og mig morede os lidt med en sjov, det var Ølmanden der fortalte det bare di kom skikkeligt fra dig, saa var det jo en Overgang til vi husker nok Ingrigs Konfirmations Dag det var mest lige godt. Far sagde altid det er mest klogt blive hjemme om Vinteren vel at mærke, jeg har kørt til Vestre Skole 2 timer det kan jeg nu holde ud med længe.
For om Sommeren er det lidt anderledes, skønt der er meget paa Vejene om Sommeren nu til Dags.
Vi er vi os selv paa Vinterhalvaaret for Øjeblikket disse Dage, de sidste mest Foraar i Luften Jorden er bar og tø, det er vel herligt, det holder jeg af for saa kan jeg ogsaa komme lidt uden for, lufte mig, jeg har været hjemme helt siden Vinteren kom, meget først og saa tø, saa føg det til igen meget mindre, vi har nu sluppet godt fra denne Gang.
I Jylland har de haft det anderledes uha mange Tog stod fast Folkene skulde mættes, denne Gang.
Maaske vi kan holde tø vejr flere Dage, nu faar vi at se hvorledes og hvordan.
Hvordan gaar det Andreas med sine Grise, for har han fortjenneste.
Vi fik en Sjæk paa Ærter 500 Kr, lige om Termin stillede mest i usigt at vi skulde faa ligesaa meget til, Maj og Juni, jeg tør bare sikkert hvis vi faa saameget vil nok L gærne avle Ærter mere. Vi faar ogsaa ledt for de gamle, efter Nytaar, det giver os mere lyst og Mod, vi lever og haaber vi faar en god Skilling om Nytaar. I Dag har vi faaet et lille bette Kyllingeæg det er nok af sine ejne der er 8 Høner 4 Haner solgte en af dem til Jul (smagte herligt) en blev syg døde, der er nok 2 der gik væk har vi hørt (døde) en frisk har vi tilbage, Hane. Jeg solgte til flere, saa det bliver nok en god Maaned for mig denne her.
Hønsene er det samme som sidst i Dag har de været ud at æde Græs, om faar flere i Morgen vil jo tiden vise, med Æg. Her over en Nabo han havde været i Byen med Æg havde faaet 235 for Sekunde, bare man ikke skal [?gere?] Penge til sagde han det var nu men smaa Kyllinge Æg Man havde for færdelige grande paa nu til Dags, vi fik for 30, ellers 15, godt sluppet mest aldrig over en Kr (meget under) L sagde naar vi havde solgt ”Liggeæg”, rigtig, skete vel engang vi tog med som vi mest viste redt paa vi klarede det næsten altid pent, fra det det [fr?t?de] mig for det var mig der fandt, og saa vore Penge for dem, dem puttede jeg i Lannmand.
[Job??sen] fandt nogle oppe paa Stenget, jeg forhørte ham, om det var voer der, havde været rede, for, jeg sagde Ludvig var i Rønne, kom hjem skoldte han vos ud det gik godt, vi tog vore ledt oven paa, der var maaske 1100 tæl i under, i pyt det har jeg glem jeg fik fik Pengene de fald i god Jord, det er livel ikke altid de kan snuse al ting op, om de saa har alle gode Næser.
Den var livel [??ørs?rejsende] for os begge, for jeg vilde have ren Besked hvor han fik dem fra ”først” de er nok gode nok, gik jo. Vi trorede [?ffe] [?edre] Høns de er sandelig lyst til at skjule dem. Men vi viste livel temlig god besked til dem først de fleste gange.
men saadan husker L vi har livel aldrig solgt med Kyllinger, som de gjorde i gamle Dage vi fik ikke en eneste [???se], et 2 Kg.
Vi har kun godt 3½ [Ga??] fuld nu til Dag Vi venter flere hver Dag af de gamle Høns altid sjov naar de [g?g] op for for nu (de havde 5 lange) Ladeg 3 Kasse) og St Klintgaard 4½ Kasse, lille Klintgaard 1 Kasse, det er vældig som somme kan, og saa, 550 Kg, nu faar 4,10.
Venlig Helsen alle
Faster Hansine

Skriv snart igen sjov. Hils dem alle Jeg fik en skilling af L en 10 Kr og K. Stengade mange Kort og Breve 2 [Bego????] flotte.
Fru Andersen købe 3 Par Tøfler til 10 Kr og lavede 5 Par Vanter til hende, Søster [??d] nok ogsaa i det, til at betale jeg faar dem nok jeg er ikke bange sjov for jer at se det. Den skal Frk Thorsager høre til et Dameselskab efter Jul, jeg [?are] de 5 Par Vanter mange Sko og Tøfler solgte flere Par gik godt med arbejdet og salget

 
  2.1.1956
Helga Dam til Andreas Dam og Skolegården

Kuvert:
Hrr.
Andr. Dam
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Hullegaard 2 Jan. 1956

Kære Morfar og allesammen
Et glædeligt Nytaar ønskes jer og Tak for alt godt i det gamle. Mange Tak for Julegaverne, det var virkelig alt for meget, jeg læste Bogen de 2 første Juledage, da havde vi ingen Gæster, saa vi læste alle. Jeg synes den var god. Tak til Gudrun ogsaa, hun havde jo haft en Finger med i Spillet. Det var da en yndig Løber Kirsten fik og hun er netop saa glad for vævede Ting. Troels kommer nok snart og besøger jer, hvis ikke han har været der, for han skulle fejre Nytaarsaften hos en Kammerat i København og saa til Stevns og besøge, han har jo mange gode Venner paa Stevns. Han skal jo bo hos Valdemar Olsgaards, de har skrevet og inviteret ham.
Vi holdt Nytaarsaften herhjemme i Aar, det var vor Tur at holde Fest og det gik vældigt, kan I tro. Vi skød Nytaar ind saa det knaldede. Iris og Kaj havde begge Pigerne med, den ældste er 5 Aar og den lille er 3 Mdr. hun hedder Birgit, det var hende Kirsten passede som spæd, men nu er hun vokset saa meget, at Kirsten ikke kunne kende hende. Hun vejer 11 [pund] og hun er vel nok sød. Vi har været til Julegilde i Sandkaas i Aar, det var morsomt at se Børnene igen. Og Edel rejser jo snart til Vejle som Lærerinde, det er nok lidt spændende. Jørgen synes ikke særlig godt om Kammeraterne i Aarhus, de var snobbede paastod han.
Vi skal til Værmelandsgaard d. 4 Kl. 12. saa skal der være Fest for Onkel Chr, det kan blive morsomt at hilse paa alle Dammerne igen. Ja, det er jo kedeligt Morfar ikke kommer med, men saa er der vel snart en stor Fødselsdag igen. Jeg kan snart ikke holde rede i det. Faster K. er vist 72, mon ikke Onkel Markus blev 70 i Fjor. Esther var nede og besøge Kirsten og Knud i Gaar, de befinder dem vist meget godt dernede i Kjeldseby, de har da faaet sig hyggeligt indrettet. Deres Høns har endnu ikke begyndt at lægge Æg, men de er ogsaa kun 5 Mdr., saa det kan man vel ikke vente. Jeg synes vores har lagt godt med Æg, de begyndte i Aug. og kom snart op paa 2 Ks. om Ugen=720 Æg en overgang lidt mer, og det kan de stadig levere, der er 140-145 Høneker tror jeg; men saa de gamle, de lagde dog en Del Æg i Efteraaret, men de sidste to-tre Mdr har de lagt 5-2 om Dagen, saa de faar nok rejsepas. De har aldrig været rigtig gode og en Del er døde af sig selv, det er jo urentabelt.
Holger købte 2 Gylter a. 500 kr. lige før Jul, de skal ha' Grise om ca 14 Dage og vi har mange Kvier, som skal kælve henad Foraaret, der staar vist 14 paa Kvierimen, men de 6 er nok for smaa. I Øjeblikket har vi ca 300 [pund] Mælk, men det maa vel snart blive bedre.
Hvordan mon det gik jer med det ”Sølvbryllup” i Søborg. Esther mente, det var i Aar og vi sendte Telegram, Jørgensen sagde det selv i Fjor, siger hun. Det værste var, at vi havde sagt det til Moster Inger, og hun var jo meget gal over det. Vi synes, vi er ret uskyldige hvis han selv har sagt forkert.
Vi har ikke haft en hvid Jul i Aar, men nu fryser det lidt og Jorden er dækket af et tyndt Lag Sne.
Troels havde et meget fint Rejsevejr, hans Kammerat rejste et Par Dage før i Stormvejr.
Naar vi nu kommer sammen med Faster Karoline skal vi prøve at snakke for hende, om hun kan tænke sig at rejse. Vi er jo inviteret til Konfirmation i Torpet i April Md. saa jeg ved ikke, om vi har Tid og Raad til at rejse i Januar. Vi har faktisk ikke syet el. strikket noget som helst endnu i Vinter, vi har som du skriver Gudrun, begyndt tidlig at holde Jul. Holger og Esther er ude og malke, men de er vel snart færdige, saa jeg maa se at faa Aftensmaden varmet. Vi haaber jo Morfar maa klare den uden flere Forkølelser foreløbig, naar han er din eneste Hjælp, jeg kan tænke mig, du har godt brug for hjælpen.
Ellen lærer jo at lave saa mange fikse Ting, ser vi jo Eksempler paa herovre, det maa lige være noget for hende.
Hav det nu rigtig godt allesammen
Kærlig Hilsen fra os her.
Helga

 
  3.1.1956
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Ravnsborggade 2.-4

3/1. 56.

Kære Venner
Mange Tak for sidst - det var dejligt at ryste Byens Støv af sig og det var hyggeligt sammen med Jer at gaa ind i det nye Aar, som forhaabentlig vil bringe os alle megen Glæde og Opmuntring, foruden Arbejde, som burde være Grundlaget for alt det andet!!-
I Gaar sendte jeg Jer 100 Kr. paa Postanvisning for Ib i Januar - Og jeg tør love, at jeg vil bestræbe mig paa at leve op til dette foreløbigt realiserede Nytaarsforsæt. Men navnlig haaber jeg, at I og vi maa faa Glæde af vor fælles Ven i Aaret, der nu er i Gang, saa smaat.
I Dag har jeg med Fragtmand Kaj N. sendt jer
Ankers Støvler, Ibs Jakke og et lille Udvalg af Oles ”A. A.” som jeg haaber Hans maa faa Fornøjelse af - Men Ole regner altsaa med at faa dem igen, disse kostelige Værker.- Alt afhænger af Øjet, der ser!!
Firmaets Bud har desværre glemt at betale Fragten ved Aflevering af Pakken. Vær saa venlig at indbefatte Beløbet i vort løbende Regnskab.-
Haaber alt vel i Osager. Hils min kære Dreng fra hans Søskende og hans Far.- Hermed endnu den lille Beretning -
til Laan - som jeg for snart mange Aar siden udarbejdede efter mit 8 Dgs Besøg i England.- Venlig Hilsen til Jer alle - store og smaa.
Henry

 
  5.1.1956
Anna Valborg Dam og Ingrid Runge Madsen til Andreas Dam og Gudrun Dam

Kuvert:
Familien
Anker Frandsen
Skolegården
Osted
Lejre

5 jan. 1956

Kære morfar og Gudrun
Først må vi ønske jer et godt nytår. Vi håber, I er raske og glade. Inger fortalte i går, at Ellen havde været syg, vistnok i juledagene. Det er hun vel kommet over, forhåbentlig var det en lettere forkølelse. Tak for alle de overvældende julegaver. Sikke flinke I er til at lave så fine ting. Ellen især må jo kunne lave meget, for det er vel ikke os alene der nyder godt fra jer. Og hvor var den vævede løber yndig, Gudrun. Elsebet skriver til Hans, hvor glad hun blev for alle dukkesagerne og for hans kort. Ingrid fik først læst Den store fisker, og hun tænkte slet ikke på andet de første dage efter og hun sukker af og til: Han har virkelig gået her på jorden og lidt så meget - og nu er det dog som om det aldrig er sket for mange mennesker. Ja, men mange er der dog, der ser Ham gå her iblandt os endnu. [?Propert?] Hermansen skrev i de fem onde år: ”I denne salige tid” . Så han kommer dog så længe Herren nådig sætter stole i kirke og skole og lever hos os er her liv og lys, trods krig og andet ondt. Edel fik bogen med, da hun kan nå og læse meget på den lange rejse, så håber jeg, hun helt glemmer sin egen uro over det nye, hun skal ud og møde. Hun sagde i Aftes, at havde hun kendt de forhold, hun kom til at arbejde under og været rolig ved det, så havde hun rejst, så hun kunne være hos jer et par dage. Så nu håber jeg ikke morfar bliver alt for ked af, at de rejser direkte til deres arbejde. Den skole Edel skal arbejde på er med 33 klasser, så det er et stort kompleks, helt nyt og moderne, kom først i brug i marts -54. Det at søge en stilling er jo som at have bind for øjnene, Edel anede ikke på hvad for en skole, hun skulle være i Vejle, før hun fik besked derfra. Men hun er jo ikke bunden for nogen tid, så hun kan vel senere søge ud på landet, hvis hun ikke falder til der. Den første uge skal hun bo på på et K. F. U. K. pensionat, Borgvold 10, Vejle. Men pastor Mikkelsen har lidt familie i byen og har af sig selv hørt om de kan skaffe Edel et sted at bo. Jørgen har fået et nyt pænt værelse, efter en af Edels kammerater, med gulvtæppe, lys og centralvarme og adgang til køkken for 50 kr. om md. (I Rønne koster sådan et værelse 85 kr, da Edel har en ”færdig” kammerat herude.) Om sommeren kan han læse ude på en altan eller nede i haven. Han bor i en lille villa hos en enke, som gør alt for at de unge skal blive glade for at bo hos hende. Jørgen er vist ved at være aklimatiseret og med hensyn til at klare sig siger han at man dumper kun under g+. Så det ængster han sig ikke for. Men det er ikke nær alle der kan blive optaget på Århus seminarium. Det ser han ikke sort på, da man har lov at søge ind på andre. Kolding eller Jelling siger han, er der vist plads, da der står i ”Folkeskolen” Kom til Kolding og tag på seminarium. Så måske de kommer mere i nærheden af hinanden igen efter sommerferien.
I går var Herluf og jeg til frokost på Værmelandsgd. Inger indbød os sådan, at det gjorde ikke noget om vi blev hjemme, men dagen efter ringede hun igen og fortalte at onkel Chr. var blevet skuffet, så sa' jeg, at vi kom, selv om Edel og Jørgen skulle rejse om aftenen. Skulle vi leje en bil med chauffør, skulle vi betale 53 kr. Vi fik en lille Lloyd, som går under navnet Hasle-knallert, men den var god at køre og der var varme i, fiks er den også, men den er jo beskeden mod Andreas savskærers ”Olympia”. Vi slap godt fra det både frem og tilbage og den kostede 16 kr! Inger havde jo det hele så fint og 1. klasses og onkel Chr. var helt bevæget, da han rejste sig ved Osta-sypeinj og overbragte hilsner fra søster Marie og Anton Kjeldsen og fra bror Andreas, som i vinter er ovre hos en datter og dattermand. Bror Andreas skulle gerne have været med her idag, men er dog for gammel og svag til at rejse ud nu. Så takkede han I. og J. for at de ville holde denne fest for ham på en rund fødselsdag, nu for anden gang - for at de kan det ser vi jo - han takkede for gaverne, som han ikke synes tilkom en 80 årig, men, ja, jeg håber jeg bliver glad for dem! Der lo alle. Vi kørte ved 3½ tiden så var 1. del forbi, så skulle de spille kort, spise konfekt og frugt o.s.v. Og ude i køkkenet stod der horn på en plade til bagning og Nikoline slæbte rullepølser og andre ting op fra kælderen, så hun forberedte sig nok på en større afskedssalut senere. Edith og Andreas kørte på samme tid, da A. jo er så bange for landluften.- Jeg tør jo ikke tale om at rejse ellers ved jeg jo at morfar fylder 82 den 28 jan. Men deromkring er der slet ingen skoleferie hverken for de store eller de hjemme. Far er der jo også senere på vinteren, nu får vi se. Måske I skriver lidt engang, men du har da nok at gøre, Gudrun.
Kærlig hilsen fra os alle
Anna Valborg


[fra Ingrid Runge Madsen]

Kære morfar og alle på skolegården. Mange tak for den smukke gave. I kan tro, jeg er glad for den. Ja, vi fik jo ikke hvid jul. Juleaftendagsmorgen var der et lag sne overalt. Men om eftermiddagen regnede det og om aftenen var alt sneen væk. Nu er ferien snart forbi. Jeg glæder mig næsten til jeg skal ud af den (skolen). Jeg bryder mig ikke meget om at læse. Nå, for at tale om noget andet syntes jeg at det er godt gjort at Ellen kan lave så smukke ting, du kan tro jeg beundrer dig. Det er vel nok dejligt at have Edel og Jørgen hjemme igen skønt det jo ikke varer så længe inden de skal afsted igen. Jeg er ikke god til at skrive lange breve så jeg vil slutte med at ønske jer alle et godt nytår.
Venlig hilsen fra Ingrid.

Dette har I skrevet mellem jul og nytår

 
  15.1.1956
Bertha Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Herr Andreas Dam
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Aakirkeby d. 15/1-56

Kære Onkel Andreas!
Tak for begge dine Breve, jeg skammer mig rigtig meget over, jeg ikke har faaet skrevet før, for jeg er jo klar over du gaar og venter - og Ventetiden er lang, men for mig slaar Tiden aldrig til, endnu har jeg ingen Julehilsen sendt, saa jeg er rent bagefter.
Ja, Onkel Andreas, da du laa paa Sygehuset, fik du Jerntabletter og Lucosil, det med Lucosil var ikke godt for dit Exem. Jeg har snakket med Dr. [??nen] min Læge om det, og fortalt hvad du fik, da du var paa Sygehuset. Dr. [??nen] ville gerne hjælpe dig, men synes ikke det var ansvarligt at skrive Recept paa Tabletter til dig, uden han havde set lidt nærmere til dig og spurgte, hvornaar du kom hjem, Onkel Andreas. Jerntabletter kan købes uden Recept, men kan du ikke faa en Doktor til at komme ud og se til dig, jeg er ked af ikke at kunne hjælpe dig. Jeg haaber du du snart kommer til lidt Kræfter igen, der er jo ogsaa forskellige Vitamintabletter, som kan have sin Virkning, særlig nu i Vintertiden er der mange, der er trætte.
Vi har det ellers godt. Man kan godt sige, Far har det helt godt, jeg var ellers bange for, Far skulle faa ondt i sine Ledder efter den Sygdom han havde for et Par Aar siden, han er nok lidt stiv i Ledderne, men det er meget bedre end det har været, men Smerter er der heldigvis ingen af, og Far spiser og sover godt og har taget paa i Vægt 160 [pund], det er jo Overvægt for Far, saa Mor maa maaske lægge Fars Tøj ud.
Mor har stadig de her Galdestensanfald med korte Mellemrum, den 19. Februar er det to Aar siden det begyndte, jeg forstaar ikke, Mor kan holde det ud, jeg havde nu foretrukket Operation i Stedet for at have ondt hver anden Dag, men det kan Mor slet ikke tænke sig. Vi er raske her i Bygaden, Hans har sin Skole at passe, og nu er han begyndt som Spejder eller Ulveunge er det jo, han er meget glad for det. Aksel faa Tiden til at gaa med Ærinder og Leg. Og min Vej er hjemmefra og til Sygehuset og tilbage og gaar sjælden andre Steder hen. Vi havde nær ikke kommet til Faster Karolines Fødselsdag, jeg blev holdt hen paa Sygehuset, og kom først hjem klokken halvni, det blev lidt sent, men vi var en Smut henne hos Faster Karoline derefter. Jeg er paa Operationsstuen, Frk. Johnsen er syg, det er hendes Tyktarm, der er en Forsnævring, maaske er det Kræft, det er der jo snart mange der har, Onkel Emfred har ligget en Omgang her paa Sygehuset, det er ogsaa Kræft, han har det meget daarligt, og lever sikkert ikke saa længe, ja, vi ser mange triste Tilfælde, men vi ser jo ogsaa det modsatte, ellers vilde Arbejdet blive for tungt.
Far, Mor og jeg var paa Værmelandsgaard d. 4. Jan. til Onkel Christians Fødselsdag, men det har Faster Karoline vel skrevet om, Onkel Christian bærer sin Alder godt, Onkel Mormors Fødselsdag var vi ogsaa til, da havde jeg Fridag, saa vi har været temmelig udsvævende i disse Aar.
Nu vil vi ønske dig, Onkel Andreas og hele Familien paa Skolegaarden et rigtig godt Nytaar, og vil du hilse og sige saa mange Tak for Dagene i Ferien, vi havde derovre, jeg har aldrig faaet skrevet og sagt Tak for al den Venlighed, vi modtog i en Dag, Tak.
Hilsen til alle fra os alle
Hans, Aksel og Bertha 
 

  22.1.1956
Karoline Dam til Andreas Dam

Stengade Aakirkeby Søndag d. 22-1-56

Kære Broder Andreas!
Mange Tak for Brevet, som jeg fik den 17' og saa skal jeg hilse og takke for Brevet til Markus, til den 8', han er gaaet til Kaffegilde nu i Eftermiddag hos Bertha det var nu mig der var indbudt, men jeg er lidt forkølet og ville helst blive hjemme, det er en Uge siden jeg begyndte med det, har været lidt hæs og Bertha har sagt at jeg skulle helst blive i den varme Stue, jeg bliver næsten aldrig forkølet, men sker det saa tager det nogen Tid før det gaar væk, jeg kom ikke til Pastor Andr. Hansens Begravelse i Torsdags, han blev begravet her hos sin første Kone, der staar jo noget om Begravelsen i Bladet naar det endelig kommer hen til dig, for det er blevet forsinket, for da jeg kom op paa Møllevej i Fredags var der ikke flere Bind til at putte Bladene i, saa ringede jeg til Inger og hun lovede at levere nogle om Aftenen, de skulle aligevel til Byen, men i Gaar kom jeg ikke saa langt som til Møllevej, jeg var dog paa Vej, men det var jo Storm saa da jeg kom op paa Gaden og saa der var faldet Tejl ned vendte jeg om og gik hjem, der faldt Tejl ned fra Kanns Hotel og Gaden var spærret og der gik Hul paa Kirketaget paa begge Sider, det var vel ogsaa Storm hos Jer? Det var jo Rog i Morges, men blev snart Regn, saa Sneen er omtrent væk, det har nu ogsaa været meget blæst i Dag.
Nu er Markus kommet hjem fra Kaffegildet og det viste sig at han var ogsaa indbudt men det havde han bare ikke forstaaet den Gang, Emilie, Mathias og Niels var nu ogsaa der, Markus fik Kager med hjem til mig, saa det var nu saa meget godt, Bertha fik dog skrevet før Dit sidste Brev kom her i Stengade, men Du fik vel ikke Dit Ønske opfyldt? saa maa du vel tale med en Læge i Hvalsø?
Jeg har syet nogle Sko til Børnene i Sandkaas og sendte dem til Birgitte hun havde jo Fødselsdag i Gaar, da blev hun vel 11 Aar?
Du maa undskylde at det tager nogen Tid med dette Brev, men der var jo en Skat som skulle betales først og saa var Kontoret lukket i Gaar saa maatte jeg vente til i Dag, Du husker nok at sende Sattesedlerne tilbage for der er jo mere at betale af og til, jeg kunne ikke finde mange Regninger, men det gaar vel?
I Gaar var jeg til Møllevej, der var faldet 5 Tejl ned i Haven yders ved Gavlen, saa ringet jeg til Inger og Johannes kom og hængte Tejlene, men han sagde at Villiam Jensen skulle gøre det færdigt, saa var jeg at spørge ham men han kunne nu ikke komme de første to Dage, han havde saa meget at gøre nu efter Stormen.
Hils Gudrun med Tak for Indbydelsen til d. 28' men jeg venter til en anden Gang. Jeg skal hilse fra Inger og sige at hun kommer paa Fredag eller Lørdag, men rejser ikke hvis det er Storm Afs. 24.
Hilsen til Dig og alle de andre fra Madsens og os to!
Karoline

 
  24.1.1956
Petra Madsen og Dagmar Madsen til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. A Dam
adr. Hr, Anker Frandsen
Skolegaarden, Osager,
pr. Lejre.
Sjælland
Af. P. og D. Madsen Møllevej 8 Aakirkeby

Aakirkeby d. 24-1-56

Kære Dam!
Ja saa er Jul og Nytaar gaaet, og det er blevet Deres Fødselsdag, men denne Gang kan vi ikke komme og fejre Fødselsdagen sammen med Dem, saadan som de to foregaaende, hvor vi havde det saa hyggeligt hos begge Deres Døtre herhjemme. Saa ønsker vi Dem en rigtig god Fødselsdag ja hjertelig til Lykke, modtag vore bedste Ønsker for Dagen og Aaret, som De nu træder indi, De kan glæde Dem over, at De har 4 Døtre hvor De altid er velkommen, og som gør det bedste for Dem. Dagmar og jeg sender Dem mange venlige Tanker og gode Ønsker for Dagene der kommer. Sikke Vejr det har været, Stormen har forvoldt megen Skade overalt, her blæste nogle Tegl af, og en Renseluge der sad paa Skorstenen oven over Lofterne paa Soveværelserne havde blæst ned, Dagmar gik op paa Loftet for at se om der var sket noget, saa saa hun at Røgen væltede ud fra Skorstenen og ud gennem Taget, det har jo set noget mærkeligt ud udefra, Edvard Nielsen kom herhen, han satte Lugen og Tegl paa Plads, det var vel nok godt, ellers kunde der snart sket noget, der kunde blæst Gnister fra Skorstenen ud paa Loftet og tænde Ild, heldigvis blev det opdaget itide.
Vi havde en god Tur over i Novbr. til Herlufs 50 Aars Fødselsdag, der var 60 til Frokost Kl. 12 den 20. ”Søndag”, det var hyggeligt, der var mange der rejste sig og talte saa pænt til Herluf og Else, og roste Herluf for hans Ærlighed Oprigtighed og Dyktighed, der blev sunget flere Sange, og han blev fotograferet mellem alle Blomsterne ude paa Lageret og paa Kontoret og sammen med os inde i Dagligstuen, dem kan De faa at se, naar De kommer hjem igen. Saa var vi til Barnedaab hos Ejvind, det var ogsaa en dejlig Fest, det var meget rart at være sammen med alle sine kære, det sker jo saa sjælden. I Dag fik vi Telefon fra Herluf, det var ikke saa morsomt, min Svigerinde havde ringet, at Andreas var kommet paa Sygehuset, hun havde været saa bevæget saa hun knapt kunde sige noget, han skulde muligvis oppereres, og det er vel tvivlsomt, han har Kræfter til det, og saa ikke nok med det, men Agnete var ogsaa kommet paa Sygehuset, det var næsten for meget at faa paa engang, saa jeg kan næsten ikke skrive, begge Agnetes Drenge er saa kommet op hos Herluf, der har de det godt, hvad det er med Agnete ved vi ikke endnu, det kan jo være det gaar bedre end man frygter for, man ved jo aldrig. Det har været en streng Tid for os nu, for vi har rejst for meget det sidste Aar, saa vi er kommet tilbage med Arbejdet, det skulde vi jo saa indhente nu, men det er slet ikke saa let, nu haaber vi at Vinteren ikke blier for streng og lang, der forslaar jo ikke Penge nu, Brændsel og alt er saa dyrt, endnu har den jo alligevel været mild. Det er godt det gaar mod den lyse Tid, saa gaar nok alt som det skal. Nu skal jeg til at lave Kaffe, det er længe siden jeg kunde byde Dem paa en Kop, vi synes det er rart naar Deres Søster kigger ind til os, men det er saa sjælden hun faar Kaffe for hun har næsten aldrig Tid og somme Tider har vi ikke Tid, man har bedst Tid ved Aftenkaffen. Endnu engang de hjerteligste Lykønskninger og bedste Ønsker for Dagen og [t??et] og de bedste Hilsner til Dem og Deres kære deroverfra Petra Madsen
Kære Dam!
Jeg vil ogsaa samtidigt med Mor ønske Dem hjertelig til Lykke med Fødselsdagen maaske De har Besøg fra Bornholm til Dagen, vi gaar jo nu og er ængstelige for Agnete, hun saa ellers bedre ud da vi var til Fødselsdagen, end hun har gjort længe, saa vi haabede jo at nu var det bedre.
Jeg har særlig travlt i disse Dage med forandring af Tøj som Folk har købt paa ophørsudsalg hos Thue, der skal jo være Andelsbank igen, det er nok Johs Hansen glad for.
En hjertelig Hilsen til Dem og Deres Datter og Svigersøn
Dagmar Madsen

 
  25.1.1956
Marie Dam til Andreas Dam og Gudrun Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
p. T. Skolegaarden, Osager
pr. Lejre
Sjælland
[afs.]
Marie D. Kjeldsen
Kerteminde

Kerteminde 25 Jan 56

Kære Broder Andreas og Gudrun med Familie!
Vi ønsker hjerteligst til Lykke med den 82 aarige Fødselsdag og haaber du maa være rask Andreas, ja I alle sammen. Tak for Julehilsen til os! Ja nu er vi jo saa allerede et godt Stykke henad 1956- det er saa ufatteligt, som Tiden gaar hurtig, naar man bliver ældre.
Jeg synes, det er godt, du slaar dig til Ro hos Gudrun i Vinter. Gaa alene meget af Tiden paa Møllevej vilde vist være trist nu i Mørketiden - men du gaar jo glip af forskellige Festligheder saasom Bryllup paa Hullegd og 80 Aarsdag paa ”Værmeland”, og vel adskilligt andet. Men saa faar du jo nok Oprejsning paa anden Maade ved at være ”Sjællænder”?
For et Stormvejr vi har haft, jeg synes næsten, det var det voldsomste, siden vi kom hertil. Selv om Anton ikke skal ud i det, paavirker det ham alligevel, han har ikke haft det saa godt nu, men saadan er det jo gerne om Vinteren.- Sommer og med Sol, som den sidste vi havde, det er godt for ham.
Og gamle Pastor Andreas Hansen er nu død - ja ham er der sikkert mange, der vil savne. Vi har læst alt fra hans Jordefærd i Bh. Td., det har I nok ogsaa, da Karoline” har fortalt, hun sender dem derover.-
Højskolen paa Bornholm har vel stadig svært ved at trives nu til Dags? Jeg synes, det ser ud til mest at være med Kristus og deslige om Somren.
Ja, nu vil jeg slutte med at ønske fra os begge om, at I alle maa have det rigtig godt! Jeg skal hen at ordne en Gummivarmedunk til Antons Mave, det faar han tit, naar han føler sig sløj.
De bedste Hilsner til hele Familien fra
Anton og Marie
 
 

  25.1.1956
Elsebeth Runge Madsen, Birgitte Runge Madsen og Anna Valborg Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr.
Andreas Dam
adr. Grd. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osted
Lejre

25-1-56

Kære morfar
Til lykke på fødselsdagen. Tak for den søde julegave. Vi har ligget i sengen og haft ondt i halsen, men nu er vi alle raske. I dag er det frast fint vejr. Faster Karoline har lavet fine røde sko til tre af os. hilsen fra Elsebeth.

25-1-1956

Kære morfar
Til lykke med fødselsdagen. Sikke et stormvejr det har været, men det behøver jeg vel ikke fortælle noget om for du holder vel selv Bornholms tidende. Nede i Haven er der blæst et surt Kirsebærtræ om. Tak for den dejlige Julegave jeg har fået. I dag skal jeg ud og kælke for nu er det frost. Om tre måneder skal køerne ud, siger far, men det er jeg ikke sikker på.
Hilsen fra Birgitte

26.1.

Kære morfar
Rigtig til lykke med fødselsdagen. Ja, så bliver du altså 82 år derovre på Sjælland. Inger rejser vel derover. Det er nok min tur og nu har jeg fået benet helt og ganske glat, men jeg har det tem'lig ubehageligt med exem i ansigtet. Jeg vil jo gerne se lidt pæn ud, når jeg så sjældent viser mig.
Hvordan mon I havde det under stormvejret? I Jylland var det også gået hårdt til. I Jørgens klasse kom der pludselig en vinduesrude ind i klassen om man måtte kun gå på den ene side af fortovet i en gade, han kom ad, da tagstenene røg ned fra et tag. I søndags var både Edel og Jørgen på besøg i Horsens. Der er nogle lidt ældre folk, som Edel blev kendt med gennem en kammerat og de holder af Edel, som en datter. Så hun kører derop hver lørdag, hun er færdig og bliver der til søndag aften. Det er første store station efter Vejle, der er jo længere fra Århus, men Jørgen skal vist kun komme en gang imellem. I fastelavn har de lovet at komme til Astofte. I skolen er det nok ikke det, Edel helst vil have. En ung pige får jo gerne det, som de lidt ældre ikke vil have. Men hun må jo se på det som en læretid, de har jo for lidt praktisk undervisning på seminariet. Edel har bl.a. 2 1 mell. en examensklasse og en frimellem. Den sidst er meget slem for de er så inderlig ligeglade med resultatet. Hun har fået besked på at smække lussinger, men hun skriver at det kan være svært nok, det fag havde hun ikke i Århus. Jeg har fuld gang i syningen nu. Maskinen går jo altid som den var smurt og det er dejligt at få noget ud af, hvad her ligger. Herluf har jo en opgørels tid med alt, hvad der skal stemme i Bøgerne. Han venter lønpålæg igen, da de er gået over til giroindbetaling og opkræverne ikke bruges mere. Så håber vi I alle har det godt. Kærlig hilsen
Anna Valborg.

 
  26.1.1956
Edel Runge Madsen til Andreas Dam

Kuvert:
Hr.
Rentier A. Dam
c/o Gr.d. Frandsen
Skolegården
Osager pr. Lejre
Afs. E. Runge Madsen
Borgvold 10
Vejle

Vejle d. 26-1-56

Kære Morfar!
Jeg sidder lige og kommer i tanker om, at du har fødselsdag i morgen. Så må jeg nok hellere sende dig en lille epistel. Det plejer jeg vist, og du venter det måske også (og med rette).
Du kunne vel tænke dig at høre lidt om, hvordan det går. Ja, efterhånden synes jeg, jeg er ved at komme lidt efter det. I begyndelsen var det meget svært, at få ro i timerne i de store klasser. Jeg har en 1. eks.mellem i dansk, skrivning og naturhistorie. Desværre er de meget pjattede. Men efterhånden som jeg får mere indsigt i arbejdet, regner jeg så småt med, at det vil bedres. Det vigtigste er i al fald, at man er godt forberedt, og ved nøjagtig, hvordan man vil have timen til at gå. Det gælder naturligvis navnlig naturhistorie. Drengene er meget interesserede og de fleste følger godt med. De fleste piger er nogle pjankede ”tøse”. Men som sagt, det går nok. Nu kan jeg efterhånden navnene.
Jeg er også en 1. fri i religion. Det er håbløst. De gider ingenting. de er jo også handicappede. Jeg forstår dem godt; men det er ikke noget eftertragtelsesværdigt job at få dem. Lærerne kan jo få ro ved at banke dem. Det er også det eneste, der hjælper.
Så har jeg en lille 1. klasse, som jeg er klasselærer for. Det er jeg glad for. De er de dejligste unger. Endelig har jeg temmelig meget håndarbejde, sy det er jeg meget glad for. Der føler jeg mig helt hjemme. Det er nogle dejlige timer.
Det er ellers en helt ny skole, jeg er kommet på. Det er 2. år, den er i brug. Den hedder Damhaven. Lærerpersonalet er også 1. klasses. Der er mange unge og vi kan have det så festligt sammen.
I øjeblikket bor jeg på K.F.U.K. Men jeg flytter til den 1. ud på Fredericiavej 8 til et lille dejligt pænt værelse. Jeg bryder mig ikke om at bo her. Den eneste fordel her er, er, at man bor så centralt til alt. Men jeg vil hellere ind til lidt mindre bymæssige forhold.
Søndagene tilbringer jeg hos mine ”plejeforældre” i Horsens. De er de dejligste mennesker, man kan tænke sig. Du kan lige tro, vi har det rart sammen. Det er næsten, som at komme hjem. Jeg tager af sted lige så hurtigt, jeg overhovedet kan . I morgen skal jeg derop. Ih, hvor jeg glæder mig. På søndag skal vi en tur til Kjellerup til deres søn, hvis ellers vejret tillader det. Det bliver dejligt.
Til slut vil jeg ønske dig hjertelig til lykke med fødselsdagen og lykke i det nye år.
Kærlig hilsen til hele familien.
Edel
 
 

  26.1.1956
Helga Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hrr. Andr. Dam
Skolegaard
Osager pr. Lejre

Hullegaard d. 26-1 1956

Kære Morfar
Vi vil gerne ønske dig til Lykke med de 82, og haaber at du er rask og at Vejret er godt, saa du faar lidt Besøg, det er jo ikke en rund Fødselsdag, saa det helt store bliver det vel ikke. Vi var jo til Onkel Chr.s 80 Aars Fødselsdag paa Værmelandsgaard d. 4. og det var baade festligt og fornøjeligt. Vi kom jo til Frokost Kl. 12 og fik mange dejlige Ting, overskaarne Æg og Sild af alle Slags og Snaps, saa det store, kolde Bord og som varm Ret Ribbensteg og brunede Kartofler, Rødkaal, Kiks og Ost, Kaffe ovenpaa. Der var jo ikke mange Taler, du kender jo nok Dammerne, men Andr. Dam takkede dog Onkel Chr. (ganske kort) han er jo ingen stor Taler. Og Onkel takkede Inger og Johs. for Festen ”Nu regnes det ikke for rundt, før jeg bliver 90, saa holder I maaske Fest for mig igen”.
Ja, Troels kom jo godt hjem og han havde jo naaet meget i Ferien, den Dag han kom hjem, var vi saa alle i Klemensker og besøge Harry og Rita, de har saamænd faaet et dejligt Sted paa 9 Tdl. og der er pænt indrettet indendørs, kun Køkkenet er stort grimt og koldt.
De har ingen Kreaturer endnu, kun Høns og Kaniner, de fik en Masse Æg om Dagen og saa gaar de paa Arbejde paa Rø Savværk begge to, dog ikke hele Tiden i Vinter. Rita er der vist ogsaa kun halve Dagen.
Du kan da nok huske Harry Olesen fra Christianshede, han tjente jo her 1949-51. Ham kunne du saa godt snakke med. Rita er frisk og frejdig, men kun 19 Aar og de har allerede været gift over et Aar.
Du kan tro, vi havde en værre Storm i Lørdags, hernede skete nu ikke noget, selv om det hørtes forfærdeligt, det hylede og hvinede i Skoven, men Løvtræer staar jo godt fast. I Plantagen ved Alberth Hansens faldt gruelig mange Træer, nu har de flankhugget et stort Stykke og saa falder der jo meget derved. Men det kan du jo læse i Bornh. Tidende. Det er godt Faster Karoline sender dem derover.
Paa Bakkegd faldt vestre Gavl paa nordre Længe og et helt Læs Tegl røg af, saa'n lidt efter lidt.
Paa Heslegaard røg Silotaget op over Taget paa en Længe og saa over et Hjørne og op over et Tag til, men saa gik det ogsaa i Stykker og det gjorde Tagene ogsaa kan I nok tænke. Holger var paa Bakkegaard om Søndagen og hjalp dem at lægge ny Tegl paa, vi ventede jo Storm igen, men det blev ikke saa slemt. Nu har vi et ordentligt Lag Sne, somme Steder gaar vi i til Knæerne. Mælkekusken kører paa Slæde og vi bliver helst inde i Varmen. Knud har lavet sig noget Brænde hernede det kørte Holger ned til dem forleden, saa kan de skære og kløve det, nu de har Tid. Poul Kjærgaard, Chr. Pihl, Math. Madsen og Harald skover ogsaa til dem selv, og Peder Jakobsen, saa her er ikke helt øde nede. Forleden Holger var med Peder i Skoven, for at se, hvad han maatte fælde, kom en Ræv forbi, den var ikke 10 Alen fra siger Holger og han saa en igen om Aftenen. Forleden saa vi to Ræve som løb og legede og tilsidst forsvandt ind gennem Frugtplantagen.
Naa, nu skal Esther til Byen, saa maa hun hellere faa Brevet med ellers kommer det bare for sent.
Saa vil vi ønske dig alt godt i det nye Aar og de bedste Hilsner fra os allesammen.
Helga

Hils Gudrun, Anker og Børnene

 
  26.1.1956
Hansine Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr Andreas Dam
Adr Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland
affs Hansine Dam
Klintebakken
Aakirkeby

26 Januar 1956

Kære Broder Andreas
Hjetelig Til Lykke med Fødselsdagen paa Lørdag og alt godt i det nye Aar, vi maa jo alle stramme os op til den 28, saa du kan faa en masse Breve og svare paa. Inger har der været tale om hun skulde besøge om hun nu kommer. Hvordan gik det med Blæstet hus jer, i har vel godt Længer, Hus os gik det godt ikke nævneværdigt et lille hus ude ved Bengen over Hønsene paa [???dengslængen], det er næmt at lave lille smule oppe mens kan staa i Bengen og lave. Her var mange der skete mere Gavle væltede Lille Grammeg St Halleg St Klintg. her der var nok mange endda. Skovene fik meget skade der bliver nok Brænde at faa til Sommer, vi er gamle Købere i Almindingen, mange Steder rygte de i Tagene. L laa paa Taget altid naar de havde Tid bandt gode det sikkert imod Blæsten, det har da sandelig hjulpet L gør jo saa overvindeligt det hvad han laver, det var nu en gode dennegang. Jeg husker næsten ikke det har Blæst saa stort, vi havde næsten ikke lyst at bestille noget som det rygte og sled, vi er nu ferme nu andre fik saa meget og vi saa ledt
saa længe 5-6 Dage det har været slemt for de der var paa Havene, vi tænker altid paa dem ogsaa. Nu har vi faaet ledt Sne men roligt Vejr.
Jeg har i den senere Tid faaet mange [?sjovlige?] [??yt] rart, morsomt nu i Vintertid kan bytte ledt med hinanden, jeg sendte 5-6 saa skal dette afsted i Aften. Mæst til Famillien, ledt gode gamle Venner fra gammel Tid. jeg skriver om Aftenen naar L malker Baaserne, saa gaar de 2 Timer som en røg. Jeg har vasket klæder begyndte Knuds Dag om Morgenen, skulde skønde mig straks menst det var nogenlunde Vejr. Saa har jeg strikket 2 lange Strømper til mig selv, meget lange og tykke, gaa hjemme med og i Gummistøvler, det laver jeg ofte hvert Aar, jeg finder altid paa noget jeg hjælper ogsaa L for saa kan komme ind i Stuen tale med mig have det saa hyggeligt, i en varm Stue om Vinteren. Nu har haft travlt med [?Skallepaper?], godt det er snart overstaaet, saa har vi ro for det en Tid.
Vi maser begge det gaar godt, altid nok at tage os til. L er ude og [?sjoter?] jeg skal lave Kaffe vi drikker altid Kaffe ved Aften Eftermd. det fryser ledt der er ikke saa meget stille Vejr, vi har været meget heldige faaet Tø bar Jord til Tider. Nu lakker det mod, Foraaret herlig Tid. Vi fik 30 Æg i Gaar højeste i Vinter, vi venter vi skulde have Kassen fuld, vi har plads til ledt endnu Sjov med Høns og Kyllinger i den Tid.
Du faar nok en god fornøjelig Fødselsdag saa i kan rigtig muntre jer alle Til Lykke med 81 fra os begge to. Kristian blev 80, jeg syntes han havde blevet mere tynd en ellers det er vel bare af al dend [??al] horlumhej de Dage han var her nede en Dag efter. Jeg skal gaa derind naar jeg kommer til Bys, her er en mange jeg skal helse paa, saa jeg naar kun ledt for hvergang. Hils dem alle saa godt paa Skoleg lad dem bare læse Brevet de vil nok glæde ledt. De bedste Hilsninger til dig selv i Dagen Anledningen af Fødselsdagen. Venlig Hilsen
fra Søster Hansine
Til Lykke

 
  26.1.1956
Christian Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Rentier Andr. Dam
Skolegaarden, Onsager
Lejre
[afs.:]
Chr. Dam
Nygade 36
Aakirkeby

Aakirkeby 26 Januar 1956

Kære Broder!
Jeg er lige blevet færdig med Selvangivelsen, og saa maa jeg vel helst blive ved, mens jeg er vandt til at skrive. Nævnte Papir er jo blevet noget andet i Aar; om den er blevet bedre ved jeg ikke; men det kræver noget Arbejde at regne ud, hvor de forskellige Overskud og Underskud skal anbringes.
Ja saa tillykke med Fødselsdagen! Du er jo ved at blive en ældre Herre.
Og Tak for Brevet til min Fødselsdag: Festen kom altsaa igen til at staa paa Værmelandsgaard, og den forløb meget fornøjeligt. Saa er jeg altsaa ogsaa naaet de 80.
Kort før Jul fik jeg en Henvendelse fra Vilmer Nielsen l. Grammegaard, Formand for Kannikegaards Gaardudvalg angaaende ”Bakken”. Jeg har saa været paa ”Bakken” et Par Gange og snakket med særlig med Ludvig, det er særlig ham, der ikke kan tænke sig at forlade ”Bakken”. Hansine kunde nok tænke sig at flytte til Byen. Der kom ikke noget ud af det. Jeg fik det Indtryk, at Ludvig vil maaske sælge Køerne, saa bliver Arbejdet jo noget nemmere, han bliver jeg i hvert Fald fri for at malke.
For nogle Dage siden havde vi et forfærdeligt Uvejr; der kom mange Huller paa Tagene, og ude paa Landet blæste der Gavle ind. Paa St. Duegaard blæste Overdelen af en Længe paastaar man. Her hos mig skete ikke andet end at der blæste en Rude af et Tagvindue.
I øvrigt har vel Karoline fortalt det hele.
Venlig Hilsen til hele Familien paa Skolegaarden og Ønsket om en fornøjelig Fødselsdag
Chr.

 
  26.1.1956
Sofie Larsen til Andreas Dam

Brevkort:
Hr. Andreas Dam
Skolegården
Lejre pr Lejre
Afsender
Sofie Larsen
Autoværkstedet, Gislinge

Gislinge den 26-1-1956.
Kære Andreas Dam! Tak for Julehilsen, hvordan gik det Dig, fik Du en Hilsen fra mig, for jeg sendte jo en til Dig til Bornholm, man ved jo ikke altid hvor Du bor, men jeg sendte da Hilsen. Nu vil jeg ønske Dig hjærtelig til Lykke på Fødselsdagen, er det 82 Du blir nu? Kristian havde været 86 hvis han var levende. Jeg håber Du har det nogenlunde, det har jeg da, men magter ikke ret meget, jeg har ikke ret mange Kræfter og så kniber det med at holde Balansen, jeg rejser nødig ene ud, men min Svigersøn kører når jeg skal noget. Ved Du Jens P. Jensen (Littrups Farbroder) ligger på Sygehuset, han kom der ud i Julen, af en Blodprop, han er i Bedring. Har dine Børn med Familie det godt? Det var jo en lang og god Tur Du havde ind i Odsherred, der er nu smukt der inde mange Steder. Den slemme Storm vi havde for nogle Dage siden den mærkede I vel også, men lavede måske ikke Ravage hos jer, heller ikke hos os, men mange andre Steder, den var uhyggelig.
Hvis I kommer ud at køre til Sommer så vil jeg gerne hilse på jer, men ring til No. 90 at vi kan være hjemme.
Hils Din Familie fra mig.
Har de ikke haft mere slemt Vejr på Bornholm end vi her på Sjælland? Her er godt at bo her på Sjælland, Du har måske ogsaa taget fast Bopæl her ovre?
Hav det nu godt og mange Hilsner og gode Ønsker for det nye Aar Du gaar ind i.
Sofie Larsen

 
  26.1.1956
Emilie Nielsen til Andreas Dam

Postkort:
Hr.
Andreas Dam
Skolegaarden”
Ousager
pr Lejre.

Nygade 26-1. 56.

Kære Svoger
Vi ønsker dig hjertelig til Lykke med Fødselsdagen, det er Skade der er saa langt for ellers var vi kommet et Svip derover, men det naar vi nok aldrig, vi har det godt, Math. og jeg gar en Tur ned i Bygaden hver Dag og passer Høns.
De bedste Hilsener til jer alle i Skolegaarden.
Emilie Mathias og Niels og fra Bertha

 
  26.1.1956
Kirsten Runge Madsen til Andreas Dam

Kuvert:
Hr Andreas Dam
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Skovtoft d. 26-1-56

Kære Morfar!
Rigtig Hjertelig Tillykke med Fødselsdagen. Jeg håber du har det godt, du skulle jo nødig være forkølet din Fødselsdag, men det har vel ikke været ment at undgå. I har velsagtens Sne derover ligesom os. Det er ikke så meget Sne vi har, men det kan såmænd være nok, at gå og vade rundt i. Her op til Huset bliver Vejen nu godt dækket, så snart der kommer en smule sne, men så går vi bare på marken, det har jo ikke så meget at sige, når man bruger apostlenes heste. I dag er Knud på Rævejagt, de skal ned til Gudhjem og begynde, jeg ved ikke rigtig hvor. Nu kommer Knuds broder Louis på Knallert, sikken et spektakkel, han må nok bære den gennem sneen, han kommer nemlig ad vejen. Vi har ellers dejlig nær hjem, vi går over Frede Anchers og Dam marker. Ser vi dig snart herover igen, du skulle jo se hvordan vi bor. Hvordan gik det jer i Stormvejret, jeg skal ellers love for det blæste, vores hus ligger heldigvis i læ bag skoven så vi mærkede ikke så meget. Der er jo blæst så frytelig mange træer omkuld, men det har du vel set i Tidenet det får du vel stadig. Nu kommer Posten
Venlig Hilsen fra os begge
Kirsten

 
  26.1.1956
Anna Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Rentier Andr. Dam
Adrs: Hr. Anker Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland
Afs: A. Müller, Rolighedsgade 35, Rønne

Rønne, 26-1-56

Kære Svoger! Jeg sad og kom pludselig til at tænke paa, at det vist var din Fødselsdag paa Lørdag, og jeg antager at du er paa Sjælland, saa vil jeg ønske dig rigtig hjertelig til Lykke og et godt nyt Aar. Naar vi er blevet gamle, saa er vort største ønske vel nok, at vi maa være nogenlunde raske og fri for mange Smerter. Jeg har haft gigt i Ryggen og Hovedet taaler jo ikke Træk eller Kulde. Men det har jo været meget uroligt Vejr jeg synes aldrig, at jeg har oplevet en saadan Orkan som i Lørdags. Hos os skete ikke noget, her er jo temmelig Læ, men Tømmerstablerne ude paa Pladsen var lige ved at rokke, og Lyset gik ud nogle gange. Men den værste Skade skete vel nok i Skovene for der faldt mange Træer; fra galløkken og ud til Onsbæk var Vejen spærret et par Dage, for der laa saa mange omblæste Træer over Vejen.
Jeg haaber, at du er nogenlunde rask, du siger vel ligesom Pastor Andr. Hansen; Gubben er blevet gammel! Ja, nu er han jo ikke her mere.
Hjertelig Hilsen til Gudrun, Anker og Børnene, og en kærlig Hilsen fra din Svigerinde
Anna Müller
Hilsen og Lykønskning fra Asta

 
  17.1.1956
Henry Kock Hansen til Andreas Dam

Kuvert: [kuverten er forsynet med 6 10-øres frimærker og følgende bemærkning:]
Undskyld Ulejligheden”
Hr. Andreas Dam
c/o Gdr. A. Frandsen
Skolegaarden”
pr. Lejre
[afs:]
Kock Hansen
Klintevej 40
Brønshøj

Brønshøj 27/1. 56

Kære Dam!
Modtag vore hjertelige Hilsner og gode Ønsker paa Din Fødselsdag. Maa dit nye Aar bringe Dig megen Glæde sammen med dine Børn og Børnebørn.
Naar man naar din ærværdige Alder har man antageligt faaet de fleste af de Ønsker opfyldt, man fornuftigvis kan vente realiseret, men jeg tror dog, at du kunde tænke Dig et enkelt opfyldt inden saa længe, nemlig at se en Venstreregering, muligvis med enkelte Konservative iblandt, fordi det vel nok er uundgaaeligt - det er saa et Spørgsmaal, om dine Værtsfolk og deres Frænder i Osager
alle vilde synes om det! Men saadan er Politik nu engang! Hils alle dine kære Omgangsfæller i den gamle Skolegård ogsaa vores kære Søn og Broder fra os alle
Henry
NB Frimærket maa jeg betale Anker en anden Gang. Hilsen til vore Bornholmergæster m. fl.

 
  2.2.1959
Inger Dam til Skolegårde
 

Torsdag Efterm. [2.2.1956]

Kære alle
Tak for sidst. Jeg kommer jo til at skynde mig at skrive jeg fik nemlig en Divantæppeprøve i Brugsen paa Turen hjem, jeg maatte jo ind i Provianten, desværre var den grønne af vores udsolgt men dit der var temmelig svært og kostede 15 Kr M., jeg tager nok fejl af vores det var nok 16 Kr M. det kostede, det brune der, er 1,30 br. og hvis det har interesse kommer I til at sende et Kort omg. de har altsaa ikke lagt det til Side, for maaske kan I ligesaa godt faa det i Roskilde. - Jeg begynder, der hvor vi skiltes: Lydersens Pensionat var et stort Højskolehjem med "indbygget" Valgmenighedskirke det hele virkede meget solidt, og jeg kom til at tænke paa, hvis Ellen fik brug for et Værelse til Sept. det sagde jeg til Lydersen og hun sagde hun havde 3 bestilt til Sept., der var Rift om Værelserne, og det billigste man kan faa et Værelse med fuld Pension er 245 Kr. om Mdr er Værelset ret stort bliver det omkring 280, og man faar det ingen Steder billigere sagde Lydersen, saa det er nok om at opspore et Værelse og føde sig selv, det andet er ihvert Fald en dyr Sport især hvis man skal slankes og næsten ingenting spiser. Emma Skipper var der ogsaa, og Asta Mortensen (forh. Køkkenchef i Vallekilde efter Lyd.) og jeg tror de var glade og tilfredse, men de havde haft en travl Sommer, for naar de "faste" holder Ferie, vælter Turisterne ind. Ved 6 Tiden bumlede jeg igen ud til Søborg og ih, hvor jeg frøs da jeg ventede ved Frihedsstøtten, alt det andet, vi havde gaaet igennem var for intet at regne, mon I forresten naaede det Tog?
Da jeg endelig naaede ud, blev jeg jo opvarmet, fik dejlige Snitter, saa saa vi Fjernsyn en Times Tid, derefter Pakning, Kaffedrikning og Jørgensens Donna og Ulla incl kørte mig til Baaden paa et Kvarter, det var noget andet, Ulla skulde ned og se hvor fint der var i Kahytten, jeg fik en god Midtskibskøje og en Søsygetablet oven i Købet, det kan man altsaa faa om Bord saa ved I det, det kulede jo temmelig kraftigt og Havis var der ogsaa, vi kom først ind 7
45, saa det maa jo have rullet noget mig generede det ikke, saa jeg kan vist godt regne med at være søstærk, Joh. havde ikke ventet jeg kom, han havde stillet Telefonen om til Bukkegd. fordi han ventede jeg skulde ringe, saa det var jo lidt ærgerligt, hvis jeg kunde have reddet mig et Par Dage mere, men saa skulde det jo have været ude hos jer, skønt det havde vel ikke hjulpet meget paa Sytågerne. Du maa skynde dig at sende Opskriften paa Overraskelseskagen, jeg skal jo til at have disse Bestyrelsesmøder.
Da jeg noget forsinket kom til Aak. ringede jeg hjem fra Sigurd Ipsens, saa gav Erling og Joh. sig ud med Snekæder paa og Skovl, det gik dog uden Øsning lige akkurat, men megen Sne er der kommet, i Dag er det +1, det er noget andet, men det sner og sner - Min Vandgryde var der et tykt Lag Is i og Kaffeposen ligesaa.
Joh. havde ellers klaret alt, og havde ikke nær opspist, vi naaede først hjem lige før Middag og blev saa inviteret paa varm Flæskesteg og Æblegrød hos Naboens. Joh. havde ikke rørt Bilen siden han kørte mig til Rønne og Telefonen ikke heller saa han har jo haft det fredeligt. Lørdag Aften var han paa Bukkegd, alligevel havde han kun faaet læst ½ Bog.

[brevet slutter her, det kunne se ud som om, der mangler noget]

 
  12.2.1956
Bertha Dam til Andreas Dam

Søndag [12.2.1956]

Kære Onkel Andreas
Jeg fik Brevet at læse, som Faster Karoline fik fra dig for nogle Dage siden, og det glæder mig, at du har faaet lidt flere Kræfter.
Men Onkel Andreas af Jerntabletter kan du godt tage 2 store, 3 Gange om Dagen, det skal nok hjælpe bedre end 2 om Dagen. saa har jeg købt nogle Vitaminpiller (Greenosan), det er nogen, der er ekstra gode, du faar alle de forskellige Slags Vitaminer, du behøver, og desuden Kalk og Jern, men derfor skal du alligevel tage Jerntabletterne, saa faar du en glubende Appetit, og du spiser al den gode Mad, Gudrun laver, og saa kommer Kræfterne, Greenosan tager om 1 Tablet 3 Gange daglig, og naar du faar brugt de medsendte, kan du faa nye paa Apoteket uden Recept, jeg glæder mig til at høre, hvordan det gaar dig, efter du har taget dem et Stykke Tid. God Bedring, Onkel Andreas.
Her har vi det godt, Tiden løber bare helt fra os, Ugerne ryger af Sted, den ene hurtigere end den anden, men saa maa vi da hurtig faa Foraar; for vi har jo Vinter, saa det knager efter, og jeg synes det er saa godt for dig, du er hos Gudrun, i Stedet for at bo alene, ude paa Møllevej. Det har frosset godt her som andre Steder i Landet, Sne er der ogsaa kommet meget af, og om Morgenen naar jeg skal paa Arbejde, er der ofte højt med Sne i Bygaden, (godt jeg ikke har længere) en Dag gik det midt op paa Laarene. Det ser kønt ud med al den Sne, men det gør alting meget mere besværligt.
I Formiddags var Hans og Aksel nede i Søndre Byskov og slaa Katten af Tønden, det var med Spejderne, saa Aksel var kun Tilskuer, de havde nu moret sig godt og Aksel havde nu ogsaa faaet Godter fra Tønden, naar den faldt, og Boller fik de ogsaa, saa det var en vellykket Formiddag og Spejderne var forsynede med Masker, som de selv havde lavet.
Paa Sygehuset har vi fuldt belagt, Onkel Emfred er kommet igen, efter at have været hjemme en kort Tid, og han er meget daarlig, Frøken Johnsen er flyttet over til Sct. Lucas Stiftelsen i København til nærmere Undersøgelse, vi har endnu ikke hørt noget fra hende. Far og Mor har det godt, bortset fra Mors Galdestensanfald, men de kommer stadig med korte Mellemrum.
Nu vil jeg ønske for dig, du snart bliver helt kvik. Hils hele Familien i Skolegaarden.
Mange Hilsner fra os alle
Bertha

Mandag.
Nu er Onkel Emfred død i Aften, hvad der var godt for ham, han pintes meget, trods det at han fik smertestillende Medicin, og de sidste to Aar har han været syg, har ikke kunnet bestilt noget, og har den senere tid været været saa træt, som nogen kan blive, har været saa træt, at han skulle have fuldstændig Ro, saa det var godt, han fik lov at dø nu.

 
  13.2.1956
Inger Dam til Skolegården

Mand. Form. [13.2.1956]

Kære alle
Tak for Brevet i Mandags, nu kommer jeg nok til at skynde mig, hvis jeg skal have Brev til min Fødselsdag.
Vi har jo snart været sneet inde længe, saa der maa jo være god Tid til at skrive Breve i skulde man synes, Laanebøgerne har vi ogsaa læst ud, men jeg har et Kryds og Tværs Blad med nogle svære Opgaver, det gaar der lidt for megen Tid med, Saa har vi jo vore Naboer, og naar Børnene derhenne ikke kunne komme til Ringridning og i Gaar ikke til karneval o. s. v. saa maa vi spille Liverpol, (det var godt vi fik det lært, det er ikke ret længe siden, men Bukkegds har vel nok maattet spille det med Drengene), i Lørdags fyldte Erling 15 og de eneste Gæster var os og paa Onsdag fylder Ejvind Aar, da skulde de haft Familien, det er opgivet for længe siden, nu spekulerer de paa Klub-, men man ved jo aldrig. Samme Ejvind er Snefoged og det giver ham vist mange vaagne Nætter, lige naar han har haft en Masse Mænd ud helt op til Klintebakken + alle Strøbyhusene og faaet Bilføret nogenlunde fyger det til igen den første Nat, forleden havde de og vi gjort store Anstrengelser ogsaa med deres Privatvej, da der skulde komme en Hørbil, de manglede Arbejde paa Fabrikken, da næste Morgen kom var det hele føget til igen, det har de forresten prøvet 2 Gange. Vi kører jo ogsaa Mælk i Fællesskab, det er jo ikke saa langt.
Vi har ellers haft Københavnerbesøg, den første Lørdag efter jeg kom hjem ringede pludselig Birte R. fra Rønne, at nu kom hun og Leif (han ligger ved U. Baadene i Rønne i Øjeblikket) med 2 Toget, dengang fik vi saa med Møje Bilen derop (det var sidste Tur) og Birte synes hun havde en dejlig Weekend, om Aftenen var vi alle inviteret til Klub paa Soldatergd. og Bukkegds kørte os alle i Kane, det havde de aldrig prøvet. Om Søndag Efterm. ringede Sonnes at de kom og tog os paa til Boderne, der var nemlig Skikonkurrence, de sad imidlertid fast et Sted mellem Byen og os, og da vi havde faaet Kaffen og endelig kom til Boderne var det hele forbi, det meste var dog blevet aflyst p. Gr. af ugunstigt Vejr læste vi bagefter i Avisen, hvorpaa Sonnes kørte om Nexø hjem. Birte kom med en Rutebil paa sdr. Landevej til Rønne. Næste Lørdag kom Leif igen (med alle Tiders flotteste Æske Konfekt under Armen) og blev hentet og bragt i Kane og var svineheldig først Søndag Nat blev det frygtelig Snestorm. I Gaar Søndag maatte han opgive det p. Gr. af Vejret. Fru Eskildsen inviterede til 24aars Bryllupsdag i Søndags, og hun tænker paa, hvis det bliver saadan ogsaa næste Aar, hvad saa! Mit ene Bestyrelsesmøde blev holdt i Byen, det andet blev gennemført, det var Menighedskredsen, dem kender Far nok. Peder Jørgensen st. Grammegaard tog dem alle paa i en stor Stokkeslæde, skønt det var rigtig stygt Vejr: Frk Møller, Hansen Brodal, Harald Sonne og Kone, en ung mand og sin Kone, alle sammen Folk som aldrig havde været her før.
Nu maa jeg nok slutte, det er nu ikke sikkert Posten kommer, vi ser ham næsten aldrig. Mon Hans har nogle Rich Bill. af Lady og Vagabond som han vil bytte med Iver? Jeg husker nok jeg skylder dig 5,50 Kr. var det ikke? Det er jo spændende hvad det bliver til med den Englandstur, men Biletten er maaske allerede bestilt? Hilsen til dem jeg var sammen med derude ogsaa Henry. Mange Hilsner fra os begge
Inger

Det var koldest ved Frihedsst. fordi jeg ventede længst og ude paa aaben Gade, ikke noget med Læ i en Port, det blev jo ogsaa værre og værre, saa kom jeg ind i en kold Vogn, og vi holdt længe fordi der var Ildebrand i "Bikuben", saa Brandbiler og Ambulancer skulde frem.

 
  15.2.1956
Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Adr. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre
Sjælland
afs. K. Dam Stengade Aakirkeby

Stengade Aakirkeby d. 15.2.56

Kære Broder Andreas!
Mange Tak for Brevet! Det glæder os meget at høre fra Dig, der er ikke megen Sne hos Jer skrev du, men Frost har I vel nok? Her er nu begge Dele og meget Rog har det været, her er megen Sne paa vor Vej. Markus havde travlt med at øse ca hele Dagen i Gaar, han ventede Ægkusken, saa skulle der jo kunne kommes frem, han kom ogsaa henad Aften.
Markus gik hen til Bertha med Dit Brev Dagen efter at jeg fik det og Bertha sagde at hun ville selv skrive til Dig og det haaber jeg at hun har faaet gjort, nu er hun jo blevet Afdelingssygeplejerske fra 1 Februar, men det har du vel læst i Bh. Tidende, Frk. Funch blev Oversygeplejerske og Frk. Johnsen gik til Sengs, hun flytter jo naar hun bliver rask igen. Emfred er paa Sygehuset af og til , han har været syg længe.
Dit Tag blev lavet straks, Frk. Lyster sagde at der var Tejl paa Loftet, saa gik Johannes op og hentede nogle Stykker og lagde dem paa, og jeg var hos Villiam Jensen at spørge ham om at gøre det færdigt, men fik til Svar at det kunne ikke lade sig gøre saa længe det var saa meget Frost, der er nu ikke kommet Sne ind nu, for der er altid Læ i disse Dage, jeg tager min Lommelygte med naar jeg gaar til Møllevej og saa gaar jeg op paa Loftet og ser efter, Træskomagerne har lovet at passe Fortovet i Aar ogsaa, det er nu meget godt for jeg holder ikke meget af at gaa naar det er glat.
I Dag har vi festet her i Stengade, det er 44 Aar siden at Markus købte Huset, vi fik Æbleskiver til Middag og Chokolade Eftermiddag, vi var nu ene om at feste.
Ellen har rigtignok meget travlt med at fare omkring og lære saa meget, hun cykler vel for hos Jer er vel godt Føre? Her er nu ikke godt at cykle med der er jo enkelte der kan, her er nok meget godt Kaneføre, men der er vel mange som ikke har Heste og heller ikke 1 Kane, det skal jo helst være Bil.
Jeg skal hilse Dig saa meget fra Madsens, de har jo saa travlt altid, Enkefru Frigaard kom for lidt siden til at bo ved Enkefru Thyras Side, det er Moder til Fru Cyklehandler Nielsen, som jo bor der lige ved, hun blev Enke lidt før Jul, de boede paa Kirkebogaard i Olsker, men naar Manden døde solgte hun Gaarden og flyttede her til sammen med en Søn som var paa Gaarden, den Enkefrue er flink til at besøge Madsens og der har jeg jo set hende, for der kommer jeg jo ogsaa, der er jo et herligt Sted at komme.
Hilsen til Dig og alle de andre fra os 2!
Karoline
Det haster ikke med Penge jeg har saa mange.

 
  26.2.1956
Anna Valborg Dam til Andreas Dam og Skolegården

Kuvert:
Familien
Anker Frandsen og morfar
Skolegaarden
Osted
Lejre

Søndag d. 26-2-56

Kære alle.
Nu er der vist gået en måneds tid siden d. 28 jan. Det er Ingers fødselsdag idag, så nu må det vel gå fremad igen til mildere tider. I har vist haft de laveste grader midt på Sjælland. Det må ikke være nemt at holde varmen som 82 årig, selv om der er fyret i stue og køkken. Vi har jo hørt af Inger, hvordan I har det - eller havde det dengang. Næste gang bliver det nok Hullegds, der kommer de skal vel derover i April. Vi venter Edel og Jørgen hjem til Påske, Edel skrev, hun skulle bestille billetter til damperen. Så de vil nok rejse lidt bedre end de plejer. De var i Astofte i fastelavn og Jørgen havde besøgt Edel på hjemvejen i Vejle. Han skrev en del om hendes skole, som han fandt meget imponerende. Man går gennem store glassvingdøre og på brede gange. Skolestuerne er med stålborde og -stole, børnene kan skrive på bordpladen og så viskes det hele ud med en klud. Alle farver i stuerne er tilpassede efter barnets alder, tavlerne grønne. Edels humør har været temmelig op og ned, det har knebet for hende at holde sig rask. Hun har været meget forkølet to omgange. Der har været alt for koldt på hendes Værelse, de varmerør er ikke så gode, som en god kakkelovn.
II
Vi rådede hende til at købe en elektrisk varmeovn til hjælp og en gummidunk i Sengen. Men nu må den værste kulde vel være forbi. Jørgen hører vi fra hver tirsdag. Han har meget at gøre, den eksamensfri optagelsesprøve er meget streng. De har prøver ustandselig - han arbejder ofte til langt over midnat, men han har næsten altid nogen der læser, regner eller skriver stil til endnu længere hen ad morgen. Er han færdig kl. 11 er det tidlig. Men han siger, det er vist kun den klasse, der er så streng. Han har da sommetider været med en kammerat hjemme. Det er en fru Sicwertz, han fortæller mest om. Så regner de deres opgaver sammen, de er gerne tre og har det ellers sjovt. Der i huset flyder det med hobby, lysbilledapparat, en stor hjemmebygget radio og en båndoptager. Så optager de selv og hører det senere og morer sig derover. Ude fra Ormslev ringer de efter ham, hvis det varer for længe inden han kommer. Så han får ikke tid at kede sig. Han bor dejligt, fru Soelberg gør alt det hun kan for ham. Sikke en grim ulykke, der skete mellem Horsens og Vejle forleden dag, det er der Edel kører hver lørdag eftm og mandag morgen, så vi er taknemmelige, hun slap.
III
Ingrid strikker en lyseblå sommerbluse til Birgitte, det kan hun lide. Vi fik en pakke fra Daells varehus i går. Jeg fik gardiner til den ene stue, der går 10 m til og dem fik jeg for 26 kr. De er af vistra ecrü bund og nogle søde blomster i. Vi køber alt, hvad vi skal bruge af tøj, sytråd og andet i Daells varehus. Aldrig er vi blevet skuffede. Har I fundet nogen plads til Ellen til Marts mon? Bare hun nu må blive optaget, nu hun allerede har lagt tid og arbejde til. Inger mente, det blev dyrt at bo i Kbhvn. Hun spurgte, hvordan vores klarede den. De har kun givet 50 kr. mdl. for værelse med varme og lys + adgang til thekøkken, altså det varme vand også til klatvask ja, og strygning og vask og bad i badeværelset. Så de får vist meget for pengene. Så køber de spisebilletter til varm mad 24 billetter for 40 kr. (før 34 kr.) Jørgen spiser hver dag kl. 4 i ”kannibalkøkkenet” på universitetet. Der får de kød hvad der hører til en portion + alle de kartofler, de vil ha'. De får to retter. Edel spiste kun få gange om ugen - for hun kommer sig jo så meget. Havde hun ikke været så streng ved sig selv, havde hun vel flydt til alle sider. Hun holdt mindst 2 Kærnemælksdage om ugen, så smager hun ikke andet. Så penge til hende forslår jo godt, på den måde, betaler de kun for hvad de spiser. Jørgen var jo ude at tjene et år til horra løn og til februar fik han sendt sine egne sidste penge 1000 kr, så han
IIII
bruger kun lidt penge. Så har han fået en god understøttelse, staten er jo flot, skrev Jørgen, og det nyder han godt af. I Kbhvn. er der jo også spisekøkkener, så Ellen kan sikkert klare sig meget billigere frem end værelse med fast pension.
Jeg skulle skrive lidt igen, har stoppet strømper efter kaffetid. Ingrid, Elsebet, Herluf og kontrolassistenten, som er kommet på besøg, spiller pop. Sven hører radio og Birgitte læser. Farfar blev 82 d. 22, men der er helt ufremkommeligt for sne, så det gik nok stille af. Vi sidder hjemme næsten altid, de friske pust kommer jo fra Børnene og fra radioen. Til kirke i Rønne har vi ikke været siden jul. Hernede hos den nye præst, kommer vi gerne, men vi vil jo gerne være med også helt oppe. Det kan menigheden vist dårlig tage. Jeg gik til alters engang i sommers og pludselig kom Elsebet af sig selv derop og var med. Men de gamle hviskede højt: Ded går værkeli ynte an. Præsten så ud til at være glad, men indre missionen i Tejn ser deres folk an. De regner vist ikke sig selv for så ringe som andre. Du kan vel slet ikke komme til kirke, far, radioen er jo god der, men der er du jo ikke med til alters. Præsten tog os til alters flere gange, da jeg lå på sygehus efter Birgitte også efter jeg gik oppe, det behøver man ikke være dødssyg for, far, hvis du savner det. Nu vil jeg håbe I alle har det godt. Du har jo meget at gøre Gudrun, du glæder os alle, men det ved du vel ikke.
Kærlig Hilsen Anna Valborg

 
  11.3.1956
Anna Valborg Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Til Andreas Dam
Adrs. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osted
pr. Lejre

[Morfars notering:]
Anna Valborg, midfaste 1956

Midfaste [11.3.] 1956

Kære morfar
Tak for hilsenen fra Helga. Nu går det mod foråret, så måske du kan få lidt flere kræfter igen. Du må se, om du kan tage dig sammen og gå lidt hver dag for mave og benenes skyld og så hviler du vel så meget bedre bagefter. Vi har lige hørt pastor Nedergaard i radioen, hvor talte han alvorligt og modigt, der er dog mænd endnu der tør tage ansvaret og i Jesu navn svinge Aandens sværd. Måske hørte du det selv, men når du ligger og er træt, falder du nok i søvn. Nedergaard opholdt sig ved, hvad det er vi tørster efter, og der sa' han meget, som han nok kan vente sig telefonopringninger og breve angående, men mange vil dog føle, det er sandhed dette med at Jesus Kristus er livets ord og den der hungrer og tørster mættes kun ved at komme til ham. Selv om vi føler os aldrig så små og ringe er her trøst og glæde fra Ham til gammel og ung i ord, levende ord fra Ham til dig og mig: Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, om noge spiser af det brød, han skal leve til evig tid. Og et andet ord: Og dette er hans vilje, som sendte mig, at jeg ikke skal miste noget af slt det, som Han har givet mig, men jeg skal oprejse det på den yderste dag.
Kristne mennesker har ikke nødig at frygte hverken for livet her eller komme over på den anden side, nådegaverne har vi fået og modtaget. Pastor Hansen sagde engang at vi gamle ved vi skal dø herfra og de unge kan dø, så vi må være lige forberedte på det.
Det så I jo på Osted fri og efterskole forleden dag. Men kristelig set er det ingen ulykke at gå over i de levendes land. Var det min søn ved jeg ikke om jeg kunne synge lovsange, snarere spurgte vi vel, hvorfor? Tabet bliver jo meget smerteligt. Men er kristendom sandhed for os, er døden, som dog har mistet sin brod, ikke en afsked for altid. Vi fik brev fra Edel for et par dage siden. Hun lå i sengen, har jo koldt på sit værelse og tager ikke tøj på derefter. Så forkølelsen havde nu slået sig på stemmen, men hun nød ikke ligge der, længes efter at komme ud på sin skole. Så det går vist meget godt efterhånden. Hun har jo købt nogle pæne stole og bord, så hun snart får et hjem ud af det. Ensom bliver hun ikke, da hun kommer sammen med en del unge lærerinder i en syklub. Det er nok i K. F. U. K. Nu skal jeg lave en kop kaffe og bagefter skrive til børnene. I går vaskede jeg, her bliver ved at være vinter, så alt er så koldt. Herluf og Sven kørte en høstak ind. Den fyldte så meget at det sidste må blive ude. Så håber jeg, du må ha' det godt både på den ene og anden måde og at forårssolen snart vil varme op igen.
Kærlig hilsen til jer alle
Anna Valborg

 
  15.3.1956
Helga Dam til Andreas Dam og Skolegården

Hullegaard d. 15 Marts [1956]

Kære Morfar og allesammen
Tak for sidst. Jeg kom jo godt hjem, vi var en Time forsinket; men jeg kunne lige naa første Rutebil fra Rønne til Østerlars, saa det gik jo fint. Jeg havde Køje i et to Mands Kammer, hvor jeg fik lov at bo ene, saa der var meget roligt.
Jeg hilste paa Forstander Pedersens Ombord.
I ville jo gerne vide, hvornaar vi kommer ud og besøger paa Skolegaard igen. Der er jo saa meget, der spiller ind. Holger skal have nyt Tøj, det kan han faa om Fredagen (det er hos Thue, og skal nok være præcis) og saa kan vi vist rejse om Aftenen og hvis alt gaar glat igennem Isen, kan vi være ude hos jer ved 9 Tiden Lørdag, saa skal vi være i Torpet ved 12 Tiden Søndag. Holger rejser hjem igen allerede Mandag aften sammen med Ellesgds. og Bakkegd., men jeg har jo tænkt at køre ud til jer igen.
Holger vil nemlig ikke rejse paa Dæk og alle Kahytter er optaget Tirsd. og Onsd.. Jeg har saa tænkt at tage Troels's Sovepose med og deponere paa Hovedbanegaarden i Garderoben og rejse hjem paa Dæk helst Tirsdag, for vi skal nok have fremmede fra Sandkaas i Skærdagene. Edel og Jørgen kommer jo hjem paa en lang Paaskeferie og de vil gerne hen og se, hvordan Knud og Kirsten bor. Esther skal have fri i Paaskedagene og besøge en Veninde, hun kommer ikke med derover, selv om er inviteret, jeg har ellers raadet til, men det er jo ikke nemt at finde en, som vil baade malke og lave Mad, saa skal vi have to og det bliver nok dyrebart. Vi har jo før haft Math. Madsens hernede naar vi rejste, men ingen af dem kan malke, saa det er vi kommet fra. Knud Jensen og Esther kan nok klare sig selv.
Herovre var jo alt føget til mens jeg var borte, men de fleste Veje var ryddet igen i eet Spor, vor Vej var helt ufremkommelig, jeg tror knap det gik paa Slæde engang, der var højt med Sne og meget ujævnt, men gaa der kunne jeg dog nok.
I Mandags drog Troels afsted til Kasernen, og Dagen efter kom alt hans civile Tøj hjem i en lille Sæk. I Dag har vi vasket hans Trøjer, Sokker og Tørklæder, nu kan vi jo pakke det ned i Naftalin, saa det kan holde sig i mindst 16 Md. Hvis han faar rigtig Paaskeorlov og rejsen betalt desuden, rejser han nok til Stevns i Paasken. Esther er ved at forandre en af Kirstens Kjoler, en sort, Kirsten ikke kan bruge mer. Esther skal servere til Konfirmation paa Søndag hos Sven Holbergs paa Solbakke.
Nu er Mandfolkene endelig kommet i Gang med at skove, vi skal jo have lavet noget Brændsel. Der har jo været saa meget Sne, men det svinder vel lidt efterhaanden. Der burde jo have været Anemoner ved denne Tid, men de lader vente paa sig. Knud har solgt en Ko og købt en Kvie herude, nu haaber vi, den maa skikke sig pænt. De unge var i Rønne forleden Dag og handle, saa var Esther dernede og fodre over Middag.
Ellers er her ikke sket noget særligt, heldigvis maa man vel sige.
Hvordan mon det gaar Ellen, vi haaber hun er kommet hjem og i Gang igen.
Og Morfar, mon han gaar lidt rundt i Stuen, det haaber vi jo. Maaske kan han ogsaa gaa ind i den anden Stue og nyde Solskinnet, hvis I har noget Solskin, vi har udelukkende Graavejr, det er der ikke meget ved.
Ja, nu maa I ha' det saa godt til vi ses.
Og endnu en Gang; Tak for sidst.
Kærlig Hilsen fra os alle her.
Helga
 

  22.3.1956
Inger Dam til Skolegården

Torsd. Form. [22.3.1956]

Kære alle
Nu vil jeg lige prøve om jeg kan naa at skrive inden Posten kommer, ellers bliver det jo saa gammelt inden I faar det hvis det først kommer afsted i Morgen, jeg har saamænd halvvejs haft en lidt daarlig Samvittighed længe, men jeg har ikke faaet gjort Alvor af det Skriveri. Helga ringede jo og hilste fra jer da hun kom hjem, og jeg forstod de skulde rejse igen til næste Søndag. Alle herovre taler jo om den frygtelige Ulykke paa Efterskolen, og vi som kender dem saa godt tænker jo,saa meget mere paa det. I har jo nok hørt om hvordan Kisten blev fløjet frem og tilbage, vi var med i Lufthavnen begge Dage, og jeg tror aldrig vi har set et mere fortvivlet Menneske end Arne Eskildsen, baade den Dag og ogsaa til Begravelsen, det var deres eneste Søn og han talte Dagene til Kaj skulde komme hjem, Fødselsdagsgaver var sendt, og saa kom han hjem paa sin Fødselsdag paa den Maade, der var da ogsaa Buketter og Kranse fra omtrent hele Sognet og mange andre. Det var ogsaa haardt for Pedersen ved vi godt, og Kløvegaards bebrejder ham ikke noget, men Eskildsen gik ned og saa paa den Kvashugger og det gjorde ondt og se en Maskine i den Forfatning, han er Maskinmand og har selv stor Skov, han synes jo at det er haardt at der først skal slaas et Menneske ihjel, før saadan noget bliver efterset, for nu sker det jo sikkert.
Vi skulde til Fødselsdag i Østerlars i Gaar saa kørte vi til Kaffetid til Kløvegaard, de vil gerne have vi kommer og kan ogsaa godt taale at tale om Kaj, paa Skolen fik da ogsaa det bedste Lov, vi kørte jo Pedersen til Damperen, og han fremhævede ham meget overfor os, det havde han jo ikke behøvet, mon Pedersen huskede at ringe til jer, det loved de da. Hvornaar skal de have Sølvbryllup? Datoen? Jeg har lovet at faa det undersøgt, de vil nok blive glade for en Hilsen fra Kløvegaard. - Herovre er Folk jo blevet lidt udsvævende i denne Tid, der er jo saa mange aflyste Ting der skal holdes og Gilder skal gøres inden Foraaret, Føret er saamænd ellers ikke for godt endnu. Hvordan med Ellen, er hun kommet hjem fra Rigshospitalet, det var vel kun et Par Dage? Hvornaar skal hun rejse? Tak for begge Brevene, min Fødselsdag forløb med Rigmor og Axel til Middag, de maatte sætte Bilen ved "Mesters" og Naboerne til Aftenkaffe, jeg lavede Is for første Gang, den blev meget vellykket og en ordentlig Portion.
Jeg kommer nok til at slutte Posten kan være her naar som helst. Hilsen til alle ogsaa Ib
fra Joh. og Inger

 
  5.4.1956
Helga Dam til Andreas Dam og Skolegården

Kuvert:
Hrr.
Andr. Dam
adrs. Anker Frandsen
Skolegaard
Osager pr. Lejre

Hullegaard d. 5. April [1956]

Kære Morfar og allesammen.
Det er vel min Tur til at skrive, for Gudrun ringede jo en Gang for noget siden, da hun ikke syntes hun havde Tid at skrive.
Herovre gaar det jo mest som van, vi har nu haft Tø saa længe at det meste Sne er borte; men i Morges sneede det meget igen, store Vantesne som dog snart forsvinder, nu det er blevet Solskin.
Mon I er begyndt paa Markarbejdet, det er vel nok godt Anker ikke har skaffet Traktor, saa han skulle gaa og vente paa Bensin, medens Jorden tørrer ud og Tiden gaar. Herovre er ikke tørt nok endnu, vi kan næsten ikke ha' med at gøre at køre Roer ind eller Brænde hjem fra Skoven heller, for der er saa blødt og bundløst, men det maa vel snart rette sig. De blaa Anemoner er saa faa og smaa endnu, skønt vi er hen i April Md. men vi gaar jo dog en Gang imellem ned og henter nogle til en lille Skaal. Ja, vi naaede jo ikke ud at rejse dennegang, vi havde ellers god Tid for Avlingen, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Vi var ogsaa inviteret til Bryllup i Lem Kirke v. Ringkøbing Langfredag det var Kalle en Bror til Poul Kjærgaard der blev gift, han har overtaget en Gaard paa 30 Tdl. i Efteraars, det havde saamænd været morsomt at komme med, nu vi kender saa mange af dem, men det maa vi jo ogsaa nøjes uden.
I kan godt hilse Folk derovre og sige at Bornholmerne føler dem noget ene og forladt, vi bliver faktisk ofte ladet i Stikken. Som om det ikke var galt nok i sig selv at Bornholm ligger saa langt fra det øvrige Land.
Troels er nu heller ikke tilfreds med at skulle være i Almegaardskaserne, selv om det vel kan være mest det samme medens han er Rekrut.
Han klarer sig ellers meget godt derude, han faar sommetider snakket med en af de store for han er blevet Talsmand for 3. Batteri, det er nok lidt spændende, men han nyder jo at der sker noget. Han kommer jo hjem af og til og fortæller lidt om deres Bryderier f.eks.: En af Rekrutterne kunne ikke faa sit Gevær skildt ad, Troels kom ned og skulle hjælpe ham saa kom Sergenten ind paa Stuen, bliv paa din Pladds ”46” sagde han og saa prøvede han at skille Geværet, men en lille Bolt sad godt fast og han opgav omsider, saa tog Troels fat igen og endelig gav den sig. Nu siger Sergenten ”Er der noget, I ikke kan ordne selv, saa kom til mig el. ”46”
Jo, der sker af og til noget, man morer sig over og han ringer da hjem en Gang imellem; men jeg tror nok han haaber at komme paa Befalingsmandsskole. Nu skulle de jo have været over paa Paaskeorlov, Troels skulle med Jørgen Albertus hjem til Holte, de faar jo Rejsen gratis, men det er jo stadig blevet udsat, nu skal de afsted d. 14 ds. hvis Baaden sejler til den Tid, det skulle man da næsten tro.
Saa vil de jo sikkert en Tur til Stevns med det samme, der var de begge saa glade for at være. Det var rart at høre, at du kan være lidt oppe hver Dag igen, pas nu paa at faa varmt Tøj paa, hvis Solen frister dig til at gaa udenfor, du plejer sommetider at gaa let henover det. Husk dit Halstørklæde, det vejer da ingenting.
Vi var ude og cykle en Tur Langfredag, det var saa fint Vejr, ned over Holkabroen og til Bobbebroen som nu er saa nær færdig, at man kan cykle eller gaa over, men det maa man ikke. Saa endte vi paa Tornegaard, hvor vi blev hjertelig modtaget, de havde lige faaet Sønnen hjem med Flyver, han har været paa Syd-Stevns Eftersk. han kom hjem paa en Chance-Billet, men da faar man jo saa kort Varsel, at de maatte tage en Bil (han var hos nogle Bekendte i Kbhvn.) og køre helt utilladelig hurtig og saa var de alligevel ikke sikker paa at naa det. Saa-n kan jeg ikke li' at rejse, det kan nok være rart, det gaar hurtig; men vi vil dog helst vide omtrent naar vi kan komme hjem igen. Skal man kun den ene Vej, kan det bedre gaa. Vi var nede i Kjeldseby 2. Paaskedag, de har det saamænd dejligt dernede. Deres Høns er flinke til at lægge Æg, de har 200 smaa nye Kyllinger og tre hvide Kaniner. Knud har en Gris som er stor nok (vi har fire) men Slagteriet tar jo ikke imod, da de ikke kan blive af med dem. Knud solgte en Ko og købte en Kvie, som skulle kælve hernede den malker nu 36-37 [pund] om Dagen, det er da ikke saa galt, maaske kan den komme højere op endnu.
Knud er begyndt at rydde op efter den store Storm nede i Almindingen, der er saa mange Vindfælder som længe har ligget dækket af Sne. Han griber jo altid til saa snart der er Akkord-Arbejde at faa. Naa, jeg maa ud at give Høns. Esther er ved at skrubbe Tøj op, vi skal vaske Storvask i Morgen.
Fredag. Nej, hvor det dog sner, man skulle tro det var Midvinter.
Vi vasker Storvask, saa jeg har ikke Tid at skrive mer.
I Aftes hørte vi jo paa Folketingets Bensin- og Olie-Forhandling, saa man ikke kunne skrive Brev. Nu faar vi jo saa Bensin igen. Men komme til Sjælland kan da ikke uden det er meget nødvendigt.
Nu maa du ha det saa godt, vi haaber jo det gaar fremad stadigvæk.
Hils dem alle paa Skolegaard.
Kærlig Hilsen fra os alle
Helga

 
  9.4.1956
Hansine Dam til Gudrun Dam

[følgende står over brevets datering:]
ikke nogen gammel fin mærkedag
det går vi let hen over, glemmer

9 April 1956

Kære Gudrun
Mon hvorledes gaar det jer, Andreas er nogenlunde, han bliver godt passet hus jer, i er mange til ledt adspredelse saa er der altid noget nyt entryk der kommer hver Dag altid godt med Liv og Glæde, I har vil saa travlt hver Dag med eders Sager, har i tærsket siden Jul maaske mange Gange, spørger ja, jeg ved det er meget der skal gøres Tid til, du skal ja være med alle Vejne ude og ende Ludvig ligger paa Sofaen sover, saa det knaller efter, han har været ude en Tur i Dag [???] faaet Kaffe, saa tager han lidt med ro, det er der entet at sige Til. Vi fik lige en [?ryber?] Ko for nogle Dage siden alt give lidt extra arbejde Hønsene ligger 80 Æg om Dagen til Tider, de er ogsaa [?rybere?] i Vinter fik nede paa 12, da var vi halv grannre i [???] men nu er vi mere kry, 80 giver en god Skelling 119 Kr 95 sidst Uge men det var ledt mer end Jer en Uge 94,75 forre Uge igen det er halv nætte Ugepenge men vi skal ogsaa more ledt om vi kan spare til Sommerlønnen, her gaar mange Skellinger til meget paa et Aar. Bare der kan komme flere end [????] det ja ogsaa saa mange Æg penge faar vi sjælden. 70 75 80 er mest det højeste vi har handel nu, vi har 117 Høns det er jo som de er [?rybere?] alle 33 [????] 8 med en Høne ogsaa saa alle de gamle, det hjælper alt til fremgang. Du skal bare være ved godt Humør, det er jeg nu, vi har det godt nu, vi har det godt her, vi sjøder noget altid. I Gaar Søndag syede jeg en Hverdagskjole, var meget udslet Bumuldk. godt man man sy selv, saa faar vi det til halv Pris. Sjov at lave jeg skal sætte Grød paa Kl er lige ved 12.0 tid, mere senere L ligger endnu og sover, nu fik jeg vist Mælken paa jeg maatte mest paa Mejeriet efter Mælken, Manden i Gaarden, vi raader os selv, i Dag er det tusmørke med Taage tykt man kan næsten ikke se rigtig. I Gaar var det nemt at se at sy I Dag skal jeg gaa ledt i Huse besøg første Gang efter Vinteren efter 3 Maaneders lukketid, nu er vi glade vi kan gaa ledt ud, fryde os, vi har altid nok at tage os til, men livel, er det rart at se andre Mennesker, tale med. Har det godt alle, fortæl eller læs dette, vi tænker paa ham ver Dag kan man godt sige, vi er snart gamle alle, som vi ogsaa hver Dag tænker paa. mer eller medre
Venlig Hilsen til jer alle Faster Hansine
mange hilsninger til Andreas
du faar nok ikke meget særligt lavet, det gør jeg ej heller du har ogsaa meget at gøre, en god gærning har meget at sige

 
  9.5.1956
Kirsten Runge Madsen til Andreas Dam

Kuvert:
Herr Andreas Dam
Skolegården”
Osager
pr Lejre
Afs. Kirsten Andersen, ”Skovtoft”

Skovtoft d. 9 Maj [1956]

Kære Morfar!
Mange tak for dit brev, som jeg fik for længe siden. Nu er det da endelig ved at blive forår, ja vi har rigtignok ikke begyndt at avle endnu, men det er så tørt, at det nok kunne lade sig gøre, det er bare ikke så nemt at få Maskinstationen frem, de skal tilberede jorden, så skal Knud låne Heste og Såmaskine hjemme. Nu er jeg spændt på hvor mange blomster, der er i Haven. Påskeliljer er der da nogle, og de er også udsprunget. Krokus og Hyasinter er her også temmelig mange af. Så er her en masse Tulipaner spredt over hele haven, den er ikke ret stor altså, men det er jo sikker de almindelige. Stauder er her næsten ingen, og det hele er jævnt dækket af græs, det må velnok snart blive tørt der også, så jeg kan komme ud og luge. Der har ligget så meget sne, så det er helt vådt og klistret endnu. Du kan ellers tro vi har mange Husdyr. 2 Køer, 1 Kvie, 1 Kalv, 4 Grise, 43 Høns og 1 Hane, 195 Kyllinger der er næsten 2 mdr. 3 voksne Kaniner og 2 kuld unger som ikke er kommet frem endnu, saa det er spændene, hvor mange der er, vi må jo ikke kikke. Så har vi 1 Hund og 2 Katte, den ene har to bittesma Killinger. Her er jo lidt af hvert, så jeg behøver ikke gå og kede mig. Knud er i Rønne i Dag, han lånte Troels Knallert og køre på, han skulle bl.a. efter et lille billede, han har vundet på en lodseddel.
I morgen skal vi til begravelse, det er Skovløber Janus Westh sdr. Åsedamshus, han blev slået ihjel i Fredags, du får vel stadig ”Tidene” så du har læst det. Han er det første offer for Vinterstormen i Almindingen, og forhåbentlig også det sidste. Skovfoged Lærkesen kom og fortalte det til Knud og Osvald fra Trekanten, de har arbejdet i Almindingen i Foråret. ”Det er også de forbandede vindfælder”, sagde Lærkesen ”nu har skoven mistet sin bedste mand”, han var nok meget ked af det skete. J. Westh var jo meget afholdt af alle både store og små.
Nu håber jeg du bliver så rask at du kan komme hjem og se hvordan vi bor. Den 23 bliver far 50 år, men det ved du vel i forvejen. Jeg håber du har det godt, nu er det vel dejlig Forår derover.
Venlig hilsen fra os begge
Kirsten
En hilsen til alle på Skolegården
 

  10.5.1956
Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Adr. Hr. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre
Sjælland.
Afs. Karoline Dam Stengade Aakirkeby

Stengade Aakirkeby Kr. Himmelfartsdag 10-5. 56

Kære Broder Andreas!
Mange Tak for Brevet! Du er jo meget dygtig til at skrive Brev synes jeg, men det har Du nu altid været, det husker jeg nok fra gamle Dage, da Du altid var væk, men Du var nok ret flink til at skrive hjem til os paa Bakken, det husker jeg nu godt.
Naa, saa kom Ellen afsted til England, bare hun saa maa faa det meget godt der, hun havde jo saa meget travlt før hun rejste, med at fare fra det ene til det andet, da især det at hun skulle tage til Rigshospitalet hver Dag.
Nu er Anker vel helt færdig med Foraarsarbejdet? Markus har begyndt lidt i Gaar, men i Eftermiddag har det regnet noget, saa det bliver vel for vaadt til at harve i Morgen, jeg talte med Inger i Gaar i Telefonen og hun sagde at de var ved at lave til med at saa første Halvdel af Roerne, de var ikke færdige med at saa Kornet, men der var nogen Jord der var for vaad endnu, de fik jo omtrent et Skifte saaet før ”Rogget” kom den 17 April og den Sæd er opkommet, i Aftes skulle Inger og Johannes til Stationen i Østerlars Gunnar Anker havde Fødselsdag, Rigmor paa Balka havde ogsaa Fødselsdag, men hende skal de besøge i Dag for det er deres Fridag i Dag.
Jeg skal hilse dig saa meget fra Madsens, de har haft saa mange Haandværkere i denne Tid, Murerne har været der i 2½ Dag, der blev repareret paa Skuret i Gaarden og der blev sat en ny Renseluge i Skorstenen for den anden blæste væk da det var Stormvejr d. 21.1. og saa har de faaet Tagrende og det har Naboen, som bor i Markers Hus, ogsaa faaet, det var de nu ganske nød til for Politiet kom og sagde at det skulle være, saa var der jo ingen Vej udenom, de var nu bange for at det blev vel saa mange Penge at de skulle af med.
For nogle Dage siden fik jeg Brev fra Marie og hun skrev at deres Kartofler var kommet op og Paaskeliljerne var afblomstret, ellers var der vel ikke noget særligt, Anton længes efter Sommer, saa han kan komme ud at spadsere.
Dine Paaskeliljer er fine nu, jeg har gjort ret fint i Haven et Par Gange og har saaet Grønkaal og Persille saa er der vel ”sædlagt”?
Markus er gaaet med Bladene til Bertha nu medens jeg skriver, hun har Ferie i 14 Dage, begyndte i Søndags, hun er ikke helt rask endnu, af og til mærker hun lidt, hun blev røntgenfotograferet forleden og Lungehinden havde taget lidt Skade, men Lægen troede at det rettede sig nok, saadan havde det vel gaaet ham selv.
Hilsen til Dig og alle de andre fra os begge
Karoline

 
  12.6.1956
Helga Dam til Andreas Dam og Skolegården

Hullegaard 12 Juni -56

Kære allesammen
Rigtig mange Tak for sidst, det er et dejligt Sted at komme paa Skolegaarden. Jeg kan heller ikke tænke mig et bedre Sted for dig at nyde dit Otium, Morfar. Der sker altid noget, uden at det virker forjaget, du er ligesom midt i det hele og kan ”lege med”, hvis det passer dig. Vi kom jo godt hjem, (på Kahyt - der gik 2 Baade) og de blev forbavset hjemme da jeg kom; Kirsten kørte jo til Kjeldseby. Troels kom hjem om Søndagen, saa det var nok meget godt jeg var her, han har næsten altid en Kammerat med en Jørgen Albertus. Søn af Civilingeniør Albertus, Holte. I Søndags kom Jørgen alene, Troels var træt, de havde arbejdet haardt fra Kl 7 Fredag Morgen til kl 4 Lørdag i eet Stræk næsten uden Mad, det kan de jo blive udsat for saa'n et Sted, saa han trængte bare til at sove. Vi var saa paa en lille Tur ved Bobbebroen, gennem Gl Bobbe (Bilkørsel paa eget Ansvar, der var ganske smalt og Skrænter som ved Troldvejen) til Kleven, hvor vi gik en Tur, der har vi aldrig før været, tilsidst saa vi Klemens Kirkegd, som er bygget i flere ”Etager”, mon ikke du har set den Morfar. Esther havde en Veninde Alice med og Vejret var fint. I Nat har vi haft baade Torden og Regn og i Gaar regnede de 9 mm, det første siden vi beg. at avle, saa det var meget kærkommet. Vi plantede Kaal, Porre, Selleri og Tomater, det er godt nok sent, men plante, medens det er saa tørt kan man jo kun, hvis man kan naa at vande jævnlig. Kirsten har plantet for noget siden men saa gaar hun og vander hver Aften, der er heller ikke langt fra Brønd til Køkkenhave. Hun har faaet Gæslinger nu, og to meget yndige Kattekillinger, Kaninungerne er ogsaa kælne, de er snehvide med røde Øjne, saa hun har meget at kæle for dernede. Knud er endelig kommet paa Tjærearbejde, det blev ikke den Mandag, men de faar kun kort Varsel, han fik Besked i Aftes ved 18 Tiden at han skulle være paa ”Trekanten” Kl. 6 i Morges, hvis han ville have Jobbet.
Vi har ikke saa meget gjort ved Roerne endnu, men nu har vi jo faaet Regn, saa kan de da vokse, skulle man tro. Herluf og Esther maa bare mase paa, her er næsten Arbejde nok til Holger og mig herhjemme, men hvis det nu bliver fint Vejr maa vi vel se at komme ud og hjælpe dem lidt.
Jeg haaber, Morfar er rask, saa han kan nyde Sommeren, hvis I da ellers har noget godt Vejr. Hvordan mon det gik med Festen den Aften, I morede jer vel godt, selv om Præsten og jeg ikke kunne være med? Og Dagen efter havde vel Erna og Amerikaneren travlt med at rydde op efter Gildet (eller glemte de det) De førte vel Dansen op, kan jeg tænke.
Hans husker vel at komme herhen, naar han kommer til Bornholm, saa skal han faa de Frimærker, jeg skylder ham.
Hils Katrine, Erna, Margit og lille Maja.
Kærlig Hilsen til jer allesammen fra os alle paa Hullegaard.
Helga
Vil I sende mine Sko en Gang, eller lade Hans faa dem med.
Troels skal vist rejse paa Sergentskole d. 1. Juli, men de skal alle en Tur til Jægerspris og lære at skyde nu d. 19-27 Juni, saa vi ser ham nok ikke saa meget herhjemme.

 
  14.6.1956
Inger Dam til Andreas Dam

Brevkort:
Hr Andreas Dam
adr Anker Frandsen
Skolegarden
Osager pr Lejre

Torsd. Aften [14.6.1956]

Kære Far
Karen Vest f. Andreasen ringede i Gaar om du vilde sælge dit Hus eller leje det ud, ev. med Forkøbsret, det var Ullas Mand der er ved Marinest. i Egeby og har i 3½ Aar kørt frem og tilbage, de bor i Rønne. Hun var temmelig ivrig for det ”Huset laa jo saa dejligt og i ”Skattely” o.s.v. Jeg sagde de tabte nok Lysten naar de fik set det indvendig, de fleste unge Mennesker er jo fordringsfulde, jeg lovede at skrive til dig jeg sagde altsaa jeg troede ihvert Fald ikke du vilde sælge det, ellers vilde du jo nok synes om at det blev i Familien sagde hun, det troede jeg ogsaa, men kan du ikke lige skrive lidt til hende direkte. Vi har kun hakket de halve Roer, de andre vil ikke komme op, det er for tørt men for et Par Dage siden kom 7-8 mm. det tiltrængtes vel nok. Jeg vaskede i Forgaars og slagtede i Gaar, foruden at vi havde Kaffefremmede i Aftes det var jo vores 17aars Bryllupsdag, mon I huskede det. Karoline rang ikke det plejer hun ellers, Joh. skal op til hende nu med lidt Slagtemad og jeg maa gaa videre i Teksten, det maa jo ordnes i en Fart naar man slagter saa sent, godt vi har Kølehuset. Du fik vel nok pludselig Besøg skal jeg love for, jeg synes nu godt Helga kunne have ventet en Maaneds Tid, Anna V. ringede da hun kom hjem, det havde vist gaaet meget godt, hun havde ogsaa været i Roerne hos jer sagde hun.
Hilsen til alle og Tak for sidst jeg har hørt fra Ellen og skrevet igen.
adr: H. A. Westh
St. Torvegade 7
Hilsen Joh og Inger

 
  20.6.1956
Karoline Dam til Gudrun Dam

Stengade Aakirkeby d. 20.6.56 Kl. ca. 15

Kære Gudrun!
Tillykke paa Fødselsdagen! Og det nye Aar! Ogsaa Ellens Fødselsdag vil jeg ønske: ”Tillykke med”! Hun er jo saa langt væk og jeg kender ikke hendes Adresse, men hils hende naar Du skriver næste Gang! Hvorledes gaar det med Roerne? I er vel færdige til Fødselsdagen tænker jeg, jeg ved ikke meget at fortælle, det er jo kun en Uge siden jeg skrev, men en Nyhed ved jeg dog og det er at jeg er blevet lidt daarlig i Ryggen for Koen væltede mig om paa Ryggen da jeg skulle malke den, det er nu nogle Dage siden det skete men det mærkes nu lidt endnu, saa jeg har ikke været ude at hakke Roer, men Markus gaar jo der af og til, nu maa han jo ogsaa malke Koen, han har kun et lille Skifte kun 3-4 Skp. Land, saa det klarer han nok men jeg har nu altid været glad for at hakke Roer, bare der ikke er noget Kvikgræs, for det er ikke godt at hakke i.
Nu har jeg leveret meget Syltetøj til Fru Madsen og saa skal jeg hilse saa meget fra dem begge og takke saa meget, Du vil nok lade Takken gaa videre til Morfar? De har jo travlt med at sy og nu kommer nok snart Præstefamilien fra Kappel og besøger dem.
Jeg har hørt fra Faster Marie i Dag og hun skrev at de spiste nye Kartofler fra egen Have, Anton havde begyndt at spise af dem d. 14' og nu spiste de begge af dem. I har maaske ogsaa nye Kartofler? Vi har nu ikke, men der er dog stort ”Faun” paa.
Saa haaber jeg at I alle har det godt! Vi har faaet lidt Regn i Dag, men nu henad Aften er det Sol og Sommer.
Hilsen til jer alle fra os to!
Faster Karoline

 
  21.6.1956
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam

Brønshøj. 21/6/56

Kære Gudrun
Hjerteligt til Lykke paa Fødselsdagen ønsker vi Dig alle her paa Klintevej - det gælder ogsaa Ole paa Friskolen siden i Gaar og Karin paa Merløsevej. Maatte det nye Aar bringe Dig og Dine mange Glæder og saa faa Bekymringer, som det nu er menneskeligt muligt!
Paa din Fødselsdagen siger vi Dig særlig Tak for al den Godhed og Gæstfrihed, som Du og din kære lille Mand har vist os herinde i et Aar, hvor vi særligt trængte til det! Tak!
Medfølgende lille Tingest haaber jeg Du ikke vil forsmaa som et lille Bevis paa vor Taknemlighed. Mange venlige Hilsner fra os alle til Jer alle.
Henry
 

  26.6.1956
ukendt ( E. Th [Thaulov?]) til Andreas Dam

Postkort:
Herr Andreas Dam
c/o herr gårdejer Anker Frandsen
Skolegården”
Osager
pr. Lejre
Sjælland

Sandvig, den 26/6-56
Kære Andreas Dam!
De bliver utvivlsomt overrasket over at få en hilsen fra mig fra Bornholm. Jeg er her imidlertid ikke som turist, men arbejder her på ”Strandhotellet” i sommer som natportier. Det er en lang arbejdsdag her, fra 7½ aften til 7½ morgen og ingen ugentlig fridag. Siden De sidst har hørt fra mig, har jeg forgæves søgt ansættelse flere steder, bl.a. i turistforeningen for Danmark, værelsesanvisning, som rejseleder o.s.v. Da jeg sover det meste af Dagen, får jeg ikke lejlighed til at besøge nogen på Bornholm; men hvis De er herovre eller kommer herover må De endelig komme og besøge mig en eftermiddag. Det er uheldigt, at når jeg endelig kommer til Bornholm, så er De på Sjælland, men måske er De herovre i sommer.
Idet jeg håber, at De har det godt sender jeg de venligste hilsner.
E. Th

 
  28.6.1956
Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert
Hr. Andreas Dam
Adr. Anker Frandsen
”Skolegaarden”
Osager pr. Lejre
Sjælland
Afs. Karoline Dam Stengade Aakirkeby

Stengade Aakirkeby d. 28.6.56

Kære Broder Andreas!
Tak for Brevene og Pengene, men Pengene skulle Du vel selv have haft, synes jeg, og jeg vil nu saa gerne sende dem hen til Dig, hvis Du vil have dem? Men jeg sender dem ikke før Du skriver til mig, jeg fik nu Pengene i Brugsen, men Checken var nu ikke god nok for Carl Lyster havde jo glemt at skrive Navne paa den, men Nielsen passede paa Checken til Dagen efter, for da kom Carl Lyster paa Kontoret og saa skulle han skrive Checken færdig, det var nu underligt at saadan noget kunne ske for Carl Lyster, det sker nok ikke oftere for ham.
Naa, I har saadan Sommer, her er det nu ofte meget Blæst og Koldt saa vi fyrer, Sct. Hansaften fyrede vi hele Dagen, vi fik jo ogsaa dejligt Regn 12 m.m. det var ikke godt at faa Blusene til at brænde, det paa Klintebakken blev nu helt aflyst medens det var Dag, for der skulle ellers Bertha og Drengene været med, for Hans er Spejder og saa
skulle han møde, altsaa. Søster Marie har nu skrevet til mig om hvor fint Vejr de havde til Sct. Hansaften, med kulørte Lamper ved Sommerhusene og Blus ved Vandet og megen Folkevandring, jo der kan nu være megen Forskel paa Vejret. Jordbærrene er maaske modne hos Jer, naar I har saa herligt Vejr? Her er de meget smaa endnu og slet ikke Røde, men det kommer vel nok bare vi maa faa Sommervarme, vi har mange tilbage endnu, fra sidste Aar, da var de jo saa meget gode og jeg syltede saa mange til Dig og til os selv, Du saa det ikke, for det foregik her i Stengade og her har det staaet, Du skulle jo have det naar Du kom hjem, men det har jo trukket ud, nu har jeg jo givet Madsens lidt af det og de er blevne saa glade og jeg skal hilse Dig saa meget og takke for det og ogsaa takke for Kartoflerne, de fik dem der blev paa Udlodden, der var til mange Kogninger til dem, for det var vel ikke ofte at de kunne faa Tid til at koge nogle, de har jo altid saa travlt, nu kommer Præstens fra Kappel d. 6 Juli, Fru Madsen havde ellers skrevet til dem om at vente til August, men det kunne de ikke.
Du har nu ikke skrevet om Syltetøjet før nu, men det var jo Inger der kom med Hilsen da hun kom hjem fra Skolegaarden om at give Madsens lidt og det havde jeg nu ogsaa tænkt paa
før Inger sagde det, saa det er nu gaaet meget godt synes jeg.
Min Ryg er ret god igen, men jeg løber ikke saa meget i Byen endnu. Saa maa Du og alle de andre have det saa godt!
Hilsen til Jer alle fra os to
Søster Karoline
Det var jo i Efteraaret at Madsen fik Kartoflerne, men det er først nu at Du faar Takken. Du maa undskylde min Senhed.

 
  23.7.1956
Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Adr. Hr. Anker Frandsen
Skolegaarden”
Osager pr. Lejre
Sjælland
Afs. Karoline Dam Stengade Aakirkeby

Stengade Aakirkeby d. 23.7.56

Kære Broder Andreas!
Mange Tak for Brevet! Det var den 12' jeg fik det og da havde jeg klippet det meste af din Hæk og resten tog jeg straks efter, jeg havde den stærke Køkkenstol at staa paa da jeg klippede ved Møllevej og det gik nu meget godt, Inger og Johannes vil klippe Vindruen, der er mange smaa Vindruer begyndt, Blommer er der nu mange flere end sidste Aar. Æbler er der mange, men Ribs og Stikkelsbær er der kun lidt, vi har mange Ribs og Stikkelsbær, men Jordbærrene var ikke saa gode som sidste Aar for de fik nok for lidt Regn og Varme, men nu er det dog blevet Sommer, det er herligt, i Dag er det nu noget blæst og Skyet, det var godt med noget Regn for nu har vi faaet Agerhøet kørt ind, det er vel bedst med Tørrevejret i Dag for de gamle skal paa Udflugt i Eftermiddag og vi skal med, vi skal først til Svaneke Kirke og bagefter til Brændesgaarshaven som ellers, det er jo et godt Sted at komme hen, Madsens vil ogsaa med denne Gang, jeg skal hilse saa meget fra dem, nu er Præstefamilien rejst hjem til Lolland, Præsten og den store Dreng var i Sverig næsten hele Tiden, men Fruen og den mindste Dreng var jo her hos Madsens og det havde nu gaaet saa meget godt for Præstefruen havde lavet Maden, saa kunne hun faa den som hun ville have den og saa kunne jo Dagmar sy, det er der jo altid saa meget med at gøre og der kommer snart Gæster igen.
Frk. Lyster var til Jens Peter Olsens Sølvbryllup forleden det holdtes paa Hotel Boderne, jeg ved ikke om du kender Jens Peter? Han er gift med Ingeborg Lyster en Søster til Thorvald, Jens Peter bor jo der hvor hans Far, Peter Olsen boede og hvor Elsebet og Peter Svendsen boede ved Møllen, der var stort Sølvbryllup, ca 50 var med og de dansede til hen paa de smaa Timer, jo, det var Fest for Frk. Lyster.
Nu har de begyndt at bygge paa Alderdomshjemmet, det er nu mest med at lave Kældre indnu, men der kommer vel snart noget op af Jorden, som vi kan gaa og se lidt paa, det bliver jo et stort Arbejde der skal gøres og det skal vel koste 800.000 Kr.
Hansine og Ludvig har været lidt forkølede og Hansine er blevet lidt skæv i Ansigtet, men det har begyndt at rette sig lidt igen og Jakobsen har faaet klemt sin ene Fod og kan ikke noget uden at ligge, det var nu ikke paa Bakken han blev klemt, det var paa andet Arbejde med at læsse Tjæretønder, Pedersen som bor i Haregde er paa Bakken nu og hakker Roer 2' Omgang og Jakobsens Kone malker, men Ludvig bestiller dog noget nu, han har stakket Agerhø og hakket Kartoflerne, han har ogsaa malket af og til, men det vil han nok helst være fri for. Vil du hilse Gudrun og Anker og ønske: ”Tillykke paa Bryllupsdagen”? Hilsen til Dig og til Alle fra os 2.
Jeg betaler alt! Skriv snart igen!
Søster Karoline
 

  6.8.1956
Helga Dam til Skolegården

Postkort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaard
Osager
pr. Lejre

Hullegaard 6/8 [1956]

Kære alle.
Vi har bestemt os til at holde Sommerferie fra og med Torsdag, vi rejser Dagtur og over Sverige, da vi ikke kan faa Kahyt. Regner med at naa ud til jer Torsdag Aften, men ved det dog ikke bestemt endnu. Hilsen fra
Helga
Hilsen fra Henning

 
  13.9.1956
Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andr. Dam
Adr. Hr. Anker Frandsen
Skolegaarden”
Osager
pr. Lejre
Sjælland
Afs. Karoline Dam Stengade Aakirkeby

Stengade Aakirkeby d. 13.9.56

Kære Broder Andreas!
Tak for Brevet! Ogsaa Tak til Gudrun for Brevet! det var meget morsomt at faa saa meget at vide, saa har Ellen faaet begyndt paa sit Arbejde, som hun har ønsket og glædet sig til: ”Tillykke med det”! Vi har ikke noget godt Høstvejr, vi har det hele staaende i Rækker ude paa Marken, i Dag skulle vi kørt det i Hæs, men saa blev det Regn paa Morgenstunden og saa blev det ikke til noget, paa Skolegaarden er I vel færdige? Vi bliver nok ogsaa snart færdige, her skal j
o komme færre Byger i Eftermiddag sagde Vest, som skulle hjælpe os, det havde de jo sagt i Radioen i Morges, vi faar saa forskilligt med Regn i denne Tid, men vi faar nok allesammen nok, i Søndags fik Chr. 25 m.m. paa Kannikegaard fik de 35 m.m. og paa Værmelandsgaard 1m.m. Østerlars fik intet og i Rutsker høstede de.
Jeg skal hilse Dig saa meget fra Madsens, de skulle helst været ude at rejse igen, for Fru Madsens Broder ville saa gerne tale med dem, hans Kone er død i Sommer og han er flyttet til sin Datter og Svigersøn langt oppe i Jylland, han er jo meget svagelig og gammel, men Madsens bliver nu hjemme, de har jo saa travlt med at sy og har jo rejst saa meget i de
tte Aar, jeg har givet dem mange Æbler i denne Tid, der var jo saa mange Transparant, jeg skriver vel forkert, men Du ved nok hvilke jeg mener? De har ogsaa faaet andre Slags, som falder ned, dem koger de Grød af, hvis de kan faa Tid? Fru Kofoed det gamle Kommunekontor han mældt sig som Aftager af nedfaldne Æbler, som hun plejer, og Sadelmageren har spurgt om at samle op, alle gamle Kunder, ser Du.
nu er Viktoriablommerne snart modne, der er mange og meget fine er de ogsaa.
I Søndags var Taulov paa Møllevej at se efter Dig, har jeg hørt, det var Frk. Mortensen,
der fortalte mig det, da jeg luget Dit Fortov, hun havde faaet det at vide af sin Søster Margrete, som er Husbestyrerinde for Kjær, hun havde talt med Taulov og han havde sagt at han havde arbejdet i Svaneke og skulle rejse hjem nu, han kunne jo taget en Tur til Værmelandsgaard, der har han jo været før, men han har maaske haft travlt.
Enkefru Thyra Jensen, Sandemand Jensens Enke, har solgt sit Hus i disse Dage til Knud Munk, en Søn af Munks paa Mælkeudsalget for 25000 Kr. hun ville haft 30000, hun skal bo til Leje i det Hus som St. Munkegaards ejer, der hvor Bryggerset var, lidt fra Jernbanegade, hun skal flytte i disse Dage, hun skal give 90 Kr. i Leje om Maaneden, det er jo meget.
Vi skal til Hansines Fødselsdag til Eftermiddagskaffe.
Hilsen til Dig og til Allesammen fra os 2.
Karoline
 

  28.9.1956
Inger Dam til Andreas Dam

Postkort, poststempel 28.9.56 fra Rjukan i Norge:
Hr. Andr. Dam
Skolegaarden pr Lejre
Sjælland
Danmark

Torsdag

Kære alle
Vi holder og venter paa Kaffe i Røldal langt ude i Ødemarken, det regner, de andre Dage har været straalende. Vi har kørt over Bjerge, gennem Dale og set Fosser alt var storslaaet saa det næsten tager Vejret fra en. I Gaar havde vi Frokost efter at have passeret Trægrænsen, og siden var vi oppe at træde i Sneen. Alt er hidtil gaaet uden Uheld og vi haaber Solen kommer igen. Vi er kørt fra Oslo Tirs. Morgen over Hønefoss og vestpaa efter en planlagt Tur og vi har vel nok faaet noget at se, men hvornaar vi er i Oslo igen ved vi ikke intet kan beregnes i dette Terræn. [ulæseligt] jeg sender nok endnu et Kort.
Joh. og Inger

 
  24.10.1956
Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andr. Dam
Adr. Hr. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre
Sjælland
afs. K. Dam Stengade Aakirkeby

Stengade Aakirkeby d. 24.10.56

Kære Broder Andreas!
Du maa meget undskylde, men jeg fik ikke det Brev med, som hørte til Lodsedlerne, saa det var nok ikke til at forstaa sig paa, men nu skal
Du faa det. Markus er jo ogsaa med i den Forening og han har ogsaa faaet Lodsedler og Brev, men læste det vel ikke rigtigt og lod det hele bare ligge og jeg læste nu ikke paa Dit Brev, som jo kom til Møllevej, men saa i Gaar kom der her et Rykke-Kort at Lodsedlerne skulle betales med 1 Kr. pr. Styk eller ogsaa skulle de sendes tilbage, saa blev vi jo vaagne og fik gjort noget, Markus ville nu ikke købe Lodsedler, han sagde, at de skal nu ikke have den Vane at sende saadan noget, der kom jo ogsaa Rykke-Kort til Dig i Gaar paa Møllevej og Frk. Lyster sagde at Du spillede nok i Lotteriet, hun er af og til lidt gram i hu for der er en Rotte, som har gaaet op ved Gavlen, inde i rette Huset, der hvor Olsen reparerede Gulvet, der er sat 2 Fælder op men endnu er der ikke blevet nogen Rotte fanget, men det lykkes vel nok, det er jo Thorvald Lyster der sætter Fælderne op, for det tør jeg ikke have med at gøre og han er jo dygtig til alt muligt og i godt Humør. Jeg skal hilse Dig saa meget fra Madsens, de har jo meget travlt med at sy, og saa har de saa mange Udgifter i Aar, de fik Taget repareret, men der regner dog ned, det kostet nok over 300 Kr. og saa har de faaet en Dør af Johs. Hansen den kostet kun 50 Kr. men da den blev sat op blev det over 300 Kr. det er kun en Enkeltdør, men den er meget fin, med stort Glas og Gardin for og saa fik de jo Tagrende, for det skulle jo være, men det husker jeg ikke Prisen paa og nu skal de have Vekselstrøm og det koster jo ogsaa noget, jeg leverer stadig Æbler til dem og det er dog et Lyspungt. Jeg har plukket mange Æbler af i Din Have for nu er de vel modne, de sidder saa løst, mange er jo blæst ned og jeg har baaret dem ud til Naboerne og faaet saa ”Mange Tak”!
Esther Larsen, Væversken, spurgte mig forleden om Du ville give en Skærv til Gravsten til Pastor Andr. Hansen, det skulle nok være en Sten til at ligge ned paa Graven, mente hun, hun havde faaet 5 Kr. af den gamle Gravgærdemand, Oluf Hansen, der bliver vel mange Bidragydere saa lidt kan vel gøre det, saadan tror jeg.
Markus med flere var i Søndags i Allinge at besøge hos Ebba og Kaj Andersen, de fik en lille Dreng den 5' ds. Ellen har vel fortalt Dig saa meget siden hun kom hjem herfra? det var nu morsomt at se hende.
Hilsen til Dig og alle de andre fra os 2!
Karoline
Skriv snart!

 
  21.12.1956
Christian Pihl til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort, poststempel 21.12.56:
Hr. og Fru Frandsen
Skolegaarden
Lejre
Sjælland

Jul 1956
Glædelig Jul og godt Nytaar ønskes i alle i Skolegaarden hvordan har Andreas Dam det med Helbredet? jeg har det godt.
Chr. Pihl
Skal hilse fra Ellen Lund

 
  24.12.1956
Rigmor Pihl og Axel til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Hr. og Fru Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Balka Jul 1956

Vi ønsker jer alle en glædelig Jul og et rigtig godt Nytaar. Også en Hilsen til Andr. Dam, for han er vel stadig hos jer. Er I helt alene i Vinter? Naar Henning er herover og Ellen er vel tabt for Landvæsenet nu.
Mange Hilsner Axel og Rigmor

 
  24.1.1957
Anna Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Rentier Andr. Dam
Adrs: Hr. Anker Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland
Afs: A. Müller, Rolighedsgade 35, Rønne

Rønne, 24.-1.-57.

Kære Svoger Andreas!
Hvis jeg husker rigtigt, saa er det din Fødselsdag paa Mandag, men om det er 82 eller 83 Aar du fylder, kan jeg ikke huske. Men i hvert fald er vi begge kommet temmelig over Støvets Aar, og Alderens skrøbeligheder gør sig gældende. Jeg har tabt mig meget paa Hørelsen og Synet er heller ikke saa godt mere; Øjenlægen siger jo, at jeg har begyndende graa Stær paa begge Øjne, og det hjælper jo ingen Briller for. Men trods alt gaar det jo nogenlunde endnu, jeg skal ikke klage, saalænge jeg kan komme op af Sengen og lave lidt Mad til os. Asta er heller ikke saa rask, hun har jo altid travlt paa Kontoret. Nu kom de jo ind paa ogsaa at handle med Brændselsolie, og der er jo meget at skulle finde ud af med Rationeringen, og det er jo altid Asta, der maa tage Sliddet.
Hvordan gaar det ellers derover? godt vel.
Nu vil jeg ønske dig en rigtig god Fødselsdag og alt godt i den kommende Tid. Om den bliver kort eller lang ved vi jo ikke, men der staar ”at ved Aften skal det blive lyst
Hjertelig Hilsen og Lykønskning fra Anna M.
Hilsen fra Asta
Hjertelig Hilsen til hele Familien, og Tak for julehilsen Gudrun.
Det er altid morsomt at høre lidt fra Familien, jeg kommer ingen Steder ud.
Moster Anna

 
  25.1.1957
Marie Dam til Andreas Dam og Gudrun Dam

Kuvert:
Hr. forhv. Gdr. Andreas Dam
Skolegaarden
Osager pr. Lejre
Sjælland

Kerteminde 25-1-57

Kære Broder Andreas!
Godt Nytaar, skønt vi nu er et stykke paa Vej.
Og saa nærmer vi os til d. 28. Anton og jeg sender de bedste Ønsker for Fødselsdagen og dit nye Aar, det er vel 83 denne Gang. Ja, jeg synes, det er saa uforstaaeligt, vi alle otte Søskende nu er bleven saa gamle - jeg selv over de 70. Jeg husker tydelig, da Tante fyldte 70, hun syntes selv, hun var saa gammel, og jeg egentlig ogsaa om hende. Derimod føler jeg mig slet ikke selv gammel, og det er vel bare godt.
Du er vel helt ved at blive Sjællænder? Og det er vist godt, naar du ellers kan slaa dig til Ro hos Gudrun, saa har du det sikkert godt der, om ellers Helbredet vil være lidt skikkeligt.
Anton er meget træt i denne Tid, synes jeg, maaske kommer det af, han næsten ikke kommer ud i Luften, det skulde han gerne lidt hver Dag - men selv om Vinteren hidindtil har været mild, er det for fugtigt for ham. Denne tid nu til Foraaret er gerne den vanskeligste for ham. Sommeren var saa kort, saa det gav ikke saa megen Modstandskraft. Min Pen er lidt mærkelig, snart tynd og snart tyk, som du ser. Det er en gammel Amerikaner, som Anton fik i Kalifornien af sine Elever, saa den er vel fra ca 1925 og har oplevet meget, om den kunde fortælle. Nu har jeg arvet den, da Anton meget sjælden skriver.
Ude i Haven var vore Eranthis ved at titte op allerede d. 12, jeg var ude at kigge til dem - men - de faar jo nok Lov at trække sig tilbage en Tid. Ogsaa Tulipanerne er et Par Tommer over Jorden, dem maatte jeg nu lægge lidt Tang over, da frøs.
Maaske faar du Bornholmer Besøg til Fødselsdagen saa bedes du hilse gæsterne fra os! Endnu engang til Lykke og lev vel! Den bedste Hilsen fra os begge!
Anton og søster Marie
Lægger en lille Epistel i til Gudrun

[vedl. brev til ”Gudrun” vedheftet et avisudklip refereret fra ”Roskilde Dagblad” om Ruth Plambech fra Osted, der er ansat som konditor hos Dronning Elizabeth]

Ktm.

Kære Gudrun!
Mange Tak for Julehilsen til os! Til Lykke med Dagen paa Mandag! Haaber I alle maa være raske og faa en god Dag! Medfølgende Udklip fandt jeg forleden i vor Avis. Det er nok nogle duelige Damer, I har der paa Osted Kanten, ser det ud til, at de saadan skal exporteres til det engelske Hof.
Det er morsomt at høre, Ellen er glad for Skolen og sit Arbejde, og ligesaa Henning paa Værmeland. Rart at ”komme paa sin rette Hylde” her i Livet, saa gaar det saa meget lettere.
Skolen her gaar vist godt, efter Elevantallet at dømme da. Forleden sagde Gartneren, der var omkring 90 , de fleste er unge Piger paa 8 Mdrs. Kurset men for Tiden ogsaa Kursister i kortere Perioder.

Her bygges nye Huse rundt omkring os. Byen vokser denne Vej. Der er meget forandret siden 1929, da vi flyttede ind. Du tror vel jeg skriver med en Tændstik - nej - det er en prima amr. Fyldepen, lidt bedaget.
Haaber alt vel hos Jer, godt Nytaar!
Bedste Hilsner fra os begge!
Faster Marie
 

  25.1.1957
Edel Runge Madsen til Andreas Dam

Kuvert:
Familien
Anker Frandsen
Skolegården”
Osager
pr. Lejre
afs. E. R. M. Fredericiavej 8, Vejle

Vejle d. 25-1-57

Kære Morfar!
Hjertelig til lykke med fødselsdagen og de bedste ønsker for det nye år. Forhåbentlig vil vi komme til at opleve et fredsår, hvis vi ellers kan tåle det.
Tak for sidst. Det skulle jeg have sagt for længe siden. Resten af rejsen gik fo meget godt bortset fra lidt søsyge. Julen derhjemme var også skøn, men allerede nu én måned efter, føler man sig sådan på afstand af den. Vi har jo også været i fuld gang længe. Det går helt godt nu. Børnene, og vi med for så vidt, har vænnet sig til arbejdstempoet igen. Jeg synes også, man lærer meget nyt hver eneste Dag. Man må jo bare håbe, at denne læretid ikke må hæmme børnene. Det er i al fald en kendsgerning, at de slider i det. Dejligt er det også, når man bare måtte blive fri for timer efter kl. 3, for på det tidspunkt er man faktisk udtømt. Heldigvis er det for mit vedkommende kun to dage om ugen.
Ellers er der ikke sket noget nyt. Ugerne farer af sted, nej det er egentlig ikke de store oplevelser, der krydrer tilværelsen, men de små daglige hændelser, små varme trygge håndtryk. Hvor kan det betyde meget!
Nu er det ved at blive vinter igen her. Vi har ellers haft en dejlig lang periode med mildt vejr; men det kan hurtigt slå om. Det er også dejligt med snevejr og frost, men så koldt, og så kan man ikke lade være med at tænke på det dyrebare brændsel, selv nu man ikke er i direkte forbindelse med det.
Nå, det er ved at blive sent, og jeg må vist til at tænke på at blive færdig. Jeg skulle gerne rettidigt op i morgen.
Til sidst sender jeg jer alle i ”Skolegården” en kærlig hilsen!
Edel

 
  25.1.1957
Anna Valborg Dam til Andreas Dam og Skolegården

Kuvert:
Familien
Grd. Anker Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Afs. A. V. Runge Madsen, Sandkaas
Allinge

[brevpapir med flg. print:]
Olsker Sogns Sygekasse
pr. Allinge

Den 25-1-1957

Kære morfar og alle I andre
Rigtig hjertelig til lykke på fødselsdagen, morfar, 83 - det er en lang række år, men nu til dags, skal man jo være 90, før man er gammel. Du har det vel ellers godt, morfar, mon du kan læse alle dine fødselsdagsbreve selv - så sover du nok lidt ind imellem. Mon jeg skriver tydeligt nok, jeg tror nok jeg har vænnet mig til at sjuske noget, nu jeg skal overkomme breve til to, hver et pr. uge.
Henning besøgte os sin sidste frisøndag. Det var et farligt vejr, så han trængte meget til en god modtagelse, da han nåede herop. Han gjorde indtryk af at befinde sig vel. Sven og han spillede ”Dam” og ”Mølle” og de skiftedes til alle med bordtennis, også kortene fik en omgang. Vi var i bil til eftermiddagsgudstjenesten allesammen. Elsebet sad på skødet af Henning, så han mærkede da, han havde en lille kusine. Vi håber snart, han kommer igen. Men vi kan nok unde ham bedre vejr. For tiden har vi travlt med at polstre og betrække møblerne. Herluf skulle nok alligevel ha' været snedker, som han gerne ville lære til efter sin skoletid, når han ikke fik lov at læse. Han har et vældigt håndelag som snedker også møbelpolstrer. De er blevet rettede op og bundet sammen i fjedrene, polstret og syet inden det nye møbelstof kom på. Jeg synes, det er pænt, selv om det hverken er uldent eller mekka. Birgitte og Elsebet leger med hver sit dukkehus. Sven har lavet dem begge til jul, nu kan de blive så fine, da man kan købe murstenspapir og teglpapir. Så har han købt møbler, kamin og en fejekost, så de små dukker har det fint. Birgitte blev 12 år d. 21 jan. Hun fik nye sko af Edel og en moderne hue, så hun er en lille Dame. Hun lærer at spille foruden skolen. Elsebet er så ivrig med sin hjemmeskole, hun forbereder sig til at klare 4. klasse efter sommerferien. Det vil blive en meget stor forandring for mig, at give den sidste fra mig, så skal vi til at dele ansvaret med andre også med hende.
Mon du hører fra Edel, det tror jeg da. Så fortæller hun vel selv om sin skole osv. Vi har da indtrykket af, at hun stadig er glad for sit arbejde. Hun holder jo særlig meget af sin egen klasse. Der er to af hendes småpiger, der er penneveninder med Elsebet. De er jo på hendes alder. Jørgen går det godt, han har valgt sit specialefag, matematik, nu efter jul og er vist vældig godt tilfreds med at være der. Det er jo noget helt andet at være optaget og gå i 1 Klasse end præp. Selv om de skal arbejde hårdt med mange prøver efter Bomholt-loven, så gar de dog ikke i konstant spænding.
Jeg har syet forklæderne til Birgitte og Elsebet. De er vældig søde. Edel havde et mønster med hjem, som hun skulle bruge til sine store piger. Ingrid strikkede ivrigt på en trøje og er lige blevet færdig med en yndig lille kravle- eller sparkedragt til den lille bornholmer, de fik i præstegården d. 2. jan i år. Nu er det snart slut med hendes skolegang. Så skal hun vist ud og tjene et års tid inden sygeplejeforskolen. Så bliver kun de tre ”små” herhjemme. Sven er ved at være højere end sin far.
Faster Karoline har skrevet og tilbudt at sy sko. Hun må jo kunne magte det, når hun selv tilbyder det. Nu nærmer det sig sengetid, jeg har vel heller ikke mere at skrive. Jeg får ikke så meget at sy i vinter. Forrige vinter syede jeg to frakker helt om og en passede jeg til til skolefrakke. Jeg har læst to bøger allerede. Det er meget for mig at være. Men hvor er det dejligt med en god bog.
Hvordan mon I klarer jer med arbejdet. Er I færdige med at tærske? Tak, Ellen, for brevet til Edel. Hendes adresse er: Fredericiavej 8, Vejle.
Og du er allerede i gang på Rigshospitalet, det går jo hurtigt med den uddannelse.
Kærlig hilsen til jer alle.
Anna Valborg med familie
 

  26.1.1957
Christian Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Rentier Andreas Dam
Skolegaarden, Osted
pr. Lejre
[afs.:]
Chr. Dam
Aakirkeby

Aakirkeby 26-1-1957

Kære Broder! Saa nærmer Din Fødselsdag sig jo, og saa vil jeg begynde med at ønske Dig til Lykke med Fødselsdagen. Den er jo altsaa No 83
Her gaar alt omtrent ved det gamle som Du ved har vi faaet et nyt V.C. Men i Byen er der meget nyt paa Trapperne. Bl.a. har vi igen en Andelsbank paa Torvet paa samme Sted som sidst. Det er Bankens Bestyrer, Rudolf Pedersen der har købt ”Ludvig Kofoeds” Hus.
I disse Dage er man ved at nedrive Slagter Pedersens Ejendom paa Torvet. Der skal Aakirkeby Bank i Fremtiden ligge.
Og Købmand Simonsens Ejendom skal rives ned, og Jernbanegade skal føres igennem til Hovedgaden. Baade Storegade og Jernbanegade skal vidsnok reguleres.
Alderdomshjemmet er godt paa Vej en stor Del er under Tag.
Ude paa ”Hans Rømers” Vej skal bygges 16 Lejligheder vidstnok paa begge Sider af Vejen Nord for Centralskolen. Der skal Folk med Beskæftigelse inde Byen kunne bo og slippe billigt med Skatten.
Du har nok hørt, at Din gamle Nabo, Fru Thyra Jensen, har solgt Ejendommen og flyttet ned i noget som hedder ”Bryggeriet”. Saa vidt jeg ved fik hun 25 000 for Huset. Dette til nærmere Sammenligning - - -
Bakken” hører jeg sjældent noget fra; men det forlyder, at Ludvig vil ikke sælge.
Det ser jo ud til at H. C. Hansen ønsker at høre Vælgernes Mening en Gang i Maj Maaned. Den maa vi jo saa tage med.
Jeg vil slutte som jeg begyndte og ønske Dig en god Fødselsdag og et godt Aar.
Med Hilsen til Dig og dem alle paa Skolegaarden
Chr.

 
  26.1.1957
Petra Madsen til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andr. Dam
adr. Hr. Anker Frandsen
Osager
pr. Lejre
Af. P. og D. Madsen, Møllevej 8, Aakirkeby

Aakirkeby d. 26-1 1957

Kære Dam!
I Anledning af Fødselsdagen ønsker Dagmar og jeg Dem hjertelig til Lykke, vi ønsker Dem en rigtig god Dag, og at det nye Aar De nu træder ind i, for Dem maa blive et godt velsignet Aar. Det er dejligt at have gode Børn, som man er glad for at besøge, og hvor man føler man er velkommen. Jeg ønsker og haaber vi kan komme en Tur over i Sommer, saa jeg kan være sammen med alle mine Børn og Børnebørn, nu har jeg ikke min Bror at besøge, det savner jeg nu, jeg fortryder jeg ikke har besøgt ham mere mens jeg kunde, han var altid saa glad naar vi kom. Til Jul fik vi Billeder af Alberts Drenge, hvor var de blevet store og Ejvind sendte os ogsaa Billeder af deres Dreng, han er saa stor og tyk, han fyldte Aar den 4 Oktbr., han har gaaet alene længe, og han siger mange Ting, det blier morsomt at se ham og de andre i Sommer, men der er længe til Sommer her kan komme mange strenge Vinterdage, vi haaber paa Vinteren vil blive mild, Brændselet er saa dyrt, vi tager en Dag ad Gangen og er glade for hver Dag der gaar godt.
Vi har været saa trætte i det nye Aar, jeg synes jeg kan mærke jeg blev ældre sidst jeg fyldte Aar, det er jeg ked af, jeg vilde saa gerne gøre lidt Gavn og hjælpe Dagmar lidt, vi er igrunden saa ene her, vi har det ellers godt sammen, men vi savner jo alligevel de andre, og det er dyrt og besværligt at besøge dem. Vejret er saa grimt i Aften, det regner og blæser, men det er godt det ikke sner.
Saa ønsker vi Dem endnu engang en rigtig god fødselsdag og alt godt i det nye Aar, de bedste Hilsener og Tanker sendes Dem og alle Deres kære fra os begge.
Petra og Dagmar Madsen.
 

  26.1.1957
Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andr. Dam
Adr. Hr. Anker Frandsen
Skolegaarden”
Osager p. Lejre
Sjælland
Afs. Karoline Dam Stengade Aakirkeby

Stengade Aakirkeby d. 26.1.1957

Kære Broder Andreas!
Mange Tak for alle Brevene! De kom lidt før Middag, jeg kan nu godt læse Din Skrift, bliv bare ved Du kan jo godt. Tillykke paa Fødselsdagen! Og alt godt i det nye Aar! Du skulle haft 2 Kraver som jeg har syet til dig men de kommer senere sammen med de hvide Hoser, det bliver jo en Pakke naar der skal saa meget med og den Pakke kunne jeg ikke naa at faa færdig til Kl. 2 for da lukker Postkontoret naar det er Lørdag, jeg skulle jo først til Møllevej at hente Hoserne, det kunne jeg ikke naa, Du maa altsaa undskylle at min Gave kommer for sent, jeg skal passe bedre paa næste Gang.
Saa skal I have saa mange Tak fordi I ville have mit Besøg, Helga ville gerne haft mig med, men jeg kommer nok en anden Gang, maaske vi kommer begge? De 40 Kr. kom fra Amtet, her faar du den Seddel der fulgte med, 7755 plejer der vel at staa paa Din Amtsstueskatteseddel? Vi fik hver 20 Kr. fra Aakirkeby Byråd.
Saa skal Du have saa mange Tak for de 600 Kr. det var jo for mange, men nu har jeg jo betalt Telefonen for Januar Kvartal saa hjalp det jo.
Markus vil jo skrive min ”Selvangivelse” men han kan kun skrive som det var den 31 December at du skyldte mig 588 Kr. jeg skriver dette for at Du ikke skal være i Tvivl, det er Markus' Ord, saa hvis du mener noget andet, saa maa du straks skrive til mig, for her er jo nogle Dage endnu indtil 1' Februar.
Vi har jo saa herligt Vejr og Føre i denne Tid, det er jo heller ikke meget koldt, der skal jo meget i Kakkelovnen siger Frk. Lyster, hun har ikke været gnaven nu i lang Tid, jeg har ogsaa renset hendes Kakkelovn og gjort rent for hende, for lidt siden, det hjælper.
Jeg har betalt Frimærkerne til Bh. Tidende i den senere Tid, men selve Bladet betaler Fru Madsen og det vil hun jo, for hun skylder Dig for Sygekassen siger hun, det ordner sig vel nok, jeg har nu tilbudt at betale, men hun vil bare vente, jeg skal hilse Dig saa meget fra dem begge, det siger de saa ofte naar jeg kommer der, Fru Madsen har nok skrevet til Din Fødselsdag haaber jeg, vi har nu af og til talt om at det snart var de
n 28'.
Hilsen til Dig og alle de andre fra os to!
Karoline.

 
  26.1.1957
Kirsten Runge Madsen til Andreas Dam

Kuvert:
Herr Andreas Dam
Skolegården
Osager
pr. Lejre
Sjælland
Afs. Kirsten Andersen, ”Skovtoft”

Skovtoft 26-1-57

Kære Morfar!
Hjertelig tillykke med fødselsdagen, ja det blev jo ikke denne Gang, jeg kom, men måske til sommer hvis du da ikke kommer mig i forkøbet og kommer til Bornholm. I år er vi da blevet forskånet for sneen endnu, men det kan jo snart komme. Jeg har hørt Radio hele to gange, nu den senere tid, hvor de har snakket om, at vi havde snestorm her på Bornholm, men det synes jeg nu, det er temmelig overdrevet, man skal ikke tro alt, hvad de siger, vi har da ikke haft sne siden sidst jeg skrev. I dag kører Knud ajle ud på græsmarken, det trægte vi også hårdt til. I går var Knud hos Olsen Nybro og kørte med gødningsspreder. Vi solgt 16 Kaniner forrige Onsdag, den fik vi 10,10 kr stk for, så det synes vi var fint, men de havde altså gået her 1 måned for længe. Nu den første er der 2 Kaniner der skal have unger det bliver spændende og se hvor mange de får, den sidste fik 11 og de lever alle.
Jeg har syet en skjorte til Knud, den er vist ikke helt tosset, jeg mangler kun lige at sy knapper i, så er den færdig. Jeg har aldrig syet en skjorte før, så du kan tro det var et problem både at sy og klippe.
Nu skal vi køre op til Hedvig og Osvald, så tager vi brevet med til byen, det må velnok nå frem på mandag. Og så vil jeg håbe I får det festligt din fødselsdag, hilsen til alle på Skolegården fra os begge to.
Kirsten.
Mange tak for brevet.
Du kan vel se, at jeg ikke skriver ret meget, jeg har ingen øvelse, så jeg skriver meget forkert.

 
  26.1.1957
Sofie Larsen til Andreas Dam

Brevkort:
Hr Andreas Dam
Skolegaarden”
Osager pr. Lejre
Afsender
Sofie Larsen
Gislinge

Gislinge den 26-1-1957
Kære Ven! Til Lykke på Fødselsdagen! Ja, jeg er lidt bagefter men det er fordi Du holder Fødsels på en Søndag, men den er lige velment for det. Naa Du har helt slaaet Dig ned på Sjælland? Jeg håber da at Du faar mine Hilsner skønt jeg sender dem til Bornholm. Jeg gaar jo ogsaa hos min Datter og kan intet lave men har det godt. Du ved måske jeg var paa Sygehuset sidste Vinter og er intet værd nu. Jeg var der temmelig længe, det var Blodprop ved Hjærtet.
Jeg haaber Du har det godt, Du er jo noget ældre end mig. Jeg er lige fyldt 79. Hils Din Familie og Du selv hilses fra
Sofie Larsen

 
  26.1.1957
Inger Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Andr. Dam
Adrs. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre

Lørdag [26.1.1957]

Kære Far

Hjertelig til Lykke med Fødselsdagen. Jeg sender dig en Seddel, som jeg haaber du bliver glad for, den er dog ikke fra mig, men du har maaske endnu ikke hørt at din Præmieobligation er udtrukket med 50 Kr. Karoline ser jo pligtskyldigst efter hver Gang, og det er saamænd lidt siden hun fortalte det, men man skal jo til Rønne og have Pengene, det var jeg saa i Gaar, saa det passede jo meget fint, under andre Omstændigheder havde jeg maaske nok givet Karoline Pengene, der er vel Huller nok at putte dem i. Politibetjent Mogensen havde fat i Joh. forleden og henstillede at der blev gjort noget ved din Hæk, vi tænkte lidt over det, og saa kom Joh. i Tanker om at du har jo flyttet den en Gang efter Politiets Anvisning, saa man skal jo ikke sige ja og Amen til alt, med det samme, desuden bor du jo ikke i Byen, paa Landet gælder nok ikke de samme Bestemmelser, saa maaske det havde gaaet Sommeren over, vi kender Mogensen han er saamænd meget godmodig. Nu hører vi saa fra Helga at Holger uden vort Vidende har ringet til Mogensen, og saa er han jo nødt til at holde paa det han har sagt, dermed har Holger saa taget Sagen i sin Haand, saa nu maa du hellere tale med med Helga om det, saa holder vi os passive.
Vi har stadig et Par syge Køer, det er jo tit, det er galt, den ene er vist ved at være rask, den har Yverbetændelse, den anden har et daarligt Ben og har ligget ned i lange Tider, Zonen har to Gange prøvet at hejse den op, sidste Gang i Gaar og da satte den alligevel de 3 Ben til, nu har den faaet Medicin og dyrlæge for mange Penge, saa er det jo endnu mere ærgerligt. Hvis du faar kendte Fødselsdagsgæster maa du hilse, sidste Aar var Jørgensens jo derude og vise Lysbilleder, maaske kommer de ogsaa i Aar. Du faar de bedste Hilsner fra os alle tre. Inger
Johs. Far ligger paa sygehuset i Give, han skal opereres for den sædv. Mandesyge, det er nok lidt drøjt han har jo aldrig været syg før, det er heller ikke saa sjov for hende at være helt alene!

 
  27.1.1957
Mathias Dam og Emilie Nielsen til Andreas Dam

Kuvert:
Hr.
Andreas Dam
Adr. Hr.
Anker Frandsen
Skolegården”
Ousager
pr Lejre
[afs.:]
Math. Dam Nygade 25 Aakirkeby

Aakirkeby Søndag [27.1.1956]

Kære Broder og Svoger!
Vi ønsker dig hjertelig til Lykke med Fødselsdagen og Dagene som kommer. Tak for Brevet til Jul. Vi har det godt. Mathias er noget forkølet, men det gaar nok snart over han har holdt sig inde de sidste Dage. I Dag har Niels skrevet vort Skatteskema jeg begyndte forleden, men opgav og tænkte. ”det kan Niels [???????]”. Ellers ved I vel alt her fra, for jeg regner med Karoline skriver vel alt, hvad hun hører. Ebbas fik en lille Søn 5
te Oktober han var i Kirke forrige Søndag og kom til at hedde Ole Dam Andersen, det er vel nok en sød lille Dreng. Ebbas Mand skal ind først i Marts i tre Uger og være Soldat og saa kommer Ebba nok hjem en Tur. Hvordan har du det ellers? Tiden gaar vel godt, det gør den for Far. Hav det nu godt og hils de andre og sig Gudrun Tak fordi hun skrev til os, det er altid morsomt at faa Brev. Niels er jo i Almegaards Lejren og Troels er Sergent paa Niels Stue og Batteri hedder det vel Niels skal være Kontor Ordonans og det er han meget tilfreds med saa kommer han hjem samtidig med Troels. Kærlig Hilsen
Emilie Mathias og Niels
Hilsen fra Bertha og Drengene

 
  28.1.1957
Hansine Dam til Andreas Dam

28 Januar 1957

Kære Broder Andreas
Hjertelig til Lykke med Fødselsdagen og alt godt i det nye, jeg er i Byen, huskede ikke Dagen i Dag, for ellers havde jeg nok faaet det afsted i rette Tid.
Jeg har hørt du er i bedste Velgaaende, det er vi ogsaa, altid i vigør, altid meget at tage os til.
Hønsene legger ret pent med Æg 30 og lidt over om Dagen, men sikke Vinter ogsaa fint meldt Vej altid. Solen skinner her om det var Foraar men det gør [huller i brevet] hus jer.
Gudrun har nok meget at i Hovedet hver Dag men al den hormenhej med Forskelligt.
Æggeprisen vil ikke rigtig op i Vinter med Vejret er tilfreds. Vi havde 8 bakke i Lørdags, det kalte vi det er fint nu paa denne Tid.
Saa haaber i har en Fornøjelig 28 i Dag vi tænker paa jer alle.
Jeg har hørt at Helga er hus jer god Dag.
de bedste Hilsninger til jer alle
Faster Hansine
 

  1.2.1957
Inger Dam til Andreas Dam

Kuvert, Ellen har videresendt brevet fra Hellerup:
Hr.
Andreas Dam
”Skolegården”
pr. Lejre

Fredag Efterm. [1.2.1957]

Kære Far
Jeg sender Brevet til Ellen, saa regner jeg med at du faar det hurtigere. Der er nemlig kommet en Køber til dit Hus. Paul Andreasen ringede i Gaar at du engang for ca. 1 Aars Tid siden skulde have sagt til Postbud Munch at du kunde tænke dig at sælge dit Hus, det er en Post Kristiansen i Jernbanegade hvis Kone har en Viktualieforr. de skal sælge til Michael Petersen, hvis Hus Banken skal købe, Kristiansens Kone kunde ikke taale at staa i den kolde Forretning mere, saa nu skal de foreløbig flytte hjem til hans Forældre, men de vilde altsaa gerne købe dit Hus! Prøv nu og tænk over hvor skit en Ordning det er, at have et Hus paa saadan et iøjnefaldende Sted til at staa og forfalde, og hvor dyrt det efterhaanden vil blive, bare at lave det allernødvendigste. Bare det endda havde ligget lidt beskedent tilbagetrukket et Sted, det havde været rarere for os andre ihvert Fald. Alderdomshjemmet vokser jo stadig, men det har vel ingen Interesse. Hvis du kommer hjem og vil have dit eget, kunde du vel nok faa noget andet, der er jo gamle Huse nok i Aakirkeby, det kunde jo være betydelig mindre. Det nemmeste vilde jo være at sælge Huset og lade andre rydde op og reparere, men nu maa du tænke lidt over det, naar det kommer til Stykket kan du nok ikke skille dig af med det, men jeg lovede at skrive det, og saa kan du maaske faa Gudrun til at skrive et Kort lidt omg. Folk er jo interesseret i Huset for Beliggenhedens Skyld vel sagtens.
Henning har maaske fortalt at vi har en syg Ko som har ligget ned i 3 Uger, Zone har 3 Gange prøvet at rejse den, nu er den endelig opgivet, den blev skudt for en Time siden, det er mærkeligt saa uheldige vi skal blive ved med at være med Køerne. Jeg skal ogsaa skrive til Ellen, saa du og de andre faar de bedste Hilsner fra os alle 3
Inger
[Ellen har tilføjet:]
Hermed sender jeg brevet; vi har jo snakket sammen, så der er ikke meget at fortælle. Vi havde en god søndag.
Ellen