Breve 1. april 1957 til 1959

  3.4.1957
Henry Kock Hansen til Skolegården

Postkort:
Anker, Gudrun Frandsen
Skolegaarden”
pr. Lejre St.
Danmark

Amersfoort 3/4. 1957

Kære allesammen!
Ankom her efter 2 T. strålende Flyvetur. Haverne her bugner allerede med Paaskeliljer, Tulipaner, Hyac. Rhododendron etc. [ulæseligt] og hjertelig gæstfrihed. Mange venlige hilsner til jer alle fire.
Henry. 

  20.6.1957
Helga Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaard
Osager
Pr. Lejre

Hullegaard d. 20 Juni [1957]

Kære Gudrun.
Rigtig hjertelig til Lykke med Fødselsdagen og alt godt i det nye Aar ønskes af os her paa Hullegaard.
Vi er knap færdige med at tynde Roer ud og i disse Dage har jeg travlt med at læse teori til Køreprøven, saa du faar nu ikke noget langt Brev. I Aften skal jeg til Overhøring i Rønne Kl 8-9 og i Morgen Aften skal jeg køre fra 7-8, i Tirsdags kørte jeg Kl 6 og havde Teori fra 7-9, saa da havde vi noget ud af Turen, Knud plejer at køre for mig og vi havde en ung Mand med, som ligger i Telt paa Kalvebakken, han studerer Kunst - men det var ved Kunst-akademiet - og maler og tegner (mest i Gudhjem) hver eneste Dag, han tegner med Sortkridt i Stalden om Aftenen og det gaar vældigt for ham. Han kom med at lille Brev en Introduktion hedder det vel fra Fru Jørgensen Dalstrøget, han er Søn af Skoleinspektør Hjorth-Nielsen som ejer Villaen der og bebor det nederste af den.
Paa Lørdag venter vi Værmelandsgaards, de kommer herhen med vores del af de Penge, Far efterlod sig. Vi er kommet lidt sammen den sidste Tid og baade Inger og Johs. har været saa flinke; saa'n rigtig fra deres bedste Side, saa det er gaaet fint.
Herluf og Anna Valborg er vist knap saa tilfreds, de har jo ikke turdet overlade noget som helst til Johs. og det kunne de saamænd gerne have vovet, han har økonomisk Overblik og der er saamænd ingen, der løber om Hjørner med ham. Det har jo stødt Inger at de hele Tiden er paa Vagt om nu nogen vil snyde dem for noget, eller hvad de nu kan være bange for, jeg synes ærlig talt Værmelandsgaards har gjort et stort Arbejde baade med at faa Begravelsen ordnet, Huset solgt og Arven opgjort og delt; det er Synd, de skal ha' Utak for det; men det er vi altsaa ikke enige om alle. Inger og Anna Valborg skriver jo nok ogsaa til jer, nu kender du vores Synspunkt (Holgers og mit) paa den Sag. Og saa vil vi føje vor Tak til Inger og Johs's (hun skriver det ved jeg) for alt hvad I gjorde for Far den sidste Tid han levede. Det var Fars Ønske at vi skulle gøre op med jer efter hans Død, det har han i hvert Fald sagt to Gange til mig. Det er jo ikke for at betale, hvad I gjorde, det var heller ikke Fars Tanke, men for at dække jeres Udlæg i den Tid og det havde Far jo ogsaa Raad til. Vi havde Brev fra Esther i Dag, hun oplever en Masse, det er hele Tiden spændende, om man kan faa Tiden til at slaa til, skriver hun. Troels kommer jo tidt hjem, han kom farende fuldt feltmæssig i Aftes og ville gerne have Kaffe om 5 Min. til 3 Mand, de havde faktisk ikke Tid nemlig.
Han har ogsaa hjulpet os et Par Eftermiddage med at tynde Roer ud, han har malet vore Havemøbler og pudset de Møbler lidt op, vi fik fra Aakirkeby.
Ellers kommer han mest hjem med et Par Kammerater og skal fodres noget af Lørd.-Søndag og saa kan de li' at laane Bilen og ta' en Tur ud i alt det gode Vejr, vi har haft. Regner gør det jo snart aldrig, vi fik ca 10 mm en Gang i en Tordenbyge, det er snart det eneste siden Esther rejste.
Holger har meget Luzerne, der var ret godt paa, den skal vi vist stakke i Morgen.
Naa, jeg har vist ikke Tid mer, hav det godt allesammen, hils evt. Fødselsdagsgæster.
Sig til Henry Koch Hansen, at vi jo haaber at se dem alle hernede, naar de kommer herover.
Holger skal til 25 Aars Jubilæum paa Tune i næste Uge, der er en Chance for at han naar ud til jer, men det er ikke godt at sige naar. Han flyver herfra Lørdag Form. er da Meningen.
En hjertelig Hilsen sendes til jer alle.
Helga

Vi sender jer nogle Billeder fra vor bittetid, synes du ikke de er blevet vellykkede.
Pladerne ligger her og der er ogsaa mange gode af Gaarden under Ombygningen.
 

  2.7.1957
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Postkort:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr.
Lejre

Værmelandsgaard, 2/7. 57.

Kære Gudrun og Anker!
Tak fordi I har saadanne nogle rare Slægtninge! Vi er meget glade for at kende dem og bo hos dem paa denne dejlige Ø sammen, og haaber det maa ende med en lang og lykkelig Forbindelse. Livet er jo dejligt trods alt. Regner med at rejse herfra Tirsdag Aften i næste Uge.
Mange Hilsner fra Drengene og Henry

 
  25.7.1957
Gudrun Dam til Skolegården

Postkort:
Anker Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Værmelandsgd. 25-7-57

Kære Anker, Ellen, Henning og Claus!
Saa er vi naaet hertil, Faster K. og Inger tog mod os i Aakirkeby. Rejsen gik godt, Katr. og jeg fik hver en Lænestol i Salonen, Drengene sov under Bordet i Dækskahytten. Vi har faaet 2 Køjer til Mandag Aften, nærmest ufatteligt synes Moster Inger, saa vi ankommer Tirsdag Morgen. Katrine har det godt. I Eftm. skal vi til Hullegd.
Hilsen fra os alle her. Vi har talt om næste Aar ved denne Tid.

 
  7.8.1957
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru
Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre

[afs.]
Kock Hansen
Klintevej 40
Brønshøj

7. Aug 1957

Kære Gudrun!
Sig det med Blomster” eller med Frø, Frue! Haaber I maa faa megen glæde af denne lille Hilsen.
Rønnebaaden er i Kbhvn. mellem Kl. 18
30 og 1845 d.v.s. at vi bør spise til Aften ca. Kl 17-1715 for at give Tid nok til den eller dem, der tager til Baaden.
Vi glæder os til at se den samlede Familie her i Staden paa Lørdag, men haaber I maa faa nogle gode Høstdage forud.
Mange venlige Hilsner til jer alle fra os alle paa Klintevej og paa Gensyn.
Henry
 

  26.9.1957
Inger Dam til Gudrun Dam

Brevkort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre

Afsender
I. Bramming
Værmelandsg. Aakirkeby

Torsd. 26. Sep. [1957]

Kære Gudrun. Tak for sidst! Vi naaede jo omsider ud til Birte og Joh. fik for første Gang Lejlighed til at se Fjernsyn, Rathmanns var ogsaa derude. Rejsen hjem gik fint vi sov hele Natten, og næste Morgen regnede det som sædv. de første Dage er jo ikke sjove efter saa lang en Ferie man gider ikke rigtig noget. I Nat er alle mine fine Blomster gaaet sig en Tur, det bliver ogsaa lidt trist at se paa, det første rigtige Vintertegn. Jeg havde ellers skrevet Brev, men Helga sagde lige i Telefonen at hun havde skrevet. I kan jo nok forstaa, at det at Axel er rejst, har gjort meget stærkt Indtryk paa os, vi anede ikke noget, vilde jo haft dem med paa Turen, de har jo altid været vore allerbedste Venner ikke alene Rigmor men ogsaa Axel, saa i Gaar da Bodil og Helga ringede og fortalte det, skyndte jeg mig jo derned, paa en Maade er det næste værre end et sørgeligt Dødsfald, Rigmor har jo ikke en Gang en Grav at gaa til. Ingen kan begribe at Axel kunne gøre det.
I Aftes var vi saa hos Onkel Chr og Faster Karoline synes jo at det var saa morsomt at jeg havde været i Kerteminde (det var jo ogsaa [????] derfor jeg gjorde det) Der er mange vi nu skal have skrevet til efter alle de Besøg, først og fremmest Farsø der har vi tænkt at sende en Hilsen til gennem Giro 413 næste Søndag. Det var nu ærgerligt at vi slet ikke saa Ellen og i Efteraarsferien var der ingen Chancer, jeg vilde ellers have foreslaaet at hun kunde tage et Par Kammerater med! Joh. skal til et Møde i Aften, saa kunde jeg jo passende besøge Ellen og Ingeborg og hilse fra Hedvig og Alfred.
Mon du kan læse det?
Hilsen fra os begge til jer alle

  
   21.12.1957
Emilie Nielsen og Mathias Dam til Skolegården

Julekort: Poststempel: 21.12.57
Familien
Frandsen
Skolegaarden”
Ousager
pr. Lejere

Julen 1957

Vi ønsker jer alle paa Skolegaarden en god Jul og godt Nytaar.
Vi har det godt.
Kærlig Hilsen
Emilie og Mathias

 
  21.12.1957
Christian Pihl til Skolegården

Julekort: Poststempel 21.12.57
Hr. og Fru.
Anker Frandsen
Skolegaarden, Lejre
Sjælland

Jul 1957

Glædelig Jul og godt Nytaar ønskes jer alle samt Hilsen fra Ellen
Chr. Pihl

 
  21.12.1957
Henry Kock Hansen til Skolegården

Julekort:
Familien
Anker Frandsen
Skolegaarden”
pr. Lejre

Julen 1957.

Kære Venner!

En rigtig god og hyggelig Jul ønsker vi Jer. Før eller siden ses vi jo nok, men ellers Tak for mange gode Timer i Jeres hyggelige Hjem.
Venlig Hilsen til Børnene og Jer selv fra os alle her paa Klintevej.
Henry

21/12.57: Vi maatte op til [??] lige før Brugsen før Rutebilen indhentede os!

 
  22.12.1957
Rigmor Pihl til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort: Poststempel: 22.12.57
Hr. og Fru Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Balka, Jul 57.
En glædelig Jul og et rigtig godt Nytaar ønskes jer alle.
De bedste Hilsner
Rigmor

 
  22.12.1957
Helga Dam til Hans Dam Frandsen

Julekort: Poststempel 22.12.57
Hans Frandsen
Skolegaard
Osager
pr Lejre

Kære Hans
Tak for Kortet, det var godt du skrev, ellers havde jeg nok helt glemt, at jeg havde lovet dig en Blyant. Jeg kunne nu ikke faa en ganske Magen til min men jeg haaber du kan bruge denne. Det er Sodaten fra Fyrtøjet der er indni.
Kærlig Hilsen fra Helga

 
  23.12.1957
Oda og Alfred Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort: Poststempel 23. Dec. 1957
Hr. Grd. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Vanløse, Julen 1957
Kære Anker & Gudrun!
Vi ønsker hele Familien en rigtig glædelig Jul og takker for jeres venlige Invitation til at besøge jer Søndag i ”Meljylen”. Vi venter Besøg af Dagmar, men det bliver formodentlig kun 2- og 3 Juledag, og vi vil gerne ringe Besked til jer enten anden eller 3
die Juledag.
De bedste Hilsner og paa Gensyn
Alfred & Oda.

 
  24.12.1957
Helga Dam til Gudrun Dam

Hullegaard Jul 1957

Kære Gudrun m. Familie
En rigtig glædelig Jul ønskes jer alle og et godt Nytaar med Tak for det gamle.
Ja, nu er jeg kommet hjem, jeg har ellers tilbragt over 8 Dage nede i Kjeldseby i Anledning af en glædelig Begivenhed som Inger jo nok har fortalt. Kirsten fik jo en Søn den 11. og det er en stor Dreng paa godt 8 [pund], baade Mor og Barn befinder sig godt, men han kræver baade Pasning og Underholdning det lille Menneske, han er nok allerede forkælet saa lille han er. Vi skal derned Juleaften, for de tør ikke tage Drengen ud endnu, det er ellers nemt nu vi har Bilen og kan hente dem i, naar den saa er lidt opvarmet og Vejret paalideligt, kan det maaske snart lade sig gøre. Vi har ikke haft Sne endnu heldigvis, Men Frost og Blæst har vi haft. Nu er det tø igen, det er nu meget godt. I Dag har jeg været i Kjeldseby igen, for Knud var paa Torvet med Gran og Æbler, vi har saamænd solgt mange Æbler i Aar, for over 900 Kr, men der gaar jo temlig fra naar man kører helt til Rønne, Knud skal ha' Procenter, Vognen Bensin og der er noget der hedder Torveafgift og Poser, men noget faar vi dog ud af det. Vi var paa Værmelandsgaard til Faster Karolines Fødselsdag, det var baade festligt og fornøjeligt. Og Faster K, fik en virkelig pæn sort Hat, som vi alle synes klædte hende godt. Ved du hvad, den hun havde, var en hun havde klædt over med sorte Silkebaand i 1923 dengang Bedstemor døde, oprindelig var den graa og hvornaar hun fik den gav hun ingen Forklaring paa.
Naa, vi skal vist se at komme i Gang, jeg har skrevet til Fru Jørgensen i Aften, hun ligger jo paa Hospitalet i Gentofte og har gjort længe, vi fik Brev i Dag, det er nu Synd for hende, Humøret er langt nede skriver hun.
Søndag Morgen. Jeg haaber dette naar frem til Jul, jeg synes ikke, der har været Lejlighed til at faa noget skrevet før i Aftes, Fredag bagte vi brune Kager om Efterm. og var i Rønne og købe Julegaver om Aftenen og saa hentede vi Troels og alt hans Habengut, han har Juleorlov nu og vi venter Esther i Morgen, saa har hun Ferie til 2. Nytaarsdag, saa hun kan sagtens være glad, og vi andre ogsaa. Det har jo ikke været nemt at faa rigtig tillavet til Jul, naar jeg har været saa lidt hjemme, men de slagtede Gris medens jeg var væk vi havde Fru Folkmann til Hjælp nogle Timer, hun lavede Pølse og Sylte og pakkede ind til Boxen, saa har jeg ordnet lidt, hver Gang jeg kom hjem, bagt Leverpostej og stoppet Medister o.s.v., vi har ikke haft Ænder og Gæs i Aar, men har købt to fine Ænder, som er færdige til at stege - 25 Kr Stk.) Knud købte en Gaas 30 Kr og en (meget lille) And 18 Kr paa Torvet i Gaar der var livlig handel med Fjerkræ sagde han.
I kan tro, Inger havde lavet mange Julegaver, vi beundrede dem forleden, en stor smuk Bordløber til sin Svigermor og en meget yndig Løber til et Kaffebord, svagt rosa tror jeg nærmest med Sammentrækssyning, hvor var den fin. En Pude paa Vaffelvævet var rigtig sød og hurtigt syet, jeg syer paa en Lysdug med Sammentræk til Esther, men jeg naar da ikke at blive helt færdig.
I kan tro, Fars og Mors Gravsted er blevet pænt gjort i Stand til Vinter af en Frk. Møller, Inger har ”fundet” det Stykke, der er plantet til er dækket med Gran og Fyr og islandsk Mos o.s.v. korte Kviste, som staar op det ligner næsten en Pude, naa, det har Inger nok fortalt. Niels Dam skal holde Juleaften i Viborg i Aar, han ”gaar” med en Pige derfra, hun er for Tiden Ekspeditrise hos en Manufakturhandler i Rønne. Mathias's er flyttet ned i Bygaden igen, Bertha var vist ked af at have saa meget, men da de ville sælge det, ville jeg saa nødig, det skulle ud af Familien” sagde hun en Gang ”jeg vil ellers meget hellere ha' et
lille Ønskehus”. Hun har jo nok endda af Arbejde, der er jo altid travlt paa Sygehuset.
Naa, jeg maa nok se at faa sluttet.
Vi vil endnu en Gang ønske jer alle en rigtig glædelig Jul. Mon Ellen er hjemme Juleaften.
Hilsen fra Hjem til Hjem
Helga.

 
  20.6.1958
Emilie Nielsen og Mathias Dam til Gudrun Dam

Postkort:
Fru
Gudrun Frandsen
Skolegaarden”
Ousager
pr Lejre

Aakirkeby 20-6 [1958]

Kære Gudrun!
Vi her i Bygaden ønsker dig hjertelig til Lykke med din runde Fødselsdag.
Hilsen fra Bertha
Emilie og Mathias

 
  11.8.1958
Karoline Dam til Hans Dam Frandsen

Postkort:
Hans Frandsen
Skolegaarden”
Osager pr. Lejre
Sjælland

Stengade Aakirkeby d. 11.8.58

Kære Hans!
Tillykke paa Fødselsdagen og det nye Aar!
Og Tak fordi du kom at hilse paa os gamle! Nu skal du vel snart i Skole? Her i Byen begynder de i Morgen.
Vil du hilse Mor og sige Tak for Brevet i Dag.
Hilsen til Dig og de andre fra os to!
Faster Karoline

 
  16.8.1958
Inger Dam og Johannes Bramming til Anker Frandsen

Postkort:
Hr Grd. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre

16.8. [1958]
Kære Anker. Til Lykke og Tak for sidst. Nu staar Høsten saa lige for Døren, men herovre har vi fugtigt Vejr hver Dag, paa Mandag er vi ellers klar til at begynde. Mon I er i Gang? I Morgen kommer Ingrid og Co. saa endelig, de har haft saa meget Feriearbejde, men endelig lykkedes det. I denne Uger har her været Ribsplukkere. I Søndags kørte Hulleg. og os Udflugt m. fælles Kaffebord for de gamle Dammer fra 2-4½. Inger havde været i Arnager og paa Flyvepladsen.
Hilsen til alle I.+J.

 
  16.8.1958
Karoline Dam til Gudrun Dam

Postkort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden”
Osager pr. Lejre
Sjælland

Stengade Aakirkeby d. 16.8.56

Kære Gudrun!
Tak for Brevet! Det er jo godt om du kan bruge min Gave, for her stod den bare i Skabet og ”kedede” sig. Har I mon begyndt at høste?
Vi har nu ikke begyndt!
Vil du hilse din Mand og ønske ham: ”Tillykke med Fødselsdagen og Aaret!”
Hilsen til jer alle fra os to!
Faster Karoline
Jørgen Runge Madsen er blevet forlovet med Inge Falkenberg Hullegd. Rø

 
  26.9.1958
Marie Dam til Gudrun Dam

Kerteminde 26-9-58

Kære Gudrun!
Rigtig mange Tak for dit Brev, hvor du fortæller om Jeres festlige Dage og Tak for alle Sangene, det har været meget morsomt for os at høre om, det alt sammen. Jo, det var nok en Højtid!!!
Mange Gange har jeg
tænkt paa at skrive til dig siden - men - det blev ved Tanken. Det kniber lidt for mig at naa det, jeg skal nu da Onkel Anton ikke kan hjælpe til. Det gode Vejr, vi havde i første Halvdel af denne Maaned, kvikkede lidt op paa ham, syntes jeg - men nu gaar vi jo mod Regnvejr og korte Dage til Efteraaret.
Det glæder mig, du nok kan bruge ”Oldehjems” Dugen. Ja, det blev vist lidt vrøvlet med mit Skriveri. Jeg begyndte nemlig i god Tid, saa naaede jeg ikke mere - derefter kom Pakken først lige til ”Dagen”. Min Tid er ofte meget uberegnelig, og naar Helbredet har det mest skrøbeligt, er man ikke oplagt til at skrive. Vi kunde godt nøjes med noget mindre Hus eller Lejlighed, men det er ikke nemt at flytte, naar man selv har bygget og boet her snart 30 Aar - og desuden den Ro inde i Huset, vi har, er nok ikke til at opdrive inde i Byen. Færdsel udenfor er her jo mægtigt, især om Sommeren, men den generer os ikke videre - og saa er det jo ogsaa livligt.
Jeg tænker paa Inger der kunde naa at sy Korssting til Jert Sølvbryllup - det fatter jeg heller ikke, hvordan hun naar, hun som har saa meget Hus og Have, og jeg synes ofte, jeg har hørt, hun ingen Pige har - men maaske har dette ændret sig?
Vi har dejligt med Frugt, som jeg nu har plukket ned. Saa skal Rodfrugt op og graves Jorden - men jeg tager
lidt ad Gangen. Onkel Anton er kommet til at holde meget af, at jeg sidder inde i Stuen og læser lidt for ham - eller vi passiarer, det tager jo noget af Tiden. Han magter daarligt at læse uden kort Tid ad Gangen.
Nu haaber vi,
alt staar godt til hos Jer paa Skolegaarden, og vi sender begge de bedste Hilsner til dig, Mand og Børn og Tak fordi du var saa flink til at meddele os om Jeres store Fest!
Onkel Anton, Faster Marie

 
  1.10.1958
Henry Kock Hansen til Skolegården

Postkort:
Familien A. Frandsen
Skolegaarden”
pr Lejre

1/10/58
Kære Venner
I smukt Efteraarsvejr i bar Figur (de stakkels Frakkefabrikanter og Handlere) paa Aarhus Gader og Torve. Haaber I har det godt. Her gaar det helt fint - mange gode Venner at besøge, som gerne vil handle.
Venlig Hilsen Henry

 
  1.11.1958
Karoline Dam til Gudrun Dam

Stengade Aakirkeby d. 1.11.58

Kære Gudrun!
Tak for Brevet til Hansine! Vi fik det ogsaa at læse, for Hansine boede hos os da Du skrev til hende, Ludvig var jo paa Sygehuset i Rønne i godt 14 Dage og blev opereret for Hæmorider, men nu er han kommet hjem og har det meget godt, men ligger noget paa Sofaen for han er doven siger han, saa nu er jo Hansine flyttet hjem igen, hun var her i Dag med Brev til Dig og jeg maatte ogsaa gerne sende lidt med sagde hun og det ville jeg jo gerne.
Vi er jo alle glade ved at Ludvig er kommet rask hjem. I Dag har det været meget Regn her, men I har maaske haft godt Vejr? Roevejr? Vi er nu færdige for vi har ikke mange, men paa Hullegaard og Værmelandsgaard har de nok Halvdelen tilbage, for det sagde de i Gaar da de var her et Øjeblik Eftermiddag, Helga og Holger havde jo været at tage imod Esther om Morgenen ved Skibet og saa kørte de til Værmelandsgaard at spise til Middag og saa kom de altsaa her lidt, men de skulle til Kirsten at have Eftermiddagskaffe, Inger var nu ogsaa med her men hun skulle gaa hjem til sin Gaard. Hvor Esther skal flytte hen ved du nok? Hun sagde at det var nu noget spændende, det kan jeg nu godt forstaa.
Vil du hilse Ellen og sige mange Tak for det fine Kort? Hendes Adresse kinder jeg jo ikke, hun skrev at hun havde det meget godt, det har hun jo altid.
Nu maa jeg slutte og faa Brevet leveret og saa maa Du og Dine have det saa meget godt.
Hilsen fra os begge!
Faster Karoline

 
  21.12.1958
Karin og Anton Hansen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort: Poststempel 21.12.1958
Hr-Fru
A. G. Frandsen
Skolegaarden”
Lejre

Kære Hr x Fru Frandsen
En rigtig glædelig Jul - og et godt velsignet Nytaar
Deres Anton x Karin Hansen Ringergaarden

 
  22.12.1958
Rigmor Pihl til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort: Poststempel 22.12.58
Hr. og Fru Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Balka, Jul 1958.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt Nytår - de bedste hilsner fra os alle paa balka.
Rigmor.

 
  22.12.1958
Emilie Nielsen og Mathias Dam til Skolegården

Julekort: Poststempel 22.12.58
Familien Frandsen
Skolegaarden”
Ousager
Lejre

Julen 1958

Kære Alle!
En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes jer alle paa Skolegaarden.
Emilie og Mathias

 
  23.12.1958
Ingeborg Andreasen og Ellen Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort: Poststempel 23.12.58
Herr. og Fru Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Julen 1958
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytaar. Vi har jo gennem Dagmar faaet lidt at vide om Jeres Sølvbryllup, saa vi har forstaaet det var en stor Dag. Dagmar fortalte ogsaa om alt Ellens fine Haandarbejder. Er hun snart færdig med sin Uddannelse.
Hilsen Ingeborg og Ellen

 
  24.12.1958
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Anker og Gudrun
i den gamle Skolegaard

Julen 1958
Kære Skolegaardsfolk!
Vi ønsker Jer en rigtig god og hyggelig Julefest.
Mange venlige Hilsner fra os alle her paa Klintevej
Henry

 
  24.12.1958
Edel Runge Madsen til Skolegården

Hjemmelavet julekort:
[på forsiden:]
Glædelig jul og godt nytår

Julen 1958.
Kære alle!
Alle i hjemmet ønskes en god og glædelig jul samt et godt og fredfyldt nytår.
Nu står rejselivet igen for døren. Hvor er det dejligt at skulle hjem at fejre jul, og sådan har I det sikkert også når I skal hjem.
Kærlig Hilsen!
Edel.

 
  24.12.1958
Else Jørgensen til Gudrun Dam

Julen 1958

Kære Gudrun!
Jeg vil nu sende en lille Julehilsen og haabe i alle er raske og har det godt. Du er vel i fuld sving med alle Juleforberedelserne, jeg hørte igennem Familien paa ”Hullegaards” de ventede Anker og dig paa besøg til din Søster og Svogers Søvbryllup her i December, saa i har da faaet en lille Vinterrejse og genset de gamle kendte steder. Er Ellen stadigvæk paa Nykøbing? men kommer vel hjem paa besøg her til Julen. Herinde gaar det nogenlunde jeg har været indlagt her paa Rigshospitalet igen og har været her fra sidst i September, men for forhaabentlig lov til at holde Jul hjemme. Jeg har været hjemme de sidste 2 Søndage hvor det gik nogenlunde saa jeg haaber paa alt godt til det nye aar. Jeg tror nok vi skal holde Jul hos min Søster paa Frederiksberg hvor min anden Søster ogsaa skal være, ligesaa min Mor, ellers kan vi jo ikke lægge saa mange Planer langt frem i tiden. Ja i hørte vel vor Fader havde lige været en tur paa Bornholm og boet hos Inger og Johannes nogle Dage. Poul og hans Kone har nu snart været borte et aar. Poul skriver hver 14 Dag, og det gaar dem begge godt skriver han da saa jeg haaber det er rigtigt, de skulde lige have faaet deres egen Lejlighed, men hvor ved jeg ikke endnu, jeg vilde jo nok ønske det var her hjemme de boede, saa vi kunde følge dem lidt bedre, men en dag kommer de maaske hjem igen for at blive.
Jeg har nu haft et par Maaneder til mine Julegaver jeg kunde da været flittig til at strikke eller ej men det er ikke blevet til noget. Men jeg maa saa prøve paa at starte det nye aar med at være flink, og prøve komme i gang med lidt af hver, der kan blive brugeligt, har du naaet en Juletur herind til byen som du somme tider har gjort, for at handle og kikke paa? Jeg maa nu hellere slutte for denne gang og haabe i alle maa faa en rigtig glædelig Jul samt et godt Nytaar, og vi forhaabentlig maa kunde mødes inden alt for længe, maaske i kunde komme og se vores nye Hus, inden det naar at blive gammelt.
Mange kærlige hilsener med ønsket om en glædelig Jul sender Alfred og Else Jørgensen

 
  27.12.1958
Marie Dam til Gudrun Dam

Julekort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre
Sjælland

Ktm. 27/12 58
Kære Gudrun og Anker!
Med Tak for venlig Julehilsenb til os ønsker vi Jer alle ete godt, lykkeligt Nytaar! Det glæder os altid at se, nogen har tænkt paa os! Antons Helbred er skrøbeligt, men i mildt Vejr gaar han lidt ud. 1958 har vel nok været et begivenhedsrigt Aar for de smaa Hullegds Piger.
Bedste Hilsen Onkel A. og Faster Marie.

 
  20.6.1959
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam

Til Gudrun 22/6/59

Aunstrup 20/6/59

Kære Gudrun.
Vi ønsker Dig hjerteligt til Lykke paa Fødselsdagen
Gid det nye Aar maa bringe Dig baade Sol og Regn, det sidste snart og kun bogstaveligt.
Vi er to gamle Ferie og Tjenestedrenge, som altid har været glade og teknemlige for at besøge Dig og Dine i Skolegaarden og sender mange venlige Hilsner til Dig og Anker og jeres Børn.
Ib og hans Far.

 
  19.12.1959
Marie Dam til Skolegården

Julekort: Poststempel 19.12.59
Familien Fransen
Skolegaarden
Osager pr. Lejre
Sjælland

Kerteminde Julen 1959

Kære allesammen!
Glædelig Jul og godt Nytaar. Vi haaber I er raske. I Ferien kommer vel Børnene hjem saa er det først rigtig Fest.
Venligst Hilsen frqa os begge to her ved Ktm. Strand!
Faster Marie
 

  21.12.1959
Ingeborg Andreasen og Ellen Andreasen til Skolegården

Julekort: Poststempel 21.12.59
Familien Frandsen
Skolegården
Osager
Lejre

Aakirkeby, julen 1959

Kære allesammen! Tak for i sommers på Værmelandsgård det er jo altid morsomt at træffes en gang imellem. Inger og Johs. inviterede ingeb. og mig med til Faster Annas fødselsdag og til trods for sin høje alder havde hun det godt. Får Ellen fri paa hospitalet så I kan samles alle i år? Vi skal op til Pauls Juleaften. Eva kommer hjem. Nu ønsker vi jer alle en glædelig jul og et godt nytår. De bedste hilsner Ingeborg og Ellen

 
  22.12.1959
Karoline Dam til Skolegården

Julekort: Poststempel 22.12.1959
Familien Frandsen
Skolegaarden”
Osager pr. Lejre
Sjælland

Stengade Aakirkeby
Julen 1959

Kære allesammen!
Tak for Kortet Gudrun! Tak for Brevet Ellen! Vi ønsker Jer alle en glædelig Jul og et godt Nytaar med Tak for det gamle! Min Fødselsdag blev holdt hos Inger og Johannes som ellers, for det blev jo godt Vejr og Føre og det var dejligt!
Hilsen fra os to
Faster Karoline.

 
  24.12.1959
Christian Pihl til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Hr. og Fru
Anker Frandsen
Skolegården Lejre
Sjælland

Julen 1959

Glædelig Jul og godt Nytaar ønsker jeg jer. Ellen er paa Sygehuset saa jeg holder nok noget til paa Balka i Julen. Venlig Hilsen
Chr. Pihl

 
  24.12.1959
Ingeborg og Holger Jakobsen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
Lejre

Julen 1959
Kære Venner
Vi sender jer hermed de bedste Ønsker om en glædelig Jul og godt Nytaar. Haaber det staar vel til paa Godset. Her maa vi bruge Natten til at skrive Julekort
Venlig Hilsen fra os alle. Forlev Brugsf

 
  24.12.1959
Edel Runge Madsen til Skolegården

Julen 1959

Kære alle (også Ellen)
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt og velsignet nytår med fred over jord. Tak for kortet både fra Ellen og fra jer. Det var nu så hyggeligt at have jer på besøg. Det må I godt gentage tiere. Det var helt rart, at det var noget af min familie. Desværre har vi jo ellers såre lidt at gøre med den. Sådan burde det ikke være.
I skolen længes vi nu alle efter ferie. Hvor har denne tid dog været drøj i år. Det er ligesom det mørke vejr har slået ind i sindet, og farvet alt sort, trist og håbløst. Det bliver dejligt, når året igen vender. Det er meget, at man er så afhængig af naturen, når man dog ellers søger at leve dag for dag af Guds nåde. Havde jeg ikke Ham at ty ind til med alle mine sorger og bekymringer, havde jeg forlængst været på en galeanstalt. Men jeg har endnu ikke lært at leve én dag af gangen. Det er min store fejl. I kan ellers tro, her var leben i går. Jeg havde min klasse heroppe. Vi sang, læste højt, klippede o.s.v. Det var dejligt, men anstrengende. Til slut end en gang de bedste ønsker for julen.
Kærlig hilsen!
Edel

 
  24.12.1959
Thora Lund og Ejnar Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Julen 1959
Gode Venner!
Modtag vore bedste Ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytaar. Her er det ikke saa godt med Helbredet. Ejnar har ligget en Tid paa Sygehuset, han har løse Nyrer, og Faster Ellen ligger derude nu det er en Blodprop saa hun har maattet ligge stille i 14 Dage, hun kommer ikke hjem til Jul. Venlig Hilsen fra os alle her.
Ejnar og Thora

 
  24.12.1959
Oda og Alfred Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:

Vanløse, Julen 1959

Kære Gudrun & Anker.
Vi takker for jeres Julehilsen, som vi har modtaget i Dag og sender jer vore Ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytaar. Til trods for at Solen har skinnet og Vejret efter Byboers Mening har været saa godt i Aar som vel ikke længe, har jeg set mindre til Solen end ellers. Det har ligget saadan med Personale paa Kontoret, at jeg ikke har haft Sommerferie - ikke saa meget som fri 1 Time - tværtimod har jeg haft Overarbejde siden Maj Md. og har det stadig, saa jeg er snart træt. Jeg maa se, om jeg kan indhente det forsømte senere.
Det er rart at at høre, at Ellen er tilfreds med sit ”Job” i Aarhus. Det er jo lidt langt væk, saa hun kommer vel ikke hjem saa tit? Vi har jo stadig vore 3 hjemme. Kaj blev Student i Sommer og begynder d. 1. Sept. inde paa Landbohøjskolen. Han vil være Dyrlæge, selvom jeg hellere havde set, han var blevet Ingeniør, men I afskaffer vel ikke Dyrene foreløbig? Knud er udlært Elektriker og gaar i Øjeblikket inde paa Teknologisk Institut til Værkstedslære. Han skulde saa begynde at læse til Teknikumingeniør d. 1/4. 60. Lisbet gaar jo i 4 ml., men vi faar dem nok hjemme alle 3 i 3-5 Aar endnu.
Jeg har sendt jer mange Tanker i Sommer i den værste Tørkeperiode og faktisk glædet mig over ikke at være Landmand; staar Nerverne ikke sommetider paa Højkant? Det er morsomt at høre om jeres Norgestur, men jeg kan bare ikke forstaa, at jeres Vej aldrig falder her forbi. Jeg mener ogsaa, at vi har sagt til Inger og Johs. at vi gerne vil se dem, naar de kommer her til Byen, men det ligger maaske saadan, at det ikke kan lade sig gøre? vi har faaet nyt Telefonnummer: Fulda 71.20.09.. Prøv om I ikke kan finde ud af det og fortæl om, hvornaar vi maa se jer - gerne allesammen.
de bedste Hilsener fra os 5
Oda & Alfred

 
  24.12.1959
Else Jørgensen til Gudrun Dam

Julekort:

Julen 1959

Kære Gudrun med Familie!
Her en lille Julehilsen og haaber i alle har det godt, du har vel travlt med alle Juleforberedelserne. Ellen kommer vel en af de første dage for at holde Jul. Herinde gaar det godt jeg skal holde Juleaften for min Mor og Søskende samt Julefrokost 2 Juledag saa noget skal der tænkes paa, jeg har lige bagt 4 hold Smaakager lige saa til min Søster som stadig ligger paa Hospitalet, men nu ser det ud til hun kunde blive rask det har ogsaa været en streng omgang. Vi har lige faaet Julebrev fra Paul og Vivi der sender Billede af deres nyfødte Datter, saa nu er vi altsaa blevet Bedsteforældre hun saa meget sød ud men har kun været 2-3 dage Billedet var fra Hospitalet vi har stillet det op herhjemme saa vi maa jo nøjes med at se paa hende mon vi nogensinde for hende at se, men lad os haabe det de er jo langt væk, nu kan i se hvor meget glæde Helga og Holger har af deres Børnebørn fordi de er saa nær ved.
Gudrun er du kommet over Norgesturen jeg saa nogle Billeder Esther havde med hjem da hun var paa gennemrejse. Ellers gaar dagene stille og roligt her men mørkt og trist det medste af dagen, men maaske en Søndag i det nye aar vi kommer kørende en tur til Skolegaarden.
Nu vil jeg slutte med ønsket om en rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytaar for jer alle paa Skolegaarden.
Mange kærlige hilsener
Alfred og Else Jørgensen

 
  24.12.1959
Helga Dam til Skolegården

Julekort:

Julen 1959

Kære alle.
I ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar med Tak for det gamle. Og Tak for sidst, ja, det er forkert af os ikke at naa at få takket før, men vi havde saa lidt Tid, medens Troels var hjemme, og siden kom Esther og stadig var der travlt paa Marken nogen Karl har vi stadig ikke faaet og Arbejdet herinde foregik for en Del i Fritiden, baade Esther og jeg vil gerne paa Marken, men man kan altsaa ikke helt undgaa Opvask og Rengøring alligevel. Vi naaede ogsaa at blive færdige ude inden Vinteren satte ind, saa det var vi heldige med, kun Haven naaede vi ikke at faa gravet, og nu er den fuld af Sne; vi har jo stadig fuld Besætning, 18 Køer, 27 Kvier og Kalve, 4 Heste o.s.v. saa vi kan godt finde paa noget at lave. Esther kom jo hjem fra Norge lidt hen i Novbr. og skulle være Karl her, men det kunne hendes Ryg nok ikke holde til, hun faldt ogsaa gennem et Stænge da vi tærskede, maaske har noget forskubbet sig, hun maatte nu til Læge og han trykkede hende grundigt i Ryggen og sagde saa at hun skulle have lettere Arbejde, saa nu maa hun jo passe paa. Vi venter Troels hjem til Jul, vi ved ikke, hvad Dag endnu, det glæder vi os til. Saa bliver Familien samlet igen. Kirsten og hendes kommer herned Juleaften, hvis Vejret er nogenlunde, I kan tro, Lillian er sød nu, hun er jo godt ½ Aar og Carl Johan 2 Aar, han er en Uro og snakker hele Tiden, selv om man skal kende hans Ordbog for at forstaa ham.
Vi har ikke slagtet til Jul i Aar, Ænder og Gæs havde vi ikke og Gris slagtede vi i Efteraaret, saa købte vi en 1/4 Kvie paa Slagteriet forleden, det var jo nemt. Knud har skudt mange Fasaner til os i Aar og en Vildand, men ingen Hare, saa har vi haft Søndagsmad der. Esther ønsker sig ellers noget Faarekød, for det er saa dejligt med ”Faar i Kaal” siger hun, vi faar mere ”Gris paa Gaflen” her. Hun har endnu ikke haft saa meget Tid til at lave norske Retter, vi har gjort hovedrent lige til Julebagning og slige begyndte. Vi naaede aldrig at faa alle vore Æbler høstet, vi kan ellers godt faa dem solgt i Aar. Inger holdt jo Faster Karolines Fødselsdag igen i Aar, det er ved at være Tradition. Det var saamænd vellykket. Mon I faar Ellen hjem til Jul, saa hils hende fra os alle. Hun er vel stadig glad for sin Beskæftigelse.
Kærlig Hilsen fra os alle tre.
Helga

 
  24.12.1959
Rigmor Pihl og Axel til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Hr. og Fru
Anker Frandsen
Skolegården
Osager
pr. Lejre
Sjælland

Balka, Jul 1959

En glædelig jul og et rigtig godt nytaar ønskes jer alle af
Axel og Rigmor
Hvad mener I - er det ikke dejlig med lidt vinter, så man kan få tid til lidt andet end passe turister - eller trække Roer. Vi har lige været i Jyll. til guldbryllup kom lige hjem til det blev vinter

 
  24.12.1959
Emilie Nielsen og Mathias Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:

Julen 1959

Glædelig Jul og godt Nytaar ønskes jer alle.
Tak for Brevet det var morsomt, I havde jo nok at rive i, men det er jo ikke saa galt, saa ved man jo, hvad man skal lave, fik I pløjet færdig? Vi var jo hos Inger og Johannes Karolines Fødselsdag. Hans skrev jo hun skulle i Fjernsyn og Billedbladet, det Blad faar vi jo købe.
Kærlig Hilsen til jer alle
Emilie og Mathias

 
  24.12.1959
Hansine Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden”
pr Lejre
Sjælland

Klintbakken Julen 1959

Kære Gudrun
Tusen Tak for Kunfægt og Brev alt godt, vi nyd straks tog op om Pakken, vi er som Børn kunde ikke vente længere, ja var saa glade begge to det freskede op naa hele Balon, nu er jeg lidt bedre, men jeg har temlig Hoste og Snue, det har siddet i Kroppen længe, men det er bedre, saa nu venter vi det gaar vel nok væk med Tiden, jeg maa jo mest være i Stuen, det er mest rart nu ogsaa kan sidde læse Julefortællinger m.m. Karoline var her nede Juledag, havde Jul paa Bornholm, med for de have faaet to Stk, saa bar hun det ene her ned.
[?????] bare Ludvig kunde læse ledt bedre, jeg tænker ofte paa ham, vi døjer ledt for, godt man kan læse Bladet, han ofte ned paa Sofaen, I skulde skrive ledt til Karoline om at komme ledt oftere, saa fik ledt mere at snakke om begge, vi er jo al for tavse begge to. Jeg maa jo gøre meg ledt sjov til Tider.
Jeg fik en Kasse Cokolade fra Bertha [???]. Vi købte for 12 Kr 1 Kg vi veste ikke de kostede saa meget, vi tillod os ledt Kunfægt, det gjorde vi altid før i Tiden til Jul vi fik lavet alt tillavet til Jul
Hils Inger med Tak for sidst
Hansine