Dagbøger 1919, rejseoplevelser

  I 1919 foretog Gudrun en rejse til Jylland sammen med sin mor Rejseoplevelser fra 20/7 til 3/8 1919

Lørdag Aften Kl. 6 rejste Mor og jeg med Toget til Rønne Vi var inde og spiste Aftensmad hos Fr[?] Blem og Frk Nielsen fulgte os til Damperen som afgik Kl 3½ om Natten der var Masser af Mennesker med Damperen, men det var godt Vejr og vi var slet ikke syge.
Vi kom til København Kl 12 og Fætter Mathias og Thor var og tog i mod os vi spiste til Middag hos dem vi fik Oksesteg og Stikkelsbærgrød om Eftermiddagen og Aftenen var vi i Tivoli saa gik vi med dem hjem og laa der. Næste Dag var vi i Zoologisk Have og traf Onkel Ludvig, Ellen og Agnes Pedersen saa fulgtes vi alle ud til Tante Blem og spiste til Middag Kl 6½ vi fik Lammefrikase og Abrikosgrød og saa Kaffe og vi sang, spillede og dansede og saa spiste vi Smørrebrød og Te saa kørte Familien fra Marstalsgade hjem og vi andre blev der.
Tirsdag var Onkel Ludvig syg han maatte gaa i Seng om Middag og vi andre tog ind til Byen og saa først Botanisk Have og Derefter Kunstmusæet saa var vi paa Strøget og i Messen for at købe Regnfrakke til Agnes Pedersen og saa kørte vi med Sporvogn ud i Marstalsgade 17 vi spiste Middag vi fik Fisk, Steg og Rødgrød og saa gik de unge i Tivoli naar de kom tilbage fik vi Kaffe og bagefter kørte vi vi ud til Kalisensvej og famlede os frem i Mørke. Dagen efter var det Meningen at vi skulde rejse om Morgenen men vi kom først afsted om Aftenen.Vi var alle sammen inde i Glypotheket en meget smuk Bygning baade udvendig og indvendig, fuld af Billedhuggerarbejder og Malerier. Kl 7 kørte vi med Iltoget til Vejen, hvor vi ankom Kl 4¼ saa spadserede vi vi ud til Øster Havgaard, hvor vi lidt Mad og gik i Seng og jeg sov til Kl 2½ saa gik vi hen i Hvide Hytte og drak Kaffe og var der hele Eftermiddagen-
[herfra anden skrift, mormors?]
Dagen efter hjalp Mor Moster Annie med at lægge Lagener sammen i 2 Timer og om Eftermiddagen kørte Fr Hansen og Annie os først til Skiblund og derfra til Lundegaard hvor Josef Hansen boer.
Om Lørdagen var Annie med os i Askov hvor den ene Svane bed Gudrun i Foden. Om Eftermiddagen kom Svend Fredslund og hentede os ud til Klevanggaard. Søndag Kl 11.[?] tog vi med Toget til Skamlingsbanke hvor er var Ungdomsstævne med delegerede fra hele landet der traf vi Ludvig Blem med Familie samt Ludvig Kofod Bukkegaard og Pastor Eriksen. Talere var Appel, Askov, Kloppenborg Skrumsager og Biskop Ludwigs fra Aalborg. Mandag var det Svends Fødselsdag. Vi var over hos [Augustamor?] om Eftermiddagen og om Aftenen var her Fremmede og vi drak Chokolade i Haven og sang ved Lys og bagefter var vi inde de unge Piger spillede Klaver og vi spiste D[????] Reflunds Kirsebær af Sølvskaal og spiste Rødgrød.
Tirsdag var vi om Formiddagen oppe ved Jakob Reflunds og saa Peters tilkommende Hjem (Bryllup 20 September) Saa til Møde i Skibelund vi var 10 paa Vognen Anders Pedersen havde noget med der var bedre end Kaffe (skabede Stikkelsbær) I Skibelund talte en Missionær fra Sømandsmissionen i Kalkutta. Derpaa Biskop Sørensen og tilsidst Pastor Rørdam fra Ryslinge.
Onsdag var vi oppe hos Chr Bennetzens og drak Kaffe og derpaa rejste vi med Toget Kl 1 til Gørding hvor Anna tog imod os, hendes mand var ikke hjemme. Torsdag var vi i "Sim[???]ris" med Anna og Børnene derefter paa Gørding Kirkegaard men kunde ikke faa Nøglen til Kirken.
Om Aftenen til Kaffe hos Lærer Jespersens.
Sengen gik itu om Natten. Lorentzen kom hjem Fredag lidt før vi skulde afstedkl. 10.37 til København. Mødte Astrid Smidt paa Lillebæltsfærgen.
Kom til København 9.17. Op til Anna Thamdrup var der om Natten og hele Formiddagen. Om Eftermiddagen var vi med Anna til Udstilling af det, der var lavet paa Statens Kursus for Lærerinder, hilste der paa Frk. Thomsen. Saa var vi først paa Ladegaarden med en del Galger og derefter efter vor Kuffert. Om Aftenen var der Kaffeselskab hos Anna Thamdrups Lærer Nielsen Grødby og Lærer Nielsen Sejstrup samt nogle Frknr.
Vi rejste hjem med "Hejmdal" og kom til Rønne 1¾ Eftermiddag. Var oppe hos Fru Blem der laa syg og derefter hos Line Jensen

[Bag i dette hjemmelavede hefte:]

Menighedsmøde paa Hullegaard den 8-6-1921

Peter Smidts 3
Bøgeskovs 6
Halsegaards 3
Frigaards 3
Risegaards 2
Lærer Ris 1
Jydevangs 3
Lærer Nielsens 2
Frk Vesth 1
Frk Larsen 1
Vestergaards 4
Lærer Hansens 4
Kirkebogaards 3
Egeskovs 4
Lærer Andersen 2
Jørgensens 3
Jenny 1
Anton Kjøller 2
Marie Bidstrup og Georgs 2
K[?]i[?]egaards 2
Aage og hans Moer 2
Pihls 4
Karoline 1
Dorthea 1
Eva 1
Julius Mogensen 1
Præsten 1
63

Brugte dertil:
2 Potter Fløde
4 [pund] Sukker
3 Potter Mælk til Kringle og 5 Sødekager samt nogle Længder Vienerbrød, men deraf levnedes noget, de kom jo heller ikke alle