Dagbøger 1924

  1924, Januar

Januar 1924

1. T. Niels kom hjem om Formiddagen. Agerbygaards samt Rigmor og Pihl var her.

2. O. Far og Mor var til Arkitektens Begravelse. Inger og Helga passede Kaj og bagefter kørte de alle til Egeskov. Niels hentede dem. Ellen Hansen var her og inviterede os til Fløjlegaard. Esther Larsen var her.

3. T. Vi var alle fire paa Fløjlegaard. Inger og jeg var hos Augusta. Far var i Gudhjem og til Pihls. Mor var ogsaa til Pihls.

4. F. Hele familien med Middagstoget til Aakirkeby, hvor der holdt en Bil som kørte os til Værmelandsgaard. Der var blevet fint omlavet. Der var kun Familien. Til Aften fik vi: Ribbensteg og Pølser, varm Flæskesteg og Gaasesteg samt The. Far, Mor og jeg blev der om Natten.

5. L. Vi blev paa Værmelandsgaard til om Eftermiddagen saa kørte Onkel Chr. os til Byen. Jeg fik et Par nye Gamacher. Mor og Helga blev der vi andre kørte hjem om Aftenen til Niels som har maattet klare sig ene i disse Dage for Augusta kom ikke

6. S. Niels paa Højskolen. Mor og Helga kom hjem fra Aakirkeby.

7. M. Niels kørte Anna Valborg til Rundmøllen. Vi kørte paa Kælke.

8. T. Inger og Helga borte fra Skolen paa Grund af Vejret. Damperen gik ikke for der er Havis

9. O. Anna Valborg og Helga spillede

10. T. Niels kørte for Posten

11. F. Forlovelseskort fra Olaf Henriksen og Anna paa Egeskov.

12. L. Fru Svendsen var her. "Moster Seks" var her og rullede. Lærer Andersens var her og lavede Orglet

13. S. Niels tog til Rønne med Morgentoget. Otto Andersen var her og bestilte Brænde.

14. M. Niels og Pihl kørt en So til Østermarie. tærsket lidt.

15. T. Marie Kristensen var her. Vi tærskede. Mor til Sygeplejemøde

16. O. Vi tærsked. Mor, Anna Valborg og Helga til Læsemøde hos Andersens.

17. T. Mor til Hjælpekassemøde hos Martin Jensens. Vi tærskede fra Kaffetid til Aften.

18. F. Anton Jensen været her med Regninger

19. L. Mor var til Pihls først om Formiddagen og siden om Eftermiddagen for Karen er syg

20. S. Vi var alle sammen hjemme til en Forandring.

21. M. Vi tærskede

22. Vi tærskede. Inger og Helga spurgte Lov om Middag. Mor var hos Marie Kristensen

23. O. Vi slagtede 3 Ænder. Mor og Anna Valborg i Kirke og hørte Pastor Kildebæk. Mor var til Sygepleje Generalforsamling

24. T. Mor og jeg kørte med Egeskovs til Menighedsmøde paa Hoppegaard. Vi var der ned til Aftensmad. Præsterne var meget "fjantede". Anna Valborg spillede

25. F. Helga var hos Petrea Dam.

26. L. Niels cyklede til Rønne om Aftenen.

27. S. Karl Kristensen var her med Moders Kjoleliv. Niels kom hjem igen med Aftentoget

28. M. Det var fars 50 Aars Fødselsdag. Han fik 2 Pletgafle og en Flaske Blæk. Her var kun Onkel Matheas fra Aakirkeby. Saa var her Egeskovs, Peter Smidt, Hoppegds., Bøgeskovs og Jul. Jensens. Petrea Dam var her og hjalp os. Anna V. fulgte med Egeskovs

29. T. Far og Mor var spadserende til Peter Smidts Fødselsdag. Om Natten blev Mor syg. Sygeplejersken var her et Par Timers Tid om Morgenen tidlig

30. O. Mor laa hele Dagen. Anna V. kom hjem.

31. T. Mor kom op til Middag

 

  Februar

Februar

1. F. Anna V syg

2. L. Vi fik en Hund, ved navn Rollo

3. S. Far og jeg paa Højskolen og hørte Foredrag af Lauge Koch. Besøg af Fru jørgensen og Esther Larsen.

4. M. Mor til Hjælpekassemøde paa Vestergd.

5. T. Anna Ingvorsen var her og samlede ind til tyske Børn

6. O. Far, Mor, Inger og mig var paa Egeskov til Peter Nielsens Fødselsdag.

7. T. Mor og Helga med Middagstoget til Rønne.

8. F. Inger syg. Far været til Mejeriudbetaling.

9. L. Mor og Helga kom hjem fra Rønne. Mor var først til Sygeplejemøde paa Egeskov. Inger rask igen.

10. S.

11. M. Vi skubbede Tøj op. Niels kom hjem med Aftentoget.

12. T. Vi vaskede og Augusta hjalp os.

13. O. Mor og jeg var til Læsemøde paa v. Skole

14. T. Anna Valborg gik til Egeskov

15. F. Inger og Helga passede Kaj. De blev kørt hjem i Bil

16. L. Inger og Mor val lidt til Pihls

17. S. Mor, Helga og jeg var nede i Forsamlingshuset og saa "Fastelavnsgildet". Valborg Kure, Anna Ingvorsen og Karen Maegaard samt Kr. fra Vestergaard. Anker Andersen og Sigvar Holm o.s.v.

18. M. Marius Jensen var her og talte Køer

19. T. Niels tog til Rønne med Middagstoget. Her var en Mand og solgte Urtefrø

20. O. Anna Valborg kom hjem fra Egeskov og havde lille Ruth med. Frede var her og sagde at Niels var syg og ikke kunne komme de første 8 Dage.

21. T. Frede var her og hjalp os. Mor og Anna V. kørte med Egeskovs til Menighedsmøde paa "Kirkekilde".

22. F. Frede var her igen. Martin Jensen var her og købte Brænde.

23. L. Mor var til Hjælpekassemøde i Gudhjem

24. S. Far. Mor, Helga og jeg var til Barnedåb til Pihls. Barnet kom til at hedde Johannes Pihl. Vi var forrest i Kirken. Far og Mor stod Fadder. Der var Middag Kl. 5 med Kage og Vin og bagefter "ståendes" Kaffe.

25. M. Vi bagte i den store Ovn.

26. T. Det var Ingers Fødselsdag. Her var Egeskovs, Alice Dam Gunhild og Elmer, Rigmor og "Sakken" samt Bilen med Onkel Chr., Dris og Mathis. Jeg fulgte med dem Hjem om Aftenen.

27. O. Jeg laa hos Mathease om Natten og var der om Formiddagen og saa gik Karo og jeg til "Bakken" om Eftermiddagen. Onkel Chr. var der ogsaa og vi fik Karbonade om Aftenen. Laa hos Bedstefars

28. T. Jeg var hos Mathease næsten hele Dagen og passede Bertha.

29. F. Var oppe og besøgte Tante Sine. Vi brodere gik Tur og spillede Rævemølle

30. L. Jeg var hos Bedstefars og Mathease og om Eftermiddagen var jeg paa Visit hos Onkel Ludvig for Moster Petra er jo syg igen. Jeg var ogsaa et par Ærinder i Byen. Det sneede og er næsten Kaneføre.

 

  Marts

Marts

1. L. Der skete det samme som den 30. Februar. Jeg skrev bare lidt forkert.

2. L. Vi hold Bedstemors Fødselsdag. Jeg lavede Fastelavnsris om Formiddagen og jeg gik til "Bakken" til Middag. Vi fik "Ræbenstæj" og Svedskegrød. Om Eftermiddagen var jeg i "Bethania". Faster K. og Faster H. var ude med en Krans til Bedstemors Grav.

3. Fastelavnsmandag. Jeg risede Bedstefar, Emilie og Onkel Markus. Jeg spiste til Bedstefars vi fik Æbleskiver. Jeg rejste hjem med Middagstoget. Det var Tøvejr.

4. T. Der skete ikke noget af Betydning

5. O. Niels kom hjem fra Rønne hvor han har været længe syg. Vi fik Æbleskiver til Middag

6. T. Fik vi Rysebøf til Middag. Ellers ingenting.

7. F. Anna V. og Helga gaaet til Egeskov til Hans Peters 6 Aars Fødselsdag. Igen Ryesebøf. De maatte bliver der om Natten. I Dag havde vi 265 [Pund?] Mælk paa Mejeriet.

8. L. Helga og Anna Valborg kom hjem fra Egeskov. I Dag 252 [Pund?] Mælk.

9. S. Helga rejste til Aakirkeby med Middagstoget. Mor var i Kirke og til Pihls. 250 [Pund?] Mælk.

10. M. Mor tog med Morgentoget og Far og Anna Val med Middagstoget til Aakirkeby. Mor købte Tøj til Forklæder og til Friserkaabe.

11. T. Mor ferniserede Gulv i Dagligstuen. Anna V. kom hjem med Aftentoget.

12. O. Laura kom kørende herned med Fru Køller. Bagefter kørte Mor og jeg med  til v. Skole.

13. T. Mary Steenberg var her og inviterede os derop paa Søndag. Senere gik Mary, Anna V, Helga og jeg ned og saa paa Havisen. Det var meget interessant vi var ude og spadsere paa den og der var store  Isbjerge. Om Aftenen var vi til Foredrag i Forsamlingshuset af Frode Aagaard.

14. F. Far og Inger har været afsted og se paa Havis

15. L. Nu har Fru Køller syet 3 graa Kjoler og et Forklæde o.s.v.

16. S. Fru Køller og Helga i Kirke. Anna V. Inger og jeg var til Steenbergs og der dansede vi næsten hele Tiden. Helga gik til Egeskov hen imod Aften og Fru Køller tog til Rønne

17. M. Helga kom hjem igen fra Egeskov

18. T. Augusta var her og vi vaskede Storvask. Gamle Mine fra Agerby var her og inviterede os derop til sin Fødselsdag men da vi ikke kunde kommer blev det bestemt til Mandag i Stedet for.

19. Vi havde Hjælpekassemøde og Fru Køller kom igen.

20. T. Det var Rogg. Jeg var til Aktors og ringede til Egeskov. Der var Menighedsmøde paa Kirkeskolen men vi kom ikke.

21. F. Esther Larsen var her og besøgte. Det har frosset -17 Gr. i Nat.

22. L. Vi tærskede for første Gang i lange Tider. Niels cyklede til Rønne og det var lidt Tø.

23. S. Mor var paa Højskolen til Møde. Inger og Helga passede Kaj

24. M. Mor, Anna Valborg og jeg var paa Agerbygaard

25. T. Tærskede vi.

26. O. Mor og Anna V. været paa Hovedskolen til Læsemøde. Vi tærskede

27. T. Fru Hansen Agerhøj var her med 100 Kr. og Larsen Fredbo var her med en Liste aa tyde

28. F. Fik vi aftærsket. I Nat har en So faaet 15 Grise

29. L. Vi fik Aftærskereæbleskiver til Aften.

30. S. Niels var i Rønne til Gymnastikopvisning. Jeg satte nogle Kirsebærgrene i Vand og Helga har fundet nogle blaa Anemoner. Smeden i Kjeldseby var her og solgte en Cykel.

31. M.

 

  April

April

1. T. Vi slagtede Grisen og jeg lærte at vænne Tarme. Augusta var her. Valborg Nielsen var her et Ærinde og Vilh. Jensen var her og solgte Foraarsblomster.

2. O. Den store Pølsedag. Mor, Fru Køller Inger, jeg og Far var i Kirke  og hørte Pastor Hansen. Fru Køller rejste med det samme hun fik 20 Kr. og saa har hun syet 8 Kjoler 4 Forklæder, Undertøj og lavet det gamle Tøj. Augusta her

3. T. Kr. Jensen været her og sprøjtet.

4. F. Mor var til Sygeplejemøde paa Heslegaard

5. L. Om Eftermiddagen cyklede jeg til Aakirkeby med lidt Slagtemad til Tante Sine og Bedstefars.

6. S. Jeg besøgte paa Bakken og lidt til Onkel Mathease og Bedstefars jeg cyklede hjem for Middag. Hans og Hansine og Frk Nielsen samt Svend og Herman Bruun var her i Bil. Om Eftermiddagen kørte Hans os en Biltur og saa var vi til Gymnastikopvisning der var 4. Hold

7. M.

8. T. Mor, Inger og Helga var til Eksamen og Inger og Helga passede Kaj. Jeg skar 10 Pund Torsk op

9. O. Anna Valborg cyklede til Egeskov. Far og Mor var til Vælgermøde.

10. T. Anna Valborg kom hjem fra Egeskov. Mor var ude og "opildnede" Folk til at gaa til Valg.

11. F. Den store Valgdag. Far og Mor var paa v. Skole. Pastor Blang blev valgt.

12. L.

13. S. Niels, Anna V og jeg var cyklende i Øm. Kirke. Mor passede Børn hos Lærer Hansen og Inger og Helga passede kaj.

14. M. Inger og Helga passede Kaj for der var Eksamen paa v. Skole.

15. T. Laura var her et Ærinde

16. O. Mor var til Hjælpekassemøde hos Kr. Jensen. Det regnede hele Dagen.

17. T. Asta og Dagny kom med Formiddagstoget. Niels tog til Rønne. Helga laa af Forkølelse

18. F. Om Formiddagen var jeg paa Buggemøllen. Fru Jørgensen og Karen var her til Middag. Om Eftermiddagen var: Esther Larsen, Myra Steenberg, Ellen Hansen og Erna Hansen var her paa Besøg. Niels kom igen

19. L. Asta og Dagny samt Inger var til Pihls.

20. Paaskedag. Mor var i Kirke og til Pihls. Anna V. passede Kaj

21. 2. Paaskedag. Inger og Anna V. med Middagstoget til Aakirkeby

22. T. Asta og Dagny med Toget til Rønne

23. O. Inger og Anna V. kom hjem. Mor, Helga og jeg var til Læsemøde hos Lærer Andersens. Rollo løb med og blev borte

24. T. Jeg var i Brugsforeningen og der fik jeg at vide at Rollo var paa Buggemøllen

25. Slagtede vi Grisen. Augusta var her

26. L. Den store Pølsedag. Augusta. Jeg vaskede Loft i Brygggerset. Niels var paa Egeskov med en Flæskesteg. Mor, Anna V. og Helga var til Afholds- og Konfirmandfest paa Hovedskolen.

27. S. Vi kørte til Egeskov i Bil fordi det var saa grimt Vejr og saa fordi Far ikke vilde køre han var heller ikke rigtig rask

28. M. Jeg var nede hos Marie Kristensen med nogle Hjælpekassepenge og lidt Slagtemad

29. T. Jeg skrubbede Tøj op

30. O. Vi vaskede Storvask Augusta var her. Niels tog til Rønne

 

  Maj

Maj

1. T. Helga begyndte at gå til Præst i "Bethania". Vi begyndte at gøre lidt  i Haven skære vissent af og saadan noget. Niels kom hjem fra Rønne. Aksel og Frede var ved Valingebjerget efter Træ de var borte i 7 Timer

2. F. Helga var paa Hovedskolen og passede Kaj. Vi gjorde Hovedrent paa Gæstekamrene. Niels og Frede var ved Valingebjerget i Dag i 9 Timer

3. L. Niels og Aksel ved Valingebj.

4. S. Mor var lidt til Pihls. Helga kom hjem fra Andersen. Det er Regnvejr som sædvanlig.

5. M. Jeg vaskede Loft i Køkkenet og vi gjorde rent der.

6. T. Vi gjorde Hovedrent paa Salen

7. O. Mor og Anna Valborg var til Læsemøde paa v. Skole. Mor maler i Køkkenet.

8. T. Vi gjorde hovedrent paa Kontoret. Julie Lund var her og inviterede os til Ødegd. og derhen gik saa Far, Mor, Helga, Inger og jeg om Aftenen og drak Chokolade. Helga til Præst

9. F. Jeg malede i Køkkenet og Mor var til Pihls og saa om dem for "Sakken" har Lungebetændelse og Kighoste samt Bronkitis

10. L. Mor var til Begravelse og paa Ny Elleskov. Vi hørte en lille bitte Smule Radiomusik

11. S. Anna Valborg og Inger cyklede til Egeskov. Helga og jeg cyklede til Øm. Kirke og til Havet, jeg første Gang paa min nye Cykle. Niels var i Rønne. Vi havde Radiomusik om Aftenen.

12. M. Inger og Anna Valborg gjorde hovedrent i Karlekammeret. Hr. og Fru fra Kobbehuset. Jeg hørte Nattergalen første Gang

13. T. Niels cyklede til Rønne han skulde paa Session, Vi begyndte at gøre rent i "Kammeret"

14. O. Niels kom hjem igen. Han var blevet Feltartillerist. Vi tapetserede i "Kamret"

15. T. Inger og Helga cyklede til Aakirkeby. Vi blev færdige i "Kamret"

16. F. Anna V. og jeg cyklede til Aagaard det var jo St. Bededag. Inger og Helga kom hjem fra Aakirkeby. Det var lidt Torden om Middagstid

17. L. Jeg plantede Jordbær og vi saaede Madurter.

18. S. Niels fotograferede os. Anna V og jeg cyklede til Aakirkeby

19. M. Jeg vaskede Loft i Dagligstuen og vi begyndte at tapetsere der. Fru Hansen var her med 100 Kr.

20. T. Blev vi færdige med at Tapetsere

21. O. Mor og jeg cyklede til V. Skole

22. T. Anna V. var til Pihls og passe de Syge

23. F. Vi vaskede Storvask (Augusta) Niels fik Kørekort, han var i Rønne om Aftenen.

24. L. Jeg gjorde hovedrent i vort Værelse. Anna V til Pihls. Niels cyklet til Rønne.

25. S. Mor, jeg og Inger cyklede til Øm. Kirke, Mor blev til Peter Smidts lidt. Anna V og Helga var en Tur til Pihls om  Eftermiddagen. Niels kom hjem igen og vi hørte Radiomusik.

26. M. Helga var til Pihls.

27. T. Helga var til Præst. Meget smukt Vejr.

28. O. Mor og Helga var til Andersens. Travlt som sædvanlig og dejlig varmt.

29. Kr. Himmelfartsdag. Anna V var til Andersens. Helga var paa Egeskov Niels var i Rønne. Vi har faaet 17 Ællinger.

30. F. Det var Anna V. Fødselsdag men vi skal have Gilde paa Søndag. Hun fik et Billede med Ramme. Mor til Hjælpekassemøde. Tordenvejr hele Dagen og i Nat ogsaa men ikke ret haard her. Der brændte en Gaard i Aaker.

31. L. Vi ferniserede i Dagligstuen og i Barneværelset og bestilte meget andet.

 

  Juni

Juni

1. S. Vi havde fremmede. Dagmar og Marie Andreasen kom til Middag. Senere kom Inger Dam og Rigmor Pihl, Faster Marie og i Bilen Onkel Chr. Emilie, Bertha, Dris og Faster Hansine.

Lærer Hansens og Lærer Andersens var ogsaa her. Anna V fik 14 Kr. Et Fotografialbum et Lommetørklæde samt Slikkerier. Der kom en Byge om Eftermiddagen

2. M. Edel og Hans Peter var her

3. T. Jeg ferniserede Gulv i vort Værelse. Anna Valborg begyndte at male i Køkkenet. Mor Anna Valborg var paa v. Skole Helga passede kaj.

4. O. Vi havde Sygeplejemøde.

5. T. Grundlovsdag. Helga cyklet til Præst. Niels var borte om Eftermiddagen. Vi plukkede Sten

6. F. Anna Valborg var i Brugsforeningen og der traf hun Helga Nygaard der indbød os til Dalegd.

7. L. Erna var her om Aftenen

8. Pinsedag. Vi stod op Kl 4 og gik ud og malkede saa skyndte vi os ind og blev omklædt og fik spist. Anna Valborg og jeg havde vores røde Kjoler paa første Gang. Kl. godt 6 cyklede vi fire saa sammen med Erna ind til Ekkodalen og hørte Koncert. Senere drak vi Kaffe i Kodalehuset og hørte Koncert der. Kl. 11 var vi hjemme igen og vaskede Kander og saadan noget.

Om Eftermiddagencyklede Anna V. og jeg til Dalegaard og besøgte der Resten af Dagen. Hjemme havde vi Lærer Andersens i Besøg lidt om Eftm. Niels bilede til Rønne ved 5 Tiden om Morgenen. Køerne ude

9. 2. Pinsedag. Mor, Anna V., Helga og Inger var til Sangstævne i Almindingen.

10. T. Vi plantede Kaal om Aftenen

11. O. Vi satte Resten af Kaalen om Eftermiddagen. Mor og Inger og Helga passede Kaj; nej Mor var til Læsemøde hos Lærer Hansens. Anna V. til Pihls.

12. T. Helga var til præst. Vi satte Tomater og Selleri samt Asters.

13. F. Det var yndigt Vejr. Mor var paa Centralen og ringede rundt til alle Lærere og Lærerinder paa halve Bornholm angaaende Fredsflaget. Her i Østerlars skal sælge: Erna Hansen, Gunhild Jensen, Alma Josefsen, Helga Nygaard, Ellen Hansen, Mary Steenberg, Rigmor Johansen og saa vi fire naturligvis

14. L. Mor tog med Middagstoget til Aakirkeby. Hun skulde til Pastor Ove Nielsens Begravelse bl. andet. Det var Regnvejr.

15. S. Der var Aarsmøde i Aakirkeby. Far, Anna V. og jeg tog med Middagstoget til Aakirkeby, det var nemlig ikke cyklevejr. Vi var ude og saa Ove Nielsens Grav, der var mange, skønne Kranse og Dekorationer.

16. M. Vi besøgte rundt omkring hos Familien. Om Eftermiddagen laante vi et Par Cykler og kørte op paa ø. Skole med nogle Fredsflag. Jeg fik et Par Gymnastisko.

17. T. Vi begyndte i Roerne. Vi maa køre Mælk selv fordi Pihl er blevet sparket af en Hest saa han skal ligge i 8 Dage. Jeg hakkede 9 Rk.

18. O. Jeg var cyklende med nogle Fredsflag paa Kirkeskolen og til Riises Skole om Frmd. Om Eftermiddagen var vi i Roerne jeg hakked ca. 5 Rk

19. T.

20. F. Vi vaskede Storvask med Augustas hjælp. Anna V. og jeg var første Gang paa Gymnastik, der var foruden os 8.

21. L. Niels kørte til Rønne om Eftermiddagen han skal til Sverrig i Morgen.

22. S. Min Fødselsdag. Jeg fik 1 Par Florstrømper, en Æske Rosiner, et fint broderet Lommetørklæde af F. Marie, 2 Kr. af Far o.s.v. Vi var hjemme alle sammen vi havde ingen Fremmede

23. M. Vilh. Jensen  var her og vi var i Roerne. Vi brændte Blus om Aftenen.

24. T. Alle vi fire samt 7 andre Piger var ude og solgte Mærker. Vi drak Chokolade hos Andersen Kl. ved 7 Tiden. Vi fik vist solgt for 58 Kr. i Østerlars. Om Aftenen vi vi paa Egeskov til Læsemøde

25. Mor var til Generalforsamling

26. Jenny og Jeppe Madsen var her til Middag bagefter gik de og Mor til Pihls.

27. F. Hans og Hansine samt Moster Anna var her oppe i Bil. Niels kørte os en Biltur til Gudhjem. Mor og Anna V fulgte med til Rønne for Anna V skulde have Tænder lavede.

28. L. Gerda Svendsen kom. Mor og Anna V. kom hjem. Jeg og Anna V fik hver et Par nye Sko, og jeg en hvid Hat af Anna V.

29. S. Anna V. var paa Spagergd. til Møde. Gudrun Helga og Inger var til Eliteholdsgymnastikopvisning i Almindingen.

30. M. Vi arbejdede for fuld Kraft i Roerne

 

  Juli

Juli

1. T. var vi alle til Dyrskue. Mor og Gerda kørte med Toget vi andre cyklede. Det var dejligt Vejr og der var mange Mennesker inde. Niels og Vilh. holdt Hus.

2. O. Niels cyklede til Dyrskue

3. T. Det regnede Skomagerdrenge ned

4. F. Far og Mor var til 25 Aars Jubilæum hos Peter Smidts. Niels var cyklende til Melsted tidlig om Morgenen efter Sild. Anna Valborg og jeg var til Gymnastik.

5. L. Gerda fyldte 11 Aar. Karla samt Rigmor og "Sakken" var her og drak Chokolade om Eftermiddagen.

6. S. Inger og Helga passede Kaj om Formiddagen. Anna V og jeg var i Øm. Kirke. Niels var i Rønne.

7. M.

8. T. Vi stakkede Hø i østre Løkke, og kørte 3 Læs ind.

9. O. Igen stakket Kløver. Anna V. var til Gymnastik.

10. T. Helga var til Præst. Som sædvanlig stakke vi.

11. F. Stakkede vi oppe omkring ved Skolen

12. L. Forstander Jensen var her lidt. Vi stakkede igen

13. S. Mor og vi fire var i Besøg paa St Frigd.

14. M. Inger og Gerda var paa Egeskov til Edels Fødselsdag

15. T. Vi agede ind. Anna V var "Ladepige"

16. O. Vi kørte ind. Jeg var Ladepige

17. T. Far, Mor, Anna V. og mig var til Læsemøde hos Lærer Andersens. Vi kørte inde. Vilhelmine var Ladepige

18. F. Agede vi det sidste ind

19. L.

20. S. Besøgte vi fire paa Krusegd. Vi var ved Randkløve

21. M. Høstede vi.

22. T. Far, Mor, Anna V., Inger, Gerda og Dagny var paa Skoleudflugt til Egilsholm.

23. O.

24. T. Inger kørt til Smeden og til Pakhuset.

25. F. Vaskede vi Storvask.

26. L. Bedstefar, Karoline, Onkel Chr. og Dris var her i Bil. Inger fik Sommerferie

27. S. Helga passede Kaj

28. M. Gerda rejste.

29. T.

30. O. Far, Mor, Helga og jeg vaar til Menighedsmøde paa Egeskov. Jeg hjalp til i Køkkenet.

31. F [T.]. Høstede vi.

 

  August

August

1. L. [F.] Asta og Dagny var til Pihls.

2.

3. S. Anna Valborg, Inger og Dagny var paa Egeskov til Ruths Fødselsdag. Helga og jeg cyklede til Havet

4. M.

5. T. Saaet 375 kg Chilisalpeter

6. O. Inger og Helga cyklet til Aakirkeby. Ødegd. besøgte os om Aftenen.

7. T. Vi kørte i Bil til Aakirkeby og derfra til videre til Boderne, (Fra Aa. cyklede A og jeg) hvor vi badede og spiste vor medbragte Mad. Derfra kørte vi saa til Værmelandsgaard, hvor vi drak Kaffe og spiste til Aften. Den øvrige Dammefamilie var ogsaa der. I. og H. blev i Aakirkeby.

8. F. Regnede det.

9. L. Mor var til Hjælpekassemøde hos Hartvigs om Eftm. Om Aftenen var Far, Mor, Anna V og jeg paa Aagaard. Helga kom hjem. Niels rejste til Fyen.

10. S. Mor var paa Agerbygd.

11. M. Mor og jeg plukkede Hindbær paa Hovedskolen. Fru Køller kom om Aftenen.

12. T. Fru Køller syede mig en Kjole

13. O. Eva Marcussen havde Bryllup. Asta og Dagny rejste.

15. T. Inger kom hjem og Fru Køller rejste.

15. F. Inger og Anna Valborg kørte til Pakhuset.

16. L.

17. S. Gunhild, Elmer, Magda, Ellen fra Dyrstenshøj, samt Dora, Bodil, An' Mari og Eli var her

18. M. Hans og Hansine, samt Frk. Nielsen kom i Bil og de havde Niels med. Frk Nielsen blev her.

19. T. Om Aftenen rejste Far, Inger og Anna V til Købnh og derfra videre

20. O. Mor og Frk Nielsen var til Pihls

21. T.

22. F. Frk. Nielsen, Helga og jeg var spadserende i Melsted og Gudhjem.

23. L. Skød Niels "Rollo" fordi han havde saa meget Udslet og saa var vi bange han skulde smitte os.

24. S. Om Eftermiddagen kørte Mor, Frk Nille, Helga og jeg samt Dorthea Jensen i Bil til Rø. Det var en meget morsom Tur vi badede og saa os om og meget mere.

25. M. Det var meningen at Frk Nielsen skulde hjem men det blev ikke til noget. Vi faar stadig Kort fra de andre de morer dem storartet

26. T.

27. O. Mor var i Aakirkeby til "Perre Hanse" Begravelse. Jeg var til Gymnastik

28. T. Helga var til Præst og Frk Nielsen rejste til Rønne.

29. F. Jeg var til Gymnastik

30. L.

31. S. Egeskovs var hernede med alle Rollingerne samt Fru Køller og hendes Søster. Fru Køller blev her.

 

  September

September

1. M. Kom de rejsende endelig hjem

2. T. Havde vi besøg af Markus Hansens Piger.

3. O. Mor var et Ærinde henne hos Peter Smidts.

4. T. Mor var til Sygeplejemøde hos Skom. Dahl. Jeg været til Gymnastik. Anna V. syg lidt

5. F. Begyndte vi at høste. Ingeborg og Ejnar Andreasen samt Marie og Ella fra Elleskov og Blinde Louise var her.

6. L.

7. S. Der var Møde i Østermarie for hele Valgmenigheden. Mor, jeg og Niels var der om Formiddagen saa cyklede Niels hjem og Far og Helga kom om Eftermiddagen.

Mor og jeg spiste paa Hotellet sammen med 81 andre, det kostede 2,25 pro Persona. Mor og jeg var ogsaa et Smut nede og saa hvor Eva Marcussen bor.

8. M. Vi solgte Maja

9. T. Solgte vi Kristiane

10. O. Vi vaskede Storvask

11. T. Mor var til Hjælpekassemøde i Rønne i Bil.

12. F. Vi høstede

13. L. Vi har meget travlt med Høsten. Hen imod Aften cyklede jeg til Aakirkeby. Far, Mor og Anna V. var til Læsemøde og Inger og Helga passede Kaj.

14. S. Jeg besøgte i Aakirkeby. Anna V., Helga og Inger besøgte Erna. Niels var i Rønne.

15. M. Jeg kom hjem

16. T. Travlhed med Høsten. Jeg og [Avede?] til Gymnastik

17. O. Vi tærskede lidt

18. T. Helga til Præst

19. F. Jeg og Anna V. til Gymnastik

20. L. Mor, jeg, Anna V. og Inger var om Aftenen til Kajs Fødselsdag.

21. S. Var vi alle undtagen Far til Gymnastikopvisning i Ø. F. Niels var et Ærinde til Rønne

22. M. Vi tærskede lidt

23. T. Inger og Far cyklet til Bedstefars 77 Aars Fødselsdag. Vi agede lidt ind.

24. O. Agede vi ind.

25. T. Helga var til Præst

26. F. Vi tærskede. Mor og A. til Læsemøde

27. L. Mor og Inger til Sakkens Fødselsdag. Vi tærskede.

28. S. Anna V. jeg og Niels cyklede til Efteraarsmøde paa Højskolen.

29. M. Mor var syg. Vi agede ind.

30. T. Vi agede ind Karl Lund var her og hjalp os. Far Mor og Helga var paa Højskolen.

 
  Oktober

Oktober.

1. O. Blev vi færdige med at høste, Karls Lund hjalp os om Formiddagen.

2. T. Vi pillede Kartofler op i det dejligste Vejr man kan tænke sig. Om Aftenen var Anna V og jeg til Danseskole i Forsamlingshuset.

3. F. Pillede vi Kartofler op. Far og Mor var til Selskab hos Lærer Hansens

4. L. Vi tærskede en Times Tid. Niels cyklet til Rønne

5. S. Om Formiddagen var Inger og jeg til Kobbehuset. Om Eftm. cyklede Helga til Kirke i Øm. Mor gik til Pihls og Anna V og jeg cyklede til Aakirkeby og besøgte Esther Larsen. Vi laa om Natten til Bedstefars

6. M. Niels samt Anna V. og jeg kom hjem. Vi kørte 3 Læs Hø ind samt gjorde lidt Efteraarsrengøring i Børneværelset og pillede de sidste Kartofler op.

7. T. Vi pillede nogle Æbler af og gravede lidt i Haven.

8. O. Gjorde vi rent i Haven og bagte Klejner. Mor og jeg gik til v. Skole til Læsemøde. Anna V og Inger passede Kaj. Niels kom og hentede os fordi det blev Regnvejr.

9. T. Helga var til Præst for sidste Gang. Karl Lund var her. Vi gjorde rent i den bedste Stue og pudsede alle Vinduerne

10. F. Far og Mor var paa Brugsen og gjorde Indkøb til Konfirmationen. Inger og jeg var paa Agerbygd. og tingede Ellen til paa Søndag

11. L. Havde vi travlt med Rengøring

12. S. Helga blev konfirmeret i "Bethania". Anton Larsen bilede os derhen vi var med allesammen. Kl. 10. kørte vi til "Bethania" der var en stor Konfirmation nemlig 23 Konfirmander. Efter Konfirmationen var der stor Altergang, og vi gik alle til Alters undtagen Inger. Vi spiste til Middag til Bedstefar, vi fik Kalvesteg og Kyllingesteg samt Æblekage. Helga fik mange Gaver nemlig: en Dametaske af Faster H. og et Par Galocher af Faster K. en fin Chemise af Onkel Mathease, en Sølvske af Onkel Chr. en Spand Honning af Onkel Markus samt en Skrivemappe af Onkel Ludvigs. I Kirken laa en  Sølvske fra Peter Smidts. Om Eftermiddagen blev i fotograferede og besøgte lidt rundt omkring i Byen, vi spiste til Aften til Bedstefars og ved 9 Tiden kørte vi hjem. Da vi saa kom hjem var hele Bordet jo fuldt af Gaver der var en Sølvske fra Egeskov, en stor Sølvvase fra Pihls, en Lampe fra Aktorse et Sølvbogmærke fra Niels B. Hun har ogsaa faaet en Guldhalskæde af Lærer Hansen og en Guldring af Frk Nielsen samr en Underkjole af Faster Marie, en Bog af Fru Jørgensen og 4 Lommetørklæder fra Esbjerg. Af Bedstefar fik hun 10 Kr.

13. M. Mor bagte Lagkage efter en større Maalestok. Anna V. hentede 2 Glas Honning hos Fru Josefsen som hun gav Karen Pihl. Om Aftenen var Mor og jeg derhenne og drak Chokolade.

14. T. Bagte vi i den store Ovn. Erna var her med en Kaffekande hun gav Helga 2 Kr.

15. F [fejl, skal være onsdag]. Vi havde  stort Konfirmationsselskab, vi havde dækket Bord paa Salen og i den bedste Stue og vi spiste Kl. 5 vi spiste Flæskesteg og kalvesteg samt Andesteg og dernæst Kager og Vin. Lærer Hansen og Peter Smidt holdt Tale. Her var 5 fra Hovedskolen i Bil, en Bil fra Rønne med Hans og Hansine og Frk. Nielsen samt Müllers og 2 Biler fra Aakirkeby hvori var Onkel Ludvig og Moster Petra, Ingeborg, Hedvig, Tante Sine Faster Marie i den ene og i den anden var kun Onkel Chr., Faster Hansine og Onkel Matheas. Saa foruden var her 2 fra Hoppegaard, 3 fra Agerbygaard, 3 fra Egeskov, Chr. Pihl og Peter Smidt. Helga fik, foruden det hun allerede havde faaet: en ægte Guldring fra Lærer Andersens, en Bog fra Hoppegd., Oldefars gamle Sølvske af Hans og Hansine, et Guldurarmbånd fra Agerby, en Paraply af gamle Mine, et Fingerbøl fra Ødegd, Brevpapir fra Müllers og saa var der vist ikke mere. Indtil Dato har hun saa vist modtaget 26 Gaver og 19 Telegrammer. Vi var fire til at varte op nemlig Anna V. og jeg samt Eva Nielsen og Ellen Lund og saa Petrea Dam til Kokkekone jeg tror vi var 32 til Bords og saa 8 i Køkkenet. Efter velfortjent Arbejde fik Køkkenpersonalet sig en Biltur.

16. T. Havde vi travlt med at "mugge" og lave til til det næste Gilde. I Roerne 5 Rk.

17. F. Havde vi Ungdomsgilde. Om Eftermiddagen ankom i Jumbe Alfred og Poul og Marie Andreasen samt Esther Larsen fra Aakirkeby. Senere kom Erna, Karl og Ellen Lund samt Laura fra Raagelund, Martin og Petrea Dam Pihl og Rigmor og Anna, Eva, Olaf og Herluf fra Egeskov. Da vi var færdige med at spise dansede vi paa Salen, Alfred spillede paa Violin for os og vi morede os udmærket. Omkring ved 12 Tiden brød Gæsterne op i Gildet sluttede.

18. L. Vi "muggede" igen ud. Om Aftenen var Anna Valborg og jeg til Høstgilde med Spil og Dans paa  Egeskov. Vi kom hjem Kl. 5 Morgen efter

19. S. Laa vi længe. Om Eftermiddagen var Far og Mor til Høstprædiken og om Aftenen gik Far, Mor, Helga og Inger til Gudhjem og saa Kongefilmen

20. M. Om Eftermiddagen var vi i Roerne jeg tog 6 Rk. Vilh. var her.

21. T. Mor til Sygepleje Møde og bagefter til Læsemøde. Far og Helga var ogsaa til Læsemøde. I Dag tog jeg 9 Rk i Roerne.

22. O. Vi var i Roerne, jeg tog 17 Rk. Vilh. var her om Eftermiddagen.

23. T. Vi vaskede Storvask og denne Gang uden Augustas Hjælp. Vilh. var her hele Dagen.

24. F. Jeg tog 17 Rk i Roerne. Vi kørte 2 Læs Ærter ind.

25. L. Niels fyldte 20 Aar og i den Anledning kørte han til Rønne og Aftenen. Hansine Nielsen fyldte 50 i Dag. Helga kørte til Aakirkeby i Gaar og skulde damptærske paa Bakken i Dag kom hun hjem igen hun havde faaet 10 Kr. og et nydeligt hvidt Forklæde af Faster Hansine og 2 Kr. af Onkel Ludvig. I Dag tog jeg 6 Rk.

26. S. Om Eftermiddagen var Inger og Anna V. lidt hos Carla og Mor til Pihls. Mølleren 6 Gæs var her nede men de kom snart efter dem igen.

27. M. Tidlig i Morges kom Niels hjem igen. De andre var i Roerne men da Frede ikke kom kørte jeg Roer i stedet for ham jeg fik 5 Læs. Vilh. var her om Eftermd.

28. T. I Formiddag var vi i Roerne jeg tog 9 Rk men det var fælt Regnvejr saa vi foretrak at tærske i  Eftermiddag.

29. O. Vi var i Roerne, jeg tog 12 Rk. Her var en Mand og solgte Broderier vi købte et Spisestuesæt og en Kaffedug.

30. T. I Roerne jeg tog igen 12 Rk. Niels var nede og pløje for Andr. Kofoed.

31. F. I Eftermiddag var vi i Roerne jeg fik 9 Rk. De andre var inde hos Carla og fik en Masse udenlandske Frimærker og laante en Bog

 

  November

November

1. L. Det var et grueligt Vejr saa vi kom ikke i Roerne. Niels cyklede til Rønne om Eftermiddagen

2. S. Anna V.og Inger kørte med Middagstoget til Aakirkeby

3. M. A. og I. kom hjem med Aftentoget. Far var til ekstraordinær Generalforsamling i Forsamlingshuset.

4. T. Inger blev hjemme fra Skole paa Grund af Vejret. Mor begyndtre at brodere en Lysdug

5. O. Var vi i Roerne, jeg tog 8 Rk. Far talte Folk

6. T. Mor kørte til Aakirkeby med Middagstoget, Far og jeg cyklede om Eftm. Vi gik lidt i Butikker om Aftenen blandt andet købte vi et Uhr til Helga og et til mig. Sene var vi i Kirken og hørte Pastor Prip. Vi laa hos Bedstefars paa "Stænget" allesammen

7. F. Mor var hos Doktoren med sit daarlige Ben og der fik hun den Besked at hun skulde ligge foreløbig en uge. Vi spiste til Middag (Lammesteg og Rødgrød) og drak Chokolade hos Onkel Mathease. I Mørkningen cyklede Far og jeg hjem, Mor kørte hjem med Aftentoget

8. L. Mor begyndte sin Kur og Sygeplejersken var her 2 Gange og lagde varme Omslag paa Benet. Inger og Helga var i Besøg paa Ny Elleskov

9. S. Inger og Anna Valborg cyklede til Egeskov om Eftermiddagen. Sygeplejerske Frk. Madsen var her nogen Tid. Niels cyklede til Rønne

10. M. Inger var til Bispevisitats i Skolen. Fru Andersen var her en Stund i Mørkningen og saa om Mor. Niels var nede og pløjede for Andreas Kofoed. Sygeplejersken var her 2. Gange.

11. T. Inger passede Kaj om Formiddagen. Sygeplejersken var her i Gaar som sædvanlig jeg skulle lære hende at orkere men det kunde hun nu ikke.

12. O. Mor har nu ligget i fire Dage og jeg er "Frk. Husmoder" endnu har det saamænd ikke gaaet saa galt, vi har haft koldt Flæsk, Knækpølser, stegt Flæsk, Frikadeller, og kogt Torsk til Middag i den Tid.

13. T. Mor prøvede at være lidt oppe, hun skal jo øve sig til i Morgen, men Benet er ikke rigtig godt endnu. Anna V. og jeg kørte med Egeskovs til Menighedsmøde paa Halsegaard. Pastor Jespersen prædikede, og der var mange Mennesker.

14. F. Mor, Far, Helga og Inger kørte med Bil (Arnoldus) til Aakirkeby og Sejer Mogensens, som havde Guldbryllup i Gaar og saa kom de til andendag Gilde. Fru Svendsen var her med Fisk saa jeg fik travlt med at skære dem op.

15. L. Fru Jørgensen var her paa en lille Visit og saa om Mor, vi opvartede med Rødvinstoddy. Mor ligger igen

16. S. Niels cyklede væk, formodentlig til Rønne. Anna V, Inger og jeg cyklede til Kirke i Øm. Helga gik til Kirke i Østerlars. I Dag stegte jeg min første Steg. Der faldt et Par Snefnug i Dag.

17. M. Anna V. gik til Egeskov

18. T. Anna V kom hjem igen

19. O.

20. T. Vilh. Skrædder var her og fik sine Roepenge. Mor stod oppe skønt Benet er nu ikke helt raskt endnu men det hjælper vel ikke at ligge, hun skrev fire Breve i Dag.

F. 21. Vi bagte Kringle og Sodakage samt gjrode rent.

22. L. Mor fyldte 49 Aar, hun fik 2 Pletgafle. Her var ikke andre Fremmede end Frk. Madsen, Rigmor Pihl og Emilie med Børnene, som blev her om Natten.

23. S. Emilie og Børnene var her hele Dagen de kørte hjem med Aftentoget.

24. M. Kan jeg ikke huske noget at skrive.

25. T. Vi vaskede Storvask men denne Gang havde vi Augusta til Hjælp for vi havde saa meget at vaske. Sygeplejersken var her efter en K. P. A. Pakke.

26. O. Niels havde fri i Eftm. Sygeplejersken var her igen efter en Pakke. Jeg prøvede at sy paa Maskine for første Gang og Helga og jeg skurede Gulv paa Salen i Dag.

27. T. Intet passeret

28. F. -

29. L. -

30. S. Om Eftermiddagen passe Inger og Helga Kaj. Anna V. flyttede til Egeskov for at være der foreløbig. Niels i R.

 
  December

December

1. M. Sygeplejersken var her og fik sømmet nogle Lagner og Pudevaar

2. T. Vi begyndte at pløje Mergelkulen til.

3. O. Vi bagte Kringle, Sodakage og Æblekage og lavede vældigt til, til Læsemøde og vi sad jo saa pyntede og færdige og ventede paa Gæster men saa kom der kun een eneste og det var Chr. Pihl, det var ogsaa noget "rælit" Vejr. Egeskovs har faaet en Søn omkring ved Midnat i Dagen, det fik vi at vide i Morgen.

4. T. I Dag holdt vi Læsemøde igen og denne Gang blev det til noget. Her var Fru Jørgensen og Erna, Hr og Fru Andersen, Hr. og Fru Nielsen Vestergd. som Fru Hansen fra Hovedskolen og Fru Elisabeth fra Møllehuset og de var allesammen i  "Massa" Landauer.

5. F. Det er noget længe Siden at jeg skrev saa jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete

6. L. Mor var til Hjælpekassemøde i Gudhjem og baade Far og Niels hentede hende om Aftenen.

7. S. Far og Mor kørte med Toget, først til Højskolen hvor der var møde, og bag efter til Aakirkeby, hvor der var stor Fest paa Højskolehjemmet for Forstander Jensen, som fyldte 70 Aar i Dag. De blev der henne om Natten og laa hos Bedstefar paa Stænget

8. M. Jeg var til Pihls et Ærinde henne med en Sølvske til lille Johannes der fyldte et Aar. Far og Mor kom hjem igen.

9. T. Vi tærskede. Anna V. kom hjem fra Egeskov og havde lille Ruth med. Der var Menighedsmøde paa Gadebygd. men vi var ikke derhenne for Egeskovs kørte jo ikke.

10. O. Vi tærskede. Efter Kaffetid kørte Far, Mor, Inger, Anna V. og Ruth. til Egeskov med Anna V. Skrin

11. T. I Dag bagte vi en hel Masse brune Kager og lidt Pebernødder. Vibe var her med en Hare til os.

12. F. Helga var til Mejeriudbetaling.

13. L. Slagtede vi den store So, hun vejed over 300 [pund] i Flæsket. Augusta var her og hjalp os med Slagtningen.

14. S. Helga og jeg var spadserende paa Egeskov og besøgte dem lidt, der var ikke andre fremmede end os. Niels var cyklende i Rønne

15. M. Havde vi den store Pølsedag og vi hakkede en hel Mængde Kød. Olaf fra Egeskov var her efter noget Flæsk og saa var der en Kvie som kalvede.

16. T. Jeg var i Aakirkeby og gjorde Juleindkøb, jeg tog afsted med Middagstoget og kom hjem med Aftentoget saa der var ikke særlig megen Tid, jeg var henne med lidt Slagtemad til Familien

17. Bagte vi Jødekager de blev alle meget vellykkede. Om Aftenen var Far, Mor og jeg til Læsemøde og Inger og Helga passede Kaj. Der var stort Læsemøde paa v. Skole denne Gang og vi fik baade Chokolade, Æbler og Juletræ samt naturligvis læsning og Sang.

18. T. I Dag slagtede vi 12 Ænder men vi skal skille os af med de 7 saa Resten bliver nok ikke for meget til os. Augusta var her. Mor var til Hjælpekassemøde hos Martin Jensen.

19. F. Vi bagte dejlige vellykkede Makroner som vi næsten ikke kunde faa af Pladen og saa store ophovnede Vrøvl.

20. L. Vi vaskede en lille Julevask, som forresten slet ikke var saa lille endda. Inger kørte med Middagstoget til Aakirkeby hen med en And til Bedstefar og en til Tante Sine.

21. S.  Anna V. var hjemme paa et lille Besøg og Inger kom hjem fra Aakirkeby forøvrigt havde vi travlt lige som ellers. I Aften skriver vi Julekort og Breve. Niels var cyklende til Rønne med en And til Müllers og en Hane til Frk Nielsen og i Gaar sendte vi en And til Matheas Andreasen i  København saa det gaar haardt paa nu en Tid. Karl Lund blev viet til Laura Olsen, Raagelund i Østerlars Kirke i Dag og det unge Par flytter nu hen til "Anhøj" i Østermarie.

22. M. Vi bagte i den store Ovn og stegte Flæskesteg, Andesteg og Kalvesteg

23. T. Vi havde meget travlt med Rengøring samt fernisere Gulvet i Dagligstuen og om Aftenen pudsede vi.

24 Juleaften: Vi havde travlt lige til Kirketid om Eftermiddagen, vi var alle i Kirke paa nær Far og der traf vi Anna V. som kom for at fejre Juleaften Hjemme. Om Middagen fik vi Risengrød med Mandel i og den fik jeg. Da vi havde spist og danset om Juletræet fik vi vore Gaver. Jeg fik et Ur og dertil et Læderuhrarmbaand samt en Taske og en Bog. Mor fik en Sølvgaffel, 4 Frugtknive samt en mageløs god Pudseklud og en Asiet, Far fik vel ikke stort andet end en Brevpresser og en Flaske Rødvin. Helga fik en Poesibog, et Uhrstativ en Spejl og et Par fine hæklede Sko af Anna Valborg. Inger fik en Noterebog, en Spejl, et broderet Lommetørklæde en stor Kop med Chokoladeknapper og en Guldring. Anna V. fik af os et Amatøralbum en Smudstøjspose, Tøj til en Frisertrøje, 2 Lommetørklæder, en Klædebørste og en Børnenes Lommebog; af Egeskovs fik hun en Bog, et Julehefte og en Sølvske og saa var der vist ikke mere.

Niels cyklede til Rønne han fik 10 Kr. i Julegave. Vi fik forresten allesammen hver et Julehæfte ogsaa. Senere paa Aftenen læste vi Julefortællinger højt og spiste Knas samt drak Kaffe og vi Sang ogsaa et Par Julesalmer.

Før vi gik i Seng var Far, Mor, Inger og Helga i Bad.

25. Juledag: Vi saa paa vore Julegaver og læste i Julebøger Helga var om Formiddagen oppe og ønskede Lærer Andersens glædelig Jul, hun fik en meget fin Æske Konfekt til sig og Inger som Tak fordi de har passet Kaj saa meget. Om Eftermiddagen var Mor, Anna Valborg, Inger og jeg paa Agerbygaard til Julegilde

26. F. Asta og Dagny Müller kom med Toget herop for at tilbringe Juleferien heroppe. Anna V. gik til Egeskov henimod Aften. Ellen Hansen var her og inviterede os derop i Morgen

27. L. Inger og jeg var paa Fløjlegaard og der var ogsaa Krusegd. og vi dansede og spillede Kort og meget mere. Helga, samt Asta og Dagnu besøgte Dorthea lidt

29. [28.] S. Far, Helga og jeg kørte med Middagstoget til Aakirkeby vi vilde nemlig gerne til Ungdomsmøde i "Bethania". Vi drak Eftm. Kaffe hos Bedstefar og Karoline og bagefter gik vi saa i Kirke. Pastor Jespersen prædikede og der var en meget stor Altergang.

Efter Kirketid gik Far til Byen igen, men Helga og jeg blev dernede vi havde ogsaa lidt Mad med derned.

Efter et Ophold paa ca. 1½ Time begyndte Mødet igen og nu talte Jespersen lidt og Pastor Hansen læste en Julefortælling for os; og saa Sang vi naturligvis jeg har været med til at synge 14 Julesalmer i Dag. Vi traf jo ogsaa nogle Bekendte dernede som vi talte med. Anna Val var der med Egeskovs i Jumbe. Efter Mødet var det Togtid og Far og jeg kørte saa med Toget hjem igen medens Helga blev derhenne Natten over. Hjemme havde de haft Besøg af Rigmor Pihl og hun blev der om Natten, da der ingen kom efter hende. Niels kom tilbage fra Rønne igen i Formiddags.

29. M. Rigmor tog hejm i Formiddags. Helga kom hjem med Eftermiddagstoget

30. T. Havde vi vort "Julegilde". Her var 3 fra Agerbygd. samt Aagaards, Pihl. Sakken og Rigmor og Ellen Hansen. Vi dansede lidt paa Salen og morede os ellers med forskellige andre Ting

31. Nytaarsaften: Helga samt Asta og Dagny og Mor var til Pihls til "Julekalas". Sidenhen paa Aftenen gik vi andre ogsaa derhen og hentede dem. Niels var vist ude og gøre Nytaarsløjer om Aftenen men om det blev til noget videre ved jeg ikke. Og saa faar jeg vel slutte her i min Dagbog efterdi der jo begynder et nyt Aar i Morgen