Dagbøger 1925

  1925, Januar Dagbog for Gudrun Dam fra 1. Januar 1925

Januar 1925

1.Torsdag Nytårsdag. Vi var hjemme allesammen og vi havde heller ingen Fremmede undtagen Asta og Dagny. I aftes frøs det, men i Dag er det det samme Regn og Slud som altid, det er slet ikke Julevejr i Aar det er rent ud sagt skidt.
2. Fredag. I Dag kom Esther Larsen herhen med formiddagstoget, vi var ellers inviterede op til Egeskov men nu blev vi hjemme, det er ogsaa saadan et grimt Vejr det er meget bedre at være hjemme og spille Kort. Esther blev her om Natten.
3. Lørdag. Asta og Dagny samt Esther rejste deres Vej. Jeg glemte at skrive at Helga gik til Egeskov i gaar hun kom hjem i Dag.
4. Søndag. Vi kørte allesammen med Middagstoget til Aakirkeby og da vi kom derhen holdt der en meget fin Luksusbil og ventede paa os, den kørte os saa til "Bethania" vi vilde nemlig gerne i Kirke først, uden for Bedstefar holdt vi og fik Anna V. paa, hun var kommet med Egeskovs som skal have Barnedaab, Drengen kom til at hedde Erik, og begge Kæresteparrene stod Fadder.
Efter Kirketid holdt der ogsaa en Bil til os, men den var ikke nær saa fin som den første. Da vi ankom til Værmelandsgaard fik vi jo Chokolade og Kager hvad vi ogsaa godt kunne trænge til da vi ikke havde haft tid til at spise megen Middagsmad hjemme. Der var ellers ikke stort Gilde på Værmelandsgaard denne Gang og af Naboerne var kun 2 fra Hullegaard og saa Ludvig Kofoed mødt. Til Aften fik vi først Medisterpølser og Ribbensteg dernæst varm Flæskesteg og tilsidst Gaasesteg med brunede Kartofler, ja og saa The ovenpaa naturligvis. Vi lærte et nyt Kortspil som hedder "Romi" det er meget morsomt og næsten et Hasardspil, medens vi ganske roligt sad og spillede Kort gik Lyset pludselig ud og vi sad i Mørke og den næste Time maatte vi hjælpe os med 3 Stearin Lys; men det varede ikke længe inden Onkel Chr. fik Bud efter en Elektriker som lavede det. Far og Mor blev paa Værmelandsgaard om Natten, mens vi andre kørte med til Aakirkeby, Helga og jeg laa hos Tante Sine de andre laa paa Stængen.
5. Mandag. Vi gik paa omgang hos Familien. Far og Mor kom kun til Byen efter Kaffetid om Eftermiddagen. Mor havde været en Tur på Bukkegaard og set om Fruen der hun ligger af Hekseskud nemlig. Mor og Far blev der en Dag endnu, vi andre kørte hjem. Ellen Lund har holdt Hus for Niels, mens vi var borte.
6. Tirsdag. Vi fik Brev fra Jenny om at hun gerne vilde have mig derhen i Sommer, vi skrev nemlig til Jul og spurgte om hun havde brug for mig og det havde hun altsaa. Mor og Inger kom hjem med Aftentoget.
7. Onsdag. Det bliver stadig ved med at være Sommer i Dag saa jeg en udsprungen Rose i Haven og i Rønne har man friske Rabarber, Græsset er grønt og Anemonerne begynder at pippe frem saa det er meget sommerligt. Vi begyndte at læse "David Copperfield"
8. Torsdag. Vi tærskede en Times Tid og jeg tog Halm fra
9. Fredag. Niels var til Havet efter Sten. Vi hørte lidt Radiomusik om Aftenen.
10. Lørdag: I Dag stod der i Bladet at der havde været en frygtelig Ildebrand i Neksø hele den store Central og Tøjhuset og en Forretning endnu brændte.Telefondamerne maatte ud igennem Vinduet og der blev 2 Mænd kvæstede den ene var Købmand Kjærgaard han ligger nu paa Sygehuset i en meget lidende Tilstand
11. Søndag. Niels cyklede til Rønne tidlig om Morgenen før vi kom op. Om Eftermiddagen kom Hans og Hansine sammen med Fru Kofoed Lillegd og Birgitte og Mille, ja, og saa Poul Grønvang og Niels i deres store nye Bil.
Birgitte interresserede sig levende for vore Papirsdukker og vi har i det hele tage mange fælles Interresser naar det kommer til Stykket, det er Skade at der er saa langt til Lillegaard ellers kunne vi besøge dem lidt oftere. Til Aften havde vi Medisterpølser og Andesteg. Far er saa hæs og forkølet at han næsten ikke kan tale. Niels var til Fredes Fødselsdag om Aftenen.
12. Mandag. Vi læste en hel Bog som hed "En dansk Dreng" den var rigtig god.
13. Tirsdag. Vi bagte i den store Ovn, baade Grahamsbrød, Sigtebrød og Hvedebrød. Jeg fik Brev fra Anna V. Der var Menighedsmøde bestemt paa Kirkebogd i Dag, men det blev aflyst igen, muligvis paa Grund af Mund- og Klovsygen.
14. Onsdag. Her var en mand og solgte Krigsraab.
15. Torsdag. Vi vaskede Storvask og vi gjorde det uden fremmed Hjælp, vi hjulpes til alle sammen og saa blev vi alligevel færdige medens det var lyst. Vi skrev brev til Anna Valborg. I Dag stod der i Bladene at Kærgaard var død uden at komme til Bevidsthed, naar undtages lige straks efter Slaget.
16. Fredag. Mor gik op til Lærer Andersens i Anledning af hans Fødselsdag og om Aftenen gik Helga og jeg op og hentede hende. Der var ikke andre Fremmede end Fru Jørgensen og Erna og saa Lærer Hansen, men vi fik alligevel Chokolade.
17. Lørdag. Inger begyndte at spille. Vi rullede lidt og strøgte temligt og saa fik vi første Del af "David Copperfield" udlæst.
18. Søndag. Helga passede Kaj om Eftermiddagen. Niels var i Rønne.
19. Mandag. Vi tærskede med saa gik Maskinen itu henimod Aften og vi maatte holde op. Dorthea var her en stund i Mørkningen. Nu har de faaet Klovesygen paa Aspesgd. og de bliver vist meget strengt bevogtet der er saa galt tale om at der skal gaa Nattevagt.
20. Tirsdag. Vi tærskede om Eftm.
21. Onsdag. Vi tærskede hele dagen og Martine kørte Hestene. Om Aftenen gik Mor, Helga og jeg til Menighedsmøde paa Frigaard. Pastor Hansen talte og der var mange mennesker. Anna V. var ikke med Egeskovs fordi hun ikke er rigtig rask.
22. Torsdag. I dag slagtede vi to Ænder og en Hane og saa fik vi aftærsket og Æbleskiver om Aftenen. Mor var til Sygeplejemøde paa Hovedskolen.
23. Fredag. Dorthea var her igen med noget Fredskædevæsen.
24. Lørdag. Inger spillede og Mor var en Tur nede i Byen. Vi havde Torsk til Middag hvad vi ikke har haft i umindelige Tider.
25. Søndag. Vi saa paa en hel Bunke gamle Fotografiplader og saa lærte vi at spille Whist, hele 9 Roberter. Vi hørte ogsaa svensk Radio, det var en Gudstjeneste med baade Korsang, Prædiken og Orgelspil det var saamænd rigtig tydeligt.
26. Mandag. Helga spillede. Om aftenen var Lærer Hansen hernede i et Ærinde og han sinkede os en hel Time i at spille Whist.
27. Tirsdag. Vi bagte og stegte i den store Ovn, 8 Grahams-, 4 Sigte- og 4 Hvedebrød og stegte 2 Ænder, 1 stor Hane, samt en Kalvesteg og en Flæskesteg, ja, og saa en Sortkage og en Sodakage og det blev nok vellykket altsammen. I Dag har der ligget et fint lag Sne over alting næsten den første i Aar. Stine var her og rullede.
28. Onsdag. Det var Fars Fødselsdag han fik vist ikke andre Fødselsdagsgaver end en strikket Krave af Anna Valborg. Om Eftermiddagen ved 5 Tiden eller deromkring kom Læsekredsen og spiste til Aften vi ventede ogsaa en Bil fra Aakirkeby men der kom ingen senere fik vi saa at vide at der var Mund- og Klovesygen paa Værmelandsgd.
Om Aftenen læste de lidt, men Lærer Hansens maatte gaa tidlig de skulde jo hjem til Børnene de havde ellers tre Barnepiger, vi andre spillede Whist men til sidst kom de næsten alle ind og hjalp til. Anna V blev hjemme.
29. Torsdag. Mor og jeg kørte med Middagstoget til Rønne. Vi gik ind til Hans og Hansine og straks maatte Hans afsted i Byen og købe Kage, Fiskefrikadeller, Knækpølser og meget mere. Om Aftenen gik vi alle fire i Teatret og saa et Stykke som hed "Studeprangeren" forresten et meget morsomt Stykke paa 5 Akter. Da vi kom tilbage drak vi Kakao
30. Fredag. I Dag gik jeg og Mor i Byen og købte ny Frakke (brun Eskimo) og tilsvarende Skindkrave samt Tøj til en Musselinskj. Om Eftermiddagen kørte vi i Hans's nye fine Bil til Lillegd. Jeg prøvede at filere derhenne jeg lærte ogsaa noget jeg skal øve mig videre hjemme. Saa saa jeg ogsaa alle deres Papirsdukker men de har alligevel ikke saa mange som os. Jeg lovede at skrive Brev til Birgitte naar jeg kommer til Jylland, det er bedst jeg skriver det, saa husker jeg det bedre. Helga fik 4 nye Tændstikæsker til sin Samling, nu har hun vist 27 Forskellige. Om Natten laa vi igen hos Hans og Hansine.
31. Lørdag. Vi gik igen i Byen og handlede forskellige Ting. I Dag var vi ude paa Villa "Nordhøj" og spiste til Middag og til Aften spiste vi hos Müllers. Om Aftenen kørte vi hjem med Toget efter vor lille Ferie.
 
  Februar Februar
1. Søndag. I Dag var vi hjemme alle undtagen Niels, som var i Rønne og paa Højskolen.
2. Mandag. Anna Valborg gik til Egeskov igen efter at have været hjemme næsten en Uge
3. Tirsdag. Anton Larsen var her og købte vor Tyr og saa var her 2 Agenter i Bil og vilde prakke Far en Selvbinder paa men han betakkede sig
4. Onsdag. Mor, Inger og jeg var til Læsemøde hos Lærer Hansens. Inger hørte Stæren i Dag.
5. Torsdag. Mor har syet 3 nye Satinsforklæder til os. Vi fik Hestebøf til Middag. I Dag har Far sagt, at vi maatte nok faa Telefon naar der blev Forbindelse med Jylland, for paa den Maade kunde de jo tale med mig, naar jeg rejser, saa haaber jeg det sker snart
6. Fredag: Vi fik Kort fra Aakirkeby at Bedstefar at han laa af stærk Forkølelse. Far, Mor, Helga og Inger var kørende paa Egeskov til Herrens Fødselsdag og de kom kun hjem Kl. 2 om Natten. Niels og jeg var alene hjemme.
7. Lørdag: Vi fik Telefonbud at Bedstefar havde Lungebetændelse og om Far vilde komme derhen, han kørte saa derhen med Middagstoget og er ikke kommet tilbage endnu og kommer nok ikke i Nat.
8. Søndag: Far kom hjem med Middagstoget og Bedstefar havde det lidt bedre, han, Far altså, havde en hel Bunke Broderier med hjem, saa vi fik travlt med at tegne Mønster af. Sygeplejersken var her vist en halv Time, saa kom der Bud, at der var en lille Dreng kommet til Skade, det var forresten Matheas Ipsens lille Søn, og hun måtte sporenstrengs afsted. Resten af Tiden læste vi højt eller spillede Whist, som vi er temlig forfaldne til. Niels har været Far i Dag og det har vist gaaet meget godt.
9. Mandag: I Dag fik vi Bud fra Aakirkeby at Bedstefar var blevet daarligere igen og Helga og Far rejste saa derhen med Aftentoget. Helga spillede i Dag og hun fik en hel Bunke Frimærker af Lærer Andersen.
Mor var en Smut henne hos Pihls, da det var saa længe Siden hun havde været der. Niels var til Afholdsmøde i Aften og han skal have Telefonbud om hvordan det gaar Bedstefar med hjem.
10. Tirsdag. Niels fortalte at Bedstefar var endnu daarligere og Mor rejste saa derhen med Morgentoget. Anna V kom hjem om Formiddagen og lige før Middag kom Dorthea med Besked fra Far at dersom vi vilde se Bedstefar mere maatte vi komme derhen i Dag, vi tog saa alle 3 afsted med M. Toget. Da vi kom ned paa Doktorbakken var Onkel Chr. samt flere af Familien der, Bedstefar var dog ikke daarligere end at han kendte os nok men han glemte det straks igen, han laa saadan og halvsov hele Tiden.
Vi var oppe hos Johs. Hansen og købte en meget gammeldags Frakke til mig som det var Meningen at jeg skulde have paa i Roerne i Jylland men nu synes vi alligevel ikke den egner sig til det, vi købte ogsaa en Golftrøje til Anna V. den og blaaprikket Tøj til to Kitler. Et andet Sted købte vi 2 pæne Satinsforklæder og et nydeligt strikket Sæt (Hue og Halstørklæde), Tøj til en Frisertrøje til mig og flere forskellige andre Smaating. Anna V. og jeg spiste til Aften hos Tante Sine, de andre nede paa Doktorb. Far blev der henne om Natten, alle vi andre tog hjem. Helga tog hjem med Eftm. Toget.
11. Onsdag. Soen har faaet 6 Grise i Nat, deraf er de 2 døde. Niels vaagede over dem i Nat til Kl. 5 til Gengæld laa han til Kl. 11 i Dag. Far kom hjem med Eftm. Toget det var ved det samme derhenne. Der var Læsemøde paa V. Skole men vi var ikke der. Jeg tegnede Ingers Underkjole paa i Dag.
12. Torsdag. Anna V. har været to Gange og ringet sidste Gang var Bedstefar lidt daarligere. Far rejste igen til Aa-. om Aftenen. Jeg begyndte at brodere Natkjole.
13. Fredag. Edel og Hans Peter kom herned og besøgte, men de skulde gaa hjem igen til Aften. Inger laa hele Dagen og jeg gik i Seng om Eftm., vi var ikke rigtig raske. Vi har fundet nogle af de første smaa blaa Anemoner. Far kom hjem igen med Eftm. Toget, endnu er det det samme derhenne.
14. Lørdag. I Dag fik vi Bud om at Bedstefar var død Kl. 10½ i Formiddag. Far tog saa igen derhen om Middag, for der er jo forskellige Ting, der skal ordnes, han kom hjem med Aftentoget.
Inger ligger fremdeles, men jeg er rask igen i Dag og oppe og bestiler noget.
I Gaar aftes var der en So der fik 9 Grise og endnu er der vist kun død en. Og saa, tænk engang, skal vi vist have Telefon, Hurra, Pihl har i det mindste bestilt til sig og os i Dag, saa det er nok det nærmeste det har været endnu.
15. Søndag. Helga gik til Egeskov straks over Middag, hun skulde op og hente noget af Anna Valborgs Tøj, hun kom hjem igen til Aften.
Mor og jeg var i Kirken i Eftm. og der var ligefrem andre end os i Kirken i Dag, vel sagtens paa Grund af det milde Vejr. I Dag er Inger oppe igen og er ferm som sædvanlig. Niels kørte til Rønne i Morges

16. Mandag. Helga var syg i Dag, hun havde ondt i Halsen og Feber over 39 Gr.. Mor, Anna Val og jeg var til Koncert i Forsamlingshuset, det var Ungdomsforeningen og Afholdsfor der tilsammen holdt den.

17. Tirsdag. Frk. Madsen var her om Eftm. paa et lille Besøg og saa saa hun om Helga, som ligger endnu, men i Dag er hun bedre.

18. Onsdag. Vi vaskede Storvask som ikke var saa meget stor endda, vi var ogsaa ret tidlig færdig skønt baade Anna Valborg og jeg var i Vandet. Helga var oppe i Eftm. Det er vedblivende Sommervejr, der er en Busk i Haven, som er næsten helt udsprungen, blot Træerne ikke ogsaa snart springer ud.

19. Torsdag. Vi skulde tørre Tøj i Dag, men det blev rigtignok ikke til noget, for Regnen plasker ned næsten hele Tiden. Inger vil have brevskifte med en Pige fra Grenaa, i Dag skrev hun til hende og nu afventer hun naturligvis i stor Spænding om hun faar svar; forleden fik Inger forresten et Gækkebrev, stemplet Rønne-Allinge, hun har nu ikke kunnet gætte, hvem det var fra, men det faar hun nok snart at vide. I Dag var Frede ikke her.

20. Fredag. I Dag var vi i Aakirkeby til Bedstefars Begravelse. Vi havde Eskild Jensen til at køre for os og vi kom nok til Aa.- ved 2 Tiden, det første vi gjorde var at købe et Par Galocher til Inger for der er saa sølet overalt, særlig i Dag, for i Formiddags sneede det jo ikke saa lidt.
Vi samledes nede paa Doktorbakken, hvor vi jo skulde synge Bedstefar ud, han skulde begraves Kl. 3 fra Kirken. Der var et ret stort Følge og mange Kranse, Bedstefar blev jo begravet ude hos Bedstemor paa den nye Kirkegd. Far takkede for Deltagelsen, og efter Begravelsen var der kaffe paa Højskolehjemmet, der var bestilt til ca. 50 og der kom nok godt saa mange. Onkel Chr. var med i Kirken men slet ikke bag efter, han turde ikke paa Grund af Klovesygen. Senere spiste vi til Aften hos Onkel Markus sammen med flere af Familien, det er rigtignok længe siden han har haft Fremmede ogsaa.
Da Klokken var godt ti kørte vi hjem alle undtagen Helga, som blev derhenne.
Andrea var hjemme og hjalp Niels at malke om Aftenen

21. Lørdag. I Dag er det til en Forandring Frost hele hele 5 Gr. lidt Sne ligger der vogsaa, saa det er helt vinterligt. Her var en Mand og solgte Urtefrø det er noget tidlig, men det gælder vel om at komme først. Vi fik Kort fra Egeskov om vi vilde komme derop og hjælpe dem at slaa Katten af Tønden Fastelavnsmandag.

22. Søndag. Frk. Madsen kom til Middag og hun blev her til Kl. 10 om Aftenen. Far og jeg fikserede en hel Bunke Fotografier ikke alle lige vellykkede men dog flere rigtig gode. Niels cyklede til Rønne over Middag, det fryser ellers rigtig bravt, saa det bliver nok en kold en.

23. Fastelavnsmandag. Det var rigtig Fygevejr i Dag, vi skulde jo gaa til Egeskov, men det blev nu til at Inger og Anna Valborg gik, for saa kunde de blive om Natten. Anna V. skal jo være deroppe igen nu, nu har hun jo ogsaa været hjemme i længere Tid og saa maatte jeg blive hjemme og hjælpe til at spise Fastelavnsboller og flere forskellige Smaating. Helga kom hjem fra Aakirkeby, hvor hun blev om Begravelsen. Niels kom cyklende hjem fra Rønne i Rogget og lignede nærmest en Snemand, da han kom frem.

24. Tirsdag. Mor var til Hjælpekassemøde og bagefter besøgte hun lidt til Pihls. . Inger kom hjem fra Egeskov efter først at have været i Skolen. Jeg skrev Brev til Jenny om hun kunde skaffe os en ny Forvalter for naar nu Niels flytter saa har vi jo ingen. Vi var for første Gang i Aar ude at køre paa Kælk

25. Onsdag. I Dag bagte vi i den store Ovn, Brød som sædvanlig og saa stegte vi 3 Haner og bagte 2 Sodakager, jo, og saa lavede vi jo ogsaa noget Æblekager for det er jo den yngstes fødselsdag i Morgen det er nu ikke fordi vi venter saa mange fremmede, men man plejer jo alligevel at lave lidt til.

26. Torsdag. Inger fyldte 13 Aar hun fik et Muslingesmykkeskrin et Sølvfrakkeskjold af mig, 2 Kr. af Helga og 2 Kr. af Far, et fint Forklæde af Anna Val., 5 Appelsiner af Egeskovs og 2 Blomsterglas af Pihls og saa en flot Skindtaske af Faster Hansine. Her var kun Egeskovs (Laura, Børnene og Anna Val.) og saa Rigmor og "Sakken" saa det var jo ikke ret mange. Gildet sluttede ogsaa tidlig, for Kl. 10 var vist alle Gæsterne borte. Vi hørte lidt Radio om Aftenen.

27. Fredag. Vi gjorde i Orden efter de mange Gæster. Niels red Jumback til og den slog ham ikke af nogen eneste Gang, han skal jo øve sig til han skal hen og være Trainkonstabel. Mor har været halv "Sjit" i Dag, hun er saa forkølet saa det er en Gru.

28. Lørdag. Mor laa hele Dagen ikke fordi hun var saa meget syg, men hun vilde gerne have sin Forkølelse udligget. Om Aftenen var Inger og Helga med Rigmor Pihl til Komedie i Forsamlingshuset, de spillede "Skifteretten gør Udslaget" og "Onkels Kærlighedshistorie" og de havde moret dem godt. Rigmor laa her om Natten. I Dag er det sidste Dag at Niels er her.

29. Søndag. I Dag flyttede Niels, men han kommer herop paa Tirsdag og henter sit Habengut. Det er det yndigste Vejr, rigtig Foraarsagtigt, vi var i Skoven og plukkede Anemoner slet ikke saa lidt endda
 
  Marts Marts
1. Søndag. En Gentagelse af den 29. Februar.

2. Mandag. Helga var paa Vej at spille. Slagter Ipsen var her og vilde købe Kreaturer, han bød 280 Kr. for Tyra, men Far vilde dog ikke sælge den

3. Tirsdag. I Dag var Niels kørende heroppe med Hans og Hansine, samt Marie Brun og Herman i Bil de kom kun ved 4 Tiden og kørte igen ved 9 Tiden, saa det var en forholdsvis kort Visit. Niels skulde jo tage rigtig Afsked med os, for nu faar vi ham vel ikke at se for det første.

4. Onsdag. I Dag kom endelig de længselsgfuldt ventede Telefonmænd de var 2 i Tallet og de blev her og spiste til Middag, de lovede at vi kunde faa Telefonen opstillet i Midten af Marts, men om de holder det er jo tvivlsomt. Jeg fik min Natkjole færdig. Det har været nogen Frost i Dag, det har ellers været saa sommerligt, bare Anemonerne ikke gaar væk igen.

5. Torsdag. I Dag fik Inger endelig Brev fra Karla Jørgensen og det blev hun meget glad ved.

6. Fredag. Fru Køller kom herned og skulde lave lidt for os, men har kun Tid til at blive her saa kort. Anna Valborg og Ruth kom hjem fra Egeskov

7. Lørdag. Anna V. og Ruth samt Helga gik til Egeskov. Inger gik derop fra Skolen. Om Aftenen gik Fru Køller og Mor og jeg gik med op til Lærer Andersens og spillede Whist med dem. I Gaar begyndte jeg at strikke en Strømpe

8. Søndag. Vi ventede halvvejs Aakirkebybo men der kom nu ingen, Vejret var vel ikke godt nok, det er det jo aldrig. Fru Jørgensen kom herned fra Kirken og blev her til Aften. Vi læste en Bog, som hed "Tante Peters Høns" den var saa morsom, saa vi læste den hele paa en Gang.

9. Mandag. Det var dygtig Rogg om Formiddagen, men det stilnede af om Middag. Frede var kørende i Østermarie med en Kalv. Om Aftenen efter Malketid var Inger og jeg ude og køre paa Kælk. Mor fik Bud om hun vilde komme till Menighedsmøde paa Kirkekilde, Sognerådsvalg i Østerlars og m m men det kan vel ikke naas alt.

10. Tirsdag. Det har sneet temligt i Nat og i Dag prøvede vi for første Gang i Aar Slæden vi kørte Jumback til og Top Enspænder. Om Middag kørte Far og jeg (og Anna Valborg fra Egeskov) til Aakirkeby til Onkel Mathease Fødselsdag, de havde nu ikke stort Gilde saa der var god Plads til os. Anna Val. og jeg blev der om Natten.

11. Onsdag. Vi gik lidt i Butikker vi spiste til Middag hos Tante Sine, vi saa paa alle Fasters vellykkede Fotografier og saa forresten spillede vi Whist. Far, Mor og Helga kørte paa Slæde til Menighedsmøde paa Kirkekilde. Nu skrider det rask fremad med Telefonarbejdet, der er allerede sat flere Støtter saa nu varer det nok ikke længe inden vi faar den. I Dag fik vi Brev fra Jenny.

12. Torsdag. Erna Hansen kom herned hen imod Aften, hun havde sin Kælk med og saa fik vi os nogle herlige Kælketure ude paa Bakken.

13. Fredag. I Dag vaskede vi en lille Storvask, som vi blev færdige med ved 4 Tiden, bagefter gik Inger og jeg ud og kælkede. Helga gik i Kirken og saa paa Jenny Hansens Bryllup, hun maa da blive gift tidsnok for hun er jo kun 18 Aar. Nu har vi da endelig faaet Vinter og det haard endda, i Nat frøs det den halv Snes Gr. det er godt der er lidt Sne til at dække markerne.
Jeg skrev i Onsdags at de kørte til Menighedsmøde, men de kom saamænd ikke længer end til Hovedskolen, for Slædeføret naaede ikke længer.

14. Lørdag. Inger var til Emily Pedersens Fødselsdag

15. Søndag. Far og Mor var i Kirke, Inger, Helga og jeg kørte dem derhen paa Slæde, bagefter hentede vi Rigmor Pihl og saa skulde vi more os, men det blev jo snart kedeligt at køre hjemme ved saa kørte vi op til Sognevejen og der stod Frk Madsen og Frk Skovgaard og vinkede til os og vilde bestemt have Kanetur, vi kørte saa lidt rundt med dem og endte tilsidst paa Vibes Mark, men da vi skulde derfra igen gik det ene Hammelreb i Stykker og saa sad vi jo net i det, alt gik dog bedre end man skulde tro, men Helga maatte alligevel af og være Hest en Tid

16. Mandag. I Dag havde vi to Telefonmænd til Middag. Helga spillede og bagefter besøgte hun lidt til Pihls

17. Tirsdag. I Dag var det rigtignok en højtidelig Dag, vi fik den længselsfuldt ventede Telefon opstillet og vi ringede først til Egeskov, derefter til Onkel Ludvig og Onkel Chr. Dorthea ringede ogsaa til os og ønskede os til Lykke, saa fortalte hun at hun kunde hilse os fra Niels, han havde det ellers meget godt og tænk saa havde han blevet Chauffør derhenne og det var jo et stort Held for ham.
Vi bagte ogsaa i den store Ovn i Dag.

18. Onsdag. Jeg ferniserede Gulvet i Dagligstuen for første Gang. Inger spillede og saa blev hun deroppe, Mor gik derop om Aftenen for der var Læsemøde, de læser saadan en morsom Bog deroppe til en Forandring, den hedder "Konsulinden". Jeg glemte at skrive i Gaar at vi fik "David Copperfield" udlæst, vi begyndte paa den først i Jan. saa den har været sejg.

19. Torsdag. I Dag har det været Tø paa Kraft og nu er det meste af Sneen borte, saa er forhaabentlig denne Vinter forbi

20. Fredag. I Dag forærede Pigerne i Skolen Lærer Hansen en fin Sølvskaal til en Snes Kr. i Anledning af at det var hans Fødselsdag for en Maanedstid siden og i Morgen skal de ind og have Chokolade.

21. Lørdag. Der er udbrudt Mund og Klovsyge paa lille Ødegaard og paa Lynggd. her i Sognet vi troede ellers at den var færdig for denne Gang men det lader jo ikke til

22. Søndag. Anna Valborg kom hjem og blev hjemme i Nat. Onkel Chr. ringede op og sagde at han kom nok ikke, vi ventede ham nemlig halvvejs herhen i Dag, han har ellers været en lille Svip i Aarhus i disse Dage. Vi har haft Mors Breve fremme og læst i Dag det var meget sjov.

23. Mandag. Mor var til Hjælpekassemøde paa Vestergaard. Kure Højogre blev valgt til Formand i Sogneraadet.

24. Tirsdag. Det var meningen at Mor skulde gaa ned til Smed Kofoed nede i Byen men da hun kom halvvejen derned mødte hun Kusine Ingeborg og Fru Poula Hansen som var paa Turen herned og gik jo saa med tilbage saa gik Mor med dem ned til Byen igen. Inger passede Kaj for det var Provstens 60 Aars Fødselsdag og saa skulde Andersens gratulere.

25. Onsdag. I Dag vik vi et Kort med Konstabel Rekrut No. 201 Bruns Kontrafej paa. Far var nede hos Martin Dam i Aften og skulde se om de havde en Karl tilovers. Jeg var et Ærinde hos Andrea

26. Torsdag. I Dag kom Fru Køller og skal blive her til Paaske. Vi fik Indbydelse fra Aagaard til Gunhilds Konfirmation, Far og Mor som Gæster og jeg som Opvartningsjomfru. Anna Valborg og Ruth kom hjem fra Egeskov.

27. Fredag. Det var en rigtig gammeldags Regnvejrsdag. Nu har vi begyndt at læse en Bog højt som hedder "Bonden Niels Hald", der er 3 Dele og de er tykke, mon vi skulde faa det udlæst til Sommer.

28. Lørdag. Mor rejste med Morgentoget, Far med Middagstoget til Aakirkeby, Mor skal have sin Brudekjole omsyet og saa skulde de vel ogsaa skifte lidt, Mor fik nu de fire Sølvskeer som vi gav Bedstefars til Guldbrylluppet det havde Bedstemor bestemt før hun døde.

29. Søndag. Det kan nok være at vi blev forbavsede i Morges da vi saa ud i Haven, hver eneste lille Kvist var belagt med Sne, det kan nok være det var fint, men alligevel lidt vinterligt. Siden hen paa Formiddagen fotograferede Far os og jeg tog ogsaa et Par Plader. Om Eftermiddagen var Mor og jeg henne og tog Afsked med Karen Pihl.

30. Mandag. Anna Valborg og Ruth gik til Egeskov igen.
Mor og jeg skulde prøve at lave Klejner efter en opskrift fra Egeskov men det blev nu det bare skidt de smuldrede ganske hen i Gryden, men vi var jo ikke tabt bag en Vogn vi lavede Klejner efter en anden Opskrift og de blev da ogsaa spiselige.

31 Tirsdag. Mor kørte til Aakirkeby om Middag og kom hjem om Aftenen. Karen Pihl rejser i Nat til Købn.
Vi bagte ogsaa Smaakager vi lavede Egeskovsklejnerne om til Hakkemaskinekager, det passede de bedre til og saa bagte vi et par Sodagkager.
 
  April April
1. Onsdag. Inger var til Eksamen. Jeg gjorde paaskerent i mit Værelse, i Morgen skal jeg fernisere Gulvet og saa skal der hænges nye Gardiner op, saa bliver der rigtignok fint. Mor gik til Hjælpekassemøde for sidste Gang, det var hos Søren Jensen

2. Torsdag. Vi holdt Læsemøde, de var her nok alle undtagen Fru Jørgensen og Erna, Programmet var nok det samme som sædvanlig.
Vi blev bedt til Møllehuset til Konfirmation paa Tirsdag det vil sige Far og Mor som Gæst og jeg til Hjælp i Køkkenet.

3. Fredag. Kristian Dam var her for første Gang, han har lovet at komme og hjælp os lidt somme Tider

4. Lørdag. I Dag har Pihls endelig faaet deres Telefon

5. Palmesøndag: Vi er jo bedt til Aagaard i Dag og jeg maatte afsted fra Morgenen af. Da jeg kom derhen havde de ikke Spor begyndt at dække Bord endda de havde havde heller ikke begyndt at Pakke de laante Sager ud eller ordnet Blomster, saa der var nok at gøre. Vi pyntede Bordet nydeligt med Silkebaand og en bred Stribe Crèpe Papir med Roser paa paa Midten. Gunhild havde lavet nogle smaa fikse Buketter af en Smule Vintergrønt og saa en lille Vintergæk eller en anden lille Blomst. Vi dækkede til nogle og fyrre og vi var tre til at varte op nemlig Ella Thorsen, Ethel Svendsen og mig, vi fik Fjerkræ i Capersause med Snitter, og Oksesteg med Kartofler og saa til sidst store Kager naturligvis.
Det kan nok være jeg var træt inden jeg kom hjem, hvad vi ogsaa først gjorde Kl. 2 saa det var jo ikke saa underligt, naar jeg har staaet og gaaet hele Dagen

6. Mandag. Inger og Helga var paa Aagd. i Dag til Ungdomsgilde jeg skulde ogsaa været med, men kunde ikke magte. Anna og Anna Valborg var her fra Egeskov efter en liggegal Høne. Moster Seks var her og rullede.

7. Tirsdag. Vi bagte i den store Ovn om Formd. og om Eftm. var Far, Mor og jeg paa Møllehuset til Johns Konformation vi var kørende i Bil, jeg skulde hjælpe lidt til med at varte op, men det var ikke nær saa storslaaet der som paa Aagaard saa vi havde det mere mageligt med Opvartningen. Fru Køller blev færdig med at sy hos os, nu har hun syet en Frakke, 8 Kjoler, 1 Bluseliv, 2 Kitler, en Friserkaabe, 2 Natkjoler og saa lavet alt det gamle foruden og alt for kun 25 Kr. og det forlangte hun ikke engang

8. Onsdag. Inger og Helga var paa Møllehuset til andendags Gilde. Far var kørende i Aakirkeby efter nogle Møbler af Bedstefars, vi fik blandt andet Chaiselonguen og en Seng

9. Skærstorsdag. Asta og Dagny kom herop med Toget. Rigmor og "Sak" var her henne og legede. Karen Jørgensen og hendes Mor kom her ned fra Kirke og Onkel Ludvig var cyklende herhenne fra Aakirkeby.

10. Langfredag. I morges, da vi sad og spiste ringede Hansine Nielsen op og spurgte om vil vilde have Fremmede fra Morgenstunden af for saa vilde hun, Hans og Niels Bruun komme herop en lille Svip, Hans havde nemlig Tur om Eftm. og det gaar jo frem for alt, saa de skulde køre igen straks over Middag.
Niels er hjemme paa en Orlov paa 3 Dage og saa skulde han jo, som Asta sagde op at vise Damerne sit fine Tøj og det var jo ogsaa pænt af ham, (han ringede forresten op i Onsdags og sagde at han kom maaske.) med det samme blev det bestemt at han skulde komme og tage imod mig ved Damperen Søndag d. 3. Maj. Om Eftm. havde vi Besøg af Onkel Chr., Onkel Markus, alle tre Fastrene, samt Emilie med Dris og Bertha.
Vi fik alle 4 hver et stort Paaskeæg af Onkel Chr.
Jon fra Møllehuset var her med Mors Hæklekrog

11. Lørdag. Anna V.kom hjem i Gaar glemte jeg at skrive. Vi flyttede Bedstemors Seng ind i mit Værelse i Stedet for min og hængte Gardiner op derinde. Skomageren var her med en Regning.
Engang i forrige Uge fik de Klovesygen til Jul. Hansens i Keldseby.

12. Paaskedag. Inger og Anna Val cyklede til Aakirkeby, først blev A. og jeg fotograferede i Haven. Om Eftm. cyklede Mor og jeg til Kirke i Øm. Helga, Asta og Dagny besøgte lidt til Pihls.

13. 2. Paaskedag. Inger kom hjem fra Aakirkeby. Det har været det dejligste Vejr, man kan tænke sig hele Paasken

14. Tirsdag. Dorthea var her nede i Formiddags og hilste paa Asta, hun skal nemlig køre til Rønne om Middag.
Jeg gjorde rent paa det store Gæsteværelse og saa havde vi travlt i Haven for Resten

15. Onsdag. Vi plantede 3 Bede Skalotter i Haven og satte lidt Ærter. Her var en Sønderjyde og solgte saadan nogle ekstragode Knive som var lavet af franske Bajonetter. Det blev Regn om Eftm.

16. Torsdag. Jeg tegnede en Natkjole paa til Helga og begyndte at brodere den ogsaa. Inger begyndte at strikke Styrømpe.

17. Fredag. Mor og jeg var til Læsemøde paa v. Skole jeg vel sagtens for sidste Gang inden Maj. Inger passede Kaj

18. Lørdag. Helga gik omkring med Dybbøl Mærker hun havde 100 og hun fik dem solgt alle. Kristian Dam var her sidste Gang

19. Søndag. Far, Mor, Inger og Dagny kørte til Rønne til Valdemars Konfirmation. Rigmor og Sak var her henne en Tur. Far kom hjem om Aftenen.

20. Mandag. Helga gik og spillede. De andre kom hjem fra Rønne om Aftenen og de havde været baade paa Alderdomshj. i Biografen i Kirken og endnu flere Steder

21. Tirsdag. Vi satte de første Kartofler og jeg malkede 11 Køer om Aftenen.

22. Onsdag. I Dag havde vi meget travlt vi baade bagte i den store Ovn, vaskede en Gryde Klæder og satte Kartofler

23. Torsdag. Vi vaskede en stor Storvask, gjorde hovedrent i Børneværelset og satte nogle Kartofler

24. Fredag. Gjorde vi rent i Dagligstuen. Her var en Kreaturhandler og købte Melona for 250 Kr.

25. Lørdag. Vi havde travlt med at rulle og stryge. Mor lavede 3 Æblekager, som vi skal have i Morgen blot det nu bliver godt Vejr. Vi har faaet den første ferske Sild i Aar.

26. Søndag. Holdt vi Afskedsgilde for mig. Esther Larsen kom til Middag de andre om Eftm.
Her var Magda Jensen, Inger og Alice Dam, Ingefred Larsen, Helga Nygaard, Gunhild og Elmer Jensen, Ellen Lund, Bodil, Ane Marie og Eli Hansen samt Lærer Andersens og Anna Val, Anna og Eva fra Egeskov, Erna Hansen var ogsaa her. Vi legede, saa paa Fodboldkamp, gik til Stavahøl o.m.m. Esther blev her om Natten.

27. Mandag. Jeg rullede om Formd. de andre gjorde rent.
Esther og jeg kørte med Middagstoget til Aakirkeby. Jeg besøgte Markusa og Matheasa

28. Tirsdag. En travl Dag. Jeg besøgte de samme Steder som i Gaar og saa foruden paa Bakken, til Postbud Larsens, Fru Byder, Tante Sine og Ludvig Andreasens.
Jeg skulde jo rundt alle Vegne og gøre Afskedsvisit

29. Onsdag. Det var Regnvejr.
Mor og Helga gik til Læsemøde paa Hovedskolen

30. Torsdag. Olaf Henriksen var her nede med Anna Valborgs Skrin som jeg nu skal have at pakke i. Jeg cyklede til Egeskov og blev der om Natten. Nu har de faaet Bil deroppe og P. N. har selv Kørekort.
 
  Maj Maj.
1. Fredag. A. og jeg stod tidlig op og kom hjem til Malketid. Det er ellers saa længe Siden jeg skrev, saa jeg kan næsten ikke huske alt det der er sket. Jeg pakkede min Kuffert og gik ellers rundt og tog Afsked med alting derhjemme for i Morgen skal jeg jo rejse

2. Lørdag. Jeg rejste hjemme fra med Middagstoget, Mor fulgte mig til Rønne. Jeg blev fotograferet nede hos Fotograf Møller for det vilde de jo absolut have at jeg skulde. Om Aftenen rejste jeg saa med "Hejmdal" til Købn. det var rigtig godt Vejr, men der var alligevel mange der var syge, jeg var det altsaa ikke. Vi kom i Land Kl. 7½ og saa skulde Niels jo været der efter Bestemmelsen men i Gaar havde han skrevet hjem at han kunde ikke slippe for Paraden paa Grund af at der havde to Karle været oppe at slaas og væltet dem i hans Seng og saa maatte han værsaagod blive hjemme

3. Søndag. Karen J. tog imod mig ved Damperen og saa gik jeg med hende hjem til Fru Schorring[?]. Vi gik en Tur i Frederiksberg Have om Formd. og om Eftm. var vi i Folketeatret og saa "Landsoldaten" det var rigtignok morsomt vi sad der vist i 3-4 Timer der var hele 9 Akter og megen Sang og Musik, ja, det var meget spændende. Om Natten laa jeg ude paa Frederiksberg. Niels har jeg heller ikke set noget til i Dag

4. Mandag. I Dag rejste jeg fra Købn. Rejsen gik i det hele taget udmærket jeg var i Tofterup Klokken godt 6 og Jenny var der og tog imod mig. Siden hen paa Aftenen gik vi en Tur ud over Markerne og saa paa Bedriften. Jenny sagde at jeg skulde tælle vinduesruderne og saa gaa baglængs i Seng saa gik det jeg drømte i Opfyldelse, men jeg tror alligevel ikke at jeg vil skrive hvad jeg drømte her

5. Tirsdag. Jeg blev sat lidt ind i Forholdene paa Skovende og bestilte jo ikke meget den 1.ste Dag naturligvis

6. Onsdag. Jeg kalkede og gjorde rent i Karlekammeret og jeg fik Brev fra Asta Müller

7. Torsdag. I Dag bagte Jenny Tvebakker og jeg hjalp til med saadan lidt forskellig. Jeg fik et langt Brev hjemmefra, jeg har ogsaa skrevet et hjem, ellers ingen endnu

8. st. Bededag. Det har været det yndigste Vejr man kan tænke sig, men hen paa Eftm. blev det Torden, dog ikke saa slemt endda.

9. Lørdag. Nu er der endelig gaaet en Uge siden jeg rejste hjemmefra, men den har ogsaa være lang jeg synes det er en Evighed siden jeg var hjemme. Jeg kan ikke sige jeg er fri for at lide af Hjemve, men det skal jo udholdes

10. Søndag. Om Formd. skrev jeg Brev til Asta Müller og om Eftm. læste jeg en Bog som hedder Onkel Poul den var saa god synes jeg.
Anna var væk om Eftm.

11. Mandag. I Dag satte vi Kartofler om Aftenen var det vel nærmest vi var kun 2 om det nemlig Anna og jeg saa vi maate ordentlig slide i det Stykket var nemlig længer end hjemme og dog plejer vi at være 3-4 om det der, det kan nok være der var Gang i Sokkerne. Jeg skrev Brev hjem men fik det ikke afsendt.

12. Tirsdag. Vi masede i Haven den er nu ogsaa smuk den ligner nærmest et Anlæg med sine mange Trær og Buske. Jenny var ikke rigtig rask hun har en daarlig Mave

13. Onsdag. Om Formd. var vi i Haven, om Eftm. satte jeg Kartofler. Vi, det vil sige Jenny, Jeppe og jeg var til Møde i Tofterup og bagefter var vi inde hos æ Degn og drak Kaffe sammen med Foredragsholderen Futtrups og Hans og Stinne Madsen. Vi maatte gaa hjem derfra og der er vist ligesaa langt som hjemme fra og til Godthaab der var en ordentlig Tur.

14. Torsdag. I Dag var vi i Haven hele Dagen næsten, om Eftm. i Køkkenhaven jeg gravede og Jenny saaede. Inden jeg blev færdig med Malkning og det hele var Kl. over 9. det er dog næsten for sent nok ligesom gamle Dage tænker jeg.
Om Aftenen var Jen. og Jep. paa Besøg

15. Fredag. Igen var vi i Haven og vi er snart færdige nu skønt færdige bliver vi jo ikke i Haven om Sommeren

16. Lørdag. Vi blev færdige med at sætte Kartofler men det har vi ogsaa være længe om, nu er der nok sat. K. paa c. 3 Td.Land ogsaa.
Jeg fik Brev hjemme fra at Mor var kommen paa Sygehuset i Aakirkeby, hun havde en Svulst i Underlivet skrev Far, men Lægen havde sagt at det var ikke farligt, blot det nu passer. Hun har jo aldrig for talt om at hun fejlede noget, mon det er kommet pludselig, det skrev de slet ikke noget om.
Hvordan kan de klare dem hjemme uden Mor, det bliver de jo nødt til det gaar jo nok blot Mor maa komme rask hjem igen men før Pinse bliver det nok ikke skrev de. Jeg venter Brev fra Mor en af de første Dage med ordentlig Besked i

17. Søndag. I Dag havde vi lidt Fremmede Hans og Stinne og deres Far og Mor samt "Melgårdens"[?] var her. Vi fik Skinke og Spejlæg samt Bøf til Aftensmad, senere Smaakager og Vin. Det har været fint Vejr hele denne Uge

18. Mandag. Jeg fik Brev fra Mor at hun havde det rigtig godt og var vist ved godt Mod, hun skrev hun skulde opereres i Dag og kom ikke hjem til Pinse men det gør da heller ikke saa meget naar blot hun bliver rask.
Vi vaskede Storvask i Dag men blev selvfølgelig ikke rigtig færdige Formd. gik ogsaa nærmest med de forberedende Øvelser.
Om Aftenen fik vi Saftevand og Lagkage.

19. Tirsdag. Vi fik alt Tøjet tørt og sammenlagt og en smule rullet. Jeg fik Brev hjemmefra og fra Esther Larsen

20. Onsdag. Jenny cyklede til Allerslev over Middag. Det er vedblivende dejligt Vejr rigtig varm Sommer. Jeg havde travlt med at stryge efter Middag

21. Torsdag. Jeppe stod op og cyklede Kl. 6 og jeg var oppe og malke for første Gang om Morgenen. Ellers havde vi det meget rart, travlt om Formd og mageligt om Eftm.

22. Fredag. Jenny kom først op Kl. 10. hun var jo lidt fordundret[?]. Om Eftm. plantede vi over hundrede Porrer i haven, det vil sige, Jenny plantede og jeg gravede.
Hvor er her dejligt i Haven med Syrener, Pintselillier, Æbleblomster o.m.m. det er rigtignok tidligt

23. Lørdag. Om Formd var Jenny en Tur i Byen og vi gjorde saadan temlig overfladisk rent, vi skulde nemlig i Haven om Eftm. Jenny plantede en hel Bunke Jordbær nu er den Have i Orden, paa nær Gangene.

24. Søndag. I Dag har det regnet lidt og gør det forresten endnu da jeg skriver dette, blot vi kan faa en ordentlig Blode, for det trænger vi til. Vi var hjemme alle paa nær Peter, jeg læste og orkerede lidt, Jenny stoppede en hel Bunke gamle strømper.
Om Aftenen sang vi og bagefter spiste vi et Fad Rabarbergrød

25. Mandag. Jeg fik Brev fra Mor hun var ikke blevet opereret endnu paa Grund af forskellige Forhindringer, men hun ventede at skulle til det i denne Uge.
I Dag har jeg kalket og gjort lidt rent i Bryggerset men blev ikke færdig.
Jenny malede i Soveværelset, vi har rømmet næsten alting ud deraf.

26. Tirsdag. I Dag gjorde jeg færdigt rent i Bryggerset, samt kalkede i Kælderen jeg er snart ved at faa en vis Øvelse i at kalke vi behøver nok ikke Maltmunk naar jeg kommer hjem. Jenny malede igen i Soveværelset det bliver saa nydeligt.

27. Onsdag. Brev hjemmefra. Jeg gjorde hovedrent i Køkkenet. Uh! det er rigtig ækelt med al den Rengøring her er snart saadan et Roderi saa der er hverken Ende eller Begyndelse paa det, naa, jeg trøster mig med at det kun skal være en kort Tid.

28. Torsdag. Jenny ferniserede i Soveværelset, nu er der snart fint, hun var ellers skidt i Dag, det er hun i Grunden ofte. Jeg skrev til Mor. Endnu er min Cykle ikke kommen jeg faar den saamænd nok ikke til Pintse engang

29. Fredag. I Dag gjorde vi Stuen ren og ferniserede der, det var vist det sidste Sted, saa er vi vist færdig med Hovedrengøringen. Vi talte om i Dag, hvor Maj havde været en mærkelig Maaned, saa dejlig varmt hele Tiden, det er rigtignok kun sjælden, gamle Mads sagde at han kunde ikke huske nogen Sommer hvor det havde været saa vedblivende varmt i Maj, som i Aar.
Det staar ogsaa sjælden godt paa Marken alting er mindst en Maaned længere fremme end i Fjor om denne Tid, tror jeg.

30. Lørdag. Vi havde travlt med at lægge sidste Haand paa alt Værket men det var øsende, pøsende Regn saa vi kunde ikke komme i Haven

31. Pinsedag. Det var ikke rigtig straalende Pinsevejr, men det kunde dog nok gaa an. Om Formd. havde vi meget travlt, vi maatte foruden det daglige stryge Gardiner og bage Butterdejg. Om Eftm. var her lidt Fremmede, vi fik Høns i Tomatsause med Butterdejgssnitter, det var noget der smagte. Det var nu en travl Pinsedag men i Morgen tager vi Revanche Annas lille Søster "Sinne" kom
 
  Juni Juni
1. 2. Pinsedag. Jeg var med Jenny og Jeppe i Hovborg Kirke til Formd Gudstjeneste, om Eftm. var vi til Ungdomsmøde i Kallehave.
Det gik saadan til: Efter at alle var samlede og præcis godt en Time over Tiden holdt Chr. Larsen et Foredrag, det var forresten godt synes jeg, derefter gik Ungdommen ud og legede og en Times tid efter blev vi traktered med Kaffe i Haven paa den maade at der blev stillet en Bunke Kopper ud saa kunde vi blot gaa hen og tage os hver en, Kage var der ogsaa i Mængde til dem som ikke havde Mad med og saa gik der nogle unge Piger rundt og skænkede Kaffe til os, vi var vel en 100 Stykker saa der skulde ikke saa lidt til. Senere læste en Mand ved navn Knud Smidt tror jeg nok det var op men vi cyklede hjem foruden.
Saa fik jeg altsaa mit første indtryk af Starup Ungdom, men jeg blev jo ikke særlig kendt med nogen, undtagen en ved navn Olga (efternavnet kender jeg ikke) hun var saa rar imod mig.

2. Tirsdag. I Dag tog vi fat i Roerne paa kraft, men Roerne er saa beskidte og Rækkerne saa lange at det tager nogen Tid alligevel selv om Stykket ikke er saa stort

3. Onsdag. Jenny, jeppe, Olga og mig var til Skolemøde i Varde.
Det var Meningen at vi vilde cykle men da vi var kommen godt og vel paa Vej mødte vi Hans Tofterup der spurgte om vi ikke heller vilde køre i Bil, det vilde vi naturligvis gerne, da der er 4 Mil til Varde og god Modvind.. Naa saa kørte vi altsaa sammen med Jens Tofterups til Varde. Mødet begyndte Kl. 10 og den første det talte var Ingemar Arnfred, Askov (Personlige indtryk fra Palæstina) dernæst Højskoleforstander And. Vedel ("Retstankens vækst") og saa Kl. 2 om Eftm talte Valgmenighedspræst Oskar Geismar om "Danmark og Kærligheden til Danmark") det var 3 udmærkede Foredrag. Vi havde Smørrebrød med som vi spiste i Anlægget omkring Mødehallen og saa besaa vi jo Byen ret grundigt. Vi besøgte Hans og "Stinne" paa Hjemturen

4. Torsdag. Vi var i Roerne hele Dagen.
Jeg fik Brev fra Niels Bruun de Kunster maa han nu eller heller lade være med, men det maa jeg jo lade ham vide

5. Grundlovsdag. Holdt vi paa den Maade at vi var i Roerne hele Dagen. Vi badede for første Gang i Aaen

6. Lørdag. Blev vi færdig med de fæle Roer. Vi havde fremmede om Eftm. den gamle Kone kom hjem.

7. Søndag. Anna holdt Fødselsdag. Jeg var til kirkelig Samfunds Møde i Kirken om Aftenen

8. Mandag. Som sædvanlig er det snurrende hedt, men i Dag dog næsten mer end sædvanlig. Vi arbejdede i Haven for vi venter jo Fremmede i Morgen igen. Vi var alle paa Kogepunktet tror jeg nok

9. Tirsdag. Vi havde Biavlsmøde og tænk der kom hele 6 Mennesker vi havde jo ellers lavet til til et ordentligt Knald men vi skal nok selv kunne spise de gode Sager alligevel. Anna var paa Skoleudflugt til Fredericia

10. Onsdag. Vi havde det saadan temlig mageligt. Vi var lidt oppe i Køkkenhaven

11. Torsdag. Begyndte vi at hakke paa et nyt Stykke Roer.

12. Fredag. Var jeg i Roerne hele Dagen det gaar rask fremad vi er snart færdige med det Stykke.
Jeg venter med Længsel paa Brev fra Mor, det er over fjorten Dage siden at jeg har faaet et ordentligt langt Brev fra hende

13. Lørdag. Vi blev færdige med det Stykke Roer, Jenny var en Tur i Byen

14. Søndag. Anna var borte om Eftm. Jeg skrev et Par Breve et til N. B. Nu er det forbi med den stærke Varme, i Dag er det rigtig koldt og vi har maattet lægge lidt i Kakkelovnen. Det er næsten Storm i Dag. Sandet fyger saa man kan næsten ikke lukke et Øje op naar man kommer ud, den gør megen Skade i Haven og vel ogsaa andre Steder, den Blæst.

15. Mandag. I Dag var jeg, Jenny og Jeppe til Møde i frisindet Ungdom. Efter Mødet fulgte Pastor Barfod Pedersen, Hans og Stinne samt Lærer Larsens med os hjem og spiste til Aften, Anretningen bestod af Spinat med overskaarne Æg og Skinke med The

16. Tirsdag. I Dag var jeg med ude at rive Hø om Eftm. Vi havde igen Fremmede men kun til Natkaffe.

17. Onsdag. Vaskede vi Storvask. Det er igen et grimt Blæsevejr med enkelte Regndryppe

18. Torsdag. I Nat og i Formd. har det regnet noget, det er godt for det trængte vi til. Jeg smagte de første Jordbær. Soen, som begyndte at faa Grise i tirsdags har faaet en Gris i Gaar og én igen i Dag, det er en højst mærkelig So. Jeg glemte at skrive at Peter i Gaar skød et Raadyr men det hedder sig ellers at Jep har gjort det, Peter har nemlig intet Jagttegn

19. Fredag. I Dag fik vi alt vort Tøj tørret og lagt sammen. Efter Kakaotid var vi ude og rive Hør[?]. Jeg fik Brev hjemmefra

20. Lørdag. Jeg gjorde rent og vaskede bl.a. 17 Fag Gulv. Det var Regnvejr i Dag. Mandfolkene var i Tørvemosen

21. Søndag. Vi holdt min Fødselsdag og havde lidt Fremmede om Eftm. nemlig Lærer Larsens unge Pige Zenia (Efternavnet husker jeg ikke) og Mary Skov (som Jenny mener er den sødeste unge Pige i Starup) samt hendes Søster og Hans og Stinne. Jeg skulde lære Zenia og Mary og kende og de mig. Bekendtskabet blev nu ikke særlig inderligt denne Gang men forhaabentlig gaar det bedre næste Gang

22. Mandag. Jeg fyldte jo 17 Aar tænk hvilken høj Alder. I den Anledning fik jeg jo nogle Fødselsdagshilsener og Gaver. Jeg fik en Lommetørklædemappe af Esther en 5 Kr. af Tante Sine, et nydeligt hvidt Forklæde samt 2 Sæber og noget Slikkeri af Faster "Hans" hjemme fra faar jeg Pakke senere skrev de, jeg fik en Bog ved Narro "Min Moders Gud" af mit Herskab. I øvrigt gik denne Dag som de fleste andre.

23. Tirsdag. Arbejdede vi lidt i Haven. Jenny malede i Køkkenet. Vi brændte intet Sct. Hans Blus men i Stedet spiste vi et Fad Stikkelsbærgrød, det var jo ogsaa ulige nemmere. Naa, det var nu ellers ikke Meningen, men de andre glemte det vist helt.

24. Onsdag. Jenny havde forfærdelig travlt, men jeg kunde ikke rigtig komme til noget. Jenny var vist ikke rigtig tilfreds med mig har jeg paa Følelsen og det er jo ikke morsomt for mig.

25. Torsdag. I Dag var jo saa dette "Kirkeligt Samfunds Møde" i Starup. Vi havde 3 Gæster til Middag og fik Dyresteg og Jordbærgrød (den første i Aar) Om Eftm. var jeg med dem til Møde og hørte 2 udmærkede Mænd nemlig Pastor Skaarup og Provst Møller fra Slagelse. Jeg cyklede hjem straks efter Foredraget men Jen og jep besøgte til Lærer Larsens. Jeg fik en Pakke hjemme fra i Dag med 7 Breve i og ellers 25 Ark fint Brevpapir og lidt Chokolade.

26. Fredag. Jeg arbejdede paa Kraft i Haven. Jenny var sløj.

27. Lørdag. Jenny rejste til Fredericia for at tage imod sine Forældre.
I Morgen er det jo at jeg skal paa denne her Udflugt det er ikke godt at vide om jeg kommer til at more mig for jeg kender jo ingen. I Morgen ved jeg det altsaa men jeg vil da haabe det bedste

28. Søndag. Dagen oprandt med straalende Solskin, som vedvarede hele Dagen. Jeg og Peter rejste saa af sammen med de andre Starupper til Silkeborg. Vi blev alle stoppede ind i en Kreaturvogn og Karlene i særdeleshed holdt jo et farligt Sjov. Vi naaede Silkeborg Kl. 11½, saa gik vi op og spiste vor medbragte Mad paa Hotellet for vi var jo blevet sultne efter den Tur. Kl. 1½ sejlede vi saa over til Himmelbjerget det var en dejlig Sejltur paa omtrent en 2 Tim. Da vi ankom maatte vi skynde os baade op og ned ad H. Bjerg for vi havde ikke megen Tid at spilde, vi drak ogsaa Kaffe der og sejlede saa tilbage igen. Kl. 6½ kørte vi saa tilbage igen og ankom til Tofterup Kl. 10. Jeg morede mig saamænd over Forventning i Dag naar lige undtages Hjemturen for den var lidet hyggelig.

29. Mandag. Jeg havde Tømmermænd og laa 2-3 Timer om Formd. Jennys Far og Mor kom i Gaar og blev her helt til Aften i Dag, saa gik de til Starup Skole. Det var dejligt at høre det bornholmske igen, men jeg kommer næsten til at længes mere hjem naar jeg hører det end ellers. Vor Feriepige Margit kom i Lørdags.

30. Tirsdag. Jenny syltede 15 [pund?] Jordbær i Dag, vi har saa dejligt med Jordbær nu og kan spise lige saa mange vi vil. I Dag var jeg rigtig ude at trave paa den jyske Hede nemlig efter nogle Kalve der var brudt ud. Vi kørte meget Hø ind i Gaar og ligesaa i Dag. Nu er altsaa de første 2 Maaneder gaaet siden jeg kom, somme Tider er jeg ved at ønske at de næste 2 ogsaa var det, men det gør de jo nok ogsaa
 
  Juli Juli
1. Onsdag. Jeg lærte noget nyt, nemlig at gøre Rødspætter i Stand, det har jeg aldrig prøvet før. Jeg fik Brev fra Mor nu begynder hun nok saa smaat at komme sig igen, nu har hun rigtignok ogsaa ligget paa Sygehuset længe. Jennys Far var her lidt.

2. Torsdag. Jeg var i Roerne om Formd. Om Eftm. kørte vi Hø ind. I Dag fik jeg endelig skrevet til Esbjerg, jeg skal derhen paa Søndag

3. Fredag. I Dag var hele Familien undtagen mig, Peder og "Svigermor" paa Udflugt til Fovling og Ribe. Da de kom tilbage havde de Lærer Larsens og Jennys Forældre med. Hans og Stinne kom ogsaa og spiste til Aften. Menuen stod paa Kyllingesteg med nye Kartofler. Ah!

4. Lørdag. Jennys Forældre var her til Aften i Dag, saa gik de til Skolen og kommer ikke mere tilbage hertil, men rejser tilbage til Bornholm paa mandag, jeg sendte naturligvis mange Hilsner med dem til min kære Hjemstavn. Vi har i Dag solgt ca 25 [Pund?] Jordbær til Hotellet

5. Søndag. Jeg rejste af til Esbjerg med Morgentoget og var der ved 10. Tiden, Ragna, samt hendes 2 Brødre var paa Banegaarden og tog imod mig, derfra fulgtes vi saa ad op i Kirkegade 64 hvor de bor. Om Eftm. var Ragna og jeg, samt en anden Pige ved navn Ellen paa Fanø. Det var det yndigste Vejr varmt og stille, det var næsten Havblik, det er vist ellers kun sjældent paa Vesterhavet. Vi var i Vandet paa Fanø, hvor var det dejlig varmt, men der var saa mange "Vandmænd" naa, de generede nu ikke mig, men Ellen var meget ræd for dem. Vi havde en stor Pakke mad med, men paa Udturen gik en Flaske med Saftevand i Stykker og ødelagde næsten Ragnas Kiks og Boller. Det var ellers en meget vellykket Fanøtur. Da vi kom hjem fik vi Frugtgrød og saa paa Hovedet i Seng.

6. Mandag. I Dag laa jeg til Kl. 10½ det var nu ellers ikke min Mening, men det kan nu ogsaa være godt at faa udsovet engang. Jeg var et Par Ærinder i Byen før Middag. Efter Middag hjalp jeg først Fru Lorentzen at vaske op, derefter saa jeg paa Fotografier og skrev et Brev til Mor indtil Kaffetid. Senere var Ragna og jeg cyklende nede ved Havet og bade igen, Vandet var lige saa herligt som i Gaar og der var mange ude og bade foruden os. Om Aftenen kørte jeg tilbage til Skovende igen efter min lille Ferie

7. Tirsdag. I Dag begyndte igen det sædvanlige Slid. Vi fik en Mængde Rødspætter som jeg gjorde i Stand. Om Eftm. var jeg i Roerne, vi begyndte at hakke anden Gang.

8. Onsdag. En Regnvejrsdag, vi havde det af den Grund temlig mageligt. Jeg fik Brev hjemme fra, Mor er ikke kommet hjem endnu.

9. Torsdag. Vi arbejdede paa Kraft i Roerne, det vil sige kun 2 ad Gangen, de ejer nemlig ikke mere end 2 Hakker med langt Skaft, mon det ikke kunde betale sig at købe en til?

10. Fredag. Vi gjorde os færdig med det Roestykke, skønt det var lidt Regnvejrsagtigt, det var ogsaa Meningen at vi skulde gjort en hel Del i haven, men det blev nu ikke til noget videre paa Grund af Vejret. I Stedet for bagte jenny nogle lækre Tvebakker, vi skal jo nemlig have en 60 Mennesker i Besøg paa Mandag og saa gaar der jo nok noget til

11. Lørdag. Vi havde travlt baade ude og inde og i Særdeleshed i Haven

12. Søndag. Jenny og Jeppe var væk fra Morgenen af, de var i Askov til Elevmøde. Vi havde en dejlig fredelig Søndag herhjemme jeg fik Tid til at skrive 3 Breve. Lille Margit næsvis har i Dag taget min Dagbog og læst den fra Ende til anden, det var nu ikke videre pænt gjort af hende.

13. Mandag. Vi havde Besøg af 40 fremmede Husmænd

14. Tirsdag. I Dag var vi i nogle frygtelig beskidte Roer. Det er en forfærdelig Hede i denne Tid igen

15. Onsdag. Blev vi færdige med de Roer og foruden det slog og rev vi Hø samt begyndte saa smaat at vaske Klæder det var ikke saa lidt endda

16. Torsdag. Vaskede vi en meget stor Vask, men i Dag blev vi alligevel færdige til ordentlig Sengetid denne Gang. Nu har jeg faaet Brev at Mor er rask og kommen hjem igen og det er jo dejligt.

17. Fredag. Havde vi travlt med at faa Tøjet lidt til Side, hvad vi ellers lavede kan jeg ikke huske desværre

18. Lørdag. Jeg hjalp lidt at rive Hø, men saa blev det Regn og vi maatte tage fat paa noget andet. Om Aftenen blev det Tordenvejr, men dog alligevel ikke saa meget slemt og det er da lige varmt endnu

19. Søndag. Om Eftm. var Margit og jeg cyklende i Hovborg K. Anna var ogsaa borte. Vi havde Besøg af deres gamle Karl

20. Mandag. I Dag fik jeg Brev frra Mor, hun er jo hjemme nu, men helt rask er hun nu alligevel ikke, hun kan slet ikke magte at bestille noget, men haaber jo at det snart bliver bedre. Vi rev Hø alle mand og blev næsten færdige dermed

21. Tirsdag. Vi begyndte at plukke Bær til Syltning, samt plukkede 16 [pund] Ribs til Hotellet. Om Aftenen var Jep, Jenny samt jeg nede paa Skolen til Larsens Fødselsdag, som forløb meget fornøjeligt. Nu er Jennys Broder Karl Otto kommet herover og bliver her nok en Maaneds Tid eller deromkring

22. Onsdag. I Dag kørte vi Hø ind om Eftm. med 3 Vogne, baade Hans og Stinne, samt Chr. Larsen og Karl Otto var ogsaa her og hjalp os jeg tror alligevel ikke vi fik mere end som 9 Læs endda, saa det var jo ikke saa forfærdelig meget eftersom her var mandskab til

23. Torsdag. Den gamle Ellen Kirstine er syg for Tiden, vi havde for Resten Doktoren i Gaar, hun er vist meget sløj og taber ganske Kræfterne, der er vist ingen der rigtig venter at hun nogensinde kommer op mere. I den Anledning var de hjemme fra Allerslev i Dag og saa om hende.

24. Fredag. Karl Otto kom herhen igen og bliver her nok nogle Dage. Vi kørte Hø ind om Eftm.

25. Lørdag. I Dag kørte vi Hø ind igen og Peter kørte og væltede vist hele 3 Gange, heldigvis kom dog ingen til Skade

26. Søndag. Det var Meningen at jeg skulde været til Ungdomsmøde i Plantagen, men det saa saadan ud til Torden og jeg foretrak at blive hjemme.
Vi spillede Langboldt om Eftm. Jeppe og Karl Otto spillede med, det er rigtignok ellers længe siden jeg har spillet Bold.
Jenny og Jeppe samt Karl Otto var i Besøg hos Jens Tofterup. Desuden skrev jeg et Par Breve

27. Mandag. Om Formd var det Regnvejr, men om Eftm. var Peder samt Karl Otto og jeg ude at tynde Turnipsen ud

28. Tirsdag. Regnede det næsten hele Dagen. Jenny bagte Tvebakker og Kringler. I Dag har Jenny spurgt mig om jeg vil blive her i Vinter, jeg svarede ikke noget rigtig til det, for jeg ved næsten ikke hvad jeg vil jeg skal jo ogsaa spørge hjemme først

29. Onsdag. Jeg var i Roerne det meste af Dagen. Karl Otto var her ikke i Dag.

30. Torsdag. Det var Regnvejr. Vi vaskede en ikke ret stor Vask

31. Fredag. Vi begyndte at høste Rug, men det var ikke mer end en lille Begyndelse heller. Jeg lagde Franskbrød for første Gang i mit Liv. Vi rullede og strøgte og blev færdig.
Jeg fik Brev fra Esther hun skal rejse til Købhn til vinter, hun gør nu Regning paa at jeg rejser hjem til Novbr. saa skulde vi være sammen et Par Dage i Købhn og ordentlig more os og tale sammen, det var jo ogsaa en god Ide, men om den kan bringes til Udførelse ved jeg ikke endnu
 
  August August
1. Lørdag. Jeg var lidt ud og binde Rug om Eftm, vi har nu faaet et Stykke afmejed, det gaar nu ellers ikke meget rask, for der kommer saa mange Regnbyger ind imellem.

2. Søndag. I Dag var her nogle fremmede Børn, vi havde saadan en slags Afskedsgilde for Margit hun skal jo nu snart rejse. Vi blev fotograferede 2 Gange i Dag.

3. Mandag. Karl Otto kom herop igen og hjalp os at høste Rug nu har vi mejed 2 Stk og har kun et tilbage.

4. Tirsdag. I Dag har jeg været nede ved Nøraa og revet Hø, om Formd. var Jeppe og karl Otto med dernede, om Eftm kun Mads, de andre kørte saa al den Rug ind, som vi har mejed.
Jeg venter stadig paa Brev hjemmefra, det er over 14 Dage siden jeg hørte fra dem nu. I Dag rejste Margit igen til Købn.

5. Onsdag. Jeg fejede paa Loftet, det er ellers et underligt Arbejde i denne travle Høsttid, men da Karl Otto og Peder godt kunde besørge og binde Rugen alene var der jo ingen Brug for mig.

6. Torsdag. Høstede de andre lidt igen og jeg arbejdede lidt i Haven. Jenny og Jeppe var i Besøg hos Hans Villads til dennes Fødselsdag. Jeg fik Brev fra Faster Hansine i Dag, hun sendte mig ogsaa en Tikroneseddel, det var nu pænt af hende. Endnu har jeg ikke hørt hjemme fra, jeg begriber ikke, hvad der fejler dem.

7. Fredag. Endelig fik jeg Brev hjemme fra, de havde bare været saa optaget at de ikke havde haft Tid til at skrive. Jenny og Karl Otto var til Fødselsdag igen og saa fik vi den sidste Rug kørt ind.

8. Lørdag. Fik vi gjort ordentlig rent for en Gangs Skyld.

9. Søndag. Om Formd. var Jenny og Jeppe i Hovborg til Kirke og da de kom hjem havde de en hel Flok Fremmede med hjem, som skulde spise til Middag. Anna var i By om Eftm. og jeg skrev som sædvanlig Breve

10. Mandag. Jeg hakkede Roer, det er vi ikke færdig med endnu. Mandfolkene kørte Mergel.

11. Tirsdag. Vi arbjdede noget i Haven for i Morgen skal vi jo have fremmede igen. Jenny bagte en Lagkage, slagtede 4 Kyllinger samt ferniserede i Køkkenet.

12. Onsdag. Vi havde, som Jenny siger pine travlt, for vi skulde jo have fremmede, de skulde komme og spise til Aften Kl. 6 men den blev nu lidt mere de blev trakteret med kold Kyllingesteg, Æg og modne Tomater samt The. Her var Birkelunds, Lærer Larsens, Hans og Jens Tofterups samt Hans og Stinne.

13. Torsdag. I Dag tog vi den mere med Ro, fik en lang Middagssøvn o.s.v. Det var lidt Regnvejr. Nu er Karl Otto her oppe igen. Forleden Dag var det saadan et voldsomt Tordenvejr dog ikke lige her over, men andre Steder har den været slem. Lynet har antændt 35 Gaarde, deraf er de 28 fuldstændig lagt i Aske. Lyngen blomstrer nu for Tiden og vi har plukket nogle af de første modne Tyttebær til Grød.

14. Fredag. I Dag høstede vi igen og havde meget travlt, vi var 3 somme Tider 4 til at binde op og de kørte rundt om Stk, saa vi maatte sætte god Fart paa. Lærer Larsen og hans Svoger var her til Aften

15. Lørdag. Vi høstede igen. Om Eftm. var Marie Fabricius og Stinne her og plukkede Tyttebær.

16. Søndag. Anna og jeg var cyklende til Kirke i Hovborg.
Det var meningen at vi skulde været ud og plukke Tyttebær alle mand, men saa blev det Regnvejr, og altsaa var det forpurret.

17. Mandag. Det var rigtig Ruskvejr. Vi bagte Tvebakker om Formd. Nu har jeg halvvejs besluttet at blive her til Vinter.

18. Tirsdag. Om Eftm. holdt vi stor Tyttebærplukning. Margrethe Tofterup var ogsaa her og plukkede og hvor er her mange Tyttebær i Aar. Det var nu ellers Meningen at vi skulde været ud og høste i Dag, vi var jo da ogsaa paa Vej derop, men inden vi kom saa langt, mødte vi saamænd Peder med Hestene, saa var maskinen i Stykker og har været i flere Dage men det havde Monsiur Jeppe saamænd helt glemt.

19. Onsdag. Karl Otto kom herop igen om Eftm. og vi høstede noget, bagefter plukke vi Tyttebær allesammen. Stinne og Hans var her ogsaa.

20. Torsdag. Zenia var her og plukkede Tyttebær, jag var med hende, nu er jeg snart helt godt kendt med hende. De andre høstede igen.

21. Fredag. Vi plukkede igen Tyttebær. Karl Otto rejste af til Aften

22. Lørdag. Om Formd. gjorde vi Lørdagsrent, men den Tid vi fik tilovers, tilbragte vi som sædvanlig paa Tyttebærheden

23. Søndag. En meget rolig Søndag vi var alle hjemme og havde ingen Fremmede. Hen imod Aften blev det Regnvejr og det er meget godt, for det rænger vi til

24. Mandag. Regnen styrtede ned hele Formd i stride Strømme

25. Tirsdag. Vi ventede Fremmede i Dag, men her kom ingen paa Grund af Vejret, det var ikke rigtig godt i Dag heller, dog ikke værre, end at vi kunde plukke lidt Tyttebær efter Kaffetid om Eftm.

26. Onsdag. I Dag kom de fra Allerslev og Colde og plukkede Bær. Hans og S. var ogsaa her.
Aftensmaden bestod af Høns i Frikasé med Kartofler

27. Torsdag. Zenia var her igen i Dag og vilde plukke Bær, men ak, det blev Regnvejr inden hun fik begyndt, vi andre havde været ude og faaet et Par Spande fulde og det var meningen vi skulde haft mange flere, men saa kom Regnen og overraskede os.

28. Fredag. Jeg kan ikke huske hvad der passerede i Fredags

29. Lørdag. I Dag kom Karl Otto igen herop Anna var til Børnegilde om Eftm.

30. Søndag. Jenny, Jeppe og Karl O. rejste af op til Skolen om Eftm. og til Aften cyklede jeg ogsaa derop, vi havde en rigtig rar Aften deroppe

31. Mandag. Jenny og Karl Otto cyklede til Føvling og saa til Olivas Grav. Hans og Stinne var her lidt og hjalp os at plukke Tyttebær, men det regnede næsten hele Tiden, saa der var ikke meget ved det.
 
  September September
1. Tirsdag. Allerede er der gaaet 4 Maaneder siden jeg kom her de sidste 2 har nu ikke været nær saa lange som de første synes jeg. I Dag tog Karl Otto Afsked med os, og i Morgen skal han rejse til Bornholm han lovede at tage ned paa Hullegd. og overbringe dem min bedste Hilsen og jeg skal nok huske at spørge om han har holdt sit Løfte.

2. Onsdag. Jeg husker ikke hvad her passerede

3. Torsdag. Fik jeg Brev at vi nok kan vente Mor og Helga i Besøg, sidst i næste Uge. Hurra! Det kan nok være jeg glæder mig, blot det nu bliver til Virkelighed.

4. Fredag. Gjorde jeg hovedrent i Køkkenet, ellers ikke noget særligt

5. Lørdag. Jenny og Jeppe var i Ry om Eftm. Jeg ferniserede Gulvet i Køkkenet og gjorde ellers rent. Det har regnet hver evige eneste Dag i denne Uge, vi vaske forrige Fredag og der staar en Balje vaadt Tøj i Gaarden endnu fra den Tid

6. Søndag. Det regnede som sædvanlig men det var alligevel saa meget Solskin midt paa Dagen at vi fik Tøjet tørret.
Jeg var med til Ungdomsmøde paa Skolen, det første Vintermøde. Det gik saadan til. Først prædikede Chr. Larsen lidt for os, derpaa drak vi Kaffe (jeg hjalp til at skænke) saa legede de Sanglege en halv Times Tid der var jeg nu ikke med, for i den Tid vaskede Zenia og jeg op.
Senere læste Larsen en Historie for os og vi sluttede med en Aftensang. Se, det var jo alt sammen meget godt, men jeg tror nok at de fleste bagefter gik til Bal paa Hotellet og det var nu i det mindste Larsens ikke meget glade ved

7. Mandag. I Dag ryddede vi Stuen og Jenny begyndte at male Loftet.

8. Tirsdag. Jenny og Jeppe var til Møde i Grindsted hele Eftm. Anna og jeg var ude og plukke Tyttebær som vi skal sende hjem til Bornholm. Det var godt Vejr hele Dagen, de forrige Dage har det regnet hver Dag

9. Onsdag. Jenny blev helt færdig med Loftet og Vinduerne og fik begyndt at tapetsere.
Zenia var her og som sædvanlig plukkede hun Tyttebær i Regnvejr.

10. Torsdag. I Dag blev vi færdige med at tapetsere. Jeg kan ikke vide hvad det bliver til med de andre, om de skulde komme eller ikke, naar det altid er saadan et elendigt Vejr bryder de dem vel ikke meget om det sagtens, naa man har da Lov at haabe til det sidste

11. Fredag. Jenny malede Dørene i Stuen og vi skurede Gulvet derinde.
Jeg bagte Franskbrød

12. Lørdag. I Dag fik jeg Brev hjemmefra, de kom nu ikke her i denne Uge, men maaske kommer de i den næste, Mor har været syg haft "Mund og Klovesygen" som hun kalder det, ellers havde de nok kommet

13. Søndag. Om Formd. travlt som sædvanlig. Hans og Stinne var her lidt, først var jeg cyklende sammen med dem i Hovborg Kirke.
Det var dejligt Vejr i Dag i Modsætning til ellers, Anna havde fri i Eftm.

14. Mandag. Jeg ventede Brev hjemmefra, men der kom intet

15. Tirsdag. I Dag ventede jeg jo igen Besked om de snart kom men der var intet, jeg blev jo lidt skuffet, men der var jo intet ved det at gøre. Saa Kl. 3-4 om Eftm. kommer Hundebøls lille Pige herhen og siger at her kommer Bornholmere med 6 Toget, og det kan nok være jeg blev glad, for jeg kunde jo nok gætte hvem det var. Hønen som vi skulde have til Aften, spiste vi ganske vist i Middags, men vi har da slagtet en kalv i Dag, saa Steg kan vi da alligevel faa.
Jeg var afsted og tog imod dem Jeppe lejede en Bil til at køre os hjem, saa det var jo meget flot. Gensynsglæden var naturligvis meget stor, vi kunde nok kende hinanden der var vel heller ikke sket megen Forandring med os, undtagen baade Mor og Helga var lidt mere skævnæsede end sædvanlig, Mors Tandbyld er nemlig ikke gaaet helt væk endnu. Det er nu dejligt at have sin Familie i Besøg, sikke meget vi havde at fortælle hverandre alt hvad vi havde oplevet de sidste maaneder. De har desværre ikke saa lang Tid at være her i, de skal nemlig hjem til paa Søndag 8 Dage, for da kommer nok Peter Lassen fra Strukstrup[?] og vil besøge dem. Naa, det er der jo dog noget til endnu.

16. Onsdag. Vi holdt Helgas Fødselsdag. Vi var ude og gjorde os færdige med at høste, altsaa ikke med at køre ind, kun med at meje, det tror jeg vi er færdige med nu. Vi blev fotograferede paa Høstmaskinen alle sammen. Lærer Larsens var her nede og drak Chokolade, Knud var med, det er nu lige godt en morsom Unge. Den Gang de skulde køre hjem, sagde han jo Farvel til os og desuden sagde han "Ha' det godt" og "Hils Bukøerne". Det lød noget saa morsomt. Om Aftenen kom Frk Wøldiche herned, i den Anledning fik vi Vin og Smaakager.
Vi var ude og spadsere en lang Tur paa Heden, Mor og Helga skulde jo se den. Saa gik ogsaa denne Dag.

17. Torsdag. I Dag skal vi til Esbjerg vi har ellers talt lidt om at tage til Ribe i Stedet for, men da Jenny ikke kan komme med, rejser vi hellere til Esbjerg. Vi, altsaa Mor, Helga og mig, gik til Stationen, Mor er slet ikke saa daarlig til Bens endda, naar hun kan magte at gaa saa langt, uden at det generer hende synderlig. Vi ankom til Esbjerg ved Middagstid og lille Aksel Lorentzen var der og tog imod os. Vi gik saa op til Lorentzens og indlogerede os med vor Bagage, samt drak vor Eftm. Kaffe.
Senere gik vi i Byen, vi købte en pæn Kjole til mig, den kostede 24 kr. og saa købte vi Tøj til en Eftm. Kjole (ca. 6 Kr.) foruden.
Vi vandrede lidt rundt i Byen og vi var oppe og drak Kaffe hos en Familie som Mor kendte lidt til. Endelig spiste vi til Aften og laa om Natten oppe hos Lorentzens

18. Fredag. Vi laa lidt længe og dovnede os, det hører sig jo saadan til naar man har Ferie.Da vi endelig var kommet paa Benene, hjalp vi Anna lidt i Køkkenet, spillede lidt paa Klaveret, samt havde det ellers rigtig godt. Om Eftm. var vi tre, samt Fru Anna og den mindste Dreng en Tur paa Fanø. Det saa ud til at det skulde blive Regnvejr om Formd. men efter Middag klarede det op og det blev rigtig yndigt, stille Vejr om Eftm. Vi var dog ikke i Vandet denne Gang, dertil var det alligevel for koldt, men vi dyppede alligevel Tæerne deri. Vi drak Kaffe paa et af Hotellerne, den var rigitg god, men ogsaa dyr.
Paa Tilbageturen var vi en Stund inde og besøgte Petrea Dams Søster, som er gift og bor i Nordby, vi havde ellers temlig Ulejlighed med at finde dertil og da vi endelig fandt det, var hun saamænd ikke hjemme, men de fik snart Bud efter hende.
Da vi kom tilbage til Esbjerg var Mor og jeg inde og købe nye Laksko og Vinterhat til mig, nu er jeg snart temlig udstyret til Vinteren.
Om Aftenen var vi henne og bese Skolen, den var rigtignok baade stor og flot, sikken mængde Klasseværelser der var og Skolekøkken, Badeværelse, Gymnastiksal, Tandlæge o.m.m. Ja, det var meget storartet.
Vi blev i Esbjerg om Natten.

19.Lørdag. I Dag rejste vi af op ad Formiddagen, vi kom til Tofterup lige ved Middag, saa gik Mor ned til Lærer Larsens (der var vi nemlig inviteret hen) men Helga og jeg gik til Skovende, vi var jo saa beskedne ikke at komme væltende der alle til Middag, det kunde vi nok ellers have gjort, for de ventede os til Middag, men det vidsste vi jo ikke. Naa, Jenny og Helga cyklede saa derop igen, men jeg blev hjemme, ikke fordi jeg skulde, men jeg synes nok jeg kunde, nu jeg har haft Ferie nogle Dage.
Der var jo ogsaa en hel Del der skulde laves, bland andet var jeg ude at plukke nogle Tyttebær.
Om Aftenen hentede Peder, Moder og de andre i Vang[?], det er første Gang siden jeg kom, at der har været nogen ude at køre "i Stads". Jeg har faaet et tykt Brev fra Faste Hansine i Dag, det læste jeg højt og det kan nok være vi lo allesammen, det var nu meget pudsigt sat sammen og Skriften var næsten ulæselig.

20. Søndag. I Dag var vi alle undtagen Anna og Mads bilende til Hovborg i Kirke. Om Eftm. var vi hjemme alle, paa nær Anna, og vi havde det saa hyggeligt og rart. Mor blev fotograferet i Lænestolen inde i Stuen, det er nu dejligt at have Mor her, det er kun kedeligt at det bliver saa kort, men heldigvis er der da ikke saa forfærdelig længe til Jul, naar de rejser, saa kan jeg jo saa smaat begynde at glæde mig til den, jeg kan jo trøste mig selv med at 3 Maaneder gaar dog snart

21. Mandag. Sidste Dag at Mor og Helga er her, om Middag skal de nemlig videre, men heldigvis maa jeg da følge med dem. Vi kørte lige direkte til Vejen St., derfra kørte vi i Bil til Østerhavgaard. Da vi kom dertil var Herskabet ikke hjemme, Iversen var rejst til England, og Fru Iversen gaaet til Møde paa Højskolen, der er nemlig Efteraarsmøde i disse Dage, naa vi lagde vor Bagage der og gik selv bagefter til Højskolen, det var akkurat lige i rette Tid, vi hørte 2 Foredrag, den ene af Talerne var Arnfred, den andens Navn husker jeg ikke.
Efter Foredragene gik vi tilbage igen til Forsøgsstationen og nu traf vi Fru Iversen som tog vel imod os.
Om Aften kom Margrethe fra Hvidehytte derhen og talte lidt med os.

22. Tirsdag. Mor og jeg var med paa Højskolen om Formd. men Helga foretrak at blive hjemme og lege med Børnene, de var saamænd ogsaa ved at splitte hende ad, af bare Kærlighed .
Om Eftm. var vi paa en lang Biltur, hele 5 Mil, til Dons Mølle hvor Mors Fætter Ludvig Blem bor. Det var en morsom Tur, der var saadan et Par søde Piger der, de viste os rundt i deres store Have og ved Mølledammen, hvor der svømmede tre Svaner.
Vi blev der og drak Eftm. Kaffe samt spiste til Aften, saa kørte vi, og saa snart vi kom tilbage gik det i Trav hen til "Frodes" der havde vi nemlig lovet at komme hen og drikke Aftenkaffe.

23. Onsdag. Som sædvanlig laa vi længe det gør man vel altid, naar man har Ferie, da vi saa endelig kom op rejste vi af i Bil til Skibelund, ja, det vil sige, Mor var nu ikke med der, hun besøgte Hans Fredslund saa længe. Agergaard viste saa mig og Helga rundt dernede. Vi spiste til Middag paa Forsøgsstationen, men straks over Middag tog vi Afsked der og bilede til Klevanggaard, det er det sidste Sted vi skal til nu. Om Aftenen spillede vi Rommi, det har jeg ikke været med til, siden jeg kom herover

24. Torsdag. Sidste Dag at Mor og Helga er her. Om Formd. var vi sammen med Laust og Inger Fredslund oppe og besøge Peter og "Dinne". Vi blev trakteret med Kaage og Vin der. Mor spurgte om ikke "Dinne" vilde have os i Erindring, dersom hun skulde trænge til en Pige engang og det lovede hun gerne.
Om Eftm. kørte vi i en flot Bil sammen med Fredslunds ned og besøgte Dagmar, som bor paa Puggd. i Nærheden af Ribe, saa nu vi snart været rundt hos alle Fredslunds Børn. Vi drak Aftenkaffe hos Svend Fredslund som har en Boghandel i Brørup. Kl. 11½ rullede Mor og Helga igen imod Købhn. og saa er det forbi med en Herlighed, men selv om det ikke nu er saa morsomt at komme tilbage og bestille noget igen, saa har jeg da alligevel haft en god Ferie og saa har jeg dog den Trøst at der ikke er saa forfærdelig længe til Jul

25. Fredag. Jeg stod tidlig op og rejste fra Klevanggd. Kl. 6½. Anna fulgte mig til Stationen. Jeg troede jo at jeg kunde komme tidlig hjem paa den Maade, men om Forladelse, da jeg kom til Bramminge, fik jeg at vide, at der gik intet Tog før Kl 11, saa maatte jeg opholde mig der i 3-4 Tim. det var jo ikke efter min Beregning. Endelig kom da Toget og jeg naaede alligevel hjem næsten til Middag. De havde ventet lidt paa mig i Gaar Aftes.
Der var nok at gøre da jeg kom, jeg blev straks sat i Sving, det er ellers slet ikke saa morsomt at komme til at bestille noget igen naar man har holdt Ferie saa længe

26. Lørdag. Jeg husker ikke rigtig, hvad vi bestilte, vi gjorde vel sagtens lørdagsrent, travlt havde vi jo sikkert, i det mindste

27. Søndag. Vi var hjemme alle, undtagen Peter, jeg var ved at længes lidt hjem i Dag, men jeg var jo forberedt paa, at jeg nok kom til at længes mere, naar Mor og Helga var rejste igen. Anna havde besøg af Solvejg Tofterup.

28. Mandag. Vi vaskede Storvask det var dejligt Vejr, og vi fik det fineste Tøj tørt i Dag, ellers var vi som sædvanlig kun færdige efter at det var blevet mørkt.

29. Tirsdag. Vi kørte nogen Havre ind, den, vi høstede, da Mor og Helga var her. Jeg læssede af

30. Onsdag. Jeg strøgte vistnok en Del og Jenny og Anna plukkede nogle Tyttebær, det var rigtig dejligt Sommervejr.

31. Torsdag. Jenny kørte med Middagstoget til Grindsted, hun skal købe en Gave til Geils, de har faaet en lille Pige. Anna og jeg plukkede Tyttebbær om Eftm. muligvis de sidste i Aar.
Jeg fik Brev hjemmefra, at de Rejsende var kommet godt hjem og befandt dem vel.
 
  Oktober Oktober
1. Denne Dag forløg akkurat paa samme maade som den 31. Septbr.

2. Fredag. I Dag begyndte vi for alvor i kartoflerne, her er mange i Aar, jeg ved ikke rigtig, hvor mange Td. Land, men bare det vil blive godt Vejr, er det jo bare morsomt at ligge der og rage

3. Lørdag. Vi lod være at holde Lørdag og var i Kartoflerne hele Dagen i det dejlige Vejr.

4. Søndag. Vi havde meget travlt hele Formd. Jenny med Madlavning, og jeg med Rengøring. Anna var i Kirke og kom først hjem til Aften. Vi havde lidt fyret om Eftm. det er første Gang i Aar, derfor skriver jeg det.

5. Mandag. I Dag var vi kun i K. om Eftm.

6. Tirsdag. Det var grimt Vejr. Jeg strøgte lidt og Jenny syltede Tyttebær

7. Onsdag. Jeppe er syg og laa hele Dagen. Jeg og Jenny var til Efteraarsmøde i Starup, vi hørte to gode Foredrag. Jenny blev deroppe til fælles Kaffeborf, men hun sendte mig hjem

8. Torsdag. I Dag laa Jeppe ogsaa hele Dagen, det er vist Forkølelse. Jenny var oppe og hjælpe Stinne at stryge. Jeg fjorde Efteraarsrent i Peters og mit Værelse.

9. Fredag. Vi fik nogle Kartofler samlet sammen, dog ikke saa ret mange, det gaar ikke saa godt naar Jeppe ikke er der.

10. Lørdag. Igen i Kartoflerne

11. Søndag. Om Formd. som sædvanlig travlt med Rengøring.
Om Eftm. kørte Jenny og Anna med Hans Villads's til Kirke, jeg cyklede dertil. Olga fulgte med os hjem fra Kirke og Hans og Stinne ligesaa.

12. Mandag. Kan jeg ikke huske hvad vi. Jo. Jenny og jeg bagte Tvebakker om Formd. og om Eftm. som sædvanlig i Kartoflerne

13. Tirsdag. Jens Toftrup var her og hjalp os i K.

14. Onsdag. Det var rigtig hundekoldt. Hans Villads og Elna skulde ellers komme og hjælpe os i Dag, var Meningen, men vi ventede dem naturligvis ikke i saadan et Vejr dog, lidt op ad Formd. kommer de saamænd begge anstigende. Saa maatte vi jo have Kakaogryden over, for vi skulde jo have lidt varmt i Livet, inden vi skulde derud og rage; det var dog næppe saa slemt som vi mente, vi arbejdede for fuld Kraft hele Dagen og fik hele 6 læs samlet sammen

15. Torsdag. Som sædvanlig i Kartoflerne, det fryser ellers vældigt nu, der var is i Morges da vi kom op.

16. Fredag. I Dag blev vi færdige i Kartoflerne, Begivenheden fejredes med Æbleskiver til Middag, om det var derfor ved jeg nu heller ikke. Om Aftenen var Herskabet til Lærer Heebølls, som nylig har giftet sig

17. Lørdag. Dagen gik paa Sædvanlig maade. Vi fik en hel kasse Pærer, som Jeppe har købt

18. Søndag. Jenny cyklede op til Hans Villads og vilde være hos Stinne, medens Hans var til Møde i Bramminge.
Jeg var oppe paa Skolen til Zenias Fødselsdag, der var foruden mig kun Mary Skov og et Par andre Piger. Vi havde rigtig rart deroppe, jeg laa deroppe om Natten, da det var saa sent at cykle hjem.

19. Mandag. Jeg fik en Pakke hjemmefra med Vintertøj i. Jenny var hos Hans Villads hele Dagen og om Aftenen var hun og Jeppe til Geils.
Jeg vaskede af i Gangen

20. Tirsdag. Jeg var lidt ude og samle Kartofler efter Ploven. Efter Kaffetid sad jeg inde og stoppede mine Strømper.

21. Onsdag. Jeg begyndte at orkere paa et lille Mellemværk til Jenny som hun vil forære Stinne, det skal nok bruges til en lille Vugge

22. Torsdag. Jeg gjorde rent i Spisekamret. Om Aftenen var vi kørende til Generalforsamling i Ungdomsforeningen med fælles Kaffebord o.m.m.

23. Fredag. Jeg vaskede af i Køkkenet, pudsede Komfur, skurede Gulv o.m.m. De andre begyndte at trække Roer op.

24. Lørdag. Jenny laa hele Dagen, det var hendes sædvanlige "Tilfælde"

25. Søndag. Jeg pudsede min Cykel af om Formd. og skrev Breve om Eftm.
Jeppe har lejet en Karl ved Navn Mads, han var her i Dag, det er vist en løjerlig Størrelse

26. Mandag. Vi vaskede Storvask

27. Tirsdag. Vi hængte Tøj paa Loftet da det ikke er godt Vejr ude

28. Onsdag. Jenny var oppe og hjalp Stinne at vaske og Jeppe var afsted og hentede hende ved Kirken om Aftenen. Jeg gjorde rent inde hos Mads, samt bagte Franskbrød, lavede Middagsmad o.s.v.

29. Torsdag. Jeg fik Brev fra Asta Müller i Dag; hun skrev bl.a. at de skulde have Karl Otto hjemme i Vinter i Stedet for Frede, det Bytte kan de vist nok ogsaa være temlig godt tjent med.
Jenny beklager sig over at Hønsene ingen Æg vil lægge, hun spurgte Jeppe om hvad hun skulde gøre ved det, om hun muligvis skulde jage efter dem, saa de kom lidt i Bevægelse, om det skulde hjælpe.

30 Fredag. Jeppe slagtede en kalv. Vi gjorde rent og ferniserede i Dagligstuen. Jenny bagte Smaakager nærmest om Aftenen, hun blev nemlig hele Tiden forstyrret om Eftm. da her var et Par fine Herrer den ene var saamænd Pastor "Pædersen". I Dag var det dejligt Vejr i Modsætning til ellers.

31. Lørdag. I Dag havde vi Studiekredsen her, altsaa kun om Aftenen.
Jenny bagte Boller, Æblekage og Kringle til dette her. Jenny hængte ogsaa Vintergardiner op i Stuen nu er der virkelig dejlig hyggeligt derinde. Vi havde foruden alt det andet et farligt "Bøvl" med vort Lys, men endelig kom det da, det havde jo heller ikke set godt ud med alle vore gamle Flasker staaende med Stearinlys i. Kl. 8-9 begyndte Gæsterne at komme, her var Hans Villads og Hans Tofterup med deres Koner, samt Laurids Kromman, Chr. Poulsen, Hans Sigvald og Lærer Larsens. Det er en værre "Knebren" alle disse prægtige Mennesker kan stille op, naar de kommer sammen. Vi kom ikke i Seng før Kl. henad 2. i Nat.
Foruden alt det andet var det Jen. og Jeps. Bryllupsdag i Dag.
 
  November November
1. Søndag. Jeppe maatte selv køre Mælken, for Peter holdt Flyttedag hele Dagen. Anna var ogsaa borte en Tur om Formd. men kom dog herop igen og sagde pænt Farvel.
Her bliver alligevel saa underlig tomt naar Anna er borte, det synes jeg nu da i det mindste, men jeg er vel ogsaa nok den der kommer til at savne hende mest.

2. Mandag. Mads laa hele Dagen, han har Betændelse i et Knæ, vi havde Doktoren til ham. I Dag ankom jo saa "Wolles" lille Mads, som Jenny kalder ham, det er en lille, rundhovedet Person paa 21 Aar. Jeg lagde Tøj sammen og trak vores Rødbeder op. Jeg fik Brev hjemmfra det passer godt nok at Karl Otto skal derned til Vinter, Far havde sagt til Frede, at jeg havde fæstet ham i Sommers, det passer nu slet ikke, men saa blev de da af med Frede paa en skikkelig Maade.

3. Tirsdag. Jeg var cyklende, med lidt af Kalven til Skolen og op til Hans Villads. Jeg havde Jenny Cykle og paa Hjemvejen gik den i Stykker saa jeg maatte gaa et godt Stykke og inden jeg fik den lavet og paa Vej Hjemefter var det mørkt og Regnvejr. Jeg tabte lidt af Lysten til at gaa paa Gymnastik paa den Tur.

4. Onsdag. Om Eftm. var jeg med ude at læsse Roer for første Gang. Vi faar ingen Kakao længer om Eftm, i Stedet spiser vi til Aften Kl. 6.

5. Torsdag. I Dag var jeg igen ude og hjalp til med baade at læsse og trække Roer op.
Geil var her og talte Folk, vi skal nok tælles hvert Aar nu i Fjor blev vi da i det mindste ogsaa talte og det meget nøjagtigt endda. Vi fik Eftm. Kaffe i den Anledning

6. Fredag. Dagen begyndte paa en uheldig Maade, idet jeg for det første sov over mig. For det andet havde Katten været i Spisekammeret og lavet et forfærdeligt Svineri, der var vistnok 6-7 "Kattalaarta" som jeg maatte ind og vaske op.
Som sædvanlig i Roerne om Eftm.

7. Lørdag. Vi gjorde rent, var i Roerne og havde kort sagt travlt, Anna var her nede en lille Tur og saa om os, det var nu kun et meget kort Besøg. Jeppe var i Agerbæk til Generalforsamling

8. Søndag. Vi havde en meget rolig og fredelig Søndag og havde til en Forandring heller ingen Ting at bestille. Vi fik Kakao om Eftm. da det var Søndag, det har vi ellers holdt op med nu, saa spiser vi til Aften Kl. 6 i Stedet for.

9. Mandag. Det var rigtig Ruskvejr med Blæst og Tøsne, ja, det sneede næsten hele Dagen, det er ellers tidlig, det begynder paa den Manér. Jeg sad inde hele Eftm. og orkerede til Jenny.

10. Tirsdag. Jenny og jeg bagte Tvebakker, de blev aldeles dejlige. Jeppe var til Hans Tofterups om Aftenen

11. Onsdag. Det var fint Vejr med Frost. Jenny var væk næsten hele Dagen, hun var oppe og saa om Hans Villads's og om dem paa Skolen. Om Aftenen var "den ucivilisered" og jeg til Ungdomsmøde i Forsamlingshuset. Det var meget morsomt. Først læste Laurids Kroman et Brudstykke af "Synnnøve Solbakken" og vi sang lidt. Så legede vi Sanglege i lang Tid og saa sluttede det igen.
Da vi kom hjem, blev vi trakteret med Saftvand og Smaakager.

12. Torsdag. Jeg var cyklende en Tur i Starup efter Middag, det var bare nogle Ærinder. Jenn. og Jep var til Hans Tofterups om Aftenen.

13. Fredag. Glemt hvad vi bestilte

14. Lørdag. Midt paa Formd. kom der Bud om Jenny vilde komme op til Hans Villads's for Stinne var blevet syg, hun kom først hjem igen Kl. 3 i Nat, da havde Stinne faaet en lille Pige.

15. Søndag. Jeg havde en dundrende Hovedpine hele Dagen, ellers passerede her intet mærkeligt. Vi havde en meget rolig Søndag.

16. Mandag. Om Formd. var Jenny og Jeppe en Tur oppe til Hanses. Jeg maatte jo saa lave Middagsmaden, det skal jeg for Resten ogsaa til herefter, vi malker nemlig ikke før Middag længer. Denne Gang fik jeg Ros, næste Gang faar jeg muligvis noget andet. Om Eftm var jeg først oppe hos Syersken med min Fløjlskjole og det blaa Tøj og hun lovede at sy det, derefter til Gymnastik om Aftenen.

17. Tirsdag. Jeg begyndte at brodere paa en Lysdug som jeg har tænkt muligvis at forære Faster Hansine i Julegave

18. Onsdag. Jens Toftrup var her en Tur angaaende om ikke Jenny og Jep. kunde have Lyst at tage et Plejebarn de svarede dog hverken ja eller nej, det krævede nærmere Overvejelse.

19. Torsdag. Om Aftenen var Jep og Co til møde i Øse, de kørte i Bil, saa fik jeg kørt med til Gymnastik jeg var inde hos Zenia da vi blev færdige, til de andre kom tilbage.

20. Fredag. Det var Jeppes Fødselsdag, men vi havde ingen Fremmede, dog fik vi Chokolade om Eftm, her var da ogsaa en Gæst, en ung Mand nemlig, som kom her for at købe Honning. Om Aftenen var jeg i Kirke

21. Lørdag. Jeg var lidt i Roerne om Eftm. muligvis for sidste Gang i Aar, da vi blev næsten færdige. Jeppe var til Møde om Aftenen

22. Søndag. Det var jo Mors 50 Aars Jubilæum i Dag, men jeg kunde jo ikke komme hjem og hjælp hende at fejre den. Jenny gik til Sengs om Eftm, det var hendes sædvanlige.

23. Mandag. Jeg var til Gymnastik, det er saa morsomt, synes jeg, desuden var jeg oppe hos Syersken en Tur.
Jeg modtog en Pakke hjemmefra igen med bl.a. Æbler i, som vi blev henrykte over. Jenny laa lige til Aften i Dag.

24. Tirsdag. Vi fik Fremmede. Det var Jeppes søstreder kom lidt paa Besøg

25. Onsdag. Det var en forfærdelig Snestorm i Dag, der blev baade Togstandsning o.m.m. det er ellers tidlig det begynder saadan. De Fremmede skulde været afsted, men kunde naturligvis ikke i saadan et Vejr.

26. Torsdag. Det var fint Vejr men hundekoldt, det frøs vist adskillige Grader. Baade jeppe og Mads maatte afsted og øse Sne. Mælkevognen kunde først komme igennem over Middag engang, det er heldigvis sidste Gang at vi skal køre Mælk, herefter er vi fri for sdet. I Dag tog Marie og Kirstine afsted og Jenny fulgte dem afsted, da hun kom tilbage maatte hun og jeg ud og røgte, da Mandfolkene stadig øser Sne

27. Fredag. Intet at bemærke

28. Lørdag. Jeg havde travlt med Rengøring lige til Aften. Lige over Middag kørte Hr. og Fru Jeppe op og skulde se til Hans og Stinne.
Nu er der kun 23, tænk 23 Dage til jeg skal hjem, den Tid gaar saamænd snart, nu vilde jeg blot ønske jeg havde Julegaver til dem.

29. Søndag. Efter hvad jeg husker havde vi ikke ret meget at bestille, men det er noget længe siden jeg skrev, jeg har simpelthen ikke kunnet, da Blækket har været frosset, den er ikke optøet endnu, men jeg har dog faaet prikket lidt Hul paa den. Jeg burde jo have travlt med Julegaver, men jeg mangler materiale og vi kan ikke komme till Starup paa Grund af den haarde Vinter. Jen. og Jep. var en Tur ved Jens Toftrups i Dag.

30. Mandag. Jeg var ikke til Gymnastik paa Grund af Vejr og Føre
 
  December December
1. Tirsdag. Hurra! Nu er vi allerede naaet til December og der er ikke en Gang en Maaned til Jul. Hvem der nu havde haft Julegaver til hele Familien.

2. Onsdag. Det var lidt mildere i Vejret end sædvanlig og Jenny talte om at gaa til Byen, hvad der dog ikke blev til noget

3. Torsdag. I Dag knagfryser det igen. Jeg var gaaende til Gymnastik jeg gik derned paa en halv Time, det kalder jeg godt gjort i det Føre.

4. Fredag. Vi vaskede Storvask, vi har ellers ventet paa bedre Vejr til det men nu maatte vi til det det gik nu ogsaa meget godt, vi var mest i Kostalden med Tøjet

5. Søndag. Vi havde det meget rart, fik Kyllingesteg til Middag, Kakao med nybagt Galopkringle om Eftm. Jeg broderede Navn i fire Lommetørklæder til Helga. Mads var borte hele Dagen og kommer først igen paa Tirsdag Aften, hvilket ikke er noget stort Savn, i det mindste for mit vedkommende

7. Mandag. Jeg var gaaende helt op til Vestterp[?] og hente min Kjole og saa bagefter til Gymnastik

8. Tirsdag. Jenny og jeg var i Bramminge og gjorde vore Juleindkøb men vi havde kun 1½ Time det var nu for lidt, man kunde ikke faa Tid hverken til at se eller tænke sig om. Jeg købte "Bredsdorps Artikler og Taler" til Far og Mor, Handsker til Anna V. Bog og Bogmærke til Inger. Poesibog til mit Herskab. Saa fik jeg en Frakke (55 Kr.) til mig selv, samt et Par Fedtlæderstøvler til 18 Kr. Det var en dyr Dag, jeg brugte over 100 Kr.

9. Onsdag. Det er saa længe siden jeg skrev, saa jeg husker snart ikke hvad der passerede.

10. Torsdag. Jenny var næsten borte hele Dagen, hun var i Starup

11. Fredag. Vi rullede og strøg og blev færdige med vort Tøj. Her kom en Fjerding Spegesild fra Bornholm. Jen. og Jep 6 Sølvgafle sendt fra Vestterp

12. Lørdag. Jenny lavede Pres-Øl det blev saa vellykket, det smager lige saa godt som Hvidtøl.

Det er saa længe Siden jeg skrev nu, saa jeg kan umulig huske alt, hvad der er passeret.
Nu er jeg nemlig kommet hjem og sidder i Dagligstuen og skriver, men nu skal jeg prøve at skrive, hvad jeg kan huske. Søndag den 13. var hele Familien undtagen de Gamle, til Fælleslæsning paa Hotellet, de læste et Stykke ved Navn "Østergaard og Vestergaard" det var slet ikke saa tosset, især Hans Andrésen og Andreas Weis gjorde det godt, baade Zenia og Mary Skov spillede med, de andre kendte jeg ikke. Efter Komedien var der fælles Kaffebord og senere igen Sanglege, Sanglegene gik nu ikke saa godt, Johannes Madsen er nemlig kommet til at lede dem, og det forstaar han sig vist ikke rigtig paa.

Jeg tror nok jeg vil gaa lidt nemt over den sidste Uge før Jul. Vi slagtede den store So og delte den med Geils, saa gik der jo nogle Dage med at faa den ordnet. Jenny har bagt brune Kager, Tvebakker og Vanillekranse. Søndag den 20. var det et forfærdeligt Rogg. Jenny, Jeppe og Mads var ellers til Daabsfest hos Hans Villads, Barnet kom til at hedde Idun Krogager Madsen. Alle Gæsterne maatte blive der om Natten, saa nær som fire Mandfolk. Jeppe kom hjem hen paa Natten engang, men de andre kom først Dagen derpaa. Jenny var daarlig de 2 næste Dage, det var hendes regelmæssige Sygdom.

Onsdag d. 23 stod jeg tidlig op og gjorde mig i Stand, saa tog jeg Afsked med dem derhenne for en kort Tid, thi nu gaar det atter hjemad. Jeg kørte med Toget fra Tofterup Kl. 7.19 og var i Købhn. Kl. 5. Rejsen gik ellers udmærket, der var mange Rejsende, over Jylland maatte jeg staa hele Tiden, men senere fik jeg da en Siddeplads. Esther var paa Købhns Banegaard og tog imod mig.Vi fulgtes saa ad ud til hendes Onkels paa Badeanstalten og var der indtil den Tid jeg skulde afsted til Damperen. Det er vist rare Mennesker hendes Onkels, de har 3 Børn, som var meget søde. Esther fulgte mig til Havnen, hvor var Købhn. smuk ved den Tid vi gik derned, der havde lige faldet en Smule Sne og Lysene straalede alle Vegne. Der var mange pragtfulde Juleudstillinger men vi fik blot ikke Tid til at beundre dem ret meget. Jeg tror nok Esther var lidt ked af, at hun ikke ogsaa kunde komme hjem i Julen, men derved var jo intet at gøre.
Der afgik 2 store Dampere fra Købhn. den Aften
Jeg klarede mig ellers udmærket, var slet ikke søsyg, skønt det blæste, slet ikke saa lidt.
Helga og Hans Nielsen var paa Havnen og tog imod mig, men havde nær ikke fundet mig, da jeg først stod op, efter at Damperen var kommet ind.
Vi drak Kaffe oppe hos Hans og Hansine og kørte derefter med Toget til Aakirkeby. Paa Stationen modtoges vi af Faster K. som førte os med sig hjem. Senere var vi rundt og hilste paa hos den øvrige Familie i Byen.
Kl. 2 kørte vi med Toget hjem til Østerlars. Karl-Otto og alle Rollingerne hentede os i Charabanc. Hjemme havde Mor Kaffen parat og saa drak vi Kaffe og snakkede og sludrede om alt muligt mellem Himmel og Jord. Jeg var jo rundt i næsten hele Gaarden og saa mig om, der saa mest ud som før jeg rejste.
Vores Juletræ var saamænd rigtig pænt, men meget lille og spinkelt. Efter at vi havde danset om Træet, fik vi vore Julegaver.
Nu skal jeg skrive, hvad hver især fik. Jeg vil begynde med Far. Han fik et Par Vanter, et Sølvæggebæger samt Landmandsalmanakken og saa gav jeg Far og Mor "Bredsdorps Artikler og Taler" til fælles Ejendom. Mor fik desuden en lille broderet Serviet, et par Sølvgafler en Thevarmer, en Asiet og et Knivestykke. Jeg fik en Silke-marokains[?] Kjole, Ungdommens Julebog, et Par hæklede Sko, en Kam graa Silkestrømper, en Bog samt en lille Sæbe. Saa er der Anna Valborg, hun modtog følgende en Kjole, Mage til min, et Par Laksko, Handsker, graa Silkestrømper, Lommetørklædemappe, samt en Morgenkappe. Helga fik 2 Par Strømper, 6 Lommetørklæder, et Frakkeskjold, et Underliv, en Pakke Figen og endelig et Par hæklede Sko. Inger fik 2 Bøger, en Hue, Chokolade, en Notesbog og et lille Sølvbogmærke. Dagny fik et Sølvæggebæger, en lille Lommekniv, en Flaske Colonje, Sko, et Tegnehæfte og Tøj til et Forklæde. Saa er der kun Karl-Otto tilbage. Han fik vist en Bog, en hæklet Krave og nogle Lommetørklæder.
Senere hen paa Aftenen læste Mor et Par Julefortællinger højt og vi spiste Knas og saadan noget. Saa drak vi Kaffe og sang et Par Julesalmer. Saadan omtrent gik den Juleaften.

25. Juledag.