Dagbøger 1926

  1926, Januar

[Gudrun Dam's Dagbog]

 

Januar 1926

 

Atter er der gaaet et Aar og jeg maa begynde paany i min Dagbog. Jeg har været hjemme på Ferie og er atter kommet tilbage, men nu skal jeg se at nedskrive lidt af hvad der har passeret i denne Tid.

 

1. Fredag.

Om Eftm. var Far, Mor, Inger, Anna V. og jeg bilende til Øm. kirke, det var Pastor Jespersen der prædikede, der var ogsaa Altergang, det var meget højtideligt.

    Efter Gudstjenesten var vi saa til Lærer Andersens, resten af Dagen og hele Aftenen, lige til Klokken 12, ja den var vist endda noget over, tilsidst maatte vi give os til at spille Whist, for at faa tiden til at gaa.

 

2. Lørdag. Om Eftm. var alle Børnene paa Krusegaard. Karl Otto kørte for os i den store Charabanc. Vi morede os vist godt alle derhenne. Vi legede Ordsprogsleg den meste Tid, dansede ogsaa lidt paa Salen og saadan lidt forskelligt. Vi var hjemme igen inden Midnat, men det skulle vi ogsaa helst være, da det gaar haardt paa i disse Dage.

 

3. Søndag. Inger og jeg kørte med Middagstoget til Aakirkeby og skulde besøge Familien lidt, det har vi jo nemlig næsten ikke faaet tid til før i Julen. Vi var kun "paa Bakken" og til Onkel Mathias´s i Dag, vi laa til Onkel M.

 

4. Mandag. Vi besøgte de Steder vi endnu manglede i Formiddag, thi om Eftermiddagen skulde vi jo til Værmeland da det er Hr. Proprietærens 50 års jubilæum. I den anledning var jo hele Familien dernede, alle, undtagen Onkel L. Foruden Familien var der Vasegaards og Julie og Ingeborg fra Bukkegaard.

     Menuen bød paa: Medisterpølser, kold Flæskesteg og varm Andesteg, næsten ligesom ellers, kun fik vi ingen The, men i stedet "staaende Kaffe" lidt senere, det er jo nok ogsaa et Par Grader finere.

    Aftenunderholdningen bestod mest i at spise Knas efter en større Maalstok, og saa spille Kort, vi spillede paa 5 Partier en Tid.

    Da vi havde drukket Aftenkaffe tog vi fat at synge af "Syng dig glad" og Julie spillede for os. Inden vi naaede hjem blev Klokken 3, Asta M. som vi har haft paa Ferie nu i nogle Dage og saa Helga blev derhenne.

 

5. Tirsdag. Tiden gaar, det lakker snart mod Dagen, jeg skal afsted igen, dog venter jeg nok til den 8. tænker jeg. I dag var vi inviteret op til Egeskov og saa maatte vi jo afsted igen, det kunde nu ellers snart være rart og være hjemme en Dag igen. Der var temmelig stort Gilde paa Egeskov og især en mængde smaa Børn havde de faaet samlede, nu har de jo 6 selv og det hjælper jo godt. Vi legede lidt paa Salen og gik ellers rundt og halvkedede os, jeg i det mindste, det er ikke videre pænt at skrive, men sandt er det nu. Heller ikke i Dag kom vi Hjem til Midnat.

 

6. Onsdag. Far og Jeg var kørende en lille Tur oppe til A. Larsens, der havde jeg nemlig lovet at tage op med en Hilsen fra Jenny. Far fotograferede os derhenne, men det blev nu ikke til noget.

 

7. Torsdag. Sidste Dag jeg er hjemme, thi i Morgen skal jeg rejse. Om Aftenen holdt vi Chokoladegilde, Helga og K.O. havde væddet om noget, men K.O. tabte, og saa maatte han jo give Chokolade.

    Mor bagte Boller i Formiddags, og Æblekage vankede der ogsaa, det var saaledes meget festligt. Det gik ogsaa højtideligt til, idet vi klinkede med Chokoladekopperne, og de andre udtalte deres gode Ønsker for Fremtiden, for mit Vedkommende. 

 

8. Fredag. Afrejsens Dag. Vi pakkede Rejsetaske og lidt saadanne Smaating, og ellers gik Dagen hurtigt, i det mindste for mig.

    Inger gav Bil til Rønne (Saadan sagde hun i hvert fald) saa de fulgte mig til Sejl alle undtagen Helga og Dagny. K.O. sendte naturligvis mange Hilsner med til sin kære Familie og det samme gjorde for Resten de andre med.

    Vi drak Aftenkaffe ude hos Hansine og spiste mange fine Kager til. Jeg skulde sejle med Ørnen, det var godt jeg ikke skulde sejle med Frem, thi jeg glemte at give Jomfruen Drikkepenge sidst jeg var med og saa er det jo ikke godt at vide hvordan en Behandling jeg havde faaet naar jeg kom igen.

    Saa er jeg atter rejst hjemmefra og ud paa de vilde vover.

 

9. Lørdag. Vi naaede København i god Tid, jeg fik, med en ung Dames hjælp fat i en Bil til Banegaarden.

    Der gik jeg saa i nogen Tid men fandt dog omsider det rette Tog og dampede snart afsted mod Korsør. Rejsen gik godt hele Tiden.

 

Jeg kommer vist til at springe over et lille stykke Tid nu, da det er saa længe siden jeg skrev, at jeg umulig kan huske hvad her har passeret hver Dag. Vi har haft Studiekredsmøde en Aften, været kørende oppe ved Hans V. en Aften, været til Ungdomsmøde en Gang, og Saadan lidt forskelligt.

    Jeg har broderet et Forklæde til Tante Line og lavet en Orkisblonde til Jenny, nu har jeg begyndt paa en smuk Divanpude til hende.

 

  Februar

Februar

 

7. Søndag. Vi var alle hjemme og havde det godt. Jeg læste en Bog ved Navn "Det lykkelige Hjem" og saa orkerede jeg noget.

 

Det gaar daarligt med at føre Dagbog i Aar, nu er allerede Februar gaaet, uden at jeg har faaet skrevet oget i den. Nu faar jeg gengive lidt i korte Træk. Søndag d. 14. var jeg til Bal i Gymnastikforeningen og morede mig udmærket, uagtet at jeg ikke kendte ret mange af Kavalerene. Vi kom først hjem Kl. 3, men Herskabet stod op og malkede om Morgenen og lod os ligge.

    Saa om Tirsdagen var vi til Koncert i Ungdomsforeningen, med fælles Kaffebord, og bagefter fik vi lov at danse i 1½ time, det gik ogsaa storartet.

    Om Fredagen var vi nede til Ungdomsgudstjeneste i Kirken, ved Barfod Pedersen og bagefter inde at drikke Kaffe paa Skolen. Ellers noget særligt har der vist ikke været i denne Måned.

    Vi har vasked Storvask og har faaet ret meget Haandarbejde i den sidste tid, jeg ved ikke hvordan det kan være, men Tiden løber fra os, uden vi faar ret meget bestilt, synes jeg.

    Det har været rigtig mildt, dejlig Foraarsvejr nu sidst i Februar, det begynder at grønnes svært paa Markerne, blot vi nu ikke faar Vinter igen i Marts. Nu har Jenny faaet sig en Pige lejet, hun er 21 aar og skal have 55 Kr. i Maaneden, hun var her i Dag, d. 28., for de vilde jo gerne have hende at se, inden de fæstede hende. Det har været saadan et dejligt Solskinsvejr i Dag, vi benyttede lejligheden, og kopierede en Mængde Fotografier. Jeppe har gaaet i den sidste Tid og været dårlig i sin Ryg, det er hans gamle svaghed. Saa er der vist kun tilbage at skrive, at vi har begyndt at drikke Eftermiddagskaffe igen.

 

  Marts

1. Mandag. Nu skal jeg herefter til at skrive hver Dag, har jeg bestemt, blot jeg nu kan overholde det.

    Jeg fik Brev fra Anna V., hun er paa Egeskov nu en Tid. Valborg er nemlig paa Møllehuset som Husbestyrerinde, da Lisbeth er død, det har jeg jo heller ikke faaet skrevet.

Hun fortalte, at hun havde været med til V.U. Fest i Øster Marie, kørende sammen med Egeskovs, Herluf Madsen havde været hendes Kavaler, og hun havde moret sig noget saa fortræffeligt.

     Jeg har lige været til Gymnastik i Aften, det er nu gevaldig morsomt at være med der, men det er Karlegymnastik vi gør, og det er virkelig snart en Skam, særlig da der er mange rigtig flinke Gymnaster. Vi skal vist nok have Opvisning enten 14. eller 21. Marts, jeg faar en ny Dragt til den

Tid

 

2. Tirsdag. I Dag fik jeg min nye Gymnastikdragt, jeg maatte betale 19,5 Kr. for den, hvilket jo slet ikke er saa lidt, men saa er den jo ogsaa som den skal være. Jeg var cyklende en Tur i Starup i Eftermiddag, ellers den Tid jeg havde tilovers orkerede jeg som sædvanlig, jeg har snart nok til en Lysdug nu.

 

3. Onsdag. Jeg kan godt skrive for i Dag og her "skete ingenting", vi skulde ellers været til Ungdomsmøde, men det var saadan et grimt Vejr, Jeg havde alligevel besluttet mig til at tage afsted, men da der saa ingen anden vilde afsted, foretrak jeg alligevel at blive hjemme. Det er nu ellers kedeligt nok, for jeg vilde gerne have været afsted, og nu bliver der vel ikke saa mange flere Møder inden Maj sagtens. Her var en "Lysmand" i Dag, samt en Agent i Salt.

 

4. Torsdag. For i Dag er der vist ikke andet at bemærke, end jeg blev færdig med Orkissen til Jennys Lysdug. Desuden var jeg til Gymnastik om Aftenen, det var ellers Snevejr, men det er jo bedst at møde op nu paa det sidste. Jeg fik mange Lykønskninger for min ny Dragt, alle syntes, den var saa pæn. Jeg var inde til Larsens bagefter og sad og sludrede vel en Times Tid.

 

5. Fredag. Vi slagtede de næstsidste Hanekyllinger og Jenny bagte Tvebakker som blev særdeles vellykkede. Jeg tog fat paa Divanpuden igen.

 

6. Lørdag. Da vi kom op laa der et tyndt Lag Sne over alting, men den forsvandt ganske op ad Dagen. Det er stadig Foraar, Vintergækkerne er udsprunget i Haven. Anna og Sine kom spadserende herop i Skumringen og blev naturligvis om Natten. Jeg maatte nok have Firkortene frem, det var godt jeg fik dem med. Siden legede vi med Tændstikker og legede "Skibet er ladet med". Ja her var en værre Halløj en Tid.

 

7. Søndag I Dag holdt vi jo ogsaa en værre Fest. Jeppe fotograferede os flere Gange i Haven, men jeg tvivler nu om at de bliver gode, da det kneb med at staa rolig så længe.

Hans Villads var her ogsaa en lille Visit. Jeg fulgte Børnene paa Vej, helt op til Kristian Højbjergs om Aftenen.

 

8. Mandag. Her var stor Kaffeslabberads i Formds. Først var Ivan Hundebøl her, senere kom Mie fra Outrup med sin Kæreste. Saa om Eftm. rejste Jenny til Bramminge, hun vilde have fat i en Blomst til Marie Toftrup, der har fået en lille Datter. Der var en Mand i Aften, der havde sagt, at Jeppe Madsens Pige var den flinkeste til Gymnastik, det passer nu vist ikke helt for ham men jeg blev naturligvis alligevel en lille, bitte Smule stolt af det.

 

9. Tirsdag. Her er vist ikke andet at skrive, end det var et grimt Vejr med Storm og Regn. Inden vi kom i Seng gik Lyset sin Vej.

 

10. Onsdag. Jenny fik sin sidste Julegave Kittelen til lille Karl Gunnar færdig og hun og Jeppe var nede med den, og ogsaa flere andre Steder.

 

11. Torsdag. Det var var rigitig Ruskvejr hele Dagen, vi sad inde og syede, jeg er næsten færdig med Divanpuden nu. Jeg var dog til Gymnastik trods Vejret, det var jo næstsidste Gang, saa jeg vilde nødig blive hjemme de var ogsaa mødt alle, paa nær Kaja.

 

12. Fredag. I Dag havde jeg travlt, jeg sæbede hele Køkkenet af og pudsede Komfuret som blev saa nydeligt, som det vist aldrig havde været før, sagde Jenny, men jeg sled ogsaa vældigt med det. Jeg maatte rigtignok skynde mig, for at blive færdig i rette Tid, thi der var jo Gymnastik igen  i Dag, jeg naaede det ogsaa.

Det var sidste Aften, saa er den Herlighed forbi, men på Søndag skal jo det store Slag staa, vi skal møde Kl 3½, og med et godt Humør fik vi Besked paa

 

13 Lørdag. Herskabet var kørende til Hans Villads, gamle Mads var ogsaa med og vil blive der et Par Dage

 

14. Søndag. I Dag var det jo saa den "store Dag". Det var fint Vejr, hvilket jo passede os meget godt. Vi blev først fotograferede hele Klatten, vi sad ude og frøs, vel en halv Time, men blev jo meget opvarmede igen, da vi kom ind at gøre Gymnastik, det gik vist helt godt, Folk klappede i det mindste vældigt. Sanglegene glemte vi, men saa marcherede vi jo bare ind igen saa det var der ingen der behøvede sørge over. Efter Gymnastikken var jeg inde hos Larsens de Par Timer inden Ballet begyndte, det kunde jo ikke betale sig at køre hjem.

Jeg morede mig storartet om Aftenen, jeg tror nok jeg dansede mest med Lambert fra Kallehave og saa med éen hvis Navn begynder med R. andet ved jeg snart ikke om ham, men han danser udmærket. Der var ogsaa fælles Kaffebord. Det bedste af det hele var dog snart at Gymnastikken ikke er sluttet, vi skal fortsætte, dog kun een Gang om Ugen herefter.

Vi kom først hjem lige efter Kl. 3.

 

15. Mandag. Mads og jeg laa længe, de andre malkede, men senere paa Dagen havde vi travlt, vi begyndte nemlig at gøre hovedrent i Stuen, det er ikke morsomt saa længe det staar paa, men naar vi faar det overstaaet er det jo meget rart.

 

16. Tirsdag. Hvad jeg bestilte kan jeg ikke huske, men om Aftenen var jeg og Mads til Møde i Foredragsfor.

 

17. Onsdag. Intet at bemærke, udover det at vi stadig holder Hus i Køkkenet, hvilket er noget trivielt i Længden.

 

18. Torsdag. Jen. og Jep. var til Gudstjeneste i Kirken om Eftm. og jeg til Gymnastik om Aftenen. Jenny [cremede?] sine Gardiner til Stuen.

 

19. Fredag.  Jenny havde forfærdelig travlt hun bagte Lagkage, Æblekage og Franskbrød samt strøgte Gardiner o.m.m. Jeg havde ogsaa nok at bestille. I  Dag fik vi endelig vor Stue i Orden

 

20. Søndag. Om Formd. vældig travlt, ja, det var for Resten ens hele Dagen for mit Vedkommende i det mindste.

Gæsterne skulde komme til Middag og det gjorde de ogsaa men meget sent. Kl. var 2½ uden de var færdig med Middagsmaden, som lød paa: Suppe, Høns i Caperssause samt Æblekage.

Det gik med Mad og Opvask hele Eftm. Til Aften vankede der Boller i Tomatsause med overskaarne Æg. Jenny ved nok, hvordan det skal være. Kl. 10 var Gæsterne kørt, saa det var jo rart tidlig, men vi var saamænd ogsaa godt trætte baade Jenny og jeg.

 

21. Mandag. Sikke vort Gulv i Dagligstuen saa ud, jeg maatte baade skure og skrabe paa det, men pænt blev det nu ikke. Om Aftenen var mit ærede Herskab til Studiekredsmøde hos Kr. Poulsen

 

23. Tirsdag. Vi havde vist ikke videre travlt jeg stoppede mine Strømper om Eftm.

 

24. Onsdag. Jeg broderede lidt paa Divanpuden om Eftm. den er næsten færdig nu. Jennys Lysdug er vasket og strøget nu, den er nu pæn, men den bliver rigtinok ogsaa rost, især Blonden, jeg føler mig virkelig  helt smigret over det. Om Aftenen var jeg alene afsted til Ungdomsmøde i Forsamlingshuset. Der var ikke saadan særlig stort Besøg, men der var dog en Del. Først læste Frøkjær "Therje Vigen" samt Smaastykker paa jydsk for os og derefter var der Sanglege

 

25. Torsdag. Jeg var til Gymnastik og havde ved den lejlighed 24 Rugeæg med, som Marie Kallehave skulde have.

 

26. Fredag. Jennys Fødselsdag. Stinne kom et Smut om Formd., i den anledning satte Jenny mig til at bage Æbleskiver, det gik saamænd ogsaa rigtig godt. Jenny fik Pakke fra Hullegaard. Der var baade Anemoner, Sortepølse og Pærestiklinger i.

Degnens kom herned en lille Tur om Aftenen, Larsen fortalte Historier næsten hele Tiden om gamle Østerlarskirkebo.

 

27. Lørdag. Vi gjorde ikke meget rent, det skal vi jo alligevel paa Onsdag. Jeg vaskede mit Haar om Aftenen. Hans Toftrup var her og bød til stor Daabsfest Skærtorsdag.

 

28. Søndag. Vi havde det meget roligt, jeg skrev et Par Breve bl.a. Jep. og Jen. var en Tur til Hans Villads's med nogle Rugeæg

 

29. Mandag. Vi vaskede Storvask, det brænder saa knagende under Gruen nu, den er blevet indmuret, men vi var alligevel ikke færdige og havde alt i Orden inden Kl. halvni.

 

30. Tirsdag. Det var rigtig Foraarsvejr, det har det for Resten været i flere Dage. Tøjet blev tørret alt sammen og noget lagt sammen og rullet.

 
  April

April

1. Skærtorsdag. Det var det yndigste Vejr hele Dagen. Jeg og Mads, samt Degnen var i Hovborg til Formiddags-Gudstjeneste. Om Eftm. var Jep. og Jen. til stor Daabsfest hos Hans Toftrups.

 

2. Langfredag. Jeg var nede og besøgte Mary Skov, jeg har jo nu været inviteret derned snart i et Aar. Zenia var ogsaa med, Mary vidste ikke vi kom men hun var næsten alene hjemme saa vi traf det jo meget heldigt.

Mary har nu et smukt hjem, der er ogsaa ligesom der var blæst overalt, Mary selv er sikkert ogsaa en dygtig Pige. Hendes Forældre kom dog hjem igen, inden vi rejste af, saa sang vi og jeg spillede til, de har nemlig Orgel. Da vi havde faaet Aftenkaffen gik vi.

 

3. Lørdag. Foruden Rengøringen var vi ogsaa i Haven og gjorde pænt i den forreste Del, der blev rigtig saa nydeligt.

 

4. Paaskedag. Jenny og Jeppe var i Hovborg om Formd. Efter Kaffetid var vi ude og gaa en lang Tur paa Markerne. Om Aftenen brændte Jeppe Lyng af, jeg var ude at se paa det, det blussede vældigt somme Tider, det var smukt der i den stille Aften

 

5. 2. Paaskedag. Det har nu hele Paasken været det yndigste Foraarsvejr, og var det ogsaa i Dag. Hans og Stinne var kørende herned og havde lille Idun med, samt lille Knud fra Skolen, han vilde nok køre alene med dem, han var ogsaa saa sød hele Tiden, der var ikke noget i Vejen det er en rigtig Dreng. Om Aftenen kom hans Far og Mor ogsaa herned

 

6. Tirsdag. Jeg arbejde lidt i Haven.

 

7. Onsdag. Jeg syede Jennys Pude helt færdig

 

8. Torsdag. I Aften var jeg for sidste Gang til Gymnastik her i Starup det er helt sørgeligt. Vi havde ellers ikke nogen meget højtidelig Afslutning vi havde Sanglege lidt, men de gik ikke saa godt, saa synes Jens, vi skulde have en halv Times rask Gymnastik, saa vilde han lede, men det blev naturligvis kun til Sjov. Paa Lørdag skal vi have Afslutningsbal. Jeg glæder mig

 

9. Fredag. Jeg var cyklende til Brugsen, ellers intet af Betydning.

 

10. Lørdag. Dagen gik som Lørdage i almindelighed gør. Om Aftenen Kl. 9 skulle Ballet begynde, naturligvis blev den over 10, saadan gaar det jo gerne, men til Gengæld holdt vi ogsaa ud til den var over 4. Det var nemlig i Fors.h. og Musikken bestod af Hans. og Julius Andrisen, samt Andreas Vei og et Par andre, saa naar den ene blev træt kunde den anden tage fat. Jeg tror ikke jeg har danset saa meget før som i Aften, oftest nok med Rasmus, han danser ogsaa bedst efter min Mening. Kl. var 5 inden jeg kom i Seng, saa Natten blev noget kort

 

11. Søndag. Nu har jeg været doven og intet faaet skrevet i Dagbogen i over 14 Dage. Vi har haft travlt med Hovedrengøring i den Tid, nu er vi færdige i Karlekammeret, mit Værelse, Spisekammeret, de Gamles Værelser og Gangen samt Kælderen; Stuen og Soveværelset gør  vi ikke noget ved før Maj, saa vi er over det værste. Jenny har ogsaa været en Tur i Outrup, Kirstine har nemlig faaet en Søn. Haven har vi ogsaa temlig i Orden og Jenny har saaet en mængde Køkkenurter.

Jeg har ogsaa været til 2 Ungdomsmøder den ene Gang læste Degnen "Ambrosius Stub" for os og anden Gang var der Foredrag af Ingeniør Rud fra Askov.

Jeg har ogsaa været  paa Skolen til Afskedsgilde for Zenia. Der var foruden mig: Mary Skou, Helga Veis, Kaja samt Edith og en ung Pige fra Mejeriet.

Mandag Aften d. 26. var her Ungdomsgilde. Den første der ankom var Johannes, senere kom ogsaa Laurids Kromann Mads's to Søstre, Johanne og Thorvald fra Gravlund, Zenia, samt Hans og Julius Andrisen og Kristian Toftrup, saa var der vist ikke flere, men de fyldte ogsaa godt op i vor Stue. Det var ellers Meningen, de skulde kommet saa tidlig at vi kunde kommet ud og lege, men det gjorde de naturligvis ikke, saa legede vi lidt inde i Stedet for. Ved Kaffebordet holdt min Bordkavaller, Laurids Kromann en "Tale" til Ære for os som skal rejse herfra. Den var meget "vemodig" han kunde bare slet ikke holde sig alvorlig og det var der for Resten heller ingen andre der kunde, han endte ogsaa med at være bange for at han havde været noget pjattet. Efter Kaffen sang vi en hel Del og Gæsterne brød først op ved Et-Tiden. Mary Skou skulde ogsaa kommet, men kunde ikke.

Torsdag Aften var Johannes hernede igen, med en Flaske Vin, det var et Væddemaal mellem Jenny og ham, han syntes alligevel, vi skulde have den medens jeg var her, det var jo ogsaa pænt af ham.

St. Bededag var jeg oppe og tog Afsked med Hans og Stinne og dem paa Skolen og nu i Aften vil jeg slutte min Dagbog her i Jylland, for i Morgen tidlig skal jeg jo afsted hjemefter, hvilket er baade glædeligt og sørgeligt paa een Gang. Jeg havde ikke haft noget imod at være her i Sommer, nu kender jeg saa mange Unge, men det er naturligvis ogsaa rart at komme hjem igen.

Naa, nu maa jeg slutte, Klokken er mange, og jeg skal tidlig op i Morgen.

Farvel i Jylland