Dagbøger 1939

  1939, Januar

Januar 1939

1. Søndag. Vi var noget søvnige, vi havde jo Gilde i Aftes og det trak noget længe ud. Her var begge Komisser og Ingeborg Larsen, samt Helge og Anna Katrine Erna og Søster. Vi havde det meget morsomt, synes jeg, Grethe havde fri.

2. Mandag. Vi fik den lille Fætter Karl herud i Pleje, da Esther og Frede er rejst til Sønderjylland. Nu maa vi se om vi kan passe ham godt.

3. Tirsdag. Inger og Johannes kom hjem fra Juleferie

4. Onsdag. Anker laa i Sengen paa Grund af Forkølelse. Inger ringede og ønskede Onkel Chr. til Lykke.

5. Torsdag. Johannes rejste af til Tune igen. Anker var oppe igen

6. Fredag. Vi var i Besøg paa Centralen og drak Kaffe og hos Dagny og Thorkild til Aftensmad. Vi var i Bil sammen med Johannes's. Karl kom hjem igen

7. Lørdag. Ikke noget at bemærke undtagen at vi i Nat har faaet den første Kalv efter lang Tids Forløb

8. Søndag. Vi havde det meget roligt herhjemme allesammen. Tøvejr. Anker var ude og kaste Sne om Formd.

9. Mandag. Falk var her og tømme Kælderen. Anker og mig var hos Fredes til Komedie om Aftenen

10. Tirsdag. Falk maatte herud igen i Dag.

11. Onsdag. Om Aftenen var Inger, Anker og mig i Roskilde til D.U.G. Møde paa Højskolehjemmet. Verner Andersen hentede os i Bil.

12. Torsdag. Jeg var til Prutanome[?]-Møde i Skolen om Eftm. og om Aftenen var Inger, Anker og mig til Jens Andersens

13. Fredag. Ellen var til Erlings Fødselsdag, det var for Børn om Eftm., Frede kørte for dem. Om Aftenen skulde Anker og mig været derind, men da vi har været saa meget borte i den seneste Tid, foretrak vi at blive hjemme

14. Lørdag. Vi var i Roskilde sammen med Johannes's og L. P. Nielsen og saa "Livet paa Hegnsgaard", jeg tog op med Rutebilen for at gaa paa Udsalg, jeg fik ogsaa mange gode Ting ret billigt. Efter Biografen drak vi Kaffe i Smidts Konditori.

15. Søndag. Johannes var her, ja han kom altsaa i Gaar ellers havde vi det meget roligt, Grethe havde fri

16. Mandag. Anker var i Rorup til Dilettant

17. Tirsdag. Vi satte Tøj i Blød, vi maa bære alt Vandet ind i disse Dage, for Vandet i Kælderen er gaaet op i Motoren og har ødelagt den, det vil sige, naar den bliver tørret i Bageriet mener Elektrikeren jo, den er god igen

18. Onsdag. Vi kogte Tøj. Anker til Komedie i Særløse

19. Torsdag. Vi vaskede Storvask, jeg var jo altsaa ikke med, jeg passede det indvendige, saa vaskede Inger og Grethe. Inger og Grethe var til Odas Fødselsdag om Aftenen, jeg skulde ogsaa været, men var ikke oplagt.

20. Fredag. Regnvejr hele Dagen, det regner næsten altid nu eller er graat og taaget i Vejret. Jeg var oppe hos Esther og fik hende til at hjælpe mig med min gamle røde Kjole, der skal sættes et nyt Stykke foroven

21. Lørdag. Inger var paa Tune til Bal. Om Aftenen var jeg en Tur oppe hos Esther og se paa Haandarbejde og Anker hentede mig.

22. Søndag. Anker og mig var i Kirke om Formd. Om Eftm. var Inger og jeg en Tur hos Fredes. Her var Fest i Salen om Aftenen, Jensens 25 Aars Fødselsdag blev fejret. Der var dækket fint Kaffebord og Jakobsen havde digtet en Sang paa ca. 23 Vers og holdt ogsaa en lille Tale. Bagefter var der Bal efter Jensens Grammofon, det gik rigtig godt, de unge morede sig vist godt nok, for mig var Aftenen jo noget lang eftersom jeg jo ikke danser for Tiden. Johannes var her men maatte køre inden Festen begyndte.

23. Mandag. Vi var allesammen noget søvnige og gik tidlig i Seng undtagen Anker, der var til Komedie

24. Tirsdag.

25. Onsdag. Om Aftenen var Inger, Anker og mig paa Efterskolen, Pastor Balslev holdt Foredrag om Kina og efter Kaffebordet læste han et Par Anekdoter. Der var ikke mødt ret mange, det var en Skam, for det var ellers en god Aften. Jeg kørte med Skolelærerens derud.

26. Torsdag. Jeg var ude hos Fru Jacobsen med mit Kjoletøj, jeg tog med Rutebil derud og gik hjem igen og kom lige tidsnok til at faa Kaffen og Sykursus med oppe hos Fredes, saa slog jeg to Fluer med et Smæk. Anker til Komedie

27. Fredag. Inger var til Sykursus. Olivia og Lars P. Nielsen kom om Aftenen, de vilde besøgt Peder O. men da de ikke var hjemme, var de saa fornuftige at gaa her ind i Stedet for.

28. Lørdag. Fars 65 Aars Fødselsdag. Jeg har haft travlt med at bage og lave lidt til, for vi faar jo nogle fremmede i Morgen

29. Søndag. Johannes kom til Middag med et Par Kammerater og Maren Lauridsen kom ogsaa. Saa efter Middag kom Bispegd. Pige ogsaa, hun er godt kendt med Maren og har tjent ovre hos Augusta. Vi gik en Tur i Skoven og om Aftenen spillede vi "Bob" og "Fjols" o.s.v. Der kom for Resten en ung Mand mere til Aften saa vi var mange, Grethe havde nu Fri, men Pigerne var flinke til at hjælp mig

30. Mandag. Inger, mig og Ellen var inde til Kr. Andersens og drak Eftm. Kaffe. Inger cyklede, vi andre tog med Rutebilen. Kirsten var hjemme, det var vel nærmest derfor, vi skulde derind. Anker til Komedie. Vi ventede Anne Katr. om Aftenen, men hun kom nu ikke

31. Tirsdag. Anker og Inger var i Skoven efter Brænde

 

  Februar

Februar

1. Onsdag. Jeg var oppe i Skolen om Aftenen, Fruen har begyndt at læse højt for Konerne igen, det er nu for Resten saa hyggeligt og sikke meget vi faar bestilt, en god Kop Kaffe vanker der jo ogsaa, den kan vi jo ikke undvære. Anker var paa Efterskolen, nu er de da heldigvis snart færdige med det Komediespil, for det er noget værre Natteroderi. I næste Uge skal vi ud med Kaffe til dem.

2. Torsdag. Kyndelmisse slaar sin Knude, siger man jo naa, Vinteren har nu ikke været saa streng endnu, det var lige der før Jul nogle Dage, det var saa hundekoldt nu for Tiden er det stille Vejr og let Barfrost.

I Dag tærsker vi og har Robert til hjælp.

3. Fredag. Robert var her og vi tærskede igen hele Dagen eller til halvfem var det vist, saa kørte Anker for mig til Sykonen. Jeg tror, min Kjole bliver rigtig pæn, rigtig fikse kan den slags Kjoler vel daarlig blive. Inger besøgte H. P. Andersens om Aftenen

4. Lørdag. Jeg fik Brev fra "Gutenberghus", men der stod nu ikke noget i som jeg ikke vidste. Vi gjorde godt rent i Køkkenet og ferniserede. Johannes kom om Aftenen

5. Søndag. Anker var ude og spille Komedie om Formd. Inger og Johannes var i Kirke. Om Eftm. var vi i Kundby altsaa Inger og Johannes og mig, samt Peder Olsens og Johannes's, vi skulde ned og hente nogle Æbler som Søster havde lovet os. Ellen havde besøg af Ruth og Erling

6. Mandag. Jeg syede Køkkengardiner. Om Aftenen var Anna Katrine her og syede paa sin Pude, Erna kom ogsaa og Helge kom fra Efterskolen og sludrede ogsaa en Times Tid.

7. Tirsdag. Jeg var ude og prøve Kjole igen, Anker kørte for mig i Ponyvognen, jeg var inde hos Gartneren og købe et Par Blomster

8. Onsdag. Vi havde travlt med at bage om Formd. og om Aftenen var vi ude paa Efterskolen med Kaffe til Dilettanterne, de havde Generalprøve. Jakobsen er mageløs som Løjtnant von Buddinge

9. Torsdag. Grethe hentede min nye Kjole, den er meget pæn men hun har syet den for snæver, saa jeg kommer til at sy den ud med det samme, det er jo ærgerligt. Inger var til Tandlæge

10. Fredag. I Aftes var det saa, vi var ude og se "Gjenboerne" jeg kørte med Skolelærerens. Det gik meget godt, de spillede jo ikke alle lige godt, Klint var knap saa livlig, som han skulde være maaske, men som Helhed var Resultatet udmærket

11. Lørdag. Inger var henne og blev permanentet. Johannes kom om Aftenen

12. Søndag. Karen Nikolaisen kom til Middag og var ogsaa med paa Efterskolen om Aftenen. Jeg var ogsaa med igen, Ellen sov til Peder Olsens. De spillede næsten bedre den Aften, de var mere livlige, særlig Klint var bedre, Madammen var lige ved at overdrive. Vi kom sent hjem, ikke fordi vi dansede, men Skuespillerne skulde jo have Kaffe og Lagkage Kl.12 og det vilde vi nok være med til.

13. Mandag. Vi havde Kontrol

14. Tirsdag. Jeg var i Skolen om Aftenen til Oplæsning. Erna spiste til Middag her

15. Onsdag. Anker og mig var inde paa Lindeskovgd. og spise til Aften sammen med Marstrands, Viggos og Esther, Frede skulde til Bestyrelsesmøde, Helge var naturligvis ogsaa hjemme. Det var jo kun et lille Selskab, men vi havde for Resten saa hyggeligt. Inger var oppe hos Erna.

16. Torsdag. Ellen og mig var til lille Ragnhilds Fødselsdag om Eftm. Inger var til Tandlæge

17. Fredag. Vi vaskede Storvask. Ellen var oppe og lege med Erna Gyldenkærne. Inger var i Taastrup om Aftenen

18. Lørdag. Inger og mig var oppe hos Esther og saa paa noget mere Haandarbejde, jeg bestilte en Divanpude og Løber, jeg har noget Haandarbejde i Gang i Vinter men jeg maa jo ogsaa tage det roligt med andre Ting. Anker til Tandlæge

19. Søndag Fastelavn. Anker og mig var i Kirke om Formiddagen, det var det herligste Vintervejr, da vi gik derop, men siden blev det Taaget og Tøvejr, dog om Eftm. var det Solskin igen, saa gik vi alle en Tur til Orupgaarden og drak Eftm. Kaffe og spiste Boller. Om Aftenen var Anker og jeg til Skolelærerens Fødselsdag

20. Mandag. Grethe og Ellen var ude paa Efterskolen, det var Fastelavnsfest for Børnene. Inger til Tandlæge igen. Om Aftenen var Ebba Emmersø her.

21. Tirsdag. Inger, Anker og  og mig var oppe hos Erna og drak Chokolade, det var et Væddemaal mellem Erna og Børge.

22. Onsdag. Jeg var til oplæsning i Skolen om Aftenen

23. Torsdag. Jeg var til Sykursus om Eftm. og om Aftenen var Inger, Anker og jeg paa Efterskolen Forstander Nissen fra Antvorskov holdt et godt Foredrag og læste op bagefter. Anker til Tandlæge

24. Fredag. Inger og Grethe gjorde rent i Salen. Om Aftenen var Inger oppe hos Erna, der er Foberedelser til Festen i Morgen. Vi købte en stor Familie-Bibel til 96 Kr.

25. Lørdag. Vi havde denne her "Skuespiller-Fest" i Salen. Der var de samme med som sædvanlig og Musikken bestod af Jensens Grammofon, det var lidt dødt i Begyndelsen, men efter Kaffen kom der mere liv i Gemytterne. Jensen havde skrevet en Sang, som han plejer, den var heller ikke bedre end ellers. Ud paa Aftenen optraadte Anker og Jakobsen med varme Pølser. Det blev sent, de sidste gik ikke f'ør 2½

26. Søndag. Ingers Fødselsdag. Hun laa længe og bestilte iøvrigt meget lidt Resten af Dagen. Jeg forærede hende et Pyntehaandklæde, som jeg har haft travlt med at sy i sidste Uge. Om Aftenen var I. og J. samt Anker og mig i Allerslev og saa "Paa Kastels Volden" og "Nej". Da vi kom hjem drak vi Chokolade

27. Mandag. Anker var til Tandlæge. Johanne og Marie var her og drak Eftm. Kaffe, det var saadan en forsinket Fødselsdagsvisit. Ellen var lidt forkølet. Dora kom paa Sygehuset.

28. Tirsdag. Vi slagtede en stor Gris, Sofie var her og hjalp os, saa vi fik jo en god Sludder. Inger til Tandlæge. Saa er altsaa ogsaa denne Maaned gaaet, den er jo ogsaa kun kort, nu nærmer vi os Foraaret med raske Skridt. Vinteren har ikke været ret lang i Aar, jeg glæder mig jo ærlig talt ogsaa til at det skal blive Sommer særlig i Aar naturligvis, naar nu bare alting maa gaa godt og vel.

 
  Marts

Marts

1. Onsdag. Vi havde travlt med Slagtningen alle Mand. Sofie var her jo ogsaa i Dag og 3 Dræningsmænd havde vi inde og spise Sorte-Pølse.

2. Torsdag. Om Formd. havde vi travlt med at henkoge om Eftm. var Ellen og jeg oppe og snakke med Olga, hun var nu til Ejnar Gyldenkærnes, saa fik vi  besøgt lidt der med det samme. Jeg var til Oplæsning i Skolen om Aftenen, nu er det saa forbi for i Aar det er ellers næsten en Skam, for det var saa hyggeligt, det værste var altsaa, at vi fik saa stærk Kaffe, saa vi kunde aldrig falde i Søvn bagefter

3. Fredag. Vi henkogte igen i Formd. og i Eftm. har jeg farvet en gammel Frakke af min, den skal Ellen have. Olga har lovet at sy den. Erna G. var ude og lege med Ellen, Anker til Tandlæge.

4. Lørdag. Vi fik Brev hjemmefra, at der forestod store Omvæltninger. Der er tale om, at Helga og Holger skal flytte hjem paa Hullegaard, saa skal Inger og Johannes midlertidig bo i Risebæk, og siden, senest om 5 Aar er det Meningen, de skal overtage Værmelandsgd. efter Onkel Chr., saa trækker han sig tilbage. Far og Mor snakker om at købe Post Johansens Hus oppe ved Hovedskolen, men det er jo ikke sikkert, det bliver til noget. Saa skal Inger og Johannes snart have Bryllup, det kommer vi jo nok ikke med til, men det faar jo saa være.

5. Søndag. Vi snakkede Omlavning og Gaardhandel det meste af Dagen, Johannes var her jo som sædvanlig. Vi ventede Fru Kure og Søster om Aftenen og havde i den Anledning købt Napoleonskager, men de kom ikke, for Vejret var saa daarligt.

6. Mandag. Erna var her til Middag, vi fik Suppe om Aftenen havde vi fremmede. Dagny fra Centralen og Søster, samt Thorkild og Dagny, Anne Katr. og Helge, Erna maatte jo passe Centralen, hvad hun sikkert har været inderlig utilfreds med, men hun vidste nu ikke at de var her fra Orupgaarden, ellers havde de da været meget værre

7. Tirsdag. Grethe og Inger var oppe til Ejnar Gyldenkærnes om Aftenen til Ungpige-Selskab

8. Onsdag. Jeg syede et lille Forklæde til Ellen i Kundby og gjorde en Natkjole færdig til Ellen, som jeg begyndte paa i Fjor.

9. Torsdag. Olga var her og syede paa en ny Frakke til Ellen jeg skulde ellers været til Sykursus, men det kom jeg altsaa ikke. Anker var til Tandlæge

10. Fredag. Jeg syede en Del paa Ellens "den silkelyseblaa" nu skal jeg dog se at faa den færdig, for selv om vi ikke kommer til Bryllup, bliver der vel nok en Lejlighed, hvor hun kan faa den paa. Olga kom til Aften og prøvede Frakken paa Ellen, mon ikke den bliver rigtig pæn

11. Lørdag. Johannes kom som sædvanlig Lørdag Aften, ellers var der vist ikke noget særlig at bemærke

12. Søndag. Inger var i Lyngby og besøge Maren Lauridsen. Der var Amtsopvisning i Roskilde, men der er jo ikke andre end Grethe, der gaar til Gymnastik herfra i Vinter. Ellen og mig var en lille Tur paa Højvang om Eftm.

Jeg har for Resten glemt at skrive at Sverre har købt Gaard i Assingløse og overtaget den allerede i Torsdags, den er paa 60 Tdr. Land mener jeg, saa nu faar han da noget at spekulere paa.

13. Mandag. Anker var til Tandlæge, nu er han da vist snart færdig med det, det er ogsaa godt, for han har travlt i Marken. Vi har fæstet Kaj Nymann til Sommer, saa skal vi have Aksels Broder Knud i April Maaned, siden skal han op til Johannes's

14. Tirsdag. Anker saaede Havre. Ellen og mig var oppe hos Olga og hente Ellens Frak

15. Onsdag. Vi bagte Smaakager. I Aften skal Inger, Anker og mig hen til Peder Olsens og drikke Kaffe, saa faar vi nok en god Sludder.

16. Torsdag. Vi var inde til Helges Fødselsdag om Aftenen. Inger var først til Sykursus, saa kørte hun derind bagefter. Jeg var for Resten en Tur oppe hos Esther om Formd. og syede lidt paa min Krave

17. Fredag. Det var Frostvejr og hundekoldt, der er det for Resten hver Dag i denne Tid. Men jeg skulde jo op til Doktoren, og Ellen op og klippes, saa kørte Anker for os, Grethe var med, saa gik hun og Ellen hjem da de var færdige. Jeg snakkede saa med Doktoren, han tog en Blodprøve, men der var ikke noget i Vejen, og jeg har det jo ogsaa udmærket, naar det bare kan holde sig. Bagefter gik jeg hen og besøgte hos Niels Frandsens og spadserede saa hjem til Aften.

18. Lørdag. I Dag var Grethe til Doktor, hun har faaet det daarligt Ben, hun fik saa at vide at hun skulde ligge et Par Dage med varmt Omslag paa, jeg gav hende saa Lov til at ligge derhjemme. Om Aftenen var vi alle til Gymnastikopvisning

19. Søndag. Inger og Johannes tog til Vallekilde ved Middagstid, der var Sammenkomst for gamle Elever. Vi andre var til Fødselsdag i Bispegd. Ellen havde sin blaa Silkekjole paa for første Gang og jeg synes, hun er sød med den. Frede har jo faaet Bil nu og øver sig for fuld Kraft hver Dag, men mangler jo endnu Kørekortet

20. Mandag. Jeg er blevet noget forkølet, bare nu Ellen kan blive fri for det, hun har ellers klaret sig saa godt i Vinter. Sofie var heroppe og sad of sludrede et Par Timer. Om Aftenen var Inger og jeg til Haandarbejdskursus

21. Tirsdag. I Dag kom  Grethe igen og er rask. Ellen og mig har været til Ernas Fødselsdag, der var mange baade Børn og Koner. . Vi lagde Tøj i Blød

22. Onsdag. Vi kogte Tøj. Anker var ude og kræve Brandpenge op det meste af Dagen. Om Aftenen var vi til Johannes Fødselsdag

23. Torsdag. Vi vaskede Storvask. Søster var her og spiste til Middag, hun var ude og samle Penge ind til jødiske Børn, saa benyttede hun Lejligheden og besøgte os lidt med det samme. Anker var til Tyremøde om Aftenen, Anne Katrine var her og snakkede med Inger og mig.

24. Fredag. Anker var til Tandlæge for sidste Gang i denne Omgang. Jeg var ude paa Efterskolen til Afslutningsfest for Kogeskolen.

25. Lørdag. Ellen var lidt forkølet. Johannes kom som sædvanlig Lørdag Aften, det var jo hans Fødselsdag i Gaar. Inger forærede ham en Silkeskjorte og vi et Askebæger

26. Søndag. Vi drak forsinket Fødselsdagschokolade om Eftm. Om Aftenen var Anker og jeg sammen med en Del af de øvrige "Skuespillere" i "Det Kgl." og saa "Gjenboerne", vi kørte derind i en stor Rutebil, men den var jo kun halvfuld, det var en Skam, der gik saa mange fra tilsidst. Efter Forestillingen var vi i "National Scala" og drikke Kaffe det kunde vi jo ellers nok gjort et billigere Sted, men det skulde nu saadan være. Det var jo alt i alt en ret dyr Aften

27. Mandag. Grethe var paa Kogeskole for sidste Gang. Søster Kure kom paa Sygehuset i Gaar, hun blev saa syg og maatte op i Ambulancen, de mener jo, det er Blindtarmen, men i Dag ligger hun til Observation Erna spiste til Aften herude.

28. Tirsdag. Snedker Nielsen var herude og saa paa Lejligheden, han skal hjælpe os med Forslag til omlavningen, saa skal vi have begyndt saa snart som muligt

29. Onsdag. Anker begyndte at rive ned inde hos Karen Marie. Om Aftenen var Anker og jeg oppe til Børges, for nu er de begyndt at øve til Komedie igen.

30. Torsdag. Inger, mig og Ellen var en  lille Tur oppe i Skolen om Eftm. og saa paa Fruens vævede Sager. Om Aftenen var Inger og jeg kørende med Frede i Allerslev til Husholdningsmøde

31. Fredag. Grethe og mig gjorde Køkkenskabet rent om Formd. og om Eftm. pudsede vi Sølvtøj. Inger var til Tandlæge

 

  April

April

1. Lørdag. Anker var ude og bile hele Dagen, han var med ude og se på Tyre. Johannes kom til Aften og han og Inger var oppe og besøge Erna

2. Palmesøndag. Vi var alle fire i Kirke om Formd. Om Eftm. var Jensen, Jacobsen og Børge her og lave Scene i Salen, Ejnar Jensen og Anne Katrine kom ogsaa, saa vi var mange til Eftm. Kaffe Ejnar blev her om Aftenen og vi spillede whist, jeg tror det var første Gang i Aar

3. Mandag. Det var Regnvejr. Inger var cyklende i Taastrup om Aftenen

4. Tirsdag. Anker var oppe til Ejnar Gyldenkærnes om Aftenen, de spillede Komedie.

5. Onsdag. Jeg var i Roskilde og saa til Søster, hun har det meget godt nu, men de er jo stadig ikke klar over, hvad hun fejler. Maren Lauridsen kom til Aften. Johannes rejste til Bornholm

6. Skærtorsdag. Maren var her jo og saa kom Karen fra Næstved ogsaa til Middag, straks efter Middag rejste de to Piger og Inger afsted til Morsø, hvor de skulde besøge en Veninde. Anker og jeg var til Karl Larsens Begravelse. Ellen var en lille Tur med Grethe hjemme

7. Langfredag. De to Piger var her stadig, vi var en Tur inde i Bispegaarden om Eftm, det var saa dejligt Vejr, vi gik derind. Da vi havde spist til Aften startede Maren ad Købhn. til, senere paa Aftenen kom der en Bil efter Karen.

8. Lørdag. Vi gjorde lidt rent og lavede til til Paaske. Inger var saa forkølet

9. Paaskedag. Vi ventede Johannes fra Bornholm, men han kom nu ikke. Anker og mig var i Kirke om Formd. og om Eftm. gik vi op til Fredes, Ellen var ikke med, hun havde lidt i Halsen sidste nat, det er nu vist ikke noget, der betyder noget

10. 2. Paaskedag. Johannes kom med mange Hilsner fra Bornholm. Vi var en Tur i Skoven om Eftm, der traf vi Helge og Anne Katr. samt hendes Broder, de vilde komme ud og besøge os om Aftenen det gjorde de ogsaa. Viggos var her indom og skulde se vores Omlavning, men vi har jo daarlig begyndt endnu, men de kunde jo se, hvordan vi har tænkt os det

11. Tirsdag. Vor nye Karl som skal være her i April kom i Nat, han var her, da vi kom om Morg. Smeden var herude og snakke om Centralkakkelovn

12. Onsdag. Vi havde Dilettanterne herude og øve i Salen, i den Anledning maatte vi jo give Kaffe og jeg bagte et stort Fad Æbleskiver til dem

13. Torsdag. Grethe har haft travlt med at rive ude i Haven de sidste Par Dage. I Dag saaede vi Roer. Anker og mig var oppe og snakke med Smeden om Aftenen

14. Fredag. Det var rigtig Foraarsvejr og varmt. Inger var hos Erna om Aftenen

15. Lørdag. Jeg klippede en Del gamle Strømper ud, de skal bruges til Vævning, Inger skal væve et Kludetæppe til mig. Johannes kom

16. Søndag. Her var en hel Del unge Mennesker ude og gøre Salen i Stand og stille Scene i Orden, vi havde Fremmede baade til For- og Eftm. Kaffe. Vi havde travlt med at farve og væve Kludetæppe. Om Aftenen var vi til Niels Frandsens Fødselsdag

17. Mandag. Anker var i Skolen om Aftenen

18. Tirsdag. Om Eftm. var Inger og mig oppe hos Esther og fik lidt Undervisning. Om Aftenen havde vi jo den store Fest i Salen med Komedie, Kaffebord og Dans. Her var nok ca. 110 foruden alle Skuespillerne, saa her var tilpas fuldt. Ballet gik ogsaa meget godt, men de ældre glemte næsten rent at danse. Ellen var med fra først til sidst, men Dansen morede hende mest, hun var i sin "silkelyseblaa" og Fløjlsvest, saa hun var jo meget fin. Maren kom ogsaa fra Købhn.

19. Onsdag. Grethe og mig skyllede en  Masse Flasker og ellers ryddede vi jo op efter Gildet. Maren var her hele Dagen.

20. Torsdag. Vi vaskede Storvask og fik det meste af Tøjet tørt, vi fik ogsaa kalket og gjort rent Kælderen. Om Aftenen var Anker, Inger og mig til Dagnys Fødselsdag

21. Fredag. Grethe gorde rent i den lange Gang og Bryggerset og Inger rullede og strøg. Om Eftm. kom Kusine Hedvig, hun skal til Møde paa Efterskolen og skal spise og ligge herude i de Dage, det skal blive rigtig morsomt at snakke med hende igen

22. Lørdag. I Dag var Jørgensens fra Købhn. herude de kom til Kaffetid, det var godt, de kom saa tidlig for ½ Time efter at de var kommet blev det Uvejr med Lyn og Torden og Haglbyger. Nu har vi hørt at Lynet har slaaet ned i Østerlars Kirke og lavet en Del Ødelæggelse. Hedvig var til Møde hele Eftm. og Aftenen.

23. Søndag. Det var rigtig Aprilsvejr hele Dagen, med Storm, Solskin og store Byger. Inger og Johannes var borte hele Dagen, de var paa Borresøgaard.

Hedvig blev hjemme om Formd., om Aftenen spillede de jo ogsaa "Genboerne" for sidste Gang ude paa Efterskolen. Jeg var ogsaa med derude igen, de spillede godt denne Gang, bedre end herude, her tog de det ikke saa højtideligt.

24. Mandag. Hedvig rejste igen. Anker og Inger var oppe hos Erna og lave Husflid

25. Tirsdag. Inger lavede Rabarberkage og bagte Sandkage til Erna, for vi skulde jo derop allesammen om Aftenen, det var det Væddemaal, hun tabte forleden, Ellen var ogsaa med og det gik meget godt med at holde sig vaagen. Det var ellers meget morsomt deroppe, vi skrev Sedler bl.a. og saa fik vi Is inden vi gik. Da vi kom hjem havde Tulle faaet sig en Datter.

26. Onsdag. Inger hjalp mig at sætte Væven op, nu skal jeg prøve at væve. Vi har bedt Lis Truelsen om at male herude, hun skal være saa god til det og behagelig at have her, hun vil ogsaa  gerne naar hun bare kan faa Tid. Hun og Anna var herude om Aftenen og saa lidt paa Forholdene. Anker lavede Brikser hele Aftenen.

27. Torsdag. Anker og Knud gravede til Vandrør til Badeværelset. Inger var oppe hos Erna om Aftenen, de havde travlt med at lave til til paa Lørdag

28. Fredag. Ellen laa i Sengen hele Dagen, hun havde lidt Feber 37,5 Morg. 39,7 Aften, men ellers var der ikke noget særligt at mærke paa hende. Vi havde Fremmede om Aftenen, Johannes's, L. P. Nielsens og Peder Olsens, det var det Vædemaals-Chokolade

29. Lørdag. Vi havde Doktor til Ellen, for hun fik saa høj Feber om Eftm., (39,9), men han mente nu bare, det var lidt Influenza. Vi havde jo det her Afskedsgilde i Salen om Aftenen, det gik for Resten meget livligt til denne Gang, der var tilmed Ballondans og Jensen havde skrevet en sjov Sang den var bedre end ellers. Johannes kom til Middag nu er han jo saa færdig paa Tune, det er han vist ikke saa ked af heller. Inger til Tandlæge

30. Søndag. Vi var jo alle meget søvnige efter Ballet og skiftedes til at sove. Grethe havde fri fra Formd. Inger og Johannes var oppe hos Erna og lave Bakker, jeg var en lille Tur paa Højvang om Eftm. Ellen laa i Sengen hele Dagen, hun havde 39,2 til Aften, men hun sov saa godt hele Natten alligevel

 

  Maj

Maj

1. Mandag. Inger var til Tandlæge og ellers havde hun jo travlt med at pakke og var ellers lidt rundt og sige farvel. Om Aftenen var Kommiserne og Erna herude til en Kop Aftenkaffe, Inger og Johannes gav Kagen, Anne Katr. kom ogsaa tilsidst. Knud rejste i sin nye Plads og Kaj Nymann kom herud. Ellen var feberfri hele Dagen

2. Tirsdag. Saa i Dag er Afskedens Time for Inger og Johannes, nu skal de saa hjem og tage fat, de rejste af straks efter Middag, her bliver alligevel lidt tomt efter dem, men det maa vi jo vænne os til, af flere Grunde vilde jeg for Resten ønske at Maj Maaned var godt og vel overstaaet. I Dag var Ellen lidt oppe igen. Vi saaede de sidste Roer

3. Onsdag. Ellen var oppe hele Dagen. Grethe gjorde Have ren, andet kan vi jo ikke komme til for Øjeblikket. Jeg syer og lapper gamle Bukser

4. Torsdag. I Dag tog det ordentlig fart med Omlavningen, her var baade Tømrer og Murer, Smed og Elektriker og et farligt Svineri fik de da lavet men det skal vel være ondt før det kan blive godt. Vi fik da muget det værste ud til Aften

5. St. Bededag. Dagmar kom herud og hilste paa os, hun var her og spiste til Middag, saa gik hun igen, hun har jo saa meget Familie heromkring. Ellen og mig gik en lille Tur til Højvang.

6. Lørdag. I Dag var her Haandværkere igen, men det er jo ogsaa om at faa det overstaaet saa hurtigt som muligt, selv om det ikke er saa sjov, saa længe det staar paa.

7. Søndag. Anker og mig var i Kirke Formd., Ellen var oppe og lege med Erna Gyldenkærne saa længe. Om Eftm. var vi oppe og drikke Kaffe paa Højvang og bagefter henne hos Anna og saa hendes Føl og deres Kylinger o.s.v.

8. Mandag. I Dag var her slet ingen Haandværkere, men Anker og Kaj tog den Væg ned mellem Stuen og Gangen og det var jo et farligt Svineri

9. Tirsdag. Den røde fik et Hoppeføl i Nat. Det er stadig koldt og tørt og blæsende, nu længes vi snart efter en god Byge Regn og noget mildere Vejr.

Ellen mener vist, det er ved at være Sommer, for hun kan slet ikke finde sig i at være inde mere.

10. Onsdag. I Dag kom her en Mand for at sætte Fliser op i Badeværelset og Tømreren kom ogsaa igen, nu har her ellers været roligt et Par Dage

11. Torsdag. Ellen faar sig en god Sludder med Haandværkerne hun render efter dem og snakker og snakker hele Dagen særlig Flisemanden er hun gode Venner med

12. Fredag. Kaj var paa Session

13. Lørdag. I Dag var det Sommervejr, men noget Regn faar vi jo stadig ikke. Nu skrider det godt med Omlavningen, jeg tænker, vi bliver færdig med det groveste i den Uge, som nu kommer. Badeværelset bliver vel nok lækkert. I Dag fik vi Brev fra Lis Truelsen, at hun komme og male, men ikke før efter Pinse, naa det maa vi jo finde os i og være glade til at hun i det hele taget kan komme

14. Søndag. Anker var ude og assurere om Formd. om Eftm. kom Søster Kure og vi var en lille Tur i Skoven. Hele Ministerfamilien kom en Tur og skulde se Omlavningen, de var godt tilfreds med det hele. Anker og mig var oppe til Johannes's om Aftenen.

15. Mandag. Jeg skrev hjem. Det begyndte at regne lidt om Eftm.

16. Tirsdag. Der kom et dejligt Regn i Nat, hvad vi ogsaa trængte til. Vi slagtede en lille Gris i Dag fordi den havde Brok, saa var vi bange, den skulde blive syg. Om Eftm. var jeg i Roskilde sammen med en Del andre Koner, jeg købte Kjoletøj og Hat til Ellen o.s.v. Om Aftenen kom Dagmar og hendes Karl Peter og besøgte os og Anders kom med Anker fra Gymnastik

17. Onsdag. Sofie var her og hjalp os at ordne Grisen, for selv om den kun er lille er da der noget, der skal laves. Murerne blev færdige herude i Dag saa nu har vi faaet det værste Skidt ryddet ud efter dem. Anker var paa Kirkegaarden og plantede Stedmoder

18. Torsdag Kr. Himmelfartsdag. Det var Sommer baade i Gaar og i Dag, men i Dag kommer der Tordenbyger engang imellem. Alting vokser rigtig nu, Roerne er færdige til at tyndes, vi har bare næsten ikke Tid endnu. Johanne var her et smut i Aften for at se Omlavningen

19. Fredag. Vi var i Kløvested til Gudruns 40 Aars Jubilæum, vi kørte med Søster og Littrup, de kom denne Vej forbi, saa var de inde og se paa Lejligheden med det samme. Ellen var ogsaa med og det gik godt uden Kvalmefornemmelser

20. Lørdag. I Dag blev Tømrerne færdige i Stuen, nu er der snart ikke langt igen, Grethe vaskede Gulvene over hele Linien, saa vi da kunde faa det lidt ordentligt til Søndag. Nu herefter kan der ellers blive nok for os at gøre, det er slet ikke saa nemt at gaa og se paa og ikke selv maatte tage fat. Nu kunde vi godt have brugt Inger en Uges Tid

21. Søndag. Anker hvidtede Lofter i Børnev. og Badev. og paa Grethes Værelse, vi kan jo ikke faa nogen anden til det, de blev ogsaa helt pæne. Om Eftm. var Ellen og mig en Tur i Skoven sammen med Sofie.

22. Mandag. Vi kogte Tøj og der er meget denne Gang, det er godt, Andrea kommer i Morgen. Sofie var her og hjalp mig at tapetsere i Pigekammeret. Om Aftenen var vi til Signe Gyldenkærnes Fødselsdag. Ellen var ogsaa med.

23. Tirsdag. Vi vaskede Storvask, det vil sige, jeg var jo ikke med, Andrea var her jo, men jeg havde ogsaa nok i det indvendige. Vi var ude og stemme for den nye Grundlov. Frede kørte for mig og Ellen var med hun var oppe hos Poul og blev klippet saa længe

24. Onsdag. Grethe var henne og blev "permanentet" hele Formiddagen. Vi har saa travlt hver Dag, det er ikke saa nemt, naar man helst ikke maa bestille noget nu er Haandværkerne jo ved at være færdige, saa nu kan vi jo ellers komme til at muge noget skidt ud. Haven skulde ogsaa ordnes inden Pinse.

25. Torsdag. I Dag rullede og strøg Grethe hele Vadsken og jeg stoppede og gemte til Side, saa nu er det da i Orden, Andrea kunde vi jo ikke faa, ellers vilde vi jo nok haft hende en Dag mere. Thorkild var her

26. Fredag. Bennys og Thorvald Gyldenkærnes Sølvbryllupsdag, det var ogsaa det yndigste Vejr hele Dagen, stille og varmt. Vi gjorde Køkkenet lidt rent og ferniserede for at der dog kunde se lidt ordentligt ud til Pinse. Anker var ude og blev klippet

27. Lørdag. I Dag var det koldt igen og det truede med Regn hele Dagen, det kom dog først til Natten dog ikke ret meget. Vi naaede da at faa Haven i Orden til Pinse, Stuehuset ser jo mindre godt ud de fleste Steder, men vi faar nok heller ingen fremmede. Anker var til Sølvbryllup.

28. Pinsedag. Det var ikke rigtig Pinsevejr, der kom Byger og det var ret koldt, vi fyrede da som sædvanlig. Vi var kørende i Kirke med Fredes. Erna og Anne Katr. var her inde et Smut til Aften for at se, hvordan vi havde det, ellers havde vi det meget roligt for os selv hele Dagen.

29. 2. Pinsedag. Lidt bedre Vejr, men køligt og ikke rigtig Pinsevejr. Ebba Emmersø var her og drak Eftm. Kaffe

30 Tirsdag. Lis Truelsen kom og tog med det samme fat paa at hvidte Lofter, her er ogsaa rigeligt til hende at bestille

31. Onsdag. Saa gik den Maaned og den er jo i Grunden gaaet meget godt og har knap været saa besværlig som jeg troede, nu har her jo ogsaa været saa meget at spekulere paa, saa gaar Tiden bedre, nok at bestille har her ogsaa været, men jeg maa jo stadig holde igen.

 

  Juni

Juni!

1. Torsdag. Nu er det bestemt at Inger og Johannes skal have Bryllup d. 13. Juni, det kunde været morsomt at komme med, men det lader sig jo ikke gøre i Aar.

2. Fredag. Ellen og mig var i Skolen om Eftm, sammen med de sædvanlige, som plejer at komme en Gang imellem. Om Aftenen var Joh. og Katrine herude

3. Lørdag. Fruen og Maja var her et Smut og Formd. og skulde se, hvad vi lavede. Om Aftenen var vi alle tre oppe hos Karen og Eli, det har vi jo skullet nu saa længe, vi kørte med Fredes, Helge var der ogsaa og Rasmus Jensens.

4. Søndag. Lis laa til Middag omtrent og om  Eftm. var hun paa Lindeskovgd. Vi gik en lille Tur op hos Fredes om Eftm., Dagmar fulgte med os hjem og spiste til Aften her.

5. Mandag. Det var det yndigste Grundlovsvejr, varmt og dejligt. Vi var ogsaa i Skoven sammen med Erna og Johannes's, dem fra Orupgaarden kom ogsaa med Primus og Kaffekande og vi havde Chokolade med til Børnene, saa det var helt festligt. I Grunden havde vi vel ikke Tid til saadanne Udflugter, for der er jo saa travlt i Roerne, men man skal vel feste lidt en Gang imellem

6. Tirsdag. Jeg snakkede med Fru Laursen, hun sagde at nu vilde hun gerne snart se mig dernede.

Om Aftenen var jeg med Fredes til Generalfors. i Husholdn.fore., der var tilligemed Udstilling af Haandarbejder og Kjoler. Hele Bestyrelsen blev genvalgt. Det var smeltende varmt

7. Onsdag. Lis maler og tapetserer og har saa travlt, i Dag er vi flyttet ind i det nye Soveværelse, det kan nok gaa an, hvad Pladsen angaar, selv om det bliver lidt mindre Forhold end vi er vant til. Der er lyst og dejligt derinde. Om Aftenen var vi paa Lindeskov med de Flasker, vi har laant for længe siden, Joh. og os kørte med Fredes, det er for Resten rart med den Bil

8. Torsdag. I Dag var det mere koldt igen. De har saa travlt i Roerne, skade man ikke kan være med, Grethe er lidt derude næsten hver Dag, men der er jo meget at gøre herhjemme ogsaa. Bare Lis kan naa at blive færdig med alt sit, hun skal rejse allerede Tirsdag Aften

9. Fredag. De begyndte at slaa Græs, men der er desværre ikke meget paa, det har vel været for tørt, vi længes ogsaa efter Regn

10. Lørdag. Vi havde smaatravlt, slagtede Haner, bagte lidt o.s.v. og saa er der jo stadig noget Rengøring

11. Søndag. Det var Børnedag i Borrevejle, Lis arbejdede om Formd., om Eftm. var hun dernede med H. P. Andersens. Vi havde Karl i pleje, Esther og Frede er jo paa Himmelbjerget og de unge i Borrevejle. Jeg var en Tur med Børnene paa Højvang om Eftm.

12. Mandag. I Nat er der kommet et lille dejligt Regn og der kommer stadig lidt Byger. Om Aftenen var Anna og Aase samt Jens og Johanne herude og se, hvad Lis havde lavet

13. Tirsdag. Inger og Johannes's Bryllupsdag. Ja, vi tænker jo stadig paa dem og har ogsaa hejst Flaget, jeg kogte ogsaa lidt Chokolade i Eftm og bar ud til dem i Marken, de var ved at stakke Hø, saa lidt Fest har vi da haft. I Aften er Lis rejst, hun blev ogsaa færdig, omtrent da, hun skulde have 108 Kr. i Arbejdsløn, det er jo i Grunden ikke saa meget, saa er der jo Maling og alt saadan noget foruden, men jeg tror da ikke, det kommer paa 200 i det hele, saa det er jo ikke saa forfærdeligt, hele Huset har jo næsten faaet en Omgang.

14. Onsdag. Nu er de færdige med Roerne første Gang, i Dag luger de Kartofler.

15. Torsdag. Grethe skurede Gulvet oppe i den store Stue saa er der snart færdigt. Vi vaskede Gardiner og saadan noget om Eftm og Mandfolkene vaskede Tyren, den skal jo paa Dyrskue i Morgen

16. Fredag. Anker var paa Dyrskue med Tyren hele Dagen og kom først hjem Kl. 10½ om Aftenen. Jeg havde Sofie heroppe og tapetsere det sidste vi manglede hist og her. Om Aftenen var jeg nede hos Fru Laursen, hun mente, det blev Tvillinger igen denne Gang, men helt sikkert kunde hun jo ikke sige det, det vilde da ogsaa være morsomt, naar bare det kunde gaa godt. Nu har jeg hørt, at Smedens Børn har faaet Kighoste, det var ellers ikke rart at faa det paa Egnen nu i denne Tid, men lad os haabe, vi undgaar det. Frede kørte for mig til Lejre og bagefter besøgte vi Dagny og Thorkild lidt.

17. Lørdag. Grethe gjorde hovedrent i Køkkenet og ellers gaar vi jo og ordner det hist og her, jeg vil jo gerne saa vidt muligt være færdigt med det hele inden jeg gaar til Sengs, men det varer maaske ogsaa længe endnu. Jeg er spændt paa om Far og Mor kommer herover i næste Uge.

18. Søndag. Vi fik et dejligt Regn i Nat 22 mm. og i Dag kommer der ogsaa enkelte Byger. Vi havde det roligt for os selv, Grethe havde fri fra Formiddagen af

19. Mandag. Jeg hængte Gardiner op forskellige Steder, vi skurede Gulv i Hverdagsstuen, Anker ferniserede Trappeopgang, vi bagte ogsaa Smaakager, det var Regnvejr, saa udendørs Arbejde kunde vi ikke ret meget med. Katrine var her et Ærinde om Aftenen

20. Tirsdag. Det er stadigvæk lidt byget, i Dag er der dog ikke kommet noget videre ned, nu længes vi ogsaa snart efter Tørrevejr. I Dag var de her fra Elektricitetsværket og synede alt det, vi havde faaet lavet saa nu er det alt i Orden. Vi laante en Støvsuger og gjorde alle Møblerne i Stand, de trængte ogsaa til en ordentlig Omgang, nu ovenpaa Roderiet

21. Onsdag. Ellens 5. Aarige Fødselsdag. Grethe og mig havde travlt hele Formd. med at bage, gøre lidt rent, stege Hanekyllinger o.s.v., vi havde ogsaa Besøg midt i det hele. Elisabeth Dissing, ja, Erna og Dagny var ogsaa med, men det var nu en meget kort Visit. Om  Eftm. var her en Del Børn til Chokolade, Fru Kure og Søster kom da ogsaa, det var nyt at se dem, særlig da Fru Kure. Om Aftenen var Erna her og saa Peder Olsens, ellers ingen.

22. Torsdag. Ja, i Dag blev man saa 31. Mormor kom midt paa Formiddagen, ja, vi ventede hende jo ogsaa. Om Eftm. var Johanne ude og gratulere og om Aftenen kom Esther og Jørgen, Johannes, Thorkild og Dagny, Helge og Anne Katr. samt Hans, Erna kom ogsaa da vi sad ved Kaffen og Jordbærrene. Jeg tror nok, de forskellige syntes, vi havde faaet det rigtig pænt, Badeværelset er naturligvis det, der imponerer mest.

23. Fredag. Det var saa uhyggeligt i Dag. Lige som vi skulde tilat spise til Middag, kom Peder Olsen farende herop og ringede efter Doktor, Sofie var pludselig blevet syg og han var bange for, at hun var død. Mor og Erna gik saa bagefter derned og Doktoren kom med det samme, men der var intet at gøre, hun var død, han mente, det var et Hjerteslag. Det var et haardt Slag for Peder Olsen og Karen, men de tager det ellers roligt, vi andre vil jo ogsaa savne Sofie meget, hun var altid saa hjælpsom.

Erna, Anne Katr. samt hendes Veninde Agnes og Jensen fra Brugsen var her om Aftenen og spiste Jordbær

24. Lørdag. Mormor rejste til Nyborg til Landsmøde. Om Eftm. var vi nede til Peder Olsens, Sofie skulde jo køres i Kapellet, saa syntes de, at vi alle skulde komme derned og faa en Kop Kaffe først.

25. Søndag. Karen og P. Olsen var her oppe og spiste til Middag og blev her det meste af Eftm. de har vist ikke godt af at gaa derhjemme hele Tiden, tilsyneladende er de meget rolige, der er ikke meget at mærke paa dem

26. Mandag. Vi rullede og strøg og jeg børstede Tøj af og ordnede Skabe o.s.v.

27. Tirsdag

28. Onsdag. Det var Sofies Begravelsesdag. Mormor kom hjem til Middag og var med til Begravelsen. Esther Jørg. og Asta kom med herud bagefter og spiste Jordbær. Anker var nede til P. Olsens til spisning det skulde vi andre jo ogsaa været, men vi blev hjemme

29. Torsdag. Vi var til Fru Kristensens Fødselsdag om Aftenen, det er vel sidste Gang i den gamle Skole, det er nu en Skam alligevel

30. Fredag. Brugsen havde Udflugt og Mormor var med hun kørte med Skolelærerens. vi havde travlt med at henkoge Jordbær. Anker var i Lejre og hente en Gylte og havde ved samme Lejlighed Bud for mig ned til Fru Laursen, nu venter hun snart at høre fra os, sagde hun.

 

  Juli

Juli

1. Lørdag. Nu har jeg ikke skrevet i nogle Dage, men der var vist ikke noget særligt

2. Søndag. Det var Borrevejle-Fest, Vejret var nu ikke allerbedst, men det kunde været meget værre. Grethe havde fri fra Formd. af. Vi havde Karl herude om Aftenen

3. Mandag. Skolebørnene havde Udflugt til Borrevejle, Vejret var saa nogenlunde, vi var med alle fire herfra jeg havde ellers lidt Betænkeligheder, men man kan jo hurtig komme hjem igen.

4. Tirsdag. Ellen er meget forkølet, det har hun været de sidste Par Dage, alle Mennesker her omkring har haft en Omgang Hoste, endnu er vi da sluppet godt. Kighosten, som der var Snak om engang, var vist kun alm. Forkølelse, heldigvis. Mor, Ellen og mig var oppe og drak Kaffe hos Katrine, om et Par Dage skal hun jo rejse til Jylland.

5. Onsdag. I Dag kogte jeg 10 Fl. Stikkelsbær hen, nu er jeg snart færdig til at gaa hen og lægge mig lidt. Om Eftm. var vi oppe og drikke Eftm. Kaffe hos Johanne, de sidste 2 Dage har det rigtig været Sommer, vi kørte det sidste Hø ind i Dag vi har vist kun faaet 12 Læs i det hele.

6. Torsdag. Vi foretog os ikke saadan noget særligt, men var hjemme hele Dagen

7. Fredag. Vi skar Rabarber til Marmelade, Grethe gik i Haven og jeg begyndte paa et Pyntehaandklæde til Badeværelset

8. Lørdag. Vi havde travlt med Lørdagsarbejde hele Dagen Erna var herude i Vandet. Snedkeren var her og tog Maal til en Bænk til Stuen

9. Søndag. Det var halvkoldt og lidt byget, det har det været de sidste Dage, men der er ikke kommet noget videre Vand alligevel, det vil vi ellers gerne have snart. Frede, Esther og Børnene var her et Ærinde om Eftm.

10. Mandag. Jeg synes, jeg er ved at være lidt forkølet, det skulde jeg jo ogsaa have overstaaet inden her sker noget

11. Tirsdag. Dagmar var herude og besøgte os lidt om Eftermiddagen, hun har Sommerferie nu. De begyndte at ride Ringridning om Aftenen

12. Onsdag. Vi var nede og besøge Dagny og Thorkild om Eftm allesammen, ja vi spiste ogsaa til Aften dernede, saa var vi til Katrine Jensens 65 Aars Fødselsdag bagefter, vi kørte lige hjem om med Ellen først.

13. Torsdag. Vi vaskede Klatvask. Om Eftm. var Mor og jeg sammen med Johanne og Anna i Taastrup en lille Tur, jeg er blevet temlig udsvævende i den senere Tid, men det kan jo ikke Nytte at gaa hjemme og vente, for her sker jo ikke noget alligevel

14. Fredag. Vi blev færdig i Roerne 2. Gang. Mor var med Fredes i Roskilde, hun var oppe og besørge forskellige Ærinder for mig

15. Lørdag. I Dag kom Morfar endelig herover, vi har jo ogsaa ventet ham længe. Inger er ogsaa kommet, men er taget direkte til Vallekilde.

Vi var ude at køre en Tur i Fredes Jumbe, men det tror jeg nu ikke giver noget Resultat.

16. Søndag. Det regnede en Del om Formd., om Eftm. klarede det da op og det var meget heldigt, da de unge Mennesker skulde ride Ringridning, vi var jo ogsaa henne og saa paa det. Om Natten kom Inger fra Vallekilde kørende med Lindeskovgaardens

17. Mandag. Far og Mor var kørende med Fredes til Roskilde. Om Aftenen havde vi Erna og Anne Katr. samt Hans Lorentsen herude, de skulde jo hilse paa Inger mens hun var her. Hun var ogsaa en lille Tur i Taastrup og hilse paa dem der.

18. Tirsdag. I Dag efter Middag stak Inger af igen hun havde alligevel ikke rigtig Ro paa sig længere. Vi var en Tur oppe hos Fredes, de har Københavner fremmede nu. Vor gamle Anna ringede i Dag fra Roskilde, maaske hun og Manden kommer herud en af Dagene, det kunde llers være morsomt

19. Onsdag. Mor var med i Roskilde, hun havde fire nye Stole med hjem til os bl.a. Om Aftenen var Københavnerne herude og besøge os.

20. Torsdag. Grethe var i Skoven og plukke lidt Hindbær vi andre var kørende en Tur i Jumbe til Avnstrup Sanatoriet, for de tror jo, jeg trænger til nogle Rystelser, men altsammen hjælper det ikke noget

21. Fredag. Morfar og Ellen var med i Kundby til Ingrids Fødselsdag. Mor og mig havde travlt med at sy Sengetrøje, Grethe var paa Højvang og plukke Solbær. Om Aftenen var Anker ude og assurere

22. Lørdag. Vi havde travlt bl.a. med at sylte Solbær

23. Søndag. Vi  havde travlt med at sætte Væv op og væve Kludetæpper, det var heller ikke Vejr til andet

24. Mandag. Mor  var med i Roskilde igen, det var fint Vejr hele Dagen, det skal skrives, for det er saa sjældent

25. Tirsdag. Vor 6. aars Bryllupsdag. I den Anledning fik vi Hestebøf til Middag. Anker blev færdig med at væve Hyndet til Bænken. Karen og P. Olsen var her og drikke Kaffe om Aftenen

26. Onsdag. Vi lavede raa Ribsgele og henkogte Solbærsaft. Om Eftm. kom alle Bispegaardens og skulde se, hvordan vi havde det, de kunde ikke komme i gaar, da skulde de sove, for de er jo lige kommet hjem fra Lingiadefesten i Stockholm

27. Torsdag. Mormor havde travlt med at sy Hynde til Slagbænken, vi andre kogte Tøj og ordnede en Del Syltekirsebær, som vi fik fra Anna. Om Aftenen var vi paa Højvang og drikke Kaffe.

28. Fredag. Vi vaskede Storvask, Andrea var her jo som sædvanlig. Hvad mon det i Grunden bliver til med mig, alle Mennesker går og forundrer sig i den Grad og kan ikke forstaa, hvad det bliver til med os, selv venter vi jo hver Dag, men uden Resultat, nu skal Far og Mor jo ellers rejse igen og det har de jo ikke rigtig lyst til før der sker noget.

29. Lørdag. Vi gjorde rent, rullede og strøg og havde travlt, Mandfolkene har ordnet Haven og Gaardspladsen, saa nu er her ret ryddeligt og pænt alle Vegne, nu er det ogsaa ved at være Høst

30. Søndag. Grethe havde fri fra Formd. af.

Det var saa varmt, saa vi svedte Levertran allesammen. Katrine, Pigen og Børnene var her en Tur om Eftm. og vi var deroppe og besøgte om Aftenen

31. Mandag. I Dag mejede vi det første Stykke Byg. Nu har Mormor og Morfar da slaaet sig til Ro lidt igen. Nu er jeg snart ved at tabe Taalmodigheden, i Morgen skal jeg op og snakke med Doktoren

 

  August

August

1. Tirsdag.  I Dag var jeg saa oppe og snakke med Daugaard, men han syntes ikke, der var Grund til at gøre noget som helst, det gik nok, som det skulde, mente han - saa maa Fru Laursen have Taalmodighed lidt endnu.

Anker satte Væv op, for det var Regnvejr, saa vi kunde ikke høste, nu skal vi have vævet et Par Sengeforliggere til Soveværelset

2. Onsdag. Mor var med Fredes i Roskilde, hun købte bl.a. Garn til en Kjole, som jeg skal strikke til Ellen.

3. Torsdag. Fru Laursen ringede igen i Dag, hun bliver mere og mere utaalmodig, hun længes efter at rejse paa Ferie. Mor, mig og Ellen var til Herlufs Fødselsdag og bagefter var vi ude og spise til Aften hos Erna; hun havde mange Fremmede, dog ikke saa mange til Aftensmad

4. Fredag. I Dag regnede det hele Dagen, det er kedeligt Høstvejr, for ellers trænger vi vel nok til Regnen. Fru Laursen og Doktoren er blevet enige om, at nu skal der gøres noget ved mig, selv er jeg jo ogsaa ked af at gaa og vente, saa nu er jeg begyndt en Kur med Kininpiller og i Morgen skal jeg have Olie og Lavement o.s.v. uha - naa nu bare det kunde gaa godt, saa skidt være med det.

-

Ja, nu er der jo gaaet nogle Dage, jeg har ligget i Sengen og er oppe igen og vi har faaet en dejlig lille Dreng, men nu skal jeg skrive det hele fra begyndelsen af

5. Lørdag. Fru Laursen kom fra Morgenstunden af, jeg have pligtskyldigst taget Olien Kl. 7 saa fik jeg lavement Kl. 8 og saa gik det med Indsprøjtninger og Kininpiller hele Dagen, lidt hen paa Eftm. begyndte da ogsaa Veerne og Kl. ca. 9 blev Drengen født, han var halvvejs kvalt, da han kom, det var en Ansigtsstilling, han laa i det var derfor, men Fru Laursen og Doktoren fik da heldigvis snart Liv i ham igen - ellers havde det jo været mere end trist. Sygeplejersken vaagede over ham om Natten, for han var saa urolig, der var en Del Slim i Halsen paa ham

6. Søndag. Vi havde det godt baade Drengen og mig hans Udseende har allerede bedret sig meget for i Aftes saa han jo farligt ud. Her var saa mange og saa til os, vi regnede ud om Aftenen at her havde været 20, saa det var jo mange den første Dag.

7. Mandag. Vi havde det mere roligt, her var saa vidt jeg husker slet ingen andre en Sygeplejersken

8. Tirsdag. Katrine var herude med alle Rollingerne, de skulde jo se Drengen

9. Onsdag. Anne Katr. var her indom og ønske til Lykke og Olga var her og snakke med os, hun vil jo helst være fri for at komme herud. lille Bente er jo saa syg, saa Kirstine er næsten altid deroppe i Roskilde. Om Aftenen kom Signe G. og Johanne her

10. Torsdag. Vi havde Storvask, det bliver vel saa sidste Gang vi skal have Andrea i denne Omgang da. Det gaar ellers meget godt for Mor og Grethe med at klare Arbejdet, nu er Bente ellers død, men Olga skal vel være med og ordne lidt til Begravelsen. Her var mange fine Fremmede, Lindeskovgd., Esther med Ruth og Erling samt Skolelæreren og Dagny fra Centralen, hun havde minsandten bestilt Kransekage, det maa jeg sige var flot. De var saa indtaget i Drengen allesammen han var nu ogsaa saa sød den Eftm., de var enige om at han lignede sin Far, det maa han ogsaa helst

11. Fredag. Ingeborg var her med en Kurv Æbler, om Eftm. kom Olivia med en Æske fin Chokolade og Esther og katrine med en  fin Skrivebordslampe, som var fra alle Svigerinderne, desuden var Anna her med Lagkage, saa vi smovser jo i denne Tid

12. Lørdag. Kamma var her og lege med Ellen. om Aftenmen var Viggos herude. Drengen har været noget urolig, han faar vist ikke Mad nok jeg kommer nok til at drikke noget mere, jeg husker nok forkert, det var Fredag Aften Viggos var her og Lørdag Aften kom Fru Kure og Søster med en dejlig Buket Roser, jeg sad oppe og drak Kaffe med

13. Søndag. Drengen var meget urolig, han faar maaske ikke nok at spise, han er saa forslugen. Det var et værre Bygevejr, der kom en mægtig Tordenbyge om Eftm. saa alting sejlede, Svend og Karen var lige kommet indenfor Døren, da det begynde. Dagny kom ogsaa en lille Tur og om Aftenen kom Helge og Anna Katr. samt Jensen og Erna, vi havde det for Resten saa morsomt jeg var oppe hele Aftenen.

14. Mandag. Jeg var oppe næsten hele Dagen, jeg har det jo saa godt. Drengen var saa rolig og sov hele Dagen, det er vel nok dejligt. Far og Mor pakkede deres Sager og om Aftenen rejste de hjem nu har de jo ogsaa været her længe, og det er gaaet saa godt, ja, Mormor og Ellen har været lidt Uvenner engang imellem, men det betyder jo ikke saa meget, nu vil vi jo nok komme til at savne dem, men det er der jo ikke noget at gøre ved.

15. Tirsdag. Olga var herude og vi bagte noget, det er jo snart Ankers Fødselsdag, Karen kom om Eftm. med en Flaske Vin

16. Onsdag. Vi vaskede Børnevask. Om Aftenen kom Karen og Eli ud og ønskede til Lykke med Drengen, det var pænt af dem.

17. Torsdag. Vi solede Dyner i Soveværelset og har iøvrigt gjort lidt godt rent over det meste af Huset i disse Dage. Johanne kom ud med en Kurv Stikkelsbær til os, som jeg skal lave til Saft

18. Fredag. Ankers Fødselsdag. Vi havde ellers ikke ventet nogen videre fremmede, men der kom alligevel en hel Del om Aftenen, det var godt jeg havde lavet noget til. Jensen i Brugsen kom anstigende med en stor, flot Amagerkone til Anker, som han havde lavet af et stort Græskar, han kan stadig finde paa noget nyt.

19. Lørdag. Fru Laursen ver herude og skulde se Drengen, hun var vældig godt tilfreds med ham og tænk, han vejer allerede 8 [pund], saa han maa jo da faa nok, Navlen var der heller ikke noget i Vejen med, saa det var jo meget godt.

Vi kører ind hver Dag i denne Tid. Ellen var til Ruths Fødselsdag

20. Søndag. Grethe havde fri fra Formd. af. Dagmar og Karl Peter var her et Par Timer

21. Mandag