Dagbøger 1956-57, Andreas Dam

  1956, Juli 29/7 Lidt blæst Torsdag Feriegæsterne rejst Birgitte fra Sandkaas  fulgte med Elise (Ternen) og hendes Børn Susanne og Jakob og overnatter der og rejser i Morgen med Nordbornholm til Allinge

27/7 Fredag  stærk og kold Blæst. Henning og Anker været i Roskilde og købt Knallert

28/7 L. Sommer Eftm gjort rent ude og inde

29/7 S. Blæst Stænkbyger Troels var her en kort Visit fra Ringsted - Svend og Inga, deres Drenge Erling og Troels været her Aften, den ældste Niels i Ferie hos sin Morfar paa Lolland

30/7 M Blæst Gudrun plukket Solbær

31/7 Ti do Byger 6mm Storvask
 

  August 1/8 O Blæst Gudrun plukket Solbær hos hos Ejnar Jensen 7 Pd der blev ikke flere

2/8 T Lidt Blæst Gudrun plukket Hindbær hos hos Kathrine

3/8 F Byger 6 mm Henning og Hans rejst til Bornholm om Morgenen de havde 17 Pd Solbær fra Ejner Jensen med til Henry Kock Hansen Ejner Jensen kørte kørte dem og sin egen Holger til Lejre St. Holger skulde ogsaa med til Bornholm

4/8 L Sommer Henry Kock Hansen ankom paa Cykel henad Aften fra København Johs og Kathrine fra Dønnergaard var her Aften det var meget gemytligt

5/8 S Sommer Gudrun og Henry plukket 15-16 Pd Hindbær hos Kathrine til Henry Gudrun og mig kørte med Johs og Anker cyklede vi var alle til Viggo Frandsens 66 Aarsdag Henry Kock Hansen cyklede hjem til København
Viggo og Laura bor nu i deres nye Hus

M. 6/8 Godt Gudrun gjort rent i

Ti. 7/8   do       do   plukket Ærter Gudrun og Anker i Orupg Aften

8/8 O Skyet Blæst Sv Slagtet 7 Hanekyllinger

9/8 T Helga og Holger ankom til Aften de havde rejst over Ystad og Malmø

10/8 F Sommer Om Aftenen havde vi Fremmede fra København Telt-Jørgensens og Henry Kock Hansen som kørte med Jørgensens

11/8 L Blæst og Byger Edel Runge kom med Allinge Damperen og naaede hertil Kl. 9 Helga og Holger rejste henad Aften de skulde til Valdemar Poulsens Fødselsdag

12/8 S Lidt Blæst Gudrun og mig og Edel var i Osted Kirke Fm. Svens So lagt 11 Grise Edel Runge Madsen rejst Kl. 2 til Vejle Kl 6 kom vor gl. Feriepige Edit Vadum hendes Mand Nielsen som er ansat ved Marinen

13/8 M Blæst og Byger Mejet Byg og Rug

14/8 Ti Byger Gudrun hentet Jordbærplanter hos Kathrine
Plukket Stikkelsbær. Henning og Hans og Holger Jensen kom hjem fra Bornholm hvor de har besøgt Værmelg og Hulleg.

15/8 O Blæst Anker Anker pantet Jordbær
Alle [minus]mig i Cirkus i Roskilde og Aftenspisning hos Henry Kock Hansen

16/8 T stakket Rug paa sjællandsk Gudrun plukket Ribs paa Orupgaarden

17/8 F Byger 4mm Stakket Byg paa Bakken Gudrun og Anker været i Biograf i Roskilde

18/8 L Anker blev 51 Om Aftenen kom Erna, Frede og Esther og Lars fra Skovledholm, Kathrine, Inga og Svend

19.8. S Regn Renset Hyben

20/8 M Smukt Gudrun kogt Hyben Anker mejet om Hjørner Henning kørt Brænde ind, her kom Brev fra Ellen hun gaar nu i London

21/8 Ti Byger Ejner Jensen hjulpet med mejning af liggende Rug de begynder nu Kl 6 for 3. Gang i Dag
Bornholms Tidende 14/8-56 meddeler at Jørgen Frederik Larsen døde d. 13-8 1956 og blev begravet i Gudhjem d 17-8 vi var sammen paa Gadebygaard

22-8 O Smukt Anker mejet Byg ved Køkkenhaven og Havre ved Brønden og fik afmejet vi venter at Ellen sejler over Nordsøen

23/8 T Smukt NV Tærsket 4 Sæk Byg Ellen kom hjem over Københ Bodil tog imod i Københ og kører hende hjem fra Roskilde Fr Møller fra Aunstrup og Ane Kathrine og Helge fra Orupgaarden var her om Aftenen

24/8 F Sommer Tærsket 2 Læs Rug Ellen været hos Tandlæge i Roskilde

25/8 L Regn Efterm Tærsket 2 Læs Byg Henry Kock Hansen kom paa Cykel fra Københ

26/8 S Smaabyger Kock Hansen plukket Mirabeller
Alle [minus]mig gaaet Tur i Landskabet Hjort-Lange prediket i Diakonissestiftelsen Henry cyklet hjem til København

27/8 M Skyet Blæst noget Sol Johana-Jens Anders været her og syet, stakket Sæd Ellen i Roskilde med en Tand Henning i Roskilde efter sin Cykel

29/8 O lidt Blæst Ialt tærsket 4 Læs Rug og 2 Læs Byg

30/8 T Smukt kørt 4 Læs Byg og 1 Læs Rug

31/8 F Regn og Torden Nat 3 mm Ialt 6 Læs Rug 1 Læs Havre og 1 Læs Byg Ellen været i Hvalsø og hos Lægen
 

  September

1/9 L Smukt om Aftenen var her fremmede efter Fødselsdag Esther og Jørgen Jørgensen Gudrun siger at hele Familien var her den 13 aug Kjeld fra Kundby var ogsaa med den 16 aarige Vagn er ude og tjener

2/9 Smukt vi var i Kirke i Allerslev Jeg kørte med Fredes og Anker og Gudrun og Anker og Ellen cyklede

3/9 M Smukt Regn og Torden Nat Gudrun og Anker til Forældremøde i Friskolen Ellen begyndte med den nye Skole Aurehøjvej

4/9 Ti Sommer Indhøstet kørt det sidste Slo ind

5/9 O Sommer Gylten fik 14 Grise ialt

6/9 Smukt indhøstet

6/9 T Blæst Storvask Torsdag

7/9 F Regn hele Dagen Ellen kom hjem form

8/9 L Godt Vejr Troels fra Hullegaard og fra Klintevej 40 Brønshøj Telefon Bæla 31-85 Karin og Henry Kock Hansen

9/9 S Godt Vi var alle til Efteraarsmøde i Friskolen [minus]Kock Hansen og Henning vi hørte Solvejg Bording og Roar Skovmand som talte om Redaktør Jessen og H P Hansen Nørremølle alle [minus]mig og Henning var til Aftenmøde

10/9 M lidt sol Henning pløjet

11/9 Ti Byger Henning pløjet Anker gravet Kloak i Haven og spillet Komedie Hans til Fødselsdag

12/9 O Stærk Blæst og Byger Alt som i Gaar

13/9 T Stærk Blæst Henning pløjet færdig Anker arbejdet med Kloakken Gudrun til Kaffeselskab hos Else Kristensen

14/9 F Ellen kom hjem om Aftenen hun fik Lejlighed i Københ Cotagevej 11 Helga telefoneret

15/9 L Besøg af Erna Frandsen Margit i Brugsen Karin fra Sigvards

16/9 S Gudrun i Kirke Fredes Pige været her

17/9 M Blæst og Sol Maskinpløjet 2 Td L Græsmark til Hvede 26 Kr pr Td Land Gudrun til Møde i Allerslev

18/9 Ti Smukt Anker og Hans med Skolebørn paa Lyttur i Nordsjælland

19/9 O Sommer Gudrun og mig var med Helge Frandsen til Komedie i Sogneskolen ”Mand og Mus” Anker spillede Tandy

20/9 Sommer T Harvet til Hvede og om Aftenen var han til

21/9 F Smukt Saaet 2 Td Hvede nord for Vejen Hans fejrede Fødselsdag 17 Aug 9 Aar de var vel 20 [?????] her var en Snes Drenge Ellen kom hjem ved Fyraften

22/9 L Blæst tørt Anker spillet Komedie Mand og Mus 2. Gang Børn maatte ikke komme Bjarne holdt Hans med Selskab

23/9 S Blæst smukt Inger ringede fra Københ. de havde Bil og Sonnes i Gudhjem var ogsaa med
Anker og Gudrun og Ellen til Konfirmation pa Orupgaarden det var Hans Erik. Præsten rejste til Norge da de blev færdige Kl. 1 Fruen rejste ogsaa med. Yngre Børn paa Gaarden: Bjarne og Kirsten

24/9 M Kold Blæst Henning harvet Hveden med ukrutsharven Anker malet Vinduer

25/9 Ti Smukt Blæst Taget Kartofler op i Marken

26/9 O Sommer Anker i Holbæk til Tyrkalvskue Kvie kælvet Tyr

27/9 T Meget fint Gudrun i København og besøge Ellen og saa besøgte de Henry Kock Hansen

28/9 F meget Blæst og Byger, Gudrun til Kathrines Fødselsdag

29/9 L Blæst Ellen kom hjem, Troels fra Hullegaard kom i Besøg alle [minus]mig og Henning til Høstgilde i Efterskolen Min So fik 12 Grise

30/9 S Godt Vejr Inger og Johs. fra Værmelg. Hr og Fru Sonne fra Gudhjem ankom Kl 9 Aften fra Norge og overnattede her De kørte fra Oslo over Sverrig og Helsingør
 

  Oktober

1/10 M Godt Vejr Alle 4 Gæster kørte herfra kl 11 til Nyborg i Sonnes Bil derfra kørte Inger og Johs med Toget til Vejle og med Bil til Bredsten

2/10 Ti Henad Aften kom Sonnes i Bil med Inger Sonnes havde været paa Baagø og købe en Hvalp til 200 Kr Ane Kathrine var her efter

3/10 O Gæster: Lindeskovgaardens Hans Andersens Aase Kathrine paa Dønnergaard Inger rejste om Aftenen til København hvor hun skulde træffe Johs. og Sonnes og saa kom Hjemturen

4/10 T Regn og Blæst Gudrun gjort rent paa Loft Anker til Folkedans

5/10 F Regn og Blæst Høstgilde her 2 Familier Lindeskovs Hans Andersens Skovly stod for Festen her var 60 Børn og mindst dobbelt saa mange Voksne

6/10 L Ryddet op efter Festen

7/10 S Ellen rejste til København om Aftenen

8/10 M Troels rejste til Ringsted Kl 9. Gudrun været hos Tandlæpgen

9/10 Ti Gudrun lagt Tøj i blød

10/10 O 4 Læs Top i Ensilage

11/10 T 3 Læs Roer kørt hjem

12/10 F

13/10 L

14/10 S

15/10 M Sommer 5 Læs Roer kørt hjem og 1 Læs Top i Kulen og 2 Læs Top til Køer

16/10 Ti Sol og lidt Blæst Hentet 4 Kvier fra Bregentved hvor de har gaaet sammen med 2 fra Hans Aaman

17/10 O Skyet lidt Blæst 3 Læs Top til Ensilage 1 - do til Køer 1 Læs Roer

18/10 T Smukt Ellen kom hjem fra Bornholm hun har særlig besøgt paa Værmelandsgaard og Kirsten og Knud, Sandkas Broder Chr Skrædder Madsens, Søster Karoline

19/10 F Smukt 4 Læs Roer Gudrun og Anker og Ellen og mig til Gilde i Kundby Ellen kørte med Viggos

20/10 L Regn Henry Kock Hansen kom fra

21/10 S Godt Ellen cyklet til København Kock Hansen rejst hjem Klaus og Per rejst hjem med Toget Anker til Fest i Ringsted og truffet Asta Bøgeskov

22/10 M Blæst 3 Læs Roer og 3 Læs Top deraf 3 i Ensilage

23/10 Ti Skyet 6 Læs Roer

24/10 O Skyet 1 Læs Roer og 2 Læs Top i Kulen begyndt at sk[????] i Top syd for Vejen

25/10 T Skyet 3 Læs Roer

26/10 F Lidt Sol 2 Læs Roer og 2 Læs Top Ensilage Gudrun holdt Bestyrelsesmøde i Mutionsgymnastik

27/10 L Skyet 3 Læs Roer Ellen kom hjem

28/10 S Byger Gudrun og Anker kørt med Frede til Kirke Ellen rejst til Københ ved 6 Tiden

29     M Byger Gudrun og Henning m Rutebil i Hvalsø og købe Tøj til Henning for 206 Kr Her var Afskedsfest i Salen

30/10 Ti Blæst N lidt Sne

31/10 O Godt 8 Læs Roer fra Nord færdig der.
 

  November

1/11 T Henning rejst til Værmelandsgaard han kørte til København paa Knallert og besøgte Ellen de var i Biograf og derefter ombord i Kongedybet

2/11 F 2 Læs Top i Ensilage

3/11 L Skyet Ellen kom hjem over Middag Ellen syer paa sin Kjole

4/11 S Godt Ellen og Gudrun kørt med Bodil og Kathrine Ruth Frederik Stefansen og Ellen rejste Kl 6 m Osager Bilen

5/11 M stærk Blæst 4 Læs Roer Henry Kock Hansen kom fra fra Ib om Aftenen

6/11 Ti 4 Læs Roer

7/11 O Rusk Anker til Mølle Gudrun været hos Kathrine Grisen blev slagtet kørt 6 Læs Roer 4 Kvier løb til Kastholm den ene kom i Ensilagebeholderen og Anker maatte have Falk

8/11 T 5 Læs Roer

9/11 F Stærk Blæst Gudrun været i Hvalsø 5 Læs Roer

10/11 L Mortensaften Ellen kom hjem fra Københ

11/11 S Bodil kørte for Gudrun og Ellen og Hans og Kathrine og Ragnhild til Engskels Gaarden Ellen til København Kl 6

12/11 M Vi var med hele Familien til Johs [??]

13/11 Ti Frost Den nye Kværn blev sat op

14/11 O Frost Skrevet Brev til Værmelandsgaa Gudrun været til Gymnastik i Osted 2 Læs Roer

15/11 Smukt 6 Læs Roer

16/11 F Skyet Gudrun til Børnegymnastik og dans 6 Læs Roer

17/11 L Godt 4 Læs Roer Henry Kock Hansen og Ellen kom fra Køben Kock Hansen besøgt paa Dønnerg

18/11 S Smukt Nogle af os gik en Tur i Mark og Skov Ellen og Kock Hansen rejste til Københ med sidste Tog og Bil Anker skrevet Regnskab

19/11 M -4% do

20/11 Ti Smukt Tø Regnskabskonsulenten været her til Middag Gudrun og Hans taget Roer op 8 Læs Roer

21/11 O Smukt -5o Roerne frosset fast Gudrun til Studiekreds i Osted Gudrun og Anker til Foldan

22/11 T Brev fra Anna Valborg paa Mormors Fødselsdag

23/11 F Tø Skyet Brev fra Henning og Inger

24/11 L Marken er frossen Ellen kom hjem

25/11 S Snerog om Natten Ellen rejst til Kbh Eftm

26/11 M Tø Kørt de sidste Roer hjem 5½ Læs

27/11 Ti Kold Blæst Taget de sidst Grøsager op

28.11 O Godt Gudrun til Gymnastik Anker pløjet Anker til Sang

29/11 T Storvask

30/11 F -5o Anker pløjet Roestub
 

  December

1/12 L Ellen kom hjem fra København hun var hos Erna om Aftenen

2/12 S Vi var i Kirke i Osted Formiddag Ellen rejst til København Kl 6 Alle vi andre paa Engskelsgaard om Aftenen Svend fylder 62 den 3/12

3/12 M Regn og Blæst Gudrun til Studiekreds i Centralskolen Kontrolassistenten kom til Aften

4/12 Ti Gudrun til Studiekreds i Osted

5/12 O Slagtet en stor Gris Gudrun til Gymnastik og Anker til Sang

6/12 T Smukt Kontrolassistenten fik 36½ Kg Flæsk altsaa Kg Birte pløjet Roestub

7/12 F Johanne Jens Andersens har været her og hjulpet med Grisen som kom i Frysehus

8/12 L Ellen kom hjem fra København

9/12 S Ellen og Gudrun fulgtes ad til Københ. Gudrun skal besøge Katrine fra Dønnergaard paa Militærhospitalet hun skal opereres i Hovedet

10/12 M Godt Vejr Anker pløjet Roestub nord for Vejen 6 Grise til Slagteriet

11/12 Godt Gudrun og Hans været i Roskilde

12/12 Godt Gudrun og Anker til Folkedan i Centralskolen

13/12 Byger T. Gudrun og Anker til Julekonsert i Osted Kirke

14/12 F Byger Anker og Birte tærsket Gudrun og Hans været i København

15/12 L Byger Anker været med og sunget i de gamles Hjem

16/12 S Skyet

17/12 M Mildt Tærsket Anker til Sang i Snoldelev

18/12 Ti Mildt Beskaare Klove paa Køer Søster Karoline fyldt 75 paa Værmelandsgaard

19/12 O Mildt Anker pløjet alle [minus]mig til Gris Gilde i Efterskolen

20/12 T Mildt Skrevet Julebreve og sendt Julepakker

21/12 F Godt Vejr Ellen og Henry Kock Hansen kom til Aften og efter Spisning kørte de alle [minus]mig til Julefest i Efterskolen og derfra rejste Kock Hansen hjem

22/12 L Godt Kl 8 Aften ankom Edel fra Vejle paa Vej til til sit Hjem i Sandkaas tærsket ½ Time

23/12 S I Nat kom Sneen og Frost, Kl 7½ cyklede Edel og Ellen til Osted Edel skulde sejle 9 Aften til Rønne

24/12 M Blæst Henning kom hjem paa Knallert sejlede Natten Børnene var i Osted Kirke Jeg fik mange Gaver Cigarer fra Hullegaard og Henning. En Bog af af Anker den rige Vandring Bog om Andr. Hansen, Pastor fra Inger og Johs, Tandbørste af Hans de gamles Julehefte af Ellen

25/12 Ti 1. Juledag Kold Blæst Anker var i Kirke

26/12 O 2. Juledag Blæst koldt Vi var hos Frede Frandses sammen med hele Familien Frandsen Ernst Madsen er død

27/12 T Blæst 3. Jul Ellen til Fest paa Efterskolen

28/12 F Blæst Gudrun Anker og Hans kørt i Bil til Efterskolen til Børnefest Juletræ Chr. Mogensens Bil

29/12 L Moster Inger fra Værmelandsgaard kom Lørdag Morgen Inger og Gudrun og Anker til Julegilde hos Peter Olens

30/12 S Henry Kock Hansen og Ib kom fra Københ. Mille og Eilef Helge Frandsen og Ane Katrine været her Aften

31/12 M Vi spiste Frokost her Nytaars Aften med Fyrværkeri

 
  1957 Januar

1/1 Ti Gudrun Inger Ellen og Kock Hansen gaaende i Osted Kirke Spillet Kort og Kock Hansen rejst Aften Henning rejst Aften og punkterede i Hedehusene

2/1 O Gudrun og Inger været hos Katrine Efterm Om Aftenen var her Fremmede til Kaffe Hans Henning Andersen med sin yngste Datter Bodil og Husbestyrerinde som ogsaa hed Bodil Hans Henning tog Kirsten og Marie paa paa Vejen Johanne Jens Anders kom med Rutebil og spiste til Aften

3/1 Lidt Sne Gudrun og Hans og Inger og Marianne rejste med Rutebil til København Morgen, de besøgte Akvariet og Zoologisk Have og Henry Kock Hansen og spiste Karbonade Inger og Marianne besøgte Birthe Kron f Ratman Ellen besøgte Erna Maskinstation kørte Gødningen ud

4/1 Ellen i Hvalsø ordnet Haar Hans Gudrun Anker og Ellen været hos Frede hvor de traf Ankers Fætter Tage Mortensen der var hjemme fra Amerika

5/1 Ellen pakket sit Rejsetøj Gudrun og Anker været hos Smedens om Aftenen

6/1 Sneen er borte. Ellen rejser Kl. 6 til Københ Aksel og Holger var her til Kaffe

7/1 M Godt Maskinstation pløjet Gødning ned Gudrun og Anker til Forældremøde om Aftenen

8/1 Ti Blæst Gudrun til Studiekreds

9/1 O Blæst Gudrun til Gymstik Anker til Folkedans

10/1 T do Gudrun i Brugsen Anker til Sang

11/1 F Brev fra Henning

12/1 L Ellen kom hjem til Aften

13/1 S Anker i Kirke Ellen besøgte Kitty Banding og rejste ved vist Hjemkomsten Kl 6 til København Kitty rejser paa Onsdag til England hun var hjemme paa Besøg Katrine fra Dønneg var her første Gang efter sin Sygdom Sne og Frost beg at komme

14/1 Mere Sne og Frost Anker styger Slips Anker og Hans til Film Tage Nørgaagaard Mortensen

15/1 Ti Smukt

16/1 O Smukt Anker til Folkedans

17/1 T Smukt Gudrun til Frokost Demonstration i Centralskolen Anker til Sang

18/1 F Smukt Storvvask

19/1 L Skyet Elektrikerne været hele Fm her Ellen kom hjem til Aften

20/1 Blæst S Vi var alle hjemme ingen Fremmede

21/1 do M Ellen rejst til Københ Fm Lev 2 Svin

22/1 do Ti Gudrun til Studiekreds

23/1 do Gudrun til Gymnastik de andre Tærsket

24/1 T Anker til Sang tærsket

25/1 F Godt Vejr Gudrun i Hvalsø

26/1 L do Helga fra Hullegaard ankom Ellen og Kock Hansen kom

27/1 S do Vi hørte Pastor Aalbæk Jensen i Radio fra Allerslev Kirke

28/1 M do Jeg fyldte 83 Besøg Katrine Svend og Inga

29/1 Ti Smukt Helga rejste til Tor[???] skrevet Selvangivelse

30/1 O Smukt Helga kom tilbage hertil Besøg fra Ortved Central og Ruth og Frederik Stefansen lille Jørgen

31/1 T Smukt Helga rejst hjem Gudrun fulgte med til København de besøgte Ellen

 
  Februar

1/2 F Smukt FM Taage Efm Johanne Jens' Anders været her og syet

2/2 L Ellen begyndte min Hushandel kørt Roer ind

3/2 S Gudrun var i Kirke alle [minus]mig i Biografen

4/2 M Lægen var her hos mig

5/2 Ti Frk Terkildsen været her

6/2 O Taage tærsket Anker til Dans

[Her slutter Morfars dagbog, han dør d. 22. februar]