Dagbøger 1956

  1956 Januar

1. Søndag Mogens, Karin og Henry var her, Henry og Karin kom d. 30. og har altsaa været her et Par Dage. Vi var alle undt. Morfar inde paa Orupgaard og drikke Eftm. Kaffe. Vi havde det særdeles hyggeligt. Vore Gæster tog afsted med Bilen 2005

2. Mandag Vi tærskede lidt og jeg lagde Tøj sammen. Jeg skrev til Inger

3. Tirsdag Her kom 100 Kr, fra Henry, det blev vi lidt forbavsede over, da han ikke havde talt om noget medens han var her. Ellen og Henn. til Ungd. Gilde hos Fredes

4. Onsdag. Jeg strøg og var med at vaske. Brev fra Henry hvori han takkede for de hyggelige Dage, de tilbragte her

5. Torsdag. Henning begynde paa Skolen igen

6. Fredag. Tog jeg al Julepynten ned. Jeg glemte at skrive at Troels kom i Onsdags, i Gaar var han og Ellen til V. U. Fest i Roskilde og i Dag er Troels saa rejst videre. Ellen begyndt paa Maskinskriv. Kursus

7. Lørdag. Ellen var paa Aunstrup, hun skulle lære at kniple

8. Søndag. Ellen, Anker og jeg i Kirke om Formd. Ellen hos Erna om Aftenen

9. Mandag. Anker hos Præstens til Komedie. Ellen til aabent Hus. Jeg tørrede alle Bladene af paa min Vin og lappede gamle Bukser

10. Tirsdag. Her kom et langt Brev fra Anna V. Jeg lappede Bukser

11. Onsdag. Vi tærskede lidt og jeg var til Gymnastik. Brev fra Inger. Jeg hos Præstens om Aftenen

12. Torsdag. Vi havde Porto-Novo-Møde om Eftm. Anker til Sang og Ellen til Samarit. Kursus, der var mangel paa Tilslutning, saa det bliver maaske ikke til noget

13. Fredag. Vi havde travlt med at ordne Æbler til Marmelade. Om Eftm. var Anker til Landbomøde og Morfar og jeg i Besøg hos Anna Hans Peters. Anker til Folkedans

14. Lørdag. Ellen hjemme hele Dagen for en Gangs Skyld. Anker til Fest i Roskilde om Aftenen

15. Søndag. Ellen var med Johannes's i Kirke og siden besøgte de Dagny og Thorkild

16. Mandag. Jeg havde travlt med at bage hele Formd. Om Aftenen var Komediespillerne her samt Erna og Tage

17. Tirsdag. Jeg stoppede Strømper bl.a.

18. Onsdag. Til Gymnastik. Brev fra Bertha. Hans til Barber

19. Torsdag. Til Demonstration i Allerslev ved Fru Edith Lyngby Anker til Sang og Hans til Fest paa Skolen.

20. Fredag. Jeg var til Damefrisør i Hvalsø, desuden var jeg inde hos Rosendal og købe en Træningsdragt til Hans og en Skjorte til Henning. Anker til Folkedans

21. Lørdag. Det var en voldsom Orkan, den værste i flere Aar. Henry kom om Eftm. han havde Frimærker og Anders And'er med til Hans, Chokolade og Appelsiner til Ib Ellen var paa Efterskolen om Aftenen, vi andre hyggede os herhjemme

22. Søndag. I Morges, da jeg skulle udenfor, blev jeg meget forbavset, Jorden var dækket af Sne, ja, der var høje Driver mange Steder. I Aftes, da vi gik i Seng var det Regn og Søle. Saa Henry og Ib var ude at kaste Sne - og samle Appetit til Ribbenstegen! Ellen paa Efterskolen fra Kl. 3, der var Fællestræning og forsk. Underholdning. Hans, Henry og jeg gik en Tur til Særløse Kirke. Om Aftenen rejste Henry

23. Mandag. Vi tærskede lidt, blev færdige med det første Gulv. Det var daarligt Cykleføre og Hans kom vist for sent til Morgensang. "Men Frk. Jensen blev vist nærmest glad, da hun saa, vi var der alligevel" Hun plejer nok at være lidt spydig ellers, hvis der kommer nogen for sent. Anker til Komedie

24. Tirsdag. Vi lagde rene Lagener paa og lagde Tøj i blød. Henning i Ringsted med Eleverne. Vi var alle hjemme om Aftenen, det er jo noget, som sjælden sker, da Ellen næsten altid er til Kursus

25. Onsdag. Anker til Landbomøde om Eftm. og til Møde i Foreningen "Norden" om Aftenen. Hans var inde paa Orupg. og køre paa Kælk. Han faldt om i Møddingen og fik 3 Par Bukser vaade "Men Bjarne børstede mig med en Kalkkost næsten ½ Time, jeg tror, han børstede helt igennem" sagde Hans, da han kom hjem. Lugten havde han nu ikke faaet børstet væk. I denne Tid kommer Hans tit ind til mig om Natten, han kan ikke sove, fordi han bliver "svedt paa Maven"

26. Torsdag. Vi vaskede Storvask og skønt der var meget blev jeg færdig og fik det hele hængt op, men Anker hjalp mig ogsaa hele Dagen. Jeg skulle ellers været hos Præstens om Aftenen, men blev hjemme og gjorde rent, da jeg har snakket med Inger og hun kommer i Morgen

27. Fredag. Inger kom fra Morgenstunden af og der begyndte at komme Fødselsdagsbreve til Morfar. Om Aftenen kom Katrine og Bodil herud og fik en Sludder med Inger

28. Lørdag. Morfars Fødselsdag, han fik en Trøje af Inger, en Flaske Vin og lidt Tobak af os. Der kom en Mængde Breve til ham. Det var fint Solskinsvejr, men koldt. Jørgensens fra Købhn. kom ved 5 Tiden efter en grim Biltur i Taage og glat Føre. Det var morsomt at se dem igen, det er længe siden sidst. Jørg. viste smukke Lysbilleder i Aftenens Løb. Ved 12 Tiden kørte de hjem efter at vi havde talt lidt med dem om at overnatte paa Grund af Føret

29. Søndag. Fint Vejr med streng Frost. Vi havde en rolig Søndag sammen med Moster Inger, gik en Tur i Skoven om Eftm. Orupgds. var her om Aftenen

30. Mandag. I Dag efter Middag stak Inger af igen og Hans og jeg fulgte med til Købhn. Først drak vi Kaffe paa Hovedbaneg., derefter gik vi til Daels Varehus hvor vi mødtes med Fru Jørg., der var Udsalg, jeg købte Tøj til Gardiner Vindjakke til Hans og lidt andet, ikke fordi det altsaa var særlig billigt. Derfra tog vi ud til Henrys, hvor vi spiste Grønkaal og Pandekager, desværre havde vi saa lidt Tid, at Inger daarlig fik Tid at se Huset. Vi skulle nemlig i Theatret og se "Vildfuglen", Henry var med. Stykket var godt, saa det var en dejlig Aften. Hans blev i Brønshøj, og jeg fulgtes med Henry hjem og overnattede der, Inger tog ud hos Jørgensens, de hentede os for Resten ved Theatret, det var dejligt, for det var saa koldt

31. Tirsdag. Det frøs 12-14 Gr., saa det var koldt at komme ud og staa og vente paa Sporvogn. Hans og jeg tog fra Henrys ved 9 Tiden, de skulle jo alle afsted, vi tog saa ud til Jørgensens, hvor vi sludrede og havde det hyggeligt sammen med Fru Else, der fik vi saa en fin Frokost inden vi tog afsted ud til Elise. Det var morsomt at se hende og hendes Børn igen. Desværre havde vi kun saa kort Tid, Hans og jeg skulle være paa Baneg. allerede ved 4 Tiden, da vi ville hjem med Rutebilen

 
  Februar

1. Onsdag. det fryser stadig haardt, dog var jeg til Gymnastik og der var da mødt 11

2. Torsdag. Lidt mildere i Vejret

3. Fredag. Vi tærskede lidt. Om Aftenen var vi til Folkedans, vi var mange, saa det gik vældig godt

4. Lørdag. Ellen paa Aunstrup noget af Dagen. Anker i "Bio" i Hvalsø og saa "På Tro og Love"

5. Søndag. Anker og jeg i Kirke om Formd. Ellen havde travlt med at sy sig en Hue. Inga og Svend var her om Aftenens

6. Mandag. Vi havde Gymnastik i Dag, da Jens Jensen skal begraves paa Onsdag. Jeg til Forældremøde og Anker til Komedie om Aftenen

7. Tirsdag. Jeg havde travlt med at stryge. Om Aftenen var jeg hos Præstens

8. Onsdag. Anker til Begravelse med Jens Jensen. Jeg var oppe hos Katrine og fik stoppet forskellige Ting paa hendes Symaskine. Det er meget koldt igen

9. Torsdag. -18o Hans var ikke i Skole paa Grund af Kulde og Forkølelse, det var han for Resten heller ikke i Gaar. Jeg var til Portonovo Møde hos Karl Marcussens, det var noget køligt i Stuerne, saa vi smaafrøs lidt

10. Fredag. I Nat -21o, det bliver værre og værre, der er store Isvanskeligheder i de danske Farvande melder Radioen. Jeg var i Hvalsø og fik ordnet Haar, kørte derover med Rutebilen og hjem med Brugsuddeleren, det var alt for koldt at cykle tilmed er jeg forkølet. Det er Morfar ogsaa i disse Dage, saa han sover det meste af Tiden. Anker til Folkedans

11. Lørdag. Efterhaanden lidt mildere i Vejret. Ellen hjemme hele Dagen. Henry, Mogens og Ole kom med 6 Bilen, vi troede næsten ikke de kom i denne Kulde, saa vi fik travlt med at laane Overdyner og elektr. Kakkelovne. Vi spillede Kort og morede os paa bedste Maade om Aftenen

12. Søndag. Vi hyggede os med vore Gæster. Ellen i Kirke om Eftm, Anna Katr. og Helge samt Else Christensen med hjem fra Kirke til Kaffe. Da de var taget afsted kom Bodil og Katrine paa en lille Visit. Mogens tog til Orupgaarden og Knud kom her i Stedet. Der spilledes Bob og vi legede "20 Spørgsmaal" om Aftenen. Hans og Ole var om Eftm. til Fastelavnsfest hos Sigwards. Om Aftenen rejste Henry hjem

13. Mandag. Det er stadig koldt -12o i Nat. Ellen cyklede dog til Aunstrup. Hun har bestemt sig for at rejse til England til Sommer, har faaet Tilbud om Plads som Assistent hos en Forstanderinde paa en Kostskole, det lyder jo meget interessant og Ellen er meget opstemt. Jeg ikke ligesaa meget, da jeg hellere saa, hun blev lidt i Nærheden. Hans var ude og rende Fastelavn og jeg var til "Kaffeslabberads" i Brugsen. Om Aftenen var Margit her, da Ellen var hjemme. Anker til Kom hos Lærer Madsens. Fygevejr til Aften

14. Tirsdag. Anker kom meget sent hjem i Gaar, de havde danset, Præsten havde været den ivrigste og dansede med Skjorten uden paa Bukserne. Næste Gang skal de nok spille Kort

15. Onsdag. Hans og jeg var til Ragnhilds Fødselsdag, saa jeg snød fra Gymnastik. Som sædvanlig hundekoldt

16. Torsdag. Der var Foredrag af Anna Jørg. Middelfart i Hush.fore. Paa Grund af Isen var hun forsinket 1½ Time men vi drak Kaffe og ventede til hun kom. Hun var som sædvanlig god at høre. Foredraget hed "Mit Barns Sind og mit eget". Anker til Sang. Ellen sov paa Aunstr.

17. Fredag. Jeg bagte Smaakager og Medailler. Det var Røgvejr, saa vi kom ikke til Folkedans

18. Lørdag. Anker og Ellen ude at høre "Unge Akademikeres Kor" i Gymnastikfore.

19. Søndag. Det var Fygevejr, men Ellen kom dog med en Rutebil til Købhn. Hun skulle til en Udstilling paa Skolen for Terapeuter, hun traf ogsaa Forstanderinden og talte med hende. Hun besøgte ogsaa hos Henrys og sov der om Natten. Vi var til Lærer Kristensens 70 Aars Dag

20. Mandag. Ellen tog lige fra Kbhn. til Aunstrup og fra Aunstrup til Roskilde, saa vi ser hende ikke ret meget i denne Tid. Anker til Komedie. Henning fik Halsbetændelse

21. Tirsdag. Hos Præstens om Aftenen

22. Onsdag. Jeg var til Gymnastik

23. Torsdag. Vi var til Forældredag ude paa Skolen. Børnene i 2. Klasse er meget frimodige, særlig Drengene, Pigerne hørte vi ikke saa meget til. Henning ligger stadig i Sengen. Anker til Sang

24. Fredag. Morfar var noget sløj, saa vi var ikke til Folkedans

25. Lørdag. I Dag kom Henning op og det var godt, for vi maatte jo rede op til Morfar i Stedet for, han har Lungebetændelse og er temmelig daarlig. Ellen maatte paa Apoteket efter Medicin. I Dag frøs det ikke ret meget

26. Søndag. Jeg var i Kirke i Allerslev kørende med Frede ellers havde vi det stille og roligt, Morfar er jo syg. Esther var lige ude og se til ham samt laane nogle Puder og en Pakke Kakao

27. Mandag. Henning i Skole igen. Jeg til Menighedsmøde

28. Tirsdag. Doktoren var her og tilse Morfar og han syntes der var sket en dramatisk Forandring til det bedre. Lungebetændelsen var faktisk ovre. Da han var taget afsted fik Morfar voldsomme Kuldegysninger ca. ½ Time, nu troede vi jo ellers han var saa rask

29. Onsdag. Her er Skudbal i Salen
 

  Marts

1. Torsdag. Anker til Sang

2. Fredag. Jeg var i Hvalsø og fik Haaret permanentet. Morfar er stadig ikke særlig rask

3. Lørdag. Dagny og Thorkild var her til Eftm. Kaffe, Morfar havde det helt godt. Anne Marie Jørg. kom henad Aften. Om Aftenen var hun sammen med Ellen og Henning til Ungdomsgilde hos Johannes's

4. Søndag. Anne Marie var her til Kl. 3, saa fulgte Ellen hende til Osted. Anker i Kirke om Formd. Morfars ene Ben, det gode, er blevet noget tykt og ømt, naar han gaar paa det

5. Mandag. Moster Helga kom til Middag, trods Isen var Turen gaaet meget godt. I Dag var det Foraarsvejr og Stæren fløjter derude. Henning kom meget nedtrykt hjem fra Skole og sagde, at der var blevet slaaet en Dreng ihjel derude, hvorefter han forsvandt grædende op paa sit Værelse. Det var Kaj Eskildsen fra Kløvegd. Eleverne havde hjulpet til ved Kvashugning, saa var det en Jernstang der rev sig løs og med frygtelig Kraft ramte ham i Hovedet. Han var dræbt paa Stedet. De stakkels Forældre de havde kun den ene Dreng, Pedersen er jo saa fortvivlet over det skete og bebrejder sig, at han lod dem være med i Stedet for at gaa en Tur. Ak ja, det kunne jo lige saa godt været Henning. Der var Forældremøde om Aftenen, men vi var nu ikke derude

6. Tirsdag. Helga var her hele Dagen. Katrine og Bodil var her og drikke Eftm. Kaffe. Morfar havde det nogenlunde

7. Onsdag. Helga rejste af til Ringsted. Morfar laa hele Dagen og var meget træt. Jeg var til Studiekreds, det var sidste Gang, ja, vi skal vel have en Afslutning

8. Torsdag. Helga kom igen Kl. 9 Morfar var temlig sløj hele Dagen. Helga rejste til Aften. Pedersens kørte over til Kaj Eskildsens Begravelse

9. Fredag. Morfar sløj, begyndt at faa Mavepine. Vi var ikke til Folkedans. Ellen indlagt paa Rigshospitalet Kl. 1 i Dag

10. Lørdag. Henry kom ganske uventet med Middagsbilen. Stadig galt med Morfars Mavepine

11. Søndag. Karin besøgte Ellen, det bliver jo nok ellers lidt sparsomt med Besøgene, men hun kommer vel snart hjem igen. Henry, som denne Gang var i usædvanlig trist Humør, skulle afsted allerede Kl. 4, da han skulle modtage en Gæst i Lufthavnen. Da vi fulgte ham paa Vej fik Ib et Anfald og faldt om paa Vejen

12. Mandag. Henry ringede om Morg., hvordan det gik med Ib, og han mente, det var bedst, han snarest kom ned til Dianalund, i al Fald for en Tid

13. Tirsdag. Ellen ringet hjem, hun har det meget godt, men skal blive foreløbig nogle Dage

14. Onsdag. Lidt bedre med Morfar, men hans Ben er noget tykt. Efter at Frk. Therkildsen har givet ham Lavement, har det hjulpet paa Maven

15. Torsdag. Vasket Storvask. Sofie var herhjemme

16. Fredag. Henry ringede og sagde, at det blev ikke lige foreløbig at Ib kom til Dianalund, de havde ikke Plads

17. Lørdag. Anker og jeg var til Helges Fødselsdag, nu er Morfar saa rask, at han kan klare sig nogenlunde selv, naar han bare bliver paa Divanen

18. Søndag.

19. Mandag. Vi var til Esthers Fødselsdag

20. Tirsdag. Ved 10 Tiden om Aftenen kom Ellen hjem, men hun skal tage derind hver Dag i nogen Tid, det bliver noget besværlig, særlig fordi der er Strejke og der gaar kun faa Tog og Rutebiler

21. Onsdag. Ellen til Kbhn og til Maskinskrivn.

22. Torsdag.

23. Fredag. Ellen færdig med Maskinskrivn.

24. Lørdag.

25. Palmesøndag. Ellen blev i Købhn. og besøgte hos Henrys

26. Mandag. Jeg var til Damefrisør og hos Tove om Eftm.

27. Tirsdag. Jeg var ude at se Eftersk. Dr. lave Gymnastik Hans med

28. Onsdag. Ellen blev i Købhn., hun skulle besøge Gertrud. Anker og jeg til Middag paa Eftersk., saa Gymnast. og Udstilling, fik saa Henning med hjem, saa er han færdig der

29. Skærtorsdag. Jeg havde susende travlt om Formd., Morfar blev flyttet op paa sit Værelse, nu har han ogsaa boet i Stuen længe. Ellen og Henry kom til Middag. Om Eftm. var vi paa Orupgd. og drikke Kaffe alle paa nær Morfar. Om Aftenen i Kirke nogle af os. Dejligt Foraarsvejr

30. Langfredag. Ellen blev i Købhn, hun besøger Karin

31. Lørdag. Det var det yndigste Sommervejr hele Dagen. Henry var i Arbejdstøjet hele Dagen og havde travlt med at rydde op ude omkring. Ellen blev i Købhn. Jeg har en stor Tandbyld

 
  April

1. Søndag. Paaskedag. Ib og Henry rejste af til Skibby fra Morgenen af. Ellen kom hjem til Middag. Anker og Ellen i Kirke, vi hørte Aalbæk Jensen i Radioen, jeg skulle ikke ud at køre med den Tandbyld. Johannes Thork. kom ved 9 Tiden med Henry og Ib, de havde glemt Pillerne i Skibby og maatte saa til Hvalsø efter ny Forsyning

2. Mandag. Ellen i Købhn., men kom hjem til Kaffetid, skulle saa med de unge til Fest i Vig. Henry rejste hjem

3. Tirsdag.

4. Onsdag. Jeg var i Lejre og prøve Kjole, skal selv sy en Spencer. Ellen blev færdig paa Rigshospitalet. Vi fik Kyllinger

5. Torsdag. Der var Afslutning paa Børneskolen, Ellen kunne ikke komme med, da hun skulle til Samariterkursus. Det sneede meget, da vi kørte derud

6. Fredag. Ellen var paa Aunstrup og blev røntgenfotograferet. Jeg havde travlt med at ordne og pakke Ibs Tøj

7. Lørdag. Jeg var til Frisør og bagefter sammen med Henry, som vi traf i Hvalsø, med Ib paa Dianalund. saa nu er det ikke godt at vide, hvornaar vi ser Ib igen

8. Søndag. Anker og jeg var til Kurts Konfirmation. Vi skulle komme allerede Kl. 1, saa det var en lang Dag. Men det var saamænd saa hyggeligt, vi kendte jo de fleste af Gæsterne. Og Anna forstaar jo at arrangere alt paa bedste Maade. Jeg havde min nye, blaa Kjole paa

9. Mandag.

10. Tirsdag. Ellen fik sin Samarittereksamen, ingen Karakter, men Bemærkningen "Særdeles fint"

11. Onsdag. Jeg gjorde rent i Morfars Værelse. Om Eftm ude og pynte paa Centralskolen, om Aftenen til Fest og Folkedanseopv. derude. Denne Gang gav det et pænt Overskud

12. Torsdag. Saaet Byg paa Sandbakken. Gjort rent i Badev. Anker til Sang. Ellen hos Erna

13. Fredag. Hovedr. i Sovev. Ellen været paa Rigsh. Besøg om Aftenen af Frk. Møller og Fru Hansen

14. Lørdag. Sommerligt Vejr. Vi vaskede Storvask

15. Søndag. Ellen, Henning og Hans og jeg ude og drikke Eftm. Kaffe hos Rasmus Jensens.