Dagbøger 1960

 

1960, Januar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fredag. Vi var alle noget forvaagede efter det "Bal" vi havde i Aftes. Vi sov længe, i hvert Fald nogle af os og blev saa enige om at spise sen Morgenmad og udsætte Middagsmaden til Aften. Ellen skulle jo desværre rejse, det var hyggeligt at have hende hjemme, hun syntes jo selv, hun havde haft en god, lang Ferie og var ikke ked af skulle tilbage. Vi andre blev inviteret til Orupgaarden og drikke Eftm. Kaffe. Anker og Hans var i Biogr. og saa "Vi er allesammen tossede".
Da vi alle var samlede om Aftenen legede vi "20 Spørgsmaal" til Sengetid og morede os særlig over Anders.
Aftenkaffen ville Inger altsaa ikke snydes for, saa den nød Henry, Inger og jeg efter at de andre havde trukket sig tilbage

2. Lørdag. Dagen begyndte lidt uheldigt, Henry havde daarlig Ryg og Moster Inger og ham kom hurtig lidt paa Kant. Om Eftm besøgte Ib og Henry Rasmus Jensens og Inger og jeg var ude hos Johanne og Margrethe. Henning hos Erik. Om Aftenen var Johs. og Katr. samt Bodil og Egon her, Snakken gik meget livligt, Henry genfandt sin gamle Trøje, og jeg Ellens Taske, hvilket vi morede os meget over

3. Søndag. Inger, Henry og jeg var en Formiddagstur hos Johs' og fik Kolbe-Kaffe og Portvin. Hjemme gik Far og vaskede op og kogte Kartofler. Sent paa Eftm. kom Holms og hentede Anders og efter Spisetid tog Ib og Henry afsted, saa var deres Ferie ogsaa forbi. Ib har haft temlig mange Abcenser de Dage, han har været her. Mille og Eilev besøgte os om Aftenen, Eilev havde saa meget at fortælle, at det blev sent inden de tog hjem. H. hjalp Johs. om Formd.

4. Mandag. Inger sov længe og da hun kom op kunne hun ikke rigtig bestemme sig til, hvad hun ville. Saa inviterede jeg Anna K. herud og vi tre "Piger" hyggede os rigtig den Eftm. Vi laante saa Ejnars Bil og Henning kørte Inger til Osted til Kl. 7, bagefter kørte jeg med ned til P. Olsens for at udveksle et Par venlige Bemærkninger. Disse udstrakte sig til hele Aftenen, der gik Bud efter Far til Kaffe. Vi fæstede halvvejs Holger til Maj, han skal saa være noget af Tiden hjemme. Henning hos Erik hele Dagen

5. Tirsdag. Saa er Julen ved at være forbi. Hen. kørte som sædv. Møg hos Erik. Vejret var blæsende, mørkt og regnfuldt. Jeg begyndte at gøre rent efter Julen

6. Onsdag. Gymnastikken skulle begynde, men da der kun kom 4, kørte vi hjem igen. Vi fik 3 Breve, et fra Ellen, et fra Ingrid og et fra Fru Iversen. Henning hos Erik

7. Torsdag. Jeg tog Julepynten ned og skrev Brev til Ellen og Faster Hansine. Havde Hekseskud.

8. Fredag. Det begyndte at sne og var rigtig hundekoldt, det frøs 7 Gr. Jeg var med Katr. og Bodil i Roskilde, købte bl.a. Tøj til mit Fløjlsliv. Hans var til Skolelæge, han maaler i Dag 155 cm. og vejer 45 kg. Henn hos Erik. Stadig Hekseskud

9. Lørdag. Man tærskede lidt til Morgen, siden var Henn. oppe hos Erik. Hundekoldt. Brev fra Emilie, at Elsas Mand var meget daarlig og sikkert ikke havde langt igen. Stakkels Elsa. Henry var her paa en kort Visit. Hans oppe hos Kirsten til "Musikaften"

10. Søndag. Vintervejr. Vi var til Eftm. Gudstjeneste, kørende med Orupgds., de var saa med hjemme til Kaffe. Vi spillede "500" om Aftenen

11. Mandag. Emilie ringede og sagde, at nu var Elsas Mand død. Hvor trist, men saadan er der jo saa meget sørgeligt til. Han var saadan en rar og flittig stilfærdig Mand, det er da mit Indtryk i al Fald.
Stadig meget koldt. Vi tærskede lidt om Eftm. Om Aftenen hyggede vi os med Pebernødder og Kortspil

12. Tirsdag. Det fryser og blæser, der er koldt i mit Køkken selv om jeg fyrer bravt. Kort fra Moster Inger. Hun fortryder at hun ikke tog noget mere i Theater, medens hun var herovre, Henry "burde" jo nok kommet med en Invitation, men det havde han vist ingen Lyst til bl.a. paa Grund af Irritation over daarlig Ryg og for lidt Nattesøvn

13. Onsdag. Foredrag i Hush.fore., Ruth Krog Nielsen talte om Hjemmenes Økonomi, hun er meget fornøjelig at høre paa og absolut ikke yderliggaaende. Ret livlig Diskussion bagefter. Om Aftenen sammen med Joh. og Katrine ude hos Johanne og spille Kort, jeg havde Æblekage med.
Hans hos "Mulle" til "Musikaften". H. hos Egon

14. Torsdag. Det var "Røgvejr" og koldt. Alligevel kørte Frede til Begravelse i Aarby, Erna var meget betænkelig undervejs, men alt gik nu godt. Elsa var saa glad for at vi kom, det var jo Hovedsagen. Vi var med hende hjemme og faa en Kop Kaffe, men turde jo ikke blive længe paa Grund af Vejret. Elsa var ikke slaaet ud, men ville prøve at klare Bedriften paa egen Haand. Vi maa se at komme ned og besøge hende snart igen. H. hos Egon til Kl. 4

15. Fredag. Dejligt Vejr, ikke saa koldt mere. Vi var kørende med Orupgds til Roskilde. Anker til Landbr.møde, og jeg var oppe hos "Karen Brugs" og faa taget Maal til en Kjole. Brev fra Ellen. H. hos Egon til Kl. 4

16. Lørdag Hans ude og rende paa Skøjter hele Eftm. H. hos Egon til Middag. Henry kom om Eftm. og ville vente med at besøge Ib til i Morgen. Han læste "Tøsen fra Stormyrhuset" for os

17. Søndag. Henry inde hos Ib om Formd. Det er nu blevet bestemt at Ib skal sendes til "Filadelfia" om 14 Dages Tid. Han har ikke Tuberkulose mere derimod mange epileptiske Anfald, det er jo ikke saa godt, Ib er ked af at skulle rejse. Havde han været lidt raskere kunne vi maaske haft ham en Tid. Vi havde i øvrigt en hyggelig Søndag

18. Mandag. Vi hørte, at Ruth Plambeck ligger meget syg i Roskilde, Rigmor Marcussen er jo ogsaa saa daarlig, det er Kræft, saa hun kan vel ikke komme sig, det er frygteligt. Asgers Inge er vist ogsaa opgivet nu.
Om Aftenen var Anker og jeg til Civilforsvars-Kursus paa Centralskolen

19. Tirsdag. Yndigt Vejr, men meget glat. Jeg var i Osted og faa ordnet Haar, var bagefter henne hos Johanne og Margrethe en Times Tid. Ville med Rutebilen hjem, men naaede Ejvinds inden den kom, saa jeg fik en rask Spadseretur. Henning ude hos Egon og tærskede

20. Onsdag. Til Portonovo Møde hos Katrine, vi var temlig mange Damer denne Gang. Henning var der og tærske. Til Kursus om Aftenen. Jeg skrev til Ellen

21. Torsdag. Henning ½ Dag hos Erik og køre Roer ind. Anker og jeg i Præsteboligen om Aftenen, der var en Masse Mennesker, det kneb med Stole og Kopper - men det er jo ligesom i gamle Dage. Men Klejs Foredrag var lidt for "lærd" for os, det var vist for viderekomne

22. Fredag. Det var meget, meget glat. Jeg skulle været til Roskilde, men opgav det. A. og jeg til Kursus om Aftenen. Henn. hos Egon

23. Lørdag. Bedre Føre. Henry kom som sædvanlig, tog afsted igen om Aftenen. Hans sløj og gik i Seng om Eftm. Hen. hos Egon om Dagen og om Aftenen var Anker og ham til Jasskoncert paa Skolen

24. Søndag. Jeg satte Tøj i Blød og havde travlt om Formd. Om Eftm. var Kirsten Aamand og jeg inde og se til Ib, han ligger i Sengen nu, for han har saa mange Anfald, at de ikke tør have ham oppe. Hans rask igen.

25. Mandag. Anker og Hans i Roskilde, Hans begyndte at spille Harmonika. Vi har hørt, at Ruth P. er en lille Smule bedre

26. Tirsdag. Storvask. Hen. hos Egon. Brev fra Ellen

27. Onsdag. Jeg var til Gymnastik, vi var kun 9, men vi blev herset godt igennem, bagefter i Fryseboks. Brev fra Faster Hansine. Hans hoster en Del. Anker til Sang. Henning hos Erik

28. Torsdag. Til Civilforsv.møde om Aftenen

29. Fredag. Jeg var kørende med Bodil og Katrine i Roskilde prøvede Kjole, den bliver vist rigtig sød

30. Lørdag. Sidste Gang til C. F. Møde, denne Gang om Eftm., vi har det meget hyggeligt og holder lidt sjov med det. Men Uha! Hvis det blev alvor. Jeg er desværre blevet Leder af Forplejningsholdet og har faaet Armb. med Stjerne paa. Henry kom til Aften fra Aunstrup af

31. Søndag. Herligt Vintervejr. Anker var i Kirke i Osted, Henry paa Aunstrup igen, sandsynligvis i Haab om at faa talt med Frk. Andersen, hende sætter han stor Pris paa for Øjeblikket. Om Eftm. gik Henry og jeg en lang Tur og om Aftenen var Smedens her, det har de skullet saa længe, jeg laante jo deres Norgeskort i Efteraaret

 

  Februar

1. Mandag. Anker var paa Stationen med Pakke til Ellen og hente en fra Dahls Varehus. Stadig Vintervejr. Jeg havde travlt at ordne den halve Gris, som vi fik i Lørdags, Henry skal have den halve, han fik noget med i Søndags og noget henkoger jeg til dem.
Forældremøde om Aftenen - Færøaften. Hans op og spille

2. Tirsdag. Stadig Vintervejr. Jeg skrev til Ellen. Var igen i Roskilde og prøve Kjole, saa ogsaa paa Frakke, men købte ingen. Henry ringede, at han havde købt Billetter til "South Pacific", nu skal vi saa derind paa Lørdag

3. Onsdag. Til Gymnastik om Eftm., vi var 8. Henning hos Erik og tærske

4. Torsdag. Jeg skrev et lille Brev til Elsa

5. Fredag. Til Damefrisørinde i Osted, bagefter henne hos Johanne. Om Aftenen til Møde paa Efterskolen. Emne: Inderen

6. Lørdag. Vældig travlt om Formd. Om Eftm tog Anker og jeg til Købhn. Først hyggeligt Kaffebord hos Henry, bagefter gik vi en Tur paa Mosen, der var saa dejligt og Isen kunne bære. Saa spiste vi Middag, som Karin serverede og bagefer var vi saa i Biografen og saa "South pacific". Tilbage Kl. 11, derefter Kaffe og Snak til Kl. 1½, Henry saa paa Uret flere Gange, men det hjalp ikke noget. Jeg sov nu slet ikke den Nat, men der er jo ingen Katastrofe

7. Søndag. Graavejrsstemning hos mig. Morgenkaffe paa Klintevej derefter Bil til Valby, i sidste Øjeblik bestemte Henry sig pludselig til at tage med, han havde ellers forsikret mange Gange, at han tog lige til Aunstrup. Han er et uberegneligt Menneske. Jeg gik tidlig i Seng med min "Influenza"

8. Mandag. Hans i Roskilde og spille. Henning hos Egon