Dagbøger 1962

 

1962, Januar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mandag. Nytaarsdag. Vi skulle været i Kirke, men Vejret var saa daarligt, at vi blev hjemme.
Vi spillede Kort om Aftenen

2. Tirsdag. Henning hentede Johanne og Margrethe, da han kom fra Arbejde. Vi snakkede og hyggede os. Om Aftenen spillede vi Kort. Ellen oppe hos Erik og Kirsten. Hans til Fjernsyn. Skrev til Onkel Chr.

3. Onsdag. Ellen begyndte at samle sine Ting sammen, hun skal jo rejse i Morgen. Dagny og Thorkild kom og spiste til Aften (Filet med franske Kartofler og Is paa Marengsbund. Det var taaget og glat. Skrev til Henry

4. Torsdag. Hans begyndte Skolen igen og Ellen rejste ved Middagstid tilbage til Askov

5. Fredag. Jeg tog Julepynten ned. Fru Rosendal og en syerske var her og prøve min nye Kjole paa mig. Jeg købte Omhæng til Badekarret og Pyjamas til Henning. Om Eftm. mugede vi Hønsehus. Henning kom først hjem Kl. 9. Stor Fest paa Efterskolen for J. Jørgensen. Vi var ikke med, da vi syntes det var for dyrt

6. Lørdag. Vi sov alle for lang Middagssøvn. Bagefter tærskede vi. Hans i Hvalsø i Biografen

7. Søndag. Anker og jeg i Kirke. Jeg oppe hos Katrine til Eftm. Kaffe. Om Aftenen en lille Tur nede hos Ejnar og se en Ballet

8. Mandag. Farfar ringede. Vi gaar jo og undrer os over, at vi ikke har hørt et Ord fra Henry, siden de var her før Jul, men Farfar kendte ikke til noget. Han maa jo være fornærmet over et eller andet, jeg aner ikke hvad. Jeg var med Joh. og Katrine ude hos Johanne og spille Kort. Drengene og Anker til Aabent Hus

9. Tirsdag. Jeg var i Hvalsø og prøve Kjole. Sendte et lille Brev til Emmy med noget fra Festen paa Efterskolen for Jørgen

10. Onsdag. Til Afspændingsgymn. om Aftenen. Hans til komsammen paa Centralskolen

11. Torsdag. Inga og Svend var her om Aftenen, jeg skulle hjælpe Inga med en Sang til hendes Fars 80 Aars Fødselsdag, det blev nu ikke til mange Linier, men vi fik da en Aften ud af det

12. Fredag. Til Portonovo Møde hos Skomagerens, jeg kom for sent til Bilen og besluttede at gaa derned, blev dog snart taget op af Gunnar Jensen.
Om Aftenen til Kaffe hos Karen og Ejnar, som sædvanlig blev det sent, men ellers var det meget hyggeligt. Jeg hjælper Hans med en Stil om Faster Karoline

13. Lørdag.

14. Søndag. Daarligt Vejr, saa vi kom ikke i Kirke. Om Eftm. ringede Henry skam, vi blev inviteret derind næste Lørdag, men det var nu mig, der "lagde ham Ordene i Munden" ellers havde han sandelig ikke faaet den vilde Ide

15. Mandag. Jeg var i Brugsen, det er jo noget af en Begivenhed, med det samme Besøgte jeg Katrine. Om Formd. begyndte jeg at grave Urtehave, nu kan det lade sig gøre igen

16. Tirsdag. Lagde Tøj i blød og gravede Have, syede og strikkede og hvad der nu ellers kunne falde for

17. Onsdag. Jeg kogte Tøj og var til Afspænding om Aftenen

18. Torsdag. Vi vaskede Storvask. Henning var i Roskilde og købe Bil, det er en "Citroën" og den koster 42.0000 [den kostede 4200 kr.]

19. Fredag. Til Damefrisør i Osted om Formd. Hængte Tøj op og gjorde rent om Eftm.

20. Lørdag. Henning var oppe og hente sin Bil, saa nu kan vi rigtig farte. Vi skulle jo til Købhn., saa Henning kørte os til Osted. Henry hentede os paa Hovedb. Farfar var med og vi havde en meget hyggelig Aften i Brønshøj, sammen med Henry og Emmy, Farfar og Drengene. Her kom et langt Brev fra Inger og et fra Ellen

21. Søndag. Havde en hyggelig Formd, selv om Henry ikke var rigtig tilfreds med Borddækningen om Morgenen. Vi var ude og se, hvordan Farfar boede, man kan nok se, han er en Ordensmand. Han skulle jo med over hos Henrys, ellers var han vist ogsaa blevet meget skuffet. Der stod Bordet dækket til Middag, vi fik Bankekød og Is, de havde rigtig flottet sig. Hvor kan jeg efterhaanden godt lide Emmy. Drengene var kommet, Henning skulle jo hente os, saa fik de jo ogsaa lidt Fornøjelse af det. Da vi kom hjem, var der jo lidt koldt og uhyggeligt, men jeg fik hurtig tændt op. Om Aftenen var vi i Hvalsø og saa "Harry og Kammertjeneren", men jeg vil give Henry ret i, at det var et fuldstændig usandsynligt Stykke, men det var nu storartet alligevel.

22. Mandag. Hans fortalte, at han havde regnet sine Stykker paa en anden Maade end Madsen, og Madsen syntes, det var nemmere end hans Metode og ville skrive det op - stolt var jo Hans

23. Tirsdag. Vi tærskede

24. Onsdag. Katrine var her til Eftm. Kaffe. Jeg hørte Lærken, det er meget tidligt, bare den ikke kommer til at "græde". Til afspænding og bagefter paa Møllen og se "Maaske" at Stykke, som omhandler Problemerne paa Grønland. Erna var der og som sædvanlig sur overfor mig

25. Torsdag. Til Demonstration "Vore Dages Kaffebord" ved Karin Broholm. Ringede og sagde Tak for sidst til Emmy

26. Fredag. Vores Telefon var i uorden. Far og Drengene var i Hvalsø og så "Den grønne Elevator". Jeg foretrak at køre med ind paa Orupgd. og hygge mig der saa længe

27. Lørdag. Jeg talte med Fafar, Henry har været saa syg, Opkastninger, har vel sagtens røget for meget. Mandfolkene hentede gamle Brædder paa Efterskolen. Frk. Jensen havde sagt, at hun havde aldrig set saa pæn en Sweaters som Hans's. Jeg er meget stolt! Drengene var til Fællestræning i Ejby

28. Søndag. Midt paa Formd. svingede en Bil ind i Gaarden, det var saamænd Henry, de er jo paa Aunstrup Lørdag-Søndag. Jeg kørte med ham en lille Tur paa Møllen. Der gik Katrine rundt i Natkjole og Slabrok. Det var jo meget pænt at komme ud og hilse paa os, nu er han nok kommet over det med Fotografiet, som Farfar fik og ikke ham. Det var rigtig hundekoldt, blæste og frøs 10 Gr. Om Aftenen var vi jo til Thorkilds 60 Aars Fødselsdag, meget hyggeligt som sædvanligt.

29. Mandag. Henning kunne ikke faa startet, saa der maatte Traktor for, saa gik det. Anker og Hans hentede Brædder igen. Om Aftenen til Menighedsmøde. Lidt Diskussion bagefter, hvor særlig Viggo og Jørgen Jørg. deltog. Det drejede sig om, hvad man skal tro om mange af de Ting, som staar i Bibelen. Der bliver jo rokket ved meget i disse Aar

30. Tirsdag. Stadig 10 Gr. Frost, det var godt, jeg blev færdig med min Urtehave. Nu kan jeg hygge mig inde med Sy- og Strikketøj. Hans ude hos Sognefogedens og løbe paa Skøjter

31. Onsdag. Jeg var til Afspændingsg.

 
  Februar

1. Jeg begyndte paa en Sang til Ingers Fødselsdag.

2. Vi var til Forældremøde paa Centralskolen, fik set den nye Inspektør, som var meget tiltalende. Han lader til at være "helt rigtig". Vi saa alt det nye, de havde lavet, det bliver en dejlig Skole

3. Lørdag. Jeg var paa Møllen om Aftenen, de andre var til Fest paa Skolen. Det var et frygteligt Vejr, da vi skulle hjem

4. Søndag. Vi havde det fredeligt og roligt. Jeg begyndte paa en Pude til den lille Stol. Talte med Moster Helga i Telefonen

5. Mandag. Vi var til Forældremøde. Pedersen talte lidt om Fællesmarkedet og malede det i meget dystre Farver

6. Tirsdag. Jeg var en Tur i Hvalsø om Formd og nede og spille Kort hos K. Sørensens om Aftenen

7. Onsdag. Først til Afspænding og dernæst nede hos Ejnars og se Fjernsyn

8. Torsdag. Jeg bagte Kræmmerhuse og Smaakager. Om Aftenen var vi alle ude og høre Brøndsted tale om Tilpasning

9. Fredag. Var til Portonovo Møde hos Olga Plambech

10. Lørdag. Travlhed. Katrine her efter Æg. Om Aftenen i Allerslev og se "Du kan ikke tage det med dig" De spillede storartet

11. Søndag. Jeg i Kirke i Allerslev. Om Eftm. kørte Henning mig ind paa Orupgd. med en Pakke, som Hans Erik skal ha med til Ellen. Det er nu rart med en Bil - det tror jeg ogsaa Henning synes

12. Mandag. Jeg ordnede de gamle Æbler. Syede en Del paa Skammelen, nu skal den jo snart være færdig

13. Tirsdag. Vi gaar jo og er lidt spændt paa, om vi skal holde Ingers Fødselsdag ell. hvordan, nu maa hun vel snart lade høre fra sig

14. Onsdag. I Dag var der Telefon fra Bornh., jeg troede naturligvis straks, det var Inger. Saa var det Andreas, han ville gerne ha' det Chatol, som jeg havde tænkt mig fra Markus's Hus. Det skal sælges nu for 26,000. Jeg sagde, de kunne bare tage det. Vi holdt en Time oppe ved Hans Aamands efter Gymnastikken og diskuterede Politik. Anker til Møde paa Kroen

15. Torsdag. Katrine var her og fik Æg og Kaffe. Drengene til Fællestræning i Roskilde. Da de skulle hjem stod Himmel og Jord i et, det endte da ogsaa med, at de kørte i Grøften ved Allerslevhusene og maatte gaa hjem

16. Fredag. Henning maatte køre med Sigurd, efter Arbejdstid hjalp Sigurd Henning Bilen paa ret Køl igen. Jeg talte med Inger i Telefonen, hun bliver hjemme og holder Fødselsdag, hun synes, vi skal komme derover, men det gør vi nu ikke. Hun kommer nok ogsaa snart her paa Vinterferie

17. Lørdag. Nu har jeg snart Sangen færdig. Jeg gik en Tur ind paa Orupgd. om Eftm. og havde den med, Anna K. syntes, den var god. Karen var der ogsaa, vi hyggede os rigtig til Henning kom og hentede mig. Da jeg lige var kommet hjem, ringede Henry, at ham og Farfar vil aflægge os et Besøg i Morgen, det var jo meget hyggeligt

18. Søndag. Fint Vejr. Anker var i Kirke. Vore Gæster kom ved 11 Tiden. Henry kørte snart videre ned til Ib, men kom tilbage og drak Kaffe sammen med os, før de kørte videre til Købhn. Farfar er stadig den samme. Om Aftenen var vi kørende med Orupgds til Roskilde og se "En Frisøndag" og bagefter til Kaffe hos Svend Marcussen

19. Mandag. Jeg fik Sangen færdig og sendte den til Helga. Saa var jeg oppe hos Eivind med Skammelen som vi ikke selv turde lave og med det samme henne og drikke Kaffe paa Møllen. Om Aftenen var Karl Sørensens her og spille "Rommy". Jeg vandt 2 Kr.

20 Tirsdag. Jeg inviterede Gæster, nu er det vist ikke for tidlig at faa vores 2. Dags Konfirmationsgilde afviklet

21. Onsdag. Anker hentede Skammelen, den var vældig pæn, jeg kunne godt selv bruge den. Om Aftenen til Opstillingsmøde paa Kroen

22. Torsdag. Jeg havde travlt med at bage, midt i det hele kom Katrine til Formidd. Kaffe. Om Aftenen Gæster munter Stemning, saa det var særdeles hyggeligt. De kom alle

23. Fredag. Vi sendte Skammelen og jeg skrev Fødselsdagsbrev

24. Lørdag. Der var Vinterfest paa Skolen "Unge Akademikeres Kor" og Helge Chr. og hans Kone læste et Drama for os, bagefter Dans, men vi tog ret tidlig hjem

25. Søndag. Vi havde det meget stille og roligt, havde hverken Gæster ell. var borte, det var meget koldt og blæsende, som det næsten er hver Dag i denne Tid. Og frygtelig Stormflod har der været i Hamborg og rundt omkring paa Vestkysten

26. Mandag. Vi var til Menighedsmøde. Jeg lagde Tøj i blød

27. Tirsdag. Jeg var til Demonstr. i Osted i det fine, nye Køkken mens jeg var borte, havde Inger ringet og været meget begejstret for Sangen og for Fødselsdagen i det hele taget. Hvad vi var gaaet glip af

28. Onsdag. Vi vaskede Storvask og jeg havde "Hold" dog ikke af de værste. Ikke værre end, at jeg var med til Gymnastik, det var sidste Gang, saa vi fik Kaffe

29. Torsdag. Jeg har stadig Hold, det er temlig ubehageligt. Katrine var her til Eftm. Kaffe. Jeg tørrer Tøj herinde. Jeg snakkede med Inga, Svend har jo været paa Sygehuset og er blevet opereret for Brok, han kommer hjem i Dag. Om Aftenen fandt vi paa at gaa ned og se Fjernsyn, en Gyser, meget spændende