Dagbøger 1975

 

1975, Januar

1. Januar 1975 Onsdag. Jeg beg. at gaa mine 3 km. igen. Inger ringede, hun vidste ikke rigtig, hvornaar hun kom herover, men det blev nok snart.
Kaj, Karen og Carlo rejste efter Kaffen.
Jeg ringede til Fru Carlsen, hun havde siddet helt alene Nytaarsaften

2. Torsdag. Frk. Pedersen, Fru Olsen og Fru Engberg tog afsted om Formd., saa er der kun Paulsens tilbage

3. Fredag. I Dag rejste Paulsens og nu er vi saa kun os selv. Jeg beg. paa et Brev til Ellen. Gjorde alle værelserne rene og flyttede ind i Sovev. igen, tog et Bad o.s.v. Om Aftenen kørte vi op og saa til Inga

4. Lørdag. Sendte Brev til Skotland. Aksel - Gudrun, Kamma samt Edel og Gudleik var her om Aftenen og vi havde Juletræet tændt for sidste Gang.
Det var Stormvejr

5. Søndag. En meget rolig Søndag. Jeg tog Pynten af Juletræet, gik Tur o.s.v. Ringede til Merløse og hørte, at de var kommet godt hjem fra Jylland og havde ikke mærket videre til Stormvejret

6. Mandag. Grimt Vejr med Regn og Blæst. Om Aftenen ude og høre Poul Erik Søe

7. Tirsdag. Vævning igen efter Jul. Jeg var ikke saa meget derude, fordi Fru Carlsen og Bitten kom til Frokost

8. Onsdag.

9. Torsdag.

10. Fredag.

11. Lørdag. Fru Carlsen og Bitten rejste Lørdag Formd 290,00 vi har grinet meget, medens de var her. Om Formd. kom Hans og Moster Inger og siden paa Dagen kom hele den Oda Andreasenske Familie til henholdsvis Kaffe - Middag og Kaffe igen. Der var 4 Børnebørn og d. 5. i vente

12. Søndag. Hans tog ind efter Middag. Jesper og hans Forældre kom til Kaffe og blev resten af Dagen. Jesper befandt sig godt her. Annie er forkølet, men Jesper er da ikke blevet smittet

13. Mandag. Vi spiller jo Kr. Kryds saa meget som muligt, indimellem gaar vi jo vore Ture. Joh. og Katrine var her til Eftm. Kaffe. Om Aftenen saa vi Fritz og Osvald Helmuth i T. V. Jeg vaskede det halve af Salsgulvet

14. Tirsdag. Inger og jeg gik op til Inga og drak Eftm. Kaffe. Her var Vævning, men det syntes jeg ikke gjorde saa meget, tilmed da vi slet ikke kan væve den Dug, som vi har arbejdet i saa mange Timer med. Nanna fandt ud af, at den kunne ikke væves paa den Væv - det var lidt sent, hun gjorde den opdagelse.
Jeg vaskede den 2. Halvdel af Salsgulvet

15. Onsdag. Det er meget mildt, saa det ser ud, som Foraaret kommer endnu tidligere end i Fjor. Eranthiserne er ved at være store, og der er tillige med Roser derude. Vi var i Merløse og havde Erna med. Jesper var meget glad og sød.

16. Torsdag. Jeg var til Portonovo Møde hos Karen Sivertsen, hun opfordrede mig meget kraftigt til at komme for Moster Inger er jo ellers stadig her.
Om Aftenen oppe hos Fru Lauritzen

17. Fredag. I Formd. rejste Moster Inger, hun skulle besøge Jørgensens og Knud og Gullevi.
Putte og Valdemar kom til Aften. Vi var til Læsemøde hos Pedersens. Der hørte vi, at Henry laa inde paa Bispebjerg og var meget syg, velsagtens Kræft. Saa det er vel Forklaringen paa, at vi intet har hørt til Jul, Emmy kunne jo godt have ringet og sagt det, synes jeg

18. Lørdag. Jeg ringede til Emmy. Det var desværre rigtigt at Henry var meget syg. Det begyndte d. 5. Septbr. med dobbeltsidig Lungebetændelse, som de ikke kunne kurere med Pennicellin. Han fik ogsaa indre Blødninger og havde faaet 15 Blodtransfusioner. Han kan heller ikke beholde Mad i sig, saa der er nok ikke meget Haab. Han vil ikke se andre end Emmy, Mogens og Ole, ikke engang Karin maa komme hjem og se til ham

19. Søndag. Jeg gik til Kirke, Anker havde ikke Tid i Dag, men hentede mig. Om Aftenen var vi i Merløse med Putte og Valdemar, som syntes de havde det saa dejligt. Jesper er ikke bange for os, og jeg fik endda Lov at give ham hans Flaske, det vil han ellers ikke finde sig i, at fremmede gør. Det er stadig meget mildt og har været hele Maaneden

20. Mandag. Valdemar og Putte rejste efter Frokost, de betalte ikke noget denne Gang, de lader jo til at have det lidt Smaat. Hos Jette og Karl til Roemøde

21. Tirsdag. Vævning igen, jeg væver stadig Kludetæpper, men nu maa jeg se at blive færdig.
Der er udsprungne Roser rundt om i Haverne og Eranthis og Vintergækker og Hanekamme myldrer frem - en usædvanlig Vinter. Anker til Doktor for det klør i hans Øjne

22. Onsdag. Vi var i Roskilde, da Træden igen syntes, Specialisten skulle se paa hans Hals. Sp. syntes alt saa fint ud, men raadede ham til at gaa paa et Talekursus, for han anstrengte sin Stemme for meget, naar han snakkede. Jeg købte nye Sko paa Udsalg meget behagelige. Om Aftenen ringede Bitten, at hendes Mor havde haft en Blodprop og var paa Hospitalet, men der var ingen Fare mere

23. Torsdag. Jeg skrev et Brev til Fru Carlsen. Anker i Holbæk. Jeg til Damefrisør.
Clara Pontoppidan er død. Det tager nok lidt paa Faster Marie, hun var saa glad for hende

24. Fredag. Jeg rullede en Storvask og vi var hos Erna til Holbækkaffe Kl. 3, meget hyggeligt. Jeg begyndte at sy paa den store blaa Dug, jeg fik af Fru Jeppesen

25. Lørdag. Jeg gjorde Lørdagsreng., strøg, gik Tur og syede, begyndte paa Gæstebogsomslag

26. Søndag. I Dag var vi i Merløse og drak Morgenkaffe og saa lille Jesper i Badet. Derfra i Kirke Kl. 11. Det regnede og stormede meget hele Dagen. Lige da vi havde spist til Aften kom Lisbeth, Leif og Pigerne, de skulle hente L. Handsker og blev her 1 Times Tid

27. Mandag. Stadig Regnvejr. Om Aftenen ude og høre Anna Sofie Seidelin

28. Tirsdag. Jeg bagte Havrekiks. Vævning igen, nu er jeg ved at være færdig med mine Kludetæpper. Ida ringede i Dag, de ville været herud i Paasken, men her er jo forlængst optaget

29. Onsdag. Helge Frandsen ringede i Dag og spurgte, om vi havde hørt, at Henry var død - det havde vi jo ikke, men vi vidste jo, at han var meget syg. Det er jo meget trist, han burde jo haft nogle gode Aar endnu, han saa saa godt ud, da vi saa ham i Maj Maaned. Vi var en Tur paa Plejehjemmet og se til Sofie og Karen R.

30. Torsdag. I Dag ringede Emmy og sagde, at Henry døde i Lørdags og blev begravet i Stilhed i Gaar efter eget Ønske. Karin var kommet hjem Dagen før, han døde og han kendte hende.
Vi havde Laura og Joh. og Katr. her til Eftm. Kaffe

31. Fredag. Jeg bagte Kræmmerhuse og Smaakager. Hver Gang jeg gaar Tur til Særløse, beundrer jeg en meget fin rød Rose i en Have der - ja, det er en mærkelig Vinter, vi har i Aar. Endnu mildere end i Fjor.
Anker er noget forkølet.
Jeg tror nok jeg har gaaet mindst 90 km. i denne Maaned
 

 
  Februar

1. Lørdag. Solen skinnede og det var lige saa mildt som i April. Vi var oppe hos Aksel og G. om Aftenen

2. Søndag. Henning og Annie skulle kommet hjem, men saa havde Jesper lidt Feber, i Stedet var vi en Tur der om Aftenen. Jesper var lidt mat, men virkede nu ikke særlig syg, heldigvis.
Kyndelmisse slaar ikke sin Knude, overmaade hvas og haard, i Aar

3. Mandag. Annie ringede, at Jesper have stadig lidt Feber og Lægen ville gerne se ham, og hun kunne ingen Vognmand faa til at køre. saa da Anker havde været efter Smiths, maatte han videre til Merløse. Doktoren mente kun, det var Tænderne, der var ikke noget andet

4. Tirsdag. Vævning. Jeg fik kørt en hel Bomuldstrend paa, saa kan jeg væve nogle smaa Servietter af alt mit gamle Bomuldsgarn.
I Aften ringede Henning, at Jesper havde Skoldkopper, mente de da

5. Onsdag. Jeg strøg en Del

6. Torsdag. Til Holbækkaffe hos Edel, jeg gik derop selv om det var rigtig kedeligt Vejr.
Jeg havde travlt med at sy paa den blaa Dug og paa Omslag til Gæstebogen

7. Fredag. Fru Olsen - Engberg - Pedersen og Karen kom om Formd. Kaj kom til Aften. Vi var til Forældremøde om Aftenen. Vi er flyttet i Brændehuset igen et Par Dage.
Pedersen fortalte, at Lise Aalbæk var meget alvorlig syg og næppe kunne komme sig

8. Lørdag. Det har været meget fint og klart Solskin og noget Frost de sidste Par Dage

9. Søndag. Fastelavn. Vi havde det meget muntert og hyggeligt, vi er jo mange. Karen og Kaj rejste om Aftenen og vi var til Aftengudstjeneste. De bet. 203,00

10. Mandag. Damerne rejste om Formd. Frk Pedersen 119,00
Fru Engberg og Fru Olsen 222,00

11. Tirsdag. Vævning. Jeg fik lige begyndt paa de smaa Løbere

12. Onsdag. Vi var ovre i Merløse om Aftenen (altsaa Tirsdag) og havde Smiths med. Vi har jo været lidt bange for han skulle faa Mæslinger og maaske har han haft det i ganske mild Grad, det ved de ikke rigtig

13. Torsdag. Jeg var til Damefrisør om Formd. og til Portonovo Møde hos Pedersens om Eftm. i Merløse om Aftenen, saa jeg fik ikke meget lavet herhjemme. Vi hørte, at Lise Aalbæk er død, hun var ikke fyldt 50

14. Fredag. Putte og Valdemar kom til Eftm. Kaffe og Hans til Aften. Det har sneet lidt og er Frost, saa pludselig er det helt vinterligt

15. Lørdag. Vi var til Lise Aalbæks Begravelse i Osted. Kirken var mere end fuld, mange maatte staa op. Bagefter var der Mindehøjtidelighed paa Efterskolen. Hans tog afsted om Aftenen

16. Søndag. H., Annie og Jesper kom til Eftm. Kaffe og blev her til Kl. 9 og J. var rask og veltilpas, men Henn. var noget forkølet

17. Mandag. Putte og Valdemar tog afsted efter Frokost 165,00. Om Eftm. var vi til Mettes 5 aars Fødselsdag og om Aftenen rejste Smiths 1068,00.
Det har været Vinter med Frost i nogle Dage, men nu er det lidt mildere

18. Tirsdag. Vævning, jeg beg. at væve smaa Bomuldsløbere. Sendte Brev til Ellen

19. Onsdag. Jeg blev færdig med Omslaget til Gæstebogen og det er vældig pænt. Anker i Roskilde. Om Aftenen ude hos Inga

20. Torsdag. Holbækkaffe her, tilsyneladende har Aksel det rigtig godt nu

21. Fredag. Til Læseaften hos Pedersens, Anker i Beboerhuset til Underholdning. Dejligt Foraarsvejr i Dag

22. Lørdag. Per og Karen kom til Frokost, Karen er ved at blive lidt fed, synes jeg. De kørte igen om Aftenen. Inga var her om Aftenen

23. Søndag. Vi var til Birtes Fødselsdag om Formd. og om Eftm. havde vi Hestefødselsdag, 15 Mennesker drak Kakao og spiste Lagkage ude i Gennemkørselen, heldigvis var Vejret godt, men det var nu alligevel lidt halvkoldt

24. Mandag. Meget taaget og kedeligt Vejr, men jeg gik da min Tur alligevel. Da vi om Aftenen skulle op til Svend Marcussens ville Bilen ikke starte, saa Ejnar kørte os op og Svend hjem

25. Tirsdag. Om Formd. først til Kaffe hos Jette, derefter paa Cykle til Damefrisør, Vævning om Eftm og i Aften stikker vi saa af til Bornholm.
Vi besøgte Hans og rejste siden over i dejligt Vejr og sov godt

26. Onsdag. Sigrid og Ernst samt Pæregds. til Frokost og Rigmor og Aksel samt Hullegds. til Aftenkaffe ja ogsaa Lærer Skovgds., som vi ved den Lejlighed lærte at kende. Vi spille "Devosterjas" med 2 spil Kort og morede os godt

27. Torsdag. Vi var en Tur i Pedersker Sjømark om Eftm. og om Aftenen paa Pæregd og spille Kr. Kryds, Mændene raflede

28. Fredag. Vi var hos Bertha til Eftm. Kaffe og hos Niels og Bente til Aftenkaffe, meget hyggeligt begge Steder, bortset fra at vi saa 140 Fotografier fra Færøerne, og det var lovlig mange.
Bente har lavet meget fint i Billedvævning og ogsaa fine Kludetæpper paa sin store Væv.
Hun er meget dygtig, synes jeg.
Vi handlede da ogsaa lidt i Rønne, jeg købte en pæn og billig Kittel og et bornholmsk Brudepar i Søholm Keramik samt en lille Skaal til Annie

 

  Marts

1. Lørdag. Vi var til Eftm. Kaffe hos Rigmor og Aksel - ogsaa en Tur ved Balka Strand. Om Aftenen hjemme og se T.V. samt "krible"

2. Søndag. Oppe hos Emilie til Eftm.k. med hendes berømte Æblekage o.m.a. dejligt, om Aftenen paa Hullegd, hvor hele Familien Kirsten var. Børnene er blevet saa store, at vi slet ikke kan kende dem. Og vi saa Troels's Veninde, som er nydelig og meget sympatisk. Der spillede vi ogsaa Kort. Nu skal de jo snart bytte "Hus" med Troels, hvilket i al Fald Helga ikke glæder sig til - heller ikke Bente

3. Mandag. Sidste Dag. Vi ordnede 6 dejlige Høns, som vi skulle have med hjem a. 7 Kr. Stk. Om Eftm. kom Helga og Holger til Kaffe. Siden spillede vi Kr. K. og rejste saa i fint Vejr Kl. 11 fra Rønne

4. Tirsdag. Annie var paa Lejre St. og hente os og alt stod vel til herhjemme. Jesper var saa glad som en Lærke. Vævning om Eftm. H. og A. blev og spiste Suppe men kørte ellers tidlig hjem, de var spændt paa, om Jesper kunne kende det - det kunne han altsaa

5. Onsdag. Anker skulle til Tandlæge og jeg kørte med, købte et Par Gafler til Annie. Om Aftenen i Brugsen til "Forbrugernyt" og Ostebord med Rødvin, for Resten dejligt

6. Torsdag. Holbækkaffe hos Gudrun og til Begravelse (Poul Larsens) om Eftm. Jeg ringede og sagde Tak for sidst til Værmel.gd.

7. Fredag. Hans kom hjem paa Motorcykle midt paa Eftm., han havde noget Stof med, som han skulle sømme, han skulle bruge det til en Hængesofa.
Vi var til det sidste "Dagligstuemøde"

8. Lørdag. Om Eftm. kørte vi alle tre over og se, hvor stor Jesper var blevet, det er jo længe siden, Hans har set ham

9. Søndag. I Kirke om Formd. Om Eftm. cyklede jeg op til Inga og da hun syntes, det var hyggeligt, hvis vi var der om Aftenen, cyklede jeg hjem - og kørte begge derop om Aftenen.
Hans kørte Kl. 11 til K.

10. Mandag. Jeg børstede Ankers Tøj og vaskede en Del. Om Aftenen nede hos Ejnar og Karen, Anker havde glemt det, men lidt før 8 ringede Maja og undrede sig over, hvor vi blev af - saa fik vi jo travlt med at klæde os om

11. Tirsdag. Vævning - og pludselig var der ikke mere Gas, dog fik vi Helge Jensen til at komme ud med et Par Flasker, saa vi klarede os nogenlunde. Damerne drak deres Kaffe herinde i Varmen.
Jeg skrev til Faster Marie

12. Onsdag. Vi var i Merløse og spise, Annie fyldte jo 28, Svend og Stefania, Jørgen og Lene samt Søren og hans Mor var der. Vi ringede til Skotland, det var jo ogsaa Niels's fødselsdag. De var alle forkølede og havde snart været længe. De mente at kunne være her omkring 5 Juli

13. Torsdag. Portonovo Møde hos Olga Plambeck

14. Fredag. Det blæser og er koldt, men det tørrer godt paa Jorden og i Dag var der adskillige ude og harve. Vi var hos Edil og Gudleik om Aftenen. Her var en Gas-Montør og ordnede noget ved Vandv., 95 Kr. ja, vi fik dog ogsaa et Par nye Dæksler til Komfuret

15. Lørdag. Saa er der forbi med at komme i Marken. Jorden var hvid i Dag, da vi stod op.
Henn. og Annie og Jesper kom til Eftm. Kaffe og Bøf og Citronfromage, de kørte ved halvti Tiden

16. Søndag. Vi var i Kirke. Helge Ø. Pedersen og Jens Nørregaard havde Barnedaab, saa der var mange i Kirke og baade Poul og Niels Henning spillede. Joh. Jensen var der ogsaa

17. Mandag. Det er Nordøstenvind og meget koldt, det skulle hellere kommet for et Par Maaneder siden. Vi stoppede en ny Dyne, det har vi jo snart Øvelse i

18. Tirsdag. Til Damefrisør om Formd., nu tager hun sandelig 30 Kr. for Vask og Vandondulation, det er skam blevet en dyr Fornøjelse.
Vævning for sidste Gang om Eftm., jeg havde lavet en stor Lagkage og Ingrid Wamsler kom med Æblekage, der var Masser af Børn, saa hver en Smule blev spist. Jeg tog mine 3 smaa Løbere af Væven

19. Onsdag. Vi var til Morgenkaffe hos Ester, hun fyldte 82, men havde det vist godt i Dag. Vi ringede og bestilte Bill. fra Ystad d. 7 Juli Kl 1530, vi fik No 3 og No 6 til Hjemturen, som er bestemt til d. 15 Kl. 1515. Bill. skal afhentes en Maaned før

20. Torsdag. Jeg talte med Annie i Tlf., hun skulle til Doktor i Morgen, hun følte sig træt og var lidt mærkelig, syntes hun. Om Aftenen til Afslutning paa Vinterens Arbejde. Vi var i Brugsen og jeg gik hele Vejen hjem

21. Fredag. Jeg ringede til Annie, hun fejlede heldigvis ikke noget. Vi var hos Erna til Eftm. Holbæk Kaffe. Vi havde travlt med at rydde Salen og stille Borde op her kommer jo Jægere i Morgenkaffe

22. Lørdag. En begivenhedsrig Dag. 13 Jægere til Kaffe Kl. 7½, saa kom Holger og skulle have slagtet 2 Grise, de var jeg nu ikke med til. Jeg bagte Kringle, der kom ca. 35 til Kaffe om Eftm. Kl. 12½, men de opholdt sig i Salen det meste af Eftm.
Og saa kom Karen, Kaj og Carlo saamænd til Kaffe, de kom med en hel Masse af Kajs gode ting

23. Søndag. Det bliver ved med Østenvind rigtig kold og blæsende med Nattefrost, men nu er folk dog i fuld Gang med at saa, i Løbet af faa Dage vil der nok være tilsaaet, hvis Vejret holder

24 Mandag. Jeg havde travlt med mange forskellige ting, vi venter gæster allerede i Morgen

25. Tirsdag. Fru Carlsen og Bitten kom til Frokost. Anker hentede Annie og Jesper, for i Paasken er der jo ikke saa meget ved at komme her. Joh. og Katr. var her ogsaa til Eftm. Kaffe, saa vi havde det saamænd saa hyggeligt

26. Onsdag. Karen, Frk Pedersen og Fru Olsen kom om Formd. - Kaj, Putte og Valdemar til Aften og Carlo om Aftenen

27. Torsdag. Der blev raflet og spillet Kort og gaaet lidt Ture

28. Fredag. Karen og Kajs "Unger" kom overraskende til Eftm. Kaffe, men kørte snart igen, for Søren var ikke rigtig rask

29. Lørdag. Hans ringede, han ville komme om 14 Dage og havde nok en Pige med

30. Søndag. Paaskedag Frk. Pedersen var med ude og køre og fik sin Haand i Bildøren og maatte paa Skadestuen, nu gaar hun med den bundet op og maa nok blive her et Par Dage ekstra. Anker i Kirke. Han har næsten ikke hostet de sidste 4-5 Dage

31. Mandag. det har blæst og været en kold Paaske men det har ikke regnet, derimod drysset med lidt Sne og frosset noget om Natten..
Fam. Hansen tog afsted efter Kaffetid 395,00 + Carlo 185,00

 

  April

1. Tirsdag. Fru Olsen tog afsted om Formd. 222,00 og Putte og V efter Frokost 370,00 samt Bitten og Fru Carlsen 267,00

2. Onsdag. Frk Pedersen rejste efter Frokost 250,00. Jeg vaskede Gulv i Salen og gjorde rent paa det lille Badev. Skrev til Skotland

3. Torsdag. Til Holbækkaffe hos Gudleik og til Eftm. K. i Merløse, vi skulle over og se, at Jesper havde lært at vende sig om paa Maven. Og nu vil han gøre det hele Tiden. Hovedreng. paa Aftenrøden

4. Fredag. Et rigtig modbydeligt Vejr, da jeg var ude at gaa min Tur, Blæst og Slud. Hr. og Fru Kirkbøl kom til Frokost

5. Lørdag. Mildt og fugtigt. Hovedreng. i Børneværelset. Vi hyggede os med Kirkbøls

6. Søndag. Kirkbøls tog afsted efter Middag, vi er nu beg. at tage 40 Kr. pr. Dag, saa det blev 180,00. Dejligt Foraarsvejr i Dag.
Vi havde vores Annonce i i Dag, der var da ogsaa en Del de ringende

7. Mandag. Det har sneet lidt i Nat og det blæser meget og er kedeligt Vejr. Jeg gjorde rent paa "Morgenrøden" og "Jomfruburet" og paa Loftet. Jeg ringede til Elsa, hun fylder 60 i Dag

8. Tirsdag. Hovedreng. i Øverste Stue

9. Onsdag. Reng. i Badev. og om Eftm til Damefrisør

10. Torsdag. Hovedreng. i Sovev. Til Portonovo Møde hos Ellen H. Larsen om Eftm.

11. Fredag. Jeg gjorde rent i Karlekammeret. Vi kørte for Henning og Annie og Jesper til Doktor, Jesper skulle have sine Stik, han græd ikke engang. Saa drak vi Kakao i Merløse inden vi kørte hjem. Til Aften kom Hans hjem med Kirsten, som vi meget hurtig kom i Kontakt med. Helge Frandsen kom om Aftenen og ligesaa Birthe, som var alene hjemme.
Vi var ogsaa paa Biblioteket

12. Lørdag. De kom fra Merløse til Kaffe, Jesper var rigtig i sit Es, da han havde sovet og morede sig med at raabe saa højt han kunne. Kirsten syntes, han saa meget sund og vaagen ud. Vi havde en dejlig hyggelig Eftermiddag

13. Søndag. Hans og Kirsten tog afsted efter Middag, og saa havde vi en meget rolig Søndag helt for os selv

14. Mandag. Jeg gjorde rent og tapetserede i Spisek., det var et kedeligt Arbejde, men rart at faa det gjort. Om Aftenen til Dialekt-Aften i Fredningsfore., hvor Anker læste sjællandsk og jeg bornholmsk

15. Tirsdag. Hovedreng. i Hverdagsst. Om Aftenen var Birte og Karl herude og snakke om Forpagtningen. Min Vaskemaskine gik i Stykker

16. Onsdag. Vi var nede og besøge Elsa og Emilie sammen med Joh. og Katr. Det var meget fornøjeligt, selv om det var et kedeligt Regnvejr hele Dagen. Elsa havde faaet en Masse Gaver til sin Fødselsdag og der var en Masse gode Sange, hvoraf hun vist selv havde fabrikeret de 3. Vi var hjemme igen ved halvsyv Tiden

17. Torsdag. Vi havde Holbækkaffe her, men var kun 6, da Rigmor og Erna ikke havde Tid.
Jeg gjorde rent i Stuen til Gaarden

18. Fredag. Her var en Mand og lave Vaskemaskinen det blev 185 Kr., men det var da godt, den kunne ordnes. Hovedreng. i Gangen. Vi bestilte Bill. til Færgen Dragør-Simrishamn d. 7-7 Kl. 1130 og Hjemtur 15-7 Kl. 2030

19. Lørdag. Jeg gjorde rent i Køkkenskabene. Det blæste som sædv., og var bitterlig koldt. Vi var i Merløse om Aftenen, vi kørte tidlig for at se Jesper inden han kom i Seng

20. Søndag. I Kirke Kl. 11. Om Eftm. til Dagnys fødselsdag, i Dag var det dejlig stille og ret mildt. Jeg ringede til Hullegd. i Aften, de er saa smaat beg. at flytte, men Holger havde ikke været saa rask i den senere Tid, havde vist noget Vand i Kroppen. De havde næsten ikke beg. at saa endnu, det var for vaadt

21. Mandag. Fru Hanne Borgsmith kom til Frokost. Anker ude og høre Niels Henning og Ole Kock Hansen spillede

22. Tirsdag. Maleren var her og hvidte Køkkenloft og jeg gjorde rent i Køkkenet. Brev fra Skotland

23. Onsdag. Jeg gjorde færdig rent i Køkkenet og bagte en Del. Jeg har et temlig slemt Hekseskud, saa jeg kommer nok til at tage med til Holbæk i Morgen

24. Torsdag. Vi var hos den kloge Mand, men det forandrede nu ikke noget paa mig.
Karen kom om Formd., Bitten og Carlsen til Frokost. Kaj til Aften Putte og V. om Eftm.
(Risvandgrød og Irsk Stuvning)

25. Fredag. Jeg har stadig Hekseskud, men kan da passe mit Arbejde. Carlo kom samt Per og Karen med Pers Søster. P. og K. kørte igen efter Middag. Karen lægger sig rigtig ud, ser ud som i 4. Md., det er hun nok ikke videre stolt af, det klædte hende nu heller ikke.
(Suppe Høns og Oksebryst)

26. Lørdag. Det er efterhaanden temlig tørt ovenpaa saa vi kunne godt snart tænke os lidt Regn. Vi har det ellers meget morsomt med vore Gæster Carlsen og Bitten er jo saa lattermilde

27. Søndag. Carlo, Karen og Kaj tog afsted efter Kaffen 370,00. Hanne Borgs. Mand og Søn kom til Aften og hentede hende, de kørte, da vi havde spist 308,00. Jeg lærte B. og C. at spille Kr. Kryds.
(Flæskesteg og Jordbærgrød)

28. Mandag. Pers Søster tog afsted om Formd. 128,00 Putte og V. efter Middag 260,00.
Saa kørte vi en Tur til Merløse med B. og C., Jesper var blevet klippet og det klædte ham godt. Bitten syntes, der var dejligt derovre. Deres Græsplæne er saa fin og tæt nu. Mit Hold er bedre men ikke helt væk. En hyggelig Aften med Kr. Kryds

29. Tirsdag. Bitten og hendes Mor kørte før Middag 300,00. Det blæste i Dag, men var meget varmt, men de lover Kulde i Morgen igen

30. Onsdag. Jeg var afsted og blev permanentet. Det regnede en lille Smule. Jeg lakerede Køkkengulv. Paa Biblioteket og hos Inga om Aftenen.
Sendte Brev til Ellen

 

  Maj

1. Torsdag. Vi kørte til Holbæk for min Rygs Skyld, det er bedre, men jeg vil jo helst kunne gaa i Haven. Helga og Herluf kom, Fru Thomsens kørte dem ud og var her til Middag og Kaffe. De kom overraskende hjem fra Merløse til Kaffe. Jesper morede sig højlydt over Katten

2. Fredag. Mette Madsen og Hildur Nielsen kom til Frokost. H. havde Kage med til Kaffen og gav Is og Vin til Middag.
Vi havde slaaet Græsplænen for første Gang i Aar

3. Lørdag. Her blev slagtet vore 2 sidste Grise, den ene har Holger købt. Det er koldt og blæsende og smaaregner en lille Smule engang imellem

4. Søndag. Jeg lave Sylte - Finker og smeltede Fedt selvom det var Søndag, for ellers kan jeg jo ikke naa det. Vejret var heller ikke for godt til det. Desuden tør jeg jo ikke gaa i Haven for min Ryg endnu

5. Mandag. Hr. og Fru Juul kom til Eftm. Kaffen. Vi havde travlt med at pakke Gris, fik da ogsaa det hele til Side inden Aften

6. Tirsdag. Vi var i Holbæk igen, nu er min Ryg ved at være god igen

7. Onsdag

8. Kristi-Himmelf. Dag. Det har været varmt de sidste Dage og en meget tørrende Blæst. Anker i Kirke, det er jo i Dag 10 Aar siden, Thorgaard kom og Kirken var fint pyntet og der var saa mange i Kirke. Om Aftenen var vi hos Edil og Gudleik og snakke Guldbryllup

9. Fredag. Mette Madsen rejste 300,00, hun var en rar Dame, men saa døv, at det var svært at snakke med hende. Hovedr. paa gl. W.C.
Vi er beg. at vande Have, for det er meget tørt ovenpaa. Jeg blev færdig med min blaa Dug

10. Lørdag. I Dag lidt koldere, men stadig blæsende. Jeg bagte Smaakager, gjorde rent, gik i Haven o.s.v. Hans ringede, han har været med Kirsten hjemme i Vejle i nogle Dage og været syg derovre, Influenza, men det var hurtig gaaet over igen

11. Søndag. Henn., Annie og Jesper kom hjem til Kaffe med en Duftranke. Jesper glad og veltilfreds som sædvanlig

12. Mandag. Hovedreng. i lange Gang og Br. Værelset. Der kom den dejligste, milde Regn det meste af Dagen, det var sandelig dejligt, saa kan vi plante lidt igen. Juuls rejste 596,00

13. Tirsdag.

14. Onsdag. Anker i Roskilde hos Specialist og Talepædagog, han havde Rauns med hjem

15. Torsdag.

16. Fredag. Fru Dorthe Grue kom, en meget tiltalende Dame

17. Lørdag. Hr. og Fru Ganz kom om Formd.

18. Pinsedag. Det var rigtig fint Vejr og vi havde det meget hyggeligt, jeg naaede da en lille Tur paa Cykle i Skoven om Eftm.
Anker var afsted om Aftenen og pynte for Guldbr.par

19. 2. Pinsedag. Vi var oppe og synge for Guldbrudeparret om Morgenen, Helga ordnede det fornødne herhjemme. H. og A. kom til Kaffe, alle var meget begejstrede for Jesper - osse for H. og A., som ordnede det herhjemme, medens vi var i Kløvested til Fest. Fr. Grue rejste om Eftm. 130,00

20. Tirsdag. Hr. og Fru Ganz tog afsted 256,00

21. Onsdag. Rauns tog afsted om Formd. 486,00, saa nu har vi kun 3 Gæster tilbage. Det var hundekoldt og Stormvejr hele Dagen. Jeg blev færdig med de to stribede Trøjer til Niels og Martin, det er ogsaa paa Tide at faa dem sendt

22. Torsdag. Vi var i Holbæk. Det stormede og var meget koldt. Brev fra Skotland, som har været meget længe undervejs

23. Fredag. Kirbøls kom til Frokost. Inger ringede om Morg. og jeg ringede til Holgers Føds. om Aftenen. Holger lod til at have det meget godt nu

24. Lørdag. Der var Loppemarked i Osted, Helga købte en Frakke for 10 Kr. til sig selv og et Par smaa blaa Fløjlsbukser til Jesper for 2 Kr.

25. Søndag. Kirbøls tog afsted efter Middag 184,00. Vi saa en dejlig Film om Eftm. "Lille Lord Fautleroy"

26. Mandag. Andreasens kom til Frokost og til Aften rejste Helga og Herluf, som nu har været her i 26 Dage. Helga er altid saa glad og hun har hjulpet mig meget, saa hende vil vi savne.
Sendte Brev til Martin

27. Tirsdag.

28. Onsdag. Vi kørte en Tur i Skovene med vore Gæster og endte i Merløse til Kaffe og medbragt Kage. De var meget begejstrede for baade Jesper og Huset. Anker til Generalfors. paa Efterskolen

29. Torsdag. Vi beg. at kalke og gøre rent i Kælderen

30. Fredag. Vi gjorde færdigt i Kælderen og gjorde lidt rent derude omkring. Annie ringede, at nu havde Jesper faaet en Tand og om Aftenen ringede Henning og skulle hilse fra Ellen, for de havde ringet og lykønsket Martin.
Jeg ringede til Anna V.

31. Lørdag. Hildur har det vikke saa godt i disse Dage, hun hoster saa meget særlig om Morg. men Humøret har hun da ikke tabt.
Det var koldt med enkelte bitte smaa Byger

 

  Juni

1. Søndag. Hildur hoster nu saa meget og føler sig daarlig, saa hun fik en Bil og tog hjem efter Middag, det var en Skam, hun skulle jo været her til d. 9. 1208,00 Kr. Nielsens som vi ventede, kom slet ikke

2. Mandag. Anker slagtede en stor gammel Kanin. Jeg bagte Vanillekranse o. a. Det er stadig hundekoldt

3. Tirsdag.

4. Onsdag. Nu har vi faaet meget Regn og ønsker bare noget Varme. Anker til radikalt Møde paa Efterskolen. Peitersens kom til Eftm. Kaffe

5. Torsdag. Vi var i Holbæk og til Kaffe hos Gudrun

6. Fredag. Dejligt Vejr i Dag. Hans og Kirsten kom - Hans meget forkølet.
Fru Sørensen kom om Formd

7. Lørdag. Hr. og Fru Møller om til Aften.
Henn., Annie og Jesper kom til Eftm. Kaffe, Jesper i Sommertøj, men knap saa glad, som han plejer, det er nok den næste Tand

8. Søndag. Andreasens blev afhentede Søndag Eftm. 1096,00. Hans's Forkølelse bedre, de tog afsted efter Middag. Dejligt Vejr og varmt de sidste 3 Dage. Vi har i den senere Tid faaet ca. 30 mm. Regn. Hr. og Fru Møller rejste 100,00. Vi var til Aftengudstjeneste og havde Helge og Ester med hjem til Kaffe

9. Mandag. Jeg synes, jeg er blevet rigtig snottet igen. Fru Nielsen kom

10. Tirsdag.

11. Onsdag.

12. Torsdag. Det var meget varmt, det har været dejligt Vejr de sidste Dage, rigtig Sommer. Vi var til Portonovo M. i den nye Bolig i Himmelev hos Thorgaards. Det var sandelig et meget moderne Hus. Anker til Fysioterap.

13. Fredag. Fru Olsen, Engberg og Pedersen kom om Formd. Nu er det blevet rigtig koldt igen.
Fru Sørensen rejste 295,00. M. Andersen kom om Formd.

14. Lørdag. Peitersens rejste (de vil ikke blive savnet). Kar og Kaj kom, deres Søster og Svoger kørte dem ud og de spiste her 54,00

15. Søndag. Jeg bliver ved at være forkølet, dog ikke saa slemt mere. Vi var en Tur i Merløse til Eftm. Kaffe og havde Dagny med. Hun synes, Jesper ligner mig paa Blikket.
Nu er det ved at være tørt, vi vil gerne have lidt Regn igen. Fru Nielsen meget forkølet og vil rejse hjem, men opgav det igen

16. Mandag. Hr. og Fru Gotthart kom om Eftm.

17. Tirsdag.

18. Onsdag. Sendte Brev til Ellens Fødselsdag

19. Torsdag. Vi var til Holbæk og bagefter i Hvalsø. Jeg købte en Kittelkjole. Anker til F. Terapeut

20. Fredag. Det har været meget varmt og dejligt de sidste Dage, men nu bliver det jo for tørt. I Dag fik vi Vandingsforbud vi maa vande om Mandagen.
Fru Engberg rejste 280,00.
Jeg har lavet den hvide Kjole, jeg fik af Fru Nielsen i Fjor, i Stand til mig

21. Lørdag. Vi var paa Lindesk.gd. til Hans og Ingeb. Frandsens 100 Aars Dag. Det var et vidunderligt Vejr, saa alt var meget vellykket. Vi opholdt os i Haven i 3 Tim. inden vi skulle spise, det foregik i Laden, bagefter Kaffe i Stuerne og siden Blus, skønt det ikke var Sck H. Aften.
Annie kom og gav vore 9 Gæster Mad.
Vi standsede Oliefyret

22. Søndag. Mange ringede og ønskede til Lykke, Jesper var den første, siden Ib, Inger, Helga, Emilie, Anna V., Andreasen, Per o. m. flere.
Jeg fik en Motorplæneklipper og et Strygejern et lille Forklæde af Helga og Herluf, Badehaandkl. af Pens.

23. Mandag. Meget varmt stadig væk. Gotthardts rejste 586,00. Fru Sørensen kom igen. Jeg plukkede de første Jordbær ca. 1½ u.
Der var mange Blus i det fine Vejr, vi var en Omgang oppe hos Karls

24. Tirsdag. Jeg plukkede 3 u Jordbær i Dag, de nye er vist ret tidlige og nu i denne Varme modnes de stærkst. Der er Masser af Stikkelsbær i Aar

25. Onsdag. Plukkede 2 u Jordbær og sendte til Merløse. Jeg vaskede en Del og rullede om Aftenen

26. Torsdag. Vi var til Formd. Fødselsdagskaffe hos Gudleik. Vi fik Jordbær til Aften ca. 5 u. Vi lukkede op for Fyret igen, det er ikke særlig varmt mere

27. Fredag. Frk. Pedersen og Fru Olsen rejste 568,00 + 568,00.
Stadig meget tørt.
I Brugsen og paa Biblioteket om Aftenen. Sendte ca. 4
u Jordbær til Merløse

28. Lørdag. Lige til Aften kommer Rigmor og Aksel og to unge, det var ikke nogen god Tid, men vi snakkede da ½ Times Tid

29. Søndag. Karen og Kaj rejste efter Middag. Hr. og Fru Andersen og deres Mor 1120,00 kom til Kaffe, meget fornøjelige Mennesker lader det til. Katr. fik Jordbær, der er ved at være mange nu

30. Mandag. Det er stadig Tørrevejr desværre, og varmere igen. Fru Nielsen rejste 848,00. Ellen ringede fra Jylland, de havde haft en fin Rejse

 

  Juli

1. Tirsdag. Jeg plukker mange Jordbær hver Dag nu, men har opgivet at veje dem, de er meget store og fine i Aar.
Inga var her og plukke Stikkelsbær og fik ogsaa nogle Jordbær

2. Onsdag. Vi lukkede for Fyret igen

3. Torsdag. Vi var i Holbæk og jeg til Damefrisøren om Eftm. Fru Carlsen ringede i Morges, at de kunne ikke komme i Dag alligevel

4. Fredag. "Thank you" rejste 860,00. Hans kom først, saa dem fra Merløse og henad 4 kom Skotterne - og saa var Familien samlet igen

5. Lørdag. Andreasens og Fru Støvring rejste efter Middag 744,00. Capram blev ogsaa hentet 744,00, saa er vi kun os selv.
Vi var en Tur i Merløse om Aftenen og Jesper viste sig fra sin allersødeste Side

6. Søndag. Stadig meget varmt og tørt. Hans tog afsted efter Middag. Skotterne var en Tur nede hos Ester om Formd.
Helge var her til Kaffe han plukkede 10 kg. Jordbær

7. Mandag. Vi startede i meget fint Vejr og hele Turen gik fint. Vi var paa Værmel.gd. 6 1/4

8. Tirsdag. Vi var ved Dueodde i dejligt Vejr. Om Aftenen kom Emilie og Bertha

9. Onsdag. Startede vi til Brændesgds. Haven om Formd. Drengen var meget begejstrede for den, den var meget bedre end Legoland. Om Eftm. Kaffen med til Stranden ved Pæregd.
Om Aftenen var Ernst og Sigrid, Marianne med Mand og Barn her. Jeg ringede hjem, de var ved at drukne i Jordbær

10. Torsdag. Vi var paa Tur til Melsted, hvor vi drak Kaffe, derefter gik vi ad Klippestien til Gudhjem, hvor vi var paa Bokull.
Om Aftenen kørte Inger, Anker og jeg en Tur til Aakirkeby, hvor vi besøgte Aage Jensen og snakkede om gamle Dage

11. Fredag. Skotterne, Anker og jeg kørte til Sandkaas, var først inde i Østerlars Kirke. I Sandkaas havde de det jo dejligt, Børnene og Noël opholdt sig meget ved Stranden i det dejlige Vejr. Til Aften besøgte vi paa Hullegd. i Rø, ogsaa meget hyggeligt

12. Lørdag. Besøgte vi Helga og Holger. Vi kørte saa vi kunne naa en Tur til Stavehøl og igennem Skoven, vi var inde paa Aavang og saa, hvor dejligt, der var blevet. Paa Hullegd. til Eftm. Kaffe. Om Aftenen var vi i Rønne og tage imod Vagn fra Kundby med Fam, samt en anden Familie ialt 9, som var med paa Værmelgd. til Aftenkaffe.
Jeg ringede hjem og det øsregnede, de fik omkring 40 mm efter over en Maaneds Tørke. Paa B. kom der næsten intet

13. Søndag. Noël kørte til Balka med Børnene Ellen og Anker om Formd. om Eftm. kørte vi til Hammeren. Efter Kaffen gik Ellen og Noël Inger og jeg rundt om Hammerknuden, en dejlig Tur. Om Aftenen først hos Bente, siden hos Emilie til Aftenkaffe. Stort Program næsten hver Dag

14. Mandag. Vi gik til "Kyllingemoderen" og drak kaffe og saa lidt paa "Bakken", gik til Aakirkeby, hvor Noël gav "Softice". Om Aftenen saa vi Billeder fra Spanien og Helga og Holger kom, Holger ser godt ud nu

15. Tirsdag. Afrejsens Dag. Vi ordnede 8 Høns, som vi fik med hjem. Kl. 3 afsejlede vi fra Rønne, efter en meget vellykket Ferie med dejligt Vejr hver Dag. Hjemturen gik godt Kl. 10½ var vi hjemme, hvor Annie og Henning modtog os med Huset i fineste Orden nybagt Kage paa Bordet. De har været meget flittige herhjemme

16. Onsdag. Hans og Kirsten kom om Formd. Henn. Annie og Jesper var her jo ogsaa, Jesper var saa sød og glad hele Dagen.
H. og A. kørte til Merløse til Sengetid

17. Torsdag. Vi var til Holbæk og bagefter til Littrups 70 Aars Fødselsdag, Formds Kaffe. Hans og Kirsten kørte efter Middag og Noël, de var med i Hans Bil, han kom igen ved 7 Tiden. Aksel, Gudrun og Kamma var her om Aftenen. Fru Larsen kom

18. Fredag. Putte og Valdemar kom til Frokost. Skotterne hos Erna til Eftm. Kaffe. Ellers havde de travlt med at pakke, Noël skal afsted i Morgen.
Anker var til Doktor og fik nogle Piller til sin Hals, som han har været øm i nogle Dage

19. Lørdag. Noël rejste Kl. 9, saa er hans Ferie forbi. Støvrings kom til Frokost

20. Søndag. Bitten og hendes Mor kom til Middag. Anker havde 39 og maatte gaa i Seng i Stedet for at tage til Købhn.
Ellen, Drengene og jeg tog saa med Toget ind til Oda, vi skulle have Kirsten med hjem

21. Mandag. Vi er 14 her nu og Anker i Sengen. Braae var ude og se til ham, men kunne ikke opdage noget udover han var rød i Halsen

22. Tirsdag. Anker 392 til Morgen og 395 om Eftm. Træden var her, men kunne ikke konstatere, hvor Feberen stammede fra. Han fik nogle andre Piller. Kirsten længes hjem, saa de var ude og hente hende om Aftenen, og tog Martin med hjem

23. Onsdag. Anker stadig temlig høj Feber, men har det ellers meget godt

24. Torsdag. Vi har en Masse Ærter, Gæsterne baade plukker og bælger i Massevis.
Ogsaa en Del Hindbær, som jeg sylter, men Jordbærrene er forbi nu

25. Fredag. Vores 42 Aars Bryllupsdag. Brudgommen havde 383 til Morgen og det samme til Aften. De kom fra Merløse til Kaffetid, Jesper som sædv. sød og tilfreds, han kravler rundt nu

26. Lørdag. 378 til Morgen 382 til Aften. Ellen og Niels inde og hente Martin. Støvrings rejste 770,00, de var meget flinke. Trokners kom til Morgenkaffen ganske overraskende, jeg ventede dem først i Morgen

27. Søndag. Anker havde 372 til Morgen og 375 til Aften, saa nu er den Sygdom nok ved at være forbi, heldigvis. Det har været varmt og dejligt Vejr de sidste Dage, det er ved at gro til i Urtehaven

28. Mandag. Putte og Valdemar tog afsted om Formd. 400 Kr., Putte betalte ikke noget denne Gang, hun har jo været meget flittig. Carlsen og Bitten tog afsted efter Frokost 480,00. C. betalte kun 25 Kr. om Dagen. Meget varmt i Dag. Vi var en lille Tur i Merløse og ønske dem god Tur, de rejser til Jylland i Morgen. Hans kom hjem

29. Tirsdag. Hans legede og tumlede med Drengene det meste af Dagen. Jeg ringede til Jylland og hørte, at de var kommet godt derover

30. Onsdag. Far, Ellen og Drengene en Tur i Roskilde. Om Aftenen paa Bibliot., men der var lukket, i Stedet besøgte vi Inga en Times Tid. Hr. og Fru Zangenberg kom. Jeg plukkede en Del Ærter igen. Hindbærrene er ved at være forbi

31. Torsdag. Hos den kloge Mand og bagefter til Damefrisør. Stadig meget varmt og efterhaanden temmelig tørt. Fru Larsen rejste 568,00

 

  August

1. Fredag. Til Morgensang hos Stella og Aksel. Jeg syltede 7 u Solbær, der blev ca. 10 l. Bitten og Fru C. skulle kommet i Dag igen, men ringede Afbud, da der var noget i Vejen med Bitten. Fru Eriksen og Veninde kom til Aften. I Dag mere køligt. Der er stadig mange Ærter

2. Lørdag.

3. Søndag. Ernas 75 Aars Dag, som blev holdt hos Karl og Jette, vi var mellem 40 og 50

4. Mandag.

5. Tirsdag. Vi var først til Hennings Føds. til Eftm. Kaffe og kørte saa videre til Kundby. Katr. var her og lavede Mad til dem

6. Onsdag. Zangenbergs rejste 590,00. Carlsen og Bitten kom. Denne Gang kan de faa Jomfruburet, ellers plejer de jo at være derude.
Vi var ude hos Ester om Aftenen og saa Lysbilleder fra Afrika. Jeg talte med Moster Inger i Tlf. Martin var i Brugsen det meste af Dagen

7. Torsdag. Det har været meget, meget varmt og tørt længe. Ellen, Drengene og Far var kørende til Espergærde hele Dagen

8. Fredag. Trokners rejste Fredag Aften 1136,00.
Karen og Per kom til Aften

9. Lørdag. Gerda og hendes Børn kom til Eftm. K. Hans kom efter Middag. Karen og Per kørte om Aftenen

10. Søndag. Far, Ellen og Drengene besøgte Bodil om Eftm. Fam. fra Merløse kom til Kaffe og kørte ved 8 Tiden. Hans kørte efter Kaffen

11. Mandag. Hr. og Fru Jensen kom til Frokost. Fru Eriksen og Fru Pedersen rejste 816,00

12. Tirsdag. Fru Carlsen og Bitten rejste efter Frokost 150 + 240 Kr.

13. Onsdag. Det har været meget, meget varmt i lang Tid, helt op paa 36o, nu er det heldigvis taget lidt af, men desværre har vi ikke faaet noget Regn. Vi var hos Nanna til Eftm. Kaffe, Martin ikke med, han var hos Schnügger i Brugsen. Om Aftenen var Anker og jeg i Kirke, bagefter paa Biblioteket

14. Torsdag. Annie og Jesper kom om Morgenen. Vi gjorde Sal ren, det var jo et større Arbejde. Ellen med Drengene til Frisør. Erik var der og spække Sal.
Anker i Holbæk. Fru Jantzen var herude og saa paa Forholdene.
Jeg er er meget forkølet

15. Fredag. Ellen hos Fru Kristensen om Eftm, og hos Dagny og spise, vi hentede dem om Aftenen

16. Lørdag. Endelig i Dag fik vi en lille Byge Regn 2-3 mm, det friskede altid lidt. Ja, nu nærmer vi os jo Fødselsdagen, vi bliver 52, hvis de kommer alle, men der er jo Plads nok i Salen. Hans ringede, at de kunne ikke komme før Mandag Formd. Inga var her i Dag og pudse alle Vinduer. Martin ovre i Merløse og skal sove der i Nat.
Fru Jensen syg, vi havde Læge til hende

17. Søndag. Vi havde travlt med at lave til til Fødselsdag, Henn. og Annie var her det meste af Dagen. Ann. kom med alle Servietterne og saa havde hun broderet 28 smaa Tændstikæsker til Bordene. Alle Borde var færdige om Aftenen, men saa opdagede vi, at der var nogle, vi havde glemt og saa skulle Annie jo lave flere Servietter

18. Mandag. Ankers 70 Aars Dag. Fint Vejr og Flaget oppe fra Morgenen af. Henn. og Annie og Jesper til Morgenkaffe. Fru Jantzen kom Kl. 9½. Grethe Kl. 15½ og Mary Kl. 18. Jeg havde travlt lige til Kl. 5, men naaede lige at blive klædt om til Gæsterne kom.
Hans og Kirsten kom Kl. 4. Vi fik Rand m Høns og Grønsager og Mayonaicesovs, derefter Flæske- og Ribbensteg, Rødkaal, Agurkesalat og fr. Kartofler. Tilsidst Frugtnougat uden Nougat. Henn. og Annie kom med en mægtig god Sang, Hans havde skrevet en vittig Sang og Kirsten havde lavet sjove Tegninger

19. Tirsdag. Hans og Kirsten hentede Annie og Jesper til Frokost. Selv tog de afsted paa Telttur efter Kaffetid, første Maal Svinø. Ellen travlt med at pakke. Rigmor og Tage og Erna her en Tur om Aftenen og hente Laanesager, og sige Farvel

20. Onsdag. Regnvejr fra Morgenen af. Dagny her og sige Farvel. Anker og jeg kørte dem til Flyvepladsen, hun havde 1 Kg for meget Bagage, men de gjorde ikke Vrøvl. Vi kørte hjem omtrent med det samme, for de skulle jo op i Transithallen. Kl. 5 ringede saa Ellen, ar de kunne ikke komme afsted før i Morgen, de var meget skuffede, men blev jo saa indlogeret paa et Hotel og prøvede at faa sendt Bud til Noël

21. Torsdag. Her var jo lidt tomt, men det kan jo ikke være anderledes. Det var dejligt Vejr igen, og vi har vist ikke faaet mere end 7-8 mm.
Jeg skrev til Faster Marie. Her kom en Herre paa Cykel fra Købhn., Mortensen hed han

22. Fredag. Anker fik fornyet sit Kørekort, var baade til Doktor og paa Politistationen.
Ingrid og Ragnhild samt Inga, Ester og Dagny var her til Eftm. Kaffe og vi havde en hyggelig Eftm.

23. Lørdag. Hr. og Fru Lundberg samt Hr. og Fru Møller kom til Kaffe

24. Søndag. Som sædv. dejligt Vejr, men vi har jo ikke faaet ret meget Regn. Vores gl. Sørensen kom til Eftm. Kaffe og skal blive her nogen Tid, han er blevet alene. Møllers rejste 110,00

25. Mandag. Jensens rejste 1146,00. Hr. og Fru Ganz kom. Endnu ikke hørt fra Ellen

26. Tirsdag. Jeg tog mine Løg op. Her var Skorstensfejer

27. Onsdag. Her var en Montør i Formds. og ordnede Vaskemaskinen og jeg gik glad i Gang med at vaske, ved No 2 Maskine brændte den sammen, saadan lugtede det i hvert Fald, saa det var ærgerligt. Stadig meget fint Vejr og ingen Regn. Stadig ikke hørt fra Ellen

28. Torsdag. Endelig Brev fra Skotland, det havde været 6 Dage undervejs. Men de var da kommet godt hjem, deres Bagage var gaaet til London, men de haabede at faa den snart igen.
Vi var i Holbæk

29. Fredag. Karen kom om Morgenen, Kaj til Aften. Jeg skrev til Skotland.
Vi ordnede en Masse Agurker - Katrine fik ogsaa en Del

30. Lørdag. Hans og Kirsten kom fra Jylland, de havde haft en dejlig Ferie i det altid fine Vejr

31. Søndag. Mortensen tog afsted 408,00. Hans og Kirsten kørte lidt før Middag, de skulle hjem og komme lidt i Orden inden i Morgen. Karen og Kaj var med os en Tur i Merløse til Eftm. Kaffe. Og Jesper lærte at rejse sig i Kravlegaarden, det var han meget begejstret over.
Karen og Kaj rejste 200,00

 

  September

1. Mandag. Stadig fantastisk varmt og tørt.
Gangs rejste 576,00. Søren kom. Her var en fra Vølund og lave Vaskemaskinen a 149,00, nu haaber jeg den holder, jeg vaskede 2 Mask. i Dag

2. Tirsdag. Jeg vaskede 2 Mask. hvidt igen i Dag. Her er beg. at komme saa mange Mus

3. Onsdag. I Dag helt op til 27o i Skyggen. Der var Mus i min Seng i Nat, saa vi flytter ind. 2 Mask. hvidt igen i Dag, nu hjælper det da paa det

4. Torsdag. I Dag ikke saa varmt mere. Jeg naaede til Bunds i mit Vasketøj. Sørensen rejste om Aftenen 418,00, han var blevet gammel efter at have mistet sin Kone. Vi tændte for Fyret igen

5. Fredag. Hr. og Fru Brøndum kom til Frokost

6. Lørdag. Inge og Sv. Aage Raun kom til Frokost. Lundbergs rejste, de var nu meget hyggelige 1136,00. Schnügger slagtede 3 Grise herude

7. Søndag. De var hjemme fra Merløse til Eftm. Kaffe. Jeg har travlt med at strikke paa den lille Sweater til Jesper, men jeg bliver nok ikke færdig til hans Fødselsdag

8. Mandag. Brøndums rejste 240,00.
Jeg syltede og henkogte en Masse Asier. Vi ryddede op i Salen, her skal jo være Høstgilde paa Fredag

9. Tirsdag. Jeg snakkede med Annie i Dag, hun sagde, Jesper var blevet saa forkølet. Søren rejste, han har været meget syg de sidste Dage, men ville jo ikke have Læge 368,00

10. Onsdag. Vi var til Jespers Fødselsdag, han var noget saa sød og kravlede rundt mellem alle sine fine Gaver. Han hverken hostede eller nyste, saa han er nok over det.
Det har regnet 7-8 mm i Dag, der kom en stor Byge ved Middagstid

11. Torsdag. Anker hos Harry. Jeg til Portonovo Møde hos Inga. De var her og pynte til Høstgilde om Aftenen.
Helga og Herluf kom

12. Fredag. Fru Sørensen kom. Stort Høstgilde i Salen, vi var jo derinde og spise vores Mad, men var saa ikke derude mere - Raun havde det ikke saa godt og jeg havde Hold i Benet

13. Lørdag. Nu er Vejret ikke varmt mere, men køligt og det regner engang imellem, men det er jo kun godt. Stadig ondt i Benet

14. Søndag. Rauns rejste om Formd., dem vil vi nu savne 656,00. Rigtig kedeligt mørkt Vejr med lidt Regn

15. Mandag. Jeg snakkede med Inger, de rejser til Norge i Morgen sammen med Brandts. Jeg vaskede og rullede en Maskinfuld.
Fint Vejr igen

16. Tirsdag. Vi var hos E. og Gudleik og spille kort

17. Onsdag. Sendte Brev til Skotland. Ringede og snakkede med Helga. De havde faaet Mad udefra til Fødselsdagen 5,50 Stk. og 3 Stk. til hver. Saa fik de først Sildemad og bagefter Kringe og Æblekage til Kaffen, Is inden de tog hjem. Det lød jo meget godt

18. Torsdag. En trist Dag, vores sorte Mis blev kørt ihjel ude paa Vejen, vi troede ellers aldrig den gik derud. Vi faar aldrig saadan en Kat igen, saa ren og fin og blank og sjov.
Karen kom om Formd.

19. Fredag. Høstgilde for Husmandsfore. her i Salen. Bitten og Carlsen kom til Kaffe Kaj til Aften

20. Lørdag. Jeg havde nok gøre, men fik dog Tid til at gaa en Tur med Bitten om Eftm. Vi fik Suppe og Æbleskiver til Aften.
Vi havde Jesper om Aftenen og Natten og han var meget sød, men sov meget uroligt, saa jeg sov slet ikke den Nat

21. Søndag. Jesper var glad og veltilfreds, hans Forældre kom lidt før Middag, de tog alle hjem lidt efter Kaffetid. Karen og Kaj tog hjem tidlig paa Aftenen 200,00.
Annie havde 10 meget fine Roser med til mig, hun er jo altid saa opmærksom og Vin og Tomater havde de ogsaa med

22. Mandag. Fru Sørensen rejste om Formd. 408,00. Carlsen og Bitten tog afsted efter Middag 120,00 Vi fik dog spillet noget Kr. Kryds. Nie ser daarligt ud og er meget træt, vi haaber da, hun snart faar det bedre. Hun faar Røntgen i denne Tid. Fint Vejr de sidste Dage, men meget køligt. Vi tager Kartofler op, der er en Masse under i Aar, og de er ikke syge

23. Tirsdag. Vævning i Salen for første Gang. Vi tager stadig Kartofler op og gør Urtehave ren, den er nem nu, fordi det er lidt fugtigt. Kirsten Orupgd. var inde og faa Kaffe, hun sagde, at Bente var gravid og havde det ikke ret godt - hvordan mon det skal gaa.

24. Onsdag. Arbejdede i Urtehaven det meste af Dagen. Anker til Møde i "Gamle Tider" i Beboerhuset

25. Torsdag. Vi kørte i Regnvejr til Holbæk, men Solen skinnede alllerede paa Hjemturen. Jeg bagte Smaakager og var ellers i Haven

26. Fredag. Hans og Kirsten kom til Aften og det gjorde Per og Karen ogsaa. Hans og K. kørte til Merløse om Aftenen, for at se, hvor stor Jesper var blevet

27. Lørdag. Vi havde det hyggeligt med vore Gæster, fik et Slag Kr. Kryds om Aftenen.
Det regnede og blæste meget

28. Søndag. Vi har faaet 25 mm, saa nu kan Folk vel pløje igen. Per, Karen og os var i Kirke. Vore Gæster kørte alle lige efter Middag. Frk. Thomsen og en lille Pige kom til Kaffe for at besøge Smidts. Vi var til H. og Annies 7 Aars Uldbryllup. Vi havde et Uldtæppe med

29. Mandag. Jeg plukkede og ordnede en hel Masse Hyldebær. Dejligt Vejr igen. De er ved at gøre rent i Svinehuset med Birthes Maskine

30. Tirsdag. Vævning, men jeg var ikke med denne Gang heller, det er jo sidste Dag, Helga og Herluf er her, dem vil jeg nu savne, altsaa særlig Helga. 1630,00 Kr. Jeg henkogte Hyldebærsaft

 

  Oktober

1. Onsdag. Jeg gjorde rent paa "Morgenrøden" og beg. paa "Jomfruburet".
Vi slagtede den store Gris, den sidste vi har og det var da for Resten en af Birtes.
Til Møde i Beboerhuset med Strange-Nielsen, lidt kedeligt, men jeg havde heldigvis Strikketøj med

2. Torsdag. Jeg blev færdig paa "Jomfruburet" og afrimede Fryseren.
Vi ringede til Ellen, det var jo deres 10 Aars Bryllupsdag, de havde det godt, men Niels længtes saadan efter, at det skulle blive Jul.
Jeg lavede Blodpølse, Sylte, Finker og beg. at pakke til Fryseren. Jette fik 4 Kg Flomme og Delleflæsk

3. Fredag. Jeg lavede Medisterpølse og fik pakket det sidste Kød, det kunne være i Fryseren. det havde jeg ellers tvivlet paa. Henning fik jo altsaa ogsaa det meste af en Skinke.
Røremaskinen gik i Stykker, saa vi maate bruge den gamle, godt vi havde den.
Paa Biblioteket og hos Aksels om Aftenen. Det regnede meget ca. 22 mm

4. Lørdag. Dagny ringede, at Ester var kommet paa Sygehuset igen, hvor længe mon hun klarer det. Møllers kom og havde Karen og Kaj med. Brev og Billeder fra Skotland

5. Søndag. Vore Gæster tog afsted ved godt 6 Tiden 220,00 og vi var i Kirke og til Møde bagefter paa Skolen

6. Mandag. Hovedreng. i den øverste Stue. Om Aftenen en Tur i Merløse, Jesper var meget livlig

7. Tirsdag. Jeg gjorde rent i Børnev. og beg. i Badeværelset. Var lidt til Vævning om Eftm. Rigtig Stormvejr

8. Onsdag. Jeg blev færdig i Badev. og samt lille Badev. og Aftenrøden.
Om Aftenen ude og høre Hartling fortælle om sin Kinarejse, han var meget charmerende at høre paa, han fortalte 1½ Time uden at det føltes for længe

9. Torsdag. Holbækkaffe her og om Eftm. til Portonovo Kaffe hos Fru Rasmussen.
Jeg skrev til Ellen

10. Fredag. Ruth og Valdemar kom til Frokost og Møllers til Eftm. Kaffe.
Bettina, Kristina og Tina kom paa weekend

11. Lørdag. Anker med den radikale Fore. til Kbhn. og saa paa Kristiania

12. Søndag. Anker hentede Anna V og Herluf samt Valborg og 3 Drenge, Henning, Ann. og Jesper kom ogsaa saa vi var 18 til Kaffe.
Møllers kørte efter Spisetid 190,00 og Pigerne kørte ogsaa 100,00 for B. og K. alt for lidt i Grunden for de spiste sandelig godt

13. Mandag. Putte og V. rejste om Formd. 240,00 de har bestilt til Paaske, før har de ikke Raad til at komme, siger de. Elise kom til Frokost, det var meget hyggeligt at have hende her igen, hun tog afsted igen med Tog 1931

14. Tirsdag. Bitten og hendes Mor kom til Frokost. Vi gjorde rent i Sovev. og vendte ved den Lejlighed Tæppet, saa det mest slidte kom under sengene

15. Onsdag. Anker og jeg til Møde paa Skolen om Aftenen. Bitten og jeg gaar Tur hver Dag, ellers hygger vi os med Kr. Kryds og Haandarbejde. Til Damefrisør i Lejre

16. Torsdag. Hovedreng. i Spisekamret

17. Fredag. Jeg syede et gl. Dynebetræk om til Jesper

18. Lørdag. Hovedreng. i Gangen. Det var lidt koldt og blæsende, saa vi snød for Gaaturen

19. Søndag. Bitten og Carlsen rejste efter Middag, denne Gang ville de absolut betale 240,00. Hans og Kirsten kom til Aften

20. Mandag. Hans og Kirsten kørte til Roskilde om Eftm. og gik en lang Tur i Omegnen. Jeg beg. at gøre rent i Køkkenskabene og lagde rødternet Papir paa Hylderne

21. Tirsdag. Hans's Ven Per med Kone og 3 Børn kom til Frokost, de var meget tiltalende. De kørte ved 3 Tiden. Bettina og Tina kom til Kaffe. Kirsten, Hans og jeg spiller Kr. Kryds hver Aften

22. Onsdag. Hans og Kirsten var paa Orupgd. om Formd., de to afsted lige efter Eftm. Kaffen til Købhn. igen. I næste Uge skal Kirsten til Hindsholm og undervise i 3 Dage.
Pigerne tog hjem til Aften 60,00. Jeg syede 2 Dynebetræk til Jesper af 2 gl. af mine

23. Torsdag. Vi var i Holbæk og til Kaffe hos Aksels. Om Eftm. gjorde jeg rent i den 2. Stue og om Aftenen var vi en Tur i Merløse og lege med Jesper

24. Fredag. Karen, Fru Olsen og Engberg kom om Formd. Kaj til Aften. Jeg blev færdig med Køkkenskabene

25. Lørdag. Hovedreng. i lange Gang. Jeg havde travlt med at faa mine Ting færdige til Portonovo Bazaren

26. Søndag. Anker i Kirke. Jeg skrev til Ellen. Kaninsteg og Is til Middag

27. Mandag. Alle Gæsterne rejste 450,00 Kr. Vi var en Tur i Roskilde om Eftm.

28. Tirsdag. Hr. og Fru Johansen kom, et meget stilfærdigt Ægtepar. Og Frk. Pedersen kom

29. Onsdag. Vi plukkede ell. rystede de sidste Æbler ned. Anker til Møde om Aftenen

30. Torsdag. Det er stadig mildt og fugtigt Vejr. Jeg gjorde rent i Bryggers og gl. W.C.

31. Fredag. Johansens rejste om Formd. 256,00 og Frk. Pedersen lige efter Frokost 128,00.
Jeg gjorde rent i Køkkenet

 

   November

1. Lørdag. Jeg strøg en Masse

2. Søndag. Vi var i Kirke og bagefter til Esters Fødselsdag hos K. og Jette, inviteret til Kl. 12. Det er stadig stille og mildt, men vi ser sjældent Solen

3. Mandag. Jeg ringede til Emilies 80 Aars Dag. Gjorde rent i Hverdagsstuen, men blev ikke helt færdig

4. Tirsdag. Jeg gjorde færdigt i Stuen. Om Eftm. var jeg til Vævning en Timers Tid. Om Aftenen til Salmesangsaften og bagefter hos Inga til Kaffe

5. Onsdag. Om Formd. cyklende til Damefrisør i Lejre og om Eftm. ude hos Ester, Frede var jo blevet 72 i Dag. Om Aftenen i Lejre til "Filtklip", vi saa mange kønne Ting

6. Torsdag. Hos den kloge Mand, men ingen Holbæk Kaffe. Hovedreng. i 2. Stue

7. Fredag. Fru Sørensen kom om Formd.
Jeg rullede en hel Masse.
Henn.-Ann. og Jesper kom til Eftm. Kaffe og til Bøf og Kærnemælksfromage

8. Lørdag. Møllers kom til Kl. 3. Jeg gik en Tur gennem Skoven, den er meget fin nu, og det var Solskin for en Gangs Skyld

9. Søndag. Møllers tog afsted ved 9 Tiden 120,00

10. Mandag. Gjorde rent i Kælderen. Om Aftenen til Mortensand i Merløse. Fru Sørensen var med. Først fik vi en Rejecoktail, derefter Andesteg med br. Kartofler og Rødkaal samt Hvid- og Rødvin og til sidst Karamelrand og Kirsebærvin. Det var meget fint. Der var et morsomt Brev fra Fru Carlsen

11. Tirsdag. I Dag gjorde jeg rent i Brændev. om Formd. og til Vævning om Eftm.
Har snakket med Elise, hun vil ha' os derind paa Mandag

12. Onsdag. Vi fik Forsatsv. i 2. Stue, det er ved at være lidt halvkoldt.

13. Torsdag. I Dag gjorde jeg rent i Karlekammeret og er dermed færdig med Hovedr. for i Aar. Var til Portonovo Møde hos Dagny

14. Fredag. Karen kom om Formd. Kaj og Carlo til Aften

15. Lørdag. Møllers kom til Eftm. Kaffe, saa nu er vi mange igen et Par Dage.
Det er blevet koldere og har frosset lidt de sidste Nætter

16. Søndag. Vi var ude hos Bodil og Egon til Eftm. Kaffe, de holdt Joh. Fødselsdag.
Fam. Hansen rejste Kl. 4 260,00. Og Fru Sørensen kørte med dem 408,00.
Møllers tog afsted ved 8 Tiden 110,00

17. Mandag. Vi tog til Købhn. ved Middagstid med Toget, først var vi inde og saa "Havnen" sammen med Elise, ved Udg. stod Hans og inviterede os med ud hos Kirsten og drikke Kaffe. Hun boede rart med store Stuer og et stort Køkken dejlig varme over det hele. Til sidst var vi til en dejlig Middag hos Elise og havde en hyggelig Aften der - var hjemme ved 10 Tiden

18. Tirsdag. Skrev til Ellen. Til Vævning om Eftm. og en Tur ude hos Inga om Aftenen

19. Onsdag. Bitten og Carlsen kom til Eftm. Kaffe, altid hyggeligt, naar de kommer

20. Torsdag. I Holbæk og til Kaffe hos Erna bagefter. Gudleik er temmelig meget syg, saa de var jo ikke med. Bagte Ørkensand

21. Fredag. Lille Jesper var her hele Dagen og han var meget sød, græd ikke en eneste Gang. H. og Annie kom her og spiste de havde været i Købhn., H. paa Rigshospitalet og ellers havde de vist købt Julegaver

22. Lørdag. Rigtig Julevejr i Dag, Frost og et Skær af Sne. Vi spiller Kr. Kryds paa Livet løs om Aftenen og morer os storartet

23. Søndag. Vi var alle 4 i Kirke til Fællesgudstjeneste med Radio paa. Om Eftm. gik vi Tur og spiller Kr. K., om Aftenen saa vi "Sommergæster" i T.V.

24. Mandag. Ja, saa rejste Bitten og Carlsen igen, jeg tog kun 100,00 for dem, vi har jo haft det saa morsomt, og de forlanger ingen Opvartning

25. Tirsdag. Det er stadig koldt. I Dag til Vævning, jeg skal have nogle smaa Løbere færdige til Jul

26. Onsdag. Vi var en Tur i Roskilde, jeg købte 2 Dynebetræk til Skotterne, deres Pakke skal jo snart sendes, desuden 2 Knive til H. og A.
Jeg faar jo travlt med at sy og strikke nu, Damerne er rejst, da spillede vi jo hele Tiden.
Om Formd. til Aksels 84 aars Dag, baade Laura og Ester var med. Vi fik at vide, at Harry var holdt op med at komme til Holbæk, han er vist ikke saa rask. Hvordan skal det saa gaa med vore Daarligdomme - og vor Formiddagskaffe

27. Torsdag. I Dag mildt og taaget med Smaaregn indimellem. Vi maatte til Roskilde igen i Dag, for da jeg skulle til at sy det Betræk til Jesper, var der kun halvt nok Tøj. Heldigvis havde de Mage til endnu

28. Fredag. Jeg havde travlt med at brodere paa Dynebetræk. Om Aftenen paa Bibliotek og i Brugsen

29. Lørdag. Rigtig Ruskevejr, vi var dog en Tur i Merløse om Aftenen, det var glat, da vi kørte hjem. Jesper har faaet en Plastik Nissemand, der er meget større end ham selv og som kan staa. Den var han glad for. Jeg broderede et lille Lommetørklæde til Granny

30. Søndag. Vi var i Kirke om Formd. og havde ellers en meget rolig søndag helt uden Gæster. Saa har jeg gaaet mine 3 km. hver Dag i denne Maaned, det bliver nok værre i næste

 

  December

1. Mandag. Jeg bagte Fuldkornsbrød, strøg en Del og blev helt færdig med det Betræk

2. Tirsdag. Vi havde som sædv. Vævning, jeg væver smaa Løbere til Julegver

3. Onsdag. Jeg til Damfrisør i Osted, har bestilt permanent til d. 19 Kl.1515. Blev færdig med Jespers lange Bukser, om de nu kan passe. Brev fra Ellen

4. Torsdag. Vi sendte Julepakke til Skotland. Om Eftm. ude hos Fru Kristensen og hente de Pakker, Anne havde med hjem fra Skotland. Maja og Anker var der ogsaa, det var meget hyggeligt. Om Aftenen til Salmesangsaften og bagefter i Præstegaarden til medbr. Kaffe

5. Fredag. Om Formd. i Kundby til Astas 65 Års Fødselsdag, meget fint Vejr og godt Føre.
Om Eftm. bagte jeg de første br. Kager o.m.m. og til Aften kom Per og Karen

6. Lørdag. Vi fik Farvefjernsyn og det var virkelig meget fint at se, men pludselig medens vi sad og beundrede det om Aftenen, sagde det en lille Lyd og det blev helt mørkt. De kom fra Merløse til Kaffen, Jesper er lige ved at gaa nu, og var som sædv. ikke til at staa for - og Annie bliver kønnere og kønnere. Inga var her ogsaa, kom til Hønsekødsuppe

7. Søndag. Karen og Per tog afsted lige efter Middag. Vi besøgte Inga om Aftenen

8. Mandag. Montøren var her og kigge paa Fjernsynet, det var bare en rød Knap, der var sprunget ud. Jeg har faaet Snue

9. Tirsdag. Her var Vævning og jeg blev færdig med mine fire Løbere. Jeg bagte Brune Kager og de drillede mig, men Smagen var god nok.
Til Generalfors. i Brugsen om Aftenen, der var ikke saa mange, som der plejer

10. Onsdag. Jeg bagte "Drømme". Sendte den lille Løber med Lys paa til John og Betty, var paa Kirkegd med Krans og saa T.V. med Farve om Aftenen

11. Torsdag. Montøren var her og lave Sverrigs-Antenne for der skulle jo være saa meget godt derovre. Sendte Julebrev til Skotland. Til Portonovo Møde hos Karen Kristensen, Anker blev der denne Gang, vi var heller ikke ret mange. Det skal være her næste Gang d. 15. Jan.

12. Fredag. Nu er min Forkølelse omtrent ovre, men nu har Anker begyndt. Jeg bagte br. Kager og de drillede mig og smuldrede og gik i Stykker

13. Lørdag. Jeg bagte Horn og kom i Fryseren

14. Søndag. En meget rolig Søndag uden Gæster af nogen Art, Anker meget forkølet, saa vi sover ikke meget om Natten

15. Mandag. Anker ringede til Doktoren for han er snart helt tæt i Hovedet af Forkølelse, fik da ogsaa nogle Piller. Jeg var nede hos Karen og Ejnar til Roemøde, det er jo ellers forbi for vores vedkommende. Om Eftm. kom Annie og Jesper, A. skulle over og hente Henning, men vi turde ikke lade Jesper komme hen til Farfar, hvad han var meget utilfres med

16. Tirsdag. Vi har haft en urolig Nat, for Anker kunne ikke være i Sengen, fordi han ikke kunne faa Luft gennem Næsen. Saa han var oppe og fik noget til at sprøjte op, der skulle give Luft, det hjalp da ogsaa noget. Henning hentede vores gl. Fjernsyn.
Jeg bagte Vanillekranse og Haakonskager

17. Onsdag. Jeg bagte franske Vafler og Pebernødder, Anker svimmel om Formd.
Begyndte at skrive Julebreve

18. Torsdag. Anker havde det ikke særlig godt, var svimmel og stadig meget forkølet, godt det kom saa længe før Jul

19. Fredag. I Dag havde Anker det bedre. Vi sendte Pakke til Bornh. og til Schmidts. Jeg blev permanentet i Osted, bagefter i Brugsen og paa Biblioteket. Fint Vejr med Frost. Skrev mange Breve

20. Lørdag. Vi hentede Juletræ, fik et kønt Træ for 20 Kr - fordi det var til Familien, sagde Ebbe. Om Eftm. til Pensionisternes Juletræ paa Efterskolen. Nu er jeg helt færdig med mine Julegaver og med at lave Konfekt. I Aar har jeg broderet 2 Lommetørklæder, en lille Løber med Lys, en lille Serviet, en Tændstikæske, Pude- og Dynebetræk til Jesper samt et Sæt tøj til ham. Og vævet 2 smaa løbere til Inger og Karen

21. Søndag. Vi var i Kirke om Formd. og jeg havde ellers travlt med forskellige Ting. Saa kørte vi ellers til Merløse og spise til Aften, jeg havde den Dragt, jeg har strikket til Jesper med og han var sød i den, men den var da heldigvis rigelig stor

22. Mandag. Jeg lavede Dekorationer, vi pyntede i Stuen og gjorde rent o.s.v. Bagte Boller og Guldkage om Aftenen. Nu lader det da til, at Anker er rask igen

23. Tirsdag. Frisør Johansen og Johansens kom til Frokost. Henn. Ann. og Jesper kom med Julegaver og Rødvin. Der var en Børnefilm fra Sverrig i T.V., mens de var her og Jesper morede sig voldsomt over det - det saa meget sjov ud. Om Aftenen pyntede vi Juletræ som ogsaa i Aar er kønt

24. Onsdag Juleaften.
Kaj, Karen og Carlo kom til Frokost, Kirsten og Hans ligsaa. H. og K. kørte en Tur til Merløse om Eftm., Annie er jo i god Tid med alting, saa selv om de blev mange til Julemiddagen, havde hun Tid nok.
Ellen ringede alligevel, selv om hun havde sagt, de ikke gjorde det i Aar

25. Torsdag Juledag. Rigtig Julevejr med Sol og Frost, dog ingen Sne. Anker i Kirke. Fru Olsen kom. Vi saa en dansk Film i T.v.

26. Fredag. Hans og Kirsten tog til Købhn. igen, da Kirsten venter sin Familie

27. Lørdag. Frisøren og Johansens rejste igen 490,00.
Møllers kom til Kaffen.
Anker og jeg til Familiejul hos Karls

28. Søndag. Carlo tog tilbage 175,00. Jeg spillede Kr. Kryds med Møllers, men de er ikke ret gode til det. Anker til Juletræ paa Skolen

29. Mandag. Vi venter stadig paa Julebrev fra Skotland, jeg ringede til Stationen, om det laa i en Krog, hvilket de blev lidt fornærmede over. Møllers rejste om Aftenen 194,00.
De var hjemme fra Merløse. Fru Engberg kom

30. Tirsdag. I Dag kom endelig det Brev med et godt Billede af Drengene, samt Tegninger og Brev fra Martin. Anker til Th. Gyldenkærnes Begravelse. Jeg skrev til Ellen.
Det er Stormvejr i Aften

31. Onsdag. Nytaarsaften. Henn. og Annie kom med Jesper, de var her og spise Ribbensteg og Frugttrifli og lidt ud paa Aftenen trak de Jesper i Nattøjet og kørte selv ud og more sig. Jesper fandt sig godt tilpas og var sød og glad - men i Seng ville han altsaa ikke, før Kokken var over 11, de havde jo taget hans Seng med, selv kom de ogsaa her tilbage og sove. Hans ringede igen i Aar fra Jylland og ønskede godt Nytaar