Dagbøger 1976

 

1976
Januar

1. Torsdag. Henn. og Annie samlede deres Ting sammen og kørte hjem midt paa Formd. Jeg har lidt Hekseskud i denne Tid, ikke saa slemt

2. Fredag. Fru Olsen og Fru Engberg rejste 328,00 + 160,00.
Jeg skrev et lille Brev til Emmy

3. Lørdag. Det var et vldsomt Vejr, Storm, Sne og Regn. Carlo skulle kommet, men turde ikke køre herud. Der er sket mange Stormskader og i Sønderjyll. har Vandet være lige ved at gaa over Digerne, som ogsaa er gaaet i Stykker mange Steder

4. Søndag. Det har sneet noget i Dag og Føret var ikke saa godt, mange Steder var Udkørsel stærkt frarådet. Carlo kom dog og hentede Karen og Kaj som saa var de sidste af vore Julegæster. 920,00 + 57,00. Saa kørte vi en lille Tur til Merløse og drak Eftm. Kaffe men turde ikke blive der ret længe, da det røg temlig kraftigt. Inger og Joh. skulle rejst til Jyll. i Gaar, men maatte opsætte det p. Gr. af Vejret. I Dag ville Onkel Chr. være blevet 100 Aar - og Henry ville være blevet 68

5. Mandag. Vi ville haft lidt gæster, men paa Gr. af Vejret udsatte vi det til i Morgen

6. Tirsdag. Vævningen begyndte igen, jeg var nu kun derude lidt. Til Aftenkaffe med Juletræet tændt var Erna, Rigmor og Tage samt Dagny, Inga og Gudrun her, og det var saa hyggeligt

7. Onsdag. Vi var oppe og se til Laura paa Sygehuset, hun skal hjem Fredag allerede: Og saa skulle vi været ned og passe Ester om Aftenen, men da vi kom fra Roskilde ringede Annie, at Inger og Joh. var paa Vej herover og ville komme her i Aften. Saa kunne vi jo ikke tage til Allerslev - det maa vi gøre en anden Gang

8. Torsdag. Vi kørte Inger og Joh. til Roskilde, bagefter havde vi Katrine med i Brugsen og købte Vin og Chokolade til Karen. Om Aftenen ude og høre Arne Skovhus, han var meget god, men maaske nok lidt provokerende

9. Fredag. Jeg havde travlt med at ordne Amatøralb. Om Aftenen i Biografen i Hvalsø og se "The Sound of Music", en dejlig Helaftensfilm. Jeg husker, Anna Katr. sagde for Aar tilbage, at den skulle vi se, hvis den kom i Nærheden.
Jeg skrev til Skotland

10. Lørdag. Til Formds. Kaffe hos Ejnar og Karen sammen med Aksel og G., Joh. og K. og Sofie

11. Søndag. I Kirke om Formd., da vi kom hjem ringede Henn. om vi ikke havde Lyst at køre derover og det havde vi naturligvis, saa vi tilbragte en hyggelig Eftm. og Aften derovre sammen med Svend Hansens

12. Mandag. Kraftigt Blæsevejr igen. Jeg strøg noget og vaskede Gulv i Salen. Inger ringede, at de kom i Morgen Aften

13. Tirsdag. Til Damefrisør Kl. 10 og til Vævning om Eftm. Vi hentede Inger og Joh. i Roskilde ved 9 Tiden om Aftenen. De havde besøgt Faster Marie et Par Timer paa Hjemturen. Hun var blevet lidt ældre at se til, men havde det da ellers godt i sit 90 sindstyvende Aar

14. Onsdag. Vi spillede naturligvis Kr. Kryds saa meget, vi kunne naa. Kørte til Merløse og spiste fin Middag legede med Jesper og spillede Rommy. Inger syntes, Annie var blevet saa køn igen og hendes Haar sad saa pænt

15. Torsdag. Vi havde Portonovo Møde her, Katr havde ellers lovet at tage det, men saa blev Joh. syg. De fik Gærkringle og Svedsketærte, her var mange, jeg havde dækket til 19 og det kom lige til at passe med Anker, Inger og Joh. De kørte en Tur i Skoven og til Orupgd. efter Kaffetid. Om Aftenen spillede vi 500 igen og ellers "krydsede" vi

16. Fredag. Else og Alfred Jørgensen fra Søborg kom til Frokost, de kørte med Tog og Anker hentede dem i Lejre. Inger besøgte Katr. om Formd.
Vi havde en meget hyggelig Dag, sang Sangene fra Ankers Fødselsdag og sludrede om gammelt og nyt. Katr. kom og drak Kaffe sammen med os

17. Lørdag. Ja, saa tog baade Inger og Joh. og Jørgensens afsted om Formd. og vi er alene igen. Jeg talte med Annie, hun havde Hold i Ryggen og Henn. var forkølet og havde haft 392 i Aftes. Dog følte han sig ikke særlig syg. Jeg snakkede ogsaa med Kirsten Poulsgd., hun var glad, de var omtrent kommet i Orden nu. Hun syntes, Hans var god til at lave Mad. Engang imellem havde de nogle drabelige Diskussioner, men det lader da til de er glade for hinanden alligevel. Hans skal til Eksamen i Morgen

18. Søndag. Vi var i Kirke og bagefter henne hos Aksels, Gudleik er jo død, men de vidste ikke noget om Begravelsen

19. Mandag. Jeg talte med Annie, Jesper var ogsaa forkølet, havde kastet Slim op i Nat, men havde dog ikke noget videre Feber i Dag. Henn. var blevet hjemme, maaske mest for at hjælpe til at passe Jesper. Hans ringede og sagde, det var gaaet fint i Gaar, han havde svaret rigtigt paa alle Spørgsmaal, saa han var glad

20. Tirsdag. Vævning. Fru Carlsen ringede, om de maatte komme, saa det glæder vi os til. Jespers Forkølelse var næsten ovre, det lader til, han kommer let over det

21. Onsdag. Nie og Bitten kom til Kaffen, det var hyggeligt at se dem igen

22. Torsdag. Vi var til Gudleiks Begravelse, han skal i de ukendtes Grav paa Osted Kirkegd., der var Kaffe paa Kroen bagefter og ikke saa faa sagde nogle gode Ord om ham bl. a. holdt hans Svigerdatter en køn lille Tale, meget naturligt og ligefremt

23. Fredag. Hans og Kirsten kom til Aften og vi fik Gule Ærter. Vi hygger os med Kr. Kryds og Rommy i denne Tid og faar ikke bestilt andet end det nødvendige, gaar altsaa ogsaa Ture. Annie har haft ondt i Halsen, men det er bedre nu

24. Lørdag. Hans og Kirsten var ude at køre og gaa en lang Tur. Bitten kørte til Dianalund, hvor hun har en Ven. Om Aftenen spillede vi K. K. og saa "Rebacca" i T.V.

25. Søndag. Hans og Kirsten tog til Købhn. om Formd. Hans slæbende paa min gamle "Tasso", som han mener, han kan faa til at gaa. Kirsten har jo travlt med sin Afhandling og er desuden blevet opfordret til at hjælpe en Dame med Materialerne til en T.V. Udsendelse - og da hun kan faa 4000 for det, og det desuden er noget, hun kan bruge til sin Afhandling, kan hun jo ikke sige nej - selv om hun saa skal blive lidt senere færdig

26. Mandag. Saa rejste vore Damer og vi er alene igen. De ville betale, ellers havde jeg tænkt, de kunne nøjes med hver 10 Kr. om Dagen. Haaber vi snart ser dem igen, for vi morer os saa godt sammen. De bet. 300 Kr. Vi venter paa at høre fra Skotland, det er længe siden. Til Rigmors Fødselsdag om Aftenen

27. Tirsdag. Jeg fik vævet en Løber færdig og beg. paa den næste. Det er koldt og Frostvejr nu, helt op til -11 Gr.

28. Onsdag. Vi vr ude og høre Ruben Jørg., ham der ikke vil døbe smaa Børn undt. Forældrene har gaaet til Daabsundervisning. En ret utiltalende Mand og i Diskussionen bagefter var da heller ingen paa hans Parti.
Joh. Frandsen har det daarligt

29. Torsdag. Vi var i Roskilde og købe Gave, en Tegnebog til Ejnar. Paa Hjemvejen inde og hilse paa Laura, som har det godt, men er meget træt til Tider. Om Aftenen var Anker til Færdselslære og jeg kørte med ud hos Aksel og Gudrun

30. Fredag. Til Damefrisør. Jeg begyndte paa en Pude paa Stramaj, jeg har jo saa meget Uldgarn. Joh. er kommet paa Sygehuset i Aftes

31. Lørdag. Anker i Roskilde og køre Bil hele Formd. Jeg lakerede Køkkengulv, det er blevet saa slidt, synes jeg. Stadig Vinter og koldt.

 

  Februar

1. Søndag. De kom fra Merløse til Kaffe, nu gaar Jesper fint. Inga og Dagny var ogsaa her. Jeg serv. Luksuskoteletter og Citronfromaqge.
Det er stadig barfrost, Vejene er saa fine som om Sommeren, men faar vi ikke Regn ell. Sne, bliver det vel for tørt til Foraaret

2. Mandag. Vi var til Ejnars 60 Aars Fødselsdag, den blev holdt i Snoldelev Sognegaard og vi var ca. 80. Vi fik Suppe, Oksesteg og Fløderand, diverse Vine, Likør til Kaffen, Natmad inden vi skulle hjem, der var skam intet sparet, men det ville da heller ikke ligne dem. Der var ogsaa et Par Sange, som ikke var altfor gode og meget daarlig trykt

3. Tirsdag. Vævning som sædvanlig, nu har jeg faaet Lyst til at væve noget Kjolestof.
Smiths kom til Frokost

4. Onsdag. I Morges, da vi kom op, var der koldt over det hele, vi maatte have Smed og Elektriker herud. Det var Pumpen, der var brændt sammen, heldigvis havde Smeden en ny hjemme, saa vi kunne faa det i Gang inden Middag.
Anker til Færdselslære om Aftenen

5. Torsdag. Vi var oppe hos Inga om Aftenen sammen med Ingrid-Ragnh.-Helge Karen-Svend og Ellen Larsen. Vi fik at vide at Hans E. Bente havde faaet et dødt Barn, der var hjerneskadet og de havde glædet sig saa meget, saa det var meget trist

6. Fredag. Vi var en Tur Roskilde - Helga var med

7. Lørdag. Anker til Færdselslære om Formd.

8. Søndag. Vi havde en meget rolig Søndag sammen med Herluf og Helga. Vi var til Aftengudstjeneste, nu er Thorgaard kommet tilbage efter sin Amerikatur

9. Mandag. Erna kom paa Rigshospitalet, saa vi skal passe Høns og vande Blomster.
Anker kørte for Katr. paa Sygehuset, Joh. har det daarligt, men det skifter jo noget

10. Tirsdag. Jeg var til Portonovo M. hos Karen Marcussen

11. Onsdag. Jeg begyndte at strikke Vest.
Vi var en Tur i Merløse med Helga og Herluf. Jesper var saa glad for Herluf

12. Torsdag. Rigmor kom herud med en meget skøn Buket og en stor Klase Vindruer. Jeg broderede paa et Pudebetræk til Jesper

13. Fredag. Carlsen og Bitten kom til Frokost, saa nu skal vi rigtig til at krible, nu er vi ved at staa lige. Det var rigtig Sjaskvejr

14. Lørdag. Anker skulle været til Færdselslære, men var lidt forkølet og blev hjemme.
Nu er det Frostvejr igen. De første Myrer viste sig i Køkkenet

15. Søndag. En hyggelig Søndag med meget Kr. K., Hans ringede til Aften, de havde haft Influenza med Natlæge, Hans havde haft 406, men var heldigvis bedre nu

16. Mandag. Meget fint Solskinsvejr, men det frøs 10o i Nat. Bitten og Carlsen rejste efter Frokost, men de kommer vel snart igen. Nu maa jeg til at være flittig med Haandarbejde igen. Ester J. er kommet paa Sygehuset igen, saa nu er der 3 Søskende paa Hospital. Joh. skal vist opereres i Morgen

17. Tirsdag. Vi havde Vævning og jeg var da ogsaa derude noget

18. Onsdag. Anker var til "Fuglepip" om Aftenen

19. Torsdag. Karen og Fru Olsen kom til Frokost. Anker til Kirkeskole.
Henn. og Annie rejste til Jylland. Det var meget fint Solskinsvejr hele Dagen

20. Fredag. Det var meget, meget taaget. Hans og Kirsten kom til Aften, men da Anker skulle hente, kunne Bilen ikke starte, saa fik vi Kaj til det. Og vi kørte med Helge til Sverres Fødselsdag og havde en dejlig Aften der.
Kaj og Fru Engberg kom

21. Lørdag. Hans og Kirsten hoster noget, særlig Kirsten - og hun kan ikke taale at ryge og heller darlig taale, at de andre gør det. Saa de opholder sig mest paa Værelset - vi gik dog en lille Krible Kr. om Aftenen

22. Søndag. H. og K. tog afsted inden Middag, Birthe kørte dem ned. Karen og Kaj tog afsted om Aftenen. Vi andre saa en spændende "Pimpernel" Film. Jeg skrev til Ellen

23. Mandag. Fruerne Olsen og Engberg rejste.
Anker slagtede 5 Kaniner. Jeg har væreet forkølet de sidste Dage, men ikke saaslemt

24. Tirsdag. Sidste Dag for Helga og Herluf, nu skal vi jo rejse i Morgen, ellers ville vi da savne dem. Til Birthes Fødselsdag om Aftenen. Jeg var et Smut paa Møllen ned en Buket Fresia

25. Onsdag. Jeg havde travlt med at faa alting i Orden inden vi skulle rejse. H. og A. kom til Aften, de skal være her, naar vi rejser.
Vi besøgte Hans og Kirsten inden vi rejste, de bor jo ikke ret langt fra Havnen

26. Torsdag. Inger havde meget fint Frokostbord. Rigmor, Emilie og Bertha var der og om Aftenen Charles og Bodil samt Helga og Holger

27. Fredag. Vi var hjemme hele Dagen, men om Aftenen besøgte vi Marie i Gudhjem. Trandbergs var der ogsaa. M. fortalte, at Hedvig havde været meget daarlig, havde haft en Hjerneblødning, var dog lidt bedre nu. Det har rigtignok gaaet ud over hende i de senere Aar

28. Lørdag. Ogsaa en rolig Lørdag med megen Kr. K., om Aftenen besøgte vi Helga og Holger, men Holger havde det ikke ret godt, havde vel bestilt lidt og det kan han ikke taale. Trandbergs kom til Kaffe og blev et Par Timer, de skulle have sendt en Dreng med Flyver, men det var saa taaget, saa der blev ingen Flyvning

29. Søndag. Jeg er stadig noget forkølet, nærmest Snue, dog ikke saa slemt. Vi havde en meget rolig Søndag og var paa Værm.l. hele Dagen. Inger ogsaa forkølet

 

  Marts

1. Mandag. Fastelavn. Vi var paa Pæregd. til Eftm. K. og spillede bagefter Kort, de er saa hyggelige. Det stormede ganske forskrækkeligt

2. Tirsdag. Vi var hos Emilie om Aftenen. Hun havde købt 2 meget lækre Svedsketærter foruden en Del andet - saa vi var meget mætte, da vi rejste os fra Bordet. Bertha var der ogsaa og Bente kom et Smut. Vi spillede "Devosterjas". Der var Brev til I. fra Ellen

3. Onsdag. Afrejsens Dag. I. og jeg gik til Aakirkeby og blev bagefter hentet og kørte til R. og Aksel, hvor vi fik en dejlig Middag og Eftm. K.
De var saa solbrændte begge, Aksel var lige kommet hjem fra Afrika og begge havde været paa Grandkanaria.
Om Aftenen rejste vi hjem i det fineste Vejr

4. Torsdag. Annie og Jesper hentede os og alt stod vel til. Jesper vil være ude nu helst hele Tiden og er ikke saa nem mere som han har været

5. Fredag. Hr. og Fru Kirkbøl kom til Frokost

6. Lørdag. Kirkbøl tog afsted efter Middag, han er blevet Raadhusbetjent og har Arbejde paa forskellige Tider af Dagen. Jeg blev helt færdig med Hans's Slipover, bare den nu passer ham godt

7. Søndag. I Dag var Jorden hvid, da vi kom op og det sner engang imellem, men det forsvinder igen. Jeg ringede til Værml.gd. og sagde Tak for sidst. Kirkbøls tog afsted efter Middag

8. Mandag. Vi var en Tur i Roskilde, jeg fik noget Garn og en Kniv til Annie. Sendte Brev til Skotland og 30 Kr. til Niels's Fødselsdag

9. Tirsdag. Vævning som sædvbanlig. Frostvejr og fint Solskin

10. Onsdag. Vi gjorde 13 Høns i Stand a 7 Kr. 10 til os og 3 til Annie. Bruno ringede og fortalte at Madsen var død uden at ha' været noget videre syg.
Anker til "Fuglepip" og jeg hos Aksels om Aftenen

11. Torsdag. Stadig Frost og lidt Sne. Til Portonovomøde hos Ingrid og Ragnhild

12. Fredag. Det var hvinende koldt.
Til Annies Fødselsdag om Aftenen. Jesper var lidt søvnig, da vi kom, men livede op efterhaanden. Vi blev inviteret til Fest hos Sv. Hansen d. 5. Juni

13. Lørdag. Jeg bagte lidt Smaakager, gjorde rent o.s.v. Om Aftenen til Gymnastikopv. med Masser af Børnehold

14. Søndag. I Kirke Kl. 11. Ellers en meget rolig Søndag uden Gæster.
Om Aftenen saa vi Ditte Menneskebarn i T.V.

15. Mandag. Det bliver ved at være Frostvejr og tørt, det ville ellers være rart for Landmændene snart at komme i Marken og bagefter faa godt med Regn.
Jeg strikker paa Vest og Sjælevarmer og syr paa Bilpude til Johannes

16. Tirsdag. Jeg talte med Hans, han havde været til Eksamen og faaet et 8 Tal.
Vi havde Vævning for næstsidste Gang.
Jeg var til Damefrisør

17. Onsdag. Fint Vejr og Solskin hele Dagen. Jeg rullede min Storvask. Per ringede, at de ville gerne komme i Weekenden

18. Torsdag. Jeg fik min Pude færdig. Var en Tur paa Møllen, Joh, saa slet ikke saa sølle ud endda, men det kniber med at sige noget

19. Fredag. Vi var en Tur i Brugsen om Eftm. Jeg skrev til Ellen

20. Lørdag. Karen og Per kom til Frokost, det var rigtignok ogsaa længe siden, de var her. Vi var til Ester Jørg. Fødselsdag til Chokolade om Eftm.
Om Aftenen spillede vi Kr. Kryds, men Per og Karen er ikke saa udspekulerede endnu, saa jeg vandt hver Gang

21. Søndag. det er stadig fint Vejr, men iskold Østenvind. Centralv. er frosset paa Gæstev. og i øverste Stue, bare nu ikke Rørene sprænges. Birthe kom i Dag med 9000 Kr. og Hanne med 100. K. og Per og Anker i Kirke. Om Eftm. hyggede vi os, saa bl.a. Film med Gary Grant og fik 2 Partier Kr. Kryds.
K. og P. kørte hjem ved 10 Tiden

22. Mandag. Paa Orupgd. om Aftenen til udsat Fødselsdag for Helge. Saa Kirsten og Kajs nye Byggeri, mere særpræget end egentlig hyggeligt efter min Mening.
Hans havde været til Eksamen og faaet 1 10 Tal, saa det var jo fint

23. Tirsdag. Afslutning paa Vævningen. Jeg lavede Lagkage til Kaffen ude i Salen.
Tog mine 4 smaa Løbere af Væven

24. Onsdag. Jeg bagte Boller og lavede Æblekage og Edel - Gudrun og Aksel var her og spille Kort om Aftenen.
Jeg ringede og ønskede Joh. til Lykke, nu er Helga holdt op at malke paa Hullegd., hun var nok blevet sagt op

25. Torsdag. Vi kørte til Merløse til Eftm. Kaffe, var i Farveh. efter Maling til vores Køkken og da Annie syntes, vi skulle blive og spise der, havde vi jo en hyggelig Eftm. og Aften der. Det sneede noget

26. Fredag. I Dag var det Tøvejr helt op paa 6o og det var helt foraarsagtigt. Vi var i Brugsen og paa Bibliotkeket.
Folk længes efter at komme ud og saa, og bagefter faa en Masse Regn, det har næsten hverken regnet eller sneet i Vinter

27. Lørdag.

28. Søndag. En meget rolig Søndag helt uden Gæster

29. Mandag. I Dag var det da lidt foraarsagtigt, det blæste, men ikke saa koldt, som det plejer

30. Tirsdag. Vi saa den Udsendelse i T.V., hvor Kirsten var med. "For faa Pædagoger og hvad saa" D.v.s. Kirsten har været med til at tilrettelægge den

31. Onsdag. Jeg beg. at gøre rent i den øverste Stue. Vi var til Afslutn. paa Vinterens Arbejde, og der var som sædv. mange fine Ting.
Vi kom ret tidlig hjem og jeg benyttede Tiden og skrev til Ellen. Her kom Brev i Gaar og nu vil de jo gerne vide, hvornaar vi kommer til Sommer. Inger ringede og vi bestemte at rejse d. 10. Juni

 

  April

1. Torsdag. Ja, saa er det April og ingen har vist endnu været i Marken, Jorden er knap tøet endnu og lidt for vaad, selv om det aldrig regner. Jeg blev færdig i øverste Stue og naaede Børnev. ogsaa. De ringede fra Politiken, vi blev enige om at tage 43 Kr. nu

2. Fredag. I Dag gjorde jeg rent i Badev. og Sovev., jeg maa jo hænge i, for der bliver nok 10 Dages Forsinkelse omkring Paasken

3. Lørdag. Aarets første Regnvejrsdag kan man vist sige. Hans og Kirsten var hjemme med et Par unge Mennesker, Søren og Dorte og lille Jasper, som var paa Alder med vores Jesper og meget sød. De kom til Kaffe og kørte igen ved halvotte Tiden

4. Søndag. Vi var i Kirke om Formd., jeg gik derop i dejligt Vejr. Om Eftm. kom de fra Merløse og blev her til lidt efter, at vi havde spist til Aften

5. Mandag. I Dag koldt og blæsende igen. Jeg vaskede en Mask. hvidt og en kulørt. Gjorde hovedreng. i Hverdagsstuen, men blev ikke helt færdig

6. Tirsdag. Blev færdig i Stuen og tog det lille Badev. ogsaa.
Strøg Gardinerne til Stuen

7. Onsdag. Gjorde rent paa Jomfruburet og Morgenr. Om Aftenen var Anker til "Fuglepip" og jeg hos Aksels

8. Torsdag. Jeg bagte Smaakager og vi var i Roskilde om Formd., bestilte Bill. til Skotl. til d. 11. Juni. Om Eftm. til Porton. hos Karen Sivertsen og om Aftenen hos Aksel og G. og spille "Stop"

9. Fredag. Hovedreng. i Karlekammeret.
Til Damefrisør. Kirkbøls kom til Frokost

10. Lørdag. Karen - Kaj og "Ungerne" kom til Kaffe, "Ungerne" kørte snart igen.
Jeg var ude og rive en lille Smule i Urtehaven, men jeg blev mere øm i min daarlige Arm

11. Søndag. Henn. og Ann. kom om Formd. med Jesper, som vi skal passe, mens de er til Konfirm. i Jylland. Han var meget sød hele Dagen, vi gik en Tur i Eftm. i det meget fine Foraarsvejr, var inde i Ernas Have og lege, der var meget at se for Jesper. Kirkbøls rejste efter Kaffen 211,00

12. Mandag. Jesper sov godt om Natten, men lidt uroligt og vaagnede tidlig, men var ikke ked af det. Vi var alle en Tur i Brugsen, men Jesper vil altsaa helst være ude hele Tiden. Det er sjov at se ham stavre rundt - men man maa jo holde øje med ham hele Tiden.
Kl. godt 6 kom de efter ham, Annie havde hæklet 12 yndige Høns til Paaskebordet og købt gule Lys og Servietter, hun er jo altid saa sød. Far fik Paaskeæg og Kryds og Tværser

13. Tirsdag. Erna ringede om Morgenen og var saa syg, og hvis ikke Dagny kunne komme, maatte jeg komme. Dagny kunne heldigvis, for jeg skulle jo have saa travlt. Børge og Rigmor kom til Frokost og Fru Olsen til Aften.
K. og Kaj en Tur i Roskilde

14. Onsdag. Putte og V. kom til Frokost og Bitten og Carlsen til Aftenkaffen.
(Vi fik Citronsuppe uden Citron og stegt Flæsk)

15. Torsdag. Carlo kom til Middag, saa nu er vi 12 og et meget livligt Selskab.
(Høns i Karry og Kærnemælksfromage)

16. Langfredag. Det gaar godt og det er dejligt Vejr nu med op til 13-14o saa Gæsterne nyder det. Inga var her et Smut i Eftm.
(Kanin og Citronfromage)
Vi Kriblekrydser og Carlo har været med

17. Lørdag. Jeg er blevet forkølet, men forhaabentlig gaar det hurtig over igen.
Jeg havde travlt hele Eftm. medens de andre sad og saa et sjov Stykke i T.V.

18. Paaskedag. Nu er det blevet koldere igen, men desværre ingen Regn.
Vi saa "Ordet" af Kaj Munk i T.V.

19. 2. Paaskedag. Carlo tog afsted om Eftm. og havde Rigmor og Børge, Rigmor havde glemt sine Piller, ellers skulle de blevet til i Morgen.
Vi tog vores sidste Kr. Kryds, i Morgen skal B. og C. jo rejse hjem

20. Tirsdag. Putte og V. tog afsted om Formd, Putte har været saa forkølet, saa der har ikke været meget Humør io hende.
Efter Middag kørte Bitten og C. Fru Sørensen kom om Formd.
Vi var til Eftm. Chokolade hos Dagny

21. Onsdag. Fru Olsen rejste. Jeg gjorde rent i Spisekammeret

22. Torsdag. Det var en rigtig kold Nordenvind i Dag og i Eftm. kom der pludselig et mægtigt Tordenskrald. Henad Aften kunne jeg mærke, der blev koldt i Stuerne, det var Lynet der havde ødelagt et Kabel til Oliefyret. Saa vi maatte have Elektriker om Aftenen, det bliver nok meget dyrt. Jeg gjorde rent i Køkkenskabe

23. Fredag. Vi var alle en Tur i Merløse, jeg havde en Rabarberkage med. De havde faaet nyt stort Spejl og en lille Kommode i Gangen

24. Lørdag. Vi var til Karen R. Jensens Begravelse. Bagefter til Kaffebord hos Erna og Sigurd.
Da vi kom hjem, saaede vi noget i Urtehaven

25. Søndag. Inga var her til Eftm. Kaffe og Aftensmad

26. Mandag. Jeg gjorde rent i Brændeværelset

27. Tirsdag. Rigtig hundekoldt og en skrap Nordenvind. Jeg gjorde rent i den lange Gang

28. Onsdag. Karen og Kaj rejste om Aftenen, Børnene var her efter dem

29. Torsdag. Fru Sørensen rejste om Morgenen. Vi gjorde rent og malede Vinduer i d. 2. Stue og blev omtrent færdige.
Besøgte Inga om Aftenen

30. Fredag. Hovedr. paa Aftenrøden

 

  Maj

1. Lørdag. Malede Vinduerne i Sovev. og paa Gæstev.

2. Søndag. Anker i Kirke. De var her fra Merløse til Kaffe og Aften, men kørte tidlig

3. Mandag. Vi beg. at gøre rent og male i Køkkenet, i Aar er det saa tørt, saa man kan male Vinduer, det plejer man jo ellers ikke at kunne om Foraaret. Inga var ude at cykle og kom indenfor og fik en Kop Kaffe. Hun ville ind og se til Erna, som har det rigtig skidt

4. Tirsdag. For første Gang i lang Tid en rigtig Regnvejrsdag,, men det blæser og pisker og er hundekoldt. Vi gik videre i Køkkenet og vi slagtede ogsaa Grisen og om Eftm. var jeg til Damefrisør. Jeg gjorde for Resten og hovedrent i Gangen

5. Onsdag. Vi havde travlt med at ordne Gris, jeg lavede Sylte - Finker - Medisterpølse - Fedt - syede Rullepølser og pakkede Kød i lange Baner. Om Aftenen inde hos Ingrid og Ragnhild

6. Torsdag. Hr. og Fru Jensen kom til Frokost med deres sorte Puddelhund.
Jeg snakkede med Inger i Tlf.

7. Fredag. Jeg bagte og havde travlt, det var meget dejligt Vejr og varmt.
Hans og Kirsten kom med Lars og 2 smaa Piger, de kom Kl. 6. Efter Spisetid gik de en Tur i Skoven. Der har været et stort Jordskælv i Italien

8. Lørdag. Meget varmt og dejligt igen i Dag. Om Formd. var de unge i Jernaldercentret og om Eftm. kom de fra Merløse. Jesper var sød og glad hele Tiden, de kørte tidlig hjem. Vi fik et Parti Kr. Kryds, da Børnene var kommet i Seng.
Bettina skal konfirmeres i Morgen, saa her kommer et Par unge Mennesker og skal sove her i Nat

9. Søndag. De unge tog afsted efter Middag., saa var her Fred og Ro igen. Jeg gik en lille Tur op hos Erna, hun sad i Haven sammen med Dagny og havde det lidt berdre

10. Mandag. De unge Mennesker, som har sovet her tog Afsked med os i Morges.
Jeg travlt med at male blaat i Køkkenet, Anker tromlede for Birthe

11. Tirsdag. Jeg gjorde helt færdigt i køkkenet. Om Aftenen var vi en Tur i Merløse, de havde faaet Tæppe paa Gangen og op ad Trappen og nyt Spejl og lille Komode

12. Onsdag. Frk. Pedersen kom til Frokost.
Anker paa Fugleudflugt til Boserup

13. Torsdag. Vi flyttede ud af Sovev. Karen kom om Formd. Frk. Pedersen tog afsted med Morgenbilen. Jeg til Portonovo M. hos Pedersens. Fruerne Nielsen kom til Aften. Og Kaj

14. Fredag. St. Bededag Carlo kom om Fformd.

15. Lørdag. Det er fint Vejr og alting staar godt, men vi maa jo snart trænge til Regn, da vi har faaet saa lidt i Vinter

16. Søndag. Fam. Hansen tog hjem efter Kaffen

17. Mandag.

18. Tirsdag. Fru Sørensen og Rauns kom til Frokst, rart at se dem igen

19. Onsdag. Vi var til Formdskaffe hos Aksel og Gudrun

20. Torsdag. Det regnede dejligt, men vi ved ikke, om der kom saa meget, men det hjælper da alt

21. Fredag. Jeg gjorde Værelser i Stand til de næste Gæster. Jensens rejste, han var en behagelig Mand, men hun var en mærkelig en. Her var Konfirmandfest i Salen

22. Lørdag. Kirkbøls og Arnold og Inger kom til Frokost samt Per og Karen. Det var dejligt Vejr og vi var en Tur i Skoven. P. og K. tog afsted om Aftenen

23. Søndag

24. Mandag. Bitten og hendes "Fyr" kom ud med Fru Carlsen - hyggeligt at se hende igen

25. Tirsdag.

26. Onsdag. Fru Sørensen rejste om Formd.

27. Torsdag. Kr. Himmelf. Dag.
Anker var i Kirke med nogle af vore Pensionærer

28. Fredag.

29. Lørdag.

30. Søndag. Henn. - Ann. og Jesper kom til Kaffe. Detr regnede godt om Aftenen

31. Mandag. Vi var en Tur i Hvalsø om Eftm. jeg købte 2 Par nye Sko og Espadriller til Ellen og Anker fik nye Træsko.
"Nie" og jeg fik de sidste 2 Partier Kr. K., vi har vist spillet hver Aften siden hun kom

 

  Juni

1. Tirsdag. Bitten og "Fyren" var her efter Carlsen, hun bet. 100 Kr., hun har jo ikke saa god Raad. Bitten havde Pakke med fra Putte med bl.a. en god Dyne nogle Plastikskaale 2 Viskestykker en Kedel o.m.m.. Det er koldt i disse Dage.
Arnold og Inga ordnede under mange Dikkedarer Revner i vores Køleskab.
Helga ringede i Aften, nu lader det til, at det gaar meget godt uden Malkning paa Hullegd.

2. Onsdag. Jeg bagte Smaakager om Formd. plantede Blomster og gjorde rent i Haven om Eftm.

3. Torsdag. Gjorde rent forsk. Steder og pudsede Vinduer, om Eftm. afsted og permanentes. Rigtig dejligt Vejr i Dag. De lover en vaad og kølig Sommer - det er maaske meget godt

4. Fredag. Tryllekunstner Familien kom til Frokost ialt 4, saa nu er vi flyttet ud igen. Det regnede noget om Formd, men indimellem var det dejligt Vejr. Paa Biblioteket om Aftenen

5. Lørdag. Vi var til Svend og Stefanias 60 Aars Fødselsdag i Lidemark som sædvanlig. Jesper klarede det fint, men sove det ville han altsaa ikke

6. Søndag. Pinsedag. Ikke særlig fint Pinsevejr, men jeg havde jo noget at gøre det meste af Dagen. Gæsterne kunne da sidde i Haven en Del af Tiden.
Tryllek. Fam. rejste om Aftenen
520,00

7. Mandag. 2. Pinsedag. Om Aftenen til Ingas Fødselsdag

8. Tirsdag. Kirkbøls og Inga og "Nol" rejste om Morgenen.
Vi var i Roskilde efter vore Bill. 1310,00 pr. Stk.

9. Onsdag. Jeg vaskede og rullede noget. Om Aftenen en Tur i Merløse, hvor Dagny var med

10. Torsdag. Vi var i Hvalsø efter Garn til en Slipover til Henning.
Jeg plantede 5 Tomater i Spande.
Nu er vi ved at være færdige til at rejse, har beg. at pakke og faaet ordnet Hus og Have lidt

11. Fredag. Efter en ret travl Formd. kom de fra Merløse Kl. 12½ og hentede os og vi var i Kastrup i god Tid, Hans kom ogsaa og vi fandt hurtig I. og Joh.
Vi havde en nem og behagelig Flyvetur og landede i Glasgow i Regnvejr. Alle var glade for at se hinanden igen og særlig Niels snakkede og snakkede i stor Begejstring. Granny og Granpa kom om Aftenen

12. Lørdag. Lidt blæsende og køligt, dog var vi afsted og saa "Highlands Game" baade Formd. og Eftm. Havde en hyggelig Aften hjemme

13. Søndag. Efter Frokost gik Turen til "Otter Ferry" med alt, hvad der kunne stoppes ind af Bagage samt Noël, Inger, Joh., Martin og mig. Turen tog 2 Timer og efter at vi havde tømt Bilen og Noël havde faaet Kaffe, kørte han efter næste Læs. De var her ved 7 Tiden. Vejret var helt godt med Solskin og blæst. Her er dejlige Omgivelser med Skov og Strand, et rummeligt Hus og gode Senge, Varme og varmt Vand, hvad kan man ønske mere

14 Mandag. Det var lidt graat i Vejret, men vi slapper bare af, gik en lang Tur om Formd. og spiller ellers Kr. Kryds. Spiste Ribbensteg og Chokoladebudding til Aften, snakker meget og sover til Middag o.s.v.

15. Tirsdag. Vejret er stadig lidt fugtigt, men dejlig stille og mildt. Noel kørte en Tur for os til en lille By, hvor vi drak Kaffe. Anker blev hjemme, der var jo ikke Plads i Bilen til os alle

16. Onsdag. Vi var ude paa en meget lang Tur med Noël, Ellen og Drengene blev hjemme. Vi havde Frokost og Kaffe med, men desværre regnede det mere og mere saa Udsigten var noget sløret, men vi fik da et Indtryk af Skotland i Regnvejr. Det mest kedelige var jo, at I. og Joh. ingen Billeder kunne tage

17. Torsdag. I Dag herligt Vejr, skønt det regnede hele Natten. Her er meget friskt. Vi gik en Tur om Formd. og spiste Frokosten ude i det fri, solede os og nød Livet. Drengene har det dejligt her og kan cykle paa de smaa, fredelige Veje. Om Aftenen kørte de andre en lang Tur i det dejlige Vejr, mens jeg blev hjemme hos Drengene. Det gaar helt godt med at snakke med Martin nu, begge Drengene er meget søde.
Vi spillede 500 til Kl. 12½.
Jeg sover desværre ikke bedre end hjemme

18. Fredag. I Formd. var vi kørende med Noel til en lille Landhandel ca. 3 Mil herfra, det regnede lidt hele Tiden. I Eftm. har vi gaaet en Tur i helt godt Vejr.
Om Aftenen kørte Noël en Tur, fordi jeg ikke var med i Gaar, det var hundekoldt, men vi kunne jo nyde Udsigten fra Bilen. I. og Joh. var med

19. Lørdag. Vi gik en meget lang Tur før Frokost. Drengene var med paa deres Cykler, ellers var det for langt for dem, da var Vejret rigtig godt. Saa kunne vi med god Samvittighed kr.krydse om Eftm.. Mens vi andre spillede Kort om Aftenen beg. Ellen at pakke, for i Morgen gaar Turen til Glasgow igen

20. Søndag. Lidt Blæst - lidt Regn og lidt sol. Og saa beg. det store Opbrud. Ellen - Noel - Morfar og Drengene startede ved halvti Tiden, vi andre gjorde Huset rent og pakkede det sidste, samt gik den lange Tur igen i skarpt Trav, det gik lidt ud over mit højre Knæ, det værkede i det resten af Dagen.
Vi naaede at krible en Gang inden Noël kom igen Kl. 1330, vi drak Kaffe udenfor i Solskin og startede saa til Glasgow hvor vi var godt 5. Ellen var ved at have tingene under Kontrol

21. Mandag. Ellens Fødselsdag. Da det var godt Vejr, bestemte vi at tage til Edinburgh og da Martin var i Skole og Noël paa Arbejde, tog vi med Toget. Vi nød Turen og det gode Vejr, men paa Hjemturen følte Ellen sig sløj og maatte gaa i Seng, det var jo kedeligt. Særlig da det var hendes Fødselsdag

22. Tirsdag. Ellen heldigvis rask igen. Vi var rigtig i Glasgow og gøre Indkøb. Jeg fik ny Vinterfrakke og Sommerkjole og Inger Kjole Mage til og Skindpjækkert. Joh. 2 Sweaters og jeg ogsaa en hvid Trøje. Morfar blev hjemme. Vi spiste paa dansk Restaur. Der var Brev fra Annie, de havde det godt. Dejligt Vejr igen, stille og mildt, ikke saa megen Sol. Jeg fik en Ring af Drengene og en fin Vase fra Noël og Ellen

23. Onsdag. Sidste Dag. Vi var i Bearsden om Formd. og Granny var her, da vi kom hjem. Efter Kaffen gik Ellen og jeg et Trip til Granny og fik en Kop The. Til Middag spiste vi Lammesteg og Ingefærkage og drak Vin til. Noël kørte en Tur i Glasgow med Inger - Johannes og Anker og da de kom hjem og vi havde drukket Kaffe spillede vi som sædv. 500.

24. Torsdag. Ja, saa maatte vi jo pakke vores Ting. Vi naaede dog en sidste Kr. Kryds. Vi havde jo en Masse Bagage, men Noël puttede det hele plus alle os i Bilen og kørte os til Flyvepladsen, hvor vi sagde Tak for den dejlige Ferie og paa Gensyn til næste Aar. Og saa gik Turen over Stavanger og hjem til Danmark igen. Hans og Kirsten var i Kastrup med Bilen og da I. og J. havde et Par Tim. til deres Fly gik, kørte de med ud og saa, hvordan H. og K. boede.
Vi var herhjemme ved 7 Tiden og Annie havde dejlig Mad til os og alt stod vel til. Jesper ville ikke med dem hjem, for han ville sidde i vores Bil. Det var 26 Gr. her, saa vi kom sandelig hjem til Sommer. Vi lukkede for Fyret

25. Fredag. Hans blev færdig d. 16 Juni og fik en god Eksamen og har begrundet Haab om et Vikariat paa "RUC", hvor han jo gerne vil være.
Fru Olsen og Fru Sørensen kom om Formd. samt Johansens. H. og K. kørte paa Motorcyklen efter Frokost, det maa jo være dejligt i 30 gr. Varme, som vi har nu. Hans og Bjarne skal sejle i Kano paa Gudenaaen i en Uges Tid.
Fru Engberg kom til Aften. Jeg var et Smut paa Møllen og hos Erna med de Ting fra Ellen. De havde det helt godt begge Steder - men Ester J. har været meget syg - nu skal hun paa Plejehjem, hun kan ikke staa paa Benene mere

26. Lørdag. Meget varmt igen i Dag, men heldigvis kun faa Fluer. Fru Nielsen kom til Frokost og Møllers til Kl. 6.
Jeg plukkede de første Jordbær, vel nok ca. 1 u. Jeg sendte Brev til Skotland, de vil nok gerne høre fra os snart

27. Søndag. Meget varmt og nu ogsaa tørt. 31o i Skyggen, det er lidt rigeligt. Vi fik Flæskesteg og Dessert med de første Jordbær i. Møllers rejste om Aftenen 102,00.
Om Aftenen hørte vi Else Marie i T.V. og Ole Kock Hansen akkompagnerede og fik Kys paa Kinden af hende - Synd hans Mor og Far ikke oplevede det

28. Mandag. Lidt køligere i Dag. Jeg snakkede med Inger i Tlf., de havde allerede mange Jordbær. Vi fik hver en Portion til Aften. Jeg ordnede en stor Portion Spinat og puttede i Fryseren. Der er ogsaa mange Stikkelsbær nu. I Aften vander vi Have

29. Tirsdag. Varmt og tørt, men de har dog faaet noget Regn, medens vi var i Skotland. Jeg plukkede lidt Jordbær og sendte til Merløse, og vi gjorde rent i Urtehaven den Tid der var tilovers

30. Onsdag. I Dag, da vi lige havde rejst os fra Frokostbordet, standsede Rutebilen og ud steg Kaj og Karen, de havde Kort, saa de kunne køre gratis herud. Da de gerne ville blive her, flyttede vi ud af Sovev., vi skal jo ud snart alligevel. Der var ikke noget Vand i Aftes, det er et farligt Besvær. Vi spiste Jordbær i Aftes, der var flere end vi kunne spise

 

  Juli

1. Torsdag. Ikke en Draabe Vand i Hanen i Morges. Heldigvis havde vi et Par Spande taget af, det er værst for dem, som har mange Dyr. Johansens rejste 532,00, de vil gerne komme til Jul, men jeg har ikke lovet dem noget. Nie ringede, hun vil gerne komme i Morgen. Jeg snakkede med Anna V. i Aften, hun har sandelig taget Parti for Bente og Troels og det lader til, at de hjælper dem noget.
Stadig varmt og tørt, men vi fik da Vand igen Kl. 3

2. Fredag. Meget varmt. Rigmor og Børge samt Putte og Valdemar kom til Frokost. Og Bitten og "Fyren" kom med "Nie" til Kaffen 10,00, de tog afsted inden Aften. Jeg plukkede temlig mange Jordbær. Karen og Kaj tog afsted om Formd. 152,00

3. Lørdag. En rædsom Dag. Efter Frokost blev baade Rigmor, Fru Sørensen og Putte syge, havde voldsomme Opkastninger. Putte var mest syg. Her var Læge fra Roskilde, han mente, det var en Virus, men man skulle nu snarere tro, det var en Forgiftning, de 3, der havde spist af den grønne Ost var syge, ingen anden fejlede noget.
Katrine var her og plukkede en Spand Jordbær og jeg plukkede mange, men mit Ben generer mig meget

4. Søndag. Patienterne bedre, dog er Putte meget, meget slap. Rigmor aad som en Tærsker. Jeg satte mange Jordbær i Fryseren

5. Mandag. Putte oppe det meste af Dagen.
Stadig tørt, men i Aften maa vi jo vande Have. Her kom et langt Brev fra Kirsten, hvor hun takkede for sidst, det var nu sødt af hende at skrive midt i den store Travlhed.
Fru Sørensen rejste 438,00. + 420,00.
Herluf og Helga kom og "Thank You"

6. Tirsdag. Stadig varmt og tørt. Vi var tidlig oppe og sætte "Vanderen" i Gang og blev ved lidt for længe, men fik da ogsaa en Påmindelse. P. og V. paa Kro med deres Børnebørn, som spiste til Aften her.
Vi var paa Plejeh. og se til Ester, som har det rigtig skidt. Og Joh. kom paa Sygehuset i Aftes. Hans ringede, han var kommet hjem fra Gudenaaen, han har faaet Stilling som Vikar paa Ruc, saa han var rigtig glad.
Jeg ringede og hørte til Fru Sørensen. Lavede en stor Port. Marmelade

7. Onsdag. Knap saa varmt. Her er stadig mange Jordbær, har i Dag plukket 17 u bl. a. til Saft

8. Torsdag. Vi var til Sofie K. Sørensens Begravelse, Kaffe paa Kroen bagefter, hvor Karen holdt en køn Tale. De var her fra Merløse og plukke Jordbær og lidt Stikkelsbær. Jesper stamper godt rundt derude og er sød og glad men vil altsaa det, han vil ellers bliver han gal - men det gaar hurtigt over

9. Fredag. Det har regnet en Smule i Nat, maaske en mm. eller saa.
"Nie" blev hentet i Dag 100,00 af "Fyren", Bitten var blevet syg.
Jeg beg. paa et Brev til Ellen.
Jeg plukkede en Masse Jordbær

10. Lørdag. Inga var her at plukke mange Jordbær. Fru Nielsen rejste 610,00

11. Søndag. Stadig varmt og tørt. Vi havde en Annonce i Avisen og nogle enkelte reagerede, bl.a. var her et Par og saa paa Omgivelserne og drak Kaffe 10,00, det var kun Damen, der skulle være her. Den lille Kat var væk i Morges, og vi var bange, der var sket den noget, men saa laa den inde i Ankers Seng

12. Mandag. De tre Søstre kom til Frokost, de er meget livlige, særlig den ene, det er næsten for meget. Putte og V. rejste. Vi vandede Have. Det beg. at regne i Aftes, men blev ikke til noget, selvfølgelig

13. Tirsdag. Der er stadig temlig mange Jordbær, men nu er de smaa og sene at plukke, jeg har faaet mange i Fryseren

14. Onsdag. Anker til Thora Frederiksens Begravelse og senere ringede Dagny, at nu var Ester Jørgensen død.
Her kom et Par Mennesker, som gerne vil være her, men de maa bo hos Jette, de spiste Frokost og drak Kaffe her 34,00

15. Torsdag. Stadig varmt og tørt, hvor længe mon det kan blive ved. Vi fulgte Ester i Kapellet, der var vist 14 Biler.
Jeg plukkede saadan omtrent de sidste Jordbær

16. Fredag. Rigmor og Børge rejste 1240,00. Hans og Kirsten kom til Kaffetid. Om Aftenen kørte vi alle fire en Tur til Merløse

17. Lørdag. Stadig utrolig varmt.
Vi var til Esters Begravelse, der var Kaffebord paa Efterskolen bagefter, men der var ikke nær, nær saa mange med som til Jørgens Begravelse. Der blev dog sagt mange gode Ord om hende særlig af Svend og Dagny. Hr. og Fru Hansen (Kaptajnens) kom til Frokost. Om Aftenen kom der en dejlig Tordenbyge, den gav 12 mm., vi kunne jo brugt meget mere, men det hjælper jo godt alligevel

18. Søndag. Dejligt Vejr efter Tordenen, men mindst lige saa varmt som før.
Hans og Kirsten tog afsted efter Middag, Han skal jo begynde paa "RUC" i Morgen.
Gotthardts kom til Aftensmad.
Sundhedsplejersken kom paa Besøg hos Helga og Herluf og saa bestemte de at tage med hende hjem, da de alligevel skulle afsted i Morgen. Det gik jo meget godt uden Buster. De bet. 1230,00

19. Mandag. Meget stille og varmt. Jeg plukkede de første Hindbær. Det er stadig ikke saa godt med mit Ben, i Aften kom Dagny ud og lagde et Bind paa, saa haaber jeg, det bliver bedre. Jeg snakkede med Inger, Joh. havde haft en Virus og været temlig syg en Uge, nu var det ovre

20. Tirsdag.

21. Onsdag. Trine har været noget sløj i den senere Tid, om det er Alderdom eller hun har faaet for meget Slik ved jeg ikke.
Her var en Montør og lave Vaskemaskinen

22. Torsdag. Kaptajn Hansens rejste 446,00.
Harald (Thank You) rejste ogsaa.
Jeg til Damefrisør.
Det har regnet og været lidt køligere igen, vi har faaet 11 mm. de sidste Dage

23. Fredag. I Dag har det ikke regnet noget videre. Jeg snakkede med Annie i Aften, de er ved at være klar til at rejse paa Sommerferie

24. Lørdag. Fint Vejr og Solskin igen, men ikke mere end tilpas varmt

25. Søndag. Vores 43 Års Bryllupsdag. Pens. havde pyntet Bordet og der var en stor Flaske Vin fra dem. Trokners kom om Formd. Gotthards rejste ved 2 Tiden.
Henning ringede fra Als og ønskede til Lykke og Inger fra Bornholm, ellers var der ingen, der huskede det

26. Mandag. Mit Ben har det stadig ikke saa godt, jeg skaaner det nok ikke nok. Brev fra Skotland i Dag. Jeg huggede en Del Ukrudt væk i Hønsegaarden og fandt et Kirsebærtræ med Masser af Kirsebær paa. Alma, Karen og Thora rejste 1826,00, saa her blev lidt stille, helt rart for Resten

27. Tirsdag. Bitten og "Fyren" kom til Frokost med Carlsen.
Vi lukkede op for Fyret igen efter godt en Maaneds Pauce

28. Onsdag. Ditmer Sørensens kom, en sød gammel, svagelig Dame og hendes søn og Svigerdatter

29. Torsdag. Peter og Ida rejste 876,00.
Inga var her og hjælpe om Formd. og vil gerne hjælpe mig engang imellem.

30. Fredag. Peter og Ida rejste først Fredag og det var ogsaa Fredag at Inga var her. Vi tog Sten af en Masse Kirsebær

31. Lørdag. Anita Grün, hendes lille Pige og deres Mormor kom til Frokost.
Nu spiller vi jo Kr. K. igen hver Aften, Fru Trokner er ved at lære det

 

  August

1. Søndag. Nu er vi 11, men de er alle meget søde, og vi har det rigtig hyggeligt. Anker har Gigt i sine Knæ.
Skrev til Ellen

2. Mandag. Jeg plukkede Solbær, men de er ikke nær saa mange, som i Fjor.
Anker til Sommermøde

3. Tirsdag. Jeg syltede 8 u Solbær. Det er Regnvejr engang imellem i denne Tid, men det er jo kun godt - selv om Folk vel nok er begyndt at høste

4. Onsdag. I Dag rejste Ditmer Sørensens og Anita med Mor og Barn, de var nu alle saa søde, haaber vi faar dem at se igen. Jeg plukkede de sidste Solbær og vi var en Tur i Roskilde efter en Havebog til Henn. og da der var Udsalg, købte jeg Tapet til Stuen

5. Torsdag. Trokners rejste om Aftenen, vi fik som sædv. et Maleri i Ramme, de er nu meget søde. Vi var til Hennings Fødselsdag om Aftenen, saa "Nie" var helt alene hjemme. Jeg plukkede en Spand Ribs og havde med til Stefania

6. Fredag. Agnes Lystrup og Fru Riis med Veninde og Heidi paa 13 kom til Aften

7. Lørdag. Vi var i Ringsted og besøge Valborg fordi Helga og Holger er der. Det var meget dejligt Vejr og vi sad i Haven længe og havde det rart. Og Valborg havde dejlig Mad til os. Pedersens fra Kalundborg kom til Aften

8. Søndag. Skønt Vejr igen. Damerne og Heidi rejste efter Spisetid.
Fru Lystrup havde en Dame til Kaffe og Aften. Folk er godt i Gang med at høste nu, det ville ellers være dejligt med en god Regn igen. Vi lukkede for Fyret, nu det er saa varmt igen

9. Mandag. Janz og Frue fra Sønderborg kom til Aften. De ser rare ud.
"Nie" og jeg limer Stolesæder fast i denne Tid, altsaa om Aftenen, om Dagen har jeg jo ikke Tid

10. Tirsdag. Jeg kogte Ribs af og havde travlt med Masser af andre Ting ogsaa.
Der er mange Bønner i Aar

11. Onsdag. Fru Lystrup rejste 194,00
Hans og Kirsten kom om Aftenen, de er paa Vej til Vestjylland - Hans tillader sig at snyde et Par Dage. Jeg fik en fin Fødselsdagsgave af dem "Bedstefars Bornholm"

12. Torsdag. Bitten kom til Frokost.
Jeg har en mægtig Storvask i Salen, men jeg ruller ell. stryger lidt hver Dag, saa bliver jeg vel færdig engang.
H. og K. kørte Kl. 10

13. Fredag. Karen og Kaj kom til Frokost. Hr. og Fru Janz kører ud fra Morgenen af og har Mad med - og vi ser dem ikke før Kl. 6. Vi hørte i T.V. at der var sket en Ulykke i Norge med en af Tjæreborgs Busser

14. Lørdag. Bitten og Carlsen rejste efter Frokost 250,00, jeg vil nu savne "Nie".
Stadig meget varmt og tørt, man er nok snart færdig med at høste

15. Søndag. Anker og Janz i Kirke. Pedersens blev hentet af deres Børn, som spiste til Middag her. Da Janz saa kørte Tur kørte Karen og Kaj samt os en lille Tur til Merløse, hvor Jesper rendt nøgen rundt i Haven, dejlig brun over det hele.
Om Aftenen kom H. og Kirsten et Smut paa Hjemturen fra Kalundborg. De havde haft en dejlig Tur, sagde de

16. Mandag. Stadig meget varmt og tørt. 2 Damer kom til Frokost. Hr. og Fru Janz kører hver Dag ud og har Madpakke med.
Køsters, som havde bestilt til i Dag, kom ikke

17. Tirsdag. Jeg bestilte 2 Svedsketærter til i Morgen de koster nu 18 Kr. Stk. dem der før kostede 8

18. Onsdag. Kaj hejsede Flaget fra Morgenstunden. Inger og Emilie ringede og gratulerede. Inga her og hjalp om Formd. Merløserne kom og spiste og vi var vist 22 til Chokolade om Aftenen

19. Torsdag. Hr. og Fru Janz rejste 876,00, de var et Par tiltalende Mennesker, men de fortalte ikke ret meget om sig selv

20. Fredag. Inger Hansen rejste, vældig sød Dame 172,00

21. Lørdag. Ingrid Petersen rejste, hun var ogsaa sød 215,00. Saa nu har vi kun Karen og Kaj, mærkeligt at ikke flere vil paa Landet i saadan et Vejr

22. Søndag. Vi havde en Annonce i, men ingen ringede i Dag. Vi havde Laura - Aksel og Gudrun samt Edel her til Eftm. Kaffe. Det var lidt køligt, saa vi lukkede op for Fyret, nu har vi haft lukket længe

23. Mandag. Det bliver ved at være tørt, mon det aldrig skulle regne mere. Mange Steder har de ikke Foder til Dyrene. Inga var her og plukke lidt bønner.
I Dag var det saa varmt, saa vi lukkede for Fyret igen - Olien er jo dyr 2 unge Mennesker ringede og vile komme Torsdag.

24. Tirsdag. I Dag plantede vi en Række Jordbær, men det er jo tvivlsomt om de vil gro i dette Vejr. Vi har luget Gaardspladsen, saa den er fin nu. Og jeg har rullet og strøget det hele, det er længe siden, jeg sidst har haft renset helt op

25. Onsdag. Kaj og Karens "Unger" kom til Eftm. Kaffe og Middag, stegt Kanin og Jordbærgrød 50,00

26. Torsdag. Anker hentede Medicinerne, Annette og Miriam, han er fra Polen. De er begge meget søde og fornøjelige at have. Fru Sørensen kom til Aften

27. Fredag. Jeg skrev til Ellen og sendte Hilsen til Granny og Grandpa, som holder Sølvbryllup d. 1. Septbr. Anker kalkede og gjorde rent i Malkerummet

28. Lørdag. Hr. og Fru Møller kom til Aften, saa jeg flyttet ud bag Forhænget.
Anker var kørende til Ledreborg for de unge Mennesker

29. Søndag. Hans og Kirsten, som var til Fest i Roskilde, kom til Kaffetid. Hans saa noget bæløjet ud, det var jo bleveet sent. Ellers var de ved godt Mod begge to.
Hr. og Fru Møller rejste

30. Mandag. Stadig varmt og tørt, nærmest meget lummert i Dag, gid vi kunne faa en god Tordenbyge. Jeg tog mine Løg op. Anker er beg. at male Porte

31. Tirsdag. Karen og Kaj rejste Kl. 9, nu har de været her i 18 Dage 1548,00.
Og de unge rejste 456,00, de mente, at de kom snart igen, maaske til Høstgildet

 

  September

1. Onsdag. I Dag nærmest koldt og til Aften regnede det lidt, men vi skulle jo gerne have meget nu. Vi hentede Annie og Jesper Kl. halvtre. Jesper var lidt besværlig om Eftm., men om Aftenen var han saa sød

2. Torsdag. Vi fik siger og skriver 1 mm. i Nat kom 2 unge Mennesker, men den Dame som havde bestilt i 14 Dage udeblev bare uden videre. Jeg snakkede med Inger om Faster Maries Fødselsdag, men vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved den. Hun er nok for træt til at modtage Besøg. Vi tændte for Fyret igen

3. Fredag. Fru Sørensen rejste til Morgen 352,00. Det har igen regnet 2 mm.
De unge Mennesker kørte bort inden Kl. 6, saa vi var en Tur oppe hos Inga om Aftenen

4. Lørdag. Igen 2 mm., det forslaar saa lidt, det er blevet køligt nu. De unge kom igen til Frokost

5. Søndag. Jeg godt forkølet. De unge rejste efter Kaffetid, saa er vi helt alene, det er mærkeligt paa denne Tid plejer vi jo altid at have Gæster

6. Mandag. Jeg strøg en Del og ryddede Salen. Jeg ringede til Per og Karen, de vil gerne komme til Høstgildet

7. Tirsdag. Vi skrællede en Masse Agurker. Om Eftm. en Tur i Osted, hos Inga med Agurker, hun gav Kaffe. Der var et langt Brev fra Ellen

8. Onsdag. I Dag er det da bedre med min Snue. Fru Jørg. ringede i Formds. og ville, vi skulle komme til "Høja" og være sammen med Inger og Joh. paa Lørdag og Søndag - men det kan vi jo desværre ikke, nu vi har inv. Gæster til Høstgildet.
Jeg henkogte Masser af Agurker og lavede Marmelade. Stadig Tørrevejr, men i Sverrig har de en stor Recordhøst

9. Torsdag. Til Portonovo hos Ellen Larsen. Om Aftenen kørte vi over til Merløse, da vi jo ikke kan komme i Morgen. Det regnede helt godt.
Jeg ringede og gratulerede Faster Marie, det kneb lidt for hende at høre, hvad jeg sagde

10. Fredag. Der var kun kommet 7-8 mm., men det hjælper jo lidt. "Nie" kom til Frokost, rart at se hende igen og Karen og Per kom til Aften, vi havde jo Høstgilde.
Jeg havde kold Kartoffelsalat og lune Frikadeller samt lidt Smørrebrød, Ostemad, Sildemad og Kaffe. Jeg dansede "Skæve Thorvald" og det havde mit Ben, som ellers var blevet noget bedre, absolut ikke godt af

11. Lørdag. Morgenmad Kl. 9 og ellers ingen særlig Travlhed, vi skulle have Suppe til Aften, men Bollerne var lavet.
Om Aftenen paa Ledreborg i Slotskirken og høre Fam. Ørsted Pedersen spille, det var Musik i Verdensklasse, sagde Per, og han har jo Forstand paa det

12. Søndag. Vi var alle 5 i Kirke Kl. 9½. Om Eftm. kom de fra Merløse ganske uventet, de ville besøgt Svend Hansens, men saa var de ikke hjemme.
Karen og Per kørte ved 10 Tiden, de var meget glade for Opholdet, lod det til

13. Mandag. Vi ryddede op paa Kornloftet og lidt ude bagved, "Nie" var med.
Det har regnet 2-3 mm. igen

14. Tirsdag. Her kom en Dame fra Roskilde, Fru Helms Hansen, meget sympatisk og vi havde en Masse fælles Bekendte, da hun havde boet i Askov i mange Aar - og i de senere Aar kommet til Kirkeskole og i Kirke.
Hun bet. 30,00

15. Onsdag. Ganske dejligt Vejr. Vi 3 var en Tur i Hvalsø om Formd., Carlsen og jeg gik og kiggede paa Vinduer. Vi købte for omtrent 100 Kr. Maling til Porte. Om Aftenen en lille Tur paa Ledreborg og se deres forskellige Udstillinger

16. Torsdag. Til Damefrisør om Formd., vi havde et stort Græskar med til Dagny og fik Blommer med tilbage.
Vi spiller Kr. Kryds saa meget vi kan, saa jeg faar ikke lavet noget særligt.
Jeg ringede og ønskede Helga til Lykke og om Aftenen talte jeg med Inger. De har faaet godt med Regn derovre nu. Her har det snasket lidt til Aften. Beg. paa et Brev til Ellen

17. Fredag. Sendte Brev til Ellen. Bitten skulle kommet, men sendte Afbud.
Om Formd. til "Holbækkaffe" hos Erna, det var nok i Stedet for hendes Fødselsdag

18. Lørdag. Lavede ikke noget særligt, men hyggede mig med Fru Carlsen

19. Søndag. Vi var alle 3 i Kirke om Formd. Bitten ringede ved Middagstid, de kunne ikke komme i Dag heller, de var sløje

20. Mandag. Meget fint Vejr, nu grønnes Markerne lidt igen, selv om det ikke har regnet ret meget. Nie og jeg gik en lille Tur op til Erna med Blade og Nie saa Huset.
Ih, hvor vi spiller Kr. Kryds hver Dag og særlig Aften, det bliver vi vist aldrig trætte af. Nie bet. 100 Kr
Bitten sendte Afbud igen, nu havde Nie ellers taget Lagnerne af Sengen

21. Tirsdag. Vi plukkede Hyldebær i Dag, men der er ikke saa mange i Aar.
Igen Afbud fra Bitten

22. Onsdag. Vi ordnede alle de Hyldebær og kogte dem af, der blev skam 16 l. alligevel. Naaede dog en sidste Kr. Kr., hvor Nie fik lagt alle Bogstaver 2 Gange i et Spil og fik over 400, hun var ganske ophidset.
Bitten og Fyren kom og spiste, 30 Kr. og tog Nie med hjem

23. Torsdag. Vi var ude i Jørgens Hus og hente nogle henk. Glas, da ingen andre vile have dem. Paa Hjemturen kiggede vi ind til Laura, jeg beundrer altid de fine Ting, hun laver.
Om Aftenen en Tur i Merløse

24. Fredag. Jeg gjorde lidt rent inden de næste Gæster kommer og vi tog Kartofler op, der er dog en Del, men ikke som i Fjor. Nie ringede hendes Gele var ikke blevet stiv.
I Aften en Tur i Brugsen og paa Biblioteket

25. Lørdag. Fru Dael kom til Frokost, en ganske nydelig Dame paa 86, hun snakkede meget, men er slet ikke kedelig.
Jeg ordnede den Kjole, Erna gav til Frelsens Hær

26. Søndag. Nok en ældre Dame paa 84, ser meget yngre ud, hendes Niece og dennes Barnebarn kom til Middag, alle meget tiltalende, saa vi skal nok faa en hygsom Uge.
Meget fint Vejr baade i Gaar og i Dag

27. Mandag. Vi var en Tur i Brugsen og havde Frk. Dael med, de andre kører jo ud i Bilen saa tit, saa sidder hun alene

28. Tirsdag. Var et Smut paa Møllen og ønske Katrine til Lykke. Om Aftenen til Middag i Merløse en hyggelig Aften sammen med Sv. og Stefania, Jørg. og Lene. Det var Bronze Bryllup

29. Onsdag. Koldt og blæsende, men ingen Regn. Scnügger kørte alt det gamle Skrald fra Svinehuset væk

30. Torsdag. Frk. Dael rejste i Dag 266,00, hun var en sød gl. Dame og nydeligt klædt. Vi ordnede en Masse Pærer, som vi fik af Jette, hele Dagen gik næsten med det

 

  Oktober

1. Fredag. Vi gjorde Hovedreng. i Soveværelset. Om Eftm. saa vi i "Ting og Sager", at en Frysebox var til Salg i Kirkesyv for 400 Kr. Vi kørte op og besaa den, den var lille, men saa helt ny ud, saa vi købte den.
Plukkede de sidste smaa Agurker ind.
Husmandsfore. Høstgilde i Salen.
Vi har bet. 259 Kr. for Gas til Salen, ca. 100 Kr. har Høstgilderne betalt, saa der er 159,00 tilbage

2. Lørdag. Fru Olsen - Gudrun Hansen og Pernille rejste efter Frokost 661,00.
Kl. 2 kom de fra Merløse og hentede os, vi skulle ind hos Hans og Kirsten. Vi havde en
meget hyggelig Eftm. og Aften, fik Hønsesalat, Lammekølle og Is, saa det var meget fint. Jesper var noget saa sød og fredelig, selvom han slet ikke havde sovet til Middag

3. Søndag. En meget rolig Søndag. Jeg var nede og ordne Kælderhylderne om Formd., nu skal vi jo snart slagte.
Om Aftenen først i Kirke og dernæst i Himmelev til Kaffe hos Præstens med paafølgende Diskusion om Gudstjenesten

4. Mandag. Jeg gjorde rent paa Aftenrøden og lille Badev. om Formd. og i Kælderen om Eftm., vi fik sat den nye Fryser ned, men Elektrikeren skal nok lave en Stikkontakt

5. Tirsdag. I Dag vaagnede vi op til Regnvejr, noget helt nyt, vi fik i løbet af Formd. godt 12 mm. og siden blev det dejligt Vejr. Vævningen beg. i Dag. Om Eftm. til Damefrisør og om Aftenen inde hos Ingrid og Ragnhild. Vi havde det morsomt, Morten og Marie, Svend og Karen, Inga, Ellen Larsen og Helge var der ogsaa. Fik en Masse Pærer med hjem.
Hanne til Morgenkaffe

6. Onsdag. Hovedreng. i Børneværelset.
Om Eftm. blev den store Gris slagtet, Hans J. hjalp os

7. Torsdag. I Nat 5 mm. Vi havde travlt med Grisen, fik lavet Finker og Sylte, smeltet Fedt af og pakket ca. det halve. Henn. var inde og fik noget med hjem. Elektr. var her og fik sat den nye Fryser til, og jeg fik den fyldt, der er nu ikke Plads til saa meget, og fik den store afrimet, det var nu hurtig gjort.
Det regnede en Del, vi har nok faaet 10-12 mm.

8. Fredag. Vi pakkede det sidste af Grisen samt lavede Medisterpølsen og 7 Rullepølser. Der var Brev fra Ellen, de havde lige været i Otter Ferry nogle Dage, og nu skulle Niels indlægges nogle Dage med sine Øjne

9. Lørdag. Vi var til Holbækkaffe hos Aksels, om Eftm. pakkede jeg det sidste og gjorde færdig rent i Kælderen og bonede Køkkengulv. Om Aftenen en Tur i Merløse, Jesper havde lige været i Bad og var meget sød og lækker

10. Søndag. I Kirke om Formd., havde ellers en meget rolig Søndag, det var meget mildt i Vejret, men noget taaget

11. Mandag. Jeg gjorde rent i Badev. og paa Morgenrøden og skrev Brev til Ellen. Elise ringede, hun ville komme paa Onsdag.
Meget dejligt Vejr

12. Tirsdag. Gjorde rent paa Jomfruburet i i d. 2. Stue og blev omtrent færdig der.
Om Aftenen ude hos Inga

13. Onsdag. Elise kom om Formd. det var hyggeligt at se hende igen. Anker kørte for Jesper til Doktor og bagefter var de med hjemme til Kaffe. Elise syntes, Jesper lignede mig saa meget. Hun tog afsted igen om Aftenen

14. Torsdag. Rigtig Efteraarsvejr med Storm og Slud. Anker slagtede Kaniner om Formd. og han kom til at hugge sig i venstre Pegefinger, maatte paa Skadestuen og det tog mange Timer. Kom hjem med Armen bundet op og Fingeren i Gips.
Jeg beg. at gøre rent i øverste Stue og var om Eftm. til Portonovo hos Dagny. Næste Gang d. 11 Novbr.

15. Fredag. Gjorde færdigt i øverste Stue.
Hans - Kirsten og lille Trine paa 7 kom til Aften, Kaj hentede dem. Der var 15 mm i Regmaaleren i Dag. Vi skulle været oppe hos Sigwards, men blev hjemme. Vi havde Falck ude og slæbe det halve af et Træ, som var væltet i Stormen, til Side, da det var faldet over paa Ejnars Mark

16. Lørdag. Stadig grimt Vejr, mørkt, koldt og blæsende, men det er jo godt det regner paa vor tørre Jord. Hans og K. skulle rejst til Aften, men opsatte det til i Morgen.
Hanne og Erik drak Kaffe her.

17. Søndag. Endnu koldere og mørkere end de foregaaende Dage, men der var 25 mm. i Regnmaaleren og det var jo godt. H. og K. tog afsted i Formds., Kirsten skal jo ind og studere.
Hun underviser 3-4 T. om Ugen paa Lærerskolen og de Timer er hun meget glad for - og har 500 Kr. pr. Gang, hvoraf Skatten tager det halve.
Helge Frandsen kom paa Visit om Aftenen

18. Mandag. Hovedreng. i Hverdagsstuen. Her var en Slagter og slagte 14 Kaniner, Anker kan jo ikke med den Finger. 9 mm. Regn

19. Tirsdag. Carlsen kom til Frokost.
Jeg skrællede og syltede en Del Pærer

20. Onsdag. Vi var en Tur i Brugsen om Formd. og kørte gennem Skoven hjem, det var fint Vejr og pakkede 14 Kaniner den Eftm.

21. Torsdag. Jeg til Damefrisør og permanentes

22. Fredag. Mildt Vejr. Jeg bagte lidt og vi plukkede lidt Æbler ned

23. Lørdag. Holbækkaffe her med Erna - Rigmor - Tage - Inga - Dagny - Aksel - Gudrun og Nie. Meget fornøjeligt - og de gik ikke hjem før henad halvet

24. Søndag. Havde en meget rolig Søndag med megen Krible-Kryds

25. Mandag. Jeg rullede om Formd., strøg og samlede Æbler op om Eftm, kriblede om Aftenen

26. Tirsdag. Fru Helms Hansen og en Veninde kom Kl. 10 og tog afsted Kl. 6 80,00

27. Onsdag. Vi var i Tølløse med Æbler og fik 60 smaa Flasker med hjem.
Karen - Kaj og Fru Sørensen kom til Frokost. Kaj humper rundt, han har slaaet en Flis af sin Hæl. Der var Brev fra Ellen, det er Meningen, de vil komme hjem 3 Uger i Juli til næste Aar

28. Torsdag. Fru Engberg og Olsen kom

29. Fredag.

30. Lørdag. Carlo kom og Bitten, begge til Frokost, saa nu er vi 10, som om Sommeren

31. Søndag. Jeg serverede Kanin og Romfromage, Carlo kørte efter Kaffen 60,00.
Hans ringede, de tænker paa at købe ejerlejlighed

 

  November

1. Mandag. Fru Olsen og Engberg rejste 172,00, 180,00.
Karen meget forkølet.
Jeg begyndte at gaa Ture igen, det har jeg jo snydt med i Sommer.
Jeg gjorde rent paa gl. W. C.
Jeg talte med Hans, han fortalte, at de ventede en glædelig Begivenhed til Sommer. Jeg foreslog, at de saa giftede sig

2. Tirsdag. Carlsen og Bitten rejste efter Frokost 140,00.
Carlsen har hjulpet mig saa meget, saa hun skulle ikke betale. Jeg var til Engelsk i Beboerhuset, det tegner til at blive fornøjeligt

3. Onsdag. Karen, Kaj og Fru Sørensen rejste om Formd. Fru Sørensen bet. 301,00 de andre 602,00. Jeg gjorde rent i Spisekammeret.
Skrev et langt Brev til Ellen.
De var i Købhn. med Jesper med hans Finger og kom her til Kaffe. Helge Frandsen var her ogsaa, da han var ude og save i det store Træ, der bliver meget Brænde. Jeg ringede til Emilie, hun har det jo straalende trods sine 81

4. Torsdag. Anker var i Roskilde med sin Finger, men kom hjem med den i Gips igen.
Jeg gjorde rent i Karlekammeret.
Jeg snakkede med Kirsten, hun var lykkelig over "Begivenheden", saa alt er jo godt

5. Fredag. Jeg havde travlt, skubbede Gulv i lange Gang, gjorde Hovedreng. i Gangen og lavede lidt til til Gæster. Karen og Per kom til Kaffetid, Per er jo lige kommet hjem fra Sygehuset og var lidt træt.
Anker beg. at blive forkølet

6. Lørdag. Vi kørte en Tur og hentede en Figur, en Kat, som Per og Karen havde købt. Vi saa hele deres Hus med alle deres Kunstværker, hvilket jo især Karen og Per var interesserede i

7. Søndag. Vi var alle i Kirke om Formd. Thorgaard har lige faaet en søn.
K. og P. kørte lige efter Middag.
Anker noget snottet

8. Mandag. Fru Helms Hansen og en anden Dame, forh. Skrædderdatter fra Osted kom om Formd. og rejste Kl. 6 80,00. Saa inviterede vi Dagny, Edel og Karen Stouby, da de havde været paa Efterskole med Ragnhild, og vi havde en meget hyggelig Eftm.

9. Tirsdag. Til Engelsk om Formd., jeg havde Kaffe med. Vi var ogsaa en lille Tur i Hvalsø

10. Onsdag. Jeg vaskede en hel Del bl.a. Køkkengardinerne. Gjorde rent i Bryggers og "Brændeværelset", saa nu er jeg færdig derude. Om Aftenen i Merløse til Andesteg og Karamelfrom., sammen med Svend og Stefania. Svend er ikke rigtig rask, han mener, det er Mavesaar

11. Torsdag. Til Portonovo hos Ole Larsen, han viste Lysbilleder i 2 Timer fra sin Rejse til Afrika. Om Aftenen til Salmes. Aften. Anker i Roskilde og fik Gipsen af sin Finger. Jeg beg. at gøre rent i Køkkenet

12. Fredag. Vi var inv. til Middag Kl. 12 hos Erik og Kirsten i Anl. af Johannes's 80 Aars Fødselsdag. Vi fik en lille Forret, bagefter Bøf Stroganof og tilsidst henk. Frugter m. Flødeskum. Kirsten og Hans kom hjem til Aften.
(Grønsager Hamb.ryg og Stikkelsbærgrød)

13. Lørdag. Henn. A. og Jesper kom til Morgenkaffe, i Dag skulle Køkkenloftet laves. Det gik ogsaa udmærket, de var ca. færdige Kl. 6.
Vi holdt Mortensaften med Ribbensteg og Romfromage. Merløserne kørte tidlig, skønt det nu slet ikke passede Jesper

14. Søndag. Jeg var rigtig godt snottet.
Hans og Kirsten kørte Kl. 1031, Kirsten skulle jo hjem og studere.
Ellers en meget rolig Søndag

15. Mandag. Stadig godt forkølet. I Dag gjorde jeg færdig rent i Køkkenet samt rullede og strøg. Det er temlig koldt med Nordenv. Snakkede med "Nie", hun havde været til Kontrol og det var fint

16. Tirsdag. Til Engelsk

17. Onsdag. Jeg vaskede en Del og gjorde de fleste af Køkkenskabene rene, rart at faa det overstaaet. Helge her til Kaffe.
Jeg har travlt medat sy hver Aften, for det kan jo snart blive Jul

18. Torsdag. Anker i Roskilde med sin Finger, jeg til Damefrisør. Helge drak Kaffe her igen i Dag. Vi var i Hvalsø

19. Fredag. Om Aftenen en Tur ude hos Inga. Vi rev Blade af Forhaven

20. Lørdag. Om Aften kørte vi til Merløse og havde som sædvanlig en hyggelig Aften der

21. Søndag. Hos Per og Karen. Vi kørte til Fløng og kørte saa videre med Ellen og Elo. Fik dejlig Frokost hos Karen og senere Kaffe, Middag og atter Kaffe. Det var morsomt at se deres Børn igen, det er længe siden nu

22. Mandag.

23. Tirsdag. Frk Pedersen kom til Frokost, det er jo længe siden, hun har været her nu. Jeg til Engelsk

24. Onsdag. Jeg rullede og strøg en Del. Der er Benzin og Oliestrejke i disse Dage, Chaufførerne vil have 10 Kr. mere i Timen.
Anker til Møde i Beboerhuset

25. Torsdag. Man ser T. V. og der er snak om at Regeringen maa gaa af, men nu begynder man at køre igen i Jylland, Fyn og paa Bornholm

26. Fredag. Frk Pedersen rejste 129,00. Vi var til Aksels 85 Aars Fødselsdag i Kløvested til Kl. 12. Meget hyggeligt, alle var mødt paa nær Laura og Edil. Nu har jeg 12 Serv. færdige til Annie og det gaar godt med Puden. Skrev Brev til Skotland

27. Lørdag. I Brugsen om Formd. Sendt Brev med 7 pound til Julegaver til Drengene i Skotl. Var til Julemarked paa Efterskolen om Eftm. Alle Chauffører kommet i Gang igen

28. Søndag. En hyggelig Søndag. Først i Kirke om Formd. Adventsgudstjeneste, mange i Kirke.
De kom fra Merløse til Kaffe og vi hentede Inga, som kom med en Kjole af Esters, som hun har syet om til mig. Vi fik Kanin og henk. Frugt til Aften.

29. Mandag. Vejret mildt, men blæsende og det har regnet en Del. Det er godt Vejr at sidde inde og sy Julegaver færdige

30. Tirsdag. Til Engelsk. Hanne til Morgenkaffe

 

  December

1. Onsdag. Det er rigtig grimt Vejr, Blæst og Regn og Kulde. Jeg talte med "Nie" i Telefonen

2. Torsdag. Anker for sidste Gang til Roskilde med sin Finger, det var dejligt Vejr, og jeg kørte med og gik paa Juleindkøb. Vi spiste i Skou-Epa. Anker fik lavet sine Briller. Helge her til Kaffe. Jeg blev færdig med den 15. Mell. Serviet

3. Fredag. Vi sorterede Æbler og jeg lavede lidt Æblemos, bagte lidt Gaffelkager. Inger ringede i Morges, ikke fordi der var noget særligt, Bente har været der og hentet sine Ting paa Hullegd.

4. Lørdag. Vi kørte til Kundby til Kl. 12 og fik dejlig Suppe - Høns og Trifli. Havde en hyggelig Eftm. hos dem. Der var allerede Pakke fra Skotland

5. Søndag. I Kirke om Formd. og ellers en meget rolig Søndag uden nogen Slags Gæster. Jeg gjorde den Pude til Ellen helt Færdig

6. Mandag. Vi sendte Pakke til Skotland, var i Banken med Penge, hos Inga med en Hyacint og i Brugsen

7. Tirsdag. Jeg gik til Engelsk i Dag, da vi skulle hjem regnede det meget, men jeg kørte med Helga. Hanne til Morgenk.

8. Onsdag. Vi har været lidt i Haven, rev Blade sammen og beg. at grave i Urtehaven, skønt jeg jo har lidt Hekseskud.
Om Aftenen ude og høre Frank Osvald paa Efterskolen

9. Torsdag. I Haven igen om Formd., men det var nu ikke særlig godt for Ryggen. Om Eftm. til Portonovo hos Inga og om Aftenen en Tur i Merløse

10. Fredag. Anker fik 1100 Kr. i Ulykkesfors. for sin Finger, det var da godt, vi meldte det.
De var her og køre Ajle og Møg ud.
Snügger og Joh. til Eftm. Kaffe - Hanne til Morgenkaffe. Om Aftenen paa Biblioteket i Brugsen og vi endte hos Aksel og Gudrun, hvor vi havde en hyggelig Aften med Kortspil og Kaffe

11. Lørdag. Jeg lagde Dejg til br. Kager og Vanillekranse

12. Søndag. Jeg havde travlt med mine Julehaandarbejder, som nu snart er færdige. Om Aftenen i Kirke og bagefter til Kaffe og megen Sang ovre hos Jørg. Olsens. Meget hyggeligt

13. Mandag. Skrev Julebrev til Skotland og til John og B..
Bagte brune Kager og Vanillekranse. Der er en Smule Sne bare et hvidt Skær og det fryser lidt

14. Tirsdag. Det sneede godt mens jeg gik til Engelsk, det var meget Sneglat. Vi drak Gløgg og spiste Æbleskiver og Vafler. Skal møde igen d. 4. Jan.

15 Onsdag. Jeg bagte Medailler og Pebernødder

16. Torsdag. Først i Banken med 2000 Kr. som Bodil sender til Skotland for os. Dernæst hentede vi 1 Tønde Kartofler a 200 Kr. Om Eftm. bagte jeg Pariserkiks og kogte Klejner, det gik rigtig godt denne Gang

17. Fredag. Jeg gjorde lidt rent og bagte Franskbrød samt kogte Æblemos om Formd. Kl. 3 kom Bitten og "Nie" og de havde en Julestjerne og tænk en lille "Bing og Grøndal" Figur med til os. Det er hvidt og fint, mon det holder til Jul. Til Aften kom Henn. og Annie med Jesper, som skal sove her i Nat, fordi hans Far og Mor er til Fest paa kroen. Leif var her med Hilsen fra Skotland og havde Baandoptager med hvor vi særlig hørte Ellen snakke, men Drengene sang begge to og Martin spillede, og saa sang de alle, det var næsten, som vi havde været sammen med dem

18. Lørdag. Det havde rigtig været Snestorm om Natten. Henn. og Annie sov her jo, det havde været en dejlig Fest paa Kroen. Henn. maatte gaa ud og hente sin Bil og saa skyndte de sig at køre hjem.
Den Pens. Fest, vi skulle været til, blev heldigvis aflyst, saa vi kunne hellige os Kriblekrydsen

19. Søndag. Vi var ude hos Ester til Formds.kaffe i Anledning af Leifs Hjemkomst. Bitten og Nie kørte om Formd. Om Eftm. skrev jeg Julebreve og der var ogsaa en Del i T. V. at se

20. Mandag. Skrev de sidste Breve og sendte Pakke til Bornholm. Tage havde vores Bil, da hans var i Stykker. Jeg gjorde rent ovenpaa.
Fik en Klokkestreng fra Stefania.
Det er meget kønt med Masser af Sne og Kulde, men det varer jo nok ikke ved

21. Tirsdag. Til Damefrisør om Formd. Jeg lavede Juleknas og Dekorationer. Fik Julekort fra Helga og Herluf, som jeg har været saa bekymret for, de fejlede skam ingenting. Om Aftenen til Julemøde, et Pigekor fra Fyn sang og bagefter var der Luciaoptog

22. Onsdag. Ja, nu er det Sjap og Søle. Jeg ringede til Merløse, Jesper havde været syg i Gaar, sovet daarlig om Natten og hostede og snottede. I Dag var han da bedre. Vi var til Julemøde for Pensionister Kl. 12. Drengekoret sang, saa det var en Lyst. Jeg lavede Sylte

23. Torsdag. Jeg havde susende travlt, gjorde rent i Stuer og Køkken, bagte Kage og Leverpostej, pyntede i Stuerne og Juletræet, saa nu akulle alting være nogenlunde klar til i Morgen.
Jeg tror det er længe siden, jeg har været saa godt med

24. Fredag. Juleaften.
Karen - Kaj og Carlo samt Fru Helms kom til Frokost. Hans og Kirsten til Kaffen og dem fra Merløse ved 5 Tiden. Vi havde en dejlig Juleaften. Jesper var saa sød og glad og alle var i højr Humør. Midt paa Aftenen ringede Ellen, de var ogsaa glade, men et Skaar i glæden var det jo, at Grandpa var meget syg. Fru Helms og Anker var i Kirke

25. Juledag. I Aar er det jo rigtig Julevejr med Sne og Frost, helt mærkeligt.
Fru Olsen kom Kl. 10 og Fru Helms rejste af igen, Hans kørte hende tii Roskilde. 65,00.
Fru Helms og Anker i Kirke

26. 2. Juledag. Carlo tog afsted efter Kaffen 110,00.
Hans og Kirsten var en Tur paa Orupgd.

27. Mandag. Hans og Kirsten tog afsted om Formd., det var et daarlig Føre, men det gik jo an at køre til Lejre St. Henn. og Annie kørte til Jylland. Vi var hos Karl og jette som sædv. i Julen, og vi havde det dejligt

28. Tirsdag. Dagny ringede om ikke vi have Lyst at komme til Eftm. Kaffe og et havde vi da. Til Aften kom "Nie" saa nu er der Gang i Kr. Krydsen igen.
Anker til Juletræ. Om Aftenen ringede Ellen at Grandpa var død, saa de har det jo lidt trist nu - særlig Granyce naturligvis

29. Onsdag. Det var meget daarligt Føre, Sneglat og blæsende, al Udkørsel fraraades. Dog kom de tilbage fra Jyll. til Merløse, men det vidste vi heldigvis ikke

30. Torsdag. Henning ringede, at de var kommet hjem, og havde haft et Par gode Dage, Jesper havde rigtig nydt det - og rigtig været ude at trille sig i Sneen og været ude og køre paa Traktor

31. Fredag Nytaarsaften. Carlo kom til Aften, vi var kun 7 i Aar og havde det fredeligt uden Skyderi af nogen Art. Hans ringede og ønskede godt Nytaar, de var ca. 25 derinde sagde han. Det var meget fint Nytaarsvejr med Maaneskin - Sne og Frost