Dagbøger 1978

 

1978 Januar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Søndag. Vore Julegæster begyndte at rejse, først om Formd. Hansens (Olga) fra Købn., de var nu saa flinke, lod til gerne at ville komme igen. Efter Middag rejste Carlo, Kaj og Karen, Afskeden var ikke saa hjertelig, som den plejer at være, de talte heller ikke hverken om Fastelavn eller Paaske, det maa de jo selv om. Derimod vil Inga og Svend gerne have "Fyrstesuiten", hvis det kan lade sig gøre. Jeg talte med Annie, de havde kun været sig selv og havde haft det dejligt, holdt ud til Kl. 2, spist Rejemad og drukket Vin Kl. 12 og siden danset - det lyder godt. Hans og Kirsten havde vist kun haft en Gæst. Inga og Dagny her til Eftm. Kaffe

2. Mandag. Fru Olsen tog afsted om Formd. saa er der kun Nie og Fru Johansen tilbage, sikken vi kan krible, men nu maa jeg se at faa gaaet mine Ture igen. Min Forkølelse er vist ogsaa forbi. Vi var alle 4 en Tur i Hvalsø, jeg købte denne Bog og 3 Hyacinter

3. Tirsdag. Vævningen beg. igen, der var vist ikke saa mange. Det var koldt og blæsende

4. Onsdag. Jeg tænkte paa at ringe til Emmy, Henry havde jo fyldt 70 i Dag, havde han levet. Jeg fik det bare ikke gjort. Margot fra Roskilde kom til Middag og Frokost, hun er tilsyneladende baade sød og intelligent, men hvor har hun uendelig mange Svagheder, virkelige ell. indbildte, det ved man ikke. Vi var ude hos Ester til en hyggelig Kop Eftm. Kaffe sammen med den øvrige Familie

5. Torsdag. I Formd. fik vi det sidste Slag Kr. K., saa er det forbi for denne Gang, Nie rejste med 1131, men lovede at komme snart igen. Fru Joh. tog Pynten af Juletræet, det er mærkeligt, for det Træ, som jo er Ædelgran, drysser saa skrækkeligt, det gør det jo ellers aldrig. Der var Brev fra John og Betty i Dag med Tak for Klokkestrengen. Jeg skrev til Kirsten

6. Fredag. Jeg tog al Julepynten ned og gjorde godt rent i Stuerne. Gjorde et langt Brev færdigt til Ellen. Anker skrev Regnskab. Solveig og Børge kom om Aftenen, de er efterhaanden jævnlige Gæster

7. Lørdag. I Dag blev saa Fru Johansen hentet, hun mente selv, hun kun havde været her i 14 Dage, men det var jo altsaa 3 Uger.
Jeg vil skrive, hvad vi faar til Middag, naar vi har Gæster, saa jeg ikke skal give dem det samme igen næste Gang. Altsaa Engelsk Kødgratin og Blommegrød

8. Søndag. Her er ved at være optaget til Paaske nu, det kan nok ikke nytte at regne med Karen og Kaj, der er ogsaa nok, der gerne vi. Fru Johansen, Fru Olsen, Karl og Jonna, Solveig og Børge. S. og B. tog afsted efter "Herskab og Tjenestefolk". Ande og Kyllingest. og Stikkelsbærtrifli

9. Mandag. Anker skulle op hos Regnskabsføreren og jeg kørte med og fik saa ikke lavet stort andet den Formd.. Om Aftenen var Anker til Opstillingsmøde medens jeg besøgte Inga, jeg talte med Fru Sørensen, hun gav Karen det glatte Lag

10. Tirsdag. Til Engelsk første Gang efter Jul, jeg havde 2 Kander Kaffe med og kunne ikke gaa derop.
Det er Slud og kedeligt Vejr, men rart inden Døre, og jeg har jo nok at tage mig til. Talte med Elise, hun har stadig daarligt Ben, kommer maaske herud - men jeg er bange, den Hund vil gø ustandseligt. Frk. Pedersen ringede og ønskede godt Nytaar - Karen fik igen en lille Omgang

11. Onsdag. En travl Dag. Først til Damefrisør om Formd., derefter ud og se og høre Ester fortælle om sin Afrikarejse paa Plejehjemmet og om Aftenen i Højskoleforen. og høre Mads Lidegd fortælle om Grønland. Det gjorde han paa en interessant og letforstaaelig Maade, men hvis man ikke hører godt, kan det nok knibe med at høre ham, han taler meget stille

12. Torsdag. I Dag var Jorden hvid, da vi kom op, og det sneede og blæste hele Dagen, men der blev ingen Driver, for det var nærmest Tø, men de lover Frost. Bare ikke Føret bliver for slemt. Jeg var til Porton. hos Mejeribestyreren mens Anker besøgte Aksel og Gudrun og var i Brugsen. Vaskede 1 Mask. hvidt. Gjorde rent i Stuerne. Redte op til H. og Ki. i Sovev.

13. Fredag. Travlt om Formd. med Madl. o.s.v. Kl. 4 kom Hans, Ki. og lille Anna og siden kom de fra Merløse til Spisetid. Henn. er meget forkølet, bare vi ikke alle bliver smittet. Anna ville ikke sove i den lille Seng, saa de maatte slæbe Barnev. ind, saa faldt hun omsider til Ro. Hun er en dejlig lille Pige, men ikke saa livlig, som Jesper var i den Alder. Vi havde en hyggelig Aften sammen

14. Lørdag. Lærke og hendes Mor, samt Keld, Anne og Frederik kom til Frokost. Vejret var saa fint, at de Unge kunne trille med Barnevognen til Særløse Kirke og nyde Udsigten. Til Middag Luxus Koteletter og Is. Der var Brev fra Ellen, hun vil søge Professor for sin Slidgigt

15. Søndag. Susse og Lærke tog afsted om Formd. Frederik og hans Far og Mor efter Frokost. Hans og Ki. efter Kaffetid, saa sænkede Ro og Orden sig atter over Huset. Om Aftenen var vi en Tur hos Ejnar og Karen, vi snakkede, spillede Kort og havde det vældig fornøjeligt

16. Mandag. I Dag snøfter vi om Kap, saa Henning har da smittet os, det er slet ikke særlig morsomt, godt vi ingen Gæster har

Tirsdag 17. Skønt forkølet tog jeg dog til Engelsk, men jeg gik ikke. Om Eftm. lavede jeg Haandarbejde saa meget, som jeg gad

Onsdag 18. Atter en Dag med Forkølelse, dog ikke saa slemt som i Gaar. Jeg skrev Brev til Ellen. Talte med Hans, Kirsten var forkølet og havde ikke røget i 2 Dage. Og de havde regnet ud, at hvis de ikke røg, kunne de nemt faa Raad til Bil. Sørgeligt at de ikke kan holde op

Torsdag 19. Jeg gjorde lidt rent, vi venter jo Gæster i Morgen. Var en Tur i Hvalsø efter nyt Plastik til Bordet og lidt Blomster. Til Kirkeskole

20. Fredag. Solveig, Børge og Carlsen kom om Aftenen. Vi naaede at faa et Spil Kr. x inden Sengetid

21. Lørdag. Havde det hyggeligt med vore Gæster. Vi fik spillet meget. Om Formd. kom Helge fra Svømning, han trængte til nogle Pebernødder.
De fik Spinat - br. Kart. - Skinkefrikadeller - Blommegrød

22. Søndag. I Dag var Jorden hvid, da vi kom op, et meget fint Vinterlandskab. Atter en hyggelig Dag med Spil og Snak. Gæsterne kørte efter "Herskab og Tjenestefolk". Til Middag - forloren Hare og Is, til Aften Røræg og Makrel

23. Mandag. Jeg rullede alt det Tøj, som har ligget og ventet længe. Beg. at gaa Ture igen, nu er Forkølelsen ved at være forbi. Om Aftenen ude og høre Niels Fenger fortælle om "Blæsten gaar frisk over Limfjordens Vande", en Skam, der ikke er flere, for han fortæller godt

24. Tirsdag. Jeg gik til Engelsk, Føret var fint paa Vejene, men efter Middag sneede det meget, saa var det forbi med det gode Føre. Jeg var ude og kigge paa Vævningen og kunne godt tænke mig at faa sat noget paa min Væv, jeg ved bare ikke rigtig hvad, og der er jo én, der gerne vil laane den igen til midt i Februar

25. Onsdag. Med de gamle i Hvalsø og saa "Landmandsliv", baade Køretur, Forestilling og Is ell. Sodav. i mell. Akten var gratis, saa det var jo en fin Eftm. Om Aftenen paa Biblioteket

26. Torsdag. Jeg gjorde rent i Bænken, det trængte der sandelig til, der havde oven i købet været Mus, dog ikke gjort nogen Skade, det var rart at faa det overstaaet

27. Fredag. Jeg bagte br. Kager og Franskbr. om Formd. og gik min Tur. Om Eftm. til Rigmors Fødselsdag, kun Laura, Joh. og Ester manglede. Derfra kørte vi til Merløse og spise, som altid dejlig Mad og hyggelig Atmosfære. Jesper snakkede om Sadat og Anker Jørg. som var de gamle Bekendte. Han laa nok i sin Seng 2 Tim. før han faldt i Søvn, men han sang og snakkede, en Gang imellem raabte han ned til sin Far og Mor

28. Lørdag. I Dag ville Far jo være fyldt 104 Aar havde han levet. Anna V. ringede i Formd., at man havde fundet Faster Marie død paa Gulvet i Gaar. Hun havde tilsagt en Sagfører til Kl. 2, men fandt Døren laaset. Saa maatte Politiet træde til og brække Dørene op - og saa fandt de hende. Doktoren sagde, hun havde ikke været død ret længe - men nu skal hun saa ind paa retsmedicinsk Institut til Undersøgelse.
Om Aftenen ude hos Inga til hyggelig Komsammen sammen med Ingrid og Ragnhild, Helge, Karen og Svend

29. Søndag. Vi var inde hos Hans og Ki. til Frokost Kl. 1 sammen med Dagplejemoderen og hendes Mand, som er ansat ved den kgl. Vask - saa vi kunne da faa lidt Hofsladder, han sagde nu ikke noget ufordelagtigt om dem. Anker og ham havde mange fælles Bekendte hernedefra. Kirsten havde lavet en dejlig Frokost og jeg havde Herregaardsæblekage med, saa vi var godt forspist efterhaanden. Lille Anna var meget sød og rolig og ikke bange. Kl. godt 5 tog vi ud til Carlsen og havde en hyggelig Aften. Hun bor dejligt. Vi var først hjemme ved 12 Tiden

30. Mandag. Jeg snakkede baade med Anna V. og Helga i Formds., det var dem, der ringede ang. Faster Maries Begravelse. Det lader til, at Inger vil ordne, hvad der skal ordnes, men vi maa hellere tage med derover. Annie var syg i Gaar og kastede op, men havde det godt i Dag I Eftm. kørte vi for Katr. til Plejehjemmet, vi fandt Laura nede i Terapien, de laver mange fine Ting der, men faa er vel saa dygtige som Laura

31. Tirsdag. Til Engelsk om Formd. og om Eftm. en Tur i Roskilde, jeg skulle have Garn til en brun Hue, naar vi nu skal rejse til Kerteminde, vi kørte om Hvalsø hjem. Jeg fik næsten strikket Huen om Aftenen

 

  Februar

1. Onsdag. Anna V. ringede, jeg maatte, som den ældste, sige Tak til Folk i Kirken, som havde været gode ved Faster Marie, det maa jeg jo saa prøve.
Til Damefrisør om Eftm.

2. Torsdag. Vi maatte tidlig op, da vi allerede skulle fra Roskilde 822. Vi traf Bente og Niels samt Inger og Anna V. med det samme. Det gik bedre end ventet med Inger, saa det gaar vel i Orden igen med os. Da vi kom til Kertem. var vi først hos Gartneren og betale Kranse og Buketter, der var ikke saa faa, bagefter hos Sagføreren. Det viste sig, at Faster M. har testamenteret, hvad hun ejer, Halvdelen til Onkel Antons og Halv. til sin Familie. Desuden 4000 til Valgm.[enigheden], nogle Tusind til Clara Pontoppidans Fond samt noget til en Hjemmehjælper. Der var 35.000 i Banken og saa er der Huset, jeg tror det var vurderet til 390.000 ell. var det 490.000, jeg er ikke sikker. Sølvtøjet skulle hendes Fam. have. Alt Indbo skal skrives op og saa skal vi sætte x ved, hvad vi vil have. Bare ikke der kommer x ved de samme Ting. Vi gik paa Hotellet og fik lidt Middagsmad og derfra til Kapellet, Begr. var sat til 1330. En ældre Pastor Frederiksen holdt en pæn Ligtale, han kendte hende jo saa godt. Et pænt Kaffebord ventede paa Hotellet og der fik vi jo hilst paa de forskellige af dem, som har set til Faster og som hun var glad for. Fasters fine Marcipan var paa Bordet. Siden var vi saa nede i Huset, hvor Sagføreren ogsaa var med. Og saa var Fru Frederiksen, en sød og livlig gammel Præstekone, saa venlig at invitere os alle paa Aftensmad, en meget hyggelig Afslutning paa Dagen. Vi startede fra K. ved 8 Tiden og det var saadan set 1 Time for sent for Bornholmerne, men det vidste de ikke, før vi var paa Storebælt. De havde kun 1 Kvarter fra Hovedb. og til de skulle sejle, men de har nok naaet det.
Da vi kom af i Roskilde var Jorden hvid, det sneede kraftigt og føret var daarligt, men vi naaede da hjem i god Behold

3. Fredag. Vi sov længe og fik vist ikke lavet noget særligt. Om Aftenen ringede Helga, hun ville jo gerne have lidt Besked om det hele og Anna V. var jo rejst til Fredericia

4. Lørdag. Det er et meget fint Snelandskab, men kun en Smule Frost. Margot ringede, om hun maatte komme til Frokost, de fik hun lov til og var her saa Resten af Dagen. Det er en mærkelig Størrelse, men hun snakker da meget fornuftigt. Endelig Brev fra Ellen, hun har været hos Professor, men han kunne ikke finde ud af, at hun fejlede noget ell. i hvert Fald, hvad det kom af. Hun skrev da ogsaa, at hun syntes, det gik bedre. Men de er vist alle forkølede igen

5. Søndag. Fastelavn, men det har vi nu ikke mærket noget til, her har været meget roligt. Gudrun ringede om ikke vi kom en Tur derop om Aftenen, det gjorde vi saa, Katrine og Dagny var der ogsaa, saa vi kom ikke til at spille Kort. Stadig Vinter og let Frost

6. Mandag. Jeg skrev et langt Brev til Ellen og laver jo ellers Haandarbejde i denne Tid. Hos Edil og spille Stop

7. Tirsdag. Jeg gik til Engelsk i fint Vejr med Solskin og Sne, meget fint Landskab. Jeg skrev til Ellen, at vi ville ringe Mandag Aften efter 6, saa det maa vi huske.
Som sædv. Vævning

8. Onsdag. Om Aftenen til Møde i Højskolefore., Forstanderen for Slagteriskolen holdt et meget interessant Foredrag om de unge, Arbejdsløsheden, E.F.G. Kursus

9. Torsdag. Det sneede temlig meget. Vi var til Porton. Møde hos Dagny, bagefter i Brugsen

10. Fredag. Frk. Petersen kom til Frokost og senere til Kaffen kom Solveig, Børge og Carlsen.
Saa nu bliver der Gang i Spillet igen, i denne Tid er der jo Tid til det. Hyldebærs. og sammenk. Ret m. Ris

11. Lørdag. Det blæser og sner over hele Landet, mange Steder er det helt ufremkommeligt, heller ikke for godt her omkring. Hyggeligt inden Døre, i Dag opgav jeg min Tur. Suppe og Kød i sursød Souse

12. Søndag. Børge og S. kørte straks efter Kaffen, fordi føret var saa daarligt. Vi skulle været til Aftengudstjeneste og bagefter hos Karen Sivertsen, men blev hjemme p. Gr. af Vejr og Føre.
Der er fine Snelandskaber nu

13. Mandag. Det sner, men det er ret mildt. Vi spiller, den Tid, jeg kan faa, det er jo om at benytte Lejligheden. Hans ringede, og vi blev enige om, at Ki. skulle have Bogen "Oprør fra Midten" i Fødselsd.g. Dagny ringede, at Asta var kommet paa Sygehus med en lille Hjerneblødn. og det kneb hende at synke, forhaabentlig gaar det i Orden igen inden for længe. Vi ringede til Ellen, hun har det stadig ikke helt fint. Ang. Sommerferien mente hun, at de ville gerne være hjemme i 6 Uger for Drengene ville saa gerne være her længe, og saa vil de ikke udsætte min Fødselsdag. Vaskede Gulv i Salen

14. Tirsdag. Jeg gik til Engelsk, hoppede i Sneen op ad Stien, der var ikke særlig fremkommeligt.
Ellers hyggede vi os med Damerne

15. Onsdag. Jeg bagte lidt om Formd. Det er stadig Frost og Sne, men dejligt Vejr

16. Torsdag. I Dag kom Bitten til Frokost, men rystede paa Hænderne og havde det ikke særlig godt.
Om Aftenen var vi til Kirkeskole, en Brøndum holdt et meget interessant Foredrag. Jeg sendte et Brev til Kirsten

17. Fredag. Fuglene ude paa Brættet er glade for lidt Føde nu og der var 6 Solsorter i Haven. Vi har det rart inden Døre, selv om det fryser bravt udenfor. Jeg snakkede med Kirsten, der er et Spektakel nedenunder, saa hun vaagner ved det om Natten - og gaar ned og skælder ud - det hjælper bare ikke. Jeg foreslog Ørepropper

18. Lørdag. Bitten og C. med i Brugsen om Formd.
Ellers spillede vi jo K. og havde det hyggeligt. Saa pludselig sent paa Aftenen, som vi allerbedst sad, faldt Bitten ind over Bordet og fik Krampe, det var væmmeligt, hun skreg og hylede og var helt fra det, var ogsaa bange for os. Vi ringede efter Ambulancen, for nogen Doktor kan man jo daarlig faa fat i, inden den kom, var hun da kommet til sig selv. Carlsen tog jo med, og det varede ikke saa længe inden de var her igen, det havde vi da ikke ventet

19. Søndag. Bitten var træt, men ellers normal. Vi var i Kirke for engangs Skyld. Margot og Frederiksen, for Resten en tiltalende lille Mand, kom til Frokost og Kaffe. Dem fra Merløse kom til Kaffe og Middag Kl. 7, vi skulle jo se "Herskab og Tjenestefolk" først. Jesper var saa sjov og sød, kom med saa mange sjove Kommentarer fx om Kødhammeren: "Det er den, som Farfar hamrer Flæsket med".

20. Mandag. Frk. Petersen tog afsted med Bilen Kl. 1, de andre ventede jo paa Fyren, som skulle kommet til Frokost, han kom ikke før ved 4 Tiden og gav Vejret Skylden, det var nu heller ikke for godt - men det var nok ikke derfor. Saa blev der lidt stille i Huset. Jeg sendte Kort til Valdemar, han fylder jo 80 paa Onsdag

21. Tirsdag. Jeg gik som sædv. til Engelsk, vi har det nu altid morsomt, og noget lærer vi da ogsaa

22. Onsdag. Jeg var til Damefrisør og blev Permanentet om Formd. Til Aften kom en Dame, som skal være her et Stykke Tid hvis ellers hun kan finde sig i det.
Jeg talte med "Nie", hendes Nerver staar jo noget paa Højkant over alt det med Bitten og Fyren. Jeg snakkede ogsaa med Annie, Henn. skal sammen med 3 andre rejse en Tur til Tyskland i næste Maaned, for alt betalt ogsaa Lommepenge

23. Torsdag. Det blæser og ryger og er koldt i Dag. Det lader til, at vor nye Dame finder sig godt til rette.
Der var Brev fra Ellen, d. 9 Marts skal hun til stor Undersøgelse

24. Fredag. I Dag er Indkørselen helt lukket af Sne, men i Eftm. er det Tø, saa maaske vi kan faa Bilen ud i Morgen. Jeg ringede til Hans og Ki., de var lidt trætte, fordi Anna var lidt pylret i denne Tid, maaske ondt for tænder, saa de fik ikke saa meget Søvn

25. Lørdag. Meget taaget og mildt. Vi fik Indkørselen fri saa Anker kunne komme i Brugsen. Jeg bagte Smaakager og Horn og vaskede 1 M. hvidt

26. Søndag. Anker i Kirke. Jeg ringede til Inger og hun var virkelig saa sød og venlig, saa nu er vi nok gode Venner igen. Vi fik den Liste fra Kerteminde, hvor vi skal krydse af, hvad vi gerne vil have - jeg ved ikke, om der er noget. Vi var en Tur i Merløse til Eftm. Kaffe

27. Mandag. Jeg skrev til Ellen og sendte Penge til Drengenes Fødselsdag. Meget taaget

28. Tirsdag. Gik til Engelsk i meget taaget Vejr. Nu er det jo snart forbi for i Aar, kedelig nok, men der blliver naturligvis saa meget andet at tage fat paa. Det gaar godt med Fru Sørensen, hun er en meget sød Dame

 

  Marts

1. Onsdag. Stadig lige taaget, nu vil vi gerne snart se Solen igen. Jeg strøg lidt og i Eftm. syede jeg et Forklæde

2. Torsdag. Oppe hos Edil til Formdsk. og om Eftm. i Hvalsø og købe en ny Kjole til 268,00.
Om Aftenen til Kirkeskole. Fru Sørensen tør heldigvis være alene hjemme

3. Fredag. Som sædv. taaget. Solveig og Børge kom til Eftm. Kaffe og Hans kom til Aften og hentede Bilen. (Stegt Flæsk og Solbærgrød)

4. Lørdag. Hans kom midt paa Formd. med Anna. Hun var ikke bange, naar bare Hans var lige i Nærheden. Hun er meget sød og hun sov sine 12 T. i sin nye Klapsammenseng. (Citronsuppe og Frikadeller)

5. Søndag. Kirsten kom midt paa Formd., havde en yndig Buket med til mig. De skulle jo allerede afsted ved 4 Tiden og havde en Masse at pakke sammen, baade Seng, Barnevogn og Kørestol. Fru Sørensen blev hentet om Formd., hun var nu en vældig sød Dame. Solv. og B. tog ogsaa afsted lige efter Kaffen, saa nu er vi alene igen. (Ribbensteg og Æbletærte)

6. Mandag. Endelig Solskin og Blæsevejr. Jeg snakkede med Inger igen, for Birthe vil jo gerne bo der.
Om Aftenen ude hos Ester, for Leif er jo kommet hjem

7. T. I Dag gik jeg til Engelsk i fint Foraarsvejr med Lærkesang, for første Gang i Aar. Om Eftm. var vi til stort Kaffebord i Salen, der var Væveudstilling og Damer fra Mosede. Bagefter ude og se Film om Vævning ude paa Efterskolen

8. Onsdag. Vi gjorde 8 Høns i Stand, de kosted 9 Kr. Stk. Om Eftm. var vi i Roskilde, Inga var med, vi købte Bøger til Helge og Skærebræt til Annie, jeg købte Stof til Dynebetræk til Anna. Om Aftenen paa Biblioteket. Vores gamle Maler Ruth ringede, hun var syg, hun lød nu ogsaa saadan lidt mærkelig

9. Torsdag. Der var Portonovo Møde hos Ole Larsen. Ole viste Lysbilleder fra sin Rejse til Calcutta, saa der blev hverken læst eller sunget, Pedersens var der ikke

10. Fredag. Anker var ude med Bilen. Vi fik Olie igen allerede, det gaar meget tit paa, synes jeg. Jeg fik lavet Tegning til Dynebetræk til Anna

11. Lørdag. Om Formd. i Hvalsø med min lange Kjole, der skal lange Ærmer i. Per og Karen kom til Frokost og Margot og Frederiksen til Eftm. Kaffe og Suppe

12. Søndag. Om Formd. i Kirke alle 4. Da vi kom ringede vi til Skotland, Ellen var jo til en stor Undersøgelse i Torsdags, de kunde ikke se, hun fejlede noget som helst, hun havde det ogsaa godt nu, syntes hun, men det svinger vel lidt. Dagny og Inga var her til Eftm. Kaffe, de kørte alle til Aften og saa kørte vi til Merløse til Annies Fødselsdag. De havde haft Influenza derovre baade Annie og Jesper, men var kommet over det. H. havde foræret A. en elektr. Symaskine og Jesper havde købt et elektr. Krøllejern

13. Mandag. Vi kørte til Kundby, havde Erna og Inga med, Asta har det udmærket nu

14. Tirsdag. Jeg var først til Damefrisør og bagefter ude hos Mette og se Lysbilleder fra Indien, det var Engelskholdet, saa er det forbi for denne Gang med Engelsk. Henn. rejste til Tyskland i Dag, de var lige indom med ½ Grisehoved. Jesper hoster og er lidt sløj, de skal bo hjemme hos Mormor i disse Dage. Vi var i Hvalsø efter min sorte Kjole. Jeg beg. paa lille Dyneb. til Anna

15. Onsdag. Pedersens 70 Aars Dag. Rigtig hæsligt Vejr med Blæst og Regn, men ellers en dejlig Dag som beg. paa Skolen med Morgensang og Kaffe. Derefter en lille Tur hjem og saa i Kirke Kl. 11½ og der var sandelig Sang og Musik og Kirken var fuld. Saa kørte vi over hos Pedersens og fik et Glas Vin og var der til vi Kl. 13 skulle til Middag paa Skolen. Vi fik en kold Anretning samt Flæskekam og henkogt Frugt m. Raacreme. Derefter Kaffe og siden "Les Lanciers", altsammen meget fornøjeligt - Ta' selv Bord inden vi kørte hjem ved 8 Tiden. Vi hørte, at Morten var død i Gaar, det var trist

16. Torsdag. Det regner igen i Dag. Vi kørte ind med Bøgerne til Helge, der var jo mange andre, han var ikke engang blevet barberet inden de begyndte at komme

17. Fredag. Moster Inger ringede og spurgte, om hun skulle sende nogle Grønsager med Birte, , som rejsesr hjem i Aften, det var jo meget venligt af hende. Midt paa Formd. medens jeg var ved at bage Smaakager, kom Henn. - Annie og Jesper. A. havde jo hentet H. i Viby og der havde været noget i Vejen med Bilen, saa de kom meget senere til Viby end beregnet. Men han havde da haft en god Tur, 1. Kl. med Toget og 1. Kl. Hotel og Udflugt i Omegnen saa det var da morsomt. Og saa var der et langt og morsomt Brev fra Kirsten om Anna, hun er nu sædeles god til at skrive. I Dag har det været en værre Snestorm, det havde man jo ikke rigtig tænkt sig, men det tør vel snart væk igen

18. Lørdag. Jeg gjorde rent i Børnev. - Badev. Øverste Stue og Morgenrøden og redte Senge op. Morten blev begravet, men vi var ikke med

19. Søndag. Det har frosset omkring 10o i Nat, men det er fint Vejr skønt en skarp Nordenvind. Vi var i Kirke inden vi skulle ind paa Orupgd. Kl. 1. Det var en meget hyggelig Fest (selv om det kneb lidt med Kartofler). Vi fik Tarteletter med Høns og Oksesteg med Grønsager og i første Omgang uden Kartofler, derefter Is m. Blommer, vi sang mange Sange, Hans Erik mindedes sin Mor, Knud holdt en sjov, lille Tale og Kaj er jo altid mosom at høre paa, og vist meget glad for Helge. Vi spiste i Frugthuset bagefter Kaffe og Snak i Stuerne. Vi var hjemme ved 8 efter at vi havde faaet Suppe og nybagte Horn

20. Mandag. I Dag Snestorm. Kl. 10 kom Karl og Jonna, de to som kørte dem ud, var her til Frokost og Kaffe. Kl. 5 kom Fru Johansen, trods Vejret var de ikke bange for at køre fra Købhn.
Om Aftenen var vi i Beboerhuset og høre Niels Fenger fortælle om Joh. V. Jensen

21. Tirsdag. Anker hentede Fru Olsen om Eftm.

22. Onsdag. Carlsen og Bitten kom til Frokost, nu ser Bitten frisk ud igen, de havde nogle yndige Tulipaner med

23. Skærtorsdag. I Dag kom Inga og Svend, saa nu er vi 10. Nu er det Tøvejr, saa forsvinder Sneen vel snart. (Karbonader med Kart. og Grønsager samt Svedskeris)

24. Langfredag. Jeg snakkede med Joh. og Inger, de var meget søde. (Flæskesteg og Svedskeris igen). Børge og Solveig kom til Aften. Vi var hos Dagny til Aftenkaffe

25. Lørdag. Det er absolut ikke Paaskevejr, men Stemningen er god inden Døre, det er jo det vigtigste.
(Irsk Stuvning og Kærnem.koldskaal)

26. Paaskedag. Anker i Kirke. Vi saa en amer. mucikall om Eftm. og spillede naturligvis Kr. Kryds og andre raflede. (Paaskefrokost. (Ribbensteg og Is til Middag)

27. 2. Paasked. Saa begyndte vore Gæster at rejse igen, Inga og Svend kørte efter Kaffen.
(Høns i Citronsauce og henk. Frugt)

28. Tirsdag. Carl og Jonna blev hentet og det Par spiste Frokost her. Efter Kaffen kørte Carlsen, Bitten og Fru Olsen, saa nu er det største Ræs forbi, jeg har for Resten slet ikke haft særlig travlt, jeg synes, vi har haft det hyggeligt uden nogen sure Miner. Vi flyttede ind igen

29. Onsdag. Den første Foraarsdag, det er 12o, Lærkerne synger og der staar Masser af Vand allevegne. Det varer længe inden man kan komme i Marken.
Jeg skrev et langt Brev til Ellen

30. Torsdag. Hans ringede, at de ville komme i Morgen, saa maa vi hellere flytte ud af Sovev. igen.
Børge blev saa tosset, da de andre sad og spillede Kort, han fór afsted i Bilen og var borte i over en Time

31. Fredag. Børge kørte til Købhn. og tog vore Børn med tilbage, men lille Anna havde været saa søsyg og kastet op, saa de maatte holde Storvask, da de kom herud. Heldigvis var der ikke kommet ret meget i Bilen. Hans gik rundt med Ankers Bukser paa

 

  April

1. Lørdag. Jeg glemte at skrive, at her kom Brev med fine Tegninger og Skolebøger fra Skotland i Gaar.
Fru Johansen blev hentet af sin Søn inden Frokost, hun havde det ikke ret godt. B. og Solv. tog afsted lige efter Frokost og siden kørte vi alle til Merløse og drak ,Kaffe.
Jesper og Anna var søde sammen. Anna faar flere og flere Krøller og saa har hun mørke Øjne.
Om Aftenen fik vi et Slag Kr. Kryds

2. Søndag. Anna sov godt hele Natten og de var ude og køre lidt med hende, men det var lidt koldt og blæsende. De ville afsted allerede ved 3 Tiden for at være hjemme i god Tid inden Anna skulle i Seng. Jeg ringede til Carlsen

3. Mandag. Jeg gjorde hovedrent i Sovev. og vaskede Gardiner. Var nede med et Blad til Karen og sad en Times Tid og snakkede

4. T. Vævning for sidste Gang. Jeg gjorde rent i Badev. Det er Solskin og godt Tørrevejr i Dag. Kirsten ringede og sagde Tak for sidst, de var kommet godt hjem med Anna

5. Onsdag. Gjorde rent i Børnev. og var til Damefrisør Kl. 4. Om Aftenen paa Centralskolen til Udstilling af Vinterens Arbejde - Vævning - Knipling - Porcelænsmaling - Skindarbejde - Keramik og Kjolesyning, mange fine Ting. Frelsens Hær underholdt med Sang og Musik og der var Kaffe og Boller og Svedsketærte

6. Torsdag. Jeg gjorde rent i den øverste Stue

7. Fredag. Gjorde færdigt i den øverste Stue og beg. i 2. Stue, var desuden i Haven. Jorden i Urtehaven er saa haard i Aar, det maa være alt det regn og Sne.
Jeg ringede til Elsa og vi snakkede ½ Time, hun fyldte 63, men har det godt - og Karl fyldte jo 40.
Om Aftenen paa Biblioteket og hos Ak. og G. og spille Kort

8. Lørdag. Dejligt Vejr. Jeg gjorde færdigt i 2. Stue, lavede Is og bagte Søndagskræs, de kommer fra Merløse i Morgen. Anker harvede Gaardsplads og harvede et Stykke for Birte, som ikke er rigtig rask

9. Søndag. Vi var i Kirke Kl. 11 i Allerslev. De kom fra Merløse til Kaffe og blev Resten af Dagen. Jesper var med oppe efter Mælk. Da Jette spurgte, hvor gammel han var, svarede han "Jeg er slet ikke gammel". Forleden havde han sagt til Annie "Jeg fryser, lad os køre ud til Farmor, der er dejlig varmt". Da Erna spurgte, om han vidste hvor hun boede, svarede han "Ja, du bor oppe ved den Mølle, som jeg ikke maa røre ved"

10. Mandag. Jeg gjorde rent paa "Jomfruburet" og var i Haven, selv om det blæste ret koldt. Vaskede ogsaa en Maskine hvidt. Inga ringede, om jeg kunne tage Porto Novo Mødet i Stedet for hende, da hun skulle til Begravelse

11. Tirsdag. Jeg gjorde rent i Hverdagsstuen.
Om Aftenen til Generalfors. i Brugsen.
Anker til Barber

12. Onsdag. Gjorde rent i Gangen. Og bagte franske Vafler. Saa var vi en Tur i Brugsen. Det var grimt koldt Vejr med Snebyger indimellem

13. Torsdag. Vi havde Porto N. Møde 6 meldte Afbud, men vi var da 12 alligevel. Mange har Influenza i denne Tid, haaber vi slipper for det

14. Fredag. Hr. og Fru Buckhard fra Fensmark kom i Dag til Kaffen, det lader til at være et Par meget sympatiske Mennesker. De har boet i Afrika det meste af deres Liv. Der var Brev fra Ellen i Dag, de har bestilt Billet til d. 20 Juni og hjem d. 20. Juli

15. Lørdag. Buchardts havde deres Søn, Svigerdatter og 2 Børn i Besøg, de var meget tiltalende. De kom til Frokost og blev til Kl. 7. De fik Suppe og Høns og selv Børnene kunne lide det. Brev fra Kirsten

16. Søndag. Vi havde en meget rolig Søndag med vore 2 Gæster

17. Mandag. Jeg gjorde rent paa "Morgenrøden"

18. Tirsdag. Vore Gæster besøgte noget Familie og var borte det meste af Dagen. Jeg gjorde rent paa "Aftenrøden" og lille Badev. Skrev Brev til Ellen

19. Onsdag. Buchardts tog afsteed lige efter Middag, saa vi flytter ind i Sovev. igen. Jeg gjorde mig færdig paa Loftet og lakerede Trappen

20. Torsdag. Fru Sørensen kom til Frokost. Om Eftm. var vi til Dagnys Fødselsdag

21. St. Bededag. Carlsen kom til Aften, det er godt, hun kan snakke med Fru Sørensen. For en Gangs Skyld har vi ikke mange i Bededagsferien

22. Lørdag. Vi blev færdige med at rive Urtehaven over, og jeg har slaaet Græs her og der, men det er for koldt endnu, det vokser ikke meget. Anker satte nogle Kartofler i Urtehaven

23. Søndag. Det var helt godt Vejr. Damerne var oppe og se Karls smaa Lam, om Eftm. var vi en lilleTur i skoven - og ellers spillede vi jo Kr. x

24. Mandag. For en Gangs Skyld regnede det det meste af Dagen, men der kom nu ikke ret meget alligevel. Carlsen og Sørensen rejste om Formd. og Fru Helms og en anden Dame fra Roskilde var her det meste af Dagen. Om Aftenen til Aarsmøde

25. Tirsdag. Jeg gjorde rent i Spisek. om Formd. Om Eftm. til Damefrisør og indom paa Plejehjemmet.
Om Aftenen i Merløse, for nu faar vi jo Gæster og kan ikke komme der foreløbig

26. Onsdag. Vi kørte til Kerteminde Kl. 730, havde Inga med til Rynkeby, hvor vi gjorde holdt og fik Formds. Kaffe. Vi købte Blomster til Faster Maries Grav og naaede ud til Huset i god Tid. Der holdt 3 Biler og Knud gik der og halvfrøs. Sagføreren kunne ikke faa Døren laaset op - men det kunne Knud. Saa gik Lodtrækningen sin Gang, Kjeldsenerne var absolut ikke uinteresserede, men Helga havde jo slaaet flest Krydser og fik jo meget. Vi fik "Store Nordiske Leksikon" Stueuret, Døbefonten - 6 Glas - 1 Gyngestol og Køkkenbord og 4 Stole.
Vi var oppe hos Pastor Frederiksens, paa Kirkegaarden, hos Hjemmehjælperen og kørte saa til Rynkeby igen, hvor vi fik dejlig Mad og naaede dog at køre ved halv syv Tiden. Paa Færgerne var et farligt Svineri, p. Gr. af Strejken, men vi kunne jo blive i Bilen.
Vi var hjemme igen ved 9 Tiden

27. Torsdag. Jeg beg. at gøre Køkken rent. Kl. 2 kom G. Hansen med Faster og Pernille, som skal være her en halv Snes Dage. Meget koldt og blæsende i Dag

28. Fredag. Stadig hundekoldt. Jeg gjorde mig færdig i Køkkenet undt. Gulvet og vaskede Køkkengardiner

29. Lørdag. Gjorde rent i Brændeværelset, bagte Smaakager og rullede noget

30. Søndag. I Kirke om Formd. Til Aften kom Fragtmanden og Knud fra Kerteminde, med det af Faster Maries Bohave, som vi skal have. De spiste her og kørte igen ved 6 Tiden

 

  Maj

1. Stadig koldt og blæsende, rigtig tørt og kedeligt, Fru Nielson og en Mand kom til Frokost, de lader til at være meget flinke

2. Tirsdag. Helt godt Vejr. Frk. Pedersen kom til Frokost.
Jeg gjorde rent i lange Gang og W.C. Havde en lang Samtale med Fru Carlsen, hun er trist, Bitten er deprimeret, det ser lidt haabløst ud. Jeg afrimede Køleskabet. Vi ryddede op i Kværnrummet, der saa frygteligt ud. Birte har lovet at køre væk med det

3. Onsdag. Dejligt Vejr hele Dagen, saa vore Gæster nød det rigtig. Anker til Foraarsfest paa Skolen

4. Kr. Himmelfartsdag. Bitten ringede, at de ville gerne komme begge til Pinse - saa nu er her fuldt optaget

5. Fredag. Rasmussen og Fru Nielson rejste om Formd. Frk. Pedersen om Eftm. Hans, Ki, Morten og lille Anna kom til Aften. Anna bliver kønnere og kønnere, men vi maa helst ikke røre hende og hun skal kunne se sin Far ell. Mor ellers bliver hun helt ulykkelig

6. Lørdag. Det var ret varmt, men altid Blæsevejr. De unge Mennesker var dog en Tur i Skoven. Til Kaffen kom de fra Merløse og Fru Johansen kom til Frokost, saa vi er 13 med Anna. Vi skulle spillet Kr. x om Aftenen, men Annas Seng stod for, saa det kunne ikke lade sig gøre

7. Søndag. I Dag temlig varmt igen, saa Anna kunne komme ud og kravle lidt i Græsset.
Fam. Gudrun Hansen rejste straks efter Middag, saa har de været her i 10 Dage, de er nu meget søde. Københavnerne tog afsted ved halvfire Tiden, saa de kunne være hjemme i god Tid med Anna. Jeg gad vidst, hvor længe det gaar godt med Morten derinde, for de er jo alle noget opfarende. Vi havde en Annonce i i Dag, og der var temlig mange, der ringede

8. Mandag. Jeg gjorde rent i Karlek. og Bryggers.
Om Aftenen paa Biblioteket og paa "Kudskehuset", hvor Fru Johansen gav Chokolade, det kostede sandelig 46 Kr. Jeg rullede en Masse

9. Tirsdag. Om Eftm. var vi i Viby efter Altankasser, Brædder til Plankeværk og meget mere.
Om Aftenen travlt med at stryge, lakere Køkkengulv, gaa i Bad og skrive til Ellen

10. Onsdag. Bitten og Carlsen kom til Frokost.
Om Eftm. var jeg til Frisør om Aftenen fik vi os et Slag Kr. x

11. Torsdag. Om Formd. bagte jeg Smaakager og andet. Peter og Ida kom til Frokost. Jeg var til P. Møde hos Inga

12. Fredag. Lave til til Pinse. Hans var her med Morten og hentede Bilen Fredag Eftm., de skal til Jyll. i Pinsen, det skal H. og A. ogsaa. Det gaar tilsynel. godt med Bitten, men hvor hun dog snakker

13. Lørdag. Aage og Olga kom til Frokost og Inga og Svend til Kaffen, saa nu er vi 11 i alt

14. Pinsedag. Der var ikke nogen Sol, der dansede, for det var Graavejr næsten hele Dagen.
Men vi havde det jo hyggeligt alligevel, jeg haaber jo stadig paa Regn, det var godt, vi fik meget i Vinter

15. Mandag. Helt dejligt Vejr, nogle af os var en Tur i Skoven om Eftm., der var dejligt.
Svend og Inga tog afsted efter Kaffen

16. Tirsdag. I Dag tog Carlsen og Bitten afsted. Vi var lidt i Haven, Anker saaede Kunstg.

17. Onsdag. Olga og Aage tog afsted om Formd.
Jeg beg. at gøre rent i Kælderen. Om Eftm. kørte vi til Aunstrup og jeg fik nogle Blomster til Haven, bagefter var vi inde hos Grete og bestille hende til min Fødselsdag og i Viby og betale en Regning. Det begyndte at regne, men det blev selvfølgelig ikke til noget

18. Torsdag. Peter og Ida rejste om Formd. Vejret var dejligt for en Gangs Skyld. Jeg gav Urtehaven en Omgang og saaede Blomster

19. Fredag. Vi var til Formiddagskaffe hos Gudrun, hun blev 79. Jespersens kom til Frokost, de ser rare ud. Der var Brev fra Ellen, de har det alle godt. Til Aften kom Kaj Larsens fra Hvalsø

20. Lørdag. Fru Johansen rejste. Per og Karen kom til Frokost, det er jo ogsaa snart længe siden, de har været her, Henning var her det meste af Dagen og lavede Plankeværk og satte Altankasser op. Fru Mortensen kom, hun ser noget tynd og træt og gammel ud. Pers Datter her med den lille

21. Søndag. Det er blevet noget varmere, men stadig ingen Regn. Hans og Ki. som p.T. er i Abbetved, var her et Smut, men Anna var noget slap og forkølet. Kaj Larsens tog afsted efter Kaffen og Per og Karen tog ogsaa afsted inden Spisetid, det bimlede og bamlede i Karens Hoved, sagde hun. Hans og Ki. tog afsted saa snart vi havde spist, saa er vi kun 5 tilbage

22. Mandag. Hans og Ki, var til Læge med Anna, men der var heldigvis ikke noget særligt i Vejen. saa vi maa haabe, de kan nyde Ferien. Knapmans kom til Frokost

23. Tirsdag. Fru Ellis Johansen kom til Frokost, nej, hvor kan hun dog snakke. Vi var paa Aunstrup efter Blomster til Altankasserne, 8 Tomater og 100 Porrer, vi købte for 122,00. Endelig har vi faaet 6-7 mm., altid en opmuntring.

24. Onsdag. Jeg havde travlt med at plante de forskellige Ting, vi købte i Gaar. Om Eftm. til Tandlæge

25. Torsdag. Vi var i Brugsen en Tur efter Spande til at plante Tomater i. Hans og Ki. kom overraskende og spiste til Aften, heldigvis havde jeg Mad nok, de kørte hurtig igen, for Anna skulle jo i Seng

26. Fredag. Meget fint Sommervejr, bare det ikke var saa tørt, saa nød man det mere. Frk. Pedersen kom til Frokost. Birte var her det meste af Dagen og gøre Svinehuse rene

27. Lørdag. Anker var i Brugsen og hente en hel Masse for nu skal vi jo af med Bilen et Stykke Tid

28. Søndag. Jeg lavede forl. Hare og Citronfromage og havde nok at gøre hele Formd., det kniber jo med at faa Tid at komme i Kirke om sommeren

29. Mandag. Meget varmt 25o, jeg var cyklende til Tandlæge, og jeg brugte ikke længer Tid end før i Tiden. Frk. Pedersen rejste om Formd.
Anker kalker Svinehus, nu er der snart helt fint

30. Tirsdag. Jeg ringede til Anna V., det lader til, at de gerne vil komme til min Fødselsdag.
Fint, fint Vejr igen i Dag. Annie kom cyklende med Jesper og overraskede os Kl. 2. Saa kom Henning ind og satte en Rude i Køkkenvinduet. Jesper kiggede ind paa "Das", vi spurgte, hvad han troede, det var. "Det er vel et gammelt Oliefyr" mente Jesper.
Erna kom herud, hun havde ringet til Skotland, men uden Resultat. Saa ringede jeg og vi fik snakket sammen, der havde været meget fint i Otter-Ferry

31. Onsdag. Jespersens rejste om Formd, de var nu et Par søde Mennesker. I Dag til Morgen 25o, saa det var meget varmt. Vi gjorde rent i Gennemkørselen

 

  Juni

1. Torsdag. I Dag kom der Indbydelse til Annas 1 Aars og Lauras 90 Aars Fødselsdag. Anker i Hvalsø med Rutebilen efter Maling til Vinduerne og Karbolineum til Dørene derude. Halls kom til Kaffen. Meget, meget varmt

2. Fredag. 28o fra Morgenen af. Om Eftm. var det Tordenvejr, men der kom ikke en Draabe Regn. Vi har mærkelig nok ikke faaet Vandingsforbud endnu

3. Lørdag. Dagny kørte i Brugsen for os i Dag, vi savner jo Bilen. I Dag hentede de Fru Mortensen, men nu bliver vi jo snart mange igen.
Ogsaa Torden i Dag, men ingen Regn

4. Søndag. Vi var i Kirke for en Gangs Skyld. Jensen kom om Formd. Dagny og Inga her til Eftm. K. Dagny hentede Hans og Anna paa Stationen. Anna stadig kun tryg, naar hun er hos sin Far

5. Mandag. Hans og Anna skulle med Bibliotekarerne paa Udflugt til Særløse Overdrev, det var ogsaa gaaet meget fint. Stadig meget varmt og tørt med en Masse Myg, men trods alt staar Sæd og Roer godt endnu. Anker til Grundlovsmøde paa Skolen.
Jeg talte med Inger, hun mente næsten, de kom til min Fødselsdag

6. Tirsdag. Stadig 28o og tørt, men i Dag øste det ned i 2 Min. Somme Steder for de store Byger.
Jeg beg. at skrabe og kitte Vinduer. Snakkedamen rejste i Dag, hun var saamænd meget sød og hjælpsom, men hun kværnede jo uafbrudt. Anna V. ringede i Dag, de ville gerne om vi inviterede Ingrid og Bent til min Fødselsdag, saa vil jeg da ogsaa tage Valborg med

7. Onsdag. Det regnede lidt, men det blev kun til saa lidt. Fru Nielsen kom i Gaar, hun fylder 90 i næste Maaned. Om Aftenen til Ingas Fødselsdag. Vi er i Gang med at male Vinduer, men der er jo ogsaa meget andet, der skal gøres bl.a. rydde Salen

8. Torsdag. Hr. og Fru Karl Skov kom til Frokost, de lader til at være meget tiltalende.
Lidt Graavejr det meste af Dagen med lidt Regn. Nu har vi tændt for Fyret igen, det er hundekoldt og blæsende

9. Fredag. Frk. Rasmussen kom til Frokost. Stadig kedeligt Vejr, men ikke Regn af Betydning. Man maa hygge sig inden Døre. Ja, jeg har jo rigeligt at lave altid. Og det er jo lille Annas 1 Aars Dag, det er jo Meningen, vi skal derind i Morgen

10. Lørdag. Kirsten ringede til Morgen, at Hans laa med høj Feber, muligvis Faaresyge. Saa vi maatte jo aflyse Turen - og Inga, som skulle været Moder herude. Midt paa Formd. kom de fra Merløse, Annie havde lavet de fineste haandbroderede Glaskort. Saa kørte de i Brugsen for os og blev her og spiste Frokost. Halls rejste efter Frokost, de var nu saa rare. Inga og Svend kom til Kaffen og Gotthardts til Aften, saa nu er vi 11 i nogle Dage. Det var vist ikke Faaresyge, Hans havde, men Bronkitis, mente Lægen

11. Søndag. Vi skulle have Flæskesteg og henkogt Frugt til Middag, saa jeg fik Tid at stryge en Del om Formd. Jeg ringede til Købhn., det var ikke saa godt med Hans, han havde 402 og de skulle have Læge. Vi var til Aftengudstjeneste og bagefter hos Thorgaards til Samvær og Kaffe. Da vi kom hjem, ringede jeg igen til Hans, den Læge mente, det var Faaresyge, men mente ikke, det gik i Underlivet, naar ikke det havde gjort det

12. Mandag. Jeg bagte Finskbrød og Franskbr., engang imellem regner det, men det bliver ikke rigtig til noget, koldt er det stadig. Slet ikke Vejr for vore Gæster, de maa rafle og snakke og hvad de ellers kan finde paa, men helt tilfredsstillende er det jo ikke. De er nu meget søde allesammen. Godt vi har Fjernsyn, og der er jo V.M. i Fodbold i denne Tid, mest om Aftenen

13. Tirsdag. Nu er det 3. Tirsdag, Ostemanden ikke kom, saa han er sikkert syg. I Dag helt godt Vejr. Vi blev færdige med Vinduerne til Gaarden og fik hængt Altankasserne op igen

14. Onsdag. Jensen rejste i Dag, han var en meget stilfærdig Mand. Jeg bagte Smaakager og større Kager i Formd. Vi fik Bilen igen efter 16 Dages fravær. Anker strøede Gift i Gaarden o. a. Steder og saa var det saa heldigt, at vi fik 5 Min. dejlig Regn bagefter.
Jeg vaskede Gulv og vi stillede Borde op i Salen. Jeg talte med Hans, han har stadig lidt Feber, men mener ikke, det er Faaresyge, men hævede Kirtler. Anna beg. at være glad for at være i Vuggestue

15. Torsdag. Jeg var til Damefrisør og blev permanentet
Skovs rejste. Vi var hos Ingrid og Ragnhild om Aftenen, de har faet et dejligt Hus, synes jeg.

16. Fredag. Frk. Rasmussen rejste, en sympatisk lille Dame. Vi har travlt med at male Porte og Døre. Bitten og Nie kom til Frokost

17. Lørdag. Her skulle kommet et Par, de udeblev, det var jeg saamænd glad for, men det var da frækt alligevel. Men vi er jo nok endda

18. Søndag. Inga og Svend rejste om Eftm., hvor har Svend dog hostet denne Gang, mest om Natten.
Henning og Annie var her, medens vi var til Lauras 90 Aars Fødselsdag. Henn. klippede Hække. De var alle meget charmerede af Jesper, han er jo ogsaa en dejlig Unge, han følges gerne med hvem som helst. Vi var til Middag Kl. 12 paa Munkedamsgd., det var meget hyggeligt og Laura klarede det fint. Vi var hjemme ved 5 Tiden

19. Mandag. Jeg havde travlt med mange forskellige Ting, bagte Smaakager, pudssede Vinduer, gjorde rent paa Værelserne o.s.v. Gotthardts rejste ved 5 Tiden og Bitten ved 7 Tiden, saa er der kun "Nie" og Fru Nielsen tilbage. Det regner aldrig, men vi har Lov at vande efter 7 om Aftenen, det er dejligt. Der er allerede en Del Jordbær, de tegner godt i Aar

20. Tirsdag. Travlhed om Formd. og om Eftm. i Lufth. efter Ellen og Drengene. Niels Frandsen kørte og Inga var ogsaa med, men bevar mig vel sikken et Læs paa Hjemturen, for de havde jo en Masse Bagage. Inga og Niels blev her Resten af Dagen, vi lærte Niels at spille Kr. x, han kunne li' det.
Der kom en yndig Buket Blomster fra Frk. Pedersen

21. Onsdag. Fru Nielsen rejste efter Middag og ellers holdt vi jo Ellens Fødselsdag. Dagny kom en Tur om Aftenen. Og dem fra Merløse kom og spiste

22. Torsdag. Min 70 Aars Dag, det er slet ikke til at forstaa. Flaget var naturligvis oppe fra Morgenstunden - nu 3. Dag i Træk. Annie og H. og J. kom fra Morgenstunden og jeg maatte jo slet ikke lave noget. Siden kom Erna, Dagny, Inga - Ingrid Wamsler, Kirsten Aamand, Mille, Karen, Kaj Kr., Jette, Rigmor og Tage og Kl. 11 ankom Moster Inger. Jesper var meget glad for Martin. Til Middag fik vi Ribbensteg og Jordbær.
Det var en meget festlig Dag med en Masse fine Gaver. Den sluttede med en K. x Jens Otto

23. Fredag. Ellen, Drengene og Inger var til Formd. Kaffe hos Dagny. Ellers havde vi jo travlt med at laane Ting, dække Borde i Salen o.s.v. Nu kommer der store Regnbyger hver Dag, men det er jo kun godt. Skt. Hans Aften druknede i Regn, men vi spillede bare Kr. x

Lørdag 24. Vi ventede 40 Gæster og de kom vist alle. Først Joh. Bramming Kl. 11, saa Hans og Kirsten og lille Anna, som ser vældig yndig ud nu og ikke er saa bange mere - men vi maa ikke tage hende.
Grete Rasmussen kom Kl. 1, Mary Larsen og Datter Kl. 5. Vi fik en kold Anretning, dernæst Oksesteg m. Peberrodssalat, Agurkesalat, nye Kartofler og Is med Jordbær og Flødeskum. Det var svært at faa placeret Gæsterne godt, men vi gjorde os store Anstrengelser. Per, Dagny, Pedersen, Karen (Ejnars) og Ellen sagde lidt forskelligt, Karen paa Vers, det var nu saa fint. H. og Annie kom med en Sang, det gjorde Hans ikke, det skuffede mig. Annie kom med 2 fine Kransekager og hun har broderet 40 fine Bordkort. Baade Herluf - Anna V. - Ingrid og Valborg Madsen var med, saa vi var mange Bornholmere. Temlig store Byger

25. Søndag. Inger - Joh. samt Ellen og Drengene til Morgenkaffe hos Ester. Hans og K. ser paa Hus i Roskilde, men det er vist for lille. De kørte efter Kaffen.
De kom fra Merløse til Kaffen, Jesper græd bitterlig, da de skulle hjem, saa de maatte opsætte det ½ Time. Om Aftenen fik vi et Par Kribler

26. Mandag. Inger og Joh. blev hentet af Birte Kl. 6 Morgen, de skulle hjem. Vi blev stærkt inviteret derover, saa nu er vi gode Venner igen, det er nu hyggeligt. Anker sagde, der havde været lidt Blod, da han var paa W.C., for nogle Dage siden, det betyder forhaabentlig ikke noget

27. Tirsdag. Vi havde ikke noget særligt for. Henn. kom ind efter nogle Jordbær, og bagefter var vi en Tur i Brugsen. Om Aftenen, hvor det var et yndigt Vejr, gik Ellen og Drengene en Tur i Skoven og var bagefter inde hos Høfners. Jeg plantede Blomster ned i Haven, for nu er det saa dejlig fugtigt

28. Onsdag. Køligt Vejr, men ikke noget videre Regn.
Else Chr. - Laura - Nanna og Edil var her til Eftm. Kaffe, det var meget hyggeligt og om Aftenen kom Dagny, Leif og Birte og der blev snakket meget om Alberti og Dønnergaard, der skal en Gang i Julen komme et Par Amerikanere af Dønnergds Slægt, Ellen er blevet udset til at oversætte noget til Engelsk

29. Torsdag. Lidt graat i Vejret, men ingen Regn, jeg plukkede ca. 16 u Jordbær og en Spand Stikkelsbær. Ellen vaskede Haar paa sig og Drengene og de var alle i Bad. Vi fik slaaet Græsplænen, hvor der nu efter Regnen er meget Græs, vi har faaet ca. 40 mm. Dejligt.
Om Aftenen gik vi Tur og var inde paa Møllen. Da vi kom hjem, ringede Noël, alt var godt og vel derovre. Niels skrev Brev til Mrs. Elles, det var meget komisk. Aftenen sluttede med Kr. x

30. Fredag. Ellen til Doktor Kl. 10, han undersøgte hende grundigt, og tog 6 Blodprøver, men ellers kunne han jo ikke sige noget. I Eftm. en Tur i Roskilde, der var en Trafik uden lige - der var nemlig Festival, det tænkte vi ikke paa, der kom nogle store Byger. Vi var en Tur paa Biblioteket om Aftenen, Martin fik nogle Engelske Bøger. Slet ingen Gæster i Dag. Jeg ringede til Helga og Holger og Inger ringede om Formd., de havde ikke faaet en Draabe Regn, det var mærkeligt - i Østerlars 12 mm.