Dagbøger 1978

 

1978 Januar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Søndag. Vore Julegæster begyndte at rejse, først om Formd. Hansens (Olga) fra Købn., de var nu saa flinke, lod til gerne at ville komme igen. Efter Middag rejste Carlo, Kaj og Karen, Afskeden var ikke saa hjertelig, som den plejer at være, de talte heller ikke hverken om Fastelavn eller Paaske, det maa de jo selv om. Derimod vil Inga og Svend gerne have "Fyrstesuiten", hvis det kan lade sig gøre. Jeg talte med Annie, de havde kun været sig selv og havde haft det dejligt, holdt ud til Kl. 2, spist Rejemad og drukket Vin Kl. 12 og siden danset - det lyder godt. Hans og Kirsten havde vist kun haft en Gæst. Inga og Dagny her til Eftm. Kaffe

2. Mandag. Fru Olsen tog afsted om Formd. saa er der kun Nie og Fru Johansen tilbage, sikken vi kan krible, men nu maa jeg se at faa gaaet mine Ture igen. Min Forkølelse er vist ogsaa forbi. Vi var alle 4 en Tur i Hvalsø, jeg købte denne Bog og 3 Hyacinter

3. Tirsdag. Vævningen beg. igen, der var vist ikke saa mange. Det var koldt og blæsende

4. Onsdag. Jeg tænkte paa at ringe til Emmy, Henry havde jo fyldt 70 i Dag, havde han levet. Jeg fik det bare ikke gjort. Margot fra Roskilde kom til Middag og Frokost, hun er tilsyneladende baade sød og intelligent, men hvor har hun uendelig mange Svagheder, virkelige ell. indbildte, det ved man ikke. Vi var ude hos Ester til en hyggelig Kop Eftm. Kaffe sammen med den øvrige Familie

5. Torsdag. I Formd. fik vi det sidste Slag Kr. K., saa er det forbi for denne Gang, Nie rejste med 1131, men lovede at komme snart igen. Fru Joh. tog Pynten af Juletræet, det er mærkeligt, for det Træ, som jo er Ædelgran, drysser saa skrækkeligt, det gør det jo ellers aldrig. Der var Brev fra John og Betty i Dag med Tak for Klokkestrengen. Jeg skrev til Kirsten

6. Fredag. Jeg tog al Julepynten ned og gjorde godt rent i Stuerne. Gjorde et langt Brev færdigt til Ellen. Anker skrev Regnskab. Solveig og Børge kom om Aftenen, de er efterhaanden jævnlige Gæster

7. Lørdag. I Dag blev saa Fru Johansen hentet, hun mente selv, hun kun havde været her i 14 Dage, men det var jo altsaa 3 Uger.
Jeg vil skrive, hvad vi faar til Middag, naar vi har Gæster, saa jeg ikke skal give dem det samme igen næste Gang. Altsaa Engelsk Kødgratin og Blommegrød

8. Søndag. Her er ved at være optaget til Paaske nu, det kan nok ikke nytte at regne med Karen og Kaj, der er ogsaa nok, der gerne vi. Fru Johansen, Fru Olsen, Karl og Jonna, Solveig og Børge. S. og B. tog afsted efter "Herskab og Tjenestefolk". Ande og Kyllingest. og Stikkelsbærtrifli

9. Mandag. Anker skulle op hos Regnskabsføreren og jeg kørte med og fik saa ikke lavet stort andet den Formd.. Om Aftenen var Anker til Opstillingsmøde medens jeg besøgte Inga, jeg talte med Fru Sørensen, hun gav Karen det glatte Lag

10. Tirsdag. Til Engelsk første Gang efter Jul, jeg havde 2 Kander Kaffe med og kunne ikke gaa derop.
Det er Slud og kedeligt Vejr, men rart inden Døre, og jeg har jo nok at tage mig til. Talte med Elise, hun har stadig daarligt Ben, kommer maaske herud - men jeg er bange, den Hund vil gø ustandseligt. Frk. Pedersen ringede og ønskede godt Nytaar - Karen fik igen en lille Omgang

11. Onsdag. En travl Dag. Først til Damefrisør om Formd., derefter ud og se og høre Ester fortælle om sin Afrikarejse paa Plejehjemmet og om Aftenen i Højskoleforen. og høre Mads Lidegd fortælle om Grønland. Det gjorde han paa en interessant og letforstaaelig Maade, men hvis man ikke hører godt, kan det nok knibe med at høre ham, han taler meget stille

12. Torsdag. I Dag var Jorden hvid, da vi kom op, og det sneede og blæste hele Dagen, men der blev ingen Driver, for det var nærmest Tø, men de lover Frost. Bare ikke Føret bliver for slemt. Jeg var til Porton. hos Mejeribestyreren mens Anker besøgte Aksel og Gudrun og var i Brugsen. Vaskede 1 Mask. hvidt. Gjorde rent i Stuerne. Redte op til H. og Ki. i Sovev.

13. Fredag. Travlt om Formd. med Madl. o.s.v. Kl. 4 kom Hans, Ki. og lille Anna og siden kom de fra Merløse til Spisetid. Henn. er meget forkølet, bare vi ikke alle bliver smittet. Anna ville ikke sove i den lille Seng, saa de maatte slæbe Barnev. ind, saa faldt hun omsider til Ro. Hun er en dejlig lille Pige, men ikke saa livlig, som Jesper var i den Alder. Vi havde en hyggelig Aften sammen

14. Lørdag. Lærke og hendes Mor, samt Keld, Anne og Frederik kom til Frokost. Vejret var saa fint, at de Unge kunne trille med Barnevognen til Særløse Kirke og nyde Udsigten. Til Middag Luxus Koteletter og Is. Der var Brev fra Ellen, hun vil søge Professor for sin Slidgigt

15. Søndag. Susse og Lærke tog afsted om Formd. Frederik og hans Far og Mor efter Frokost. Hans og Ki. efter Kaffetid, saa sænkede Ro og Orden sig atter over Huset. Om Aftenen var vi en Tur hos Ejnar og Karen, vi snakkede, spillede Kort og havde det vældig fornøjeligt

16. Mandag. I Dag snøfter vi om Kap, saa Henning har da smittet os, det er slet ikke særlig morsomt, godt vi ingen Gæster har

Tirsdag 17. Skønt forkølet tog jeg dog til Engelsk, men jeg gik ikke. Om Eftm. lavede jeg Haandarbejde saa meget, som jeg gad

Onsdag 18. Atter en Dag med Forkølelse, dog ikke saa slemt som i Gaar. Jeg skrev Brev til Ellen. Talte med Hans, Kirsten var forkølet og havde ikke røget i 2 Dage. Og de havde regnet ud, at hvis de ikke røg, kunne de nemt faa Raad til Bil. Sørgeligt at de ikke kan holde op

Torsdag 19. Jeg gjorde lidt rent, vi venter jo Gæster i Morgen. Var en Tur i Hvalsø efter nyt Plastik til Bordet og lidt Blomster. Til Kirkeskole

20. Fredag. Solveig, Børge og Carlsen kom om Aftenen. Vi naaede at faa et Spil Kr. x inden Sengetid

21. Lørdag. Havde det hyggeligt med vore Gæster. Vi fik spillet meget. Om Formd. kom Helge fra Svømning, han trængte til nogle Pebernødder.
De fik Spinat - br. Kart. - Skinkefrikadeller - Blommegrød

22. Søndag. I Dag var Jorden hvid, da vi kom op, et meget fint Vinterlandskab. Atter en hyggelig Dag med Spil og Snak. Gæsterne kørte efter "Herskab og Tjenestefolk". Til Middag - forloren Hare og Is, til Aften Røræg og Makrel

23. Mandag. Jeg rullede alt det Tøj, som har ligget og ventet længe. Beg. at gaa Ture igen, nu er Forkølelsen ved at være forbi. Om Aftenen ude og høre Niels Fenger fortælle om "Blæsten gaar frisk over Limfjordens Vande", en Skam, der ikke er flere, for han fortæller godt

24. Tirsdag. Jeg gik til Engelsk, Føret var fint paa Vejene, men efter Middag sneede det meget, saa var det forbi med det gode Føre. Jeg var ude og kigge paa Vævningen og kunne godt tænke mig at faa sat noget paa min Væv, jeg ved bare ikke rigtig hvad, og der er jo én, der gerne vil laane den igen til midt i Februar

25. Onsdag. Med de gamle i Hvalsø og saa "Landmandsliv", baade Køretur, Forestilling og Is ell. Sodav. i mell. Akten var gratis, saa det var jo en fin Eftm. Om Aftenen paa Biblioteket

26. Torsdag. Jeg gjorde rent i Bænken, det trængte der sandelig til, der havde oven i købet været Mus, dog ikke gjort nogen Skade, det var rart at faa det overstaaet

27. Fredag. Jeg bagte br. Kager og Franskbr. om Formd. og gik min Tur. Om Eftm. til Rigmors Fødselsdag, kun Laura, Joh. og Ester manglede. Derfra kørte vi til Merløse og spise, som altid dejlig Mad og hyggelig Atmosfære. Jesper snakkede om Sadat og Anker Jørg. som var de gamle Bekendte. Han laa nok i sin Seng 2 Tim. før han faldt i Søvn, men han sang og snakkede, en Gang imellem raabte han ned til sin Far og Mor

28. Lørdag. I Dag ville Far jo være fyldt 104 Aar havde han levet. Anna V. ringede i Formd., at man havde fundet Faster Marie død paa Gulvet i Gaar. Hun havde tilsagt en Sagfører til Kl. 2, men fandt Døren laaset. Saa maatte Politiet træde til og brække Dørene op - og saa fandt de hende. Doktoren sagde, hun havde ikke været død ret længe - men nu skal hun saa ind paa retsmedicinsk Institut til Undersøgelse.
Om Aftenen ude hos Inga til hyggelig Komsammen sammen med Ingrid og Ragnhild, Helge, Karen og Svend

29. Søndag. Vi var inde hos Hans og Ki. til Frokost Kl. 1 sammen med Dagplejemoderen og hendes Mand, som er ansat ved den kgl. Vask - saa vi kunne da faa lidt Hofsladder, han sagde nu ikke noget ufordelagtigt om dem. Anker og ham havde mange fælles Bekendte hernedefra. Kirsten havde lavet en dejlig Frokost og jeg havde Herregaardsæblekage med, saa vi var godt forspist efterhaanden. Lille Anna var meget sød og rolig og ikke bange. Kl. godt 5 tog vi ud til Carlsen og havde en hyggelig Aften. Hun bor dejligt. Vi var først hjemme ved 12 Tiden

30. Mandag. Jeg snakkede baade med Anna V. og Helga i Formds., det var dem, der ringede ang. Faster Maries Begravelse. Det lader til, at Inger vil ordne, hvad der skal ordnes, men vi maa hellere tage med derover. Annie var syg i Gaar og kastede op, men havde det godt i Dag I Eftm. kørte vi for Katr. til Plejehjemmet, vi fandt Laura nede i Terapien, de laver mange fine Ting der, men faa er vel saa dygtige som Laura

31. Tirsdag. Til Engelsk om Formd. og om Eftm. en Tur i Roskilde, jeg skulle have Garn til en brun Hue, naar vi nu skal rejse til Kerteminde, vi kørte om Hvalsø hjem. Jeg fik næsten strikket Huen om Aftenen

 

  Februar

1. Onsdag. Anna V. ringede, jeg maatte, som den ældste, sige Tak til Folk i Kirken, som havde været gode ved Faster Marie, det maa jeg jo saa prøve.
Til Damefrisør om Eftm.

2. Torsdag. Vi maatte tidlig op, da vi allerede skulle fra Roskilde 822. Vi traf Bente og Niels samt Inger og Anna V. med det samme. Det gik bedre end ventet med Inger, saa det gaar vel i Orden igen med os. Da vi kom til Kertem. var vi først hos Gartneren og betale Kranse og Buketter, der var ikke saa faa, bagefter hos Sagføreren. Det viste sig, at Faster M. har testamenteret, hvad hun ejer, Halvdelen til Onkel Antons og Halv. til sin Familie. Desuden 4000 til Valgm.[enigheden], nogle Tusind til Clara Pontoppidans Fond samt noget til en Hjemmehjælper. Der var 35.000 i Banken og saa er der Huset, jeg tror det var vurderet til 390.000 ell. var det 490.000, jeg er ikke sikker. Sølvtøjet skulle hendes Fam. have. Alt Indbo skal skrives op og saa skal vi sætte x ved, hvad vi vil have. Bare ikke der kommer x ved de samme Ting. Vi gik paa Hotellet og fik lidt Middagsmad og derfra til Kapellet, Begr. var sat til 1330. En ældre Pastor Frederiksen holdt en pæn Ligtale, han kendte hende jo saa godt. Et pænt Kaffebord ventede paa Hotellet og der fik vi jo hilst paa de forskellige af dem, som har set til Faster og som hun var glad for. Fasters fine Marcipan var paa Bordet. Siden var vi saa nede i Huset, hvor Sagføreren ogsaa var med. Og saa var Fru Frederiksen, en sød og livlig gammel Præstekone, saa venlig at invitere os alle paa Aftensmad, en meget hyggelig Afslutning paa Dagen. Vi startede fra K. ved 8 Tiden og det var saadan set 1 Time for sent for Bornholmerne, men det vidste de ikke, før vi var paa Storebælt. De havde kun 1 Kvarter fra Hovedb. og til de skulle sejle, men de har nok naaet det.
Da vi kom af i Roskilde var Jorden hvid, det sneede kraftigt og føret var daarligt, men vi naaede da hjem i god Behold

3. Fredag. Vi sov længe og fik vist ikke lavet noget særligt. Om Aftenen ringede Helga, hun ville jo gerne have lidt Besked om det hele og Anna V. var jo rejst til Fredericia

4. Lørdag. Det er et meget fint Snelandskab, men kun en Smule Frost. Margot ringede, om hun maatte komme til Frokost, de fik hun lov til og var her saa Resten af Dagen. Det er en mærkelig Størrelse, men hun snakker da meget fornuftigt. Endelig Brev fra Ellen, hun har været hos Professor, men han kunne ikke finde ud af, at hun fejlede noget ell. i hvert Fald, hvad det kom af. Hun skrev da ogsaa, at hun syntes, det gik bedre. Men de er vist alle forkølede igen

5. Søndag. Fastelavn, men det har vi nu ikke mærket noget til, her har været meget roligt. Gudrun ringede om ikke vi kom en Tur derop om Aftenen, det gjorde vi saa, Katrine og Dagny var der ogsaa, saa vi kom ikke til at spille Kort. Stadig Vinter og let Frost

6. Mandag. Jeg skrev et langt Brev til Ellen og laver jo ellers Haandarbejde i denne Tid. Hos Edil og spille Stop

7. Tirsdag. Jeg gik til Engelsk i fint Vejr med Solskin og Sne, meget fint Landskab. Jeg skrev til Ellen, at vi ville ringe Mandag Aften efter 6, saa det maa vi huske.
Som sædv. Vævning

8. Onsdag. Om Aftenen til Møde i Højskolefore., Forstanderen for Slagteriskolen holdt et meget interessant Foredrag om de unge, Arbejdsløsheden, E.F.G. Kursus

9. Torsdag. Det sneede temlig meget. Vi var til Porton. Møde hos Dagny, bagefter i Brugsen

10. Fredag. Frk. Petersen kom til Frokost og senere til Kaffen kom Solveig, Børge og Carlsen.
Saa nu bliver der Gang i Spillet igen, i denne Tid er der jo Tid til det. Hyldebærs. og sammenk. Ret m. Ris

11. Lørdag. Det blæser og sner over hele Landet, mange Steder er det helt ufremkommeligt, heller ikke for godt her omkring. Hyggeligt inden Døre, i Dag opgav jeg min Tur. Suppe og Kød i sursød Souse

12. Søndag. Børge og S. kørte straks efter Kaffen, fordi føret var saa daarligt. Vi skulle været til Aftengudstjeneste og bagefter hos Karen Sivertsen, men blev hjemme p. Gr. af Vejr og Føre.
Der er fine Snelandskaber nu

13. Mandag. Det sner, men det er ret mildt. Vi spiller, den Tid, jeg kan faa, det er jo om at benytte Lejligheden. Hans ringede, og vi blev enige om, at Ki. skulle have Bogen "Oprør fra Midten" i Fødselsd.g. Dagny ringede, at Asta var kommet paa Sygehus med en lille Hjerneblødn. og det kneb hende at synke, forhaabentlig gaar det i Orden igen inden for længe. Vi ringede til Ellen, hun har det stadig ikke helt fint. Ang. Sommerferien mente hun, at de ville gerne være hjemme i 6 Uger for Drengene ville saa gerne være her længe, og saa vil de ikke udsætte min Fødselsdag. Vaskede Gulv i Salen

14. Tirsdag. Jeg gik til Engelsk, hoppede i Sneen op ad Stien, der var ikke særlig fremkommeligt.
Ellers hyggede vi os med Damerne

15. Onsdag. Jeg bagte lidt om Formd. Det er stadig Frost og Sne, men dejligt Vejr

16. Torsdag. I Dag kom Bitten til Frokost, men rystede paa Hænderne og havde det ikke særlig godt.
Om Aftenen var vi til Kirkeskole, en Brøndum holdt et meget interessant Foredrag. Jeg sendte et Brev til Kirsten

17. Fredag. Fuglene ude paa Brættet er glade for lidt Føde nu og der var 6 Solsorter i Haven. Vi har det rart inden Døre, selv om det fryser bravt udenfor. Jeg snakkede med Kirsten, der er et Spektakel nedenunder, saa hun vaagner ved det om Natten - og gaar ned og skælder ud - det hjælper bare ikke. Jeg foreslog Ørepropper

18. Lørdag. Bitten og C. med i Brugsen om Formd.
Ellers spillede vi jo K. og havde det hyggeligt. Saa pludselig sent paa Aftenen, som vi allerbedst sad, faldt Bitten ind over Bordet og fik Krampe, det var væmmeligt, hun skreg og hylede og var helt fra det, var ogsaa bange for os. Vi ringede efter Ambulancen, for nogen Doktor kan man jo daarlig faa fat i, inden den kom, var hun da kommet til sig selv. Carlsen tog jo med, og det varede ikke saa længe inden de var her igen, det havde vi da ikke ventet

19. Søndag. Bitten var træt, men ellers normal. Vi var i Kirke for engangs Skyld. Margot og Frederiksen, for Resten en tiltalende lille Mand, kom til Frokost og Kaffe. Dem fra Merløse kom til Kaffe og Middag Kl. 7, vi skulle jo se "Herskab og Tjenestefolk" først. Jesper var saa sjov og sød, kom med saa mange sjove Kommentarer fx om Kødhammeren: "Det er den, som Farfar hamrer Flæsket med".

20. Mandag. Frk. Petersen tog afsted med Bilen Kl. 1, de andre ventede jo paa Fyren, som skulle kommet til Frokost, han kom ikke før ved 4 Tiden og gav Vejret Skylden, det var nu heller ikke for godt - men det var nok ikke derfor. Saa blev der lidt stille i Huset. Jeg sendte Kort til Valdemar, han fylder jo 80 paa Onsdag

21. Tirsdag. Jeg gik som sædv. til Engelsk, vi har det nu altid morsomt, og noget lærer vi da ogsaa

22. Onsdag. Jeg var til Damefrisør og blev Permanentet om Formd. Til Aften kom en Dame, som skal være her et Stykke Tid hvis ellers hun kan finde sig i det.
Jeg talte med "Nie", hendes Nerver staar jo noget paa Højkant over alt det med Bitten og Fyren. Jeg snakkede ogsaa med Annie, Henn. skal sammen med 3 andre rejse en Tur til Tyskland i næste Maaned, for alt betalt ogsaa Lommepenge

23. Torsdag. Det blæser og ryger og er koldt i Dag. Det lader til, at vor nye Dame finder sig godt til rette.
Der var Brev fra Ellen, d. 9 Marts skal hun til stor Undersøgelse

24. Fredag. I Dag er Indkørselen helt lukket af Sne, men i Eftm. er det Tø, saa maaske vi kan faa Bilen ud i Morgen. Jeg ringede til Hans og Ki., de var lidt trætte, fordi Anna var lidt pylret i denne Tid, maaske ondt for tænder, saa de fik ikke saa meget Søvn

25. Lørdag. Meget taaget og mildt. Vi fik Indkørselen fri saa Anker kunne komme i Brugsen. Jeg bagte Smaakager og Horn og vaskede 1 M. hvidt

26. Søndag. Anker i Kirke. Jeg ringede til Inger og hun var virkelig saa sød og venlig, saa nu er vi nok gode Venner igen. Vi fik den Liste fra Kerteminde, hvor vi skal krydse af, hvad vi gerne vil have - jeg ved ikke, om der er noget. Vi var en Tur i Merløse til Eftm. Kaffe

27. Mandag. Jeg skrev til Ellen og sendte Penge til Drengenes Fødselsdag. Meget taaget

28. Tirsdag. Gik til Engelsk i meget taaget Vejr. Nu er det jo snart forbi for i Aar, kedelig nok, men der blliver naturligvis saa meget andet at tage fat paa. Det gaar godt med Fru Sørensen, hun er en meget sød Dame

 

  Marts

1. Onsdag. Stadig lige taaget, nu vil vi gerne snart se Solen igen. Jeg strøg lidt og i Eftm. syede jeg et Forklæde

2. Torsdag. Oppe hos Edil til Formdsk. og om Eftm. i Hvalsø og købe en ny Kjole til 268,00.
Om Aftenen til Kirkeskole. Fru Sørensen tør heldigvis være alene hjemme

3. Fredag. Som sædv. taaget. Solveig og Børge kom til Eftm. Kaffe og Hans kom til Aften og hentede Bilen. (Stegt Flæsk og Solbærgrød)

4. Lørdag. Hans kom midt paa Formd. med Anna. Hun var ikke bange, naar bare Hans var lige i Nærheden. Hun er meget sød og hun sov sine 12 T. i sin nye Klapsammenseng. (Citronsuppe og Frikadeller)

5. Søndag. Kirsten kom midt paa Formd., havde en yndig Buket med til mig. De skulle jo allerede afsted ved 4 Tiden og havde en Masse at pakke sammen, baade Seng, Barnevogn og Kørestol. Fru Sørensen blev hentet om Formd., hun var nu en vældig sød Dame. Solv. og B. tog ogsaa afsted lige efter Kaffen, saa nu er vi alene igen. (Ribbensteg og Æbletærte)

6. Mandag. Endelig Solskin og Blæsevejr. Jeg snakkede med Inger igen, for Birthe vil jo gerne bo der.
Om Aftenen ude hos Ester, for Leif er jo kommet hjem

7. T. I Dag gik jeg til Engelsk i fint Foraarsvejr med Lærkesang, for første Gang i Aar. Om Eftm. var vi til stort Kaffebord i Salen, der var Væveudstilling og Damer fra Mosede. Bagefter ude og se Film om Vævning ude paa Efterskolen

8. Onsdag. Vi gjorde 8 Høns i Stand, de kosted 9 Kr. Stk. Om Eftm. var vi i Roskilde, Inga var med, vi købte Bøger til Helge og Skærebræt til Annie, jeg købte Stof til Dynebetræk til Anna. Om Aftenen paa Biblioteket. Vores gamle Maler Ruth ringede, hun var syg, hun lød nu ogsaa saadan lidt mærkelig

9. Torsdag. Der var Portonovo Møde hos Ole Larsen. Ole viste Lysbilleder fra sin Rejse til Calcutta, saa der blev hverken læst eller sunget, Pedersens var der ikke

10. Fredag. Anker var ude med Bilen. Vi fik Olie igen allerede, det gaar meget tit paa, synes jeg. Jeg fik lavet Tegning til Dynebetræk til Anna

11. Lørdag. Om Formd. i Hvalsø med min lange Kjole, der skal lange Ærmer i. Per og Karen kom til Frokost og Margot og Frederiksen til Eftm. Kaffe og Suppe

12. Søndag. Om Formd. i Kirke alle 4. Da vi kom ringede vi til Skotland, Ellen var jo til en stor Undersøgelse i Torsdags, de kunde ikke se, hun fejlede noget som helst, hun havde det ogsaa godt nu, syntes hun, men det svinger vel lidt. Dagny og Inga var her til Eftm. Kaffe, de kørte alle til Aften og saa kørte vi til Merløse til Annies Fødselsdag. De havde haft Influenza derovre baade Annie og Jesper, men var kommet over det. H. havde foræret A. en elektr. Symaskine og Jesper havde købt et elektr. Krøllejern

13. Mandag. Vi kørte til Kundby, havde Erna og Inga med, Asta har det udmærket nu

14. Tirsdag. Jeg var først til Damefrisør og bagefter ude hos Mette og se Lysbilleder fra Indien, det var Engelskholdet, saa er det forbi for denne Gang med Engelsk. Henn. rejste til Tyskland i Dag, de var lige indom med ½ Grisehoved. Jesper hoster og er lidt sløj, de skal bo hjemme hos Mormor i disse Dage. Vi var i Hvalsø efter min sorte Kjole. Jeg beg. paa lille Dyneb. til Anna

15. Onsdag. Pedersens 70 Aars Dag. Rigtig hæsligt Vejr med Blæst og Regn, men ellers en dejlig Dag som beg. paa Skolen med Morgensang og Kaffe. Derefter en lille Tur hjem og saa i Kirke Kl. 11½ og der var sandelig Sang og Musik og Kirken var fuld. Saa kørte vi over hos Pedersens og fik et Glas Vin og var der til vi Kl. 13 skulle til Middag paa Skolen. Vi fik en kold Anretning samt Flæskekam og henkogt Frugt m. Raacreme. Derefter Kaffe og siden "Les Lanciers", altsammen meget fornøjeligt - Ta' selv Bord inden vi kørte hjem ved 8 Tiden. Vi hørte, at Morten var død i Gaar, det var trist

16. Torsdag. Det regner igen i Dag. Vi kørte ind med Bøgerne til Helge, der var jo mange andre, han var ikke engang blevet barberet inden de begyndte at komme

17. Fredag. Moster Inger ringede og spurgte, om hun skulle sende nogle Grønsager med Birte, , som rejsesr hjem i Aften, det var jo meget venligt af hende. Midt paa Formd. medens jeg var ved at bage Smaakager, kom Henn. - Annie og Jesper. A. havde jo hentet H. i Viby og der havde været noget i Vejen med Bilen, saa de kom meget senere til Viby end beregnet. Men han havde da haft en god Tur, 1. Kl. med Toget og 1. Kl. Hotel og Udflugt i Omegnen saa det var da morsomt. Og saa var der et langt og morsomt Brev fra Kirsten om Anna, hun er nu sædeles god til at skrive. I Dag har det været en værre Snestorm, det havde man jo ikke rigtig tænkt sig, men det tør vel snart væk igen

18. Lørdag. Jeg gjorde rent i Børnev. - Badev. Øverste Stue og Morgenrøden og redte Senge op. Morten blev begravet, men vi var ikke med

19. Søndag. Det har frosset omkring 10o i Nat, men det er fint Vejr skønt en skarp Nordenvind. Vi var i Kirke inden vi skulle ind paa Orupgd. Kl. 1. Det var en meget hyggelig Fest (selv om det kneb lidt med Kartofler). Vi fik Tarteletter med Høns og Oksesteg med Grønsager og i første Omgang uden Kartofler, derefter Is m. Blommer, vi sang mange Sange, Hans Erik mindedes sin Mor, Knud holdt en sjov, lille Tale og Kaj er jo altid mosom at høre paa, og vist meget glad for Helge. Vi spiste i Frugthuset bagefter Kaffe og Snak i Stuerne. Vi var hjemme ved 8 efter at vi havde faaet Suppe og nybagte Horn

20. Mandag. I Dag Snestorm. Kl. 10 kom Karl og Jonna, de to som kørte dem ud, var her til Frokost og Kaffe. Kl. 5 kom Fru Johansen, trods Vejret var de ikke bange for at køre fra Købhn.
Om Aftenen var vi i Beboerhuset og høre Niels Fenger fortælle om Joh. V. Jensen

21. Tirsdag. Anker hentede Fru Olsen om Eftm.

22. Onsdag. Carlsen og Bitten kom til Frokost, nu ser Bitten frisk ud igen, de havde nogle yndige Tulipaner med

23. Skærtorsdag. I Dag kom Inga og Svend, saa nu er vi 10. Nu er det Tøvejr, saa forsvinder Sneen vel snart. (Karbonader med Kart. og Grønsager samt Svedskeris)

24. Langfredag. Jeg snakkede med Joh. og Inger, de var meget søde. (Flæskesteg og Svedskeris igen). Børge og Solveig kom til Aften. Vi var hos Dagny til Aftenkaffe

25. Lørdag. Det er absolut ikke Paaskevejr, men Stemningen er god inden Døre, det er jo det vigtigste.
(Irsk Stuvning og Kærnem.koldskaal)

26. Paaskedag. Anker i Kirke. Vi saa en amer. mucikall om Eftm. og spillede naturligvis Kr. Kryds og andre raflede. (Paaskefrokost. (Ribbensteg og Is til Middag)

27. 2. Paasked. Saa begyndte vore Gæster at rejse igen, Inga og Svend kørte efter Kaffen.
(Høns i Citronsauce og henk. Frugt)

28. Tirsdag. Carl og Jonna blev hentet og det Par spiste Frokost her. Efter Kaffen kørte Carlsen, Bitten og Fru Olsen, saa nu er det største Ræs forbi, jeg har for Resten slet ikke haft særlig travlt, jeg synes, vi har haft det hyggeligt uden nogen sure Miner. Vi flyttede ind igen

29. Onsdag. Den første Foraarsdag, det er 12o, Lærkerne synger og der staar Masser af Vand allevegne. Det varer længe inden man kan komme i Marken.
Jeg skrev et langt Brev til Ellen

30. Torsdag. Hans ringede, at de ville komme i Morgen, saa maa vi hellere flytte ud af Sovev. igen.
Børge blev saa tosset, da de andre sad og spillede Kort, han fór afsted i Bilen og var borte i over en Time

31. Fredag. Børge kørte til Købhn. og tog vore Børn med tilbage, men lille Anna havde været saa søsyg og kastet op, saa de maatte holde Storvask, da de kom herud. Heldigvis var der ikke kommet ret meget i Bilen. Hans gik rundt med Ankers Bukser paa

 

  April

1. Lørdag. Jeg glemte at skrive, at her kom Brev med fine Tegninger og Skolebøger fra Skotland i Gaar.
Fru Johansen blev hentet af sin Søn inden Frokost, hun havde det ikke ret godt. B. og Solv. tog afsted lige efter Frokost og siden kørte vi alle til Merløse og drak ,Kaffe.
Jesper og Anna var søde sammen. Anna faar flere og flere Krøller og saa har hun mørke Øjne.
Om Aftenen fik vi et Slag Kr. Kryds

2. Søndag. Anna sov godt hele Natten og de var ude og køre lidt med hende, men det var lidt koldt og blæsende. De ville afsted allerede ved 3 Tiden for at være hjemme i god Tid inden Anna skulle i Seng. Jeg ringede til Carlsen

3. Mandag. Jeg gjorde hovedrent i Sovev. og vaskede Gardiner. Var nede med et Blad til Karen og sad en Times Tid og snakkede

4. T. Vævning for sidste Gang. Jeg gjorde rent i Badev. Det er Solskin og godt Tørrevejr i Dag. Kirsten ringede og sagde Tak for sidst, de var kommet godt hjem med Anna

5. Onsdag. Gjorde rent i Børnev. og var til Damefrisør Kl. 4. Om Aftenen paa Centralskolen til Udstilling af Vinterens Arbejde - Vævning - Knipling - Porcelænsmaling - Skindarbejde - Keramik og Kjolesyning, mange fine Ting. Frelsens Hær underholdt med Sang og Musik og der var Kaffe og Boller og Svedsketærte

6. Torsdag. Jeg gjorde rent i den øverste Stue

7. Fredag. Gjorde færdigt i den øverste Stue og beg. i 2. Stue, var desuden i Haven. Jorden i Urtehaven er saa haard i Aar, det maa være alt det regn og Sne.
Jeg ringede til Elsa og vi snakkede ½ Time, hun fyldte 63, men har det godt - og Karl fyldte jo 40.
Om Aftenen paa Biblioteket og hos Ak. og G. og spille Kort

8. Lørdag. Dejligt Vejr. Jeg gjorde færdigt i 2. Stue, lavede Is og bagte Søndagskræs, de kommer fra Merløse i Morgen. Anker harvede Gaardsplads og harvede et Stykke for Birte, som ikke er rigtig rask

9. Søndag. Vi var i Kirke Kl. 11 i Allerslev. De kom fra Merløse til Kaffe og blev Resten af Dagen. Jesper var med oppe efter Mælk. Da Jette spurgte, hvor gammel han var, svarede han "Jeg er slet ikke gammel". Forleden havde han sagt til Annie "Jeg fryser, lad os køre ud til Farmor, der er dejlig varmt". Da Erna spurgte, om han vidste hvor hun boede, svarede han "Ja, du bor oppe ved den Mølle, som jeg ikke maa røre ved"

10. Mandag. Jeg gjorde rent paa "Jomfruburet" og var i Haven, selv om det blæste ret koldt. Vaskede ogsaa en Maskine hvidt. Inga ringede, om jeg kunne tage Porto Novo Mødet i Stedet for hende, da hun skulle til Begravelse

11. Tirsdag. Jeg gjorde rent i Hverdagsstuen.
Om Aftenen til Generalfors. i Brugsen.
Anker til Barber

12. Onsdag. Gjorde rent i Gangen. Og bagte franske Vafler. Saa var vi en Tur i Brugsen. Det var grimt koldt Vejr med Snebyger indimellem

13. Torsdag. Vi havde Porto N. Møde 6 meldte Afbud, men vi var da 12 alligevel. Mange har Influenza i denne Tid, haaber vi slipper for det

14. Fredag. Hr. og Fru Buckhard fra Fensmark kom i Dag til Kaffen, det lader til at være et Par meget sympatiske Mennesker. De har boet i Afrika det meste af deres Liv. Der var Brev fra Ellen i Dag, de har bestilt Billet til d. 20 Juni og hjem d. 20. Juli

15. Lørdag. Buchardts havde deres Søn, Svigerdatter og 2 Børn i Besøg, de var meget tiltalende. De kom til Frokost og blev til Kl. 7. De fik Suppe og Høns og selv Børnene kunne lide det. Brev fra Kirsten

16. Søndag. Vi havde en meget rolig Søndag med vore 2 Gæster

17. Mandag. Jeg gjorde rent paa "Morgenrøden"

18. Tirsdag. Vore Gæster besøgte noget Familie og var borte det meste af Dagen. Jeg gjorde rent paa "Aftenrøden" og lille Badev. Skrev Brev til Ellen

19. Onsdag. Buchardts tog afsteed lige efter Middag, saa vi flytter ind i Sovev. igen. Jeg gjorde mig færdig paa Loftet og lakerede Trappen

20. Torsdag. Fru Sørensen kom til Frokost. Om Eftm. var vi til Dagnys Fødselsdag

21. St. Bededag. Carlsen kom til Aften, det er godt, hun kan snakke med Fru Sørensen. For en Gangs Skyld har vi ikke mange i Bededagsferien

22. Lørdag. Vi blev færdige med at rive Urtehaven over, og jeg har slaaet Græs her og der, men det er for koldt endnu, det vokser ikke meget. Anker satte nogle Kartofler i Urtehaven

23. Søndag. Det var helt godt Vejr. Damerne var oppe og se Karls smaa Lam, om Eftm. var vi en lilleTur i skoven - og ellers spillede vi jo Kr. x

24. Mandag. For en Gangs Skyld regnede det det meste af Dagen, men der kom nu ikke ret meget alligevel. Carlsen og Sørensen rejste om Formd. og Fru Helms og en anden Dame fra Roskilde var her det meste af Dagen. Om Aftenen til Aarsmøde

25. Tirsdag. Jeg gjorde rent i Spisek. om Formd. Om Eftm. til Damefrisør og indom paa Plejehjemmet.
Om Aftenen i Merløse, for nu faar vi jo Gæster og kan ikke komme der foreløbig

26. Onsdag. Vi kørte til Kerteminde Kl. 730, havde Inga med til Rynkeby, hvor vi gjorde holdt og fik Formds. Kaffe. Vi købte Blomster til Faster Maries Grav og naaede ud til Huset i god Tid. Der holdt 3 Biler og Knud gik der og halvfrøs. Sagføreren kunne ikke faa Døren laaset op - men det kunne Knud. Saa gik Lodtrækningen sin Gang, Kjeldsenerne var absolut ikke uinteresserede, men Helga havde jo slaaet flest Krydser og fik jo meget. Vi fik "Store Nordiske Leksikon" Stueuret, Døbefonten - 6 Glas - 1 Gyngestol og Køkkenbord og 4 Stole.
Vi var oppe hos Pastor Frederiksens, paa Kirkegaarden, hos Hjemmehjælperen og kørte saa til Rynkeby igen, hvor vi fik dejlig Mad og naaede dog at køre ved halv syv Tiden. Paa Færgerne var et farligt Svineri, p. Gr. af Strejken, men vi kunne jo blive i Bilen.
Vi var hjemme igen ved 9 Tiden

27. Torsdag. Jeg beg. at gøre Køkken rent. Kl. 2 kom G. Hansen med Faster og Pernille, som skal være her en halv Snes Dage. Meget koldt og blæsende i Dag

28. Fredag. Stadig hundekoldt. Jeg gjorde mig færdig i Køkkenet undt. Gulvet og vaskede Køkkengardiner

29. Lørdag. Gjorde rent i Brændeværelset, bagte Smaakager og rullede noget

30. Søndag. I Kirke om Formd. Til Aften kom Fragtmanden og Knud fra Kerteminde, med det af Faster Maries Bohave, som vi skal have. De spiste her og kørte igen ved 6 Tiden

 

  Maj

1. Stadig koldt og blæsende, rigtig tørt og kedeligt, Fru Nielson og en Mand kom til Frokost, de lader til at være meget flinke

2. Tirsdag. Helt godt Vejr. Frk. Pedersen kom til Frokost.
Jeg gjorde rent i lange Gang og W.C. Havde en lang Samtale med Fru Carlsen, hun er trist, Bitten er deprimeret, det ser lidt haabløst ud. Jeg afrimede Køleskabet. Vi ryddede op i Kværnrummet, der saa frygteligt ud. Birte har lovet at køre væk med det

3. Onsdag. Dejligt Vejr hele Dagen, saa vore Gæster nød det rigtig. Anker til Foraarsfest paa Skolen

4. Kr. Himmelfartsdag. Bitten ringede, at de ville gerne komme begge til Pinse - saa nu er her fuldt optaget

5. Fredag. Rasmussen og Fru Nielson rejste om Formd. Frk. Pedersen om Eftm. Hans, Ki, Morten og lille Anna kom til Aften. Anna bliver kønnere og kønnere, men vi maa helst ikke røre hende og hun skal kunne se sin Far ell. Mor ellers bliver hun helt ulykkelig

6. Lørdag. Det var ret varmt, men altid Blæsevejr. De unge Mennesker var dog en Tur i Skoven. Til Kaffen kom de fra Merløse og Fru Johansen kom til Frokost, saa vi er 13 med Anna. Vi skulle spillet Kr. x om Aftenen, men Annas Seng stod for, saa det kunne ikke lade sig gøre

7. Søndag. I Dag temlig varmt igen, saa Anna kunne komme ud og kravle lidt i Græsset.
Fam. Gudrun Hansen rejste straks efter Middag, saa har de været her i 10 Dage, de er nu meget søde. Københavnerne tog afsted ved halvfire Tiden, saa de kunne være hjemme i god Tid med Anna. Jeg gad vidst, hvor længe det gaar godt med Morten derinde, for de er jo alle noget opfarende. Vi havde en Annonce i i Dag, og der var temlig mange, der ringede

8. Mandag. Jeg gjorde rent i Karlek. og Bryggers.
Om Aftenen paa Biblioteket og paa "Kudskehuset", hvor Fru Johansen gav Chokolade, det kostede sandelig 46 Kr. Jeg rullede en Masse

9. Tirsdag. Om Eftm. var vi i Viby efter Altankasser, Brædder til Plankeværk og meget mere.
Om Aftenen travlt med at stryge, lakere Køkkengulv, gaa i Bad og skrive til Ellen

10. Onsdag. Bitten og Carlsen kom til Frokost.
Om Eftm. var jeg til Frisør om Aftenen fik vi os et Slag Kr. x

11. Torsdag. Om Formd. bagte jeg Smaakager og andet. Peter og Ida kom til Frokost. Jeg var til P. Møde hos Inga

12. Fredag. Lave til til Pinse. Hans var her med Morten og hentede Bilen Fredag Eftm., de skal til Jyll. i Pinsen, det skal H. og A. ogsaa. Det gaar tilsynel. godt med Bitten, men hvor hun dog snakker

13. Lørdag. Aage og Olga kom til Frokost og Inga og Svend til Kaffen, saa nu er vi 11 i alt

14. Pinsedag. Der var ikke nogen Sol, der dansede, for det var Graavejr næsten hele Dagen.
Men vi havde det jo hyggeligt alligevel, jeg haaber jo stadig paa Regn, det var godt, vi fik meget i Vinter

15. Mandag. Helt dejligt Vejr, nogle af os var en Tur i Skoven om Eftm., der var dejligt.
Svend og Inga tog afsted efter Kaffen

16. Tirsdag. I Dag tog Carlsen og Bitten afsted. Vi var lidt i Haven, Anker saaede Kunstg.

17. Onsdag. Olga og Aage tog afsted om Formd.
Jeg beg. at gøre rent i Kælderen. Om Eftm. kørte vi til Aunstrup og jeg fik nogle Blomster til Haven, bagefter var vi inde hos Grete og bestille hende til min Fødselsdag og i Viby og betale en Regning. Det begyndte at regne, men det blev selvfølgelig ikke til noget

18. Torsdag. Peter og Ida rejste om Formd. Vejret var dejligt for en Gangs Skyld. Jeg gav Urtehaven en Omgang og saaede Blomster

19. Fredag. Vi var til Formiddagskaffe hos Gudrun, hun blev 79. Jespersens kom til Frokost, de ser rare ud. Der var Brev fra Ellen, de har det alle godt. Til Aften kom Kaj Larsens fra Hvalsø

20. Lørdag. Fru Johansen rejste. Per og Karen kom til Frokost, det er jo ogsaa snart længe siden, de har været her, Henning var her det meste af Dagen og lavede Plankeværk og satte Altankasser op. Fru Mortensen kom, hun ser noget tynd og træt og gammel ud. Pers Datter her med den lille

21. Søndag. Det er blevet noget varmere, men stadig ingen Regn. Hans og Ki. som p.T. er i Abbetved, var her et Smut, men Anna var noget slap og forkølet. Kaj Larsens tog afsted efter Kaffen og Per og Karen tog ogsaa afsted inden Spisetid, det bimlede og bamlede i Karens Hoved, sagde hun. Hans og Ki. tog afsted saa snart vi havde spist, saa er vi kun 5 tilbage

22. Mandag. Hans og Ki, var til Læge med Anna, men der var heldigvis ikke noget særligt i Vejen. saa vi maa haabe, de kan nyde Ferien. Knapmans kom til Frokost

23. Tirsdag. Fru Ellis Johansen kom til Frokost, nej, hvor kan hun dog snakke. Vi var paa Aunstrup efter Blomster til Altankasserne, 8 Tomater og 100 Porrer, vi købte for 122,00. Endelig har vi faaet 6-7 mm., altid en opmuntring.

24. Onsdag. Jeg havde travlt med at plante de forskellige Ting, vi købte i Gaar. Om Eftm. til Tandlæge

25. Torsdag. Vi var i Brugsen en Tur efter Spande til at plante Tomater i. Hans og Ki. kom overraskende og spiste til Aften, heldigvis havde jeg Mad nok, de kørte hurtig igen, for Anna skulle jo i Seng

26. Fredag. Meget fint Sommervejr, bare det ikke var saa tørt, saa nød man det mere. Frk. Pedersen kom til Frokost. Birte var her det meste af Dagen og gøre Svinehuse rene

27. Lørdag. Anker var i Brugsen og hente en hel Masse for nu skal vi jo af med Bilen et Stykke Tid

28. Søndag. Jeg lavede forl. Hare og Citronfromage og havde nok at gøre hele Formd., det kniber jo med at faa Tid at komme i Kirke om sommeren

29. Mandag. Meget varmt 25o, jeg var cyklende til Tandlæge, og jeg brugte ikke længer Tid end før i Tiden. Frk. Pedersen rejste om Formd.
Anker kalker Svinehus, nu er der snart helt fint

30. Tirsdag. Jeg ringede til Anna V., det lader til, at de gerne vil komme til min Fødselsdag.
Fint, fint Vejr igen i Dag. Annie kom cyklende med Jesper og overraskede os Kl. 2. Saa kom Henning ind og satte en Rude i Køkkenvinduet. Jesper kiggede ind paa "Das", vi spurgte, hvad han troede, det var. "Det er vel et gammelt Oliefyr" mente Jesper.
Erna kom herud, hun havde ringet til Skotland, men uden Resultat. Saa ringede jeg og vi fik snakket sammen, der havde været meget fint i Otter-Ferry

31. Onsdag. Jespersens rejste om Formd, de var nu et Par søde Mennesker. I Dag til Morgen 25o, saa det var meget varmt. Vi gjorde rent i Gennemkørselen

 

  Juni

1. Torsdag. I Dag kom der Indbydelse til Annas 1 Aars og Lauras 90 Aars Fødselsdag. Anker i Hvalsø med Rutebilen efter Maling til Vinduerne og Karbolineum til Dørene derude. Halls kom til Kaffen. Meget, meget varmt

2. Fredag. 28o fra Morgenen af. Om Eftm. var det Tordenvejr, men der kom ikke en Draabe Regn. Vi har mærkelig nok ikke faaet Vandingsforbud endnu

3. Lørdag. Dagny kørte i Brugsen for os i Dag, vi savner jo Bilen. I Dag hentede de Fru Mortensen, men nu bliver vi jo snart mange igen.
Ogsaa Torden i Dag, men ingen Regn

4. Søndag. Vi var i Kirke for en Gangs Skyld. Jensen kom om Formd. Dagny og Inga her til Eftm. K. Dagny hentede Hans og Anna paa Stationen. Anna stadig kun tryg, naar hun er hos sin Far

5. Mandag. Hans og Anna skulle med Bibliotekarerne paa Udflugt til Særløse Overdrev, det var ogsaa gaaet meget fint. Stadig meget varmt og tørt med en Masse Myg, men trods alt staar Sæd og Roer godt endnu. Anker til Grundlovsmøde paa Skolen.
Jeg talte med Inger, hun mente næsten, de kom til min Fødselsdag

6. Tirsdag. Stadig 28o og tørt, men i Dag øste det ned i 2 Min. Somme Steder for de store Byger.
Jeg beg. at skrabe og kitte Vinduer. Snakkedamen rejste i Dag, hun var saamænd meget sød og hjælpsom, men hun kværnede jo uafbrudt. Anna V. ringede i Dag, de ville gerne om vi inviterede Ingrid og Bent til min Fødselsdag, saa vil jeg da ogsaa tage Valborg med

7. Onsdag. Det regnede lidt, men det blev kun til saa lidt. Fru Nielsen kom i Gaar, hun fylder 90 i næste Maaned. Om Aftenen til Ingas Fødselsdag. Vi er i Gang med at male Vinduer, men der er jo ogsaa meget andet, der skal gøres bl.a. rydde Salen

8. Torsdag. Hr. og Fru Karl Skov kom til Frokost, de lader til at være meget tiltalende.
Lidt Graavejr det meste af Dagen med lidt Regn. Nu har vi tændt for Fyret igen, det er hundekoldt og blæsende

9. Fredag. Frk. Rasmussen kom til Frokost. Stadig kedeligt Vejr, men ikke Regn af Betydning. Man maa hygge sig inden Døre. Ja, jeg har jo rigeligt at lave altid. Og det er jo lille Annas 1 Aars Dag, det er jo Meningen, vi skal derind i Morgen

10. Lørdag. Kirsten ringede til Morgen, at Hans laa med høj Feber, muligvis Faaresyge. Saa vi maatte jo aflyse Turen - og Inga, som skulle været Moder herude. Midt paa Formd. kom de fra Merløse, Annie havde lavet de fineste haandbroderede Glaskort. Saa kørte de i Brugsen for os og blev her og spiste Frokost. Halls rejste efter Frokost, de var nu saa rare. Inga og Svend kom til Kaffen og Gotthardts til Aften, saa nu er vi 11 i nogle Dage. Det var vist ikke Faaresyge, Hans havde, men Bronkitis, mente Lægen

11. Søndag. Vi skulle have Flæskesteg og henkogt Frugt til Middag, saa jeg fik Tid at stryge en Del om Formd. Jeg ringede til Købhn., det var ikke saa godt med Hans, han havde 402 og de skulle have Læge. Vi var til Aftengudstjeneste og bagefter hos Thorgaards til Samvær og Kaffe. Da vi kom hjem, ringede jeg igen til Hans, den Læge mente, det var Faaresyge, men mente ikke, det gik i Underlivet, naar ikke det havde gjort det

12. Mandag. Jeg bagte Finskbrød og Franskbr., engang imellem regner det, men det bliver ikke rigtig til noget, koldt er det stadig. Slet ikke Vejr for vore Gæster, de maa rafle og snakke og hvad de ellers kan finde paa, men helt tilfredsstillende er det jo ikke. De er nu meget søde allesammen. Godt vi har Fjernsyn, og der er jo V.M. i Fodbold i denne Tid, mest om Aftenen

13. Tirsdag. Nu er det 3. Tirsdag, Ostemanden ikke kom, saa han er sikkert syg. I Dag helt godt Vejr. Vi blev færdige med Vinduerne til Gaarden og fik hængt Altankasserne op igen

14. Onsdag. Jensen rejste i Dag, han var en meget stilfærdig Mand. Jeg bagte Smaakager og større Kager i Formd. Vi fik Bilen igen efter 16 Dages fravær. Anker strøede Gift i Gaarden o. a. Steder og saa var det saa heldigt, at vi fik 5 Min. dejlig Regn bagefter.
Jeg vaskede Gulv og vi stillede Borde op i Salen. Jeg talte med Hans, han har stadig lidt Feber, men mener ikke, det er Faaresyge, men hævede Kirtler. Anna beg. at være glad for at være i Vuggestue

15. Torsdag. Jeg var til Damefrisør og blev permanentet
Skovs rejste. Vi var hos Ingrid og Ragnhild om Aftenen, de har faet et dejligt Hus, synes jeg.

16. Fredag. Frk. Rasmussen rejste, en sympatisk lille Dame. Vi har travlt med at male Porte og Døre. Bitten og Nie kom til Frokost

17. Lørdag. Her skulle kommet et Par, de udeblev, det var jeg saamænd glad for, men det var da frækt alligevel. Men vi er jo nok endda

18. Søndag. Inga og Svend rejste om Eftm., hvor har Svend dog hostet denne Gang, mest om Natten.
Henning og Annie var her, medens vi var til Lauras 90 Aars Fødselsdag. Henn. klippede Hække. De var alle meget charmerede af Jesper, han er jo ogsaa en dejlig Unge, han følges gerne med hvem som helst. Vi var til Middag Kl. 12 paa Munkedamsgd., det var meget hyggeligt og Laura klarede det fint. Vi var hjemme ved 5 Tiden

19. Mandag. Jeg havde travlt med mange forskellige Ting, bagte Smaakager, pudssede Vinduer, gjorde rent paa Værelserne o.s.v. Gotthardts rejste ved 5 Tiden og Bitten ved 7 Tiden, saa er der kun "Nie" og Fru Nielsen tilbage. Det regner aldrig, men vi har Lov at vande efter 7 om Aftenen, det er dejligt. Der er allerede en Del Jordbær, de tegner godt i Aar

20. Tirsdag. Travlhed om Formd. og om Eftm. i Lufth. efter Ellen og Drengene. Niels Frandsen kørte og Inga var ogsaa med, men bevar mig vel sikken et Læs paa Hjemturen, for de havde jo en Masse Bagage. Inga og Niels blev her Resten af Dagen, vi lærte Niels at spille Kr. x, han kunne li' det.
Der kom en yndig Buket Blomster fra Frk. Pedersen

21. Onsdag. Fru Nielsen rejste efter Middag og ellers holdt vi jo Ellens Fødselsdag. Dagny kom en Tur om Aftenen. Og dem fra Merløse kom og spiste

22. Torsdag. Min 70 Aars Dag, det er slet ikke til at forstaa. Flaget var naturligvis oppe fra Morgenstunden - nu 3. Dag i Træk. Annie og H. og J. kom fra Morgenstunden og jeg maatte jo slet ikke lave noget. Siden kom Erna, Dagny, Inga - Ingrid Wamsler, Kirsten Aamand, Mille, Karen, Kaj Kr., Jette, Rigmor og Tage og Kl. 11 ankom Moster Inger. Jesper var meget glad for Martin. Til Middag fik vi Ribbensteg og Jordbær.
Det var en meget festlig Dag med en Masse fine Gaver. Den sluttede med en K. x Jens Otto

23. Fredag. Ellen, Drengene og Inger var til Formd. Kaffe hos Dagny. Ellers havde vi jo travlt med at laane Ting, dække Borde i Salen o.s.v. Nu kommer der store Regnbyger hver Dag, men det er jo kun godt. Skt. Hans Aften druknede i Regn, men vi spillede bare Kr. x

Lørdag 24. Vi ventede 40 Gæster og de kom vist alle. Først Joh. Bramming Kl. 11, saa Hans og Kirsten og lille Anna, som ser vældig yndig ud nu og ikke er saa bange mere - men vi maa ikke tage hende.
Grete Rasmussen kom Kl. 1, Mary Larsen og Datter Kl. 5. Vi fik en kold Anretning, dernæst Oksesteg m. Peberrodssalat, Agurkesalat, nye Kartofler og Is med Jordbær og Flødeskum. Det var svært at faa placeret Gæsterne godt, men vi gjorde os store Anstrengelser. Per, Dagny, Pedersen, Karen (Ejnars) og Ellen sagde lidt forskelligt, Karen paa Vers, det var nu saa fint. H. og Annie kom med en Sang, det gjorde Hans ikke, det skuffede mig. Annie kom med 2 fine Kransekager og hun har broderet 40 fine Bordkort. Baade Herluf - Anna V. - Ingrid og Valborg Madsen var med, saa vi var mange Bornholmere. Temlig store Byger

25. Søndag. Inger - Joh. samt Ellen og Drengene til Morgenkaffe hos Ester. Hans og K. ser paa Hus i Roskilde, men det er vist for lille. De kørte efter Kaffen.
De kom fra Merløse til Kaffen, Jesper græd bitterlig, da de skulle hjem, saa de maatte opsætte det ½ Time. Om Aftenen fik vi et Par Kribler

26. Mandag. Inger og Joh. blev hentet af Birte Kl. 6 Morgen, de skulle hjem. Vi blev stærkt inviteret derover, saa nu er vi gode Venner igen, det er nu hyggeligt. Anker sagde, der havde været lidt Blod, da han var paa W.C., for nogle Dage siden, det betyder forhaabentlig ikke noget

27. Tirsdag. Vi havde ikke noget særligt for. Henn. kom ind efter nogle Jordbær, og bagefter var vi en Tur i Brugsen. Om Aftenen, hvor det var et yndigt Vejr, gik Ellen og Drengene en Tur i Skoven og var bagefter inde hos Høfners. Jeg plantede Blomster ned i Haven, for nu er det saa dejlig fugtigt

28. Onsdag. Køligt Vejr, men ikke noget videre Regn.
Else Chr. - Laura - Nanna og Edil var her til Eftm. Kaffe, det var meget hyggeligt og om Aftenen kom Dagny, Leif og Birte og der blev snakket meget om Alberti og Dønnergaard, der skal en Gang i Julen komme et Par Amerikanere af Dønnergds Slægt, Ellen er blevet udset til at oversætte noget til Engelsk

29. Torsdag. Lidt graat i Vejret, men ingen Regn, jeg plukkede ca. 16 u Jordbær og en Spand Stikkelsbær. Ellen vaskede Haar paa sig og Drengene og de var alle i Bad. Vi fik slaaet Græsplænen, hvor der nu efter Regnen er meget Græs, vi har faaet ca. 40 mm. Dejligt.
Om Aftenen gik vi Tur og var inde paa Møllen. Da vi kom hjem, ringede Noël, alt var godt og vel derovre. Niels skrev Brev til Mrs. Elles, det var meget komisk. Aftenen sluttede med Kr. x

30. Fredag. Ellen til Doktor Kl. 10, han undersøgte hende grundigt, og tog 6 Blodprøver, men ellers kunne han jo ikke sige noget. I Eftm. en Tur i Roskilde, der var en Trafik uden lige - der var nemlig Festival, det tænkte vi ikke paa, der kom nogle store Byger. Vi var en Tur paa Biblioteket om Aftenen, Martin fik nogle Engelske Bøger. Slet ingen Gæster i Dag. Jeg ringede til Helga og Holger og Inger ringede om Formd., de havde ikke faaet en Draabe Regn, det var mærkeligt - i Østerlars 12 mm.

 

  Juli

1. Lørdag. Formiddagen gik som sædvanlig med forskellige Gøremaal, efter Middagssøvnen var Ankers Arm, den venstre, blevet helt slap og vi maatte have Doktor. Han mente, det var en lille Blodprop i Hjernen og beordrede ham paa Sygehuset. Han havde ikke ondt nogen Steder og var klar nok, men Blodtrykket var for højt, de beg. straks at sætte det ned, da han blev indlagt. Jeg kørte med derop. Henn., Ellen og Drengene kom og hentede mig, Anker havde det udmærket, da vi kørte hjem. Ellen og Drengene var til Kaffe hos Erna. Om Aftenen kom Dagny, hun har saa travlt med den Oversættelse, som Ellen skal tage sig af

2. Søndag. Fint Vejr til Morgen, jeg var ude og plukke Salat, Spinat og Jordbær, som vi skulle ha' med til Købhn.. Vi kørte alle i Hennings "Tojuta" og var der allerede ved 11 Tiden. Vi fik en dejlig Frokost og saa Kaffe og Lagkage inden vi tog afsted ved 3 Tiden, vi ville jo besøge Anker paa Turen hjem. Han sad da op og havde det udmærket, sagde han da, og var selvfølgelig meget glad for alle de søde Sygeplejersker. Nu var Blodtrykkeet blevet "rimeligt" sagde de, saa sker der forhaabentlig ikke mere - og han kommer maaske snart hjem igen. Talte med Inger i Tlf.

3. Mandag. Ellen har det ikke godt hverken i Hoved eller Ben, bare de dog kunne finde ud af hvad det er og gøre noget for det. Om Eftm. kom Annie og hentede mig og vi var hos Anker, han havde det godt, og skulle snart flyttes paa en anden Afd. Hans var der ogsaa

4. Tirsdag. Jeg plukkede en Del Jordbær, men der er en Masse raadne nu. Om Eftm. var Ellen, Drengene og jeg inde hos Per og Karen, Dagny kørte os til Roskilde og bagefter besøgte hun Far, som nu er flyttet paa B 10. Vi havde en hyggelig Aften i Købhn. fik Lammesteg og Melon, Snak og Spil. Tog derindefra Kl. 7 og Henn. var i Rosk. efter os, hvorefter vi alle marcherede ind paa Sygeh., man kan jo næsten gaa og komme, som man vil. Anker lod jo til at have det storartet, og mente snart, han kom hjem

5. Onsdag. En stor Byge om Morgenen. Ellen havde ret daarligt og laa det meste af Eftm., det er noget kedeligt noget. Annie kom og hentede mig og Martin og vi havde ogsaa Inga med paa Sygeh., Anker sad oppe og havde det udmærket, mente han kom hjem i næste Uge

6. Torsdag. Jeg rullede en Del om Formd. og flyttede Sommerblomster ind, det er jo vaadt nu, saa Jorden hænger godt ved. Vi skulle været ned hos Kamma, men Niels var forkølet, Ellen havde det ikke for godt og Erna heller ikke, saa det blev udsat. Alle Ellens Blodprøver var fine, Træden foreslog, hun fik sin Ryg fotograferet. Om Aftenen kørte jeg paa Sygeh. med Karen og Ejnar, de var herinde og drikke Kaffe bagefter

7. Fredag. Jeg rullede og strøg færdigt. Ellen havde det bedre i Dag og Niels ogsaa. Henning kørte til Roskilde for os i Dag, og vi havde Tøj med, for Anker kommer hjem Mandag ell. Tirsdag, mener han. Martin kørte med til Merløse og Ellen med til Hvalsø og handle. Om Aftenen et Slag Kr. x og saa kom Birte en Tur

8. Lørdag. Som sædvanlig store Byger, nu ønsker vi sandelig Sol og Sommer. Henn. kom med Martin og kørte paa Sygeh. med mig, mens Ellen og Drengene var hos Erna. Anker var oppe med Tøj paa og hans Blodtryk skulle nu være helt normalt.
Birte var her igen i Aften, for Niels havde tændt Lyset paa Traktoren, og Ellen kunne ikke faa det slukket

9. Søndag. Dagny kørte for os til Kundby, vi var først til Middag hos I. og Verner og saa til Kaffe hos Søster og Littrup, Søster ser lidt træt ud, men ellers har de det meget godt.
Om Aftenen kørte Birte for mig, Ankers Blodtryk var steget igen, det er ikke ens i begge Arme.
Leif var her, da vi kom hjem

10. Mandag. Jeg var snotforkølet, men tog dog med til Sorø og besøgte Kamma, det var dejligt Vejr og vi gik en Tur ved Søerne og Akademiet. Om Aftenen kørte Dagny for Ellen og Drengene til R.

11. Tirsdag. Anker kom hjem i Dag, skønt hans Blodtryk ikke er bedre end da han kom derop, det synes jeg er kedeligt. Henning hentede noget Kød vi har bestilt i Ringsted. Han skal til Træden Onsdag Kl. 1030

12. Onsdag. Dagnys store Dag. Hun har talt om de Amerikanere af Dønnergds. Slægt, som skulle komme, i de sidste 14 Dage ustandselig. I Dag kom de, de var ogsaa meget tiltalende. Ellen og Drengene var med dem i Domkirken og ved Vikingeskibene og senere til Kaffe i Osager. De var ogsaa her ½ Time.
Jeg var nede og luge lidt i Urtehaven, det gror helt til dernede. Lidt Jordbær er der endnu, men de fleste raadner jo. Hans ringede, de ville komme hjem et helt Læs i Morgen til Frokost. Fint Brev fra Gotthards

13. Torsdag. Hans, Kirsten og Anna, Kirsten Broder, hans Kone og lille Datter samt K. lille Broder kom til Frokost, det er nogen kønne Brødre, Kirsten har. Annie og Jespser kom til Kaffe og H. fra Arbejde. A. og H. blev og spiste de andre tog afsted

14. Fredag. Jeg til Damefrisør Kl. 10. Jeg naaede at faa hakket lidt i Urtehaven inden Henn. kom og hentede os derover, hvor vi som altid havde en hyggelig Aften med en fin, lille Middag. Niels blev derovre

15. Lørdag. Inga og Svend kom Kl. 2. Henn. kom med Niels ved 7 Tiden, Han havde haft en god Dag.
Ellen og jeg spillede som sædv. Kr. x om Aftenen og der var et dansk Lystspil i T. V.

16. Søndag. Anker var ved at blive daarlig i Morges, da han var ved at riste Flæskesteg - saa han taaler ikke ret meget endnu. Det var helt pænt Vejr i Eftm., da vi var i Borrevejle i Karens og Ruths Sommerhus. Det ligger sandelig dejligt og ugenert. Rut hentede os og vi kørte med Dagny hjem

17. Mandag. Drengene var med Henn. og Annie paa Knutenborg, og var borte hele Dagen og Vejret var nogenlunde. Dagny kom til Kaffe og hentede os til Plejehj., hvor vi besøgte Joh. - Laura og Fru Kr. De kom fra Knutenb. ved 7 Tiden og blev her og spiste

18. Tirsdag. Margot kom til Frokost. Ellen og Drengene var en Tur i Roskilde om Formd. Til Kaffen kom Hans - Ki. og Anna, det var helt dejligt Vejr, saa de kunne være ude. De laante bilen og kørte hjem i.
Om Aftenen var vi oppe hos Karl

19. Onsdag. Anker og jeg var hos Træden og fik maalt vores Blodtryk, mit var helt normalt, Ankers var vel lovlig højt, men hans Papirer fra Sygehuset var slet ikke kommet. Ellen havde jo travlt med at pakke, samt ringe og sige Farvel. Katrine og Erna var her og sige Farvel. Vejret har jo ikke været særlig godt og Ellen har heller ikke haft det godt hele Tiden. Anker har været paa Hospitalet - men alt i alt har det vist været en helt god Ferie, nu vil vi jo savne dem, men de kan jo ikke blive ved at holde Ferie - de glæder sig nok ogsaa til at komme hjem

20. Torsdag. Henn. stillede lidt før 8 og Bilen blev pakket godt til, godt Jesper og Annie ikke var med. Jeg gik i Gang med at plukke og koge Spinat til Fryseren og gøre rent paa Værelser. Anker var i Roskilde og hente Bilen, nu har han jo faaet lov at køre igen. Til Aften ringede Ellen fordi den dyre Peberkværn, de havde købt, var i Stykker, da de pakkede op for den, saa hun ville skynde sig at gøre Vrøvl, de var kommete godt hjem, og alt var vel. I Aften ringede Kirsten, at hun ville ikke rejse til Finland alligevel, hun ville meget hellere have en slappe af Ferie sammen med Hans i Sommerhuset. Adr. er Keld Petersen Torpet, Skærby Bakke 3 - Skærby Strand - 4500 Nyk. Sj.

21. Fredag. Jeg gjorde Værelser i Stand. Fru Olsen kom Kl. 10. Om Aftenen inde paa Orupgd. og plukke Solbær, de var lidt sene at plukke, for de var ikke særlig store. Vi fik Jordbær til Middag for sidste Gang i Aar, nu har de ogsaa varet en Maaned

22. Lørdag. Opholdsvejr hele dagen for en Gangs Skyld. Fru Henriksen, en gammel Dame paa 90, kom til Frokost, hun er ked af, at hun ikke har "opdaget" os før. Jeg syltede Solbær og gjorde rent i Haven foruden det daglige. Anker har ondt over lænderne i disse Dage og kan ikke lave noget videre. Annie har skrevet til Ellen og sendt en ny Peberkværn

23. Søndag. Fint Vejr hele Dagen til en Forandring. Hr. og Fru Grauert kom til Middag, Svend og Inga rejste efter Kaffen, de kommer jo snart igen

24. Mandag. Godt Vejr igen men lidt Regn til Aften. Fru Helms og Skrædderens Ragnhild kom Kl. 10 og tog afsted Kl. 6, jeg tror, de synes, de havde haft en god Dag

25. Tirsdag. Vores 45 Aars Bryllupsdag med meget fint Vejr. Henn. An. og Jesper kom indom, da de skulle til Jylland, med en Blomst og 2 Fl. Vin, de er nu altid saa søde. Margot kom til Frokost i Rutebil og med Rullestol. Hun er en mærkelig én, men i Grunden meget sød. Hun kørte saamænd en Tur paa min Cykle. Frederiksen hentede hende. Vi fik Kyllingeste og Is og Vin. De ringede fra Skotland og ønskede til Lykke, men Hans har vi ikke hørt fra, haaber, de har det godt

26. Onsdag. Anker gar stadig ondt i sin Ryg, men i Morgen skal han til Doktor.
Jespersens kom i Dag. Maler Rut ringede i Aften, hun er da blevet helt mærkelig. Der var stoppet paa W. C., heldigvis kunne Slamsugeren komme i Eftm.

27. Torsdag. Anker til Doktor, han fik en Tid hos en Fysioterapeut paa Tirsdag, men det hjælper jo ikke nu. Det var meget varmt, saa jeg lukkede for Fyret

28. Fredag. Carlsen og Karen Marie kom til Frokost, saa nu er vi 10 og jeg har travlt, naar Anker ikke kan lave noget videre. Nogle af Gæsterne er flinke til at hjælpe

29. Lørdag. Der var Kort fra H. og Ki., de nyder rigtig Livet i Sommerhuset, men nu er det jo snart forbi - og Hans skal paa Sygehuset.
Helge kom med Meggertz til Spisetid om Aftenen. De havde baade Kaffe og en stor Flaske Snaps med

30. Søndag. Stadig fint Vejr. Vi er 12 nu, men jeg havde da ikke særlig travlt i Dag alligevel

31. Mandag. Fru Olsen rejst. Fru Svendsen kom til Aften. Hans ringede i Aften, han er ellers indlagt paa Rigshos., men skal foreløbig have foretaget forskellige Undersøgelser

 

  August

1. Tirsdag. Anker var hos Fysioterapeut med sin Ryg, men kunne ingen Bedring mærke. Bitten og Carlsen rejste efter Aftensmaden.
Hans ringede, han er stadig paa fri Fod, men skal møde Torsdag 1 Kvart i 10

2. Onsdag. Jeg havde som sædvanlig travlt, men ikke noget særligt. Nu er det ved at være tørt igen, det er stadig meget varmt, dejligt for vore Gæster

3. Torsdag. Flaget oppe fra Morgenstunden, det var jo "Kaptajnens" 86 Aars Fødselsdag, han var helt bevæget. Jeg bagte Boller, kogte Kakao og havde pyntet en fin Lagkage. Til Aften fik vi Frikadeller og Is efter hans Ønske. Jeg plukkede vore Solbær, der var ikke mere end 2-3 u.
Hans ringede, i Morgen skal han opereres, vi haaber, at det hurtig vil være overstaaet

4. Fredag. Fru Svendsen rejste efter Frokost. Vi var til Ernas Føds. om Eftm. og om Aftenen i Brugsen og paa Bibliot., men det var lukket.
Jeg snakkede med Ki. om Aftenen, Hans var opereret og havde det ret godt

5. Lørdag. Fru Henriksen paa 90 blev hentet af sine Børnebørn, som drak Kaffe med. Hun var nu en sød Dame. Fru Johansen er faldet ude i Haven og kan ikke komme d. 12. Om Aftenen var vi til Hennings Fødselsdag

6. Søndag. Det er lidt køligere nu, saa vi tændte for Fyret i Morges. Hans har det fint nu, han var oppe med Tøj paa og skal gaa paa Benet saa meget som muligt

7. Mandag. Jespersens rejste, dem vil vi da savne, de var saa flinke og hjælpsomme. Hans ringede, han havde det godt og regnede med at komme hjem en af de første Dage. Jeg plukkede Masser af Ribs og kogte af. Til Aften fik vi en mægtig Byge

8. Tirsdag. Jeg henkogte 19 Fl. Saft og plukkede mange Ærter, havde vældig travlt. Hr. og Fru Abel kom til Frokost. Skrev Brev til Ellen om Aftenen og der var et langt Brev fra dem i Dag. Anker til Fysioterap.

9. Onsdag. Jeg plukkede Ærter igen i Form., der blev til 6 P. i Fryseren. Var til Damefrisør.
Hans ringede i Formds., han var kommet hjem og havde det godt

10. Torsdag. Havde travlt med at gøre rent og rede Senge op, vi bliver jo flere nu. Anker til Fysioterapeut

11. Fredag. Helga og Holger kom Fredag Kl. 6 til Viby, og da vi havde spist, ankom Karl Johan, han er blevet en ordentlig stor Bamse nu. Holger ser godt ud nu, har ogsaa haft det godt det sidste Aar

12. Lørdag. Fru Svendsen og hendes Niece kom til Frokost og Meggertz rejste. Bornholmerne laante Bilen og kørte til Skibby efter Middag og kom først tilbage Kl. 23. Svend og Inga kom til Kaffen, de var blevet Uvenner paa Turen, saa de kom hver for sig

13. Søndag. Vi har været 11 nu de sidste Dage, saa der er nok at gøre. Vi kørte over og drak Eftm. Kaffe i Merløse og holdt Hans's Fødselsdag. Da vi kom, syntes jeg der duftede saa fint ude i Gangen og sagde til Jesper "Er det dig der lugter saa godt". "Ja, sagde han, jeg smurte mig lidt med den der". Den der var nogle pressede Blomster i et lukket Glas fra Skotland. Om Aftenen tog K. J. afsted. Inde hos Hans snakkede de Hus sammen med deres Venner

14. Mandag. Vi var en Tur i Brugsen med H. og H., var ogsaa henne og hilse paa Dagny. Om Eftm. kørte vi en Tur igen inde omkring Skjoldnæsholm. Om Aftenen rejste de, jeg tror de syntes, her var meget hyggeligt til trods for alle vore Gæster.
Fru Johansen kom til Aften

15. Tirsdag. Anker var igen til Fysioterap., nu gaar det da lidt bedre med Ryggen. Fru Svendsen og Niecen rejste efter Frokost, de var nu meget søde og fornøjelige. Jeg plukkede flere Ærter og hakkede lidt i Urtehaven, der trænger meget

16. Onsdag. Der var et langt Brev fra Kirsten i Dag, hun skriver jo et Antal ad Gangen og sender til Familie og Venner, meget sødt af hende.
Om Aftenen paa Biblioteket

17. Torsdag. Hans ringede, han havde faaet taget Stingene i sit Ben, det var altsaa nogen Fysiokokker? eller noget i den Retning, der havde samlet sig til Betændelse, han skal have Pennecellin et halvt Aar, - men det kunne jo været noget meget værre. Kirsten har vist spekuleret noget paa det, for han blev opereret af en Læge, der behandler Knoglekræft

18. Fredag. Flaget oppe igen og Fødselsdagsbord med Skohorn - Postkasse - Undertøj - Vin - Frugt og Skumbad.
De kom fra Merløse til Chokolade ellers ingen undt. Katrine og Dagny. Saa ringede Hans om de maatte komme, Anker hentede dem halvfem, de blev her og spiste, laante saa Bilen og kørte til Abbetved.
Børge og Solveig kom Kl. 8 Bitten og Carlsen til Frokost

19. Lørdag. Nu er vi jo 11 igen, saa jeg har travlt, men vi har det jo meget fornøjeligt. De fik Sild og Snaps til Frokost og forskell. lune Retter. Til Aften Grønsager og Hamb.ryg samt Rødgrød. Kr. x om Aftenen

20. Søndag. Kyllingesteg og Frugtdessert til Middag. Efter Kaffen rejste Inga og Sv. samt L. og Børge, saa tynder det lidt ud. Hans og Ki. kom med Bilen og drak Kaffe sammen med os, men rejste halvfem. Nu er det vist alvor med at købe Hus i Roskilde til 800.000 - og de glæder sig, de skal allerede overtage 1. Oktober. Herskab og Tjenestefok igen

21. Mandag. I Dag rejste saa Abels og B. og Carlsen. saa er der kun Fru Johansen tilbage. Nu maa jeg se at faa vasket og rullet en Del, gjort rent og lavet Solbærsaft, der er stadig nok at gøre - heldigvis maa man vel sige

22. Tirsdag. Vi var en Tur i Roskilde og saa paa Hans's Hus, det ser meget godt ud og ligger paa en rolig Villavej. Fru Johansen og Katrine var med og vi gav Kaffe i "Skou Epa"

23. Onsdag. Jeg lavede Solbærsaft. Om Aftenen kom Fru Olesen, det er mange Aar siden sidst

24. Torsdag. Jeg skrev til Skotland. Gudrun Hansen og Faster kom til Frokost. Anker var i Banken og fik sendt 14.000 til Hans

25. Fredag. Jeg plukkede mange Bønner og havde travlt med meget forskelligt. Hans ringede, de er selvfølgelig meget optaget af det nye Hus

26. Lørdag. Inga og Svend kom til Kaffen, saa nu er vi 8. Jeg faar et Spil Krible Kr. med Fru Olesen hver Aften, hun kan ikke hamle op med Karen Marie. Vi blev inv. til Herlufs 70 Aars Dag

27. Søndag. Regn, Kulde og Blæst hele Dagen.
Fru Olesen blev hentet Kl. 2. Fru Johansen om Formd. og I. og Svend tog afsted Kl. 4, saa nu er sæsonen ved at være forbi. Vi flyttede ind i Sovev. igen, det er ogsaa rart i saadan et Vejr.

28. Mandag. Helt godt Vejr igen. Vi ordnede en hel Del Bønner og gjorde lidt rent i Urtehaven

29. Tirsdag. Rigtig kedeligt Vejr med Regn og Byger. Vore sidste Gæster G. Hansen og hendes Faster rejste efter Frokost. Anker til Fysioterap. Om Eftm. var vi en Tur ude og se til Laura

30. Onsdag. Mærkelig nok var det Solskin og dejligt Vejr i Dag. Jeg gik i Haven fra Morgenstunden af og fik plantet en Række nye Jordbær og gjort de andre rene, nu efter Regnen er Jorden dejlig at have med at gøre. Katr. kom og plukkede bønner og fik en Kop Eftm. Kaffe. Vi ringede til Ellen, for nu har hun jo været til Læge i Gaar. Han mente, det kunne ikke være andet end Muskelspændinger, maaske hun vil gaa til Yoga. Hun havde faktisk haft det bedre den sidste Tid.

31. Torsdag. Det har regnet i Nat, saa Folk kan nok ikke høste i Dag. Jeg ordnede Hindbærstykket, rullede og strøg, man faar jo mere Tid, naar her ingen Gæster er

 

  September

1. Fredag. Det regnede hele Dagen, skidt for Høsten. Jeg gjorde rent ovenpaa, rullede færdigt o.s.v. Om Eftm. en lille Tur til Hvalsø, jeg bet. en gl. Tandlægeregn., vi købte en Pung til Hans.
Jeg talte med Ki., de rejser jo til Jyll. i Morgen, jeg kom jo med gode Raad, som vi begge kom til at grine ad. De har laant en Bil, haaber de faar en god Tur

2. Lørdag. I Dag saa vi da Solen, men der kom Regnbyger om Eftm. Karen og Per kom ved 5 Tiden. Jeg havde Oksekødsuppe og Ben til dem, det faldt i god Jord

3. Søndag. Stadig Byger. Vi var i Kirke i Allerslev og Kirken var næsten fuld, maaske lidt, fordi der ingen Sognepræst er. Per og Karen tog afsted ved 9 Tiden

4. Mandag. Jeg strøg en hel Del bl.a. Duge og Saadan noget. Samlede Mirabeller til Fryseren.
Skrev et lille Brev til H. og Ki.

5. Tirsdag. Anker til Fysiot. Kl. 11. Inga kom og plukkede nogle Bønner, dem er der saa mange af i Aar. Hun fik ogsaa nogle Mirabeller. Solskin hele Dagen - noget ganske usædvanligt

6. Onsdag. Det var Graavejr, men dog ingen Regn. Jeg arbejde noget i Haven, tog Løg op o.s.v.. Om Aftenen paa Biblioteket og bagefter hos Aksel og Gudrun, hvor vi hyggede os med Snak og Kortspil. Jeg snakkede med Inger i Tlf., det lod da til at vi var velkomne paa Værmel.gd.

7. Torsdag. Heller ingen Regn i Dag, saa nu kan man vel beg. at høste igen. Jeg var til Damefrisør og fik mit Haar permanentet igen, det var blevet alt for langt, hun gjorde det for 50 Kr. denne Gang, fordi det havde holdt saa daarligt

8. Fredag. Børge og Solveig kom til Aften. Meget Regn

9. Lørdag. Solen skinnede en Gamg imellem. Ki. ringede, de havde jo været i Jyll. hele Ugen, men kom aldrig til Vesterhavet, som Meningen var, Anna blev syg og indlagt paa Varde Sygehus med Lungebet., falsk Strubehoste havde hun ogsaa haft, men nu havde hun det godt og de haabede at faa hende med hjem i Morgen

10. Søndag. Solveig kørte hjem til Aften, Børge blev her. Vi var jo til Jespers Føds. til Kl. 12 og Jesper var jo rigtig Dagens Mand, rask og glad og takkede pænt for alle Gaver. Vi var hjemme ved 5 Tiden, og vi var da de sidste, der kørte. Kl. 9 ringede jeg til Købhm, da var de lige kommet ind ad Døren. Anna havde det godt

11. Mandag. Som sædv. Byger. Jeg var nede med Fam. [?Journ.?] og fik en Times Sludder med Karen, de skal rejse til Rumænien paa Lørdag, men ved ikke om de tør p. Gr. af Høsten - men de har betalt for Rejsen

12. Tirsdag. For en Gangs Skyld Solskin hele Dagen, men endnu for vaadt til at høste. Anker til Fysioterap. for sidste Gang Jeg snakkede med Kirsten, nu havde hun faaet saa meget Hoste, at hun havde lagt Cigaretterne i Skuffen - bare de nu kunne blive der et Stykke Tid.
Margot her

13. Onsdag. Jeg vaskede lidt forskelligt, nu skal vi jo snart rejse til Bornholm. Dagny her med et Kort, hun havde tegnet, saa vi kunne finde Thorgds. i Morgen

14. Torsdag. Regn og Regn og Regn, hvad skal det dog ende med. Vivar til Porton. Møde hos Thorgds., det gik nemt med at finde det. Paa Hjemvejen købte vi en Bog til Herluf

15. Fredag. I Dag rejste Børge. Vi ordnede en Masse Agurker, der var flere, end jeg troede, men de var ikke ret store. Der var Pakke fra Daells Varehus, det er nu billigere end andre Steder. Jeg ringede og sagde Farvel til dem i Merløse, de skal rejse til Slesvig i Morgen. Jeg sa' til Jesper, at jeg haabede, der var en god Seng til ham, derovre "Jeg tager da min Madras med" "Der er nok ikke Plads i Bilen" siger jeg. "Jamen vi har da Tagbagagebærer" siger Jesper. Han har altid et Svar paa rede Haand

16. Lørdag. En Dag næsten uden Regn. Jeg satte alle mine Agurker i Eddike til vi kommer hjem igen. Laved en stor Portion Marmelade o. m. andre ting, for i Morgen skal vi jo afsted

17. Søndag. Birte kørte os til Toget og vi spiste Middag hos Hans og Kirsten, det er jo nok sidste Gang, vi besøger dem der. tog med Fly Kl. 1510, Helga og Holger hentede os og vi kørte en Omvej hjem, de fleste havde meget Korn ude. Kirsten med Fam. kom og spiste til Aften. Fint Vejr hele Dagen

18. Mandag. Igen ret godt Vejr. Kirsten kom en Tur om Formd.. Efter Kaffetid kørte vi en Tur til Hullegd. som nu er blevet gjort i Stand. Stuehuset hvidt og sort, med blaa Vinduer, men det ser godt ud. Bente var rejst, men kommer da igen. Om Aftenen en Tur hos Knud og Kirsten. Vi fik 2 Gl. Honning. Det blæste meget

19. Tirsdag. Stærk Blæst igen, men det er vel godt for Høsten. Jeg gik en Tur ad den gl. Banelinie og var en Tur i Brugsen. Til Aften kørte vi til Sandkaas til 70 Aars Fødselsdagen, vi var vist 15 og det var meget hyggeligt. Alle Damerne i lange Kjoler. De havde faaet nye Møbler, efter min Mening fyldte de alt for meget i Stuen. Anna V. havde saa travlt med at passe en gl. Provst, saa hun havde nær maattet udsætte Fødselsdagen

20. Onsdag. Det var vist første Gang, vi besøgte H. og Helga saa længe og det var meget hyggeligt, blot kommer Holger tit med lange omstændelige Udredninger, som ikke interesserer os et Pluk. Vi tog med Rutebil efter Middag til Kristianshøj, hvor I. og Joh. ventede os. Gik saa en Tur i "Basta Mossa" og drak den medbragte Kaffe. Kørte saa til Værmelgd. Fint Vejr hele Dagen

21. Torsdag. De var færdige med at høste for en Uge siden, manglede bare noget Halm. Besøgte Emilie om Eftm., hun laver stadig sin dejlige Æblekage, men er kommet til at se daarligt. Om Aftenen var vi hos Rigmor og Aksel, vi snakkede rigtig om gamle Dage

22. Fredag. Det var fugtigt Vejr, men ikke mere end at Johannes kørte Halm ind hele Dagen.
Vi skrællede en hel Del Æbler, Anker og jeg. Om Aftenen paa Besøg hos Andreas, havde Emilie med. Det var morsomt at besøge ham, han er jo saa vennesæl. Han har en Masse fine Ting, som han selv har lavet. Keramik og Malerier, han er virkelig en Kunstner paa det Omraade. Der var Kort fra Henn. og Annie

23. Lørdag. Vi tog sten ud af Blommer, det var Regn og vi var vist hjemme hele Dagen. Nej, vi besøgte da Tora og Marius Josefsen, som har et dejligt Hus og Have i Aakirkeby, de holder sig godt, selvom de er omkring 80

24. Søndag. Rigtig sjaskende Regn og Mørke hele Dagen. Vi naaede vist en Kr. x om Formd. Om Eftm. kørte vi først til Gudhjem Museum og bagefter drak vi Kaffe hos Marie. Hun havde det daarligt, da vi kom, men det fortog sig efterhaanden. Om Aftenen hos Pæregds samt R. og Aksel, vi snakkede, drak Kaffe og spillede Kort

25. Mandag. Sidste Dag. Inger og jeg havde travlt om Eftm. først var vi paa Kirkegd., saa paa Raadhuset, dernæst nede hos Bente til Kaffe og se alle hendes mange vævede Ting, hun er sandelig meget dygtig, kan selv baade regne det ud og sætte det op. Vi sluttede med et Kig ind til Ingeb. og Ellen, de er blevet noget gamle. Vi startede fra Bornh. 1945 og var i Lejre 2138, Birte var der og hentede os, og fik en Kop Kaffe. Vi maatte skynde os at aabne for Oliefyret

26. Tirsdag. Jeg havde travlt med at ringe til forskellige, ordne Tøj o.s.v., jeg bagte ogsaa Smaakager. Birte var her og spise og Karl var her senere paa Aftenen, der er Snak om, at vi skal have nyt Tag paa Udlængerne, men det skal jo betales en Masse Monis, saa det bliver nok for dyrt. Jeg talte med Annie, de havde haft en god Tur til Sverrig, vi skal derover paa Torsdag. Folk kunne høste i Dag, men det gaar trægt. Jeg talte ogsaa med Kirsten, hun skal til Fakse Ladeplads og undervise Pædagoger og i næste Uge til Norge. Jeg sagde, det var godt, hun havde en Fader til sit Barn, det var sandelig ogsaa glad for. Hun sagde endda, jeg havde opdraget ham godt, han var af den Slags, der ikke hængte paa Træerne. Det glædede mig meget at høre. Ellen G. Larsen døde

27. Onsdag. Fint Vejr fra Morgenstunden, men ak og ve, allerede Kl. 11 styrtede Regnen ned. Saa kørte vi en Tur til Hvalsø, jeg skulle have noget af Tin til i Morgen.
Jeg graver Kartofler op mellem Bygerne, de er pæne i Aar. Birte spiste her igen i Aften

28. Torsdag. Ingen Regn i Dag. Jeg tog nogle Kartofler op og havde ellers travlt det meste af Dagen med at sylte og henkoge Agurker - rart at faa det overstaaet. Siden til en fin lille Middag i Merløse, hvor vi ved Desserten fik at vide, at Jesper skulle have en lille Søster til Foraaret. Det blev vi jo meget glade for at høre, og ønsker, at alt maa gaa godt og vel. Paa Søndag skal Henning hjælpe Hans at flytte Møblerne fra hans Ejerlejlighed, bare det nu ikke bliver Regnvejr

29. Fredag. Heller ingen Regn i Dag, saa Folk prøver jo at høste lidt. Jeg gravede lidt Kartofler op og kogte lidt Hyldebær af, der er ingen i Aar næsten.
Om Eftm. var jeg en Tur paa Møllen, Katr. havde jo Fødselsdag i Gaar. Gudrun Hansen og Peter og Pernille kom paa Weekend

30. Lørdag. Igen Regn, Blæst og Kulde, nu tror jeg snart ikke, man kan redde den sidst Høst og der er temlig meget tilbage her omkring. Karl sagde forleden, at han havde for 100.000 Kr. Korn ude endnu. Muligvis lidt Overdrivelse, men alligevel. Tage kom ud med 3 Ænder a 50 Kr. naar vi selv gjorde dem i Stand, saa det har vi jo haft travlt med i Dag

 

  Oktober

1. Søndag. Vi var i Kirke for en Gangs Skyld. Det var Tørrevejr hele Dagen. Henn. hjalp Hans at flytte fra sin Ejerlejlighed. G. Hansen og børn kørte efter Kaffen.
Vi var hos Aksel og Gudrun om Aftenen

2. Mandag. Fint Vejr hele Dagen. Birte høstede herude.
Der var Brev fra Ellen, det gaar lidt bedre med hendes Ben. Jeg beg. at gøre hovedrent paa Aftenrøden, gravede Kartofler op og beg. at plukke Æbler ned, der er saa mange i Aar, men til Gengæld ingen Hyldebær næsten. Jeg tralte med Carlsen, hun har døjet med Hekseskud de sidste 14 Dage

3. Tirsdag. Ogsaa fint Vejr i Dag. Jeg var til Engelsk, kørte med Ingrid Wamsler, vi var kun 8, men der manglede mange. Jeg fik de sidste Kartofler op og nogle flere Æbler ned. Var en Tur i Hvalsø og i Osted efter hvidt Garn, jeg vil strikke en Trøje til Majas lille Kristian

4. Onsdag. Jeg gjorde rent paa Aftenrøden og lille Badeværelse.
Det var meget fint Vejr, jeg plukkede Æbler ned, faldt ovenikøbet ned fra Træet, kom dog ned paa Benene og slog mig ikke, jeg var heldig. Vi var en Tur hos Inga om Aftenen sammen med Ingrid og Ragnh. meget hyggeligt

5. Torsdag. I Dag ville Jens Andersen være blevet 100 Aar. Det var hæsligt Vejr med Blæst og piskende Regn, Synd for dem, der endnu ikke har høstet. Jeg gjorde rent paa Jomfruburet, skrev til Ester Larsen og til Ellen. Lidt over 4 kom Henn., Ann. og Jesper. An. havde haft Bilen, for Jesper skulle til Doktor. De var her kun ½ Times Tid. Om Aftenen var vi til Sangaften paa Gunderupgd. ved Hvalsø. Det gik meget trægt til at begynde med, men efterhaanden blev det bedre. Anker kunne synge hele Aftenen, det er ellers sjælden

6. Fredag. Jeg gjorde rent paa Morgenrøden. Og saa samlede vi en Masse Æbler sammen til Most. Om Eftm. var vi til Ellen G. Larsens Begravelse. Der var Kaffe paa Kroen, men der blev ikke sunget og kun Pedersen og Frk. Esgaard sagde lidt - jeg syntes det var lidt tamt. Thorgaard holdt en god Tale i Kirken og der var mange Mennesker. Om Aftenen en Tur paa Biblioteket. Smaaregn hele Dagen. Skrev Brevet til Ellen færdigt. Kort fra Kirsten fra Norge

7. Lørdag. Vi kørte til Tølløse med vore Æbler, Henn. kom og hjalp os. Vi fik 130 Fl. Most af 130 Kg. Æbler, 1 Fl. Most a 85 Ø. H. fik 25 Fl.

8. Søndag. Ingen Gæster for en Gangs Skyld. Det var fint Vejr. Om Aftenen i Kirke og bagefter hos Kirsten og Erik. Vi var mange ca. 60 og der var en meget kraftig Sang, det var dejligt

9. Mandag. Jeg gjorde rent paa Loftet og gl. W. C., vaskede 1 M. hvidt, samt beg. at grave Have

10. Tirsdag. Fint Vejr igen i Dag, men det tørrer ikke ret meget og der er meget Korn ude endnu heromkring.
Jeg til Engelsk, vi var 14 i Dag

11. Onsdag. Gjorde rent i den store Stue og gravede Have

12. Torsdag. Helt sommervarmt, men ikke ret megen Tørre i Luften. Dog mejetærsker man lidt rundt omkring. Til Damefrisør om Formd. og til Porton. hos Olga Planbeck om Eftm. Om Aftenen til Møde paa Efteskolen (Humor og Satire) en morsom Aften. Min Arv fra Kerteminde kom i Dag - en Check paa 18.000 Kr., det var da mere end jeg havde ventet - og sandsynligvis kommer der 2000 mere, skrev Sagføreren

13. Fredag. Moster Helga ringede, hun ville snakke lidt om Arven, de havde faaet 14000 og var godt tilfreds. Jeg gjorde rent i Børnev., vaskede Vinduerne i 2. Stue, gravede lidt i Haven og lagde Dejg til Smaakager samt strikkede den lille Trøje færdig.
Meget varmt efter Aarstiden

14. Lørdag. Jeg begyndte i Badev. Det var fint Bryllupsvejr. Vi var i Kirke Kl. 4, Maja var meget yndig i sin Brudekjole og Gert er meget køn og tiltalende. Festen blev holdt i Ejby Fors., det varede længe inden vi kom til Bords, men saa var der ogsaa en dejlig Middag til os. Siden blev der jo drukket Kaffe, set paa Gaver og danset til Kl. halvto, hvorefter vi fik Suppe inden vi kørte hjem

15. Søndag. I Dag lidt mere køligt og graat, men mon ikke mange nu er færdige med at høste. Vi var oppe og se Hans's nye Hus, der var jo ingen Orden paa nogen Ting endnu - og det vil nok vare noget. Vi havde selv Kaffe og Kage med. Ved den Lejlighed fik vi at vide, at de ogsaa ventede Smaafolk i Juni, saa det gaar jo godt nu. I Merløse skal det vel være først i Maj

16. Mandag. Vi var en Tur i Hvalsø med mit Ur for det vil pludseslig ikke gaa, det regnede. Bilen ville ikke starte, da vi skulle hjem. Heldigvis var der en Mekaniker i Nærheden, saa kom vi hjem - og Anker kørte ud med Bilen. Jeg gjorde rent i Sovev.

17. Tirsdag. Fru Olesen kom til Frokost. Merete, Helle og Rikke kørte hende ud og spiste Frokost og drak Kaffe her. Nu maa vi jo have Kr. x i Gang igen

18. Onsdag. Vi fik Bilen igen. Vi slagtede den meget store Gris, Slagteren skal nu ha 70 Kr. for det. Lige som vi skulle til at spise Frokost kom der en Bil og udsteg Elsa og hendes Barnebarn. Heldigvis havde jeg Mad nok, saa det var meget hyggeligt. senere besøgte de Erna, Jette og Else Chr., der var jeg ikke med, for Fru Olesen skulle jo ha' Kaffe, desuden havde jeg jo nok at lave

19. Torsdag. Jeg lavede Sylte, Finker og smeltede Fedt af, der er en Masse. Om Eftm. kom Henn. og hjalp os at faa Grisen ned, han fik Skinken med hjem

Fredag. Det meste af Dagen gik jo med at pakke Gris, men det gik nu meget godt, selv om jeg var alene om det. Nu sinker det jo noget med Fru Olesen, for hun vil gerne snakke. Jeg lavede Kørvelsuppe paa Ben til Aften. Vi tog den sidste Dyst Kr. x om Aftenen

Lørdag. Vi kørte Fru Olesen til Hvalsø og jeg fik mit Ur igen. Jeg lavede Medister og Rullepølser og fik de sidste Pakker i Fryseren - det er dejligt at have det overstaaet. Pludselig lidt over 3 kom en gul Bil ind i Gaarden, det var saa Hans - Ki. og lille Anna, der havde laant Bilen og kørt en Tur

Søndag. Ingen Gæster, saa det var nemt. Kedeligt Vejr. Til Aftengudstjeneste og bagefter inv. Rigmor os ind til Kaffe, de kørte med os

23. Mandag. Jeg gjorde rent i Stuen til Gaarden og samlede en Masse Æbler op. Om Aftenen var vi en Tur i Merløse

24. Tirsdag. Jeg var til Engelsk i Dag gik det bedre end sidst. Anker var i Banken med vores Arv. Om Eftm. beg. jeg at gøre rent i Hverdagsstuen

25. Onsdag. Jeg gjorde færdigt i Hverdagsst. og tog ogsaa Spisekamret. Var paa Biblioteket og oppe paa Møllen med en Ballie Æbler. Tørrevejr i Dag, jeg tror Karl blev færdig med at høste, Anker fik ekstra Skat paa 6000 Kr.

26. Torsdag. Anker var oppe og faa maalt sit Blodtryk, Blodprocenten er fin, men da han føler sig træt, skal han nu i 10 Dage op og have Vitaminindspr.
Frederiksens kom i Dag. Jeg talte med Hans, de havde købt Maling for over 900 Kr. Jeg fik Skat tilbage 2000 Kr.

27. Fredag. Jeg beg. at gøre rent i Kælderen og bagte lidt. Lærte at rafle til 10.000. Anker i Stestrup Fritidsgd. til Fest i Husm.fore. I Gaar fik Anne og Keld en lille Pige

28. Lørdag. Lavede Is og bagte Wienerbrød, fik ogsaa gravet en lille smule i Haven. Min Stifttand faldt ud

29. Søndag. Vi fik Svinekam og Is til Middag. Havde ellers en meget rolig Søndag. Saa en god dansk Film om Aftenen + naturligvis "Herskab og Tjenestefolk"

30. Mandag. Ringede til Tandlægen, men hun har Ferie til d. 11., ærgerligt. Gjorde rent i Kælderen og gravede Have

31. Tirsdag. Til Engelsk. Gravede Have

 

  November

1. Onsdag. Annie skulle til Doktor i Dag - alt vel.
Anker blev klippet. Jeg gjorde rent i Bryggerset og var i Haven. Henning kom ind og plukkede nogle Æbler ned for os

2. Torsdag. Frederiksens tog afsted inden 10. Så var jeg til Frisør. Om Eftm. samlede vi Æbler sammen til Most og jeg gravede lidt. Saa ringede Dagny, at vi skulle komme derop og spise sammen med Søster og Littrup, det var vi, men vi havde jo ikke megen Tid, da vi skulle til Hvalsø til Sangaften med Pedersen

3. Fredag. Margot ringede, om hun maatte komme, det fik hun saa lov til. Om Eftm. tog vi hende med og kørte til Tølløse med Æbler. Der var desværre lukket, da vi kom, saa vi maatte køre hjem med det hele igen. Margot ville ellers gerne blevet her, men vi fik da sendt hende afsted. Ringede til Emilie

4. Lørdag. Vi maatte jo afsted med alle vore Æbler igen om Formd. Jeg ringede til Ki. og spurgte, om de tænkte paa at komme herud - og de ville gerne komme til Kaffe. Jeg ringede til Merløse mange Gange uden Resultat - men ved halvtre Tiden drejede de ind i Gaarden, de havde været i "Daells Varehus" og kom nu med en Kage til Kaffen, saa det kunne jo ikke passe bedre. Anna var forkølet og ikke i Humør, hun er stadig bange for os. Mærkeligt Jesper altid har været saa frimodig. Hos Inga om Aftenen

5. Søndag. Vi var i Kirke Kl. 11 og om Eftm. oppe og ønske Ingrid Frandsen til Lykke med de 75

6. Mandag. Her var en Elektriker hele Eftm. og reparere de elektriske Installationer. Jeg gjorde rent i Karlek. - Brændev. og lange Gang. Vaskede ogsaa samt gravede Have. Og i Aften ser vi "Elverhøj" som nu har 150 Aars Jubilæum

7. Tirsdag. Til Engelsk om Formd., jeg havde Kaffe med.
I Haven om Eftm. Brev fra Ellen

8. Onsdag. Jeg beg. at gøre rent i Køkkenet og gravede ogsaa et godt Stykke i Haven. Det er dejligt Vejr til det, stille og mildt

9. Torsdag. Gjorde færdigt i Køkkenet. Om Eftm. til Portonovo M. hos Karen Kristensen og om Aftenen til Møde i Højskolefore. To unge Mænd fortalte om det store Kollektiv med 85 Voksne og 55 Børn, der er lavet paa Svanholm. Det var meget interessant at høre om - men mon det kan gaa i Længden. Skrev til Ellen

10. Fredag. Det er stadig rigtig godt Vejr. Jeg bagte og gjorde rent, naaede ogsaa at grave lidt. Saa stegte jeg Mortensand og de kom fra Merløse og hjalp os at spise den. Annie hvde en Blomst med

11. Lørdag. Sendte en lille Pakke Dadler og Chokolade til Carlsen. Om Eftm. til Bazar og Lysbilleder i Beboerhuset til Fordel for D. M. S.

12. Søndag. En meget rolig Søndag uden Gæster af nogen Art. Lille Anna er saa forkølet og hoster meget, men der er da ikke noget med Lungerne, de har haft Læge baade Lørdag og Søndag Aften

13. Mandag. Jeg var meget forkølet, mest Snue, det var rigtig grimt Vejr, saa jeg holdt mig inden Døre

14. Tirsdag. Til Engelsk. Begyndte at gøre Køkkenskabe rene

15. Onsdag. Jeg rullede en Del og gravede lidt Have

16. Torsdag. Gravede Have og samlede Æbler op, samt gjorde Skabe rene. Var om Aftenen paa Efterskolen og hørte Redaktøren af "Berlingske", for Resten en meget tiltalende Mand. Der var bare ikke kommet ret mange. Han sagde bl.a., at ingen kunne have saa gode Aviser, heller ingen saa daarlige som Englænderne

17. Fredag. Vi skrællede Æbler og fik lavet en stor Portion Æblemos. Hans kom et Smut om Aftenen og hentede Køkkenbordet fra Kerteminde

18. Lørdag. Gjorde lidt rent, ellers ikke noget særligt

19. Søndag. Vi var først i Kirke og kørte derefter til Merløse, hvor Hans og Ki. ogsaa skulle komme til Middag. Det gik meget godt med Anna, nu beg. hun da saa smaat at kende os. De kørte ved 4 Tiden, menvi blev der resten af Dagen, vi skulle jo ikke hjem efter noget. Hans tænker paa at søge Stilling i Købhn., heldags, saa faar de ellers travlt naar de faar 2 Børn

20. Mandag. I Dag for engangs Skyld Solskin, saa jeg var en Tur i Haven om Formd. Om Eftm. en lille Tur i Hvalsø med Flæsk. Beg. paa Hue igen

21. Tirsdag. Som sædv. til Engelsk. Om Eftm. gravede jeg færdigt i Urtehaven

22. Onsdag. Elise kom med sin Hund Kl. 11, hun ligner sig selv og vi havde en hyggelig Dag. Vi var en lang Tur i Skoven. Vi kørte hende til halvti Toget. Anker var hos Dagny og hilse paa Lisbeth Dissing

23. Torsdag. Det var fint Vejr og vi var i Haven det meste af Dagen, slog Græsplæne og rev Blade af o.s.v.

24. Fredag. Om Eftm. til Damefrisør. Annie var til Undersøgelse i Holbæk, alt var godt og vel og nu har Annie det ogsaa godt og ingen Kvalme.
Vaskede Salsgulvet

25. Lørdag. Fint Vejr igen, vi beskar Vinen og rev Blade af derude, saa der ser lidt ordentligt ud.
Gudrun i Osted har det ikke saa godt, det er vist noget med Bugspytkirtelen, maaske stammede det fra hendes Sygdom i Fjor

26. Søndag. Vi var kørende en Tur i Skoven efter Grand om Formd. Om Eftm. i Roskilde med Lagkage + smaa Sokker, Klokkkestreng - Æbler - Porrer og 10 Fl. Æblemost + Smaakager. De begynder at komme i Orden nu efterhaanden og det gaar meget godt med Samarbejdet. Nu er Anna lidt mere indladende, jeg fik lov at løfte hende og holde hende i Haanden. De syntes, vi skulle blive og spise til Aften, det gjorde vi saa. For første Gang var der Is at skrabe af paa Bilen

27. Mandag. Jeg satte grønt i Altankasserne, det pynter jo.
Om Eftm. var vi en Tur i Brugsen og bagefter nede hos Aksels, Gudrun var da oppe, men hun ligger vist ellers temlig meget - det ser ikke bedst ud. Det var Brev fra Ellen i Dag, hun skrev ikke spor om sin Sygdom, saa jeg haaber, hun har det godt

28. Tirsdag. Som sædv. til Engelsk, jeg gik derop

29. Onsdag. Jeg ordnede Stuerne og bagte Æblefisk - Chokoladesveller og Herregdsæblekage samt nogle Smaakager. Det er hundekoldt nu med Nordenvind, godt man er færdig i Haven.
Om Aftenen var Sverres - R. og Ingrid - Helge - Inga - Karen og Svend her, vi havde det ret saa hyggeligt

30. Torsdag. Vi var en Tur i Roskilde om Formd. købte nogle Julegaver og jeg fik en ny Bluse. Om Aftenen til Sangaften i Hvalsø med Peter Jensen, vi sang Masser af Sange

 

  December

1. Fredag. Ikke saa koldt i Dag, mere stille. Jeg skrev et langt Brev til Ellen og beg. paa en lille Sweater til Anna, om jeg nu kan naa at faa den færdig til Jul. Om Aftenen en Tur paa Biblioteket og i Brugsen

2. Lørdag. Til Morgensang i Skolen i Anledn. af V. Hansens[*] 100 Aars Dag. Det var meget festligt, men der var nu ikke saa mange med, de fleste, han kendte fra hans yngre Dage er jo borte
[*Valdemar Hansen]

3. Søndag. Vi var i Kirke og om Eftm. til Kaffe i Merløse. Jesper græd saa bitterlig, da vi tog afsted, vi skulle blive og spise, syntes han. Han var lidt forkølet, men plejer jo at komme hurtig over det

4. Mandag. Vi var en Tur i Hvalsø, Anker med sit Ur og vi hentede vort røgede Flæsk og købte en Pude til Kirkegd. Vi fik Forlovelseskort fra Hans A. Kofoed

5. Tirsdag. Til Engelsk, vi maatte hen hos Ida, for der var ikke laaset op og blev det heller ikke paa B. Huset. Vi rev Blade sammen om Eftm. og om Aftenen var vi i Beboerhuset til Dialektaften

6. Onsdag. Rev de sidste Blade sammen. Bagte Boller og Appelsinkage, vi faar jo Gæster paa Fredag.
Vi var en Tur i Lejre med Affaldssække paa Skramlepladsen

7. Torsdag. Godt Vejr og Føre. Vi var kørende til Astas Fødselsdag og havde en hyggelig Formd. der selv om vi ikke var saa mange, hverken Laura - Joh. - ell. Gudrun var jo med. Gudrun har det rigtig daarligt, det er kedeligt. Om Eftm. til P. N. Møde hos Ingrid og Ragnhild. Jeg tror, de er meget glade for at være kommet til Osted, de har da ogsaa et dejligt Hus

8. Fredag. Havde travlt om Formd, hentede I. og Joh. i Roskilde Kl. 2. De kom fra Merløse til Kaffe og blev og spiste, saa skulle de til Kirsten og Eriks 16 Aars Bryllupsdag. Om Aftenen var Dagny - Katr. - Ester og Birte her og Snakken gik storartet. Midt i det hele dukkede Hans op, han havde været en Tur i Jystrup, saa fik han Kaffen med

9. Lørdag. Vore Gæster skulle jo allerede afsted lidt før fire, men vi naaede da en enkelt "krible" og de fik lært at spille 10.000. Det forløb heldigvis i bedste Forstaaelse. Anker og Joh. var en Tur i Hvalsø efter Piller og Ur, selv om det var meget glat. Om Eftm. kørte vi saa tidligt, at de kunne naa at se Huset i Roskilde. Paa Turen hjem var vi inde og hilse paa Aksel og Gudrun, hun var lidt bedre den Dag

10. Søndag. Taaget og mørkt, men mildt. En meget rolig Søndag. Til Kirkekoncert om Aftenen

11. Mandag. Der var et lille Brev fra Sv. Aage Raun, hvori han meddelte, at Inge var død ganske pludselig d. 5. Decbr. Det var meget trist, hun virkede saa frisk og livsglad.
Vi lavede en Portion Æblemos. Lagde Dejg til brune Kager

12. Tirsdag. Jeg skrev et lille Brev til Raun og vi sendte en Kalender til John og Betty. Der var Engelsk sidste Gang før Jul. Og om Eftm. var vi inv. til Kaffe i Salen

13. Onsdag. Jeg bagte brune Kager. Henn. fik nogle med hjem i Eftm. og nogle Æbler. Jeg strøg lidt om Eftm. samt strikkede paa den lille Trøje til Anna

14. Torsdag. Jeg var ude og blive permanentet. Skrev Brev til Skotland og sendte 2000 i Julegave.
Om Aftenen kørende med Ester til Julemøde i Højsk.fore.

15. Fredag. Jeg lavede Appelsinmarmelade, syede og strikkede og rullede o. s. v.

16. Lørdag. Det er Sne og Kulde nu. Bagte Pebernødder og Vanillekranse. Om Eftm. til Pens. Julemøde

17. Søndag. Minus 8 Gr., men meget fint Vejr med Sol og Sne paa hver en Gren. Vi var til Aftengudstj. og begefter hos Jørg. Olsens. Der fik vi den kedelige Meddelelse at Thorgaard ikke vil være vores Præst længer, han holder op engang i 79

18. Mandag. Minus 11 Gr. til Morgen, men nu i Aften fryser det meget lidt. Jeg bagte i Formds. i Eftm. var vi i Brugsen og paa Plejehjemmet. I Aften er jeg beg. paa Julebrevene

19. Tirsdag. Skev en Masse Julekort og Breve. Gjorde rent i den store Stue. Gjorde Annas Sweater færdig

20. Onsdag. De sidste Breve. Og jeg syer paa en Klokkestreng mere. Vi var en lille Tur i Roskilde efter de sidste Gaver, var ude og drak Kaffe hos Hans, han var helt alene hjemme. Jeg købte en fin Uro, som jeg vil lave til Fru Olsen, hvis jeg kan naa det. Til Julemøde om Aftenen. Fynske Piger sang, Lucia Optog og en kort Tale af Hans Ancker

21 Torsdag. Gjorde Værelser rene og redte Senge op. Kogte Klejner og forsk andet. Om Aftenen kom de pludselig fra Merløse, de ville besøgt Rut og Søren, de var ikke hjemme, saa kom de her, det var vi jo ikke ked af. Saa hjalp Annie mig med den Uro, hun har saadan nogle fine, dygtige Fingre

22. Fredag. Brev fra Karen Marie, ar hun heller ikke kommer til Jul ell. Nytaar, gad vist, hvad der er i Vejen. Jeg lavede Sylte og Konfekt og vi fik Gran op i Stuen

23. Lørdag. Jeg bagte Leverpostej, Dortes Tærte og Franskbrød.
Fru Nielsen kom Kl. 11. Den Dame der ogsaa skulle kommet, ringede at hun desværre var syg.
Jeg talte med "Nie", hun er vist ikke fornærmet, Bitten havde Influenza og "Nie" følte sig meget overkørt, hun har nu været lidt mærkelig i Efteraaret. Jeg fik den Klokkestreng til Birte helt færdig og synes, jeg er godt med, med det hele

24. Søndag. Smaatravlt om Formd. Inga og Svend kom til Frokost, Hans hjemme efter Bilen, og saa kom de alle 3 ved 4 Tiden. Dem fra Merløse lidt denere. Vi var 11 til Spisning og Dans om Juletræet og vi havde en dejlig Juleaften. Anna er ikke bange mere, hun var meget sød, og den Hue, jeg havde strikket til hende var hun sød med. Det var meget daarligt Føre, saa H. og Ki. overnattede, eftersom saa mange udeblev, havde vi jo Plads nok.
Alle vore Børn og Svigerbørn fik hver 1000 Kr. Ellen ringede, hun mærkede ikke meget til sin Sygdom mere og hun er beg. at tage Køretimer igen.
Vi gav Hans et Par Fingervanter og Kirsten et dejligt Tæppe. Anna 1 Hue 1 Sweater samt en Billedbog. Henn. og A. en Reollampe og 1 Bog om gl. Biler Jesper 1 Lokomotiv og Farveblyanter. Fru Nielsen 1 Gl. Marmelade Inga 1 Hyacint Svend 1 Lommetørk. til Fru Olsen har jeg lavet en fin Uro

25. Juledag. Hans og K. laante Bilen igen og kørte ved 10 Tiden. Margot kom til Morgenkaffe og blev hele Dagen. Vi havde det roligt og fredeligt med vore Gæster. Jeg lærte dem at rafle til 10.000. Ingen Vand om Morgenen

26. Tirsdag. Vi var jo til Bedsteforældre Kaffe i Roskilde. Havde Margot med tilbage, saa sparede hun jo Taxaen. Vi var 16 om Kaffebordet, saa det kneb med Pladsen. Hans hentede os, for han havde jo bilen

27. Onsdag. Inga og Svend blev til efter Middag, for Inga var saa ivrig til at rafle. Saa er vi kun 4 tilbage. Vi var som ellers hos Karl og Jette og havde en festlig Aften med mange Julesange. Jeg tror vi var 52

28. Torsdag. Snestorm, bedst inden Døre, Vinden er i Øst, men det er ikke saa koldt. Anker ville været til Julefest, men maatte opgive p. Gr. af Vejret

29. Fredag. Værre Snestorm i Dag og det fryser mere. Al Udkørsel fraraades, Sneplovene kører hele Tiden. Jeg snakkede med Hans i Dag, han har desværre ikke faaet den Stilling paa Sct. Hans, som han saa gerne ville have

30. Lørdag. Stadig Snestorm. Fru Olsen har sin Radio med, saa vi kan hver Time høre nyt om Sne og Kulde

31. Søndag. Nytaarsaften. Vi var kun os fire, saa jeg sparede Ribbenstegen, vi fik opv. Flæskesteg og Citronfromage. Vi havde det saamænd hyggeligt, der var temlig meget i T. V. bl.a. "Den kære Familie. Saa er der igen gaaet et Aar, og vi og vores har haft det godt. Hans kom godt over sin Operation i Benet og Anker har det godt efter sin Blodprop