Dagbøger 1980

 

1980
Januar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tirsdag. Det var fint Vejr med Frost og Sne. Jeg beg. at gaa Ture igen, det maa jeg jo se at gennemføre. Ellers morede vi os vel med at spille det meste af Dagen, der er jo ikke besvær med Maden, naar vi ikke er flere

2. Onsdag. Margot var her igen, men tog tidlig afsted, da hun skulle til Tandlæge halvfem, mærkeligt, naar hun er saa glad for at være her, at hun altid skal skynde sig saadan hjem. Om Aftenen spillede vi Kort og fik det sidste Parti Kr. x, hvilket Carlsen vandt

3. Torsdag. Saa er det ved at være Hverdag igen, vi kørte Damerne til halvelleve Toget i Dag. I Eftm. var Erik og en Svend ude og ordne Hullet i Salsgangen

4. Fredag. Jeg støvsugede i Salen og vaskede godt inden for Døren, der har Smedene griset noget til. Det er stadig meget koldt. Jeg vaskede 1 M. hvidt og indrettede Tørreplads i Badev., , der tørrer det paa en Nat. Om Aftenen kørte vi i Brugsen og paa Biblioteket og bagefter til Kaffe hos Inga sammen med Ingrid og Ragnhild

5. Lørdag. Jeg gjorde lidt rent og om Eftm. kørte vi til Merløse, hvor vi tilbragte Resten af Dagen, havde Juletræet tændt for sidste Gang og hyggede os rigtig. Jane er meget fredelig og mild, Haaret er saa langt, at hun snart kan faa Fletninger. Føret er godt og kun lidt Frost

6. Søndag. Vi var i Kirke om Formd. og om Aftenen var nogle af Familien her til Aftenkaffe. De skulle jo høre Baandet fra Skotland. Inga havde glemt det, saa hun kom ikke. Hun er faldet igen, og har slaaet sine nye, dyre Briller i Stykker

7. Mandag. Til Engelsk første Gang efter Jul, jeg ved saamænd ikke, om vi lærer saa meget, men vi har det meget fornøjeligt. Det er blevet mildere i Vejret. Carlsen ringede, hun lød til st være i højt Humør

8. Tirsdag. Vi tog al Julepynten ned og støvsugede. Om Eftm. vævede jeg 90 cm. Viskestykke, det gaar jo fint, de synes alle, det er saa pænt. Jeg snakkede med Hans i Aften, nu har Uffe Bronkitis og høj Feber og Kirstens Øje er daarligt igen, saa hun maatte til Øjenlæge og havde stærke Smerter. Hun sov altsaa, da, jeg ringede i Aften

9. Onsdag. Vi var paa Øm Forsamlingshus med Pensionisterne, vi kørte med Rutebil og store Omveje og tog Folk op, men der var et kønt Snelandskab at se paa. Vi hørte Gunnar "Nu" Hansen fortælle i 1½ Time, og det var virkelig festligt at høre ham. Jeg snakkede med Kirsten, om Aftenen, det gaar bedre deroppe, men hun ville gerne, om vi kom derop og passede Uffe paa Torsdag

10. Torsdag. I Dag til P. N. Møde hos Olga Plambech, hun er nu saa sød, hende kan jeg godt lide.
Nu i Aften har Ellen lige ringet, de har faaet den nye Lejlighed paa Haanden og var jo vældig glade for det, men de skulle ikke flytte foreløbig, nu vil de først have det gjort i Stand. Asta har faaet fjernet den ene Nyre i Dag og det var vist gaaet, som det skulde

11. Fredag. Vi startede til Roskilde Kl. 8, vi skulle jo op og drikke Morgenkaffe sammen med Kirsten, som skulle afsted Kl. 9. Det gik fint med at passe Uffe, han er saa sød og nem, en dejlig Dreng og slet ikke bange. Da vi havde drukket Te og spist Smørrebr. kørte vi hjem mens det var Dagslys. Asta havde det godt i Dag og var kommet paa Fællesstue

12. Lørdag. Jeg ringede og fortalte Inger, at Ellen og Noël nu kunne faa en større Lejlighed. Jeg gaar i Salen og væver, selvom der er hundekoldt derude, men en Times Tid kan man nok holde det ud. Der var Brev fra Ellen, det havde været 12 Dage undervejs

13. Søndag. En meget rolig Søndag, uden Gæster af nogen Art.
Dejligt Vintervejr er det stadig væk. Jeg talte med Ki., de havde været til Gilde og først kommet hjem Kl. 3, men Børnene havde sovet godt. Jeg skrev til Skotland

14. Mandag. Som sædv. en hyggelig Engelsk Formd. Om Eftm. til Tandlæge Kl. 2, det var bare Undertænderne, der skulle afkalkes, men det var rigtig væmmeligt - heldigvis havde jeg ingen Huller - nu faar jeg nok snart en mægtig Regning

15. Tirsdag. Jeg prøvede at bage Rugbrød, det smager godt, men Skorpen er noget haard, maaske har det faaet lidt for megen Varme. I Eftm. til Vævning, det gaar saa godt med Viskestykkerne, Skellet er fint og der er ikke knækket en Traad

16. Onsdag. Stadig fint vintervejr. Om Aftenen til Møde i Kirkeskolen med Elin Appel, et meget mærkeligt og forvirret Foredrag, men der var mange Mennesker. Der var vist ingen Begejstring

17. Torsdag. Anker til Dialektaften i Ejby. Jeg kørte med til Osted og gik paa Biblioteket og bagefter hen hos Inga. Jeg snakkede ogsaa med Fru Carlsen, nu var hun næsten over sin Influenza

18. Fredag. Vi kørte i Brugsen og bagefter var vi paa "Hjemmet", det er saa længe siden, vi var der. Vi besøgte baade Laura, Else og Fru Kristensen, de havde det alle meget godt

19. Lørdag. Jeg væver ½ m. hver Dag, men nu har jeg næsten ikke mere Garn, saa maa jeg have ringet til Nanna. Smeden har været her med en Regning paa 27,000, men de er jo ikke engang færdige endnu

20. Søndag. I Kirke om Formd og ellers meget rolig Søndag

21. Mandag. Til Engelsk, som saa tit hundekoldt, saa vi maatte ligefrem danse omkring Bordet, for at faa varme. Vi havde bestemt at køre til Holbæk og se til Asta, men da vi kom derned, var hun udskrevet. Vi blev noget lange i Ansigterne, Inga og Katrine var med, men besluttede saa at køre til Kundby. Føret var jo godt. Asta lod ogsaa til at have det godt og Littrup havde lavet Kaffe, saa vi havde det hyggeligt og var saa hjemme igen ved 6 Tiden. Jeg snakkede med Jesper i Tlf., det er snart længe siden, han havde ogsaa en Masse at fortælle. "Ved du hvad, Far har ikke taget en Bid af den Chokolade, han fik af dig" "Og i Gaar havde Mormor Slik med til mig, men jeg spiste bare lidt og saa raabte jeg, ikke mere Slik i Dag. "Og ved du hvad, Jane var til Damefrisør i Gaar". Jeg spurgte, om hun blev krøllet. "Nej, hun blev klippet glathaaret". Han er saa sjov at snakke med

22. Tirsdag. I Dag er det en Smule Tø, men det har sneet noget.
Vi havde som sædv. en hyggelilg væve Eftm. Jeg bestilte Garn til Kjolestof, for jeg kan vel snart blive færdig med Viskestykkerne. Talte med Inger i Aften, for at fortælle, at Kr. Højvang og hans Kone begge er døde ved en Bilulykke

23. Onsdag. Vi blev inviterede til Sverres Fødselsd. 20 Februar og han var her og hente Bordplader

24. Torsdag. Jeg skulle til Damefrisør, men Bilen ville ikke starte, saa Dagny hentede mig og Kamma kørte mig hjem, da de havde været i Borup og se til Edil

25. Fredag. Fint Vejr med temlig haard Frost igen. Hans kom hjem og spiste og laante Bilen til i Morgen

26. Lørdag. Vi flyttede paa Loftet igen for Hans og Ki. vil jo gerne have Sovev. De kom henad Aften og ikke længe efter maatte Hans gaa i Seng med Varmedunk og daarlig Mave. De kom ogsaa fra Merløse til Flæskesteg og Jordbær, alle Børnene var meget nemme og søde. Vi skulle ellers været til Rigmors Føds.

27. I Dag var Hans da nogenlunde paa Højkant igen, saa vi kunne køre til Merløse til Frokost. Vi fik dejlig Mad, Børnene legede godt sammen og de 2 smaa var saa søde. Til Aften kørte vi H. og K. hjem, skulle de med Toget ville det være alt for besværligt med alle deres Sager. Maren og Sten var i Huset, saa vi fik lige hilst paa dem

28. Mandag. Som sædv. til Engelsk og som sædv. var der hundekoldt, saa vi maatte over hos Ida. Stadig fint Vintervejr

29. Tirsdag. Hans har smittet mig, saa jeg fik en voldsom Diarré Natten til i Dag, heldigvis er de ikke blevet smittet i Merløse. Jeg fik jo ikke vævet saa meget i Dag

30. Onsdag. Ingen Mavepine, bare lidt slap. Jeg talte med Carlsen, hun var ved at gaa i Seng ved 5 Tiden, havde lidt Influenza, var nok ogsaa bekymret for Bitten, som nu er uden Arbejde igen - og hendes Pengesager flyder. I Dag Tø efter lang Tids Frost, sikke Sjap. Til Møde i Kirkeskolen

31. Torsdag. Saa er det Tøvejr vist forbi, i Dag sner det og er hvidt over det hele igen. Jeg syede mit Stolesæde færdigt og fik det sat paa, rart at faa noget færdigt. Kjeld var her med det Kød fra Ringsted, vi saa ham ikke, vi sov til Middag

 

  Februar

1. Fredag. Igen i Nat en frygtelig Diarré, saa jeg maa vel holde mig til revne Æbler og Havresuppe - kedelig kost. Meget fint Vejr med nyfalden Sne og Solskin. Vi pakkede det Kød til Fryseren, der blev 13 Pk. i forskelllig Størrelse

2. Lørdag. Der var faldet Sne i Nat, saa Vejret var endnu finere i Dag. Nu tror jeg dog min Mavepine er forbi, saa jeg kan spise nogenlunde normalt igen. Jeg har da ogsaa tabt nogle Pund, er kommet helt ned paa 110 u, det er ellers mange Aar siden. Jesper ringede i Dag og spurgte til mit Helbred og Ellen ringede, for nu er de jo i fuld Gang med deres nye Hus og ville gerne vide, hvor mange Penge de kunne laane, de havde det ellers godt, d.v.s. Ellen mærker jo stadig noget til sin Ryg, men kan da klare sit Arbejde

3. Søndag. I Kirke om Formd. og ellers ikke noget særligt

4. Mandag. Til Engelsk hos Ida, nu gaar vi lige derhen, der er jo aldrig Varme i Beboerhuset. Talte med Hans, nu er Uffe lidt syg igen

5. Tirsdag. I Roskilde hos Regnskabsføreren og lige oppe og kigge til Uffe og hente nogle af deres gode Æbler. Der var ikke ret mange til Vævning, vel sagtens p. Gr. af Sne og daarligt Føre. Jeg blev færdig med mine Viskestykker og beg. at lave blaa Trend til Kjolestof

6. Onsdag. Jeg klippede og sømmede 4 Viskestykker, nu skal der ogsaa broderes Navn og Aarstal paa. Jeg har Masser af Haandarbejde i Gang for Tiden. Om Aftenen var Anker i Lirum-larum og læse for dem, jeg kørte med op hos Dagny

7. Torsdag. Vinden er i Øst i disse Dage, det er koldt. I Merløse har Jesper røde Hunde, men er ikke syg, Jane og Annie er forkølede - det har vi da været forskaanet for længe her

8. Fredag. Jeg laver meget Haandarbejde i denne Tid, for der er jo heller ikke stort andet at tage sig til. Jeg snakkede med Helga, hun har Troels og Karlen paa Kost, for Bente er jo rejst igen, det er en værre Redelighed, hvis de skal skilles, skal hun have det halve af Hullegd.

9. Lørdag. Sne og Blæst og store Driver i Indkørselen, godt vi ikke skal rejse nogen Steder i Morgen

10. Søndag. Karl var ude og rydde Indkørselen og han betalte for Forpagtning og det var Birte ogsaa ude at gøre. Anker ringede til Madsen, de skylder 725,00 for Hestene, som de nu har flyttet, tænk, saa var Tine saa fræk, at hun paastod, hun havde betalt, saa hun kun skyldte 300, det er i hvert Fald den sorteste Løgn

11. Mandag. Vi var til Engelsk for næstsidste Gang, vi kunne ellers for min Skyld gerne blevet ved til April. Jeg snakkede med Hans, nu er Sten og Maren ved at skrive Slutseddel, saa flytter de ind hurtigst muligt. I Gaar og i Dag har det nærmest været Tø, saa det er helt godt Føre paa de stor Veje.
Vi var ude og høre, eller nærmest se Lysbilleder fra Jacob Holsts Amerikatur, men vi kørte hjem efter første Halvdel, Musikken var saa frygtelig larmende og vi kendte jo det hele fra Bogen

12. Tirsdag. Jeg fik min Trend taget af og trukket i Kam. Der var mange til Vævning i Dag. Elektr. kørte fast i vores Indkørsel og sad fast i 3 Kvarter, det bliver nok dyrt for os.
Jeg er nu færdig med de første 4 Viskestykker

13. Onsdag. Jeg blev færdig med Hennings Slipover. Om Aftenen paa Skolen og høre Margrethe Auken, som er en meget livlig Dame

14. Torsdag. Anker till Barber om Formd. Om Eftm. til P. M. Møde hos Karen Kristensen. Vi sendte 30,000 til Skotland

15. Fredag. I Gaar ringede Fru Olsen og bestilte Paaskeophold.
I Eftm. ude hos Staunberg, hun har jo indrettet sig dejligt. Erna-Dagny-Aksel-Kamma-Ingrid-Ragnh.-Inga og Pedersens var ogsaa der og vi havde en meget hyggelig Eftm. Jeg snakkede med Carlsen i Aften, hun synes, hun skranter lidt, men nu gaar det jo saa godt med Bitten og hendes nye Ven

16. Lørdag. Tine og Madsen var her og afregne med Hestene, de ville ikke betale mere end 300 Kr. selv om vi mener, de skylder 725, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Tøsen vil ikke engang muge hestestalden, det skal Mette, der er overhovedet ikke muget de sidste Maaneder

17. Søndag. Først i Kirke om Formd. og saa i Merløse Eftm. og Aften, som sædvanlig var Jane sød som en Engel og Jesper har jo altid været en dejlig Dreng

18. Mandag Fastelavn. Vi startede fra Morgenstunden til Roskilde, da vi skulle med i Vuggestuen og se dem slaa Katten af Tønden. De slog noget forsigtigt til den. Bagefter var vi til Frokost paa gl. Landevej. For første Gang hørte vi ikke Børnene hoste en eneste Gang - og saa heller ikke hverken H. eller K. ryge. Vi kørte hjem medens det var lyst

19. Tirsdag. Til Damefrisør om Formd. og Vævning om Eftm.. Jeg fik rullet det halve af min Trend paa. Jeg fik det "Agehynde" fra Kerteminde

20. Onsdag. Igen til Roskilde til Sverres 70 Aars Dag. Det var meget hyggeligt. Det begyndte med en lækker Frokost og da vi var rigtig godt mætte, gik vi ned i Stuerne og drak Kaffe med Lagkage til. Inden vi kørte hjem fik vi dejlig Suppe, saa vi har da taget mindst et kg. paa

21. Torsdag. Det er koldt og blæsende selv om det ikke fryser ret meget. Smeden var her og fik Penge for Fyret, næsten 30,000. Jeg klippede og sømmede 4 Viskestykker til Annie. Carlsen kommer nok Lørdag - og Margot.

22. Fredag. Jeg gjorde lidt rent over det hele, naar vi saadan faar Gæster, ja det havde jeg vel gjort alligevel.
Broderede Navn paa Viskestykker

23. Lørdag. Margot ringede, om ikke Anker kunne hente hende, for hun var saa elendig (sikkert noget pjat, men saadan er hun jo. Samtidig hentede han saa Carlsen, saa nu skal vi rigtig til at spille

24. Søndag. Anker i Kirke, jeg blev hjemme hos Damerne.
Om Eftm. skulle vi jo ud til Birtes Fødselsdag. Frederiksen kom og hentede Margot, som gerne ville blevet længere, men ikke turde, for saa ville hun sikkert bliver forkølet. Pjat!!

25. Mandag. Vores sidste Engelskdag, som blev holdt hos Mette, vi fik Smørrebrød til 8,50 Stk. Jeg talte med Annie, Kim havde revet Jane, saa hun havde grædt som aldrig før, det var da godt, det ikke er Jesper. Han blev ransende og for paa Loftet efter sine Pistoler og ville paa Stedet skyde Kim - han er meget øm om sin Lillesøster.
Talte med Kirsten, Steen og Maren er flyttet ind og Ki. var saa glad. Dagny ringede, at Knud Nøtgaard var pludselig død

26. Tirsdag. Jeg støvsugede i Salen og fik trukket min blaa Trend paa. Nu er der tale om et ekstra Kursus, hvortil jeg straks har meldt mig, det er saa fornøjeligt at være med

27. Onsdag. Vi hygger os rigtig med Carlsen, nu vi er her alene.
Gudrun Hansen ringede og bestilte Plads til sig og Pernille i sidste Halvdel af April. Om Aftenen til sidste og bedste Kirkemøde med Frode Jacobsen, han havde en meget levende Maade at baade fortælle og læse paa, det var en virkelig god Aften, det syntes Carlsen ogsaa

28. Torsdag. Nu er det virkelig blevet en lille Smule Tø om Dagen, men Solen ser vi aldrig. Hans ringede og inv os til Bedsteforældredag i Vuggest., men nu er Nie jo her og desuden har vi jo lige været der

29. Fredag. Der var Brev fra Ellen, de var glade for at have modtaget vore Penge. Vi spiller og rafler og foretager os ellers ikke noget alvorligt

 

  Marts

1. Lørdag. I Morges ringede Margot, om hun maatte komme og det fik hun jo lov til. Vi var til Knud Nørgaards Begravelse, han døde pludselig Søndag Nat, det er slemt for Ebba. Helge Fr. var inde om Formd. efter Svømning, Margot var meget begejstret for ham

2. Søndag. I Formd. fik vi vor sidste Krible for denne Gang. Bitten og hendes nye Familie kom for at hente Carlsen. De spiste Middag og drak Kaffe her, vi synes meget godt om hendes nye Ven, haaber hun kan beholde ham længe. Da de var taget afst. kørte vi til Roskilde og spiste til Aften. Jeg synes, Sten og Maren er meget tiltalende

3. Mandag. Jeg skrev et langt Brev til Ellen. Midt paa Eftm. blev det et gevaldigt Snevejr og efter ½ Time var alting paany hvidt og fint

4. Tirsdag. Anker var oppe hos Aksel og spille Kort, jeg kunne jo ikke komme med, da jeg skulle ud og rette det sidste paa min Trend, meget anstrengende Stilling for Ryggen. Nanna maatte have Falck Hjælp for at komme afsted

5. Onsdag. I Dag fik jeg ordnet en Del Haandarbejde, fik min Løber og min lille Klokkestreng færdige, samt den Vest, jeg beg. paa for længe siden. Det er rart at faa det færdigt, medens det er Vinter. Har lige talt med Inger, det passede dem udmærket, hvis vi kom der næste Fredag Morgen

6. Torsdag. Anker fik tøet rørene i Bryggerset, saa jeg kunne bruge min Vaskemaskine. Det er stadig koldt og lidt Frost om Natten. Jeg talte med Inger, det passede dem meget godt, hvis vi kom næste Fredag. Sømmede 4 Viskestykker

7. Fredag. Vaskede en Maskinfuld mere og gjorde lidt rent i Stuerne. Om Aftenen til Kaffe hos K. og Ejnar sammen med Aksel og Kamma-Katrine-Ester-Birte og Mette. Nu er det rigtig Tø med lidt Regn

8. Lørdag. Vaskede det sidste hvide og strøg en hel Del

9. Søndag. Jeg rullede det meste af Formid. Om Eftm. kørte vi til Merløse og blev der Resten af Dagen. Hvor er Jane dog sød og glad, vi har næsten aldrig hørt hende græde. Og Jesper læste Historier for mig, jeg skulle bare sige, hvornaar han skulle vende Blad

10. Mandag. Det er lidt taaget og kedeligt Vejr for det meste, men dog for det meste tø. Jeg rullede og strøg det sidste

11. Tirsdag. Jeg var ude hos Birte og blev permanentet i Formd. i Eftm. til Vævning, jeg fik da beg. at sølle, men der er mange fine Traade, saa det er sent

12. Onsdag. Om Aftenen til Studiekreds hos Præsten, det var H. C. Andersen det drejede sig om, vi var ca. 30, et meget passende Antal

13. Torsdag. Jeg havde travlt med at pakke og ordne Huset, saa her kunne se lidt ordentligt ud, naar vi kom hjem. Om Eftm. til P. N. Møde hos Ingrid og Ragnhild. Da vi kom hjem spiste vi og lukkede for Køleskab, Gas og Oliefyr i Haabet om at det ikke bliver for meget Frost, men Henn. har lovet at holde Øje med det. Vi kørte til Roskilde og lod Bilen staa hos Hans. Vi besøgte saa Kirsten lidt, alle de andre skulle bort. Sten kørte os til Toget og vi gik om Bord og havde trods Blæsten en meget rolig Nat

14. Fredag. Joh. hentede os og Inger havde Morgenkaffen parat.
Vi var til Eftm. K. hos Emilie, som har saa mange Smerter i sit Ben og Hæl, saa det kniber med at sove om Natten, det er Synd for hende. Om Aftenen spillede vi Kr. K.

15. Lørdag. Vi naaede et Spil inden vi kørte til Helga, hvor vi skulle spise til Middag. Troels var der hele Eftm. og virkede meget glad og tilfreds skønt Bente har forladt ham. Fam. Knud var der ogsaa. Vi kørte igen til Aften

16. Søndag. Vi tilbragte en meget rolig Søndag paa V. med Spil og Snak. Lille Ole paa fire kommer hver Formd. og er meget underholdende. Det bliver mere og mere koldt

17. Mandag. Jeg var oppe og besøge Ester Larsen om Eftm. og gik hjem med Rygvind, men hvor var det koldt. Om Aftenen var Pæregds., samt Bente, Niels og Helga der og vi havde en hyggelig Aften med megen Snak

18. Tirsdag. Vaskede en stor Opvask om Formd. samt spille K. Om Eftm. var Inger og jeg en Tur hos Emilie og nede hos Bente og saa alt det, hun havde vævet - det var sandelig ikke Smaating. Ringede til Henn. om Aftenen, alt stod vel til trods Kulden. Her havde saa galt været Sneplov i Gaarden

19. Onsdag. Vi legede hjemme hele Dagen. Joh. havde Hovedpine. Var paa Pæregds og spise, de er nu saa hyggelige, vi spillede Kort

20. Torsdag. Ja, saa pakker vi vore Sager igen. Om Eftm. i Sandkaas og se til Herluf. Han var oppe og tilsyneladende i godt Humør, havde faaet alt sit Haar igen, men har det altsaa ikke godt, desværre. Elsebet var hjemme fra Amerika med sin lille, søde Dreng. Det maa være svært at holde Humøret i Sandkaas i den Situation, men ingen lod sig mærke med noget. Om Aftenen rejste vi tilbage med Hammershus

21. Fredag. Anker var slap og søvnig, saa vi tog en Taxa, da vi kom halvvejs, opdagede Anker, at han havde glemt sine Tænder om Bord og vi tilbage, jeg fór ned i Kahytten og saa, om de var der endnu, hvad de heldigvis var. Vi tog en Taxa op til Hans, hvor de sad ved Morgenbordet og Børnene rendte rundt og tog hinandens Ting. Vi kørte hjem, hvor der var ret koldt, selvom Henn. havde lukket op. Der er en bidende kold Østenvind hver Dag. Ringede til Carlsen. Jeg var nede hos Karen med Fam.Journ. og sludre lidt

22. Lørdag. Stadig lige koldt. Margot ville kommet, men opgav det dog igen, jeg raadede hende ogsaa fra det - naar hun ikke kan taale en Vind blæser paa hende

23. Søndag. I Kirke i Allerslev. Fam. fra Merløse kom til Kaffe og blev Resten af Dagen, saa vi havde det meget hyggeligt

24. Mandag. Jeg ringede til Bornh., Joh. var kørt til Doktor, for han har Blærebetændelse og Inger var saa forkølet, saa det var godt, vi kom derover i sidste Uge. Jeg gjorde rent i den store Stue og skrev Brev til Ellen

25. Tirsdag. Sidste Gang Vævning i denne Omgang, men de fleste kommer igen efter Paaske. Jeg blev næsten færdig med at sølle. Det var lidt festligt med Lys paa Bordet og nogle havde ekstra Kage med

26. Onsdag. Gjorde rent i Børnev. Ringede og talte med Kirsten, hun arbejder hjemme i denne tid, Hans har Ferie og knokler med at lave et Skab i Kælderen. De er stadig meget glade for Sten og Maren. De skal lave Mørkekammer i Paasken for Sten fotograferer jo saa meget. Ki. havde lige faaet 10,000 for sin Bog og Børnene var raske - saa alt saa saare lyst ud i Dag. Til Studiekr. i Præsteboligen, de er nu et meget sympatisk Par, Bodil og Elmo Due, haaber de falder godt til her. I Aften var det Blicher, det drejede sig om

27. Torsdag. I Dag gjorde jeg rent baade i det store og det lille Badeværelse, saa nu er jeg helt godt i Gang med Rengøring. Helga ringede, at Kirsten skulle til Rigshosp. med sin yngste, og gerne ville komme her Palmesøndag til Aften. I Aften til Afslutn. paa Vinterens Arbejde, mange fine Ting at se, bl.a. en Masse hjemmesyede Folkedansedragter med at mægtigt Arbejde paa, hvert Sting syet i Haanden. Efter Kaffen og Svesketærten sang vi vel mindst 40 Sange ledet af Niels Jensen og hans meget tykke Søn ved Klaveret, det gik storartet. Sendte Gækkebrev til Jesper

28. Fredag. For første Gang i Aar dejlig mildt men noget taaget Vejr. Jeg bagte Ørkensand og Strassburger i Formd. I Eftm. i Hvalsø og betale Tandl. Regning samt købe nogle Blomster og tre Paaskeæg. Gjorde rent i Salen

29. Lørdag. Rigtig dejligt Vejr helt op til 11o, det er fra den ene Yderlighed til den anden

30. Søndag. I Kirke Søndag Formd. Kirsten Andersen kom til Aften, nej, hvor er hun kolossal

31. Mandag. Jeg ordnede Værelser og havde tavlt til Paaske, Kirsten snakker og snakker, men er fllink til at hjælpe mig. Om Aftenen maatte hun være alene hjemme, for vi var oppe hos Karl til "kommunalt Møde", der blev snakket baade om Rutebiler, Cyklestier og vores Sal