Dagbøger 1980

 

1980
Januar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tirsdag. Det var fint Vejr med Frost og Sne. Jeg beg. at gaa Ture igen, det maa jeg jo se at gennemføre. Ellers morede vi os vel med at spille det meste af Dagen, der er jo ikke besvær med Maden, naar vi ikke er flere

2. Onsdag. Margot var her igen, men tog tidlig afsted, da hun skulle til Tandlæge halvfem, mærkeligt, naar hun er saa glad for at være her, at hun altid skal skynde sig saadan hjem. Om Aftenen spillede vi Kort og fik det sidste Parti Kr. x, hvilket Carlsen vandt

3. Torsdag. Saa er det ved at være Hverdag igen, vi kørte Damerne til halvelleve Toget i Dag. I Eftm. var Erik og en Svend ude og ordne Hullet i Salsgangen

4. Fredag. Jeg støvsugede i Salen og vaskede godt inden for Døren, der har Smedene griset noget til. Det er stadig meget koldt. Jeg vaskede 1 M. hvidt og indrettede Tørreplads i Badev., , der tørrer det paa en Nat. Om Aftenen kørte vi i Brugsen og paa Biblioteket og bagefter til Kaffe hos Inga sammen med Ingrid og Ragnhild

5. Lørdag. Jeg gjorde lidt rent og om Eftm. kørte vi til Merløse, hvor vi tilbragte Resten af Dagen, havde Juletræet tændt for sidste Gang og hyggede os rigtig. Jane er meget fredelig og mild, Haaret er saa langt, at hun snart kan faa Fletninger. Føret er godt og kun lidt Frost

6. Søndag. Vi var i Kirke om Formd. og om Aftenen var nogle af Familien her til Aftenkaffe. De skulle jo høre Baandet fra Skotland. Inga havde glemt det, saa hun kom ikke. Hun er faldet igen, og har slaaet sine nye, dyre Briller i Stykker

7. Mandag. Til Engelsk første Gang efter Jul, jeg ved saamænd ikke, om vi lærer saa meget, men vi har det meget fornøjeligt. Det er blevet mildere i Vejret. Carlsen ringede, hun lød til st være i højt Humør

8. Tirsdag. Vi tog al Julepynten ned og støvsugede. Om Eftm. vævede jeg 90 cm. Viskestykke, det gaar jo fint, de synes alle, det er saa pænt. Jeg snakkede med Hans i Aften, nu har Uffe Bronkitis og høj Feber og Kirstens Øje er daarligt igen, saa hun maatte til Øjenlæge og havde stærke Smerter. Hun sov altsaa, da, jeg ringede i Aften

9. Onsdag. Vi var paa Øm Forsamlingshus med Pensionisterne, vi kørte med Rutebil og store Omveje og tog Folk op, men der var et kønt Snelandskab at se paa. Vi hørte Gunnar "Nu" Hansen fortælle i 1½ Time, og det var virkelig festligt at høre ham. Jeg snakkede med Kirsten, om Aftenen, det gaar bedre deroppe, men hun ville gerne, om vi kom derop og passede Uffe paa Torsdag

10. Torsdag. I Dag til P. N. Møde hos Olga Plambech, hun er nu saa sød, hende kan jeg godt lide.
Nu i Aften har Ellen lige ringet, de har faaet den nye Lejlighed paa Haanden og var jo vældig glade for det, men de skulle ikke flytte foreløbig, nu vil de først have det gjort i Stand. Asta har faaet fjernet den ene Nyre i Dag og det var vist gaaet, som det skulde

11. Fredag. Vi startede til Roskilde Kl. 8, vi skulle jo op og drikke Morgenkaffe sammen med Kirsten, som skulle afsted Kl. 9. Det gik fint med at passe Uffe, han er saa sød og nem, en dejlig Dreng og slet ikke bange. Da vi havde drukket Te og spist Smørrebr. kørte vi hjem mens det var Dagslys. Asta havde det godt i Dag og var kommet paa Fællesstue

12. Lørdag. Jeg ringede og fortalte Inger, at Ellen og Noël nu kunne faa en større Lejlighed. Jeg gaar i Salen og væver, selvom der er hundekoldt derude, men en Times Tid kan man nok holde det ud. Der var Brev fra Ellen, det havde været 12 Dage undervejs

13. Søndag. En meget rolig Søndag, uden Gæster af nogen Art.
Dejligt Vintervejr er det stadig væk. Jeg talte med Ki., de havde været til Gilde og først kommet hjem Kl. 3, men Børnene havde sovet godt. Jeg skrev til Skotland

14. Mandag. Som sædv. en hyggelig Engelsk Formd. Om Eftm. til Tandlæge Kl. 2, det var bare Undertænderne, der skulle afkalkes, men det var rigtig væmmeligt - heldigvis havde jeg ingen Huller - nu faar jeg nok snart en mægtig Regning

15. Tirsdag. Jeg prøvede at bage Rugbrød, det smager godt, men Skorpen er noget haard, maaske har det faaet lidt for megen Varme. I Eftm. til Vævning, det gaar saa godt med Viskestykkerne, Skellet er fint og der er ikke knækket en Traad

16. Onsdag. Stadig fint vintervejr. Om Aftenen til Møde i Kirkeskolen med Elin Appel, et meget mærkeligt og forvirret Foredrag, men der var mange Mennesker. Der var vist ingen Begejstring

17. Torsdag. Anker til Dialektaften i Ejby. Jeg kørte med til Osted og gik paa Biblioteket og bagefter hen hos Inga. Jeg snakkede ogsaa med Fru Carlsen, nu var hun næsten over sin Influenza

18. Fredag. Vi kørte i Brugsen og bagefter var vi paa "Hjemmet", det er saa længe siden, vi var der. Vi besøgte baade Laura, Else og Fru Kristensen, de havde det alle meget godt

19. Lørdag. Jeg væver ½ m. hver Dag, men nu har jeg næsten ikke mere Garn, saa maa jeg have ringet til Nanna. Smeden har været her med en Regning paa 27,000, men de er jo ikke engang færdige endnu

20. Søndag. I Kirke om Formd og ellers meget rolig Søndag

21. Mandag. Til Engelsk, som saa tit hundekoldt, saa vi maatte ligefrem danse omkring Bordet, for at faa varme. Vi havde bestemt at køre til Holbæk og se til Asta, men da vi kom derned, var hun udskrevet. Vi blev noget lange i Ansigterne, Inga og Katrine var med, men besluttede saa at køre til Kundby. Føret var jo godt. Asta lod ogsaa til at have det godt og Littrup havde lavet Kaffe, saa vi havde det hyggeligt og var saa hjemme igen ved 6 Tiden. Jeg snakkede med Jesper i Tlf., det er snart længe siden, han havde ogsaa en Masse at fortælle. "Ved du hvad, Far har ikke taget en Bid af den Chokolade, han fik af dig" "Og i Gaar havde Mormor Slik med til mig, men jeg spiste bare lidt og saa raabte jeg, ikke mere Slik i Dag. "Og ved du hvad, Jane var til Damefrisør i Gaar". Jeg spurgte, om hun blev krøllet. "Nej, hun blev klippet glathaaret". Han er saa sjov at snakke med

22. Tirsdag. I Dag er det en Smule Tø, men det har sneet noget.
Vi havde som sædv. en hyggelilg væve Eftm. Jeg bestilte Garn til Kjolestof, for jeg kan vel snart blive færdig med Viskestykkerne. Talte med Inger i Aften, for at fortælle, at Kr. Højvang og hans Kone begge er døde ved en Bilulykke

23. Onsdag. Vi blev inviterede til Sverres Fødselsd. 20 Februar og han var her og hente Bordplader

24. Torsdag. Jeg skulle til Damefrisør, men Bilen ville ikke starte, saa Dagny hentede mig og Kamma kørte mig hjem, da de havde været i Borup og se til Edil

25. Fredag. Fint Vejr med temlig haard Frost igen. Hans kom hjem og spiste og laante Bilen til i Morgen

26. Lørdag. Vi flyttede paa Loftet igen for Hans og Ki. vil jo gerne have Sovev. De kom henad Aften og ikke længe efter maatte Hans gaa i Seng med Varmedunk og daarlig Mave. De kom ogsaa fra Merløse til Flæskesteg og Jordbær, alle Børnene var meget nemme og søde. Vi skulle ellers været til Rigmors Føds.

27. I Dag var Hans da nogenlunde paa Højkant igen, saa vi kunne køre til Merløse til Frokost. Vi fik dejlig Mad, Børnene legede godt sammen og de 2 smaa var saa søde. Til Aften kørte vi H. og K. hjem, skulle de med Toget ville det være alt for besværligt med alle deres Sager. Maren og Sten var i Huset, saa vi fik lige hilst paa dem

28. Mandag. Som sædv. til Engelsk og som sædv. var der hundekoldt, saa vi maatte over hos Ida. Stadig fint Vintervejr

29. Tirsdag. Hans har smittet mig, saa jeg fik en voldsom Diarré Natten til i Dag, heldigvis er de ikke blevet smittet i Merløse. Jeg fik jo ikke vævet saa meget i Dag

30. Onsdag. Ingen Mavepine, bare lidt slap. Jeg talte med Carlsen, hun var ved at gaa i Seng ved 5 Tiden, havde lidt Influenza, var nok ogsaa bekymret for Bitten, som nu er uden Arbejde igen - og hendes Pengesager flyder. I Dag Tø efter lang Tids Frost, sikke Sjap. Til Møde i Kirkeskolen

31. Torsdag. Saa er det Tøvejr vist forbi, i Dag sner det og er hvidt over det hele igen. Jeg syede mit Stolesæde færdigt og fik det sat paa, rart at faa noget færdigt. Kjeld var her med det Kød fra Ringsted, vi saa ham ikke, vi sov til Middag

 

  Februar

1. Fredag. Igen i Nat en frygtelig Diarré, saa jeg maa vel holde mig til revne Æbler og Havresuppe - kedelig kost. Meget fint Vejr med nyfalden Sne og Solskin. Vi pakkede det Kød til Fryseren, der blev 13 Pk. i forskelllig Størrelse

2. Lørdag. Der var faldet Sne i Nat, saa Vejret var endnu finere i Dag. Nu tror jeg dog min Mavepine er forbi, saa jeg kan spise nogenlunde normalt igen. Jeg har da ogsaa tabt nogle Pund, er kommet helt ned paa 110 u, det er ellers mange Aar siden. Jesper ringede i Dag og spurgte til mit Helbred og Ellen ringede, for nu er de jo i fuld Gang med deres nye Hus og ville gerne vide, hvor mange Penge de kunne laane, de havde det ellers godt, d.v.s. Ellen mærker jo stadig noget til sin Ryg, men kan da klare sit Arbejde

3. Søndag. I Kirke om Formd. og ellers ikke noget særligt

4. Mandag. Til Engelsk hos Ida, nu gaar vi lige derhen, der er jo aldrig Varme i Beboerhuset. Talte med Hans, nu er Uffe lidt syg igen

5. Tirsdag. I Roskilde hos Regnskabsføreren og lige oppe og kigge til Uffe og hente nogle af deres gode Æbler. Der var ikke ret mange til Vævning, vel sagtens p. Gr. af Sne og daarligt Føre. Jeg blev færdig med mine Viskestykker og beg. at lave blaa Trend til Kjolestof

6. Onsdag. Jeg klippede og sømmede 4 Viskestykker, nu skal der ogsaa broderes Navn og Aarstal paa. Jeg har Masser af Haandarbejde i Gang for Tiden. Om Aftenen var Anker i Lirum-larum og læse for dem, jeg kørte med op hos Dagny

7. Torsdag. Vinden er i Øst i disse Dage, det er koldt. I Merløse har Jesper røde Hunde, men er ikke syg, Jane og Annie er forkølede - det har vi da været forskaanet for længe her

8. Fredag. Jeg laver meget Haandarbejde i denne Tid, for der er jo heller ikke stort andet at tage sig til. Jeg snakkede med Helga, hun har Troels og Karlen paa Kost, for Bente er jo rejst igen, det er en værre Redelighed, hvis de skal skilles, skal hun have det halve af Hullegd.

9. Lørdag. Sne og Blæst og store Driver i Indkørselen, godt vi ikke skal rejse nogen Steder i Morgen

10. Søndag. Karl var ude og rydde Indkørselen og han betalte for Forpagtning og det var Birte ogsaa ude at gøre. Anker ringede til Madsen, de skylder 725,00 for Hestene, som de nu har flyttet, tænk, saa var Tine saa fræk, at hun paastod, hun havde betalt, saa hun kun skyldte 300, det er i hvert Fald den sorteste Løgn

11. Mandag. Vi var til Engelsk for næstsidste Gang, vi kunne ellers for min Skyld gerne blevet ved til April. Jeg snakkede med Hans, nu er Sten og Maren ved at skrive Slutseddel, saa flytter de ind hurtigst muligt. I Gaar og i Dag har det nærmest været Tø, saa det er helt godt Føre paa de stor Veje.
Vi var ude og høre, eller nærmest se Lysbilleder fra Jacob Holsts Amerikatur, men vi kørte hjem efter første Halvdel, Musikken var saa frygtelig larmende og vi kendte jo det hele fra Bogen

12. Tirsdag. Jeg fik min Trend taget af og trukket i Kam. Der var mange til Vævning i Dag. Elektr. kørte fast i vores Indkørsel og sad fast i 3 Kvarter, det bliver nok dyrt for os.
Jeg er nu færdig med de første 4 Viskestykker

13. Onsdag. Jeg blev færdig med Hennings Slipover. Om Aftenen paa Skolen og høre Margrethe Auken, som er en meget livlig Dame

14. Torsdag. Anker till Barber om Formd. Om Eftm. til P. M. Møde hos Karen Kristensen. Vi sendte 30,000 til Skotland

15. Fredag. I Gaar ringede Fru Olsen og bestilte Paaskeophold.
I Eftm. ude hos Staunberg, hun har jo indrettet sig dejligt. Erna-Dagny-Aksel-Kamma-Ingrid-Ragnh.-Inga og Pedersens var ogsaa der og vi havde en meget hyggelig Eftm. Jeg snakkede med Carlsen i Aften, hun synes, hun skranter lidt, men nu gaar det jo saa godt med Bitten og hendes nye Ven

16. Lørdag. Tine og Madsen var her og afregne med Hestene, de ville ikke betale mere end 300 Kr. selv om vi mener, de skylder 725, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Tøsen vil ikke engang muge hestestalden, det skal Mette, der er overhovedet ikke muget de sidste Maaneder

17. Søndag. Først i Kirke om Formd. og saa i Merløse Eftm. og Aften, som sædvanlig var Jane sød som en Engel og Jesper har jo altid været en dejlig Dreng

18. Mandag Fastelavn. Vi startede fra Morgenstunden til Roskilde, da vi skulle med i Vuggestuen og se dem slaa Katten af Tønden. De slog noget forsigtigt til den. Bagefter var vi til Frokost paa gl. Landevej. For første Gang hørte vi ikke Børnene hoste en eneste Gang - og saa heller ikke hverken H. eller K. ryge. Vi kørte hjem medens det var lyst

19. Tirsdag. Til Damefrisør om Formd. og Vævning om Eftm.. Jeg fik rullet det halve af min Trend paa. Jeg fik det "Agehynde" fra Kerteminde

20. Onsdag. Igen til Roskilde til Sverres 70 Aars Dag. Det var meget hyggeligt. Det begyndte med en lækker Frokost og da vi var rigtig godt mætte, gik vi ned i Stuerne og drak Kaffe med Lagkage til. Inden vi kørte hjem fik vi dejlig Suppe, saa vi har da taget mindst et kg. paa

21. Torsdag. Det er koldt og blæsende selv om det ikke fryser ret meget. Smeden var her og fik Penge for Fyret, næsten 30,000. Jeg klippede og sømmede 4 Viskestykker til Annie. Carlsen kommer nok Lørdag - og Margot.

22. Fredag. Jeg gjorde lidt rent over det hele, naar vi saadan faar Gæster, ja det havde jeg vel gjort alligevel.
Broderede Navn paa Viskestykker

23. Lørdag. Margot ringede, om ikke Anker kunne hente hende, for hun var saa elendig (sikkert noget pjat, men saadan er hun jo. Samtidig hentede han saa Carlsen, saa nu skal vi rigtig til at spille

24. Søndag. Anker i Kirke, jeg blev hjemme hos Damerne.
Om Eftm. skulle vi jo ud til Birtes Fødselsdag. Frederiksen kom og hentede Margot, som gerne ville blevet længere, men ikke turde, for saa ville hun sikkert bliver forkølet. Pjat!!

25. Mandag. Vores sidste Engelskdag, som blev holdt hos Mette, vi fik Smørrebrød til 8,50 Stk. Jeg talte med Annie, Kim havde revet Jane, saa hun havde grædt som aldrig før, det var da godt, det ikke er Jesper. Han blev ransende og for paa Loftet efter sine Pistoler og ville paa Stedet skyde Kim - han er meget øm om sin Lillesøster.
Talte med Kirsten, Steen og Maren er flyttet ind og Ki. var saa glad. Dagny ringede, at Knud Nøtgaard var pludselig død

26. Tirsdag. Jeg støvsugede i Salen og fik trukket min blaa Trend paa. Nu er der tale om et ekstra Kursus, hvortil jeg straks har meldt mig, det er saa fornøjeligt at være med

27. Onsdag. Vi hygger os rigtig med Carlsen, nu vi er her alene.
Gudrun Hansen ringede og bestilte Plads til sig og Pernille i sidste Halvdel af April. Om Aftenen til sidste og bedste Kirkemøde med Frode Jacobsen, han havde en meget levende Maade at baade fortælle og læse paa, det var en virkelig god Aften, det syntes Carlsen ogsaa

28. Torsdag. Nu er det virkelig blevet en lille Smule Tø om Dagen, men Solen ser vi aldrig. Hans ringede og inv os til Bedsteforældredag i Vuggest., men nu er Nie jo her og desuden har vi jo lige været der

29. Fredag. Der var Brev fra Ellen, de var glade for at have modtaget vore Penge. Vi spiller og rafler og foretager os ellers ikke noget alvorligt

 

  Marts

1. Lørdag. I Morges ringede Margot, om hun maatte komme og det fik hun jo lov til. Vi var til Knud Nørgaards Begravelse, han døde pludselig Søndag Nat, det er slemt for Ebba. Helge Fr. var inde om Formd. efter Svømning, Margot var meget begejstret for ham

2. Søndag. I Formd. fik vi vor sidste Krible for denne Gang. Bitten og hendes nye Familie kom for at hente Carlsen. De spiste Middag og drak Kaffe her, vi synes meget godt om hendes nye Ven, haaber hun kan beholde ham længe. Da de var taget afst. kørte vi til Roskilde og spiste til Aften. Jeg synes, Sten og Maren er meget tiltalende

3. Mandag. Jeg skrev et langt Brev til Ellen. Midt paa Eftm. blev det et gevaldigt Snevejr og efter ½ Time var alting paany hvidt og fint

4. Tirsdag. Anker var oppe hos Aksel og spille Kort, jeg kunne jo ikke komme med, da jeg skulle ud og rette det sidste paa min Trend, meget anstrengende Stilling for Ryggen. Nanna maatte have Falck Hjælp for at komme afsted

5. Onsdag. I Dag fik jeg ordnet en Del Haandarbejde, fik min Løber og min lille Klokkestreng færdige, samt den Vest, jeg beg. paa for længe siden. Det er rart at faa det færdigt, medens det er Vinter. Har lige talt med Inger, det passede dem udmærket, hvis vi kom der næste Fredag Morgen

6. Torsdag. Anker fik tøet rørene i Bryggerset, saa jeg kunne bruge min Vaskemaskine. Det er stadig koldt og lidt Frost om Natten. Jeg talte med Inger, det passede dem meget godt, hvis vi kom næste Fredag. Sømmede 4 Viskestykker

7. Fredag. Vaskede en Maskinfuld mere og gjorde lidt rent i Stuerne. Om Aftenen til Kaffe hos K. og Ejnar sammen med Aksel og Kamma-Katrine-Ester-Birte og Mette. Nu er det rigtig Tø med lidt Regn

8. Lørdag. Vaskede det sidste hvide og strøg en hel Del

9. Søndag. Jeg rullede det meste af Formid. Om Eftm. kørte vi til Merløse og blev der Resten af Dagen. Hvor er Jane dog sød og glad, vi har næsten aldrig hørt hende græde. Og Jesper læste Historier for mig, jeg skulle bare sige, hvornaar han skulle vende Blad

10. Mandag. Det er lidt taaget og kedeligt Vejr for det meste, men dog for det meste tø. Jeg rullede og strøg det sidste

11. Tirsdag. Jeg var ude hos Birte og blev permanentet i Formd. i Eftm. til Vævning, jeg fik da beg. at sølle, men der er mange fine Traade, saa det er sent

12. Onsdag. Om Aftenen til Studiekreds hos Præsten, det var H. C. Andersen det drejede sig om, vi var ca. 30, et meget passende Antal

13. Torsdag. Jeg havde travlt med at pakke og ordne Huset, saa her kunne se lidt ordentligt ud, naar vi kom hjem. Om Eftm. til P. N. Møde hos Ingrid og Ragnhild. Da vi kom hjem spiste vi og lukkede for Køleskab, Gas og Oliefyr i Haabet om at det ikke bliver for meget Frost, men Henn. har lovet at holde Øje med det. Vi kørte til Roskilde og lod Bilen staa hos Hans. Vi besøgte saa Kirsten lidt, alle de andre skulle bort. Sten kørte os til Toget og vi gik om Bord og havde trods Blæsten en meget rolig Nat

14. Fredag. Joh. hentede os og Inger havde Morgenkaffen parat.
Vi var til Eftm. K. hos Emilie, som har saa mange Smerter i sit Ben og Hæl, saa det kniber med at sove om Natten, det er Synd for hende. Om Aftenen spillede vi Kr. K.

15. Lørdag. Vi naaede et Spil inden vi kørte til Helga, hvor vi skulle spise til Middag. Troels var der hele Eftm. og virkede meget glad og tilfreds skønt Bente har forladt ham. Fam. Knud var der ogsaa. Vi kørte igen til Aften

16. Søndag. Vi tilbragte en meget rolig Søndag paa V. med Spil og Snak. Lille Ole paa fire kommer hver Formd. og er meget underholdende. Det bliver mere og mere koldt

17. Mandag. Jeg var oppe og besøge Ester Larsen om Eftm. og gik hjem med Rygvind, men hvor var det koldt. Om Aftenen var Pæregds., samt Bente, Niels og Helga der og vi havde en hyggelig Aften med megen Snak

18. Tirsdag. Vaskede en stor Opvask om Formd. samt spille K. Om Eftm. var Inger og jeg en Tur hos Emilie og nede hos Bente og saa alt det, hun havde vævet - det var sandelig ikke Smaating. Ringede til Henn. om Aftenen, alt stod vel til trods Kulden. Her havde saa galt været Sneplov i Gaarden

19. Onsdag. Vi legede hjemme hele Dagen. Joh. havde Hovedpine. Var paa Pæregds og spise, de er nu saa hyggelige, vi spillede Kort

20. Torsdag. Ja, saa pakker vi vore Sager igen. Om Eftm. i Sandkaas og se til Herluf. Han var oppe og tilsyneladende i godt Humør, havde faaet alt sit Haar igen, men har det altsaa ikke godt, desværre. Elsebet var hjemme fra Amerika med sin lille, søde Dreng. Det maa være svært at holde Humøret i Sandkaas i den Situation, men ingen lod sig mærke med noget. Om Aftenen rejste vi tilbage med Hammershus

21. Fredag. Anker var slap og søvnig, saa vi tog en Taxa, da vi kom halvvejs, opdagede Anker, at han havde glemt sine Tænder om Bord og vi tilbage, jeg fór ned i Kahytten og saa, om de var der endnu, hvad de heldigvis var. Vi tog en Taxa op til Hans, hvor de sad ved Morgenbordet og Børnene rendte rundt og tog hinandens Ting. Vi kørte hjem, hvor der var ret koldt, selvom Henn. havde lukket op. Der er en bidende kold Østenvind hver Dag. Ringede til Carlsen. Jeg var nede hos Karen med Fam.Journ. og sludre lidt

22. Lørdag. Stadig lige koldt. Margot ville kommet, men opgav det dog igen, jeg raadede hende ogsaa fra det - naar hun ikke kan taale en Vind blæser paa hende

23. Søndag. I Kirke i Allerslev. Fam. fra Merløse kom til Kaffe og blev Resten af Dagen, saa vi havde det meget hyggeligt

24. Mandag. Jeg ringede til Bornh., Joh. var kørt til Doktor, for han har Blærebetændelse og Inger var saa forkølet, saa det var godt, vi kom derover i sidste Uge. Jeg gjorde rent i den store Stue og skrev Brev til Ellen

25. Tirsdag. Sidste Gang Vævning i denne Omgang, men de fleste kommer igen efter Paaske. Jeg blev næsten færdig med at sølle. Det var lidt festligt med Lys paa Bordet og nogle havde ekstra Kage med

26. Onsdag. Gjorde rent i Børnev. Ringede og talte med Kirsten, hun arbejder hjemme i denne tid, Hans har Ferie og knokler med at lave et Skab i Kælderen. De er stadig meget glade for Sten og Maren. De skal lave Mørkekammer i Paasken for Sten fotograferer jo saa meget. Ki. havde lige faaet 10,000 for sin Bog og Børnene var raske - saa alt saa saare lyst ud i Dag. Til Studiekr. i Præsteboligen, de er nu et meget sympatisk Par, Bodil og Elmo Due, haaber de falder godt til her. I Aften var det Blicher, det drejede sig om

27. Torsdag. I Dag gjorde jeg rent baade i det store og det lille Badeværelse, saa nu er jeg helt godt i Gang med Rengøring. Helga ringede, at Kirsten skulle til Rigshosp. med sin yngste, og gerne ville komme her Palmesøndag til Aften. I Aften til Afslutn. paa Vinterens Arbejde, mange fine Ting at se, bl.a. en Masse hjemmesyede Folkedansedragter med at mægtigt Arbejde paa, hvert Sting syet i Haanden. Efter Kaffen og Svesketærten sang vi vel mindst 40 Sange ledet af Niels Jensen og hans meget tykke Søn ved Klaveret, det gik storartet. Sendte Gækkebrev til Jesper

28. Fredag. For første Gang i Aar dejlig mildt men noget taaget Vejr. Jeg bagte Ørkensand og Strassburger i Formd. I Eftm. i Hvalsø og betale Tandl. Regning samt købe nogle Blomster og tre Paaskeæg. Gjorde rent i Salen

29. Lørdag. Rigtig dejligt Vejr helt op til 11o, det er fra den ene Yderlighed til den anden

30. Søndag. I Kirke Søndag Formd. Kirsten Andersen kom til Aften, nej, hvor er hun kolossal

31. Mandag. Jeg ordnede Værelser og havde tavlt til Paaske, Kirsten snakker og snakker, men er fllink til at hjælpe mig. Om Aftenen maatte hun være alene hjemme, for vi var oppe hos Karl til "kommunalt Møde", der blev snakket baade om Rutebiler, Cyklestier og vores Sal

 

  April

1. Tirsdag. Peter og Ida kom til Frokost og Fru Olsen til Aften

2. Onsdag. I Dag rejste Kirsten. Inga og Sv. kom til Kaffe og Carlsen til Aften, men hun var kørt forkert og kom i Taxa fra Viby, derimod kom Fru Olesen til Lejre. Vi grinede jo noget af Carlsen, det er ikke første Gang, hun er kørt forkert

3. Skærtorsdag. Vi er flyttet ud i "Brændeværelset", Tøjet var som et koldt Omslag til Morgen. Bitten og hendes John kom til Kaffetid og installerede sig i Karlek. med Varmeovn og Dyner, saa de klarer det jo nok. Her bliver rigtig kriblet og raflet i disse Dage

4. Langfredag. Ja, nu er vi jo 11, men det gaar med godt Humør og jeg naar det uden særlig Anstrengelse. Svend har det ikke ret godt, han er meget tavs, men Peter fortæller Historier

5. Lørdag. Der var Brev fra Fru Helms, hun er flyttet til Askov og er saa glad for det. Gækkebrev fra lille Ole Kofoed.

6. Paaskedag. Dejligt Vejr. Gæsterne kan sidde ude og slikke Solskin. Bitten og John tog afsted efter Kaffen, ham synes vi meget bedre om, end ham, hun havde før, Svend

7. Mandag. Fru Olesen rejste om Formd. Sv. og Inga efter Kaffen, saa nu tynder det ud i Besætningen. Ellen ringede, ikke fordi der var noget særligt, men hun havde ikke faaet skrevet.
De har jo saa travlt med Huset. Noël gravede Møg ned i Urtehaven - det har han nok aldrig prøvet før.
Margot kom til Middag, tog afsted igen efter Spisetid

8. Tirsdag. I Dag rejste saa de sidste. Først Peter og Ida og efter Kaffetid Fru Olesen og Carlsen, saa nu er vi alene igen. Vævn. beg. igen, men der var ikke mange i Dag.
Inger ringede

9. Onsdag. Hovedreng. paa Jomfruburet og jeg vaskede 1 M. hvidt.
Om Aftenen til den sidste Studiekreds hos Præsten, denne Gang havde vi Kage og Kaffe med. Kirsten ringede, om ikke vi havde Lyst at komme derop og spise, men det kunne vi jo altsaa ikke. I Dag 40 aar siden Besættelsen

10. Torsdag. Jeg gjorde rent paa Morgenrøden. Kirsten Andersen ringede, hun var kommet hjem Paaskelørdag og i Gaar var Gita kommet hjem. Vi var til P. M. Møde hos Dora, det var lidt ekstra festligt p. Gr. af hendes 70 Aars Dag forleden

11. Fredag. Til Damefrisør (40 Kr.) Beg. at gøre rent i Sovev. Hos Karen og Ejnar om Aftenen og drøfte kajs Guldbryllup

12. Lørdag. Gjorde færdigt i Sovev. Om Aftenen til Fest hos Inga, Troels's og Emmys Bryll. for nogen Tid siden, blev fejret

13. Søndag. Dejligt Vejr. Vi var ude og klippe Vin og rive Græsplænen i Gaarden. Om Eftm. i Roskilde, fik en Gran af Margot og besøgte ellers paa Gl. Landevej, hvor de Dels var forkølede og dels havde Influenza, nu haaber jeg da ikke, vi er blvet smittet

14. M;andag. Godt Vejr igen, saa Folk er rigtig i Marken. Helge kom fra Morgenstunden og beg. at tynde ud i alle vore store sammenfiltrede Nøddebuske. Han holdt ud hele Dagen, saa han har nok ikke hverken daarlige Ben ell. daarlig Ryg. Jeg gjorde rent i Stuen til Gaarden

15. Tirsdag. Meget dejligt Vejr, der var heller ikke ret mange til Vævn. Smedene var her og de lukkede for Varmen, heldigvis skulle vi til Generalfors. i Brugsen om Aftenen, saa frøs vi da ikke.
Skrev til Ellen

16. Onsdag. Vores Vaskemaskine gik i Stykker desværre - og det kan vel ikke betale sig at faa en anden. Beg. at gøre rent i Hverdagsst.. Om Aftenen nede hos Tømrerens og være med at lave Guirlander til Guldbrylluppet i Morgen. Meget dejligt Vejr

17. Torsdag. Vi stillede ovre hos Kaj Kl. 7, Solen skinnede og det var ret en dejlig Morgen. Der var saa mange, at der var daarlig Plads til alle ved Bordene - men der var sandelig Masser af Morgenbrød. Helge tog med hjem, han havde Arbejdstøjet med. Jeg tror han nyder at gaa ude i Haven i det gode Vejr - og komme ind og faa noget alm. Brød og Suppe - det faar han nok sjælden hjemme. Kaj sagde, han var saa opstemt, naar han kom hjem, han mente vist, vi sørgede godt for ham

18. Fredag. Nu er det koldt igen og lidt Smaaregn. Jeg gjorde rent i Spiskamret og i Aften var vi i Brugsen og paa Biblioteket.
Jeg er ved at gøre den Klokkestreng til Augusta færdig

19. Lørdag. Et grusomt Stormvejr, alle Vinduer fulde af sort Støv. Trods alt kom Helge og Kaj og hentede 3 Læs Brænde ca. 9 rm., mente Helge. Ringede til Anna V., det er skidt med Herluf, han ligger det meste af Dagen, Leveren svulmer op og trykker paa alle de andre Organer

20. Søndag. I Kirke Kl. 9. Om Eftm. til Dagnys Føds, vi var mange, for der var mange af de unge med. Vi kørte saa lige derfra og til Merløse, for vi skal jo passe Jane paa Torsdag, og hun skal jo helst kende os lidt. Jeg havde noget Tøj med og fik vasket

21. Mandag. I Dag kom G. Hansen og Pernille til Frokost.
Jørg. Kristensen var her og fræsede Urtehaven, han skulle have 175 Kr. for det

22. Tirsdag. Jeg fik min Væv i Orden til at beg. at væve, der var lidt Smaafejl hist og her, men ikke noget alvorligt

23. Onsdag. Begyndte at gøre rent i Køkkenet. Hentede Kartofler paa Nysøgaard

24. Torsdag. Jeg gjorde færdigt i Køkkenet undt. Gulvet. "Faster" kom til Frokost. Henn. kom Kl. 4 med Jane - og hun var ikke bange, men sød som en Engel, men hun græd fortvivlet, da hun kom i Seng, saa jeg maatte tage hende op igen. Saa faldt hun i Søvn i sin Lift ved 10 Tiden. Men jeg sover jo ikke om Natten, naar jeg skal høre efter Smaabørn. Anker var til Generalfors. i Valgmenigheden

25. Fredag. Annie kom ved 9 Tiden efter Jane, hun viste ingen særlig Glæde ved at se sin Moder. Det havde jo været et dejligt Sølvbryllup og Jesper havde været Straalende og danset hele Aftenen. Han var gaaet hen til en af de unge Fyre og spurgt, om han kunne hjælpe ham at tisse, for det kunne han ikke selv, naar han havde Vest paa. Men der er nok "Nullermænner" paa mine Seler, for de er saa gamle, sagde han. Ja, han siger jo mange sjove Ting. Selv om jeg er noget søvnig, gjorde jeg dog rent i Gangen.
Der er kommet en kold piskende Regn, men vi er jo glade for den alligevel

26. Lørdag. Ganske dejligt Vejr og det var meget heldigt, da Hans med Fam. kom her Kl 9, Hans skulle køre alt vores Kvas bort, der var 16 Læs, sagde han. Ki. gik en lang Tur i Skoven med Børnene og efter Middag laa hun i Liggestol og tog Solbad.
Uffe er en stor, stærk Dreng og meget sød og nem, selv om han lige har haft baade Mell.Ørebet. og Bronkitis. Anna hostede temlig meget. Hans blev færdig saa de naaede halvseks Toget

27. Søndag. Vi var i Kirke, Niels Henn. havde sin lille Marie i Kirke. Ellers en meget rolig Søndag med daarligt Vejr igen

28. Mandag. Jeg skurede Gulv og bonede i Gangen. Sendte Pakke og Brev til Augusta og var lidt i Haven

29. Tirsdag. I Dag dejligt Vejr igen. Nu har vi da faaet sat en Del Kartofler, Jorden er dejlig fugtig. Faster og Pernille og G. Hansen rejste i Dag. Som sædv. Vævning, jeg fik nu ikke vævet noget, men fik da bestemt Mønsteret. Om Aftenen var vi 38 til "Beboermøde" i Salen med medbragt Kaffe og Brød. Der blev diskuteret Halmfyr - Rutebiler - Cyklestier og "Ankerhus"

30. Onsdag. Jeg bagte Smaakager i Formd. og var i Haven i Eftm. og nød det i det dejlige Vejr, selv om det maaske ikke er saa godt for Ryggen. Der var Brev fra Ellen, de skal være ude af Huset d. 15. Maj. Anker hentede 7 Solbærbuske paa Orupgd.
Beg. paa Brev til Ellen

 

  Maj

1. Torsdag. Jeg lavede til til Gæster, som kommer i Morgen, samt lakerede Køkkengulv inden vi tog til Roskilde. Vi spiste sammen med Jan og Susse og de tog alle til Fest om Aftenen, mens vi passede Børnene. Uffe vaagnede og græd ½ Time, men siden var alt roligt

2. St. Bededag. Vi drak Morgenkaffe i Rosk. inden vi begav os hjemad, vi havde Margot og hendes Rullestol med. Vore andre Gæster kom til Eftm. Kaffe. Fru Beerg havde været paa Henrys Kontor i 10 Aar, hun sagde bl. a., at han var ingen elsket Chef, han var saa opfarende og lidt smaalig, syntes hun

[3. Lørdag. Er sprunget over]

4. Søndag. Vore Gæster tog afsted efter Kaffen. Vi have Annonce i, i Dag, og der er temlig mange, der har ringet.
Pludselig ved 4 Tiden kom en Bil ind i Gaarden, saa var det Børge og Rigmor med et Par andre, jeg kunne slet ikke kende Rigmor, hun var blevet saa tynd. De ville gerne ha' Kaffe og bestille Plads til Sommer, R. var meget overstrømmende venlig

5. Mandag. Margot tog afsted Kl. 9. Her var en Mand og lave Vaskemaskinen, saa jeg fik vasket 1 M. hvidt, samt kalket og gjort rent i den lange Gang

6. Tirsdag. Jeg gjorde rent i "Brændeværelset" og var til Vævning, desværre havde Nanna ikke faaet mit Garn, saa jeg fik ikke vævet noget videre, gik rundt og hjalp de andre lidt

7. Onsdag. Jeg kalkede og gjorde rent paa W. C. Anker slog alle Plænerne for første Gang i Aar. Om Eftm. først til Damefrisør, saa i Ringsted efter Kød, indom hos Inga og faa en Kop Kaffe og saa videre med Kød til Roskilde, hvor vi spiste Middag. Det ser ud til at gaa godt med Sten og Maren. Vi var hjemme før 9

8. Torsdag. Gjorde rent i Karlekamret. Om Eftm til P. N. Møde hos Karen Marcussen og lige derfra over til Merløse, hvor vi havde en hyggelig Aftensom sædv. Jane er blevet klippet lidt og det klæder hende saa godt. For Tiden vil hun helst ikke, vi tager hende, men ellers er hun ikke bange. Der var Brev fra Ellen igen, nu skal de være ude af Huset d. 15, saa de ligger i Flytterod. Inger ringede, det er meget daarligt med Herluf. Talte ogsaa med Carlsen

9. Fredag. Bagte lidt og redte Senge op til Hardtmunds, som kom til Kaffe, et Par venlige, ældre Mennesker fra Hilsenge, hun meget haveinteresseret

10. Lørdag. Her kom 2 Damer til Middag, den ene skal se paa Plads til sin Mor paa 88. Om Eftm. var jeg en Tur i Overdrevet med Gæsterne, Skoven er meget fin og lysegrøn nu

11. Søndag. Vore Gæster tog afsted efter Middag, han var fyldt 80 her, men det vidste vi jo ikke. Om Aftenen kørte vi en Tur i Skoven og endte hos Dagny, var ogsaa en Tur henne og se til Aksel, som saa rigtig daarlig ud og havde det skidt

12. Mandag. Jeg gjorde rent og kalkede i Bryggerset og var ellers i Haven. Henn. kom med en fin Buket p. Gr. af Mors Dag i Gaar

13. Tirsdag. Gjorde rent i Køkkenskabe. Der var Vævning for sidste Gang, men mit Garn er stadig ikke kommet, saa jeg kunne jo ikke faa begyndt - ærgerlig nok. De kom hjem fra Roskilde for at hente Bilen og var her og spiste. Inger ringede, at Herluf var død, det var jo, hvad vi havde ventet, men trist, han har jo været saadan en rask Mand

14. Onsdag. Det er godt Vejr, men alligevel en ret kold Luft. Margot ankom jo saa i sin Rullestol, nu har vi jo ingen Bil og kan hente hende i. Vi rejser ikke til Herlufs Begravelse

15. Kr. Himmelf.dag. Jeg var oppe og hente Fru Svendsen ved "Lejre Huse". Kl. 10 og Eftm. var vi en dejlig Tur i Skoven. Margot ville rejse i Morges, fordi Solen skinnede, men Frederiksen ville ikke hente hende. Jeg fortalte hende jo ogsaa, at hun havde bestilt i 5 Dage. Nu er hun beg. at kravle ud af Vinduet i hendes Værelse ud paa en elendig Trappestige i alle Hullerne udenfor. Og saa kører hun i Rullestol herinde

16. Fredag. Henn. kom hjem og ordnede Hullet ude ved Olietanken, de skulle kommet allesammen, men Jesper har faaet Mæslinger. Margort bliver mere og mere sur, for vi driller hende jo lidt, hun rejser nok i Morgen. Gik en lang Tur med Fru Svendsen

17. Lørdag. Ganske rigtig, til Morgen ringede Margot efter en Taxa, hun sagde ikke engang Farvel til mig, men jeg skal nu ikke savne hende, hun var temlig irriterende. I Dag helt op til 21o og dejlig stille, vi gik en lang Tur igen - saa i Aar er jeg da kommet i Skoven medens den var kønnest

18. Søndag. Stadig fint Vejr. Jesper lidt bedre, i Gaar havde han ligget med Hænderne under Dynen hele Tiden, han ville ikke se dem, de var saa røde og grimme. Katrine og Dagny her til Eftm. Kaffe og Dagny kørte Fru Svendsen til Toget

19. Mandag. Jeg kalkede og gjorde rent i Kælderen. Om Aftenen til Janes Fødselsdag, de syntes alle, min strikkede Kjole var sød. Hun fik meget Tøj og kun lidt Legetøj. Jesper havde det godt

20. Tirsdag. Anker til Doktor. Om Eftm. var alle Vævedamer inviteret ud hos Ester Gyldenkærne og drikke Kaffe, vi kørte med K. Aamand. Efter Kaffen var vi en Tur i Kattinge og besøgte en af de andre

21. Onsdag. Dagny ringede, at Aksel var død nu til Morgen og det var vel godt det samme. Jeg var ikke med i Kapellet, da Eskildsens og Fru Carlsen kom

22. Torsdag. Jeg bagte Smaakager og vi plantede Porrer

23. Fredag. Anker var nede og hente Gerda Jakobsen, hun havde glemt sin Taske, saa de maatte derned igen

24. Lørdag. Fru Glæsner kom om Formd. Kl. 12½ var vi til Aksels Begravelse, bagefter paa Lejre Hotel og drikke Kaffe. Saa hjem et Par timer og bl.a. lave Is og saa afsted igen til Kløvested og spise Kl. 6. Vi havde en hyggelig Aften derovre

25. Pinsedag. Ikke særlig godt Pinsevejr, det er koldt og vi mangler Regn. Anker i Kirke med et Par Damer. Carlsen og jeg spille Kr.x saa meget vi kan

26. 2 Pinsed. Grethe Jakobsen rejste om Aftenen

27. Tirsdag. Fru Glæsner rejste om Formd., hun var en nydelig Dame, men sáa saa forpint ud, hun havde vist ondt mange Steder og havde haft i mange Aar.
Paa Aunstrup efter Blomster. Rigmor til Doktor

28. Onsdag. I Dag rejste Carlsen, saa nu har vi kun 4 Gæster tilbage og i Morgen skal jeg jo op og kigges paa, man er jo altid lidt nervøs

29. Torsdag. I Roskilde om Formd., det varede heldigvis ikke saa længe, og alt var fint - og jeg var glad. Rigmor havde smurt Smørrebrød, for vi vidste jo ikke, hvornaar vi kom hjem. Carlsen ringede om Aftenen for at høre, om alt var vel. Ondt i mit venstre Ben om Natten

30. Fredag. Jeg ringede og ønskede Anna V. til Lykke, det lader til at gaa meget godt for hende og Humøret var meget godt, Børnene er nok meget flinke imod hende. Vi fik plantet Blomster i Altankasserne. Vi ringede til Skotland, de laa stadig i et farligt Rof, men var glade for deres nye Hus. Ondt i Benet igen i Nat og sov meget lidt

31. Lørdag. Jesper ringede og sagde, at nu havde Jane faaet Mæslinger. Jeg spurgte, hvad han lavede "Aah, jeg gaar bare saadan og drysser lidt rundt, men ved du hvad, jeg laver i Børnehaven, jeg laver en Sparebøsse, men jeg kan ikke li' Limen, den er saa ulækker" Rigmor kom ind og smurte Smørrebrød i Dag, skør Idé, hun har faaet, det passede heller ikke Eskildsens, han var godt sur over det

 

  Juni

1. Søndag. Vi havde en rolig Søndag. Om Aftenen til Gudstjeneste og bagefter hos Klosters

2. Mandag. Jeg beg. paa en Dukkefrakke til Anna

3. Tirsdag. Fru Karin Jensen kom, en pæn Dame paa over 90

4. Onsdag. Jane er over sine Mæslinger nu. B. og Rigmor rejste og Anny var en Tur i Købhn. Margot var her og Knapmanns kom

5. Torsdag. Rigtig dejligt Sommervejr. Anker til Grundl.møde med Helweg Petersen og Thorgaard

6. Fredag. Jeg vaskede Gardiner til Køkkenet og Soveværelset

7. Lørdag. Holger her og beg. at kalke. Jeg spiller Krible x med Anny nu, hun er slet ikke saa ringe til det. Ellers rafler de jo meget. Meget varmt de sidste Dage. An. kørte Tur med Eskildsens

8. Søndag. Nu ville det være dejligt med lidt Regn, vi fik ogsaa en Smule om Aftenen. Vi var til Ingas Fødselsdag

9. Mandag. Var til Annas Fødselsdag ogsaa dem fra Merløse og Plejemor og Far fra Købhn., det var yndigt Vejr og Anna straalede som en Sol. Carlsen kom til Frokost

10. Tirsdag. Jeg afrimede Køleskab vaskede lidt o. s. v.

11. Onsdag. Knapmanns rejste. Jeg ordnede Forhaven og ellers spiller vi jo Kr.x, naar jeg kan faa Tid

12. Torsdag. I Dag har vi faaet et dejligt Regn 10 mm., saa det var godt, jeg kom i Haven i Gaar

13. Fredag. Lagde Halm mellem Jordbærene og satte Pinde mell. Ærterne. Talte med Kirsten, hun søger for Tiden 3 Stillinger og mener hun har Chancer

14. Lørdag. I Dag til Morgen ringede Augusta, vi fik en lang Samtale, hun lod glad og godt tilfreds, men havde maattet holde op med at arbejde med Ler, hun fik ondt i Arme og skuldre.
Svend og Inga kom til Kaffetid. Lille Brev fra Ki.

15. Søndag. Rigtig kedeligt Efteraarsvejr med lidt Regnsnask, men Gæsterne morede sig meget godt med at rafle og vi andre kriblede naar jeg havde Tid. Hans og Ki. holdt Uffes Fødselsdag i Gaar i Vindinge Dyrepartk sammen med en hel Masse andre Forældre og Børn. Heldigvis var Vejret helt fint

16. Mandag. Det har regnet godt, i Dag rigtig godt Vejr og vi kunne arbejde i Haven. Fru Karin er næsten den mest friske, selv om hun er 91, hun gaar lange Ture hver Dag

17. Tirsdag. Karen M. rejste i Dag og Anny var en Tur i Købhn. Jeg bagte en hel Del til paa Søndag og rullede om Eftm., her er jo rigeligt at gøre hver Dag - og heldigvis er jeg aldrig træt, hvordan det saa kan være - det burde man jo være i min Alder

18. Onsdag. Det var godt Vejr det meste af Dagen, saa vi fik slaaet Græsplæne og ordnet langs Hække og Veje

19. Torsdag. Jeg bagte Smaakager og Søndagskræs, saa skal jeg vist ikke bage mere inden Fødselsdagen. Var ude og faa ordnet Haar. Birte har Ferie fra d. 1. - 18 Juli. Det regnede meget i Nat, saa nu vil vi meget gerne ha' Tørrevejr

20. Fredag. Villy er meget tavs og sur i denne Tid, jeg ved ikke, hvad der er i Vejen

21. Lørdag. Vi var hos Nanna til Kaffe og fejre Lauras 92. aarige fødselsd. og havde en meget hyggelig Eftm. Saa vi fik lidt sen Middag herhjemme, men det gjorde vel ikke saa meget

22. Søndag. Bordet var fint dækket af Rigmor, da jeg kom op, ellers havde jeg jo ikke meget fri, naturligvis. Børn og Børneb. kom til Kaffe, og de smaa var saamænd saa søde. De kørte ret tidlig hjem, for Børnene blev jo søvnige. Om Aftenen kom Katrine, Dagny-Ester og Helge. Inga og Sv. kørte efter Kaffen og de tog Karin Jensen med, hende vil vi savne, hun var saa sød - hun kommer nok ikke mere, hun er jo saa gammel. Ellen ringede, de havde det godt. Elsa ringede ogsaa, samt Andreas og Emilie, Stefania m. fl.
De strejker, saa man kan daarlig komme over Storebælt - saa Hans kommer nok til at laane vores Bil, naar de skal til Vesterhavet paa Tirsdag

23. Mandag. I Dag helt godt Vejr med 18o og Sol, men det varer nok noget inden Jordbærrene kommer. Vi var i Hvalsø efter Maling, jeg maa prøve at faa malet nogle vinduer

24. Tirsdag. Hans var her og hente Bilen fra Morgenen af - og han ringede til Aften, at de var kommet over uden Problemer. Niels Ørsted her og kalke Sal

25. Onsdag. I Dag regnede det næsten hele Dagen. Hr. og Fru Madsen kom til Frokost, en Nevø spiste ogsaa her

26. Torsdag. Jeg blev færdig med at klippe alle Hække. Villy er meget tavs hver Dag, jeg ved ikke, om han er sur ell. hvad. Bent kørte i Brugsen for os i Kajs Bil, der var saa mange med, saa han maatte køre 2 Gange, Børge kunne jo være blevet hjemme, men jeg saa jo ikke efter

27. Fredag. I Dag blev vi jo mange, Madsens Nevø og Niece kom samt Signe Klang, saa nu er vi 11, i Morgen og paa søndag bliver vi 12, men saa tager det af igen, der er ellers mange, der har ringet i den senere Tid. Bare ikke vore Jordbær raadner i al den Regn

28. Lørdag. Fru Emma Nielsen kom til Frokost. Villy var saa sur, saa han maatte gaa i Seng som en anden lille Dreng. Han kom dog ned til T. V., da sad han og skældte ud over den Heks til Fru Nielsen

29. Søndag. Som sædv. rigtig trist Vejr, men Gæsterne hygger sig da inden Døre, altsaa undtagen Villy. Madsen og deres Gæster tog afsted efter Spisetid.
Hanne og Erik fra Skelskør kom en lille Tur, de er blevet gift og venter en lille

30. Mandag. Kort fra Ki. i Dag, Hans har været Syg med høj Feber et Par Dage, men nu er han frisk igen. Han kom til Aften med Bilen, de var vist ret glade for at være hjemme igen og faa lidt Fred for Børnene. Vejret havde dog ikke været allerværst. Jordbær for første Gang

 

  Juli

1. Tirsdag. For første Gang i lang Tid godt Vejr. Vi kørte til Ringsted om Formd. efter for godt 1100 Kr. Kød. Det var jo ogsaa til dem i Roskilde. Der kørte vi op til Kl. 6. Børnene var nu noget vrøvlede, de var vel trætte efter Ferien. Vi kørte som sædv. tidlig hjem, jeg skulle jo hjem og lave Aftenkaffe. En Dame ringede ved Middagstid og ville komme med det samme fra Faarevejle. Jeg tænkte, hun var nok lidt mærkelig, men det er hun da slet ikke

2. Onsdag. Regnvejr igen. Jordbærrene raadner, men vi fik da nogle om Aftenen

3. Torsdag. Anker var i Hvalsø og skulle ha' lavet sine Briller, men det blev nu til et Par nye. Han hentede ogsaa nye Kartofler, men de var bare ikke ny opgravede, saa de er ikke Spor bedre end dem vi har.
Fru Svendsen kom, saa nu er vi 10 i nogle Dage

4. Fredag. I Dag meget fint Vejr, men jeg talte med Annie i Aften, og de havde faaet en frygtelig Byge, 18 mm. lige paa en Studs. Helga ringede, hun har jo saa travlt med at hjælpe Troels, bl.a. med at luge Roer

5. Lørdag. Vores Vandvarmer er til Afsyring og vi savner den meget, nu vi er saa mange, men vi faar den igen Mandag. Ingelise og hendes Mor kom, jeg ventede dem ikke før søndag, de havde taget Fejl - saa midt i al min øvrige Travlhed maatte jeg jo til at gøre rent og rede op i Karlekamret. Vi fik et nyt Køleskab, han havde nær aldrig faaet rykket det gamle løs, men det nye passer fint og vi sparer 500 Kr. fordi det skal lukkes op til venstre, det vænner jeg mig nok hurtigt til. Da ingen i denne Tid vil have Kaffe om Aftenen, kørte vi en Tur til Merløse, det er saa længe siden, vi var der og H. har Ferie nu. De er ved at faa et nyt Oliefyr

6. Søndag. Vi skulle ellers været i Kirke og høre Thorg., men det kunne vi jo ikke. Her var stor ind og udrykning, Fru Krog rejste og Rigmors Fam. kom til Middag. Saa tog de alle 4 afsted, saa snart de havde spist til Aften og lidt efter rejste Fru Svendsen, og saa er vi kun 8 tilbage

7. Mandag. I Dag rejste saa Villy og Anny, det mærkelige er, at skønt Villy har været meget sur og gnaven, vil de meget gerne komme igen om 14 Dage. Max Hansens kom, de er vistnok meget flinke. Helt godt Vejr de sidste Par Dage. Holger er omsider kommet og kalke. Hr. og Fru Max Hansen kom

8. Tirsdag. De var her fra "Nordisk Film" og ville optage Ankers sjællandske Dialekt paa Baand, for de skulle spille "Jeppe paa Bjerget" og det skulle være paa det rigtige midtsjællandske Maal. Saa det skal Buster Larsen altsaa til at lære. Det var jo saare interessant, de var her i 2 Timer. Mary Kristensen og "Mand" kom, det er vist en rigtig Springfyr, han vrøvler da godt

9. Onsdag. De var her fra N. Film igen i Dag en Time, saa er de færdige. Max Hansens borte hele Dagen

10. Torsdag. I Dag rejste Fru Klang, hende vil jeg savne, hun var saa sød. Hendes Datter og Svigers. spiste Frokost her. Fru Olsen kom til Frokost. Husmænd i Salen efter Markvandring

11. Fredag. Vi venter stadig paa Sommervejr, ind i mellem er det ogsaa meget godt, men pludselig øsregner det. Der bliver dog en Del Jordbær, selvom mange raadner

12. Lørdag. Fru Nielsen rejste om Formd og I ngelise og Anja om Eftm. saa nu er vi ikke saa mange

13. Søndag. Vi var i Kirke Kl. 9, et var Thorg., og det var dejligt at høre ham igen. Om Eftm. var de her fra Merløse, de fik Jordbær, Stikkelsbær og Spinat med hjem, Jesper sagde med høj Røst ved Kaffebordet "Jeg synes ikke, der er ret mange Kager at vælge imellem, det lød temmelig komisk, for der var slet ikke saa lidt

14. Mandag. Carlsen kom

15. Tirsdag. Det er Regn og Kuilde hver Dag

16. Onsdag. Jordbærrenen raadner i Massevis, Gulerødderne er elendige, det ser snart lidt haabløst ud. Heldigvis har vi "von Sofus" at more os over. Dagny ringede, at Edil var død, saa er de væk alle de fire, som det var saa hyggeligt at besøge

17. Torsdag. Vi var til Littrups 75 Års Dag. Vi spiste i Kundby Forsamlingshus, Maden var udmærket, men der var saa koldt, og jeg havde min hvide Kjole paa. Bagefter var vi hos Ingrid og Verner, der var dejlig varmt og hyggeligt. Alle deres Børn og børnebørn var kommet hjem, men Flemming var naturligvis bitterlig savnet, skønt ingen talte om det

18. Fredag. Jeg rappede rundt og plukkede Jordbær, det regnede meget, men det gør det jo altid, og det bliver værre og værre

19. Lørdag. Søstrene Henriksen kom Lørdag Formd.

20. Søndag. Regn og Kulde, man hygger sig inden Døre og rafler meget og spiller Kr.x

21. Mandag. Baade Max Hansens og Mary og "von Sofus" rejste i Dag, Sv. og Inga kommer nok ikke, da Svend er blevet syg

22. Tirsdag. Vi var til Edils Begravelse, der var ikke særlig mange Mennesker. Kaffe paa Kroen uden en Salme, men Dagny holdt en pæn lille Tale

23. Onsdag. I Dag virkelig dejligt Vejr for første Gang i lang Tid. Carlsen rejste. Nu kan det lade sig gøre at komme lidt i Haven. Urtehaven er ved at gro til

24. Torsdag. Jeg plukkede en god Portion Jordbær og fandt saa ud af, at vi kunne køre en Tur til Roskilde, saa de dog kunne faa vores Jordbær at smage i Aar.
Fru Olsen ville rejst men blev overtalt til at vente et Par Dage

25. Fredag. Vores 47 Aars Bryllupsdag. Jeg fik 2 Skeer af Anny og en Blomst af Fru Olsen. Henning ringede og Ellen og de havde nær ikke fundet mig, jeg var ude i Salen og rulle

26. Lørdag. Stadig fint Vejr og varmt. Jeg plukkede de sidste Jordbær tror jeg nok. En lille Smule Hindbær bliver der da ogsaa

27. Søndag. I Dag rejste Søstrene Henriksen, skønt den ene var uhyre paastaaelig, kunne jeg saamænd godt lide hende. Fru Kristensen kom

28. Mandag. I Dag rejste saa Fru Olsen og en Fru Nørgaard kom, nu er vi kun 6 i nogle Dage. Anker var i Avisen med Billede med Hat paa, det var i Anledn. af det med "Jeppe paa Bjerget". Vi var en Tur i Osted, jeg købte nye Sko og Træsko paa Udsalg. Anker meget forkølet, haaber inderigt, jeg ikke bliver smittet

29. Tirsdag. Stadig Sommervejr, det modner godt paa Kornet

30. Onsdag. Om Formd. til Damefrisør og permanentes. Anny var ogsaa med derude. Om Eftm. paa Orupgd. og plukke 6 Kg. Solbær. Inga var ogsaa derinde, paa Hjemvejen kørte hun og væltede med sine solbær og forvred sit Ben

31 Torsdag. Stadig fint Vejr, men det smaaregnede lidt om Aftenen. Mit Køleskab i uorden igen, her var en Montør, men det hjalp ikke Spor, det vil jeg jo altsaa ikke finde mig i

 

  August

1. Fredag. Nu er Ankers Forkølelse vist ovre, og jeg er ikke blevet smittet. Villy blliver mer og mere utaalelig, han er helt sort i Ansigtet af Arrigskab - jeg aner ikke hvorfor. Vi var i Roskilde efter Pas, havde et Par Damer med, som gav Kaffe, var paa Hjemrejsen i Viby efter en Sav til Henning. Ringede i Aften til Inger og snakkede om Skotl. Turen, men ingen ved jo, hvornaar det kan blive. De var her med et nyt Køleskab, det var godt

2. Lørdag. Til Morgen havde vi det store Opgør med Villy, saa nu rejser de nok snart, de andre Gæster kan jo heller ikke tage hans Opførsel. D. Nellemose kom

3. Søndag. Det var jo Ernas 80 Aars Dag, der havde været 36 om Formd., deriblandt Henn. og Jesper, som var herinde bagefter. Jesper gør jo altid Lykke, hvor han kommer. Vi var der til Aften. Ellen ringede medens vi var der. Villy og Anny "flygtede" om Aftenen, men Rigmor havde jo fortalt det, de havde lagt Penge, men 80 Kr. for lidt - jeg gad vidst, om jeg ser dem nogensinde. De var absolut ikke flotte med Penge. Villy er den største Sjover, vi har haft inden for vore Døre, taabeligt vi tog dem igen - men Anny var jo altid saa sød. Og tænk, de skulle komme til Jul - ellers Tak!

4. Mandag. Fru Nørgaard rejste. Jeg klippede Kartoffeltop af, for det mente Helge jo skulle gøres nu. Vores Vaskem. gik i Stykker, ærgerligt nok

5. Tirsdag. Nu er Vejret igen koldt og regnfuldt. Vi var til Henn. Føds. om Aftenen, han fik en Sav af os, for nu skal han jo til at save Brænde til sit Fyr

6. Onsdag. Om Formd. i Ringsted efter Kød. Om Eftm. plukkede jeg Ærter og om Aftenen var vi i Roskilde med noget af Kødet. Talte med Helga i Tlf., hun har vundet 35.000 i Pr. Obligat.

7. Torsdag. Jeg beg. at ordne Jordbær og plukkede en stor Portion Spinat til Fryseren. Desuden skar jeg Kød ud og pakkede til Fryseren, nu er den snart fuld igen

8. Fredag. Rigmor og Børge rejste i Dag, fordi hendes Broder er død, saa nu er vi kun fire. Men det er i al Fald rart ar være fri for Villy, hvor var han dog uopdragen og ubehøvlet

9. Lørdag. Her kom en ny Dame, Lea Haastrup medens vi var til Fest hos Ester. Vi var ca. 140 Mennesker, men det gik saa godt, vi sang meget og der var mange Taler naturligvis, vore Gæster klarede sig selv, vi kom hjem ved 8 Tiden. Den nye Dame er sød og lattermild

10. Søndag. Vi var kun 5, saa det var nemt med Mad. De kom forbi fra Merløse og kom ind en Times Tid, de havde været paa den gl. Kongsgd.

11. Mandag. I Dag rejste to Damer henad Aften.
Det er dejligt Sommervejr, jeg beskar Hindbær og plantede Jordbær o. s. v. Moster Helga ringede, de ville komme et Par Dage, godt vi ingen andre Gæster har saa

12. Tirsdag. Lea Haastrup rejste efter Morgenmad, saa nu maa jeg se at faa en Masse lavet, bagt Smaakager, pudse Vinduer, i Haven o. s. v. Fik fint Brev fra Ki.

13. Onsdag. Dejligt Vejr igen efter Regnen i Gaar. De unge var inv. til Esters 2. Dags Fødselsd. og vi ville passe alle børnene, men saa vile Ki. alligevel hellere blive hjemme for Uffe havde ondt for tænder og Anna ville ikke være her alene. Det ville Jesper jo gerne og Jane var sød som en Engel og fældede ikke en Taare, ikke en Gang, da hun kom i 'seng, hun lagde sig til at sove med det samme. Helga og Kirsten kom til Viby Kl. 9, de fik jo ogsaa hilst paa Hans og H. og A., da de kom efter deres Børn. De lod til at have haft det meget fornøjeligt

14. Torsdag. Jeg bestilte lidt om Formd., om Eftm. var vi i Ringsted hos Valborg til Kaffe og snakkede bornholmsk et Par Timer. Saa hjem og spise og derefter i Kirke og til Sommermøde i Bispegd, vore Gæster var med. Kbhn's Biskop holdt et meget lærd Foredrag, mange blev lidt søvnige

15. Fredag. Om Formd. til Kaffe hos Fru Lauridsen og om Eftm. paa Biblioteket og i Brugsen, jeg saa paa en ny Vaskem., den samme som Elektr. har, er 200 Kr. billigere i Brugsen, saa den tager vi nok. Helga og Kirsten rejste om Aftenen

16. Lørdag. Sv. og Inga kom til Eftm. Kaffe. Vi var i Lejre om Formd. og købte Morgenbrød til paa Mandag, vi aner jo ikke, hvor mange der kommer

17. Søndag. Jeg havde travlt med at forberede lidt til i Morgen. Fru Olsen kom om Aftenen. Jeg sled for Resten bravt i Haven en Del af Dagen. Vejret var jo saa dejligt og har været det det meste af Ugen

18. Mandag. Inga hejste Flaget fra Morgenen. De første Gæster var Henn. og Svend Hansen. Siden kom Erna - Dagny - Katrine - Ester, Birte - Mette - Lars og hans Kone og 2 Børn samt Hans Aamand - Jette og Karl. Alle Fredes Børn var sammen om 2 meget flotte Havestole - hvad gør vi ved det, skal de nu med, naar vi skal holde Fest? Om Eftm. kom Mille samt Rigmor - Sverre og Kamma, Tulle, Karen og Kaj var ogsaa her, men de havde ikke Tid til at komme ind. Senere kom jo Familierne fra Roskilde og Merløse. Jeg havde Grete til at hjælpe mig, ellers ville jeg jo slet ingen Tid faa til at snakke. Vi fik Flæskesteg og Is til Middagen. Dem fra Roskilde overnattede. Ellen ringede og mange andre

19. Tirsdag. De unge Mennesker sov over sig, saa Anker maatte køre dem til Roskilde. Bagefter hentede han Fru Svendsen, saa nu har vi 4 Gæster i denne Uge

20. Onsdag. Regn og Kulde, slet ikke Høstvejr. Helge Frandsen kom om Aftenen, han havde fuldstændig glemt Fødselsdagen

21. Torsdag. I Dag rigtig hundekoldt. Vores nye Vaskemaskine blev stillet op i Dag

22. Fredag. Stadig ikke Høstvejr i al Fald ikke her, men vi hygger os med vore 3 Damer og Svend. Der bliver raflet meget og engang imellem spiller Fru Olsen og jeg Kriblekr.

23. Lørdag. I Dag rejste Fru Olsen, hun var helt vemodig over det. Og til Aften rejste Fru Svendsen. Nu har vi bestemt, at Ankers Føds. skal fejres d. 6. Septbr.

24. Søndag.
Stadig Kulde og Fugtighed, kedeligt. Efter Kaffen tog Sv. og Inga afsted - man tænker jo hver Gang, mon man ser ham mere. Helga Fokdal og hendes Mand kom med nogle sjællandske Bøger, de drak Kaffe her og opfriskede gamle Dage, Saa er vi flyttet ind i Sovev. og er helt alene, hvilket jo ogsaa kan være rart engang imellem - og nu skal jeg vel beg. at tænke paa Festen

25. Mandag. Regn om Formd. nogenlunde om Efftm. Jeg skrev Indbydelser og var lidt i Haven. Om Formd. en Tur i Hvalsø. Om Aftenen kørte vi med Indbydelser og blev hos Inga og drak Kaffe, hun var lige kommet hjem fra Højskole - uden særlig Begejstring

26. Tirsdag. Jeg vaskede et Par M. hvidt, nu beg. jeg at vænne mig til Maskinen. Jeg syltede 6 u Solbær og arbejdede i Haven

27. Onsdag. For første Gang i lang Tid dejligt Sommervejr, men det er helt stille og tørrer ikke paa Høsten. Nu er jeg snart kommet gennem Urtehaven, jeg maa jo skynde mig, naar det ikke regner

28. Torsdag. Jeg vasker, ruller, gaar meget i Haven o. s. v.

29. Fredag. I Dag saa det ud til Regn, men det klarede heldigvis op saa Folk kunne høste lidt. Nu har jeg faaet hele min mægtige Vask tør og rullet, mangler bare at stryge. Bagte Smaakager og beg. at kitte Vinduer ovenpaa, i Haab om at naa at male dem

30. Lørdag. Vi pudsede sølvtøj, var i Haven o. s. v. Var i Merløse og spise, Jane siger meget nu. Regn

31. Søndag. Havde en rolig men noget travl søndag, jeg strøg og lavede en stor Portion Is. Stadig Regn

 

  September

1. Mandag. I Dag fik jeg alt mit rene Tøj gemt til side, samt ryddet op og gjort rent i Salen. Malede ogsaa Vinduer og var en Tur i Hvalsø. Fint Vejr hele Dagen. Inger ringede i Morges, men de havde ikke spor de sidste 14 Dage og vidste jo ikke, men vi regnede med at kunne rejse Torsdag i næste Uge. Ellen ringede ogsaa i Aften, vi skal huske Træsko No. 37 samt Husblas og nogle Opvaskebørster helst brune eller røde ell.gule - de skal staa til Køkkenet

2. Tirsdag. Vi var i Ringsted efter Kød om Formd. Vi stillede Borde op i Salen, var i Haven og kørte til Roskilde til Aften med noget Kød til dem. Uffe stolprer stolt afsted nu, han er en ordentlig Kraftkarl. Vi kørte hjem mens vi kunne se

3. Onsdag. Nu har det været godt Vejr i 3 Dage saa nu bliver der rigtig høstet. Jeg lavede en stor Portion Is i Dag, malede Dør, var i Haven, lagde Duge paa Bordene o. s. v.

4. Torsdag. Stadig dejligt Vejr. Jeg bagte Kuvertbrød, lavede den sidste Is, var til Damefrisør og i Brugsen. Inger ringede, de kan rejse, naar det passser os, for de kan slet ikke høste det sidste. Paul Jensen døde i Aftes

5. Fredag. Jeg lavede den sidste Port. Is, bagte Marengs, lavede en stor Port. Mayonaice og Annie kom og dækkede Bordene i Salen. Vi bestilte Bill. til Skotl. til Fredag d. 12. 1230. Ogsaa Høstvejr i Dag

6. Lørdag. Ja, saa havde vi jo Gilde, Middag Kl. 6 til 39, kun 2 har meldt Afbud. Vi fik en lille Forret med Mayonaice, Flæskekam med Rødkaal, Rysteribs og Agurkesalat og tilsidst Is. Alle Børnene var saa søde og fine, Pigerne i de Kjoler, jeg har strikket til dem.
Ellen havde sendt en Sang, Pedersen sagde nogle Ord og Dagny vævede længe om Ting, som nok ikke intersserede alle. Jeg havde jo lavet et Rim. Jeg synes, det gik godt det hele, Konerne i Køkkenet fik tilsammen 400 Kr., det var jo billigt, men saa var alle Kaffekopper tilbage og alle Glas og Isasietter stod i Salen, som da vi gik derfra. Fam. fra Roskilde overnattede

7. Søndag. Tænk skønt Vejr igen i Dag, saa vore Gæster kunne nyde Livet udenfor. Baade Børn og Voksne fik sig en drabelig Middagssøvn og bagefter skulle de jo køres til Toget. Vi kørte ned og kiggede paa Dellinge Mølle, men der var ingen hjemme. Vi kunne da se "Jeppes Hus".
I Aften har jeg vasket alle Glas og Asietter

8. Mandag. Ryddede op i Salen og sendte de laante Ting tilbage samt tog en hel Del Kartofler op. Ringede til Ellen

9. Tirsdag. Nej, hvor har det regnet i Nat og hele Dagen.
Der blev intet med at tage Kartofler op.
Jeg vaskede noget og forberedte vores Rejse, vi var paa Bibioteket og i Brugsen

10. Onsdag. I Dag bedre Vejr, men alt er jo saa vaadt. Om Eftm. til P. M. Møde hos Karen Sivertsen, som har det daarligt. og er kommet til at se saa mærkelig ud vel af de Piller, hun tager. Om Aftenen til Jespers Fødselsdag, han var frisk og vel til Mode, i Fjor var han jo syg. Jeg glemte at skrive, at i Gaar ringede Carlsen og sagde Farvel og Elise ringede, vi fik en meget lang Sludder.
Vi ordnede en Masse Asier

11. Torsdag. Regn og Kulde. Vi forberedte vores Rejse, pakkede det meste, var i Bad o. s. v. Næste Gang jeg skriver, sker det vel i Skotland

12. Fredag. Vi kørte i god Tid, var i Banken med vore Penge og tog Resten med til Skotland. Hans og Anna kørte os til Kastrup, hvor Inger og Joh. ventede paa os. Vi havde en fin Overfart med Masser af god Mad. Var i Glasgow 1420 hvor baade Noël og Ellen hentede os. De bor dejligt, saa selv om det regnede, gjorde det ikke saa meget. Vi var da en Tur i deres ret store Have. Drengene har vokset godt siden sidst

13. Lørdag. Om Formd. en Tur i Bearsden og handle. Om Eftm. kørte Noël og Joh. en lang Tur, vi andre hyggede os hjemme

14. Søndag. Endelig nogenlunde godt Vejr. Om Eftm. kørte Noël en lang Tur med med Drengene samt Inger og Joh. Ellen og jeg gik over til Granny et Par timer

15. Mandag. Regnvejr igen. Vi var inde i Glasgow at handle. Inger købte en pæn, ny Sommerfrakke. Vi spiste sen Middag og drak Kaffe med det samme, da vi kom hjem, saa tog vi det med Ro Resten af Dagen

16. Tirsdag. Regnvejr om Formd., hvor Noël kørte en lang Tur med Inger og Joh. Om Eftm. dejligt Vejr, da kørte han den samme Tur med os. Da vi kom hjem, lugede Inger og jeg i Haven. Pludselig raabte de, at Henning var i Tlf., jeg fór jo ind, var bange for, at der var noget rent galt. Saa var det altsaa Emilie, der var død, det er jo ingen Tragedie, da hun ikke har haft det særlig godt længe. Men vi vil jo savne hende, hun var altid saa sød og Gæstfri.
Det er jo Moster Helgas 70 Aars Dag

17. Onsdag. Fint Vejr det meste af Dagen. Vi var alle undt. Joh. i Byen, vi fik ordnet med Hjemrejse og ingen gjorde Vrøvl over min Billet til 1125 Kr. Jeg købte et Par Kitler til 40 Kr. Stk. Om Eftm. sov vi til Middag og ordnede Paradisæbler. Inger er saa forkølet, bare hun ikke smitter os

18. Torsdag. Vi startede Kl. 8 Morgen paa en meget lang Tur, "vi" er altsaa Joh. og Inger, Anker og mig samt Noël. Det regnede og saa noget trøstesløst ud, vi kunne daarligt se ud af Vinduerne. Efter at vi havde været inde et Sted og drikke Kaffe ved Middagstid, klarede det lidt op og om Eftm. var det slet ikke saa daarligt. Vi fandt et Sted, hvor vi kunne faa "Bed and Breakfast" og efter at vi havde faaet lovning paa det, kørte vi en meget lang Tur. Vi spiste i "Ullapool", da var Kl. vel 7, saa det var for tidlig at køre hjem, men vi mente blot, Noël ville køre os lille Tur. Vi var ude at gaa en dejlig Aftentur og mente, vi var omtrent i Nærheden af, hvor vi skulle bo. Men vi kørte og kørte i Mørket i 5 Kvarter inden vi naaede frem. Anker og jeg sov et Sted, de andre sammen et andet Sted lige ved. Jeg var glad for, jeg kunne en lille Smule Engelsk. I "Ladyens" lillebitte Stue talte jeg mindst 37 forskell. smaa Figurer, skrækkeligt, men vi havde en rolig Nat og sov meget godt efter den lange Tur

19. Fredag. Efter Breakfast startede vi paany ved 9 Tiden, jeg tror, vi betalte £ 9 for det hele. Solen skinnede og det var jo dejligt, for vi skulle langt omkring. Vi var inde og se en Have med mange forskellige Planter, og efter nogle timers Kørsel spiste vi en god Middag, Suppe og Oksekød med Sauce og Kartofler. Solen skinnede stadig, da vi igen kørte, det varede nogle timer, vi saa mange storslaaede Landskaber, med mange Bjerge, Klipper og brune Bakker og langt mellem Beboelser. Mange Faar saa vi. Omsider naaede vi et Hotel, hvor vi fik haardt tiltrængt Kaffe og Sandwich. Der var endnu langt til Glasgow og efterhaanden regnede det meget og blev helt mørkt, godt vi havde en god Chauffør, han maa ogsaa have været dødtræt inden vi kom hjem "at half past 8". Han er ogsaa blevet forkølet, ingen af os andre endnu. Ellen trakterede med Kaffe og Kage og vi gik ret tidlig i Seng

20. Lørdag. Fint Vejr hele Dagen. Var i Bearsden og handle om Formd. Jeg glemte at skrive, at den lange Tur var 1025 Km. Niels sagde forleden "Morfar bruger fuld Størrelse i Underbukser", det lød meget komisk. Vi gik en lille Tur om Eftm. og forlystede os med Kr.x om Aftenen

21. Søndag. Inger og Joh. samt børnene kørte en lang Tur med Noël, de startede ved 9 Tiden og kom hjem midt paa Eftm.. Ellen og jeg gik en Tur ned til Granny, som sidder og triller Tommelfingre hele Dagen, ikke mærkeligt, hvis hun bliver trist. Ellers begynder vi jo saa smaat at samle vore Ting sammen, vi skal jo afsted i Morgen

22. Mandag. Ja, saa maatte vi jo sige Farvel igen, maaske vil der blive lidt tomt de første Dage, men en Lettelse bliver det jo ogsaa, og de kan faa lov at sove i deres egne Senge igen. Vi dalede ned i Kastrup præcis 1530 men det varede noget inden vi fandt Hans og kom afsted. Vi var lige inde og hilse paa Fam. i Roskilde og var vel hjemme lidt før 9. Inger og Joh. var jo med og vi fik et Maaltid Mad inden vi gik ret tidlig i Seng. Nu er jeg ogsaa forkølet

23. Tirsdag. I. og J. ville gerne været til Helsinge men kunne ikke finde Tlf. Nr.. I Stedet inv. vi Katrine til Kaffe, saa kom Henn. og inv. os derover om Aftenen og det var vi saa.
Min Røremask. brændt sammen

24. Onsdag. Anker og jeg er begge snotforkølede. Vore Gæster tog afsted midt paa Eftm., saa der var Lejlighed til at gaa tidl. i Seng - men saa kom Nanna med et Glas Brombær og saa snakkede vi jo lidt med hende. Tulle har forlangt 60 Kr. i Timen for Vævningen til Vinter, nu er vi jo spændt paa, om Kommunen gaar med til det

25. Torsdag. Jeg gravede lidt Kartofler op og var til Damefrisør, lavede lidt til Høstgildet i Morgen. Snakkede med K. M., hun kommer nok snart

26 Fredag. Jeg ordnede Stuer og Værelser, stegte smaa Frikadeller og rørte Mayonaice, samt smurte en Masse Smørrebr.. Alle vore Børn og Børnebørn kom jo hjem, samt Kirstens Broder Morten. De tre midste maatte altsaa i Seng inden Legene begyndte, men Jesper holdt godt ud. Der blev slaaet en Rude i Stykker paa Henn. Bil, saa han maatte laane vores at køre hjem i. Forhaabentlig faar han den erstattet

27. Lørdag. Meget fint Vejr, men baade Hans og Morten tog den paa langs hele Dagen, det var Maven, det var galt med, Maren, Sten og Mikael kom til sen Frokost. Anker og jeg skulle til Ragnhild Frandsens 75 Aars Føds., der fik vi igen Smørrebrød, det gider jeg snart ikke se mere. Men vi havde da ellers en hyggelig Aften. Ragnh. saa træt ud

28. Søndag. Alle var raske igen og Vejret dejligt. Ki. sagde, hun nød rigtig at slappe af i disse Dage. Uffe er rigtig en Charmetrold og Anna er jo en yndig Pige, men hun kan sandelig være strid. Vi var til Katrines Føds. om Formd. Alle fik en god Middagssøvn, særlig Børnene, men efter Kaffen beg. jo den store pakken sammen, der maatte køres 2 Gange for at faa dem alle til Lejre. Og saa er der faldet Ro over Huset igen. Jeg er stadig godt snottet

29. Mandag. Vi tog de sidste Kartofler op og til Aften kørte vi til Merløse til deres Bryllupsdag, som godt nok var i Gaar. Sv. og Stef. var der ogsaa og vi havde set saamænd saa hyggeligt

30. Tirsdag. Til Englsk om Formd. og Vævn. om Eftm.
Jeg skrev et langt Brev til Ellen. Ringede til Inger

 

  Oktober

1. Onsdag. Jeg gjorde rent i Børnev., jeg plejer jo at beg. d. 1. og nu kommer Carlsen og Meggers vel snart.
Jeg vaskede 1 M. hvidt og 1 kulørt.
Skrev til Ellen

2. Torsdag. Gjorde rent i Badev. og vaskede Gardiner

3. Fredag. Er beg. at læse gamle Breve, saa jeg kan faa de fleste smidt væk. Gjorde rent i Sovev.

4. Lørdag. Gjorde rent i Gangen

5. Søndag. Jeg strøg om Formd. Om Eftm. var Fam. fra Merløse her og drikke Kaffe, samt plukke nogle Æbler ned. Jeg syltede en Masse Agurker om Formd

6. Mandag. Carlsen kom til Frokost, saa maa vi jo i Gang med at spille igen. Jeg gjorde rent i den store Stue og var næsten færdig til Middag

7. Tirsdag. Til Engelsk til Kl. 10 og om Eftm. til Vævning.
Meggers kom til Aften. Helge hentede dem og spiste her

8. Onsdag. Vi skulle til P. M. Møde hos Kirsten Land, hun bor jo i Henrys gl. Hus. Hun viste vældig gode Lysbilleder fra Seva-Mandir, hvor hun var paa Sommerferie

9. Torsdag. Jeg bagte Kringle og lidt Smaakager. Anker tog Rødbeder op. Meggers var spadserende i Brugsen

10. Fredag. Meggers i Osted om Formd. og paa Orupgd. hele Eftm. Vi andre kørte paa Biblioteket, i Brugsen og var ogsaa henne og hilse paa Laura. De var her fra "Nordisk Fim" med et "Baand" og 2 Fl. Snaps.
Anker var kørende til Lejre og i Jernalderbyen med Meggers

11. Lørdag. Jeg gjorde lidt rent og hvad der ellers var at gøre

12. Søndag. Jeg stegte Kanin og vi fik Jordbær og Æbler med Flødeskum, der skal noget til i denne Tid, Meggers elsker Mad og Kager. Om Aftenen til Gudstjeneste og bagefter paa Skolen, Lysbilleder og Foredrag fra Sydslesvig

13. Mandag. Gjorde rent i lange Gang og W. C. Nu længes vi snart efter Brev fra Ellen. Vi spiller mange Partier Kr. x i denne Tid - og de andre rafler

14. Tirsdag. Til Engelsk om Formd. og Vævn. om Eftm.

15. Onsdag. Gjorde rent i Bryggerset og vi spillede de sidste Kr. x, i Morgen rejser "Nie"

16. Torsdag. Carlsen tog afsted om Formd. Jeg kogte Ribssaft af og plantede Jordbær ud, det er sent, men der var en stor Klump

17. Fredag. Jeg gjorde rent paa Morgenrøden, gravede lidt Have o. s. v.

18. Lørdag. Endelig Brev fra Ellen, men der var jo ikke noget særligt udover at det er konstateret, at Martin er overfølsom for Græs, Fjer og Husstøv. De var hjemme fra Merløse til Eftm. Kaffe og Middag. Jane kan nu rejse sig midt paa Gulvet alene, og det er hun meget stolt over. Hun siger meget, mere end de fleste paa sin Alder, tror jeg. Fru Kristensen kom i Kapellet

19. Søndag. Vi var i Kirke og hørte Thorgaard, Meggers var med, de vil gerne med alle vegne. Om Aftenen var Inga - Dagny - Kamma og Katr. her til en Kop Kaffe og en Sludder

20. Mandag. Jeg gjorde rent paa "Jomfruburet". Meggers gik op og besøte Katrine og sinkede hende over en Time, hvilket hun maaske ikke var saa glad for

21. Tirsdag. Gjorde rent paa lille Badev. Kørte Meggers til Rosk. Ferdinand har taget 6 Kg. paa her, Sikkerhedsselen kunne heller ikke naa om ham. Vi var lige indom hos Hans med nogle Æbler og fik nogle Ølkasser med hjem

22. Onsdag. Vi samlede Æbler sammen til Most. Om Eftm. til Fru Kristensens Begravelse. Bagefter drak vi Kaffe hos Dagny, da vi havde nogle Æbler ti hende. Henn. har laant den store Bil paa Fabr. og faaet en Masse Træ med hjem til sit Fyr, han skulle ogsaa haft noget her, men havde ikke Plads

23. Torsdag. Vi var kørende med Ejnar og Karen til Farendløse med vore Æbler, vi fik 120 Flasker Most og en dejlig Tur ud af det, fordi vi kørte gennem saa mange Skove ad Kimmerslev og den Vej. Jeg naaede ogsaa at faa gjort rent paa Aftenrøden

24. Fredag. Bilen paa Værksted, men den kom igen om Eftm., da jeg skulle til Damefrisør. Gudrun og Poul Kristensen kom om Aftenen

25. Lørdag. Vi snakkede med vore gæster, som virkelig er meget hyggelige og lader til at befinde sig godt, særlig han snakker meget, hun er fra Jeftahjemmet i Østermarie. Kl. 3 dukkede Margot og Frederiksen op, de blev her dog kun et par Timer, det er længe siden, vi har set Margot

26. Søndag. Det var daarligt Vejr, saa vi hyggede os inden Døre. Vore Gæster blev hentet ved syvtiden, og saa kørte vi til Salmesangsaften i Osted

27. Mandag. Jeg gjorde rent i Kælderen fik al den nye Most sat paa Plads, samt vaskede en M. hvidt. Jeg rydder op i gl. Breve og læser dem inden jeg kasserer dem, det er helt mærkeligt at læse Fars og Mors gl. Breve og mine egne, som jeg har sendt til dem

28. Tirsdag. Der blev ringet i Morges, at der ikke var Engelsk i Dag. I Stedet gav jeg mig til at gøre rent i Spisekamret og i Eftm. var der jo Vævning

29. Onsdag. Beg. at gøre rent i Stuen til Gaarden. Om Aftenen hentede Helge os til Gundestrupgd, hvor Anker skulle læse sjællandsk i Naturfredningsfore.

30. Torsdag. Jeg gjorde færdigt i 2. Stue. For tiden læser jeg en Masse gamle Breve, nogle fra Ellens Tid i Svejts, nogle fra Højgaard og andre, som jeg har skrevet hjem, naar man læser dem, kan man tydelig mindes den Tid

31. Fredag. Jeg beg. at gøre rent i Hverdagsstuen. Om Eftm. til Kaffe hos Ester, som fyldte 70. Hun har jo faaet saa mange fine Ting, saa hun kan daarlig huse dem. Det var ellers en hyggelig Eftm. med alle de forhenv. Formænd i Hush. fore. saasom Trille - Emma - Kirsten Aamand og Ellen Gyldenkærne. Jeg fik min Røremaskine igen. Og vi fik den glædelige Meddelelse, at vi skal have 11,000 tilbage i Skat

 

  November

1. Lørdag. Jeg gjorde mig færdig i Stuen. Margot ringede, at de vil komme til Kaffe, hun og Frederiksen, men jeg bad dem vente til en anden Dag, det var mig ikke belejligt

2. Søndag. Vi kørte fra Formd. af til Roskilde, vi havde Persille - Salat - Porrer - Æbler og en stor Roulade med. Vejret var helt godt, men koldt. Børnene var raske og søde og alle lod til at befinde sig godt. Vi kørte tidlig hjem og var til Aftengudstjeneste. Rigmor ringede og græd og fortalte, Børge var saa syg

3. Mandag. Jeg gjorde færdig paa Loftet og Trappen, bagte Franskbr., gik Tur o. s. v. Fortalte "Nie" om Børge, saa kan hun jo ringe til dem

4. Tirsdag. Endelig igen til Engelsk, det er 3 Uger siden. Og Vævn. om Eftm.

5. Onsdag. Havde travlt med at gøre rent i alle Køkkenskabene, det tog det meste af Dagen

6. Torsdag. I Dag gjorde jeg rent i Køkkenet, det var saa det sidste, og det er nu meget rart

7. Fredag. Jeg gjorde færdigt i Køkkenet og lavede en stor Portion Marmelade. Om Aftenen til Efteraarsfest paa Efterskolen med "Revelsben" Æblekage og forskellig Optræden og Folkedans

8. Lørdag. Jeg bagte lidt Smaakager. Om Eftm. kørte vi til Merløse, hvor vi som sædvanlig havde en hyggelig Dag. Nu kan Jane tage de første Skridt alene

9. Søndag. Meget fint Vejr med Sol hele Dagen, jeg gik en dejlig Tur om Formd. Vi har hørt at Kaj Kristensen er saa syg, han har jo været sløj hele Sommeren. Om Eftm. hos Bodil og Egon sammen med den øvrige Familie. De fortalte og viste Billeder fra deres Rejse til Canada. Ole Larsen havde Bryllup i Lørdags

10. Mandag. Jeg ordnede Altankassesrne, tog Blomsterne af og satte Gran, Fyr og andet i, det pyntede meget. Skrev Brev til Ellen. Karen fortalte, at Kaj var kommet paa Sygehuset, han har været daarlig de sidste 14 Dage, og træt hele Sommeren

11. Tirsdag. I Dag gik jeg til Engelsk, vi har alt for meget Udenomssnak deroppe - men det er jo meget hyggeligt. Om Eftm. som sædv. Vævning

12. Onsdag. Jeg bagte Smaakager og Roulade og rullede 95 Horn ud til i Morgen. Vi var en lille Tur i Hvalsø og faa lidt Blomster til mig samt lidt Bananer og Chokolade, som Anker kørte ud med til Joh., det er jo han 84 Års Føds.

13. Torsdag. Portonovo Møde her, vi var 16, saa det var jo mange. Fru Lauridsen sagde saa hjerteligt, da vi sad og drak Kaffe, "Hvor har I det dog hyggeligt", jeg tror virkelig, hun mente det, saa det glæder mig jo

14. Fredag. Jeg rullede og strøg en hel Del. Om Aftenen paa Biblioteket og bagefter hos Inga

15. Lørdag. De kom overraskende fra Merløse om Formd. fordi Henn. ville sætte det Fuglehus op, det passede godt, at jeg ikke havde noget særligt at gøre. Til Frokost kom Hans og Uffe, Ki. og Anna skulle noget andet. Hvor er Uffe en fredelig og kær Dreng, især naar han er alene vel. Vi var til Signe Gyldenkærnes Begravelse, bagefter hos Bent, hvor er der hyggeligt og hvor holdt Kjeld en god Tale for sin Moder

16. Søndag. Hans og Uffe skulle med Toget 1431, saa skulle de mødes med Ki. og Anna og de skulle sammen tage til Købhn. Vi var hos R. og Tage til Eftm. Kaffe. Den hjemkomne Johannes var der og vi saa en Del Billeder (ikke særlig gode)

17. Mandag. Vi købte 6 Høns hos Rita a 15 Kr., meget pindede, men ellers meget gode, dem ordnede vi og puttede i Fryseren. Der blev ringet, at vi skulle ikke til Engelsk i Morgen

18. Tirsdag. Regn og Blæst, men meget mildt. Nu staar der Vand i vores Kælder. Som sædv. Vævning og mange mødt

19. Onsdag. Jeg ringede og snakkede med Helga. Hun har jo saa travlt hver Dag paa Hullegd., de er helt alene om det. Dagny ringede at Asta var kommet paa Sygehuset i Gaar med Lammelser i venstre Arm og Ben - noget kedeligt noget

20. Torsdag. Vi rev Blade af i Forhaven og bar ned blandt Hindbærrene, men ellers gaar det kun langsomt med Havearbejdet for det regner næsten altid

21. Fredag. Vi skulle jo hente alt det Kød i Ringsted, men Bilen ville ikke starte, Falck trak den til Værksted, saa jeg maatte ringe til Valborg, at vi blev noget forsinkede. Men vi fik dog en Stund hos hende og naaede hjem til sen Middag. Saa fik vi travlt med at dele Kødet, da Henn. kom og skulle hente deres. Og jeg fik travlt med at skære mit ud og lægge i Fryser. Kl. 6 kom Hans og Anna og spiste, de skulle jo hente Bilen og have Kødet med hjem

22. Lørdag. Hans kom til Frokost med Bilen og tog afsted med Rutebilen 1232. Det er rigtig kedelig Novemberrusk med Regn, Blæst og Mørke. Jeg har efterhaanden læst en Masse gamle Breve baade fra Skovende - Ubberup og Forsøgsen og selvfølgelig mange fra Børnene var smaa. Mange Ting husker man, andre har man fuldstændig glemt

23. Søndag. I Dag helt godt Vejr, saa jeg gik mig da en Tur. Ellers havde vi en meget rolig søndag

24. Mandag. Jeg vaskede 1 M. hvidt og var lidt i Haven.
Ellen ringede om Aftenen, mens jeg var ved at skrive til hende, hun var bange for, vi ikke havde faaet det sidste Brev, ellers havde de det udmærket

25. Tirsdag. Jeg gik til Engelsk i Dag, vores Lærer var lidt mat, saa der blev ikke snakket saa meget. Som sædv. Vævning

26. Onsdag. I Dag opdagede jeg at min Fryser var ude af Drift. Der sker noget her i Aar. Først Oliefyret - Laan til Skotland - ny Vaskemaskine, nyt Køleskab, ny Barbermaskine, nye Tænder - og nu ny Fryser. Der har været frygtelige Jordskælv i Italien, hvor tusindvis af Mennesker er omkommet, frygteligt. Henn. fik en Del Kød med hjem og jeg tændte for den lille Fryser og da Hans kom hjem med Bilen, kørte vi det sidste ned hos Karen

27. Torsdag. Jeg var hos en ny Damefrisørinde i Lysholmparken.
Birte holder jo Barselsorlov. Paul Kristensens kom om Aftenen, det var rigtig hyggeligt at se dem igen

28. Fredag. Carlsen kom til Frokost, saa nu skal vi rigtig til at spille igen. I Gaar hørte vi, at Kaj var død, stakkels Dora. Svend ringede, vi havde lige siddet og snakket om dem, saa ringede han og sa', de ikke kom til Jul, for Inga havde faaet en Hjerneblødning, det er dog forfærdeligt, som det gaar ud over dem, hun var hjemme, men kunne ikke tale

29. Lørdag. Vi havde det hyggeligt med vore Gæster, jeg havde ikke særlig travlt, de fik Hjerter og Æblegrød til Middag

30. Søndag. Anker i Kirke om Formd. Jeg stegte Flæskesteg og lavede Kærnemælksfrom. Det er beg. at blive rigtig koldt med Nordøstenvind. Vore Gæster blev hentet tidlig paa Aftenen

 

  December

1. Mandag. Vi spillede Kr. x saa meget, vi kunne faa Tid til, og jeg læste temlig meget paa engelsk, for det er et svært Stykke, vi har for

2. Tirsdag. Der blev ringet ved 8 Tiden, at vi skulle ikke til engelsk alligevel, vores Lærer var syg. Saa K. M. og jeg kunne faa et sidste Parti, inden vi kørte hende til Stationen. Kl. 1130 kørte vi med Ejnar og Karen til Kapellet i RToskilde og hentede Kaj. Efter Begrav. var der Kaffe paa Kroen, Karen sagde et Par Ord, ellers ingen og ingen Salme, det var lidt dødt. Da vi kom hjem, kunne jeg naa at væve et Par Timer

3. Onsdag. Jeg ringede til Sygehuset og kan komme til Kontrol i Morgen, rart at faa det overstaaet, men jeg er nu ikke særlig nervøs. Skrev et lille Brev til Asta

4. Torsdag. Det var fint Julevejr, da vi kom op, men glat, saa vi kørte langsomt til Roskilde - og blev ikke overhalet en eneste Gang alligevel. Jeg kom ind meget præcis, de kiggede paa mig et Øjeblik og sagde, det saa meget fint ud, kom igen om ½ Aar. Saa gik vi ind og spiste lidt hos Pagh og bagefter i Byen og handle, bl. a. fik Anker et Par dejlige Vinterstøvler til 390,00 Kr. Der var Brev fra Fru Klang, hun kunne ikke komme til Jul, for hun havde mistet en Datter, det var Synd for hende

5. Fredag. Vi var en Tur paa Plejehj. og se til Else og Laura og bagefter henne hos Inga og drikke Kaffe

6. Lørdag. Det er stadig fint Vintervejr med Sne og Frost.
Skrev et Brev til Rigmor Helms

7. Søndag. Vi kørte til Merløse til Middag, der var jo meget hyggeligt og julepyntet, lille Jane er stolt begyndt at gaa med meget skrævende Ben. Vi kørte hjem til Aften bl. a. fordi vi skulle i Kirke og bagefter hos Troels Gyldenkærnes

8. Mandag. Jeg havde travlt med at sy en lille blaa Juleløber til Granny og havde travlt med at lave en lille Pakke til Skotl., den vejede ikke saa nær 1 kg, men saa var den en Smule for stor i Omfang - og kostede 31 Kr., saa kunne vi jo ligesaagodt sendt noget mere

9. Tirsdag. I Dag Engelsk igen, men det blev mest til Snak.
Nu er det Tø, men det blæser meget. Vævn. om Eftm.

10. Onsdag. Vi kørte til Holbæk og saa til Asta, hendes Humør var jo ikke altfor godt, naturligvis. Bagefter kørte vi til Ringsted, det var en grim Tur i Regn og Mørke, men vi fandt da derned og havde en hyggelig Aften med en fin Middag. Anna V. lod til at være i godt Humør og vi snakkede rigtig om gamle Dage paa Forsøgsen

11. Torsdag. Jeg bagte brune Kager og "Ellens Kager" og om Eftm. var vi til P. M. Møde

12. Fredag. Fam. fra Roskilde kom til Aften, Uffe var saa forkølet og hostede meget. Vi fik Grønsager med Pølser og Bov samt Æblegrød

13. Lørdag. De kom fra Merløse til Kaffe, det var morsomt at se Børnene sammen, Jane er meget mindre end Uffe, men snakker bedre. Urtesuppe og Pandekager

14. Søndag. Det er Synd, Uffe skulle hoste saa meget, bare det nu maa gaa over til Jul. Dagny var her til Kaffe, de tog afsted til Roskilde inden Aften

15. Mandag. Jeg bagte Pebernødder og Aristokrater samt vaskede en Mask. hvidt og skrev nogle Breve

16. Tirsdag. Til Engelsk sidste Gang inden Jul, jeg havde Kaffe, Smaakager, Nisser og Lys med. Om Eftm. Vævning til Kl. 1530, saa kørte vi ud til "hende med Faarene" og drak vores medbragte Kaffe. Om Aftenen skrives Julebreve

17. Onsdag. Vi var inde hos Ebbe efter Juletræet, det blev til en hel Formidagsvisit, med Kaffe og Rullepølsemad, meget hyggeligt.
Jeg lavede Orangemarmelade og vaskede Strømper og 1 M. hvidt, samt skrev adskillige Julebreve. Vi er beg. at hente Mælk ude hos Birte

18. Torsdag. Jeg gjorde lidt rent ovenpaa, vi lavede Æblemos og vaskede en M. kulørt, saa har jeg ikke mere snavset Tøj liggende. Vi var i Brugsen og paa Bibliotket og i Aften skrives de sidste Julebreve - og jeg har lavet en lille Seng til Janes Dukke

19. Fredag. Bagte Roulade og Medailler samt rullede og strøg temlig meget.
Om Aftenen til Julemøde. Falck her og starte Bilen.
Vi lavede en stor Portion Æblemos

20. Lørdag. Gjorde rent i Stuerne - Sovev. og Badev. Om Eftm. til Pensionisternes Juletræ

21. Søndag. Jeg lavede Sylte og mange andre Ting. Om Aftenen til Salmesangsaften i Allerslev

22. Mandag. Kogte Rødkaal. Lavede det sidste Konfekt. Pyntede i Stuerne og lavede Juledekorationer. Fik 3700 af Birte og 5000 af Karl (Forpagtning

23. Tirsdag. I Dag Kl. 620 startede vore Børn fra Roskilde til Rask Mølle. Hans ringede, at Rejsen var gaaet fint, der var ikke overfyldt. Hr. og Fru Lose fra Lolland kom til Kaffetid.
Pyntede Juletræet, det er meget kønt i Aar

24. Jueaften. Jeg stegte Ænder o. a. forskelligt, men havde det ikke saa travlt i Grunden. De kom fra Merløse til Aften og vi havde en dejlig, hyggelig Aften, Jane holdt ud til Kl. 10. Vi ringede til Skotland. Henn. kunne huske alle Tallene.
De havde det godt, men Ellen var blevet saa forkølet.
Anker i Kirke med Gæsterne

25. Juledag. Anker hentede Fru Olsen og var bagefter i Kirke.
Emma havde Hørlærred og 72 Farver til en Kaffedug, der er mindst 1000 Timers Arbejde, hvordan mon det skal gaa

26. 2 J. I Dag kom Carlsen med en Blomst og et Stk. Sæbe, saa nu skal der rigtig spilles og rafles, vi er jo ikke saa mange, saa der kan nok blive Tid

27. Lørdag. Margot kom til Frokost - og denne Gang kunne hun tage med Toget. Vi var som sædv. hos Karls til Spisning og Juletræ, der var kun Lars's Børn, der var smaa. De ville gerne været med fra Merløse, men Jane var blevet forkølet.
Fam. Hans kom tilbage til Roskilde og havde vist haft en god Tur

28. Søndag. Vi spillede og raflede. Anker til Juletræ om Aftenen

29. Mandag. Lohses rejste om Formd. Saa kørte vi andre 4 til Merløse og drak Kaffe og saa deres Juletræ. Jesper var til Fødseslsdag men kom springende saa glad Kl. godt 4. Heldigvis er Jane slet ikke bange mere

30. Tirsdag. Vi var inv. til Frokost i roskilde, saa maatte Nie og Emma selv finde ud af det herhjemme. For en Gangs Skyld var der ingen af Børnene, der hostede noget videre

31 Onsdag. Sidste Dag i det gamle Aar. Vi bliver kun os fire, men det gør jo heller ikke noget. Det blæser og styrtregner, saa det er et kedeligt Vejr at være ude i, men det behøver vi jo heller ikke. Vi saa "Tre smaa Piger" og den var meget morsom. Vi ringede til Merløse, de festede ganske alene, men havde det dejligt, Jane og Jesper morede sig dejligt med Serpentiner og Bordbomber og Jesper fik lov at være op til Kl. 12. I Roskilde fejrede de Nytaarsaften med Sammenskudsgilde 8 voksne og 6 Børn, det har nok været baade festligt og støjende. Anna sagde, at hun og Uffe skulle sove i Kælderen for ovenpaa skulle de voksne raabe og skrige. Jeg glemte helt, at Dagny jo holdt Nytaarsaften her