Dagbøger 1981

 

1981
Januar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har fundet en gammel Dagbog frem, man kan daarlig faa en Bog at skrive i, i al Fald ikke i den By Hvalsø [Dagbogen er skrevet i et gammelt hefte, der også indeholder dagbøger fra 1961 og 1962]

1. Torsdag. Jeg har bestemt mig til at gaa Ture igen, men om jeg faar det gjort er jo ikke godt at vide. Ellen ringede og ønskede os godt Nytaar

2. Fredag. Vi snakkede og "legede" vist det meste af Dagen

3. Lørdag. Jeg har regnet ud, at vi har brugt ca 3300 l. Olie det sidste Aar, det er vist ikke saa godt. Jeg bagte en dejlig Kringle, synes jeg da selv

4. Søndag. Helge var her et Smut og smage vores Julekager. Om Aftenen saa vi naturligvis "Matador", som alle er meget begejstrede for. Vi fik den sidste "Krible" for i Morgen tager vore Damer jo afsted

5. Mandag. Nej, sikke et Snelandsakab der er i Dag, der er kommet et tykt Lag, der ligger paa hver Gren og Kvist. Jeg skulle jo til Engelsk, men Anker kørte fast i Gaarden og jeg maatte rigtig skovle, jeg kom lidt for sent, men det gjorde de andre ogsaa. Der var ikke laaset op og heller ingen Varme, saa Enden paa det blev jo, vi gik over hos Ida. Men der bliver jo ikke megen Tid til Engelsk saa. Emma og Nie tog afsted i Fmds. Jeg støsugede Sal og skrev til Asta og Meggers, ringede til Annie, Jesper havde sagt, det var alligevel dejligt at komme i Skole igen, det er da godt, han synes det. Han er saa begejstret for "Daimi" hun var med i "Tre smaa Piger", og meget forundret over, at ingen af hans Kammerater kendte hende

6. Tirsdag. Meget koldt men fint Vejr og glat paa Vejen.
Jeg snakkede med Inger ½ Times Tid. Om Eftm. Vævning, der var ikke saa mange, men Føret er jo daarligt. Vi havde inv. Erna, Rigmor og Tage samt Katrine og Ester, de skulle høre Baandet fra Skotl. Vi drak Kaffe i den store Stue og vi havde Juletræet tændt for sidste Gang, i Morgen er Julen jo uigenkaldelig forbi

7. Onsdag. Stadig haard Frost, man maa klæde sig godt paa ellers fryser man i Stuen. Jeg fik mit Vægtæppe frem og beg. at sy og skrev et langt Brev til Ellen

8. Torsdag. Jeg tog Julepynten ned i Stuen og syede en Del paa Vægtæppet, det er rart at ha' et kønt Haandarb. Om Eftm. var vi i Brugsen, paa Biblioteket og paa Plejehjemmet, vi havde Katr. med, vi besøgte Laura. Hun har malet et mget fint Tæppe med Nisser og Dyr, egen Opfindelse naturligvis, det maa være dejligt at være saa "kreativ", naar man er 92 og altid har været lidt skrøbelig. Jeg ringede til Nie og fik en Sludder i Aften.
Det stormer udenfor, men nu skulle det da vist blive Tø igen, det bliver nok meget glat paa Vejene i Morgen

9. Fredag. Jeg var ude at gaa en Tur med mine nye Støvler, det var tø men ikke glat, Vejen er bar. Jeg tog Pynten af vort kønne Juletræ og broderede temlig meget paa Tæppet

10. Lørdag. Solen skinnede i Dag, da jeg talte med Kirsten, hun foreslog, vi kom op og drak Kaffe, nu det var saa fint Vejr. Saa jeg fik travlt med at bage en Kage og tage med. Uffe er saa skæg nu, men han vil jo gerne tage Tingene fra Anna, hvad hun naturligvis ikke kan finde sig i.
I Aften saa vi "Matador" for sidste Gang, det er nu en Skam, det er en god film

11. Søndag. Vi var i Kirke om Formd., ellers havde vi det meget fredeligt for os selv hele Dagen

12. Mandag. Det blæste meget og var sneglat, saa jeg gik ikke til engelsk. Henn. var inde med det Vindue, han har sat Rude i, Glasset kostede 36 og Kittet 4 Kr., jeg gav ham 100, for han har jo haft meget Arbejde med det. Han fik ogsaa en Æske Dadler og de sidste Pebernødder

13. Tirsdag. I Nat har det sneet og der var et meget fint Vinterlandskab igen og Solskin, saa jeg tog mine nye Støvler paa og gik en Tur i Formd. I Eftm. Vævning, men der var vist ikke mere end 7-8 Damer, det er maaske det glatte Føres Skyld

14. Onsdag. Det sneede og røg temlig meget, rigtig Vejr til indendørs sysler

15. Torsdag. Jeg havde for Resten en lang Samtale med Helga i Aftes, hun bor jo fast paa Hullegd. nu, arbejder ude 7-8 Timer dgl., godt gjort af en Dame paa 70, vi andre er jo sammenlignet med hende, nogle rene Dagdrivere. Det var fint Vejr med Solskin, men glat, vi var til P. N. Møde hos Fru Lauridsen

16. Fredag. Jeg lavede Haandarbejde det meste af Dagen, der er jo ikke noget særligt andet i denne Tid. Gad vidst, hvad de laver, som ikke interesserer sig for hverken Læsning eller Haandarbejde

17. Lørdag. Vi var i Merløse, fra Eftm. af, der var en vidunderlig Varme, det kniber lidt hjemme i denne Tid. Jane er vel nok en sød og nem Pige, hun græd ikke en eneste Gang al den Tid, vi var der. Der var en af Mødrene til Jespers Kammerater, der havde sagt "Vi gaar Tur med Jespers lille Barn", det er, naar de venter paa Rutebilen

18. Søndag. Vi var i Kirke om Formd. og havde ellers en meget rolig Søndag. Ved 9 Tiden om Aftenen kom Helge, han havde set, her var Lys - og kunne godt tænke sig en Kop Kaffe. Talte med "Nie"

19. Mandag. Som sædvanlig Engelsk, og der var Varme paa. Jeg gik hjem, det sneede lidt, men var rigtig dejligt Vejr

20. Tirsdag. Det blæser koldt fra Nord, det kan kun blive 18o i Stuen. Ude i Salen var der meget godt, men ikke mere end 6 til Vævning. Ja, saa kom Karen Sivertsen ½ Time, hun saa ret godt ud og virkede glad

21. Onsdag. Da Vejr og Føre var godt i Dag, kørte vi til Holbæk og saa til Asta, hun lod til at være i helt godt Humør. Katr. var med. Jeg skrev til Ellen

22. Torsdag. Til Damefrisør og bagefter et Par Timer hos Inga

23. Fredag. I Dag var det Tøvejr, men det tør nu kun lidt, jeg ville have vasket, men det er frosset derude ellers er Vaskem. i Stykker, det var jo ikke saa godt

24. Lørdag. Ingen Elektricitet og derfor heller ingen Varme da vi kom op Lørdag. Henad Middag kom Elektrikeren og lavede det nødtørftigt, det bliver nok en dyr Omgang, han mener, det er fugtighed i Kablerne.
Om Aftenen var vi ude hos Ester, der skulle ses paa gl. Fotografier, det var mest Dagny, Anker og Karl, men det var nu en meget hyggelig Aften. Nie ringede Kl. 8

25. Søndag. I Kirke om Formd. og siden til Chokolade hos Rigmor og Tage. Anna i Bispegd. er død

26. Mandag. Som sædv. til Engelsk, jeg gik hjem

27. Tirsdag. Der var Vævning, men ikke særlig mange.
Per har ringet, de vil gerne bo her i 1. Halvdel af April, da deres nye Bolig ikke er færdig før d. 15. og de skal ud af Huset 1. April

28. Onsdag. Nu er Sneen snart væk, men der er meget glat paa alle Indkørsler. Vi var i Ringsted efter Kød og kørte direkte til Roskilde og læsse af. Der var jo ingen hjemme i Huset. Saa var vi hos Ejnar og Karen til Spisning. E. fylder 63 paa Mandag. Det var meget hyggeligt og snaksomt, men vi kom meget sent hjem

29. Torsdag. Jeg pakkede lidt Kød til Fryseren og lavede ellers Haandarbejde

30. Fredag. Vi flyttede paa Loftet, saa de unge kunne være dernede med deres Børn. Bilen ville ikke starte, vi maatte have Falck herud, det er al den Fugtighed, nu er det jo altid Regn ell. Taage, kedeligt Vejr, men vi kan vel spare noget Brændsel. Fam. fra Rosk. kom Kl. 6 og ingen hostede heldigvis noget videre denne Gang

31. Lørdag. Hans laante Bilen og kørte til Møde i Roskilde og han havde ikke sagt Farvel til Anna, hvilket ellers er en Aftale, saa hun græd og hylede en hel time mindst - ellers kan hun jo være saa sød - men hun er vist umulig at snakke til Fornuft. Ki. tog det roligt, men hun er vel vant til Turen. Anker var til Begravelse med Anna Jørg. bagefter Kaffe i Bispegd.

 

  Februar

1. Søndag. Saa skulle den værste Vinter vel være ovre.
Ki. sov længe i Dag, Børnene larmede, men det generede hende maaske ikke. I Merløse har Børnene Influenza, ellers skulle de jo været hjem i Gaar. De tog afsted til Roskilde henad Aften og jeg tror, de syntes, de havde haft et Par "slappe af Dage"

2. Mandag. Det blæste i Dag, men der var Rygvind, saa jeg gik til Engelsk

3. Tirsdag. "Nie" ringede, hun er stadig syg, nu har hun faaet Lungebetændelse - hvordan mon det gaar med Rygningen, det turde jeg slet ikke spørge om. Der var mange til Vævning i Dag, nu er Føret jo godt

4. Onsdag. I Roskilde hos Regnskabsfører Kl. 10. Han mente vi ville faa et Par Tusind tilbage i Skat til Efteraaret. Anker ude at faa fyldt Olie paa Bilen, det løber ud et eller andet Sted. "Nie" havde det lidt bedre. Til Kirkeskole

5. Torsdag. Det var fint Vejr og Føre, saa vi kørte en Tur til Holbæk og saa til Asta, hun havde det hverken værre ell. bedre end sidst. Littrup gav Kaffe paa Cafeteriet, der var ogsaa et Par andre Gæster

6. Fredag. I Dag Blæst og Slud. Vi var en Tur paa Biblioteket og i Brugsen. Karl her med Forpagtningspenge. Talte med Anny, nu er Børnene raske

7. Lørdag.

8. Søndag. I Kirke om Formd. og nede hos Egon Hansen om Aftenen. Roemøde, vi var med fordi vi ikke kunne komme efter hans Fødselsdag

9. Mandag. Jeg gik til Engelsk i dejligt Foraarsvejr mens Lærkerne sang, første Gang, jeg hørte det i Aar

10. Tirsdag. Nu er det allerede Vinter igen, det sneede gevaldigt hele Dagen. Her var dog temlig mange til Vævning

11. Onsdag. Vi var i Hvalsø med de gamle og se "Det store Løb", meget morsomt at se de nu temlig gamle Skuespillere saa unge

12. Nu er det streng Frost og rigtig Vinterlandskab igen, men vi er jo da kun i Febr. Vi var til P. N. Møde hos Dagny. Talte med Carlsen i Aften, hun er stadig syg, det er noget kedeligt noget. Baade H. og Annie har ogsaa ligget i Sengen og lille Uffe har haft Lungebet., er dog nu næsten rask, vi skal op og passe ham i Morgen

13. Fredag. Vi kørte til Roskilde midt paa Formd. for vi skulle være lidt sammen med Børnene inden de skulle sove til Middag. Hans skulle til Lægeundersøgelse Kl. 2, det er fordi han skal tiltræde den nye heldagsstilling paa ruc. Det gik fint med at passe Børn, hvor er Uffe dog kær, naar han kommer og tager én i Haanden. Vi kørte hjem til Aften

14. Lørdag. Til Damefrisør fra Morgenen af

15. Søndag. I Kirke i Allerslev ellers en meget rolig Søndag

16. Mandag. Som sædv. vore hyggelige Engelsktimer, men nu skal vi ha' Vinterferie. Jeg lavede et Par "Trusser" af Karklude til Ki, saa faar hun 2 Pk. Cigaretter og en Check paa 200 Kr., saa har hun da faaet en Pakke, det var hun bange for, hun ikke fik.
Vi var i Paladstheatret til Premiere paa "Jeppe paa Bjerget" i Rutebil her ude fra. Der var stuvende fuldt og meget varmt i Biografen. Det var jo meget festligt, men jeg bryder mig nu ikke saa meget om Stykket. Bagefter var der Forfriskninger i Foyeren, varme Frikadeller, smaa Pølser, Chips, Vin og Frugt. Vi kom først hjem henad de smaa Timer, men vi skal jo ikke tidlig op

17. Tirsdag. Vævning som sædv. og i Dag var vi temlig mange. Jeg skrev et langt Brev til Ellen.
Bestilte Bill til Bornh. til Mandag No 341.
Talte med Carlsen, hun er stadig syg og nu efterhaanden modfalden. Pers Datter ringede, at Karen var død ret pludselig, det var Synd, saa flytter Per ikke fra Byen

18. Onsdag. Det er fint Vejr, men Vinden er i Nordøst, saa det er ret koldt. Til Kirkeskole

19. Torsdag. Jeg skrev et lille Brev til Per andet kan vi jo næsten ikke gøre

20. Fredag. Jeg rullede og strøg en hel Del. Det er rigtig vinterligt igen og Lærkerne synger slet ikke, naa, lidt Vinter i Februar kan da være meget hyggeligt

21. Lørdag. Jeg gjorde lidt rent over det hele og fik min blaa strikkede Jumber helt færdig

22. Søndag. Familien fra Merløse kom til Kaffe og Aftensmad, Jesper var blevet saa snottet, haaber da ikke, han har smittet os. Jane græd ikke en eneste Gang, men legede og smaasnakkede hele Tiden, Katrine var her ogsaa til Kaffe. Saa i Morgen skal vi jo afsted til Bornholm

23. Mandag. Jeg beg. at pakke og tømme Køleskab om Formd. om Eftm. var jeg i Osted og blive permanentet, Anker havde kørt Bilen paa Værksted, saa jeg tog med Rutebil derud og Dagny kørte mig hjem. Birte og Mette kom og drak Aftenkaffe og kørte os til Lejre. Vi har lukket for Fyret og haaber ikke, det bliver for koldt. Det var en meget rolig Overfart, jeg sov for en Gangs Skyld det meste af Tiden. Vi bet. 252 Kr. for retur Kl. B.

24. Tirsdag. Joh. hentede os i Rønne og Inger havde Kaffen parat. Formd. var jo lang saa vi fik Krible x frem før Middag. Spillede 500 om Aftenen

25. Onsdag. Vi var en Tur i Byen om Eftm. bl.a. fik vi et Loppespil til Ole og en yndig Natkjole til Annie. Om Aftenen paa Bukkegd. til Oles 5 aarige Fødselsdag

26. Torsdag. Moster Ingers Fødselsdag med Gæster til Frokost. Kirsten - Knud - Helga - Anna V. - Edel - Karl Johan, Troels samt Asta Müller. Hende har jeg ikke set i mangfoldige Aar, men hun saa skam godt ud og var meget livlig. Vi havde en vældig hyggelig Eftm. med Snak om gl. Dage. Om Aftenen spillede vi naturligvis Kr. x. Baade Henn. og Hans ringede, alt stod godt til, men Uffe havde lidt Feber igen

27. Fredag. Det er stadig fint Vejr, stille med lidt Frost og Sol. I Dag kom Pæregds med deres Datter og Barnebarn og lille Ole opholder sig her det meste af Dagen

28. Lørdag. Det blæser koldt i Dag, men vi har det jo lunt inden Døre: Vi var hos Niels og Bente og blev beværtet med Jordens bedste Kringle og en mægtig Kakaolagkage. Beundrede som sædvanlig hendes utrolige Energi til at væve. Det var meget hyggeligt, men hvor hun raaber højt. Om Aftenen var vi hos Kirsten og Knud, Helga var der ogsaa, der virkede lidt rodet og Kisten er lige tyk, men mild og glad

 

  Marts

1. Søndag Fastelavn. I Dag knapt saa koldt, Formd. gaar med Snak og Spil. Ole kommer hver Dag og raaber vældigt op. Vi var hos Kusine Marie om Eftm, det er jo altid hyggeligt, om Aftenen hjemme

2. Mandag. Den sidste Dag, det var meget stille og behageligt Vejr, godt at sejle i, saa vi har været meget heldige. Vi var hjemme hele Dagen, spillede Kr x og 500 og havde det hyggeligt. Afrejse Kl. 1030

3. Tirsdag. Vi var i Roskilde ved halvotte Tiden, kørte op til Hans's og drak Morgenkaffe til medbr. Morgenbrød. Herhjemme saa alt jo ud som "van" og ingen Blomster var frosset. Henning er god til at tilse det. Jeg talte med Karen Marie, hun var modfalden, skulle paa Hospitalet en af Dagene, det glædede hun sig til, saa kunne hun slappe af

4. Onsdag. Vi var i Roskilde det meste af Dagen og passe Uffe, som har lidt Feber igen. Ganske vist var Hans hjemme, men der var saa meget Snedkerarbejde, han skulle lave, og det var ikke saa godt med Uffe i Hælene hele Tiden. Han er nu en nem Dreng at passe.
Om Aftenen besøgte vi Inga, vi mente, der var Kirkeskole, men det var der bare ikke, det er i Morgen

5. Torsdag. Vi var sammen med Dagny i Hørve og se til Asta, vi havde Kaffe og Kage med. Asta er nu lidt trist og det er da ikke saa mærkeligt. Om Aftenen til Kirkeskole, lidt uforstaaeligt for os alm. Mennesker

6. Fredag. Carlsen ringede i Morges, hun var i lidt bedre Humør, Bitten havde været hjemme og tage sig af hende. Hun skal ikke indlægges men komme til ambulant Behandling, beg. paa Torsdag. Nu haaber jeg da, de kan finde ud af, hvad hun fejler - og helbrede hende.
Vi var igen i Roskilde og hjælpe Hans at passe Børn, de var saamænd saa søde begge to og Uffe er omtrent feberfri nu

7. Lørdag. Skrev og sendte Brev med 100 Kr. til Niels's Fødselsdag. Gjorde lidt rent og bagte en Kage ellers intet særligt

8. Søndag. Det var Meningen, vi ville i Kirke, men saa kunne Bilen ikke starte, nu regnede det jo hele Dagen i Gaar - i Dag er det 8o Varme, men mørkt i Vejret. Erna og Dagny var her en lille Tur i Eftm. Nu mangler jeg kun det sidste Vers i den Sang til H. og A.

9. Mandag. Bilen kunne starte i Dag, men jeg gik til Engelsk og kørte hjem, samtidig var vi paa Biblioteket

10. Tirsdag. Som sædv. Vævning, jeg beg. at væve tærnet

11. Onsdag. Elise kom om Formd. med samt sin Kat, den er meget urolig og springer rundt paa alle Møbler, vi har jo lovet at passe den i 3 Uger medens hun er i Afrika, bare det ikke bliver et Mareridt. Det var ellers hyggeligt at se Elise igen - men hun snakkede nu lidt for meget om sin Kat

12. Torsdag. Vi hyggede os med Elise om Formd, om Eftm. var jeg til P. N. Møde og Anker kørte Elise til Lejre. Vi ringede til Skotl. og de havde det godt, bortset fra at Ellen havde lidt Influenza. Om Aftenen i Merløse, A. fik en fin Natkjole og 100 Kr., Jane nød rigtig Gæsterne i Aar, nu er hun jo ikke bange mere

13. Fredag. Om Formd. i Ringsted efter Kød, Henn. var inde og faa lidt af det, jeg havde ogsaa købt en Del til os selv. Saa kørte vi til Roskilde henad Aften med en hel Kasse til dem. For en Gangs Skyld hostede Børnene slet ikke

14. Lørdag. Jeg gjorde lidt rent og bagte en Kage, syede og lavede Spoler - ellers ikke noget særligt

15. Søndag. Nu er der lidt Sne paa igen. Vi var i Kirke, havde ellers en meget rolig Søndag

16. Mandag. Engelsk for sidste Gang i Beboerhuset.
Om Eftm. til Kaffe paa Orupgd.

17. Tirsdag. Jeg vævede temlig meget i Dag og lavede Trend 620 Traade, det tog kun smaa 2 Timer.
Svend ringede, ar de ville komme til Paaske, saa maa Inga da være blevet bedre

18. Onsdag. Jeg snakkede med Karen Marie, i Morgen skal hun indlægges, bare de saa snart kan kurere hende. Vi var til det sidste Kirkeskole Møde

19. Torsdag. Vi snakkede om at køre med Dagny op og se til Asta, men saa passede det dem ikke saa godt i Dag. Nu kan jeg ikke væve mere fordi jeg mangler Garn

20. Fredag. I Dag kom Rigmor saa, hun ser ikke saa godt ud, som i Sommer - men hun har jo ogsaa gennemgaaet meget

21. Lørdag. Jeg bagte Smaakager og Æbletærte. Jeg fik Vævegarn, saa nu kan jeg væve igen

22. Søndag. Ganske dejligt Foraarsvejr, helt op til 15o, jeg fik vævet en Del. Om Aftenen var vi til Salmesangsaften

23. Mandag. Sidste Gang Engelsk, det er jo helt vemodigt. Vi var paa Mannerup Møllegaard og spiste Smørrebrød til 10,50 Stk. Børge turde ikke love os at have os igen til Septem., men det turde han jo heller ikke sidste Aar. Der var Brev fra Ellen, det er stadig ikke saa godt med Noëls Ryg og Ben, desuden er han jo bekymret for Fremtiden, der er jo flere af hans Firmaer, som maa lukke. Jeg støvsugede Salen i Gaar

24. Tirsdag. Anker kørte Rigmor til Doktor. Jeg talte med Bitten, Carlsen var nede til en meget ubehagelig Undersøgelse af sine Nyrer i Gaar og var temlig ødelagt. Vi havde jo Vævning, jeg vævede næsten ½ m. i Dag

25. Onsdag. Bitten ringede om Aftenen, det er noget, det er noget skralt med hendes Mor. Hun mente, hun ville blive glad for et Brev, det skrev jeg saa, andet kan man jo næsten ikke gøre

26. Torsdag. I Dag skrev jeg et langt Brev til Skotland.
Jeg væver hver Dag, den Tid, jeg har tilovers.
Anker og Rigmor rafler ell. spiller Kort. I Aften til den aarlige Udstilling af Vinterens Arbejder. Kirsten underholdt med Børnekor, der sang og spillede, det var virkelig morsomt. Den sædv. Lodtrækn. af Blomster og Chokolade, hvor Anker som sædv. vandt en lille Æske. Det har regnet forfærdelig meget igen, Kælderen er fuld af Vand, godt Fryseren er blevet sat op

27. Til Damefrisør, for i Morgen skal vi jo til Fest

28. Lørdag. Vi maatte tidlig op, vi skulle være i Merløse inden 7 - og alligevel kom vi for sent til Musikken, Orgelmusik som Erik havde optaget paa Baand. Der var en meget fin ½ Æresport - og Masser af Kaffe og Morgenbrød, og saa regnede det ikke engang. Til Aften skulle vi komme Kl 6, vi hentede Hans og Ki. i Hvalsø. Det blev en meget fornøjelig Aften med Masser af god Mad og Drikke og en Del Sange. Siden var der Kaffe og Likør ovenpaa, derefter Dans i Kælderen til langt ud paa de smaa Timer og Suppe inden vi skulle hjem. Jo, det var skam en meget vellykket Fest. Hans fik Bilen at køre hjem i

29. Søndag. En meget rolig Søndag, heldigvis. Helge kom lige før Middag og ville gerne blive og spise, de Unge var i Sønderjyll. Rigmor maatte have Jette ud og give et Lavement, hun følte sig pludselig saa syg af Forstoppelse - hun spiser nu meget godt, selvom hun ikke selv synes det

30. Mandag. Jeg ringede til Bitten i Gaar, men kunne ikke faa fat i hende. I Morges lykkedes det, men da var hun saa søvnig, hun lovede at ringe i Aften, men har ikke gjort det.
Gjorde rent paa Aftenrøden

31. Tirsdag. Der var Vævning, men mit Garn er sluppet op og det andet var ikke kommet, i Stedet trak jeg min nye Trend i Kam, saa er det da gjort. Talte med Bitten, hendes Mor var i bedre Humør, men fik baade Blod og Glükose, det synes jeg desværre ikke lyder saa godt. Anker hos Doktor, hans Blodtryk var som en 20 aarigs

 

  April

1. Onsdag. Gjorde rent paa hele Badev. Margot kom til Frokost og Paul Kristensens til Aften. Jeg skrev et lille Brev til Carlsen. H. og Jesper var her med Borde og bænke

2. Torsdag. Margot tog afsted om Formd. Det har været Tørrevejr og Blæst nogle Dage, saa nu er Folk saamænd beg. at saa, men der er stadig mange Søer i Markerne

3. Fredag. Nu har jeg faaet Garn og maa se, om jeg kan faa vævet færdig til Tirsdag.
Rigmor er stadig daarlig baade her og der i Dag blev hun daarlig af Suppen

4. Lørdag. Jeg bagte lidt forskelligt og vævede naar jeg havde Tid. Vi spiser ikke Morgenmad før Kl. 9, saa Formd. bliver lidt kort. Jeg talte med Bitten. Karen Marie skal opereres paa Mandag, gid det nu maa gaa godt. Det regnede lidt igen

5. Søndag. I Dag Solskin, men ikke særlig varmt. Rigmor blev daarlig og besvimede efter Morgenmaden, men kom dog hurtig til sig selv. Anker i Kirke

6. Mandag. Jeg ringede til Bitten, for i Dag er hendes Mor blevet opereret. Det gik ikke særlig godt, de havde fjernet den ene Nyre og en Del Betændelse, hun laa med Feber paa over 40, saa det ser ikke saa godt ud, desværre. Og i Morgen skal Bitten indlægges, saa faar jeg vel ingen Besked mere, selv om hun har lovet at ringe

7. Tirsdag. Jeg fik mit Kjolestof færdigt og kørt den nye Trend paa, det gik saa nemt denne Gang, saa maa jeg se at faa søllet lidt engang imellem.
Det er stadig daarligt med Rigmor, nu tager Paul Kr. hende med til Købhn. i Morgen

8. Onsdag. Jeg gjorde rent paa Morgenrøden, fik da væltet Støvsugeren, saa Stikket gik i Stykker og jeg maatte holde op. Jeg lavede Rabarberkage af de første Rabarber til Eftm. Kaffen. Efter Aftensmaden tog vore 3 Gæster afsted - og vi andre kørte til Brugsgeneralfors. Det var meget hyggeligt, med fine "Madder", Snaps, Øl og Kaffe og sluttede med et lille Bankospil - vi fik 2 store Poser Slik med hjem

9. Torsdag. I Dag gjorde jeg rent paa "Jomfruburet" og beg. i Børnev. Om Eftm. til P.N. Møde hos Ingeb. Larsen. Hun har faaet indrettet sig en ganske dejlig Lejlighed ovenpaa

10. Fredag. Vi var i Hørve og saa til Asta, vi havde Kaffe og Kage med - men det er jo ikke saa godt, for hun tager for meget paa. Jeg ringede til Anna v., hun havde det godt, hun fortalte, at Elsebet havde faaet Tvillinger i Marts, 2 Mdr. for tidlig, de havde været i Kuvøse, men nu var de kommet hjem, der er sandelig noget at gøre, hun har jo en paa 1½ Aar i Forvejen.

11. Lørdag. Per Andersen kom til Frokost, han er omtrent som ellers, har affundet sig med, at Karen er borte, der er jo heller ikke andet at gøre

12. Palmesøndag. Meget dejligt Vejr hele Dagen. Vi var i Kirke om Formd. til Dagnys Føds. om Eftm. og saa kørte vi en lille Tur til Roskilde og spiste til Aften, det er jo snart længe siden, vi saa de smaa. De havde jo været i Haven det meste af Dagen

13. Mandag. Vi hørte i Dag, at Ejnar Jensen var faldet i Gaar og var blevet traadt paa af en Ko, kom bevidsstløs i Ambulance paa Sygehuset, bare det nu maa gaa godt. Vi hører stadig intet fra "Nie"

14. Tirsdag. Vi var en Tur i Merløse om Aftenen, for i Paasken kan det jo ikke blive. Jeg har ordnet mellem Solbærrene, det var strengt

15. Onsdag. Til Damefrisør om Eftm. Sv. og Inga kom og det gaar saa godt med Inga, hun kan sige meget

16. Skærtorsdag. Fru Nelleman kom om Formd. Vi var jo til Ki. Aamands 60 Aars Føds. der blev holdt delvis paa Lejre vKro og delvis hjemme, det var meget hyggeligt

17. Langfredag. Tænk, i Dag ringede Carlsen, hun var kommet hjem og havde de helt godt, det var rigtignok en glædelig Efterretning. Hun skal paa Rekreation i Hvalsø paa Torsdag. Fru Olsen og Fru Olesen kom om Formd.

18. Lørdag. Det er rigtig hundekoldt, men her er hygge og god Stemning herinde, det er dog det vigtigste. Der var Brev fra Ellen. Noëls Ryg er noget bedre og de nyder Haven meget. Jeg ringede til Karen, det gaar rigtig godt med Ejnar, han er bare meget træt

19. Paaskedag. Det har regnet i Nat, det er nok ingen Skade til, det var lidt tørt ovenpaa. De ringede fra Roskilde om de maatte komme en lille Tur, deres Gæster var nemlig i Købhn. Børnene var saa ualmindelig søde og glade i Dag, Uffe er slet ikke til at staa for, med sine store, skælmske Øjne

20. Mandag. Elise kom med sin Kat, Vejret var ret godt, saa vi var en lang Tur i Skoven

21. Tirsdag. Fru Nelleman og Fru Olesen rejste om Formd., Elise om Aftenen. Koldt i Dag

22. Onsdag. Katten har fundet sig godt til rette.
Inga og Sv. rejste efter Kaffen og Fru Olsen til Aften. Nu skal jeg til at gøre hovedrent igen, det er vist ikke Vejr til at gaa i Haven, Jorden var helt hvid

23. Torsdag. Jeg gjorde rent i Sovev. og beg. i øverste Stue. Jeg havde nogle Dyner ude og da jeg kom op af Middagssøvnen var de fulde af Sne. Uha, det er ved at blive Vinter igen. Jeg skrev et langt Brev til Ellen

24. Fredag. Jeg gjorde færdig rent i store Stue.
Var til Damefrisør for vi skal jo til Guldbryll. paa Søndag, hvis Anker kommer over sin Forkølelse, som er vendt tilbage, den var ellers næsten væk. Vi hørte, at Ejnar er kommet hjem og har det godt, det er da dejligt. De har lovet streng Frost til Natten, det er kedeligt

25 Lørdag. Jeg var nede med en Fl. Vin til Ejnar, han ser noget blegnæbbet og træt ud, men det gaar jo nok over

26. Søndag. Anker var meget forkølet, men vi kørte dog til Guldbr. om Morgenen. Vejret var fint men koldt. Der var lavet meget fine Æresporte og Masser af Flagstænger med Flag i Forhaven, det saa meget festligt ud. Der var Taler og Sang i Foredragssalen og Masser af Kaffe bagefter. Da vi kom hjem gik vi i Seng, jeg kunne bare ikke sove. Anker var stadig meget forkølet, men han ville jo helst afsted alligevel - og det gik jo ogsaa meget godt, ham glemte helt at nyse og hoste derude.Der var jo mange Taler, langt den vittigste var Thorgds. den blev der leet mget ad. Vi fik da ogsaa danset Lanciers. Der var Suppe tilsidst men det kørte vi fra

27. Mandag. I Dag blev jeg ogsaa forkølet, godt vi ikke skal noget særligt i disse Dage. Jeg gjorde rent i Stuen til Gaarden


28. Tirsdag. Jeg gjorde rent i Spiskammeret og om Eftm. til Vævning, jeg fik rittet min Væv færdig

29. Onsdag. Jeg er stadig meget snottet. Gjorde dog rent i det lille Loftsrum

30. Torsdag. I Dag gjorde jeg rent i Køkkenet og blev omtrent færdig

 

  Maj

1. Fredag. Ja, nu har vi da naaet Maj, men det er saa hundekoldt stadig væk. Vi kunne ikke finde Katten i Aften, saa var den hoppet ned i Bænken og Laaget var lukket, den havde dog ikke taget Skade, men nok nærmest nydt det.
Beg. at gøre rent i Køkkenskabene

2. Lørdag. Gjorde færdigt i Køkkenskabene og bagte lidt

3. Søndag. Vi var i Kirke, havde ellers en meget rolig søndag. Der var Flygtninge-Inds. der kom ca. 40 Mill. ind over hele Landet, men da baade Holl. og Norge havde samlet det dobbelte, var det jo ikke noget straalende Resultat. Vi gav 100,00

4. Mandag. Jeg gjorde rent i Bryggerset, rullede en hel Masse, og om Aftenen var vi paa Bibioteket og bagefter hos R. og Ingrid. I. laante mit Vægtæppe

5. Tirsdag. I Dag Sol og nogenlunde varmt, vi satte nogle Rækker Kartofler. Jeg fik ordnet min Væv færdig, saa nu er den lige til at væve paa

6. Onsdag. Vaskede Gardinerne her til Stuen. Lavede Skinke, Frikadeller, Spinat og Jordbærgrød som vi skulle til Roskilde med. Kirsten har nemlig været i Norge i 3 Dage, saa Hans vil nok gerne have lidt Assistance

7. Torsdag. Jeg beg. at gøre rent i Hverdagsst. og i Eftm. var vi en Tur i Hvalsø og saa til Carlsen, som lader til at have det rigtig godt nu. I Dag temlig varmt

8. Fredag. Gjorde færdigt i Stuen. Om Eftm. i Hørve og se til Asta, Dagny og Erna var med. Det blæste meget og er ved at være tørt

9. Lørdag. Jeg strøg en hel Del og fik hængt Gardinerne op i Stuen igen. Det blæste saa det var ikke til at gaa i Haven

10. Søndag. I Kirke om Formd. De kom fra Merløse til Kaffe og bagefter var vi en Tur i Skoven, den er næsten udsprunget nu og det var dejligt Vejr i Dag. Jane er efterhaanden meget dygtig til at snakke, hun er en rigtig lille "Trunte" at se paa

11. Mandag. I Dag 21o, men det blæste meget. Elise ringede ved Middagstid, hun var kommet hjem fra Afrika og ville gerne hente sin Kat i Dag. Saa nu bliver vi ikke vækket med Katte Mjav i Morgen. Vi vil saamænd nok savne det lille Kræ. Elise og jeg var en Tur i Skoven, selv om hun havde gaaet helt herud fra Lejre. Jeg talte med Hans, han mente, de havde fundet nogen til at bo ovenpaa, et ungt Lærerpar med 2 Børn. De syntes vældig godt om dem. Der var Brev fra Ellen i Dag, de kommer hjem d. 2. Juli

12. Tirsdag. I Dag havde vi slet ikke aabnet for Varmen i Salen. Jeg fik vævet et godt Stykke paa Bænkeh., naar først man ved, hvordan det skal være, skrider det jo godt

13. Onsdag. Til Damefrisør og permanentes. Om Eftm. i Haven, Græsplænerne blev slaaet og jeg fik luget noget, nu vil vi saamænd gerne have lidt Regn.
Skrev til Ellen

14. Torsdag. Jeg bagte franske Vafler. Om Eftm. til P. N. Møde hos Olga Plambech. Paul Kristensen kom om Aftenen

15. Fredag, St. Bededag. Det er fint Vejr og ret varmt i disse Dage, men det blæser meget. Fru E. J. Svendsen kom til Frokost ligesaa Per, saa nu er vi et lille hyggeligt Selskab. Nu har jeg vævet 1 m. af Møbelstoffet

16. Lørdag. Vi havde det hyggeligt med vore Gæster

17. Søndag. Per rejste lige før vi skulle spise, for det passede med Rutebilen

18. Mandag. Fru Svendsen rejste om Formd. og Paul Kristensens blev hentede om Aftenen. Svend kom til Kaffe. Der var kommet et lille, dejligt Regn i Nat, det friskede dejligt

19. Tirsdag. Meget dejligt Vejr. Vi var paa Aunstrup efter for 200 Kr. Planter til Altankasser, Tomater, Porrer og andet. Vi havde Vævning selv om Vejret var alt for godt. Om Aftenen til Janes 2 aarige Fødselsdag. Hun er rigtig en lille Dukke at se paa, næsten altid sød og glad

20. Onsdag. Jeg fik plantet i mine Altankasser, vaskede, var i Haven o. s. v.. Inga kom til Aften. Jeg talte med Ki., som jo er Alenemor i denne Tid, hun var saa glad, fordi det nu er omtrent afgjort, at de faar nye Beboere med 2 Børn og som de tror, de vil synes meget godt om

21. Torsdag. Dejlig varmt med Blæst. Jeg fik ryddet op i Kælderen og beg. at gøre rent der.
Henn. var her og skar Grene af her og der og vi fik lagt Flagstangen ned, for den skal males

22. Fredag. Jeg blev færdig i Kælderen. Vi var i Brugsen og paa Biblioteket om Eftm. Jeg væver hver Dag 1/4 m. paa Møbelstoffet

23. Lørdag. I Morges regnede det kraftigt, vi fik 8 mm. det var jo dejligt. Det bliver dejlig varmt op ad Dagen, rigtig Ønskevejr. Der er 50 Års Jubilæum i Borrevejle, saa der har de været heldige. Vi skulle maaske været med, men vi har jo Gæster.
Vi saaede Agurker og Bønner, nu gror baade Krudt og Ukrudt vældig

24. Søndag. Anker til 60 Års Jubilæum paa Efterskolen, vi andre 3 havde det fredeligt herhjemme

25. Mandag. I Dag kørte saa Sv. og Inga, men de kommer jo snart igen, man maa beundre, at de tager alle deres Sygdomme og Plager med Humør. Sv. hostede meget og Ingas Ben gjorde ondt, hun humpede rundt, men det gaar da bedre med at snakke. Jeg snakkede med Inger, hun var lidt smaasur over, at vi ikke kom derover med Ellen i Sommer. Men de kunne da ikke komme her, for det var Jordbærtid - men se det har vi jo ogsaa her

26. Tirsdag. I Dag meget dejligt Vejr. Først kørte vi til Ringsted efter Kød og hjem over Skjoldnæsholm og til Hvalsø efter Maling. Saa havde vi Vævning for sidste Gang, vi drak Kaffe i Haven. Maaske faar vi aldrig Vævning mere, for Kommunen vil ikke betale, de har vist et Lokale i Allerslev.
Til Aften kørte vi til Roskilde med Kød, Ki. kom fra Albertslund, hun havde været til Møde paa den Skole, hvor
hun skal være Censor i Juni og hun var meget begejstret over Forholdene der. Saa hun vil søge en Stilling som Schykolog der til Sommer. De nye skal flytte ind til 1. Juli, nu haaber vi saa, de alle vil blive meget tilfredse

27. Onsdag. Det har regnet hele Dagen og været rigtig mørkt og kedeligt, men det er da godt med Regnen, naar bare den vil holde op igen. Vaskemask. gik i Stykker, det er da godt, der er Garanti endnu

28. Kr. Himmelf. Godt Vejr om Formd., men Byger igen om Eftm. Jeg væver paa Stolesæder nu til Inger.
Henad Aften kørte vi til Merløse med Hyndet til Bænken. Annie har syet en yndig gammelrosa Kjole til Brylluppet d. 13 og hun har syet fine smaa Tændstikæsker. Henn. er ved at lave en stor Tømmerblyant til Sangskjuler. Søren er jo tømrer

29. Fredag. Meget fint Vejr, men vaadt i Haven.
Jeg beg. at kalke Gaard, den trænger jo ikke alle vegne. Jeg snakkede med Nie, hun har det bedre, men har næsten ingen Kræfter, haaber dog at kunne komme til Pinse. Hvor er det dog godt, man kan holde ud at have travlt hele Dagen uden at blive træt

30. Lørdag. Jeg kalkede Fodmur, det pynter nu meget.
Ringede til Anna V., hun var i vældig godt Humør, men det lod ikke til, at der var den store Begejstring over den Dame, hun har taget til sig.
I Aften ringede vi til Skotl., Martin fylder jo 14 i Dag. De havde det alle godt

31. Søndag. Kalkede lidt og var i Haven samt vævede.
Om Aftenen til Gudstjeneste og bagefter paa Orupgd hos Kirsten og Kaj

 

  Juni

1. Mandag. Fru Nørggard kom om Formd. Hun var med at luge i Urtehaven

2. Tirsdag. Det var meget dejligt Vejr hele Dagen, saa vi arbejdede noget i Haven, jeg gjorde Stolesæderne helt færdige, de kom paa 45 Kr. Om Aftenen var alle Vævedamerne inv. ud af Nanna, vi var ogsaa en Tur i Holbæk og saa en Udstilling - som der i Grunden ikke var saa meget ved. Men det var meget hyggeligt hos Nanna og Palle. Jeg kørte med Kirsten Aamand

3. Onsdag. Vi kørte til Roskilde, vores Gæst med.
Vi var paa Farvel og vi købte Fødselsdagsgaver, inden vi naaede hjem regnede det godt og det har det gjort Resten af Dagen og været
meget mørkt og trist, vi haaber, det bliver bedre til Pinse

4. Torsdag. Henry Nielsens fra Bornholm kom

5. Fredag. Svend og Inga kom samt Kaj Hansen, Mandschou Wenesten og hans Kone, saa nu er vi snart mange

6. Pinselørdag. Bitten og Carlsen kom om Formd.

7. Pinsedag. Vi havde det vældig sjov og hyggeligt. Kaj Hansen rejste om Aftenen og Svend maatte pludselig paa Sygehuset med høj Feber og Smerter. Inga græd lidt og tog med, men kom tilbage hertil, da de beholdt Sv. i Roskilde

8. 2. Pinsedag. Jeg følte mig lidt mat, men tænkte ikke nærmere over det. De var her fra Rosk. med Kirstens Mor til Eftm. Kaffe. Bitten rejste

9. Tirsdag. Jeg gik rundt i en Feberdøs og kan ikke huske, hvad jeg foretog mig, havde høj Feber paa over 40 og Læge 3 Dage i Træk endte paa Roskilde Amts og Bys Sygehus Fredag Eftm. Efter en Masse Prøver fandt de ud af den passende Dosis Penicillin og saa fik jeg det hurtig godt igen. Hvordan det gik hjemme ved jeg ikke. Karen M. blev jo helt ødelagt og tør ikke vise sig her mere foreløbig. Alle Gæsterne rejste vist Lørdag Formd.

13. Lørdag. Annie og Henn. skulle jo til Bryllup med Rita og Søren saa Børnene kom til Roskilde og det var gaaet saa godt. Jesper havde læst til henad KL. 11, da Ki. kom ned og ville slukke Lyset sagde han "At han var da smækfuld af Energi". A. besøgte mig om Eftm. og var bagefter til Ingas 70 Aars Fødselsdag

14. Søndag. Vi fik dejlig flæskesteg og Is med Jordbær til Middag. Anker kom om Eftm. og Annie kom ogsaa en Tur og fortalte om Brylluppet

15. Mandag. Man har det jo dejligt paa Sygehuset, naar man har det godt, bliver blot vækket noget tidlig med Thermometret og tager saa et Brusebad - men saa er der længe til Morgenkaffen. Anker var her med Dagny og Erna og jeg havde saamænd Besøg næsten hver Aften og altid om Eftm. Der blev jo taget mange forskellige Prøver, Blodprøver - Urinprøver - Røntgenbill. af Lunger og Galdeblære o. s. v. Jeg skrev en Del Breve, mens jeg var der og læste, for tiden skal jo gaa med noget. Min Fødselsd. kom der Flag paa Bordet allerede Kl. 6 og jeg havde mange Besøgende. En nem Maade at holde Fødselsdag paa. Derhjemme har Anker faaet en sort Kat i pleje, men den er meget sky, saa han ser den aldrig. Den 24 blev jeg udskrevet og har det udmærket, men helt sluppet mig har de altsaa ikke, der er nogle Levertal, som de ikke rigtig er tilfredse med - derfor skal jeg ind til Glostrup og have undersøgt min Lever d. 29. Juni. De gaar skam grundigt til Værks med saadan er gammel Kone

24. Onsdag. Jeg kom hjem henad Aften, her trængte ogsaa til det. Der lugtede ikke godt, hverken i Spisek. ell. Køleskab. Jeg ringede til Nie og Moster Inger. Helge Fr. kom om Aftenen, han troede ikke, jeg var kommet hjem og ville været til Rosk., men havde jo saa snakket med Ingrid

25. Torsdag. Jeg beg. at gøre rent og jeg plukkede en stor Portion Jordbær - Henn. fik en Del med hjem, han var inde efter Borde. Jesper havde været med paa Arbejde. Nu beg. Katten da at komme lidt frem

26. Fredag. Gør stadig rent og plukker Jordbær. Var til Damefrisør om Eftm. Der kom en Blomst fra Rigmor og Tage

27. Lørdag. Jeg plukkede en stor Portion Jordbær og dem kørte vi til roskilde med. Der var de nye jo ved at flytte ind og alt var ret forvirret, vi kørte da ogsaa hjem til Aften

28. Søndag. Vi kørte til Fest i Merløse. Frokost Kl. 1. Masser af gode Ting paa Bordet baade "vaadt" og tørt, vi spiste længe og godt. Jeg drak en hel Pilsner og tømte nogle Glas Snaps, bagefter Likør til Kaffen, saa jeg følte mig lidt usikker paa Benene, da der skulle danses, saa jeg opholdt mig mest i Stuen, det var der ogsaa mange andre, der gjorde. Lille Jane holdt ud til sidst, selv om hun nok nærmest sov indvendig

29. Mandag. Jeg var i Glostrup og fik min Lever Fotograferet - haaber alt er godt og vel - jeg føler mig jo ganske rask nu, selv om jeg i Grunden har travlt. Anker fik sin højre Pegefinger i Græsslaamask. og Huset var tomt, da jeg kom hjem med Blodpletter forskell. Steder, ret dramatisk. Efter at have snakket med forskellige fandt jeg ud af at ringe til Lægehuset. Der vidste de Besked og det hele var jo ikke saa slemt. Han naaede lige hjem, saa han kunne hente Fru Didriksen 1438 Inga var her at plukke Jordbær

30. Tirsdag. Rigtig blæsende, koldt og Regnvejr. Men der var mange Jordbær alligevel, jeg sendte en Del til Merløse og Katr. fik lidt. Gudrun Hansen kom Kl. 5. Ingrid Wamsler kom med Æg og en fin Buket, der er mange, der har tænkt paa mig, siden jeg blev syg og kan ikke forstaa, jeg allerede er i Gang igen

 

  Juli

1. Onsdag. Jeg havde travlt med at gøre i Stand til Skotternes Ankomst

2. Torsdag. G. Hansen rejste. Hans hentede Ellen og Drengene og havde Anna med, det var dejligt at se dem alle igen. Dagny, Erna og Inga var her ogsaa at spise. Kalvefrikassé og Jordbær

3. Fredag. De kom til Eftm. Kaffe fra Merløse, de skal rejse paa Ferie i Morgen, derfor tog de hjem til Aften. Jane stod paa Bænken og kiggede ud, pludselig raabte hun "Der er jo vores Hurra Flag", vi havde glemt at faa det ned i Gaar. Om Aftenen fik Ellen og jeg os en Kr. x

4. Lørdag. De kom fra Roskilde til Frokost og det var dejligt Vejr hele Dagen. Fru Didriksen finder sig taalmodigt i al den Børnelarm, hun er nu saa sød

5. Søndag. Anker og Fru Didriksen i Kirke. Ellers en stille og rolig Søndag - Leif kom en Tur om Eftm. og vi sad rigtig og nød det i Haven. Desværre varede Glæden ikke saa længe, for Noël ringede om Aftenen lidt sent og sagde at Granny var død, hun sad i sin Stol, da han kom ind med Maden. Det var jo meget trist, det skulle ske nu, saa maa Ellen jo rejse hjem en Uge

6. Mandag. Jeg var paa Sygehuset for at høre Resultatet af de Prøver, det blev jeg nu ikke meget klogere af, mit Levertal var stadig noget tyndbenet, sagde de, og de ville gerne se mig igen d. 3. August.
Max Hansens kom

7. Tirsdag. Ellen rejste fra Morgenstunden, skulle med en Maskine fra Kastrup Kl. 10. Det gaar meget godt med Drengene at være alene her. Henning ringede, de bor ved Ebeltoft i et dejligt Sommerhus og Vejret er jo saa fint og Varmt

8. Onsdag. Vi spiser Jordbær til Middag hver Dag, men det er ingen vist ked af. Jeg maser i Urtehaven, den er helt tilgroet

9. Torsdag. Max Hansens kørte hele Dagen. Vi andre kørte til Roskilde med Masser af Jordbær og Salat. Jeg væddede med de unge Mennesker om de blev færdige med Huset til d. 10. August, det mente Ole - jeg ikke. Det gælder 2 Fl. Rødvin, saa nu arbejder de nok Nat og Dag. Drengene blev deroppe. Paa Hjemvejen var vi inde hos Helge og købte en gammel Stol

10. Fredag. Jette var her og plukke Jordbær, jeg kan næsten ikke overkomme det selv. Vi spiser alt hvad vi kan overkomme hver Dag

11. Lørdag. Drengene kom hjem igen, de var ikke med det Tog, de skulle, for Hans havde set 1 Time forkert paa Klokken. De syntes vist, det var helt rart at komme hjem igen, selv om de havde haft det rart. Ellen ringede om Aftenen

12. Søndag. Stadig meget yndigt Vejr, Fuglene synger og Jordbærrene modner. Vi havde en meget rolig Søndag sammen med Drengene og Max Hansens

13. Mandag. Jeg fik rullet færdigt og plukkede en Masse Jordbær, jeg gik ned til Stella med en Portion og Katrine fik ogsaa nogle

14. Tirsdag. Nu er det beg. at blive køligt igen desværre.
Ellen kom hjem til Aften

15. Onsdag. Max Hansens kørte hele Dagen

16. Torsdag. Per Andersen kom til Frokost

17. Per tog afsted efter Middag, vi andre var til Middag hos Rigmor og Tage og fik Bøf og Sherryfromage og havde en særdeles hyggelig Aften. Max Hansens kørte ud at spise, saa det er nemt at have dem

18. Lørdag. Vi var i Merløse hele Eftm. og Aften, det var dejligt Vejr og vi nød det rigtig, baade Børnene og os. Niels og Martin skulle blive der et Par Dage

19. Søndag. Vi havde det meget stille ogroligt.
Helge kom en Tur om Aftenen. Max Hansens var hjemme hele Dagen, nu skal de jo rejse i Morgen tidlig

20. Mandag. Max Hansens rejste Kl. 9. De kom med Drengene fra Merløse og blev til Kaffe og Aftensmad. Niels og Martin var ovenud tilfreds med Opholdet derovre, de havde ogsaa væreet paa Lolland paa Automobil Museum og det var jo det helt store. Og de syntes jo, Børnene var saa søde

21. Tirsdag. Vi var paa Biblioteket og bagefter hos Fru Lauritzen og se paa Haandarbejdsbøger, vi havde saadan en hyggelig Aften der

22. Onsdag. Vi kørte til Kundby fra Formd. af og havde en meget god Dag, vi besøgte naturligvis ogsaa Asta, som saa helt godt ud. Da vi kørte hjem, var der mange biler der blinkede efter os, da vi kom hjem, lugtede det brændt fra det ene hjul, det var jo ikke saa godt

23. Torsdag. Vi maatte jo have Dagny til at hente Moster Inger, som kom om Formd. Hun gav sig ud at plukke Solbær og Ærter og ellers skulle vi jo spille Krible x

24. Fredag. Vi snakkede med Moster Inger og om Aftenen var vi ude hos Ester, det var dejligt Vejr og det har det da været nogle Dage ikke saa varmt altsaa

25. Lørdag. Vores 48 Aars Bryllupsdag. Det regnede desværre, det havde været dejligt med Tørrevejr, da de kom hjem baade fra Merløse og Roskilde. Det gik nu meget godt alligevel, Børnene var saamænd saa søde. Inger rejste om Eftm.
Anna hostede grimt, de troede næsten, det var Kighoste

26. Søndag. Det er koldt og vaadt nu. Vi var hos Jette og Karl til Kaffe om Eftm. de skal rejse til Norge i Morgen tidlig. Om Aftenen kom de fra Fakse efter deres Kat, den viste ingen Gensynsglæde, vi vil saamænd savne den. Fam. var meget tiltalende, de sad da og sludrede et Stykke Tid. Vi fortalte dem, at Elise havde det ikke saa godt, det vidste de slet ikke. Der er faldet 50-60 mm. Regn i disse Dage

27. Mandag. Ellen har travlt med at sy min Kjole.
Noël er kommet hjem og har det godt, han skal allerede paa Arbejde i Morgen. Vi besøgte Kamma i Eftm.

28. Tirsdag. Kl. 9 kørte vi til Ringsted efter en Masse Kød. Bilen lugtede brændt, saa vi kørte paa Værksted dernede. Den belv undersøgt af en ung Mand, han sagde, det var lidt Olie der dryppede, det var det, der lugtede. Jeg fik mit Livs største Overraskelse, da han kun skulle have 10 Kr. for det - i vore Dage. Om Eftm. travede Ellen, Drengene og jeg til Osted til Kaffe hos Inga og bagefter henne og hilse paa Laura. Her var stor Opstandelse og vild Fortvivlelse, fordi Martins Briller var blevet væk i Høet hos Birte i Aftes

29. Onsdag. Baade Drengene og Ellen ledte i Høet det meste af Formd. - og tænk, det lykkedes at finde dem og stor var glæden jo. Om Eftm. var vi i Roskilde og sige Farvel til dem deroppe. Jeg havde en Chokoladelagk. med samt Ærter og Salat. I Aften har de været her fra Merløse og sige Farvel og Dagny var her ogsaa

30. Torsdag. Ja, saa i Dag skulle Ellen og Drengene jo afsted, Hans hentede dem og kørte dem til Kastrup. Her er blevet noget stille i Huset, men saadan er det jo.
Jeg gjorde godt rent i Stuer og Værelser, her kommer jo Gæster i Morgen. Augusta ringede og bestilte Plads fra d. 3. Septbr., Nie kommer paa Mandag og muligvis Fru Olsen i næste Uge

31. Paul Kristensens kom

 

  August

1. Lørdag. Jeg glemte at skrive, at jeg var til Damefrisør i Gaar

2. Søndag. Rigmor holdt Ernas Fødselsdag med Eftm. Kaffe, nu skal hun jo paa Plejehjemmet en af Dagene, hvordan mon det skal gaa

3. Mandag. Karen Marie kom til Frokost. Jeg maser i Urtehaven, nu medens det er tørt ellers kommer vi aldrig igennem den

4. Tirsdag. Jeg plukker Ribs, jeg vil lave meget Saft i Aar

5. Onsdag. Jeg kogte Saft af. Vi var i Merløse til Middag, sammen med Svend Hansen, som for Resten ikke havde det saa godt, Mavepine. Vi sad i Haven i det dejlige Vejr, som det nu har været i nogle Dage

6. Torsdag. Jeg henkogte 16 Fl. Saft, nogle store og nogle smaa. Der var Brev fra Ellen, de var i den gamle Gænge igen og særlig Niels fortalte og fortalte. Noël havde det godt, men skal møde til Eftersyn i Oktober

7. Fredag. Det blivber varmere og varmere i Dag 28o. Det er strengt at pukle i Haven, bedst om Aftenen

8. Lørdag. Bitten kom til Morgenkaffe.
Hans ringede, han ville gerne laane Bilen Mandag Aften, han skulle hente Ki, og Børnene, de har været hos Mormor i Sommerhus nogle Dage

9. Søndag. I Dag pludseslig køligere, helt velgørende. Vi var i Kirke og hørte Thorgaard, som holdt en meget god Prædiken. Bitten rejste om Aftenen. Ellen ringede og sagde, at Noël desværre var kommet paa Sygehuset igen, fordi han blødte, det er da noget kedeligt noget

10. Mandag. Jeg var i Roskilde og faa taget Blodprøver og set paa mit Bryst.
Folk høster nu for fuld Kraft, men der siges, at det giver ikke mange Fold

11. Tirsdag. Nu er det varmt og dejligt igen.
Jeg ringede til Skotl. Noel var kommet hjem igen, men de var lidt nervøse for at det kunne bryde op igen. Emma Olsen kom

12. Onsdag. Svend ringede, om de maatte komme d. 16., men vi har jo ikke Plads før d. 25.

13. Torsdag. Vi var i Brugsen og paa Biblioteket om Formd. Jeg ringede til Hans, Ki. er jo i Sverrig til Møde

14. Fredag. De mener jo, Jesper har Kighoste, men han var da med sin Far paa Arbejde i Dag. Nu hjælper det godt paa Urtehaven, jeg troede aldrig, vi skulle komme igennem den. Jeg har plukket mange Bønner allerede

15. Lørdag. De lover koldt og fugtigt Vejr, men endnu er det da varmt og tørt. Jeg talte med Ki. i Formd., hun var meget begejstret for det Møde i Sverrig, de havde haft det saa dejligt og oven i Købet bestilt noget

16. Søndag. Det var lidt koldt og mørkt det meste af Dagen, men vi fik jo spillet nogle Kr. x. I Morgen skal Nie jo rejse

17. Mandag. Anker kørte Carlsen ned og ventede saa, at Kaj Hansens kom med det tog Kl 938, det gjorde de bare ikke. Men ved 5 Tiden Eftm. ringede de, at de var paa Lejre Kro

18. Tirsdag. Det var rigtig kedeligt Vejr, koldt og mørkt, selv om vor Far jo i Grunden har været saa rar. Kaj Hansen vil holde sin 50 Aars Dag her d. 5 Septbr., jeg er nu ikke saa glad for det, men de bliver jo saa skuffede, hvis jeg siger nej. De tog afsted efter Kaffen. Til Aftenkaffe kom de fra Merløse samt Ester - Birthe - Mette - Katrine - Dagny - Inga - Erna og Helge Frandsen. Ellen ringede, de har det godt, men Noël er ikke beg. paa Arbejde dendnu. Lille Jane er saa sød i Ellens gamle [?Tobralno?] Kjole og hvide Krave, Jesper har jo Kighoste, han faar nogle grimme Anfald om Natten, hvor han bliver helt hysterisk. Han sagde meget dystert "Det kan snart blive Nat". Men ellers er han da rask og glad

19. Onsdag. Jeg plukkede noget Spinat til Fryseren, den har nu ikke været særlig god i Aar

20. Torsdag. Sommermøde hos Tulle, Biskop Johan Johansen talte. Hvor har de dejligt med Plads derude. Men hvor det regnede i stride Strømme

21. Fredag. Lidt bedre Vejr, men saa vaadt allevegne, andre Steder er der store Oversvømmelser. Godt for dem, som har faaet Kornet ind, men mange mangler vist meget

22. Lørdag.

23 Søndag. De var hjemme fra Roskilde hele Dagen, og Vejret var da nogenlunde, saa de kunne komme lidt ud. De støjede saamænd ikke ret meget, men Paul Kristensens opholdt sig nu i Sovev. det meste af Tiden

24. Mandag. Det var dejligt Vejr, rigtig Høstvejr, vi fik slaaet alle Plænerne og jeg huggede Bjørnekløer væk i Hønsegd. Paul Kristensens rejste om Aftenen

25. Tirsdag. I Dag tog Emma Olsen afsted, saa er vi alene en Uge Tid - og det kan nu være meget rart, der er meget jeg gerne vil have gjort bl. a. male Døre og Porte ogsaa gerne Vinduer

26. Onsdag. Til Damefrisør Kl. 9 og permanentes a 120,00, derefter kørte vi til Hørve sammen med Dagny og Erna. Asta saa godt ud og var ogsaa i helt godt Humør. Det blæser meget, men det tørrer jo paa det Korn, der er tilbage

27. Torsdag. Jeg begyndte at male udendørs

28. Fredag. Jeg gjorde rent og vaskede en M. kulørt, var i Brugsen og paa Bibliotkeket om Aftenen

29. Lørdag. Hele Fam. fra Merløse var her det meste af Dagen. Henn. malede Lemme og Vinduet paa Jomfruburet, jeg er ikke saa meget for at kravle paa Stiger, saa det var dejligt at faa det gjort. Og saa fik vi jo en Dag ud af det. Annie vil jo sy en Klokkestreng Mage til Ingers, saa vi laante Ingrid Wamslers, saa fik hun Stof og noget Garn af mig, saa bliver den ikke saa dyr - og hun faar et morsomt og kønt Haandarbejde.
Jesper var Musestille, mens vi sov til Middag.
Jeg havde en meget lang Samtale med Elsa, Emilie var jo død i Juni og E. savnede hende naturligvis meget

30. Søndag. Meget fint Sommervejr. Vi var i Kirke og ellers malede jeg Vinduer. Saa ringede Ki. om ikke vi havde Lyst til at komme en Tur - og det havde vi da i det fine Vejr. Hans er jo rejst paa Kursus i Skern og kommer først hjem Fredag, saa Ki. faar travlt

31. Mandag. Var i Hvalsø efter mere Maling. Vejret bliver jo ved med at være tørt og dejligt, godt til at male alle de gamle Porte i. Snakkede med Nie. Jeg samler Mirabeller op hver Dag, de er jo gode at have til Grød og der er ikke saa mange i Aar

 

  September

1. Tirsdag. Vi malede og var i Roskilde efter Kørekort.
Der stod i Avisen at Karen Stouby var død. Og i Aften ringede en Dame, at Svend Nielsen var død, han havde vist brækket Benet var kommet paa Hospitalet og der faaet Lungebetændelse og en Blodprop, det kunne han altsaa alligevel ikke klare - selv om han har været igennem meget

2. Onsdag. Dejligt Vejr stadigvæk og Folk er snart færdige med at høste. Helge kom om Aftenen , han ville gerne hente Ferdinand og Augusta. Han fortalte, at A. Katr. Søster Sigrid nu var død

3. Torsdag. Jeg gjorde Værelser i Stand og redte Senge op paa Loftet. Helge kom med Meggers til Aften og blev og spiste Grønsager og Rødgrød

4. Fredag. Jeg ordnede i Stuerne og satte Blomster ind, lavede en Masse bagte Boller o. s. v. Fam. K. Hansen kom til Kl. 5. Anker til Karen Stoubys Begravelse

5. Lørdag. Kajs 50 Aars Dag, som beg. med Flaghejsning. Anker og ham kørte i Brugsen efter en Masse Varer. Irmgard havde travlt med at lave Gurilander over Døren og dække fint Bord o. s. v. Kl. 6 beg. Gæsterne at komme, de blev 12 i det hele og kunne lige sidde ved Bordet i Stuen. Der var Masser af dyre Drikkevarer af alle mulige Slags. Maden bestod af alt godt fra Havet, Sild - Æg med Mayonaice og Kaviar - Mayon. med Rejer i Trængsel - en fin Hummerrand - en røget Laks saa stor, saa den ikke kunne være paa mit største Fad - dejlige røgede Aal paa varm Røræg og tilsidst Ost, Vindruer og m. mere. Undervejs blev der tømt mange Flasker. Saa ved 12 Tiden fik de Kaffe og Æblekage. Kl. 1 trak jeg mig tilbage, saa skulle de selv varme Skildpadden og rydde op i Stuerne. Det lod til, at det hele var meget vellykket

6. Søndag. Vi var 16 til Morgenkaffe, men efter den tog de 9 Gæster afsted, de skulle ellers blevet til Hønsekødsuppe - saa der bliver da nok til os andre. Her var jo noget at rydde op og en Del opvask. Fam. Hansen blev og spiste Aftensmad, der var jo meget lækkert tilbage. For deres eget Ophold og hele Festen bet. de 1440,00, det var da billigt for dem, men Kaj syntes da vist, det var nok

7. Mandag. Jeg syltede Blommer, som vi fik fra Roskilde, lavede en Portion Marmelade, vaskede 1 M. hvidt, der var jo meget nu igen. Og saa beg. jeg at kitte Vinduerne til Haven, de er meget medtagne

8. Tirsdag. Det er dejlig varmt i disse Dage og nu er det efterhaanden meget tørt. Jeg maler Vinduer den Tid, jeg kan faa til det

9. Onsdag. Jeg blev færdig med Stuehus Vinduerne, det var dejligt, i Morgen kommer jo Nie og i overmorgen Moster Helga, saa maa jeg jo være lidt selskabelig

10. Torsdag. K. M. kom til Frokost. Vi var til P. N. Møde hos Ingrid og Ragnhild og om Aftenen til Jespers's 7 aarige fødselsdag.
Der var Brev fra Ellen, at de nok kommer hjem til Jul, det ville jo være meget dejligt. Det kommer jo an paa, hvad de siger til Noël d. 27. Oktober, men han har det da godt nu

11. Fredag. Jeg puttede en stor Portion Victoria Blommer i Fryseren. Om Aftenen hentede vi Helga i Rosk., der var sket en stor Ulykke, saa vi paa Vejen derop, en Lastbil var kørt lige op i en Personbil med 3 Personer, som brændte op paa Stedet, de holdt roligt for rødt Lys

12. Lørdag. Anker kørte til Osted med Helga, hun ville til Ringsted og besøge Valborg. Vi kørte derned efter Spisetid og havde en hyggelig bornholmsk Aften

13. Søndag. Anker og Helga var til Høstprædiken.
Ellers havde vi en rolig Søndag med megen Raflen og Krydsen

14. Mandag. Rigmor Helms kom til Aften. Vores Bil kom paa Værksted og saa bad vi Birte og Mette til Kaffe, saa ville B. køre Helga ned. Dagny var her ogsaa. Jeg tror, Helga var glad for Opholdet for vi legede jo meget

15. Tirsdag. Fru Helms tog afsted til Rosk. om Morgenen og kom hjem til Aften. Der bliver raflet og spillet Kr.k. meget af Tiden

16. Onsdag. Fru H. tog tidlig afsted igen og kom tilbage med en Svigerinde til Frokost. Hun tog afsted igen inden Aften

17. Torsdag. Det var dejligt Vejr, da jeg fulgte Fru Helms til Rutebilen om Morgenen. Vi naaede et Par Spil inden de alle skulle rejse efter Middag. Helge kørte for dem, for vi har ikke faaet vores Bil endnu. Om Eftm. beg. jeg at male igen.
Det er helt mærkeligt at være alene igen. Jeg skrev et langt Brev til Ellen

18. Fredag. I Dag blæste det lidt koldt, men er stadig Tørrevejr, det er godt, for nu er jeg færdig med Porte og Døre, det havde jeg ikke troet, jeg kunne naa. Vi var i Hvalsø efter mit Ur og noget mere Maling.
Nu har jeg en Masse Tøj, jeg skal ha' rullet, men det kan da gøres i Regnvejr

19. Lørdag. Færdig med at male Porte og Døre. Jeg beg. at tage Kartofler op, de er fine i Aar, men der er mange smaa

20. Søndag. Jeg rullede det sidste og tog lidt Kartofler op, Vejret var saa dejligt. Om Eftm. kørte vi til Ringsted, denne Gang hos Ingrid og vi havde en meget hyggelig Eftm. og Aften. Anna V. fulgte med os hjem, det var vist Ingrids Paafund, men det var vi da kun glade for

21. Mandag. Anna V. var med Anker i Brugsen om Formd., og om Eftm. kørte vi en Tur til Merløse, Annie er jo altid saa gæstfri. A. havde en fin Blomst med til Annie og Chokolade til Børnene. Jeg havde et nybagt Franskbrød med

22. Tirsdag. Ingrid kom til Morgenkaffe og hentede sin Mor, vi havde et Par hyggelige Timer sammen.
I Eftm. har vi været i Hørve og se til Asta sammen med Erna og Dagny. Nu er det begyndt at blive Regn hver Dag, det er godt, Høsten er overstaaet

23. Onsdag. Vi ordnede en Del Agurker og jeg tog de sidste Kartofler op, det er godt Vejr igen. Om Aftenen paa Biblioteket og bagefter hos Inga med nogle Asier

24. Torsdag. I Morges ringede Kirsten, om vi kunne komme og passe Anna, hun var ikke rigtig rask. Det ville vi da gerne, hun var nu rask, inden vi kom. Hun gik saa sødt og legede med sig selv, saa hun var nem at passe. Jeg tog Pigerne med og gik i Byen og købte Kage til Kaffen.
Kl. 4 var jeg til Damefrisør

25. Fredag. Ganske ualmindelig dejligt Vejr. De var her det meste af Dagen og gøre rent og pynte Sal. Formdsk. herinde. Jeg forberedte mig jo ogsaa paa Gæster, de kommer alle fra Gl. Landev.

26. Lørdag. Heldigvis godt Vejr. Hans kom med Koner og Børn til Middag, skyndte sig at køre igen, han skulle hjem og ordne Stue. Han og Ole kom til vi skulle spise. Der var saa mange, der var Plads til at sidde ved Bordene og bagefter blev der leget og danset.
Tiden skulle sættes tilbage i Nat, det var jo meget rart, saa blev Natten lidt længere. D. v. s. Børnene rettede sig jo ikke efter det, men rendte frem og tilbage paa Loftet Kl. 7

27. Søndag. Vi fik spist det meste af vort levnede Smørrebrød + Boller til Morgenkaffen. Da Vejret var fint, besluttede vore Gæster at køre i Skoven med Ungerne. Og efter Flæskestegen skyndte de sig at pakke sammen og køre hjem, saa Børnene kunne faa deres Middagssøvn.
Saa fik vi en stille, fredelig Eftm. og Aften. Jeg ribbede Hyldebær

28. Mandag. Jeg lavede Saft og henkogte 13 Helflasker. Rart at ha' i Huset. Om Eftm. til Katrines 79 Aars Føds.dag og til Aften kørte vi til Merløse og fik Bøf og Blommegr.
Jane sang og dansede og sludrede og er jo saa sød, men det er Jesper da ogsaa. Martin er hans store Ideal, og han øver sig meget paa at tegne, saa han ogsaa kan blive dygtig

29. Tirsdag. Det har regnet meget, men er mildt. Vores Eng. Kursus bliver desværre ikke til noget i Aar, der mangler Tilslutning. Jeg beg. paa et Par Sokker til Jesper

30. Onsdag. Jeg beg. at gøre rent i den store Stue, og jeg var ogsaa i Urtehaven. Vejret er jo saa fint. Desuden fik vi en Spand Graapærer af Karen, de gjorde vi i Stand og kom i Fryseren

 

  Oktober

1. Torsdag. Gjorde mig færdig i den store Stue og beg. at grave Have. Talte med Elise om Aftenen, hun har det godt nu, men er ked af, at hun stadig ikke faar noget Svar paa hendes Anmodning om at gaa paa Efterløn. Hun var meget glad for Jakobs lille Dreng - han var et helt Vidunder

2. Fredag. Ellen og Noëls 16 Aars Bryllupsdag

3. Lørdag. Gjorde rent i Børnev. Det er blevet lidt Regn og Rusk nu

4. Søndag. Bedst Vejr at være inde i, men jeg gik mig en Tur. Jeg strikker Sokker og syer Klokkestreng til P. M. Bazann - og jeg har lige strikket et Par til Jesper. Vi var i Kirke i Dag Kl. 5.
Per Andersen ringede, han trængte vist til at snakke med nogen

5. Mandag. Jeg gjorde rent i Badev. og gravede lidt Have

6. Tirsdag. I Formd. hos Doktor og faa taget Blodprøver og med det samme i Brugsen. I Eftm. i Hørve og se til Asta sammen med Erna og Dagny. I Aften hørte vi, at Saddat var blevet skudt, det er vel nok sørgeligt, hvordan det mon videre vil gaa i Ægypten.
Karen var her med en Spand Hyldebær til Aften

7. Onsdag. Jeg gjorde rent paa Aftenrøden og lavede Hyldes.
Om Aftenen var det et hæsligt vejr med Storm og Hagl. Jeg snakkede med Annie, hun havde sat Jane paa Potten, da hun kom ind igen, sa' Jane "Der er kommet 2 Stene"

8. Torsdag. Jeg gjorde rent paa Jomfruburet og om Eftm. var vi til P. N. Møde hos Sv. Marcussen.
Blæst og Regn det meste af Dagen, i denne Tid kan man ikke komme i Haven, godt vi har faaet Kartoflerne op

9. Fredag. Gjorde rent paa Morgenrøden og om Eftm. var vi til Rejsegilde paa Skolens Køkken. Det tog ikke lang Tid, saa kørte vi en Tur paa Plejehjemmet og i Brugsen bagefter

10. Lørdag. Vi var inv. op til Sigwards til Kl. 13 og fik dejlig Frokost og havde det hyggeligt til Kl. 17 sammen med Frejlev og hans Kone, Karen Børges - Katr. - Ester samt Aase og hendes Mand. Og saa om Aftenen var vi hos Smedens til fint Kaffebord og mange Mennesker

11. Søndag. Først i Kirke om Formd. og senere til Efteraarsmøde paa Skolen. Det var for Ubberup - Vallekilde og Osted Valgm. Pedersen faldt i søvn og gav et lille Snork, som tydelig kunne høres, Kirsten fik travlt med at prikke ham paa Skulderen

12. Mandag. Jeg gjorde rent paa Loftet og vaskede en M. hvidt

13. Tirsdag. Nu har Vejret været rigtig kedeligt længe med Regn og Slud, men i Dag skinnede Solen næsten hele Dagen. Om Formd. gjorde jeg godt rent i Spisekammeret og malede dernede, det pyntede saa længe det varer. I Eftm. gik jeg ned og tog vore Gulerødder op, de var store og pæne i Aar og der var 11 store Spandefulde - saa der kan nok blive nogen til vores Børn.
Der var endelig Brev fra Ellen, de har faaet ny Bil igen ellers var der ikke noget særligt

14. Onsdag. Jeg lavede 17 Fl. Jordbærsaft og bagte Franskbr. Om Aftenen var vi i Merløse og passe Børn, for H. og A. skulle til Forældremøde, de kom nu allerede hjem Kl. 9 og syntes, det havde været et mærkeligt Møde

15. Torsdag. Vi kørte til Ringsted efter Kød og drak Kaffe hos Valborg, hun var lige kommet hjem fra Sygehuset. Hun siger, hun har næsten ingen at snakke med. Om Aftenen til Studiekreds hos Præstens, den handler om Aalbæk Jensens Forfatterskab

16. Fredag. Det er godt Vejr nu i denne Tid og jeg graver Have saa meget, jeg kan naa, men der er jo ogsaa saa meget andet. I Dag gjorde jeg rent i Gangen og blev færdig til Middag. Da kom Ellen Krakou og til Aften kom Carlsen og Bitten, saa nu skal vi til at "lege" igen

17. Lørdag. Fru Ellen er en vældig sød Dame og lader til at nyde Ferien, er saa glad for Landet. Og Bitten fik sin Mor med ud paa en lang Tur. Ellers spillede vi jo, naar jeg kunne naa det

18. Søndag. I Dag var det lidt mørkt i Vejret. Bitten og Fru Ellen gik dog en lang Tur om Formd., mens vi andre spillede. De kom fra Merløse til Kaffe, Børnene var saa søde begge to og blev meget beundrede af vore Gæster. B. og C. tog afsted KL 5, men de andre blev og spiste

19. Mandag. I Dag rejste saa Ellen Krakou efter Middag.
Jeg fik gravet et godt Stykke i Haven, men nu i Aften øsregner det, saa i Morgen kan man nok ikke komme derud

20. Tirsdag. Jeg gjorde hovedrent i Hverdagsstuen

21. Onsdag. Ki. ringede, om de maatte komme, hendes Mor er der i disse Dage. Hun var bare i Besøg hos en Moster, og var ikke kommet til den Tid, hun lovede, saa Ki. tog med Toget og kom i Taxa fra Lejre. Hun var lidt ophidset over, at hun aldrig kunne regne med sin Mor. Noget senere ringede Hans at Mormor var dukket op og saa kom de begge ved 5 Tiden og de var her til Børnene blev søvnige ved 8 Tiden

22. Torsdag. I Dag beg. jeg at gøre Køkkenskabe rene, men da Vejret var saa fint gik jeg ud og gravede nogle Timer - man ved jo ikke, naar Vejret bliver saa daarligt, at det ikke kan lade sig gøre

23. Fredag. Blev færdig med Køkkenskabene og var ellers i Haven

24. Lørdag. Begynde at gøre Køkken rent, samt plukke Æbler ned i Hønsegd., men der var meget faa i Aar. Jeg fik da ogsaa gravet et Stykke, saa jeg naar det nok

25. Søndag. Var i Kirke. Om Eftm. kom Hans og Børnene, de havde været i Merløse med Støvler o.a. og spist Frokost der, saa kom de her til Kaffe. Jeg havde inv. Dagny - Erna og Inga

26. Mandag. Jeg gjorde færdigt i Køkkenet og gravede i min Have

27. Tirsdag. Meget fint Vejr med Sol. Var til Damefrisør om Formd. og i Hørve om Eftm. Søster saa godt ud og Littrup havde faaet nye Tænder, saa han saa jo særdeles godt ud

28. Onsdag. Gjorde rent i Stuen til Gaarden. Vi ringede til Skotland i Aften. Noel var til Undersøgelse i Gaar og det var i Orden, men han skal dog komme igen og kigges paa om 3 Mdr., det var Ellen jo ikke saa glad for. De har bestilt Bill. og vil komme her allerede d. 19. December for saa har de 3 Lørdag-Søndag her

29. Torsdag. Ude hos Erik Jepsens til Studiekreds

30. Fredag. Jeg havde ondt i Halsen og beg. at blive forkølet. Nu regner det meget igen og der staar meget Vand i Kælderen

31. Lørdag. Jeg bagte Smaakager om Formd. og saa ringede Ki. om vi havde Lyst at komme derop en Tur og det passede os jo meget godt, jeg kunne jo tage nogle Smaakager med. Børnene legede

 

  November

1. Søndag. En meget rolig Søndag, jeg gad ikke rigtig lave noget p. Gr. af min Forkølelse. Vi var dog i Kirke om Aftenen, der var ikke ret mange i Dag

2. Mandag. Jeg beg. at sy paa min vævede Kjole

3. Tirsdag. Jeg gjorde rent i Sovev., for hvis de nu kommer snart og vil lægge Tæppet paa. Om Aftenen til Møde i Blok A om Kenya, der var desværre mødt alt for faa og der var koldt i Lokalet, ellers var det udmærket

4. Onsdag. Vi fik Falck ud og tømme Kælderen og satte Fryseren højere op, ellers er jeg bange, det gaar galt

5. Torsdag. Vi fik over 9000 tilbage i Skat, det vart absolut en behagelig Overraskelse

6. Fredag. Nu er jeg snart færdig med Urtehaven men det kunne ogsaa godt se ud til Frost. Hans og Anna kom til Aften, Hans gik i Gang med at lægge Tæppet paa, jeg synes, det bliver pænt. Anna var meget sød hele Tiden og gik og legede med sig selv

7. Lørdag. Hans blev færdig og fik alle Møblerne paa Plads. Anna betroede mig, at der var nogle af Pigerne i Børneh. der ikke kunne tørre sig selv, naar de var paa W. C. Saa sa' jeg, jeg synes ogsaa du raabte paa din Far "Ja, men det er nu meget rart med Hjælp, naar man er saadan lidt træt". Vi kørte dem til Lejre og skulle saa videre til Merløse, men da vi kom ud til Bilen var der ingen Nøgle, den havde Hans puttet i Lommen. Heldigvis var Bent Gyldenkærne dernede, saa han kørte os hjem efter den anden Nøgle. Det var som altid hyggeligt, Jesper legede fredeligt med sig selv hele Tiden og Jane er jo altid saa nem. Vi saa en hel Masse smaa Hefter, som Jesper har lavet om alt muligt - sikken Fantasi

8. Søndag. I Kirke om Formd. Kl. 2 startede de med at binde Guirlander i Salen, det var ogsaa Meningen, de skulle drukket Kaffe derude, men mens vi var borte, havde Palle hente alle Bordpladerne. Saa det maatte altsaa foregaa herinde, vi var nok 26, det kunne gaa an. Da vi var færdige med Kaffen, dukkede Hans og Børnene op, han kom ud med et Bord og Bilnøglen, de var her ikke ret længe, men fik da Kaffe og Kage, der var nok af det, selv om Kirsten Aamand helt havde glemt, hun havde lovet en Bradepandekage

9. Mandag. Det er Frostvejr nu, men jeg kunne da grave lidt i Haven. Om Eftm. til Esters forsinkede Føds.

10. Tirsdag. Det frøs, men var ellers meget fint Vejr, da vi stillede Kl. 7 nede hos Tømrerens, for at synge dem op. Der var 3 Musikere og en Masse Mennesker, nogle Folkedansere var i Dragter, det var meget hyggeligt, men de fleste kendte jeg ikke. Der var et langt Brev fra Ellen i Dag, de glæder sig jo til Jul. De ville haft nogen til at ordne Haven, men da det kostede 80 [pund] + Moms, betakkede de sig dog og gjorde det selv, mest Ellen, Noël har vel ikke megen Tid

11. Onsdag. Ikke noget særligt at bemærke

12. Torsdag. Vi var til P. N. Møde hos Pedersens. Bilen ville ikke starte, saa P. hentede mig, Anker blev hjemme til Falck kom. Om Aftenen til den sidste Studiekreds, det er kedeligt, de er forbi, for vi har haft det saa rart - og forstaar vel ogsaa Aalbæks Bøger lidt bedre

13 Fredag. Jeg rullede lidt og var i Haven, plantede Hyacinter o. s. v.

14. Lørdag. Ingen Gæster i denne Weekend, saa det er jo meget nemt, det er koldt, men ikke noget videre Frost.
Jeg ringede til Hullegd. Helga var ikke hjemme, men jeg fik en lang Snak med Troels, de har haft saa meget Regn derovre, saa han har ikke pløjet Spor og her er alle vel færdige. Jeg inviterede ham til et Par Dage i Julen, det ville være hyggeligt for Noël

15. Søndag. Jeg blev færdig i Urtehaven, det havde jeg ikke troet, jeg kunne naa. Ellers en meget rolig Søndag. Hans sagde i Tlf., at Ki. havde faaet det Forskningsarbejde, hun havde søgt, saa det er jo dejligt

16. Mandag. Ordnede lidt Porrer og Rosenkaal til Fryseren

17. Tirsdag. Vi rev Blade sammen og ordnede Altankasser.
Om Eftm. til Kommunalvalg og bagefter inde og se til Erna og Laura. Regn og Rusk og Kulde

18. Onsdag. Om Formd. var her 3 elever fra Efterskolen og interwieve os, de havde Emneuge og skulle snakke med en Del Pensionister. Om Eftm. kørte vi til Hørve og havde Dagny og Inga med. Paa Hjemvejen kom Anker for nær en parkeret bil og han mistede Herredømmet over Bilen. Heldigvis kørte vi gennem nogle smaa Buske, som tog Farten af Bilen og vi landede i en stor Rude. Heldigvis kom ingen til Skade, jo, Inga fik et lille Hul paa Benet, men Bilen bliver maaske ikke til Bil mere, men det var jo naadigt sluppet alligevel

19. Torsdag. Jeg tog med Rutebil til Damefrisør, var saa paa Biblioteket og i Brugsen, hvor Henn. hentede mig

20. Fredag. Om Aftenen hos Tømrerens til Blomsterkaffe, vi var ikke saa mange og det var virkelig saa hyggeligt

21. Lørdag. Helge kom indom fra Svømning ellers var der vist ikke noget særlligt, vi kan jo ikke komme nogen Steder, naar vi ingen Bil har

22. Søndag. Dagny inviterede paa Eftm. Kaffe og da kørte vi med Birte. Baade Emma Olsen og Inga har bestilt Plads til Jul - og dem kan jeg jo næsten ikke sige nej til, selv om det maske kommer til at knibe med Pladsen

23. Mandag. Jeg syltede Solbær, men de blev desværre ikke som Gele, jeg maa prøve at koge dem op med Melatin.
Jeg syer og strikker jo ogsaa paa forskellige Smaating, Julegaver

24. Tirsdag. I Dag til Morgen ringede Dagny, at Asta var død, ja, hun havde det jo ikke saa godt, men det er allligevel saa trist. Og hun var jo førhen altid saa glad. Der er sket saa meget rundt omkring paa Gr. af den stærke Storm i disse Dage

25. Onsdag. I Dag har Vejret da forbedret sig, særlig nu til Aften. Vi var i Hørve og følge Asta til Kapellet. Bagefter var vi med Ingrid og Verner hjemme og faa Kaffe og varme os paa. Ellen ringede i Aften p. Gr. af Asta. De havde det godt og hun har faaet Kørekort

26. Torsdag. Jeg skrev Regnskab ind for 1980 Sommergæster, det blev alligevel over 30.000. Nu er jeg færdig med de 3 smaa Klokkestrenge og Annas Vest, det kan jo ogsaa snart blive Jul. Saa var jeg til Tandlæge, der var heldigvis ingen Huller, Ejnar var saa flink at køre mig derover saa passede det med Rutebilen hjem

27. Fredag. Vi var i Brugsen. Henn. kørte og bagefter var vi med i Merløse og havde det dejligt Resten af Dagen. Jørgen Hansen har fundet en Folkevogn, som vi sikkert køber, den koster 14,500 Kr., men da vi faar omkring 9000 af Forsikr. for den røde, er det jo ikke saa galt. Og den skulle være i god Stand

28. Lørdag. Hans ringede om Morg. om de maatte kommme og besøge os. Jeg syntes jo ikke, det var saa godt, naar vi skulle til Begravelse, men de ville nu alligevel og Vejret var saa godt, saa de kunne gaa en lang Tur om Eftm. Jeg fik jo travlt med at finde paa noget Mad, det er jo godt, naar man har en Fryser.
Vi kørte med Jette og Karl til Vallekilde. Dagny havde skrevet en køn Tale over Astas Liv. Ester læste den op. Dagny kan jo ikke se at læse mere næsten.
Om Aftenen hyggede vi os herhjemme og saa bl.a. 1 Afsnit af "Matador"

29. Søndag. Graat i Vejret men ret mildt. Børnene var i fuld Aktivitet allerede før syv. Hans fik lov at sove længe, det var vist hans Tur i Gaar til at ordne tingene. De tog afsted allerede 1232, for der var forskelligt, de skulle hjem og ordne

30. Mandag. Jeg havde travlt med forskelligt Haandarbejde til Julen, Sokker og Veste til mine Børnebørn o. s. v.

 

  December

1. Tirsdag. Saa gik vi ind i Julemaaneden igen, ja, Tiden gaar hurtigt, naar man har det godt. Anna V. ringede og fortalte, at Valborg Paulsen var meget syg, var faldet ned i Kælderen og havde brækket Laarbenshalsen, nu var der stødt Lungebetænd. og Aarebetænd. til - saa det klarer hun vel ikke. Anna V. skal holde Jul hos Ingrid i Aar

2. Onsdag. Jeg var i Roskilde hele Dagen og passe Anna, hun hostede slemt, men var ellers kvik nok og meget sød hele Dagen. Legede stille og roligt med sine Ting. Jeg maatte jo med Rutebil denne Gang. Om Aftenen var vi kørende med Helge til Grundtvig Møde paa Efterskolen

3. Torsdag. Jeg lagde en stor Portion Dejg til br. Kager, mine Børn vil nok gerne have hver en Portion

4. Fredag. Jørgen Hansen kom med en blaa Folkevogn til 14.500, den ser pæn og velholdt ud og er fra 72, den kan vel holde vores Tid ud, hvis der ellers ikke sker noget med den. Saa kom Henn. og Børnene til Kaffe, han skulle jo køre Jørgen hjem. Annie var til Damefrisør

5. Lørdag. Vi var ude og prøve Bilen, Føret var ikke særlig godt, det har sneet lidt, men vi skulle jo i Brugsen

6. Søndag. Der var Aftengudstj. og vi kom for sent, da vi troede, det som sædv. var halvotte. Bagefter var vi hos Jørg. Olsens, hvor Klejs holdt Foredrag om Intolerance

7. Mandag. Vi var til Formds. Kaffe hoa A. og G. Maja i Anledning af hendes 70 Aars Dag. Vi kørte selv til Osted og saa kørte Kamma for os og Birte hentede os

8. Tirsdag. Vi var til Folketingsvalg, men det forandrer nok ikke vores Situation meget. Konservative, C.D. og S. F. gik frem, men ingen kan vel blive enige om noget

9. Onsdag. Jeg var til Damefrisør og blive permanentet

10. Torsdag. Nu er jeg færdig med Janes Vest og Sokker.
Jeg glemte at skrive, at Anker var i Gevninge i Aftes og læse sjællandsk, blev hentet i Taxa og jeg kørte med og besøgte Inga. A. fik 100 Kr. og en Flaske Rødvin for sin Indsats

11. Fredag. Jeg bagte Vanillekranse, Pebernødder og Franskbr. om Formd. og tog med Rutebil til Roskilde og besørge Juleindkøb, naaede ogsaa op en Times Tid hos Hans. Uffe er færdig med sine Mæslinger nu

12. Lørdag. Birte var ude og rense Vej og Gaardsplads for Sne, saa nu kan vi komme ud og køre igen, hvis vi vil

13. Søndag. Hans var hjemme og slaa Lister paa Tæppet i Sovev., han kom alene, for Uffe sov efter at have været ude og køre paa Kælk om Formd. og Anna blev hjemme, fordi Hanne bagte Æbleskiver

14. Mandag. Jeg gjorde rent i Børnev. og øverste Stue. Og saa var vi i Brugsen og brugte en Masse Penge og paa Kirkegd. med en Krans

15. Tirsdag. Jeg bagte en Masse Tebirkes, for at have lidt Forraad, desuden bagte jeg Specier og min Ovn opfører sig eksemplarisk i denne tid. Jeg skriver Breve hver Aften for at blive færdig inden Lørdag

16. Onsdag. Det er en grusom Kulde, omkring 20o, det er da mindst de 10 for meget. Jeg gjorde rent ovenpaa og lagde rent paa Sengene, saa nu er der i Orden.
Jeg bagte ogsaa Chokolademedailler og Kakaolagkage, vi bliver mange til Kaffe hver Dag i Julen

17. Torsdag. Jeg gjorde rent i 2. Stue og Spisekamret, samt lave Konfekt med Cornflakes. Desuden var vi i Brugsen og paa Biblioteket. Det er om muligt endnu koldere i Dag

18. Fredag. Bagte Franskbrød og lavede Juledekorationer. Hans Aamand var ude med 2 dejlige Høns a 12 Kr.
Vi var til Julemøde om Aftenen

19. Lørdag. Jeg havde travlt med at bage lidt og blive færdig. De kom fra Merløse Kl, 3 til Kaffe og saa kørte Henn. videre til Kastrup, hvor Flyet landede præcis, saa de var her godt 6. Det var jo dejligt at se dem alle igen.
Anker var til Pensionist Julemøde om Aftenen

20. Søndag. Det var fint Vejr, men ikke særlig godt Føre, dog kravlede vi alle 6 ind i vor lille Bil og kørte til Kundby med Birgits Julegaver. Vi havde en meget hyggelig Eftm. der, kørte hjem til Aften og var saa til Salmesangsaften i Osted Kirke. Helge var med inde til Kaffe

21. Mandag. De var alle en Tur i Brugsen om Eftm.
Jeg lavede Sylte og forskellige andre Ting

22. Tirsdag. Om Eftm. var vi en Tur i Roskilde paa lidt Indkøb og henne hos Fam. Hans til Eftm. Kaffe. Ellen synes, de har faaet det saa dejligt. Om Aftenen ude hos Ester og hilse paa Leif og synge en Masse Julesange

23. Onsdag. Inga kom til Frokost og ellers gjorde vi de sidste Forberedelser til Jul. Alle Mandfolkene var i Brugsen og da de kom hjem var der noget i Vejen med Bilen, men da Hans skulle laane den, ringede vi til Dagny om at laane hendes. Det maatte vi gerne. Ellen og Noel pyntede Juletræet, saa jeg var helt fri for det i Aar

24. Juleaften. Det er meget fint Julevejr i Aar, meget Sne og haard Frost. De kom fra Roskilde ved 5 Tiden og vi havde en dejlig Juleaften, alle var raske og glade

25. Juledag. Alle sov temlig længe ogsaa Børnene, og det var jo godt, saa er Humøret bedre. De kom fra Merløse til Frokost og det var morsomt at ses Børnene sammen. For en Gangs Skyld hele Fam. samlet. De tog tidlig afsted til Merløse igen, for de skal tidlig op og afsted til Jylland i Morgen

26. Lørdag. I Dag kom Fru Olsen. Fam. fra Roskilde havde bestemt at tage hjem om Eftm., men bestemte saa at vente til efter "Matador", Uffe ville ikke Sove, men det gik nu meget godt alligevel. De laante vores Bil at køre hjem med, for nu har vi jo Dagnys

27. Søndag. I Dag var vi saa kun 8. Vi var som sædv. oppe hos Karl, der var Masser af Mennesker - og heldigvis var Jens der, saa der var nogen til at snakke med Noël, ellers kunde det blevet lidt kedeligt for ham. Vi sang mange Julesange, baade om Træet og ved Kaffen

28. Mandag. I Dag var Per Andersen her, det er godt, vi har Noël til at køre Bilen, for Føret er daarligt. Jeg tror, Per nød at være her - og nød at snakke engelsk, han inv. ogsaa Skotterne til at besøge sig i Morgen, da skal de en Tur til Købhn.

29. Tirsdag. Skotterne tog til Købhn, de ville se lidt paa Byen, var inv. til Frokost hos Per og ud at spise hos Oda om Aftenen. De kørte fast i Indkørselen, da de kom hjem

30. Onsdag. Jeg var til Frisør om Formd., var ogsaa ude og faa et Par nye Støvler. Fam. Gray var først i Bispegd. til Eftm. Kaffe og om Aftenen hos Hans. Der overnattede de, for de skulle jo drikke deres gode, hjemmelavede Øl. Desværre havde Noël det ikke saa godt og turde næsten intet drikke

31. Nytaarsaften. Nu er det saamænd blevet Tøvejr, og det er da meget rart - men ikke saa kønt mere. Vi havde inv. Rigmor og Tage, Erna, Dagny og Kamma og havde en overordentlig festlig Nytaarsaften. Vi dansede om Juletræ og sang og legede og alle morede sig vist godt. Vi ringede til Carlsen Kl. 12 og ønskede hun maatte faa det bedre