Dagbøger 1982

 

1982
Januar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fredag. Vi havde en rolig Dag uden Gæster, det blev jo ogsaa sent i Aftes. Det nye Aar beg. altsaa med Tø. Damerne og Anker ell. Martin rafler jo en Del og Ellen og jeg kribler, naar der er Tid

2. Lørdag. Skotterne var i Brugsen og paa Plejehjemmet, om Eftm. kørte vi til Merløse og havde det meget hyggeligt resten af Dagen. Vi dansede om Juletræet og fik Gaver, desuden saa vi "Matador" for sidste Gang. Det var glat, da vi skulle hjem, saa det var godt, vi havde Noel til Chauffør

3. Søndag. I Dag startede vi til Roskilde til Middag, sammen med Fam. fra Merløse, saa vi vaar 14, det kunne lige gaa om deres bord. Ki. havde rigtig udfoldet sig paa det kulinariske Omraade, vi fik Reistafel med alt muligt godt til og senere Kaffe med Dessert.
Vi skulle jo prøve at faa Familien fotograferet, men det var meget svært for de smaa ville ikke være med, eller de holdt Fingrene for Ansigtet. Skotterne besøgte Anna Johansen, men vi var alle hjemme til Spisetid.
Kælderen er fuld af Vand igen, vi havde Falck her og tømme den inden den gik op i Fryseren

4. Mandag. Inga og Emma tog afsted i Formds. og vi andre paanær Anker var til Formds. Kaffe hos Dagny. Ellen pakkede om Eftm. og de kørte til Lejre med alle Kufferterne, men da det er begyndt at sne og fyge og fryse, raadede man dem til at køre til Roskilde med Tingene, da de ikke var sikre paa, der ville gaa noget Morgentog - og de skal jo være i Købhn. i Morgen Kl. 9 Saa de er lige kørt herfra og vil overnatte hos Hans og Kirsten. Det turde vi jo ikke raade dem fra

5. Tirsdag. Ja, her blev jo noget tomt i Huset, men det kan jo ikke være anderledes. Det har frosset saa haardt, at Vandrøret i Køkkenet er frosset, men vi fik det da tøet igen. Jeg gik op med Klokkestrengen til Ingrid Wamsler og vi fik et Slag Kriblekryds, det var meget morsomt. Paa Hjemvejen var jeg inde paa Møllen efter Kryds og Tværser

6. Onsdag. Stadig meget koldt. Jeg var i Roskilde om Eftm og købte en Natkjole til Karen + forskelligt andet, naaede ikke op til Gl. Landevej, der er jo heller ingen hjemme

7. Torsdag. Her kom et lille Brev fra Betty, hun takkede for Klokkestrengen. Jeg tog Julepynten ned

8. Fredag. Anker var kørende i Brugsen med Ejnar, vores Bil er jo stadig i Roskilde, men det er jo heller ikke Føre for Anker at køre ud i. Jeg snakkede med Annie i Dag, de havde haft Lærerinden og Zykologen i Besøg, nu var de udmærket tilfreds med Jesper. Zykologen ville endda have nogle af alle hans smaa Bøger med hjem, han syntes, de var saa sjove. Jeg talte ogsaa med Carlsen, hun har det ikke godt, desværre, mente hun kom maaske aldrig herud mere, saa galt maa det vel ikke gaa. Jeg gjorde rent i Stuerne, der var Masser af Grannaale - og Juletræet kom ud

9. Lørdag. 22o Kulde, men fint Solskinsvejr, det er godt for dem i Roskilde, at de har en Bil at putte Børnene i, naar det er saa koldt om Morgenen

10. Søndag. Vi var kørende med Helge i Kirke.
Om Aftenen i Snoldelev Forsaml.hus til Karens 65 Års Fødselsdag. Erik kørte os derud og vi havde en Taxa a 109,00 til Hjemturen. Føret var ret daarligt en Del Snefygning. Ellers var det jo en fin Fest med god Mad og Vin, Likør og Konfekt til Kaffen og senere Frugt. Ogsaa Suppe, men den kørte vi altsaa fra. Vi trængte sandelig ikke til mere

11. Mandag. Jeg lavede Haandarbejde det meste af Dagen, gik da ogsaa en Tur i det meget fine Vejr

12. Tirsdag. Jeg gik en Tur og var inde paa Møllen, hvor vi ordnede det med Gave og Bilkørsel. Jeg fik Vin og Smaakager. Talte med dem i Roskilde, de kommer nok hjem paa Weekend, da Hanne og Ole skal have mange Gæster

13. Onsdag. Vandet er sunket noget i Kælderen, men der er stadig meget Is dernede, jeg gad vidst, hvordan det gaar, naar det en Dag bliver Tø

14. Torsdag. Til P. N. Møde hos Karen Sivertsen, hun har det vist ellers ikke for godt. Kirsten Land kørte os hjem - og kørte fast i Sneen paa vores Gaardsplads, alt det vi skubbede hjalp ikke noget - men saa kom Karl, han grinede godt, da han sagde "Hvad, er du kørt fast i Sneen Kirsten, ja, men der er jo ingen Sne". Da han skubbede, var der ikke Spor i Vejen

15. Fredag. Jeg talte med Carlsen, hun har det ikke godt, hun har en Plet, der hvor hendes Nyre blev fjernet, nu skal hun have røntgen, det lyder ikke særlig godt. De kom hjem fra Roskilde til Spisetid, nu skal Dagny ha' sin Bil igen. De er alle mere eller mindre forkølede

16. Lørdag. Vi havde en livlig Lørdag. De kørte alle i Brugsen om Formd. Ki. havde en Masse Opgaver med, hun skulle læse, i næste Uge skal hun jo være Censor paa Universitetet, saa skal hun jo være forberedt, men Opg. interesserer hende, saa er det jo ikke saa slemt. Hun har faaet det Forskn. Arbejde, hun har søgt om og Pengene forud, saa hun faar nok at tage sig til

17. Søndag. H. og Annie kom fra Morgenstunden med deres Børn, de selv skulle til Barnedaab hos Rita og Søren. De fire smaa enedes nu meget godt, Uffe gjorde lidt Kur til Jane. Efter Middag kørte Hans hjem med Ki. og Uffe og al deres Bagage. Anna ville gerne blive her og lege. Hendes Forældre er jo glade for, at hun er blevet lidt mere frimodig nu. Hans kom saa tilbage, hentede med det samme Dagny til Kaffe og kørte saa ud med hende og afleverede Bilen, saa tog Anna og Hans Rutebilen fra Landevejen. Kl. blev saamænd omtrent 9 inden H. og Annie kom fra Fest, men det gik jo meget nemt med Børnene

18. Mandag. Jeg mente, jeg skulle i Gang med at vaske noget af alt mit Tøj, men for det første var alt jo frosset, og da det blev tøet, ville Maskinen ikke køre, som den skulle

19. Tirsdag. Jeg snakkede med "Ingse", hun skulle hente sin Mor i Slagelse i Dag. Valborg havde det saa godt, havde tabt sig saa meget og var i saa godt Humør. Jeg inv. dem til paa Søndag. Der kom et langt Brev fra Ellen, hun takkede meget for deres dejlige Juleferie. Det er jo ikke sikkert, vi nogensinde faar saa dejlig en Jul mere, tænker jeg somme Tider

20. Onsdag. Her var en Mand og saa paa Vaskem., han kunne ikke gøre noget, for den var tilfrosset under neden. Dog kostede det 200 Kr. Nu har vi altsaa faaet den tøet ved Hjælp af den elektr. Radiator, men jeg tør vel ikke give mig til at vaske alligevel. Jeg sendte Tøjet over til Annie

21. Torsdag. Jeg tog med Rutebil ud til Damefrisøren, gik derfra hen til Inga og drak Kaffe. Saa i Brugsen, hvor Henning hentede mig. Carlsen ringede, hun har da ikke faaet nogle Behandlinger endnu. Jeg skrevet langt Brev til Ellen

22. Fredag. Jeg bagte Smaakager og gjorde lidt rent, vi faar jo Gæster i Morgen. Talte med Ki., hun har Bronkitis

23. Lørdag. Det var knap saa rimtaaget og mildere i Vejret.
Fam. fra Ringsted kom Kl. 3. Anna V. med en stor, flot Azalea. Snakken gik livligt og Maden smagte dem vist godt, de fik Luxuskoteletter og Svedskeris, og jeg havde bagt Horn til Kaffen. Helge kom ind om fra Svømning og sad og sludrede lidt og fik et friskbagt Horn

24. Søndag. En meget rolig Søndag, vi kunne jo ikke engang komme i Kirke. Nu har Præstens for Resten laant Dagnys Bil, for deres er blevet stjaalet. Annie sagde, at Jesper og Jane havde leget saa godt hele Formd. Jesper lavede Mad efter en Kogebog og Jane sad paa Bænken og spiste det. Jeg ved ikke, hvad han lavede det af. Henad Aften gik jeg en Tur til Møllen og hentede Kryds og Tværser og sludrede lidt med Katrine, hun har det jo lidt trist

25. Mandag. Jeg ville prøve Vaskem., men nu er Vandrørene jo frosne igen, saa jeg maa vente lidt

26. Tirsdag.

27. Onsdag. Om Aftenen til Møde i Højskolefore., Forstanderen fra Gerlev holdt Foredrag. Pedersen og Kirsten ledede Sange. Vi kørte med Helge

28. Torsdag. Jeg tog til Roskilde fra Morg. af, jeg skulle op og passe Uffe, han var lidt forkølet. Han var nu udmærket godt tilpas og meget nem at passe. Han er en sød og sjov lille Fyr. Det sneede næsten hele Dagen, saa Føret blev daarlig igen. Vores Bil har været til Undersøgelse hos F. D. M., der var ikke noget alvorligt i Vejen med den. Nu maa vi snart til at faa den hjem igen. Jeg ringede til Carlsen i Gaar, hun har det rigtig elendigt og faar stærkere og stærkere Piller - det er jeg vel nok ked af

29. Fredag. I Dag Tø igen, kedeligt og graat. Nu venter vi at høre, hvordan det gaar med Noel, han var vist til Undersøgelse i Gaar. Var der noget særligt, havde Ellen vel ringet

30. Lørdag. Det blæste meget og var lidt Tøvejr

31. Søndag. Igen lidt Frost. Hans var her med Bilen, Anna med

 

  Februar

1. Mandag. Vi var i Rosk. fra Morgenen af og passe Uffe, han er ikke syg, men faar Penicillin for lungebet. Han er sød og nem at passe. Vi var inv. til at blive og spise og Hans havde lavet dejlig Mad. Det er bare kedeligt, ar de to Anna'er ikke kan enes, saa bliver der altid Ballade, naar de er sammen - og det gaar vel efterhaanden ud over de voksnes Forhold. Hans kørte os til Lejre og da det var tidlig paa Aftenen, kørte vi en lille Tur ud hos Dagny, hun sidder jo meget alene, var da ogsaa glad for det. Der laa Brev fra Ellen, da vi kom hjem - Noël har været til Undersøgelse, der var lidt Hævelse, saa han skal møde igen i April

2. Tirsdag. Det fryser 8-9o igen i disse Dage. Vi var i Brugsen, paa Biblioteket og paa Plejehj. havde Katrine med

3. Onsdag. Igen i Osted i Dag, Anker til Barber og jeg gik ned til Skomageren, som sælger alt til ½ Pris. Jeg købte et Par pæne Helaarssko og et Par varme Indesko, jeg er jo altid kold om Fødderne. Jeg snakkede med Annie, hun er altid saa glad og har saa meget at fortælle. Det gaar saa godt med Jesper i Skolen, han er glad for det hele. A. og Jane havde været til Føds.dag, da de spurgte hende, om hun var Fars Pige sa' hun "Nej, jeg er Farmors Pige". Det stammer fra den Dag, jeg passede hende, men det er ellers længe siden

4. Torsdag. Til Kirkeskole, det var godt besøgt, vi kørte med Helge

5. Fredag. Jeg ringede til Bitten, for jeg kan ikke ringe Carlsen op. Hun sagde, hendes Mor var blevet saa mærkelig, hun laa i Sengen hele Tiden, men hun mente ikke, hun var saa syg, nu var de vist blevet lidt uvenner, det er nu synd for Carlsen, hun har det i alle tilfælde slemt, maaske er det ogsaa Nerver

6. Lørdag. Vi startede til Merløse om Eftm. selv om det var meget taaget ogsaa da vi skulle hjem, men det gik da godt. Nu er det nemlig blevet Tø, dog ikke særlig meget. Vi havde som sædv. en dejlig Dag hos dem, der er altid en fredelig Atmosfære, selv børnene slaas sjælden

7. Søndag. I Kirke, ellers skete her meget lidt
Moster Inger ringede om Aftenen, nu havde hun bestemt sig for dog at holde sin 70 Aars Føds., selv om hun nødig ville. Det skulle være Damefrokost

8. Mandag. Vi var en Tur i Hvalsø, jeg skulle have lidt Blomster til paa Torsdag. Jeg trevlede den Vest op, som jeg beg. paa for mange Aar siden. Saa vil jeg strikke den igen, for Ellen vil vist gerne have den. Jeg snakkede med Carlsen, hun var meget svag i Mælet og havde det elendigt, har saa mange Smerter - og ingen til at tage sig af hende. Jeg bagte Medailler

9. Tirsdag. Vi skrællede Æbler og jeg lagde Dejg til Horn om Formd. Om Eftm. til Damefrisør

10. Onsdag. Nu har det været Tø nogle Dage, Sneen er næsten væk, der staar meget Vand alle vegne og alt ude omkring er meget klamt og vaadt

11. Torsdag. Her var P. N. Møde, vi blev ikke mere end 12, der var saa mange, der ikke kunne komme. Jeg serv. Horn og Medailler

12. Fredag. I Dag ville jeg prøve at vaske - og det gik godt. Mask. fungerede godt nok, selv om jeg syntes, den havde en lidt mærkelig Lyd. Jeg gik en Tur paa Møllen og hentede Kryds + Tværser og sludrede lidt med Katrine. Snakkede med Ki. i Aften, nu er de ved at dele Lejligheden i over og under, fordi Pigerne ikke kan enes, saa skal der laves Køkken ovenpaa, ja, sikke et Postyr og en ekstra Udgift, men det er da bedre end hvis de helt flyttede fra hinanden. Det gaar vist meget godt med de voksne

13. Lørdag. I Dag talte jeg med Bitten igen, nu er K. Marie kommet paa Hospitalet, der er ingen Tvivl, det er Kræft, saa det kan nok desværre ikke blive godt mere. Jeg vil savne hende uhyre meget. Fru Else Jørgensen ligger jo ogsaa og er saa syg. Jeg beg. paa en Sang til Dagny, for det har hun da fortjent. I denne Tid strikker jeg og jeg har broderet en fin Naalepude til Kirstens Føds., jeg lægger ogsaa Puslespil, nu gaar det helt godt

14. Søndag. I Kirke i Osted. Om Eftm. til Kaffe paa Gl. Landevej, der var nu en lidt trist Stemning, særlig mell. Pigerne, de store altsaa, det er jo kedeligt, hvis det skal gaa saadan, hver Gang der kommer nye

15. Mandag. Vi bestilte Billetter til Bornh. Turen.
Jeg vasker stadig, nu skal jeg se at komme igennem det altsammen

16. Tirsdag. Det er blevet koldt igen, ikke saa meget, det fryser et Par Grader. Vi var til Kirkeskole, det var 3. Gang Arne Ørtved talte om "En ny, gammel Højskole". 1. Gang var det Ole Wivel og 2. Gang Jytte Borgbjerg der talte om "Fantasiens og Følelsernes Ret".

17. Onsdag. Om Formd. paa Biblioteket og paa "Hjemmet", det var ligesom Erna var lidt mere frisk.
Ellers har jeg rullet og strøget

18. Torsdag. Om Aftenen til det sidste Møde i Højsk.fore., Politimester Kornerup, en meget tiltalende Mand, talte om "Vold, og hvad man kan gøre imod den". Der er vel bare ikke ret meget at gøre

19. Fredag. Ude at blive permanentet, nu koster det 130 Kr.

20. Lørdag. Fint Vejr og Solskin. Hans ringede, om han maatte komme hjem med Børnene, Ki. skulle til Fest i Albertslund. Det maatte de naturligvis gerne. De var nu saa søde, Børnene, og legede godt sammen

21. Søndag. Hans tog afsted med Børnene henad Middag, han skulle hjem og hjælpe Ole, for nu er de jo ved at lave noget ved Huset igen. Nu vil de bo hver for sig, det er nok ogsaa bedre - saa kan de jo besøge hinanden. Han glemte en Hue, Anna skal bruge i Morgen, saa han maatte hjem efter den, skønt det var tæt Rimtaage. De kom fra Merløse til Kaffe og blev Resten af Dagen. Henn. har lovet at se efter Huset, mens vi er borte

22. Mandag. Det frøs 7o da vi stod op, og det har været Rimfrost hele Dagen, men stille, det er jo rart, naar vi skal sejle i Morgen. Jeg er beg. at samle det sammen, vi skal have med

23. Tirsdag. Vi pakkede Kufferter og til Kaffetid kom Hans med Bilen og vi kørte til Ringsted efter for ca. 1700 Kr. Kød, mest til dem i Roskilde. Efter Spisetid beskikkede vi vort Hus og drog afsted til Roskilde. Der var mere Ro over Feltet end der plejer at være, nu bor de jo hver for sig. Kl. 1130 afsejlede vi fra Købhn.

24. Onsdag. Efter en fin Rejse var vi paa Bornh. 630, vi tog Rutebil til Sandkaas, hvor Tina stod med Hunden og ventede paa os. Edel og 2 Børn kom til Eftm. Kaffe. Anna V. har det jo saa dejligt alle vegne

25. Torsdag. Det er stadigstille Vejr med lidt Frost.
Til Aften tog vi Rutebil til Østerlars og indlogerede os paa Hullegd. Der havde Kirsten og Heidi travlt med at forberede Festmaaltidet til Kl. 2030, men os er det jo ligemeget, hvornaar vi spiser. Birgittes Stig var der, han er en meget køn og flink Dreng

26. Fredag. Saa i Dag skulle vi jo til den store Fødselsdag, "Damemiddag". Sikken Summen der var 32 Damer + 2 Herrer. Det var meget fornøjeligt og vi kendte da de fleste af Damerne. Mit bornholmske Rim gjorde virkelig megen Lykke. Inger havde selv lavet en Præsentationssang, der var meget kvik. Vi kom tilbage saa vi kunne naa at se "Dallas"

27. Lørdag. Det meste af Tiden gaar jo med Snak, men jeg var da med ude og skrabe Roer og se Bedriften. Om Aftenen besøgte vi Kirsten og Knud. Jeg skrev til Ellen

28. Søndag. Saa pakkede vi vort Kluns og kørte til Værmel.gd. efter et Par meget hyggelige Dage paa Hullegd. Paa V. var vi sammen med Karl og Lis fra Jyll., de skulle rejse om Aftenen og vi skulle komme ud hos Brandts og drikke Kaffe. Da blev Anker altsaa her, der var ikke Plads i Bilen. Fru Brandt er meget festlig, saa det var meget morsomt at besøge dem. Meget taaget

 

  Marts

1. Mandag. Jeg hjalp Inger at gørte lidt rent, her skulle komme et Par Damer til Kaffe. Om Aftenen kom vi da i Gang med at krible. Hvordan mon Carlsen har det - maaske er hun død

2. Tirsdag. I Dag var vi her hele Dagen, saa der blev spillet nogle Spil. Om Aftenen i Aakirkeby og besøge Pæregds., som har faaet et dejligt Hus i Aakirkeby. Vi snakkede og spillede Kort

3. Onsdag. Det er Tøvejr og har været i nogle Dage, men raakoldt og blæsende. Om Aftenen besøgte vi Niels og Bente. Andreas var der ogsaa, saa der blev rigtig snakket og raabt højt. Talte med Henn., alt staar vel til

4. Torsdag. Saa skal vi igen til at pakke vore Sager, denne gode Ferie er ved at være forbi. Om Eftm. besøgte vi Marie i Gudhjem, Anna V. og Helga var ogsaa der, saa vi kunne faa sagt Farvel til dem. Bagefter var vi paa Bukkegd. og spise til Aften og blev derfra kørt til Damperen. Det har blæst noget de sidste Dage, men det mærkede man ikke noget til

5. Fredag. Som vi plejer drak vi Morgenkaffe hos Hans til medbr. Rundsstykker. Da vi kom hjem var her lidt halvkoldt, selv om Henn. lukkede op i Gaar. 3 Sct. Paulier var gaaet til, men ellers var der ikke sket noget.
Til Aftren ringede Bitteen at Karen Marie var død og blevet begravet i Lørdags. Ja, jeg havde jo ventet det, men alligevel haaber man jo, at det gaar. Hvor vil jeg savne hende mange Gange, hun kom jo mange Gange om Aaret, mens hun var rask, var altid frisk og glad - hvis ellers det gik nogenlunde med Bitten. Det var Synd Bitten ikke tog sig mere af sin Mor, da hun var syg - hun har ligget der alene i al sin Elendighed. Maaske jeg skulle taget derind, men det tror jeg ikke, hun ville haft. Jeg ringede tit til hende

6. Lørdag. Jeg gik en Tur til Møllen om Eftm. og fortalte Katr. om Festen paa Bornh.

7. Søndag. I Kirke om Formd. og hos Inga om Eftm. sammen med Erna, Dagny og Karen

8. Mandag. Jeg fejede i Salen, de kommer jo i Morgen med deres Væve

9. Tirsdag. De kom med Væve og Nanna kom ind med en Blomst fra Inge Thomsen. Kirsten Aamand var inde og drikke Kaffe

10. Onsdag. Jeg blev færdig med min Kaffedug. Om Eftm. en Tur i Brugsen i Banken, (der er nu ca. 11.000 paa Checkkontoen) vi sendte 200 Kr. til Skotl. til Niels og Martins Fødselsdage. Saa var vi henne og se til Ingrid og Ragnh., det gaar daarligt med R.

11. Torsdag. Ringede til Ellen, fordi vi ikke havde faaet skrevet til Niels, de havde ikke faaet det Brev, vi sendte fra Bornh.d. 1. Marts. De havde det alle godt.
Til
radikalt Møde om Aftenen

12. Fredag. Til Annies 35 Aars Føds. , vi var inv. over og spise sammen med Svend og Stefania. Jesper var saa optaget af at tegne ude i Køkkenet, saa vi saa ham næsten ikke. Og Jane rendte bare rundt og var sød - i sine nye "Kniggers", som Mor havde syet

13. Lørdag. Jeg bagte Boller og Havremakroner. Johs. Fr. har været bevidstløs i Torsdags, men nu gaar det vist helt godt igen, saa der bliver saamænd nok Guldbryllup

14. Søndag. Hans og Børnene kom 940, Ki. skulle til Møde - og Hans havde jo lovet at komme hjem og grave ned til de Rør fra Kælderen. Børnene var saa kære hele Tiden og legede godt, interesserede sig slet ikke for at komme ud til Hans. De tog hjem til Aften

15. Mandag. Jeg beg. paa et nyt Puslespil, men det er vist svært. Joh. Frandsen næsten bevidstløs

16. Tirsdag. Kørte Dagny til Lejre til 842, hun skulle til Holbæk til Øjenlæge. Var bagefter til Tandlæge, nu rejser hun jo, det er jeg da ked af. Om Eftm. til Damefrisør

17. Onsdag. Trods Joh. er meget daarlig, samledes vi paa Plejehj. til Sang og Morgenkaffe. Og var til Middag derude Kl. 6, de var jo allegevel kede af at aflyse det. Det gik ogsaa for sig i al Stilfærdighed med megen Sang og vi var hjemme inden 10

18. Torsdag. Jeg strøg en Del bl.a. min store Kaffedug, som nu er færdig

19. Fredag. Katr. ringede, nu var Joh. død om Natten, hun syntes jo, det var saa trist, om ogsaa det er en Lettelse. Vi fulgte ham i Kapellet om Eftm.

20. Lørdag. Ki. kom fra Morgenen af, det vil sige, Hans var da med, han skulle jo laane Bilen. Ki. tog afsted allerede godt 12 og Børnene blev her uden Vrøvl. H. og Ki. skal til Fest i Købhn. i Aften. Det gik da udmærket med Børnene, ganske vist trampede Uffe sin Klapseng i Stykker, saa de maatte overtage Sovek., men de faldt da omsider til Ro

21. Søndag. Ki. og Anna Mondrup kom Kl. 10 og var her til om Eftm., da Hans kom og hentede dem. Saa var vi til Salmesangs Aften, havde Dagny med og var med hende hjemme til Kaffe bagefter

22. Mandag. Ret mildt i Vejret. Solen skinnede dejligt ved Middagstid. Jeg skrev et lille Brev til Joh. Fødselsdag

23. Tirsdag. Her var Vævning for første Gang.
Vi var i Brugsen og paa Biblioteket.
Her kom Brev fra Ellen, hun og Drengene vil gerne komme hjem paa Sommerferie, naar vi gerne ville betale Rejsen - forudsat altsaa at Noël havde det godt

24. Onsdag. Saa i Dag blev Joh. begravet, der var mange Mennesker. Erik holdt Tale og fortalte mange Træk, nærmest fra da de var Børn, Dagny fortalte ogsaa en Del, mest fra hans Ungdom, ellers var der ingen andre, der sagde noget

25. Torsdag. Jeg skrev til Ellen bl.a.

26. Fredag. Elise og hendes Kat kom til Frokost. Vi gik en lang Tur om Eftm.

27. Lørdag. Hans og Børnene kom om Formd., det er 3. Uge i Træk, de kommer, det er da hyggeligt.
Hans skulle jo ordne den Kloak til Kælderen. Børnene befinder sig godt her, jeg tror de efterhaanden føler sig hjemme. Vi satte Uret 1 Time frem, Sommertid

28. Søndag. Det har været godt Vejr de sidste Dage og særlig i Dag, saa Børnene kunne rigtig være ude. Hans fik klaret Kloaken og spulet Kældergulvet, det var dejligt, saa kørte vi dem til Stationen til 1631 og bagefter gik Elise og jeg en lang Tur i Skoven

29. Mandag. Vi kørte Elise til Lejre til 1031, var henne hos Dagny efter Indbydelseskort til hendes Fødselsd., om Eftm. lidt i Haven og i Aften i Bad, jeg skal jo op og efterses i Morgen

30. Tirsdag. Vi var i Roskilde, jeg kom allerførst ind og alt var fint og i Orden, hvad jeg jo ogsaa havde ventet. Om Eftm. var her Vævning

31. Onsdag. Jeg paabegyndte Hovedr. paa Aftenrøden og lille Badev. Vejret har været fint længe. Folk har travlt med at saa, saa det bliver ikke sent Foraar i Aar. Nu har det ikke regnet længe.
Til Generalfors. i Valgmenigheden

 

  April

1. Torsdag. Gjorde rent paa "Jomfruburet" og "Morgenrøden". Var ogsaa i Haven om Eftm. Ki. ringede i Aften og snakkede længe, nu lader det jo til at gaa godt med Børnene igen, det sætter jo sit Præg paa det hele

2. Fredag. Gjorde rent i den stor Stue og plantede nogle Blomster om. Desuden har jeg et Puslespil i Gang, som jeg pusler lidt med, men det er svært. Var ogsaa lidt i Haven

3. Lørdag. Jeg gorde lidt rent og bagte Smaakager

4. Søndag. I Kirke om Formd., saa var vi i Rosk. og drikke Kaffe og spise. Nu gaar det meget bedre med Børnene deroppe, Pigerne leger godt sammen for det meste. Vi var en Tur ved Havnen og i Parken, vi kørte hjem medens det var lyst. Paa Hjemvejen besøgte vi Dagny. Inga var der ogsaa

5. Mandag. Jonna og Karl (Springfyren paa 86) kom til Frokost

6. Tirsdag. Inga kom til Frokost. Jeg havde travlt med bage og lave til til Paaske

7. Onsdag. Vi var i Brugsen og bl.a. købe Paaskeæg til Jesper og Jane

8. Skærtorsdag. Nu er det rigtig grimt og koldt Vejr og et værre Stormvejr i Dag. Der er jo saa meget Mund- og Klovesyge paa Fyn vist 16 Tilfælde, det er meget kedeligt, alle Dyr er blevet slaaet ned, en hel Tragedie baade for dem, der ejer Dyrene og et stort Tab for Landet. De var hjemme fra Merløse til Kaffe og Aftensmad

9. Langfredag. Vi havde det stille og roligt, raflede og lagde Puslespil

10. Lørdag. Fru Olsen og Fru Olesen kom.
Det er rigtig hundekoldt Paaskevejr men her rafles og "pusles"

11. Paaskedag. Anker i Kirke og vi var til Mettes 20 Aars Fødselsdag om Aftenen. Paa mit pyntede Paaskemorgenbord væltede Karl Kaffen. "Har vi det ikke dejligt". Citat: Fru Cederholm

12. 2 P. Stadig koldt, vi holder os inden Døre, Fru Olesen og jeg spiller Krible x og hun har vundet 2 Gange, hvad hun er meget stolt af

13. Tirsdag. I Dag rejste de forskellige, først Inga og Fru Olesen om Formd. Der kom saa en Bil til Kaffetid og hentede Jonna og Karl.
Her var Vævning og Helge kom ind for at se, hvad alle de Biler holdt her efter. Ingrid Wamsler var ogsaa inde og fik en Sludder

14. Onsdag. Jeg havde inviteret Katrine til Kaffe, saa Fru Olsen kan faa snakket lidt

15. Torsdag. Der var P. N. Møde hos Ester, der var frygtelig varmt derude 27o, saa vi svedte bravt

16. Fredag. Til Damfrisør om Eftm., man skal jo være pæn til Dagnys Fødselsdag

17. Lørdag. Jesper og Henn. kom og overraskede os om Formd. Henn. ville dække de Udgravninger ved Kælderen og brændte ogsaa noget Tjørn, Birte har fældet. Til Aften kom Fam. fra Roskilde, de havde den Sang med til Dagny

18. Søndag. Det var fint Vejr, saa de unge Mennesker var en lang Tur i skoven og om Eftm. fik alle en lang Middagssøvn. De blev her til halvotte Toget

19. Mandag. Emma Olsen rejste om Formd., saa nu er vi alene igen. Skrev til Ellen

20. Tirsdag. Til Formds. Kaffe hos Dagny, der var Brev fra Ellen, Rim fra Inger og et Billede af os alle fra Hans og Ki. - samt naturligvis mange andre Gaver. Saa var vi til Middag hos Karl og Jette, 40 Mennesker, men de har jo Plads nok og det var særdeles hyggeligt med Masser af Sang

21. Onsdag. Jeg gjorde rent i Børnev. og var i Haven og satte Kartofler

22. Torsdag. Gjorde rent i Badev. og beg. i Sovev.
Om Aftenen paa Biblioteket og bagefter hos Ingrid og Ragnhild. De var saa sløje, da vi kom, men de livede kendeligt op, kunne baade snakke og drikke Vin

23. Fredag. Jeg gjorde færdigt i Sovev. og malede Vinduerne og vaskede Gardinerne. Der er kommet en lille Smule Regn, saa alting ser meget friskt ud - men det ville være dejligt, med en rigtig god Regn nu, det er meget tørt ovenpaa

24. Lørdag. Børges Rigmor ringede, jeg troede saamænd hun var død, hun havde været paa Sygehus 3 Gange (hvis ellers det passer) nu skulle hun ind igen til Undersøgelse

25. Søndag. Vi var i Kirke og siden i Merløse til Kaffe og Aftensmad

26. Mandag. Gjorde rent paa Loft og Trappe og strøg noget. Meget koldt og blæsende, Nordenvind. Efterhaanden er der vist 22 M. K. Tilfælde, alle paa Fyn, men ingen i de senere Dage. England er i Krig om Falklandsøerne

27. Tirsdag. I Dag betydelig bedre Vejr. Jeg gjorde rent i Gangen og vi var i Haven og satte Ærter, Guler. og Løg

28. Onsdag. Gjorde rent i Spisekammeret og i Bænken, der havde rigtig været Mus, saa der trængte sandelig til det. I Dag hundekoldt og blæsende. Jesper var kommet tidlig op i Dag og da han kom ind, sagde han, han syntes der lugtede saadan af Morgen i Stuen. Han kommer med mange sjove Bemærkninger

29. Torsdag. Gjorde rent i Bryggers og lange Gang. Tænk, det var Regnvejr i Formd., det er ellers længe siden, saa vi trængte til det. I Eftm. i Brugsen og en lille Tur paa Plejehj. Ringede til Skotl. i Aften, for at høre, hvad de havde sagt til Noël. Han havde det godt, men skulle komme igen om 4 Mdr. Saa det er da Meningen at Ellen og Drengene kommer til Sommer

30. Fredag. Jeg malede Vinduer i Hverdagsstuen og beg. at gøre rent der

 

  Maj

1. Lørdag. Jeg gjorde færdigt i Stuen og bagte lidt

2. Søndag. Anker i Kirke, vi havde en Annonce i Avisen, saa jeg blev hjemme, der var nu ingen, der ringede i den Tid, Vejret er jo ikke fristende.
Vi havde Erna og Dagny her til Eftm. Kaffe

3. Mandag, Jeg gjorde rent i Køkkenet og beg. at tapetsere der. Havde en lang Samtale med Augusta, som fyldte 72 i Gaar

4. Tirsdag. Gjorde færdigt i Køkkenet. Det er beg. at regne. Derer et Tilfælde af M. K. syge ved Skelskør, det er meget kedeligt, nu mente man ellers det var overstaaet

5. Onsdag. Jeg gjorde rent i alle Køkkenskabe og tapetserede i nogle af dem, det er et stort Arbejde, men rart at faa det gjort

6. Torsdag. I Dag meget dejligt Vejr. Jeg var i Haven og saaede en Masse Sommerblomster, nu er Jorden dejlig fugtig dernede. Desuden malede jeg Køkkenvinduerne

7. St. Bededag. Vi var i Kirke om Formd. og til Kaffe hos Ruth og Frederik om Eftm. Dagny har jo indtalt et Baand fra sin Barndom, det var det, vi ar oppe at høre. Det regnede hele Dagen

8. Lørdag. Jeg gjorde rent i Karlekamret og rullede om Eftm. Koldt og regnfuldt

9. Søndag. Jeg bagte lidt Smaakager om Formd.
De kom fra Merløse til Kaffe og blev Resten af Dagen. De havde saa meget med, en Blomst, et Grisehoved, samt et Stykke Flæsk og et lille Stk. Filet, det var meget sødt af dem

10. Mandag. Gjorde rent i "Brændeværelset"

11. Tirsdag. Beg. at gøre rent i 2. Stue. Vi var paa Aunstrup og fik fat i nogle Porrer. Vejret er dejligt og Jorden lige tilpas fugtig nu.
Her var Vævning for sidste Gang

12. Onsdag. Jeg gjorde færdigt i 2. Stue og malede Vinduer

13. Torsdag. Til Portonovo M. hos Dagny

14. Fredag. Her kom en ældre, rar Herre henad Aften og senere kom de fra Roskilde

15. Lørdag. Det er rigtig Sommer i disse Dage, saa Børnene kan være ude. Hans fik ordnet Græsslaamaskinen og slaaet alle Græsplæner.

Om Eftm. var de en Tur ved Avnsø

16. Søndag. Selv om vi havde Gæster, naaede vi dog at komme i Kirke og høre Thorgaard.
Hans Saaede Kunstgødn. og rensede Tagrender o. s. v. Om Eftm. var vi alle en dejlig Tur til Avnsø, der var slet ikke saa faa Mennesker derinde, det var meget varmt og Uffe og Anna rendte omkring nøgne og nød det rigtig. De tog hjem med halvotte Toget.
Helge fortalte at Augustas Søn var død, det er meget trist for dem. Og han boede alene paa et Værelse i Købhn., for han skulle jo paa "Finsen"

17. Mandag. Jeg beg. at gøre rent i Kælderen, det er jo et større Arbejde. Jessen rejste om Formd.

18. Tirsdag. Jeg fortsatte i Kælderen og blev omtrent færdig, det er noget, der pynter. Vi kørte en Tur paa Biblioteket om Aftenen og bagefter ind hos Dagny, hun er jo glad, naar vi kommer

19. Onsdag. I Dag regner det igen og er rigtig kedeligt Vejr. Vi var i Brugsen efter Gave til Jane og om Aftenen var vi jo til Fødselsdag. Annie havde bagt en meget fin Kagekone og der var naturligvis Lagkage med 3 Lys, som Jane nemt kunne puste ud. Hun var glad som en Lærke hele Aftenen

20. Kr. Himmelf. Dag. Rigtig dejligt Vejr igen. Vi har en Annonce i, der er nu ikke mange, der har ringet endnu

21. Fredag. Om Eftm. i Brugsen og inde og se til Ragnhild Frandsen paa Plejehjemmet. Anker har Hold i Ryggen og Uro i Benene og har snart haft det længe, forhaabentlig forsvinder det snart igen. Om Aftenen paa Aunstrup efter Planter

22. Lørdag. Anker til Jubilæum, 60 Aar, paa Efterskolen, men han kom hurtig hjem igen, der var slet ingen paa hans Alder.
Det er vaadt og koldt i disse Dage

23. Søndag. Nu er der dog temlig mange, der har bestilt Ferie her. Udsolgt i Pinsen.
Jeg fik plantet i mine Altankasser i Dag.
Til Aftengudstjeneste og bagefter hos Thorgaards, Birthe kørte for os

24. Mandag. Jonna og Karl kom, de blev kørt herud af 2 søde Damer, som spiste Frokost her

25. Tirdag. Det er stadig galt med Ankers Ryg og Ben, i Dag fik han dog ringet til Doktoren, men han kan jo ikke komme før efter Pinse.
Jeg bagte Smaakager og var lidt i Haven.
Om Aftenen dukkede Fam. fra Merløse op, de fik Lyst til at køre en Aftentur i det gode Vejr, det var jo hyggeligt for os

26. Onsdag. Vi var i Ringsted efter Kød, Hans kørte for os, de skal jo ogsaa have det meste deroppe. Saa han kørte det hjem i Bilen. Det er rigtig Sommer i disse Dage. Jeg bagte boller og Annies brune Kager

27. Torsdag. Jeg bagte en Masse Horn. Kalkede Sten og var i Haven. Til Aften kom Hans og Børnene med Bilen, de spiste her og tog afsted igen

28. Fredag. Inga kom til Frokost. Anker stadig ondt i Hofte og Ben. Jeg talte med Anna V., nu har Birgitte og hendes Ven Leif Hus paa Fyn

29. Lørdag. Anker hentede Grete Nyholm om Formd. Grete Palludan med Mor og Datter kom til Eftm. Kaffen, saa nu er vi 9

30. Pinsedag. Gæsterne nyder Vejret i Haven, de befinder sig vist alle meget godt. Jeg savner jo Carlsen

31. Mandag. Grete Nyholm tog afsted om Formd. saa det var en kort Ferie. Jeg var nede hos Karen med Fam. Journ., hun gav mig et Par Piller med hjem til Anker, hun har faaet dem for Ischias

 

  Juni

1. Tirsdag. Pillen var god, Anker sov hele Natten.
I Dag tog vore Gæster saa afsted, først Inga om Formd., saa de tre Damer og Hundehvalpen.
Karl og Jonna blev hentet af Niecerne, som drak Kaffe her og saa er vi alene nogle Dage igen.
Jeg talte med Ki., de havde haft en god Pinse sammen med Børnene, været baade i Købn. Boserup og ved Stranden

2. Onsdag. Anker var til Doktor, Blodtrykket fint. Ryggen skal røntgenfotogr., maaske skal han til Fysioterapeut i Taastrup. Det har været meget varmt længe ca. 25o. Vi var paa Aunstrup efter nogle Blomster. Om Aftenen en lille Tur paa Møllen. Katr. virker meget deprimeret og synes ikke, hun har noget at staa op efter

3. Torsdag. Stadig ganske dejligt Vejr, vi er beg. at vande lidt i Haven. Jeg har faaet sprøjtet Jordbærrene og sat Grene mell. Ærterne. Det er for varmt at arbejde der om Dagen

4. Fredag. Anker var til Sigrid Frandsens Begravelse. Hun blev kørt ihjel 2. Pinsedag ved Odense, lige et nu, saa er det forbi, man har ikke meget Lyst til at køre i Bil mere. De kom hjem fra Rosk. til Aften Fredag. Nu gaar det meget daarligt at komme ud af det med Ole og Hanne, saa nu tænker H. og Ki. saamænd paa at flytte, hvis de kan finde et Hus ell. en Lejlighed, der passer dem. Nu har de ellers ofret baade Penge, Tid og Kræfter paa det Hus. Ellen ringede, jeg var bange for, der var noget med Noel, men hun skulle bare ha' fat i Hans

5. Lørdag. Det er 30o, Børnene render omkring splitternøgne og har det dejligt. De tog afsted efter Kaffen, for de skulle hjem til Fest

6. Søndag. Jeg inv. Dagny - Erna - Kamma og Katrine til Kaffe i Haven, der var dejligt i Skyggen. Vi lukkede for Fyret. Om Aftenen til Ingas Fødselsdag, skønt det var en Dag for tidligt

7. Mandag. Saa er Varmen vist forbi 15o i Morges. Bare vi kunne faa lidt Regn. Vi var i Merløse medens H. og Annie var til Forældremøde

8. Tirsdag. I Dag lidt bedre Vejr, jeg fik nogle Blomsterplanter af Henn. som jeg satte i Haven og vandede godt. Var til Damefrisør

9. Onsdag. Lidt graat og koldt Vejr, men vi var jo paa den store Udflugt med Pensionisterne til Rødvig og det var saamænd meget hyggeligt

10. Torsdag. Fru Jørgensen kom om Eftm.

11. Fredag. Vi har faaet en dejlig Regn i Nat og det trængte vi til. Vi var en Tur paa Biblioteket

12. Lørdag. I Dag kom Fru Fernbo, en lille nydelig Dame, lettere forvirret, men vældig sød

13. Søndag. Rigtig hundekoldt og Regn, vi raflede lidt, Anker var til Kirkekaffe

14. Mandag. Irene Lindholm kom, en rar Dame, men meget klog og paastaaelig

15. Tirsdag. Nu er det da blevet lidt bedre Vejr og alt staar jo saa godt

16. Onsdag. Anker til Gunnar Kristensens Begravelse. Katrine her og plukke Stikkelsbær, Rigmor har ogsaa været her og plukke

17. Torsdag. Jeg beg. at klippe Hæk. Ellers har vi det meget hyggeligt med vore 3 Damer

18. Fredag. Blev færdig med Hækkene. I Dag rigtig dejligt Vejr

19. Lørdag. Irene rejste om Formd. Forleden bagte jeg Æbleskiver, det var de meget begejstrede for

20. Søndag. Rigtig dejligt Vejr, det var især godt for dem paa gl. Landevej, som havde stor Børnefødselsdag og senere stor Fest paa deres Vej, som blev lukket fra Kl. 4. Der blev danset og drukket til henad Morgenstunden

21. Mandag. Det var jo Ellens Fødselsdag, saa vi ringede om Aftenen. Det stod vel til hos dem og de kommer d. 18. Juli

22. Tirsdag. Ja, saa blev det jo min Fødselsdag igen, sidste Aar fejrede jeg den jo paa Sygehuset. Jeg plukkede 3 u Jordbær, vi ventede dem jo fra Merløse, men de siger, jeg havde ikke inv. dem til at spise, saa de kom jo ikke før senere. Dagny - Erna - Inga - Ester og Katrine samt Karen var her ogsaa. Mange ringede Anna V. - Helga - Inger - Augusta - Per - Stefania - Bitten og Augusta og Hans, skønt Ki. havde skrevet et fint Brev, det var ogsaa det eneste, jeg fik. Alle ringer jo nu

23. Onsdag. Rigtig koldt og kedeligt, saa vi skulle ikke ud og se Blus

24. Torsdag. Anker paa Sygehuset og faa Ryggen Røntgenfotograferet. Kirsten og Albin Andersen kom til Frokost, et Par Unge, meget tiltalende Mennesker

25. Fredag. Virkelig fint Vejr. Kirsten og Albin gik en lang Tur og de kunne ikke finde hjem, var baade i Lejre, Højby og Rorup, endte i Brugsen, hvorfra de ringede herud. Om Eftm. ville de gerne til Avnsø, men da var Kirsten saa træt, saa de fik Lov at laane Bilen, hva de var meget glade for

26. Lørdag. Saa rejste Fru Jørgensen, hun var en skrap Dame, med alle sine usandsynlige Historier og Masser af Ting, hun ikke kunne li', men det gik da meget godt alligevel de 16 Dage, hun var her

27. Søndag. De skulle komme fra Roskilde med halvni Toget - saa gik der ikke noget før halvti, Anker ringede hjem, jeg foreslog, han kørte til Roskilde efter dem, det kunne han jo ligesaa godt.
Kirsten og Albin rejste efter Middag. De fik da gaaet en sidste lang Tur om Formd., Vejret var helt fint. Fam. Poulsgd Frandsen tog hjem med 7½ Toget

28. Mandag. I Dag kom der store byger. Jeg maatte jo ud i Jordbærrene, der var ikke saa mange, som ventet, jeg tror, der har været nogen og plukke. Mit hvide, store Fad, som stod derude, var ogsaa væk. Det er vel nok frækt. Max Hansens kom til Frokost

29. Tirsdag. Jeg plukkede Stikkelsbær og Jordbær til dem i Merløse

30. Onsdag. Der kommer store Byger, Regnen bølger ned, siger Jane, nu skal de jo rejse paa Ferie paa Lørdag, saa ønsker Jesper, at det kun bliver Støvregn, for nu har vi haft nok Styrtregn. Vi andre ønsker nu Sol

 

  Juli

1. Torsdag. Sendte mange Jordbær til Merløse, nu skal de jo rejse Lørdag Morgen

2. Fredag. Hr. og Fru Poss kom til Frokost

3. Lørdag. Katr. Hansen rejste. Vi var i Roskilde om Aftenen med Jordbær. Kirsten har malet hvidt i Køkkenet, det saa godt ud. De har ogsaa faaet et andet elektr. Komfur, det ender med, det blivet et rigtig dejligt Køkken, men det koster jo baade Slid og Penge. Børnene var saa trætte og vrøvlede, saa de gik i Seng af sig selv og sov med det samme, Uffe og Hans havde været i Købhn. og blevet klippet og de havde været paa Rundetaarn. Da Uffe kom ned, var han lige parat til at fare op igen. Og Ki. og Anna havde været i Ikea. I Dag var det Sommervejr

4. Søndag. I Dag Regnbyger, Sol og Blæst. Fru Therup kom til Middag med sin blinde Datter.
Vi var hos Jette og Karl til Eftm. Kaffe

5. Mandag. Store Byger men indimellem Sol og Varme.
Det er nogle vældig søde Gæster, vi har, saa vi har det rart. Vi har saa mange Jordbær, mange andre Steder raadner de næsten alle.
Birte skylder os 183,00 i Vandpenge

6. Tirsdag. Til Damefrisør, nu er Birte da kommet hjem igen. Kun lidt Regn i Dag. Jeg talte med Inga Nielsen i Tlf. hun har slet ikke været paa Hospitalet, gaar og har ondt og skal vente endnu i 3 Uger

7. Onsdag. Nu er Sommeren vist ved at komme, det var dejligt Vejr hele Dagen. Her er stadig Masser af Jordbær

8. Torsdag. Fru Olesen ringede, hun vil ogsaa komme nogle Dage

9. Fredag. Aage og Emmy Pors rejste i Dag, de var nu et Par søde Mennesker. Saa kom de to fra Falster og Bjaller kom ogsaa. I Dag meget fint Vejr og mange Jordbær

10. Lørdag.

11. Søndag. Anker i Kirke. Rigmor her og plukke Jordbær

12. Mandag. Max Hansens rejste. Vi vr paa Biblioteket om Aftenen og hos Dagny med Jordbær, Katrine fik ogsaa. Fru Olesen kom

13. Tirsdag. Jette var her og plukke mange Jordbær. Det har været fint Vejr og meget varmt nu i lang Tid, det er ligefrem tørt

14. Onsdag. Maggie Nørholm kom til Frokost

15. Torsdag. Fru Olesen rejste. De var her fra Merløse og drikke Kaffe og plukke Jordbær. Ingelise og Anja kom til Aften

16. Fredag. Der kom en Tordenbyge i Nat, men den gav nu ikke meget Vand, saa vi er beg. at vande lidt i Haven. Bjaller rejste og Anja og hendes Mor tog afsted efter Kaffen. Larsens fra Vordingborg kom Kl. 2.
Ringede og sagde Farvel til Kirsten, hun og Børnene rejser i Morgen tidlig. Plukke mange Ærter

17. Lørdag. Der kom lidt Regn igen i Nat, men Vejret er lige varmt og dejligt. Nu glæder vi os jo til at Skotterne kommer i Morgen. Ellers har vi det meget hyggeligt med vore Gæster, men jeg har saa travlt hver Dag med alle de Jordbær og Ærter, foruden alt det andet, Haven skal jo ogsaa holdes lidt i Orden

18. Søndag. Hans kom til Frokost, han fik lavet Yderdøren, som ikke kunne laases, samt Lampen. der ikke kunne lyse. Saa kørte han jo til Kastrup og hentede Ellen og Drengene, og de var her godt 6, til Flæskesteg og Jordbær. Efter Aftenkaffen kørte vi Hans hjem og Ellen kørte Bilen tilbage, det gik udmærket

19. Mandag. Stort Opbrud, Birte og hendes Mor rejste samt Leo og Grete, de var nu saa fllinke alle fire, særlig Leo. Saa kom Emma i Stedet for. Dagny og Erna var her til Kaffe. Drengene ved Stranden m. H. og A.

20. Tirsdag. Vi var et Smut oppe hos Hans, havde Kaffe og Kage, han har jo saa travlt med at male i sine Stuer, har slet ikke Tid til at nyde det gode Vejr

21. Onsdag. Der var Solformørkelse om Aftenen, vi sad ved Særløse Kirke og saa det sammen med Larsens og Emma, var først ved "Den krøllede Bøg", men der var Myg

22. Torsdag. Larsens rejste Torsdag. Vi kørte til Merløse til Kaffetid og var der Resten af Dagen, sad i Haven og havde det dejligt, var ogsaa en Tur i Byen

23. Fredag. Hr. og Fru Søndergd kom til Frokost.
Vi var hos R. og Tage, til en fin Middag, jeg gav Gæsterne Mad først

24. Lørdag. I Dag var vi en dejlig Tur ude i Karen og Ruts sommerhus, saa der sker noget hver Dag

25. Søndag. Vores 49. Bryllupsdag, man forstaar det jo ikke, hvor den Tid er blevet af. De kom fra Merløse med Blomster, vi fik dem da til at blive og spise - og bagefter kørte vi op og saa, hvor langt Hans var kommet - og plukke nogle af de dejlige Kirsebær

26. Mandag. I Dag lidt køligt, nu har det ogsaa været varmt længe og det er meget tørt.
Folk er begyndt at høste deres Vinterbyg.
Maggie rejste i Dag og vi var paa Biblioteket om Aftenen

27. Tirsdag. Drengene hos Birte hele Dagen, de høster, saa gik Tiden saa godt med det

28. Onsdag. Saa er Varmen over os igen. Vi vander Have om Aftenen. Vandvarmeren gik i Stykker, men de lovede at komme i Morgen. Ellen og Drengene ved Stranden sammen med Annie og Børnene. Ellen havde faaet for meget Sol og gik tidlig i Seng, hun havde Hovedpine, saa vi faar ikke "kriblet" ret meget

29. Torsdag. Stadig meget varmt. Vi var i Ringsted efter Kød, og da vi kom hjem, hvde jeg travlt med at faa det hele pakket i Fryseren, nu er den ogsaa fuld

30. Fredag. Ellen har ondt i sin Tand og var hos Træden og fik noget for den. Vi har det meget hyggeigt med vore gæster, de kan ogsaa lide at rafle. Niels er ked af, at han ikke kan snakke dansk

31. Lørdag. Ellen og Drengene var i Kundby til meget vellykket Høvefest. Tage kørte dem op, Ellen turde jo ikke, fordi hun tager Piller for sin Tandpine. Karl og Jette holdt stort 10 Ars Jubilæum med 60 Mennesker, saa der var Anker med. Jeg blev hjemme, da jeg for længe siden har lovet at passe Jesper og Jane. H. og Annie skulle til 40 Aars Føds. i Bjæverskov. Børnene var saamænd saa nemme og søde, der var ikke Spor i Vejen, da Jane skulle i Seng. Jesper ville jo se alt i T. V., saa han kom ikke i Seng før Midnat. Ellen kom hjem til Natten, Drengene blev dernede, til usigelig Skuffelse for Jesper

 

  August

1. Søndag. Jeg havde en ond Drøm, saa jeg vækkede begge Børnene Kl. 6 og saa kunne de ikke sove mere. H. og A. kom ved 10 Tiden og blev her til Middag og Kaffe Niels og Martin kom ved 2 Tiden, men Martin gik hen at sove Resten af Eftm. og det var Jesper helt fortvivlet over, for de kørte hjem ved 4 Tiden, begge Børn var saa trætte, at de faldt i Søvn paa Vejen hjem.
Vi var hos Dagny til Aftenkaffe

2. Mandag. Baade Søndergaards og Emma Olsen rejste ved 10 Tiden, og saa gjorde vi os færdige til at tage afsted til Raageleje. Vi havde Fars og Kartofler, Salat og Kage samt Sengetøj med. Ellen kørte, og det gik udmærket, Elise var ikke hjemme, da vi kom, havde ikke ventet os saa tidlig. Hun har nu et dejligt Hus og Have, hvor vi drak Kaffe og spiste. Vi gik en lang Tur og bagefter var vi i Vandet - det har jeg ikke været i mange Aar, men det var dejligt. Ingen af os sov vist særlig godt om Natten. Ellen havde Tandpine, Anker havde "Mus" i Albuen og jeg havde Katteselskab, men det var nok ikke derfor, jeg ikke sov saa meget

3. Tirsdag. Ja, Vejret er jo det samme, meget varmt og tørt, men dejligt at holde Ferie i, for dem, som kan taale det, og det kan vi heldigvis. Efter Morgenmad vandrede vi til Stranden igen, alle undtagen Anker - som foretrækker Kryds og Tværserne. Da vi havde spist Frokost, nydt Livet i Haven og drukket Eftm. Kaffe, kørte vi hjemad og var her Kl. 7. Ellen faar rigtig øvet sig paa at køre Bil

4. Onsdag. Ellen har stadig ondt i den Tand og ringede i Dag og bestilte Tid paa Fredag Kl. 12 hos en Tandlæge i Viby. Forhaabentlig trækker hun den forbistrede Tand ud. Ved Middagstid kørte vi dem til Lejre, de skulle se Københ. og i Tivoli sammen med Per i Aften og overnatte hos ham. Det bliver nok dejligt, forudsat Tanden ikke skaber sig

5. Torsdag. De kom tidlig hjem fra Købhn., Ellen havde haft en frygtelig Tandpine, og havde faaet lov at komme til Viby i Dag. Da hun kom hjem, havde hun for første Gang i lang Tid ro for sin Tand. Vi var jo til Hennings Fødselsdag og Vejret var jo, saa vi kunne sidde i Haven til vi skulle have Kaffe

6. Fredag. Fru Fernbo kom og Ellen var til Tandlæge igen og skal for sidste Gang næste Fredag

7. Lørdag. Vi var hos R. og Tage til Chokolade, de er meget flinke til at invitere, naar Ellen er hjemme

8. Søndag. Det er stadig varmt og i Dag særlig lummert. Martin fik Bud om at komme ud til Birte og være med at køre Halm, det blev han kendelig oplivet over, for han var ellers lidt dvask. Han kom ikke hjem før langt ud paa Aftenen - saa Birte kunne saamænd godt stukket ham en 10 er - men det gjorde hun altsaa ikke. Vi andre kørte en Tur til Hertadalen, hvor Fru Fernbo gav Is og bagefter kørte vi ud og saa Raunshøjgaard og Erik var der og vil meget gerne vise rundt

9. Mandag. I Dag knap saa varmt. Vi var hos Inga til Formds. Kaffe. Ellen og Niels hos Dagny og høre "Baand", Martin var i roskilde paa egnen Haand. Ellen hentede ham i Lejre og med det samme paa Hjemturen besøgte Ellen og Jeg Katrine en Times Tid, hvilket hun lod til at være meget glad for

10. Tirsdag. Nu har vi faaet den første Regn i lang Tid, det var dejligt. Vi var paa Bibioteket og paa Plejehjemmet. Niels gik 1½ Time før vi kørte, og vi kunne ikke forstaa, hvor han var blevet af, han havde saamænd været inde paa Kirkegd. og læst paa Gravstene, ja, han er ikke helt almindelig

11. Onsdag. Vi var til Hans's Fødseslsd., vi kørte efter Kaffetid, for vi skulle ogsaa handle lidt. Fru Fernbo sendte vi ud hos Ester, ellers ville hun kede sig alt for meget. Vi kunne næsten ikke kende Børnene i Roskilde, de var blevet saa store og faaet Haaret anderledes. De var der jo ogsaa fra Merløse, saa det var ved at knibe med Tallerkenerne. Nu varer det vel længe inden vi alle bliver samlede igen

12. Torsdag. Vi lagde vores nye Voksdug paa og dækkede til 14. Der kom 4 fra Kundby, Erna og Dagny samt Rigmor og Tage. De fik Oksesteg (som jeg godt syntes kunne være mere mør) og Is. Jeg synes, vi havde en meget fornøjelig Aften og stadig dejligt Vejr, selv om det ikke er saa varmt længere, heldigvis

13. Fredag. Ja, saa er vi naaet til sidste Dag, saadan gaar det jo, Heldigvis har Ellen ikke haft ondt i Tanden den sidste Uge. Hun var til Tandlæge i Dag for sidste Gang og hun og Drengene spiste Frokost hos Kamma. De kom hjem og spiste fra Merløse og Leif kom helt fra Fyn, for at hilse paa Ellen, det var hun jo meget glad for

14. Lørdag. Henning stillede med Bilen Kl. 8, og saa blev alle Kufferterne læssede, og vi maatte sige farvel til Ellen og Drengene. Her bliver jo saa underligt tomt, men heldigvis faar vi jo flere Gæster, Esters Dame kom herud det meste af Dagen, for hun tør ikke være alene derude. Karl Larsens kom til Kaffetid, de blev kørt ud af deres Børn

15. Søndag. Nielsen kom om Form. Nu har vi faaet dejligt med Regn, vist omkring 30 mm

16. Mandag. Jeg er beg. at ordne Jordbær, og gaar i Haven saa meget, som muligt, den trænger til det. Jeg ringede til Værmel.gd. og snakkede med Joh. Inger var gaaet i Seng. De var færdige med at høste, havde slet ingen Regn faaet udover 2 mm, saa det var meget tørt

17. Tirsdag. Jeg plukkede det sidste Spinat, den har ikke været saa god i Aar, jeg puttede 4 Pk. i Fryseren. Der er kommet nogle ordentlige Byger i Dag

18. Onsdag. "Vor Fars" Fødselsdag. Henn. inde og hejse Flaget fra Morgenen. Det regnede meget af Dagen. Der var Brev fra Max Hansens og Kirsten. Ellen ringede - Niels er beg. at spare sammen til næste Danmarksrejse. Der havde været fint og rent over det hele, da de kom hjem. Erna - Dagny - Inga - Katrine -Ester - Fru Gede - Helge Fr. var her til Chokolade samt Fam. fra Merløse. Janes Dukke Peter har faaet Navneforandring til Martin, sig saa ikke, at smaa Piger ikke kan blive forelskede

19. Torsdag. I Dag kom der ogsaa store Byger. Jeg fik dog plantet en Række Jordbær, Jorden er god til det nu. Det er ikke sikkert, det bliver saa nemt for dem, der ikke er færdige med at høste, mange er vel færdige. Helga ringede i Dag, de har kun høstet 11 Tdr. Land, saa der er langt igen, vi snakkede mindst ½ Time

20. Fredag. Jeg rullede en Del og lavede lidt Ribssaft o. s. v., der er nok at tage fat paa

21. Lørdag. De kom fra Roskilde fra Formd. af, hvor er Uffe dog en stor og kraftig Dreng og sunde og brune saa de jo ud. Karl Hansens rejste efter Frokost

22. Søndag. Det var rigtig godt Vejr, saa Ki. gik en lang Tur i Skoven med Børnene. Da de kom hjem, var Kate Jensen lige kommet, Uffe sagde straks "Hvem er du, er du Mandens (Nielsen) Mor"? Han er nu skæg at høre paa og siger meget baade fornuftigt og sjovt. De tog tidlig afsted, for Ki. har lige været i Sverrig i 3 Dage og i Morgen tidlig skal hun afsted til Hundested, desuden skulle de have Husmøde om Aftenen, hvilket de var noget spændt paa.
Jeg ringede til Valborg Paulsen, hun var i rigtig godt Humør og skulle beg. at træne med at gaa i Morgen, hun sidder i Rullestol paa et Plejehjem

23. Mandag. Fru Nielsen kom Mandag Formd.

24. Tirsdag. Der kommer Byger hver Dag, saa det er lidt svært for dem, som skal høste.
Der var Brev fra Ellen, de er nu i den gamle gode Gænge igen

25. Onsdag. Vi ordnede en Del Drueagurker og jeg bagte Havremakroner. Nielsen kom med Negerboller

26. Torsdag. Jeg var til Damefrisør, nu koster det 51,00

27. Fredag. Jeg skrev et langt Brev til Ellen
Paul Kristensens kom til Aften

28. Lørdag. I Dag kunne Folk da høste igen, Solen skinnede det meste af Dagen

29. Søndag. Anker, Kate, Fru Fernbo og Nielsen var i Kirke

30. Mandag. Jeg var nede og faa ordnet Hindbærrene. Der er mange Agurker i Aar, Inga og Katrine maa ha' nogle. Vi holdt Fest om Aftenen med Chokolade og Nielsen gav Likør og Solbærrom. Vi blev alle noget oprømte, særlig Fru Fernbo var meget morsom, hende vil vi nu savne, hun kommer til at sige saa meget forkert paa en sjov Maade

31. Tirsdag. I Dag rejste saa Nielsen og Fernbo, jeg var med paa Stationen, fordi jeg skulle med i Brugsen bagefter. Det har været Høstvejr baade i Gaar og i Dag, saa nu er Folk snart færdige

 

  September

1. Onsdag. Her kom et Par nye Mennesker, som er ret saa tiltalende, hun meget livlig og interesseret i mange Ting, modsat Paul Kristensen, som tilsyneladende intet bryder sig om

2. Torsdag. Jeg snakkede med Kirsten, Hans er i Skern i denne Uge, udsendt som Tilllidsmand, og han syntes, det var saadan et godt Kursus.
Vi var hos Smedens om Aftenen, det var vel 2. Dags Gilde efter 60 Aars Dagen

3. Fredag. Jeg har travlt med at sylte en Masse Agurker i disse Dage. Inga og Katr. har ogsaa faaet nogle og Kate skal have nogle med hjem

4. Lørdag. Det er dejligt Vejr igen og tilpas fugtigt, saa jeg arbejder i Haven, naar jeg har Tid. Men da vi har 6 Gæster i denne Tid bliver det jo ikke saa meget

5. Søndag. Anker i Kirke med 3 Gæster - og saa rejste Kate jo i Eftm., hende vil jeg savne, hun var saa sød

6. Mandag. Det var hundekoldt i Dag 10o og Regn og mørkt. Rosa rejste i Formd. og Anker var til Morgensang og 65 Aars Jubilæum paa Skolen

7. Tirsdag. Vi var i Brugsen og paa Biblioteket.
Jeg rullede en Del for det er jo for vaadt i Haven. Bagte ogsaa Smaakager

8. Onsdag. Lidt bedre Vejr, jeg vasker temlig meget, og faar da Tøjet tørt imellem Bygerne

9. Torsdag. I Dag helt fint Vejr. Vi var hos Inga til et godt besøgt P. N. Møde. Karen Sivertsen er for syg til at være med og Karen Marcussen var paa Rigshosp. med sine Aareknuder

10. Fredag. Paul Kristensens blev hentet om Aftenen, dem vil vi nu ikke savne, de var saa negative overfor alt, lige modsat Arvid og Else Windeby, der var meget positive, dem vil vi savne

11. Lørdag. Ja, saa tog Arvid og Else afsted og vi er alene nogle Dage. Ki. inviterede os derop, hun og Anna havde bagt Kræmmerhuse. Vi var en Tur i Klostermarken, saa Børnene kunne faa brugt nogle af deres Kræfter

12. Søndag. Vi var til Høstprædiken og kørte om Eftm. til Merløse, hvor vi som sædv. tilbragte en hyggelig Eftm.. Der var saa dejligt i Haven, hvor vi sad længe og solede os. Det var jo Jespers Føds., der blev holdt paa 3. Dag

13. Mandag. Jeg beg. at grave Kartofler op, de er saa fine i Aar og slet ingen daarlige og Vejret er jo saa dejligt hver Dag, men jeg kan jo ikke holde ud at gaa der hele Tiden

14. Tirsdag. Kate og Nielsen kom til Frokost, for at hente Asier, de fik ogsaa Tomater, Dild og Persille med. De havde Kage med til Kaffen, men var dog flotte og gav 100 Kr. Vi havde en hyggelig Eftm. sammen. Jeg skrev et langt Brev til Skotland

15. Onsdag. Jeg tager stadig Kartofler op, nu er Badekarret helt fuld og der er mange endnu.
I Eftm. var vi en dejlig Tur i Jernalder Centret med de gamle, vi spadserede rundt et Par Timer og fik dog ikke set det hele. Jeg havde ikke troet, der var saa dejligt dernede, men naar Vejret er saa godt er alt jo anderledes end hvis det regner og blæser, saa havde der ikke været meget ved det

16. Torsdag. Jeg blev færdig med at tage Kartofler op. Saa ringede G. Hansen pludselig om hun og Faster maatte komme, de kom saa Kl. 4, saa nu har vi Gæster igen

17. Fredag. Stadig fint Vejr. Vi var en Tur i Hvalsø og var saa inde og se Inga, som er Rekonvalecent derovre, men har det meget godt. Jeg fik malet Vinduet udv. paa Aftenrøden. Hans var hjemme efter Bilen

18. Lørdag. Hans hentede Elise og kom hjem med Børnene, de var her til henad Aften, og her kom Gæster til G. Hansens Fødselsdag, saa det endte med, at vi blev 12 baade til Middag og Kaffe, men det fik nu meget godt

19. Søndag. Det er meget fint Vejr i disse Dage, helt op til 25o. Vi saa en Ingrid Bergman Film (hun er lige død) og bagefter gik Elise og jeg en Tur i det dejlige Vejr. G. Hansen og Faster tog afsted lige efter Middag. Om Aftenen var vi til Salmesangs Aften

20. Mandag. Elise skulle Afsted om Formd. til Fyn, Katten er her. De kom fra Slesvig til Aften, Helge kom med dem. Skade vi ikke forstaar tysk, jeg ville hellere haft Englændere

21. Tirsdag. Slesvigerne var inde paa Orupgaard

22. Onsdag. Jeg strøg en Del. Katten gemte sig paa Loftet hele Eftm., men den viste sig da til Aften

23. Torsdag. Slesvigerne var i Rosks. hele Eftm. Vi hentede Elise i Osted om Aftenen.
Jeg stegte 93 smaa Frikadeller til i Morgen, der skal jo nok noget til, vi bliver 14

24. Fredag. Elise tog afsted inden Middag. Jeg havde jo travlt med at lave Kartoffelsalat og smøre Mad o. s. v. de kom hjem baade fra Merløse og Roskilde og i hvert Fald Uffe morede sig af alle Kræfter. Der var vist dækket til 135 i Salen

25. Lørdag. Ki. tog hjem midt paa Formd, for hun skulle forberede sig til et Foredrag, hun skal holde paa Snoghøj paa Lørdag. Hans og Børnene gik en lang Tur i Skoven, medens vi sov til Middag, saa til Aften var Børnene godt trætte og kom tidlig i Seng. Og saa satte vi Urene tilbage, det er ikke mere Sommertid, saa herefter bliver det tidlig Aften

26. Søndag. Hans og Børnene tog hjem om Formd. Hans skal jo til Kursus i helsingør i en Uge. Vore Gæster var i Kirke i Særløse.
Ellers havde vi en fredelig Søndag, det er blevet dejlig varmt nu igen

27. Mandag. Varmt og Solskin hele Dagen. Vore Gæster var borte til Eftm. Kaffe. Vi fik en stor Portion Svedskeblommer fra Merløse

28. Tirsdag. Katrines 80 Aars Dag. Vi var inv. til Kl. 6 og spiste hos Kirsten og Erik og var hos dem hele Aftenen. Vi spiste godt og sang mange Sange. Jeg er desværre beg. at blive forkølet, Hans har smittet mig. Jeg lavede Mad og Kaffe til vore Gæster inden vi tog afsted

29. Onsdag. Jeg meget forkølet, vore Gæster borte hele Eftm. Gæsterne har plukket Hyldebær til mig og ordnet dem, det var rart

30. Torsdag. Jeg skulle ellers været til Engelsk, men det egnede jeg mig nu ikke til. Gæsterne i Lejre hele Eftm.

 

  Oktober

1. Fredag. Det har været meget fint Vejr hele Ugen og er stadig. Anker var med Karl i Farendløse med nogle Æbler til Most. Gæsterne gik til Osted og gik saa ind og besøgte Dagny, det er hun nok blevet glad for, hun gav da ogsaa Kaffe

2. Lørdag. Jeg var nede hos Karen med et Blad, saa stak hun mig en Hankylling (fordi deres havde gaaet heroppe saa længe) de er nu nogle flinke Naboer. Nu er Doras Hus da blevet solgt

3. Søndag. Vi havde en meget rolig Søndag, det er jo den sidste Dag, vi har Gæster. Jeg malede Vinduerne paa Gavlen, der var saa dejligt Sol og Læ. Jeg skrev ogsaa et langt Brev til Ellen

4. Mandag. Saa efter Frokost i Dag beg. Anker at køre til Stationen med Gæsterne, det maatte jo ske ad 2 Gange, de vejer jo godt til - og saa alle de Æbler, de fik af Helge. Jeg gjorde rent paa Børnev., nu trænger det hele jo til en ordentlig Omgang.
I Dag er det beg. at blive mere koldt og blæsende

5. Tirsdag. Anker ogsaa lidt forkølet, dog ikke ret meget.
Jeg gjorde rent paa Aftenrøden og lille Toilet

6. Onsdag. Gjorde rent paa Jomfruburet og Morgenrøden.
Arbejder ogsaa i Haven en Times Tid hver Dag

7. Torsdag. I Dag til Engelsk, vi er vist 13, saa det skulle jo kunne gaa. Lærerinden lader til at være baade sød og dygtig. Om Aftenen var vi paa Biblioteket og bagefter hos Inga med 2 Græskar. Ejnar var her med 1500 Kr. for Forpagtning og Laan af Lade

8. Fredag. Jeg beg. at gøre rent i den store Stue. Og syltede de Asier og Agurker jeg havde staaende. Det har regnet meget i Nat, saa nu kan man maaske snart grave Have

9. Lørdag. Jeg lavede Græskar-Blomme-Æblemarmelade

10. Søndag. Vi var kørende med Orupgds. til Vallekilde til 100 Aars Jubilæum, først i Kirken og bagefter paa Højskolen. Vi blev meget fint beværtede og der var naturligvis mange Taler, den morsomste var Bodil Due

11. Mandag. Jeg beg. at grave Have og gjorde færdigt i den øverste Stue. Om Aftenen til Studiekreds hos Præstens, vi var ikke saa mange og det var meget hyggeligt. Næste Gang kommer de her.
Brev fra Skotland

12. Tirsdag. Jeg gjorde rent i Badev og malede Yderdøren

13. Onsdag. Jeg beg. at gøre rent i Sovev. og om Eftm. var jeg til Kursus i Allerslev, "Blomsterbinding". Ebbes Else leder det, jeg fik da lært at binde en lille Krans

14. Torsdag. Til Engelsk om Formd., det er morsomt, vi staar nok omtrent lige ellers, paa nær Ida og Kristian. Om Eftm. til P. N. Møde hos Ole Larsen. Det har regnet saa meget i den sidste Tid, saa der er beg. at staa Vand paa Markerne

15. Fredag. I Dag gjorde jeg mig færdig i Sovev. og gjorde rent i Kælderen, det var nemt, jeg gjorde det jo saa grundigt i Foraaret

16. Lørdag. Hans ringede, om de maatte komme til Aften, men det var jo ikke saa godt, da vi skulle til dette store 25 Aars Folkedanser Jubilæum. Med Opvisning, Spisning og Legestue, meget festligt. Jeg sa' de kunne komme i Morgen, inv. dem ogsaa fra Merløse - og tænkte, jeg ville faa travlt. Men lidt efter ringede Annie, hun syntes, vi skulle komme der alle i Stedet - saa blev det pludselig meget nemmere for mig

17. Søndag. De kom fra Roskilde lidt før Middag til Flæskesteg og Jordbærgrød. Saa kørte vi alle til Merløse til Kaffe og havde en meget hyggelig Dag. Børnene var alle saa søde og legede saa godt sammen, nu kunne de jo ogsaa lege paa Jespers Værelse og i Kælderen, og var ogsaa lidt i Haven.
Paa Hjemvejen stod de af i Hvalsø og tog Toget

18. Mandag. Der var Brev fra Ellen igen i Dag og jeg sendte et til dem, vi havde begge skyndt os, for at de ikke skulle krydse og saa gjorde de det alligevel. Jeg gjorde rent i Hverdagsstuen og nu skal jeg ogsaa have repareret Bænkehyndet

19. Tirsdag. Gjorde færdigt i Stuen. Om Aftenen kørende med Helge til Møde i Højskolefore. Foredraget hed "Danske Kriser før og nu" af Forstander Ebbe Lundgaard, Skelskør Højskole

20. Onsdag. Jeg lavede Jordbærsaft og gjorde rent i Spisekammeret. Om Eftm. var vi med E. og Karen i Farendløse med Æbler og de var med inde og drikke Kaffe. Jeg er blevet saa forkølet igen, haaber det gaar over til i Morgen, vi skal til Ringsted

21. Torsdag. Skønt jeg stadig er forkølet tog vi da til Ringsted, tog med Rutebil fra Osted. Vi var sammen med Anna V. Paulsen, samt en anden Dame. Valborg faar det da bedre og bedre lader det da til, hun har ingen Kræfter i Benene, men kan da flytte dem, naar 2 støtter hende. Vi var hjemme igen lidt over 6

22. Fredag. I Dag gjorde jeg det meste af Køkkenet rent.
Kl. 3 svingede en Bil ind i Gaarden, saa var det jo Fam. fra Merløse, der kom en lille Tur og havde Kage med til Kaffen. Henn. har jo Efteraarsferie, saa skal der jo ske lidt. Jesper er ved at længes lidt efter at komme i Skole igen

23. Lørdag. Jeg er rigtig godt forkølet igen, ærgerligt nok, men jeg hoster da heldigvis ikke. Det bliver ved med at være mildt i Vejret, men meget vaadt

24. Søndag. Jeg lagde Dejg til Specier og rullede Medailler ud, vi skal jo have Studiekreds i Morgen. Vi var i Kirke og havde ellers en meget rolig Søndag helt uden Gæster, Karen Sivertsen ligger meget syg.

25. Mandag. Jeg ordnede Blomster, bagte og gjorde Stuer i Stand, saa her kunne være lidt hyggeligt. Vi var vist 14 i det hele og det kunne vi jo nemt være her. De fik Walesboller og Medailler

26. Tirsdag.Jeg ryddede op, vaskede op og afrimede Køleskab og om Eftm. til Damefrisør

27. Onsdag. Jeg gjorde rent i Gangen og var i Eftm. til Blomsterbinding. Beg. paa et Brev til Ellen. Anker til Doktor med en tyk Finger

28. Torsdag. Vi fik at vide, at Karen Sivertsen var død, hun har ogsaa haft det elendigt længe. Til Engelsk om Formd. Anker til Doktor igen, han mener, det er Podagra

29. Fredag. Grete Nyholm ringede, om de maatte komme om Eftm. og blive i Weekenden. Saa jeg fik jo lidt travlt, og vi var i Brugsen og paa Biblioteket inden de kom

30. Lørdag. Hans kom med Uffe om Formd. og Uffe stod glad og vinkede, da han tog afsted, der var ikke spor i Vejen hele Dagen, han var særdeles nem. Damerne havde jo en lille Hund med og det var jo spændende - selv om han var lidt bange for den. Anker var til Begravelse, jeg kunne jo ikke komme med

31. Søndag. Vi ventede Ki. midt paa Formd., men hun kom ikke før 1232, heldigvis tog Uffe sig ikke noget af det. Hun havde Anna og Rasmus med, saa her blev jo noget Halløj, men Damerne kørte straks efter Kaffen, saa kunne det jo ikke genere dem. De ville gerne laane Bilen og køre hjem i og saa gøre Storkøb i Morgen. Saa Hans kørte os først ud til Esters Fødselsdag. Vi er snart ikke mange gamle tilbage, men der var jo Børn og Unge og vi sang mange Sange

 

  November

1. Mandag. Det er ret mildt men mørkt og klamt. Jeg talte med Annie i Dag, de var slet ikke kommet til Jyll., for Jesper har Faaresyge, de skulle jo kørt for Svend og Stefania. Jeg gjorde rent paa Loft og Trappe, gl. W. C. og lange Gang

2. Tirsdag. Jeg gjorde rent i Bryggerset, fik ogsa gravet noget i Haven. Hans kom med Bilen og Børnene og spiste her. Anna betroede mig, at hun ønskede sig Dukketøj til Jul, saa nu maa jeg jo i Gang

3. Onsdag. Som sædv. til Allerslev, vi lavede smaa fine Julekort og en Efteraarsdekoration

4. Torsdag. Til Engelsk om Formd. og om Eftm. beg. jeg at gøre Køkkenskabe rent - nu haaber jeg, Musene holder sig derfra

5. Fredag. Her var en Mand og snakke med Anker om Arbejdet i gl. Dage - men det varede nu ikke længe. Saa hentede Anker Emma Olsen, som vil komme nogle Dage. Henn. her og ordne Kloak

6. Lørdag. Det har frosset 5o i Nat, saa i Dag kan jeg nok ikke grave Have. Katr. var her og drikke Eftm. Kaffe. Vi var i Lejre og aflevere Kemikalie Affald og bagefter i Brugsen

7. Søndag. I Nat har det heldigvis ikke frosset, vi havde en meget stille og rolig Søndag med Emma. Ki. ringede om Aftenen, nu har de altsaa besluttet at flytte, de kommer meget daarligt ud af det med Ole og Hanne, og det er jo uholdbart i Længden. Nu er der et Hus de kan leje for godt 3200 om Maaneden, men de mener ikke, det bliver dyrere end nu. Maaske kan de vente til 15. Febr. - saa skal de til at flytte alle Bøgerne igen, uha!

8. Mandag. Vi var en Tur i Hvalsø og købte bl.a. Garn, en lille Dukke, tørrede Blomster o. s. v.
Om Aftenen til den sidste Studiekreds denne Gang hos Svend Marcussens og Emnet var "Løgneren", som altid meget hyggeligt. Emma besøgte Katrine saa længe

9. Tirsdag. Dejlig mildt Vejr, saa jeg fik da gravet en Del. Margot var her og hun var i saadan et godt Humør for en Gangs Skyld

10. Onsdag. Jeg bagte, lavede Citronfromage og var lidt i Haven Formd. I Eftm. til Bl. Binding, jeg har lavdet 2 fine Kranse, det er nu vældig morsomt at være med. Else er jo saa sød

11. Torsdag. Jeg var som sædv. til Engelsk, og om Eftm. var jeg til P. N. Møde hos Olga Plambeck. Anker blev hjemme hos Emma.
Jeg skrev et langt Brev til Ellen og sendte et Br. Hjortetaksalt, det kom til at koste 6 Kr. i Porto

12. Fredag. Fru Olsen rejste. Jeg ude og rive Græsplæner og grave Have. Snakkede med Hans, det er bestemt at de skal flytte midt i Februar

13. Lørdag. Jeg gjorde de sidste Køkkenskabe rene.
Om Aftenen til Brugsens 100 Aars Jubilæum, som blev holdt paa Efterskolen ca 400 Mennesker var mødt op. Joh. Møllehave underholdt

14. Søndag. En meget stilfærdig Søndag. Vi rev de sidste Blade sammen og jeg bagte Klidkiks

15. Mandag. Bilen har meget svært ved at starte i denne Tid. Vi kom da til Hvalsø og fik købt Tapet for 202 Kr. Kate og Nielsen har bestilt Plads til Jul

16. Tirsdag. Jeg beg. at rydde Stuen til Gaarden, i Morgen kommer Fl. Pedersen og maler Loftet. Jeg har vasket Vinduer og Gardiner, nu maa jeg saa se, om jeg kan faa tapetseret

17. Onsdag. I Dag kom maleren og ordnede Loftet for 300 Kr. og saa gik jeg i Gang med at tapetsere, men det blev jo ikke til ret meget, eftersom jeg var med i Frederiksværk og saa paa tørrede Blomster. Der var Masser - men jeg synes nu ikke, de var saa meget billigere end andre Steder

18. Torsdag. Til Engelsk om Formd., som sædv. morsomt. Om Eftm. travlt med at tapetsere, var til Aften noget træt i mine gamle Ben, men det gaar ellers meget godt

19. Fredag. Jeg blev helt færdig i Stuen og fik ryddet det hele ind igen, det var dejligt, nu er der i hvert Fald rent i hver en Krog

20. Lørdag. Ki. ringede, om vi ikke havde Lyst at komme en Tur, saa kunne vi ogsaa faa deres nye vordende Lejlighed at se. Den var da ogsaa lækker, alt er jo nyt og fint, men jeg synes da, der er mere hyggelige Omgivelser paa gl. Landevej. Men det er jo ikke mig, der skal bo der. De faar ogsaa længere til Børnehave og Station, men de glæder sig altsaa meget

21. Søndag. Bilen gaar bedre nu, det skulle den jo ogsaa gerne. Vi var i Kirke og om Eftm. kom de fra Merløse og blev her Resten af Dagen

22. Mandag. Jeg strøg en Masse og vaskede en M. kulørt, desuden plantede vi Hindbær, som Jette var ude med. Det er meget vaadt nu, saa det maa jo have regnet meget. Jonna og Karl har bestilt Plads her til Jul og Maggie, saa det ender vel med, at vi bliver mange alligevel

23. Tirsdag. Jeg var til Damefrisør og paa Biblioteket, imens var Anker paa Plejehjemmet

24. Onsdag. Nu er jeg lige ved at være færdig med at grave Urtehave. I Eftm. i Allerslev og lave Adventskrans

25. Torsdag. Til Engelsk og i Dag var der varmt.
Om Eftm. gravede jeg færdigt i Urtehaven og skrev Brev til Ellen

26. Fredag. Henn. kom og kørte for os til Ringsted efter Kød til os og Hans, han benyttede Lejligheden og købte noget til sig selv ogsaa. Saa drak han Kaffe her inden han kørte til Merløse. Til Aften kom Hans og Børnene

27. Lørdag. Hans blev her det meste af Dagen, han pakkede lidt Kød, var i Brugsen og fældede ogsaa et Grantræ. Han kørte henad Aften med sit Kød, de skulle til Fest om Aftenen, derfor blev Børnene her, det ville de gerne

28. Søndag. Det gik meget nemt med Børnene hele Dagen indtil deres Far og Mor kom, saa blev der pludselig en Masse i Vejen, men saadan er det jo tit. De tog afsted med halvni Toget

29. Mandag. Jeg ryddede lidt op ude omkring og vaskede 1 M. hvidt - men Tørrevejret er meget daarligt

30. Tisdag. Vi var i Hvalsø efter lidt forskelligt.
Om Aftenen en Tur hos Dagny

 

  December

1. Onsdag. I Dag blev jeg færdig med at grave mell. Solbærrene. I Eftm. som sædv. i Allerslev, det var næstsidste Gang

2. Torsdag. Der blev ringet om Morg., vi skulle ikke til Engelsk. Saa gav jeg mig til at lave Kranse af tørrede Blomster, de kan jo bruges til Gaver.
Om Eftm. var jeg paa Sygehuset til Undersøgelse og fik at vide, at alt var meget fint. Det regnede jeg ogsaa med, men det er da rart at høre. Bagefter var vi hos Inga, som gav Kaffe og saa i Brugsen. Jeg snakkede med Ki., hendes Mor og Brødre kommer jo der til Juleaften

3. Fredag. Jeg satte Forsatsvinduer i i 2. Stue. Om Eftm. i Brugsen igen og paa Plejehjemmet, det er ikke saa længe siden, jeg var der

4. Lørdag. Gjorde lidt rent og ordnede Altankasser o. s. v.

5. Søndag. Kathe og Nielsen kom om Formd. og vi havde en hyggelig Søndag sammen med dem. Da vi skulle til Aftensgudstjeneste tog vi dem med til Osted til Kl. 7. Vi var til Kaffe hos Svend M., men der var nu ikke mødt mere end omkring 25. Bodil Dues Faster fortalte om, hvorfor man somme Tider maatte fjerne børn fra deres Hjem

6. Mandag. I Dag fik jeg da endelig taget mig sammen til at ordne de Bukser af Ankers, som han fik til sin Fødselsdag. Jeg var en Tur paa Møllen og hente Kr. og Tværser. Karen kom med ½ Grisehoved, heldigvis kunne jeg forære dem den lille Seng, som staar paa Loftet. Den vil hun montere og forære til Jens og hans Kone

7. Tirsdag. Vi fik sat Forsatsvinduer i her i Stuen. Det er køligt nu, men ikke særlig vinterligt. Hans ringede og inv. os derop d. 19. sammen med Merløserne

8. Onsdag. I Dag til Bl. b. for sidste Gang, det er næsten en Skam, for vi har det saamænd saa hyggeligt

9. Torsdag. Til Engelsk Formd. og til P. N. Møde hos Præstens om Eftm.

10. Fredag. Det var nærmest Stormvejr i Dag, saa vi var ikke udenfor en Dør. Jeg lagde Dej til brune Kager og lavede lidt Haandarbejde

11. Lørdag. Jeg bagte brune Kager - og de er virkelig gode denne Gang. Jeg har regnet ud, at vi i Gennemsnit har brugt ca. 6 l. Olie om Dagen fra 15 April til 11 Oktbr. Anker var med Karl efter Juletræ i Dag, det er ikke særlig stort, men kønt, kostede ogsaa 110 Kr.

12. Søndag. Vi var i Kirke i Allerslev, der var ikke ret mange. Om Eftm. og Resten af Dagen i Merløse. Dagny var med og Henn. hentede og bragte os. Vi havde det meget hyggeligt, Børnene var saa søde og glade. Vi legede Dr. x og havde Jane, jeg sagde x var meget sød "Det er Far" sa' hun med straalende Ansigt. Hun ønsker sig en Tlf. med Knapper, men hvem skal du snakke med, sa' vi. "Med mine Venner" kom det prompte. Jesper havde været til Fødselsd. hos en Kammerat, de havde haft baade Farve T. V. og Video. Jesper havde i stor Forundring sagt "Hvor kan I dog faa Raad til det"

13. Mandag. Vi var en Tur i Brugsen og paa Biblioteket. Om Eftm. gravede jeg nogle Porrer op, var ogsaa nede med Fam. Jour. til Karen og fik en Sludder og en Kop Kaffe. Var om Aftenen kørende med Helge til Julemøde i Roskilde

14. Tirsdag. Bagte Medailler, dejlig skøre og fik skrevet til John og Betty og Julebrev til Skotland. Havde en lang Samtale med Moster Inger i Aften, jeg troede, hun var sur, fordi hun aldrig ringede, men det var hun nu ikke. Det er meget daarligt med Kusine Hedvig, med Else Jørgensen gaar det derimod bedre, men rask bliver hun vel aldrig

15. Onsdag. Jeg lavede Orangemarm. bagte Vanillekranse, skrev Julebreve o. s. v. Ki. har Lungebetændelse

16. Torsdag. Sidste Gang til Engelsk, meget fornøjeligt. Rigmor havde Kartoffelsalat med Sild med en anden Leverpostej m/Bacon, vi havde alle Smaakager med, saa det gik godt. Vi mødes igen Tirsdag d. 4 Januar

17. Fredag. Karen var her med Blodpølse til os, hun er nu altid saa flink. Saa fik hun den lille Seng, vi havde staaende paa Loftet, den vil hun montere og forære Jens's i Julegave. Jeg lavede Juledekorationer og andet

18. Lørdag. Gjorde godt rent i Stuerne. Om Eftm. til Pensionist Juletræ paa Skolen. Bagte Pebernødder og skrev Julebreve

19. Søndag. Vi var til Førjulebesøg i Roskilde, kørende med Henning. Ki. havde det ret godt. Vi fik Gløgg og Æbleskiver og jeg havde Pebernødder og br. Kager med, som Børnene var meget glade for. Det gik saa godt med Børnene, de legede vældig godt sammen og af samme Grund kunne vi andre jo snakke i Fred og Ro. Inden vi kørte hjem fik vi Te og Sandwiches. Uffe var saa ulykkelig over, at han ikke kunne tegne, han lagde Hovedet paa Bordet og sagde "Det er jo ikke andet end noget Krimskrams". Han plejer ellers ikke at være saa forknyt

20. Mandag. I Dag kom Jonna og Karl, 2 Damer kørte dem ud og spiste Frokost her. Skrev de sidste Breve

21. Tirsdag. Jeg lavede Sylte o. m. m.. Talte sammen og regnede ud, at vi fra 1960-1981 har faaet 564.982 Kr. ind, slet ikke saa daarligt

22. Onsdag. Hængte Gran op i Stuen og kogte Klejner, gode, men meget skrøbelige. Var hos Damefrisør 53,00. Har pakket alle Pakker ind og synes jeg er godt med i Aar. Annie har daarlig Ryg

23. Torsdag. Maggie kom i Dag til Frokost. Ki. ringede, hun var saa glad, hun havde Pappegøjesyge, men var glad for at det ikke var noget værre.
Jeg pyntede vores kønne, ikke særlig store Juletræ

24. Fredag. Juleaften. Det var Tøvejr og Snesjap, men ikke særlig koldt. Selv om Annies Ryg ikke var særlig god, kom de dog, ellers var baade Børnene og vi blevet meget skuffede. De havde jo et Væld af Gaver med til Børnene, fra Mostre og Onkler o. s. v.
Da vi ikke har hørt fra Ellen udover Julepakken, ringede vi derover (de ville ellers ha' ringet) de havde det altsaa udmærket, og et af Ellens Breve er nok gaaet tabt

25. Juledag. Emma Olsen, Kate og Nielsen kom til Frokost ogv vi havde en hyggelig Juledag.
Annie holdt stor Julefrokost trods sin daarlige Ryg, og det var gaaet meget godt

26. Søndag. Kl. 9 stillede Karl Frandsen, Erik Frandsen, Kaj Mikkelsen, Hans P. Wamsler samt Joh. Pedersen og hans Søn. De skulle diskutere, hvad og hvornaar, der skulle gøres noget ved Salen, hvad Materialer og hvordan med Penge. De blev enige om at mødes igen d. 15. Jan. Jeg tror næsten det bliver alvor denne Gang - hvor de saa faar Pengene fra

27. Mandag. Jonna og Karl blev hentet af deres 2 Niecer, som spiste Frokost her. Saa flyttede vi ind igen. Om Aftenen som sædv. hos K. og jette. Denne Gang kom de ogsaa fra Merløse, men der var ikke rigtig nogen Børn at lege med, saa Jesper kedede sig. De kørte ogsaa tidlig hjem

28. Tirsdag. Jeg vaskede et Par Maskiner hvidt og ellers blev her raflet og snakket o. s. v.
Jeg savner jo Karen Marie, selv om de, vi har er meget flinke - de kan jo heller ikke spille Kr.kryds

29. Onsdag. Hans kom hjem med Børnene, Ki. var ikke med, hun er træt af sin Pappegøjesyge. Hans hostede meget, men børnene havde det godt bl.a. fordi de fik en god Middagssøvn

30. Torsdag. Vi var en Tur i Hvalsø, jeg fik byttet noget Garn til en Vest

31. Nytaarsaften. Margot kom ved Middagstid og tog afsted igen Kl. 4, saa det var et kort Besøg. Vi har ikke hørt fra Ellen, jo vi har faaet Pakke for længe siden, men ingen Julebreve.
Hun ringede og ønskede godt Nytaar, de havde det godt og skulle nu ud og lave lidt Løjer, som de plejer den Aften.
Ja, saa er der gaet et Aar igen og i vores nærmeste Familie har vi det jo stadig godt