Dagbøger 1983

 

1983
Januar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lørdag. Kate - Nielsen - Anker og jeg i Kirke, jeg kunne komme med, fordi vi efter vore Gæsters Ønske skulle have Fløjlsgrød til Middag og intet andet. Ellers gik Dagen fredeligt og roligt

2. Søndag. Det har slet ikke været Julevejr i Aar, men mørkt og regnfuldt og det maa vi jo være glade for, for Oliens Skyld. Der er sket saa meget Hærværk Nytaarsaften bl. a. paa Kirken i Osted, hvor 89 Ruder er knust, Gravsten væltet og slaaet i Stykker - det er meget kedeligt med al den Vold

3. Mandag. Saa rejste vore 4 Gæster om Formd., der bliver lidt stille saa, selv om de just ikke larmede saa meget. Jeg gjorde saa rent paa deres Værelser og vaskede 1 Mask. Sengetøj

4. Tirsdag. Saa beg. vi at gaa til Engelsk igen, der var meget lidt varme og Kaffem. i uorden, men bortset fra det gik det meget godt

5. Onsdag. Bitten ringede og lod til at have det helt godt, havde ogsaa faaet lidt Rengøringsarbejde. Jeg var bange for, hun helt var gaaet til.
Om Aftenen var Kamma - Dagny - Inga - Katr. og Ester her og vi havde Juletræet tændt for sidste Gang. Det var nu et meget kønt, ikke saa stort Træ i Aar

6. Torsdag. Saa i Formd. tog jeg Julepynten ned og pyntede af Juletræet. Og i Eftm. har vi været i Besøg hos Svend og Stefania. Svend hentede os, og vi havde en hyggelig Eftm., Lenes Far og Mor var der ogsaa og nu har Lenes Mor det helt godt med sine Ben. Henn. kom saa og hentede os, jeg var glad for vi ikke selv skulle køre paa Veje, som vi ikke rigtig kendte. Her var Brev fra Johanne Jensen i Dag og det lod til, hun stadig er frisk, var hun 10 Aar yngre, var hun rejst til Skotl. skrev hun

7. Fredag. Jeg fik lidt travlt med at rede Senge op og lave lidt til, for Hans ringede, om de maatte komme til Aften. De kom med Rutebilen

8. Lørdag. Hans skulle afsted før 8, saa jeg matte jo op lidt før end ellers. Børnene kom selv ned og klædte sig paa og spiste og var saa søde. Ki. sov til Kl. 11. Ki. og Anna havde en Scene til Aften, men ellers gik alt da godt. Hans kom og var sulten, heldigvis havde vi da levnet nok til ham

9. Søndag. Børnene kom ogsaa selv op i Dag, saa deres trætte Forældre kunne sove længe. De leger godt sammen, de smaa og slaas sjælden. Uffe har næsten altid i Skælm i Øjet. De tog som sædv. afsted efter Spisetid. Jeg har glemt at skrive, at Moster Helga ringede forleden og vi snakkede længe. Hun kommer nok snart og besøger os, det bliver da hyggeligt - og efter hendes Ferie er det saa Meningen, hun vil flytte hjem i sit Hus

10. Mandag. Om Aftenen var vi til "Den slanke Linie", men Tilslutningen var for lille, saa det bliver nok ikke til noget. Saa kørte vi i Stedet hen og besøgte Dagny

11. Tirsdag. Til Engelsk, der var ikke ret mange denne Gang

12. Onsdag. Jeg rullede en hel Masse. Der var Brev fra Ellen, hun var glad for den lille Blomsterkrans, jeg havde lavet. Jeg skrev derover med det samme

13. Torsdag. I Formd. til Damefrisør og paa Biblioteket, og i Eftm. til P. N. Møde hos Karen Kristensen. Dora er syg og Bodil Due har Bihulebetændelse

14. Fredag. Jeg strøg en Del og lavede en Krans igen af tørrede Blomster, de andre 3 har jeg givet væk til Ellen - Kirsten og Karen

15. Lørdag. Per Andersen kom om Formd, det er længe siden, vi har set ham. Jeg lavede Rosenkaalsuppe til Aften, det var han meget begejstret for

16. Søndag. Jeg talte med Ki. i Dag, hun er nu meldt rask og skal være Censor de første 4 Dage. Derimod har Annie stadig ondt i sin Ryg.
Anker og Per var i Kirke og Per tog afsted ved 4 Tiden. Vi har stadig ingen videre Frost haft, i Gaar sneede det da lidt

17. Mandag. Jeg samlede lidt gammelt Tøj sammen, som vil blive afhentet. Til Kirkeskole om Aftenen

18. Tirsdag. Jeg havde Kaffe med til Engelsk i Dag.
Det var et frygteligt Stormvejr, der er sket mange Ulykker. Taget fløj af Kristiansborg og dræbte 2 Mennesker. Ellen ringede i Aften, hun vil gerne komme hjem paa en Uges Ferie fra 12. Marts. Man kan faa billige Billetter. Saa har vi det at glæde os til. Nu kommer Moster Helga vel snart

19. Onsdag. I Dag, da vi kom op, var Jorden hvid og der var lidt Frost hele Dagen og Solskin.
Jeg beg. paa den kønne Klokkestreng med Mønster fra Anna V.

20. Torsdag. Der blev ringet Kl. 3, at Moster Helga var paa Posthuset. Et Held at vi og Bilen var hjemme. De skulle ha' ringet fra Hullegd., men havde ikke gjort det. Kirsten ringede til Aften, da var Helga jo vel installeret, nu i denne Tid har vi jo Tid til at snakke

21. Fredag. Det var Regn og Snask, men lunt inden Døre. Vi inv. Katrine ud til Eftm. Kaffe og ellers skete der ikke noget særligt, vi raflede en Del

22. Lørdag. Helga og jeg tog med Rutebil til Ringsted, hvor Ib kørte os over til Valborg. Hun saa godt ud og var vist glad for vort Besøg. Bagefter skulle vi ud hos Ingrid og drikke Kaffe og spise. Som altid var hun munter og glad og meget virksom med Strikkepindene, hun havde en yndig strikket kjole paa, som hun havde strikket siden Jul. Skønt hun nu er Sygeplejerske, hun er vist rap til alt. Ib kørte os hjem, nemt og behageligt

23. Søndag. De kom hjem fra Merløse til Kaffe og blev Resten af Dagen. Børnene var saa søde hele Tiden, saa det var meget vellykket. Dagny var her ogsaa, hun har jo ikke saa mange at komme hos mere

24. Mandag. I Dag pakkede Helga, hun skulle videre til Grenaa og saa til Ester og Søren. Det var morsomt at ha' hende i Besøg, nu er det saa Meningen, hun vil flytte hjem i sit Hus, naar hun kommer tilbage, hvilket jo nok vil være klogt - mens de er saa gode Venner, Laila lader til at være helt rigtig.
Vi var til "Slankekursus" om Aftenen og Bilen gik i staa, da vi naaede derud, saa vi maatte køre med Rut hjem

25. Tirsdag. Til Engelsk. Nu maa vi jo til at tænke paa, hvad vi spiser, saa vi kan tabe os til Mandag, godt Helga har været her

26. Onsdag. Til Rigmors 50 Års Fødselsdag om Formd., der kom og gik mange Mennesker. De kom med Bilen efter Kaffetid og jeg kørte med og købte nogle Slankeprodukter i Brugsen. Skrev Brev til Ellen og syer paa Kolokkestr.

27. Torsdag. Elise ringede, om vi kunne have hendes Kat i næste Uge, saa ville de komme med den paa Søndag.
Om Aftenen i Roskilde og høre Klejs

28. Fredag. Der siges, at vi i Aar har haft den mildeste Vinter i100 Aar. Vi var i Hvalsø om Formd. i Eftm. lavede jeg igen en Krans af tørrede Blomster, det er vist d. 5. af den Slags

29. Lørdag. Hans kom ved Middagstid og laante Bilen, han skulle til Glostrup og se paa en Anhænger og sætte bag paa Cyklen

30. Søndag. Om Formd. i Kirke og høre Thorgaard, om Eftm. kom Elise samt Susanne med Mand og Børn til Kaffe og lidt senere kom de fra Rosk. til Kaffe og Aftensmad. Elise blev her om Natten

31. Mandag. Vi skulle op hos Møller Andersen Kl. 10 og havde Elise med til Roskilde. Katten blev her og befinder sig aldeles storartet. Om Aftenen til Slankekursus, vi havde hver tabt os 1 kg., hvilket jo var særdeles tilfredsstillende. Bagefter besøgte vi Dagny

 

  Februar

1. Tirsdag. Til Engelsk. Nu er det lidt Frostvejr og et tyndt Lag Sne, men en lille Smule skal vi vel have

2. Onsdag. Ude hos Birte og blive Permanentet a 149,50.
Om Aftenen til Kirkeskole, der var mange Mennesker og vi fik Grundtvig godt belyst af

3. Torsdag. I Dag 4o Frost. Jeg snakkede med Moster Inger, for deres Skyld maa vi komme, hvornaar vi vil. Jeg talte mit Regnskab (Pens.) sammen, vi har faaet omtrent 38.000 i 82, slet ikke saa daarligt

4. Fredag. Hans og børnene kom med Rutebilen til Aften. H. og jeg fik et Slag Krible x, da Børnene var kommet i Seng. Hans vandt med 1

5. Lørdag. Anker - Hans og børnene var i Brugsen og paa Lindeskovhus med 1 Fl. Vin. Anker og jeg var til Spisning hos Ejnar og Karen, vi var 10 og det var en meget hyggelig Aften. Der er faldet et tykt Lag Sne

6. Søndag. Hans og Børnene tog afsted lige efter Middag, vi naaede lige Toget 1 Min. før det gik. Senere hentede vi Elise i Osted

7. Mandag. Selv om det baade sneede og blæste gik Elise og jeg en lang Tur. Vores Slankekkursus blev aflyst, Føret er ogsaa meget daarligt. Jeg var glad for, at vi kunne blive hjemme. Helga ringede og skulle høre, hvornaar vi rejser til Bornh., men det ved vi jo daarligt, det kommer jo ogsaa an paa Vejret

8. Tirsdag. Som sædvanlig til Engelsk. Og Anker kørte Elise og hendes Kat til Lejre, skønt Føret er ret daarligt, gik det jo godt. Det er stadig koldt omkring 5o, saa lidt Vinter faar vi da

9. Onsdag. Vi var til Møde i Jakobskirken i Roskilde, Pedersen - Hans Anker Kofoed og Jørg. Olsen talte om Grundtvig

10. Torsdag. Til P. N. Møde hos Ingrid Frandsen. Bagefter var vi inde hos Bodil Due og sige til Lykke med den lille. Jeg snakkede med Ki. om Aftenen, hun var i godt Humør og glædede sig til at flytte. De vil jo gerne laane Bilen nogle Dage. Børnene havde jo været meget begejstrede for at være herude, men saa var der kommet en lille Rynke i Uffes Pande og han havde sagt "men Kartoflerne var altsaa lidt haarde"

11. Fredag. I Nat har det frosset ca. 10o, og der er et meget fint Vinterlandskab. Vi var en Tur paa Biblioteket og paa Plejehjemmet

12. Lørdag. Hans kom til Morgenkaffe, han vil gerne laane Bilen nogle Dage, de vil beg. at flytte. Annie ringede, at Henn. ville komme og hente os, det er ogsaa længe siden, vi var der. Vi legede Dr x og havde Morfar, altsaa Sv. Hansen. Jeg syntes Jane er meget dygtig til det, og eftertænksom. Hun sa' "x ryger Pibe, x har Bolcher og x har en Fodskammel. Der var ingen, der hviskede noget til hende

13. Søndag. Fastelavn. Vi var i Kirke og hørte Pastor Stockholm. Det er stille, klart Solskinsvejr, men det har frosset 16o i Nat, saa det er godt, vi har tømt Vaskemaskinen

14. Mandag. Nu har Hans jo Bilen, saa vi kørte med Rut til Slankekursus. Anker havde tabt sig 1½ Kg og jeg et ½ saa det var jo pæne Resultater.
Skrev til Ellen

15. Tirsdag. Meget fint Vejr, da jeg i Dag gik til Engelsk, fint snehvidt Landskab saa langt Øjet rakte, kun faa Graders Frost

16. Onsdag. Jeg har travlt med at pakke sammen og ordne Huset lidt, for i Aften skal vi jo rejse. Har faaet Indbydelse til Marie Mortensens 75 Års Føds. d. 11. Marts - har takket.

Dejligt stille Vintervejr. Hans hentede os og vi var i Roskilde ved 8 Tiden. Anna hostede meget. Der stod alt jo i Flytningens Tegn. Søndag Morgern skal de være ude af Huset. De glæder sig. Saa det er nok sidste Gang, vi ser dem i det Hus. Vi gik ombord ved 11 Tiden og havde en meget rolig Rejse. Vi var inde 630

17. Torsdag. Vi tog med Rutebil til Sandkaas, hvor vi blev godt modtaget af Anna V. og Rikke. Vi sov en god Middagssøvn og bagefter gik jeg Tur med Rikke. Alle fra Hullegd i Rø, samt gl. Falkenberg, Edel og hendes søn kom og spiste dejlig Kyllingesteg og Trifli. Vi havde en hyggelig Aften

18. Fredag. Jeg gik en lang Tur med Rikke og havde nær ikke fundet hjem igen. Edel kom og hentede os og Anna V. til Værmelandsgd, hvor vi drak Kaffe. De kørte til Aften.
Vi beg. at spille Kr. x

19. Lørdag. Jeg var med en Tur i Byen om Formd., købte et Par Blomster til Inger og en til Bente, hvor vi skal i Morgen. De var her fra Bukkegd. om Aftenen og lille Ole var her og underholdt os det meste af Dagen, dukkede saamænd ogsaa op helt alene Kl. 10 om Aftenen

20. Søndag. Om Eftm. var vi til Kaffe hos Niels og Bente, hun laver lige saa god Æblekage som Emilie. Bertha og Andreas var der ogsaa, saa Snakken gik godt. Vi maa jo stadig beundre Bente for hendes eksplosive energi ved Væven, det er helt ubegribeligt, alt det hun har faaet lavet. Folkedansedragt med Underskørter og Forklæde, som alt bliver syet i Haanden. Vest til Niels (i 16 Farver) o. s. v., det er altid morsomt at komme der

21. Mandag. Om Eftm. gik jeg op til Ester Larsen, det var saamænd strengt for Vinden var imod og der er opad hele Tiden. Jeg synes, de maa have det uendelig trist, de to Søstre, men saadan føler de det maaske ikke

22. Tirsdag. Vi var hjemme hele Dagen og spillede meget Kr.x, det bliver vi vel aldrig kede af

23. Onsdag. Jeg havde en lang Samtale med Kusine Marie, vi ville jo gerne set hende, men hun er saa optaget. Vi var inviteret til Hullegd. til Eftm. Kaffe og Resten af Dagen. Vi blev meget godt modtaget af Laila, hun var meget gæstfri, har medført et Par Piger paa 8 og 10 Aar, saa nu er der Liv i Huset igen. Anna V. var der ogsaa, saa for en Gangs Skyld var vi 4 Søstre samlede. Vi havde en hyggelig Dag, selv om det maaske ikke passede Joh. saa godt

24. Torsdag. Saa blev det den sidste Dag og vi maatte have de sidste Spil. Vi har været meget heldige med Vejret hele Tiden. Vi var paa Bukkegd. og spise til Aften inden vi rejste

25. Fredag. Efter en fin Rejse naaede vi Roskilde lidt forsinket Kl. 8. Bilen stod paa Hestetorvet.
Vi var daarligt kommet hjem og havde faaet vores Kaffe, før Julie Kock Hansen ringede og gerne ville komme her saa snart som muligt, de har haft saa megen Modgang, hun har været syg og trængte meget til at komme hjemmefra. Saa hun kommer allerede d. 3. Marts.
Ellers har jeg haft travlt medat ordne vort Tøj, snakke i Tlf. o. s. v. Vi havde en dejlig Ferie, men nu er det da rart at være hjemme igen

26. Lørdag. Jeg gjorde lidt rent, vaskede og bagte Grahamskiks, som blev meget lækre. Ringede til Inger og ønskede til Lykke - samt fortalte, at Anker havde tabt sig 1 kg ell. saa

27. Søndag. Vi var i Kirke, kørende med Helge.
Ellers en meget rolig Søndag, jeg har saa travlt med Haandarbejde

28. Mandag. Trods vores Ferie havde vi da tabt os, Anker ret meget og jeg 300 gr.
Jeg har haft travlt med at ordne forskelligt inden Ellen kommer i Morgen. Det var meget taaget i Dag, saa vi er spændt paa Vejret i Morgen

 

  Marts

1. Tirsdag. Flyveren ankom til Tiden. Anker hentede Ellen paa Lejre St., men det var meget taaget at køre. Rigmor og Tage var her og vi fik en meget munter Aften sammen

2. Onsdag. Ellen var ude at prøve Bilen om Formd. Om Eftm. kørte vi til Himmelev og besøgte dem for første Gang i deres nye Hus, hvor de nu er kommet i Orden und. paa Ki. Værelse. Ellen syntes meget godt om Huset, det gjorde vi da ogsaa. For en Gangs Skyld blev vi der til efter at Børenene var kommet til Ro

3. Torsdag. I Dag kom Julie Kock Hansen, hun er af sin Læge blevet tilraadet et Landophold. De har haft Modgang og Sygdom, jeg haaber, hun maa faa det bedre, hun er meget sød.
Vi inv. Dagny - Erna - Inga - Karen - Katrine og Ester til Eftm. Kaffe. Om Aftenen blev der endelig Lejlighed til en Kriblekr.

4. Fredag. Vi var i Merløse fra Eftm. af. Vi hørte et Baand, hvor Jane sang og Jesper optraadte med engelsk Sang og Guitarspil. Ellen blev saa begejstret, saa hun laante Baandet med hjem. Og da vi legede Doktor Eks, havde vi Dagny. Jesper sagde: "Eks har en Dame til Mand", han mente naturligvis Erna. Han sagde ogsaa "Eks har 2 Krøller". Jeg har helt glemt at skrive, at Ellen kom hjem, spækket med Penge, alt hvad de skyldte 26.000 + 4000 i Renter. Det maa jo gaa dem godt, al deres Gæld paa Huset er betalt - men de har vel ogsaa arvet lidt

5. Lørdag. Vi var inde hos Eilev og Mille til Eftm. K., og om Aftenen hos R. og Tage og spise Bøf og Svedskedessert. Karen - Kamma og Rut + mange flere kom i Løbet af Aftenen, saa nu har Ellen da været sammen med mange i Fam.

6. Søndag. De kom fra Merløse til Middag samt Hans og Anna, jeg havde jo ventet 5 fra Roskilde, da Ki. Mor ogsaa er der, men Uffe var syg, saa de kom ikke. Anna var vist heller ikke rigtig rask

7. Mandag. Ja, saa var det den sidste Dag og Ellen pakkede sammen. Vi var hjemme hele Dagen og fik spillet de sidste K.x er. Ellen har snakket en Del med Julie og synes, hun er saa sød. Det synes vi andre jo ogsaa - og meget fordringsløs

8. Tirsdag. Vi kørte Ellen til 831 Toget, saa var den gode Tid forbi. Jeg tror, Ellen nød det meget. Bagefter var jeg til Engelsk for sidste Gang, desværre i denne Omgang

9. Onsdag. Jeg bagte et Par Æblekager og gjorde rent i Stuerne. Om Eftm. til Damefrisør

10. Torsdag. Jeg bagte en Masse Horn for vi skulle jo have P. N. Møde i Dag, jeg havde dækket til 17, men vi var kun 13, Kirsten Land kom efter Kaffen. Der er blevet malet Brædder ude i Salen i flere Dage, saa nu sker der altsaa noget

11. Fredag. Vi havde 5 Piger inde til Kaffe, for de frøs ude i Salen

12. Lørdag. De kom fra Roskilde til Middag. Det var dejligt Vejr og her var Masser af Folk til at arbejde paa Salen. Jeg maa sige, de var meget flittige. Vi fik Skinkefrikadeller og Kartoffelsalat + Jordbærgrød til Aften

13. Søndag. Fint Vejr igen heldigvis. Ki. og Børnene gik en Tur til Orupgd. om Formd. og om Eftm. kørte vi til Merløse til Kaffe og Snitter. Vi var tidlig hjemme, for de tog med halvotte Toget fra Hvalsø. Julie var dog gaaet op, hvor er hun dog sød og nem at have

14. Mandag. Jeg vaskede en Mask. hvidt og syede ellers paa noget Dukketøj. Nu er den gode "Sytid" vel snart forbi. Om Aftenen til den slanke Linie, jeg havde mærkværdig nok tabt 1 kg. Anker havde taget 300 gr. paa

15. Tirsdag. Til Morgensang paa Skolen til Ære for Pedersen. Det var meget mildt Vejr i Dag med lidt Regn. Jeg skrev til Ellen

16. Onsdag. Paa Orupgd. til Formdskaffe, jeg med en Blomst fra Augusta

17. Torsdag. Edmund Kock Hansen kom til Middag, han er blevet lidt tyk, men vi kunne da godt kende ham. Han tog afsted igen til Aften

18. Fredag. Jeg beg. paa Hovedreng. i Øverste Stue, det kan jo snart blive Paaske, saa staar det hele jo stille. Var ogsaa ude og rive lidt sammen i Haven. Hans og Børnene kom til Aften. Ki. var til Fest

19. Lørdag. Henn. og Jesper kom ved 9 Tiden, H. skal jo hjælpe til paa Salen. Ki. kom midt paa Formd. Kl. 1230 skulle vi jo til Orupgd., det var en meget fornøjelig Dag med Frokost oppe hos Kaj og Ki. ved "Tag selv Bord" og bagefter Kaffe nede hos Helge - og Suppe inden vi skulle hjem. Vi sang en Masse Sange og Moster Inger havde sendt en Hilsen med M. Ord, som hun er sa dygtig til. Vi var hjemme ved 8 Tiden

20. Søndag. De første beg. paa Salen allerede ved 7 Tiden. Det var Tørrevejr, men ret koldt. De sluttede ogsaa ved Frokosttid, det er gaaet godt, de har faaet lavet meget. Saa H. og Jesper kørte hjem efter Spisetid og tog Ki. og Anna med til Hvalsø. H. og Uffe tog en lang Middagssøvn og tog afsted til Aften. Kamma og Dagny her og se paa Salen

21. Mandag. Jeg lavede 20 Fl. Solbærsaft samt vaskede 1 M. hvidt og gjorde færdig rent i øverste Stue. Om Aftenen til Slankek., jeg stod ved det samme, Anker havde tabt 500 gr. Nu skal Julie jo snart rejse, hende vil vi da savne. Hans laante Bilen

22. Tirsdag. Jeg gjorde rent i Børnev. Julie syede min nye Kittel op. Det er koldt og blæsende, i Dag sneede det saamænd ogsaa

23. Onsdag. Jeg afrimede Fryseren. Hans kom og hentede os, vi skulle se Anna gøre Gymnastik i Roskilde. Var bagefter med hjemme og fik dejlig Mad. Hans kørte os saa til Lejre

24. Torsdag. Julie rejste til Middag. Jeg gjorde saa Hovedreng. paa hendes Værelse

25. Fredag. Maggie og Emma kom til Frokost og de kom fra Roskilde til Aften

26. Lørdag. De beg. at arbejde paa Salen fra Morgenen af. Vejret var godt, men køligt. Jesper og Henning kom ved 9 Tiden, saa vi var mange til Frokost.
De tog Skorstenen ned fra Fyret, saa det buldrede og bragede, saa vi maatte lukke for det, vi vidste jo ikke, hvad der kunne ske - og Maggie kunne slet ikke sove

27. Palmesøndag. Vi fik da lukket op for Fyret igen og der skete ikke noget, Smeden kommer i Morgen og ser paa det. Det sneede noget af Formd., saa vore "Folk" havde ikke det bedste Vejr, men de arbejdede flittigt alligevel. Hans syntes i Grunden, det kunne være rart at været Haandværker. De tog afsted til Aften, og Freden sænkede sig

28. Mandag. Fru Paludan kom til Frokost. Vi var til Kursus om Aftenen og havde begge tabt os

29. Tirsdag. Anna V. ringede, hun ville komme her d. 16. April til Aften. Jeg glemte at skrive at Maggie blev daarlig, Mavesaar, og kom paa Sygehuset i Gaar, det var kedeligt. Og Rigmor har sendt afbud, hun er syg. Saa vi bliver fri for at flytte ud i denne Omg.
Jeg bagte Smaakager i Dag og var til Damefrisør

30. Onsdag. Fru Paludan rejste. Inga og Fru Olesen kom

31. Torsdag. Her var ikke saa mange til Salen i Dag. Jeg gav Eftm. Kaffe

 

  April

1. Langfredag. Hans var hjemme og arbejde paa Salen.
Her blev raflet og spillet Kr. Kryds. Fint Vejr

2. Lørdag. I Dag rigtig koldt og regnfuldt, men trods det var der mange herude, de plantede en Del smaa Træer bagved Salen i Stedet for det, de har rykket op. Vi havde 12 herinde til Kaffe og de var glade og veltilpasse ved alt det, de har udført

3. Paaskedag. Graat og kedeligt Vejr. Anker i Kirke.
Fru Olesen og jeg har spillet mange K.xer, men hun er jo ikke saa udspekuleret, men har da vundet et Par Gange

4. Mandag. I Dag skinnede Solen det meste af Dagen. Fru Olesen rejste om Formd. Jeg beg. at vaske paa noget af den store Bunke, jeg har liggende

5. Tirsdag. Saa rejste Inga og Emma. Vi fik strøet Gift i Gaarden og andre Steder. Gjorde rent paa Morgenrøden

6. Onsdag. Saa blev Jonna og Karl hentet af Niecerne, nu har vi ogsaa haft Gæster lige siden 1. Marts. Jeg gjorde rent i Badev. Om Aftenen til Sl. Kursus, Anker hvde tabt 200 gr., men jeg taget 800 gr. paa. Bagefter var vi paa Biblioteket og hos Inga

7. Torsdag. Gjorde rent i Sovev. Om Eftm. var vi i Brugsen og paa Plejehj. Jeg skrev et Brev færdigt til Ellen. Anker oppe med en Flaske Sherry til karl

8. Fredag. Gjorde rent paa det lille Toilet samt rullede en Masse Tøj

9. Lørdag. Koldt og kedeligt Vejr. Lillian var inde og drikke Kaffe, hun malede ude i Salen, det er vist det sidste, altsaa foruden Gulvet

10. Søndag. I Dag havde jeg jo for første Gang i lang Tid, Tid til at tage i Kirke, men saa var der jo ingen Gudstjeneste. De kom fra Merløse til Eftm. Kaffe og vi skulle jo ud og se paa Salen o. s. v., men pludselig kommer Jesper skrigende og grædende, for Jane var sunket i Møddingen. Dog kun til Livet, men hun græd jo og lugtede grimt - og sikke hendes Tøj saa ud. H. og A. fik travlt med at vaske. Men vi maatte slet ikke snakke om det for Jane. Hun fik mine sorte Bukser paa, for hun kunne jo ikke gaa uden Tøj. Henn. fik dog skaaret vore Syrener ned

11. Mandag. Jeg gjorde rent paa "Jomfruburet". Om Aftenen til slankek., hvor jeg havde tabt de 800 gr., jeg havde taget paa i Paasken. Anker har nu tabt 12 u og jeg ca. 7, det synes vi er flot. Vi var hos Dagny bagefter og drak Te, hun vil jo gerne vi kommer engang imellem

12. Tirsdag. Gjorde rent paa Loftet og Trappen. Det har været meget kedeligt Vejr i Dag rigtig vaadt og koldt. Jeg gjorde rent paa Loft og Trappe og sad i Eftm. og fik rettet den Klokkestreng, hvor jeg havde lavet en Fejl

13. Onsdag. Rulle og stryge lidt. Anker til Barber

14. Torsdag. Hovedr. i Køkkenet. Til P. N. Møde hos Pedersens

15. Fredag. Gjorde færdigt i Køkkenet og hængte Gardiner op

16. Lørdag. Lavede lidt til med Mad til Søndag.
Hentede Anna V. i Osted til Aften. Hun kom lige fra Marienlyst og var temlig optaget af det. Havde lavet et fint Smykke af Perler og ogsaa noget Læderarbejde, havde hørt gode Foredrag, men ikke mødt nogle Mennesker, hun brød sig særlig om

17. Søndag. Vi var alle 3 i Kirke. Anna V. syntes godt om Præsten. Var ogsaa interesseret i Efterskolen, som en Mulighed for Edels børn. De kom fra Ringsted til Eftm. Kaffe og blev Resten af Dagen. De kørte ved 9 Tiden og tog Anna V. med

18. Mandag. Jeg beg. at rydde ud og gøre rent i Hverdagsstuen. I Morgen kommer Maleren og saa skal jeg jo til at tapetsere. Jeg fik vasket og ordnet Gardinerne, det var godt Tørrevejr, saa Folk havde travlt i Marken. I Aften til slankek., hvor vi altsaa var gaaet den gale Vej, jeg med 300 Anker med 800 gr.

19. Tirsdag. Flemming kom og malede, han tog da kun 300 for det, det var ikke galt. Og saa gik jeg i Gang med at tapetsere, det lysner sandelig i Stuen. Henn. var inde og flytte Klaveret frem. Jesper er beg. at faa Sovemedicin, han kan ikke falde i Søvn og Aftenen

20. Onsdag. Jeg blev færdig med at tapetsere til Middag, det var noget godt kraftigt Tapet, oven i købet vaskbart. Henn. var inde og hjalp os at faa Tingene paa Plads igen, godt han kører forbi hver Dag

21. Torsdag. De fleste her er vist færdige med at saa nu. Jeg tog fat paa Stuen til Gaarden, saa nu hjælper det snart. Men hvor har vi haft mange Myrer i den senere Tid. Og Vingemyrerne er begyndt, slet ikke morsomt. Brev fra Ellen i Dag. Og saa var her en Montør og ordne Gassen til Salen

22. Fredag. Jeg til Damefrisør. Da vi kom hjem, ringede Elise, at hun ville komme om Aftenen, det var jo meget hyggeligt

23. Lørdag. Det var helt fint Vejr. Elise gik Tur og sov til Middag paa Særløse Kirkegd. Vi andre var til Dagnys Føds. om Eftm. Om Aftenen hyggede vi os med Elise og Katten

24. Søndag. Margot kom Kl. 10 og Hans og børnene kom til Middag. Efter Middagssøvnen kørte vi en Tur til Aunsø, Vejret var ret godt, men ingen Sol. Børnene var ualmindelig søde og glade i Dag. Margot tog afsted før Spisetid, alle de andre 1931. Det var rart at se Elise igen

25. Mandag. Jeg gjorde rent i Gangen og om Aftenen til det næstsidste Sl. Kursus, Anker havde tabt 500 og jeg 600 gr., særdeles opmuntrende. Paa Hjemvejen kiggede vi ind hos Karl, hvor man lavede Guirlander i Metervis, men da de var mindst 40 om det, kørte vi igen

26. Tirsdag. Vi maatte tidlig op Morgensangen skulle begynde 1/4 i 7. Heldigvis var det stille og mildt. Der var mødt ca. 100 Mennesker, men der var dækket i hele Huset og Kaffe og Brød i Massevis.
Efter det var vi en Tur i Hvalsø og saa skulle vi jo ud paa Skolen til Festmiddag Kl. 1730.
Det hele foregik meget tvangfrit og fornøjeligt. Vi sad nok ved Bordet i 4 Timer, vi sang mange Sange fra Højsk. Sangb. og to, der var lavet til Lejligheden. Desuden havde mange jo Ordet. Bagefter Kaffe - Dans og Suppe til Afslutn.

27. Onsdag. Det var rigtig kedeligt, koldt og blæsende Vejr, jeg var ikke udenfor en Dør, men begyndte at gøre Køkkenskabe rene og skrev et Brev færdigt til Ellen

28. Torsdag. Jeg tapetserede i nogle af Skabene og malede Skuffer

29. St. Bededag. For første Gang i mange Aar havde vi ingen Gæster. Vi var i Kirke

30. Lørdag. Ret godt Vejr. Vi skulle til Himmelev sammen med dem fra Merløse til Frokost, Ki. Mor var der og de havde lavet en særdeles lækker Frokost. Da Uffe var mæt, gik han jo fra Bordet, men fik saa Øje paa noget mere, han ville ha'. Da vi sa' til ham, jamen du er jo færdig, svarede han "nej, det er jeg ikke, for mine Fingre er fedtede endnu". Børnene fik noget Tøj at klæde sig ud i, det var jo vældig sjov, de blev endda fotograferede i det. Vi kørte hjem til Aften

 

  Maj

1. Søndag. Det var dejligt Vejr med Sol, det har det ikke været længe. Jørg. Kristensen var her og fræse vores Urtehave, det tog han 200 Kr. for.
Om Aftenen til Salmesangsaften

2. Mandag. Jeg gjorde rent i Spisekamret, saa haaber jeg ikke, der kommer nogen Udyr mere.
For sidste Gang til Slankekursus, men Rut syntes, vi skulle komme hen hos hende og blive vejet en Gang om Maaneden - saa vi ikke skulle sløje for meget af. Maaske en god Ide. Bagefter var vi hos Inga med Rabarber. Dagny var der ogsaa, saa der blev jo rigtig snakket

3. Tirsdag. Gjorde rent i Kælderen

4. Onsdag. Nu har det regnet og været hundekoldt i 3 Dage, det begynder at blive kedeligt. Jeg gjorde lidt rent i lange Gang og W. C., det er slet ikke Vejr til at være ude

5. Torsdag. Endelig saa vi Solen. Per ringede om han maatte komme i Weekenden, det er ogsaa længe siden, vi saa ham

6. Fredag. Dejligt Vejr hele Dagen. Vi satte Kartofler om Formd. Om Eftm. i Hvalsø og i Brugsen

7. Lørdag. Per Andersen kom til Frokost. Han har en mærkelig Ide om Folks Økonomi, han mener, at alle Mennesker har Masser af Penge - ellers kan de faa alt hvad de vil paa Bistandskontoret. Der kunne sikkert blive en mægtig Diskussion mell. Hans og ham

8. Søndag. Anker og Per i Kirke. Holger og Huusman her og kalke til Kl. 2. Per tog afsted henad Aften

9. Mandag. Vi satte Løg - Ærter - Guler. og Salat, nu var Vejret for en Gangs Skyld godt

10. Tirsdag. Jeg gjorde min store Klokkestreng færdig, det var rart at blive helt færdig med den

11. Onsdag. Jeg bagte Smaakager og Uppraas. Hans kom til Aftenmed Børnene. Ki. er til Møde

12. Kr. Himmelf. Dag. Vi var i Kirke, Bodil er beg. igen.
Vejret var nogenlunde, og vi var en Tur i Skoven, den er dejlig nu. H. og Børnene tog som sædvanlig afsted tidlig og bagefter aflagde vi Dagny en Visit

13. Fredag. Vi var en Tur i Hvalsø efter Okker og Laas til en Perlekæde, den kostede saamænd 18 Kr.
Jeg beg. at kalke det gule omkring vinduerne

14. Lørdag. Gjorde mig færdig med at kalke og var i Haven og saaede nogle Sommerblomster, bare de ikke drukner ei alt det Regn

15. Søndag. Jeg stegte en lille Flæskesteg for Elise kom jo, og hun er saa glad for Mad. Vi gik en dejlig Tur i Skoven og hun tog afsted 1931

16. Mandag. Jeg var i Haven det meste af Dagen. Vejret var dejligt, men til Aften kom der en mægtig Tordenbyge. Uha, alt det Vand

17. Tirsdag. Fru Barmer kom, hun er helt hysterisk med Katten, saa jeg kommer nok til at flytte hende ned

18. Onsdag. Jegrinede til Ki. om min Sang, men hun havde ikke Tid at snakke med mig. Jeg til Damefrisør

19. Torsdag. H. P. Jensens kom til Frokost. Om Eftm. til P. N. Møde hos Ester, saa hjem og give dem Mad og bagefter til Janes Fødseslsdag. Som sædv. havde Annie lavet fine Kager med Lys og Flag og Jane var meget glad

20. Fredag. Jeg har jo lidt travlt med at lave til til Pinse - og snakke med vore hyggelige Gæster. De nye maatte ned i sovev., hun er lidt allergisk overfor Katten og kan daarlig tage Trappen. Vi var i Brugsen og paa Biblioteket

21. Lørdag. Bjaller kom om Formd. Grete Paludan samt Mor og Datter kom til Eftm. Kaffen

22. Pinsedag. Anker var i Kirke, jeg maatte jo blive hjemme og stege Flæskesteg. Vejret var tørt, men ikke særlig varmt. Det var Tordenvejr Lørdag Nat

23. Mandag. Fam. Paludan tog afsted efter Middag. Helt fint Vejr, Gæsterne kunne da sidde ude. Jeg var en lille Tur paa Møllen. Fru Goldschmit kom.
Jeg skrev et lille Brev til Martin

24. Tirsdag. Fru Goldsmith rejste om Formd.

25. Onsdag. Jeg afrimede Køleskab og vaskede en M. hvidt. Vi ventede Elise, men hun ringede til Aften, at hun havde været for træt. Jeg snakkede med Helga, der havde været lidt Fest paa Hullegd. paa hendes Guldbryllupsdag

26. Torsdag. Bjaller fandt pludselig paa, at nu ville han rejse hjem. Hans Nerver var i en meget daarlig forfatning, men han er nu ikke én, man kommer til at bryde sig om. Elise kom til Frokost, hun havde jo haft en dejlig Tur og var helt forelsket i Paris. Fru Jensen har det ikke godt, saa de bliver nødt til at rejse i Morgen. Fru Barmer er meget vred paa dem. Han snakker for meget

27. Fredag. Jensens rejste om Formd., saa nu kan Fru Barmer faa lov at snakke

28. Lørdag. Alle vore Børn kom jo hjem til den store Indvielsesfest og Ringridning. Vejret var som sædvanlig graat og regnfuldt, men dog stille og mildt. Saa det hele gik meget godt. Børnebørnene var meget søde allesammen. Der foregik jo meget i Salen bl.a. blev der solgt en Masse fine Pakker, saa der kom næsten 2000 Kr. ind. Der blev spist Rabarbergrød og drukket Kaffe, leget og danset

29. Søndag. De tog hjem om Formd. fra Roskilde, for der skulle være Fest i Børnehaven - og for en Gangs Skyld skinnede Solen om Eftm. Fru Barmer ville saa gerne ud og køre i Skovene, det gjorde vi saa en lang Tur til bl.a. Skjoldnæsholm og Fjernsynstaarnet, saa troede jeg, hun ville betale lidt til Benzin, men det gjorde hun nu slet ikke

30. Mandag. Koldt og fugtigt. Jeg bagte Franskbrød og rullede en Del, for ud kan man jo ikke komme. Om Aftenen kørtre vi med E. og Karen til Møde paa RUC. Det ligger i hyggelige Omgivelser og Rektor Boel Jørgensen var meget charmerende, synes jeg. Det var interessant at høre om, hvordan det blev drevet "Fra ganske paalidelig Kilde". Jeg ringede til Anna V.

 

  Juni

1. Onsdag. Den første rigtige Sommerdag. Vi var i Lejre efter Kunstgødn. og var ellers i Haven

2. Torsdag. I Dag 21o men graat indimellem. Vi fik saaet Kunstgødn. i Haven og sat lidt Kartofler og fik Urtehaven nogenlunde i Orden. Den er klæg og tung i det i Aar

3. Fredag. Vi flyttede ud af Sovev. og op paa "Jomfruburet". Ellen J. Svendsen kom til Aften

4. Lørdag. Th. Jensens kom til Frokost, deres Børn kørte dem ud og spiste Frokost her og drak Kaffe.
Det er koldt og regner igen, rigtig trist

5. Søndag. Stadig kedeligt Vejr, vore Gæster kan daarlig være ude. Vi har Annonce i i Dag, men kun én har ringet - og det skal være i August. Vi kørte Fru Ellen til Lejre og var bagefter til Aftengudstjeneste og senere til Kaffe hos Astrid og Henning

6. Mandag. Var i Haven det meste af Dagen og fik da saaet det sidste. Det var Tørvejr hele Dagen med en Del Sol. Var hos Rut og blev vejet. Anker tabt lidt jeg taget lidt paa

7. Tirsdag. Til aabent Hus hos Inga i meget dejligt Vejr. Først var vi en Tur paa Aunstrup efter 20 Fl. Liter.
Skrev til Ellen

8. Onsdag. Dagny havde inv. os til Kaffe for at snakke med Eline og Gudrun, dem har vi ikke set i mange, mange Aar. Var ogsaa en lille Tur paa Plejehjemmet

9. Torsdag. Hans ringede og inv. os derop d. 14

10. Fredag. Det blæste lidt koldt i Dag, men var da Tørvejr

11. Lørdag. Vore Gæster pakkede sammen i Dag, deres "Børn" hentede dem og spiste Frokost her. Saa er vi alene igen, det er helt mærkeligt paa denne Tid. Vi kørte til Merløse til Kaffe og var der Resten af Dagen, det var rigtig dejligt Vejr

12. Søndag. Jeg arbejdede noget i Haven, fik bl.a. lagt Halm mellem Jordbærrene

13. Mandag. I Hvalsø efter Maling og i Dumpedal efter nogle Planter, men det er meget billligere paa Aunstrup. Jeg beg. at male Vinduer

14. Tirsdag. Jeg malede Vinduer og vi var paa Aunstrup efter Pelargonier til 5 Kr. Stk. Om Eftm. kørte vi til Roskilde, jeg købte en Kjole til 278 Kr., hvilket vist er billigt. Saa var vi bagefter til Uffes Fødselsdag, vi havde Masser af Rabarber med til Børnehaven og Stikkelsbær til Kirsten. Vi kørte selv og det gik jo meget godt

15. Onsdag. Hans ringede, at de ville gerne ha' flere Rabarber, hvis vi havde - saa nu er der ikke meget mer derude. Th. Jensen ringede og spurgte, om vi havde fundet hans Kones Tænder, for de var ikke derhjemme. Saa Anker maatte ud og rode i alle Bleerne, men der var nu ingen. Saa maa hun ha' en ny Undermund. Jeg malede Vinduer færdig og var i Haven

16. Torsdag. I Dag beg. jeg at feje Spindelvæve ned i Staldene, saa der dog kan se lidt ordentligt ud til vore Festligheder. Til Aften kom der en god Regn, det er saamænd ogsaa ved at være lidt tørt ovenpaa. Men gid vi kunne faa lidt Varme. Jesper har saa meget Høfeber i denne Tid, det er kedeligt

17 Fredag. Bagte franske Vafler

18. Lørdag. Vi blev inv. op hos Dagny til Kaffe, for at være sammen med Folke og Ester + Rut og Frederik - Karen og Sigrid Langkærs søster

19. Søndag. Anker var i Kirke, jeg turde slet ikke tage med, for jeg har gaaet med Mavepine i nogle Dage. Ellers en meget rolig Søndag med rigitg Sommervejr

20. Mandag. Rosenbjergs kom til Eftm. Kaffe. Henn. her indom og skære lidt Grene af, han havde Tagetes med. Jeg bagte lidt til Fødselsdagen. Her kom 2 Pakker fra Sydslesvigerne

21. Tirsdag. Jeg har haft tynd Mave de sidste Dage og det lader til, at det bliver ved, det bliver man efterhaanden lidt træt af. Jeg skal jo ellers forberede Fødselsdag, er da heldigvis heller ikke syg

22. Onsdag. Ja, saa blev man altsaa 75. Jeg fik nogle Tabletter fra Doktoren, saa jeg kan blive færdig med den Mavepine, det har da ogsaa hjulpet lidt. Annie og Børnene kom Kl. 9. A. havde lovet at hjælpe mig, det var ogsaa dejligt. Og Børnene var saa søde og nemme hele Dagen. Nu skal jeg se, hvor mange her var om Formd.: Katrine - Dagny - Inga - Erna - Karen Marcussen - Birte - Mette og deres Karl - Jette og Lisbeth samt Gunhild. Jeg havde da heldigvis rigeligt med Morgenbrød. Om Eftm. kom Kamma med en Blomst og Ebbes Søn og Svigerd. kom og hilste paa. Saa til Aften kom de jo fra Roskilde lidt forsinkede, for Hans havde været til Møde. Saa om Aftenen kom Karen og Ejnar samt Helge.
Og mange ringede til stor Overraskelse Ingeborg Jakobsen, Ellen Wennby - Per - Augusta - Anna V. og til sidst Ellen

23. Torsdag. Jeg redte Senge op til de næste Gæster. Saa midt paa Formd. kom Mille - Kirsten og Ingrid med Vin og Blomster. Heldigvis havde jeg ikke saa travlt, saa det var meget hyggeligt. Hans kom hjem med Bilen, som han havde laant

24. Fredag. Saa kom Emma - Margit og Fru Fernbo, saa nu er vi 7 et stykke Tid

25. Lørdag. I Dag kom de Indbydelseskort, som Hans har trykt

26. Søndag. Anker var i Kirke. Her var 2 Gæster til Rosenbjergs til Middag og Kaffe

27. Mandag. Vi var en Tur i Hvalsø efter Konvolutter, for nu skal de Indbydelser jo afsted.
Vi fik Jordbær til Aften, jeg havde vel Ca. 5
u. ,Jeg havde travlt med at skrive Indbydelser hele Aftenen

28. Tirsdag. Jeg lavede Risengrød til Middag, saa fik de ikke andet - og var vist godt tilfreds. Saa fik vi Madailler til Kaffen. Vi var ude paa Taverna og bestemme Menuen til Guldbrylluppet, det kommer paa 110 Kr. pr. Kuvert. En lille Forret med Ananas og Kyllingesal. - Mør Oksesteg m/Peberrodssalat samt deres egen hjemmelavede Is

29. Onsdag. Det har regnet, saa jeg har plantet lidt flere Blomster i Forhaven og jeg har plukket nogle Stikkelsbær til Fryseren, der er saa mange, men det er der jo hvert Aar

30. Torsdag. "Miss Ellis" skulle jo komme Lørdag, men vi har ikke hørt et Ord, saa det gør hun nok ikke.
Henn. fik en Del Jordbær med hjem - og 4 Pandekager

 

  Juli

1. Fredag. Fru Terup og Birte kom til Frokost.
Der er mange Jordbær nu, men mange er smaa

2. Lørdag. Rosenbjergs rejste Lørdag Formd. og Hr. og Fru Pors kom i Taxa om Eftm., den kørte Fru Fernbo saa hjem med. Hun har været meget uligevægtig denne Gang

3. Søndag. Havde en rolig Søndag med vore Gæster

4. Mandag. Hans hjemme og spise Jordbær. R. og Sverre kom til Aften for at plukke Stikkelsbær. De blev til Aftenkaffe, saa R. og jeg fik en hyggelig Sludder i Køkkenet. De tog Hans med til Roskilde

5. Tirsdag. Nu er det blevet rigtig Sommervejr og der er Masser af Jordbær. Nu er jeg beg. at male Staldvinduer, det pynter skam. Ellen ringede om Aftenen, de var naaet til Leif og havde haft en fin Tur. Margi og Emma rejste

6. Onsdag. Max Hansens og Heidi kom, saa nu er vi 9.
Hos Karls om Aftenen

7. Torsdag. Mine Ankler er ømme og hævede, jeg regner med, at det er alt det plukken Jordbær.
Vi var i Kastholm og blive vejet, jeg havde tabt 1,2 kg. - Anker havde taget 2 kg. paa - ikke saa godt

8. Fredag. Inga var her og plukke Jordbær, spiste Frokost og drak Kaffe her. Det er meget varmt og tørt nu. Jeg plukker Jordbær og maler Vinduer + alt det andet med Mad og Bagning - det gaar fint

9. Lørdag. I Dag rejste Åge Pors og Konen, de var saa søde. Henn. og Jesper kom ved 9 Tiden. H. klippe Hækkene, Jesper underholdt Gæsterne, han var rigtig i sit snaksomme Hjørne, men meget sød.

10. Søndag. Vi havde en fredelig og meget varm Søndag sammen med vore Gæster

11. Mandag. Ellen ringede Mandag Aften, at de kom paa Torsdag ved 6 Tiden. De nød rigtig Ferien og Varmen. Jeg plukker Jordbær saa Sveden driver af mig. Det er meget tørt nu

12. Tirsdag. Fam. fra Merløse kom og overraskede os. H. ville save nogle Grene af og Annie plukke Jordbær. De blev og spiste Frokost og kørte saa. Vi var paa Aunstrup efter nogle flere Blomster. Pelargonierne forærede hun os, de var blevet lidt lange i det

13. Onsdag. I Dag skulle det blive lidt køligere, det var det ogsaa i Formd., men i Eftm. røg den op paa 28 igen. Vore sidste 5 Gæster rejste i Formd., saa jeg fik travlt med at gøre rent paa alle Værelser og vaskede 4 M. hvidt. Plukkede de første Ærter, der bliver vist mange i Aar

14. Torsdag. Havde mange forskellige Gøremaal, bagte Boller og Kage samt plukkede Jordbær - nu er der ikke saa mange mere. Og da jeg ved 5 Tiden var ved at gaa i Bad, kom Bilen med Skotterne - en Time før ventet. Og lige efter dem Bilen fra Merløse. Der blev jo stor Gensynsglæde. Jeg serverede Hønsefrikassé og Jordbær, som blev spist med god Appetit

15. Fredag. Jeg plukkede en Masse Ærter og de andre skiftedes til at bælge. Det er lidt køligere, men stadig tørt, saa vi maa til at vande Haven.
Om Aftenen til Kaffe hos R. og Tage

16. Lørdag. De var alle undt. mig i Hvalsø om Formd. .
Om Eftm. var vi i Himmelev til Kaffe og fin Mad, dem fra Merløse var der jo ogsaa. Det gaar meget godt med Børnene, selv om de bliver lidt udtilbens engang imellem

17. Søndag. Vi var alle undt. Martin i Kirke om Formd.
I Eftm. og Aften har vi alle været i Merløse i dejligt Sommervejr. Alle Børnene rendte rundt omtrent uden Tøj og havde det herligt.
Der var jo saa dejligt i Haven og meget Legetøj baade i Kælderen og ovenpaa. Alt gik meget fredeligt i Dag, men paa Hjemvejen gik vores gamle Bil, som Hans havde faaet lov at laane, i staa. Der var vist ikke mere Olie paa. Saa maatte Noël først køre os hjem, bagefter hente dem, som sad i Folkev. og køre dem til Himmelev

18. Mandag. Vi var i Roskilde og gøre forskellige Indkøb

19. Tirsdag. Det er pludselig blevet koldere, desværre ingen Regn. Derer mange Ærter at plukke og Hindbær

20. Onsdag. Ellen, Anker og jeg hos Dagny til Eftm. Kaffe. Martin var alene i Købhn. Noël og Niels kørte en Tur. Vi har faaet vores Bil igen

21. Torsdag. Vi var alle i Kundby til Eftm Kaffe og fin Mad, det er altid saa hyggeligt at besøge der

22. Fredag. Jeg til Damefrisør og vi var alle hos Ester om Aftenen, saa bl.a. Lysbilleder. Hans og Uffe var her efter Bilen, men han var nær ikke naaet hjem med den, den er vist slidt op

23. Lørdag. Moster Helga kom Lørdag Eftm. Erik kom med Borde - Stole og Porcellæn fra Skolen, Skotterne var med efter det og Ellen skrev alting op. Men det er dejlig nemt, vi kan laane alt derude, en stor Hjælp

24. Søndag. Nu er Vejret dejligt igen, men vi maa jo vande, for at holde Liv i Haven. Knud, Gullevi og 2 Børn kom med Inger og Joh. til Eftm. Kaffe og blev Resten af Dagen. De var her ogsaa til Kaffe fra Merløse. Det gik nu saa godt, vi havde ikke travlt, selv om det var Dagen før Festen. De fik Kalvefrikassé og Frugt med Flødeskum. Bordene blev dækket til 60 til Morgenkaffen og Skaalene med Blomster og Lys. Ud paa Aftenen blev der jo hamret, snakket og gjort ved, og vi skulle jo forestille at være i Seng, men vi nøjedes med at trække Gardinerne for

25. Mandag. Det er ikke til at forstaa, at vi har været gift i 50 Aar, men det har vi jo altsaa. Gode Aar. Det blev en meget festlig Dag med det yndigste Vejr. Ca. 80 var mødt til Morgensang og Kaffe, selv Jakobsens, Hans og Søster og Elsa, saa det var Folk langvejs fra. Jakobsens fik vi til at komme igen om Aftenen. Her kom jo Masser af Vin - Chokolade og blomster samt nyttige Ting som Konserves og Kaffe og ca. 2500 i Penge til en Rejse. Der var 3 af Aalbæk Jensens "Livet paa Øerne" fra vore børn og ellers kønne Fade o. s. v. Middagen kom fra Taverna og bestod af "Ananas med Champignon og Hønsesalat" Oksesteg m/Peberrodssalat samt hjemmelavet Is, alt meget lækkert og der var meget rigeligt, 110,00 pr. Pers. Grete og Rut var i Køkkenet, Gunhild, hendes Datter - Louise - Lisbrth og Morten hjalp til. Ellen havde forlænget vores Sølvbr.sang med nogle gode Vers og Karen havde skrevet en god Sang. Elsa ogsaa, men ikke specielt til os. Forskellige havde naturligvis Ordet. Først bød jeg velkommen - og pludselig afbrød Uffe med høj Røst "Skal vi ikke snart have noget at spise". Per Andersen - Kirsten Aamand - Ingeborg - Dagny - Helge (et Par korte Bemærkninger) samt Hans holdt en Pæn Tale, jeg husker ikke, om der var flere. Geistligheden var her jo ikke. Pedersens til Begravelse og Præstens paa Ferie. Vi sang da naturligvis mange Sange. Efter Middagen drak de fleste Kaffe i Stuerne nogle af de unge i Salen.
Senere maatte vi jo ud og danse Brudevalsen og der blev vel danset en Times Tid inden Aspargessuppen kom paa Bordet i Salen. Jeg tror, de fleste syntes deet var en mege vellykket Fest - og det syntes vi da ogsaa. Der var da lavet en meget fin Æresport med metervis af Guirlander. Per og Elise overnattede samt Inger - Joh. og Helga

26. Tirsdag. Det blev til et meget muntert Morgenbord ved det nye og det gamle Havebord i Haven. Morgenbrød var der jo nok af. Elise tog afsted i sin lange Kjole og en Hylde og forsk. andre Ting under Armen. Erik kom om Eftm. og hentede alt fra Efterskolen, Ellen og Noël kørte med. Inger og Joh. drak Kaffe hos Karls. Helga tog til Ringsted at besøge Valborg. Inger Joh. og Per skulle afsted 1231 og da kom Helga tilbage kørt af Ib og A. V. var med. Vi fik en Sludder og et Glas Vin inden de kørte igen

27. Onsdag. Noel kørte alle Flasker og forskell. til Brugsen og bagefter Tingene til Taverna. De var i Rosk. med Helga og ordne Bill. for Martin, som jo bliver i Landet til d. 9. Aug. R. og Tage var ude og sige Farvel og hente de Glas vi laante. Og saa er det altsaa den sidste Dag og Ellen havde travlt med at pakke

28. Torsdag. Ja, saa maatte de jo afsted Kl. 10 og det er jo altid lidt vemodigt, man ved jo aldrig, hvor vi alle har det, næste Gang vi ses. Vi beg. at rydde op i Salen, Martin kørte lidt i Byen. Maja og Anker var her med en Flaske Vin og Chokolade. De plukkede lidt Solbær med hjem, her er jo rigeligt

29. Fredag. Vi fik vores Bil igen, nu skulle den være i helt god Stand, med en anden Motor og forskelligt andet a. ca 4000. Inga her og plukke solbær og Ribs

30. Lørdag. Mogens Rasmussen og hans Eva kom til Frokost i en Invalidebil, de var meget livlige og sympatiske. Else Jørgensen kom om Eftm. hun saa meget usikker ud og vidste ikke, om hun ville blive eller ej. Hun har vist meget daarlige Nerver

31. Søndag. Mogens R. og Eva skulle allerede afsted om Formd., mente nok, de kom snart igen. Fru Jørg. gaar rundt og ved hverken ud ell. ind. De var her fra Merløse til Kaffe. Om Aftenen kom Paul Kristensens

 

  August

1. Mandag. Lea Haastrup kom til Frokost, hun er saadan et fornøjeligt Menneske og tager sig lidt af Fru Jørg. Jeg har indimellem travlt med at skrive Takkekort

2. Tirsdag. Fru Siemen og Veninde kom Tirsdag, et Par nydelige Damer paa 74 og 87, hvilket de absolut ikke ser ud til. Det bliver ved at være lige tørt, desværre

3. Onsdag. Jeg har plukket en Del Spinat til Fryseren.
Vi var en Tur i Viby og købe en Gravegreb til Henning a 242,00 Kr. Det er blevet køligt nu, men ingen Regn

4. Torsdag. Jeg maa vande mit "Staudebed" næsten hver Aften ellers gaar Blomsterne ud og Altankasser og Gladiolus og alle mine Sammenplantninger, der er meget Arbejde ved det

5. Fredag. Lea Haastrup rejste efter Frokost.
Vi var til Hennings Fødselsdag om Aftenen. De havde jo været i Roskilde med Martin, som de var meget glade for at have. Da de kom hjem, satte Jane sig til at græde bitterligt, fordi hun savnede saadan Martin

6. Lørdag. Fru Siemen - Fru Andersen og den deprimerede Fru Jørgensen rejste i Dag. Og vi var til Niels og Elins Bryllup i Freerslev Kirke. Der var ca. 70 Mennesker med i Forsamlingshuset, 10 Sange, ikke alle særlig gode, og mange havde Ordet - saa vi sad ved Bordet i samfulde 5 Timer. Det var sent inden vi kom hjem, men nu har vi da kun 3 Gæster

7. Søndag. Heldigvis havde jeg nem Middagsmad. Vi var oppe hos Rigmor til Ernas Fødselsd. og havde det som sædvanlig hyggeligt. Vejret er jo saa dejligt, men stadig lige tørt

8. Mandag. Jeg vaskede en M. hvidt, men Maskinen opførte sig lidt mærkeligt, nu maa jeg prøve igen i Morgen. Snakkede med Else Wenneby, hendes Arvid har det lige daarligt. Meget varmt 28o

9. Tirsdag. Jeg plukkede Ribs og kogte af. Ester her og rulle

10. Onsdag. Henkogte 24 Fl. Saft. Var til Sommermøde hos Præsten

11. Torsdag. Helga ringede fra Morgenstunden, de skulle været til Bornholm, men der gik ingen Baad, saa ville hun og Gitte komme her, hvis det passede os. Og det passede jo storartet, vi skulle ikke noget særligt i Dag. saa vi fik en hyggelig Dag ud af det

12. Fredag. Her kom en lidt mærkelig Dame Fredag Eftm., hun bestilte Plads om Formd.. Jeg til Damefrisør og paa Biblioteket, og da vi kom hjem, var hun kommet. Hun fejler alle mulige Ting og tager Morfin

13. Lørdag. Saa skulle vi jo afsted til Bryllup igen. Karen Jørg. har tilbudt at passe Gæsterne. Vi kørte med Birte Kl. 1230. Inga var ogsaa med. Vi drak vor medbragte Kaffe paa Storebælt, der er for dyrt at købe. Naaede Ryslinge Kirke i meget god Tid. Der var ca. 60 Gæster. Bruden var i blaat og med en lille Blomsterkrans om Haaret. De blev viet af en Veninde fra Frankrig. Brudens Far var noget stort i Chokolade Industrien, saa der var Masser af Konfekt paa Bordene ved Modtagelsen. Der var Overflødighedshorn paa Bordet, Masser af god Mad og Vin, bagefter Likør og meget stærk Kaffe. Da Brudevalsen blev danset ell. efter den, blev Leif væltet paa Gulvet og hans Strømper klippet i Stykker (Jeg tænker, han har taget et Par gamle paa) Han straalede som en Sol hele Aftenen. Vi kørte derfra Kl. 1, men var først hjemme efter 4. Turen kostede os 210 Kr.

14. Søndag. Man er jo lidt sløv saadan en Dag, jeg sov slet ikke om Natten og kunne heller ikke sove Middagssøvn, Maria tog afsted om Eftm. og Paul og Gudrun blev henetet om Aftenen, de var saamænd meget flinke, men det er næsten ikke til at holde ud og høre paa alle hans Udredninger. Fru Fernbo vil nok savne dem en Del. Vi havde hende med i Brugsen i Dag og der glemte hun sin Stok

15. Mandag. Vi var i Brugsen og havde Fru Fernbo med, hun glemte sin Stok og her var stor Husundersøgelse, og saa kom vi i Tanker om Brugsen

16 Tirsdag. Vi var i Brugsen efter Stokken og da vi skulle ud derfra, kørte Anker en lille Smule imod en Bil, han holdt næsten stille og gjorde det. Det er ikke saa godt med hans køren Bil mere. Til Aften kom Hans med Børnene, for Ki. var i Sverrig og hans skulle til Møde. De var meget glade for mine Skinkefrikadeller. Jeg rullede en stor Vask

17. Onsdag. Kl. godt 7 kørte H. og Børnene til Roskilde i vores Bil Uffe er begyndt at spise "fint" med Kniv og Gaffel. Jeg bagte noget til Fødselsd. i Morgen

18. Torsdag. Der var mange der ringede i Dagens Anledn. Først Ellen Wenneby, saa Dagny - Morten - Inger - Augusta - Gudrun Kristensen - Per Andersen og tilsidst Ellen. Henn. var inde med en Flot Sav og Helge med et Glas Honning.
Ellers var Tømrerens - Smedens - E. og Karen - Gunh. og Manden, Kirsten og Kaj - Birte Mette - Ester samt Dagny her.
Jeg serv. Walesboller Uppraas og en dejlig Lagkage, det var vist en meget vellykket Aften

19. Fredag. Vi fik Indbydelse til Troels og Lailas Bryllup. Det skal blive dejligt at komme en Tur til Bornh. igen

20. Lørdag. Anker fik rigget en Slange til, saa vi kan vande Træerne omkring Salen, ellers gaar de vel ud i denne Tørke

21. Søndag. Anker kørte med Helge til Kirke. De kom fra Roskilde til Middag. Oksesteg og Is fra Guldbryll. Saa kom de fra Merløse til Kaffe og Aftensmad. De er alle dejlig solbrændte særlig Ki. og Børnene, de har jo ogsaa været i Sommerhus i 3 Mdr. De tog alle tidlig hjem

22. Mandag. Vi var i Banken og i Brugsen. B. og Karl har jo bet. deres Forpagtning. Til Frokost kom Ib Kristensen, som lader til at være nem og beskeden, Karen her med Kirsebær

23. Tirsdag. Stadig lige varmt og tørt. Folk er ved at være færdige med at høste. Der er intet Græs til Køerne og Roerne maa jo blive elendige

24. Onsdag. Jeg snakkede med Inger, hun mente, vi skulle skynde os at betille Bill. til Bornh. Skrev Brev til Ellen. Snakkede med Ki. om Børnepasning, alle Pædagog. strejker jo

25. Torsdag. Syltede Drueagurker og "Græskar", der bliver en Masse Asier og Bønner i Aar, det er vel den megen Varme

26. Fredag. Anker var til Doktor og fik fornyet Kørekort. Sv. Aage Hansens kom, det lader til at være et Par hyggelige Mennesker. Ingeborg ringede og ville haft os derned d. 10. Septbr., men det kan vi jo ikke

27. Lørdag. Ib Kristensen er saa forkølet, saa han maa laane Lommetørklæder, bare han nu nu ikke smitter alle os andre. Jeg talte med Annie, de er ved at faa lavet ny Skorsten i Dag

28. Søndag. Saa er det den sidste Dag med Fru Fernbo, det er nu gaaet meget godt, men hun kan slet ikke finde ud af det med sine Pengesager og om hun har betalt eller ej. Hun blev rigtig vred i Aften, fordi vi lo ad hende - men hun glemte det da igen. Hun er saamænd ellers saa sød. Vores Fjernsyn er i Stykker - haaber det snart kan blive lavet

29. Mandag. Her kom 2 Søstre, Annie Petersen og Elisabet Andersen og Fru Fernbo rejste jo saa

30. Tirsdag. Anker var i Roskilde med Rutebil, han skulle ordne det med Kørekortet. Margot her

31. Onsdag. Hans kom med Børnene Onsdag Formd. Han kom med den kedelige Meddelelse, at Ki. og han skulle flytte fra hinanden. Han kunne ikke give nogen særlig Grund, det fungerede bare ikke saa godt mere. Foreløbig ville han bo paa et Værelse i Byen. Ki. kom til Aften, hun var ked af, at det skulle gaa saadan, havde ogsaa tabt sig, men hun maa jo selv have nogen Skyld til, at det er

 

  September

1. Torsdag. Margot var her igen. Hun havde en dejlig Dag sammen med Ib Kristensen, som tog sig kærligt af hende. Hans kom med Bilen om Aftenen

2. Fredag. Saa rejste Sv. Aage Nielsens, de var et Par søde, stilfærdige Mennesker. Og Manden hentede Annie Petersen, saa har vi kun 2 Gæster tilbage. Jeg snakkede mede Bitten, hun lød helt frisk i Dag, maaske kommer hun, naar vi kommer hjem fra Bornh.

3. Lørdag. Vores Dame fik Mad med og kørte en lang Tur i Skovene ved Skjoldnæsholm. Der kom Brev fra Ellen med mange gode Billeder fra Guldbrylluppet. Noël havde været til Eftersyn, de havde brændt en lille Vorte væk, men han skulle da ikke komme igen før om ½ Aar

4. Søndag. Efteraarsvejr med Blæst og noget Regn, hvad vi jo kun kan glæde os over, Regnen altsaa - ikke Blæsten. En meget rolig Søndag

5. Mandag. Saa rejste vores sidste Gæster i denne Omg, nu skal vi jo ogsaa snart rejse.
Vi ordnede en Masse Asier, de er saa store i Aar, og der er mange - jeg maa forære nogen væk

6. Tirsdag. Jeg skrev et langt Brev til Ellen og syltede en Masse Asier. Vi var en Tur i Merløse, for vi kan jo ikke komme til Jespers Fødselsdag

7. Onsdag. Til Damefrisør og bliver permanentet

8. Torsdag. Vi pakkede Kufferter. Var om Eftm. hos Dagny til P. N. Møde. Kørte til Lejre, hvor Hans kom og kørte os til Himmelev, hvor vi spiste til Aften, og var begefter ude og se Lejligheden, som Hans nu har. Børnene trives meget godt, selv om Far er flyttet, for han er jo sammen med dem meget tit.
Vi havde en rolig Nat om Bord, selv om det har blæst temlig meget

9. Fredag. Joh. hentede os og vi foretog os ikke noget særligt den Dag udover at jeg var en Tur med dem i Neksø til Tandlæge. Der blev Tid til et Par Kr. xer

10. Lørdag. Vi var til Troels og Lailas Bryllup i Østermarie Kirke og bagefter til Middag paa Hotellet. Vi var ca. 60 Gæster, jeg havde Knud til Bords, han vendte sit døve Øre mod mig, det var lidt besværligt. Det hele gik udmærket, men der manglede et Par festlige Taler, der var slet ingen. Der blev heller ikke sunget af Højskolesangb., men Helga havde skrevet en meget god Sang

11. Søndag. Helga havde inv. til Middag og overnatning. Anna V. var der ogsaa, det var meget hyggeligt og Ester, ikke at forglemme. Helga havde maattet afsted og malke om Morgenen, for Brudgommen havde sovet over sig. Kirsten samt Kokken og lille Helene var der ogsaa, de tog afsted til Aften. Saa kom Edel og Karl Johan og hentede Anna V.

12. Mandag. Dejligt Vejr. Jeg gik en Tur i Brugsen. Efter Middag hentede Gitte os til Kaffe. Helga og jeg var ude og se Haven o. a. Middagsmaden blev ikke serveret før Kl. 8, da var I. og Joh. kommet for at drikke Kaffe og saa hente os. Knud forærede mig 2 Gl. Honning

13. Tirsdag. Hos Rigmor og Aksel til Kaffe og fin Middag. Charles og Bodil var der ogsaa. Vi kom tidlig hjem, for de skulle til Guldbryllup tidlig næste Morgen. Saa kunne vi da "spille" lidt

14. Onsdag. Til Eftm. Kaffe hos Fætter Andreas sammen med Berta. Hvor har han dog mange fine Ting i Keramik og Malerier, som han selv er Mester for. Og han har det saa godt nu, sagde han

15. Torsdag. Hjemrejsens Dag. I. og Joh. til Tandlæge om Formd. og ellers havde I. jo travlt med at pakke. Vi var dog en Tur hos "Kylle", jeg købte en. I. og Joh. skal jo rejse til Svejts Fredag Morgen. Og Anna V. er rejst til Utah

16. Fredag. Hans var i Roskilde med Bilen, han kørte os hjem og vi skulle passe Børnene den Dag. Henn. havde heldigvis lukket op for Varmen. Og han havde passest Blomsterne godt, mens vi var borte.
Hans kom igen til Spisetid. Mille og Eilev kom et Smut om Eftm. med en Hilsen fra Ellen, som de havde besøgt paa deres Tur

17. Lørdag. Hans og Børnene tog afsted ved 9 Tiden med vores Bil, de skulle i Sommerhus ved Korsør, sammen med nogle fra Biblioteket. Saa vi havde en rolig Lørdag

18. Søndag. Var i Kirke til Høstprædiken. Slesvigerne kom efter Kaffetid. Hans og Børnene kom ogsaa og spiste og vi kørte dem til Lejre

19. Mandag. Det var godt Vejr og jeg beg. at tage Kartofler op og ikke længe efter kom Heinrich ned og hjalp mig og saa gik det stærkt, tilsidst kom Anker ogsaa og laa og kravlede med Stok. Kartoflerne var meget bedre end vi havde ventet og vi blev færdige inden Aften

20. Tirsdag. Anker slog Græsplænerne, de er ikke blevet slaaet siden Guldbrylluppen, men nu gror alting jo efter Regnen. Vi plukkede en Del Hyldebær. Helge her om Aftenen

21. Onsdag. Vore Gæster paa Orupgd. om Eftm.
Jeg kogte Hyldebær af, bagte en Kage o. s. v.. Vi hentede Elise og Katten ved 4 Tiden. Vi fik vores Fjernsyn igen, haaber det nu er i Orden

22. Torsdag. Jeg henkogte Hyldebærsaft 14 Fl. Slesvigerne var i Roskilde det meste af Dagen, det passede os jo meget godt. Elise tog hjem til Aften. Brev fra Ellen i Dag

23. Fredag. Bitten kom om Eftm. Slesvigerne gaar lange Ture hver Dag. Nu er Ferdinands Bukser altsaa ved at revne. Ikke saa mærkeligt, alt det han fylder i sig, ja, Auguste følger godt med

24. Lørdag. Bitten var i lidt daarligt Humør, men vi fik da spillet et Par Kr. xer

25. Søndag. Anker og Slesvigerne i Kirke. Jeg skrev et langt Brev til Ellen og spillede med Bitten

26. Mandag. Bitten rejste og Inger og Joh. kom. Samtidig kom Margot ogsaa. Og jeg inviterede Katr. til Eftm. Kaffe. Om Aftenen spillede vi Kr. x

27. Tirsdag. Vi tænkte lidt paa at køre til Merløse, men Jane er ikke rigtig rask. I Stedet kørte vi ud og saa Hans Aamands nye Hus, det er mindsandten et dejligt Sted. Vore Sl. Gæster var paa Tur med Helge og han var med inde og snakke med I. og J., men han havde ikke Tid til at blive her. Naa, saa kunne vi jo faa Tid til at spille vort Spil. Vi lærte for Resten et Nyt hos H. Aamand, det hedder "Spingo", det prøvede vi nogle Gange

28. Onsdag. Vi var til Formiddagsk. hos Katrine og efter Frokost tog I. og J. afsted, de skulle om Sverrig. Nu i 3 Eftm. har Slesvigerne været borte, de er ikke bange for lange Tur. Var i Dag i Hvalsø

29. Torsdag. Lavede Æble Abrikosmarmelade

30. Fredag. Var en Tur i Brugsen. Vi fik vores T. V. igen og haaber nu, det er i Orden

 

  Oktober

1. Lørdag. Hans og Børnene kom til Frokost. Vejret var saa dejligt, saa de legede ude hele Dagen, mens Hans ordnede Bilen. Vi flyttede ud, saa de kunne faa Sovev.

2. Søndag. I Dag var det Graavejr med lidt Regn, men Børnene morede sig dejligt ude i Halmen i Laden, saa Tiden gik godt. Det er længe siden Ki. var her, men hun kommer vel engang.
De tog som sædvanlig afsted efter Spisetid. Man kan ikke mærke paa Børnene, at de lider under at Hans er flyttet, de er jo ogsaa tit sammen alligevel

3. Mandag. Ja, saa rejste Auguste - Ferdinand - Marthe og Heinrich efter Middag. De har saamænd været saa flinke og en Fornøjelse at lave Mad til, de spiste godt af det, hvad det saa var. Ferdinand havde tage 3 Kg paa.
Jeg plukkede en Portion Hyldebær mere, som jeg vil putte i Fryseren. Begyndte paa Hovedreng.

4. Tirsdag. Til Engelsk ved Gay, det lader til, at vi kan blive et Hold, der er 4-5 helt nye, men vi er vist nogenlunde paa samme Standpunkt.
Om Eftm. til Damefrisør

5. Onsdag. Gjorde rent i Badev. om Formd. Kl. 12 kørte vi med Helge til Veddelev til Rigmors Fødseslsdag. Hun holder det ad 3 Gange, saa vi var ikke saa mange og vi havde det meget hyggeligt og fik en dejlig Frokost. Om Aftenen paa Skolen og høre "Møllehave" fortælle "Mit livs Eventyr". Vi grinede lidt, da vi kørte hjem, for Helge kunne slet ikke finde Vej ud af Roskilde - han kunne slet ikke selv forstaa det

6. Torsdag. Jeg gjorde rent i Sovev. Elise kom til Aften fra Fyn

7. Fredag. Vi hyggede os med Elise. Jeg stegte Ribben og lavede Jordbærgrød, hun er jo glad for Mad. Hun var gaaende til Osted og var gaaet en Omvej og var temlig træt, da hun kom hjem. Rejste med Sofie om Aftenen

8. Lørdag. Gjorde rent paa "Aftenrøden" og lille Badev.

9. Søndag. Sendte en Check paa 3000 til Hans. Vi var kørende i Forlev med Sigvards og besøge Jakobsens, Hans Aamands var der ogsaa. Vi havde en meget munter og snaksom Dag, de bor jo dejligt. Vi var ogsaa ovre og besøge Jørgen en Times Tid. Det var ogsaa et dejligt Solskinsvejr. Jeg talte med Helga, de venter halvvejs Tvillinger paa Hullegd. til Januar

10. Mandag. Hovedr. paa "Jomfruburet" og "Morgenrøden". Om Eftm. ordnede vi en Del Pærer fra Katrine.
Vores Tlf. ude af Funktion

11. Tirsdag. Til Engelsk. Som sædv. maatte vi staa udenfor længe. Det bliver nok ellers et helt godt Hold i Aar. Om Eftm. til Else Kristensens Begravelse. Jeg skrev Brev til Ellen

12. Onsdag. Gjorde rent paa Loftet. Om Eftm. i Hvalsø med de gamle og saa "Vagabonderne paa Bakkegaarden". Vores Tlf. i Orden igen

13. Torsdag. Gjorde mig færdig paa Loftet. Til P. N. Møde hos Inga

14. Fredag. Ordnede igen en Spand Pærer fra Katrine, saa i Aar har vi jo mange, nogle i Fryseren.
Jeg strøg en Del

15. Lørdag. Kogte Marmelade, bagte lidt o. s. v.

16. Søndag. I Kirke om Formd.De kom fra Merløse til Eftm. Kaffe. Henn. slog alle Plænerne, satte Fugleburet op igen og ellers hyggede vi os. Leif og Hanne var her et Ærinde om Formd. , men vi skulle jo i Kirke

17. Mandag. Gjorde rent i den store Stue

18. Tirsdag. Gjorde rent i Spisekamret og tog Guler. og Rødbeder op, Vejret var saa dejligt, særlig om Formd.

19. Onsdag. Gjorde rent i Btyggers og W. C. og ordnede nogle smaa Æbler. Om Eftm. kørte vi med Karen Jørg. til "Bedstemor og Børnebørn" Lejr i Bramme. Anker skulle læse sjællandsk og vi spiste Middag der, legede, sang og drak tilsidst Urtethe

20. Torsdag. Jeg var i Roskilde til Eftersyn paa Sygehuset. Jeg var noget spændt paa Resultatet, for nu er det gaaet langt over tiden, og jeg syntes, Brystet var saa ømfindtligt - men alt var heldigvis fint, saa det var da godt og hvis der ikke visesr sig noget, behøves jeg kun komme en Gang mere. Jeg bagte Grahamskiks

21. Fredag. Jeg bagte Kaffebrød. Ki. og Børnene, som havde besøgt i Merløse, kom i Aftes. Mens de var der, var Uffe gaaet hen til Jesper og havde sagt: "Vi er altsaa blevet skilt, vil jeg da lige fortælle dig". Børnene lader ikke til at tage sig noget videre af det. Ki. har tabt sig nogle Kilo, men er ellers i godt Humør. Ki. gik Tur i Skoven med Børnene og alle fik en god Middagssøvn. De var her og pynte Sal

22. Lørdag. Ki. tog afsted om Formd. og Hans kom i Stedet. Her var stort Høstgilde ca, 150. De var her jo ogsaa fra Merløse, men Jane ville i Grunden helst være i Stuen

23. Søndag. Hans malede Bil og Børnene legede ude meget af Dagen. Hans laante Bilen og kørte med dem til Aften

24. Mandag. Jeg gjorde rent her i Stuen

25. Tirsdag. Til Engelsk. Hans kom med Børnene til Aften og kørte igen, for han skulle til Møde, de vil ogsaa gerne være her alene

26. Onsdag. Børnene var her til henad Aften og det gik meget let. Da Hans kom var der 10 Min. til Rutebilen gik, men vi naaede det, men de glemte jo noget herude. Jeg skrev et langt Brev til Ellen

27. Torsdag. Nielsen og Kate kom til Middag, de tog afsted efter Spisetid, vi kørte dem til Osted og besøgte bagefter Dagny

28. Fredag. Jeg gjorde rent i Kælderen. Ringede til Inger og snakkede med hende længe. Bl.a. om Ester og Søren Rødhus, deres Økonomi skulle være saa daarlig, bl.a. p. Gr. af daarlig Høst i nogle Aar

29. Lørdag. Det var det mest henrivende Vejr hele Dagen med Sol og helt stille - men det havde frosset lidt i Nat. Jeg gjorde rent i Gangen og vi var en Tur i Brugsen. Om Eftm. var jeg en Tur i Skoven og fik en Masse Bog med hjem. Til Aften kom Hans og Børnene. Hans havde snakket med Ki. i Fredags og havde forladt hende i vrede. Hun ville ikke gaa med til , at han formelt fik tilskrevet et af Børnene. Og saa kan han ikke gøre sig Haab om, at faa en Lejlighed i Himmelev, hvor der er Plads til Børnene. Saa han har noget at spekulere paa

30. Søndag. I Dag blæsende og raakoldt. Anker i Kirke.
I Eftm. en Tur i Merløse og drikke Kaffe. Jesper var noget sur, det plejer han jo ikke at være. Og Henn. var vist meget øm i Enden efter den Hæmorrhoide, han fik opereet væk i Onsdags. Men det kan nok ikke falde ham ind at blive fra Arbejde i Morgen

31. Mandag. Jeg beg. at gøre rent i Køkkenet.
Margot var her. Hun var saa daarlig i sine Arme - og naturligvis ogsaa alle andre Steder

 

  November

1. Tirsdag. Til Engelsk. Gjorde mig færdig i Køkkenet

2. Onsdag. Gjorde rent i Stuen til Gaarden. Jeg har haft lidt hold i den senere Tid, det var bedre, men saa gik jeg ned og beg. at grave Have - og det blev det meget værre af. Syede Fortræksgard. til Køkkenet

3. Torsdag. Margot kom igen i Dag og i Aften ringede hun, om hun kunne komme igen i Morgen, men det sagde jeg nu nej til

4. Fredag. Gjorde rent i Køkkenskabene. Om Eftm. til Damefrisør og om Aftenen til 50 Års Jubilæum i Hush.fore. a 125,00 pr. Person. Lidt rigeligt, synes jeg. Vi fik Sild Øl og Snaps samt lune Retter - Ostebord og Kaffe med Smaakager. Ester holdt naturligvis Festtalen, men andre havde ogsaa Ordet. Og der var lidt Optræden, først fra 1933 - 1943 - 1983 - 2000 Kl. blev 12 inden man sluttede

5. Lørdag. Vi sov lige til Kl. 9 stod op og kørte lige op til Ingrid Fr. Hun havde dækket til 20 og efterhaanden var der fuldt besat. Saa kørte vi hjem og klædte os om og saa ud paa Efterskolen til Kl. 1. Hans Ancher havde helt glemt, det skulle være og lejet Festsalen ud til Maleriudstilling. saa det kom til at foregaa nede i Friskolens Lokaler, hvilket var meget hyggeligt, men mere besværligt for dem, der skulle arrangere det. Det var jo Sammenskudsgilde alle havde noget med. Der var Masser af smaa Børn og unge Mennesker, det var meget sjov at se de forskellige. Der blev da ogsaa danset. Vi var hjemme Kl. 8

6. Søndag. Havde en meget rolig Søndag. Var dog til Aftengudstjeneste og bagefter til Kaffe paa Skolen

7. Mandag. Ki. ringede og vi fik en lang Snak, det var rart at høre fra hende. Hun ville komme ud en Dag med Børnene

8. Tirsdag. Som sædvanlig til Engelsk, nu er vi flyttet over paa Centralskolen, der er da altid Varme.
Det er dejligt Vejr hver Dag, men jeg tør ikke begynde at grave Have, for jeg har stadig lidt ondt i Ryggen

9. Onsdag. Jeg tændte op i Vaskekedlen og puttede Ovn og det ovenpaa Komfuret i blød i Ajax Vand. Fik det da ogsaa nogenlunde pænt. Om Aftenen paa Skolen og høre Ester Møller fortælle om "Sit Livs Eventyr" og det gjorde hun sandelig med Fynd og Klem. Hun var meget underholdende og satte jo ikke sit Lys under en Skæppe - men det skal man vel heller ikke. Vi var kørende med Gunhild, det var meget taaget. Hun var her saamænd med lidt Blodpølse, hun selv havde lavet, hun er nu saa sød og venlig

10. Torsdag. Jeg bagte Havrekiks. Var ogsaa ude og grave lidt, og det skadede mig vist ikke. Om Eftm. da vi skulle til P. N. Møde, ville Bilen ikke starte, vi havde omtrent opgivet det, men saa pludselig ville den

11. Fredag. Jeg fik endelig taget mig sammen og fik ringet til Julie Kock Hansen. Nu lader det til, at det gaar bedre derinde. Hun har ikke ondt i Armene mere. Bagte Medailler

12. Lørdag. Bagte en Portion Horn, men de smager ikke, som de plejer, hvordan det saa kan være. Det har frosset 4o i Nat, saa jeg fik travlt med at faa Pelargonier og Asters i Hus. Gravede et Stykke i Haven, og det lader til, at min Ryg kan taale det

13. Søndag. Jeg skrev et langt Brev til Ellen.
Vi var til Aftengudstj., kørende med R. og Tage, de var med inde og drikke Kaffe

14. Mandag. I Dag fik vi vores Rulle igen omsider. Og jeg fik mit længe savnede Mønster, Inger havde faaet det ud i Spiskamret sammen med nogle Reklamer. Gravede et Stykke i Haven

15. Tirsdag. Til Engelsk. Næste Gang er vi inv. til Sølvbryllup hos "Den milde Rigmor". Om Aftenen paa Biblioteket og henne og se Katrines Lejlighed og bagefter hos Inga

16. Onsdag. Jeg fik rullet og strøget mine Duge og gravet et pænt Stykke i Haven. Snakkede med Ki. i Aften, hun lød meget glad og tilfreds

17. Torsdag. I Brugsen og paa Plejehjemmet

18. Fredag. Jeg lavede Jordbærsaft, de har jo ligget i Fryseren siden i Sommer. Selv om det har frosset i Nat, kunde jeg godt grave Have. Her var en værre Kommers i Aftes, Egons Kvier rendte paa Vejen til Fare for Bilisterne. Jeg snakkede med Inger, hun havde hørt, at begge Troels's Karle var rejst. Han har vel været hidsig eller maaske passer Arbejdstiden dem ikke. Maaske er Karl Johan kommet hjem og kan hjælpe dem

19. Lørdag. Margot var her nogle 'timer. Jeg vartede hende op med Pastinakker og Gulerødder - og Medailler og Horn til Kaffen, det var noget, hun kunne bruge

20. Søndag. Jeg gravede Have en Times Tid om Formd.
De kom fra Merløse til Kaffe og Aftensmad, men de kørte ret tidlig hjem, for de skal jo tidlig op

21. Mandag. Jeg syede mig et Forklæde af noget Tøj, der laa fra Faster Hansines Tid. Det har frossset, men dog ikke mere, end jeg kunne grave et Stykke. Det kunne være rart, at blive færdig med den Have snart

22. Tirsdag. Vi var kun 5 til Engelsk i Dag, hvordan det saa kan være, tilmed vi alle var inv. til Sølvbryllupskaffe hos "Den milde Rigmor". Hun bor dejligt, og det var saamænd saa hyggeligt. I Eftm. fik jeg pyntet mine Altankasser, for Jorden var for frossen til at grave

23. Onsdag. Vi fik revet Blade af i Forhaven, det kan da gaa, selvom de er lidt frosne. Og vi fik 1803 l. Olie for 6100,00 Kr. Haaber der er nok til Vinteren over

24. Torsdag. Nu kunne jeg da grave igen, selv om Jorden ikke er helt tøet. Vi var i Brugsen og om Aftenen kørende med Helge til Møde i Højskolefore. Jeg talte med Helga i Gaar. Begge Troels's Karle er rejst og paa Tvilstedgd. er Økonomien meget daarlig. Helga har maattet sende sine Obligationer derop. Naar hun saa ogsaa er med i "Ellebæk" kan det jo godt blive noget spændende, hvordan det hele vil arte sig

25. Fredag. Det var ret mildt og taaget. Vi hentede Hans og børnene Fredag Aften

26. Lørdag. Hans var i Roskilde og hente de ting, der stod i Himmelev, det tog jo det meste af Dagen, men Børnene befinder sig jo godt her og er slet ikke besværlige

27. Søndag. Puh ha', sikket Vejr i Dag, Storm og piskende Regn, bedst inden Døre. Og saa ville Margot endelig herud, saa vi tror jo ikke rigtig paa hendes Svaghed. Jeg maatte op og hente hende af Stolen, for Hans havde jo bilen og var i Slagelse til Møde. Hun fik en Taxa til Osted herfra sidst paa Eftm. Hans kom og spiste Middag sammen med os - og de tog afsted til sædvanlig Tid. Børnene er nu lige saa friske og glade som før - trods Skilsmissen

28. Mandag. Det har været koldt i Dag, jeg har dog gravet et Par Timer. Og vi var i Hvalsø i Formd. efter forskelligt. Ester var ude og rulle. Ki. ringede i Aften, vel fordi Børnene har været her, hun virkede glad og veltilpas og var glad for, at det var overstaet med Flytningen af Hans's Ting

29. Tirsdag. Til Engelsk og i Dag var vi mange. Det har sneet, saa det er helt juleagtigt, fryser ogsaa temlig meget. Skrev Brev til Ellen

30. Onsdag. Stadig Frost. Vi kørte dog til Lejre og tog ind til Elise til Frokost. Hun har saamænd faaet en rar lille Lejlighed. E. og jeg gik en Tur, medens Anker sov i Alkoven.
Da vi kom til Lejre igen var Bilen godt frossen, men vi kom da velbeholdne hjem

 

  December

1. Torsdag. Jeg syltede de Asier, som har ligget i raa Eddike. Vi fik Forsatsvinduer i Hverdagsstuen.
Var til Juledemonstration, det var med Blomster, ikke noget særligt, synes jeg. Der var vist kun 20

2. Fredag. Stadig Frost, men mildere til Aften. Vi fik Forsatsvinduer i Stuen til Gaarden. Var i Brugsen, paa Biblioteket og hos Katr. Jeg lavede Krans til John og Betty

3. Lørdag. Birte her med Forpagtn. Penge

4. Søndag. Meget rolig Søndag. Om Aftenen til Gudstjeneste og bagefter hos Troels Gyldenkærnes

5. Mandag. Til Damefrisør. Ki. kom med Børnene til Aften. Uffe var syg i Gaar, men i Dag fejlede han ikke Spor. Saa Ki. og jeg fik os en hyggelig Snak om Aftenen

6. Tirsdag. Jeg til Engelsk. Ki. rejste med 12 Bilen og Hans kom til Lejre til Aften. Børnene var søde og nemme

7. Onsdag. Hans laante Bilen og de tog afsted om Morgenen. Jeg fik gravet et stort stykke Have, saa nu er jeg næsten færdig

8. Torsdag. Til P. N. Møde hos Præstens. Margot kom Torsdag, jeg hentede hende i Rullestolen "midt i Maden". Anker blev hjemme, for han havde "durkløb", desuden skulle han jo underholde Margot

9. Fredag. Jeg blev saa godt som færdig i Urtehaven og det var godt, for om Eftm. blev det Regnvejr. Margot maatte tage en Taxa til Osted- jeg kunne da ikke slæbe afsted med hende op til Brugsen

10. Lørdag. Henn. kom med Børnene Kl. 7, for de skulle til Guldbryllup ved siden af og ville ikke have Børnene med. De hentede dem inden Hans kom hjem med sine. De skulle i Theatret og se
Kl. 5, de var hjemme igen ved 9 Tiden. Jeg lavede en Blomsterkrans

11. Søndag. Det er temlig haard Frost og glat paa Vejene, saa Hans laante Bilen og kørte hjem om Aftenen

12. Mandag. Der er et tyndt Lag Sne og det er rigtigt Julevejr - men lidt for tidligt. Margot ville været herude i Dag, men jeg sa' nej, vi har jo heller ingen Bil. Jeg lagde Dejg til Brune Kager og Vanillekranse

13. Tirsdag. Til Engelsk til en hyggelig Juleafslutning

14. Onsdag. Jeg bagte brune Kager og Vanillekranse.
Om Aftenen til Julemøde i Højskolefore.

15. Torsdag. Bagte Pebernødder. Margot kom, skønt der er rigtig koldt, naar hun selv vil, kan hun taale alt muligt. Jeg maatte jo hente hende, Hans har stadig bilen

16. Fredag. Det er stadig koldt med lidt Sne, et meget fint Landskab. Vi nød det, da vi kørte til Ringsted efter Kød, Margot var med - med Varmedunk og utallige Tæpper. Saa jeg har haft travlt med at pakke Kød, nu er Fryseren ogsaa fuld. M. tog afsted til Aften

17. Lørdag. Jeg gjorde i Orden og redte Senge op ovenpaa. Var nede hos Karen med Fam. J. Snakkede med Inger i Tlf., hun havde ikke hørt noget til Anna V.

18. Søndag. Jeg bagte en stor Portion Klejner, det gik godt i Aar, men de er ikke saa skøre, som Karens.
Stadig fint Landskab, men ikke saa koldt mere

19. Mandag. I Dag rigtig Tø, graat og kedeligt Vejr.
Hans kom med Bilen og spiste her, men skulle skynde sig afsted - han skulle saamænd til Købhn.
Skrev de sidste Julebreve

20. Tirsdag. Vi var i Hvalsø efter de sidste Julegaver og i Osted og blev permanentet

21. Onsdag. Vi fik revet de sidste Blade sammen i Haven.
Anna V. ringede, Helga var kommet paa Sygehuset med en lille Hjerneblødning - det er jo ikke saa godt. Hun fortalte jo ogsaa om sin Rejse og den lod jo til at ha' været meget vellykket. Vi var til Pensionist Julemøde

22. Torsdag. Lavede Sylte og kogte Rødkaal, lavede Juledekorationer og pyntede i Stuerne. Snakkede med Inger, hun havde besøgt Helga, som havde det godt og var helt klar

23. Fredag. Gjorde rent i Stuerne, Køkken og Gang.
Pyntede Juletræ, det er ikke saa stort i Aar

24. Lørdag Juleaften. Hans og børnene kom til Frokost.
Anker i Kirke. Børnene forsøgte at sove Middagssøvn, men det blev ikke rigtig til noget. De blev da meget glade for deres Gaver, særlig for Soveposerne, tror jeg. Uffe havde en slem Omg. hoste, inden han kom i Seng, men han var da rask nok ellers.
Ellen ringede

25. Søndag. Hans hentede Nielsen, Kate og Emma. Jeg har indrettet Legestue i den store Stue, saa Børnene kan være der med de fleste af deres Ting, de er saamænd ogsaa saa søde og det gaar godt

26. Mandag. Margot var her nogle Timer. Jeg glemte at skrive, at vi var i Merløse til Kaffe i Gaar. Der var jo hyggeligt og "julet" og Børnene legede godt. Jane var saa sød, helt i rødt, med Nissehue paa de mørke Lokker, lignede en lille yndig Nissepige. Vi kørte hjem til Aften. Helga ringede, hun var hos Kirsten, men skulle tilbage efter Juledagene

27. Tirsdag. Noëls 50 Aars Dag. Vi har drukket hans Skaal.
Hans havde travlt med at pakke sammen efter Kaffen, der var jo meget, saa han laante bilen, det baade blæste og regnede. Vi var jo som sædv. hos Karl og Jette. Der var kun 2 Børn i Aar og ikke saa mange gamle, men mange midt imellem

28. Onsdag. Her var lidt stille i Dag efter al Børnenes Legen. Hans kom og spiste, tog afsted igen med halvni Toget. Ki. ringede, hun hoster stadig meget og skulle til Doktor i Aften

29. Torsdag. De var alle i Brugsen und. mig. Nielsen kom med Vin, Kate med Kaffe, Kransekagestænger og en Hyacint. Her blev raflet og ellers ikke noget særligt

30. Fredag. Margot kom fra Morgenen af, tog afsted til Aften. Kate blev saa syg, vi havde Træden her ved Middagstid og han sendte hende paa Hospitalet. Hun siger, hun ved godt, hvad det er, og at det er alvorligt, Nielsen tog med derop. De kom fra Merløse til Kaffe og Aftensmad, men kørte ret tidlig, de skal jo bort igen i Morgen - og har været hver Dag vist

31. Lørdag. Ja, saa blev det den sidste Dag i Aaret, nu er vi jo kun fire. Nielsen var i Roskilde og saa til Kate, som skal flyttes til Rigshosp. i Morgen. Vi ringede til Skotland og ønskede godt Nytaar