Dagbøger 1984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1984
Januar

1. Søndag. Nielsen rejste om Formd. Vi var i Kirke og havde ellers en meget rolig Dag

2. Mandag. Jeg snakkede med Kirsten, hun hoster stadig og har det ikke godt, bare hun dog kunne holde op med at ryge. Jeg synes, det er mærkeligt, at Ki. modsætter sig, at Hans faar Forældremyndigheden over den ene af Børnene, han vil jo aldrig skille dem ad. Men han vil lettere kunne faa en Lejlighed. Han synes, at Ki. behandler ham daarligt - og anderledes, end hvad hun altid har holdt paa

3. Tirsdag. Der var Brev fra Helga, som er hos Kirsten og lader til at have det godt. Vi havde Kamma - Dagny - Katrine - Inga og Ester her til Aftenkaffe og vi havde Juletræet tændt for sidste Gang

4. Onsdag. Margot var her og jeg maatte op efter hende i Rullestolen, da Bilen ikke ville starte. Anker havde glemt at lukke Døren, saa der var ingen Strøm

5. Torsdag. Jeg ringede til Kate, hun var kommet hjem og mente ikke, hun fejlede noget særligt

6. Fredag. Emma Olsen rejste. Om Aftenen var vi paa Biblioteket og bagefter hos Inga til Kaffe

7. Lørdag. Hans kom hjem med Børnene. Ellen ringede om Aftenen. Nu havde de set paa en Folkevogn, som de syntes meget godt om, hvis vi saa kunne laane dem 20.000 til Udbetaling, altsaa som Laan. Og det kan vi jo, saa ville de jo være vældig glade

8. Søndag. Hans var i Rosk. og hente noget Værktøj, han havde glemt. Fik da ogsaa sit Bord lavet. De tog afsted til sædv. Tid

9. Mandag. Vi var i Banken og hæve den Check til Ellen og jeg skrev Brev til hende. Saa ringede Helga, at de havde faaet en Dreng paa Hullegd. under ret dramatiske Omstændigheder, da der havde været Begyndelsen til et lille forstenet Tvillingefoster. Saa det blev til et Kejsersnit

10. Tirsdag. Til Engelsk og til Folketingsvalg, mærkelig nok var der stor Stemme % i Aar

11. Onsdag. Hans kom med Børnene til Aften, for han skulle til Møde i Roskilde og laante saa Bilen. Nu hoster Uffe temlig meget igen

12. Torsdag. Jeg maatte jo tidlig op, da de skulle køre godt 7. Om Eftm. til P. N. Møde hos Sv. Marcussen, jeg glemte mine Briller

13. Fredag. Det regner og stormer i Dag, saa det er en Gru, der er nok sket en hel Masse. Næsten alle Færger er indstillede

14. Lørdag. Margot kom til Middag. Jeg havde Pastinakker til Frokost + Æg og Masser af Grønsager til Aften + Kager og 2 Medailler til Kaffen. Det passede hende rigtigt

15. Søndag. Vi var i Kirke om Formd., skulle saa skynde os at have Middagsmad inden Margot skulle afsted. Om Eftm. kom Henn. efter os og vi var Resten af Dagen i Merløse. Det havde sneet en Del, da vi kørte hjem, saa det var godt, vi havde Chauffør

16. Mandag. Jeg syltede 3 u Solbær og strøg om Eftm.

17. Tirsdag. Til Engelsk og om Aftenen til Møde i Hush.fore. Tove Bech fra "Søtofte" talte om Pædagogik og Ernæringslære. Ellen ringede og takkede for Pengene, men jeg fik jo ikke snakket med hende

18. Onsdag. Jeg bagte de sidste brune Kager og Pepittakranse.
Om Aftenen i Højskolefore. og høre om William Heinesen, absolut ikke kedeligt. Anker paa Bibliotket om formd.

19. Torsdag. I Dag bagte jeg Grahamskiks

20. Fredag. Det er koldt nu, saa jeg redte Senge op paa Loftet og lukkede op for Varmen.
Var nede hos K. og Ejnar til Spisning og en snaksom Aften

21. Lørdag. Margot kom 1003. Til Frokost kom Hans, Børnene og Anna Håvig, som lader til at være en meget sød Dame. Børnene var raske og glade

22. Søndag. Vi havde en hyggelig Søndag med vore 5 Gæster. Helge kom til Kaffe, for Anker skulle se paa gl. Fotografier. Fam. fra Roskilde tog afsted ved sædv. Tid

23. Mandag. I Dag Sne, Kulde og blæst. Bedst inden Døre. Dog arrangerede den meget skrøbelige Margot en Tur ud hos Rørbechs. Hun skulle været til Tandlæge, men da hun hellere ville blive her, sagde hun, hun var saa daarlig og kunde slet ikke faa Overtøj paa. Bare Løgn

24. Tirsdag. Skønt Føret var daarligt, kørte Dagny til Engelsk, vi var kun 6. Margot skulle til Behandling paa Sygehuset og skulle naturligvis have Rullestolen med gennem alle Driverne

25. Onsdag. Det var meget dejligt Vejr, helt stille ogmildt, skønt det frøs 5o. Vi saa en Udsendelse fra Bornholm og bagefter ringede Augusta og mindedes den Gang hun og Sys var paa Bornholm og besøge mig

26. Torsdag. Margot besluttede sig pludselig til at tage hjem. Vi har nok ikke taget alle hendes Svagheder alvorligt nok. Hun er fuldstændig Hypokonder og vi skal sandelig ikke savne hende. Om Aftenen var vi til Rigmors Fødselsdag. Clara Håvig var med, det ville hun gerne, hun var ikke glad for at være alene hjemme

27. Fredag. I Dag nærmest Tøvejr. Clara Håvig kørte vi til Osted til Kl 3. Hun var meget sød, saa hende vil vi savne. I Grunden kender vi hende ikke ret meget, da hun aldrig talte om sig selv. Hun er helt alene uden nogen Familie, men talte ikke om, at hun følte sig trist. Jeg tror ikke, hun kommer sammen med ret mange

28. Lørdag. Jeg gik en Tur om Eftm. og pludselig kommer en stor Schæfer fra Højvang farende og bider mig i Laaret. Mærkelig nok blev jeg ikke særlig bange, men skældte Bæstet ud, saa det slap igen, hvorefter jeg fortsatte baglæns ned til Sigvards, hvorfra jeg ville ringe hjem. Det blev nu Torben, der kørte mig hjem, vi var inde paa Højvang for at skælde ud, men ingen viste sig. Jette kom ud og smurte lidt Jod paa Saaret, som var ømt, men ret overfladisk. Vi ringede til Manden, men han svarer aldrig

29. Søndag. Vi var i Kirke, der var ingen Organist, men det gik jo alligevel. Jeg ringede til Politiet ang. den Hund, for det syntes baade Karl og Børge Pedersen, jeg skulle. Karl var oppe og snakke med Leif Jensen, men han var da ligeglad. Karl sagde bl.a. "Sæt nu et Barn bliver skambidt". Han svarer kynisk "Ja, det er jo et Erstatningsspørgs" Han skulle jo sættes fast og hans Hund skydes

30. Mandag. Da jeg blev raadet til det, var jeg til Læge og fik en Indsprøjtn. mod Stivkrampe. Benet er lidt ømt, men ellers er jeg ikke generet af Saaret

31. Tirsdag. Til Engelsk, jeg havde Kaffe med. I. og Sigvard her til krible x (Hanfjært) [!!!???]

 

  Februar

1. Onsdag. Saa naaede vi Februar uden at have haft ret meget Vinter. Vi kørte afsted til Doras Begravelse, troede vi, men saa var det først i Morgen. Saa tog jeg til Damefrisør i Stedet og bagefter var vi hos Dagny sammen med Katrine, hvor vi opfriskede gamle Minder

2. Torsdag. Vi var til Begravelse, der var kun en Snes Stk., bagefter Kaffe paa Kroen. Saa var vi paa Biblioteket, Posthuset, Mekaniker og i Brugsen

3. Fredag. Jeg rullede en hel Del og strøg lidt

4. Lørdag. Stadig Graavejr med tø. Vi var i Hvalsø og saa "Der er et yndigt Land" af Morten Arnfred. Man ser hvordan en ung Landmand er kommet i store Pengevanskeligheder p. Gr. af alt det nye, der skal til. Den er vist meget aktuel, for saadan gaar det jo mange i disse Aar

5. Søndag. De kom fra Roskilde til Solskinskarbonader og Jordbærgrød og fra Merløse til Kaffe og Aftensmad. Børnene legede godt sammen, men Jesper fik et hysterisk Anfald, da Fjerns. gik i Stykker, mens der var noget paa, han havde glædet sig til at se

6. Mandag. Vi var til Ellen G. 60 Aars Fødselsdag, en meget dejlig Aften, der var ca. 40 med og meget livlig Snakken ved Bordene, vi sang en Del og forsk. Taler. Særlig Helene holdt en meget fin Tale til sin Mor. Mens vi var borte, havde Ellen ringet hjem og bagefter til Merløse, for at sige, hun ville gerne komme hjem d. 13. Marts. Saa det lyder jo godt

7. Tirsdag. Til Engelsk som sædv., jeg vovede at gaa forbi Højvang - og der var ingen Hunde ude

8. Onsdag. Vi var hos Regnskabsføreren om Fformd. og om Aftenen ude paa skolen og høre Morten Arnfred fortælle om Tilblivelsen af "Der er et yndigt Land". Desværre har Anker saa meget "Rømmelse" i denne Tid

9. Torsdag. Jeg syer og strikker jo en Del i denne Tid, i Dag en kold Nordenvind og lidt Frost. Vi var til P. N. Møde hos Olga Plambech, der skinnede Solen ind, saa der var meget varmt. Jeg ringede til Ki., hun lod godt tilpas, men havde meget travlt paa skolen. Hun venter sin Mor i disse Dage.
Om Aftenen til Kirkemøde

10. Fredag. Vi havde Engelsk igen, for Gay skal snart rejse paa Ferie

11. Lørdag. Karl var her med Forpagtn. 8000 Kr. saa nu kommer der lidt i Banken igen. Jeg snakkede med baade Inger og Anna V. for vi tænker jo paa at rejse derover snart

12. Søndag. Vi var i Kirke, havde ellers en meget stille Søndag. Det er Foraarsvejr i disse Dage, men ikke med megen Sol. Og jeg har ikke hørt Lærken endnu

13. Mandag. I Dag bestilte jeg Bill. til Bornh. til d. 27.

14. Tirsdag. Til Engelsk, nu er vi jo snart færdige for i Aar, det er en Skam, man faar ikke læst særlig meget saadan en Vinter. Til Møde i Højskolefore., det sidste i Aar

15. Onsdag. Vi var med Pensionisterne i Borrevejle og se fine Lysbilleder og høre Grete Jørg. fortælle om Tilblivelsen og hvordan det videre er gaaet. En god Eftm. i dejligt Vejr

16. Torsdag. Jeg vaskede en M. kulørt og fik det omtrent tørt ude, det blæser og er lidt Frostvejr. Om Aftenen var Anker med sit sædvanlige "Sjak" i Borup og læse Dialekt. Jeg besøgte imens Inga

17. Fredag. I Dag til Engelsk igen, vi skal skynde os at være færdige, for Gay skal rejse og besøge sin Mand. Det frøs omkring 10 Gr. i Nat, saa det varer lidt inden det bliver Sommer

18. Lørdag.

19. Søndag. Anker i Kirke, bagefter hentede han Hans og Børnene i Lejre. Om Eftm. var vi en Tur ved Aunsø, som var helt tilfrossen, Børnene morede sig jo dejligt

20. Mandag. I Dag sneede det og var rigtig koldt.
Jesper var med sin Far paa Arbejde og var rigtig elendig og forfrossen, da de paa tilbagevejen var herinde.
Der var Brev fra Ellen

21. Tirsdag. Til Engelsk for sidste Gang, det blev p. Gr. af Vinterferien holdt hos Bodil Rasmussen. Jeg vil savne det, for vi har haft det vældig hyggeligt. I Eftm. hos Dagny til Eftm. Kaffe sammen med G. Maja og Anker

22. Onsdag. Birte var her med Forpagtn. Penge, lidt over 9000, det luner jo altsammen. Skrev Brev til Ellen. Var i Rosk. sammen med Inga og købe Tæppe til Birte

23. Torsdag. Var en Tur i Osted, Banken, Brugsen, Posthuset og hos Katr. efter Kryds og Tværs'er

24. Fredag. Det er stadig Vinter med lidt Frost og i Dag sner det lidt

25. Lørdag. Til Birtes 40 Års Fødselsdag. Middag Kl. 12, en meget hyggelig Familiefest og vi holdt saamænd ud til Kl. 9 skønt vi skal rejse i Morgen

26. Søndag. Var en Tur i Merløse, Henn. hentede os. Vi saa jo deres fine "Bryllupstøj", Annie har syet sig en sød, lang Kjole og H. har faaet et nyt Sæt

27. Mandag. Var til Damefrisør om Formd. og i Banken med en Del Penge. Pakkede og rejste til Bornh. til Aften. Hans kørte fra Lejre og vi besøgte Elise, for H. kørte os helt til Færgen, han skal jo have Bilen alligevel. Tur Retur over Østersøen for 2 508 Kr. paa de indre Køjer, en meget rolig Tur

28. Tirsdag. Vi tog Rutebilen op til Anna V. og var der til Morgenkaffe Kl. 8. Hun har et stort, dybt Saar paa sit ene Ben. Nu tænker hun paa at købe Hus i Rønne. Til Værmel.gd. til Gilde om Aftenen, Gæster som saa ikke skal med til Joh. Fødselsd.
Anker blev syg og kastede op om Natten

29. Onsdag. Anker i Sengen det meste af Dagen. Vi andre ryddede op efter Gildet og spillede Kr. x

 

  Marts

1. Torsdag. Inger havde frygtelig ondt i det ene Laar og kunde daarlig bevæge sig. Joh. og jeg kørte op og ønskede Niels Dam til Lykke med de 25 Aar i Banken. Det er en værre Forestilling, Anker kan slet ikke selv komme op af Sengen. Jeg maa bruge alle mine Kræfter, i Nat var han oppe 5 Gange

2. Fredag. Inger har det bedre og vi var til Kaffe hos Bodil og Charles, Ikke Anker, han blev i Sengen

3. Lørdag. Anker kaster op og er meget stiv i Kroppen, men var dog med paa Hullegd. til Aftenkaffe. Helga var der, hun ser rask ud nu

4. Søndag. Det var Meningen vi skulle været til Pens. "Ellebæk", men ville hellere blive hjemme. Ole var der som Fastelavnsnar, han kommer ogsaa og spiller Kort

5. Mandag. Saa pakkede vi sammen igen. Turen har jo ikke været saa vellykket denne Gang, men det kan ingen jo gøre for. Helga og Laila til Eftm. K. Vi havde nær ikke faaet slæbt Anker om Bord. Han kunne slet ikke styre sine Ben

6. Tirsdag. Godt at Hans kunne komme helt ned paa Havnen, ellers havde jeg aldrig faaet Anker transporteret hjem. Vi fik en Kop Kaffe og en Krydderbolle med Smør (noget helt nyt). Saa gik Anker i Seng og sov fra 9-2, da kom Henn. efter os. De har jo ogsaa været syge derovre, saa nu ved vi da, hvad Anker har fejlet. Ja, jeg fejler vel det samme, men det ytrer sig kun som Forkølelse

7. Onsdag. Jesper har Skoldkopper, men er ikke syg, Annie har baade Kyllingesteg og Hamburger til os, samt Jordbærgr. og Bøf, saa det er nemt at holde Hus her. Dejlig varmt er der jo over det hele og Sengene er gode. Børnene sover hele Natten

8. Torsdag. Solen skinner, men det er koldt. H. og A. overrraskede os ved at komme hjem allerede Kl. 4. Det passede ikke rigtig Jane, for vi skulle ud og gaa Tur. H. og Annie begge lidt sløje - Henn. mest. Saa kørte Henn. os hjem. De havde en fin Pakke til os, fordi vi havde været der: Strømpebukser, Kaffe, Konserves o. s. v. alt for galt

9. Fredag. Hans kom med Bilen til Aften, men skulle afsted med det samme, han skulle ind og lave Fødselsmiddag i Vanløse

10. Lørdag. Det er stadig frost og jeg er stadig forkølet, men jeg vaskede dog en M. hvidt, og bagte nogle Smaakager

11. Søndag. En meget rolig Søndag uden Gæster af nogen Art

12. Mandag. Jeg gjorde rent og bagte lidt, i Morgen kommer Ellen jo. Bilen paa Værksted

13. Tirsdag. Var paa Biblioteket og i Brugsen, for de kom med Bilen om Formd. Ellen kom ved 5 Tiden, rask og glad som sædv. R. og Tage samt Jette og Karl kom og spiste Luksuskoteletter og Frugt m/Flødeskum. Snakken gik lystigt

14. Onsdag. De var her fra Merløse og spise samt Dagny og Hans kom ogsaa, alle vil jo gerne hilse paa Ellen.
Anker og Ellen i Hvalsø.

15. Torsdag. Ellen kørt mig til Damefrisør, imens var hun ude hos Pedersens med en Bog, hun traf Fru Lauridsen og det havde vist været meget fornøjeligt. Til Aften kørte vi til Himmelev og besøgte Ki.. Hun er sandelig blevet slank og flot. Ellen synes, hun er noget haard ved Hans - det synes vi andre maaske ogsaa. Hun vil jo ikke afgive noget af Forældremyndigheden

16. Fredag. Vi faar da Tid til at krible lidt indimellem, men der sker jo ellers hele Tiden noget. Vi var hos Dagny til Eftm. Kaffe sammen med Rut - Karen - Kamma - Katrine - Inga og Erna og saa senere til Spisning hos R. og Tage sammen med Ingrid, Verner og Birgit, vel nok dem, Ellen helst vil være sammen med

17. Lørdag. Hans og Børnene kom til Middag og Elise lidt senere. Vi skulle til Merløse til Kaffe og Resten af Dagen, saa Elise blev alene hjemme. Men vi kom nu tidlig hjem, for Børnene var søvnige. De legede ellers meget godt sammen. Henn. og A. lod ikke tilat være særlig ivrige efter at rejse sammen med os til Skotl., maaske vil Hans hellere

18. Søndag. Det var Solskin, men koldt. Børnene legede nu ude meget af Dagen og var søvnige og trætte til Aften. Saa Ellen kørte dem helt hjem. Saa kunne hun jo ogsaa se Lejligheden. Jeg kørte med. Saa hyggede vi os med Elise bagefter

19. Mandag. Ellen og jeg en Tur i Hvalsø om Formd., bl. a. hentede vi vores Ur, som det skulle koste 1000 Kr. at faa lavet. Det synes jeg altsaa var for meget. I Stedet har vi hængt Hans's Ur op.
Saa var det jo den sidste Dag, det er jo altid lidt trist

20. Tirsdag. Ellen pakkede sine Ting, det tog jo ikke saa lang Tid. Og Elise pakkede Katten. Vi kørte dem til Lejre til 1331. Der blev lidt tomt efter dem, men saadan er det jo altid

21. Onsdag. Vi har mange Myrer i denne Tid, det er ret irriterende. Jeg lavede noget Haandarbejde i Dag, det er jo helt gaaet i staa, mens Ellen var hjemme

22. Torsdag. Det er stadig koldt og blæsende og jeg synes ikke, jeg kan blive færdig med min Forkølelse.
Jane har Skoldkopper og er meget udslaaet og har det slet ikke godt, men det gaar jo nok over snart

23. Fredag. Jeg tog mig sammen og ringede til Inga Nielsen, hun havde det darligt med sine Ben, og der kunne ikke gøres noget. Hun ville dog gerne komme til Paaske. Vi var i Osted og se paa Gave til B. og Egon, købte ogsaa en Termokande og et Termofad, vi var i Grunden ikke særlig tilfreds, men der var ikke rigtig noget, der passede til Prisen. Inga var med. Vi blev inv. til Konfirm. i Ringsted

24. Lørdag. Jeg snakkede med Ki., Anna har været syg, haft falsk Strubehoste. Saa vidt jeg kunne forstaa har Hans været ude og passe Børn baade Tirsdag og Torsdag Aften, det ville da ogsaa være Synd at tage dem ud i Kulden, naar de er syge. Ja, det var da altsaa kun Anna. Hun har nok været glad for at ha' sin Far der en Aften

25. Søndag. Vi var i Kirke ellers foretog vi os ikke noget særligt

26. Mandag. Jeg lavede min brune Frakke, Foret var gaaet i Stykker mange Steder. Talte med Helga i Tlf., hun er flyttet hjem nu, men er vist ikke saa tit alene, da hun jo har Børn og Børnebørn nærved, Karl Johan er blevet forlovet, Helga vil vist gerne, de flytter ind hos hende

27. Tirsdag. Jeg bagte Grahamskiks, ellers laver jeg jo noget Haandarbejde, i Grunden føler jeg mig lidt ugidelig i denne Tid. Til Brugs-Generalfors., der var ikke ret mange, men store, flotte Svesketærter til Kaffen, alt for mange. Det var meget taaget, men vi slap da frem og tilbage. Snakkede med Anna V., hun havde Helga i besøg, for hun har jo god Tid nu. De kommer nok begge her Onsdag efter Paaske

28. Onsdag. Nu venter vi snart paa at høre fra Ellen

29. Torsdag. Der er pludselig kommet varme i Luften, helt op til 10o. Vi var i Osted og betale omtrent 11.000 til Olie, Forsikr. Skat o.s.v., saa nu er der ca 5000 paa Check tilbage. Vi var henne hos Katrine og høre lidt om Søvbryll.

30. Fredag. Varmen er allerede forbi. Der var Brev fra Ellen i Dag, hun er jo i den vante Gænge igen ligesom vi andre. Huset var pænt i Orden, da hun kom hjem

31. lørdag. Hans og Børnene kom hjem til Middag

 

  April

1. Søndag. Det var koldt, men en Del Solskin. Hans laante Bilen og kørte med Børnene til Frilandsmuseet. Kirsten og Oskar var ogsaa med og bagefter var de med dem hjemme og alt var gaaet saa godt. De kom her og spiste Kl. 6 og tog saa afsted til sædv. Tid.
Jeg skrev til Ellen

2. Mandag. Jeg gjorde rent paa Aftenrøden, man maa vel hellere faa beg. selv om det er meget vinterligt. Om Aftenen kørte vi med Ejnar og K. til lokalhistorisk Arkivs Møde paa Biblioteket og bagefter Kaffe paa Eftersk.

3. Tirsdag. I Dag sneede det, saa Jorden var hvid.
Gjorde rent paa Jomfruburet

4. Onsdag. Gjorde rent paa Morgenrøden

5. Torsdag. Gjorde rent paa Gang og Trappe

6. Fredag. Var i Osted og betale Penge igen og var paa Biblioteket. Hans kom til Aften og spiste gule Ærter og Ben, samt laante Bilen, han skal i Sommerhus med sin nye Kirsten en Uge, saa maa de vel lære hinanden at kende. Ingen Børn med

7. Lørdag. Her er saa mange Myrer i denne Tid saa det er væmmeligt. Hans er blevet sagt op fra sin Lejlighed til Juni. Bare han nu kan finde noget andet, det er meget svært i Roskilde.
Vi var til Karls Fødselsdag og det var da saa hyggeligt med god Mad, Sange og Snak. Gjorde rent i store Stue

8. Søndag. En meget rolig Søndag. Vi var i Kirke. Ellen Winneby ringede forleden at hendes kære Arvid var død. Sødt af hende at ringe til os

9. Mandag. Vaskede 1 M. kulørt og gjorde rent i Børnev.
Det er begyndt med Foraarsvejr, jeg var ude og hakke lidt mellem Solbærrene

10. Tirsdag. Gjorde rent i Badev. Til Generalfors. i Valgmenigheden

11. Onsdag. Gjorde rent i Sovev. Dagny - Erna og Karen var et Vend herude. Dagny for at prøve Grannys Regnfrakke, den passede hende udmærket

12. Torsdag. Beg. at gøre rent i Stuen og fik vasket og strøget Gardinerne. Om Eftm. til P. N. Møde hos Ole Larsens. Ki. ringede i Aften og vi snakkede længe. Hun var blevet syg forleden Nat, Smerter i Underlivet, hun var paa Sygehuset og blev ligefrem indlagt og gennemgik alle de sædv. Undersøgelser.
Man fandt ud af, at hun ikke fejlede noget

13. Fredag. Jeg gjorde færdigt i Stuen

14. Lørdag. Det er beg. at blive Foraarsvejr nu, det er ogsaa paa tide. Folk har travlt med at saa. Hans kom om Eftm. med Børnene. Han lavede en Sæbekasse Bil, som de kørte meget med

15. Søndag. Dejligt Vejr hele Dagen. Henn. og Annie kom til Kaffe og alle børnene legede godt sammen, saa jeg tror, de havde en god Dag

16. Mandag. Jeg bagte Medailler og Ørkensand. Og vi var i Osted og sendte Penge til Bill. til Skotl. Hans skal hente dem paa Onsdag. Vi skal saa rejse d. 10. Juli, vi vil saa blive der i 14 Dage og dem fra Merløse i 7, vi kan nemlig kun rejse om Onsdage paa billige Billetter

17. Tirsdag. Jørg. Kristensen her og fræse Have.
Jeg redte Senge op og lavede til til Gæster

18. Onsdag. Først kom fru Fernbo og siden Fru Olesen, Inga og Emma

19. Skærtorsdag. Hans kom hjem og satte Kartofler, saaede Kunstgdn. strøede Gift og ordnede Græssl., Børnene er jo med Ki. i Jylland. Hans tog afsted om Aftenen, han skal jo til Vanløse i Paasken

20. Langfredag. Vi var til Eftm. Chokolade hos Dagny

21. Lørdag. Skønt vi har Gæster naaede jeg at komme lidt i Haven - men jeg faar ondt i Ryggen af det

22. Paaskedag. Anker i Kirke. Meget fint Vejr. Jeg er desværre blevet forkølet igen, der plejer ellers at være længe imellem, men nu har jeg jo lige været det

23. Mandag. Damerne nyder Vejret, gaar Ture ell. sidder i Gaarden og slikker Solskin. Jeg nyser

24. Tirsdag. Saa rejste vore 4 Damer. Vi var i Haven i det fine Vejr og fik saaet det meste. Nu ville det være dejligt med lidt Regn

25. Onsdag. Helga og Anna V. kom fra Morgenen af. Jeg hostede meget en Times Tid, men det gik da heldigvis over. Om Aftenen kom de fra Ringsted til Kaffe og tog Anna V. med hjem

26. Torsdag. Dagny og Katrine her til Eftm. Kaffe, der skal jo ske noget nu Helga er her, Anker og hun rafler ogsaa og jeg forsøger at lære hende Kr. x

27. Fredag. Vi var i Merløse til Eftm. Kaffe, bagefter var Helga med efter Mælk hos Birte og saa Bedriften

28. Lørdag. Om Formd. var Anker og Helga oppe hos Dagny. Helga samler jo paa Stempler, men de naaede ikke saa vidt. Hans og Børnene kom, men ikke før Kl. 9, de havde været i Zoologisk Have og bagefter hos Kirsten og spise

29. Søndag. Til vor store Overraskelse ringede Ki. om Morg., hun ville komme og snakke med Hans. Hun var kommet i Tanker om, at maaske Hans alligevel skal ha' Forældreretten over den ene af Børnene. Hun har heller ikke mere rnoget imod, at han flytter til Himmelev - saa det er helt andre Taner, men glædelige. Og Hans har ogsaa faaet Tilbud om et Par Værelser i Roskilde foreløbig til han kan faa en Lejlighed.
Helga og vi andre var jo til Konfirm. i Ringsted fra Kl. 12. Hans kørte os ned og hentede os - saa fik han jo set nogle af sine Fætre, som han jo slet ikke kender. Det var en meget hyggelig Fest med unge og gamle, god Mad paa en Restauration og siden Kaffe og ta' selv Mad hjemme. Helga kørte med os tilbage. Uffe sagde med store glade Øjne "Anna og mig har et lille Bed sammen med Ukrudt". De er nok meget spændt paa, hvad der kommer op. Ki. var her og var ved at faa Børnene i Seng, men saa græd Anna og ville absolut, at en afdem skulle blive, hun var nok overtræt, saa maatte Hans overnatte

30. Mandag. Hans laante Bilen og kørte og da Moster Helga skulle afsted ved Middagstid, maatte vi køre Kufferten op paa Sæbekassebilen. Det var meget hyggeligt at have Helga her saa længe. Hun var vist ogsaa selv godt tilfreds. Det var meget dejligt Vejr. Børnene var ude hele Dagen, Uffe fandt en Rede med Fasanæg

 

  Maj

1. Tirsdag. Hans kom Kl. 12 efter sine Børn, han har jo fri i Dag, de skulle vel ud og gaa i Optog.
Det regnede lidt i Aften, men det blev nok ikke til mere end 3 mm. Det er meget længe siden, det har regnet

2. Onsdag. Jeg gjorde rent i Køkkenet. Min Ryg er ikke saa god, saa jeg tør daarlig gaa i Haven. Og Anker har Hekseskud og sidder med Varmepude, har ogsaa faaet nogle Piller, men de hjælper nok ikke. Anna V. ringede fra Jørgen og snakkede længe

3. Torsdag. Gjorde rent i Spiskamret og arbejdede en Del i Haven, nu maa vi se, hvordan det vil gaa med Ryggen i Aften. Meget stille og dejligt Vejr hele Dagen uden ret megen Sol

4. Fredag. Gjorde rent i Gangen og var til Damefrisør og paa Bibliotek og Brugsen

5. Lørdag. Jeg gjorde lidt rent og bagte lidt, der skal jo lidt ekstra til i Morgen, de kommer fra Merløse og hjælper os

6. Søndag. Ganske dejligt Vejr, det passede os jo godt, naar H. og A. kom for at hjælpe os i Haven.
Vi fik brændt alt det af, der laa i Hønsegd. De sled bravt i det, saa det var jo en god Haandsrækning

7. Mandag. Hundekoldt i Dag, vi villere hellere haft noget Regn. Jeg gjorde rent i 2. Stue og skrev Brev til Rigmor (Pihl), hun fylder 70 paa Onsdag. Anker har stadig daarlig Ryg, men i Morgen skal han til en klog Mand i Gershøj. Dagny er sikker paa, at det hjælper

8. Tirsdag. I Dag hentede de vores T.V., som har opført sig mærkeligt temmelig længe. Haaber de kan lave det, uden det bliver alt for dyrt. Anker var med Falck i Gershøj, han mener ogsaa, det har hjulpet lidt.
Jeg skrev et langt Brev til Ellen

9. Onsdag. Jeg gjorde rent i Køkkenskabene

10. Torsdag. Det er desværre ikke blevet stort bedre med Ankers Ryg, men han har været saa tørstig de sidste Dage, saa jeg er bange for Sukkersyge. Jette var her og tog en lille Prøve, men der var heldigvis ikke noget

11. Fredag. Gjorde rent i lange Gang og W.C. Om Aftenen kom Hans og Børnene, de var kommet for sent til Toget, saa vi blev jo noget lange i Ansigterne og maatte jo saa køre hjem. Lidt senere ringede Hans, at de var i Osted, han havde husket forkert paa Klokkeslettet

12. Lørdag. Hans havde travlt med at rydde op i Salen og om Eftm. lavede han Kaninbure. Det var nu for Resten Søndag, han gjorde det. Lørdag kørte de til Roskilde og købte Madrasser og om Eftm. var de ude og besøge de Mennesker, hvor Hans skal flytte ind til Juni

13. Søndag. Det var dejligt Vejr baade Lørdag og Søndag, men hvor vi dog længes efter Regn. de tog afsted til sædv. Tid, trods den daarlig Ryg kørte Anker

14. Mandag. Anker kunne slet ikke være i sin Seng i Nat for Smerter, saa han sad i en Stol, hvor han dog sov en Del, men jeg sov næsten ikke. Saa fik vi, paa Dagnys Raad Henn. til at køre os til Gershøj, men han mente, det ville tage 6-7 Gange inden det overhovedet vil blive bedre - saa det er ikke lyse Udsigter, dog sov han det meste af Natten i Sengen

15. Tirsdag. Jeg ringede og talte med Træden, som kom om Eftm., han gav ham en Indsprøjtn., men den virkede nu slet ikke. Han sidder heldigvis saa godt i sin Stol, der sad han lige ret op og ned og sov 7-8 T. Jette og Karl var et Smut og kigge til os om Aftenen, de er nu altid saa søde. Jette har jo været oppe og gøre rent paa Højvang i det forfærdelige Svineri med Kattemøj i alle Skabe og en ulidelig Stank over det hele. Det tror jeg ikke, jeg kunne have gjort

16. Onsdag. Jeg fejede i Salen, saa nu ser der meget pænt ud. Anker sad i Stolen hele Dagen og Natten med. Henn. hentede en af Dagnys, som hun mente var bedre og jeg kørte med i Brugsen

17. Torsdag. Vi var hos Mittuen i Roskilde og han trykkede paa Anker, saa han jamrede sig. Men om Eftm. var det da betydelig bedre, saa jeg var til P. N. Møde hos Dora. Henn. hentede mig. Torsdag Nat var Anker i Seng hele Natten, det var da stor Fremgang. Det tordnede en Del om Natten og det regnede temlig meget

18. Fredag. (St. Bededag) Det var dejligt nu efter Regnen, jeg var ude og sætte Bønner og Asier.
Kamma og Dagny kom et Smut og saa paa Patienten. Vi skulle til Middag hos Sigvards, men Anker kunne jo ikke, men da han havde det saa godt, tog jeg derop. Det var da ogsaa en meget hyggelig Aften med dejlig Mad og Vin, sang og Snak. Anker skulle ringe Kl. 8, men det havde han da glemt, saa Helga kørte mig hjem og kigge, men han sad og saa T.V., saa vi kørte op til Kaffen og mere Snak. Da jeg omsider kom hjem, var han selv kommet i Seng, saa det er da stor Fremgang

19. Lørdag. Janes 5 Års Fødselsdag og Lene og Jørns Bryllup. Det gaar helt godt med Patienten, nu er han i Sengen hver Nat. En god Regn i Nat

20. Søndag. En meget rolig Dag. Vi hørte Transmission i Radioen fra Allerslev Kirke. Ellen ringede om Aftenen, der ville komme noget fra Skotl. i denne Uge, som hun syntes, vi skulle høre

21. Mandag. Jeg var i Urtehaven, nu gror det jo godt efter Regnen. Henning her og slaa Græsplæner

22. Tirsdag. I Roskilde hos Mittuen

23. Onsdag. Vi var en Tur i Brugsen og paa Bibioteket og kørte gennem Skoven hjem

24. Torsdag. Jeg har ringet til Helga nogle Gange, men hun svarer aldrig, hun er maaske ikke kommet hjem endnu

25. Fredag. I Nat har det regnet igen, saa nu hjælper det vel efterhaanden. Karen og Ejnar her og se til "Patienten"

26. Lørdag. Kaj Mikkelsen kom med et Hæfte fra Valgmenigheden. Skrev til Ellen

27. Søndag. Til Aftengudstjeneste og bagefter hos Karl og Jette. Det var Thorgd. der prædikede og Anne M. Kjærsgaard, der fortalte om de gudelige Vækkelser paa Egnen

28. Mandag. Paa Aunstrup efter Blomster. Gunhild kørte, for hun ville gerne se det

29. Tirsdag. Jeg plantede i mine Altankasser og fik nogle Planter af Henning til Haven. Jeg gaar og føler mig lidt træt og halvsløj og har gjort det et Stykke Tid

30. Onsdag. Jeg ringede og ønskede Anna V. til Lykke, hun lød til at være i godt Humør og havde det godt med sit Ben. Hans her og spise om Aftenen

31. Torsd. Kr. Himmelfartsdg. Det var jo Meningen, Jette og Karl skulle haft stor Spisning i Salen (hele Jettes Familie) men da det blev meget fint Vejr, blev de hjemme i Haven. Hans havde Karls Bil og flyttede hele Dagen ved Steens hjælp

 

  Juni

1. Fredag. Jeg ringede til Træden og fik Tid paa Tirsdag, for nu vil jeg da vide, om der er noget i Vejen med mig

2. Lørdag. Vi havde den store Helle Wamsler Fest i Salen. Der var dækket til 80 og meget fint pyntet. Vejret var ret godt og det hele meget vellykket, lod det da til. Hans kom jo med sin nye Kirsten, som jeg tror, vi kommer til at synes godt om

3. Søndag. Da jeg kom op om Morgenen sad der 3 i Gaarden og spiste Skinke og Salat - de havde siddet der om Natten, selv om det var ret koldt. Nogle laa og sov inde i Stuerne, dog skulle ingen have Morgenkaffe her. Hans og Kirsten kørte til Aunsø og efter Kaffen tog de hjem

4. Mandag. Jeg lugede Urtehave et Par Timer, der er dejlig løs Jord i Aar

5. Tirsdag. Jeg var til Doktor, mit Blodtryk var fint og der var ikke noget at høre paa Lungerne, Hjertekardiogrammet var vist ogsaa i Orden, men jeg skal op paa Torsdag og have taget nogle Blodprøver. Om Aftenen ude og høre Thorkild Kristensen og Asger Baunsbak ude paa Skolen

6. Onsdag. I Dag har det næsten øsregnet hele Dagen, saa nu maa det godt holde op, der har sikkert kommet over 60 mm. Jeg var til Tandlæge og fik renset en Masse Sten op af mine gl. Tænder

7. Torsdag. Jeg var oppe og fik taget Blodprøver.
Bagte lidt og ordnede Værelser

8. Fredag. Fru Fernbo kom til Middag og Max Hansens til Aften, hyggeligt at se dem igen

9. Lørdag. Hans kom med Børnene, vi skal jo holde Annas Fødselsdag. Jeg har 2 Lagkager, en med 7 og en med 5 Lys. Børnene fik jo hver en Kanin, som de er meget optaget af. De kom fra Merløse til Kaffe og Aftensmad

10. Søndag Pinse. Hans var meget flittig, satte Kartofler, klippede Hæk, slog Hønsegd. og tyndede Syrener. Børnene legede med Kaninerne. De tog afsted til sædv. Tid

11. Mandag. Max Hansens tog afsted til Formd. Elise kom med Katten, Jakob og Hans Peter. De tog nu snart afsted, men Elise blev her, vi skal jo passe Katten, mens hun er paa Fyn

12. Tirsdag. Elise tog afsted efter Frokost. Jeg var til Tandlæge, det var ikke smertefuldt men meget dyrt

13. Onsdag. Nu er jeg blevet rigtig snotforkølet igen, det er meget irriterende

14. Torsdag. I Dag kunne jeg faa Besked om m ine Blodprøver, de skulle være fine allesammen. Træden foreslog, jeg skulle have nogle B. Vitamin Indsprøjtninger, for at faa mere Energi. Det har jeg da aldrig manglet før. Vi var ude og stemme til EF. Valget

15. Fredag. Jeg vaskede 1 M. hvidt og rullede det

16. Lørdag. Det har været ret godt Vejr de sidste Dage, men ikke særlig varmt.
Vi var i Rosk. til Uffes Fødselsdag, fik Laks med rørt Kryddersmør og nye Kartofler, samt Massesr af Lagkage til Kaffe. Vi kørte med Henn. Hans var da ogsaa der. Fru Fernbo var ude hos Ester

17. Søndag. Anker i Kirke

18. Mandag. Jeg lavede Solbærsaft. Elise km til Aften

19. Tirsdag. Vi var til Lauras Føds. ude hos Nanna. Vi kom for sent hjem, saa Elise og Fernbo var bange for, vi var kørt galt

20. Onsdag. Jeg har stadig ondt i min Ryg, men Elise og jeg arbejdede dog en Del i Urtehaven. Elise er meget ihærdig. Jeg ringede og talte med Ellen om Aftenen, ønskede til Lykke og aftalte forskelligt

21. Torsdag. Inga og Niels her efter Rabarber. Det regnede, men ikke ret længe, det er ved at være lidt tørt igen. Margot her

22. Fredag. Elise var i Købhn. og synge, kom tilbage til Aften. De kom fra Merløse og fra Roskilde om Aftenen, desuden kom Helga, saa vi var 12 til Kakao. Anna V. og Helga ringede, ikke Inger. Augusta, Else Winneby, Gurdrun Kristensen og Ellen, selv om vi snakkede sammen i Forgaars. Hun havde jo haft en dejlig Fødselsdag, var rigtig blevet hyldet afsine Mandfolk. Havde faaet et meget fint Ur af Noël, en Kaffemaskine af Niels og en Radio til Bilen af Martin

23. Lørdag. Puh ha sikket Vejr. Kulde og Regn hele Dagen. Hans laante Bilen, han skulle jo i Sommerhus med Oskar, Kirsten og sine egne Børn. Bare det nu kunne blive lidt godt Vejr. Sct. Hans Aften druknede vist de fleste Steder

24. Søndag. Anker og jeg i Kirke, trist og koldt og kedeligt, slet ikke til at være ude. Elise gik dog en lille Tur

25. Mandag. I Dag skulle saa Elise rejse med sin Kat, Gunhild kørte hende til Osted. Vi vil da savne hende, hun er saa fornøjelig. Jeg har plukket de første Jordbær, men der bliver ikke mange i Aar, ser det ud til

26. Tirsdag. Fru Fernbo rejste om Formd., det er gaaet rigtig godt med hende. Jeg var til Doktor igen og faa taget Hjerte Kardiogram, fordi Hjertet baker for hurtigt. Jeg fik nogle Piller for det, haaber det hjælper. Om Aftenen til Eriks 50 Års Fødselsd. paa Efterskolen. Inga her og plukke Stikkelsbær

27. Onsdag. Kulde og Regn. Saa er vi alene igen, det er ellers sjælden paa denne Tid af Året

28. Torsdag. Henning var og laante nogle Vattæpper, de venter jo Australiere. Jeg afrimede Køleskab og Fryser

29. Fredag. Som sædv. koldt, men ikke noget videre Regn, jeg fik da plukket lidt Jordbær til dem i Merløse, det er jo sidste Gang, Henn. kommer forbi, nu faar han jo Ferie

30. Lørdag. Hans kom med Bilen til Kaffetid, saa klippede han Hæk og mugede Kaninbure, men skulle hjem til Aften - for han skulle saamænd op i sommerhuset igen Søndag

 

  Juli

1. Søndag. Koldt som sædvanlig, der er heller ikke mange Jordbær i Aar, der er kun afsat meget faa. Nu har vi jo i mange Aar haft Masser, men paa en Maade er det jo godt, for jeg gider næsten ikke plukke dem. Om Aftenen en Tur hos Ingrid Frandsen

2. Mandag. Ki. ringede, om hun maatte komme en Tur med Børnene, jeg sagde, at Hans kom til Aften, men det gjorde ikke noget for hendes Skyld. Hans havde lovet at komme og slaa Græsplænerne, han tog afsted igen om Aftenen. De andre blev her

3. Tirsdag. Helt godt Vejr i Dag. Ki. og Børnene tog afsted efter Frokost. Plukkede nogle Stikkelsbær til Fryseren

4. Onsdag. Jeg hos Doktor til Kontrol. De mente jeg skulle tage paa Lungeklinikken til Undersøgelse

5. Torsdag. Henn. kørte for mig. Det viste sig, at den ene Lunge ikke fungerede ret meget. Jeg sagde jo, at jeg skulle til Skotl. i næste Uge. De foreslog saa, at jeg kom med det samme og blev indlagt, saa kunne det maaske naas. Saa jeg maatte hjem og pakke og afsted med Falck. Blev indlagt paa B 76 Stue 173 6. Sal. De sædv. Undersøgelser blev taget. Anker flyttede op til Dagny, sov dog hjemme om Natten

6. Fredag. Jeg blev tappet for 300 gr. Vædske, som skulle sendes ind. Fam. fra Merløse og Anker kom medens jeg laa og blev tappet. Efter den Omgang trak jeg Vejret lettere og havde det udmærket. Ki. kom en Tur om Aftenen, hendes Mor skal ogsaa indlægges med sine Lunger

7. Lørdag. Vi har det jo rart her og meget frit. Hans kom med Børnene, Anker og Dagny, jeg har det som Blommen i et Æg

8. Søndag. Ingen Stuegang Lørdag ell. Søndag.
Hans, Børnene og Anker kom om Eftm. og Fam. fra Merløse om Aftenen, selv om de havde været i Sommerhus, saa de er sandelig flinke til at besøge mig. Ki. ogsaa Søndag Eftm.

9. Mandag. Karen var kørende for Dagny og Anker om Eftm. og om Aftenen kom baade Hans og Henning paa en kort Visit. I Morgen skulle jeg gerne udskrives

10. Tirsdag. Jeg fik lov at tage hjem og det bedste var, at lige inden jeg tog afsted, kom en Sygeplejerske og sagde, at der var ikke noget ondartet i Prøven, saa det var jo dejligt. Jeg skal til Kontrol d. 2. Aug. Vi spiste Middag hos Dagny sammen med Karen og Frederik, og til Aften var vi inv. hos Ejnar og Karen til Kyllingesteg. Meget varmt 28o

11. Onsdag. Jeg ordnede Spinat til Fryseren, der er jo saa meget og plukkede 7-8 u Jordbær, saa jeg er godt træt i Ryg og Ben. Jeg snakkede med Ellen i Aftes, hun blev jo noget forbavset, da hun hørte, jeg havde været paa Sygehuset

12. Torsdag. Jeg var til Damefrisør og blev permanentet - 146 Kr. Og om Eftm. paa Biblioteket og i Brugsen. Og saa skulle jeg jo ordne Huset lidt og pakke. Hans kom med 6 Bilen, han skal jo køre for os i Morgen

13. Fredag. Vi kørte lidt før 9, vi var spændt paa, om vi naaede Købhn., for der løber lidt Olie ud af Bilen. Naa, det gik meget godt. Men de var saa længe om at chekke os ind og faa fat i den Kørerstol til Anker, saa vi maate løbe i skarpt Trav - og jeg tabte Vejret, det er ikke rart. Og Flaskerne, vi skulle have med, havde vi nær ikke naaet. Kørestolsdamen lovede Henn. at faa Flyet til at vente. Turen gik fint, men da vi kom til Glasgow, var der ingen Ellen og Noël, de mente, vi kom en Time senere. Heldigvis var der noget at sidde paa indtil de dukkede op.
Saa blev vi indlogeret i hver vore Værelser og alt er saare godt

14. Lørdag. Vi var ude og køre en lang Tur om Eftm. og de unge Mennesker besteg et Bjerg, mens Anker og Jeg holdt os i Nærheden af Bilerne. Om Aftenen viste Martin Lysbilleder fra sin Tur i Skotland

15. Søndag. Om Formd. kørte Noël en Tur for dem, der havde Lyst at se Glasgow. Om Eftm. kørte vi alle en Tur og var igen oppe i Højderne, altsaa ikke os gamle. Noël fik lidt ondt i sin Ryg. Vi spiser sen Middag, saa Aftenen bliver ikke saa lang

16. Mandag. Jesper og Martin var i Byen efter Postkort. Ellen kørte en Tur med dem fra Merløse. Noël skulle spare sin Ryg

17. Tirsdag. Det har ikke været særlig varmt, men nu er det begyndt at blive det. Det var Meningen, vi skulle til Otter Ferry i Dag og vi startede jo tidlig, men havde ikke kørt særlig længe, før baade Jesper og Jane blev søsyge. Saa bestemte vi at køre et andet Sted hen, hvor der ikke var saa langt. Der spiste vi en varm Ret, kørte saa videre og drak vor medbragte Kaffe et andet Sted og tog saa hjem og spiste til Middag

18. Onsdag. Martin var i Byen og handle sammen med Fam. fra Merløse, og det gik meget godt, men da de skulle hjem med Toget lukkede Dørene sig og Toget satte i Gang inden Martin var kommet hjem. Jesper blev jo helt vild, raabte og skreg og fór op og hamrede paa Døren til Lokomotivføreren, som nok troede, der var sket en Ulykke og standsede Toget. Det var jo meget godt, for hvad skulle de ellers gjort. De kom tilbage til Kaffetid

19. Torsdag. Noël, Henn. og Børnene var en Tur i Glasgow og saa paa gl. Biler og Lokomotiver. Martin og Jesper kørte hjem med Todækker. Jesper nyder det meget (det gør vi da alle) han er i Aktivitet hele Tiden. Han er meget ked af, at de skal hjem i Morgn

20. Fredag. Ja, saa maatte H. og Annie jo pakke og vi var alle med paa Flyvepladsen og sige farvel. Jesper hulkede højt, Annie fældede ogsaa en Taare. Det er da godt, de var glade for Turen, vi vil da ogsaa savne dem, det hele er jo gaaet saa godt, selv om Jesper engang imellem var noget obsternasig

21. Lørdag. Vi havde det stille og roligt. Ellen og jeg fik Tid at spille Kr. x. Lidt overskyet

22. Søndag. Vi dasede som sædv. og lavede ikke noget særligt om Formd. Om Eftm. kørte Noël os en dejlig Tur og om Aftenen forlystede vi os med Kr. x nogle raflede

23. Mandag. Noël og Drengene kørte afsted med deres T. V., som er gaaet i Stykker, jeg skal ikke savne det. Ellen og jeg var i Byen, op ad Trapper og ned ad Trapper, saa det var noget strengt for min Lunge. Jeg købte en ny Kjole, som jeg tror, jeg bliver glad for, samt en ny Taske

24, Tirsdag. Ellen og Noël havde travlt med at forberede Ester og Folkes Ankomst. De skulle kommet midt paa Eftm., men det blev stadig udsat p. Gr. af Maskinskade - og det endte med, at de ikke kommer før i Morgen

25. Onsdag. Vores 51 Års Bryllupsdag. Ester og Folke kom om Formd., spiste Morgenmad og bagefter kørte de sammen med Drengene og Noël til Glasgow. Henn. ringede om
Aftenen, alt stod godt til hjemme

26. Torsdag. Stadig godt Vejr, saa vi har sandelig været heldige. Vi bliver jo vartet op og vasket og strøget om, saa det er ingen Sag. Ellen og os var alene hjemme hele Dagen, jeg var en Tur med hende i Bearsden og vi havde god Tid til at krible. De andre var ude paa en meget lang Tur hele Dagen. Folke maatte gaa fra Bordet med Kvalme, han mente, det Kostforandringen

27. Fredag. Ja, saa slog Afskedens Time, det er jo altid lidt trist, vi har haft 14 meget dejlige Dage. Hjemturen gik godt, vi blev endda begge kørt ude fra Fingeren, det var jeg sandelig glad for, for der er langt, naar man har en daarlig Lunge. Hans var der jo, og vi kørte ud til Kirsten og fik dejlig Mad. Hun har en dejlig Lejlighed i Brønshøj, det var hyggeligt at besøge hende.
Hans kørte os hjem og tog bagefter Toget til Købhn.

28. Lørdag. Her i Danmark er nærmest lidt koldt, det er der ogsaa i Skotl. nu, for vi snakkede med Ellen i Aften. Vi var i Brugsen og ellers tømte jeg Kufferter, plukkede nogle Hindbær og de sidste Jordbær. Skrev et Par Kort til Uffe og Anna

29. Søndag. Vi var hos Dagny til Kaffe sammen med andre af Familien, meget hyggeligt

30. Mandag. Vaskede en M. hvidt. Nu maa jeg se, om jeg kan komme til Rosk, for nu kan jeg snart ikke faa Vejret mere og det er meget ubehageligt. Ebba Max Hansen ringede og skulle høre lidt om Turen til Skotl.

31. Tirsdag. Jeg tog op til Lungeklinikken, de havde slet ikke aabent, men tog mig da heldigvis alligevel - og tappede 1½ L. Vædske af Lungen. Saa kunne jeg faa Vejret igen. Men de ville beholde mig et Par Dage, fordi Lungen var lidt skæv. Saa jeg blev indlagt paa B. 1 Stue 178, en 2 Mands Stue. Sammen med en Dame, der havde stærk Bronkitis, men var over det værste

 

  August

1. Onsdag. Jeg blev røntg. fotogr. igen, ellers skete der ikke noget med mig. Fam. fra Merløse og Anker besøgte mig om Aftenen (altsaa Tirsdag Aften). Hans her om Aftenen

2. Torsdag. Vi har det jo godt, faar dejlig Mad og jeg faar læst en Masse Bøger, for saadan en Dag fra Kl. 6 er jo lang. Anker og Hans kom om Aftenen

3. Fredag. Jeg blev fotograferet til Morgen. Bill. viste at det var kommet lidt Vand i Lungen igen. Det ville de altsaa ikke tage nu. Jeg blev udskrevet efter Middag, men skal komme til Kontrol paa Torsdag. Saa jeg naaede at komme til Chokolade hos Rigmor og Tage, der holdt Ernas Fødselsdag

4. Lørdag. Jeg gjorde lidt rent og plukkede en Del Ærter, der bliver ved at være nogle. det har været varmt nu nogle Dage, men af og til Byger, saa det er ikke Høstvejr

5. Søndag. Vi var i Kirke Kl. 9. Hans kom fra Roskilde før Middag og vi kørte alle tre til Fødselsdag i Merløse. Vi gav Henn. et Par Vattæpper, for det mangler de vist. Vi fik en fin Frokost med mange Slags Sild - Rødspættefileter - Smaa Frikadeller med kartoffelsalat - Medisterpølse og Flæskesteg med Rødkaal og tilsidst Kiks og Frugtsalat. Siden Kaffe og Likør. Vi var de sidste, der kørte, det passede nemlig at Hans tog fra Hvalsø med halvni Toget. Det plaskregnede til Aften og paa Hjemturen

6. Mandag. Jeg kunne se i min Fryseser var kommet til at ligge en Masse Ribs, dem havde Gunhild og Karen plukket i Gaar Eftm. Det er nogle værre Koner, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved dem.
Ki. ringede i Dag, hendes Mor har det ikke godt, det er alligevel alvorligt med hendes Lunger. Hun skal vist have Kemoterapi. Og Anna var blevet bidt af en Hund i Munden, dog ikke saa slemt, Stingene skulle tages i Dag

7. Tirsdag. Vi var paa Biblioteket og hos Dagny til Eftm. Kaffe. Hun fik nogle Kartofler

8. Onsdag. Det er ret varmt i disse Dage. Der er meget, de skal gøres i Haven - men det kan jeg jo ikke, saadan som jeg har det nu. I Morgen skal jeg jo til Kontrol igen, om de saa har fundet ud af noget. Jeg vaskede 1 M. kulørt og afrimede Køleskab. Ellen ringede

9. Torsdag. Jeg var i Rosk. Kl. 9, de røntenfotogr. og tog Blodprøver, men de kunne ikke tage Vandet, saa skulle jeg vente i 4 Timer. Saa jeg tog hjem med Falck igen. Om Eftm. kom Bodil Due et lille Smut og skulle se, hvordan det gik, hun er nu saa sød

10. Fredag. Karl var ude med Forpagtningspenge, han sagde, man blev træt af at have Vand i Lungen. Ja, det er skam sandt. Jeg var til Damefrisør om Formd. og paa Sygeh. om Eftm., de tog 1 l. Vand igen - og jeg tror ikke, de har faaet det altsammen. Det er nu ikke sjov i Længden

11. Lørdag. Ki. og Børnene kom paa Cykle herud til Frokost, de havde haft Rygvind, saa det var jo gaaet godt. Ki. plukkede Ærter for mig. Og Henning kom fra Morgenen af og beg. at ordne Urtehave, det var jo dejligt. Han kørte til Kaffetid. Ki. og jeg sad og sludrede til Kl. omtrent 12

12. Søndag. Det er stadig fint Vejr, saa der bliver nok høstet noget i disse Dage. Ki. og Børnene kørte ved 11 Tiden. Jeg plukkede de første Bønner


[Dette er den sidst indførsel i min mors dagbog. Hun bliver indlagt på Roskilde Sygehus den 18. august, min fars 79 års fødselsdag, og dør den 1. november.]