Dam og Frandsen

  Da min mor døde i 1984 efterlod hun sig en masse breve og dagbøger.
Dagbøgerne var hendes egne.
Den første er fra 1916, det år hun fyldte 8. Den sidste er fra kort før hun døde. Ind imellem er der store huller, og nogle af dagbøgerne er bare sporadiske optegnelser over, hvad hun har foretaget sig den pågældende dag. Morfar førte dagbog i en periode 1956-57, hvor han boede på Skolegården. Denne dagbog er også medtaget
Når jeg offentliggør tingene på denne måde, er det fordi jeg har oplevet interesse for at læse materialet fra min familie. Og dette er den nemmeste måde at gøre det tilgængeligt på.
Selvfølgelig er alle, der i øvrigt støder på denne side velkomne til at læse materialet, der formodentlig også kan være interessant for folk med lokalhistorisk interesse, specielt på Bornholm.

Brevsamlingen går helt tilbage til slutningen af 1800-tallet. Det er hovedsagelig breve til/fra min morfar, Andreas Dam, min mormor, Jensine Vilhelmine Kristine Andreasen (Vilhelmine Andreasen), vistnok i daglig tale kaldet "Mine", og breve til/fra min mor, Gudrun Marie Dam (Gudrun Dam), en stor del af disse breve er kærestebreve mellem min mor og min far, Anker Frandsen.
Brevene ligger rent kronologisk uanset afsender eller modtager. Det giver efter min mening den bedste sammenhæng i forhold til situationer og begivenheder.
Jeg har opdelt brevsamlingen i perioder:
1894 til april 1925: "Før Gudruns breve". Min mor kommer ud og tjene 1. maj 1925 og begynder at skrive breve hjem.
Maj 1925 til oktober 1929: "Gudruns breve til hjemmet". Min far og mor bliver kærester i september 1929 og kærestebrevene begynder da de begge forlader Askov Forsøgsstation til november 1929.
November 1929 til 24. juli 1933: "Kærestebrevsperioden". Min far og mor bliver gift 25. juli 1933.
25 juli 1933 til 1980: "Dagligliv på Skolegården". For overskuelighedens skyld er perioden delt op i intervaller på ca. 5 år. Fra august 1955 til han dør i februar 1957 bor min morfar på Skolegården, derfor har denne periode sit eget interval. Morfar var den sidste af mine bedsteforældre, og den eneste jeg kan huske.
Da benævnelsen mor, morfar o.s.v. betegner min egen relation til disse personer, hvor de for andre har en anden relation, vil jeg fremover benytte deres navne, ligesom alle piger vil være nævnt ved deres pigenavn (hvis det kendes) og ikke deres tilgiftede navne.

Jeg har så vidt muligt gengivet teksten, nøjagtig som den står i materialet. D.v.s. den tids retskrivning er bibeholdt og stave- og grammatiske fejl er også gentaget. Det mener jeg er det mest ærlige over for forlægget. Ord hvor jeg ikke er sikker på tydningen er sat i skarp [parentes], det samme gælder eventuelle egne kommentarer. Jeg kan selvfølgelig også selv have gjort mig skyldig i fejllæsninger og slåfejl.

Der er en stor materialemængde der også omfatter gamle fotos. Det kunne også være nyttigt med korte biografier til at placere de forskellige personer ligesom stednavnene kunne placeres på landkortet.
Derfor forestiller jeg mig også at siden støt vil vokse over de næste mange år efterhånden som jeg får tid til at udbygge den.

Hvis nogen har kommentarer, supplerende oplysninger eller lign. så skriv til mig:
Hans Dam Frandsen mail@hansdam.dk